Εφαρμογές της τεχνολογίας στη Γεωργία, την Κτηνοτροφία και τη Βιομηχανία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογές της τεχνολογίας στη Γεωργία, την Κτηνοτροφία και τη Βιομηχανία"

Transcript

1 Εφαρμογές της τεχνολογίας στη Γεωργία, την Κτηνοτροφία και τη Βιομηχανία Δράμπα Βαγιαλένα 1, Καπατασίδου Ιωάννα 1, Καραθανάσης Κωνσταντίνος 1, Καραμαλής Χαράλαμπος 1, Τσάκλης Δημήτρης 1, 1 Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Δρ. Κοκκίνου Ελένη 2, 2 Φυσικός Πληροφορικός, Αριστοτέλειο Κολλέγιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εποχή μας, που χαρακτηρίζεται από την άκρατη και ανεξέλεγκτη τεχνολογική ανάπτυξη, η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή μας ζωή. Αυτή βρίσκει εφαρμογές σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, συγκεκριμένα όμως το αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι οι εφαρμογές της τεχνολογίας στη Γεωργία, την Κτηνοτροφία και τη Βιομηχανία. Η ερευνητική διαδικασία βασίστηκε κυρίως στη βιβλιογραφική έρευνα. Ερευνήσαμε και εξετάσαμε τους τομείς της Γεωργικής Τεχνολογίας, ενός διεπιστημονικού κλάδου της γεωπονίας και της γεωργίας και τις χρήσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Κτηνοτροφία, όπως επίσης τους στόχους τους και τα προβλήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν μέσω της τεχνολογίας. Ερευνήσαμε επίσης τις χρήσεις των νέων τεχνολογιών στη Βιομηχανία και τις επιπτώσεις που επέφερε η καθιέρωση τους στο οικονομικό και το εργατικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήσαμε, εκτός από τη βιβλιογραφία, ερωτηματολόγια τα οποία μοιράστηκαν σε ενήλικες με σκοπό να εξετάσουμε τη στάση τους απέναντι στις τεχνολογικές εφαρμογές στους τρεις προαναφερθέντες τομείς και τη γνώση τους όπως επίσης και την ανησυχία που φέρουν έναντι των τυχόν αρνητικών επιπτώσεων. Επίσης λήφθηκε συνέντευξη από έναν οινοπαραγωγό ο οποίος μας πληροφόρησε για τις αλλαγές που έχουν προκύψει από τη στιγμή της εγκατάστασης των τεχνολογικών μέσων και έπειτα στην παραγωγική διαδικασία, όπως επίσης και για τη στάση του κοινού απέναντι στα παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιομηχανία και οποιεσδήποτε συνέπειες κι αν προκύψουν, πρέπει να συμβιβαστούμε. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας δεδομένης και της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης, κάθε έρευνα που σχετίζεται με την παραγωγικότητα της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας πρέπει να λαμβάνει τη δέουσα προσοχή. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: τεχνολογικές εφαρμογές, γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, επιπτώσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα που εξετάζει η παρούσα εργασία είναι οι εφαρμογές της τεχνολογίας στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της βιομηχανίας. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα για να δούμε τη διείσδυση της τεχνολογίας στη γεωργία

2 και τους σχετικούς τομείς, τομείς λιγότερο προφανείς και συνηθισμένους. Ξεκινήσαμε αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο. Αρχίσαμε με τη γεωργία και θελήσαμε να βρούμε τι είδους μηχανήματα χρησιμοποιούνται σήμερα και τι προβλήματα καλούνται να αντιμετωπίσουν. Όσον αφορά την κτηνοτροφία επίσης αναζητήσαμε το είδος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται και σε τι είδους απαντήσεις καλείται να ανταποκριθεί. Για παράδειγμα πληροφορηθήκαμε για αυτόνομους ρομποτικούς ή δορυφόρους που βοηθούν στον έλεγχο παραγωγής. Σχετικά με την βιομηχανία, είχαμε περισσότερες γνώσεις γύρω από την τεχνολογία, θελήσαμε όμως να δούμε εάν η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής,με επιπτώσεις όπως η ανεργία. Εκτός όμως από μειονεκτήματα όπως μείωση θέσεων εργασίας, υπάρχουν και θετικά όπως για παράδειγμα η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος της ποιότητας που διευκολύνουν πολλές διαστάσεις. Στην έκβαση των τελικών αποτελεσμάτων συνέβαλαν τα ερωτηματολόγια και η συνέντευξη που πήραμε. Γενικά συμπεράναμε πως η τεχνολογία έχεις διεισδύσει στην καθημερινότητά μας και έχει αλλάξει σημαντικά πολλές πτυχές της ζωής μας. ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Είναι ένας Κλάδος της Γεωπονίας και της Τεχνολογίας. Εφαρμογές της: λιπάσματα φυτοπροστασία τεχνικές καλλιέργειες γεωργική βιοτεχνολογία. γεωργικά μηχανήματα μηχανήματα συγκομιδής χόρτου και σανού, μηχανήματα σποράς, λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήματα ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ένα πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η γεωργία στις μέρες μας είναι αυτό του ολοένα και αυξανόμενου ανθρώπινου πληθυσμού και η ανάγκη του να τραφεί. Για να ανταποκριθεί σ αυτές τις ανάγκες η γεωργία θα πρέπει να είναι παραγωγική και βιώσιμη. Οι λόγοι που κάνουν τη γεωργία να είναι βιώσιμη είναι: Να είναι παραγωγική Να διατηρεί τους εδαφικούς πόρους Να μην αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον Να είναι κοινωνικά δίκαιη και πολιτικά ισχυρή Βασικός παράγοντας της γεωργίας είναι η παραγωγή τροφίμων και μάλιστα μια αυξημένη παραγωγικότητα καλούμενη να ικανοποιήσει τις ανάγκες του αυξανόμενου

3 πληθυσμού της γης. Κύριος παράγοντας είναι η βελτιστοποίηση του βιοτικού επιπέδου. Σημαντικά εργαλεία για την εφαρμογή αυτή είναι οι νέες τεχνολογίες και οι χρήσεις τους. Άμεσα συνδεμένη είναι η χρήση λιπασμάτων στη βιώσιμη γεωργία καθώς και η βιώσιμη χρήση τους. Μέχρι τώρα, η βιώσιμη χρήση του εδάφους έχει καταφέρει να αυξήσει την ποσότητα και να διατηρήσει την ποιότητα παραγωγής. Παρόλα αυτά η διαχείριση των λιπασμάτων μπορεί να προβεί κρίσιμη για την ασφάλεια των προϊόντων και του περιβάλλοντος. Επομένως η επίδραση των πρακτικών παραγωγής απέναντι στο περιβάλλον πρέπει να είναι η κυριότερη ανησυχία. (ΟΑΘΛΟΔΓΒΓ) ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η Γεωργία Ακριβείας προσδιορίζεται ως οι μέθοδοι παραγωγής που κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών, όπως δορυφορικών εικόνων, πληροφορική και ρομποτική, για να προσαρμόσουν τις τεχνικές καλλιέργειας με τον καλύτερο τρόπο ανάλογα με το έδαφος. Οι καλλιέργειες σε κάθε χωράφι μπορούν να εντοπιστούν από δορυφόρο, ώστε να γίνονται γνωστές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των καλλιεργειών επιτρέπεται μέσω των δορυφορικών εικόνων, χάρη στις οποίες είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο όγκος της συγκομιδής. Οι εικόνες επίσης δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ασθενειών, ώστε να ψεκάζονται μόνο τα άρρωστα τμήματα. Επιπλέον με την βοήθεια των δορυφορικών λήψεων, η γεωργική παραγωγή μπορεί να περάσει στον νέο αιώνα. Πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση του εδάφους, τη συγκέντρωση λιπασμάτων κ.ά. συλλέγονται και διατίθενται στους αγρότες. Το αποτέλεσμα είναι καλλιέργειες με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και προστασία του περιβάλλοντος. Γενικότερα η Γεωργία Ακριβείας είναι νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής, που χρησιμοποιεί προσδιορισμένη ως προς το χρόνο και το χώρο πληροφορία, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα των εισροών και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, βασίζεται σε τεχνολογίες ικανές να καταγράψουν με ακρίβεια την τρέχουσα κατάσταση στους αγρούς, να διαχειριστούν την πληροφορία και στο τέλος να εφαρμόσουν τις εισροές ώστε οι ανάγκες κάθε στιγμής ξεχωριστά να καλύπτονται. (ΗΧΝΤΠΓΚ) ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Μία από τις σπουδαιότερες καινοτομίες στη γεωργία είναι η εισαγωγή ρομπότ στη γεωργική παραγωγή. Τα στοιχεία αυτά τα επισημαίνει ο κύριος Σταύρος Βουγιούκας, Καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δίνει πληροφορίες για ρομποτικά μηχανήματα τα οποία θα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει ο αγρότης σε υπολογιστή πλοήγησης τις εργασίες που επιθυμεί να κάνει το μηχάνημα.

4 Σπουδαίο παράδειγμα αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Βουγιούκα, η αυτόματη πλοήγηση αγροτικών οχημάτων με GPS. Η πλοήγηση ακριβείας μπορεί να εφαρμοστεί με τους κατάλληλους αισθητήρες μέτρησης παραγωγής. Όλα αυτά θα γίνονται με ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο. Ο αγρότης θα πάψει έτσι να είναι «οδηγός» και θα μπορεί να επικεντρωθεί στην εκτέλεση της εργασίας, η οποία θα πραγματοποιείται με ακρίβεια μέχρι και δύο εκατοστά. Έτσι γίνονται σημαντικά βήματα στην τεχνική γεωργίας ακριβείας, συμβάλλοντας σε μια καλύτερη διαχείριση και μείωση των χημικών στους αγρούς, με σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντολογικό όφελος. Τα μηχανήματα αυτά θα σημειώσουν ολοένα και περισσότερες αυτόνομες λειτουργίες καταγραφής και συλλογής πληροφοριών, σχετικές με τις εκτελούμενες εργασίες. Ο κ. Βουγιούκας αναφέρει πως μελλοντικά θα υπάρχει συνεργασία και με άλλα μηχανήματα. Για να μπορέσουν τα παραπάνω να λειτουργήσουν επιτυχώς, θα πρέπει ο αγρότης να έχει βασική κατάρτιση γύρω από τη ρομποτική λειτουργία. Το υψηλό κόστος των μηχανημάτων, η χρήση τους, η συντήρησή τους και ο εξοπλισμός τους επιβάλλουν σχήματα λειτουργίας της συνεταιριστικής γεωργίας. Στις μέρες μας γίνεται εφαρμογή προγραμματισμένων βραχιόνων σε μονάδες παραγωγής, που εκτελούν επαναλαμβανόμενες εργασίες. Σύμφωνα με τον κ. Βουγιούκα, είναι σχεδόν αδύνατο στις μέρες μας να υπάρξει κάποιο μηχάνημα που να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομο με επιτυχία και με ταχύτητα με ανθρώπους, ζώα, φυτά. Εργασίες απλές για τους ανθρώπους, όπως ο εντοπισμός και η συλλογή ενός καρπού από το δέντρο, παραμένουν εκτός δυνατοτήτων για ένα ρομπότ. Στον ερευνητικό τομέα όμως, υπάρχουν γεωργικά ρομπότ με πολλές δυνατότητες, οι οποίες επεκτείνονται σε εργασίες με οικονομικό ενδιαφέρον. Ο τομέας εφαρμογής των ρομπότ στα οπωροκηπευτικά αποτελεί και τον πιο σημαντικό, καθώς υπάρχουν μεγάλα οικονομικά μεγέθη. Για παράδειγμα, στην Ιαπωνία, όπου υπάρχει έντονη έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργήθηκε ένα σύστημα συλλογής φράουλας το οποίο μπορεί να κόψει και να συγκρατήσει τον καρπό. Επίσης στην Ολλανδία στο Πανεπιστήμιο Wageningen, δημιουργήθηκαν ρομπότ συλλογής αγγουριών σε ειδικά διαμορφωμένα φυτά, που κινείται με ράγες. Τέλος στο ίδιο πανεπιστήμιο σχεδιάστηκε ρομπότ ανίχνευσης ζιζανίων, με το οποίο καταργούνται τα φυτοφάρμακα και η οργανική-βιολογική γεωργία διευκολύνεται. Ανεξάρτητα από το υψηλό κόστος, καταλήγει ο κ. Βουγιούκας, την μικρή ταχύτητα και αξιοπιστία των πειραματικών γεωργικών ρομπότ, ειδικοί εκτιμούν ότι μέσα στα δέκα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν ρομπότ τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε πραγματικές παραγωγικές συνθήκες. (ΑΟGΡΣΚ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική Γεωργία και καλείται να επιλύσει με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών είναι: Μικρός κλήρος. Δυσάρεστες γεωμορφολογικές συνθήκες. Άνιση κατανομή ζωικής και φυτικής παραγωγής. Χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων και ανομοιογενής γεωγραφική χωροταξική διασπορά υδατικών πόρων. Δυσμενής δημογραφική σύνθεση. Μειωμένη παραγωγικότητα.

5 Μειωμένο ποσοστό βιολογικών προϊόντων παρά τη μεγάλη ζήτησή τους. Χαμηλή ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα. Πίεση στο δασικό πλούτο για βιομηχανική και τουριστική εκμετάλλευση. Υφαλμύρωση υδάτων εξαιτίας υπερβολικής άντλησης. Επιβάρυνση υδροφόρου ορίζοντα. Απουσία γεωργικών δραστηριοτήτων σε ορεινές ή μη εύφορες περιοχές. Άναρχη οικιστική ανάπτυξη. Οι ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευτούν οι ειδικοί μέσω της χρήσης τεχνολογιών είναι: Η μεγάλη ζήτηση για βιολογικά και παραδοσιακά προϊόντα. Το αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον. Η ευκολία προσαρμογής της Ελληνικής Γεωργίας στην αειφορική ανάπτυξη. Η δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τους κατοίκους της υπαίθρου. Η Ελληνική Γεωργία μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών μπορεί να: o Παράγει καλής ποιότητας προϊόντα χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του καταναλωτή. o Γίνει ανταγωνιστικότερη διεθνώς βασιζόμενη στις σωστές βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. o Να συνεχίσει να αποτελεί δυναμική οικονομική δραστηριότητα. Οι ειδικοί πιστεύουν πως η Ελληνική Γεωργία έχει ικανότητες ανάπτυξης, αρκεί να οργανωθεί σωστά. Γενικώς παρατηρείται μια αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος ως προς τη γεωργία ακριβείας και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που βρίσκουν ολοένα και πιο πολλή εφαρμογή στη γεωργική δραστηριότητα. Έρευνες δείχνουν πως οι γεωργοί αποκομίζουν αρκετά οφέλη και έχουν ψηλές προσδοκίες για την υιοθέτηση καινοτόμων γεωργικών πρακτικών. Αναμφίβολα όμως, έχοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομική δυσπραγία, κάθε έρευνα σχετικά με τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας της ελληνικής γεωργίας αποκτά ιδιάζουσα σημασία και πρέπει να λαμβάνει τη δέουσα προσοχή. (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2010) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Ο τομέας Κτηνοτροφίας επικεντρώνεται σε θέματα παραγωγής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, αξιολόγησης των καλλιεργούμενων ποικιλιών, διατροφής και βελτίωσης ζωικών πληθυσμών καθώς και της ανάλυσης της ποιότητας προϊόντων και τροφίμων αγροτικής παραγωγής, μελέτης συστημάτων για την εξασφάλιση της ποιότητας τους και της αγροτικής οικονομίας τους. Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες ανά πεδίο είναι: 1. Ζωική παραγωγή

6 Ποιοτικές και συστατικές αναλύσεις ζωοτροφών Υπηρεσίες συμβουλευτικής βελτίωσης σιτηρεσίου, διαχείρισης αγροτικών ζώων. 2. Έλεγχος ποιότητας αγροτικών τροφίμων και προϊόντων Γάλα: Προσδιορισμός οξύτητας, λιποπεριεκτικότητας, πρωτεΐνης, λακτόζης, σημείου πήξης, υπολειμμάτων αντιβιοτικών, Έλεγχος νοθείας αιγοπρόβειου γάλακτος με αγελαδινό, μικροβιολογικός έλεγχος. Τυριά: Προσδιορισμός οξύτητας, υγρασίας, περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, σε αλάτι, πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος. Λάδι: Προσδιορισμός οξύτητας, υπεροξειδίου, Έλεγχος νοθείας με σπορέλαια ή με πυρηνέλαιο. Χυμοί: προσδιορισμός οξύτητας. Κρασί: Προσδιορισμός αλκοόλης, ολικής και πτητικής οξύτητας, Προσδιορισμός μηλικού, τρυγικού και κιτρικού οξέως, έντασης και απόχρωσης οίνου. Διασφάλιση της ποιότητας παραγωγής και διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Κ.ά. 3. Αγροτική οικονομία Έρευνες και συμβουλές marketing για τρόφιμα και προϊόντα αγροτικής παραγωγής Συμβουλευτική σε αγροτουριστικά θέματα, θέματα διαχείρισης αγροτουριστικών προϊόντων Ενδεικτικοί τομείς συνεργασίας με ΟΤΑ: Διεξαγωγή ερευνών και αξιολόγηση εδαφικής αποκατάστασης, αξιολόγηση διαχείρισης νέων δυναμικών καλλιεργειών, συμβουλευτική marketing και προώθησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων. Ενδεικτικοί τομείς συνεργασίας με βιοτεχνίες, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς: Διεξαγωγή μελετών εδαφικής αποκατάστασης και διαχείρισης νέων δυναμικών καλλιεργειών, συμβουλευτική marketing και προώθησης των τοπικών αγροτικών προϊόντων, συμβουλευτική διατροφής αγροτικών ζώων, ποιοτικές αναλύσεις και αξιολογήσεις αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. (ΤΕΙΔΜ) ΣΤΟΧΟΙ Βασικοί στόχοι της τεχνολογίας στην αγροτική, κτηνοτροφική και ζωική παραγωγή που αναφέρονται είναι οι εξής: Παραγωγή και διάθεση στην αγορά ελεγμένων και ασφαλών για την υγεία προϊόντων. Σωστή εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων, των ορεινών βοσκοτοπιών και γενικότερα της διαχείρισης της άγριας πανίδας. Σωστή διαχείριση του αγροτικού περιβάλλοντος. Τροποποίηση αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων με στόχο την βελτιστοποίηση της ποιότητας.

7 Αειφορική διαχείριση εδαφικών και υδάτινων εκτάσεων με στόχο την βέλτιστη διαχείριση και προσοδοφόρα εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και του γύρω περιβάλλοντος. Εφαρμογή νέων βιοτεχνολογιών γύρω από την παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων. (ΗΧΝΤΠΓΚ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Οριζόντιες τεχνολογίες θεωρήθηκαν η πληροφορική στη βιομηχανία, οι αυτοματισμοί,η ενέργεια και οι τεχνολογίες αντιρρύπανσης καθώς ο έλεγχος και η διασφάλιση ποιότητας Βιομηχανική πληροφορική Εξειδικευμένος κλάδος τα επιστήμης των πληροφοριών που ασχολείται με όλες τις εφαρμογές πληροφορικής στην τομέα της βιομηχανίας. Γενικότερα ο κλάδος της πληροφορικής χωρίζεται σε τρεις τομείς : Χρηματοοικονομικός τομέας Τομέας παραγωγής Διακίνηση και αξιοποίηση πληροφορίας Ο χρηματοοικονομικός είναι ο πρώτος ο οποίος δέχτηκε τις υπηρεσίες της πληροφορικής. Ειδικότερα στην Ελληνική αγορά οι χρηματοοικονομικές εφαρμογές έχουν συναντήσει μεγάλη ανάπτυξη. Γενικότερα επιχειρούν μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο πρόβλημα διαχείρισης των χρημάτων και τα οικονομίας. Στον τομέα παραγωγής εμφανίζεται εξίσου η χρήση πληροφορικής σε σημαντικό βαθμό διείσδυσης με την χρήση συστημάτων, χωρίς όμως να υπάρχει ολοκληρωμένη υποστήριξη όσον αφορά τον τομέα της παραγωγικής διαδικασίας. Στον τομέα του προγραμματισμού της παραγωγής τα εγκατεστημένα συστήματα περιορίζονται κυρίως στον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό. Υπάρχουν ακόμη ελάχιστες περιπτώσεις εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης των βιομηχανικών πόρων τα οποία δίνουν την δυνατότητα διασύνδεσης και συντονισμού του συνόλου των λειτουργιών μιας βιομηχανίας Αυτοματισμοί Οι αυτοματισμοί της διαδικασίας παραγωγής καλύπτεται επαρκώς μόνο σε σχετικά ανεπτυγμένες βιομηχανίες που επένδυσαν σε ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής. Συχνό πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται είναι η συντήρηση και η προσαρμογή των αυτοματισμών για τυχόν ειδικές περιπτώσεις όπως η παραγωγή καινούριων προϊόντων Κάποια συστήματα ευέλικτης αυτοματοποίησης είναι σπάνια στο να τα συναντήσει κανείς στον βιομηχανικό τομέα. Ο κύριος λόγος είναι το μεγάλο κόστος εγκατάστασης αδυναμίες στον τομέα της τεχνογνωσίας και των εγκαταστάσεων στο επιστημονικό δυναμικό.

8 Όσον αφορά τα συχνότερα εμφανιζόμενα προβλήματα, σχετίζονται κυρίως διοίκηση ή τα οικονομικά, ενώ προβλήματα τεχνικού τομέα σχετίζονται δυσκολίες μετρήσεων και τη συνθετότητα των συστημάτων. με τη με τις Ενέργεια και τεχνολογίες αντιρρύπανσης Στις μέρες μας πλέον υπάρχουν δυνατότητες να εξοικονομήσουμε σημαντικά ποσοστά ενέργειας στον τομέα της τεχνολογίας στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η κύρια επιλογή εμβάθυνσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι οριζόντιες ενεργειακές τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες απευθύνονται σε διάφορες βιομηχανίες, όπως: 1. Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας και χρήση Η/Υ στην ενεργειακή διαχείριση. 2. Ανάπτυξη συστημάτων θερμότητας ώστε να μειωθούν θερμικές απώλειες σε λέβητες, καυστήρες, κινητήρες κ.τ.λ. 3. Συνδυασμένη και ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος και ωφέλιμης θερμικής ενέργειας. 4. Χρήση θερμικών συσκευών για να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων και μείωση τον εκπομπών ΝΟx. 5. Χρήση ΑΠΕ, που περιορίζονται στις περιπτώσεις της βιομάζας και της παραγωγής βιοαερίου. Έλεγχος και διαπίστευση ποιότητας Η προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας περιλαμβάνει μια διαδικασία που χωρίζεται σε τρία πεδία: α)στον ποιοτικό έλεγχο, β)στη διασφάλιση ποιότητας και στη χρήση σημάτων ποιότητας και γ)στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με εφαρμογές συστημάτων όπως κύκλοι ποιότητας,ανάπτυξη αφοσίωσης,αναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να ευαισθητοποιούνται σε θέματα που αφορούν την πιστοποίηση ποιότητας συγκριτικά με την ανταγωνιστικότητά τους, όσον αφορά την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας κατά ISO (ΕΟΤΠ) ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η δουλειά του Κλάδου Βιομηχανικών Εφαρμογών είναι η συνεχόμενη και αμοιβαία επικοινωνία του Υπουργείου με τη βιομηχανία, έτσι ώστε η μεν Κυβέρνηση να μένει ενημερωμένη για τα διαρκώς εναλλασσόμενα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η βιομηχανία, τόσο σε επίπεδο κλάδων, όσο και σε επίπεδο μονάδων και να λαμβάνει τα αντίστοιχα μέτρα για την ενίσχυση της βιομηχανίας, η δε βιομηχανία να ενημερώνεται για τα μέτρα αυτά και γενικότερα για τη συνδρομή της Κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, ο Κλάδος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Προώθηση της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στη βιομηχανία. 2. Συνεισφορά στην προετοιμασία σχεδίων για την αναβάθμιση της βιομηχανίας. 3. Άμεση και διαρκής ενημέρωση του Υπουργείου όσον αφορά τα προβλήματα και την πρόοδο που πραγματοποιείται από τη βιομηχανία, με στόχο τη χάραξη της σωστής πολιτικής και την έγκριση απαιτούμενων μέτρων.

9 4. Συμβολή στην εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο και ειδικά στην εκτίμηση των επακόλουθων που θα έχει η προσαρμογή στους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. 5. Παροχή συμβουλών στη βιομηχανία και γενικότερα πληροφοριών σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της. 6. Στενή και συνεχής συνεργασία με τους υπόλοιπους Κλάδους του Υπουργείου, ιδιαίτερα σε τεχνικά θέματα. (ΥΕΒΤ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο που σχετίζεται με τη διάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας και όχι με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτή. Είναι αποτέλεσμα των παραγωγικών σχέσεων, οι οποίες καθορίζουν την απασχόληση. Μάλιστα η θέση αυτή ισχύει και για την τεχνολογική επανάσταση της πληροφορικής και των επικοινωνιών στις ημέρες μας. Είναι η φιλοσοφία της χρήσης της τεχνολογίας, ακριβέστερα των μέσων παραγωγής που ενσωματώνουν υψηλή (για κάθε εποχή) τεχνολογία, η οποία καθορίζει τις επιπτώσεις στην απασχόληση. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η ανεργία έχει αυξηθεί και 20-22% των ανθρώπων ζούνε πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας συναντάται στις τριτοκοσμικές χώρες οι οποίες είναι υπανάπτηκτες και αγγίζουν το 40-50%. Η τεχνολογία εξελίχθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα να μειωθούν τα εργατικά χέρια και να αντικατασταθούν από τα ρομπότ, με σκοπό να μειωθεί το εργατικό κόστος και να αυξηθεί το κέρδος μιας επιχείρησης. Η τεχνολογία οδήγησε στην αύξηση της παγκόσμιας ανεργίας με αποτέλεσμα ελάχιστοι πλούσιοι να ωφεληθούν, ενώ ο περισσότερος πληθυσμός είναι υποταγμένος στα χέρια αυτών των ολίγων. (ΤΚΑ) ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ Ερευνητικό εργαλείο της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν τα ερωτηματολόγια, τα οποία μοιράστηκαν και συμπληρώθηκαν από ενήλικες, με τα οποία θελήσαμε να εξετάσουμε τη στάση καθώς και την ενημέρωση του κοινού πάνω στο θέμα. Θελήσαμε να μάθουμε εάν το γεγονός ότι πλέον τα περισσότερα προϊόντα παρασκευάζονται μηχανικά τους ενοχλεί και αν προτιμούν μόνο προϊόντα παρασκευασμένα με τον παραδοσιακό τρόπο. Επίσης ρωτήσαμε εάν γνωρίζουν τυχόν επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν μέσω των τεχνολογικών εφαρμογών στη βιομηχανία και εάν οι απόψεις τους συμβαδίζουν με τις δικές μας. Τέλος ρωτήσαμε εάν γνωρίζουνε τι είναι η βιώσιμη γεωργία, τομέας λιγότερο γνωστός στους περισσότερους και κατά πόσο γνωρίζουν τα όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια από αυτόν τον τομέα με στόχο την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Δεύτερο ερευνητικό εργαλείο ήταν η συνέντευξη, η οποία λήφθηκε από τον κύριο Απόστολο Κούρτη, παραγωγό οίνου και σταφυλιών βιολογικής καλλιέργειας, για τη χρήση της τεχνολογίας στη διαδικασία παραγωγής κρασιού και πραγματοποιήθηκε στη Ράχη Πιερίας, όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση «ΟΙΝΟΒΙΟΝ». Ρωτήσαμε τι είδους μηχανήματα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και πότε εισήχθησαν. Επίσης εάν έχει μειωθεί το εργατικό δυναμικό και κατά συνέπεια αν μειώθηκε το κόστος και διευκολύνθηκε η παραγωγή. Άλλες ερωτήσεις αφορούσαν την ποιότητα του κρασιού και αν αυτή έχει επηρεαστεί, εάν υπάρχει ζήτηση για τα τοπικά βιολογικά προϊόντα και αν η

10 παρουσία μηχανημάτων στην παραγωγή είναι αρκετή. Τέλος θελήσαμε να μάθουμε εάν ο ίδιος ο κύριος Κούρτης έχει καταφέρει να προσαρμοστείς πλήρως στην χρήση της τεχνολογίας στην γεωργία και στην οινοπαραγωγή και το πώς φαντάζεται τη διαδικασία παραγωγής κρασιού σε χρόνια. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κύριος Κούρτης ανέφερε ότι η παραγωγή οίνου είναι μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και έχει εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Στη συνέντευξη ανέφερε αναλυτικά τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο στάδιο της καλλιέργειας, όπως μηχανήματα για την αναμόχλευση του εδάφους και την εξοικονόμηση νερού. Στην οινοποιία χρησιμοποιούνται μηχανήματα αυτόματα και ημιαυτόματα όπως ο εκραγηστήρας, οι οινοποιητές ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Στην εμφιάλωση χρησιμοποιείται το ημιαυτόματο γεμιστικό και το ταποτικό μηχάνημα. Επίσης τόνισε ότι πάντα θα είναι απαραίτητο το εργατικό δυναμικό για τη χρήση των μηχανημάτων σε πλήρη ισχύ ανάλογα με τον όγκο παραγωγής και παρά την μείωση του απαιτούμενου αριθμού των εργατών το κόστος παραμένει υψηλό, λόγω της ανάγκης της τακτικής συντήρησης της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Στην ερώτηση για τις διαφορές της βιολογικής παραγωγής κρασιού από την συμβατική ανέφερε ότι οι κύριες διαφορές τους είναι στο καλλιεργητικό στάδιο αλλά και στο στάδιο της οινοποίησης, στην βιολογική παραγωγή χρησιμοποιούνται μέσα απολύμανσης επιτρεπόμενα από τους κανονισμούς της βιολογικής μεθόδου, για να επιτευχθεί η πιστοποίηση του οινοποιείου. Μας διευκρίνισε, επίσης, ότι ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής δεν είναι επαρκής για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του εμπορίου, έτσι η χρήση τεχνολογίας είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια της παραγωγής καθώς ακόμα και η ποιότητα του κρασιού έχει βελτιωθεί με τη χρήση μηχανημάτων μέσω των ελεγχόμενων συνθηκών ζύμωσης. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Από τις απαντήσεις που λάβαμε από τις ερωτήσεις που διατυπώσαμε και στα δυο φύλα πήραμε τα εξής αποτελέσματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων προτιμάει τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής προϊόντων. Ένα σχεδόν ισότιμο ποσοστό απάντησε ότι δεν έχει ιδιαίτερη προτίμηση, ενώ ένα μικρό ποσοστό απαντήσεων έδειξε ότι κάποιοι προτιμούν την χρήση μηχανημάτων στην παραγωγή αναλώσιμων προϊόντων. Στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν τυχόν επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν από την χρήση μηχανημάτων στην παραγωγή, το μεγαλύτερο ποσοστό του γυναικείου φύλου απάντησε ότι δεν γνωρίζουν και ένα πολύ μικρό ποσοστό του ίδιου φύλου απάντησε ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις.στην ίδια ερώτηση για το άλλο φύλο η πλειοψηφία των απαντήσεων στο ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις και με σχετικά μικρή διαφορά η απάντηση «δεν γνωρίζω» συγκέντρωσε τις περισσότερες επιλογές μετά την πρώτη. Ένα σχετικά μικρό ποσοστό και των δυο φύλων απάντησε ΝΑΙ στην ίδια ερώτηση, με δημοφιλέστερες απαντήσεις την ανεργία, τη μείωση ανθρώπινου δυναμικού και τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Το γεγονός ότι η ανεργία σαν επίπτωση είναι μεν διαδεδομένη, αλλά δεν λήφθηκε υπόψη από τους περισσότερους, δείχνει ότι χρήση της τεχνολογίας στη βιομηχανία θεωρείται από πολλούς ως μία θετική εξέλιξη. Στην ερώτηση για το αν

11 γνωρίζουν τι είναι βιώσιμη γεωργία η πλειοψηφία του γυναικείου πληθυσμού απάντησε «είναι αυτή που είναι φιλική προς το περιβάλλον». Σχεδόν ίδιο αριθμό επιλογών συγκέντρωσαν οι απαντήσεις «είναι αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες του πληθυσμού «και «είναι αυτή που είναι απαραίτητη για την ζωή και την τροφή των οργανισμών», ενώ μικρός αριθμός των ερωτηθέντων απάντησε «είναι αυτή που γίνεται με την συμβολή μηχανημάτων». Μεταξύ ανδρών, οι απαντήσεις «αυτή που φροντίζει τις ανάγκες του πληθυσμού» και «αυτή που είναι ασφαλής προς το περιβάλλον» συγκέντρωσαν ίδιο αριθμό επιλογών. Οι δυο υπολειπόμενες απαντήσεις συγκέντρωσαν επίσης ίδιο αριθμό επιλογών. Γενικότερα φαίνεται ότι οι άνδρες έχουν καλύτερη επίγνωση των πραγμάτων. 25 Τι είναι η βιώσιμη γεωργία; Γνωρίζετε τυχόν επιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν απο την εφαρμογή της τεχνολογίας στην βιομηχανία ; Αυτή που είναι απαραίτητη για την ζωή και την τρόφη των οργανισμων Αυτή που φροντίζει να ικαοποιεί τις ανάγκες του πληθυσμού Αυτή που φροντίζει να είναι ασφαλής προς το περιβάλλον Αυτή η οποία γίνεται με την συμβολή μηχανημάτων και τεχνολογίας Αγόρια Κορίτσια Δεν έχει επιπτώσεις Δεν γνωρίζω Ναι Αγόρια Κορίτσια Με τι τρόπο προτιμάτε να παράγονται τα προϊόντα ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 0 Παραδοσιακός τρόπος Με μηχανήματα Δεν έχω θέμα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όπως προαναφέραμε, η τεχνολογία έχει διεισδύσει σε πολλούς τομείς της ζωής μας, χωρίς να εξαιρείται η γεωργία, η κτηνοτροφία και η βιομηχανία. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι εφαρμογές της τεχνολογίας σε αυτούς τους τομείς αποτελούν μία θετική κυρίως εξέλιξη. Σύμφωνα με την κοινή γνώμη, ελάχιστες είναι οι αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν, και αυτές είναι συμβιβάσιμες. Αντιθέτως όμως, οι παραδοσιακοί τρόποι παραγωγής και τα τοπικά βιολογικά προϊόντα είναι προτιμώμενα, παρά την εισχώρηση της τεχνολογίας στην παραγωγή σε μεγάλο βαθμό. Οι νέες

12 εφαρμογές της τεχνολογίας επίσης στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, πράγμα που τις κάνει αποδεκτές. Τέλος, αν λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας δεδομένης και της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης, κάθε έρευνα που σχετίζεται με την παραγωγικότητα της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας πρέπει να λαμβάνει τη δέουσα προσοχή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΑΘΛΟΔΓΒΓ= Α. Σιμώνης, Δ. Στυλιανίδης, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΧΝΤΠΓΚ= Φασνάκης Γ. (2012), «Η χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής στη γεωργία και την κτηνοτροφία» ΑΟGΡΣΚ= ΤΕΙΔΜ=ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΟΤΠ=Εφαρμογή οριζόντιων πληροφοριών στην περιφέρεια ΥΕΒΤ= ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΚΑ=Ζήσης Παπαδημητρίου, Τεχνολογία και Ανεργία

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Ανακαλύπτοντας Μηχανική που κάνει τη διαφορά Ανακαλύπτοντας Μηχανική με ανώτερους στόχους Ανακαλύπτοντας Μηχανική για τη ζωή Ανακαλύπτοντας Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Βρίσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 2 ος Πυλώνας: Αγροτική Ανάπτυξη Προώθηση μεταφοράς γνώσεων και καινοτομίας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Οργάνωση αλυσίδας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the future

Welcome to the future Welcome to the future Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) είναι μια νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και περιβάλλον

Τουρισμός και περιβάλλον Τουρισμός και περιβάλλον Γουγούλη Ελένη, Κασσαμανώλη Μαρία, Κλαδάς Θανάσης, Τσιπούρας Άγγελος, Χριστοδούλου Ελένη 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης lykeio@aristotelio.edu.gr Δρ. Κοκκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων»

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» «Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» Δρ.Ελένη Μαλισσιόβα Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας malissiova@teilar.gr «Τοπικά» παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι:

Βασικός στόχος: Επιμέρους στόχοι: Στόχος Βασικός στόχος: η συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση της παρούσας κατάστασης υιοθέτησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Επιμέρους στόχοι: διερευνώνται:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες στην. επιτυχία

Συνεργάτες στην. επιτυχία Συνεργάτες στην επιτυχία Παρέχοντας το υπόβαθρο Tα πλεονεκτήματα των ολοκληρωμένων λύσεων για τις καλλιέργειες Η υγιεινή διατροφή αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για κάθε άνθρωπο. Δε μας βοηθά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Α/Α Τομείς Εργασιών Σεμιναρίου Προτεινόμενα Θέματα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Εταιρική Διακυβέρνηση και ΜΜΕ 2 Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 3 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» Γιάννης Κουρτίδης, Γεωπόνος Σύμβουλος Βιολογικής Γεωργίας & Αειφορικής Ανάπτυξης http://gkbioculture.gr/ Λευτέρης Χατζής, Γεωπόνος, MSc Σύμβουλος Ποιότητας www.isolution.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στη γεωργία Γεωργία ακριβείας

Νέες τεχνολογίες στη γεωργία Γεωργία ακριβείας Νέες τεχνολογίες στη γεωργία Γεωργία ακριβείας Επιστημονική Ομάδα: Δ.Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Κυριακαράκος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ -2011 1 Από την ανακάλυψη της γεωργίας, χιλιάδες χρόνια πριν μέχρι και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Πρόκληση για κάθε εκτροφή προβάτων αποτελεί: Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας Πως αντιμετωπίζουμε αυτήν την πρόκληση; Κατάλληλο ζωϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Δρ Τζουραμάνη Ειρήνη Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα tzouramani@agreri.gr Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης

Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο, Καθηγητή στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Οι κύριοι παράγοντες ( με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11 Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. Ποιός είναι ο Αγίος Βασιλείος; Πολύ καλούς και μοναδικούς φυσικούς πόρους!

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Ντουντούδη Ιωάννα. Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Ντουντούδη Ιωάννα. Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Τα Robot Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot Ντουντούδη Ιωάννα Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Η χώρα ήταν για περίπου 30 χρόνια εγκλωβισµένη σε µια πραγµατικότητα που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα και επαγγέλματα

Μόδα και επαγγέλματα Μόδα και επαγγέλματα Μπάμπης Ιωάννης 1, Πρώιος Κωνσταντίνος 1, Στρακίδης Γιώργος 1, Τσάπο Θοδωρής 1, Τσολακίδης Σωτήρης 1, Χαριτίδου Ελένη 1 1 Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου 1 lykeio@aristotelio.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών ΕΘΙΑΓΕ 14 / 15 Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Το Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 26 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77204/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο Συνεταιρισµός Το 2011 ιδρύθηκε ο Συνεταιρισµός «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς» από µια οµάδα αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγών. Σύντοµα, και µέσα από τη σκληρή δουλειά και το µεράκι των µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Η οικονομική κρίση που βιώνουμε σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, τείνει να λάβει διαστάσεις εθνικής τραγωδίας. Τα κίνητρα που δίνονται και που θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ) 1. ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ, φυτικής παραγωγής για διεξαγωγή πειραµάτων αγρού. Εδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας. Απαραίτητα αγγλικά & Η/Υ. Επιθυµητή προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. email:, συζητήσιµη 6947/421665 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Ο Γεωπόνος Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Τι κάνει ο Γεωπόνος Ο Γεωπόνος: Αναλύει τα φαινόμενα της αναπαραγωγής και ανάπτυξης των παραγωγικών φυτών και ζώων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα