Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγικά, θέµατα Αρχών Η εκπόνηση µιας ερευνητικής εργασίας, είτε αυτή αφορά θέµα εξαµήνου, είτε διπλωµατική εργασία είτε ακόµη και διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα, έχει δύο όψεις, η µία είναι φιλοσοφικού επιπέδου µε την έννοια της επιστηµονικής θέσης και άποψης στη προσέγγιση του αντικειµένου και η άλλη πρακτικής διαδικασίας, παρ όλο που και στην δεύτερη τα πράγµατα δεν είναι πλήρως προκαθορισµένα µια και αναγκαστικά υπεισέρχεται η ιδιοσυγκρασία του καθ ενός και ο τρόπος σκέψης του. Στο επίπεδο της προσέγγισης, σηµαντικό ρόλο παίζει η φιλοσοφική τοποθέτηση του καθ ενός, το φιλοσοφικό του πιστεύω, ακόµη και αν δεν το έχει ξεκαθαρίσει : πολλές φορές κάποιος σκέφτεται µε συγκεκριµένο τρόπο που δεν είναι απαραίτητα να γνωρίζει την Φιλοσοφική Σχολή ή «Κατεύθυνση» στην οποία εντάσσεται ο τρόπος σκέψης του, είναι ιδεαλιστής ή υλιστής, εργάζεται µε την καρτεσιανή λογική, ή εντάσσεται σε µιά από τις δεκάδες φιλοσοφικές κατευθύνσεις που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια των βασικών φιλοσοφιών. Στον τοµέα αυτόν, δεν µπορούµε να υποδείξουµε σε κανέναν τίποτα, και είναι δική του ευθύνη να ξεκαθαρίσει τον τρόπο και το πλαίσιο µε τον οποίο θα προσεγγίσει το θέµα. Εµείς απλά είµαστε υποχρεωµένοι στο «δια ταύτα», στην βαθµολογία δηλαδή, να ελέγξουµε την συνέπειά του µέσα στην ίδια την εργασία του και να τον κρίνουµε σύµφωνα µε το δικό του Πιστεύω και όχι το δικό µας. Στο θέµα της µεθοδολογίας, το οποίο εντάσσεται και στον συγκεκριµένο τρόπο σκέψης του καθ ενός µας, εκεί τα πράγµατα είναι ως ένα σηµείο λίγο-πολύ καθορισµένα και ξεκάθαρα και από κει και πέρα ο καθένας τα προσαρµόζει στον εαυτό του. Το να ψάξουµε για στοιχεία (και µε ποιά µεθοδολογία), το να καθορίσουµε τον στόχο της εργασίας µας (τί ακριβώς ψάχνουµε να ερευνήσουµε ή να αποδείξουµε ή απλά να περιγράψουµε), το πώς θα οργανώσουµε την δουλειά µας ώστε να µην χάνουµε στοιχεία και χρόνο, και βέβαια η δοµή της εργασίας πρόλογος, έρευνα, συµπεράσµατα- ή σε περισσότερη λεπτοµέρεια -πρόλογος, εισαγωγή στο θέµα, βιβλιογραφία, ανάλυση των δεδοµένων, (ή και ιστορική ανάλυση κατά περίπτωση), κριτική θέση, σύνθεση, συµπεράσµατα- είναι γενικά δεδοµένη και αρκετά ανεξάρτητη από το φιλοσοφικό Πιστεύω και ιδιοσυγκρασία του καθ ενός, και µπορούν να προδιαγραφούν και να καθοριστούν ως απαραίτητα στοιχεία µιας έρευνας. Μπορούµε να το δούµε και αλλιώς, ότι δηλαδή µια εργασία διατυπώνει µια υπόθεση, την επεξεργάζεται και την αποδεικνύει. Η σειρά «υπόθεση-επεξεργασία-απόδειξη-συµπέρασµα» δεν διαφέρει από την σειρά «στόχος-ανάλυση-σύνθεση-συµπέρασµα» µια και η διαδικασία «ανάλυσησύνθεση» ουσιαστικά είναι η διαδικασία «επεξεργασία-απόδειξη», και φυσικά ο «στόχος» και η «υπόθεση εργασίας» προφανώς ταυτίζονται και ως διεργασία και ως έννοιες. Τελικά βέβαια όλα αυτά, έχουν και σχέση µε τον τρόπο που εργάζεται ο καθένας (και µε τον τρόπο που σκέφτεται). Το σηµείωµα αυτό, έχει ακριβώς αυτόν τον περιορισµένο στόχο, να βοηθήσει δηλαδή στην οργάνωση της δουλειάς, αλλά και να επισηµάνει τί πρέπει να περιέχει µια εργασία ώστε να είναι πλήρης και χωρίς κενά ή απλά «δηµοσιογραφικές» περιγραφές. Αν παρεµπιπτόντως χρειαστεί να αναφερθούµε και σε γενικότερα θέµατα, θα το κάνουµε, στον βαθµό που αυτά είναι κοινώς αποδεκτά και δεν αφορούν ούτε την φιλοσοφία, ούτε τον χαρακτήρα µας και την ιδιοσυγκρασία µας. Πρέπει να τονίσουµε από την αρχή ότι δεν αναφερόµαστε σε καθαρά ιστορικές ή κοινωνικές ή οικονοµικές εργασίες όπου εκεί µπορεί να έχουµε εν µέρει διαφορετική δοµή: αν εξετάζουµε π.χ. τις συνθήκες που οδήγησαν σε λάθη, αποτυχίες, αστοχίες, ή σε µιά συγκεκριµένη ιστορική κατάσταση, εκεί έχουµε δύο δρόµους: εκείνον που έχοµε εκ των προτέρων µια υπόθεση που προσπαθούµε να δούµε αν είναι σωστή («υπόθεση»-«απόδειξη») αλλά και εκείνον που ψάχνουµε από την αρχή να εντοπίσουµε αυτά τα αίτια και δεν δεσµευόµαστε από «προεκτιµήσεις» µας, και εδώ έχουµε εντονότερο το σχήµα «ανάλυση» - «επεξεργασία» - «συµπέρασµα». Είναι προφανές ότι στην «ανάλυση» περιλαµβάνονται ιστορικά στοιχεία, γνώµες άλλων ερευνητών, ενώ στην «επεξεργασία» (ή «σύνθεση») περιλαµβάνεται πλέον η δική µας συµβολή, που εκφράζεται µε την κριτική των αναλυτικών µας στοιχείων και την διατύπωση των συµπερασµάτων µας. Βλέπετε και πάλι, ότι τα 1

2 πράγµατα δεν είναι µονοσήµαντα, και µπορεί και εδώ για παράδειγµα η κριτική να πηγαίνει παράλληλα µε την «υπόθεση» και την «ανάλυση» έτσι που η «σύνθεση» και η απόδειξη» να µην υπάρχουν στην εργασία ως ιδιαίτερο τµήµα ούτε καν µεθοδολογικά. Και εδώ τονίζεται για πολλοστή φορά η σηµασία του πώς σκέφτεται και εργάζεται ο καθένας, κρατάµε λοιπόν µια µεθοδολογία σε γενικές αρχές, και τα υπόλοιπα τα αφήνουµε στον καθένα να εργαστεί όπως εκείνος νοµίζει. Αποτελεί όµως βασική προϋπόθεση εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου µαθήµατος, η προσέγγιση σας (στο µεθοδολογικό, τεχνικό µέρος της) αν όχι να διέπεται, τουλάχιστον να βασίζεται στις επιστηµονικές αρχές και κριτήρια που αναπτύσσονται και συζητούνται στο µάθηµα κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Ας ξεκινήσουµε λοιπόν. 2. Το θέµα, ο στόχος, ο τίτλος της εργασίας Όλοι ξέρουµε ότι το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουµε (στοιχειώδες αλλά πρέπει να το πούµε) είναι ότι µια εργασία πρέπει να έχει καταρχήν έναν ή περισσότερους σαφώς διατυπωµένους στόχους και εν συνεχεία να περιλαµβάνει ανάλυση στοιχείων, την επεξεργασία τους, και τέλος να καταλήγει σε εξαγωγή συµπερασµάτων. Με απλά λόγια πρέπει να καθορίσουµε εξαρχής τον στόχο της και να έχουµε περιγράψει µε σαφήνεια το αντικείµενο που πραγµατεύεται και αυτό εκφράζεται (καταρχήν) στον τίτλο της. Φαίνεται αφελές ή ταυτολογία, όµως πολλές φορές έχουµε παραλάβει εργασίες που άλλος είναι ο τίτλος µε τον οποίο εµφανίζονται και άλλο το περιεχόµενο, ή ακόµη που δεν υπάρχει ξεκαθαρισµένος στόχος. Ας δούµε λοιπόν τον «τίτλο» ουσιαστικά και όχι τυπικά: Ο τίτλος, πρέπει να καθορίζει επακριβώς το περιεχόµενο και το αντικείµενο καθώς και τον στόχο της εργασίας. Παράδειγµα: δεν είναι τίτλος «ο πεζός στην πόλη». Είναι τόσο γενικός που µπορεί να περιλάβει τα πάντα, και θα πρέπει λοιπόν να τον εξειδικεύσουµε. Τί µπορεί να περιλαµβάνεται σε έναν τέτοιο γενικό τίτλο; Ας το δούµε: ο πεζός στην πόλη το δικαίωµα του πεζού στον χώρο της πόλης κίνηση πεζών, οχηµάτων και ΜΜΜ στην πόλη, λειτουργίες, και η σχέση τους δίκτυα πεζοδρόµων πεζόδροµοι και η διαµόρφωσή τους... Ας πάρουµε ένα ένα τα παραπάνω: το δικαίωµα του πεζού στον χώρο της πόλης ο δηµόσιος χώρος, η έννοια και η χρήση του το δικαίωµα του πολίτη στον δηµόσιο χώρο η σχέση του πεζού στον δηµόσιο χώρο µε το ΙΧ... κίνηση πεζών, οχηµάτων και ΜΜΜ στην πόλη οι νόµοι κίνησης αφετηρία, πορεία, προορισµός. οι λειτουργίες της πόλης και η κίνηση πεζών και οχηµάτων η χρήση πεζοδρόµων, ΙΧ και ΜΜΜ... δίκτυα πεζοδρόµων η αναγκαιότητα ύπαρξης δικτύων και όχι µεµονωµένων πεζοδρόµων σχεδιασµός δικτύου και παράµετροι (χρήση γής, οδική κυκλοφορία κλπ) µορφές δικτύων πεζοδρόµων (σε κάναβο, σε συγκεντρικές διατάξεις κλπ) 2

3 σχέση τους µε δίκτυα πρασίνου και οδικά δίκτυα... πεζόδροµοι και η διαµόρφωσή τους είδη πεζοδρόµων (παρκοπεζόδροµοι, αµιγείς πεζόδροµοι...κλπ) οριζοντιογραφία, πλάτη και διαστάσεις των διαφόρων τµηµάτων στοιχεία εξοπλισµού (φυτεύσεις, οδηγοί τυφλών, ράµπες, πινακίδες, πάγκοι...κλπ)... Όπως γίνεται σαφές, το κάθε υποθέµα µπορεί να αναπτυχθεί σε κύριο θέµα και να αποτελέσει ανεξάρτητη έρευνα, έτσι είναι σαφές ότι ο τίτλος δεν αποτελεί ένα σχολαστικό «τρυκ» αλλά είναι θέµα ουσίας, που τελικά είναι και ο προσδιορισµός της έρευνας. Ξαναγυρίζοντας λοιπόν στο θέµα του «τίτλου» βλέπουµε ότι αυτό συνδέεται άµεσα µε το θέµα του «στόχου» της εργασίας. Πιό απλά, τί ψάχνουµε, τί θέλουµε να αποδείξουµε ή σε τί θέλουµε να συνεισφέρουµε στην επιστήµη ή την πρακτική εφαρµογή : στο προηγούµενο θέµα των πεζοδρόµων γιά παράδειγµα, θέλουµε να δούµε φιλοσοφικές αρχές δηµόσιου χώρου και να τις ερευνήσουµε σε θέµατα Αρχών ; θέλουµε να δούµε την σχέση πεζοδρόµων και χρήσης εδάφους στην πόλη; θέλουµε να εκθέσουµε τα διάφορα συστήµατα πεζοδρόµων και την σχέση τους µε το οδικό δίκτυο οχηµάτων; (διάταξη, δοµή, διαστάσεις...) θέλουµε να δώσουµε αρχές λειτουργίας ενός πεζοδρόµου και να δώσουµε διαστασιολόγηση των στοιχείων του; Ετσι, διατυπώνοντας τον «τίτλο», ουσιαστικά έχουµε προδιαγράψει τον «στόχο» της εργασίας µας, και αυτό είναι από τα σηµαντικότερα και ουσιαστικότερα στάδια της εργασίας µας. 3. Γενικό διάγραµµα εργασίας, υποκεφάλαια και υποφάκελλοι Η επόµενη φάση είναι φυσικά το γενικό αρχικό διάγραµµα εργασίας, ουσιαστικά ένας προσωρινός πίνακας περιεχοµένων ο οποίος είναι «καθοδηγητικός» αλλά όχι κατ ανάγκην και «δεσµευτικός». Αν η πορεία της εργασίας αποδείξει διαφορετικά από εκείνα που περιµένουµε, αν η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων µας δώσει έναυσµα για στροφή της έρευνας σε άλλη κατεύθυνση, προφανώς το αρχικό διάγραµµα τροποποιείται. Ετσι κι αλλιώς όµως είναι απαραίτητη η ύπαρξή του γιατί χρησιµεύει ως αρχικός οδηγός περίπου να ξέρουµε πού πάµε και τί ψάχνουµε. Παράλληλα, µας δίνει την δυνατότητα να συγκροτήσουµε φακέλους και υποφακέλλους στα ράφια µας ή κεφάλαια και υποκεφάλαια στον υπολογιστή µας όπου αποθηκεύουµε στοιχεία, καταγράφουµε απόψεις, σηµειώνουµε παρατηρήσεις και σκέψεις µας, έτσι ώστε σε λίγο χρόνο να έχουµε µιά εικόνα της συνολικής εργασίας, τί έχουµε ως τώρα, τί µας λείπει, πού πάει η έρευνα. Οι υποφάκελλοι αυτοί (στον υπολογιστή ή σε υλικούς φακέλλους) ουσιαστικά εξελίσσονται στο κείµενο της εργασίας, το οποίο είναι κατ αρχήν συγκροτηµένο, αλλά και µε δυνατότητες τροποποίησης µια και ανά πάσα στιγµή έχουµε συνολική εικόνα της εργασίας και µπορούµε να καταργήσουµε, να προσθέσουµε, να τροποποιήσουµε, να συµπληρώσουµε ή να µεταφέρουµε σε άλλη θέση ολόκληρα κεφάλαια ή τµήµατά τους µέσα στην εργασία. Ταυτόχρονα, µας δίνουν την δυνατότητα να ταξινοµούµε κάθε νέο στοιχείο ή σκέψη στην ανάλογη θέση. Προσοχή, σε κάθε στοιχείο να αναφέρεται και η πηγή του, µπορεί στην αρχή να είναι λίγα, (ά, τον χάρτη των τραµ τον βρήκα από το τάδε βιβλίο, το θυµάµαι...) όµως όταν τα στοιχεία πληθύνουν, τότε «χάνει η µάνα το παιδί και το παιδί την µάνα» σε σηµείο που πολλά στοιχεία αχρηστεύονται επειδή δεν µπορούµε να τα ξαναβρούµε και να τα επεξεργαστούµε (συνήθως αρχικά τα αποθηκεύοµε ανεπεξέργαστα), ή δεν µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε γιατί δεν µπορούµε να έχουµε αναφορά στην πηγή. 3

4 4. Συγκρότηση της εργασίας Στην συνέχεια, συνήθως (αλλά ανάλογα µε το θέµα µπορεί και να τροποποιηθεί, και θα δούµε πού και πώς) η δοµή της εργασίας είναι σε γενικές γραµµές «Ανάλυση Σύνθεση - Συµπεράσµατα», ας τα δούµε αυτά σε λεπτοµέρεια: κανονικά υπάρχει ο Πρόλογος Σ αυτόν, εκθέτουµε κυρίως τα κίνητρα και τον στόχο της εργασίας. Ακόµη, αν χρειάζεται, περιλαµβάνουµε τις ευχαριστίες σε δηµόσιους φορείς ή ιδιώτες που µας παρείχαν στοιχεία και που θα θέλαµε να τους ευχαριστήσοµε δηµοσίως. στην συνέχεια η Εισαγωγή Εδώ, εκθέτουµε τα βασικά στοιχεία της εργασίας µερικές φορές µπορούµε να δώσουµε και την δοµή της εργασίας, και µπορούµε να δώσουµε ακροθιγώς και µιά γεύση των συµπερασµάτων, µπορούµε να αναφερθούµε στην µεθοδολογία της εργασίας (π.χ. πρωτογενής έρευνα µε ερωτηµατολόγια ή εργασία πεδίου γενικότερα, συγκέντρωση υλικού γιά το θέµα µας από την βιβλιογραφία, έλεγχος αρχών και διατύπωση των φιλοσοφικών µας αρχών, ή αν πρόκειται για καθαρή θεωρητική εργασία, δυσχέρειες που αντιµετωπίσαµε σε βιβλιογραφία, σε αποσαφήνιση θεωρητικών αρχών..κλπ κλπ). Μετά (ανάλογα µε την εργασία) συνήθως ακολουθεί η Ανάλυση (µε όλες τις παρατηρήσεις που εκτέθηκαν στην αρχή). Εδώ εκθέτουµε τα στοιχεία της εργασίας, µπορούν να είναι ιστορικά στοιχεία, ποσοτικά ή ποιοτικά στατιστικά ή µή στοιχεία, στοιχεία από επί τόπου έρευνα (ανάλογα βέβαια µε το θέµα), γενικά αναλύουµε το θέµα µας στην ιστορική του διάσταση και στην σηµερινή του κατάσταση, και ακόµη µπορούµε να περιγράψουµε τις διαφαινόµενες τάσεις εξέλιξης (κατά την δική µας ή άλλων ερευνητών άποψη). Το τµήµα αυτό της Ανάλυσης, µπορεί να περιλαµβάνει σειρά κεφαλαίων, ανάλογα µε το θέµα: γιά παράδειγµα ας πούµε ότι η εργασία µας έχει τίτλο «οι σταθµοί µετεπιβίβασης ως κυκλοφοριακό και ως πολεοδοµικό στοιχείο της πόλης» : η αναγκαιότητα της µετεπιβίβασης (γιατί είµαστε αναγκασµένοι να έχουµε µετεπιβιβάσεις, σχέση µε το µέγεθος της πόλης, περιορισµοί στην χρήση τους, όχι πάνω από δύο, περιορισµοί στον χρόνο αναµονής, εξασφάλιση ελάχιστων αποστάσεων...) ιστορική εµφάνιση της µετεπιβίβασης (αρχική εµφάνιση µεταξύ υπεραστικών και αστικών γραµµών τραίνου από άλλη πόλη ή χώρα, και διάχυση των επιβατών σε αστικά µέσα µεταφορών > µετατροπή του Κεντρικού Σιδηροδροµικού Σταθµού σε σταθµό µετεπιβίβασης...) διαφορετικές µορφές στην σηµερινή κατάσταση (απλοί συγκοινωνιακοί κόµβοι από δύο ή περισσότερες γραµµές, κόµβοι κύριων µε δευτερεύουσες γραµµές, κόµβοι κύριων µε κύριες γραµµές, κόµβοι στην περιφέρεια, κόµβοι στο κέντρο, πολλαπλοί κόµβοι µε πολλές γραµµές διαφόρων µέσων...σύνθετοι κόµβοι που περιλαµβάνουν και άλλες λειτουργίες όπως εµπορικά κέντρα, δηµόσια κτήρια, συνεδριακά κέντρα, κέντρα αναψυχής, πολυκαταστήµατα... ) τάσεις εξέλιξης (εµπορική εκµετάλλευση των σταθµών µετεπιβίβασης µε εκµετάλλευση του «κενού» χρόνου των επιβατών ή απλά την δυνατότητα προσέγγισης του κόµβου από πολλές γραµµές άρα και από πολλά σηµεία της πόλης, εποµένως σύνθετη εµπορική και άλλη χρήση, όπως στον κόµβο Νεραντζιώτισσας ΗΣΑΠ, προαστειακός, Mall...) αρχές διαµόρφωσης (µικρές αποστάσεις, πλήρωση µε λειτουργίες όχι κενούς και απρόσωπους απωθητικούς χώρους όπως στην ουκίσης Πλακεντίας που τρέχεις από το πουθενά στο πουθενά- ελκτικές λειτουργίες όχι µόνο γιά τους διερχόµενους επιβάτες αλλά και γιά εκείνους που θα έλθουν γιά συγκεκριµένες λειτουργίες, φωτεινοί χώροι ακόµη και αν είµαστε αναγκασµένοι να κινηθούµε υπογείως πρέπει να έχουµε ανοίγµατα στον 4

5 Επεται η Σύνθεση : ελεύθερο χώρο, και υπάρχουν πολλά πολύ καλά παραδείγµατα στην Βιέννη, το Ελσίνκι, το Βερολίνο...) σύνδεση των γραµµών (µικρές αποστάσεις ανάµεσα στις γραµµές µετεπιβίβασης, µην περπατάµε πενήντα µέρες όπως από τον ΗΣΑΠ Νέου Φαλήρου στο τραµ, άνετες διαδροµές µην χανόµαστε ανάµεσα σε αρτηρίες µεγάλων ταχυτήτων και διασταυρώσεις, φανάρια, θετικό το παράδειγµα αεροδροµίου-προαστειακός/µετρό µε κυλιόµενους διαδρόµους, tapis roulant κ.α.,...) εξυπηρέτηση από ΙΧ (αν και µε ποιούς όρους είναι επιθυµητή, και µε ποιες προϋποθέσεις πολεοδοµικές και κυκλοφοριακές, τιµολογιακές...) πιθανά παραδείγµατα, καλό είναι να ενσωµατώνονται στα οικεία κεφάλαια, όµως γιά περισσότερη έµφαση αλλά και για να έχουµε και µιά σφαιρική και όχι µόνο αποσπασµατική εικόνα µπορούµε να δώσουµε σε ανεξάρτητα κεφάλαια και κάποια παραδείγµατα που θεωρούµε σηµαντικά και που στηρίζουν τις θέσεις και τις απόψεις µας. Στο συγκεκριµένο θέµα των σταθµών µετεπιβίβασης γιά παράδειγµα έχουµε τον σταθµό της κεντρικής δηµοτικής βιβλιοθήκης στην Βιέννη (µετρό, 5 γραµµές τραµ, 4 λεωφορείων, κεντρική δηµοτική βιβλιοθήκη, χώροι αναψυχής, βιβλιοπωλεία, πάρκο κ.α.) του κεντρικού σταθµού του Ελσίνκι (υπεραστικά τραίνα, προαστειακός, µετρό, τραµ, λεωφορεία υπεραστικά στο -1 και αστικά στο επίπεδο εδάφους, και αλυσσίδα πλατειών και ελεύθερων χώρων -υπογείων και ισογείων- σε συνδυασµό µε πολλά καταστήµατα, πολυκαταστήµατα, χώρους αναψυχής, δηµόσια κτήρια κ.α... Βερολίνο, η γνωστή µας Potzdammerplatz µε µετρό, προαστειακό, τραµ και λεωφορεία σε συνδυασµό µε πολυκαταστήµατα και γιγάντια κτήρια γραφείων πολυεθνικών, µαζί µε «ιδεολογική φόρτιση» («εδώ είναι η Νέα Γερµανία, σβήνουµε το παρελθόν και των δύο Γερµανιών είτε επειδή δεν το θέλουµε, είτε επειδή δεν µας συµφέρει, και είµαστε η οικονοµική καρδιά της Ευρωπαϊκής Ενωσης µε κυρίαρχη την Mercedes και την Sanyo κλπ. κλπ.» Στο Τµήµα αυτό, που επίσης µπορεί να περιλαµβάνει πολλά κεφάλαια, είναι εµφανής και η δική µας προσωπική συµβολή, δεδοµένου ότι αφού λάβουµε υπ όψιν τα αναλυτικά στοιχεία, και µέσα στα γενικά πλαίσια Αρχών, διατυπώνουµε τις δικές µας προσωπικές θέσεις. Εδώ προφανώς δεν µπορούµε να δώσουµε οδηγίες, είναι θέµα προσωπικό του καθ ενός του πώς θα χειριστεί το θέµα του, το είπαµε άλλωστε και πρίν, και το ξανατονίζουµε. Η κριτική αντιµετώπιση της Ανάλυσης και της Σύνθεσης, µπορεί να είναι ενσωµατωµένη στα παραπάνω κεφάλαια, αλλά µπορεί να αποτελέσει και ιδιαίτερο κεφάλαιο. Επίσης είναι προφανές ότι διαφέρει η συγκρότηση µιάς «Σύνθεσης» ενός θεωρητικού θέµατος και ενός θέµατος εφαρµογής, γιά παράδειγµα, στο προηγούµενο θέµα, η «Σύνθεση» σε θεωρητικό επίπεδο θα περιλαµβάνει τις θέσεις µας σε όλα τα σηµεία της ανάλυσης ουσιαστικά επαναλαµβάνει την ανάλυση προτείνοντας πλέον συγκεκριµένες θεωρητικές αρχές µετά παραδειγµάτων, ενώ σε θέµα εφαρµογής θα πρέπει να σχεδιάσουµε είτε ως «πολεοδόµοι µε συγκοινωνιακές γνώσεις» ένα γενικό πολεοδοµικόσυγκοινωνιακό σχέδιο του συγκεκριµένου σταθµού µετεπιβίβασης όπου θα εφαρµόζονται όλα εκείνα που έχουµε επισηµάνει στην ανάλυση, είτε ως «αρχιτέκτονες µε συγκοινωνιακές γνώσεις» ένα αρχιτεκτονικό προσχέδιο όπου πάλι θα εφαρµόζονται επίσης όλα εκείνα που είχαµε επισηµάνει στην ανάλυση. κλείνοµε µε τα Συµπεράσµατα όπου ανακεφαλαιώνουµε ό,τι έχει πλέον προκύψει από την έρευνα και τί συµπεράσµατα έχουµε εξάγει. τέλος έρχεται η βιβλιογραφία: Στην βιβλιογραφία αναγράφονται όλες οι πηγές, τα βοηθήµατα, τα αρχεία, τα βιβλία και περιοδικά, τις ιστοσελίδες, που συµβουλευθήκαµε στην εργασία. Προσοχή, δεν αναγράφουµε βιβλία κλπ που δεν 5

6 έχουµε χρησιµοποιήσει, είναι όπως καταλαβαίνεται αντιδεοντολογικό, και βεβαίως ελέγχεται εύκολα (συνήθως δεν υπάρχουν αναφορές στις υποσηµειώσεις του κειµένου µας και γινόµαστε ρεζίλι) και η βαθµολογία ακολουθεί ανάλογα!!! Μπορούµε όµως να δώσουµε «περισσότερη βιβλιογραφία» η οποία δεν αναφέρεται στο κείµενο, στο τέλος του πίνακα βιβλιογραφίας µε την επικεφαλίδα-επεξήγηση ότι «αν θέλει κανείς να ασχοληθεί περισσότερο µε το θέµα θα µπορούσε να δεί επιπλέον βιβλιογραφία όπως...» και ακολουθεί κατάλογος πηγών που ξέρουµε ότι υπάρχει αλλά εµείς στα περιορισµένα πλαίσια της εργασίας µας δεν κρίναµε απαραίτητο να συµβουλευθούµε. Και εδώ χρειάζεται προσοχή, δεν δίνουµε ό,τι µας πέσει στο χέρι που εικάζουµε ότι πιθανόν να είναι µέσα στο θέµα, αλλά τίτλους που ναι µεν δεν τους έχουµε µελετήσει, ξέρουµε όµως τί περιλαµβάνουν. Γιά τον τρόπο σύνταξης του πίνακα βιβλιογραφίας, έχουµε µιλήσει στο προηγούµενο σηµείωµα «οδηγίες γιά την µέθοδο αναγραφής των πηγών στις εργασίες». Θυµίζουµε ότι µπορεί να είναι θεµατική (αρχεία, περιοδικά, βιβλία...) ή ελληνική-ξενόγλωσση ή θεµατική κατά τοµέα (ιστορικά, πολεοδοµικά, κυκλοφοριακά...) ή ενιαία. Ετσι κι αλλιώς αναγράφονται συγγραφέας, τίτλος έργου (προσοχή στην διαφοροποίηση περιοδικών από βιβλία), τόπος και χρονολογία έκδοσης, εκδοτικός οίκος. Ως προς τον τρόπο αναφοράς στις πηγές, τα είπαµε στο προηγούµενο σηµείωµα : «οδηγίες γιά την µέθοδο αναγραφής...» που αναφέρθηκε και παρακαλούµε να το ξαναδιαβάσετε. Παραρτήµατα. Πολλές φορές, έχουµε πάρα πολλά στοιχεία, όπως απογραφές, σχέδια, ερωτηµατολόγια, αποτυπώσεις, σηµαντικά ιστορικά κείµενα σε πρωτότυπο ή µετάφραση κ.α. τα οποία είναι απαραίτητα στο σύνολο της εργασίας µας, όµως δεν χρειάζεται και δεν είναι δυνατόν να ενσωµατωθούν στο κείµενο. Στην περίπτωση αυτή, τα συγκεντρώνουµε όλα σε παράρτηµα ή παραρτήµατα στο τέλος της εργασίας (αν είναι πολλά και σε ιδιαίτερο τεύχος) Ετσι, παραθέτουµε όλη της εργασία µας, δίνουµε και το µέτρο αν θέλετε του όγκου της δουλειάς που κάναµε, τα προσφέρουµε σε επόµενους µελετητές γιά να τα χρησιµοποιήσουν, αλλά δεν διαλύουµε το συνεκτικό κείµενο της εργασίας. 5. Η αναζήτηση στοιχείων. Γιά την αναζήτηση των απαραίτητων στοιχείων είναι σε χρήση πολλοί τρόποι, ανάλογα µε την εργασία και τα στοιχεία που θα χρειαστούµε. Ας τα οµαδοποιήσουµε γιά να είναι πιό συστηµατοποιηµένα: βιβλιογραφικά στοιχεία. Εχουµε δύο τρόπους παράλληλους. Ο ένας είναι ο «πρό-ηλεκτρονικών υπολογιστών» όπου από κάποιες σχετικές εργασίες επισηµαίνουµε από τις αναφορές τους τίτλους εργασιών και αναζητούµε εκείνους που µας φάνηκαν ότι θα έχουν στοιχεία, θέσεις, απόψεις κλπ γιά το θέµα µας, από αυτές επισηµαίνουµε και αναζητούµε άλλες και τελικά έχουµε µιά «βεντάλια» που µας οδηγεί σε όλο και περισσότερο εξειδικευµένες εργασίες και στοιχεία. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο είναι η αναζήτηση απ ευθείας σε βιβλιοθήκες είτε θεµατικά είτε µε λέξεις-κλειδιά (κυρίως σε µή ηλεκτρονικά οργανωµένες βιβλιοθήκες) τίτλων, και εκεί σχηµατίζεται ακόµη µιά βεντάλια τίτλων. Ο άλλος είναι η αναζήτηση µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής αναζήτησης, είτε µέσω του γνωστού σας Google ή άλλων παρεµφερών, είτε µέσω οργανωµένων βιβλιοθηκών ανηρτηµένων σε ιστοσελίδες που είναι διαθέσιµες µέσω του δικτύου του Πολυτεχνείου. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να µπορούµε να χειριστούµε το σύστηµα των «λέξεων-κλειδιών» γιατί αλλιώς, θα χαθούµε σε...χιλιάδες τίτλων, από τους οποίους οι 95% θα µας είναι άχρηστοι γενικώς. Και µε τις λέξεις-κλειδιά θα έχουµε πληθώρα τίτλων, όµως πολύ λιγώτερους και εν πάσει περιπτώσει συγγενέστερους µε την εργασία που εκπονούµε. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται και κάποια σχετική εµπειρία στο να µην χανόµαστε αλλά και στο να εντοπίζουµε τους κατάλληλους τίτλους, τους οποίους στην συνέχεια «ανοίγουµε» και διαβάζουµε, κατά περίπτωση. Φυσικά το ίδιο ισχύει και σε συµβατικές βιβλιοθήκες, απλά εκεί έχουµε λιγότερες δυνατότητες, και βέβαια το να ζητούµε από τον βιβλιοθηκάριο να µας φέρει στο τραπέζι µας 20 ή 30 τόµους είναι µάλλον ανέφικτο, ενώ στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη είναι εφικτό, αρκεί να έχουµε εµείς τον απαιτούµενο χρόνο (και όχι ο βιβλιοθηκάριος που έχει να εξυπηρετήσει µερικές δεκάδες ακόµη αναγνώστες και µάλιστα κουβαλώντας έναν τόνο τυπωµένες εξυπνάδες!) 6

7 Στοιχεία από φορείς, δηµόσιους και µη. Θα πρέπει να έχουµε στοιχειώδεις γνώσεις για το τί στοιχεία υπάρχουν, σε τί µορφή και πού µπορούµε να τα βρούµε, π.χ. στατιστικά στοιχεία, απογραφικά στοιχεία χάρτες, ιστορικούς χάρτες, φωτογραφίες (ιστορικές συνήθως) αλλά και σύγχρονες κατά περίπτωση, αδηµοσίευτες διδακτορικές διατριβές και αδηµοσίευτες έρευνες φορέων, διαθέσιµες όµως στο κοινό, θυµίζουµε την ΕΣΥΕ (στατιστικά στοιχεία διαφόρων εποχών και για διάφορες περιοχές της κοινωνικής και οικονοµική ζωής), την ΓΥΣ (χάρτες, παλαιούς και σύγχρονους σε διάφορες κλίµακες καθώς και αεροφωτογραφίες µετά το 1960), την Αεροφωτοτοπογραφική Υπηρεσία του πρώην ΥΠΕΧΩ Ε (χάρτες, και αεροφωτογραφίες από το 1929 ως σήµερα) το ΕΛΙΑ (παλιές φωτογραφίες, παλιά έντυπα, χάρτες, καρτποστάλ κ.α., το Μουσείο Μπενάκη (παλιές φωτογραφίες, σχέδια γνωστών αρχιτεκτόνων κ.α.), αρχεία τραπεζών (για οικονοµικά θέµατα), αρχεία φορέων όπως των ΗΣΑΠ, του ΟΑΣΑ, του Μετρό, (το καθένα ανάλογα µε το τί έχει και το τί µας χρειάζεται), την Ελληνική Χαρτογραφική Εταιρεία µε χάρτες παλαιούς και νέους και άλλα πολλά ιδιωτικά και δηµόσια αρχεία που θα τα εντοπίσετε ψάχνοντας κατά περίπτωση. Σε κάποια από αυτά ζητάνε την µάνα και τον πατέρα τους σε ευρώ, όπως στην ΓΥΣ ή στην Αεροφωτοτοπογραφική του ΥΠΕΧΩ Ε, σε άλλα κάνουν εκπτώσεις σε φοιτητές, σε πολλά θέλουν έγγραφο από το Πολυτεχνείο γιά να τα δώσουν, στην περίπτωση αυτή απευθυνθείτε στον επιβλέποντά σας να κόψει τον λαιµό του να σας δώσει το σχετικό επίσηµο έγγραφο. Στοιχεία από «έρευνες πεδίου». (συγκρότηση και συµπλήρωση ερωτηµατολογίων, αναλυτικές αποτυπώσεις κάθε είδους στον χώρο έρευνας, στοιχεία απογραφών που γίνονται γιά την συγκεκριµένη εργασία (ανεξάρτητα από εκείνα που θα πάρουµε από τους φορείς ή την ΕΣΥΕ), συνεντεύξεις από αρµοδίους φορέων ή και οργανωµένες από «χρήστες» -προσέξτε, είναι διαφορετικό πράγµα από την συµπλήρωση ερωτηµατολογίων, στα ερωτηµατολόγια συγκεντρώνουµε στοιχεία ενώ στην συνέντευξη αποσπάµε την άποψη του ερωτώµενου µέσα από συζήτηση, (υπάρχει ολόκληρη επιστήµη γιά τις κοινωνικές έρευνες, ερωτηµατολογίων ή συνεντεύξεων, τρόποι γιά να διαπιστώνουµε αν λέει αλήθεια ο ερωτώµενος, αν είναι ακριβή αυτά που αναφέρει ή είναι προϊόντα προσωπικών σκέψεων κλπ) Στοιχεία προσωπικά, συνεντεύξεις (προσωπικές αναµνήσεις παλαιοτέρων σε σχετικά θέµατα, π.χ. γιά την κατάσταση στις συγκοινωνίες µε τα ΚΤΕΛ στην δεκαετία του 60 και άλλα παρεµφερή, προσέγγιση σε προσωπικά ιδιωτικά αρχεία, και άλλα. Σ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να...βιαζόµαστε λίγο δεδοµένου ότι τα συγκεκριµένα πρόσωπα είναι ήδη πάνω από 80 ή και 90 ετών..., και φυσικά ελέγχονται στην συνέχεια από ιστορικά στοιχεία τα αναφερόµενα, δεδοµένου ότι η «προσωπική ανάµνηση» ενέχει µικρά ή µεγάλα ποσοστά προσωπικής άποψης. 6. Παρουσίαση της εργασίας. Είναι σηµαντικό το θέµα της παρουσίασης µιας εργασίας, γιατί από αυτό διαπιστώνει κανείς αν ο συγγραφέας έχει κατανοήσει το θέµα του, αν έχει την δυνατότητα να το κάνει κατανοητό στους άλλους σε σύντοµο χρόνο µε περιεκτική παρουσίαση που θα αποφεύγει από την µια τις φλυαρίες και τις επαναλήψεις και από την άλλη δεν θα χάνει λόγω «λακωνικότητας» θέµατα ουσίας, ούτε θα δίνει ανισοµερώς βάρος στα διάφορα σηµεία ή θα τονίζει ασήµαντα χάνοντας τα σηµαντικά. Η καλή περίληψη (= και παρουσίαση) µιας εργασίας είναι τόσο σηµαντική που όταν βαθµολογείται µιά διδακτορική, ο Νόµος επιτάσσει να διαπιστώνεται στην βαθµολογία α. η πρωτοτυπία του θέµατος και η συµβολή στην Επιστήµη και β. η παρουσίασή της (στην οποία πρέπει να πληρούνται τα παραπάνω χαρακτηριστικά). Με την σηµερινή τεχνολογία, (παρουσίαση µε power point), η οποία µας προσφέρει πολλές δυνατότητες, πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί. Πολλοί παρασύρονται από την ευχέρεια που δίνει το σύστηµα και φορτώνουν την παρουσίαση µε περισσότερες εικόνες από όσες µπορεί να απορροφήσει ο ακροατής, ή ακόµη χειρότερα παραθέτουν σε εικόνα ολόκληρα κατεβατά κειµένων τα οποία στην συνέχεια διαβάζουν. Μπορούµε να παραθέσουµε κείµενα µόνο σε δύο περιπτώσεις : στην περίπτωση που ένα κείµενο είναι σηµαντικό προσοχή! όχι δικό µας!! όπως π.χ. µιά αναφορά ενός σηµαντικού επιστήµονα, συγγραφέα, ή άλλου στο οποίο υποτίθεται στηρίζουµε τις θέσεις µας Στην άλλη περίπτωση δίνουµε στην αρχή της παρουσίασης ένα διάγραµµα ροής των περιεχοµένων της γιά να ξέρουν οι ακροατές που βρίσκονται. Και στις δύο περιπτώσεις τα κείµενα δεν πρέπει να ξεπερνάν τις λέξεις. ιάγραµµα ροής µπορεί να επαναληφθεί µια δύο φορές ακόµη στην αρχή κάθε σηµαντικής ενότητας της εργασίας, όχι περισσότερο! 7

8 Από κεί και πέρα, µόνο εικόνες, πίνακες και διαγράµµατα τα οποία είναι πλήρως εντεταγµένα στην προφορική παρουσίαση, έχουν δηλαδή στρωτή ροή και ενότητα οµιλίας-εικόνας. Οίκοθεν νοείται ότι οι εικόνες κλπ πρέπει να είναι ισοµοιρασµένες στην παρουσίαση, να µην πέφτουν σαν βροχή, αλλά ούτε και να υπάρχουν «σκοτεινές» περιοχές µε οµιλία χωρίς εικόνα. Το φαινόµενο ενός οµιλητή που µιλάει συνέχεια και του έχει ξεµείνει µιά εικόνα από...πέρισυ στον πίνακα είναι κάτι χειρότερο από βαρετό, όσο και το φαινόµενο του καταιγισµού εικόνων που δεν προφταίνει όχι να δεί αλλά κυρίως να απορροφήσει ο ακροατής. Επίσης σε περίπτωση που έχοµε εικόνες-φωτογραφίες, θα πρέπει να δίνουµε τον τόπο. Κανονικά, οι εικόνες (και οι πίνακες, διαγράµµατα κλπ) πρέπει να είναι τόσο εντεταγµένες στο κείµενο, ώστε να µην χρειάζονται επεξηγήσεις, («τρέχουν στρωτά» µε άλλα λόγια). Βέβαια δεν αποκλείονται και οι περιπτώσεις όπου η ροή των εικόνων καθοδηγεί τον οµιλητή, ο οποίος δεν έχει την ανάγκη να κλεφτοκοιτάζει κάποιο κείµενο, ή η περίπτωση όπου πρέπει ο οµιλητής να σταµατήσει την «οµιλία» του γιά να δώσει περισσότερες επεξηγήσεις σε µιά εικόνα ή έναν πίνακα, αυτό όµως πρέπει να γίνεται σπάνια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Προσοχή ακόµη στις διαστάσεις των εικόνων, κάποιοι µε προκρούστεια λογική, αν δεν χωράει µια εικόνα στην σελίδα της αλλάζουν τις διαστάσεις στην σχέση ύψους προς πλάτος τόσο στο τυπωµένο κείµενο όσο και στο power point µε αποτέλεσµα οι εικόνες να µετατρέπουν τον κοινό λεωφορείο σε λεωφορείο του ΟΛΠ µε µιάµιση φορά το πλάτος του αντίστοιχου της ΕΘΕΛ. Η µεταβολή της σχέσης ύψους προς πλάτος απαγορεύεται αυστηρώς και διά ροπάλου και στους χάρτες: αν το κάνετε, θα δείχνετε την Λάρισα στην Θήβα ή την Λειβαδιά στο Βελιγράδι. Στις περιπτώσεις αυτές να περιµένετε και την βαθµολογία ανάλογα, το πλατύ διψήφιο 10 µετατρέπεται εύκολα πιά σε στενό µονοψήφιο 7 ή 8, και πολύ σας είναι. εν το κάνουµε από τυπολατρεία ή σχολαστικισµό, αλλά γιατί µιά επιστηµονική εργασία οφείλει να είναι ακριβής. Το πώς είναι διαρθρωµένη µιά παρουσίαση : διαβάζουµε κείµενο µε εντεταγµένες εικόνες, (µπορούµε να έχουµε δίπλα µας σε χρήση ένα συνοπτικό διάγραµµα αντί πλήρους κειµένου, άλλοι έχουν «καρτέλλες» που περιέχουν τα βασικά σηµεία κάθε ενότητας) Σηµειώνεται ότι στην υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, απαγορεύεται ο υποψήφιος να διαβάζει κείµενο, µπορεί µόνο να συµβουλεύεται κάποιο διάγραµµα. ή δείχνουµε εικόνες τις οποίες «επεξηγούµε» και αυτό είναι και το «κείµενο» της παρουσίασης είναι θέµα της ιδιοσυγκρασίας αλλά και της εµπειρίας του καθ ενός µας, άλλος έχει συνηθίσει να χρησιµοποιεί τον έναν και άλλος τον άλλο τρόπο, και οι δύο είναι σωστοί, αρκεί να ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν. υπάρχει και ο τρίτος τρόπος, όπου ο οµιλητής αναλύει το θέµα του και µετά δείχνει το εποπτικό του υλικό. Αυτό γίνεται µερικές φορές αλλά εξαρτάται από το θέµα αλλά και κυρίως από την ικανότητα του οµιλητή να κρατά το ενδιαφέρον των ακροατών του µόνο µε το κείµενο. Κατά την γνώµη µου δεν είναι από τις καλύτερες περιπτώσεις και µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε ειδικές περιπτώσεις πολύ θεωρητικών θεµάτων, που ίσως δεν έχουµε στις δικές µας θεµατολογίες, και από οµιλητές µε σηµαντικές ικανότητες «επικοινωνίας µε το κοινό». Συνέβαινε παληά στο Πανεπιστήµιο κυρίως από διακεκριµένους ιστορικούς καθηγητές και µάλιστα χωρίς καθόλου εποπτικό υλικό (όπως ο Νίκος Βέης, ο Κωνσταντίνος Αµαντος, ο Σπυρίδων Λάµπρου κ.α.) των οποίων τις παραδόσεις παρακολουθούσαν και εξωπανεπιστηµιακοί ιστορικοί ή άλλοι, ακόµη και συνάδελφοί τους καθηγητές, οι «παραδόσεις» τους τελικά ήταν επιστηµονικό γεγονός για την τότε Αθήνα. Φοβάµαι όµως ότι κανείς από µας δεν έχει αυτές τις δυνατότητες, γι αυτό καλό είναι µε λίγη σεµνότητα να περιοριστούµε στους δύο πρώτους τρόπους. Επανερχόµαστε στις δύο πρώτες περιπτώσεις και τονίζονται τα παραπάνω γιατί σε αντίθετη περίπτωση (παράθεση µακροσκελών κειµένων τα οποία διαβάζει ο παρουσιάζων), αποτελούν ό,τι χειρότερο γιά µιά παρουσίαση. Συνήθως το ακροατήριο ή εκνευρίζεται, ή αφαιρείται και µιλάει µε τον διπλανό του ή αποκοιµάται. Προσωπικά ο γράφων οµολογεί ότι έχει αποκοιµηθεί αρκετές φορές σε τέτοιες παρουσιάσεις το προτιµά αντί να εκνευρίζεται- όµως στην βαθµολογία δυστυχώς ξυπνάει! Προσοχή ακόµη στους πολύ µεγάλους πίνακες και διαγράµµατα µε πλήθος στοιχείων. Είναι χρήσιµοι στο τεύχος της εργασίας, όµως στην παρουσίαση θα πρέπει να είναι εύληπτοι, µε απλά λόγια πριν τους ψηφιοποιήσουµε ή τους φωτογραφήσουµε γιά το power point πρέπει να τονίσουµε µε χρώµα εκείνα τα στοιχεία που είναι σηµαντικά και στα οποία αναφερόµαστε στην προφορική παρουσίαση. 8

9 Προσέξτε τέλος, τον χρόνο. Συνήθως ορίζονται γιά παρουσίαση εργασίας εξαµήνου τα 15 λεπτά, γιά διπλωµατικές η µισή ώρα και γιά διδακτορικά τα λεπτά. Είναι πολύ σηµαντικό να µπορέσει να πεί κανείς ό,τι χρειάζεται, στον καθορισµένο χρόνο, ούτε να πλατειάζει αλλά ούτε και να τελειώσει στον..µισό χρόνο και µετά να µην ξέρει τι να κάνει και να κοιτάζουµε ο ένας τον άλλον! (έχουν συµβεί κι αυτά...) Γεώργιος Μ.Σαρηγιάννης οµότιµος καθηγητής ΕΜΠ 7. Παράρτηµα. Η αναζήτηση στοιχείων µέσω ΕΜΠ Η αναζήτηση στοιχείων µέσω της βιβλιοθήκης του ΕΜΠ και των συνεργαζόµενων βιβλιοθηκών µέσω Η/Υ: στην ιστοσελίδα Πρόσθετο υλικό έχει αναρτηθεί στα «Έγγραφα» του µενού «Εργαλεία», στην ιστοσελίδα του µαθήµατος: Αντώνης Σταθόπουλος καθηγητής ΕΜΠ 9

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44.

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Η καταµετρηση ενος συνολου µε πεπερασµενα στοιχεια ειναι ισως η πιο παλια µαθηµατικη ασχολια του ανθρωπου. Θα µαθουµε πως, δεδοµενης της περιγραφης ενος συνολου, να µπορουµε να ϐρουµε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα

. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα . ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Το θέµα που θα αναπτύξω έχει σχέση µε τα οχήµατα µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων. Θα µου επιτρέψετε να κάνω µια πολύ συνοπτική ιστορική αναδροµή. Καταρχήν, όταν λέµε όχηµα εννοούµε το πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. (Γ.Μ.Σαρηγιάννης) Οκτώβριος 2009 Η εκπόνηση µιάς ερευνητικής εργασίας, κανονικά ακολουθεί την ψυχοσύνθεση του συγγραφέα, αλλιώς εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών Οδηγός Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης Ερευνητική οµάδα Διαχείρισης Πληροφορίας - InfoLab Πανεπιστήµιο Πειραιώς URL: http://infolab.cs.unipi.gr έκδοση: Οκτώβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games)

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games) Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Gaes) Το δίληµµα των φυλακισµένων, όπως ξέρουµε έχει µια και µοναδική ισορροπία η οποία είναι σε αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές. C N C -8, -8 0, -10 N -10,

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου 1. Κεφάλαιο 6 Εκτίµηση και Οµόλογα 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου Είναι καµιά φορά δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι σηµαίνει παρούσα αξία σε κάποιον που δεν το έχει µελετήσει. Αλλά, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (x,a) 1) (xy)a=x(ya) x,y G και a A 1) a(xy)=(ax)y 2) ae=a

ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (x,a) 1) (xy)a=x(ya) x,y G και a A 1) a(xy)=(ax)y 2) ae=a ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Ν. Λυγερός Παρουσίαση εργασίας φοιτητή Θα µιλήσουµε για το θεώρηµα του Lagrange. Αλλά προτού φτάσουµε εκεί, θα ήθελα να εισάγω ορισµένες έννοιες που θα µας

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ»

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» Ιανουάριος Άξονες Διερεύνησης. Χρήση Μέσων Μεταφοράς. Μετεπιβίβαση. Βαθμός Ικανοποίησης από οργάνωση ΜΜΜ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώ στην Εγνατία Οδό. Οδηγώ µε ασφάλεια. ασφαλούς οδήγησης. Εγνατία Οδός

Οδηγώ στην Εγνατία Οδό. Οδηγώ µε ασφάλεια. ασφαλούς οδήγησης. Εγνατία Οδός Οδηγώ στην Εγνατία Οδό Οδηγώ µε ασφάλεια 5 Θέµατα ασφαλούς οδήγησης Εγνατία Οδός Οδηγώ άνετα - φτά ΓΕΝΙΚΑ Η Εγνατία Οδός θα είναι έτοιµη σε λίγους µήνες και θα φέρει πιο κοντά την Ελλάδα στην Ευρώπη, συµβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι συνάδελφοι στη κυβέρνηση, Κύριοι συνάδελφοι βουλευτές,

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι συνάδελφοι στη κυβέρνηση, Κύριοι συνάδελφοι βουλευτές, Οµιλία κας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων στην Ηµερίδα του ΚΠΕΕ µε θέµα «Για έναν ισχυρό και συνεκτικό κοινωνικό ιστό», στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ελλάδα 2020» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη βιογραφικού γράμματος

Σύνταξη βιογραφικού γράμματος Σύνταξη βιογραφικού γράμματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Βιογραφικό Σημείωμα έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται και η Tεχνική του. Μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, που είναι ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Προεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σχέδιο Πρότασης Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, πραγµατοποιήθηκε µια τριαντάλεπτη συνέντευξη επαγγελµατικού προσανατολισµού, κατά την οποία η συµβουλευόµενη συζήτησε µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή*

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Αναζητήστε τις ευκαιρίες Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Ένα απο τα κύρια χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας και των επιτυχεµµένων επιχειρηµατιών είναι η ικανότητα τους να εντοπίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες.

Διαβάστε περισσότερα

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX 1.7 διαταξεις (σελ. 17) Παράδειγµα 1 Θα πρέπει να κάνουµε σαφές ότι η επιλογή των λέξεων «προηγείται» και «έπεται» δεν έγινε απλώς για λόγους αφαίρεσης. Μπορούµε δηλαδή να ϐρούµε διάφορα παραδείγµατα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργασία για το σεµινάριο «Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην ψυχοπαιδαγωγική(β06σ03)» ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦ.1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦ.1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 ΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Το καθολικό φαινόµενο της διαφήµισης στον αστικό χώρο µπορεί να περιγραφεί και να κατηγοριοποιηθεί βάση διαφορετικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών

ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών ΠΕΖΗ Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ικαιώµατα των Πεζών www.pezh.gr Τ.Θ. 3188 Αθήνα 10210 τηλ. 2109223905-2106531610 - φαξ: 2109223905 «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Ηµερίδα στο Πλαίσιο του Παγκόσµιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ ΕΦΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙ ΠΙΓΝΙΩΝ Εξετάσεις 13 Φεβρουαρίου 2004 ιάρκεια εξέτασης: 2 ώρες (13:00-15:00) ΘΕΜ 1 ο (2.5) α) Για δύο στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 06/03/2015 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες. Α. Από τις παρακάτω απαντήσεις σε κάθε φράση η μία είναι σωστή. Να τη βρεις και να σημειώσεις ένα σταυρό δίπλα της.

Εργασίες. Α. Από τις παρακάτω απαντήσεις σε κάθε φράση η μία είναι σωστή. Να τη βρεις και να σημειώσεις ένα σταυρό δίπλα της. Εργασίες Α. Από τις παρακάτω απαντήσεις σε κάθε φράση η μία είναι σωστή. Να τη βρεις και να σημειώσεις ένα σταυρό δίπλα της. 1. Την ώρα του σεισμού: Τρέχουµε στις σκάλες. Βγαίνουµε στα µπαλκόνια. Μπαίνουµε

Διαβάστε περισσότερα