Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις"

Transcript

1 ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε μια ζεύξη από σημείο-σε-σημείο με μήκος Μ, ταχύτητα διάδοσης v και bandwidth b. Ποιά συνθήκη θα πρέπει να ικανοποιείται ώστε η καθυστέρηση διάδοσης να είναι μικρότερη από την τετραγωνική ρίζα της καθυστέρησης μετάδοσης για τα πακέτα μεγέθους p? (Σωστή απάντηση 5 μονάδες, λάθος απάντηση -1) Καθυστέρηση διάδοσης t prop = M/v Καθυστέρηση μετάδοσης t trx = p/b Η συνθήκη είναι M/v < p b 2. To ARP xρησιμοποιείται από ένα end-host για να βρει την IP διεύθυνσή του. (Σωστή απάντηση 5 μονάδες λάθος απάντηση -1) Το Address Resolution Protocol (ARP) (πρωτόκολλο επίλυσης διευθύνσεων χρησιμοποείται για να βρεθεί μια διεύθυνση του επιπέδου συνδέσμου (link layer) ενός host με βάση μια διεύθυνση του επιπέδου επικοινωνίας (network layer). 3. Στην περίπτωση N συσκευών ενεργών, που έχουν δηλαδή πακέτα να στείλουν, σε μια ζεύξη, το FDMA θα έχει καλύτερη απόδοση από το Ethernet. (Σωστή απάντηση 5 μονάδες, λάθος απάντηση -1) Θεωρήσετε ότι το Ν είναι μεγάλο. Σωστή. Ας υποθέσουμε ότι το FDMA έχει Μ κανάλια. Διακρίνουμε περιπτώσεις: τότε αν Ν Μ, όλες οι συσκευές μπορούν να εξυπηρετηθούν και να έχουν bandwidth διαθέσιμο. Στην περίπτωση που το Ν> Μ, μόνο οι Μ συσκευές θα εξυπηρετηθούν. Στο Ethernet, λόγω του μεγάλου αριθμού ενεργών συσκευών, θα υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και καθυστερήσεις των πακέτων και η απόδοση της κάθε συσκευής στο Ethernet θα είναι «υποβαθμισμένη». 4. Στο Internet όταν σε μια ζεύξη τα χαμηλότερα πρωτόκολλα χρησιμοποιούν αλγόριθμο για ανίχνευση και διόρθωση λαθών, τότε στο επίπεδο μεταφοράς χρησιμοποιείται πάντα το UDP ανεξαρτήτου εφαρμογής. (Σωστή απάντηση 10 μονάδες, λάθος απάντηση -1)

2 Το επίπεδο μεταφοράς επιλέγεται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή με βάση τις απαιτήσεις των χρηστών και τις εγγυήσεις που πρέπει να δώσει για την ποιότητα υπηρεσίας. Σύμφωνα με αυτά σχεδιάζεται και υλοποιείται, και μέρος του σχεδιασμού είναι η επιλογή του κατάλληλου πρωτοκόλλου στο επίπεδο μεταφοράς (TCP vs. UDP). Ο προγραμματιστής της εφαρμογής γνωρίζει ότι στο Internet υπάρχει μεγάλη ποικιλία τεχνολογιών & πρωτοκόλλων ζεύξης και φυσικού επιπέδου. Κάποια από αυτά χρησιμοποιούν πιο προχωρημένους αλγορίθμους ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών Κάποια άλλα πάλι έχουν πολύ απλούς αλγορίθμους που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μεγάλο αριθμό λαθών στα bits των πακέτων, καθώς επίσης ότι στην αρχιτεκτονική του TCP/IP, το κάθε επίπεδο έχει αυτονομία/ανεξαρτησία, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τα διάφορα λάθη ανεξάρτητα από τι τα χαμηλότερα ή τα υψηλότερα επίπεδα του παρέχουν. Επίσης να θυμάστε ότι το κάθε επίπεδο έχει πρόσβαση σε διαφορετικού είδους πληροφορίας και επομένως μπορεί να διορθώσει και διαφορετικά είδη λαθών. 5. «Τρέξετε» τον link-state αλγόριθμο δρομολόγησης (Dijkstra) παρουσιάζοντας τον κατάλληλο πίνακα όπως χτίζεται κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του αλγορίθμου στον κόμβο «u». Θεωρήσετε το δίκτυο που αναπαριστάται από τον παρακάτω γράφο. (25 μονάδες) 6. Το Round Trip Time (RTT) είναι ο χρόνος που μεσολαβεί με τη λήψη δύο διαδοχικών ACKs (Σωστή απάντηση 5 μονάδες, λάθος απάντηση -1) Λάθος

3 To RTT είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από την αποστολή ενός μηνύματος μέχρι τη λήψη του μηνύματος επιβεβαίωσης ( ACK). Αυτή η καθυστέρηση επομένως περιλαμβάνει το χρόνο μετάδοσης ενός πακέτου και τον χρόνο μετάδοσης της επιβεβαίωσης του ACK. 7. O έλεγχος ροής «καθυστερεί» τον αποστολέα όταν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο. (Σωστή απάντηση 10 μονάδες, λάθος απάντηση -2) Ο έλεγχος ροής έχει να κάνει με το θέμα της υπερχείλισης του buffer του receiver. 8. Όταν o αποστολέας σε μια TCP ροή λαμβάνει τρία όμοια ACKs (3 duplicate ACKs) καταλαβαίνει ότι τα 3 συνεχόμενα τελευταία πακέτα που έστειλε το ένα αμέσως μετά το άλλο, έφτασαν σωστά στον προορισμό. (Σωστή απάντηση 10 μονάδες, λάθος απάντηση - 2) Ο αποστολέας με το που λαμβάνει 3 duplicate ACKs γνωρίζει ότι το πακέτο με seq. number τον αριθμό που αναγράφεται στα 3 duplicate ACKs δεν λήφθηκε και ότι τρία πακέτα μετά από αυτό που έστειλε λήφθηκαν σωστά. 9. Η διάρκεια του timeout καθορίζεται στην αρχή μιας TCP ροής και παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της ροής. (Σωστή απάντηση 5 μονάδες, λάθος απάντηση -2) Η διάρκεια του timeout καθορίζεται δυναμικά με βάση τα RTTs των πακέτων, κατά τη διάρκεια μιας ροής. Τα RTT αλλάζουν, μια και εξαρτώνται από την κίνηση στο δίκτυο, που αλλάζει δυναμικά. SampleRTT: measured time from segment transmission until ACK receipt (Δεν λαμβάνεις υπόψη σου πακέτα που έχουν αναμεταδοθεί) SampleRTT μεταβάλλεται Θέλουμε να υπολογίσουμε ένα πιο «ομαλό» RTT Υπολόγισε τον μέσο όρο από πρόσφατες μετρήσεις και όχι μόνο την τελευταία. EstimatedRTT = (1- α)*estimatedrtt + α*samplertt Exponential weighted moving average (typical value: α = 0.125) Το βάρος (η επίδραση) των τιμών μειώνεται εκθετικά ανάλογα με το πόσο παλιές είναι. 10. Υποθέσετε ότι η συσκευή Α στέλνει 3 TCP segments το ένα αμέσως μετά το άλλο στη συσκευή Β πάνω από μία TCP connection. Το πρώτο segment έχει sequence number Ν, το δεύτερο Μ, και το τρίτο Κ. Τι μπορείτε να υπολογίσετε για το μέγεθος των παραπάνω πακέτων (λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις παραπάνω πληροφορίες)? (10 μονάδες)

4 Το sequence number του segment είναι ίσο με το sequence number του προηγούμενου segment και το μέγεθος του προηγούμενου segment (σε bytes). Επομένως το μέγεθος του πρώτου segment είναι ίσο με M-N, ενώ το μέγεθος του δεύτερου segment K-M. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για το τρίτο segment με τα δεδομένα που έχουμε. 11. Θεωρήσετε ένα μονοπάτι μεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη μιας TCP ροής, όπου μια από τις ζεύξεις στο μονοπάτι είναι ασύρματη. Ο όγκος των δεδομένων που χρειάζεται να μεταδοθούν είναι σχετικά μεγάλος. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της αποστολής των πακέτων της ροής αυτής, για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην ασύρματη ζεύξη παρουσιάζονται πάρα πολλές παρεμβολές. Θεωρήσετε ότι η διάρκεια αυτής της περιόδου με τις έντονες παρεμβολές είναι πολύ μικρή. Ωστόσο οι παρεμβολές αυτές οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τα πακέτα που στέλνονται εκείνη την περίοδο να τα παραλάβει η συσκευή στην ασύρματη ζεύξη με πολλά λάθη στα bits και να μην μπορεί να διορθώσει τα λάθη. Απαντήσετε στα εξής ερωτήματα: (Α) Τι θα γίνει με τα πακέτα που στέλνονται εκείνη την περίοδο των έντονων παρεμβολών και τι περιμένετε να δείτε στο επίπεδο ζεύξης στην ασύρματη ζεύξη που προαναφέρθηκε? (5 μονάδες) (Β) Τι περιμένετε να δείτε στο επίπεδο μεταφοράς? Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό του TCP αλγορίθμου που μπορεί να οδηγήσει τον αποστολέα σε «επιθετική αντίδραση» κάτω από αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε? Ποιά μπορεί να είναι η απόφαση αυτή του αποστολέα? Εξηγήσετε γιατί μπορεί να είναι «επιθετική» και να μειώνει την απόδοση του TCP στις συγκεκριμένες συνθήκες (15 μονάδες). Α) Πολλά από τα πακέτα θα χαθούν στο επίπεδο ζεύξης, αν το φυσικό επίπεδο δεν έχει τους κατάλληλους μηχανισμούς ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών στα bits. Αν το φυσικό επίπεδο δεν έχει sophisticated μηχανισμούς διόρθωσης λαθών, τότε λάθη στα πακέτα θα περάσουν στο επίπεδο ζεύξης. Αν το επίπεδο ζεύξης έχει μηχανισμούς για αναμεταδόσεις και επιβεβαιώσεις πακέτων (retransmissions/acks), τότε μπορούν κάποια από τα προβλήματα αυτά να αντιμετωπιστούν. (Β) Στην παραπάνω περίπτωση κάποιες από αυτές τις απώλειες πακέτων μπορεί να μη γίνουν αντιληπτές από το επίπεδο μεταφοράς, γιατί το επίπεδο ζεύξης μέσα από τις αναμεταδόσεις και τα ACKs μπορεί να «καλύψει/κρύψει» αυτά τα προβλήματα από το επίπεδο μεταφοράς. Φυσικά ακόμη και αν υπάρχουν retransmissions & ACKs (πχ, όπως στην περίπτωση του IEEE802.11), αν η περίοδος των έντονων παρεμβολών είναι τέτοια ώστε ο μέγιστος αριθμός αναμεταδόσεων πραγματοποιηθεί και ο receiver στη ζεύξη δεν έχει λάβει σωστά το πακέτο, το πακέτο θα θεωρηθεί τελικά «χαμένο», και στο επίπεδο μεταφοράς θα γίνει αντιληπτή αυτή η απώλεια πακέτου. Ας υποθέσουμε ότι οι απώλειες των πακέτων στο επίπεδο μεταφοράς συνεχίζονται. Σε αυτή την περίπτωση το επίπεδο μεταφοράς θα θεωρήσει λανθασμένα ότι αυτά τα packet losses οφείλονται σε συμφόρηση, με αποτέλεσμα να μειώσει δραματικά το congestion window (στη μέση ή σε 1MSS), και επομένως να μειωθεί αρκετά το throughput της εφαρμογής. Σε σύγκριση με την διάρκεια των έντονων παρεμβολών (που υποθέσαμε ότι είναι πολύ μικρή), η μείωση του ρυθμού αποστολής πακέτων θα διαρκέσει για μεγαλύτερο διάστημα και θα έχει μεγαλύτερες συνέπειες στην εμπειρία του χρήστη.

5 Το παραπάνω πρόβλημα με το TCP είναι εντονότερο όταν δεν υπάρχει ένα σχετικά αξιόπιστο πρωτόκολλο στο επίπεδο ζεύξης.

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Περίληψη Ο ρόλος του επιπέδου μεταφοράς Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου μεταφοράς Τα πρωτόκολλα μεταφοράς του Διαδικτύου UDP (User Datagram Protocol) RPC (Remote Procedure

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420 Πανεπιστήμιο Κύπρου IP QOS 19991 ΕΠΛ420 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων με την χρήση πολυμέσων και πολυσυνδέσεων Internet Protocol Quality of Services Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ csyiazti@hotmail.com Στέλλα Αριστείδου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς Κεφάλαιο 3 Επίπεδο Μεταφοράς Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Είναι το δεύτερο επίπεδο στην διαστρωμάτωση του OSI/ISO (μετρώντας από κάτω πρός τα πάνω) Data Link Layer (DLL). Στόχος του είναι η αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Mobile IP (IETF RFC 2002)

Mobile IP (IETF RFC 2002) Mobile IP (IETF RFC 2002) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρονικής Επιβλέπων Καθηγητής: Ηρ.Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιανουάριος 2009 Μία είναι η απόδειξη του "μπορώ": το "κάνω". Τμήμα Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS 2007 Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ Β Α Τ Σ Ι Κ Α Σ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α επίβλεψη καθ. Δημήτρης Μητράκος JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS Στέφανος Βάτσικας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Λογική σύνδεση 2 Πλαισίωση 3 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων 4 5 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση Συστηµάτων Επικοινωνιών και ικτύων ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν ι κ ό λ α ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ι.. Αγγελόπουλος, καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2010 Τα πνευµατικά δικαιώµατα αυτού του βιβλίου ανήκουν στον Ι.. Αγγελόπουλο. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 10: Απόδοση. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης Δεδομένων σε Επίγεια και Διαστημικά Διαδίκτυα

Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης Δεδομένων σε Επίγεια και Διαστημικά Διαδίκτυα Χρονοπρογραμματισμός Μετάδοσης και Επαναμετάδοσης Δεδομένων σε Επίγεια και Διαστημικά Διαδίκτυα Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής Τμήμα Η.Μ. & Μ.Υ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ιωάννης Ψαρράς (ipsaras@ee.duth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

WiFi - 802.11b. Μια µελέτη του κραταιού πρωτοκόλλου ασύρµατης δικτύωσης

WiFi - 802.11b. Μια µελέτη του κραταιού πρωτοκόλλου ασύρµατης δικτύωσης WiFi - 802.11b Μια µελέτη του κραταιού πρωτοκόλλου ασύρµατης δικτύωσης Περιεχόµενα 1) Εισαγωγή 1 - Η ασύρµατη πραγµατικότητα 2) Το 802.11b 1 - Κύρια χαρακτηριστικά πρωτοκόλλου 2 - Φάσµα εκποµπής 3 - ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα