ΗΡΑΚΛΕΙΟ : Αρ. Πρωτ. :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 4-11-2015 Αρ. Πρωτ. : 135582"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: Καργάκη Ελένη Τηλ: Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ : Αρ. Πρωτ. : ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης Κοιν: 1) ΥΠΕΝ α) Γεν. Δ/νση Περιβ/ντικής Πολιτικής ΔΙΠΑ β) Γεν. Δ.νση Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού 2) Ομάδα Μελέτης ΠΠΣΑΑΚ Θέμα: Εισήγηση προς Περιφερειακό Συμβούλιο για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Β1 σταδίου της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης». Σχετικό: Το υπ αρ / έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΑΠΕΝ (45118/ Περιφέρειας Κρήτης) με θέμα Διαβίβαση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου: «Αξιολόγηση, αναθεωρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κρήτης». Α). Περίληψη της ΣΜΠΕ Το προς αναθεώρηση-εξειδίκευση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της (ΠΠΧΣΑΑ) Κρήτης συνίσταται από επτά Στρατηγικές Κατευθύνσεις (ΣΚ), οι οποίες υλοποιούνται μέσω Προγράμματος Δράσης που αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα του ΠΠΧΣΑΑ και η επιχειρησιακή διάρθρωση του προγράμματος αναλύεται σε έντεκα Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ). Σκοπός της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης που προβλέπεται από την αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης. Οι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ του Πλαισίου (όπου προβλέπεται και κρίνεται σκόπιμο εξειδικεύονται περαιτέρω σε επί μέρους Θεματικές Ενότητες), είναι: ΣΚ.1. Ισόρροπη και αειφόρος διάρθρωση του περιφερειακού οικιστικού δικτύου: ΘΕ.1.i. Διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου. ΘΕ.1.ii. Δίκτυα οικισμών / πολύπολα. ΘΕ.1.iii. Ρόλος των πόλεων της Κρήτης. ΘΕ.1.iv. Υπηρεσίες κοινωνικής και διοικητικής υποδομής. ΣΚ.2. Βασικές προτεραιότητες για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη φυσικής

2 και πολιτιστικής κληρονομιάς. ΣΚ.3. Κατευθύνσεις για την χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του παράκτιου, νησιωτικού και ορεινού χώρου της περιφέρειας: ΘΕ.3.i. Παράκτιος Χώρος ΘΕ.3.ii. Μικρός Νησιωτικός Χώρος ΘΕ.3.iii. Ορεινός Χώρος ΣΚ.4. Κατευθύνσεις για τον χωρικό προσδιορισμό των βιώσιμων αναπτυξιακών ενοτήτων. ΣΚ.5. Κατευθύνσεις για την χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής και λοιπής τεχνικής υποδομής. ΘΕ.5.i. Μεταφορικές Υποδομές ΘΕ.5.ii. Λοιπές Τεχνικές Υποδομές ΣΚ.6. Κατευθύνσεις για την χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων. ΣΚ.7. Εφαρμογή θεσμικών εργαλείων ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού. Με βάση τις παραπάνω στρατηγικές κατευθύνσεις, καθορίστηκαν οι ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του Προγράμματος Δράσης, ως ακολούθως: ΑΠ 1: Συγκρότηση Οικιστικού Δικτύου ΑΠ 2: Αναβάθμιση Αστικού & Περιαστικού Χώρου ΑΠ 3: Αναβάθμιση Παράκτιου Χώρου ΑΠ 4: Προστασία, Διατήρηση & Ανάδειξη της Ενιαίας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΠ 5: Ολοκληρωμένες Προγραμματικές Παρεμβάσεις ΑΠ 6: Μεταφορική Υποδομή ΑΠ 7: Λοιπή Τεχνική Υποδομή ΑΠ 8: Οργάνωση Μεταποιητικών Υποδοχέων ΑΠ 9: Γεωργικές Υποδομές ΑΠ 10: Σημειακές Παρεμβάσεις Μεσαίας και Μεγάλης Κλίμακας ΑΠ 11: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των προτάσεων του ΠΠΧΣΑΑ, διαμορφώθηκαν συνολικά τρία σενάρια στρατηγικής, τα οποία αξιολογήθηκαν ως προς την περιβαλλοντική τους διάσταση. Στο πρώτο σενάριο (σενάριο μηδενικής λύσης), εκτιμάται ότι η οικονομική δραστηριότητα και η όποια ανάπτυξή της θα λάβει χώρα μόνο λόγω υλοποίησης άλλων προγραμμάτων-πλαισίων δράσεων, ενώ η εφαρμογή του εν ισχύ ΠΠΧΣΑΑ θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μερικώς. Στο δεύτερο σενάριο (εναλλακτική λύση 1: σενάριο ήπιας οικονομικής ανάπτυξης), εκτιμάται ότι η οικονομική δραστηριότητα και η ανάπτυξή της θα λαμβάνει χώρα με την εφαρμογή-υλοποίηση άλλων προγραμμάτων-πλαισίων δράσεων, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζεται από την εφαρμογή του Αναθεωρημένου ΠΠΧΣΑΑ (βάσει των αποτελεσμάτων αξιολόγησής του) λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές κατευθύνσεις ορθολογικής διαχείρισης του χώρου που προβλέπονται σε αυτό καθώς και το πρόγραμμα δράσης που το συνοδεύει.

3 Στο τρίτο σενάριο (εναλλακτική λύση 2: σενάριο εντατικής ανάπτυξης), εκτιμάται ότι η οικονομική δραστηριότητα και η όποια ανάπτυξή της θα λάβει χώρα λόγω υλοποίησης άλλων προγραμμάτων-πλαισίων δράσεων, στα οποία θα πρέπει να συνδράμει το Αναθεωρημένο ΠΠΧΣΑΑ το οποίο, σε αυτή την περίπτωση, θα υιοθετεί στρατηγικές κατευθύνσεις διαχείρισης του χώρου που θα στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην μεγιστοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. Από την σύγκριση, το σενάριο της μηδενικής λύσης και η εναλλακτική λύση 2 (σενάριο εντατικής ανάπτυξης) είναι σαφώς δυσμενέστερα υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής ανάλυσης από την εναλλακτική λύση 1 (σενάριο ήπιας ανάπτυξης), το οποίο έχει το πλεονέκτημα ότι ικανοποιεί καλύτερα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης καθότι σε αυτό συνυπάρχει αρμονικά η περιβαλλοντική προστασία με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Η εκτίμηση των επιπτώσεων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η υλοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος Δράσης του Αναθεωρημένου ΠΠΧΣΑΑ θα επηρεάσει τον καθένα από τους περιβαλλοντικούς στόχους όπως αυτοί τίθενται ανά περιβαλλοντικό τομέα που ενδεχομένως επηρεάζεται. Οι περιβαλλοντικοί τομείς (ΠΤ) για τους οποίους έλαβε χώρα η στρατηγική εκτίμηση των επιπτώσεων, περιλαμβάνουν τους προβλεπόμενους στην ΚΥΑ /2006 περιβαλλοντικούς τομείς, και είναι οι: ΠΤ.1. Βιοποικιλότητα-Χλωρίδα-Πανίδα ΠΤ.2. Ποιότητα ατμόσφαιρας και κλιματική αλλαγή ΠΤ.3. Θόρυβος Ακουστικό περιβάλλον ΠΤ.4. Έδαφος-Εδαφολογικά Χαρακτηριστικά ΠΤ.5. Ύδατα ΠΤ.6. Τοπιολογικά χαρακτηριστικά ΠΤ.7. Υλικά περιουσιακά στοιχεία ΠΤ.8. Πληθυσμός ΠΤ.9. Ανθρώπινη υγεία ΠΤ.10. Κοινωνικό - Οικονομικό περιβάλλον ΠΤ.11. Πολιτιστική κληρονομιά Καταγραφή επιπτώσεων και μέτρα προστασίας Αφού εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις, καταγράφονται οι πλέον σημαντικές συνολικές σωρευτικές επιπτώσεις και προτείνονται μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και πιθανές προσαρμογές και διορθώσεις του προγράμματος και του θεσμικού πλαισίου, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΣΜΠΕ, ως παρακάτω: Π.Τ. 1. Φυσικό Περιβάλλον: Βιοποικιλότητα Χλωρίδα Πανίδα Οι σωρευτικές επιπτώσεις της υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι κατά κύριο λόγο θετικές και από την υλοποίηση των δράσεων του ΑΠ 4 ισχυρά θετικές, για την προστασία της βιοποικιλότητας. Ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις, δύνανται να προκύψουν από την υλοποίηση των ΑΠ 6 και ΑΠ 7, αφού η αναβάθμιση των οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών, καθώς επίσης και της λοιπής τεχνικής υποδομής δύναται να προκαλέσουν σε τοπικό επίπεδο διάσπαση βιοτόπων και απώλεια

4 βιοποικιλότητας. Για το λόγο αυτό προτείνονται μέτρα μείωσης ή/και αποφυγής των αρνητικών επιπτώσεων, όπως: Αποφυγή κατά το δυνατόν εγκατάστασης τμημάτων του μεταφορικού δικτύου εντός βιοτόπων και πράσινων περιοχών. Διευκόλυνση μετακίνησης πανίδας και δημιουργία και συντήρηση πράσινων υποδομών με παράλληλη μείωση ταχυτήτων μέσα από βιότοπους για τη μείωση κινδύνου ατυχημάτων σε ζώα και πτηνά. Χρήση σηράγγων σε ορεινές περιοχές αν κριθεί απαραίτητο δύναται να βελτιώσει τις συνθήκες. Σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε κατά τον σχεδιασμό των έργων να θίγεται στον μικρότερο δυνατό βαθμό η ακεραιότητα και συνεκτικότητα του τόπου. Χρήση πράσινων υποδομών, η οποία θα βοηθήσει στην προστασία και διατήρηση της πανίδας και θα μετριάσει τις επιπτώσεις. Π.Τ. 2. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Οι σωρευτικές επιπτώσεις της υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και τη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων και αερίων θερμοκηπίου, αναμένεται ελαφρώς αρνητικές, καθώς εκτιμάται ότι οι παρεμβάσεις στην μεταφορική υποδομή έχουν πιθανότητα να συμβάλουν στην μεταβολή των παραγόμενων εκπομπών ρύπων. Για τον μετριασμό των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων, προτείνεται: για τους άξονες ΑΠ7 και ΑΠ8 αντίστοιχα να τηρούνται τα ειδικά μέτρα και όροι που θα προκύπτουν από την κατά περίπτωση εξέταση των μεμονωμένων έργων (λοιπής τεχνικής υποδομής) κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς επίσης και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που υφίστανται για την προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και να τηρούνται τα ειδικά μέτρα και όροι που θα προκύπτουν από την κατά περίπτωση εξέταση των μεμονωμένων χωροθετήσεων-έργων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Π.Τ. 3. Θόρυβος Ακουστικό Περιβάλλον Οι σωρευτικές επιπτώσεις της υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς τις εκπομπές θορύβου και την ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος αναμένονται να είναι μικτές, καθώς θα υπάρξουν τοπικά αυξήσεις των εκπομπών θορύβου από τον ΑΠ 6 (μεταφορές) και ΑΠ 8 (οργάνωση μεταποιητικών υποδοχέων), που σε επίπεδο περιφέρειας θα αντισταθμίζονται από τη μείωση των χρονοαποστάσεων και την συγκέντρωση των εκπομπών σε οργανωμένους χώρους (μη άναρχα χωροθετημένους) στους οποίους θα τηρούνται τα όρια εκπομπών θορύβου και σε απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Για τον μετριασμό και την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων προτείνεται η κατασκευή ηχοπετασμάτων στις διελεύσεις του οδικού δικτύου μέσα από κατοικημένες περιοχές και ζώνες πρασίνου των οδικών αξόνων Ακόμη, προτείνεται η δημιουργία κινήτρων στους περίοικους για διπλά τζάμια, με θετική επίπτωση και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

5 Π.Τ. 4. Έδαφος Εδαφολογικά Χαρακτηριστικά Οι σωρευτικές επιπτώσεις ως προς τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά αναμένεται να είναι θετικές, καθώς αξιολογήθηκε ότι οι στρατηγικές κατευθύνσεις ορθολογικής διαχείρισης του χώρου συνεπάγονται την μείωση της ρύπανσης των εδαφών, την προστασία από τη διάβρωση και τη διαφύλαξη της οργανικής ύλης στο έδαφος. Ισχυρά θετικές επιπτώσεις και με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης αναμένονται από την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών υποδομών (ΑΠ 7), όπως επίσης και από την ανάπτυξη των γεωργικών υποδομών (ΑΠ 9). Το ενδεχόμενο εμφάνισης τοπικών αρνητικών επιπτώσεων από την ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών (ΑΠ 6), μειώνεται (ουσιαστικά εξαλείφεται) με την λήψη μέτρων κατά το σχεδιασμό, ενώ η επίπτωση εξουδετερώνεται από τα θετικά οφέλη υλοποίησης του προγράμματος. Ως μέτρα προστασίας προτείνονται: Να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν υποβαθμισμένες περιοχές και εδάφη, αντί παραγωγικών εδαφών, στα νέα τμήματα του μεταφορικού δικτύου Ορθή διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, Να τηρούνται τα ειδικά μέτρα και όροι για την προστασία του εδάφους από ρύπανση, κατά τη χωροθέτηση μεμονωμένων έργων, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους. Π.Τ. 5. Υδατικό Περιβάλλον Οι σωρευτικές επιπτώσεις για το υδατικό περιβάλλον αναμένεται να είναι θετικές, από τον ΑΠ 7 (ορθολογική διαχείριση του πόρου και υλοποίηση των περιβαλλοντικών υποδομών). προτείνεται να ελαχιστοποιούνται οι απαιτούμενες επεμβάσεις επί του υδρογραφικού δικτύου στις περιπτώσεις κατασκευής ή επεκτάσεων υφιστάμενου οδικού δικτύου και αερολιμενικών υποδομών. κατά την κατασκευή νέων λιμένων ή επέκταση υφιστάμενων, πρέπει να δοθεί προσοχή στο υδατικό περιβάλλον τόσο όσον αφορά στη ρύπανση όσο και στις απαιτήσεις σε μεταβολές του υδρογραφικού δικτύου ή σε διαταραχές της ακτομηχανικής δίαιτας. Π.Τ. 6. Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά Οι σωρευτικές επιπτώσεις στο φυσικό, πολιτιστικό και αισθητικό χαρακτήρα του τοπίου αναμένονται θετικές. Εντός των στρατηγικών κατευθύνσεων του Αναθεωρημένου Πλαισίου τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά έχουν εξέχουσα θέση και αξιολογήθηκε ότι η υλοποίηση του προγράμματος δράσης και των αξόνων αυτού θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπίων. Κατά το στάδιο του σχεδιασμού των επί μέρους έργων υλοποίησης των παρεμβάσεων όλων των αξόνων προτεραιότητας να λαμβάνεται πρόνοια για την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν των επιπτώσεων στον φυσικό, πολιτιστικό και αισθητικό χαρακτήρα του τοπίου καθώς και στην αποφυγή κατακερματισμού του. Να ληφθούν μέτρα ενσωμάτωσης των υποδομών-παρεμβάσεων στο τοπιολογικό περιβάλλον όπου αναμένεται να υλοποιηθούν. Π.Τ. 7. Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία

6 Στα υλικά περιουσιακά στοιχεία αναμένονται κατά κύριο λόγο θετικές επιπτώσεις από την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (ΑΠ 4), καθώς επίσης και από τις παρεμβάσεις αναβάθμισης στη γεωργία (ΑΠ 9), ενώ η επέκταση των υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία νέων αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην ελκυστικότητα του μεταφορικού δικτύου και του επενδυτικού περιβάλλοντος άρα και των περιοχών παρέμβασης με ενδεχόμενες τοπικά αρνητικές επιπτώσεις. Προτείνονται μέτρα που ενδέχεται να λειτουργήσουν θετικά και να αντιστρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις, όπως: Η ορθή οργάνωση του συστήματος των συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της προσβασιμότητας στις περιοχές παρέμβασης και συνεπώς στην περαιτέρω αύξηση της αξίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων Π.Τ. 8. Πληθυσμός Σε τοπικό επίπεδο αναμένονται θετικές επιπτώσεις, κυρίως από τις δράσεις διατήρησης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (ΑΠ 4), την ανάπτυξη των γεωργικών υποδομών (ΑΠ 9, άρα της οικονομικής δραστηριότητας που δύναται να συντελέσει στην αύξηση του πληθυσμού) και την ανάπτυξη μεταφορικών υποδομών (αέριων, θαλάσσιων και αστικών μεταφορών) με την υλοποίηση του ΑΠ 6. Π.Τ. 9. Ανθρώπινη Υγεία Οι σωρευτικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία αναμένονται να είναι θετικές καθώς στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των υποδομών υγείας (ειδική δράση στον ΑΠ 1) και η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης(συμβάλλουν ουσιαστικά οι ΑΠ 4, ΑΠ 7 και ΑΠ 8). Π.Τ. 10. Κοινωνικό Οικονομικό Περιβάλλον Οι σωρευτικές επιπτώσεις στο κοινωνικό οικονομικό περιβάλλον (βιώσιμη προσβασιμότητα) της Περιφέρειας αναμένεται να είναι θετικές για όλους σχεδόν τους άξονες προτεραιότητας χωρίς να υπάρχει εκτίμηση αρνητικών επιπτώσεων για κάποιον ΑΠ. Π.Τ. 11. Πολιτιστική Κληρονομιά Οι σωρευτικές επιπτώσεις στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αναμένεται να είναι έντονα θετικές από τους ΑΠ 2 και ΑΠ 4, ενώ χαρακτηρίζονται απροσδιόριστες οι επιπτώσεις από τους ΑΠ 6, ΑΠ 7 και ΑΠ 8 στο παρόν στάδιο σχεδιασμού (απαιτείται κατά περίπτωση εξέταση έργων-δραστηριοτήτων στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης). Ως μέτρο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς προτείνεται η αποφυγή κατά το δυνατόν χωροθέτησης των όποιων παρεμβάσεων κοντά σε μνημεία και ιστορικά κτίρια. Επίσης, προτείνεται η διατήρηση των όποιων στοιχείων ενδιαφέροντος κατά μήκος των παρεμβάσεων και ανάδειξή τους. Τέλος εκτιμάται ότι απαιτείται για την προστασία του ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος να υπάρχει πρόβλεψη δαπάνης για σωστικές ανασκαφές σε περίπτωση αρχαιολογικών ευρημάτων. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους του πλαισίου, καθορίστηκαν δείκτες παρακολούθησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος και

7 προτείνονται ανά περιβαλλοντική παράμετρο, έχοντας ως στόχο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης. Στον Π.Τ.1. (Βιοποικιλότητα) προτείνονται οι εξής δείκτες παρακολούθησης: Πλήθος και έκταση φυσικών περιοχών που καταλαμβάνονται (επηρεάζουν οι ΑΠ6, ΑΠ7, ΑΠ8) Πλήθος και έκταση φυσικών περιοχών που αναδεικνύονται και στους οποίους αναβαθμίζεται το καθεστώς προστασίας (επηρεάζουν οι ΑΠ4) Στον Π.Τ.2. (Ποιότητα ατμόσφαιρας) προτείνονται οι εξής δείκτες παρακολούθησης: % μεταβολής των αέριων εκπομπών και σωματιδίων (επηρεάζουν οι ΑΠ6, ΑΠ7 & ΑΠ8) % μεταβολής των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου (επηρεάζουν οι ΑΠ6, ΑΠ7 & ΑΠ8) Στον Π.Τ.3. (Θόρυβος) προτείνεται ο δείκτης παρακολούθησης: % πληθυσμού που εκτίθεται σε επίπεδα θορύβου μεγαλύτερα των οριακών τιμών (επηρεάζουν οι ΑΠ6, ΑΠ7 & ΑΠ8). Στον Π.Τ.4. (Έδαφος) προτείνονται οι εξής δείκτες παρακολούθησης: Κατάληψη γης από υποδομές και οργανωμένους χώρους υποδοχής μεταποιητικών δραστηριοτήτων (επηρεάζουν οι ΑΠ6, ΑΠ7 & ΑΠ8). Ποσοστό βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων επί του συνόλου και φορτίο παραγόμενου κόμποστ (ΑΠ7 περιβαλλοντικές υποδομές). Στον Π.Τ. 5. (Πολιτισμός) προτείνονται οι εξής δείκτες παρακολούθησης: Πλήθος κτιρίων, χώρων και μνημείων που επηρεάστηκαν (ΑΠ6, ΑΠ7 & ΑΠ8) Πλήθος κτιρίων, χώρων και μνημείων που αναδείχθηκαν (ΑΠ2, ΑΠ4). Β). Απόψεις της Περιφέρειας Ωστόσο πέραν των ανωτέρω που έχουν προκύψει από τη ΣΜΠΕ και έχουν αρκετά γενικό και αόριστο χαρακτήρα έχουμε να προσθέσουμε αρκετούς όρους πρόληψης, μείωσης και αντιμετώπισης επιπτώσεων και να προτείνουμε επιπλέον μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, από την εφαρμογή του προγράμματος σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην εισήγηση της Περιφέρειας για το ίδιο το Πλαίσιο, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Β1. Χωροθέτηση ΑΠΕ: Πρέπει να τονιστεί ότι η Κρήτη έχει μεγάλες δυνατότητες εκμετάλλευσης του αιολικού και ηλιακού δυναμικού της και για το λόγο αυτό οι ΑΠΕ έχουν ήδη συμμετοχή άνω του 23% της καταναλισκόμενης ενέργειας υπερκαλύπτοντας τον Εθνικό στόχο του 20% για το Γενικά η ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ στην Κρήτη είναι επιθυμητή, ωστόσο με το σκεπτικό του προωθούμενου παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης της Κρήτης που στοχεύει στον τουριστικό, αγροτικό και περιβαλλοντικό τομέα, τα σχεδιαζόμενα έργα ΑΠΕ όχι μόνο δεν ενισχύουν την εδαφική συνοχή της Κρήτης αλλά αντίθετα διασπούν το αγροτικό και ορεινό τοπίο της προσφέροντας πολύ μικρό πρόσοδο στην κοινωνία και σχεδόν μηδενική απασχόληση. Για το σκοπό αυτό και με δεδομένο το έντονο ανάγλυφο της Κρήτης που δεν επιτρέπει μεγάλες παρεμβάσεις καθώς και την πλούσια βιοποικιλότητά της και το υψηλής αισθητικής αξίας περιβάλλον της που υποστηρίζουν

8 σημαντικά την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και του τουρισμού, κρίνουμε απαραίτητη την ανάπτυξη της βιώσιμης ενέργειας είτε με τη μορφή των ΑΠΕ ή της εξοικονόμησης ενέργειας, όσο τα έργα αυτά χωροθετούνται εκτός δομημένου περιβάλλοντος ή αποκλειστικά εκτός περιβαλλοντικά προστατευόμενων περιοχών και χωρίς να έρχονται σε σύγκρουση με άλλες χρήσεις γης ή φυσικούς πόρους. Με βάση τα παραπάνω αποφασίζουμε: α) Την απαγόρευση εγκατάστασης ηλιοθερμικών σταθμών με δεδομένο ότι χρησιμοποιούν πολύ χώρο, τον οποίο μάλιστα υποβαθμίζουν εξαιρετικά. Κρίνονται επενδύσεις κατάλληλες για έρημο, ή ερημοποιημένες από διάφορες αιτίες περιοχές και ευτυχώς στην Κρήτη δεν διαθέτουμε τέτοιες. β) Με δεδομένο το έντονο και βραχώδες μορφοανάγλυφο του νησιού, η εγκατάσταση μεγάλων ανεμογεννητριών στις κορυφές πέρα από τα έργα διαμόρφωσης και θεμελίωσης των μηχανών, επιφέρει δραστική υποβάθμιση λόγω των συνοδών έργων πρόσβασης και μεταφοράς των εξαρτημάτων και δομικών υλικών, καθώς και των έργων μεταφοράς του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος προς τα δίκτυα υψηλής τάσης. Επομένως και προκειμένου να αποφύγουμε την έντονη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας, θέλουμε για την ίδρυση και εγκατάσταση των Α/Π τις κάτωθι προϋποθέσεις: 1) Εξαίρεση όλων των περιοχών Natura 2000 από την εγκατάσταση Α/Π (και κάθε μορφής ΑΠΕ). 2) Απαγόρευση εγκατάστασης Α/Γ καθώς και των δρόμων πρόσβασης μεταφοράς, σε εδάφη με κλίσεις άνω του 20%. 3) Προς αποφυγή διάνοιξης μεγάλων οδικών τμημάτων που κατακερματίζουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα της Κρήτης, το συνολικό μήκος της οδού πρόσβασης στο Α/Π δεν θα υπερβαίνει τα 2 χλμ από το υφιστάμενο κοινοτικό και αγροτικό δίκτυο. 4) Η απόσταση του Α/Π από τα υφιστάμενα δίκτυα υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 8 χλμ, ώστε να αποφεύγεται εκτεταμένη οπτική ρύπανση από πυλώνες και καλώδια. 5) Επιτρέπεται η εγκατάσταση Α/Π στο θαλάσσιο χώρο περιμετρικά της Κρήτης, όταν δεν υποβαθμίζεται το τοπίο και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. γ) Όσον αφορά στα Φ/Β, ως πρώτη επιλογή θέτουμε τις στέγες των κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, καθόσον κατανέμουν αρμονικά την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο και αποκεντρώνουν τα οφέλη προς την τοπική κοινωνία και τους χρήστες. Για τα Φ/Β πάρκα των 80 και 100 KW δεν πρέπει να χωροθετούνται σε κορυφογραμμές, για να μην διαγράφονται από μεγάλες αποστάσεις ενώ απαγορεύεται η εγκατάσταση Φ/Β πάρκων σε αρδευόμενη γη, ή γη υψηλής παραγωγικότητας. δ) Όσον αφορά στις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και βιοαπόβλητα, οι μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν πρώτη ύλη από το νησί μας και θα πρέπει να χωροθετούνται έτσι ώστε η απόσταση από την πρώτη ύλη να μην απέχει περισσότερο από 30 χλμ ώστε να μην επιβαρύνεται το οδικό δίκτυο από τις μεταφορές. Β2. Μεγάλα έργα υποδομών Από τα συμπεράσματα της ΣΜΠΕ προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες και περισσότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις προκύπτουν από τα έργα οδικής υποδομής.

9 Δεν υπάρχει αναφορά όμως στις ακραίες επιπτώσεις που πιθανόν να επέλθουν στην περίπτωση υλοποίησης των μεγάλων υποδομών, που προβλέπονται στα πλαίσια ενίσχυσης της γεωπολιτικής θέσης της Περιφέρειας και της πολιτικής εξωστρέφειας που ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, όπως: η κατασκευή του αγωγού Φυσικού Αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο / Κύπρο Ανατολική Κρήτη Χώρα και προς χώρες ΕΕ η εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και στα νότια της Κρήτης η δημιουργία διεθνούς κόμβου αερολιμένα στο Καστέλι η αναβάθμιση και επέκταση του ΒΟΑΚ η επέκταση εγκαταστάσεων του Ενεργειακού Κέντρου Αθερινόλακκου η κατασκευή του δαμετακομιστικού λιμανιού του νότου όλες οι θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις που τις συνοδεύουν καθώς και οι μεταφορές -αποθήκευση των καυσίμων κλπ. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή αυτών των υποδομών και των συνοδών έργων τους και ειδικά οι συνεργιστικές επιπτώσεις αυτών που τελικά θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια των ετών εντός των οποίων σχεδιάζει το ΠΠΧΣΑΑ, θα είναι καθοριστικές για το προωθούμενο μοντέλο ανάπτυξης της Κρήτης. Καθώς επηρεάζεται το θαλάσσιο, παράκτιο και χερσαίο περιβάλλον, με εντοπισμένες επιπτώσεις στον τουρισμό, την αλιεία και γενικά στην τοπική οικονομία και ποιότητα ζωής, επιβάλλεται να εξεταστούν σε ειδικό κεφάλαιο όλα τα σενάρια υλοποίησης των μεγάλων υποδομών, με τις αντίστοιχες πιθανές επιπτώσεις και προτάσεις αντιμετώπισής τους για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Β3. Παράκτιος χωροταξικός σχεδιασμός-διάβρωση ακτών Στα πλαίσια διαμόρφωσης στρατηγικών για θαλάσσια χωροταξία και χωροταξικό σχεδιασμό σε παράκτιες περιοχές, βασικό ρόλο θα πρέπει να παίξει η Μελέτη σχεδιασμού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, από την οποία αναμένονται σαφείς κατευθύνσεις και ουσιώδη μέτρα πρόληψης και προστασίας των παράκτιων ζωνών, από το πολύ έντονο φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών και τν εδαφών. Ειδικά για τις βόρειες ακτές της Περιφέρειας, οι οποίες εμφανίζουν σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας, λόγω διάβρωσης, πριν προχωρήσουν τα έργα της ανάπλασης των παραλιακών ζωνών, θα πρέπει να προηγηθεί ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιου χώρου, που θα λαμβάνει υπόψη: το Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης (MAP) την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) το Μεσογειακό Πρωτόκολλο για τις Παράκτιες Περιοχές τις πολιτικές για την Κλιματική Αλλαγή τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τις Παράκτιες Περιοχές και τη Θαλάσσια Πολιτική, την οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων της πλημμύρας, ώστε τα έργα ανάπλασης που θα εφαρμοστούν να μην αποτελούν άλλη μια αστοχία ανθρώπινων επεμβάσεων με αρνητικές επιπτώσεις στην διάβρωση των ακτών.

10 Β4. Περιβαλλοντική διαχείριση Λιμένων Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών στρατηγικών στόχων για το λιμενικό σύστημα της χώρας, όπως καθορίζονται από την Ευρωπαική Πολιτική Μεταφορών και την Εθνική Στρατηγική Λιμένων Συγκεκριμένα: Σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές βασικός σκοπός θα πρέπει να είναι η σύζευξη οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων, όπου η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών θα συνυπάρχει αρμονικά με την περιβαλλοντική προστασία και την ορθολογική διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου. Η ανάπτυξη των λιμένων και των θαλάσσιων μεταφορών της Περιφέρειας θα πρέπει να συνδυαστεί παράλληλα με την περιβαλλοντική προστασία και ορθολογική διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου. Για την εφαρμογή αειφόρων πρακτικών είναι αναγκαία η διερεύνηση δυνατότητας πιστοποίησης των λιμένων που δεν έχουν ακόμα πιστοποιηθεί στη βάση συστημάτων ποιότητας, που θα εγκυώνται καλές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι Φορείς Διαχείρισης των λιμένων οφείλουν να διαθέτουν «σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων» για όλες τις φάσεις συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, πιθανής επεξεργασίας και οριστικής νόμιμης διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων στα λιμάνια. Β5. Φορείς Διαχείρισης - ΕΠΜ Πρέπει να ενεργοποιηθεί με κάθε τρόπο το θεσμικό σύστημα, ώστε: α. να αποκτήσουν όλες οι περιοχές Natura εγκεκριμένες ΕΠΜ και Διαχειριστικά Σχέδια, και να πάψει η απροσδιοριστία των χρήσεων γης, η εκμετάλλευση και η ανομία σε αυτές τις περιοχές, προσδίδοντάς τους αντικειμενική αξία και ακριβή δεδομένα για ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, β. να οριστούν για όλες τις περιοχές Natura Φορείς Διαχείρισης για την προστασία και ορθή διαχείρισή τους, ακόμα κι αν οι δύσκολες συνθήκες της εποχής οδηγήσουν σε έναν ενιαίο περιφερειακό Φορέα, γ. να καθοριστούν οι περιοχές απολύτου προστασίας για την έγκαιρη διάσωσή τους από τις φυσικές και ανθρώπινες παρεμβάσεις. Β6. Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τουρισμός Όλες οι παραπάνω δράσεις αποσκοπούν στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Από τις ΕΠΜ, προκύπτει και η βασική παράμετρος της φέρουσας ικανότητας κάθε τέτοιας περιοχής σε επισκεψιμότητα, οικιστική και εμπορική ανάπτυξη κλπ, ώστε να διατηρείται η ακαιρεότητά της. Για τη επιτυχή σύνδεση όμως φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος απαιτείται επιπλέον μια στρατηγική μελέτη στον τομέα του τουρισμού (βιώσιμης ανάπτυξης), που θα καταγράψει όλο τα δεδομένα και θα συντονίσει όλες τις ενέργειες για να επικρατήσει ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτό είναι αναγκαίο για να επιτελέσει ο κάθε τομέας (περιβάλλον, πολιτισμός, τουρισμός) το σκοπό του ως συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας. Το ζητούμενο είναι το φυσικό περιβάλλον να παραμένει φυσικό, ο πολιτισμός να λειτουργεί εποικοδομητικά χωρίς να αλλοιώνεται και ο τουρισμός να αυξάνει σε ποιότητα και ποσότητα ενισχύοντας την

11 οικονομία, χωρίς να δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Β7. Χωρικές ενότητες ανάπτυξης γεωργίας και λοιπού πρωτογενούς τομέα Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εκτεταμένη και εντατική γεωργική δραστηριότητα με την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων υπερβολικής κατανάλωσης νερού κλπ, προτείνεται α) η εισαγωγή τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και καινοτομίας σε όλη την παραγωγική διαδικασία προκειμένου να αποφευχθούν οι πιέσεις στο περιβάλλον που αφορούν στην ρύπανση, στην υπεράρδευση, στην κατανάλωση ενέργειας κ.λ.π. β) η προώθηση καλλιεργειών προσαρμοσμένων στις κλιματολογικές και εδαφικές συνθήκες της περιοχής, παράλληλα με την διάσωση τοπικών ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτών, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν και τη βάση για προϊόντα χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος και παράλληλα υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω και του ενδεχόμενου χαρακτηρισμού τους ως προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Οι καλλιέργειες αυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και γεωργικές περιοχές εκτός γεωργικής γης α' προτεραιότητας, σε εδάφη επικλινή, σχετικά βραχώδη, ημιορεινά ή ορεινά, εξυπηρετώντας παράλληλα και το στόχο προστασίας των εδαφών από τη διάβρωσηερημοποίηση. Επίσης μπορεί να επιτευχθεί, υπό όρους, θετική συνέργεια με την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε γειτονικές περιοχές. Όπως προτείνονται από το ΠΠΧΣΑΑ ζώνες αναζήτησης της «γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας», πρέπει να προτείνονται παράλληλα και ζώνες αναζήτησης «κτηνοτροφικής γης πρώτης προτεραιότητας», όπου θα μπορεί να συνδυαστεί η κτηνοτροφία με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, κατάλληλων ανά περιοχή, μετά από εκπόνηση μελετών βοσκοϊκανότητας, που θα συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση της υπερβόσκησης των φυσικών βοσκοτόπων. Επίσης προτείνεται πιλοτικά η ανάπτυξηστήριξη μικτών αγροδασολιβαδικών συστημάτων, έτσι ώστε η γεωργία με την κτηνοτροφία να αποκτήσουν σχέση συνύπαρξης θετικής συνέργειας, μιας και είναι αλληλένδετες διαδικασίες και όχι αποκομμένες (Η γεωργία να τρέφει τα ζώα - Τα ζώα λιπαίνουν τη γη). Σε συνδυασμό με βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία, τα συστήματα αυτά μπορεί να αποτελέσουν πρότυπο κλειστού συστήματος παραγωγής ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Β8. Γη υψηλής παραγωγικότητας Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιδιώκεται η διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της αγροτικής γης και ιδιαίτερα της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, η οποία αποτελεί μη ανανεώσιμο φυσικό πόρο και προστατεύεται από το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Επιπλέον θεωρούμε ότι απαιτείται η προστασία της από οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης ή προσπάθεια κατάτμησής της και προτείνουμε με την εκπόνηση κάθε χωροταξικής - πολεοδομικής μελέτης απαραίτητη προϋπόθεση να είναι και η εκπόνηση αντίστοιχων μελετών, ώστε να οριοθετείται η αγροτική γη με βάση την Κ.Υ.Α /2010 «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας.» και να εφαρμόζονται οι καλές γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες (ΚΓΠΣ): τα πρότυπα καλής γεωργικής

12 και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και σε εθνικό επίπεδο. Β9. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ με βάση την Οδηγία 2008/98 και το Νόμο 4042/12, απο τις Η Μελέτη του ΠΕΣΔΑΚ πραγματεύεται τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας. Όσον αφορά στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, δόθηκε μια ολοκληρωμένη λύση με κατεύθυνση τη μείωση αποβλήτων και στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης και τη μείωση του υπολείμματος προς ταφή, περιλαμβάνοντας στο σχεδιασμό μικρές αποκεντρωμένες μονάδες έπεξεργασίας ήπιας τεχνολογίας και αντίστοιχα παρακείμενους ΧΥΤΥ. Η χωροθέτηση όλων των προτεινόμενων μονάδων διαχείρισης έγινε σε υφιστάμενους χώρους διαχείρισης αποβλήτων, επιτυγχάνοντας την κοινωνική αποδοχή και την επιτάχυνση υλοποίησης του Σχεδιασμού. Ωστόσο για τα άλλα ρεύματα αποβλήτων η διαχείριση των οποίων είναι ταυτόχρονα ένα μείζον θέμα για την Περιφέρεια, έχουν καταγραφεί οι παραγόμενες ποσότητες έχουν τεθεί οι στόχοι, αλλά δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός για τις εγαταστάσεις διαχείρισης. Και αυτό είναι λογικό καθώς η διαχείριση αυτών των ρευμάτων είναι κυρίως εθύνη των ίδιων των παραγωγών τους, οπότε είναι θέμα ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας. Επειδή όμως η Περιφέρεια συνολικά διαθέτει σε πολύ μεγάλο ποσοστό εγκαταστάσεις παραγωγής κτηνοτροφικών και γεωργικών αποβλήτων, πρέπει να υπάρξει μια σαφής κατεύθυνση για την ορθή χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αυτών με ομοιόμορφη κατανομή ανά είδος σε σχέση και με τις πηγές παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη όλο τον κύκλο ζωής αυτών από την παραγωγή έως τη διάθεση με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Κρίνουμε λοιπόν ότι απαιτείται για κάθε ρεύμα αποβλήτου μια Στρατηγική Μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη 1. την απαίτηση για διαχείριση αποβλήτων που παράγονται εντός της Περιφέρειας 2. τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής που θα χωροθετηθούν οι μονάδες σε παραγόμενη ποσότητα αποβλήτου 3. τη διασπορά μονάδων σε όλες τις Π.Ε και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν 4. τις αλληλοεπιδράσεις απο τις γειτονικές δραστηριότητες αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία των μονάδων και τη χρόνια διάθεση των υπολειμμάτων στο φυσικό περιβάλλον και των παραπροϊόντων στην αγορά 5. τη βιωσιμότητα των μονάδων. Επίσης εγκαταστάσεις όπως οι ΑΕΚΚ, τα green points, οι ΣΜΑ τα ΚΔΑΥ κλπ θα πρέπει εκτός των άλλων να κατηγοριοποιηθούν στην πολεοδομική νομοθεσία ως ειδικές περιβαλλοντικές υποδομές ώστε να μπορούν να χωροθετηθούν σε περιοχές με υφιστάμενα τοπικά χωρικά σχέδια στα οποία δεν έχουν προβλεφθεί. Β10. Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Περιφέρεια έδωσε προτεραιότητα στην καλυψη των μεγαλύτερων αστικών κέντρων και ευαίσθητων περιοχών με εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμμάτων. Ωστόσο υπάρχει ακόμα έλλειμα στην αποτελεσματική διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων και των τυροκομείων που δραστηριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στην

13 Κρήτη. Προτείνουμε να προωθηθεί περισσότερο η πιλοτική εφαρμογή των τεχνολογιών που έχουν έως σήμερα αναπτυχθεί κατά την έρευνα της αντιμετώπισης αυτών των ρευμάτων αποβλήτων από ιδρύματα και επιχειρηματίες, ώστε να εφαρμοστεί άμεσα και μαζικά η αποτελεσματική επεξεργασία τους. Β11. Διαχείριση Υδατικών Πόρων Να γίνει άρση των ασυμβατοτήτων που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των προβλεπομένων στο ΠΠΧΣΑΑ και στο υπό κατάρτιση Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος της συμβατότητας των έργων και δράσεων που προβλέπονται στο ΠΠΧΣΑΑ σε σχέση με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών το Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας θα γίνεται πριν την έγκριση ένταξης των δράσεων /έργων του ΠΠΧΣΑΑ από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όσον αφορά στη χωροθέτηση αντλησιοταμιευτικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις κεφαλές υφιστάμενων ή μελλοντικών φραγμάτων ταμιευτήρων συνιστούμε τη λελογισμένη χρήση των υποδομών αυτών, καθώς λόγο κατασκευής τους αποτελεί πρωτίστως η υδρευτική και αρδευτική χρήση του νερού. Β12. Τοπίο Στο ΠΠΧΣΑΑ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια των «Περιοχών με φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου». Στη Μελέτη γίνεται μια προσπάθεια συγκερασμού των ιδιαιτεροτήτων εννέα χωρικών ενοτήτων που αφορούν σε διακριτά αντικείμενα, τουλάχιστον σε ότι αφορά στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και επιχειρείται σύνθεση μεταξύ α) περιοχών υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος β) περιοχών υψηλής πολιτισμικής αξίας και γ) αναφοράς στη Σύμβαση για το Τοπίο. Δεν διαφωνούμε με την πρόταση της οριοθέτησης των χωρικών ενοτήτων. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια μπορούν να ενσωματώνουν προτάσεις για χρήσεις γης που θα τηρούν το σκοπό του σχεδιασμού των χωρικών ενοτήτων. Η έννοια του Τοπίου όμως δεν μπορεί πρόωρα (χωρίς υφιστάμενο θεσμικό ρόλο) να παίξει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτές τις περιοχές και να επιβάλλει κανόνες και προτάσεις σε θεσμοθετημένες προστατευόμενες και πολιτισμικές περιοχές. Δεν μπορεί να αγνοήσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που τις ορίζει, ούτε να ακυρώσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς έγκρισης, επίβλεψης, προστασίας, δράσεων κλπ, που λειτουργούν τόσα χρόνια και έχουν την ευθύνη αυτών των χώρων και περιοχών. Για να μπορέσει η έννοια του Τοπίου επίσημα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ή το ρόλο ομπρέλας κάτω από την οποία θα λειτουργούν συνδιαστικά οι άλλες περιοχές (προστατευόμενες και πολιτισμικές) θα πρέπει να τηρηθούν καποιες διασικασίες όπως: 1.Αναμονή της ολοκλήρωσης της αναμόρφωσης του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών (επίκειται σύντομα) όπου θα δεθεί οργανικά με τις προβλέψεις του νόμου 3937 για τη Βιοποικιλότητα. 2. Εξειδίκευση των προβλέψεων της Σύμβασης του Τοπίου και καθορισμός εθνικών και περιφερειακών συμβουλευτικών/αποφασιστικών οργάνων για την εφαρμογή της Σύμβασης με τρόπο που να εναρμονίζεται και να συνδέεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.

14 3. Αναγνώριση μη κηρυγμένων πολιτιστικών αξιών (π.χ. Οικισμοί) και θεσμοθέτηση σύγχρονου πλαισίου για τη διαφύλαξη και διαχείρισή τους. Β13. ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Η Περιφέρεια δεν καλύπτεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό κατώτερου επιπέδου στο μεγαλύτερο ποσοστό των καποδιστριακών της Δήμων, παρόλο που αυτοί δέχονται ισχυρές πιέσεις λόγω τουρισμού ή παρουσιάζουν κρίσιμα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης και απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Αυτό το γεγονός καθιστά επιτακτική την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην εκπόνηση των Γενικών πολεοδομικών μελετών σε όλους τους Δήμους. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τις περιοχές Natura 2000 με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ο ολοκληρωμένος Χωρικός Σχεδιασμός με τα Διαχειριστικά Σχέδια Natura Τα ΤΧΣ θα συμμορφώνονται με Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, με Εθνικά Σχέδια δράσης βιοποικιλότητας και το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», με το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας Natura 2000, και με το Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη Ανάπτυξη». Β14. Παραθεριστική κατοικία Για τις παραθεριστικές κατοικίες που προτείνεται να κατευθύνονται προς το εσωτερικό και να αναπτύσσονται στους ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς, πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί προκειμένου να αποφευχθούν τα γνωστά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι άλλες μεσογειακές χώρες που επένδυσαν σε αυτή την στρατηγική. Προτείνουμε οποιαδήποτε υποδομή φιλοξενίας αναπτύσσεται στην ενδοχώρα να συνάδει με το πλαίσιο ανάπτυξης του τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού. Αυτό το μοντέλο θα υιοθετήσει τα χαρακτηριστικά, την κουλτούρα των κατοίκων, θα προστατεύσει τους φυσικούς πόρους, και ταυτόχρονα θα ενισχύσει τον κοινωνικό ιστό, μέσω των συνεργειών και συνεργασιών των μικρής κλίμακας τοπικών επιχειρήσεων. Όλο αυτό το πλέγμα δημιουργεί το «τοπικό προϊόν». Β15. Δασικές εκτάσεις Μεγάλη έλλειψη για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού χωρίς αλληλοσυγκρουόμενες χρήσεις, συμφέροντα, και αστοχίες, αποτελεί η μη κύρωση των δασικών χαρτών και η μη ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου. Για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη με προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προάσπιση των ιδιωτικών και δημοσίων συμφερόντων αποτελεί απαίτηση η επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση αυτών των προαπαιτούμενων. Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Καλογερής Νίκος

Αριθ. Πρωτ : 228 Ηράκλειο : 15/06/2015

Αριθ. Πρωτ : 228 Ηράκλειο : 15/06/2015 Αριθ. Πρωτ : 228 Ηράκλειο : 15/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100, Τ.Κ. : 71201 Ηράκλειο Πληρ/ρίες : Δ/ντη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Στόχοι και περιεχόμενο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)... 3 2. Σύμβαση Ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΗΜΙΤΗ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Ειδικός Σύμβουλος: NCC Σύμβουλοι Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις στα πλαίσια της διαβούλευσης για τη Β1 Φάση

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις στα πλαίσια της διαβούλευσης για τη Β1 Φάση Ηράκλειο: 16-6-2015 Αριθ. Πρωτ : 88 Προς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τέρμα Θεμιστοκλέους, Τ.Κ. 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Email:geoteepk@otenet.gr http://www.geoteepk.gr Αντιπεριφερειάρχη κ. Ν. Καλογερή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1 4. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4.1. ΓΕΝΙΚΑ Το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση αναφέρει πως σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων Παρατηρήσεις-Προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου για τη Φάση Β1 «Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» Στα πλαίσια της διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

0 Εισαγωγή... 1. Στάδιο Β1... 4. Β.1.1: Πρόταση Αναθεώρησης Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ (ΦΕΚ 1486Β/2003)... 4

0 Εισαγωγή... 1. Στάδιο Β1... 4. Β.1.1: Πρόταση Αναθεώρησης Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ (ΦΕΚ 1486Β/2003)... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 7 Στάδιο Β1 Τεύχος 7 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο της Μελέτης... 1 0.2 Διαδικασίες... 2 Στάδιο Β1... 4 Β.1.1: Πρόταση Αναθεώρησης Εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Ι. Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α ΦΑΣΗΣ Α1 ΣΤΑ ΙΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α ΦΑΣΗΣ Α1 ΣΤΑ ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Μεταφορών Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΧΣΑΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 11 3.1 Σκοπιµότητα της τροποποίησης του Πλαισίου... 11 3.2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1.1. Στρατηγικές Επενδύσεις Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 2.1.1.1. Ο νόμος 3894/2010 Ο νόμος 3894/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα