ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Αυτοαπασχόλησης & Οι Αντιλήψεις Ανδρών & Γυναικών στην Ελλάδα ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 20%

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΉ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ

3 4.12. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΛΑ ΟΥ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΙΣΙΟ ΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι να προσδιορισθούν οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο της αυτοαπασχόλησης και ακολούθως να αναλυθούν και µελετηθούν διεξοδικά οι διαφορετικοί τρόποι που το φύλο επηρεάζει την προτίµηση για αυτοαπασχόληση και ιδιαίτερα την ενεργό συµµετοχή των γυναικών. Κατά συνέπεια θα µετρηθεί η διαφοροποίηση που παρουσιάζεται µεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά µε την προτίµηση για επιχειρηµατικότητα εστιάζοντας στην αυτοαπασχόληση. Μέσα από περιγραφική, ποσοτική και συνδυασµένη στατιστική πληροφόρηση επιχειρείται τόσο η ανάδειξη των παραγόντων που επιδρούν στη στροφή των ατόµων στην αυτοαπασχόληση µέσα από την έρευνα του Παρατηρητηρίου για της ΜΜΕ όσο και οι διαφοροποιήσεις αυτών µε βάση το φύλο. Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη των δράσεων εκείνων που θα εµβαθύνουν περαιτέρω στη διερεύνηση της αυτοαπασχόλησης στη χώρα και θα βοηθήσουν στη συλλογή, τήρηση και διάχυση της απαραίτητης πληροφόρησης. 3

5 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Για την εκπόνηση της µελέτης ακολουθήθηκε η παρακάτω περιγραφόµενη µεθοδολογία: Α. Προσδιορισµός των κύριων παραγόντων της αυτοαπασχόλησης. Β. Ανάλυση των παραγόντων αυτοαπασχόλησης των ανδρών. Γ. Ανάλυση των παραγόντων αυτοαπασχόλησης των γυναικών.. Μέτρηση της διαφοροποίησης των παραγόντων µεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε. Παρουσίαση των αντιλήψεων για αυτοαπασχόληση µεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να εκπονηθεί η µελέτη ελήφθησαν από τα αποτελέσµατα της ποσοτικής έρευνας που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί από το Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ ΟΜΉ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ Η παρούσα µελέτη χωρίσθηκε σε τρεις φάσεις εργασίας, ως ακολούθως: Φάση 1: Προσδιορισµός των κύριων παραγόντων Είναι η πρώτη φάση του έργου που συνίσταται στην ανάλυση και προσδιορισµό των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν το επίπεδο της αυτοαπασχόλησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής εντοπίζονται οι παράγοντες που κατά κύριο λόγο επιδρούν στη διαµόρφωση της αυτοαπασχόλησης. Στη φάση αυτή αναµένεται να αποτυπωθούν διάφοροι παράγοντες, όπως είναι το µορφωτικό επίπεδο, η πρότερη επαγγελµατική εµπειρία, το επιχειρηµατικό πνεύµα, το επίπεδο χρηµατικών δυνατοτήτων και χρηµατοδοτήσεων, αλλά και ποιοτικοί 4

6 παράγοντες όπως είναι οι δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την έναρξη λειτουργίας µίας επιχείρησης ακόµα και οι ευκαιρίες που δροµολογούνται. Η φάση αυτή καταλήγει σε συµπεράσµατα αναφορικά µε τους παράγοντες που επιδρούν κατά κύριο λόγο στη διαµόρφωση του επιπέδου της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα Φάση 2: Ανάλυση των παραγόντων αυτοαπασχόλησης ανδρών και γυναικών Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής µελετώνται και αναλύονται οι παράγοντες που επιδρούν στο επίπεδο αυτοαπασχόλησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Ακολουθώντας την ανάλυση αυτή είναι δυνατό να µελετηθούν οι διαφορετικοί τρόποι που οι άνδρες και οι γυναίκες αντιµετωπίζουν την αυτοαπασχόληση. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται ενδεχόµενες οι διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο και κατά συνέπεια καθίσταται δυνατή η µέτρηση της διαφοροποίησης αυτής. Η φάση αυτή καταλήγει σε συµπεράσµατα αναφορικά µε τους παράγοντες που επιδρούν κατά κύριο λόγο στη διαµόρφωση του επιπέδου της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα κατά φύλο (άνδρες γυναίκες), καθώς και στη µέτρηση της διαφοροποίησης που παρουσιάζουν. Φάση 3: Οι αντιλήψεις για αυτοαπασχόληση µεταξύ ανδρών και γυναικών Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής επιχειρείται η αποτύπωση των αντιλήψεων που διαµορφώνονται για την αυτοαπασχόληση τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Οι προτεινόµενες ενέργειες και δράσεις που προκύπτουν στην παρούσα φάση, περιλαµβάνουν την παρουσίαση των αποτελεσµάτων των προηγουµένων δύο φάσεων καθώς και τη διατύπωση συµπερασµάτων και προτάσεων για την επίτευξη των στόχων της µελέτης αυτής. 5

7 3. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ανισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στους επιχειρηµατικούς κύκλους και στην αγορά εργασίας αποτελεί σοβαρό πρόβληµα για ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες, τις κυβερνήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Όταν τα άτοµα δηµιουργούν τη δική τους επιχείρηση, κατά κανόνα, έχουν καλύτερο έλεγχο του χρόνου τους και για το λόγο αυτόν, όλο και περισσότερες γυναίκες και άνδρες αναπτύσσουν την αυτοαπασχόληση και το επιχειρηµατικό πνεύµα. Ωστόσο, στην πράξη, οι γυναίκες επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν περισσότερα εµπόδια από τους άνδρες όσον αφορά το συνδυασµό της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής. Σύµφωνα µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας, Α. Θεσπίζεται ποσοτικός πίνακας για την επίτευξη της ισότητας ανδρών και γυναικών στον οικονοµικό βίο µε τελικό στόχο ο δείκτης απασχόλησης των γυναικών να ανέλθει στο 60 % έως το Β. Αποτελεί προτεραιότητα να αυξηθούν οι γυναίκες επιχειρηµατίες και οι εργαζόµενες γυναίκες και να βελτιωθεί η ποιότητα της απασχόλησής τους. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να υιοθετηθούν νέοι, ιδιαίτεροι στόχοι για την ισότητα των φύλων στις πολιτικές απασχόλησης, µε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Στην Ευρώπη, οι γυναίκες δεν διαθέτουν ακόµη τις ίδιες επιχειρηµατικές ευκαιρίες µε τους άνδρες, ούτε και τις ίδιες δυνατότητες στην αγορά εργασίας. Λόγω των κοινωνικών και πολιτισµικών στερεότυπων που έχουν κληρονοµηθεί από το παρελθόν, το ποσοστό επαγγελµατικής απασχόλησης των γυναικών είναι, γενικά, χαµηλότερο από των ανδρών, ενώ στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να επικρατεί επαγγελµατικός διαχωρισµός µε βάση το φύλο. 6

8 Γενικά, οι γυναίκες ασκούν επαγγέλµατα επισφαλέστερα και κατώτερης ποιότητας, µε χαµηλότερους µισθούς, αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες για την ανάπτυξη των επαγγελµατικών τους προσόντων και οι γυναίκες επιχειρηµατίες καλούνται να υπερνικήσουν περισσότερα εµπόδια προκειµένου να έχουν πρόσβαση στην πίστωση. Σύµφωνα µε το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά µε τον χάρτη πορείας για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών , "ζητείται από τα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν ή να ενισχύσουν στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, µέτρα που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας επί ίσοις όροις και στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας". Από την έναρξη της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας, τα έξι από τα οκτώ εκατοµµύρια θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν στην ΕΕ καλύφθηκαν από γυναίκες. Το 2005, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έφθασε το 56,3% (+1,1%) έναντι ποσοστού απασχόλησης των ανδρών 71 % (+0,6%). Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών άνω των 55 ετών αυξήθηκε επίσης ταχύτερα απ' ό,τι των ανδρών και έφθασε το 33,7%. Οι γυναίκες επιχειρηµατίες αντιπροσωπεύουν ακόµη χαµηλό ποσοστό: συγκροτούν το 30 % περίπου των επιχειρηµατικών κύκλων της ΕΕ και το 37% των ελευθέρων επαγγελµατιών. Οι γυναίκες αντιµετωπίζουν, επίσης, περισσότερα εµπόδια απ' ό,τι οι άνδρες για τη δηµιουργία επιχειρήσεων, εξαιτίας των πολιτισµικών και κοινωνικών στερεότυπων και φραγµών, του προσανατολισµού της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των πρόσθετων δυσκολιών για την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση που απαιτούν τα επιχειρηµατικά σχέδια. Ωστόσο, από τη στιγµή που οι επιχειρήσεις έχουν πλέον συσταθεί, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερη επιτυχία από τους άνδρες για την εδραίωση των επιχειρήσεών τους. Έτσι η ίδρυση του ευρωπαϊκού δικτύου για την προώθηση του γυναικείου επιχειρηµατικού πνεύµατος (WES) απετέλεσε τον καταλύτη για την άµβλυνση 7

9 των ανισοτήτων των δύο φύλων προς όφελος των γυναικών. Κύριος στόχος του είναι η αύξηση της προβολής των γυναικών επιχειρηµατιών, µε τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος χάρη σε στοιχεία όπως η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, την κατάρτιση, τα δίκτυα, την παροχή συµβουλών, την έρευνα και τις στατιστικές. Οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες που οδηγούν στην αυτοαπασχόληση γενικά µπορούν να συνοψισθούν στους παρακάτω: Μορφωτικό επίπεδο Πρότερη επαγγελµατική εµπειρία (γνώση του αντικειµένου) Επίπεδο χρηµατικών δυνατοτήτων και χρηµατοδοτήσεων Ποιοτικοί παράγοντες (ανάλυση δυσκολιών για την έναρξη λειτουργίας, ευκαιρίες που παρουσιάζονται, προτάσεις συνεργασιών, κλπ) Ευελιξία ωραρίου Εισόδηµα Οικογενειακοί λόγοι Ανάπτυξη πρωτοβουλίας Ελευθερία λήψης αποφάσεων Προκειµένου να εντοπίσουµε και να εξειδικεύσουµε τους παράγοντες αυτούς που επιδρούν στην αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα, χρησιµοποιήσαµε τα παρακάτω στοιχεία και πηγές: 1. Επισκόπηση της υπάρχουσας Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας 2. Επίσηµα δηµοσιευµένα στοιχεία της Eurostat 8

10 3. Αποτελέσµατα της ποσοτικής έρευνας που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί από το Παρατηρητήριο ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ Οι µέθοδοι αναλύσεων που χρησιµοποιήθηκαν είναι: α) Περιγραφική, β) Ποσοτική, γ) Συνδυασµένη στατιστική πληροφόρηση. 3.1 ΠΡΟΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Από την ανάλυση των στοιχείων της ποσοτικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε το 2007 για λογαριασµό του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ, προέκυψε ότι ( ιάγραµµα 1) το µεγαλύτερο ποσοστό των αυτοαπασχολούµενων στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα πάνω από 52% έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους από το έτος 1990 έως σήµερα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότι µόλις 2,85% των επιχειρήσεων αυτών έχουν ηλικία πάνω από 38 έτη. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Ι ΡΥΣΗΣ 30,00 25,00 27,32 24,84 22,13 ΠΟΣΟΣΤΟ 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2,85 ΜΕΧΡΙ ,52 15, ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ξ/ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ Η νοµική µορφή των επιχειρήσεων αυτών ( ιάγραµµα 2) είναι ως επι το πλείστον (65%) προσωπική/ατοµική, ενώ ένα ποσοστό 14% είναι ΟΕ. Από την 9

11 ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ένα ποσοστό 12% των αυτοαπασχολούµενων που καταγράφηκε σαν ΑΕ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 4% 2% ΝΟΜ ΙΚΗ Μ ΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3% 12% 14% 65% ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΕ ΕΠΕ ΕΕ ΑΕ ΑΛΛΗ 3.2 ΕΠΙΠΕ Ο ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ Για την έναρξη λειτουργίας των αυτοαπασχούµενων ( ιάγραµµα 3), µετρήθηκε ένα ποσοστό άνω του 86% που χρησιµοποίησε Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό χρησιµοποίησε τραπεζικό δανεισµό. ΙΑΓΡΑΜΜΑ LEASING ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟ- ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10

12 Αναφορικά µε την χρηµατοδότηση κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων ( ιάγραµµα 4), µετρήθηκε ένα ποσοστό άνω του 96% που χρησιµοποίησε Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΚΙΑ Αναφορικά µε την ηλικία, σύµφωνα µε την µελέτη του ΙΟΒΕ για την ελληνική επιχείρηση του έτους 2003, το 6,8% του πληθυσµού µεταξύ ετών βρίσκονται στη φάση εκκίνησης ενός επιχειρηµατικού εγχειρήµατος, είτε είναι ιδιοκτήτες/χρηµατοδότες µιας νέας επιχείρησης που δεν έχει κλείσει 42 µήνες ζωής. 3.4 ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αναφορικά µε το βαθµό δυσκολίας άντλησης κεφαλαίων για την έναρξη λειτουργίας νέων επιχειρήσεων, µετρήθηκε ότι το 48% των αυτοαπασχολούµενων ( ιάγραµµα 5) εύκολα ή σχετικά εύκολα µπορούν να βρουν τα απαιτούµενα κεφάλαια, ενώ ένα ποσοστό 35% διαπιστώθηκε ότι δύσκολα µπορούν να βρουν τα απαιτούµενα κεφάλαια. 11

13 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αναφορικά µε τις προσλήψεις προσωπικού ( ιάγραµµα 6), µόλις ένα ποσοστό 4% των επιχειρήσεων προβαίνει σε προσλήψεις. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4% 96% ΝΑΙ ΟΧΙ 12

14 Πάνω από τις µισές επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν προσλήψεις υπαλλήλων, χρησιµοποιούν τα προγράµµατα ΟΑΕ για τον σκοπό αυτό, ενώ ένα ποσοστό 22% το πρόγραµµα STAGE ( ιάγραµµα 7). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ STAGE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕ ΗΡΩΝ ΑΛΛΟ ΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.6 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ Ένα ποσοστό άνω του 55% των αυτοαπασχολούµενων ( ιάγραµµα 8) δήλωσε ότι πραγµατοποίησε κέρδη, ενώ µόλις ένα ποσοστό 15% ότι πραγµατοποίησε ζηµίες. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 23% 2% 15% 4% 56% Ξ/ Α ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΥΤΕ ΚΕΡ Η ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΡ Η 13

15 3.7 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ Σηµαντικά εντυπωσιακό γεγονός καταγράφηκε όταν πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των επιχειρήσεων εκείνων που πραγµατοποιούν κέρδη σε συνδυασµό µε τις προσλήψεις υπαλλήλων που κάνουν. Έτσι διαπιστώθηκε ( ιάγραµµα 9) ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των προσλήψεων και συγκεκριµένα το 66% το πραγµατοποίησαν οι επιχειρήσεις εκείνες που δήλωσαν ότι είχαν κέρδη το έτος 2006, ενώ ένα ποσοστό 16% των προσλήψεων το πραγµατοποίησαν οι επιχειρήσεις εκείνες που δήλωσαν ότι είχαν ζηµίες το έτος ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ 2% 2% 16% 14% 66% ΜΕ ΚΕΡ Η ΤΟ 2006 Ξ/ Α ΟΥΤΕ ΚΕΡ Η ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3.8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Αναφορικά µε τον παράγοντα «Προτάσεις συνεργασιών ανταγωνιστές» µετρήθηκε ότι ( ιάγραµµα 10) ένα ποσοστό 38% αναγνωρίζει ότι έχει ανταγωνιστές, ενώ το υπόλοιπο 62% ότι δεν δέχεται ανταγωνισµό. 14

16 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 38% 62% ΝΑΙ ΟΧΙ Ο αριθµός των ανταγωνιστών αυτών αποδείχθηκε ( ιάγραµµα 11) ότι είναι, κατά κύριο λόγο, από 0 έως 100 (ποσοστό 88%), ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό (2,5%) έχει ανταγωνιστές που ο αριθµός τους ξεπερνά τους ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 51,45 36,99 9,06 2, ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν πελάτες ( ιάγραµµα 12) που ο αριθµός τους δεν ξεπερνά τους 100 (κατά 65%) ενώ πάνω από πελάτες έχει µόνο το 11,35% των επιχειρήσεων αυτών. 15

17 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 44,17 20,68 23,79 11, ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. Το 64% των επιχειρήσεων αυτών έχει µέχρι 10 προµηθευτές ( ιάγραµµα 13), ενώ πάνω από 100 προµηθευτές µετρήθηκε ότι είχαν µόλις το 1,2% των επιχειρήσεων. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 64,07 32,59 2,13 1, ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. Πρόσβαση στο διαδίκτυο ( ιάγραµµα 14) και κατά συνέπεια σε τεχνολογίες ΤΠΕ έχει το 58% των επιχειρήσεων, ενώ ιστοσελίδα ( ιάγραµµα 15) δηλώθηκε ότι έχει το 51% των επιχειρήσεων. 16

18 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 0% 42% 58% ΝΑΙ ΟΧΙ Ξ/ Α ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 ΥΠΑΡΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ 49% 51% ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. Αναφορικά µε ενέργειες προώθησης, προβολής και διαφήµισης, µετρήθηκε ότι ( ιάγραµµα 16) πραγµατοποιεί το 30% των επιχειρήσεων. 17

19 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1% 30% 69% ΝΑΙ ΟΧΙ Ξ/ Α ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. Το 85% των επιχειρήσεων ενηµερώνεται για ζητήµατα επιχειρηµατικότητας ( ιάγραµµα 17), µε κύρια πηγή τις εφηµερίδες (32%) και το Internet κατά 26% ( ιάγραµµα 18). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15% ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ 85% ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. 18

20 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 5% ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 2% 7% 26% 8% 20% 32% INTERNET ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΗΓΗ: Επεξεργασία των αποτελεσµάτων της ποσοτικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. 19

21 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Από την ανάλυση των στοιχείων της ποσοτικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ το έτος 2007, προέκυψε ότι (Πίνακας 1) το σύνολο των επιχειρήσεων ήταν 1361 εκ των οποίων 982 ή ποσοστό 72,15% επιχειρήσεις που ανήκαν σε άνδρες και το υπόλοιπο 27,85% επιχειρήσεις που ανήκαν σε γυναίκες. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΧΟΝ ΡΙΚΟ& ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ& ΑΝ ΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 2 0, , , , , , , ,71 3 0, , ,

22 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 6 0,61 5 1,32 11 ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 3 0,31 2 0,53 5 ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 50 5, ,12 77 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , , ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑ ΩΝ Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στο επίπεδο αυτοαπασχόλησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Με την προσέγγιση αυτήν αναδεικνύονται οι διαφοροποιήσεις ως προς τους παράγοντες αυτούς µε βάση το φύλο και κατά συνέπεια είναι δυνατή η µέτρηση της διαφοροποίησης αυτής ΠΡΟΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μελετώντας το έτος ίδρυσης των επιχειρήσεων ( ιαγράµµατα 19 και 20) προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις των γυναικών είναι νεότερες από αυτές των ανδρών (το ποσοστό των επιχειρήσεων κάτω των 17 ετών ήταν 62% για τους άνδρες και 67% για τις γυναίκες, ενώ οι επιχειρήσεις άνω των 17 ετών ήταν για τους άνδρες 37% και 32% για τις γυναίκες. 21

23 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 ΑΝ ΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 3,48 ΜΕΧΡΙ ,45 22,46 38,26 23, ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 0,43 Ξ/ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 20 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2,72 ΜΕΧΡΙ ,88 18,71 36,39 30, ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 0,68 Ξ/ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 22

24 4.2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αναφορικά µε τη νοµική µορφή των επιχειρήσεων ( ιαγράµµατα 21 και 22), δεν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ ανδρών και γυναικών. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 21 ΑΝ ΡΕΣ 2% 13% 2% 3% 13% 67% ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΕ ΕΠΕ ΕΕ ΑΕ ΑΛΛΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 22 2% 9% ΓΥΝΑΙΚΕΣ 4% 4% 15% 66% ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΕ ΕΠΕ ΕΕ ΑΕ ΑΛΛΗ 23

25 Κυριαρχούσα µορφή επιχείρησης, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες µετρήθηκε ότι ήταν η προσωπική/ατοµική µε ποσοστά 67% για τους άνδρες και 66% για τις γυναίκες ΕΠΙΠΕ Ο ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες αυτοαπασχολούµενοι επιχειρηµατίες χρησιµοποιούν σχεδόν αποκλειστικά ίδια κεφάλαια για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους ( ιαγράµµατα 23 και 24). Το ποσοστό για τους άνδρες µετρήθηκε σε 97%, ενώ για τις γυναίκες σε 96%. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 23 ΑΝ ΡΕΣ LEASING ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟ-ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 24

26 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 24 ΓΥΝΑΙΚΕΣ LEASING ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟ-ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεών τους κατά τη διάρκεια λειτουργίας και οι άνδρες και οι γυναίκες χρησιµοποιούν σχεδόν κατά αποκλειστικότητα ίδια κεφάλαια ( ιαγράµµατα 25 και 26), µε τις γυναίκες να εµπιστεύονται κατά πολύ µικρό όµως ποσοστό τον τραπεζικό δανεισµό. Τα ποσοστά των ιδίων κεφαλαίων µετρήθηκαν ως 96,8% για τους άνδρες και 94,5% για τις γυναίκες. 25

27 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 25 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝ ΡΕΣ LEASING ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟ-ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 26 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ LEASING ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΚΟ-ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 26

28 4.4. ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αναφορικά µε τις δυσκολίες που παρουσιάζονται για την εξεύρεση κεφαλαίων για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους ( ιαγράµµατα 27 και 28), οι γυναίκες παρουσιάζουν ελαφρά µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας από ότι οι άνδρες, έχοντας ένα ποσοστό 56% (δύσκολα και σχετικά δύσκολα) ενώ για τους άνδρες το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 51%. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 27 ΒΑΘΜΟΣ ΥΣΚΟΛΙΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝ ΡΕΣ 17% 26% 34% 23% ΕΥΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ ΥΣΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΣΚΟΛΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 28 ΒΑΘΜΟΣ ΥΣΚΟΛΙΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18% 20% 38% 24% ΕΥΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ ΥΣΚΟΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΣΚΟΛΑ 27

29 4.5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Όσον αφορά τις ευκαιρίες και ιδιαίτερα την τάση για ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους ( ιαγράµµατα 29 και 30), οι αναλύσεις έδειξαν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες παρουσίασαν τα ίδια ακριβώς ποσοστά. Προσλήψεις πραγµατοποίησαν το 4% των επιχειρήσεων τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 29 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝ ΡΕΣ 4% 96% ΝΑΙ ΟΧΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 4% 96% ΝΑΙ ΟΧΙ 28

30 Τα προγράµµατα που χρησιµοποίησαν προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τις προσλήψεις αυτές ( ιαγράµµατα 31 και 32) ήταν κατά κύριο λόγο του ΟΑΕ (49% για τους άνδρες και 58% για τις γυναίκες) και κατά δεύτερο λόγο τα προγράµµατα STAGE µε 22% τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 31 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΑΝ ΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 STAGE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕ ΗΡΩΝ ΑΛΛΟ ΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 32 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 STAGE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕ ΗΡΩΝ ΑΛΛΟ ΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29

31 4.6. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι µεγαλύτερη κερδοφορία παρουσίασαν οι ανδρικές επιχειρήσεις από αυτές των γυναικών ( ιαγράµµατα 33 και 34). Τα ποσοστά µετρήθηκαν σε 58% για τους άνδρες και 45% για τις γυναίκες ΙΑΓΡΑΜΜΑ 33 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝ ΡΩΝ 21% 2% 14% 5% 58% Ξ/ Α ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΥΤΕ ΚΕΡ Η ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΡ Η ΙΑΓΡΑΜΜΑ 34 30% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3% 18% 4% Ξ/ Α ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΥΤΕ ΚΕΡ Η ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΕΣ 45% ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΡ Η 30

32 4.7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σηµαντική διαφοροποίηση παρουσιάσθηκε στην αναγνώριση εκ µέρους των αυτοαπασχολούµενων ανδρών και γυναικών για την ύπαρξη ή µη ανταγωνιστών ( ιαγράµµατα 35 και 36). Το 41% των ανδρών δήλωσε ότι υπάρχουν ανταγωνιστές, ενώ στις γυναίκες το ποσοστό ανήλθε σε 63%. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 35 ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΑΝ ΡΕΣ 41% 59% ΝΑΙ ΟΧΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 36 ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ 37% 63% ΝΑΙ ΟΧΙ 31

33 Αναφορικά µε τον αριθµό των ανταγωνιστών ( ιάγραµµα 37), ενώ και οι άνδρες και οι γυναίκες αναγνωρίζουν σε µεγαλύτερο ποσοστό ότι οι ανταγωνιστές τους είναι κατά κύριο λόγο έως 10, εν τούτοις τα ποσοστά διαφοροποιούνται σηµαντικά. Μέχρι 10 ανταγωνιστές δήλωσε ότι έχει το 58% των ανδρών και το 80% των γυναικών, ενώ από 11 έως 100 ανταγωνιστές δήλωσε ότι έχει το 32% των ανδρών και το 16% των γυναικών. ηλαδή παρατηρήθηκε το φαινόµενο της µεγαλύτερης συγκέντρωσης του αριθµού των ανταγωνιστών στις γυναίκες. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 37 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 79,89 57,79 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 31,95 16,20 7,69 3,91 2,56 0, ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 4.8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΛΑΤΕΣ Ο αριθµός των πελατών των αυτοαπασχολούµενων παρουσιάζει ελαφρά διαφοροποίηση µεταξύ ανδρών και γυναικών ( ιάγραµµα 38). Ενώ για την κατηγορία 0-10 πελάτες τα ποσοστά είναι παρόµοια, στην κατηγορία

34 υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση µε τους άνδρες να παρουσιάζουν ένα ποσοστό 50%, ενώ οι γυναίκες στην ίδια κατηγορία 34% ΙΑΓΡΑΜΜΑ 38 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 46,89 ΑΝ ΡΕΣ 34,43 30,33 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20,82 19,67 22,18 15,57 10, ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 4.9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ο αριθµός των προµηθευτών των επιχειρήσεων παρουσιάζει µικρές διαφοροποιήσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών ( ιάγραµµα 39). Μέχρι 10 προµηθευτές παρουσιάζει το 62,5% των ανδρών και το 68% των γυναικών, ενώ στην επόµενη κατηγορία (11 έως 50 προµηθευτές) οι άνδρες παρουσιάζουν ποσοστό 33,5% και οι γυναίκες 30%. 33

35 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 39 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 68,38 62,48 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 33,55 29,90 2,56 1,03 1,41 0, ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Πρόσβαση στο διαδίκτυο παρουσιάζει το 57,7% των ανδρών και το 56,7% των γυναικών ( ιάγραµµα 40), ενώ ιστοσελίδα έχει το 29,3% των ανδρικών και το 28,7% των γυναικείων επιχειρήσεων ( ιάγραµµα 41), καθιστώντας έτσι τον παράγοντα «νέες τεχνολογίες» µη διαφοροποιηµένο µεταξύ ανδρών και γυναικών. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 40 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 57,74 56,73 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 41,96 43,27 0,31 0,00 ΝΑΙ ΟΧΙ Ξ/ Α 34

36 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 41 ΥΠΑΡΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 29,29 ΝΑΙ 28,76 ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 70,71 ΟΧΙ 71, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ Ενέργειες που αποσκοπούν στην προώθηση, στη διαφήµιση και στην προβολή ( ιάγραµµα 42) πραγµατοποιεί το 30% των αυτοαπασχολούµενων τόσο ανδρών όσο και γυναικών µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει και για τον παράγοντα αυτόν καµία διαφοροποίηση. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 42 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 69,25 69,13 ΑΝ ΡΕΣ 30,14 30,61 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 0,61 0,26 ΝΑΙ ΟΧΙ Ξ/ Α 35

37 4.12. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αναφορικά µε την επιχειρηµατικότητα ( ιάγραµµα 43), µετρήθηκε ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες επιζητούν την ενηµέρωση και µάλιστα µε αρκετά µεγάλα ποσοστά (85,2% οι άνδρες και 86,6% οι γυναίκες) έχοντας σαν κύριες πηγές πληροφόρησης τις εφηµερίδες και το Internet µε τα ίδια ακριβώς ποσοστά 34% και 26% αντίστοιχα ( ιαγράµµατα 44 και 45). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 43 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100,00 85,23 86,58 80,00 ΑΝ ΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 60,00 40,00 20,00 14,77 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13,42 0,00 ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 44 9% 4% ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝ ΡΩΝ 2% 6% 26% 19% INTERNET ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ 34% ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 36

38 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 45 6% 5% ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2% 6% 26% 21% INTERNET ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ 34% ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 37

39 5. ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Προκειµένου να καταγραφούν και να αναλυθούν οι αντιλήψεις των ανδρών και γυναικών για το φαινόµενο της αυτοαπασχόλησης, καθώς και να µετρηθεί η διαφοροποίηση που υπάρχει µεταξύ των φύλων, χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη για λογαριασµό του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ. Από τα στοιχεία αυτά επελέγησαν εκείνα από τα οποία προκύπτουν οι αντιλήψεις των ανδρών και γυναικών. Συνεπώς όλες οι αναλύσεις που ακολουθούν, βασίζονται στην ανάλυση των στοιχείων της ήδη διεξαχθείσης έρευνας ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Αναλύοντας τα σηµαντικότερα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι επιχειρηµατίες όταν πρόκειται να δηµιουργήσουν µία νέα επιχείρηση στον κλάδο που δραστηριοποιούνται, προέκυψε το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ ανδρών και γυναικών ( ιάγραµµα 46). Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες θεωρούν ότι τα εµπόδια αυτά είναι κατά κύριο λόγο η ύπαρξη ισχυρών ανταγωνιστών, το υψηλό κόστος εισόδου, άλλο εµπόδιο και το µικρό ποσοστό κέρδους. Τα τέσσερα αυτά εµπόδια παρουσιάζουν ένα ποσοστό 78,6% για τους άνδρες και 78% για τις γυναίκες. Άλλα εµπόδια που καταγράφηκαν ήταν τα θεσµικά ζητήµατα, η έλλειψη πρόσβασης στην τεχνολογία και το υψηλό ρίσκο εισόδου που παρουσίασαν (21,3% για τους άνδρες και 21,9% για τις γυναίκες). Η σειρά κατάταξης των εµποδίων αυτών ήταν η ίδια και η µόνη διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε ήταν οι µικρές αποκλίσεις που παρουσίασαν τα ποσοστά κάθε εµποδίου που καταγράφηκε µεταξύ ανδρών και γυναικών. 38

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τμ. Ανατ. Μακεδονίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ. Ιαν 2015

Τμ. Ανατ. Μακεδονίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ. Ιαν 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ Ιαν 2015 ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΣΤΟΧΟΣ Ηδημιουργίανέων, καινοτόμων & βιώσιμων επιχειρήσεων Ενίσχυση της απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εισήγηση: κ.γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Το Σχέδιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας 1 Τι σηµαίνει να είναι κάποιος επιχειρηµατίας; ΥΠΕΡ Είσαι ο κύριος του πεπρωµένου σου ηµιουργείς κάτι δικό σου Αξιοποιείς µε τον καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Συγκίνησης ης στη Λήψη Ατομικών Αποφάσεων

Η Επίδραση της Συγκίνησης ης στη Λήψη Ατομικών Αποφάσεων 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ Νοέμβριος 2008 Η Επίδραση της Συγκίνησης ης στη Λήψη Ατομικών Αποφάσεων Μια έρευνα στο πεδίο των επιχειρήσεων Μ. Ντάβου & Σ.Τρύφωνας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014]

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014] Διαδραστικό Σεμινάριο: για την επαναφορά της δημιουργικότητας στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΔΡΑΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ 2014-2020 1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 1.1 Ωφελούμενοι 1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση Ηέρευναδιεξήχθηαπότις29/10 έως τις 12/11/09 με ερωτηματολόγια ατομικής συμπλήρωσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Χρήση ως σπουδαστής

2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1.1. Γενικά Το εκπαιδευτικό παιχνίδι Εικονικές Επιχειρήσεις εξομοιώνει την επιχειρηματική λειτουργία σε ένα εικονικό οικονομικό περιβάλλον. Ο σπουδαστής έχει τον ρόλο ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η δράση στοχεύει στα εξής: Στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνη έρευνας: Αμάντα Σουκουλιά Σχεδίαση ερωτηματολογίου: Αμάντα Σουκουλιά, Θάνος Πανταζής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.6 : «ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ : ΚΙΝΗΤΡΑ, ΤΥΠΟΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εγγραφές νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 2013 Ιούνιο 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εγγραφές νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 2013 Ιούνιο 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CHAMBER OF HERAKLION ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3 7-213 νέων επιχειρήσεων - διαγραφές Ιούνιος 213 Ιούνιο 212 Η εικόνα βελτίωσης, που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ )

Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ ) Διδάσκουσα: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο του απασχολούµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 Η διαδρομή στον επιχειρηματικό στίβο Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης

Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» & «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 Επιτροπή Παρακολούθησης Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές ραστηριότητες που απαιτούν προώθηση

Οικονοµικές ραστηριότητες που απαιτούν προώθηση Οικονοµικές ραστηριότητες που απαιτούν προώθηση Θα σας διαβάσω ορισµένους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και θα ήθελα να µου πείτε πόσο σηµαντικό είναι να γίνουν παρεµβάσεις ή ενέργειες προώθησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 19 Απρίλιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η σηµασία της Ανταγωνιστικής Αναπτυσσόµενης Βιοµηχανίας στη ηµιουργία Απασχόλησης 1998 2002 I. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα