Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας"

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP Έκδοση 01/ / EL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες Αντικείμενο αυτού του εγχειριδίου Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Οδηγίες ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Γενικά Ομάδα αποδεκτών Προβλεπόμενη χρήση Μεταφορά, αποθήκευση Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Ασφαλής απομόνωση Λειτουργία Ονομασία τύπου Ονομασία τύπου ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT Ονομασία τύπου μετατροπέα MOVIMOT Ονομασία τύπου για "Τοποθέτηση κοντά στον κινητήρα" Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση ηλεκτρομειωτήρα MOVIMOT Τοποθέτηση του μετατροπέα MOVIΜΟΤ κοντά στον κινητήρα Ροπές σύσφιξης Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT Σύνδεση μεταξύ MOVIΜΟΤ και ηλεκτροκινητήρα σε τοποθέτηση κοντά στον ηλεκτροκινητήρα Σύνδεση υπολογιστή (PC) Έναρξη χρήσης "Easy" Σημαντικές υποδείξεις για την έναρξη χρήσης Περιγραφή των στοιχείων χειρισμού Περιγραφή του μικροδιακόπτη S Περιγραφή του μικροδιακόπτη S Έναρξη χρήσης με δυαδικό σύστημα ελέγχου Συμπληρωματικές υποδείξεις για τοποθέτηση κοντά στον κινητήρα Έναρξη χρήσης "Easy" με διεπαφή RS-485 / fieldbus Σημαντικές υποδείξεις για την έναρξη χρήσης Διαδικασία έναρξης χρήσης Λειτουργία Ένδειξη λειτουργίας Σέρβις Ένδειξη κατάστασης και σφάλματος Αντικατάσταση συσκευών Δήλωση συμμόρφωσης Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 3

4 1 Γενικές οδηγίες Αντικείμενο αυτού του εγχειριδίου 1 Γενικές οδηγίες 1.1 Αντικείμενο αυτού του εγχειριδίου Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει τις γενικές οδηγίες ασφαλείας και μια επιλογή πληροφοριών σχετικά με το MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Λάβετε υπόψη πως αυτό το εγχειρίδιο δεν αντικαθιστά το αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας. Προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το MOVIMOT MM..D διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας. Θα πρέπει να τηρείτε και να εφαρμόζετε τις πληροφορίες, τις οδηγίες και τις υποδείξεις που δίδονται στο αναλυτικό εγχειρίδιο και σο εγχειρίδιο "Τριφασικοί κινητήρες DR , 315". Αυτό είναι προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του MOVIMOT MM..D και για την ικανοποίηση πιθανών αξιώσεων εγγύησης. Το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης καθώς και περαιτέρω εγχειρίδια για το MOVIMOT MM..D θα τα βρείτε σε μορφή PDF στο παρεχόμενο CD ή DVD. Όλα τα τεχνικά εγχειρίδια της SEW-EURODRIVE για ηλεκτρονική λήψη σε μορφή PDF θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της SEW-EURODRIVE: 4 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

5 Γενικές οδηγίες Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Σημασία των λέξεων σήμανσης Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ιεράρχηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης που χρησιμοποιούνται για υποδείξεις ασφαλείας, υποδείξεις πρόκλησης υλικών ζημιών και άλλες υποδείξεις. Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη Ελαφριοί τραυματισμοί κατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: Διευκολύνει το χειρισμό του συστήματος κίνησης Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο Οι υποδείξεις ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία υπόδειξη ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας Οι ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 5

6 2 Οδηγίες ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 2 Οδηγίες ασφαλείας Οι παρακάτω βασικές οδηγίες ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή τραυματισμών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει τις συνθήκες ώστε να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. 2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας αφορούν κυρίως τη χρήση των ηλεκτροκινητήρων MOVIMOT. Εάν χρησιμοποιείτε και άλλες συσκευές της SEW ανατρέξτε και στις πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας αυτών των συσκευών που περιέχονται στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται στα επί μέρους κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου. 2.2 Γενικά Μην εγκαθιστάτε και μη λειτουργείτε προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβες. Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε να υποβάλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT ενδέχεται, ανάλογα με το βαθμό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά ή ακόμα και κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και θερμές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών εξαιτίας μίας ανεπίτρεπτης αφαίρεσης των απαιτούμενων καλυμμάτων, μίας μη προβλεπόμενης χρήσης, καθώς και μίας λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο. 2.3 Ομάδα αποδεκτών Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας, αντιμετώπισης βλαβών και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από ηλεκτρολόγο (τηρείτε τα IEC και/ή CENELEC HD 384 ή DIN VDE 0100 και IEC ή DIN VDE 0110 και τους εθνικούς κανόνες πρόληψης ατυχημάτων). Ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των βασικών υποδείξεων ασφαλείας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, συναρμολόγηση και την έναρξη λειτουργίας του προϊόντος και διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και γνώση για την εργασία που έχουν αναλάβει. Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και απόρριψης θα πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές. 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

7 Οδηγίες ασφαλείας Προβλεπόμενη χρήση Προβλεπόμενη χρήση Οι μετατροπείς MOVIMOT είναι εξαρτήματα που προορίζονται για την τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή μηχανήματα. Κατά την τοποθέτηση σε μηχανήματα, η έναρξη χρήσης των μετατροπέων MOVIMOT (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) απαγορεύεται μέχρι να διαπιστωθεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της Οδηγίας περί μηχανών 2006/42/EΚ. H έναρξη χρήσης (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) επιτρέπεται μόνο εφ'όσον τηρείται η Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (ΗΜΣ) 2004/108/ΕΚ. Οι μετατροπείς MOVIMOT καλύπτουν τις προδιαγραφές που ορίζει η Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ. Στον μετατροπέα MOVIMOT εφαρμόζονται τα πρότυπα που αναφέρονται στη δήλωση συμμόρφωσης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα στοιχεία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης αναφέρονται στην πινακίδα τύπου και στον τεχνικό φάκελο και πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε Λειτουργίες ασφαλείας Οι μετατροπείς MOVIMOT δεν επιτρέπεται να εκτελούν λειτουργίες ασφαλείας, εκτός κι αν αυτές επιτρέπονται ρητώς και περιγράφονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο Εφαρμογές σε ανυψωτικά μηχανήματα (hoist) Οι μετατροπείς MOVIMOT είναι κατάλληλοι για εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων μόνο υπό προϋποθέσεις, βλέπε εγχειρίδιο λειτουργίας, κεφάλαιο "Πρόσθετη λειτουργία 9". Οι μετατροπείς MOVIMOT δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων ως διάταξη ασφαλείας. 2.5 Μεταφορά, αποθήκευση Οι υποδείξεις για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τον ενδεδειγμένο χειρισμό θα πρέπει να τηρούνται. Θα πρέπει να τηρούνται οι κλιματολογικές συνθήκες σύμφωνα με το κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία" των οδηγιών χρήσης. Οι βιδωτοί κρίκοι μεταφοράς πρέπει να βιδώνονται σφικτά. Αυτοί έχουν σχεδιαστεί για το βάρος του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT. Δεν επιτρέπεται να αναρτηθούν πρόσθετα φορτία. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό μεταφοράς με την απαραίτητη αντοχή (π.χ. οδηγοί συρματόσχοινων). 2.6 Τοποθέτηση Η τοποθέτηση και ψύξη των συσκευών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις οδηγίες του αντίστοιχου εγχειριδίου. Οι μετατροπείς MOVIMOT θα πρέπει να προστατεύονται από τη μη επιτρεπτή καταπόνηση. Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρμογές, εκτός και εάν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο: η χρήση σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων. η χρήση σε περιβάλλοντα με επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατμούς, σκόνες, ακτινοβολίες κλπ. η χρήση σε κινητές εφαρμογές στις οποίες εμφανίζονται μεγάλα μηχανικά φορτία ταλάντωσης και κρούσης, σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 7

8 2 Οδηγίες ασφαλείας Ηλεκτρική σύνδεση 2.7 Ηλεκτρική σύνδεση Κατά τις εργασίες σε μετατροπείς MOVIMOT που φέρουν τάση, θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα σας (π.χ. BGV Α3). Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. διατομές καλωδίων, ασφάλειες, σύνδεση αγωγού προστασίας). Στα έγγραφα περιέχονται πρόσθετες υποδείξεις. Υποδείξεις για την εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, όπως θωράκιση, γείωση, τοποθέτηση φίλτρων και καλωδίων, θα βρείτε στο κεφάλαιο "Κανονισμοί εγκατάστασης". Η τήρηση των οριακών τιμών που ορίζονται από τη νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή του μηχανήματος ή της εγκατάστασης. Τα προληπτικά μέτρα και τα προστατευτικά συστήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN ή EN ). Για τη διασφάλιση της ασφαλούς απομόνωσης, πριν από την έναρξη λειτουργίας θα πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι τάσης στους ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT σύμφωνα με το πρότυπο EN :2007, κεφάλαιο Ασφαλής απομόνωση Οι μετατροπείς MOVIMOT καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις σχετικά με την ασφαλή απομόνωση από συνδέσεις ισχύος και ηλεκτρονικές συνδέσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN Για να διασφαλιστεί η ασφαλής απομόνωση, θα πρέπει και όλα τα συνδεδεμένα κυκλώματα να πληρούν τις απαιτήσεις της ασφαλούς απομόνωσης. 2.9 Λειτουργία Οι εγκαταστάσεις στις οποίες εγκαθίστανται μετατροπείς MOVIMOT θα πρέπει να εξοπλίζονται με πρόσθετες διατάξεις παρακολούθησης και προστασίας σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, όπως π.χ. η νομοθεσία περί τεχνικών μέσων λειτουργίας, κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων κ.λ.π. Σε εφαρμογές με αυξημένο κίνδυνο ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας. Δεν επιτρέπεται η επαφή αμέσως μετά την αποσύνδεση του μετατροπέα MOVIMOT από την τάση τροφοδοσίας, αφού ενδεχομένως ορισμένα μέρη ή συνδέσεις μπορεί να φέρουν ακόμη τάση λόγω ύπαρξης φορτίου στους πυκνωτές. Μετά τη διακοπή της τάσης τροφοδοσίας περιμένετε για τουλάχιστον 1 λεπτό. Όταν εφαρμοστεί τάση τροφοδοσίας στο μετατροπέα MOVIMOT, θα πρέπει το κουτί συνδεσμολογίας να είναι κλειστό, δηλ. πρέπει να έχει τοποθετηθεί και βιδωθεί ο μετατροπέας MOVIMOT και, εάν χρειάζεται, το βύσμα του υβριδικού καλωδίου. Το σβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας και των άλλων στοιχείων ένδειξης, δεν αποτελούν ένδειξη, ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο και ότι δε φέρει τάση. Μηχανική εμπλοκή ή εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της μονάδας μπορεί να επιφέρουν σταμάτημα του κινητήρα. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήματος ή η επαναφορά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να τεθεί ο κινητήρας πάλι σε λειτουργία από μόνος του. Αν αυτό δεν επιτρέπεται στο συνδεδεμένο μηχάνημα για λόγους ασφαλείας, τότε η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από την αποκατάσταση του προβλήματος. Προσοχή Κίνδυνος εγκαυμάτων: Η θερμοκρασία στις επιφάνειες του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT και στα εξωτερικά πρόσθετα εξαρτήματα, π.χ. στην ψύκτρα της αντίστασης πέδησης, μπορεί κατά τη λειτουργία να ξεπερνά τους 60 C! 8 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

9 Ονομασία τύπου Ονομασία τύπου ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT 3 3 Ονομασία τύπου 3.1 Ονομασία τύπου ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT Πινακίδα τύπου Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει την πινακίδα τύπου ενός ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT. Αυτή η πινακίδα τύπου βρίσκεται στον κινητήρα Bruchsal/Germany 01 RF47DRE90L4BE2/MM15/MO C V Hz A 3.5 Iso.Kl. 155(F) kw 1.5 Hz 50 r/min 1400/86 CT 1:5 TEFC I Nm 166 IP 54 M.L. 02 IM M1 kg 31 3~ V BR Nm 13 kw 1.5 Hz 50 eff % CLP CC VGB I Made in Germany Ονομασία τύπου Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την ονομασία τύπου του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT : RF 47 DRE 90L4 BE / MM15 / MO Πρόσθετος τύπος μετατροπέα 1) Μετατροπέας MOVIMOT Πρόσθετος τύπος κινητήρα (φρένο) Μέγεθος, αριθμός πόλων κινητήρα Σειρά ηλεκτροκινητήρα DRS = Κινητήρας DRS DRE = Κινητήρας DRE DRP = Κινητήρας DRP Μέγεθος μειωτήρα Σειρά μειωτήρα 1) Στην πινακίδα τύπου αναγράφονται μόνο τα πρόσθετα εξαρτήματα που έχουν εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή. Τους τύπους μειωτήρα που διατίθενται προς παράδοση θα βρείτε στον κατάλογο "Ηλεκτρομειωτήρες MOVIMOT ". Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 9

10 3 Ονομασία τύπου Ονομασία τύπου μετατροπέα MOVIMOT 3.2 Ονομασία τύπου μετατροπέα MOVIMOT Πινακίδα τύπου Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει την πινακίδα τύπου ενός μετατροπέα MOVIMOT : Status: A / Type : MM15D P# : S# : Eingang / Input Ausgang / Output CH01 U = 3x V AC U= 3x0V... Uin D Bruchsal I = 3.5A AC I == 4.0A AC Made in Germany f = Hz f Hz N2936 MOVIMOT T = C Antriebsumrichter P-Motor 1.5kW / 2.0HP Drive Inverter Use 60/75 C copper wire only. Tighten terminals to 13.3 in. ibs. (1.5 Nm). Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 200,000 rms symmetrical amperes, 500 volts maximum. Integral solid state short crcuit protection does not provide BCP. BCP must be provided in accordance with the NEC and any additional local codes Ονομασία τύπου Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την ονομασία τύπου του μετατροπέα MOVIMOT : MM 15 D Κατασκευή 00 = Τυπικός Τρόπος σύνδεσης 3 = Τριφασικός Τάση σύνδεσης 50 = AC V 23 = AC V Έκδοση D Ισχύς κινητήρα 15 = 1,5 kw Σειρά τύπου MM = MOVIMOT Τους τύπους μειωτήρα που διατίθενται προς παράδοση θα βρείτε στον κατάλογο "Ηλεκτρομειωτήρες MOVIMOT " Χαρακτηρισμός συσκευής Ο χαρακτηρισμός συσκευής [1] στην επάνω πλευρά του μετατροπέα MOVIMOT παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο μετατροπέα [2], τον κωδικό μετατροπέα [3] και την ισχύ συσκευής [4]. [2] [3] [4] [1] Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

11 Ονομασία τύπου Ονομασία τύπου για "Τοποθέτηση κοντά στον κινητήρα" Ονομασία τύπου για "Τοποθέτηση κοντά στον κινητήρα" Πινακίδα τύπου Το επόμενο σχήμα δείχνει ένα παράδειγμα για την τοποθέτηση του μετατροπέα MOVIΜΟΤ κοντά στον ηλεκτροκινητήρα, μαζί με την αντίστοιχη πινακίδα τύπου: MM15D /0/P21A/RO1A/APG Ονομασία τύπου Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την ονομασία τύπου του μετατροπέα MOVIMOT με τοποθέτηση κοντά στον κινητήρα: MM15D / 0 / P21A / RO1A / APG4 Βυσματικός σύνδεσμος για τη σύνδεση με τον κινητήρα Τύπος κουτιού συνδεσμολογίας Προσαρμογέας για τοποθέτηση κοντά στον κινητήρα 21 = Μέγεθος 1 22 = Μέγεθος 2 Τρόπος σύνδεσης 0 = Õ 1 = Ö Μετατροπέας MOVIMOT Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 11

12 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση ηλεκτρομειωτήρα MOVIMOT 4 Μηχανολογική εγκατάσταση 4.1 Τοποθέτηση ηλεκτρομειωτήρα MOVIMOT Γενικές οδηγίες Τηρείτε σε κάθε περίπτωση τις γενικές οδηγίες ασφαλείας. Θα πρέπει να τηρείτε όλα τα τεχνικά στοιχεία, καθώς και όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις επιτρεπόμενες συνθήκες στην τοποθεσία χρήσης. Κατά την τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT χρησιμοποιείτε μόνο τον προβλεπόμενο εξοπλισμό στερέωσης. Χρησιμοποιείτε μόνο στοιχεία στερέωσης και ασφάλισης που ταιριάζουν στις υπάρχουσες οπές, σπειρώματα και υποδοχές Προϋποθέσεις για την τοποθέτηση Πριν από την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι ισχύουν τα παρακάτω σημεία: Τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του ηλεκτροκινητήρα συμφωνούν με τα στοιχεία του δικτύου ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζημιές κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευσή του). Η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία" του MOVIMOT. Λάβετε υπόψη ότι η περιοχή θερμοκρασιών του μειωτήρα μπορεί να είναι περιορισμένη, δείτε τις οδηγίες λειτουργίας του μειωτήρα στροφών. Η συναρμολόγηση του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT δεν επιτρέπεται να γίνεται κάτω από τις παρακάτω επικίνδυνες συνθήκες περιβάλλοντος: Πιθανά εκρηκτικό περιβάλλον Λάδια Οξέα Αέρια Ατμοί Ακτινοβολίες κλπ. Αν οι συνθήκες περιβάλλοντος προσβάλλουν τις επιφάνειες, προστατέψτε τις τσιμούχες λαδιού από φθορά. Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις επιτρεπτές ανοχές των ακραξόνιων και των φλαντζών του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT. Ακραξόνιο Ανοχή διαμέτρου σύμφωνα με EN ISO j6 σε Ø 26 mm ISO k6 σε Ø Ã 38 mm έως 48 mm ISO m6 σε Ø > 55 mm Οπή κεντραρίσματος κατά DIN 332, σχήμα DR.. Φλάντζα Ανοχή πατούρας κεντραρίσματος κατά ΕΝ ISO j6 σε Ø 250 mm ISO h6 σε Ø > 300 mm 12 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

13 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση ηλεκτρομειωτήρα MOVIMOT Τοποθέτηση MOVIMOT ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος απώλειας του εγγυημένου βαθμού προστασίας εξαιτίας μη συναρμολογημένου ή λάθος συναρμολογημένου μετατροπέα MOVIMOT. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στον μετατροπέα MOVIMOT. Εάν αφαιρέσετε τον μετατροπέα MOVIMOT από το κουτί συνδεσμολογίας, θα πρέπει να τον προστατέψετε από υγρασία και σκόνη. Κατά τη συναρμολόγηση του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT λάβετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις: Η εγκατάσταση του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT πρέπει να γίνεται μόνο επάνω σε μία επίπεδη, στρεπτικά άκαμπτη βάση στήριξης ανθεκτική σε κραδασμούς. Τηρείτε τη θέση τοποθέτησης που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του κινητήρα. Καθαρίστε σχολαστικά την αντισκωριακή επίστρωση από τα ακραξόνια. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε διαλυτικό μέσο του εμπορίου. Το διαλυτικό δεν επιτρέπεται να διεισδύσει στα έδρανα και τις φλάντζες στεγανοποίησης, καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του υλικού. Ευθυγραμμίστε προσεκτικά τον κινητήρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μη επιτρεπτών καταπονήσεων στους άξονες του κινητήρα. Τηρείτε τις επιτρεπτές τιμές των εγκάρσιων και αξονικών φορτίων που υπάρχουν στον κατάλογο "Ηλεκτρομειωτήρες MOVIMOT"! Αποφύγετε τα χτυπήματα και τις κρούσεις στο ακραξόνιο. Προστατεύστε τους ηλεκτροκινητήρες κατακόρυφης τοποθέτησης από τη διείσδυση ξένων σωμάτων ή υγρών μέσα σ αυτούς, χρησιμοποιώντας κατάλληλο κάλυμμα. Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα. Φροντίστε ώστε να μην αναρροφάται ο θερμός αέρας άλλων συσκευών. Ζυγοσταθμίστε τα μηχανικά μέρη που τοποθετήθηκαν αργότερα στον άξονα, με βάση τη μισή σφήνα (οι άξονες εξόδου ζυγοσταθμίζονται με τη μισή σφήνα). Οι υπάρχουσες οπές εκροής συμπυκνώματος έχουν σφραγιστεί με πλαστικές τάπες. Αυτές οι τάπες πρέπει να ανοίγονται, μόνο όταν αυτό απαιτείται. Οι ανοικτές οπές εκροής συμπυκνώματος δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση ανοικτών οπών εκροής συμπυκνώματος, οι υψηλότεροι βαθμοί προστασίας παύουν να ισχύουν Τοποθέτηση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο Κατά την τοποθέτηση του κινητήρα MOVIMOΤ σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις: Χρησιμοποιείτε κατάλληλους στυπειοθλίπτες καλωδίων για το καλώδιο τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε κολάρα μείωσης, αν χρειάζεται. Καλύψτε το σπείρωμα των στυπειοθλιπτών καλωδίων και τις βιδωτές τάπες με στεγανοποιητικό υλικό και σφίξτε τα καλά. Κατόπιν περάστε ακόμη μία επίστρωση στεγανοποιητικού υλικού στους στυπειοθλίπτες καλωδίων. Στεγανοποιήστε καλά τις εισόδους του καλωδίου. Πριν από την επανασυναρμολόγηση, καθαρίστε σχολαστικά τις επιφάνειες στεγανοποίησης του μετατροπέα MOVIMOT. Εάν η αντιδιαβρωτική επίστρωση έχει υποστεί φθορές, επιδιορθώστε την. Ελέγξτε εάν ο βαθμός προστασίας επιτρέπεται για τις υπάρχουσες συνθήκες περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 13

14 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Τοποθέτηση του μετατροπέα MOVIΜΟΤ κοντά στον κινητήρα 4.2 Τοποθέτηση του μετατροπέα MOVIΜΟΤ κοντά στον κινητήρα Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τις διαστάσεις στερέωσης για την τοποθέτηση του μετατροπέα MOVIMOT κοντά στον ηλεκτροκινητήρα: M6 A B M Μέγεθος κατασκευής 1 2 / 2L Τύπος A B MM03D MM15D MM03D MM07D MM22D MM40D MM11D MM22D mm 65 mm 170 mm 65 mm 14 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

15 Μηχανολογική εγκατάσταση Ροπές σύσφιξης Ροπές σύσφιξης Μετατροπέας MOVIMOT Σφίξτε σταυρωτά τις βίδες για τη στερέωση του μετατροπέα MOVIMOT με ροπή 3,0 Nm (27 lb.in) Βιδωτές τάπες Σφίξτε τις βιδωτές τάπες του ποτενσιόμετρου f1 και της σύνδεσης X50 με ροπή 2,5 Nm (22 lb.in) Στυπειοθλίπτες καλωδίων Για τους στυπειοθλίπτες καλωδίων τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του κατασκευαστή Τυφλή τάπα εισόδων καλωδίων Σφίξτε τις τυφλές τάπες με ροπή 2,5 Nm (22 lb.in) Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 15

16 4 Μηχανολογική εγκατάσταση Ροπές σύσφιξης Δομοστοιχειωτό κουτί συνδεσμολογίας Σφίξτε τις βίδες για τη στερέωση του κουτιού συνδεσμολογίας επάνω στη βάση συναρμολόγησης με ροπή 3,3 Nm (29 lb.in) Ροπές σύσφιξης για ακροδέκτες Στις εργασίες εγκατάστασης προσέξτε τις παρακάτω ροπές σύσφιξης για τους ακροδέκτες: [3] [1] [2] [3] [1] 0,8 1,5 Nm (7 13 lb.in) [2] 1,2 1,6 Nm (11 14 lb.in) [3] 2,0 2,4 Nm (18 21 lb.in) 16 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

17 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης 5 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 5.1 Οδηγίες εγκατάστασης Σύνδεση αγωγών ηλεκτρικής τροφοδοσίας Η ονομαστική τάση και συχνότητα του μετατροπέα MOVIMOT πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου. Τοποθετήστε ασφάλειες στην αρχή του αγωγού ηλεκτρικής τροφοδοσίας μετά από τη διακλάδωση των κοινών γραμμών τροφοδοσίας, δείτε F11 / F12 / F13 στο κεφάλαιο "Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT ". Για τα F11 / F12 / F13 εγκαταστήστε μόνο ασφάλειες τήξης τύπου D, D0, NH ή προστατευτικούς διακόπτες αγωγών. Υπολογισμός των διαστάσεων της ασφάλειας ανάλογα με τη διατομή του καλωδίου. Η SEW-EURODRIVE προτείνει, στα δίκτυα τάσης με μη γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα IT), να χρησιμοποιούνται αισθητήρες εποπτείας μόνωσης που λειτουργούν με τη μέθοδο μέτρησης παλμού-κωδικού. Έτσι θα αποφύγετε λανθασμένες διεγέρσεις του αισθητήρα εποπτείας μόνωσης λόγω των χωρητικοτήτων γείωσης του μετατροπέα. Διατομή καλωδίου: σύμφωνα με το ρεύμα εισόδου I Δίκτυο σε ονομαστική ισχύ (βλέπε εγχειρίδιο λειτουργίας, κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία") Επιτρεπόμενη διατομή καλωδίου των ακροδεκτών MOVIMOT Ακροδέκτες ισχύος Κατά τις εργασίες εγκατάστασης τηρείτε τις επιτρεπόμενες διατομές καλωδίων: Ακροδέκτες ισχύος Διατομή καλωδίου 1,0 mm 2 4,0 mm 2 (2 x 4,0 mm 2 ) AWG17 AWG12 (2 x AWG12) Περιδεσμικοί συνδετήρες Σε μονή αντιστοίχηση: Συνδέετε μόνο μονόκλωνους ή εύκαμπτους αγωγούς με περιδεσμικό συνδετήρα καλωδίων (DIN 46228, υλικά E-CU) με ή χωρίς κολάρο μόνωσης Σε διπλή αντιστοίχηση: Συνδέετε μόνο εύκαμπτους αγωγούς με περιδεσμικό συνδετήρα (DIN , υλικό E-CU) χωρίς κολάρο μόνωσης. Επιτρεπτό μήκος του περιδεσμικού συνδετήρα καλωδίων: Τουλάχιστον 8 mm Ακροδέκτες ελέγχου Κατά τις εργασίες εγκατάστασης τηρείτε τις επιτρεπόμενες διατομές καλωδίων: Ακροδέκτες ελέγχου Διατομή καλωδίου Μονόκλωνος αγωγός (γυμνό σύρμα) Εύκαμπτος αγωγός (γυμνός κλώνος) Καλώδιο με περιδεσμικό συνδετήρα χωρίς κολάρο μόνωσης Καλώδιο με περιδεσμικό συνδετήρα με κολάρο μόνωσης 0,5 mm 2 1,0 mm 2 AWG20 AWG17 0,5 mm 2 0,75 mm 2 AWG20 AWG19 Περιδεσμικοί συνδετήρες Συνδέετε μόνο μονόκλωνους ή εύκαμπτους αγωγούς με ή χωρίς περιδεσμικό συνδετήρα καλωδίων (DIN 46228, υλικά E-CU). Επιτρεπτό μήκος του περιδεσμικού συνδετήρα καλωδίων: Τουλάχιστον 8 mm Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 17

18 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Ασφαλειοδιακόπτης ρεύματος διαρροής Ρελέ ηλεκτρικού δικτύου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εξαιτίας λανθασμένου τύπου ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος διαρροής. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Το MOVIMOT μπορεί να δημιουργήσει συνεχές ρεύμα στον αγωγό προστασίας. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ένας ασφαλειοδιακόπτης διαφυγής ρεύματος (FI) για την προστασία από την άμεση ή την έμμεση επαφή, στην πλευρά τροφοδοσίας ρεύματος του μετατροπέα MOVIMOT επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνον ένας ασφαλειοδιακόπτης διαφυγής ρεύματος (FI) τύπου B. Δεν επιτρέπεται η χρήση ενός συμβατικού ασφαλειοδιακόπτη διαφυγής ρεύματος ως σύστημα προστασίας. Επιτρέπεται η χρήση ασφαλειοδιακόπτη διαφυγής ρεύματος, ευαίσθητου σε κάθε ρεύμα (ρεύμα διέγερσης 300 ma), ως σύστημα προστασίας. Στην κανονική λειτουργία του μετατροπέα MOVIMOT ενδέχεται να εμφανιστούν ρεύματα διαρροής > 3,5 ma. Η SEW-EURODRIVE προτείνει την αποφυγή της χρήσης ασφαλειοδιακοπτών ρεύματος διαρροής. Εάν ωστόσο επιβάλλεται η χρήση ενός ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος διαρροής (FI) για την άμεση ή έμμεση προστασία αφής, τότε πρέπει να τηρείτε την παραπάνω υπόδειξη σύμφωνα με το EN ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στον μετατροπέα MOVIMOT εξαιτίας της διακεκομμένης λειτουργίας του ρελέ ηλεκτρικού δικτύου K11. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στον μετατροπέα MOVIMOT. Μη χρησιμοποιείτε το ρελέ ηλεκτρικού δικτύου K11 (βλέπε διάγραμμα συνδεσμολογίας ( σελίδα 22)) για τη διακεκομμένη λειτουργία, αλλά μόνο για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μετατροπέα. Για τη διακεκομμένη λειτουργία χρησιμοποιήστε τις εντολές "Δεξιά/Διακοπή" ή "Αριστερά/Διακοπή". Για το ρελέ ηλεκτρικού δικτύου K11 πρέπει να τηρείται ένας χρόνος απενεργοποίησης τουλάχιστον 2 δευτερολέπτων. Χρησιμοποιήστε ως ρελέ δικτύου μόνο ένα ρελέ της κατηγορίας χρήσης AC-3 (EN ). 18 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

19 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Υποδείξεις για τη σύνδεση PΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω λανθασμένης σύνδεσης του PΕ. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Η επιτρεπόμενη ροπή σύσφιξης της βίδας είναι 2,0 2,4 Nm (18 21 lb.in). Προσέξτε τις παρακάτω επισημάνσεις για τη σύνδεση ΡΕ (γείωσης). Μη επιτρεπτή τοποθέτηση Σύσταση: Τοποθέτηση με πέδιλο καλωδίου Επιτρεπτό για όλες τις διατομές M5 Τοποθέτηση με συμπαγές σύρμα σύνδεσης Επιτρεπτό για διατομές έως 2,5 mm 2 M5 2.5 mm² [1] [1] Πέδιλο καλωδίου κατάλληλο για βίδες M5-PΕ Στην κανονική λειτουργία μπορούν να εμφανιστούν ρεύματα διαρροής 3,5 ma. Για την ικανοποίηση του προτύπου EN θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω υποδείξεις: Η προστατευτική γείωση (PΕ) θα πρέπει να εγκατασταθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ισχύουν για εγκαταστάσεις με υψηλά ρεύματα διαρροής. Αυτό σημαίνει συνήθως ότι πρέπει να εγκαταστήσετε ένα καλώδιο σύνδεσης PΕ ελάχιστης διατομής 10 mm 2 ή ότι πρέπει να εγκαταστήσετε ένα δεύτερο καλώδιο σύνδεσης PΕ παράλληλα στον προστατευτικό αγωγό. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 19

20 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Αυτό το σύστημα κινητήρα δεν προορίζεται για χρήση σε ένα δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης, το οποίο τροφοδοτεί κατοικίσιμες περιοχές. Αυτό είναι ένα προϊόν που διατίθεται υπό όρους, σύμφωνα με το πρότυπο IEC Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σ' αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ίσως χρειαστεί να λάβει κατάλληλα μέτρα. Αναλυτικές υποδείξεις σχετικά με την εγκατάσταση που καλύπτει τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας θα βρείτε στο έντυπο "Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα στην τεχνολογία ηλεκτροκινητήρων" της SEW-EURODRIVE. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, οι μετατροπείς συχνότητας δεν επιτρέπεται να λειτουργούν ανεξάρτητα. Μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την ηλεκτρομαγνητική τους συμβατότητα μόνο μετά την ενσωμάτωση σε ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης. Η συμβατότητα πιστοποιείται για ένα τυπικό, κατά CE, σύστημα μετάδοσης κίνησης. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε σ' αυτές τις οδηγίες λειτουργίες Υψόμετρα τοποθέτησης πάνω από 1000 m από την επιφάνεια της θάλασσας Οι ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT με ηλεκτρική τάση V ή V μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σε υψόμετρα m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας 1). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τηρείτε τις παρακάτω προϋποθέσεις. Η διαρκής ονομαστική ισχύς ελαττώνεται εξαιτίας της μειωμένης ψύξης πάνω από τα 1000 m (βλέπε εγχειρίδιο λειτουργίας, κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία"). Από τα m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, οι διαδρομές αέρα και διαρροής επαρκούν μόνο για την κατηγορία υπερβολικής τάσης 2. Αν για την εγκατάσταση απαιτείται η κατηγορία υπερβολικής τάσης 3, τότε θα πρέπει να διασφαλίσετε τον περιορισμό των αιχμών υπερβολικής τάσης στα 2,5 kv φάση-φάση και φάση-γείωση μέσω μίας πρόσθετης, εξωτερικής προστασίας υπερβολικής τάσης. Αν χρειάζεται ασφαλής ηλεκτρική μόνωση, αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί εξωτερικά της συσκευής για υψόμετρα 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (Ασφαλής ηλεκτρική μόνωση κατά EN ). Σε υψόμετρα τοποθέτησης μεταξύ 2000 m έως 4000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η επιτρεπτή ονομαστική τάση τροφοδοσίας μειώνεται ως εξής: κατά 6 V ανά 100 m στο MM..D κατά 3 V ανά 100 m στο MM..D Σύνδεση τροφοδοσίας 24 V Η τροφοδοσία του μετατροπέα MOVIMOT γίνεται είτε μέσω εξωτερικής τάσης DC 24 V ή μέσω των προαιρετικών εξαρτημάτων MLU..A ή MLG..A Δυαδικό σύστημα ελέγχου Συνδέστε τους απαιτούμενους αγωγούς ελέγχου. Σαν αγωγούς ελέγχου χρησιμοποιήστε θωρακισμένους αγωγούς και τοποθετήστε τους χωριστά από τους αγωγούς ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 1) Το μέγιστο υψόμετρο περιορίζεται από τις διαδρομές διαρροής, καθώς και από τα εξαρτήματα σε κλειστό κέλυφος όπως π.χ. πυκνωτές. 20 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

21 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL Ακροδέκτες ισχύος Για εγκατάσταση σύμφωνα με το UL προσέξτε τις παρακάτω επισημάνσεις: Χρησιμοποιήστε μόνο χάλκινους αγωγούς με τιμές θερμικής μέτρησης 60 / 75 C. Η επιτρεπόμενη ροπή σύσφιξης των ακροδεκτών ισχύος είναι 1,5 Nm (13 lb.in). Αντοχή σε ρεύμα βραχυκύκλωσης Ασφάλιση δευτερεύοντων κυκλωμάτων Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ενδείκνυται για τη χρήση σε κυκλώματα με μέγιστο εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης A eff. Η μέγιστη τάση έχει περιοριστεί στα 500 V. Η ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος των ημιαγωγών στοιχείων δεν αντικαθιστά την ασφάλιση του δευτερεύοντος κυκλώματος. Ασφαλίστε τα δευτερεύοντα κυκλώματα σύμφωνα με τον αμερικανικό Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα και σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις. Η μέγιστη ασφάλεια έχει περιοριστεί στα 25 A / 600 V. Το MOVIMOT MM..D έχει εξοπλιστεί με μία προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα, η οποία διεγείρεται εάν το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα είναι 140 % ή μεγαλύτερο. Το MOVIMOT MM..D είναι κατάλληλο για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 40 C, ενώ σε περίπτωση μειωμένου ρεύματος εξόδου έως τους 60 C. Για τον προσδιορισμό του ονομαστικού ρεύματος εξόδου σε θερμοκρασίες πάνω από τους 40 C, το ρεύμα εξόδου πρέπει να μειωθεί κατά 3 % ανά C μεταξύ 40 C και 60 C. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 21

22 X1: 13 X1: 14 X1: 15 RS Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT 5.2 Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 Λειτουργίες των ακροδεκτών "Δεξιά/Διακοπή" και "Αριστερά/Διακοπή" σε δυαδικό έλεγχο: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 X1: L1 X1: L2 X1: L3 MOVIMOT Φορά περιστροφής Δεξιά ενεργή Φορά περιστροφής Αριστερά ενεργή Λειτουργίες των ακροδεκτών f1/f2: M 3~ BE/BR 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 f1/f2 X6: 7,8 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 f1/f2 X6: 7,8 [1] [2] [3] [4] [5] [6] RD WH [7] BU X10:1 X10:2 X10:3 [8] X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 + = - R X6: 11,12 L X6: 9,10 DC 24 V K1 f1/f2 X6: 7,8 HT1 HT2 X5: 21,22 X5: 23,24 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,30 RS+ X5: 31, Ονομαστική τιμή f1 ενεργή Ονομαστική τιμή f2 ενεργή Λειτουργίες των ακροδεκτών "Δεξιά/Διακοπή" και "Αριστερά/Διακοπή" σε έλεγχο μέσω της διεπαφής RS-485 / fieldbus: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Και οι δύο φορές περιστροφής είναι ενεργοποιημένες [1] Τροφοδοσία DC 24 V (εξωτερικά ή προαιρετικό εξάρτημα MLU..A / MLG..A) [2] Δεξιά / Διακοπή [3] Αριστερά / Διακοπή [4] Αλλαγή ονομαστικών τιμών f1/f2 [5] HT1 / HT2: Ενδιάμεσοι ακροδέκτες για ειδικά διαγράμματα συνδεσμολογίας [6] Σήμα ετοιμότητας (επαφή κλειστή = ετοιμότητα λειτουργίας) [7] Αντίσταση πέδησης BW.. (μόνο σε ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT χωρίς μηχανικό φρένο) [8] Βυσματικός σύνδεσμος για τη σύνδεση των προαιρετικών εξαρτημάτων BEM + BES 24V X6: 1,2,3 24V X6: 1,2,3 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 R X6: 11,12 L X6: 9,10 R X6: 11,12 L X6: 9,10 έχει ενεργοποιηθεί μόνο η δεξιόστροφη περιστροφή, Οι επιλογές τιμών ρύθμισης για αριστερόστροφη περιστροφή έχουν ως αποτέλεσμα το σταμάτημα του ηλεκτροκινητήρα έχει ενεργοποιηθεί μόνο η αριστερόστροφη περιστροφή, Οι επιλογές τιμών ρύθμισης για δεξιόστροφη περιστροφή έχουν ως αποτέλεσμα το σταμάτημα του κινητήρα Ο κινητήρας είναι κλειδωμένος ή ακινητοποιείται 22 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

23 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση μεταξύ MOVIΜΟΤ και ηλεκτροκινητήρα σε τοποθέτηση κοντά στον ηλεκτροκινητήρα Σύνδεση μεταξύ MOVIΜΟΤ και ηλεκτροκινητήρα σε τοποθέτηση κοντά στον ηλεκτροκινητήρα Στην περίπτωση τοποθέτησης του μετατροπέα MOVIΜΟΤ κοντά στον ηλεκτροκινητήρα, η σύνδεση με τον κινητήρα γίνεται μέσω ενός τυποποιημένου υβριδικού καλωδίου. Για τη σύνδεση μεταξύ του μετατροπέα MOVIMOT και του κινητήρα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο υβριδικά καλώδια της εταιρίας SEW-EURODRIVE. Στην πλευρά του MOVIΜΟΤ είναι δυνατοί οι παρακάτω τύποι: A: MM../P2.A/RO.A/APG4 B: MM../P2.A/RE.A/ALA4 Στον τύπο APG4 υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες σύνδεσης με τον ηλεκτροκινητήρα, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο υβριδικό καλώδιο: Τύπος A1 A2 A3 A4 MOVIMOT APG4 APG4 APG4 APG4 Υβριδικό καλώδιο Ηλεκτροκινητήρας Στυπειοθλίπτης καλωδίου / ακροδέκτες ASB4 APG4 ISU Ö για DR X Ö για DR.71-DR Õ για DR Õ για DR.71-DR.132 A1 A2 APG4 APG4 [1] ASB4 A3 A4 APG4 APG4 APG4 ISU4 [1] Σύνδεση μέσω ακροδεκτών Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 23

24 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση μεταξύ MOVIΜΟΤ και ηλεκτροκινητήρα σε τοποθέτηση κοντά στον ηλεκτροκινητήρα Στον τύπο ALA4 υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες σύνδεσης με τον ηλεκτροκινητήρα, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο υβριδικό καλώδιο: Τύπος B1 B2 MOVIMOT ALA4 ALA4 Ηλεκτροκινητήρας Στυπειοθλίπτης καλωδίου / ακροδέκτες ASB4 Υβριδικό καλώδιο B1 ALA4 B2 ALA4 [1] ASB [1] Σύνδεση μέσω ακροδεκτών 24 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

25 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση μεταξύ MOVIΜΟΤ και ηλεκτροκινητήρα σε τοποθέτηση κοντά στον ηλεκτροκινητήρα Σύνδεση υβριδικού καλωδίου Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την αντιστοίχηση κλώνων των υβριδικών καλωδίων με κωδικό αριθμό και , καθώς και τους αντίστοιχους ακροδέκτες του ηλεκτροκινητήρα DR: Ακροδέκτης κινητήρα DR Χρώμα κλώνου / Ονομασία υβριδικού καλωδίου U1 μαύρο / U1 V1 μαύρο / V1 W1 μαύρο / W1 4a κόκκινο / 13 3a λευκό / 14 5a μπλε / 15 1b μαύρο / 1 2b μαύρο / 2 Σύνδεση PΕ πράσινο / κίτρινο + άκρο θωράκισης (εσωτερική θωράκιση) Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τη σύνδεση του υβριδικού καλωδίου στο κουτί ακροδεκτών του ηλεκτροκινητήρα DR. PE U1 V1 W1 BK/W1 BK/V1 BK/U1 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 1b 2b BU RD WH BK/1 BK/2 W2 U2 V2 U1 V1 W1 W2 U2 V2 U1 V1 W Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 25

26 5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση υπολογιστή (PC) 5.4 Σύνδεση υπολογιστή (PC) Οι ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT διαθέτουν μία διεπαφή διάγνωσης Χ50 (βυσματικός σύνδεσμος RJ10) για την έναρξη λειτουργίας, την παραμετροποίηση και τη συντήρηση. Η διεπαφή διάγνωσης [1] βρίσκεται κάτω από τη βιδωτή τάπα, στην επάνω πλευρά του μετατροπέα MOVIMOT. Προτού συνδέσετε το βύσμα στη διεπαφή διάγνωσης, ξεβιδώστε τη βιδωτή τάπα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος εγκαυμάτων στις καυτές επιφάνειες του MOVIMOT (ιδιαίτερα στο σώμα ψύξης). Σοβαροί τραυματισμοί. Προτού ακουμπήσετε τον ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT, περιμένετε έως ότου να κρυώσει αρκετά. Η σύνδεση της διεπαφής διάγνωσης με ένα κοινό PC μπορεί να γίνει με τις εξής πρόσθετες δυνατότητες: USB11A με διεπαφή USB, κωδικός UWS21B με σειριακή διεπαφή RS-232, κωδικός Περιεχόμενα συσκευασίας: Προσαρμογέας διεπαφών Καλώδιο με βύσμα RJ10 Καλώδιο διεπαφών USB (USB11A) ή RS-232 (UWS21B) USB USB11A RJ10 [1] MOVIMOT PC + MOVITOOLS RS-232 UWS21B RJ Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

27 Έναρξη χρήσης "Easy" Σημαντικές υποδείξεις για την έναρξη χρήσης I Έναρξη χρήσης "Easy" 6.1 Σημαντικές υποδείξεις για την έναρξη χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά την έναρξη χρήσης τηρείτε οπωσδήποτε τις γενικές υποδείξεις ασφαλείας του κεφαλαίου "Υποδείξεις ασφαλείας". ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος σύνθλιψης λόγω έλλειψης ή φθοράς προστατευτικών καλυμμάτων. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Η τοποθέτηση των προστατευτικών καλυμμάτων της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς, ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες λειτουργίας του μειωτήρα. Η έναρξη χρήσης του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT χωρίς τοποθετημένα προστατευτικά καλύμματα απαγορεύεται ρητά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ύπαρξης επικίνδυνων τάσεων στο κουτί συνδεσμολογίας. Υπάρχει πιθανότητα να υφίστανται επικίνδυνες τάσεις, ακόμη και ένα λεπτό μετά την απενεργοποίηση από το ηλεκτρικό δίκτυο. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Προτού αφαιρέσετε τον μετατροπέα MOVIMOT, αποσυνδέστε τον ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT από το ηλεκτρικό ρεύμα μέσω μίας κατάλληλης διάταξης απενεργοποίησης. Ασφαλίστε τον ηλεκτροκινητήρα από τυχόν ακούσια επανασύνδεση της τροφοδοσίας τάσης. Στη συνέχεια περιμένετε για τουλάχιστον 1 λεπτό, προτού αφαιρέσετε τον μετατροπέα MOVIMOT. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω των καυτών επιφανειών του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT (και ειδικά της ψύκτρας) ή των εξωτερικών προαιρετικών εξαρτημάτων. Σοβαροί τραυματισμοί. Μην αγγίζετε τον ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT και τα εξωτερικά προαιρετικά εξαρτήματα εάν προηγουμένως δεν έχουν κρυώσει αρκετά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ελαττωματικής λειτουργίας των συσκευών λόγω λανθασμένης ρύθμισης των συσκευών. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Τηρείτε τις υποδείξεις έναρξης χρήσης. Η εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται μόνο από εκπαιδευμένους τεχνικούς. Χρησιμοποιείτε μόνο ρυθμίσεις που ταιριάζουν στη συγκεκριμένη λειτουργία. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του μηχανήματος, μην αφαιρείτε και μην συνδέετε αγωγούς ισχύος ή σημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Πριν από την έναρξη χρήσης, αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα βαφής της LED κατάστασης. Πριν από την έναρξη χρήσης, αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες βαφής από τις πινακίδες τύπου. Για το ρελέ ηλεκτρικού δικτύου Κ11 θα πρέπει να τηρείται ένας ελάχιστος χρόνος απενεργοποίησης 2 s. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 27

28 6 I 0 Έναρξη χρήσης "Easy" Περιγραφή των στοιχείων χειρισμού 6.2 Περιγραφή των στοιχείων χειρισμού Ποτενσιόμετρο ονομαστικών τιμών f1 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος απώλειας του εγγυημένου βαθμού προστασίας εξαιτίας μη συναρμολογημένων ή λάθος συναρμολογημένων βιδωτών ταπών στο ποτενσιόμετρο ονομαστικών τιμών f1 και τη διεπαφή διάγνωσης X50. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στον μετατροπέα MOVIMOT. Μετά τη ρύθμιση της ονομαστικής τιμής, βιδώστε πάλι τη βιδωτή τάπα του ποτενσιόμετρου ονομαστικών τιμών μαζί με μια τσιμούχα στεγανοποίησης. Το ποτενσιόμετρο f1 έχει διαφορετικές λειτουργίες, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του μετατροπέα MOVIMOT : Δυαδικό σύστημα ελέγχου: Ρύθμιση ονομαστικής τιμής f1 (το f1 επιλέγεται μέσω του ακροδέκτη f1/f2 X6:7,8 = "0") Έλεγχος μέσω RS-485: Ρύθμιση μέγιστης συχνότητας f max f[hz] 100 f [1] [1] Θέση ποτενσιόμετρου Διακόπτης f2 Ο διακόπτης f2 έχει διαφορετικές λειτουργίες, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του μετατροπέα MOVIMOT : Δυαδικό σύστημα ελέγχου: Ρύθμιση ονομαστικής τιμής f2 (το f2 επιλέγεται μέσω του ακροδέκτη f1/f2 X6:7,8 = "1") Έλεγχος μέσω RS-485: Ρύθμιση ελάχιστης συχνότητας f min Διακόπτης f2 Θέση ασφάλισης Ονομαστική τιμή f [Hz] Ελάχιστη συχνότητα [Hz] Διακόπτης t1 Ο διακόπτης t1 χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της επιτάχυνσης του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT. Ο χρόνος ράμπας αναφέρεται σε μια μεταβολή της ονομαστικής τιμής κατά 1500 min -1 (50 Hz) Διακόπτης t1 Θέση ασφάλισης Χρόνος ράμπας t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

29 Έναρξη χρήσης "Easy" Περιγραφή των στοιχείων χειρισμού I Μικροδιακόπτες S1 και S2 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στους μικροδιακόπτες λόγω ακατάλληλου εργαλείου. Πρόκληση ζημιών στους μικροδιακόπτες. Ρυθμίζετε τους μικροδιακόπτες χρησιμοποιώντας μόνο κατάλληλα εργαλεία, π.χ. ίσιο κατσαβίδι με πλάτος μύτης 3 mm. Η δύναμη που ασκείτε στους μικροδιακόπτες, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 N Μικροδιακόπτης S1: Μικροδιακόπτης S2: S Σημασία Δυαδική κωδικοποίηση διεύθυνσης συσκευής RS Προστασία κινητήρα ON OFF OFF On Βαθμίδα ισχύος κινητήρα Κινητήρας μια βαθμίδα χαμηλότερα Προσαρμογή κινητήρα Συχνότητα PWM Μεταβλητή (16, 8, 4 khz) Απόσβεση λειτουργίας άνευ φορτίου On 4 khz OFF S Σημασία ON OFF Τύπος φρένου Προαιρετικό φρένο Στάνταρ φρένο Αποσύμπλεξη φρένου χωρίς ενεργοποίηση Τρόπος λειτουργίας Επιτήρηση στροφών Πρόσθετες λειτουργίες δυαδικής κωδικοποίησης On V/f On OFF VFC OFF Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 29

30 6 I 0 Έναρξη χρήσης "Easy" Περιγραφή του μικροδιακόπτη S1 6.3 Περιγραφή του μικροδιακόπτη S Μικροδιακόπτης S1/1 S1/4 Επιλογή της διεύθυνσης RS-485 του ηλεκτροκινητήρα MOVIMOT μέσω δυαδικής κωδικοποίησης Δεκαδική διεύθυνση S1/1 X X X X X X X X S1/2 X X X X X X X X S1/3 X X X X X X X X S1/4 X X X X X X X X X = ON = OFF Ανάλογα με τον έλεγχο του μετατροπέα MOVIMOT, ρυθμίστε τις παρακάτω διευθύνσεις: Έλεγχος Διεύθυνση RS-485 Δυαδικό σύστημα ελέγχου 0 Μέσω πληκτρολογίου (MLG..A, MBG..A) 1 Μέσω διεπαφής fieldbus (MF..) 1 Μέσω MOVIFIT -MC (MTM..) 1 Μέσω διεπαφής fieldbus με ενσωματωμένο μικροσύστημα ελέγχου 1 15 (MQ..) Μέσω κύριας μονάδας RS Μέσω μετατροπέα ονομαστικών τιμών MWF11A Μικροδιακόπτης S1/5 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προστασίας κινητήρα Σε τοποθέτηση του μετατροπέα MOVIMOT κοντά στον ηλεκτροκινητήρα, η προστασία κινητήρα θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Ωστόσο, για τη διασφάλιση της προστασίας του κινητήρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα TH (διμεταλλικός αισθητήρας θερμοκρασίας). Το TH ανοίγει το κύκλωμα του αισθητήρα όταν επιτευχθεί η ονομαστική θερμοκρασία διέγερσης (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του διανομέα πεδίου) Μικροδιακόπτης S1/6 Χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος κινητήρα Ο μικροδιακόπτης S1/6 επιτρέπει με την ενεργοποίησή του την αντιστοίχηση του μετατροπέα MOVIMOT σε έναν κινητήρα με χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος. Η ονομαστική ισχύς της συσκευής παραμένει αμετάβλητη. Κατά τη χρήση ενός κινητήρα μικρότερης ισχύος, ο μετατροπέας MOVIMOT είναι μεγαλύτερος κατά μία βαθμίδα ισχύος από πλευράς κινητήρα. Για το λόγο αυτό αυξάνεται η ικανότητα υπερφόρτισης του ηλεκτροκινητήρα. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να αποτυπωθεί ένα μεγαλύτερο ρεύμα, το οποίο θα έχει ως επακόλουθο τις υψηλότερες ροπές στρέψης. Σκοπός του διακόπτη S1/6 είναι η βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση της αιχμής ροπής του κινητήρα. Το όριο ρεύματος της εκάστοτε συσκευής είναι πάντοτε ίδιο, ανεξάρτητα από τη θέση του διακόπτη. Η λειτουργία προστασίας του κινητήρα προσαρμόζεται ανάλογα με τη θέση του διακόπτη. Σ' αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και με S1/6 = "ON", η προστασία ανατροπής του κινητήρα δεν είναι εφικτή. 30 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

31 Έναρξη χρήσης "Easy" Περιγραφή του μικροδιακόπτη S1 I 0 6 Ισχύς Τύπος Τύπος MOVIMOT (μετατροπέας) κινητήρα 230 / 400 V Κινητήρας σε σύνδεση Õ Κινητήρας σε σύνδεση Ö [kw] 50 Hz 1) S1/6 = OFF S1/6 = ON S1/6 = OFF S1/6 = ON 0.25 DFR63L4/.. - MM03D MM03D MM05D DRS71S4/.. MM03D MM05D MM05D MM07D DRS71M4/.. MM05D MM07D MM07D MM11D DRS80S4/ DRE80M4/.. MM07D MM11D MM11D MM15D DRP90M4/.. DRS80M4/ DRE90M4/.. MM11D MM15D MM15D MM22D DRP90L4/.. DRS90M4/ DRE90L4/.. MM15D MM22D MM22D MM30D DRP100M4/.. DRS90L4/ DRE100M4/.. MM22D MM30D MM30D MM40D DRP100L4/.. DRS100M4/.. 3 DRE100LC4/.. MM30D MM40D MM40D DRP112M4/.. DRS100LC4/.. 4 DRE132S4/.. MM40D DRP132M4/.. 1) Η αντιστοίχηση των κινητήρων με τάση τροφοδοσίας 230 / 400 V, 60 Hz ή 266 / 460 V, 60 Hz διατίθεται από την SEW-EURODRIVE κατόπιν σχετικού αιτήματος Μικροδιακόπτης S1/7 Ρύθμιση της μέγιστης συχνότητας PWM Εάν ο μικροδιακόπτης ρυθμιστεί σε S1/7 = "OFF", το MOVIMOT λειτουργεί με συχνότητα PWM 4 khz. Εάν ο μικροδιακόπτης ρυθμιστεί σε S1/7 = "ON", το MOVIMOT λειτουργεί με συχνότητα PWM 16 khz (αθόρυβο). Ο μικροδιακόπτης αλλάζει βαθμιαία σε μικρότερες συχνότητες παλμού, ανάλογα με τη θερμοκρασία της ψύκτρας και την καταπόνηση του μετατροπέα Μικροδιακόπτης S1/8 Απόσβεση ταλαντώσεων άνευ φορτίου Εάν ο μικροδιακόπτης ρυθμιστεί σε S1/8 = "ON", τότε αυτή η λειτουργία μειώνει τις ταλαντώσεις συντονισμού στη λειτουργία άνευ φορτίου. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 31

32 6 I 0 Έναρξη χρήσης "Easy" Περιγραφή του μικροδιακόπτη S2 6.4 Περιγραφή του μικροδιακόπτη S Μικροδιακόπτης S2/1 Τύπος φρένου Κατά τη χρήση του τυπικού φρένου, ο μικροδιακόπτης S2/1 πρέπει να βρίσκεται στη θέση "OFF". Κατά τη χρήση του προαιρετικού φρένου, ο μικροδιακόπτης S2/1 πρέπει να βρίσκεται στη θέση "ON". Κινητήρας Τυπικό φρένο [τύπος] Προαιρετικό φρένο [τύπος] S2/1 = "OFF" S2/1 = "ON" DR.63L4 BR03 DR.71S4 BE05 BE1 DR.71M4 BE1 BE05 DR.80S4 BE1 BE05 DRS80M4 BE2 BE1 DRE80M4 BE1 BE05 DRS90M4 BE2 BE1 DRE90M4 BE2 BE1 DRP90M4 BE1 BE2 DRS90L4 BE5 BE2 DRE90L4 BE2 BE1 DRP90L4 BE2 BE1 DRS100M4 BE5 BE2 DRE100M4 BE5 BE2 DRP100M4 BE2 BE5 DR.100L4 BE5 BE2 DR.100LC4 BE5 BE2 DRP112M4 BE5 BE11 DR.132S4 BE5 BE11 DRP132M4 BE5 BE11 Προτιμώμενη τάση φρένου Τύπος MOVIMOT (μετατροπέας) Προτιμώμενη τάση φρένου MOVIMOT MM..D-503, μέγεθος 1 (MM03.. MM15..) 230 V MOVIMOT MM..D-503, μέγεθος 2 (MM22.. MM40..) MOVIMOT MM..D-233, μέγεθος 1 και 2 (MM03.. MM40..) 120 V 32 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP

33 Έναρξη χρήσης "Easy" Περιγραφή του μικροδιακόπτη S2 I Μικροδιακόπτης S2/2 Αποσύμπλεξη φρένου χωρίς ενεργοποίηση Εάν ο μικροδιακόπτης ρυθμιστεί σε S2/2 = "ON", η αποσύμπλεξη του φρένου μπορεί να γίνει ακόμα και όταν δεν υπάρχει ενεργοποίηση του κινητήρα. Λειτουργίες σε δυαδικό σύστημα ελέγχου Σε δυαδικό σύστημα ελέγχου, η αποσύμπλεξη του φρένου μπορεί να γίνει όταν το σήμα στον ακροδέκτη f1/f2 X6:7,8 οριστεί σε μία από τις παρακάτω συνθήκες: Κατάσταση ακροδέκτη R X6:11,12 "1" "0" "1" "0" "1" "0" L X6:9,10 "0" "1" "0" "1" "1" "0" f1/f2 X6:7,8 "0" Η συσκευή ενεργοποιήθηκε "1" Η συσκευή ενεργοποιήθηκε "0" Η μονάδα δεν έχει ενεργοποιηθεί "1" "1" "1" Η μονάδα δεν έχει ενεργοποιηθεί "0" "0" "1" Η μονάδα δεν έχει ενεργοποιηθεί Όλες οι καταστάσεις είναι πιθανές Η μονάδα δεν έχει ενεργοποιηθεί Κατάσταση ενεργοποίησης Κατάσταση σφάλματος Κανένα σφάλμα συσκευής Κανένα σφάλμα συσκευής Κανένα σφάλμα μονάδας Κανένα σφάλμα μονάδας Κανένα σφάλμα μονάδας Σφάλμα συσκευής Λειτουργία πέδησης Ο μετατροπέας MOVIMOT ελέγχει το φρένο. Ονομαστική τιμή f1 Ο μετατροπέας MOVIMOT ελέγχει το φρένο. Ονομαστική τιμή f2 Το φρένο είναι κλειστό Το φρένο είναι κλειστό Το φρένο ανοίγει για τη χειροκίνητη λειτουργία 1) Το φρένο είναι κλειστό 1) Στη λειτουργία "Expert" πρέπει επίσης η παράμετρος P600 (διαμόρφωση ακροδεκτών) να είναι ρυθμισμένη σε = "0" (εργοστασιακά) => "Αλλαγή ονομστικής τιμής Αριστερά / Διακοπή - Δεξιά / Διακοπή". Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP 33

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP Έκδοση 12/21 1723 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21326789_1014* Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D Έκδοση 10/2014 21326789/EL

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _1014*

Οδηγίες λειτουργίας. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _1014* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21214387_1014* Οδηγίες λειτουργίας Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D Έκδοση 10/2014 21214387/EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

open Συνοπτικό εγχειρίδιο Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen

open Συνοπτικό εγχειρίδιο Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικό εγχειρίδιο open Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B FA361510 Έκδοση 09/2005 11456809 / EL ιόρθωση SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVIDRIVE MDX60B/61B *17099404_1014* www.sew-eurodrive.com

Διόρθωση MOVIDRIVE MDX60B/61B *17099404_1014* www.sew-eurodrive.com Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *17099404_1014* Διόρθωση SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515*

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21302375_0515* Εγχειρίδιο MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Έκδοση 09/2009 16822218 / EL SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Διόρθωση 1 Υποδείξεις 1 Υποδείξεις ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Αυτά τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρων MOVIFIT -MC *19485018_0115*

Οδηγίες λειτουργίας. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρων MOVIFIT -MC *19485018_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *19485018_0115* Οδηγίες λειτουργίας Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρων MOVIFIT -MC Έκδοση 01/2015 19485018/EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας. MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 12/ / EL

Εγχειρίδιο λειτουργίας. MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 12/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 12/2008 11663618 / EL Εγχειρίδιο λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVITRAC LTP-B * _1114*

Διόρθωση MOVITRAC LTP-B * _1114* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *1353573_1114* Διόρθωση SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIFIT -FC

Οδηγίες λειτουργίας. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIFIT -FC Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIFIT -FC Έκδοση 07/2012 17061008 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Αναγεννητική μονάδα τροφοδοσίας MOVIDRIVE MDR60A/61B

Οδηγίες λειτουργίας Αναγεννητική μονάδα τροφοδοσίας MOVIDRIVE MDR60A/61B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Αναγεννητική μονάδα τροφοδοσίας MOVIDRIVE MDR60A/61B Έκδοση 06/2011 19300999 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVIFIT -SC

Διόρθωση MOVIFIT -SC Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση MOVIFIT -SC Έκδοση 01/2011 17069807 / EL 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση Επισκόπηση 1 Συμπλήρωση / Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων InterBus. Έκδοση 07/2006 11401206 / EL

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων InterBus. Έκδοση 07/2006 11401206 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων InterBus Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Έκδοση 0/2005 43608 / EL ιόρθωση Εγκατάσταση Ταξινόµηση αντιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Εγχειρίδιο MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση10/2013 20225946 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 12/2009 16881001 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων PROFIBUS. Έκδοση 07/2006 P R O F I B U S

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίων PROFIBUS. Έκδοση 07/2006 P R O F I B U S Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 06/2012 19440618 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D GC310000 Έκδοση 12/2005 11407204

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115*

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *905_5* Διόρθωση Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC Έκδοση /05 905/EL Διορθώσεις MOVIFIT -FC Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -SC. Έκδοση 10/ / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -SC. Έκδοση 10/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIFIT -SC Έκδοση 10/2008 11662808 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 09/2010 16923804 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP 315 με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 10/2007 11631201 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP 315 με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 10/2007 11631201 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DRS/DRE/DRP 315 με αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση 10/2007 11631201 / EL Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 12/2010 16933001 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B+ * _0416*

Οδηγίες λειτουργίας. Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B+ * _0416* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22511245_0416* Οδηγίες λειτουργίας Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B+ Έκδοση 04/2016 22511245/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 12/2011 19396600 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου DeviceNet/CANopen

Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου DeviceNet/CANopen Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες open Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου DeviceNet/CANopen

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR , 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 08/2008 16639391 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIFIT -SC

Οδηγίες λειτουργίας. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIFIT -SC Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIFIT -SC Έκδοση 07/2012 17060591 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο.

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο. M0320 EM320A Ψηφιακό πολύμετρο www.emos.eu 2 EL Ψηφιακό πολύμετρο EM320A Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EM320A, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Τα ιδιαίτερα σημαντικά εδάφια που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Πίνακας 1. Μοντέλα Inverters IP20 380-480V ±10% - 3 Phase Input Αριθμός Μοντέλου με φίλτρο KW Έξοδος Ρεύματος (Α) Frame Size ODL-2-24400-3KF42 4 9.5 2 ODL-2-34055-3KF42

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήµατος

Εγχειρίδιο συστήµατος Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDR60A Μονάδα αναγέννησης τροφοδοσίας EA6000 Έκδοση 02/2006 1169809 / EL Εγχειρίδιο συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Αντιεκρηκτικοί τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες / Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες. Έκδοση 04/2007 11559608 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Αντιεκρηκτικοί τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες / Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες. Έκδοση 04/2007 11559608 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Αντιεκρηκτικοί τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες / Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Έκδοση 04/2007 11559608 /

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63 Με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 07/2008 11661607 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63 Με αντιεκρηκτική προστασία. Έκδοση 07/2008 11661607 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40/50/63 Με αντιεκρηκτική προστασία Έκδοση 07/2008 11661607 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 09/2010 17019818 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC471000 11461608 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC471000 11461608 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIFIT -MC FC471000 Έκδοση 05/2006 11461608 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000 Έκδοση 06/2005 11436409 / EL ιόρθωση 1 kva i P f n Hz Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα