ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Αυτοαπασχόλησης & Οι Αντιλήψεις Ανδρών & Γυναικών στην Ελλάδα ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 20%

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΉ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ

3 4.12. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΛΑ ΟΥ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΙΣΙΟ ΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι να προσδιορισθούν οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο της αυτοαπασχόλησης και ακολούθως να αναλυθούν και µελετηθούν διεξοδικά οι διαφορετικοί τρόποι που το φύλο επηρεάζει την προτίµηση για αυτοαπασχόληση και ιδιαίτερα την ενεργό συµµετοχή των γυναικών. Κατά συνέπεια θα µετρηθεί η διαφοροποίηση που παρουσιάζεται µεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά µε την προτίµηση για επιχειρηµατικότητα εστιάζοντας στην αυτοαπασχόληση. Μέσα από περιγραφική, ποσοτική και συνδυασµένη στατιστική πληροφόρηση επιχειρείται τόσο η ανάδειξη των παραγόντων που επιδρούν στη στροφή των ατόµων στην αυτοαπασχόληση µέσα από την έρευνα του Παρατηρητηρίου για της ΜΜΕ όσο και οι διαφοροποιήσεις αυτών µε βάση το φύλο. Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη των δράσεων εκείνων που θα εµβαθύνουν περαιτέρω στη διερεύνηση της αυτοαπασχόλησης στη χώρα και θα βοηθήσουν στη συλλογή, τήρηση και διάχυση της απαραίτητης πληροφόρησης. 3

5 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Για την εκπόνηση της µελέτης ακολουθήθηκε η παρακάτω περιγραφόµενη µεθοδολογία: Α. Προσδιορισµός των κύριων παραγόντων της αυτοαπασχόλησης. Β. Ανάλυση των παραγόντων αυτοαπασχόλησης των ανδρών. Γ. Ανάλυση των παραγόντων αυτοαπασχόλησης των γυναικών.. Μέτρηση της διαφοροποίησης των παραγόντων µεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε. Παρουσίαση των αντιλήψεων για αυτοαπασχόληση µεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να εκπονηθεί η µελέτη ελήφθησαν από τα αποτελέσµατα της ποσοτικής έρευνας που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί από το Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ ΟΜΉ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ Η παρούσα µελέτη χωρίσθηκε σε τρεις φάσεις εργασίας, ως ακολούθως: Φάση 1: Προσδιορισµός των κύριων παραγόντων Είναι η πρώτη φάση του έργου που συνίσταται στην ανάλυση και προσδιορισµό των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν το επίπεδο της αυτοαπασχόλησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής εντοπίζονται οι παράγοντες που κατά κύριο λόγο επιδρούν στη διαµόρφωση της αυτοαπασχόλησης. Στη φάση αυτή αναµένεται να αποτυπωθούν διάφοροι παράγοντες, όπως είναι το µορφωτικό επίπεδο, η πρότερη επαγγελµατική εµπειρία, το επιχειρηµατικό πνεύµα, το επίπεδο χρηµατικών δυνατοτήτων και χρηµατοδοτήσεων, αλλά και ποιοτικοί 4

6 παράγοντες όπως είναι οι δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την έναρξη λειτουργίας µίας επιχείρησης ακόµα και οι ευκαιρίες που δροµολογούνται. Η φάση αυτή καταλήγει σε συµπεράσµατα αναφορικά µε τους παράγοντες που επιδρούν κατά κύριο λόγο στη διαµόρφωση του επιπέδου της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα Φάση 2: Ανάλυση των παραγόντων αυτοαπασχόλησης ανδρών και γυναικών Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής µελετώνται και αναλύονται οι παράγοντες που επιδρούν στο επίπεδο αυτοαπασχόλησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Ακολουθώντας την ανάλυση αυτή είναι δυνατό να µελετηθούν οι διαφορετικοί τρόποι που οι άνδρες και οι γυναίκες αντιµετωπίζουν την αυτοαπασχόληση. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται ενδεχόµενες οι διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο και κατά συνέπεια καθίσταται δυνατή η µέτρηση της διαφοροποίησης αυτής. Η φάση αυτή καταλήγει σε συµπεράσµατα αναφορικά µε τους παράγοντες που επιδρούν κατά κύριο λόγο στη διαµόρφωση του επιπέδου της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα κατά φύλο (άνδρες γυναίκες), καθώς και στη µέτρηση της διαφοροποίησης που παρουσιάζουν. Φάση 3: Οι αντιλήψεις για αυτοαπασχόληση µεταξύ ανδρών και γυναικών Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής επιχειρείται η αποτύπωση των αντιλήψεων που διαµορφώνονται για την αυτοαπασχόληση τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Οι προτεινόµενες ενέργειες και δράσεις που προκύπτουν στην παρούσα φάση, περιλαµβάνουν την παρουσίαση των αποτελεσµάτων των προηγουµένων δύο φάσεων καθώς και τη διατύπωση συµπερασµάτων και προτάσεων για την επίτευξη των στόχων της µελέτης αυτής. 5

7 3. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ανισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στους επιχειρηµατικούς κύκλους και στην αγορά εργασίας αποτελεί σοβαρό πρόβληµα για ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες, τις κυβερνήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Όταν τα άτοµα δηµιουργούν τη δική τους επιχείρηση, κατά κανόνα, έχουν καλύτερο έλεγχο του χρόνου τους και για το λόγο αυτόν, όλο και περισσότερες γυναίκες και άνδρες αναπτύσσουν την αυτοαπασχόληση και το επιχειρηµατικό πνεύµα. Ωστόσο, στην πράξη, οι γυναίκες επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν περισσότερα εµπόδια από τους άνδρες όσον αφορά το συνδυασµό της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής. Σύµφωνα µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας, Α. Θεσπίζεται ποσοτικός πίνακας για την επίτευξη της ισότητας ανδρών και γυναικών στον οικονοµικό βίο µε τελικό στόχο ο δείκτης απασχόλησης των γυναικών να ανέλθει στο 60 % έως το Β. Αποτελεί προτεραιότητα να αυξηθούν οι γυναίκες επιχειρηµατίες και οι εργαζόµενες γυναίκες και να βελτιωθεί η ποιότητα της απασχόλησής τους. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να υιοθετηθούν νέοι, ιδιαίτεροι στόχοι για την ισότητα των φύλων στις πολιτικές απασχόλησης, µε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Στην Ευρώπη, οι γυναίκες δεν διαθέτουν ακόµη τις ίδιες επιχειρηµατικές ευκαιρίες µε τους άνδρες, ούτε και τις ίδιες δυνατότητες στην αγορά εργασίας. Λόγω των κοινωνικών και πολιτισµικών στερεότυπων που έχουν κληρονοµηθεί από το παρελθόν, το ποσοστό επαγγελµατικής απασχόλησης των γυναικών είναι, γενικά, χαµηλότερο από των ανδρών, ενώ στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να επικρατεί επαγγελµατικός διαχωρισµός µε βάση το φύλο. 6

8 Γενικά, οι γυναίκες ασκούν επαγγέλµατα επισφαλέστερα και κατώτερης ποιότητας, µε χαµηλότερους µισθούς, αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες για την ανάπτυξη των επαγγελµατικών τους προσόντων και οι γυναίκες επιχειρηµατίες καλούνται να υπερνικήσουν περισσότερα εµπόδια προκειµένου να έχουν πρόσβαση στην πίστωση. Σύµφωνα µε το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά µε τον χάρτη πορείας για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών , "ζητείται από τα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν ή να ενισχύσουν στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, µέτρα που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας επί ίσοις όροις και στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας". Από την έναρξη της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας, τα έξι από τα οκτώ εκατοµµύρια θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν στην ΕΕ καλύφθηκαν από γυναίκες. Το 2005, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έφθασε το 56,3% (+1,1%) έναντι ποσοστού απασχόλησης των ανδρών 71 % (+0,6%). Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών άνω των 55 ετών αυξήθηκε επίσης ταχύτερα απ' ό,τι των ανδρών και έφθασε το 33,7%. Οι γυναίκες επιχειρηµατίες αντιπροσωπεύουν ακόµη χαµηλό ποσοστό: συγκροτούν το 30 % περίπου των επιχειρηµατικών κύκλων της ΕΕ και το 37% των ελευθέρων επαγγελµατιών. Οι γυναίκες αντιµετωπίζουν, επίσης, περισσότερα εµπόδια απ' ό,τι οι άνδρες για τη δηµιουργία επιχειρήσεων, εξαιτίας των πολιτισµικών και κοινωνικών στερεότυπων και φραγµών, του προσανατολισµού της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των πρόσθετων δυσκολιών για την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση που απαιτούν τα επιχειρηµατικά σχέδια. Ωστόσο, από τη στιγµή που οι επιχειρήσεις έχουν πλέον συσταθεί, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερη επιτυχία από τους άνδρες για την εδραίωση των επιχειρήσεών τους. Έτσι η ίδρυση του ευρωπαϊκού δικτύου για την προώθηση του γυναικείου επιχειρηµατικού πνεύµατος (WES) απετέλεσε τον καταλύτη για την άµβλυνση 7

9 των ανισοτήτων των δύο φύλων προς όφελος των γυναικών. Κύριος στόχος του είναι η αύξηση της προβολής των γυναικών επιχειρηµατιών, µε τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος χάρη σε στοιχεία όπως η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, την κατάρτιση, τα δίκτυα, την παροχή συµβουλών, την έρευνα και τις στατιστικές. Οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες που οδηγούν στην αυτοαπασχόληση γενικά µπορούν να συνοψισθούν στους παρακάτω: Μορφωτικό επίπεδο Πρότερη επαγγελµατική εµπειρία (γνώση του αντικειµένου) Επίπεδο χρηµατικών δυνατοτήτων και χρηµατοδοτήσεων Ποιοτικοί παράγοντες (ανάλυση δυσκολιών για την έναρξη λειτουργίας, ευκαιρίες που παρουσιάζονται, προτάσεις συνεργασιών, κλπ) Ευελιξία ωραρίου Εισόδηµα Οικογενειακοί λόγοι Ανάπτυξη πρωτοβουλίας Ελευθερία λήψης αποφάσεων Προκειµένου να εντοπίσουµε και να εξειδικεύσουµε τους παράγοντες αυτούς που επιδρούν στην αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα, χρησιµοποιήσαµε τα παρακάτω στοιχεία και πηγές: 1. Επισκόπηση της υπάρχουσας Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας 2. Επίσηµα δηµοσιευµένα στοιχεία της Eurostat 8

10 3. Αποτελέσµατα της ποσοτικής έρευνας που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί από το Παρατηρητήριο ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ Οι µέθοδοι αναλύσεων που χρησιµοποιήθηκαν είναι: α) Περιγραφική, β) Ποσοτική, γ) Συνδυασµένη στατιστική πληροφόρηση. 3.1 ΠΡΟΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Από την ανάλυση των στοιχείων της ποσοτικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε το 2007 για λογαριασµό του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ, προέκυψε ότι ( ιάγραµµα 1) το µεγαλύτερο ποσοστό των αυτοαπασχολούµενων στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα πάνω από 52% έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους από το έτος 1990 έως σήµερα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότι µόλις 2,85% των επιχειρήσεων αυτών έχουν ηλικία πάνω από 38 έτη. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Ι ΡΥΣΗΣ 30,00 25,00 27,32 24,84 22,13 ΠΟΣΟΣΤΟ 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2,85 ΜΕΧΡΙ ,52 15, ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ξ/ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ Η νοµική µορφή των επιχειρήσεων αυτών ( ιάγραµµα 2) είναι ως επι το πλείστον (65%) προσωπική/ατοµική, ενώ ένα ποσοστό 14% είναι ΟΕ. Από την 9

11 ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ένα ποσοστό 12% των αυτοαπασχολούµενων που καταγράφηκε σαν ΑΕ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 4% 2% ΝΟΜ ΙΚΗ Μ ΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3% 12% 14% 65% ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΕ ΕΠΕ ΕΕ ΑΕ ΑΛΛΗ 3.2 ΕΠΙΠΕ Ο ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ Για την έναρξη λειτουργίας των αυτοαπασχούµενων ( ιάγραµµα 3), µετρήθηκε ένα ποσοστό άνω του 86% που χρησιµοποίησε Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό χρησιµοποίησε τραπεζικό δανεισµό. ΙΑΓΡΑΜΜΑ LEASING ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟ- ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10

12 Αναφορικά µε την χρηµατοδότηση κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων ( ιάγραµµα 4), µετρήθηκε ένα ποσοστό άνω του 96% που χρησιµοποίησε Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΚΙΑ Αναφορικά µε την ηλικία, σύµφωνα µε την µελέτη του ΙΟΒΕ για την ελληνική επιχείρηση του έτους 2003, το 6,8% του πληθυσµού µεταξύ ετών βρίσκονται στη φάση εκκίνησης ενός επιχειρηµατικού εγχειρήµατος, είτε είναι ιδιοκτήτες/χρηµατοδότες µιας νέας επιχείρησης που δεν έχει κλείσει 42 µήνες ζωής. 3.4 ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αναφορικά µε το βαθµό δυσκολίας άντλησης κεφαλαίων για την έναρξη λειτουργίας νέων επιχειρήσεων, µετρήθηκε ότι το 48% των αυτοαπασχολούµενων ( ιάγραµµα 5) εύκολα ή σχετικά εύκολα µπορούν να βρουν τα απαιτούµενα κεφάλαια, ενώ ένα ποσοστό 35% διαπιστώθηκε ότι δύσκολα µπορούν να βρουν τα απαιτούµενα κεφάλαια. 11

13 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αναφορικά µε τις προσλήψεις προσωπικού ( ιάγραµµα 6), µόλις ένα ποσοστό 4% των επιχειρήσεων προβαίνει σε προσλήψεις. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4% 96% ΝΑΙ ΟΧΙ 12

14 Πάνω από τις µισές επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν προσλήψεις υπαλλήλων, χρησιµοποιούν τα προγράµµατα ΟΑΕ για τον σκοπό αυτό, ενώ ένα ποσοστό 22% το πρόγραµµα STAGE ( ιάγραµµα 7). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ STAGE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕ ΗΡΩΝ ΑΛΛΟ ΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.6 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ Ένα ποσοστό άνω του 55% των αυτοαπασχολούµενων ( ιάγραµµα 8) δήλωσε ότι πραγµατοποίησε κέρδη, ενώ µόλις ένα ποσοστό 15% ότι πραγµατοποίησε ζηµίες. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 23% 2% 15% 4% 56% Ξ/ Α ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΥΤΕ ΚΕΡ Η ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΡ Η 13

15 3.7 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ Σηµαντικά εντυπωσιακό γεγονός καταγράφηκε όταν πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των επιχειρήσεων εκείνων που πραγµατοποιούν κέρδη σε συνδυασµό µε τις προσλήψεις υπαλλήλων που κάνουν. Έτσι διαπιστώθηκε ( ιάγραµµα 9) ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των προσλήψεων και συγκεκριµένα το 66% το πραγµατοποίησαν οι επιχειρήσεις εκείνες που δήλωσαν ότι είχαν κέρδη το έτος 2006, ενώ ένα ποσοστό 16% των προσλήψεων το πραγµατοποίησαν οι επιχειρήσεις εκείνες που δήλωσαν ότι είχαν ζηµίες το έτος ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ 2% 2% 16% 14% 66% ΜΕ ΚΕΡ Η ΤΟ 2006 Ξ/ Α ΟΥΤΕ ΚΕΡ Η ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3.8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Αναφορικά µε τον παράγοντα «Προτάσεις συνεργασιών ανταγωνιστές» µετρήθηκε ότι ( ιάγραµµα 10) ένα ποσοστό 38% αναγνωρίζει ότι έχει ανταγωνιστές, ενώ το υπόλοιπο 62% ότι δεν δέχεται ανταγωνισµό. 14

16 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 38% 62% ΝΑΙ ΟΧΙ Ο αριθµός των ανταγωνιστών αυτών αποδείχθηκε ( ιάγραµµα 11) ότι είναι, κατά κύριο λόγο, από 0 έως 100 (ποσοστό 88%), ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό (2,5%) έχει ανταγωνιστές που ο αριθµός τους ξεπερνά τους ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 51,45 36,99 9,06 2, ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν πελάτες ( ιάγραµµα 12) που ο αριθµός τους δεν ξεπερνά τους 100 (κατά 65%) ενώ πάνω από πελάτες έχει µόνο το 11,35% των επιχειρήσεων αυτών. 15

17 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 44,17 20,68 23,79 11, ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. Το 64% των επιχειρήσεων αυτών έχει µέχρι 10 προµηθευτές ( ιάγραµµα 13), ενώ πάνω από 100 προµηθευτές µετρήθηκε ότι είχαν µόλις το 1,2% των επιχειρήσεων. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 64,07 32,59 2,13 1, ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. Πρόσβαση στο διαδίκτυο ( ιάγραµµα 14) και κατά συνέπεια σε τεχνολογίες ΤΠΕ έχει το 58% των επιχειρήσεων, ενώ ιστοσελίδα ( ιάγραµµα 15) δηλώθηκε ότι έχει το 51% των επιχειρήσεων. 16

18 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 0% 42% 58% ΝΑΙ ΟΧΙ Ξ/ Α ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΥΠΑΡΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ 49% 51% ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. Αναφορικά µε ενέργειες προώθησης, προβολής και διαφήµισης, µετρήθηκε ότι ( ιάγραµµα 16) πραγµατοποιεί το 30% των επιχειρήσεων. 17

19 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1% 30% 69% ΝΑΙ ΟΧΙ Ξ/ Α ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. Το 85% των επιχειρήσεων ενηµερώνεται για ζητήµατα επιχειρηµατικότητας ( ιάγραµµα 17), µε κύρια πηγή τις εφηµερίδες (32%) και το Internet κατά 26% ( ιάγραµµα 18). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15% ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ 85% ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. 18

20 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 5% ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 2% 7% 26% 8% 20% 32% INTERNET ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. 19

21 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Από την ανάλυση των στοιχείων της ποσοτικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ το έτος 2007, προέκυψε ότι (Πίνακας 1) το σύνολο των επιχειρήσεων ήταν 1361 εκ των οποίων 982 ή ποσοστό 72,15% επιχειρήσεις που ανήκαν σε άνδρες και το υπόλοιπο 27,85% επιχειρήσεις που ανήκαν σε γυναίκες. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΧΟΝ ΡΙΚΟ& ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ& ΑΝ ΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 2 0, , , , , , , ,71 3 0, , ,

22 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 6 0,61 5 1,32 11 ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 3 0,31 2 0,53 5 ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 50 5, ,12 77 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , , ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑ ΩΝ Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στο επίπεδο αυτοαπασχόλησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Με την προσέγγιση αυτήν αναδεικνύονται οι διαφοροποιήσεις ως προς τους παράγοντες αυτούς µε βάση το φύλο και κατά συνέπεια είναι δυνατή η µέτρηση της διαφοροποίησης αυτής ΠΡΟΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μελετώντας το έτος ίδρυσης των επιχειρήσεων ( ιαγράµµατα 19 και 20) προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις των γυναικών είναι νεότερες από αυτές των ανδρών (το ποσοστό των επιχειρήσεων κάτω των 17 ετών ήταν 62% για τους άνδρες και 67% για τις γυναίκες, ενώ οι επιχειρήσεις άνω των 17 ετών ήταν για τους άνδρες 37% και 32% για τις γυναίκες. 21

23 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 ΑΝ ΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 3,48 ΜΕΧΡΙ ,45 22,46 38,26 23, ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 0,43 Ξ/ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2,72 ΜΕΧΡΙ ,88 18,71 36,39 30, ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 0,68 Ξ/ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 22

24 4.2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αναφορικά µε τη νοµική µορφή των επιχειρήσεων ( ιαγράµµατα 21 και 22), δεν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ ανδρών και γυναικών. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 ΑΝ ΡΕΣ 2% 13% 2% 3% 13% 67% ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΕ ΕΠΕ ΕΕ ΑΕ ΑΛΛΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 2% 9% ΓΥΝΑΙΚΕΣ 4% 4% 15% 66% ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΕ ΕΠΕ ΕΕ ΑΕ ΑΛΛΗ 23

25 Κυριαρχούσα µορφή επιχείρησης, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες µετρήθηκε ότι ήταν η προσωπική/ατοµική µε ποσοστά 67% για τους άνδρες και 66% για τις γυναίκες ΕΠΙΠΕ Ο ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες αυτοαπασχολούµενοι επιχειρηµατίες χρησιµοποιούν σχεδόν αποκλειστικά ίδια κεφάλαια για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους ( ιαγράµµατα 23 και 24). Το ποσοστό για τους άνδρες µετρήθηκε σε 97%, ενώ για τις γυναίκες σε 96%. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 ΑΝ ΡΕΣ LEASING ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟ-ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 24

26 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 ΓΥΝΑΙΚΕΣ LEASING ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟ-ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεών τους κατά τη διάρκεια λειτουργίας και οι άνδρες και οι γυναίκες χρησιµοποιούν σχεδόν κατά αποκλειστικότητα ίδια κεφάλαια ( ιαγράµµατα 25 και 26), µε τις γυναίκες να εµπιστεύονται κατά πολύ µικρό όµως ποσοστό τον τραπεζικό δανεισµό. Τα ποσοστά των ιδίων κεφαλαίων µετρήθηκαν ως 96,8% για τους άνδρες και 94,5% για τις γυναίκες. 25

27 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝ ΡΕΣ LEASING ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟ-ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ LEASING ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟ-ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 26

28 4.4. ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αναφορικά µε τις δυσκολίες που παρουσιάζονται για την εξεύρεση κεφαλαίων για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους ( ιαγράµµατα 27 και 28), οι γυναίκες παρουσιάζουν ελαφρά µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας από ότι οι άνδρες, έχοντας ένα ποσοστό 56% (δύσκολα και σχετικά δύσκολα) ενώ για τους άνδρες το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 51%. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 ΒΑΘΜΟΣ ΥΣΚΟΛΙΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝ ΡΕΣ 17% 26% 34% 23% ΕΥΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ ΥΣΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΣΚΟΛΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 ΒΑΘΜΟΣ ΥΣΚΟΛΙΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18% 20% 38% 24% ΕΥΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ ΥΣΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΣΚΟΛΑ 27

29 4.5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Όσον αφορά τις ευκαιρίες και ιδιαίτερα την τάση για ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους ( ιαγράµµατα 29 και 30), οι αναλύσεις έδειξαν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες παρουσίασαν τα ίδια ακριβώς ποσοστά. Προσλήψεις πραγµατοποίησαν το 4% των επιχειρήσεων τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 29 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝ ΡΕΣ 4% 96% ΝΑΙ ΟΧΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 4% 96% ΝΑΙ ΟΧΙ 28

30 Τα προγράµµατα που χρησιµοποίησαν προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τις προσλήψεις αυτές ( ιαγράµµατα 31 και 32) ήταν κατά κύριο λόγο του ΟΑΕ (49% για τους άνδρες και 58% για τις γυναίκες) και κατά δεύτερο λόγο τα προγράµµατα STAGE µε 22% τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 31 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΑΝ ΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 STAGE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕ ΗΡΩΝ ΑΛΛΟ ΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 32 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 STAGE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕ ΗΡΩΝ ΑΛΛΟ ΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29

31 4.6. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι µεγαλύτερη κερδοφορία παρουσίασαν οι ανδρικές επιχειρήσεις από αυτές των γυναικών ( ιαγράµµατα 33 και 34). Τα ποσοστά µετρήθηκαν σε 58% για τους άνδρες και 45% για τις γυναίκες ΙΑΓΡΑΜΜΑ 33 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝ ΡΩΝ 21% 2% 14% 5% 58% Ξ/ Α ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΥΤΕ ΚΕΡ Η ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΡ Η ΙΑΓΡΑΜΜΑ 34 30% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3% 18% 4% Ξ/ Α ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΥΤΕ ΚΕΡ Η ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΕΣ 45% ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΡ Η 30

32 4.7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σηµαντική διαφοροποίηση παρουσιάσθηκε στην αναγνώριση εκ µέρους των αυτοαπασχολούµενων ανδρών και γυναικών για την ύπαρξη ή µη ανταγωνιστών ( ιαγράµµατα 35 και 36). Το 41% των ανδρών δήλωσε ότι υπάρχουν ανταγωνιστές, ενώ στις γυναίκες το ποσοστό ανήλθε σε 63%. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 35 ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΑΝ ΡΕΣ 41% 59% ΝΑΙ ΟΧΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 36 ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ 37% 63% ΝΑΙ ΟΧΙ 31

33 Αναφορικά µε τον αριθµό των ανταγωνιστών ( ιάγραµµα 37), ενώ και οι άνδρες και οι γυναίκες αναγνωρίζουν σε µεγαλύτερο ποσοστό ότι οι ανταγωνιστές τους είναι κατά κύριο λόγο έως 10, εν τούτοις τα ποσοστά διαφοροποιούνται σηµαντικά. Μέχρι 10 ανταγωνιστές δήλωσε ότι έχει το 58% των ανδρών και το 80% των γυναικών, ενώ από 11 έως 100 ανταγωνιστές δήλωσε ότι έχει το 32% των ανδρών και το 16% των γυναικών. ηλαδή παρατηρήθηκε το φαινόµενο της µεγαλύτερης συγκέντρωσης του αριθµού των ανταγωνιστών στις γυναίκες. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 37 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 79,89 57,79 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 31,95 16,20 7,69 3,91 2,56 0, ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 4.8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΛΑΤΕΣ Ο αριθµός των πελατών των αυτοαπασχολούµενων παρουσιάζει ελαφρά διαφοροποίηση µεταξύ ανδρών και γυναικών ( ιάγραµµα 38). Ενώ για την κατηγορία 0-10 πελάτες τα ποσοστά είναι παρόµοια, στην κατηγορία

34 υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση µε τους άνδρες να παρουσιάζουν ένα ποσοστό 50%, ενώ οι γυναίκες στην ίδια κατηγορία 34% ΙΑΓΡΑΜΜΑ 38 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 46,89 ΑΝ ΡΕΣ 34,43 30,33 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20,82 19,67 22,18 15,57 10, ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 4.9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ο αριθµός των προµηθευτών των επιχειρήσεων παρουσιάζει µικρές διαφοροποιήσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών ( ιάγραµµα 39). Μέχρι 10 προµηθευτές παρουσιάζει το 62,5% των ανδρών και το 68% των γυναικών, ενώ στην επόµενη κατηγορία (11 έως 50 προµηθευτές) οι άνδρες παρουσιάζουν ποσοστό 33,5% και οι γυναίκες 30%. 33

35 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 39 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 68,38 62,48 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 33,55 29,90 2,56 1,03 1,41 0, ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Πρόσβαση στο διαδίκτυο παρουσιάζει το 57,7% των ανδρών και το 56,7% των γυναικών ( ιάγραµµα 40), ενώ ιστοσελίδα έχει το 29,3% των ανδρικών και το 28,7% των γυναικείων επιχειρήσεων ( ιάγραµµα 41), καθιστώντας έτσι τον παράγοντα «νέες τεχνολογίες» µη διαφοροποιηµένο µεταξύ ανδρών και γυναικών. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 40 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 57,74 56,73 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 41,96 43,27 0,31 0,00 ΝΑΙ ΟΧΙ Ξ/ Α 34

36 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 41 ΥΠΑΡΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 29,29 ΝΑΙ 28,76 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 70,71 ΟΧΙ 71, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ Ενέργειες που αποσκοπούν στην προώθηση, στη διαφήµιση και στην προβολή ( ιάγραµµα 42) πραγµατοποιεί το 30% των αυτοαπασχολούµενων τόσο ανδρών όσο και γυναικών µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει και για τον παράγοντα αυτόν καµία διαφοροποίηση. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 42 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 69,25 69,13 ΑΝ ΡΕΣ 30,14 30,61 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0,61 0,26 ΝΑΙ ΟΧΙ Ξ/ Α 35

37 4.12. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αναφορικά µε την επιχειρηµατικότητα ( ιάγραµµα 43), µετρήθηκε ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες επιζητούν την ενηµέρωση και µάλιστα µε αρκετά µεγάλα ποσοστά (85,2% οι άνδρες και 86,6% οι γυναίκες) έχοντας σαν κύριες πηγές πληροφόρησης τις εφηµερίδες και το Internet µε τα ίδια ακριβώς ποσοστά 34% και 26% αντίστοιχα ( ιαγράµµατα 44 και 45). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 43 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100,00 85,23 86,58 80,00 ΑΝ ΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 60,00 40,00 20,00 14,77 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13,42 0,00 ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 44 9% 4% ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝ ΡΩΝ 2% 6% 26% 19% INTERNET ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ 34% ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 36

38 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 45 6% 5% ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2% 6% 26% 21% INTERNET ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ 34% ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 37

39 5. ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Προκειµένου να καταγραφούν και να αναλυθούν οι αντιλήψεις των ανδρών και γυναικών για το φαινόµενο της αυτοαπασχόλησης, καθώς και να µετρηθεί η διαφοροποίηση που υπάρχει µεταξύ των φύλων, χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη για λογαριασµό του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. Από τα στοιχεία αυτά επελέγησαν εκείνα από τα οποία προκύπτουν οι αντιλήψεις των ανδρών και γυναικών. Συνεπώς όλες οι αναλύσεις που ακολουθούν, βασίζονται στην ανάλυση των στοιχείων της ήδη διεξαχθείσης έρευνας ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Αναλύοντας τα σηµαντικότερα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι επιχειρηµατίες όταν πρόκειται να δηµιουργήσουν µία νέα επιχείρηση στον κλάδο που δραστηριοποιούνται, προέκυψε το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ ανδρών και γυναικών ( ιάγραµµα 46). Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες θεωρούν ότι τα εµπόδια αυτά είναι κατά κύριο λόγο η ύπαρξη ισχυρών ανταγωνιστών, το υψηλό κόστος εισόδου, άλλο εµπόδιο και το µικρό ποσοστό κέρδους. Τα τέσσερα αυτά εµπόδια παρουσιάζουν ένα ποσοστό 78,6% για τους άνδρες και 78% για τις γυναίκες. Άλλα εµπόδια που καταγράφηκαν ήταν τα θεσµικά ζητήµατα, η έλλειψη πρόσβασης στην τεχνολογία και το υψηλό ρίσκο εισόδου που παρουσίασαν (21,3% για τους άνδρες και 21,9% για τις γυναίκες). Η σειρά κατάταξης των εµποδίων αυτών ήταν η ίδια και η µόνη διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε ήταν οι µικρές αποκλίσεις που παρουσίασαν τα ποσοστά κάθε εµποδίου που καταγράφηκε µεταξύ ανδρών και γυναικών. 38

ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Ερευνητική Οµάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Νοέµβριος 2008 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών Επιµέλεια έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη : Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πράξη : Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πράξη : Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Υποέργο 1: Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΘΗΚΑΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα