ΗΡΑΚΛΕΙΟ : Αρ. Πρωτ. :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 4-11-2015 Αρ. Πρωτ. : 135582"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: Καργάκη Ελένη Τηλ: Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ : Αρ. Πρωτ. : ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης Κοιν: 1) ΥΠΕΝ α) Γεν. Δ/νση Περιβ/ντικής Πολιτικής ΔΙΠΑ β) Γεν. Δ.νση Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού 2) Ομάδα Μελέτης ΠΠΣΑΑΚ Θέμα: Εισήγηση προς Περιφερειακό Συμβούλιο για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Β1 σταδίου της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης». Σχετικό: Το υπ αρ / έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΑΠΕΝ (45118/ Περιφέρειας Κρήτης) με θέμα Διαβίβαση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου: «Αξιολόγηση, αναθεωρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κρήτης». Α). Περίληψη της ΣΜΠΕ Το προς αναθεώρηση-εξειδίκευση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της (ΠΠΧΣΑΑ) Κρήτης συνίσταται από επτά Στρατηγικές Κατευθύνσεις (ΣΚ), οι οποίες υλοποιούνται μέσω Προγράμματος Δράσης που αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα του ΠΠΧΣΑΑ και η επιχειρησιακή διάρθρωση του προγράμματος αναλύεται σε έντεκα Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ). Σκοπός της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης που προβλέπεται από την αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης. Οι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ του Πλαισίου (όπου προβλέπεται και κρίνεται σκόπιμο εξειδικεύονται περαιτέρω σε επί μέρους Θεματικές Ενότητες), είναι: ΣΚ.1. Ισόρροπη και αειφόρος διάρθρωση του περιφερειακού οικιστικού δικτύου: ΘΕ.1.i. Διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου. ΘΕ.1.ii. Δίκτυα οικισμών / πολύπολα. ΘΕ.1.iii. Ρόλος των πόλεων της Κρήτης. ΘΕ.1.iv. Υπηρεσίες κοινωνικής και διοικητικής υποδομής. ΣΚ.2. Βασικές προτεραιότητες για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη φυσικής

2 και πολιτιστικής κληρονομιάς. ΣΚ.3. Κατευθύνσεις για την χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του παράκτιου, νησιωτικού και ορεινού χώρου της περιφέρειας: ΘΕ.3.i. Παράκτιος Χώρος ΘΕ.3.ii. Μικρός Νησιωτικός Χώρος ΘΕ.3.iii. Ορεινός Χώρος ΣΚ.4. Κατευθύνσεις για τον χωρικό προσδιορισμό των βιώσιμων αναπτυξιακών ενοτήτων. ΣΚ.5. Κατευθύνσεις για την χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής και λοιπής τεχνικής υποδομής. ΘΕ.5.i. Μεταφορικές Υποδομές ΘΕ.5.ii. Λοιπές Τεχνικές Υποδομές ΣΚ.6. Κατευθύνσεις για την χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων. ΣΚ.7. Εφαρμογή θεσμικών εργαλείων ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού. Με βάση τις παραπάνω στρατηγικές κατευθύνσεις, καθορίστηκαν οι ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του Προγράμματος Δράσης, ως ακολούθως: ΑΠ 1: Συγκρότηση Οικιστικού Δικτύου ΑΠ 2: Αναβάθμιση Αστικού & Περιαστικού Χώρου ΑΠ 3: Αναβάθμιση Παράκτιου Χώρου ΑΠ 4: Προστασία, Διατήρηση & Ανάδειξη της Ενιαίας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΠ 5: Ολοκληρωμένες Προγραμματικές Παρεμβάσεις ΑΠ 6: Μεταφορική Υποδομή ΑΠ 7: Λοιπή Τεχνική Υποδομή ΑΠ 8: Οργάνωση Μεταποιητικών Υποδοχέων ΑΠ 9: Γεωργικές Υποδομές ΑΠ 10: Σημειακές Παρεμβάσεις Μεσαίας και Μεγάλης Κλίμακας ΑΠ 11: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των προτάσεων του ΠΠΧΣΑΑ, διαμορφώθηκαν συνολικά τρία σενάρια στρατηγικής, τα οποία αξιολογήθηκαν ως προς την περιβαλλοντική τους διάσταση. Στο πρώτο σενάριο (σενάριο μηδενικής λύσης), εκτιμάται ότι η οικονομική δραστηριότητα και η όποια ανάπτυξή της θα λάβει χώρα μόνο λόγω υλοποίησης άλλων προγραμμάτων-πλαισίων δράσεων, ενώ η εφαρμογή του εν ισχύ ΠΠΧΣΑΑ θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μερικώς. Στο δεύτερο σενάριο (εναλλακτική λύση 1: σενάριο ήπιας οικονομικής ανάπτυξης), εκτιμάται ότι η οικονομική δραστηριότητα και η ανάπτυξή της θα λαμβάνει χώρα με την εφαρμογή-υλοποίηση άλλων προγραμμάτων-πλαισίων δράσεων, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζεται από την εφαρμογή του Αναθεωρημένου ΠΠΧΣΑΑ (βάσει των αποτελεσμάτων αξιολόγησής του) λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές κατευθύνσεις ορθολογικής διαχείρισης του χώρου που προβλέπονται σε αυτό καθώς και το πρόγραμμα δράσης που το συνοδεύει.

3 Στο τρίτο σενάριο (εναλλακτική λύση 2: σενάριο εντατικής ανάπτυξης), εκτιμάται ότι η οικονομική δραστηριότητα και η όποια ανάπτυξή της θα λάβει χώρα λόγω υλοποίησης άλλων προγραμμάτων-πλαισίων δράσεων, στα οποία θα πρέπει να συνδράμει το Αναθεωρημένο ΠΠΧΣΑΑ το οποίο, σε αυτή την περίπτωση, θα υιοθετεί στρατηγικές κατευθύνσεις διαχείρισης του χώρου που θα στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην μεγιστοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. Από την σύγκριση, το σενάριο της μηδενικής λύσης και η εναλλακτική λύση 2 (σενάριο εντατικής ανάπτυξης) είναι σαφώς δυσμενέστερα υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής ανάλυσης από την εναλλακτική λύση 1 (σενάριο ήπιας ανάπτυξης), το οποίο έχει το πλεονέκτημα ότι ικανοποιεί καλύτερα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης καθότι σε αυτό συνυπάρχει αρμονικά η περιβαλλοντική προστασία με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Η εκτίμηση των επιπτώσεων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η υλοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος Δράσης του Αναθεωρημένου ΠΠΧΣΑΑ θα επηρεάσει τον καθένα από τους περιβαλλοντικούς στόχους όπως αυτοί τίθενται ανά περιβαλλοντικό τομέα που ενδεχομένως επηρεάζεται. Οι περιβαλλοντικοί τομείς (ΠΤ) για τους οποίους έλαβε χώρα η στρατηγική εκτίμηση των επιπτώσεων, περιλαμβάνουν τους προβλεπόμενους στην ΚΥΑ /2006 περιβαλλοντικούς τομείς, και είναι οι: ΠΤ.1. Βιοποικιλότητα-Χλωρίδα-Πανίδα ΠΤ.2. Ποιότητα ατμόσφαιρας και κλιματική αλλαγή ΠΤ.3. Θόρυβος Ακουστικό περιβάλλον ΠΤ.4. Έδαφος-Εδαφολογικά Χαρακτηριστικά ΠΤ.5. Ύδατα ΠΤ.6. Τοπιολογικά χαρακτηριστικά ΠΤ.7. Υλικά περιουσιακά στοιχεία ΠΤ.8. Πληθυσμός ΠΤ.9. Ανθρώπινη υγεία ΠΤ.10. Κοινωνικό - Οικονομικό περιβάλλον ΠΤ.11. Πολιτιστική κληρονομιά Καταγραφή επιπτώσεων και μέτρα προστασίας Αφού εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις, καταγράφονται οι πλέον σημαντικές συνολικές σωρευτικές επιπτώσεις και προτείνονται μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και πιθανές προσαρμογές και διορθώσεις του προγράμματος και του θεσμικού πλαισίου, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΣΜΠΕ, ως παρακάτω: Π.Τ. 1. Φυσικό Περιβάλλον: Βιοποικιλότητα Χλωρίδα Πανίδα Οι σωρευτικές επιπτώσεις της υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι κατά κύριο λόγο θετικές και από την υλοποίηση των δράσεων του ΑΠ 4 ισχυρά θετικές, για την προστασία της βιοποικιλότητας. Ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις, δύνανται να προκύψουν από την υλοποίηση των ΑΠ 6 και ΑΠ 7, αφού η αναβάθμιση των οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών, καθώς επίσης και της λοιπής τεχνικής υποδομής δύναται να προκαλέσουν σε τοπικό επίπεδο διάσπαση βιοτόπων και απώλεια

4 βιοποικιλότητας. Για το λόγο αυτό προτείνονται μέτρα μείωσης ή/και αποφυγής των αρνητικών επιπτώσεων, όπως: Αποφυγή κατά το δυνατόν εγκατάστασης τμημάτων του μεταφορικού δικτύου εντός βιοτόπων και πράσινων περιοχών. Διευκόλυνση μετακίνησης πανίδας και δημιουργία και συντήρηση πράσινων υποδομών με παράλληλη μείωση ταχυτήτων μέσα από βιότοπους για τη μείωση κινδύνου ατυχημάτων σε ζώα και πτηνά. Χρήση σηράγγων σε ορεινές περιοχές αν κριθεί απαραίτητο δύναται να βελτιώσει τις συνθήκες. Σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε κατά τον σχεδιασμό των έργων να θίγεται στον μικρότερο δυνατό βαθμό η ακεραιότητα και συνεκτικότητα του τόπου. Χρήση πράσινων υποδομών, η οποία θα βοηθήσει στην προστασία και διατήρηση της πανίδας και θα μετριάσει τις επιπτώσεις. Π.Τ. 2. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Οι σωρευτικές επιπτώσεις της υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και τη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων και αερίων θερμοκηπίου, αναμένεται ελαφρώς αρνητικές, καθώς εκτιμάται ότι οι παρεμβάσεις στην μεταφορική υποδομή έχουν πιθανότητα να συμβάλουν στην μεταβολή των παραγόμενων εκπομπών ρύπων. Για τον μετριασμό των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων, προτείνεται: για τους άξονες ΑΠ7 και ΑΠ8 αντίστοιχα να τηρούνται τα ειδικά μέτρα και όροι που θα προκύπτουν από την κατά περίπτωση εξέταση των μεμονωμένων έργων (λοιπής τεχνικής υποδομής) κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς επίσης και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που υφίστανται για την προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και να τηρούνται τα ειδικά μέτρα και όροι που θα προκύπτουν από την κατά περίπτωση εξέταση των μεμονωμένων χωροθετήσεων-έργων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Π.Τ. 3. Θόρυβος Ακουστικό Περιβάλλον Οι σωρευτικές επιπτώσεις της υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς τις εκπομπές θορύβου και την ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος αναμένονται να είναι μικτές, καθώς θα υπάρξουν τοπικά αυξήσεις των εκπομπών θορύβου από τον ΑΠ 6 (μεταφορές) και ΑΠ 8 (οργάνωση μεταποιητικών υποδοχέων), που σε επίπεδο περιφέρειας θα αντισταθμίζονται από τη μείωση των χρονοαποστάσεων και την συγκέντρωση των εκπομπών σε οργανωμένους χώρους (μη άναρχα χωροθετημένους) στους οποίους θα τηρούνται τα όρια εκπομπών θορύβου και σε απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Για τον μετριασμό και την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων προτείνεται η κατασκευή ηχοπετασμάτων στις διελεύσεις του οδικού δικτύου μέσα από κατοικημένες περιοχές και ζώνες πρασίνου των οδικών αξόνων Ακόμη, προτείνεται η δημιουργία κινήτρων στους περίοικους για διπλά τζάμια, με θετική επίπτωση και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

5 Π.Τ. 4. Έδαφος Εδαφολογικά Χαρακτηριστικά Οι σωρευτικές επιπτώσεις ως προς τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά αναμένεται να είναι θετικές, καθώς αξιολογήθηκε ότι οι στρατηγικές κατευθύνσεις ορθολογικής διαχείρισης του χώρου συνεπάγονται την μείωση της ρύπανσης των εδαφών, την προστασία από τη διάβρωση και τη διαφύλαξη της οργανικής ύλης στο έδαφος. Ισχυρά θετικές επιπτώσεις και με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης αναμένονται από την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών υποδομών (ΑΠ 7), όπως επίσης και από την ανάπτυξη των γεωργικών υποδομών (ΑΠ 9). Το ενδεχόμενο εμφάνισης τοπικών αρνητικών επιπτώσεων από την ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών (ΑΠ 6), μειώνεται (ουσιαστικά εξαλείφεται) με την λήψη μέτρων κατά το σχεδιασμό, ενώ η επίπτωση εξουδετερώνεται από τα θετικά οφέλη υλοποίησης του προγράμματος. Ως μέτρα προστασίας προτείνονται: Να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν υποβαθμισμένες περιοχές και εδάφη, αντί παραγωγικών εδαφών, στα νέα τμήματα του μεταφορικού δικτύου Ορθή διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, Να τηρούνται τα ειδικά μέτρα και όροι για την προστασία του εδάφους από ρύπανση, κατά τη χωροθέτηση μεμονωμένων έργων, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους. Π.Τ. 5. Υδατικό Περιβάλλον Οι σωρευτικές επιπτώσεις για το υδατικό περιβάλλον αναμένεται να είναι θετικές, από τον ΑΠ 7 (ορθολογική διαχείριση του πόρου και υλοποίηση των περιβαλλοντικών υποδομών). προτείνεται να ελαχιστοποιούνται οι απαιτούμενες επεμβάσεις επί του υδρογραφικού δικτύου στις περιπτώσεις κατασκευής ή επεκτάσεων υφιστάμενου οδικού δικτύου και αερολιμενικών υποδομών. κατά την κατασκευή νέων λιμένων ή επέκταση υφιστάμενων, πρέπει να δοθεί προσοχή στο υδατικό περιβάλλον τόσο όσον αφορά στη ρύπανση όσο και στις απαιτήσεις σε μεταβολές του υδρογραφικού δικτύου ή σε διαταραχές της ακτομηχανικής δίαιτας. Π.Τ. 6. Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά Οι σωρευτικές επιπτώσεις στο φυσικό, πολιτιστικό και αισθητικό χαρακτήρα του τοπίου αναμένονται θετικές. Εντός των στρατηγικών κατευθύνσεων του Αναθεωρημένου Πλαισίου τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά έχουν εξέχουσα θέση και αξιολογήθηκε ότι η υλοποίηση του προγράμματος δράσης και των αξόνων αυτού θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπίων. Κατά το στάδιο του σχεδιασμού των επί μέρους έργων υλοποίησης των παρεμβάσεων όλων των αξόνων προτεραιότητας να λαμβάνεται πρόνοια για την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν των επιπτώσεων στον φυσικό, πολιτιστικό και αισθητικό χαρακτήρα του τοπίου καθώς και στην αποφυγή κατακερματισμού του. Να ληφθούν μέτρα ενσωμάτωσης των υποδομών-παρεμβάσεων στο τοπιολογικό περιβάλλον όπου αναμένεται να υλοποιηθούν. Π.Τ. 7. Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία

6 Στα υλικά περιουσιακά στοιχεία αναμένονται κατά κύριο λόγο θετικές επιπτώσεις από την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (ΑΠ 4), καθώς επίσης και από τις παρεμβάσεις αναβάθμισης στη γεωργία (ΑΠ 9), ενώ η επέκταση των υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία νέων αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην ελκυστικότητα του μεταφορικού δικτύου και του επενδυτικού περιβάλλοντος άρα και των περιοχών παρέμβασης με ενδεχόμενες τοπικά αρνητικές επιπτώσεις. Προτείνονται μέτρα που ενδέχεται να λειτουργήσουν θετικά και να αντιστρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις, όπως: Η ορθή οργάνωση του συστήματος των συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της προσβασιμότητας στις περιοχές παρέμβασης και συνεπώς στην περαιτέρω αύξηση της αξίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων Π.Τ. 8. Πληθυσμός Σε τοπικό επίπεδο αναμένονται θετικές επιπτώσεις, κυρίως από τις δράσεις διατήρησης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (ΑΠ 4), την ανάπτυξη των γεωργικών υποδομών (ΑΠ 9, άρα της οικονομικής δραστηριότητας που δύναται να συντελέσει στην αύξηση του πληθυσμού) και την ανάπτυξη μεταφορικών υποδομών (αέριων, θαλάσσιων και αστικών μεταφορών) με την υλοποίηση του ΑΠ 6. Π.Τ. 9. Ανθρώπινη Υγεία Οι σωρευτικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία αναμένονται να είναι θετικές καθώς στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των υποδομών υγείας (ειδική δράση στον ΑΠ 1) και η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης(συμβάλλουν ουσιαστικά οι ΑΠ 4, ΑΠ 7 και ΑΠ 8). Π.Τ. 10. Κοινωνικό Οικονομικό Περιβάλλον Οι σωρευτικές επιπτώσεις στο κοινωνικό οικονομικό περιβάλλον (βιώσιμη προσβασιμότητα) της Περιφέρειας αναμένεται να είναι θετικές για όλους σχεδόν τους άξονες προτεραιότητας χωρίς να υπάρχει εκτίμηση αρνητικών επιπτώσεων για κάποιον ΑΠ. Π.Τ. 11. Πολιτιστική Κληρονομιά Οι σωρευτικές επιπτώσεις στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αναμένεται να είναι έντονα θετικές από τους ΑΠ 2 και ΑΠ 4, ενώ χαρακτηρίζονται απροσδιόριστες οι επιπτώσεις από τους ΑΠ 6, ΑΠ 7 και ΑΠ 8 στο παρόν στάδιο σχεδιασμού (απαιτείται κατά περίπτωση εξέταση έργων-δραστηριοτήτων στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης). Ως μέτρο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς προτείνεται η αποφυγή κατά το δυνατόν χωροθέτησης των όποιων παρεμβάσεων κοντά σε μνημεία και ιστορικά κτίρια. Επίσης, προτείνεται η διατήρηση των όποιων στοιχείων ενδιαφέροντος κατά μήκος των παρεμβάσεων και ανάδειξή τους. Τέλος εκτιμάται ότι απαιτείται για την προστασία του ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος να υπάρχει πρόβλεψη δαπάνης για σωστικές ανασκαφές σε περίπτωση αρχαιολογικών ευρημάτων. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους του πλαισίου, καθορίστηκαν δείκτες παρακολούθησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή του Προγράμματος και

7 προτείνονται ανά περιβαλλοντική παράμετρο, έχοντας ως στόχο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης. Στον Π.Τ.1. (Βιοποικιλότητα) προτείνονται οι εξής δείκτες παρακολούθησης: Πλήθος και έκταση φυσικών περιοχών που καταλαμβάνονται (επηρεάζουν οι ΑΠ6, ΑΠ7, ΑΠ8) Πλήθος και έκταση φυσικών περιοχών που αναδεικνύονται και στους οποίους αναβαθμίζεται το καθεστώς προστασίας (επηρεάζουν οι ΑΠ4) Στον Π.Τ.2. (Ποιότητα ατμόσφαιρας) προτείνονται οι εξής δείκτες παρακολούθησης: % μεταβολής των αέριων εκπομπών και σωματιδίων (επηρεάζουν οι ΑΠ6, ΑΠ7 & ΑΠ8) % μεταβολής των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου (επηρεάζουν οι ΑΠ6, ΑΠ7 & ΑΠ8) Στον Π.Τ.3. (Θόρυβος) προτείνεται ο δείκτης παρακολούθησης: % πληθυσμού που εκτίθεται σε επίπεδα θορύβου μεγαλύτερα των οριακών τιμών (επηρεάζουν οι ΑΠ6, ΑΠ7 & ΑΠ8). Στον Π.Τ.4. (Έδαφος) προτείνονται οι εξής δείκτες παρακολούθησης: Κατάληψη γης από υποδομές και οργανωμένους χώρους υποδοχής μεταποιητικών δραστηριοτήτων (επηρεάζουν οι ΑΠ6, ΑΠ7 & ΑΠ8). Ποσοστό βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων επί του συνόλου και φορτίο παραγόμενου κόμποστ (ΑΠ7 περιβαλλοντικές υποδομές). Στον Π.Τ. 5. (Πολιτισμός) προτείνονται οι εξής δείκτες παρακολούθησης: Πλήθος κτιρίων, χώρων και μνημείων που επηρεάστηκαν (ΑΠ6, ΑΠ7 & ΑΠ8) Πλήθος κτιρίων, χώρων και μνημείων που αναδείχθηκαν (ΑΠ2, ΑΠ4). Β). Απόψεις της Περιφέρειας Ωστόσο πέραν των ανωτέρω που έχουν προκύψει από τη ΣΜΠΕ και έχουν αρκετά γενικό και αόριστο χαρακτήρα έχουμε να προσθέσουμε αρκετούς όρους πρόληψης, μείωσης και αντιμετώπισης επιπτώσεων και να προτείνουμε επιπλέον μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, από την εφαρμογή του προγράμματος σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην εισήγηση της Περιφέρειας για το ίδιο το Πλαίσιο, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Β1. Χωροθέτηση ΑΠΕ: Πρέπει να τονιστεί ότι η Κρήτη έχει μεγάλες δυνατότητες εκμετάλλευσης του αιολικού και ηλιακού δυναμικού της και για το λόγο αυτό οι ΑΠΕ έχουν ήδη συμμετοχή άνω του 23% της καταναλισκόμενης ενέργειας υπερκαλύπτοντας τον Εθνικό στόχο του 20% για το Γενικά η ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ στην Κρήτη είναι επιθυμητή, ωστόσο με το σκεπτικό του προωθούμενου παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης της Κρήτης που στοχεύει στον τουριστικό, αγροτικό και περιβαλλοντικό τομέα, τα σχεδιαζόμενα έργα ΑΠΕ όχι μόνο δεν ενισχύουν την εδαφική συνοχή της Κρήτης αλλά αντίθετα διασπούν το αγροτικό και ορεινό τοπίο της προσφέροντας πολύ μικρό πρόσοδο στην κοινωνία και σχεδόν μηδενική απασχόληση. Για το σκοπό αυτό και με δεδομένο το έντονο ανάγλυφο της Κρήτης που δεν επιτρέπει μεγάλες παρεμβάσεις καθώς και την πλούσια βιοποικιλότητά της και το υψηλής αισθητικής αξίας περιβάλλον της που υποστηρίζουν

8 σημαντικά την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και του τουρισμού, κρίνουμε απαραίτητη την ανάπτυξη της βιώσιμης ενέργειας είτε με τη μορφή των ΑΠΕ ή της εξοικονόμησης ενέργειας, όσο τα έργα αυτά χωροθετούνται εκτός δομημένου περιβάλλοντος ή αποκλειστικά εκτός περιβαλλοντικά προστατευόμενων περιοχών και χωρίς να έρχονται σε σύγκρουση με άλλες χρήσεις γης ή φυσικούς πόρους. Με βάση τα παραπάνω αποφασίζουμε: α) Την απαγόρευση εγκατάστασης ηλιοθερμικών σταθμών με δεδομένο ότι χρησιμοποιούν πολύ χώρο, τον οποίο μάλιστα υποβαθμίζουν εξαιρετικά. Κρίνονται επενδύσεις κατάλληλες για έρημο, ή ερημοποιημένες από διάφορες αιτίες περιοχές και ευτυχώς στην Κρήτη δεν διαθέτουμε τέτοιες. β) Με δεδομένο το έντονο και βραχώδες μορφοανάγλυφο του νησιού, η εγκατάσταση μεγάλων ανεμογεννητριών στις κορυφές πέρα από τα έργα διαμόρφωσης και θεμελίωσης των μηχανών, επιφέρει δραστική υποβάθμιση λόγω των συνοδών έργων πρόσβασης και μεταφοράς των εξαρτημάτων και δομικών υλικών, καθώς και των έργων μεταφοράς του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος προς τα δίκτυα υψηλής τάσης. Επομένως και προκειμένου να αποφύγουμε την έντονη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας, θέλουμε για την ίδρυση και εγκατάσταση των Α/Π τις κάτωθι προϋποθέσεις: 1) Εξαίρεση όλων των περιοχών Natura 2000 από την εγκατάσταση Α/Π (και κάθε μορφής ΑΠΕ). 2) Απαγόρευση εγκατάστασης Α/Γ καθώς και των δρόμων πρόσβασης μεταφοράς, σε εδάφη με κλίσεις άνω του 20%. 3) Προς αποφυγή διάνοιξης μεγάλων οδικών τμημάτων που κατακερματίζουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα της Κρήτης, το συνολικό μήκος της οδού πρόσβασης στο Α/Π δεν θα υπερβαίνει τα 2 χλμ από το υφιστάμενο κοινοτικό και αγροτικό δίκτυο. 4) Η απόσταση του Α/Π από τα υφιστάμενα δίκτυα υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 8 χλμ, ώστε να αποφεύγεται εκτεταμένη οπτική ρύπανση από πυλώνες και καλώδια. 5) Επιτρέπεται η εγκατάσταση Α/Π στο θαλάσσιο χώρο περιμετρικά της Κρήτης, όταν δεν υποβαθμίζεται το τοπίο και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. γ) Όσον αφορά στα Φ/Β, ως πρώτη επιλογή θέτουμε τις στέγες των κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, καθόσον κατανέμουν αρμονικά την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο και αποκεντρώνουν τα οφέλη προς την τοπική κοινωνία και τους χρήστες. Για τα Φ/Β πάρκα των 80 και 100 KW δεν πρέπει να χωροθετούνται σε κορυφογραμμές, για να μην διαγράφονται από μεγάλες αποστάσεις ενώ απαγορεύεται η εγκατάσταση Φ/Β πάρκων σε αρδευόμενη γη, ή γη υψηλής παραγωγικότητας. δ) Όσον αφορά στις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και βιοαπόβλητα, οι μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν πρώτη ύλη από το νησί μας και θα πρέπει να χωροθετούνται έτσι ώστε η απόσταση από την πρώτη ύλη να μην απέχει περισσότερο από 30 χλμ ώστε να μην επιβαρύνεται το οδικό δίκτυο από τις μεταφορές. Β2. Μεγάλα έργα υποδομών Από τα συμπεράσματα της ΣΜΠΕ προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες και περισσότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις προκύπτουν από τα έργα οδικής υποδομής.

9 Δεν υπάρχει αναφορά όμως στις ακραίες επιπτώσεις που πιθανόν να επέλθουν στην περίπτωση υλοποίησης των μεγάλων υποδομών, που προβλέπονται στα πλαίσια ενίσχυσης της γεωπολιτικής θέσης της Περιφέρειας και της πολιτικής εξωστρέφειας που ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, όπως: η κατασκευή του αγωγού Φυσικού Αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο / Κύπρο Ανατολική Κρήτη Χώρα και προς χώρες ΕΕ η εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και στα νότια της Κρήτης η δημιουργία διεθνούς κόμβου αερολιμένα στο Καστέλι η αναβάθμιση και επέκταση του ΒΟΑΚ η επέκταση εγκαταστάσεων του Ενεργειακού Κέντρου Αθερινόλακκου η κατασκευή του δαμετακομιστικού λιμανιού του νότου όλες οι θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις που τις συνοδεύουν καθώς και οι μεταφορές -αποθήκευση των καυσίμων κλπ. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή αυτών των υποδομών και των συνοδών έργων τους και ειδικά οι συνεργιστικές επιπτώσεις αυτών που τελικά θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια των ετών εντός των οποίων σχεδιάζει το ΠΠΧΣΑΑ, θα είναι καθοριστικές για το προωθούμενο μοντέλο ανάπτυξης της Κρήτης. Καθώς επηρεάζεται το θαλάσσιο, παράκτιο και χερσαίο περιβάλλον, με εντοπισμένες επιπτώσεις στον τουρισμό, την αλιεία και γενικά στην τοπική οικονομία και ποιότητα ζωής, επιβάλλεται να εξεταστούν σε ειδικό κεφάλαιο όλα τα σενάρια υλοποίησης των μεγάλων υποδομών, με τις αντίστοιχες πιθανές επιπτώσεις και προτάσεις αντιμετώπισής τους για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Β3. Παράκτιος χωροταξικός σχεδιασμός-διάβρωση ακτών Στα πλαίσια διαμόρφωσης στρατηγικών για θαλάσσια χωροταξία και χωροταξικό σχεδιασμό σε παράκτιες περιοχές, βασικό ρόλο θα πρέπει να παίξει η Μελέτη σχεδιασμού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, από την οποία αναμένονται σαφείς κατευθύνσεις και ουσιώδη μέτρα πρόληψης και προστασίας των παράκτιων ζωνών, από το πολύ έντονο φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών και τν εδαφών. Ειδικά για τις βόρειες ακτές της Περιφέρειας, οι οποίες εμφανίζουν σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας, λόγω διάβρωσης, πριν προχωρήσουν τα έργα της ανάπλασης των παραλιακών ζωνών, θα πρέπει να προηγηθεί ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιου χώρου, που θα λαμβάνει υπόψη: το Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης (MAP) την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) το Μεσογειακό Πρωτόκολλο για τις Παράκτιες Περιοχές τις πολιτικές για την Κλιματική Αλλαγή τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τις Παράκτιες Περιοχές και τη Θαλάσσια Πολιτική, την οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων της πλημμύρας, ώστε τα έργα ανάπλασης που θα εφαρμοστούν να μην αποτελούν άλλη μια αστοχία ανθρώπινων επεμβάσεων με αρνητικές επιπτώσεις στην διάβρωση των ακτών.

10 Β4. Περιβαλλοντική διαχείριση Λιμένων Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών στρατηγικών στόχων για το λιμενικό σύστημα της χώρας, όπως καθορίζονται από την Ευρωπαική Πολιτική Μεταφορών και την Εθνική Στρατηγική Λιμένων Συγκεκριμένα: Σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές βασικός σκοπός θα πρέπει να είναι η σύζευξη οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων, όπου η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών θα συνυπάρχει αρμονικά με την περιβαλλοντική προστασία και την ορθολογική διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου. Η ανάπτυξη των λιμένων και των θαλάσσιων μεταφορών της Περιφέρειας θα πρέπει να συνδυαστεί παράλληλα με την περιβαλλοντική προστασία και ορθολογική διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου. Για την εφαρμογή αειφόρων πρακτικών είναι αναγκαία η διερεύνηση δυνατότητας πιστοποίησης των λιμένων που δεν έχουν ακόμα πιστοποιηθεί στη βάση συστημάτων ποιότητας, που θα εγκυώνται καλές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι Φορείς Διαχείρισης των λιμένων οφείλουν να διαθέτουν «σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων» για όλες τις φάσεις συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, πιθανής επεξεργασίας και οριστικής νόμιμης διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων στα λιμάνια. Β5. Φορείς Διαχείρισης - ΕΠΜ Πρέπει να ενεργοποιηθεί με κάθε τρόπο το θεσμικό σύστημα, ώστε: α. να αποκτήσουν όλες οι περιοχές Natura εγκεκριμένες ΕΠΜ και Διαχειριστικά Σχέδια, και να πάψει η απροσδιοριστία των χρήσεων γης, η εκμετάλλευση και η ανομία σε αυτές τις περιοχές, προσδίδοντάς τους αντικειμενική αξία και ακριβή δεδομένα για ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, β. να οριστούν για όλες τις περιοχές Natura Φορείς Διαχείρισης για την προστασία και ορθή διαχείρισή τους, ακόμα κι αν οι δύσκολες συνθήκες της εποχής οδηγήσουν σε έναν ενιαίο περιφερειακό Φορέα, γ. να καθοριστούν οι περιοχές απολύτου προστασίας για την έγκαιρη διάσωσή τους από τις φυσικές και ανθρώπινες παρεμβάσεις. Β6. Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τουρισμός Όλες οι παραπάνω δράσεις αποσκοπούν στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Από τις ΕΠΜ, προκύπτει και η βασική παράμετρος της φέρουσας ικανότητας κάθε τέτοιας περιοχής σε επισκεψιμότητα, οικιστική και εμπορική ανάπτυξη κλπ, ώστε να διατηρείται η ακαιρεότητά της. Για τη επιτυχή σύνδεση όμως φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος απαιτείται επιπλέον μια στρατηγική μελέτη στον τομέα του τουρισμού (βιώσιμης ανάπτυξης), που θα καταγράψει όλο τα δεδομένα και θα συντονίσει όλες τις ενέργειες για να επικρατήσει ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτό είναι αναγκαίο για να επιτελέσει ο κάθε τομέας (περιβάλλον, πολιτισμός, τουρισμός) το σκοπό του ως συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας. Το ζητούμενο είναι το φυσικό περιβάλλον να παραμένει φυσικό, ο πολιτισμός να λειτουργεί εποικοδομητικά χωρίς να αλλοιώνεται και ο τουρισμός να αυξάνει σε ποιότητα και ποσότητα ενισχύοντας την

11 οικονομία, χωρίς να δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Β7. Χωρικές ενότητες ανάπτυξης γεωργίας και λοιπού πρωτογενούς τομέα Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εκτεταμένη και εντατική γεωργική δραστηριότητα με την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων υπερβολικής κατανάλωσης νερού κλπ, προτείνεται α) η εισαγωγή τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και καινοτομίας σε όλη την παραγωγική διαδικασία προκειμένου να αποφευχθούν οι πιέσεις στο περιβάλλον που αφορούν στην ρύπανση, στην υπεράρδευση, στην κατανάλωση ενέργειας κ.λ.π. β) η προώθηση καλλιεργειών προσαρμοσμένων στις κλιματολογικές και εδαφικές συνθήκες της περιοχής, παράλληλα με την διάσωση τοπικών ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτών, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν και τη βάση για προϊόντα χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος και παράλληλα υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω και του ενδεχόμενου χαρακτηρισμού τους ως προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Οι καλλιέργειες αυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και γεωργικές περιοχές εκτός γεωργικής γης α' προτεραιότητας, σε εδάφη επικλινή, σχετικά βραχώδη, ημιορεινά ή ορεινά, εξυπηρετώντας παράλληλα και το στόχο προστασίας των εδαφών από τη διάβρωσηερημοποίηση. Επίσης μπορεί να επιτευχθεί, υπό όρους, θετική συνέργεια με την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε γειτονικές περιοχές. Όπως προτείνονται από το ΠΠΧΣΑΑ ζώνες αναζήτησης της «γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας», πρέπει να προτείνονται παράλληλα και ζώνες αναζήτησης «κτηνοτροφικής γης πρώτης προτεραιότητας», όπου θα μπορεί να συνδυαστεί η κτηνοτροφία με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, κατάλληλων ανά περιοχή, μετά από εκπόνηση μελετών βοσκοϊκανότητας, που θα συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση της υπερβόσκησης των φυσικών βοσκοτόπων. Επίσης προτείνεται πιλοτικά η ανάπτυξηστήριξη μικτών αγροδασολιβαδικών συστημάτων, έτσι ώστε η γεωργία με την κτηνοτροφία να αποκτήσουν σχέση συνύπαρξης θετικής συνέργειας, μιας και είναι αλληλένδετες διαδικασίες και όχι αποκομμένες (Η γεωργία να τρέφει τα ζώα - Τα ζώα λιπαίνουν τη γη). Σε συνδυασμό με βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία, τα συστήματα αυτά μπορεί να αποτελέσουν πρότυπο κλειστού συστήματος παραγωγής ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Β8. Γη υψηλής παραγωγικότητας Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιδιώκεται η διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της αγροτικής γης και ιδιαίτερα της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, η οποία αποτελεί μη ανανεώσιμο φυσικό πόρο και προστατεύεται από το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Επιπλέον θεωρούμε ότι απαιτείται η προστασία της από οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης ή προσπάθεια κατάτμησής της και προτείνουμε με την εκπόνηση κάθε χωροταξικής - πολεοδομικής μελέτης απαραίτητη προϋπόθεση να είναι και η εκπόνηση αντίστοιχων μελετών, ώστε να οριοθετείται η αγροτική γη με βάση την Κ.Υ.Α /2010 «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας.» και να εφαρμόζονται οι καλές γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες (ΚΓΠΣ): τα πρότυπα καλής γεωργικής

12 και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και σε εθνικό επίπεδο. Β9. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ με βάση την Οδηγία 2008/98 και το Νόμο 4042/12, απο τις Η Μελέτη του ΠΕΣΔΑΚ πραγματεύεται τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας. Όσον αφορά στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, δόθηκε μια ολοκληρωμένη λύση με κατεύθυνση τη μείωση αποβλήτων και στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης και τη μείωση του υπολείμματος προς ταφή, περιλαμβάνοντας στο σχεδιασμό μικρές αποκεντρωμένες μονάδες έπεξεργασίας ήπιας τεχνολογίας και αντίστοιχα παρακείμενους ΧΥΤΥ. Η χωροθέτηση όλων των προτεινόμενων μονάδων διαχείρισης έγινε σε υφιστάμενους χώρους διαχείρισης αποβλήτων, επιτυγχάνοντας την κοινωνική αποδοχή και την επιτάχυνση υλοποίησης του Σχεδιασμού. Ωστόσο για τα άλλα ρεύματα αποβλήτων η διαχείριση των οποίων είναι ταυτόχρονα ένα μείζον θέμα για την Περιφέρεια, έχουν καταγραφεί οι παραγόμενες ποσότητες έχουν τεθεί οι στόχοι, αλλά δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός για τις εγαταστάσεις διαχείρισης. Και αυτό είναι λογικό καθώς η διαχείριση αυτών των ρευμάτων είναι κυρίως εθύνη των ίδιων των παραγωγών τους, οπότε είναι θέμα ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας. Επειδή όμως η Περιφέρεια συνολικά διαθέτει σε πολύ μεγάλο ποσοστό εγκαταστάσεις παραγωγής κτηνοτροφικών και γεωργικών αποβλήτων, πρέπει να υπάρξει μια σαφής κατεύθυνση για την ορθή χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αυτών με ομοιόμορφη κατανομή ανά είδος σε σχέση και με τις πηγές παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη όλο τον κύκλο ζωής αυτών από την παραγωγή έως τη διάθεση με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Κρίνουμε λοιπόν ότι απαιτείται για κάθε ρεύμα αποβλήτου μια Στρατηγική Μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη 1. την απαίτηση για διαχείριση αποβλήτων που παράγονται εντός της Περιφέρειας 2. τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής που θα χωροθετηθούν οι μονάδες σε παραγόμενη ποσότητα αποβλήτου 3. τη διασπορά μονάδων σε όλες τις Π.Ε και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν 4. τις αλληλοεπιδράσεις απο τις γειτονικές δραστηριότητες αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία των μονάδων και τη χρόνια διάθεση των υπολειμμάτων στο φυσικό περιβάλλον και των παραπροϊόντων στην αγορά 5. τη βιωσιμότητα των μονάδων. Επίσης εγκαταστάσεις όπως οι ΑΕΚΚ, τα green points, οι ΣΜΑ τα ΚΔΑΥ κλπ θα πρέπει εκτός των άλλων να κατηγοριοποιηθούν στην πολεοδομική νομοθεσία ως ειδικές περιβαλλοντικές υποδομές ώστε να μπορούν να χωροθετηθούν σε περιοχές με υφιστάμενα τοπικά χωρικά σχέδια στα οποία δεν έχουν προβλεφθεί. Β10. Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Περιφέρεια έδωσε προτεραιότητα στην καλυψη των μεγαλύτερων αστικών κέντρων και ευαίσθητων περιοχών με εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμμάτων. Ωστόσο υπάρχει ακόμα έλλειμα στην αποτελεσματική διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων και των τυροκομείων που δραστηριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στην

13 Κρήτη. Προτείνουμε να προωθηθεί περισσότερο η πιλοτική εφαρμογή των τεχνολογιών που έχουν έως σήμερα αναπτυχθεί κατά την έρευνα της αντιμετώπισης αυτών των ρευμάτων αποβλήτων από ιδρύματα και επιχειρηματίες, ώστε να εφαρμοστεί άμεσα και μαζικά η αποτελεσματική επεξεργασία τους. Β11. Διαχείριση Υδατικών Πόρων Να γίνει άρση των ασυμβατοτήτων που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των προβλεπομένων στο ΠΠΧΣΑΑ και στο υπό κατάρτιση Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος της συμβατότητας των έργων και δράσεων που προβλέπονται στο ΠΠΧΣΑΑ σε σχέση με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών το Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας θα γίνεται πριν την έγκριση ένταξης των δράσεων /έργων του ΠΠΧΣΑΑ από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όσον αφορά στη χωροθέτηση αντλησιοταμιευτικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις κεφαλές υφιστάμενων ή μελλοντικών φραγμάτων ταμιευτήρων συνιστούμε τη λελογισμένη χρήση των υποδομών αυτών, καθώς λόγο κατασκευής τους αποτελεί πρωτίστως η υδρευτική και αρδευτική χρήση του νερού. Β12. Τοπίο Στο ΠΠΧΣΑΑ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια των «Περιοχών με φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου». Στη Μελέτη γίνεται μια προσπάθεια συγκερασμού των ιδιαιτεροτήτων εννέα χωρικών ενοτήτων που αφορούν σε διακριτά αντικείμενα, τουλάχιστον σε ότι αφορά στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και επιχειρείται σύνθεση μεταξύ α) περιοχών υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος β) περιοχών υψηλής πολιτισμικής αξίας και γ) αναφοράς στη Σύμβαση για το Τοπίο. Δεν διαφωνούμε με την πρόταση της οριοθέτησης των χωρικών ενοτήτων. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια μπορούν να ενσωματώνουν προτάσεις για χρήσεις γης που θα τηρούν το σκοπό του σχεδιασμού των χωρικών ενοτήτων. Η έννοια του Τοπίου όμως δεν μπορεί πρόωρα (χωρίς υφιστάμενο θεσμικό ρόλο) να παίξει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτές τις περιοχές και να επιβάλλει κανόνες και προτάσεις σε θεσμοθετημένες προστατευόμενες και πολιτισμικές περιοχές. Δεν μπορεί να αγνοήσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που τις ορίζει, ούτε να ακυρώσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς έγκρισης, επίβλεψης, προστασίας, δράσεων κλπ, που λειτουργούν τόσα χρόνια και έχουν την ευθύνη αυτών των χώρων και περιοχών. Για να μπορέσει η έννοια του Τοπίου επίσημα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ή το ρόλο ομπρέλας κάτω από την οποία θα λειτουργούν συνδιαστικά οι άλλες περιοχές (προστατευόμενες και πολιτισμικές) θα πρέπει να τηρηθούν καποιες διασικασίες όπως: 1.Αναμονή της ολοκλήρωσης της αναμόρφωσης του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών (επίκειται σύντομα) όπου θα δεθεί οργανικά με τις προβλέψεις του νόμου 3937 για τη Βιοποικιλότητα. 2. Εξειδίκευση των προβλέψεων της Σύμβασης του Τοπίου και καθορισμός εθνικών και περιφερειακών συμβουλευτικών/αποφασιστικών οργάνων για την εφαρμογή της Σύμβασης με τρόπο που να εναρμονίζεται και να συνδέεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.

14 3. Αναγνώριση μη κηρυγμένων πολιτιστικών αξιών (π.χ. Οικισμοί) και θεσμοθέτηση σύγχρονου πλαισίου για τη διαφύλαξη και διαχείρισή τους. Β13. ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Η Περιφέρεια δεν καλύπτεται από ολοκληρωμένο σχεδιασμό κατώτερου επιπέδου στο μεγαλύτερο ποσοστό των καποδιστριακών της Δήμων, παρόλο που αυτοί δέχονται ισχυρές πιέσεις λόγω τουρισμού ή παρουσιάζουν κρίσιμα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης και απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Αυτό το γεγονός καθιστά επιτακτική την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην εκπόνηση των Γενικών πολεοδομικών μελετών σε όλους τους Δήμους. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τις περιοχές Natura 2000 με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ο ολοκληρωμένος Χωρικός Σχεδιασμός με τα Διαχειριστικά Σχέδια Natura Τα ΤΧΣ θα συμμορφώνονται με Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, με Εθνικά Σχέδια δράσης βιοποικιλότητας και το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», με το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας Natura 2000, και με το Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη Ανάπτυξη». Β14. Παραθεριστική κατοικία Για τις παραθεριστικές κατοικίες που προτείνεται να κατευθύνονται προς το εσωτερικό και να αναπτύσσονται στους ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς, πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί προκειμένου να αποφευχθούν τα γνωστά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι άλλες μεσογειακές χώρες που επένδυσαν σε αυτή την στρατηγική. Προτείνουμε οποιαδήποτε υποδομή φιλοξενίας αναπτύσσεται στην ενδοχώρα να συνάδει με το πλαίσιο ανάπτυξης του τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού. Αυτό το μοντέλο θα υιοθετήσει τα χαρακτηριστικά, την κουλτούρα των κατοίκων, θα προστατεύσει τους φυσικούς πόρους, και ταυτόχρονα θα ενισχύσει τον κοινωνικό ιστό, μέσω των συνεργειών και συνεργασιών των μικρής κλίμακας τοπικών επιχειρήσεων. Όλο αυτό το πλέγμα δημιουργεί το «τοπικό προϊόν». Β15. Δασικές εκτάσεις Μεγάλη έλλειψη για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού χωρίς αλληλοσυγκρουόμενες χρήσεις, συμφέροντα, και αστοχίες, αποτελεί η μη κύρωση των δασικών χαρτών και η μη ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου. Για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη με προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προάσπιση των ιδιωτικών και δημοσίων συμφερόντων αποτελεί απαίτηση η επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση αυτών των προαπαιτούμενων. Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Καλογερής Νίκος

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη ΓΕΩΤΕΕ Ηράκλειο 19/9/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Δημοκρατίας 35 Α όροφος Αρ. πρωτ. 1392 Ηράκλειο 71306 Γραματεία τηλ.-φαξ 2810-223303/343906 Πληρ. Γ. Τίγκιλης Τηλ. 2810-305865 ΠΡΟΣ 1. Περιφερειάρχη Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAREMED - MED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAREMED - MED ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠ ΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤ ΗΣ Γ ΕΝΙΚ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΧΩ ΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 10-1-2013 Αρ. πρωτ. οικ 42 Πλατεία Κουντουριώτη Τ.Κ. 71 202 Ηράκλειο Τηλ 2813

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 Α. Π. 127718 (σχετ. ) Περιφέρεια Αττικής Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 120 Αθήνα, Τ.Κ. 115 26 Τηλ. 210 64 62 079 Fax 210 64 31 420 Προς: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Υπόψη: κ. Καλογερή Νικόλαου

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων"

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ στο πλαίσιο της Β' ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "Αξιολόγηση Αναθεώρηση και εξειδίκευση θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων"

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Οι Εταίροι του προγράμματος IONAS Ionian and Adriatic Cities and Ports Joint

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1 4. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4.1. ΓΕΝΙΚΑ Το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση αναφέρει πως σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Αλεξ. Κουλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιωάννινα 8-9 - 2011 Αριθμ. Πρωτ 521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ ΚΟΡΑΗ 4-454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 26510 21927 26510 31427 FAX: 26510 31 427 E-mail : geoteeip@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα