ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 Πρόλογος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σαράντης Πασκαλής Επιβλέπων Καθηγητής: Λ. Μεράκος Αθήνα, Απρίλιος 1998

2

3 Πρόλογος Πρόλογος Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ως διπλωµατική εργασία στα πλαίσια των απαιτήσεων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οι επικοινωνίες ευρείας ζώνης και οι επικοινωνίες κινητών είναι οι κινητήριοι µοχλοί της έρευνας και της ανάπτυξης τόσο στη βιοµηχανία όσο και στον ακαδηµαϊκό χώρο. Επίσης το Internet γνωρίζει στις µέρες µας µια πρωτοφανή ανάπτυξη και µαζί µε αυτό και το IP (Internet Protocol) στο οποίο είναι βασισµένο. Σκοπός της µεταπτυχιακής εργασίας είναι να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο υποστήριξης IP υπηρεσιών σε ασύρµατο ΑΤΜ περιβάλλον. Στο περιβάλλον αυτό οι χρήστες θα µπορούν να χρησιµοποιούν τις ήδη ανεπτυγµένες ΙP εφαρµογές µέσα σ ένα δίκτυο υψηλών ταχυτήτων. Ένα από τα θετικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος είναι η διατήρηση της ποιότητας των εφαρµογών, ακόµα και όταν οι χρήστες κινούνται µέσα στο δίκτυο. Για το σχεδιασµό του ολοκληρωµένου περιβάλλοντος, χρησιµοποιήθηκαν ανερχόµενα πρότυπα όπως Ipv6, Mobile IP, RSVP. Το ΑΤΜ σύστηµα πάνω στο οποίο βασίστηκε η ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος, έχει πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος The Magic WAND. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο καθηγητή Λάζαρο Μεράκο για τις πολύτιµες συµβουλές του και την υποστηρίξη του καθόλη τη διάρκεια της εκπόνησης της µεταπτυχιακής µου εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υποψήφιο διδάκτορα Στάθη Χατζηευθυµιάδη, ο οποίος µε βοήθησε πάντα πρόθυµα µε τις πολύτιµες συµβουλές και παρεµβάσεις του. Χωρίς την αµέριστη συµπαράσταση του, δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Η ιδιότητα µου ως µέλους του προσωπικού στο Εργαστήριο Επικοινωνιών ικτύων του Τµήµατος Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µου επέτρεψε την επαφή και συνεργασία µε ερευνητές που πολλές φορές µε βοήθησαν µε τις παρεµβάσεις τους. Το υψηλό επίπεδο των παρατηρήσεων τους ήταν σηµαντικός παράγοντας βοήθειας και τους ευχαριστώ γι αυτό. i

4

5 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Πρόλογος... i Περιεχόµενα...iii Πίνακας Σχηµάτων... vi Πίνακας Πινάκων...vii Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες ιάρθρωση της εργασίας... 2 Internet Protocol (IP) Εισαγωγή IPv Λειτουργία Σχέση µε άλλα πρωτόκολλα Επικεφαλίδα IPv ιευθυνσιοδότηση Mobile IPv Απαιτήσεις Ορολογία IPv Επικεφαλίδα IPv Mobile IPv Αναλυτική περιγραφή ιαφορές Mobile IPv4 - Mobile IPv Αναφορές RSVP Εισαγωγή Λειτουργική περιγραφή Ροές δεδοµένων Μοντέλο έσµευσης Μηχανισµοί του πρωτοκόλλου RSVP Συγχώνευση Flowspecs Μαλακή κατάσταση (Soft state) Αναφορές Asynchronous Transfer Mode (ΑΤΜ) Γενική Επισκόπηση του Κεφαλαίου Εισαγωγή ATM Το ATM ίκτυο Στοίβα Πρωτοκόλλων του ATM Φυσικό Επίπεδο iii

6 Περιεχόµενα ATM Επίπεδο Επίπεδο Προσαρµογής ATM Η κυκλοφορία σε ένα ATM ίκτυο Κυκλοφορία Μεταβλητού Ρυθµού Μετάδοσης Κυκλοφορία Σταθερού Ρυθµού Μετάδοσης Κυκλοφορία Μη-Πραγµατικού Χρόνου Οι Κλάσεις Κυκλοφορίας στο ATM και οι Παράµετροί τους Έλεγχος Κυκλοφορίας και Συµφόρησης Αναφορές IP πάνω από ATM Εισαγωγή LAN Emulation (LANE) CLIP NHRP MPOA IP Switching Ταξινόµηση ροών GSMP IFMP MPLS Multicast RSVP-ATM Αναφορές Ασύρµατο ATM Magic WAND Μοντέλο αναφοράς WATM Μοντέλο Λειτουργίας WATM Εισαγωγή IP στο WAND Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές Μηχανισµός Μεταφοράς εδοµένων Αναφορές Κινητικότητα για IP υπηρεσίες πάνω από ασύρµατο ATM Αρχιτεκτονική ασύρµατου ATM συστήµατος Επιλογή κατεύθυνσης Στοίβα πρωτοκόλλων Ανάλυση λειτουργίας Handovers Intra-switch handovers Προτεινόµενη υλοποίηση Πιθανές βελτιώσεις Βελτίωση handover για εγγενή IP ασύρµατα συστήµατα Προσαρµογή της multicast µεθόδου σε ασύρµατα ΑΤΜ δίκτυα Inter-switch handovers Προτεινόµενη υλοποίηση Πιθανές βελτιώσεις MRSVP Προσαρµογή της τεχνικής MRSVP iv

7 Περιεχόµενα 7.5 οµή της µονάδας Mobility Management Αναφορές Σύνοψη-Συµπεράσµατα v

8 Περιεχόµενα Πίνακας Σχηµάτων Σχήµα 2-1: Θέση του πρωτοκόλλου Internet (IP)... 4 Σχήµα 2-2: Περιεχόµενα επικεφαλίδας IPv Σχήµα 2-3: Κλάσεις IP διευθύνσεων Σχήµα 2-4: Εγκλεισµός IP σε IP (IP in IP encapsulation)... 9 Σχήµα 2-5: Τριγωνική δροµολόγηση Σχήµα 2-6: Βασικά πεδία επικεφαλίδας IPv Σχήµα 2-7: Επικεφαλίδες επέκτασης IPv Σχήµα 3-1: Το RSVP σε κόµβους και δροµολογητές Σχήµα 3-2: ροµολογητής που χρησιµοποιεί RSVP Σχήµα 4-1: Σύνδεση µεταξύ δύο τερµατικών σε ένα ATM δίκτυο Σχήµα 4-2: Λειτουργία ενός ATM µεταγωγέα Σχήµα 4-3: Στοίβα πρωτοκόλλων του ATM Σχήµα 4-4: Τα πεδία του ATM cell στο User Network Interface (UNI) Σχήµα 5-1: Παράδειγµα λειτουργίας LANE Σχήµα 5-2: Παράδειγµα λειτουργίας CLIP Σχήµα 5-3: Παράδειγµα λειτουργίας NHRP Σχήµα 5-4: οµή ενός IP µεταγωγέα Σχήµα 5-5: Εγκαθίδρυση µιας µεταγόµενης ροής Σχήµα 5-6: (1) Προώθηση πακέτων πάνω από προκαθορισµένα ATM VCs. Ο ελεγκτής του IP µεταγωγέα πραγµατοποιεί αξιολόγηση πακέτων σε κάθε πακέτο Σχήµα 5-7: (2) Ο ελεγκτής του IP µεταγωγέα στέλνει το µήνυµα Redirect στον προηγούµενο κόµβο να χρησιµοποιήσει ένα νέο VC για την επιλεγµένη ροή. (3) Η κυκλοφορία για την επιλεγµένη ροή αρχίζει να ρέει στο νέο VC. Η εισερχόµενη ροή παίρνει ετικέτα Σχήµα 5-8: (4) Ο επόµενος κόµβος ζητάει επίσης ένα νέο VC για τη ροή. (5) Ο IP µεταγωγέας αρχίζει να στέλνει την κυκλοφορία αυτής της ροής στο νέο VC. H εξερχόµενη ροή παίρνει ετικέτα Σχήµα 5-9: (6) Η εισερχόµενη ροή µε ετικέτα µετάγεται µέσω της εξερχόµενης ροής µε ετικέτα. Η επιλεγµένη ροή τώρα µετάγεται απευθείας (cut-through) Σχήµα 5-10: Παράδειγµα λειτουργίας IP switching Σχήµα 5-11: Σύγκριση των τεχνικών παροχής multicast VC-mesh και MCS Σχήµα 5-12: Λειτουργία του RSVP πάνω από ATM vi

9 Περιεχόµενα Σχήµα 6-1: Ένα γενικό µοντέλο αναφοράς δικτύου πρόσβασης στη ραδιοεπικοινωνία ευρείας ζώνης Σχήµα 6-2: από WAND Functional Overview Σχήµα 6-3: Ασύρµατο ATM σύστηµα µε υπηρεσίες IP Σχήµα 6-4: Στοίβα πρωτοκόλλων στην παρούσα κατάσταση Σχήµα 7-1: ίκτυο πρόσβασης µε περισσότερους µεταγωγείς Σχήµα 7-2: Στοίβα πρωτοκόλλων της νέας αρχιτεκτονικής Σχήµα 7-3: Intra-switch handover Σχήµα 7-4: Σηµατοδοσία υλοποιηµένη στο Daedalus Σχήµα 7-5: Handover µε τoν multicast µηχανισµό Σχήµα 7-6: Inter-switch handover Σχήµα 7-7: Απαραίτητη ανταλλαγή µηνυµάτων για υποστήριξη IP και RSVP µετά από interswitch handover Σχήµα 7-8: εσµεύσεις για Κλάσεις Υπηρεσιών Σχήµα 7-9: Βελτιωµένο inter-switch handover Σχήµα 7-10: Ο ανταποκριτής κόµβος γνωρίζει για τις πιθανές τοποθεσίες του κινητού.78 Σχήµα 7-11: Ο proxy agent γνωρίζει για τις πιθανές τοποθεσίες του κινητού Σχήµα 7-12: ιεπaφές της Μονάδας Mobility Management Πίνακας Πινάκων Πίνακας 4-1: Οι κλάσεις κυκλοφορίας του ATM και οι παράµετροί τους Πίνακας 6-1: Πρωτόκολλα και διεπαφές επιπέδων vii

10

11 Εισαγωγή Εισαγωγή 1. Γενική επισκόπηση του κεφαλαίου ίνεται µια εισαγωγή στις έννοιες που θα χρησιµοποιηθούν στην εργασία καθώς και η διάρθρωση του κειµένου. 1.1 Εισαγωγικές έννοιες Οι επικοινωνίες ευρείας ζώνης και οι επικοινωνίες κινητών είναι οι κινητήριοι µοχλοί της έρευνας και της ανάπτυξης τόσο στη βιοµηχανία όσο και στον ακαδηµαϊκό χώρο. Η τεχνολογία ATM (Asynchronous Transfer Mode) θεωρείται η ιδανικότερη για την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών ευρείας ζώνης. Τα τοπικά ασύρµατα δίκτυα προβλέπεται να επεκτείνουν τη δηµοτικότητα τους για µετάδοση δεδοµένων σε εσωτερικό χώρο. Η συνύφανση τους µε την τεχνολογία ΑΤΜ παρουσιάζει την πρόκληση του συνδυασµού του αναξιόπιστου µέσου µετάδοσης (ραδιοζεύξη) µε τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας που θέτει το ΑΤΜ. Το Internet γνωρίζει στις µέρες µας µια πρωτοφανή ανάπτυξη και µαζί µε αυτό και το IP (Internet Protocol) στο οποίο είναι βασισµένο. Είναι εποµένως επιθυµητή η υποστήριξη του από όλα τα δίκτυα τα οποία σχεδιάζονται ή χρησιµοποιούνται κιόλας. Η υποστήριξη IP σε ATM δίκτυα παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον από µόνη της, αφού αντιπροσωπεύουν δύο εντελώς διαφορετικές όψεις της τεχνολογίας µεταφοράς δεδοµένων. Το IP είναι πρωτόκολλο χωρίς σύνδεση (connectionless) που δεν παρέχει εγγυηµένη ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service, QoS), ενώ το ΑΤΜ είναι προσανατολισµένο στη σύνδεση (connection oriented) και µπορεί να προσφέρει εγγυηµένη ποιότητα υπηρεσίας στις συνδέσεις. Για να καλύψει το κενό της έλλειψης υποστήριξης εγγυήσεων ποιότητας υπηρεσίας στο IP αναπτύχθηκε το RSVP (Resource ReSerVation Protocol). Το πρωτόκολλο αυτό λειτουργεί επάνω από το IP (επάνω από το επίπεδο δικτύου) και κάνει δυνατή τη δέσµευση των πόρων στο Internet χωρίς µεγάλες αλλαγές στην υπάρχουσα υποδοµή. Στην περίπτωση υποστήριξης IP υπηρεσιών από ΑΤΜ δίκτυα, πρέπει να εξεταστεί και το στοιχείο της συνεργασίας ανάµεσα στις υπηρεσίες δέσµευσης πόρων του RSVP και των αντιστοίχων του ΑΤΜ. Η επιβολή της κινητικότητας (mobility) είναι ένας επιπλέον παράγοντας αύξησης των βαθµών ελευθερίας στις επιλογές για σχεδιασµό ενός συστήµατος αποτελεσµατικής υποστήριξης των IP υπηρεσιών. Ο κατάλληλος και αποτελεσµατικός συνδυασµός όλων αυτών των συχνά αντικρουόµενων τεχνολογικών θεµάτων είναι µια ερευνητική διαδικασία που έχει µόλις αρχίσει. Στο υπόλοιπο τµήµα της εργασίας επιχειρείται η καταγραφή των πιθανών 1

12 Εισαγωγή τεχνολογικών συζεύξεων και προτείνεται ένας µηχανισµός ο οποίος υποστηρίζει αποτελεσµατικά IP υπηρεσίες σε ασύρµατα ΑΤΜ δίκτυα. 1.2 ιάρθρωση της εργασίας Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται συνοπτικά το IP πρωτόκολλο και γίνεται αναφορά στην επέκταση του για υποστήριξη κινητών Mobile IP. Ακόµη αναφέρεται η νέα βελτιωµένη έκδοση του (IPv6) και η υποστήριξη κινητών για τη νέα αυτή έκδοση. Το πρωτόκολλο δέσµευσης πόρων RSVP καλύπτεται στο Κεφάλαιο 3, όπου και αναφέρονται οι λειτουργικές του µονάδερς και επιχειρείται να περιγραφεί ο µηχανισµός λειτουργίας του. Κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια αναφορά στην τεχνολογία ΑΤΜ και έτσι το Κεφάλαιο 4 είναι αφιερωµένο στις βασικές έννοιες και λειτουργίες του ΑΤΜ. Το Κεφάλαιο 5 αποτελεί µια προσπάθεια καταγραφής των σχηµάτων που προσπαθούν να συνδυάσουν το IP µε το ATM. Επιχειρήθηκε να είναι µια σχετικά πλήρης κάλυψη των προτεινόµενων τεχνικών και αξιολόγησης τους. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται το µοντέλο λειτουργίας του ασύρµατου ΑΤΜ δικτύου και οι τροποποιήσεις που θα απαιτηθούν για την αποτελεσµατική υποστήριξη του. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 αναλύεται εκτενέστερα η επιλεγµένη αρχιτεκτονική και παρουσιάζεται αναλυτική ο µηχανισµός που διαχειρίζεται την κινητικότητα (moblity management). ίνονται αναλυτικές περιγραφές των διαφορετικών περιπτώσεων handover, αλλά και κατευθύνσεις προς τις οποίες µπορεί να κινηθεί µελλοντική ερευνητική δραστηριότητα. 2

13 Internet Protocol Internet Protocol (IP) 2. Γενική επισκόπηση του κεφαλαίου Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το IP πρωτόκολλο. Στην αρχή παρουσιάζεται η έκδσση που χρησιµοποιείται ευρέως σήµερα (IPv4). Στη συνέχεια αναφέρεται η επέκταση του πρωτοκόλλου για υποστήριξη κινητών Mobile IP. Ακόµη αναφέρεται η νέα βελτιωµένη έκδοση του (IPv6) και η υποστήριξη κινητών για τη νέα αυτή έκδοση. 2.1 Εισαγωγή Το πρωτόκολλο διαδικτύου σχεδιάστηκε για χρήση σε διασυνδεδεµένα συστήµατα υπολογιστών που επικοινωνούν µε δίκτυα µεταγωγής πακέτων. Το πρωτόκολλο διαδικτύου παρέχει υπηρεσίες µεταφοράς πακέτων δεδοµένων (datagrams) από τις πηγές στους προορισµούς, όπου προορισµοί είναι κόµβοι αναγνωρίσιµοι από διευθύνσεις σταθερού µήκους. Το πρωτόκολλο IP, ακόµα παρέχει υπηρεσίες για τον κατακερµατισµό (fragmentation) και επανασυναρµολόγηση (reassembly) µεγάλων πακέτων δεδοµένων, όπου αυτό είναι απαραίτητο για τη µεταφορά µέσα από δίκτυα «µικρών πακέτων». Εξαιτίας της επέκτασης του σε κάθε υπολογιστική λειτουργία στις µέρες µας, αρχίζουν να φαίνονται προβλήµατα που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σχεδίαση στη δεκαετία του 70. Η τωρινή έκδοση του πρωτοκόλλου IPv4 χρησιµοποιείται ουσιαστικά παντού. Η οµάδα σχεδίασης του Internet, IETF (Internet Engineering Task Force) σχεδιάζει και υλοποιεί τη νέα έκδοση του πρωτοκόλλου µε αριθµό 6 (IPv6). Η νέα αυτή έκδοση βελτιώνει διάφορες αδυναµίες βασικές στη σχεδίαση της προηγούµενης έκδοσης. 2.2 IPv4 Το πρωτόκολλο IP είναι περιορισµένο στις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την παράδοση ενός πακέτου από bits (ένα Internet datagram) από µία πηγή σε έναν προορισµό µέσω ενός διασυνδεδεµένου συστήµατος από δίκτυα. εν υπάρχουν µηχανισµοί που να βοηθούν από άκρη σε άκρη (end to end) την αξιοπιστία των δεδοµένων, τον έλεγχο ροής (flow control), ή άλλες υπηρεσίες που υπάρχουν σε πρωτόκολλα προσανατολισµένα σε επικοινωνίες άλµα-προς-άλµα (hop-by-hop). Το Internet πρωτόκολλο καλείται από πρωτόκολλο κόµβου-προς-κόµβο (π.χ. TCP) σε ένα περιβάλλον διαδικτύου. Αυτό µε τη σειρά του χρησιµοποιεί τα τοπικά πρωτόκολλα δικτύου να µεταφέρουν το Internet datagram στον επόµενο κόµβο ή στον προορισµό του.

14 Internet Protocol Για παράδειγµα, το πρωτόκολλο TCP θα καλέσει το πρωτόκολλο Internet να πάρει ένα κοµµάτι TCP (που περιλαµβάνει την επικεφαλίδα TCP και τα δεδοµένα του χρήστη) ως το κοµµάτι δεδοµένων ενός Internet datagram. Η µονάδα TCP θα παρέχει τις διευθύνσεις και άλλες παραµέτρους στην Internet επικεφαλίδα στην µονάδα Internet ως παραµέτρους της κλήσης. Η µονάδα Internet τότε θα σχηµατίσει ένα Internet datagram και θα καλέσει τη διασύνδεση µε το τοπικό δίκτυο να µεταδώσει το datagram Λειτουργία Το πρωτόκολλο Internet επιτελεί δύο βασικές λειτουργίες: διευθυνσιοδότηση και κατακερµατισµό. Οι µονάδες Internet χρησιµοποιούν τις διευθύνσεις που περιέχονται στην επικεφαλίδα Internet για να µεταδώσουν πακέτα προς τους προορισµούς τους. Η επιλογή του βέλτιστου µονοπατιού για την µετάδοση καλείται δροµολόγηση (routing). Οι µονάδες Internet χρησιµοποιούν πεδία στην επικεφαλίδα του πακέτου για τον κατακερµατισµό και την επανασύνδεση των πακέτων όπου είναι απαραίτητο για την µετάδοση. Το µοντέλο της λειτουργίας έγκειται στο ότι µια µονάδα Internet βρίσκεται σε κάθε κόµβο που εµπλέκεται σε Internet επικοινωνία και σε κάθε πύλη (gateway) που διασυνδέει δίκτυα. Οι µονάδες αυτές διαµοιράζονται κοινούς κανόνες για τη διερµηνεία των πεδίων της επικεφαλίδας. Ακόµη, οι µονάδες αυτές, (ειδικά οι πύλες-gateways) έχουν διαδικασίες για να λαµβάνουν αποφάσεις δροµολόγησης και άλλες λειτουργίες. Κάθε πακέτο αντιµετωπίζεται ως ανεξάρτητη οντότητα ασυσχέτιστη µε κάθε άλλο πακέτο. Το πρωτόκολλο δεν παρέχει αξιόπιστη επικοινωνία. εν υπάρχουν επιβεβαιώσεις ούτε από άκρη σε άκρη ούτε ενδιάµεσα στους κόµβους. εν υπάρχει έλεγχος λαθών για τα δεδοµένα, παρά µόνο ένα άθροισµα ελέγχου (checksum) στην επικεφαλίδα. εν υπάρχουν επαναµεταδόσεις. εν υπάρχει έλεγχος ροής. Τα λάθη που ανιχνεύονται µπορούν να αναφερθούν µέσω του πρωτοκόλλου ελέγχου του Internet (Internet Control Message Protocol ICMP), το οποίο υλοποιείται στην µονάδα Internet. telnet FTP TFTP... TCP UDP... IP & ICMP Local Network Protocol Σχήµα 2-1: Θέση του πρωτοκόλλου Internet (IP) 4

15 Internet Protocol Σχέση µε άλλα πρωτόκολλα Στο Σχήµα 2-1 φαίνεται η θέση του πρωτοκόλλου Internet στην ιεραρχία πρωτοκόλλων. Παρουσιάζεται µια ενδεικτική στοίβα πρωτοκόλλων. Το πρωτόκολλο IP επικοινωνεί όπως φαίνεται µε τα πρωτόκολλα του επιπέδου µεταφοράς (TCP και UDP), καθώς και µε το τοπικό πρωτόκολλο δικτύου (Ethernet για παράδειγµα) Επικεφαλίδα IPv4 Η επικεφαλίδα κάθε πακέτου IPv4 περιέχει κατά κανόνα ορισµένα προκαθορισµένα πεδία, αλλά έχει και χώρο για διάφορες επεκτάσεις. Αναλυτικά, η επικεφαλίδα ενός IPv4 πακέτου παρουσιάζεται στο Σχήµα 2-2. Version IHL Type of Service Total Length Identification Flags Fragment Offset Time to Live Protocol Header checksum Source Address Destination Address Options Padding Επεξηγήσεις Σχήµα 2-2: Περιεχόµενα επικεφαλίδας IPv4 Version (Έκδοση): 4 bits. Το πεδίο έκδοσης φανερώνει τη µορφή της επικεφαλίδας. Στην προκειµένη περίπτωση είναι 4. IHL - Internet Header Length (Μήκος επικεφαλίδας διαδικτύου): 4 bits. Το µήκος της επικεφαλίδας σε 32-bit λέξεις. είχνει στην αρχή των δεδοµένων. Η ελάχιστη τιµή είναι 5. Type of Service (Τύπος Υπηρεσίας): 8 bits. Ένδειξη για την ποιότητα υπηρεσίας που ζητείται. εν έχει χρησιµοποιηθεί. Total Length (Συνολικό Μήκος): 16 bits. Συνολικό µήκος του πακέτου, µετρηµένο σε οκτάδες, συµπεριλαµβανοµένων της επικεφαλίδας και των δεδοµένων. Το µέγιστο µήκος του πακέτου µπορεί συνεπώς να είναι οκτάδες. Το ελάχιστο µήκος που πρέπει να υποστηρίζουν όλες οι υλοποιήσεις είναι 576 οκτάδες. Identification (Ταυτότητα): 16 bits. Ταυτότητα που προστίθεται από τον αποστολέα σε κάθε πακέτο. Flags (Σηµαίες): 3 bits. ιάφορες σηµαίες ελέγχου. Fragment Offset (Εκτόπισµα τµήµατος): 13 bits. Το πεδίο αυτό υποδηλώνει σε ποιο µέρος του datagram ανήκει αυτό το τµήµα. 5

16 Internet Protocol Time to Live (Χρόνος ζωής): 8 bits. Ένδειξη του µέγιστου χρόνου ζωής ενός πακέτου. Ουσιαστικά δείχνει το µέγιστο αριθµό των αλµάτων (hops) µέχρι τον προορισµό του πακέτου. Protocol (Πρωτόκολλο): 8bits. είχνει το πρωτόκολλο του ανώτερου επιπέδου που περιέχεται στο τµήµα δεδοµένων του πακέτου. Header checksum (Έλεγχος λαθών επικεφαλίδας): 16 bits. Έλεγχος λάθους µόνο για την επικεφαλίδα. Source address ( ιεύθυνση πηγής): 32 bits. Destination address ( ιεύθυνση προορισµού): 32 bits Options (Επιλογές): κυµαινόµενο Padding (Γέµισµα): κυµαινόµενο. Το γέµισµα της επικεφαλίδας µε µηδενικά είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση του ακεραίου µήκους σε 32 bit λέξεις της επικεφαλίδας ιευθυνσιοδότηση Όπως προαναφέρθηκε, οι IP διευθύνσεις έχουν σταθερό µήκος 4 οκτάδων (32 bits). Χρησιµοποιούνται τέσσερις διαφορετικές µορφές όπως φαίνεται στο Σχήµα 2-3. Κάθε µία διεύθυνση διακρίνεται από τον αριθµό του δικτύου και τον αριθµό του κόµβου. 0 ίκτυο Κόµβος Κλάση A 1 0 ίκτυο Κόµβος Κλάση B ίκτυο Κόµβος Κλάση C Multicast address Κλάση D Σχήµα 2-3: Κλάσεις IP διευθύνσεων. Οι διευθύνσεις της κλάσης A έχουν το πρώτο bit ίσο µε το µηδέν. Τα επόµενα 7 bits καθορίζουν τον αριθµό του δικτύου (µέχρι 128 δίκτυα) και τα επόµενα 25 τον αριθµό του κόµβου (περίπου 16 εκατοµµύρια κόµβοι. Οι διευθύνσεις της κλάσης B αρχίζουν µε τα bits 10. Τα επόµενα 14 bits σχηµατίζουν τον αριθµό του δικτύου ( δίκτυα). Τα τελευταία 16 bits είναι ο αριθµός του κόµβου (65536 κόµβοι). 6

17 Internet Protocol Οι διευθύνσεις της κλάσης C αρχίζουν µε τα bits 110. Τα επόµενα 21 bits είναι ο αριθµός του δικτύου (περίπου 2 εκατοµµύρια δίκτυα) και τα τελευταία 8 bits καθορίζουν τον αριθµό του κόµβου (255 κόµβοι). Τέλος οι διευθύνσεις της κλάσης D προορίζονται για πολλαπλή αποστολή (multicast). Ξεκινούν µε τα bits Mobile IPv4 Η έκδοση 4 του πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) υποθέτει ότι η IP διεύθυνση ενός κόµβου αντιστοιχεί µοναδικά το σηµείο προσάρτησης του κόµβου στο Internet. Συνεπώς, ένας κόµβος πρέπει να είναι τοποθετηµένος στο δίκτυο που ορίζεται από την IP διεύθυνση του προκειµένου να λαµβάνει πακέτα που προορίζονται προς αυτόν, ειδάλλως τα πακέτα δεν θα µπορούσαν να παραδοθούν. Εάν ένας κόµβος επιθυµεί να αλλάξει το σηµείο προσάρτησης του στο δίκτυο, χωρίς να χάσει την ικανότητα επικοινωνίας, πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένας από τους παρακάτω µηχανισµούς: α) Ο κόµβος πρέπει να αλλάζει την IP διεύθυνση του κάθε φορά που αλλάζει το σηµείο προσάρτησης ή β) Οι δροµολογήσεις σχετικές µε τον κόµβο πρέπει να διαδοθούν αρκετά στο εσωτερικό του µηχανισµό δροµολόγησης του Internet. Και οι δύο από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις δεν είναι βολικές. Η πρώτη καθιστά αδύνατο για έναν κόµβο να διατηρήσει τις συνδέσεις επιπέδου µεταφοράς (transport) ή ανώτερου, όταν ο κόµβος αλλάζει τοποθεσία. Η δεύτερη έχει προφανώς σοβαρά προβλήµατα κλιµάκωσης, ειδικά µε την αλµατώδη αύξηση των υπολογιστικών συσκευών που υποστηρίζουν κίνηση (mobility) Απαιτήσεις Ένας κινητός κόµβος πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί µε άλλους αφού αλλάξει το σηµείο προσάρτησης στο επίπεδο σύνδεσης (link layer), αλλά χωρίς να αλλάξει η IP διεύθυνση του. Πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί µε άλλους κόµβους οι οποίοι δεν έχουν υλοποιήσει κατ ανάγκη τις λειτουργίες κινητικότητας. εν θα πρέπει να απαιτούνται βελτιώσεις πρωτοκόλλου σε κόµβους ή δροµολογητές που δεν έχουν σχέση µε τις λειτουργίες κινητικότητας που προσφέρονται. Επίσης όλα τα µηνύµατα που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση κάποιου άλλου κόµβου για την τοποθεσία του κινητού κόµβου πρέπει να πιστοποιούνται (authentication) για λόγους ασφάλειας. Η σύνδεση ενός κινητού κόµβου µε το Internet θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ασύρµατη, καθιστώντας την έτσι χαµηλής χωρητικότητας και υψηλότερης πιθανότητας λάθους από ότι στα παραδοσιακά καλωδιωµένα δίκτυα. Ακόµη εξαιτίας της πιθανής τροφοδοσίας του κινητού κόµβου από µπαταρία, θα πρέπει να αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Συνεπώς ο αριθµός και το µέγεθος των µηνυµάτων ελέγχου θα πρέπει να κρατηθεί σε πολύ χαµηλά επίπεδα. 7

18 Internet Protocol Ορολογία Γενική IP ορολογία Ξενιστής (host): Υπολογιστής που γενικά δεν χρησιµοποιείται για την επαναπροώθηση των πακέτων που φτάνουν σε αυτόν. Η προέλευση του ονόµατος ανάγεται στις αρχικές µέρες σχεδιασµού του Internet (ARPAnet), όταν η υπολογιστική ισχύς ήταν λιγοστή και οι υπολογιστές φιλοξενούσαν και εκτελούσαν προγράµµατα από άλλες τοποθεσίες που δεν είχαν αρκετή υπολογιστική ισχύ. ροµολογητής (router): Υπολογιστική συσκευή που ασχολείται µε την δροµολόγηση, δηλαδή την επαναπροώθηση των πακέτων που φθάνουν σε αυτόν. Τα πακέτα αυτά δεν έχουν συνήθως τον δροµολογητή ως τελικό προορισµό τους. Κόµβος (node): Ξενιστής (host) ή δροµολογητής (router). Mobile IP ορολογία Για την υποστήριξη κίνησης στο IP επίπεδο εισάγονται οι εξής οντότητες: Κινητός Κόµβος (Mobile node): Κόµβος, ο οποίος αλλάζει το σηµείο προσάρτησης του από ένα δίκτυο ή υποδίκτυο σε ένα άλλο χωρίς να αλλάζει η IP διεύθυνση του. Ένας κινητός κόµβος µπορεί να συνεχίσει να επικοινωνεί µε άλλους κόµβους στο Internet σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία χρησιµοποιώντας την (σταθερή) IP διεύθυνση του. Οικείος πράκτορας (Home agent): Ένας δροµολογητής στο οικείο δίκτυο ενός κινητού κόµβου που φροντίζει για την παράδοση πακέτων στους αποµακρυσµένους κινητούς κόµβους. Ακόµη διατηρεί πληροφορίες για την τοποθεσία των κινητών κόµβων. Ξένος πράκτορας (Foreign agent): Ένας δροµολογητής σε ένα δίκτυο που επισκέπτεται ο κινητός κόµβος, ο οποίος συνεργάζεται µε τον οικείο πράκτορα για την παράδοση των πακέτων στον αποµακρυσµένο κινητό κόµβο. Σε έναν κινητό κόµβο δίνεται µια µακροπρόθεσµη IP διεύθυνση (home address) στο οικείο του δίκτυο. Την διεύθυνση αυτή, την διαχειρίζονται µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζονται µια στατική διεύθυνση. Όταν αποµακρύνεται από το οικείο του δίκτυο, ο κινητός κόµβος συσχετίζεται µε µια προσωρινή διεύθυνση (care of address) που αντανακλά το σηµείο προσάρτησης εκείνη τη στιγµή. Ο κινητός κόµβος µπορεί να χρησιµοποιεί ως διεύθυνση πηγής (source address) την οικεία του διεύθυνση ανεξάρτητα µε το σηµείο προσάρτησης. Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει που έχουν σχέση µε την ασφάλεια του δικτύου και συνήθως τότε χρησιµοποιεί την care-of του διεύθυνση έχοντας την οικεία του διεύθυνση αποθηκευµένη σε ένα πεδίο επιλογής της IP επικεφαλίδας. Οι ακόλουθοι όροι θα χρησιµοποιηθούν συχνά για το Mobile IP πρωτόκολλο: 8

19 Internet Protocol ιαφήµιση πράκτορα (Agent advertisement): Οι ξένοι πράκτορες διαφηµίζουν την παρουσία τους χρησιµοποιώντας ένα ειδικό µήνυµα, που σχηµατίζεται προσκολλώντας µια ειδική επέκταση σε µια διαφήµιση δροµολογητή [RFC1256]. Care-of διεύθυνση (Care of address): Το σηµείο τερµατισµού ενός τούνελ από τον οικείο πράκτορα προς ένα κινητό κόµβο για πακέτα που προωθούνται προς τον κινητό κόµβο όταν αυτός βρίσκεται σε αποµακρυσµένη τοποθεσία. Ανταποκριτής κόµβος (Correspondent node): Ένας κόµβος στο Internet µε τον οποίο επικοινωνεί ένας κινητός κόµβος. Μπορεί να είναι κινητός ή στατικός. Ξένο δίκτυο (Foreign network): Κάθε δίκτυο εκτός από το οικείο δίκτυο του κινητού κόµβου. Οικεία διεύθυνση (Home address): Μια IP διεύθυνση που ανατίθεται σε έναν κινητό κόµβο για ένα εκτεταµένο χρονικό διάστηµα. Παραµένει αναλλοίωτη ανεξάρτητα από το σηµείο προσάρτησης του κόµβου στο Internet. Οικείο δίκτυο (Home network): Ένα δίκτυο, πιθανώς εικονικό (virtual) µε πρόθεµα δικτύου που ταιριάζει στην οικεία διεύθυνση ενός κινητού κόµβου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι κλασικοί µηχανισµοί IP δροµολόγησης θα παραδώσουν ένα πακέτο προορισµένο προς την οικεία διεύθυνση ενός κινητού κόµβου στο οικείο του δίκτυο. Πράκτορας κινητικότητας (Mobility agent): Ένας οικείος ή ξένος πράκτορας. Σύνδεσµος κινητικότητας (Mobility binding): Ο συσχετισµός µιας οικείας διεύθυνσης µε µια care-of διεύθυνση και ο εναποµένων χρόνος ζωής αυτού του συσχετισµού. Τούνελ (Tunnel): Το µονοπάτι που ακολουθείται από ένα Internet datagram ενώ είναι εγκλεισµένο σε ένα άλλο Internet datagram. Το µοντέλο λειτουργίας είναι ότι όταν είναι εγκλεισµένο το πακέτο, προωθείται σε έναν πράκτορα που γνωρίζει ότι πρέπει να το εξάγει και να το προωθήσει τελικά στον πραγµατικό του προορισµό (RFC2003). Νέα Επικεφαλίδα IP Επικεφαλίδα IP εδοµένα IP IP payload Παλιά Επικεφαλίδα IP εδοµένα IP IP payload Σχήµα 2-4: Εγκλεισµός IP σε IP (IP in IP encapsulation) Επισκεπτόµενο δίκτυο (Visited network): Ένα δίκτυο εκτός του οικείου δικτύου του κινητού κόµβου στο οποίο ο κινητός κόµβος είναι προσαρτηµένος. Λειτουργία 9

20 Internet Protocol Το Mobile IP πρωτόκολλο είναι ένας τρόπος να πραγµατοποιηθούν οι εξής σχετικές λειτουργίες: Ανακάλυψη πρακτόρων (Agent Discovery): Οι πράκτορες κινητικότητας διαφηµίζουν τη διαθεσιµότητα σε κάθε σύνδεση για την οποία παρέχουν υπηρεσίες. Εγγραφή (Registration): Όταν ο κινητός κόµβος είναι αποµακρυσµένος από το οικείο του δίκτυο, γνωστοποιεί την care-of του διεύθυνση στον οικείο του πράκτορα. Τούνελ (Tunneling): Προκειµένου τα πακέτα να παραδίνονται στον κινητό κόµβο όταν αυτός βρίσκεται σε επισκεπτόµενο δίκτυο, ο οικείος πράκτορας πρέπει να τα περάσει µέσα από «τούνελ» προς την care-of διεύθυνση. Οι πράκτορες κινητικότητας (οικείος και ξένος) γνωστοποιούν την ύπαρξη τους στέλνοντας µηνύµατα διαφήµισης πρακτόρων (agent advertisements). Εναλλακτικά ένας κινητός κόµβος µπορεί να προκαλέσει ένα µήνυµα διαφήµισης πρακτόρων απαιτώντας το. Αφού λάβει τη διαφήµιση ενός πράκτορα, ο κινητός κόµβος αποφασίζει αν βρίσκεται στο οικείο του δίκτυο ή σε κάποιο ξένο. Ο κινητός κόµβος ουσιαστικά συµπεριφέρεται σαν οποιοσδήποτε άλλος κόµβος στο οικείο του δίκτυο όταν δεν έχει αποµακρυνθεί από αυτό. Όταν αποµακρυνθεί ο κινητός κόµβος από το οικείο του δίκτυο, του ανατίθεται µια care-of διεύθυνση (care of address). Αυτό επιτυγχάνεται προκαλώντας ή περιµένοντας τη διαφήµιση του πράκτορα κινητικότητας (mobility agent) και επικοινωνώντας µαζί του. Εναλλακτικά το κινητό τερµατικό µπορεί να επικοινωνήσει µε αντίστοιχες οντότητες διευθυνσιοδότησης χρησιµοποιώντας άλλα πρωτόκολλα, όπως για παράδειγµα το Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ή το Point-to-Point-Protocol (PPP). Όταν βρίσκεται έξω από το οικείο του δίκτυο, ο κινητός κόµβος ενηµερώνει τον οικείο του πράκτορα για τη νέα του care-of διεύθυνση. Η ενηµέρωση αυτή µπορεί να γίνεται και µέσω του ξένου πράκτορα. Τα πακέτα (datagrams) που στέλνονται στην οικεία διεύθυνση του κινητού κόµβου αναχαιτίζονται από τον οικείο πράκτορα (home agent). Ο οικείος πράκτορας είναι ο δροµολογητής του οικείου δικτύου που υλοποιεί λειτουργίες Proxy ARP για την αναχαίτιση των πακέτων αυτών. Αυτά, αντί να προωθηθούν προς την hardware διεύθυνση, εγκλείονται σε άλλα Internet datagrams και προωθούνται από τον οικείο πράκτορα προς την care-of διεύθυνση. Στην έξοδο του τούνελ (είτε στον ξένο πράκτορα είτε στον ίδιο τον κινητό κόµβο), εξάγονται τα πρωτότυπα datagrams, και τελικά παραδίδονται στον κινητό κόµβο. Στην αντίθετη κατεύθυνση, τα πακέτα που στέλνονται από τον κινητό κόµβο παραδίδονται γενικά στον προορισµό τους χρησιµοποιώντας τους κλασικούς µηχανισµούς δροµολόγησης του Internet πρωτοκόλλου, χωρίς να απαιτείται να περνάνε από τον οικείο πράκτορα. 10

21 Internet Protocol Όταν ένας οικείος πράκτορας στέλνει ένα πακέτο µε τη διαδικασία τούνελ στην care-of διεύθυνση, ο εσωτερικός προορισµός της IP επικεφαλίδας (δηλαδή η οικεία διεύθυνση του κινητού κόµβου δεν λαµβάνεται ουσιαστικά υπόψη από παρεµβαλλόµενους δροµολογητές µεταξύ του οικείου και του επισκεπτόµενου δικτύου. Στην care-of διεύθυνση, το αρχικό πακέτο βγαίνει από το «τούνελ» και παραδίδεται στον κινητό κόµβο. Είναι καθήκον κάθε οικείου πράκτορα να προσελκύει και να αναχαιτίζει πακέτα που προορίζονται για την οικεία διεύθυνση καθενός από τους εγγεγραµµένους του κινητούς κόµβους. Στο Σχήµα 2-5 φαίνεται η δροµολόγηση των πακέτων προς και από έναν κινητό κόµβο αποµακρυσµένο από το οικείο του δίκτυο. Ο κινητός κόµβος χρησιµοποιεί care-of διεύθυνση στο επισκεπτόµενο δίκτυο. Correspondent Node Home Agent encapsulation (tunneling) Mobile Node Σχήµα 2-5: Τριγωνική δροµολόγηση 1. Ένα datagram προς τον κινητό κόµβο φθάνει στο οικείο δίκτυο µέσω κλασικής IP δροµολόγησης. 2. Το datagram αναχαιτίζεται από τον οικείο πράκτορα (Proxy ARP) και διοχετεύεται µέσω τούνελ στην care-of διεύθυνση. 3. Το datagram εξάγεται από το τούνελ και παραδίδεται στον κινητό κόµβο. 4. Για datagrams που στέλνονται από τον κινητό κόµβο, η κλασική IP δροµολόγηση τα παραδίδει στον προορισµό τους. Στο Σχήµα 2-5, ο ξένος πράκτορας είναι ο προκαθορισµένος δροµολογητής (default router) του κινητού κόµβου. Προβλήµατα Όπως έχει δειχθεί, τα πακέτα που στέλνονται στον κινητό κόµβο πρέπει να περάσουν µέσα από τον οικείο πράκτορα όταν ο κινητός κόµβος βρίσκεται αποµακρυσµένος από το οικείο δίκτυο. Τα πακέτα όµως από τον κινητό κόµβο σε άλλους στατικούς κόµβους του Internet µπορούν να δροµολογηθούν απ ευθείας στους προορισµούς τους όπως φαίνεται στο Σχήµα 2-5. Η ασύµµετρη αυτή δροµολόγηση ονοµάζεται τριγωνική δροµολόγηση (triangular routing) και απέχει κατά πολύ από τη βέλτιστη, ειδικά στις περιπτώσεις, όπου ο ανταποκριτής κόµβος είναι πολύ κοντά στον κινητό κόµβο. 11

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής <paskalis@di.uoa.gr> Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Mobile IP Ιστορικό Το πρωτόκολλο Internet σχεδιάστηκε για στατικούς υπολογιστές.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Kεφ. 15) IPV6 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΡ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ επί του κεφ. 15 Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 1 / 54 Το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol -IP) ενθυλακώνει τα πακέτα δεδομένων που του προωθούνται από το ανώτερο επίπεδο σε αυτοδύναμα πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP Απαιτήσεις διαδικτύωσης Τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η διαδικτύωση Πρωτόκολλα διαδικτύωσης Αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Η λειτουργία του IP πρωτοκόλλου βασίζεται στα αυτοδύναµα πακέτα (datagrams). 2. Όταν το πρωτόκολλο TCP προωθεί ένα πακέτο στο πρωτόκολλο IP, το µόνο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4 Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Ενότητα # 2: Integrated Services (IntServ) I Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Ενότητα # 3: Integrated Services (IntServ) II Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Kεφ. 15) ΑΡΧΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (ΙΡ) Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις 7.5 Πρωτόκολλο IP & Ερωτήσεις 1. ε ποιο επίπεδο του μοντέλου TCP/IP ανήκει το IP πρωτόκολλο; Εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση, και αν όχι ποιο πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για την αξιοπιστία; 2. Τι χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 6 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ποιότητα Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το πρωτόκολλο Διαδικτυου (Internet Protocol, ) είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/. Η λειτουργία του βασίζεται στην ιδέα των αυτοδύναμων πακέτων (datagrams), τα οποία μεταφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

IPv6. Ιατρέλλης Όμηρος Καθηγητής Εφαρμογών

IPv6. Ιατρέλλης Όμηρος Καθηγητής Εφαρμογών IPv6 Ιατρέλλης Όμηρος Καθηγητής Εφαρμογών Περίληψη Έννοιες Διευθυνσιοδότηση Neighbor/Router Discovery Header Fields Security Headers Περίληψη/Ερωτήσεις Βασικές Έννοιες Protocol Επίσημη περιγραφή (συμφωνίες)

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1 Επικοινωνία Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία 1 Δίκτυα Υπολογιστών ίκτυο είναι Ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, εκτυπωτών, τερματικών, δορυφόρων κτλ.) Συνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών Ethernet Internet ATM Τοπικά δίκτυα (LANs) Τα πιο απλά δίκτυα Κάθε υπολογιστής έχει όνοµα διεύθυνση δικτύου (Internet) διεύθυνση τοπικού δικτύου (Ethernet) alice 28 35

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Mobile IP Mobile IPv IPv

2.2 Mobile IP Mobile IPv IPv Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδακτορική ιατριβή Εισαγωγη Αποδοτικων Μηχανισµων Υποστηριξης Ποιοτητας Υπηρεσιας σε IP ικτυα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα στο Διαδίκτυο

Κινητικότητα στο Διαδίκτυο ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κινητικότητα στο Διαδίκτυο Περίληψη Κατανόηση των προβλημάτων που υπεισέρχονται για την υποστήριξη της κινητικότητας (αλλαγή του σημείου πρόσβασης) των υπολογιστών στο Διαδίκτυο. Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Στόχοι ΑΤΜ Αρχιτεκτονική ΑΤΜ Κατακόρυφα επίπεδα (planes) Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην ποιότητα υπηρεσίας

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην ποιότητα υπηρεσίας Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην ποιότητα υπηρεσίας Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα Διάλεξης Εισαγωγή στην Ποιότητα Υπηρεσίας Μετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.7 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει, ότι, για να μεταδοθούν τα αυτοδύναμα πακέτα στο φυσικό μέσο, πρέπει αυτά να μετατραπούν σε πακέτα φυσικού δικτύου (π.χ. Ethernet). Όμως, δεν έχει ειπωθεί τίποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (20-22) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (20-22) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (20-22) Π. Φουληράς Αυτοδύναμα Πακέτα IP και η Προώθησή τους Για να αντιμετωπισθεί η πιθανή ετερογένεια διαφόρων δικτύων που συνδέονται μέσω ενός δρομολογητή, ορίσθηκε μία μορφή πακέτων ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing):

Εισαγωγή - ορολογία. Προώθηση (forwarding): Δρομολόγηση (routing): Δρομολόγηση Ι Εισαγωγή - ορολογία Προώθηση (forwarding): Οι συσκευές διαδικτύωσης (γέφυρες, δρομολογητές, κ.τ.λ.) προωθούν πακέτα δεδομένων στα κατάλληλα μονοπάτια βάσει των πινάκων δρομολόγησης (routing

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην IPv6 τεχνολογία

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην IPv6 τεχνολογία Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην IPv6 τεχνολογία Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Περιεχόμενα Αναφορά στις βασικές αρχές του IPv6 Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Ημερομηνία παράδοσης 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της άσκησης 1. Γενικά για το TCP/IP Η ομάδα πρωτοκόλλων TCP/IP επιτρέπει σε υπολογιστές όλων των μεγεθών, από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημέχρι τώρα περιγραφή των πρωτοκόλλων TCP/IP αποδεικνύει, ότι το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό, που δηλώνεται από τη διεύθυνση προορισμού, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 3: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Δικτύου (Layer 3 MPLS VPNs)

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 3: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Δικτύου (Layer 3 MPLS VPNs) Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 3: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Δικτύου (Layer 3 MPLS VPNs) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE IP. Internet Unplugged ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΙΟ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TEI KΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

MOBILE IP. Internet Unplugged ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΙΟ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TEI KΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ MOBILE IP Internet Unplugged TEI KΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΙΟ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σύγχρονες συνθήκες εργασίας έχουν δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks)

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Βασικές τεχνολογίες για δίκτυα κορµού (backbone networks) ο συνδυασµός της οπτικής τεχνολογίας WDM µε δικτυακές τεχνολογικές βαθµίδες υψηλοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγηση (Routing)

Δρομολόγηση (Routing) Δρομολόγηση (Routing) Περίληψη Flooding Η Αρχή του Βέλτιστου και Δυναμικός Προγραμματισμός ijkstra s Algorithm Αλγόριθμοi Δρομολόγησης Link State istance Vector Δρομολόγηση σε Κινητά Δίκτυα Δρομολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7.1-7.2

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 7: Μεταγλώττιση διευθύνσεων (ΝΑΤ)

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 7: Μεταγλώττιση διευθύνσεων (ΝΑΤ) Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 7: Μεταγλώττιση διευθύνσεων (ΝΑΤ) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Πρωτόκολλα δρομολόγησης Εσωτερικά πρωτόκολλα δρομολόγησης Interior Routing Protocols Distance-vector routing Link-state routing Exterior Routing Protocols 2 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Distance-Vector

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 9: [από τις σημειώσεις του Καθηγητή Ι. Βενιέρη, συγγραφέα του βιβλίου ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα