Όροι συμμετοχής σε Προωθητική Ενέργεια με διαδικασίες άμεσης νίκης (instant win) και τίτλο «ΟΛΑ ΣΕ 1»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι συμμετοχής σε Προωθητική Ενέργεια με διαδικασίες άμεσης νίκης (instant win) και τίτλο «ΟΛΑ ΣΕ 1»"

Transcript

1 Όροι συμμετοχής σε Προωθητική Ενέργεια με διαδικασίες άμεσης νίκης (instant win) και τίτλο «ΟΛΑ ΣΕ 1» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ.66, T.K και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «WIND»), σε συνεργασία με την εδρεύουσα στη Λεωφόρο Μεσογείων αρ. 42 διαφημιστική εταιρεία «BUSINESSLIKE (ΜΠΙΖΝΕΣΛΑΪΚ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», τηλ , όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «BUSINESSLIKE»), διοργανώνουν την ακόλουθη προωθητική ενέργεια με διαδικασίες άμεσης νίκης (instant win) με τίτλο «ΟΛΑ ΣΕ 1», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι θα κατατεθούν στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Μαργαρίτα Χρυσαυγή Χριστοδουλάτου, οδός Ακαδημίας αρ. 76 (1ος όροφος), τηλ , και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της WIND («η Ιστοσελίδα») κατά το χρονικό διάστημα από 15/11/2012 έως και 30/11/2012. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο, καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με την προωθητική ενέργεια κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την BUSINESSLIKE στο τηλέφωνο , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά το χρονικό διάστημα από 15/11/2012 έως 30/11/ Στην Προωθητική Ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. 3. H Προωθητική Ενέργεια θα διενεργηθεί από 15/11/2012 έως και 30/11/2012, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 4. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», «BUSINESSLIKE (ΜΠΙΖΝΕΣΛΑΪΚ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», οι Δικαιοδόχοι (franchisees) και οι εργαζόμενοι στα καταστήματα WIND, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι και τον δεύτερο βαθμό των ανωτέρω προσώπων. 5. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν άμεσα (instant win) ένα από τα παρακάτω δώρα όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω υπό [6], σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, θα παραλαμβάνει το 1

2 ειδικό έντυπο συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α καταστήματα WIND ή από τις προωθητικές ομάδες της εταιρείας BUSINESSLIKE, οι οποίες θα βρίσκονται πλησίον επιλεγμένων από την WIND καταστημάτων της σε Αττική και Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστημα από 15/11/2012 έως και 30/11/2012 (σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη WIND πρόγραμμα εντυποδιανομής). Εν συνεχεία ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί να προσκομίσει το έντυπο συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, το οποίο θα φέρει προτυπωμένο ένα επταψήφιο τυχερό νούμερο σε οποιοδήποτε κατάστημα WIND και με τη βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου και μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής να μάθει αμέσως το δώρο που κέρδισε, από την ένδειξη που θα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι τελευταία ημέρα διανομής του ειδικού εντύπου συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια καθώς και τελευταία ημέρα που δύναται συμμετέχων να προσκομίσει το ως άνω ειδικό έντυπο σε οποιοδήποτε κατάστημα WIND και να μάθει το δώρο που κέρδισε ορίζεται η 30/11/ Τα προσφερόμενα δώρα της προωθητικής ενέργειας (εφεξής «τα δώρα») είναι τα εξής: Α. 22 «ΖΤΕ Light Tab 2» μαζί με πακέτο WIND Mobile Broadband με κάρτα για 30 ημέρες δωρεάν Internet, Β. Δωροκουπόνια έκπτωσης 5% για την αγορά ψηφιακών ασύρματων τηλεφώνων Dect. Ισχύουν για τα μοντέλα Motorola C601, Motorola D1001, Panasonic KX-TG5511 και GIGASET AS200, Γ. Δωροκουπόνια έκπτωσης 10% για την αγορά Bluetooth. Ισχύουν για τα μοντέλα Samsung HS-3000 και itech clip 310MP. 7. Οι εταιρείες WIND και BUSINESSLIKE δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, διακοπές ή άλλα προβλήματα στη διαδικτυακή σύνδεση που εμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής) καταστεί αδύνατη ή δυσχερής η διαδικασία άμεσης ανάδειξης νικητών (instant win) στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας. 8. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια προσκομίζοντας μία φορά ένα έντυπο μόνο ανά κατάστημα και κερδίζοντας ένα μόνο δώρο από τα ανωτέρω αναφερόμενα. 9. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια για τα προσφερόμενα δώρα δεν προϋποθέτει καμία αγορά. 2

3 10. Οι τυχεροί θα παραλαμβάνουν τα δωροκουπόνια από το κατάστημα, όπου εμφάνισαν το έντυπο και αναδείχθηκαν τυχεροί. Οι τυχεροί θα μπορούν να εξαργυρώνουν τα δωροκουπόνια τους για την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων που αναφέρονται ανωτέρω υπό 6.Β. και 6.Γ. μόνο στο κατάστημα όπου εκδόθηκε και τους χορηγήθηκε το δωροκουπόνι και μέχρι τις 30/11/2012. Τα δωροκουπόνια είναι ελεύθερα μεταβιβαστά, δεν εξαργυρώνονται με μετρητά ούτε χρησιμοποιούνται/εξαργυρώνονται για αγορά ειδών διάφορων των μοντέλων που αναγράφονται ανωτέρω. Τα καταστήματα και η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δωροκουπονιού. 11. Οι τυχεροί των δώρων υπό 6.Α. (ΖΤΕ Light Tab 2), κατόπιν της νικητήριας συμμετοχής τους στην προωθητική ενέργεια θα συμπληρώνουν και υπογράφουν την -κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β- ειδική φόρμα κατοχύρωσης του δώρου τους στο κατάστημα όπου αναδείχθηκαν τυχεροί. Οι τυχεροί θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από τη Businesslike για τον τρόπο και χρόνο αποστολής των δώρων τους, η οποία θα πραγματοποιείται με έξοδα της WIND, ενώ κατά την παραλαβή του δώρου ο τυχερός θα υπογράφει το σχετικό αποδεικτικό παραλαβής δώρου, κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Ειδικότερα, τα δώρα υπό 6.Α. (ΖΤΕ Light Tab 2) είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο/-α ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. 12. Τα δώρα της Προωθητικής Ενέργειας επιλέχθηκαν από την WIND βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και συνοδεύονται από την εγγύηση του κατασκευαστή, εάν και εφόσον υπάρχει, και η WIND ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ ή τη χρήση αυτών. 13. Μετά την παραλαβή του δώρου, οι τυχεροί ουδεμία απαίτηση ή αξίωση διατηρούν κατά της WIND ή/και της BUSINESSLIKE. Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν ευρεθούν όλοι ή κάποιοι από τους τυχερούς ή/και επιλαχόντες προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που έχουν παράσχει κατά την κατοχύρωση του δώρου τους στο κατάστημα WIND όπου αναδείχθηκαν τυχεροί, και να ενημερωθούν για τον τρόπο και χρόνο αποστολής του δώρου τους ή αυτοί αρνούνται ή αδυνατούν να παραλάβουν το δώρο που κέρδισαν έως και τις , ή σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν τηρήθηκαν οι όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, οι συμμετοχές των συγκεκριμένων τυχερών στην Προωθητική Ενέργεια παύουν να 3

4 ισχύουν ενώ η απονομή των αντίστοιχων δώρων ακυρώνεται και οι WIND και BUSINESSLIKE απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη. 15. Η WIND διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή να προβεί σε ματαίωση ή ακύρωση αυτής. Σε κάθε περίπτωση η WIND θα ανακοινώνει οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων ή τη ματαίωση ή ακύρωση της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας με σχετική ανακοίνωση αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο και μέσο. 16. Η WIND διατηρεί το δικαίωμα, για λόγους διαφάνειας, να ανακοινώσει τους τυχερούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής των δώρων κ.λ.π. Η WIND δικαιούται κατά την παράδοση των δώρων να ζητήσει από τους τυχερούς την υπογραφή σχετικής δήλωσης με την οποία αυτοί θα συναινούν στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφία τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την WIND, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση οποιουδήποτε εκ των τυχερών να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί προς τούτο, νομιμοποιεί τη WIND να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. 17. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων. 18. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ WIND ΟΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5

6 ΝΟΜΟΣ KΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ No 1 Λ. Κηφισίας & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ No 1 Αγίου Δημητρίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ No 2 Λ. Βουλιαγμένης ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ No 1 Λ. Μεσογείων ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Νο 37 Λ. Πειραιώς ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Νο 32 Αριστείδου ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ No 27 Λεωφόρος Αλεξάνδρας ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ No 30 Πλατεία Βικτωρίας ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Νο 22 Σταδίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Νο 3 Ιερά Οδός ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Νο 18 Κηφισίας ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗ Νο 2 Παναγή Τσαλδάρη ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑ Νο 1 Λεωφ. Αμφιθέας ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ Νο 1 Μαραθώνος ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Νο 1 Λεωφόρος Φυλής 106 & Πύλου ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Νο 34 Λεωφόρος Βουλιαγμένης ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Νο 33 Κύπρου ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νο 1 Λεωφόρος Δημοκρατίας ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΡΗ Νο 1 Βάκχου 2 & Βασ. Κωνσταντίνου ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑ Νο 1 Βασιλέως Παύλου ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Νο 1 Λεωφόρος Πεντέλης ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ Νο 1 Χρυσοστόμου Σμύρνης ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ Νο 1 Λεωφόρος Βεϊκου ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ Νο 2 Ιωάννη Φωκά ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ Νο 1 Λεωφόρος Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Νο 1 Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗ Νο 1 Κανάρη 55 & Καραολή Δημητρίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ No 1 Ηρώων Πολυτεχνείου ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Νο 2 Γούναρη ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ No 1 Ελ. Βενιζέλου ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Νο 1 Πατριάρχου Ιωακείμ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΛΙΣΣΙΑ Νο 1 Γρηγ. Αυξεντίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ Νο 1 Αχαρνών ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Νο 3 Δαβάκη ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ Νο 1 Βυζαντίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ Νο 1 Λεωφόρος Αθηνών - Λαυρίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Νο 1 Κασσαβέτη ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΛΩΝΟΣ Νο 1 Λένορμαν ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Νο 4 Πλ. Ελευθερίας ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΩΠΙ No 1 Βασ. Κωνσταντίνου ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΚΑΚΙ Νο 1 Βεϊκου ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗ Νο 1 Φωκίωνος Νέγρη ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟ No 1 Ηρώων Πολυτεχνείου

7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΣΑ Νο 1 Λεωφόρος Αρτέμιδος ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Νο 1 Ερμού ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ No 3 Ανδρέα Παπανδρέου ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ No 4 Ερμού ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΑ Νο 1 28ης Οκτωβρίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Νο 2 Λεωφόρος Πάρνηθος ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Νο 3 Πάρνηθος ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Νο 1 Ηρώων Πολυτεχνείου & ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ No 2 Ελ. Βενιζέλου 69Β ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑ Νο 3 Λεωφόρος Ηρακλείου ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. HΡΑΚΛΕΙΟ Νο 1 Πευκών ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. ΚΟΣΜΟΣ Νο 2 Κασομούλη ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ No 1 Ελευθερίου Βενιζέλου & ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ No 2 Ομήρου & ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ No 1 Δεκελείας ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑ No 2 Πέτρου Ράλλη ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ No 28 Πειραιώς ΑΤΤΙΚΗΣ Π.ΦΑΛΗΡΟ Νο 1 Αγίου Αλεξάνδρου ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Νο 15 Φιλολάου ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Νο 23 Υμηττού ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ No 1 Λεωφόρος Μαραθώνος ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Νο 1 Πανόρμου ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Νο 6 Πατησίων 339Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νο 1 Γρηγορίου Λαμπράκη 132 & Βασιλέως Γεωργίου Α' ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟ Νο 3 Λ. Μακρυγιάννη ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νο 8 Εθνικής Αντιστάσεως ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Νο 1 Χρυσοστόμου Σμύρνης & Παναγή Τσαλδάρη ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Νο 4 Αγίου Ιερόθεου ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Νο 5 Παναγή Τσαλδάρη ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΥΚΗ Νο 1 Λεωφόρος Ειρήνης ΑΤΤΙΚΗΣ Π. ΨΥΧΙΚΟ Νο 1 Λ. Κηφισίας ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑ Νο 1 Φλέμινγκ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Νο 1 Λεωφόρος Σαλαμίνος 238 (Περιοχή Τσάμη) ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΑ Νο 1 Θέση Γυαλού ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΑ Νο 2 Βασιλέως Παύλου ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΣ Νο 1 Πειραιώς ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙ Νο 1 Στρατάρχου Καραϊσκάκη 46 & Μαγνησίας ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ No 2 Ανδρέα Παπανδρέου ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Νο 2 Περικλέους ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΩΠΟΣ Νο 1 Πλατεία Ηρώων ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Νο 2 Αγίων Αναργύρων ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ No 4 Γ Σεπτεμβρίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Νο 11 Γκύζη ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ No 1 Λεωφόρος Αλ. Παπάγου

8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΛΙΟΝ No 1 Ιδομενέως ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Νο 1 Παπανικολή ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.ΜΑΚΡΗ Νο 1 Λεωφόρος Μαραθώνος ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νο 7 Ηρώων Πολυτεχνείου 99 & Αφεντούλη ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ No 1 25ης Μαρτίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕΠΟΛΙΑ Νο 1 Δυρραχίου ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Νο 1 Λεωφόρος Μεσογείων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ No 1 Μητροπόλεως ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 6 Τομπάζη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 8 Ι. Χαλκίδη 63 - Αμπελόκηποι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 4 Βασ. Όλγας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 43 Αγ. Δημητρίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 48 Εγνατίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ No 19 Βενιζέλου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 7 Μεγάλου Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 15 Μακρυγιάννη & Αντιγόνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 21 Ταβάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 11 Α. Παπανδρέου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 25 Κωνσταντινουπόλεως ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 26 Λουτρών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 41 25ης Μαρτίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 28 Γράμμου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 42 Δημοκρατίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 9 Α. Παπανδρέου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 31 Αμπελοκήπων & Ανθέων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 47 Αγ. Στρατιώτη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 23 11o χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 35 Γρηγορίου Λαμπράκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 20 Μπότσαρη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 27 Αλ. Παπαναστασίου 23Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 2 Αλ. Παπαναστασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 29 Λ. Δημοκρατίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ No 1 Εθνικής Αντιστάσεως ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ No 4 Κομνηνών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Νο 5 Τσιμισκή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΚΙΕΣ Νο 1 Επταπυργίου

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 9

10 ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΔΩΡΟΥ Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια της WIND με διαδικασίες άμεσης νίκης (instant win) «ΟΛΑ ΣΕ 1», δηλώνω ότι αποδέχομαι το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο, σύμφωνα με τους όρους της προωθητικής ενέργειας, των οποίων έχω λάβει γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα στο σύνολό τους. Επίσης, συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση του ονόματος και της εικόνας μου από τη WIND (και από τρίτους στους οποίους η WIND θα παραχωρήσει σχετική άδεια χρήσης) στις δημόσιες ανακοινώσεις της και επιτρέπω σε αυτήν να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες μου, βιντεοταινίες, πόστερ κ.λ.π. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως, σε οποιαδήποτε μέσα (γνωστά ή αργότερα γενόμενα γνωστά) και με οποιονδήποτε τρόπο στο διηνεκές, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μου και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους μου, καθώς και ηχογραφήσεις ή ραδιοφωνικές ανακοινώσεις, ή ανακοινώσεις μέσω διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένου του facebook), του ονόματος ή/και της εικόνας μου και των δηλώσεών μου. 1 ZTE LIGHT TAB 2 ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WIND Περιγραφή δώρου MOBILE BROADBAND ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΔΩΡΕΑΝ INTERNET Όνομα Επώνυμο Τηλέφωνο Διεύθυνση Πόλη ΤΚ Τυχερός Αριθμός Ημερομηνία που Υπογραφή κερδήθηκε το δώρο Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια και τηρείται στο Κατάστημα. Μετά τη συμπλήρωσή της από τον τυχερό η φόρμα να αποστέλλεται άμεσα στη BUSINESSLIKE μέσω fax στον αριθμό μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητάς του Προωθητική Ενέργεια «ΟΛΑ ΣΕ 1» ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΩΡΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ Ημερομηνία Κατάστημα Υπεύθυνος καταστήματος Σφραγίδα καταστήματος Για πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή των προσφερόμενων δώρων παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διαφημιστική εταιρεία BUSINESSLIKE στο τηλέφωνο *Συμπληρώνεται από το Κατάστημα και τηρείται από τον συμμετέχοντα στην Προωθητική Ενέργεια. 10

11 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WIND «ΟΛΑ ΣΕ 1» Σήμερα, την.. /./2012, ο/ η κάτωθι υπογράφων/-ουσα..του......, κάτοικος., με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου / Άδειας Παραμονής../..., κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια με διαδικασίες άμεσης νίκης και κλήρωσης με τίτλο «Όλα σε 1», παρέλαβα: α) αυτοπροσώπως Η β) μέσω του αντιπροσώπου μου του, το δώρο μου από την παραπάνω προωθητική ενέργεια, ήτοι Ένα (1) ΖΤΕ Light Tab 2 μαζί με πακέτο WIND Mobile Broadband με κάρτα για 30 ημέρες δωρεάν Internet σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω προωθητικής ενέργειας (οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα της WIND των οποίων έχω λάβει γνώση και τους οποίους έχω αποδεχτεί ανεπιφύλαχτα στο σύνολό τους. Κατόπιν αυτού, ουδεμία περαιτέρω αξίωση διατηρώ έναντι των εταιρειών: «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και «BUSINESSLIKE Ε.Π.Ε»..., /./2012 Για την εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» Ο / -Η παραλαβών / -ούσα [ονοματεπώνυμο ολογράφως/υπογραφή] 11

2. Στο Πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Στο Πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασίες άμεσης νίκης (instant win) και κλήρωσης και τίτλο «ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΔΩΡΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ WIND!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Φέτος οι ευχές σου γίνονται ΔΩΡΑ & Προσφορές»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Φέτος οι ευχές σου γίνονται ΔΩΡΑ & Προσφορές» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Φέτος οι ευχές σου γίνονται ΔΩΡΑ & Προσφορές» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» 1) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος» (εφεξής «ΟΤΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 3»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 3» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 3» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» 1] H εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» 1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. "Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business"

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business" H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε)», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ (instant win)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ (instant win) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ (instant win) Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ «THINK BIG» (instant win), δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο που περιγράφεται παρακάτω,

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός «Πες το με ένα τραγούδι και τον πιο απολαυστικό συνδυασμό»

ιαγωνισμός «Πες το με ένα τραγούδι και τον πιο απολαυστικό συνδυασμό» ιαγωνισμός «Πες το με ένα τραγούδι και τον πιο απολαυστικό συνδυασμό» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον ήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «GET ON BOARD!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA SMART

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA SMART ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA SMART 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT» 1. Η ανώνυμη εταιρεία "PROXIMITY ZZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με έδρα στην Αθήνα, Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ THE MALL ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35 15122 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(εφεξής «ΟΤΕ») που εδρεύει στο Μαρούσι Λ. Κηφισίας 99 σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ «OTE TV 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ «OTE TV 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ «OTE TV 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ» H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE SMART STEPS!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE SMART STEPS! ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE SMART STEPS! H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE Happy Free Year!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE Happy Free Year! ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE Happy Free Year! H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα