Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγικά, θέµατα Αρχών Η εκπόνηση µιας ερευνητικής εργασίας, είτε αυτή αφορά θέµα εξαµήνου, είτε διπλωµατική εργασία είτε ακόµη και διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα, έχει δύο όψεις, η µία είναι φιλοσοφικού επιπέδου µε την έννοια της επιστηµονικής θέσης και άποψης στη προσέγγιση του αντικειµένου και η άλλη πρακτικής διαδικασίας, παρ όλο που και στην δεύτερη τα πράγµατα δεν είναι πλήρως προκαθορισµένα µια και αναγκαστικά υπεισέρχεται η ιδιοσυγκρασία του καθ ενός και ο τρόπος σκέψης του. Στο επίπεδο της προσέγγισης, σηµαντικό ρόλο παίζει η φιλοσοφική τοποθέτηση του καθ ενός, το φιλοσοφικό του πιστεύω, ακόµη και αν δεν το έχει ξεκαθαρίσει : πολλές φορές κάποιος σκέφτεται µε συγκεκριµένο τρόπο που δεν είναι απαραίτητα να γνωρίζει την Φιλοσοφική Σχολή ή «Κατεύθυνση» στην οποία εντάσσεται ο τρόπος σκέψης του, είναι ιδεαλιστής ή υλιστής, εργάζεται µε την καρτεσιανή λογική, ή εντάσσεται σε µιά από τις δεκάδες φιλοσοφικές κατευθύνσεις που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια των βασικών φιλοσοφιών. Στον τοµέα αυτόν, δεν µπορούµε να υποδείξουµε σε κανέναν τίποτα, και είναι δική του ευθύνη να ξεκαθαρίσει τον τρόπο και το πλαίσιο µε τον οποίο θα προσεγγίσει το θέµα. Εµείς απλά είµαστε υποχρεωµένοι στο «δια ταύτα», στην βαθµολογία δηλαδή, να ελέγξουµε την συνέπειά του µέσα στην ίδια την εργασία του και να τον κρίνουµε σύµφωνα µε το δικό του Πιστεύω και όχι το δικό µας. Στο θέµα της µεθοδολογίας, το οποίο εντάσσεται και στον συγκεκριµένο τρόπο σκέψης του καθ ενός µας, εκεί τα πράγµατα είναι ως ένα σηµείο λίγο-πολύ καθορισµένα και ξεκάθαρα και από κει και πέρα ο καθένας τα προσαρµόζει στον εαυτό του. Το να ψάξουµε για στοιχεία (και µε ποιά µεθοδολογία), το να καθορίσουµε τον στόχο της εργασίας µας (τί ακριβώς ψάχνουµε να ερευνήσουµε ή να αποδείξουµε ή απλά να περιγράψουµε), το πώς θα οργανώσουµε την δουλειά µας ώστε να µην χάνουµε στοιχεία και χρόνο, και βέβαια η δοµή της εργασίας πρόλογος, έρευνα, συµπεράσµατα- ή σε περισσότερη λεπτοµέρεια -πρόλογος, εισαγωγή στο θέµα, βιβλιογραφία, ανάλυση των δεδοµένων, (ή και ιστορική ανάλυση κατά περίπτωση), κριτική θέση, σύνθεση, συµπεράσµατα- είναι γενικά δεδοµένη και αρκετά ανεξάρτητη από το φιλοσοφικό Πιστεύω και ιδιοσυγκρασία του καθ ενός, και µπορούν να προδιαγραφούν και να καθοριστούν ως απαραίτητα στοιχεία µιας έρευνας. Μπορούµε να το δούµε και αλλιώς, ότι δηλαδή µια εργασία διατυπώνει µια υπόθεση, την επεξεργάζεται και την αποδεικνύει. Η σειρά «υπόθεση-επεξεργασία-απόδειξη-συµπέρασµα» δεν διαφέρει από την σειρά «στόχος-ανάλυση-σύνθεση-συµπέρασµα» µια και η διαδικασία «ανάλυσησύνθεση» ουσιαστικά είναι η διαδικασία «επεξεργασία-απόδειξη», και φυσικά ο «στόχος» και η «υπόθεση εργασίας» προφανώς ταυτίζονται και ως διεργασία και ως έννοιες. Τελικά βέβαια όλα αυτά, έχουν και σχέση µε τον τρόπο που εργάζεται ο καθένας (και µε τον τρόπο που σκέφτεται). Το σηµείωµα αυτό, έχει ακριβώς αυτόν τον περιορισµένο στόχο, να βοηθήσει δηλαδή στην οργάνωση της δουλειάς, αλλά και να επισηµάνει τί πρέπει να περιέχει µια εργασία ώστε να είναι πλήρης και χωρίς κενά ή απλά «δηµοσιογραφικές» περιγραφές. Αν παρεµπιπτόντως χρειαστεί να αναφερθούµε και σε γενικότερα θέµατα, θα το κάνουµε, στον βαθµό που αυτά είναι κοινώς αποδεκτά και δεν αφορούν ούτε την φιλοσοφία, ούτε τον χαρακτήρα µας και την ιδιοσυγκρασία µας. Πρέπει να τονίσουµε από την αρχή ότι δεν αναφερόµαστε σε καθαρά ιστορικές ή κοινωνικές ή οικονοµικές εργασίες όπου εκεί µπορεί να έχουµε εν µέρει διαφορετική δοµή: αν εξετάζουµε π.χ. τις συνθήκες που οδήγησαν σε λάθη, αποτυχίες, αστοχίες, ή σε µιά συγκεκριµένη ιστορική κατάσταση, εκεί έχουµε δύο δρόµους: εκείνον που έχοµε εκ των προτέρων µια υπόθεση που προσπαθούµε να δούµε αν είναι σωστή («υπόθεση»-«απόδειξη») αλλά και εκείνον που ψάχνουµε από την αρχή να εντοπίσουµε αυτά τα αίτια και δεν δεσµευόµαστε από «προεκτιµήσεις» µας, και εδώ έχουµε εντονότερο το σχήµα «ανάλυση» - «επεξεργασία» - «συµπέρασµα». Είναι προφανές ότι στην «ανάλυση» περιλαµβάνονται ιστορικά στοιχεία, γνώµες άλλων ερευνητών, ενώ στην «επεξεργασία» (ή «σύνθεση») περιλαµβάνεται πλέον η δική µας συµβολή, που εκφράζεται µε την κριτική των αναλυτικών µας στοιχείων και την διατύπωση των συµπερασµάτων µας. Βλέπετε και πάλι, ότι τα 1

2 πράγµατα δεν είναι µονοσήµαντα, και µπορεί και εδώ για παράδειγµα η κριτική να πηγαίνει παράλληλα µε την «υπόθεση» και την «ανάλυση» έτσι που η «σύνθεση» και η απόδειξη» να µην υπάρχουν στην εργασία ως ιδιαίτερο τµήµα ούτε καν µεθοδολογικά. Και εδώ τονίζεται για πολλοστή φορά η σηµασία του πώς σκέφτεται και εργάζεται ο καθένας, κρατάµε λοιπόν µια µεθοδολογία σε γενικές αρχές, και τα υπόλοιπα τα αφήνουµε στον καθένα να εργαστεί όπως εκείνος νοµίζει. Αποτελεί όµως βασική προϋπόθεση εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου µαθήµατος, η προσέγγιση σας (στο µεθοδολογικό, τεχνικό µέρος της) αν όχι να διέπεται, τουλάχιστον να βασίζεται στις επιστηµονικές αρχές και κριτήρια που αναπτύσσονται και συζητούνται στο µάθηµα κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Ας ξεκινήσουµε λοιπόν. 2. Το θέµα, ο στόχος, ο τίτλος της εργασίας Όλοι ξέρουµε ότι το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουµε (στοιχειώδες αλλά πρέπει να το πούµε) είναι ότι µια εργασία πρέπει να έχει καταρχήν έναν ή περισσότερους σαφώς διατυπωµένους στόχους και εν συνεχεία να περιλαµβάνει ανάλυση στοιχείων, την επεξεργασία τους, και τέλος να καταλήγει σε εξαγωγή συµπερασµάτων. Με απλά λόγια πρέπει να καθορίσουµε εξαρχής τον στόχο της και να έχουµε περιγράψει µε σαφήνεια το αντικείµενο που πραγµατεύεται και αυτό εκφράζεται (καταρχήν) στον τίτλο της. Φαίνεται αφελές ή ταυτολογία, όµως πολλές φορές έχουµε παραλάβει εργασίες που άλλος είναι ο τίτλος µε τον οποίο εµφανίζονται και άλλο το περιεχόµενο, ή ακόµη που δεν υπάρχει ξεκαθαρισµένος στόχος. Ας δούµε λοιπόν τον «τίτλο» ουσιαστικά και όχι τυπικά: Ο τίτλος, πρέπει να καθορίζει επακριβώς το περιεχόµενο και το αντικείµενο καθώς και τον στόχο της εργασίας. Παράδειγµα: δεν είναι τίτλος «ο πεζός στην πόλη». Είναι τόσο γενικός που µπορεί να περιλάβει τα πάντα, και θα πρέπει λοιπόν να τον εξειδικεύσουµε. Τί µπορεί να περιλαµβάνεται σε έναν τέτοιο γενικό τίτλο; Ας το δούµε: ο πεζός στην πόλη το δικαίωµα του πεζού στον χώρο της πόλης κίνηση πεζών, οχηµάτων και ΜΜΜ στην πόλη, λειτουργίες, και η σχέση τους δίκτυα πεζοδρόµων πεζόδροµοι και η διαµόρφωσή τους... Ας πάρουµε ένα ένα τα παραπάνω: το δικαίωµα του πεζού στον χώρο της πόλης ο δηµόσιος χώρος, η έννοια και η χρήση του το δικαίωµα του πολίτη στον δηµόσιο χώρο η σχέση του πεζού στον δηµόσιο χώρο µε το ΙΧ... κίνηση πεζών, οχηµάτων και ΜΜΜ στην πόλη οι νόµοι κίνησης αφετηρία, πορεία, προορισµός. οι λειτουργίες της πόλης και η κίνηση πεζών και οχηµάτων η χρήση πεζοδρόµων, ΙΧ και ΜΜΜ... δίκτυα πεζοδρόµων η αναγκαιότητα ύπαρξης δικτύων και όχι µεµονωµένων πεζοδρόµων σχεδιασµός δικτύου και παράµετροι (χρήση γής, οδική κυκλοφορία κλπ) µορφές δικτύων πεζοδρόµων (σε κάναβο, σε συγκεντρικές διατάξεις κλπ) 2

3 σχέση τους µε δίκτυα πρασίνου και οδικά δίκτυα... πεζόδροµοι και η διαµόρφωσή τους είδη πεζοδρόµων (παρκοπεζόδροµοι, αµιγείς πεζόδροµοι...κλπ) οριζοντιογραφία, πλάτη και διαστάσεις των διαφόρων τµηµάτων στοιχεία εξοπλισµού (φυτεύσεις, οδηγοί τυφλών, ράµπες, πινακίδες, πάγκοι...κλπ)... Όπως γίνεται σαφές, το κάθε υποθέµα µπορεί να αναπτυχθεί σε κύριο θέµα και να αποτελέσει ανεξάρτητη έρευνα, έτσι είναι σαφές ότι ο τίτλος δεν αποτελεί ένα σχολαστικό «τρυκ» αλλά είναι θέµα ουσίας, που τελικά είναι και ο προσδιορισµός της έρευνας. Ξαναγυρίζοντας λοιπόν στο θέµα του «τίτλου» βλέπουµε ότι αυτό συνδέεται άµεσα µε το θέµα του «στόχου» της εργασίας. Πιό απλά, τί ψάχνουµε, τί θέλουµε να αποδείξουµε ή σε τί θέλουµε να συνεισφέρουµε στην επιστήµη ή την πρακτική εφαρµογή : στο προηγούµενο θέµα των πεζοδρόµων γιά παράδειγµα, θέλουµε να δούµε φιλοσοφικές αρχές δηµόσιου χώρου και να τις ερευνήσουµε σε θέµατα Αρχών ; θέλουµε να δούµε την σχέση πεζοδρόµων και χρήσης εδάφους στην πόλη; θέλουµε να εκθέσουµε τα διάφορα συστήµατα πεζοδρόµων και την σχέση τους µε το οδικό δίκτυο οχηµάτων; (διάταξη, δοµή, διαστάσεις...) θέλουµε να δώσουµε αρχές λειτουργίας ενός πεζοδρόµου και να δώσουµε διαστασιολόγηση των στοιχείων του; Ετσι, διατυπώνοντας τον «τίτλο», ουσιαστικά έχουµε προδιαγράψει τον «στόχο» της εργασίας µας, και αυτό είναι από τα σηµαντικότερα και ουσιαστικότερα στάδια της εργασίας µας. 3. Γενικό διάγραµµα εργασίας, υποκεφάλαια και υποφάκελλοι Η επόµενη φάση είναι φυσικά το γενικό αρχικό διάγραµµα εργασίας, ουσιαστικά ένας προσωρινός πίνακας περιεχοµένων ο οποίος είναι «καθοδηγητικός» αλλά όχι κατ ανάγκην και «δεσµευτικός». Αν η πορεία της εργασίας αποδείξει διαφορετικά από εκείνα που περιµένουµε, αν η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων µας δώσει έναυσµα για στροφή της έρευνας σε άλλη κατεύθυνση, προφανώς το αρχικό διάγραµµα τροποποιείται. Ετσι κι αλλιώς όµως είναι απαραίτητη η ύπαρξή του γιατί χρησιµεύει ως αρχικός οδηγός περίπου να ξέρουµε πού πάµε και τί ψάχνουµε. Παράλληλα, µας δίνει την δυνατότητα να συγκροτήσουµε φακέλους και υποφακέλλους στα ράφια µας ή κεφάλαια και υποκεφάλαια στον υπολογιστή µας όπου αποθηκεύουµε στοιχεία, καταγράφουµε απόψεις, σηµειώνουµε παρατηρήσεις και σκέψεις µας, έτσι ώστε σε λίγο χρόνο να έχουµε µιά εικόνα της συνολικής εργασίας, τί έχουµε ως τώρα, τί µας λείπει, πού πάει η έρευνα. Οι υποφάκελλοι αυτοί (στον υπολογιστή ή σε υλικούς φακέλλους) ουσιαστικά εξελίσσονται στο κείµενο της εργασίας, το οποίο είναι κατ αρχήν συγκροτηµένο, αλλά και µε δυνατότητες τροποποίησης µια και ανά πάσα στιγµή έχουµε συνολική εικόνα της εργασίας και µπορούµε να καταργήσουµε, να προσθέσουµε, να τροποποιήσουµε, να συµπληρώσουµε ή να µεταφέρουµε σε άλλη θέση ολόκληρα κεφάλαια ή τµήµατά τους µέσα στην εργασία. Ταυτόχρονα, µας δίνουν την δυνατότητα να ταξινοµούµε κάθε νέο στοιχείο ή σκέψη στην ανάλογη θέση. Προσοχή, σε κάθε στοιχείο να αναφέρεται και η πηγή του, µπορεί στην αρχή να είναι λίγα, (ά, τον χάρτη των τραµ τον βρήκα από το τάδε βιβλίο, το θυµάµαι...) όµως όταν τα στοιχεία πληθύνουν, τότε «χάνει η µάνα το παιδί και το παιδί την µάνα» σε σηµείο που πολλά στοιχεία αχρηστεύονται επειδή δεν µπορούµε να τα ξαναβρούµε και να τα επεξεργαστούµε (συνήθως αρχικά τα αποθηκεύοµε ανεπεξέργαστα), ή δεν µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε γιατί δεν µπορούµε να έχουµε αναφορά στην πηγή. 3

4 4. Συγκρότηση της εργασίας Στην συνέχεια, συνήθως (αλλά ανάλογα µε το θέµα µπορεί και να τροποποιηθεί, και θα δούµε πού και πώς) η δοµή της εργασίας είναι σε γενικές γραµµές «Ανάλυση Σύνθεση - Συµπεράσµατα», ας τα δούµε αυτά σε λεπτοµέρεια: κανονικά υπάρχει ο Πρόλογος Σ αυτόν, εκθέτουµε κυρίως τα κίνητρα και τον στόχο της εργασίας. Ακόµη, αν χρειάζεται, περιλαµβάνουµε τις ευχαριστίες σε δηµόσιους φορείς ή ιδιώτες που µας παρείχαν στοιχεία και που θα θέλαµε να τους ευχαριστήσοµε δηµοσίως. στην συνέχεια η Εισαγωγή Εδώ, εκθέτουµε τα βασικά στοιχεία της εργασίας µερικές φορές µπορούµε να δώσουµε και την δοµή της εργασίας, και µπορούµε να δώσουµε ακροθιγώς και µιά γεύση των συµπερασµάτων, µπορούµε να αναφερθούµε στην µεθοδολογία της εργασίας (π.χ. πρωτογενής έρευνα µε ερωτηµατολόγια ή εργασία πεδίου γενικότερα, συγκέντρωση υλικού γιά το θέµα µας από την βιβλιογραφία, έλεγχος αρχών και διατύπωση των φιλοσοφικών µας αρχών, ή αν πρόκειται για καθαρή θεωρητική εργασία, δυσχέρειες που αντιµετωπίσαµε σε βιβλιογραφία, σε αποσαφήνιση θεωρητικών αρχών..κλπ κλπ). Μετά (ανάλογα µε την εργασία) συνήθως ακολουθεί η Ανάλυση (µε όλες τις παρατηρήσεις που εκτέθηκαν στην αρχή). Εδώ εκθέτουµε τα στοιχεία της εργασίας, µπορούν να είναι ιστορικά στοιχεία, ποσοτικά ή ποιοτικά στατιστικά ή µή στοιχεία, στοιχεία από επί τόπου έρευνα (ανάλογα βέβαια µε το θέµα), γενικά αναλύουµε το θέµα µας στην ιστορική του διάσταση και στην σηµερινή του κατάσταση, και ακόµη µπορούµε να περιγράψουµε τις διαφαινόµενες τάσεις εξέλιξης (κατά την δική µας ή άλλων ερευνητών άποψη). Το τµήµα αυτό της Ανάλυσης, µπορεί να περιλαµβάνει σειρά κεφαλαίων, ανάλογα µε το θέµα: γιά παράδειγµα ας πούµε ότι η εργασία µας έχει τίτλο «οι σταθµοί µετεπιβίβασης ως κυκλοφοριακό και ως πολεοδοµικό στοιχείο της πόλης» : η αναγκαιότητα της µετεπιβίβασης (γιατί είµαστε αναγκασµένοι να έχουµε µετεπιβιβάσεις, σχέση µε το µέγεθος της πόλης, περιορισµοί στην χρήση τους, όχι πάνω από δύο, περιορισµοί στον χρόνο αναµονής, εξασφάλιση ελάχιστων αποστάσεων...) ιστορική εµφάνιση της µετεπιβίβασης (αρχική εµφάνιση µεταξύ υπεραστικών και αστικών γραµµών τραίνου από άλλη πόλη ή χώρα, και διάχυση των επιβατών σε αστικά µέσα µεταφορών > µετατροπή του Κεντρικού Σιδηροδροµικού Σταθµού σε σταθµό µετεπιβίβασης...) διαφορετικές µορφές στην σηµερινή κατάσταση (απλοί συγκοινωνιακοί κόµβοι από δύο ή περισσότερες γραµµές, κόµβοι κύριων µε δευτερεύουσες γραµµές, κόµβοι κύριων µε κύριες γραµµές, κόµβοι στην περιφέρεια, κόµβοι στο κέντρο, πολλαπλοί κόµβοι µε πολλές γραµµές διαφόρων µέσων...σύνθετοι κόµβοι που περιλαµβάνουν και άλλες λειτουργίες όπως εµπορικά κέντρα, δηµόσια κτήρια, συνεδριακά κέντρα, κέντρα αναψυχής, πολυκαταστήµατα... ) τάσεις εξέλιξης (εµπορική εκµετάλλευση των σταθµών µετεπιβίβασης µε εκµετάλλευση του «κενού» χρόνου των επιβατών ή απλά την δυνατότητα προσέγγισης του κόµβου από πολλές γραµµές άρα και από πολλά σηµεία της πόλης, εποµένως σύνθετη εµπορική και άλλη χρήση, όπως στον κόµβο Νεραντζιώτισσας ΗΣΑΠ, προαστειακός, Mall...) αρχές διαµόρφωσης (µικρές αποστάσεις, πλήρωση µε λειτουργίες όχι κενούς και απρόσωπους απωθητικούς χώρους όπως στην ουκίσης Πλακεντίας που τρέχεις από το πουθενά στο πουθενά- ελκτικές λειτουργίες όχι µόνο γιά τους διερχόµενους επιβάτες αλλά και γιά εκείνους που θα έλθουν γιά συγκεκριµένες λειτουργίες, φωτεινοί χώροι ακόµη και αν είµαστε αναγκασµένοι να κινηθούµε υπογείως πρέπει να έχουµε ανοίγµατα στον 4

5 Επεται η Σύνθεση : ελεύθερο χώρο, και υπάρχουν πολλά πολύ καλά παραδείγµατα στην Βιέννη, το Ελσίνκι, το Βερολίνο...) σύνδεση των γραµµών (µικρές αποστάσεις ανάµεσα στις γραµµές µετεπιβίβασης, µην περπατάµε πενήντα µέρες όπως από τον ΗΣΑΠ Νέου Φαλήρου στο τραµ, άνετες διαδροµές µην χανόµαστε ανάµεσα σε αρτηρίες µεγάλων ταχυτήτων και διασταυρώσεις, φανάρια, θετικό το παράδειγµα αεροδροµίου-προαστειακός/µετρό µε κυλιόµενους διαδρόµους, tapis roulant κ.α.,...) εξυπηρέτηση από ΙΧ (αν και µε ποιούς όρους είναι επιθυµητή, και µε ποιες προϋποθέσεις πολεοδοµικές και κυκλοφοριακές, τιµολογιακές...) πιθανά παραδείγµατα, καλό είναι να ενσωµατώνονται στα οικεία κεφάλαια, όµως γιά περισσότερη έµφαση αλλά και για να έχουµε και µιά σφαιρική και όχι µόνο αποσπασµατική εικόνα µπορούµε να δώσουµε σε ανεξάρτητα κεφάλαια και κάποια παραδείγµατα που θεωρούµε σηµαντικά και που στηρίζουν τις θέσεις και τις απόψεις µας. Στο συγκεκριµένο θέµα των σταθµών µετεπιβίβασης γιά παράδειγµα έχουµε τον σταθµό της κεντρικής δηµοτικής βιβλιοθήκης στην Βιέννη (µετρό, 5 γραµµές τραµ, 4 λεωφορείων, κεντρική δηµοτική βιβλιοθήκη, χώροι αναψυχής, βιβλιοπωλεία, πάρκο κ.α.) του κεντρικού σταθµού του Ελσίνκι (υπεραστικά τραίνα, προαστειακός, µετρό, τραµ, λεωφορεία υπεραστικά στο -1 και αστικά στο επίπεδο εδάφους, και αλυσσίδα πλατειών και ελεύθερων χώρων -υπογείων και ισογείων- σε συνδυασµό µε πολλά καταστήµατα, πολυκαταστήµατα, χώρους αναψυχής, δηµόσια κτήρια κ.α... Βερολίνο, η γνωστή µας Potzdammerplatz µε µετρό, προαστειακό, τραµ και λεωφορεία σε συνδυασµό µε πολυκαταστήµατα και γιγάντια κτήρια γραφείων πολυεθνικών, µαζί µε «ιδεολογική φόρτιση» («εδώ είναι η Νέα Γερµανία, σβήνουµε το παρελθόν και των δύο Γερµανιών είτε επειδή δεν το θέλουµε, είτε επειδή δεν µας συµφέρει, και είµαστε η οικονοµική καρδιά της Ευρωπαϊκής Ενωσης µε κυρίαρχη την Mercedes και την Sanyo κλπ. κλπ.» Στο Τµήµα αυτό, που επίσης µπορεί να περιλαµβάνει πολλά κεφάλαια, είναι εµφανής και η δική µας προσωπική συµβολή, δεδοµένου ότι αφού λάβουµε υπ όψιν τα αναλυτικά στοιχεία, και µέσα στα γενικά πλαίσια Αρχών, διατυπώνουµε τις δικές µας προσωπικές θέσεις. Εδώ προφανώς δεν µπορούµε να δώσουµε οδηγίες, είναι θέµα προσωπικό του καθ ενός του πώς θα χειριστεί το θέµα του, το είπαµε άλλωστε και πρίν, και το ξανατονίζουµε. Η κριτική αντιµετώπιση της Ανάλυσης και της Σύνθεσης, µπορεί να είναι ενσωµατωµένη στα παραπάνω κεφάλαια, αλλά µπορεί να αποτελέσει και ιδιαίτερο κεφάλαιο. Επίσης είναι προφανές ότι διαφέρει η συγκρότηση µιάς «Σύνθεσης» ενός θεωρητικού θέµατος και ενός θέµατος εφαρµογής, γιά παράδειγµα, στο προηγούµενο θέµα, η «Σύνθεση» σε θεωρητικό επίπεδο θα περιλαµβάνει τις θέσεις µας σε όλα τα σηµεία της ανάλυσης ουσιαστικά επαναλαµβάνει την ανάλυση προτείνοντας πλέον συγκεκριµένες θεωρητικές αρχές µετά παραδειγµάτων, ενώ σε θέµα εφαρµογής θα πρέπει να σχεδιάσουµε είτε ως «πολεοδόµοι µε συγκοινωνιακές γνώσεις» ένα γενικό πολεοδοµικόσυγκοινωνιακό σχέδιο του συγκεκριµένου σταθµού µετεπιβίβασης όπου θα εφαρµόζονται όλα εκείνα που έχουµε επισηµάνει στην ανάλυση, είτε ως «αρχιτέκτονες µε συγκοινωνιακές γνώσεις» ένα αρχιτεκτονικό προσχέδιο όπου πάλι θα εφαρµόζονται επίσης όλα εκείνα που είχαµε επισηµάνει στην ανάλυση. κλείνοµε µε τα Συµπεράσµατα όπου ανακεφαλαιώνουµε ό,τι έχει πλέον προκύψει από την έρευνα και τί συµπεράσµατα έχουµε εξάγει. τέλος έρχεται η βιβλιογραφία: Στην βιβλιογραφία αναγράφονται όλες οι πηγές, τα βοηθήµατα, τα αρχεία, τα βιβλία και περιοδικά, τις ιστοσελίδες, που συµβουλευθήκαµε στην εργασία. Προσοχή, δεν αναγράφουµε βιβλία κλπ που δεν 5

6 έχουµε χρησιµοποιήσει, είναι όπως καταλαβαίνεται αντιδεοντολογικό, και βεβαίως ελέγχεται εύκολα (συνήθως δεν υπάρχουν αναφορές στις υποσηµειώσεις του κειµένου µας και γινόµαστε ρεζίλι) και η βαθµολογία ακολουθεί ανάλογα!!! Μπορούµε όµως να δώσουµε «περισσότερη βιβλιογραφία» η οποία δεν αναφέρεται στο κείµενο, στο τέλος του πίνακα βιβλιογραφίας µε την επικεφαλίδα-επεξήγηση ότι «αν θέλει κανείς να ασχοληθεί περισσότερο µε το θέµα θα µπορούσε να δεί επιπλέον βιβλιογραφία όπως...» και ακολουθεί κατάλογος πηγών που ξέρουµε ότι υπάρχει αλλά εµείς στα περιορισµένα πλαίσια της εργασίας µας δεν κρίναµε απαραίτητο να συµβουλευθούµε. Και εδώ χρειάζεται προσοχή, δεν δίνουµε ό,τι µας πέσει στο χέρι που εικάζουµε ότι πιθανόν να είναι µέσα στο θέµα, αλλά τίτλους που ναι µεν δεν τους έχουµε µελετήσει, ξέρουµε όµως τί περιλαµβάνουν. Γιά τον τρόπο σύνταξης του πίνακα βιβλιογραφίας, έχουµε µιλήσει στο προηγούµενο σηµείωµα «οδηγίες γιά την µέθοδο αναγραφής των πηγών στις εργασίες». Θυµίζουµε ότι µπορεί να είναι θεµατική (αρχεία, περιοδικά, βιβλία...) ή ελληνική-ξενόγλωσση ή θεµατική κατά τοµέα (ιστορικά, πολεοδοµικά, κυκλοφοριακά...) ή ενιαία. Ετσι κι αλλιώς αναγράφονται συγγραφέας, τίτλος έργου (προσοχή στην διαφοροποίηση περιοδικών από βιβλία), τόπος και χρονολογία έκδοσης, εκδοτικός οίκος. Ως προς τον τρόπο αναφοράς στις πηγές, τα είπαµε στο προηγούµενο σηµείωµα : «οδηγίες γιά την µέθοδο αναγραφής...» που αναφέρθηκε και παρακαλούµε να το ξαναδιαβάσετε. Παραρτήµατα. Πολλές φορές, έχουµε πάρα πολλά στοιχεία, όπως απογραφές, σχέδια, ερωτηµατολόγια, αποτυπώσεις, σηµαντικά ιστορικά κείµενα σε πρωτότυπο ή µετάφραση κ.α. τα οποία είναι απαραίτητα στο σύνολο της εργασίας µας, όµως δεν χρειάζεται και δεν είναι δυνατόν να ενσωµατωθούν στο κείµενο. Στην περίπτωση αυτή, τα συγκεντρώνουµε όλα σε παράρτηµα ή παραρτήµατα στο τέλος της εργασίας (αν είναι πολλά και σε ιδιαίτερο τεύχος) Ετσι, παραθέτουµε όλη της εργασία µας, δίνουµε και το µέτρο αν θέλετε του όγκου της δουλειάς που κάναµε, τα προσφέρουµε σε επόµενους µελετητές γιά να τα χρησιµοποιήσουν, αλλά δεν διαλύουµε το συνεκτικό κείµενο της εργασίας. 5. Η αναζήτηση στοιχείων. Γιά την αναζήτηση των απαραίτητων στοιχείων είναι σε χρήση πολλοί τρόποι, ανάλογα µε την εργασία και τα στοιχεία που θα χρειαστούµε. Ας τα οµαδοποιήσουµε γιά να είναι πιό συστηµατοποιηµένα: βιβλιογραφικά στοιχεία. Εχουµε δύο τρόπους παράλληλους. Ο ένας είναι ο «πρό-ηλεκτρονικών υπολογιστών» όπου από κάποιες σχετικές εργασίες επισηµαίνουµε από τις αναφορές τους τίτλους εργασιών και αναζητούµε εκείνους που µας φάνηκαν ότι θα έχουν στοιχεία, θέσεις, απόψεις κλπ γιά το θέµα µας, από αυτές επισηµαίνουµε και αναζητούµε άλλες και τελικά έχουµε µιά «βεντάλια» που µας οδηγεί σε όλο και περισσότερο εξειδικευµένες εργασίες και στοιχεία. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο είναι η αναζήτηση απ ευθείας σε βιβλιοθήκες είτε θεµατικά είτε µε λέξεις-κλειδιά (κυρίως σε µή ηλεκτρονικά οργανωµένες βιβλιοθήκες) τίτλων, και εκεί σχηµατίζεται ακόµη µιά βεντάλια τίτλων. Ο άλλος είναι η αναζήτηση µέσω συστηµάτων ηλεκτρονικής αναζήτησης, είτε µέσω του γνωστού σας Google ή άλλων παρεµφερών, είτε µέσω οργανωµένων βιβλιοθηκών ανηρτηµένων σε ιστοσελίδες που είναι διαθέσιµες µέσω του δικτύου του Πολυτεχνείου. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να µπορούµε να χειριστούµε το σύστηµα των «λέξεων-κλειδιών» γιατί αλλιώς, θα χαθούµε σε...χιλιάδες τίτλων, από τους οποίους οι 95% θα µας είναι άχρηστοι γενικώς. Και µε τις λέξεις-κλειδιά θα έχουµε πληθώρα τίτλων, όµως πολύ λιγώτερους και εν πάσει περιπτώσει συγγενέστερους µε την εργασία που εκπονούµε. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται και κάποια σχετική εµπειρία στο να µην χανόµαστε αλλά και στο να εντοπίζουµε τους κατάλληλους τίτλους, τους οποίους στην συνέχεια «ανοίγουµε» και διαβάζουµε, κατά περίπτωση. Φυσικά το ίδιο ισχύει και σε συµβατικές βιβλιοθήκες, απλά εκεί έχουµε λιγότερες δυνατότητες, και βέβαια το να ζητούµε από τον βιβλιοθηκάριο να µας φέρει στο τραπέζι µας 20 ή 30 τόµους είναι µάλλον ανέφικτο, ενώ στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη είναι εφικτό, αρκεί να έχουµε εµείς τον απαιτούµενο χρόνο (και όχι ο βιβλιοθηκάριος που έχει να εξυπηρετήσει µερικές δεκάδες ακόµη αναγνώστες και µάλιστα κουβαλώντας έναν τόνο τυπωµένες εξυπνάδες!) 6

7 Στοιχεία από φορείς, δηµόσιους και µη. Θα πρέπει να έχουµε στοιχειώδεις γνώσεις για το τί στοιχεία υπάρχουν, σε τί µορφή και πού µπορούµε να τα βρούµε, π.χ. στατιστικά στοιχεία, απογραφικά στοιχεία χάρτες, ιστορικούς χάρτες, φωτογραφίες (ιστορικές συνήθως) αλλά και σύγχρονες κατά περίπτωση, αδηµοσίευτες διδακτορικές διατριβές και αδηµοσίευτες έρευνες φορέων, διαθέσιµες όµως στο κοινό, θυµίζουµε την ΕΣΥΕ (στατιστικά στοιχεία διαφόρων εποχών και για διάφορες περιοχές της κοινωνικής και οικονοµική ζωής), την ΓΥΣ (χάρτες, παλαιούς και σύγχρονους σε διάφορες κλίµακες καθώς και αεροφωτογραφίες µετά το 1960), την Αεροφωτοτοπογραφική Υπηρεσία του πρώην ΥΠΕΧΩ Ε (χάρτες, και αεροφωτογραφίες από το 1929 ως σήµερα) το ΕΛΙΑ (παλιές φωτογραφίες, παλιά έντυπα, χάρτες, καρτποστάλ κ.α., το Μουσείο Μπενάκη (παλιές φωτογραφίες, σχέδια γνωστών αρχιτεκτόνων κ.α.), αρχεία τραπεζών (για οικονοµικά θέµατα), αρχεία φορέων όπως των ΗΣΑΠ, του ΟΑΣΑ, του Μετρό, (το καθένα ανάλογα µε το τί έχει και το τί µας χρειάζεται), την Ελληνική Χαρτογραφική Εταιρεία µε χάρτες παλαιούς και νέους και άλλα πολλά ιδιωτικά και δηµόσια αρχεία που θα τα εντοπίσετε ψάχνοντας κατά περίπτωση. Σε κάποια από αυτά ζητάνε την µάνα και τον πατέρα τους σε ευρώ, όπως στην ΓΥΣ ή στην Αεροφωτοτοπογραφική του ΥΠΕΧΩ Ε, σε άλλα κάνουν εκπτώσεις σε φοιτητές, σε πολλά θέλουν έγγραφο από το Πολυτεχνείο γιά να τα δώσουν, στην περίπτωση αυτή απευθυνθείτε στον επιβλέποντά σας να κόψει τον λαιµό του να σας δώσει το σχετικό επίσηµο έγγραφο. Στοιχεία από «έρευνες πεδίου». (συγκρότηση και συµπλήρωση ερωτηµατολογίων, αναλυτικές αποτυπώσεις κάθε είδους στον χώρο έρευνας, στοιχεία απογραφών που γίνονται γιά την συγκεκριµένη εργασία (ανεξάρτητα από εκείνα που θα πάρουµε από τους φορείς ή την ΕΣΥΕ), συνεντεύξεις από αρµοδίους φορέων ή και οργανωµένες από «χρήστες» -προσέξτε, είναι διαφορετικό πράγµα από την συµπλήρωση ερωτηµατολογίων, στα ερωτηµατολόγια συγκεντρώνουµε στοιχεία ενώ στην συνέντευξη αποσπάµε την άποψη του ερωτώµενου µέσα από συζήτηση, (υπάρχει ολόκληρη επιστήµη γιά τις κοινωνικές έρευνες, ερωτηµατολογίων ή συνεντεύξεων, τρόποι γιά να διαπιστώνουµε αν λέει αλήθεια ο ερωτώµενος, αν είναι ακριβή αυτά που αναφέρει ή είναι προϊόντα προσωπικών σκέψεων κλπ) Στοιχεία προσωπικά, συνεντεύξεις (προσωπικές αναµνήσεις παλαιοτέρων σε σχετικά θέµατα, π.χ. γιά την κατάσταση στις συγκοινωνίες µε τα ΚΤΕΛ στην δεκαετία του 60 και άλλα παρεµφερή, προσέγγιση σε προσωπικά ιδιωτικά αρχεία, και άλλα. Σ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να...βιαζόµαστε λίγο δεδοµένου ότι τα συγκεκριµένα πρόσωπα είναι ήδη πάνω από 80 ή και 90 ετών..., και φυσικά ελέγχονται στην συνέχεια από ιστορικά στοιχεία τα αναφερόµενα, δεδοµένου ότι η «προσωπική ανάµνηση» ενέχει µικρά ή µεγάλα ποσοστά προσωπικής άποψης. 6. Παρουσίαση της εργασίας. Είναι σηµαντικό το θέµα της παρουσίασης µιας εργασίας, γιατί από αυτό διαπιστώνει κανείς αν ο συγγραφέας έχει κατανοήσει το θέµα του, αν έχει την δυνατότητα να το κάνει κατανοητό στους άλλους σε σύντοµο χρόνο µε περιεκτική παρουσίαση που θα αποφεύγει από την µια τις φλυαρίες και τις επαναλήψεις και από την άλλη δεν θα χάνει λόγω «λακωνικότητας» θέµατα ουσίας, ούτε θα δίνει ανισοµερώς βάρος στα διάφορα σηµεία ή θα τονίζει ασήµαντα χάνοντας τα σηµαντικά. Η καλή περίληψη (= και παρουσίαση) µιας εργασίας είναι τόσο σηµαντική που όταν βαθµολογείται µιά διδακτορική, ο Νόµος επιτάσσει να διαπιστώνεται στην βαθµολογία α. η πρωτοτυπία του θέµατος και η συµβολή στην Επιστήµη και β. η παρουσίασή της (στην οποία πρέπει να πληρούνται τα παραπάνω χαρακτηριστικά). Με την σηµερινή τεχνολογία, (παρουσίαση µε power point), η οποία µας προσφέρει πολλές δυνατότητες, πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί. Πολλοί παρασύρονται από την ευχέρεια που δίνει το σύστηµα και φορτώνουν την παρουσίαση µε περισσότερες εικόνες από όσες µπορεί να απορροφήσει ο ακροατής, ή ακόµη χειρότερα παραθέτουν σε εικόνα ολόκληρα κατεβατά κειµένων τα οποία στην συνέχεια διαβάζουν. Μπορούµε να παραθέσουµε κείµενα µόνο σε δύο περιπτώσεις : στην περίπτωση που ένα κείµενο είναι σηµαντικό προσοχή! όχι δικό µας!! όπως π.χ. µιά αναφορά ενός σηµαντικού επιστήµονα, συγγραφέα, ή άλλου στο οποίο υποτίθεται στηρίζουµε τις θέσεις µας Στην άλλη περίπτωση δίνουµε στην αρχή της παρουσίασης ένα διάγραµµα ροής των περιεχοµένων της γιά να ξέρουν οι ακροατές που βρίσκονται. Και στις δύο περιπτώσεις τα κείµενα δεν πρέπει να ξεπερνάν τις λέξεις. ιάγραµµα ροής µπορεί να επαναληφθεί µια δύο φορές ακόµη στην αρχή κάθε σηµαντικής ενότητας της εργασίας, όχι περισσότερο! 7

8 Από κεί και πέρα, µόνο εικόνες, πίνακες και διαγράµµατα τα οποία είναι πλήρως εντεταγµένα στην προφορική παρουσίαση, έχουν δηλαδή στρωτή ροή και ενότητα οµιλίας-εικόνας. Οίκοθεν νοείται ότι οι εικόνες κλπ πρέπει να είναι ισοµοιρασµένες στην παρουσίαση, να µην πέφτουν σαν βροχή, αλλά ούτε και να υπάρχουν «σκοτεινές» περιοχές µε οµιλία χωρίς εικόνα. Το φαινόµενο ενός οµιλητή που µιλάει συνέχεια και του έχει ξεµείνει µιά εικόνα από...πέρισυ στον πίνακα είναι κάτι χειρότερο από βαρετό, όσο και το φαινόµενο του καταιγισµού εικόνων που δεν προφταίνει όχι να δεί αλλά κυρίως να απορροφήσει ο ακροατής. Επίσης σε περίπτωση που έχοµε εικόνες-φωτογραφίες, θα πρέπει να δίνουµε τον τόπο. Κανονικά, οι εικόνες (και οι πίνακες, διαγράµµατα κλπ) πρέπει να είναι τόσο εντεταγµένες στο κείµενο, ώστε να µην χρειάζονται επεξηγήσεις, («τρέχουν στρωτά» µε άλλα λόγια). Βέβαια δεν αποκλείονται και οι περιπτώσεις όπου η ροή των εικόνων καθοδηγεί τον οµιλητή, ο οποίος δεν έχει την ανάγκη να κλεφτοκοιτάζει κάποιο κείµενο, ή η περίπτωση όπου πρέπει ο οµιλητής να σταµατήσει την «οµιλία» του γιά να δώσει περισσότερες επεξηγήσεις σε µιά εικόνα ή έναν πίνακα, αυτό όµως πρέπει να γίνεται σπάνια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Προσοχή ακόµη στις διαστάσεις των εικόνων, κάποιοι µε προκρούστεια λογική, αν δεν χωράει µια εικόνα στην σελίδα της αλλάζουν τις διαστάσεις στην σχέση ύψους προς πλάτος τόσο στο τυπωµένο κείµενο όσο και στο power point µε αποτέλεσµα οι εικόνες να µετατρέπουν τον κοινό λεωφορείο σε λεωφορείο του ΟΛΠ µε µιάµιση φορά το πλάτος του αντίστοιχου της ΕΘΕΛ. Η µεταβολή της σχέσης ύψους προς πλάτος απαγορεύεται αυστηρώς και διά ροπάλου και στους χάρτες: αν το κάνετε, θα δείχνετε την Λάρισα στην Θήβα ή την Λειβαδιά στο Βελιγράδι. Στις περιπτώσεις αυτές να περιµένετε και την βαθµολογία ανάλογα, το πλατύ διψήφιο 10 µετατρέπεται εύκολα πιά σε στενό µονοψήφιο 7 ή 8, και πολύ σας είναι. εν το κάνουµε από τυπολατρεία ή σχολαστικισµό, αλλά γιατί µιά επιστηµονική εργασία οφείλει να είναι ακριβής. Το πώς είναι διαρθρωµένη µιά παρουσίαση : διαβάζουµε κείµενο µε εντεταγµένες εικόνες, (µπορούµε να έχουµε δίπλα µας σε χρήση ένα συνοπτικό διάγραµµα αντί πλήρους κειµένου, άλλοι έχουν «καρτέλλες» που περιέχουν τα βασικά σηµεία κάθε ενότητας) Σηµειώνεται ότι στην υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, απαγορεύεται ο υποψήφιος να διαβάζει κείµενο, µπορεί µόνο να συµβουλεύεται κάποιο διάγραµµα. ή δείχνουµε εικόνες τις οποίες «επεξηγούµε» και αυτό είναι και το «κείµενο» της παρουσίασης είναι θέµα της ιδιοσυγκρασίας αλλά και της εµπειρίας του καθ ενός µας, άλλος έχει συνηθίσει να χρησιµοποιεί τον έναν και άλλος τον άλλο τρόπο, και οι δύο είναι σωστοί, αρκεί να ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν. υπάρχει και ο τρίτος τρόπος, όπου ο οµιλητής αναλύει το θέµα του και µετά δείχνει το εποπτικό του υλικό. Αυτό γίνεται µερικές φορές αλλά εξαρτάται από το θέµα αλλά και κυρίως από την ικανότητα του οµιλητή να κρατά το ενδιαφέρον των ακροατών του µόνο µε το κείµενο. Κατά την γνώµη µου δεν είναι από τις καλύτερες περιπτώσεις και µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε ειδικές περιπτώσεις πολύ θεωρητικών θεµάτων, που ίσως δεν έχουµε στις δικές µας θεµατολογίες, και από οµιλητές µε σηµαντικές ικανότητες «επικοινωνίας µε το κοινό». Συνέβαινε παληά στο Πανεπιστήµιο κυρίως από διακεκριµένους ιστορικούς καθηγητές και µάλιστα χωρίς καθόλου εποπτικό υλικό (όπως ο Νίκος Βέης, ο Κωνσταντίνος Αµαντος, ο Σπυρίδων Λάµπρου κ.α.) των οποίων τις παραδόσεις παρακολουθούσαν και εξωπανεπιστηµιακοί ιστορικοί ή άλλοι, ακόµη και συνάδελφοί τους καθηγητές, οι «παραδόσεις» τους τελικά ήταν επιστηµονικό γεγονός για την τότε Αθήνα. Φοβάµαι όµως ότι κανείς από µας δεν έχει αυτές τις δυνατότητες, γι αυτό καλό είναι µε λίγη σεµνότητα να περιοριστούµε στους δύο πρώτους τρόπους. Επανερχόµαστε στις δύο πρώτες περιπτώσεις και τονίζονται τα παραπάνω γιατί σε αντίθετη περίπτωση (παράθεση µακροσκελών κειµένων τα οποία διαβάζει ο παρουσιάζων), αποτελούν ό,τι χειρότερο γιά µιά παρουσίαση. Συνήθως το ακροατήριο ή εκνευρίζεται, ή αφαιρείται και µιλάει µε τον διπλανό του ή αποκοιµάται. Προσωπικά ο γράφων οµολογεί ότι έχει αποκοιµηθεί αρκετές φορές σε τέτοιες παρουσιάσεις το προτιµά αντί να εκνευρίζεται- όµως στην βαθµολογία δυστυχώς ξυπνάει! Προσοχή ακόµη στους πολύ µεγάλους πίνακες και διαγράµµατα µε πλήθος στοιχείων. Είναι χρήσιµοι στο τεύχος της εργασίας, όµως στην παρουσίαση θα πρέπει να είναι εύληπτοι, µε απλά λόγια πριν τους ψηφιοποιήσουµε ή τους φωτογραφήσουµε γιά το power point πρέπει να τονίσουµε µε χρώµα εκείνα τα στοιχεία που είναι σηµαντικά και στα οποία αναφερόµαστε στην προφορική παρουσίαση. 8

9 Προσέξτε τέλος, τον χρόνο. Συνήθως ορίζονται γιά παρουσίαση εργασίας εξαµήνου τα 15 λεπτά, γιά διπλωµατικές η µισή ώρα και γιά διδακτορικά τα λεπτά. Είναι πολύ σηµαντικό να µπορέσει να πεί κανείς ό,τι χρειάζεται, στον καθορισµένο χρόνο, ούτε να πλατειάζει αλλά ούτε και να τελειώσει στον..µισό χρόνο και µετά να µην ξέρει τι να κάνει και να κοιτάζουµε ο ένας τον άλλον! (έχουν συµβεί κι αυτά...) Γεώργιος Μ.Σαρηγιάννης οµότιµος καθηγητής ΕΜΠ 7. Παράρτηµα. Η αναζήτηση στοιχείων µέσω ΕΜΠ Η αναζήτηση στοιχείων µέσω της βιβλιοθήκης του ΕΜΠ και των συνεργαζόµενων βιβλιοθηκών µέσω Η/Υ: στην ιστοσελίδα Πρόσθετο υλικό έχει αναρτηθεί στα «Έγγραφα» του µενού «Εργαλεία», στην ιστοσελίδα του µαθήµατος: Αντώνης Σταθόπουλος καθηγητής ΕΜΠ 9

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Σκοπός του κειµένου είναι να υποστηριχθούν οι παρακάτω θέσεις εν έχουν κανένα απολύτως νόηµα φράσεις του τύπου «η φάση της ταλάντωσης είναι» ή «η αρχική φάση της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008

2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 2 o Καλοκαιρινό σχολείο Μαθηµατικών Νάουσα 2008 Μικρό Θεώρηµα του Fermat, η συνάρτηση του Euler και Μαθηµατικοί ιαγωνισµοί Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης ags@math.uoc.gr Αύγουστος 2008 Αλεξανδρος Γ. Συγκελακης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o Κεφάλαιο 1o Θεωρία Παιγνίων Η θεωρία παιγνίων εξετάζει καταστάσεις στις οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ ενός µικρού αριθµού ατόµων. Άρα σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος;

Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος; Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος; Για να εξετάσουµε το κύκλωµα LC µε διδακτική συνέπεια νοµίζω ότι θα πρέπει να τηρήσουµε τους ορισµούς που δώσαµε στα παιδιά στη Β Λυκείου. Ας ξεκινήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚ ΟΣΗΣ Μετά την τρίτη έκδοση του βιβλίου µου µε τα προβλήµατα Μηχανικής για το µάθηµα Γενική Φυσική Ι, ήταν επόµενο να ακολουθήσει η τρίτη έκδοση και του παρόντος βιβλίου µε προβλήµατα Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Θα αναφερθώ στο θέµα του οδικού φωτισµού και του φωτισµού σηράγγων που έχει άµεση σχέση µε την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στα Ιωάννινα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στα Ιωάννινα σήμερα Η ποιότητα ζωής στα Ιωάννινα σήμερα Μάιος 2008 PI0821 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Στόχος: Το κλίµα του διαλόγου

Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Στόχος: Το κλίµα του διαλόγου Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Ο διάλογος ανάπτυξης των εργαζοµένων είναι µέρος της επιλεγµένης µεθοδολογίας για την υλοποίηση της πλήρους χαρτογράφησης της συσσωρευµένης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. Την «Μουσική Αρµονία» θα µπορούσαµε να την δούµε κ έτσι?

ΜΕΡΟΣ Α. Την «Μουσική Αρµονία» θα µπορούσαµε να την δούµε κ έτσι? 1 Την «Μουσική Αρµονία» θα µπορούσαµε να την δούµε κ έτσι? Σήµερα η βιβλιογραφία της Αρµονίας είναι πλουσιότατη, σε πολλά επίπεδα σπουδής και σε πλήθος γλωσσών. Έτσι δεν θα πρότεινα µία από τα ίδια που

Διαβάστε περισσότερα

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Το ερωτηματολόγιο είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο συνεντευκτή και στον ερωτώμενο και σημαντικό εργαλείο στα προβλήματα έρευνας. Είναι ένα έντυπο το οποίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων

Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεων Νίκος Μαµάσης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2003 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ( ΟΜΗ, ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ) ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικοί Χάρτες ΜΕΡΟΣ Α: Βασικές Έννοιες & Στοιχειώδεις Δομές. Χ.Δ. Κράνης. Β.Ε. Αντωνίου. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωλογικοί Χάρτες ΜΕΡΟΣ Α: Βασικές Έννοιες & Στοιχειώδεις Δομές. Χ.Δ. Κράνης. Β.Ε. Αντωνίου. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωλογίας Γεωλογικοί Χάρτες ΜΕΡΟΣ Α: Βασικές Έννοιες & Τομέας ΔυναμικήςΤεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Στοιχειώδεις Δομές Χ.Δ. Κράνης Β.Ε. Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση;

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Ξεκινώντας θα ήθελα να θυµίσω κάποια στοιχεία που σχετίζονται µε τον ορισµό της συχνότητας σε ένα περιοδικό φαινόµενο, άρα και στην ΑΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως έχουµε δει, για να προσδιορίσουµε τις αποκρίσεις ενός κυκλώµατος, πρέπει να λύσουµε ένα σύνολο διαφορικών

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44.

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Η καταµετρηση ενος συνολου µε πεπερασµενα στοιχεια ειναι ισως η πιο παλια µαθηµατικη ασχολια του ανθρωπου. Θα µαθουµε πως, δεδοµενης της περιγραφης ενος συνολου, να µπορουµε να ϐρουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μερικές παρατηρήσεις και σκέψεις του συγγραφέα του βιβλίου Σχετικά µε τη µετάβαση από Ρ σε ΠΠ υπάρχουν 2 σηµαντικά ερωτήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή*

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Αναζητήστε τις ευκαιρίες Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Ένα απο τα κύρια χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας και των επιτυχεµµένων επιχειρηµατιών είναι η ικανότητα τους να εντοπίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση στατιστικών τουρισµού Επαναπροσδιορισµός στόχων για τον ελληνικό τουρισµό Απρίλιος 2004

ιόρθωση στατιστικών τουρισµού Επαναπροσδιορισµός στόχων για τον ελληνικό τουρισµό Απρίλιος 2004 ιόρθωση στατιστικών τουρισµού Επαναπροσδιορισµός στόχων για τον ελληνικό τουρισµό Απρίλιος 2004 Είναι γνωστή εδώ και χρόνια η ανεπάρκεια της στατιστικής παρακολούθησης της ελληνικής τουριστικής οικονοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ»

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» Ιανουάριος Άξονες Διερεύνησης. Χρήση Μέσων Μεταφοράς. Μετεπιβίβαση. Βαθμός Ικανοποίησης από οργάνωση ΜΜΜ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών η οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών 3 η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. (Γ.Μ.Σαρηγιάννης) Οκτώβριος 2009 Η εκπόνηση µιάς ερευνητικής εργασίας, κανονικά ακολουθεί την ψυχοσύνθεση του συγγραφέα, αλλιώς εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών Οδηγός Εκπόνησης Διπλωµατικών Εργασιών Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης Ερευνητική οµάδα Διαχείρισης Πληροφορίας - InfoLab Πανεπιστήµιο Πειραιώς URL: http://infolab.cs.unipi.gr έκδοση: Οκτώβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Ο τάφος του Βίτγκεντάιν στο Κέιμπριτζ κοσμείται από το ομοίωμα μιας ανεμόσκαλας: «Οι προτάσεις μου αποτελούν διευκρινίσεις, όταν αυτός που με καταλαβαίνει, τελικά τις αναγνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX 1.7 διαταξεις (σελ. 17) Παράδειγµα 1 Θα πρέπει να κάνουµε σαφές ότι η επιλογή των λέξεων «προηγείται» και «έπεται» δεν έγινε απλώς για λόγους αφαίρεσης. Μπορούµε δηλαδή να ϐρούµε διάφορα παραδείγµατα στα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη βιογραφικού γράμματος

Σύνταξη βιογραφικού γράμματος Σύνταξη βιογραφικού γράμματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Βιογραφικό Σημείωμα έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται και η Tεχνική του. Μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, που είναι ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 06/03/2015 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα