Φώτης Αναστάση Βοηθός Επίτροπος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φώτης Αναστάση Βοηθός Επίτροπος"

Transcript

1 2008 1

2 ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΡΗΕΤ Το 2008 υπήρξε ομολογουμένως μια πολύ επιτυχής χρονιά για το ΓΕΡΗΕΤ. Οι μακροχρόνιοι στόχοι του Γραφείου και ιδίως η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομείων, καθώς και η προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των καταναλωτών αποτέλεσαν, όπως και στα προηγούμενα χρόνια, ορόσημο των συντονισμένων προσπαθειών και δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ κατά τον υπό αναφορά χρόνο. Η προστασία του καταναλωτή ως χρήστη υπηρεσιών και ως αγοραστή και χρήστη προϊόντων τερματικού εξοπλισμού που έχουν διεισδύσει στην αγορά και τα οποία δεν πληρούν τις απαιτούμενες από την εθνική νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση προδιαγραφές, η εξέταση παραπόνων από μέρους καταναλωτών και η επίλυση διαφορών μεταξύ παροχέων και μεταξύ παροχέων και καταναλωτών απασχόλησε έντονα το ΓΕΡΗΕΤ κατά το Σημαντική υπήρξε κατά το 2008 η δράση του ΓΕΡΗΕΤ στον τομέα της ανάπτυξης του ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με στοχευμένες δράσεις που αποσκοπούσαν σε μια σφαιρική αξιολόγηση των ρυθμίσεων και της σωστής υλοποίησης τους. Με στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση των επιδράσεων στην αγορά των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί στον παροχέα με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (Σ.Ι.Α.), μετά τον πρώτο γύρο εφαρμογής της διαδικασίας ανάλυσης αγοράς και λειτουργίας των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που είχαν επιβληθεί στον παροχέα με Σ.Ι.Α., το ΓΕΡΗΕΤ μίσθωσε τις υπηρεσίες ανεξάρτητου συμβούλου ούτως ώστε να τύχουν ελέγχου οι πρόνοιες των Υποδειγμάτων Προσφοράς Υπηρεσίας που προσφέρει ο εγκατεστημένος παροχέας. Τα αποτελέσματα της άσκησης αυτής επέτρεψαν στο ΓΕΡΗΕΤ να διαμορφώσει συνολική εικόνα, η οποία αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις επακόλουθες ρυθμιστικές παρεμβάσεις, μέρος των οποίων θα ολοκληρωθεί εντός του Αξιοσημείωτη και άκρως ενδιαφέρουσα υπήρξε επίσης η δραστηριότητα του ΓΕΡΗΕΤ στον τομέα της Ανάλυσης της Αγοράς με αναφορά στις κινητές αγορές της κινητής τηλεφωνίας και των ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών, η οποία βασίστηκε στη νέα σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχετικές αγορές, που ως γνωστό εκδόθηκε το Δεκέμβριο του Μέρος της εργασίας αυτής αναμένεται να συμπληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του Ο κοστολογικός έλεγχος των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Cyta, ο οποίος ξεκίνησε περί το τέλος του 2007, συμπληρώθηκε με επιτυχία τον Οκτώβριο του Τα αποτελέσματα της σημαντικής αυτής εργασίας, τα οποία κοινοποιήθηκαν ήδη στη Cyta μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του ΓΕΡΗΕΤ για διαφάνεια, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αναθεώρηση των Υποδειγμάτων Προσφοράς Υπηρεσιών (Υ.Π.Υ.), δραστηριότητα η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων του ΓΕΡΕΗΤ στον τομέα της δημιουργίας προϋποθέσεων ανάπτυξης ευρυζωνικής υποδομής υπήρξε η υλοποίηση κατά το 2008, μετά από κύκλο διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους παροχείς που διήρκησε δύο χρόνια, του στόχου για τη δημιουργία Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων στον Τοπικό Υπό/ Βρόχο και της έκδοσης από μέρους του ΕΡΗΕΤ σχετικής Απόφασης. Στόχος του ΓΕΡΗΕΤ στην προκειμένη περίπτωση υπήρξε η ανάπτυξη ανταγωνισμού σε περιβάλλον ρυθμιστικής βεβαιότητας, ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας και τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών σε υψίστης σημασίας θέματα όπως είναι η τιμολόγηση και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 4

3 05 Το 2008 έχει επίσης σηματοδοτήσει την έναρξη, επί συστηματικής βάσεως, συλλογής στατιστικών στοιχείων με τη χρήση τυποποιημένου ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται στους παροχείς δικτύων και υπηρεσιών. Τα στοιχεία που συλλέγονται με τη μέθοδο αυτή έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμα τόσο για τις ρυθμιστικές δραστηριότητες του ΓΕΡΕΗΤ όσο και για σκοπούς ενημέρωσης της αγοράς. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τα σημαντικά βήματα προόδου που έγιναν στον τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών κατά το 2008 σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων (μέσα στα πλαίσια της καθολικής υπηρεσίας) υπηρεσιών. Η μελέτη που διεξάγεται με συνεργασία ΓΕΡΗΕΤ Κυπριακών Ταχυδρομείων αναφορικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών συνεχίστηκε κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Φώτης Αναστάση Βοηθός Επίτροπος

4 6

5 07 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Διοίκηση 2.1 Οργάνωση 2.2 Εκπαίδευση 2.3 Λειτουργία Γραφείου 2.4 Προϋπολογισμός Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 3.1 Προστασία Καταναλωτή Καθορισμός Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας Αντικειμενικός καθορισμός του ευλόγου αιτήματος για παροχή Καθολικής Υπηρεσίας Καθορισμός Διαχειριστή της ονοματοδοσίας.cy Κλήσεις προς υπηρεσίες 900 συμμετοχή σε τηλεψηφοφορίες Υπηρεσίες Τηλεφωνίας μέσω Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (VoIP) Επιτήρηση Αγοράς Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (ΤΤΕ) Διεθνής Περιαγωγή Διαχείριση Παραπόνων Καταναλωτών 3.2 Ανάπτυξη Ανταγωνισμού Ανάλυση Αγοράς Κοστολογικός Έλεγχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ Έλεγχος του περιεχομένου των Υποδειγμάτων Προσφοράς Υπηρεσίας του Υπόχρεου Παροχέα Υλοποίηση Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων στον Τοπικό Υπο/Βρόχο Μελέτη αναφορικά με την προοπτική αύξησης της ευρυζωνικής διείσδυσης Αξιολόγηση Κατάστασης Αγοράς Σταθερή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Αδειοδότηση Δικαιώματα Διέλευσης Συνεγκατάσταση Αγωγών 3.3 Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Ασφάλεια και Προστασία Κρίσιμων υποδομών Ανάπτυξη πολιτικής σχετικά με την εγκαθίδρυση Φορέα CSIRT στην Κυπριακή Δημοκρατία. 4. Ταχυδρομικές Υπηρεσίες 4.1 Καθολική Υπηρεσία 4.2 Ποιότητα Υπηρεσιών Κυπριακών Ταχυδρομείων 4.3 Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Καθολική Υπηρεσία Τοπικές Ταχυμεταφορές Διεθνείς Ταχυμεταφορές 4.4 Παράπονα / Καταγγελίες από καταναλωτές / παροχείς 5. Οικονομικές Καταστάσεις 5.1 Ισολογισμός Οικονομικά Αποτελέσματα 2008

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αποστολή του ΓΕΡΗΕΤ αποτελεί η προαγωγή των συμφερόντων των καταναλωτών σε ό,τι αφορά στις τιμές, στη διαθεσιμότητα επιλογής και στην προώθηση της καινοτομίας που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα στις σχετικές αγορές Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Παράλληλα, και δεδομένης της σημασίας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην οικονομία κάθε χώρας, το ΓΕΡΗΕΤ λειτουργεί στη σφαίρα αρμοδιοτήτων του με τρόπο που να οδηγεί στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Για την επιτυχή επιτέλεση της αποστολής μας δημιουργούμε εκείνες τις προϋποθέσεις που οδηγούν στον αποδοτικό ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου οι δραστηριότητες του Γραφείου και οι παρεμβάσεις του στην αγορά σκοπό έχουν τη διασφάλιση της προσφοράς ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών και στους δύο τομείς της αρμοδιότητάς του και την ενθάρρυνση αποδοτικών επενδύσεων. Ταυτόχρονα, υιοθετούμε μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία του καταναλωτή και προωθούμε μέτρα τα οποία οδηγούν σε αυξημένη διαφάνεια αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες στην αγορά. Στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες το ΓΕΡΗΕΤ ακολουθεί από το 2004 μια φιλοσοφία ρύθμισης η οποία προάγει τον ανταγωνισμό στη βάση της ιδιόκτητης υποδομής. Οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις 1 του Γραφείου σκοπό έχουν την ολοκλήρωση των κλιμάκων της σκάλας επένδυσης 2 κάθε μια από τις οποίες παραπέμπει σε διαφορετικό επίπεδο οικονομικής δέσμευσης/επένδυσης εκ μέρους του παροχέα ο οποίος είναι δυνατό 3 να ανέλθει ή να κατέλθει τη σκάλα επένδυσης. Η διασφάλιση της ύπαρξης διαφορετικών επιπέδων επένδυσης και ως εκ τούτου δέσμευσης του παροχέα, επιτρέπει την ανάπτυξη ανταγωνισμού σε διάφορα επίπεδα και σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών, και τη δυνατότητα των παροχέων να προσαρμόζονται στο δυναμικά διαμορφούμενο περιβάλλον της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αυξομειώνοντας το μέγεθος της παρουσίας τους ανάλογα με τα αποτελέσματα τους. Σε ό,τι αφορά στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες το ΓΕΡΗΕΤ μέχρι το 2007 εστίασε τη δραστηριότητα του στον έλεγχο της προσφερόμενης ποιότητας υπηρεσίας εκ μέρους του παροχέα 4 καθολικής υπηρεσίας. Κατά το 2008 το ενδιαφέρον του ΓΕΡΗΕΤ για την τιμολόγηση των προϊόντων καθολικής και αποκλειστικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας έγινε εντονότερο και καθορίστηκε πλέον σαφώς η αναγκαιότητα της διενέργειας κοστολογικού ελέγχου των προϊόντων του Κυπριακού Ταχυδρομείου ούτως ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο τίθεται θέμα σταυροειδούς επιδότησης των υπηρεσιών που προσφέρει ο Παροχέας Καθολικής Υπηρεσίας. Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Ως απόρροια της διαδικασίας αδειοδότησης, ανάλυσης σχετικών αγορών ή/και επίλυσης διαφοράς μεταξύ παροχέων 2. Ladder of Investment: Η θεωρία είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3. Οι περιορισμοί υφίστανται μόνο ως προς την εξασφάλιση σπάνιων πόρων 4. Το Κυπριακό Tαχυδρομείο είναι δια του Ν.112(Ι)/2004 ο παροχέας Καθολικής Υπηρεσίας

7 09 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Επίτροπος & Βοηθός Επίτροπος Δρ Βάσος Πύργος, Επίτροπος (μέχρι 31 Οκτωβρίου 2008) Φώτης Αναστάση, Βοηθός Επίτροπος (από Απρίλιο 2008) Παναγιώτης Κάκκουρας, Βοηθός Επίτροπος (μέχρι Απρίλιο 2008) Συμβουλευτική Επιτροπή Στις 2 Μαΐου έληξε η εξαετής θητεία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Μάϊο του 2002 σύμφωνα με την πρόνοια του άρθρου 27 του Ν.19(1)/2002 ο οποίος μετέπειτα αντικαταστάθηκε από το Ν.112(1)/2004. Η Επιτροπή απαρτίζετο από: Μάριο Χριστοφίδη, Πρόεδρο Γιώργο Κολοκασίδη, Μέλος Αντρέα Χρυσάφη, Μέλος Στις 18 Ιουνίου 2008 με νέα απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 32 του Ν.112(1)/2004, διόρισε για νέα εξαετή περίοδο νέα τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτιζόμενη από τους κ.κ. Αντρέα Χρυσάφη, Πρόεδρο Τάσο Κύζα, Μέλος Γιώργο Κουτσόφτα, Μέλος Η Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από τον Πρόεδρό της. Με βάση την τροποποίηση που έγινε με το Ν.134(1)/2007, η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με την παρουσία δύο (2) μελών το ένα εκ των οποίων απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος. Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσία του Επιτρόπου ή/και του Βοηθού Επιτρόπου και μελετά ζητήματα που αφορούν το σχετικό νόμο τα οποία της παραπέμπει ο Επίτροπος για γνωμοδότηση. Η Συμβουλευτική Επιτροπή οφείλει να συμβουλεύ ει τον Επίτροπο σε χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζει ο Επίτροπος και το οποίο σε κάθε περίπτωση, δεν είναι λιγότερο από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που παρέλθουν οι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και η Συμβουλευτική Επιτροπή δεν διαβιβάσει τη γνώμη της στον Επίτροπο, ο Επίτροπος μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες και εξουσίες που του παρέχονται από το σχετικό νόμο. Κατά το 2008 η Συμβουλευτική Επιτροπή συνήλθε συνολικά σε τριάντα δύο (32) συνεδρίες και γνωμοδότησε συνολικά επί τριάντα επτά (37) θεμάτων που της παραπέμφθηκαν για γνωμοδότηση. Τα θέματα που παραπέμφθηκαν από τον Επίτροπο για γνωμοδότηση αφορούσαν νομοθετικό έργο (διατάγματα, κανονισμοί και αποφάσεις) καθώς και αποφάσεις πολιτικής στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομείων. Η άριστη συνεργασία που εμπεδώθηκε με τα μέλη της προηγούμενης Επιτροπής συνεχίστηκε και με τα μέλη της νέας Συμβουλευτικής Επιτροπής και αυτό συνέβαλε σημαντικά στο παραγωγικό έργο του Γραφείου. Μία νέα τακτική που εγκαινιάστηκε κατά το 2008 από πλευράς του Γραφείου ήταν η τακτική εβδομαδιαίας ενημέρωσης της Επιτροπής για διάφορα θέματα που απασχολούσαν το Γραφείο.

8 Συμβούλιο Επιλογής Και Προαγωγών Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και η λειτουργία του Συμβουλίου καθορίζονται με τον Κανονισμό 333/2002. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του σχετικού Νόμου, το Συμβούλιο αποτελείται από: (α) (β) (γ) τον Επίτροπο, ως Πρόεδρο το Βοηθό Επίτροπο και τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο Επίτροπος διορίζει ως μέλος ένα εκ των δύο μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Οι αρμοδιότητες και εξουσίες του Συμβουλίου είναι οι διορισμοί, προαγωγές και οι πειθαρχικοί ελέγχοι του προσωπικού του Γραφείου. Κατά τη διάρκεια του 2008 υπήρχαν αλλαγές στη σύνθεση του Συμβουλίου μετά το διορισμό του νέου Βοηθού Επιτρόπου και της νέας σύνθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Το Συμβούλιο αποτελούσαν οι: (α) (β) (γ) Δρ Βάσος Πύργος, Επίτροπος Πρόεδρος, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2008 κ. Φώτης Αναστάση, Βοηθός Επίτροπος Μέλος, από 16 Απριλίου 2008 σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Κάκκουρα του οποίου η θητεία έληξε κ. Ανδρέα Χρυσάφη, Πρόεδρος ΣΕ Μέλος, από 18 Ιουνίου 2008 λόγω λήξης της θητείας της προηγούμενης Συμβουλευτικής Επιτροπής Το Συμβούλιο συνήλθε συνολικά κατά το 2008 σε δεκαπέντε (15) συνεδρίες και ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα: 1. Παρέλαβε μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια τις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις του μόνιμου προσωπικού του Γραφείου 2. Ασχολήθηκε με τις διαδικασίες και προέβηκε στους διορισμούς για πλήρωση των μόνιμων κενών θέσεων: i. του Ανώτερου Λειτουργού Τ&Τ του τομέα νομικών θεμάτων ii. του Ανώτερου Λειτουργού Τ&Τ του τομέα οικονομικών θεμάτων iii. Λειτουργού Τ&Τ του τομέα οικονομικών θεμάτων 0 3. Αποφάσισε και προκήρυξε τις θέσεις του: i. Λειτουργού Τ&Τ (νομικού τομέα) 1 θέση ii. Λειτουργού Τ&Τ (οικονομικού τομέα) 1 θέση iii. Τεχνικού Μηχανικού 3 θέσεις iv. Γραφέα 2 θέσεις Η διαδικασία πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Αναβάθμιση μισθολογικής κατάστασης των λογιστικών λειτουργών, και 5. Εξέταση διαφόρων αιτημάτων του προσωπικού αναφορικά με τη μισθολογική τους τοποθέτηση

9 2.1 ΟΡΓΆΝΩΣΗ Η φιλοσοφία οργάνωσης του ΓΕΡΗΕΤ είναι αποτέλεσμα της συσσωρευθείσας πείρας των 6 χρόνων από της ίδρυσης του Γραφείου και αντανακλά τη σύνθετη προσέγγιση μας στα θέματα της σφαίρας αρμοδιότητάς μας αλλά και την ανάγκη μας να ανταποκριθούμε αποδοτικά στις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις μας. Το οργανόγραμμα του ΓΕΡΗΕΤ (λειτουργική απεικόνιση) παρουσιάζεται στο Γραφικό 1. Γραφικό 1: Οργανόγραμμα (Λειτουργική Απεικόνιση) ΓΕΡΗΕΤ Το υπηρεσιακό προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ αριθμεί, πέραν του Διευθυντή [Δρ. Ν. Παπαδόπουλος] και των τριών Ανώτερων Λειτουργών [Α. Αντωνιάδης (Τεχνικός Τομέας), Γ. Βασιλειάδης (Οικονομικός Τομέας, από 2 Οκτωβρίου 2008) και Μ. Καρακόκκινος (Νομικός Τομέας, από 2 Οκτωβρίου 2008)], 16 Λειτουργούς (6 Μηχανικούς, 6 Οικονομολόγους, 1 Λογιστή, 4 Νομικούς), 1 Γραμματειακή Λειτουργό, 2 Λειτουργούς Λογιστηρίου και 9 Γραμματείς. Οι βασικές δραστηριότητες του Γραφείου, τα πλαίσια της ρύθμισης των τομέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών απαιτούν τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων και, κατά κανόνα, κάθε εργασία στο Γραφείο επιτελείται από μικρές ομάδες λειτουργών (οργάνωση matrix για ευελιξία και διάχυση γνώσης) με εξειδικευμένη γνώση επί του θέματος (απόρροια της κάθετης οργάνωσης και εστιασμένης εκπαίδευσης) υπό την καθοδήγηση των Ανώτερων Λειτουργών ή/και του Διευθυντή. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εξειδικευμένη γνώση την οποία δεν διαθέτει το Γραφείο, αυτή είτε εξασφαλίζεται μέσα από επαφές λειτουργών του Γραφείου με λειτουργούς άλλων ρυθμιστικές αρχών χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ERG 5, είτε με τη μίσθωση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων. 5. European Regulators Group 11

10 Τόσο η εθνική όσο και η διεθνής εκπροσώπηση του ΓΕΡΗΕΤ, βλ. Πίνακα 1, αναλαμβάνεται από το σύνολο του επιστημονικού προσωπικού του Γραφείου αναλόγως της θεματολογίας αλλά και του βάθους εμπλοκής μας. Στις επιτροπές που εμφανίζονται σκιασμένες το Γραφείο εκπροσωπείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο οποίο έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες που αφορούν στη Διευθυνσιοδότηση και Ονοματοδοσία. Πίνακας 1: Διεθνής Εκπροσώπηση ΓΕΡΗΕΤ I/ΕRG Independent/Εuropean Regulator Group 1 EMERG Euro Mediterranean Regulators Group Cocom Communications Committee CEPT European Committee of Postal and Telecom Administration ΕΝISA European Network and Information Security Agency CERP European Committee of Postal and Telecom Administration TCAM ADCO IIG GAC ΙCANN HLGIG Telecomms Conformity Assessment and Monitoring Committee Admin Co-op under the RTTE Dir Internet Informal Group (EU countries participation) Governmental Advisory Committee, International Participation-Advisor 2 ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers High Level Group on Internet Governance Τον Απρίλιο του 2008, υπογράφηκε στην Αθήνα μεταξύ του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη και του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Κύπρου (ΓΕΡΗΕΤ), Δρ Βάσου Πύργου, Μνημόνιο Συνεργασίας για θέματα ρύθμισης και ανταγωνισμού στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο κρατών σχετικά με ζητήματα εποπτείας, ρύθμισης και ανταγωνισμού, στην συντονισμένη και ομοιογενή εφαρμογή του Κοινοτικού ρυθμιστικού δικαίου, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν στους αντίστοιχους τομείς των δύο χωρών, καθώς και στην ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής και ταχυδρομικής αγοράς, προς όφελος των οικονομιών της Ελλάδας και της Κύπρου. 2

11 Τον Οκτώβριο του 2008 το ΓΕΡΗΕΤ φιλοξένησε στη Λεμεσό την πρώτη ενός κύκλου συναντήσεων της νεοσύστατης ομάδας των Ευρω-Mεσογειακών Ρυθμιστικών Αρχών (EMERG6) με αντικείμενο εξειδικευμένα ρυθμιστικά θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με συμμετοχή ρυθμιστικών αρχών από την Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Μάλτα, τον Λίβανο και Ισραήλ. Θέμα της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση πολιτικής και η εφαρμογή της στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών/υποδομών στις χώρες-μέλη της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας. 6. Συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2008 με το ΓΕΡΗΕΤ να ανήκει στα ιδρυτικά του μέλη 13

12 2.2 ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ Η εκπαίδευση στο ΓΕΡΗΕΤ κινείται στον άξονα της οριζόντιας εκπαίδευσης η οποία αφορά στην ατομική ανάπτυξη του προσωπικού (π.χ. σε τομείς που αφορούν στη διαχείριση χρόνου, διοίκηση προσωπικού κτλ.) και στον άξονα της κάθετης εκπαίδευσης η οποία αφορά στην ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου του προσωπικού στα θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα δραστηριοτήτων του ΓΕΡΗΕΤ. Σε ό,τι αφορά στην οριζόντια εκπαίδευση προσωπικό του Γραφείου συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα στους ακόλουθους τομείς: Διοίκηση (Αποδοτική διεξαγωγή συναντήσεων, διεξαγωγή συνεντεύξεων, αύξηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας) Διαχείριση γραφείου (γραμματειακό προσωπικό) Σε ό,τι αφορά στην κάθετη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν δύο διήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα με τους ακόλουθους τίτλους (και παρουσιαστές): SMP Assessment/Remedies & Margin Squeeze Calculation Methodology (Detecon Consultants Γερμανίας), Λευκωσία, Μάρτιος 2008 Regulatory Policy & Market Analysis (P Alexiades7), Λευκωσία, Απρίλιος Partner in the Brussels office of Gibson, Dunn & Crutcher and a member of the Firm s Antitrust and Trade Regulation Practice Group. Το διήμερο εκπαιδευτικό αποτελούσε προσαρμογή του προγράμματος που ο ίδιος παραδίδει στο Kings College του Λονδίνου 14

13 15 Τα εκπαιδευτικά από τη μια έκτισαν πάνω στο υπόβαθρο γνώσης που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 2007 δημιούργησε και από την άλλη σκοπό είχαν να προετοιμάσουν το Γραφείο για τις επερχόμενες αλλαγές στη ρύθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ως αποτέλεσμα η κάθετη εκπαίδευση παρουσιάστηκε ιδιαίτερα εστιασμένη σε πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας της δραστηριότητας Ανάλυση Αγοράς με εμβάθυνση στην ανάλυση της υπάρχουσας νομολογίας στην εφαρμογή του τεστ των 3 κριτηρίων στην εφαρμογή της μεθοδολογίας της συμπίεσης περιθωρίου. Και τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολούθησαν μετά από πρόσκληση του ΓΕΡΗΕΤ λειτουργοί της αντίστοιχης Ρυθμιστικής Αρχής της Ελλάδας (ΕΕΤΤ) και της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Κύπρου (ΕΠΑ). Επιπρόσθετα, λειτουργοί του Γραφείου παρακολούθησαν προγράμματα στους ακόλουθους τομείς Telecom Cost Accounting Competition in Postal Services Effectively Managing your Internal Audit Function Regulating NGNs & the challenging Telecoms Landscape 2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΓΡΑΦΕIΟΥ Η επένδυση στη συνεχή αύξηση της αποδοτικότητας του Γραφείου αποτελεί σταθερή παράμετρο των δράσεων του ΓΕΡΗΕΤ. Πέρα, λοιπόν, από την επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού, σημαντικές τομές γίνονται και στο μέτωπο του εκσυγχρονισμού των εργαλείων που το Γραφείο χρησιμοποιεί για να φέρει σε πέρας το ρόλο του. Σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώθηκε, μέσα 2008, η αναγκαία προκαταρκτική δραστηριότητα για την αυτοματοποίηση της λειτουργίας του Αρχείου ΓΕΡΗΕΤ. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναμένεται να τεθεί επίσημα σε λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του Με το τέλος της περιόδου προσαρμογής στα νέα δεδομένα, αναμένεται να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν την αποδοτικότερη αξιοποίηση του γραμματειακού προσωπικού αλλά και την αύξηση της αποδοτικότητας του Γραφείου. 2.4 ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ 2009 Κατά τον καταρτισμό του Προϋπολογισμού κάθε έτους το ΓΕΡΗΕΤ εφαρμόζει τις ακόλουθες αρχές: i. Αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης του προϋπολογισμού των προηγούμενων 2 τουλάχιστον οικονομικών ετών με αναπροσαρμογές στις δαπάνες και έσοδα εκεί και όπου χρειάζεται. Εφαρμόζεται έλεγχος των λειτουργικών δαπανών με τη συμβολή συστήματος εσωτερικού ελέγχου υπό την εποπτεία του Επιτρόπου. ii. Ακολουθούνται κατά το δυνατό οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και οι οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών όσον αφορά στη δημοσιονομική πολιτική που καθορίζεται αναφορικά με τον καταρτισμό των προϋπολογισμών (τόσο του Κρατικού Προϋπολογισμού όσο και των προϋπολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου). iii. Ο Προϋπολογισμός αντανακλά τις προβλεπόμενες δραστηριότητες του Γραφείου σε σχέση με το ρυθμιστικό του ρόλο στην αγορά και είναι απόρροια σχεδιασμού κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα διετίας. iv. Τα εισοδήματα του Γραφείου προσαρμόζονται στο ύψος των δαπανών του προϋπολογισμού με πρόνοια επιστροφής τελών στους αδειοδοτημένους παροχείς με βάση το βαθμό υλοποίησης του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους.

14 Κυριότερα στοιχεία του Προϋπολογισμού 2009 σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά έργα προς υλοποίηση αποτελούν τα ακόλουθα: Ανάλυση Αγοράς (12 αγορές) Έλεγχος Ποιότητας Ταχυδρομείων Κοστολογικός έλεγχος ταχυδρομείων Σημειώνεται επίσης το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2009 είναι ελλειμματικός, αφού ξεκινά η προσπάθεια του Γραφείου να εξαλείψει συγκεντρωμένο πλεόνασμα σε χρονικό ορίζοντα 3 ετών (Προϋπολογισμοί 2009, 2010 και 2011). Το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών για τη λειτουργία του Γραφείου του Επιτρόπου για το οικονομικό έτος 2009 ανέρχεται στο ποσό των ενώ τα προβλεπόμενα έσοδα σε

15 17 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚEΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΕΣ Η παροχή δικτύων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ρυθμίζεται από τον Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του (Ν. 112(Ι)2004), όπως αυτός τροποποιείται κάθε φορά. Κάθε παροχέας λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης την οποία εξασφαλίζει αφού εγγραφεί στο Μητρώο Αδειοδοτημένων Παροχέων. Η Γενική Εξουσιοδότηση που λαμβάνει κάθε παροχέας από το ΓΕΡΗΕΤ περιλαμβάνει όρους και ειδικές υποχρεώσεις, αναλόγως των δραστηριοτήτων του στο χώρο των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με τις οποίες είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται. Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των παροχέων με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις κατόπιν διεξαγωγής ακρόασης εις την οποία ο παροχέας καλείται να παραστεί δια του νομίμου αντιπροσώπου του. Η χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης αριθμών (σπάνιοι πόροι) σε αδειοδοτημένους παροχείς οι οποίοι ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στο Περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα, Κ.Δ.Π. 850/2004, γίνεται κατόπιν αίτησης στον ΕΡΗΕΤ. Σημειώνεται ότι ο ΕΡΗΕΤ δεν έχει αρμοδιότητα χορήγησης ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, αρμοδιότητα την οποία έχει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 3.1 ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤH ΚΑΘΟΡΙΣΜOΣ ΠΑΡΟΧEΑ ΚΑΘΟΛΙΚHΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ Εντός του 2008 ο ΕΡΗΕΤ καθόρισε εκ νέου την ΑΤΗΚ, με σχετική Απόφασή του, ως παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας για τα επόμενα τρία χρόνια ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής νέου/ ων υπόχρεου/ων Οργανισμού/ών η οποία αφορούσε την κατάθεση εκ μέρους των αδειοδοτημένων παροχέων υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση παροχής του συνόλου ή μέρους των υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. Εντός του πλαισίου της διαδικασίας, υποψηφιότητα για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας υπέβαλε μόνο η ΑΤΗΚ, η αίτηση της οποίας πληρούσε τα κριτήρια επιλογής και αφορούσε στην παροχή όλων των υπηρεσιών της δέσμης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚOΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜOΣ ΤΟΥ ΕΥΛOΓΟΥ ΑΙΤHΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧH ΚΑΘΟΛΙΚHΣ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ Βάσει του άρθρου 108(2) του Νόμου 112(Ι)/2004, ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η στοιχειώδης δέσμη υπηρεσιών (Καθολική Υπηρεσία) διατίθενται σε όλους τους τελικούς χρήστες στην επικράτεια της Κύπρου σε καθορισμένο επίπεδο, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης και, υπό το πρίσμα των ειδικών εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιμή. Το πεδίο της Καθολικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση σε σταθερή θέση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες διαθέσιμες στο κοινό σε σταθερή θέση, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα είναι εύλογο. Σκοπός του έργου που αναλήφθηκε από το ΓΕΡΗΕΤ, ήταν να καθοριστούν, αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια βάσει των οποίων ο Επίτροπος θα αποφασίζει το εύλογο ή μη του αιτήματος σε κάθε περίπτωση που προκύπτει τέτοιο ζήτημα, ούτως ώστε οι σχετικές αποφάσεις του ΕΡΗΕΤ να χαρακτηρίζονται από συνέπεια. Το αποτέλεσμα του έργου αναμένεται να είναι η έκδοση εντός του 2009 σχετικού διατάγματος στο οποίο να υιοθετείται Οικονομικό κριτήριο που να χαρακτηρίζει το εύλογο του αιτήματος, με σκοπό τόσο ο καταναλωτής όσο και ο Υπόχρεος Οργανισμός να έχουν γνώση για τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ικανοποιείται αίτημα αυτού του τύπου.

16 3.1.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜOΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤH ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣIΑΣ.cy Τον Αύγουστο του 2008 ο ΕΡΗΕΤ προχώρησε στον επαναδιορισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, του οποίου η τριετής θητεία έληγε την ίδια περίοδο, ως του Διαχειριστή των δικτυακών ονομάτων χώρου.cy. Για τον επαναδιορισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου το ΓΕΡΗΕΤ αξιολόγησε τις εργασίες του διαχειριστή με βάση τις εξαμηνιαίες εκθέσεις και τις οικονομικές καταστάσεις της υπηρεσίας και με βάση λεπτομερή κριτήρια που καθορίστηκαν ως οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, από τον ΕΡΗΕΤ. Αναπόσπαστο μέρος των κριτηρίων του Επιτρόπου αποτελούν τα κριτήρια που έχει θεσπίσει ο Διεθνής Οργανισμός ICANN 8 (Οργανισμός Διαδικτυακής Συνεργασίας για Ανάθεση Ονομάτων). Τον Ιούλιο του 2008 το ΓΕΡΗΕΤ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τα κριτήρια, την αξιολόγηση, τα αποτελέσματα και την σχετική απόφαση του ΕΡΗΕΤ. Η τελική απόφαση του ΕΡΗΕΤ με βάση την οποία επαναδιορίζεται το Πανεπιστήμιο ως ο διαχειριστής των δικτυακών ονομάτων χώρου.cy, επιδόθηκε στη σχετική υπηρεσία την 1 η Αυγούστου 2008 και ακολούθως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ΚΛHΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ 900 ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΤΗΛΕΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ Σε συνέχεια των μέτρων που το ΓΕΡΗΕΤ έλαβε για προστασία των καταναλωτών σε σχέση με την ενημέρωση του καλούντα για την τιμολόγηση κλήσεων προς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (σειρά αρίθμησης 900 και 909 ), μετά από νέα διαβούλευση με τους παροχείς και οργανώσεις καταναλωτών ο ΕΡΗΕΤ τροποποίησε τον ορισμό του όρου «Τηλεψηφοφορία» 9 ούτως ώστε να είναι δυνατή η ευρεία συμμετοχή του κοινού σε τέτοιου είδους δραστηριότητες αλλά ταυτόχρονα να περιορίζεται η χρέωση ανά κλήση σε ποσό μικρότερο ή ίσο με το 1 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝIΑΣ ΜEΣΩ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤYΟΥ (VOIP) 8 Η ανάπτυξη δικτύων ΙΡ από εναλλακτικούς παροχείς στην Κύπρο αλλά και η παρατηρούμενη επένδυση του εγκατεστημένου παροχέα σε ΙΡ δίκτυο πυρήνα οδηγεί αναπόφευκτα στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο αναμένεται να παρατηρηθεί μια συνεχώς αυξανόμενη η χρήση τηλεφωνίας μέσω ΙΡ (VoIP). Το γεγονός αυτό κατέστησε απαραίτητη την εισαγωγή ρύθμισης που να αφορά στο είδος της αριθμοσειράς που θα χρησιμοποιείται για τις υπηρεσίες VoIΡ καθώς και στις υποχρεώσεις σε επίπεδο αδειοδότησης αλλά και προστασίας των χρηστών που πρέπει να έχουν οι παροχείς της υπηρεσίας. Το ΓΕΡΗΕΤ αφού μελέτησε τη Σύσταση ECC Recommendation (05)03 10 με τίτλο «Αρίθμηση για νομαδικές υπηρεσίες φωνής μέσω πρωτοκόλλου IP (Numbering for nomadic Voice over IP services), την έκθεση CEPT/ECC Report με τίτλο «Αρίθμηση για υπηρεσίες VoIP (Numbering of VoIP Services) και την κοινή θέση 12 του European Regulators Group κατέθεσε σχετική πρόταση σε Δημόσια Διαβούλευση στη βάση των ακόλουθων αρχών: Να εξασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των αριθμοδοτικών πόρων Να υπάρχει σαφής γνώση στον καταναλωτή όσον αφορά στις ιδιαιτερότητες της αρίθμησης και της σχετικής υπηρεσίας που χρησιμοποιεί Να μην εμποδίζεται ο χρήστης να μεταβαίνει από παραδοσιακές PSTN σε VoIP υπηρεσίες και ως εκ τούτου να ενισχύεται ο ανταγωνισμός. Όλοι οι παροχείς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας να επιτρέπουν την νομαδική χρήση στους συνδρομητές τους. Τα σχέδια αριθμοδότησης να υποστηρίζουν τη τεχνολογική ουδετερότητα με βάση την περιγραφή της υπηρεσίας και οι ίδιες αριθμοσειρές να είναι διαθέσιμες στα πλαίσια αυτής της περιγραφής της υπηρεσίας. Η Νομαδικότητα είναι ένα αναγκαίο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών VoIP που δεν θα πρέπει να περιοριστεί. 8. Κριτήρια ICANN της 15ης Αυγούστου 2000, ως έχουν τροποποιηθεί την 20η Μαΐου Σημαίνει την υπηρεσία η οποία προσφέρει τη δυνατότητα καταμέτρησης των εισερχόμενων κλήσεων προς τη σειρά αριθμών 900ΧΧΧΧΧΧ και 909ΧΧΧΧΧΧ με στόχο την καταγραφή των προτιμήσεων της κοινής γνώμης για συγκεκριμένο θέμα, της οποίας (α) η χρονική διάρκεια δεν ξεπερνά τα 120 λεπτά, (β) η χρέωση ανά κλήση δεν ξεπερνά το 1 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 10. REC0503 Numbering for nomadic VoIP services 11. CEPT/ECC Report 59 Numbering for VoIP services 12. ERG common position on VoIP (ERG (07) 56 rev2

17 19 Ως αποτέλεσμα της Δημόσιας Διαβούλευσης το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε σε τροποποίηση του σχετικού διατάγματος αριθμοδότησης και την εισαγωγή σχετικής υποχρέωσης σε ό,τι αφορά στην αδειοδότηση (κλήσεις προς υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112, ενημέρωση καταναλωτή για τα χαρακτηριστικά και τους τυχόν περιορισμούς της υπηρεσίας) ούτως ώστε να είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών Τηλεφωνίας μέσω Πρωτοκόλλου Διαδικτύου με απόδοση γεωγραφικών αριθμών για νομαδική χρήση ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΤΕ) Τo ΓΕΡΗΕΤ έχει την ευθύνη της επιτήρησης της Κυπριακής αγοράς σε σχέση με τον Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό (ΤΤΕ), δηλ. σταθερά και κινητά τηλέφωνα, από/διαμορφωτές(modems), ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα (PBXs), κλπ. Στόχος της επιτήρησης της αγοράς είναι η προστασία των συμφερόντων των χρηστών αλλά και των οικονομικών εταίρων μέσω της διασφάλισης της κυκλοφορίας στην Κυπριακή αγορά τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού ο οποίος συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 99/5/ΕΚ (σχετικά με τον Ραδιοεξοπλισμό και Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών). Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι εξοπλισμός ΤΤΕ, ο οποίος διατίθεται στην Ευρωπαϊκή αγορά, φέρει επί της συσκευής, της συσκευασίας και των συνοδευτικών εγγράφων, τη σήμανση πιστότητας CE, με τρόπο ορατό, αναγνώσιμο και ανεξίτηλο καθώς επίσης και το έγγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity). Η Δήλωση Συμμόρφωσης πιστοποιεί την τοποθέτηση της σήμανσης CE επί της συσκευής και πρέπει να περιλαμβάνεται στα συνοδευτικά έγγραφα της κάθε συσκευής. Έλλειψη των πιο πάνω στοιχείων, υποδηλεί ότι ο εξοπλισμός δεν έχει ελεγχθεί κατά πόσον (α) αποδίδει στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα (β) είναι κατάλληλος για χρήση από τους καταναλωτές και (γ) εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του χρήστη. Στα πλαίσια της επιτήρησης της αγοράς το ΓΕΡΗΕΤ πραγματοποιεί τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους σε παγκύπρια κλίμακα. Στην περίπτωση που εντοπίζεται στην αγορά TTE ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της σχετικής Οδηγίας, τότε λαμβάνονται μέτρα ανάλογα με το επίπεδο μη συμμόρφωσης του. Τα μέτρα αυτά κυμαίνονται από υποχρέωση του κατασκευαστή/εισαγωγέα/εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου/ μεταπωλητή να κοινοποιήσει στο ΓΕΡΗΕΤ τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. Δήλωση Συμμόρφωσης, Τεχνικός Φάκελος) μέχρι και την υποχρέωση του κατασκευαστή/εισαγωγέα/εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου/ μεταπωλητή, να απομακρύνει προσωρινά από τον εκθεσιακό του χώρο, τον υπό εξέταση ΤΤΕ μέχρι αποδείξεως της πλήρους συμμόρφωσης του. Οι έλεγχοι κατά το έτος 2008 κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα ΤΤΕ και παρουσίασαν τα αποτελέσματα συμμόρφωσης του Γραφικού 2. Γραφικό 2: Παγκύπρια Αποτελέσματα Συμμόρφωσης 2008

18 Για το 21% του συνόλου των συσκευών που έτυχαν ελέγχου το οποίο παρουσίαζε ουσιαστική μη συμμόρφωση επιβλήθηκε από τον Επίτροπο άμεση απόσυρση τους από τους εκθεσιακούς χώρους των εισαγωγέων μέχρι την κοινοποίηση προς το ΓΕΡΗΕΤ, με προθεσμία 15 ημερών, των απαιτούμενων στοιχείων για εξακρίβωση της συμμόρφωσης τους. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και με τη λήξη της προθεσμίας που τους δόθηκε, οι εμπλεκόμενοι εισαγωγείς κλήθηκαν σε ακρόαση και επιβλήθηκαν σε αυτούς διοικητικές κυρώσεις. Κατά το 2008 κλήθηκαν σε ακρόαση συνολικά 28 εταιρείες και επιβλήθηκαν σε αυτές κυρώσεις συνολικού ύψους Αναλύοντας τα αποτελέσματα της επιτήρησης αγοράς ανά κατηγορία εξοπλισμού, βλ. Γραφικό 3, οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά ουσιαστικής μη συμμόρφωσης σε σχέση με άλλες κατηγορίες εξοπλισμού. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι εισάγονται στην Κυπριακή αγορά τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρηματίες μέσω διαδικτύου (στην πλειοψηφία τους από τρίτες χώρες και κυρίως από την Κίνα) συσκευές οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Το ΓΕΡΗΕΤ σε συνεργασία με τις τελωνειακές Αρχές υιοθέτησε εντός του 2008 επιπρόσθετα μέτρα για τον έγκαιρο εντοπισμό και απόσυρση των μη συμμορφούμενων συσκευών ενώ παράλληλα εξουσιοδότησε τις Τελωνειακές Αρχές να ενημερώνουν τον εισαγωγέα για την απαγόρευση της εισαγωγής τους ως επίσης και να διασφαλίζουν την επανεξαγωγή τους στη χώρα προέλευσής τους. Οι οργανωμένοι φορείς διάθεσης ΤΤΕ στην Κυπριακή αγορά ήδη αναγνωρίζουν το πρόβλημα που δημιουργείται και αναμένεται ότι θα συνδράμουν την προσπάθεια του Γραφείου για την εξάλειψη του φαινομένου. Γραφικό 3: Επίπεδο συμμόρφωσης ανά κατηγορία εξοπλισμού ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑΘ.ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΑ DECT BLUETOOTH 0

19 Ταυτόχρονα, οι συσκευές σταθερής τηλεφωνίας (η κατηγορία των αναλογικών ενσύρματων), παρουσίασαν σημαντική μείωση επί τον αριθμό των μη συμμορφούμενων συσκευών που ελέγχθηκαν η οποία ενδεχομένως οφείλεται στους στοχευμένους ελέγχους του ΓΕΡΗΕΤ σε αυτή την κατηγορία σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση του αριθμού των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας και τη στροφή των καταναλωτών προς τις ασύρματες συσκευές (DECT και κινητά τηλέφωνα). Όσον αφορά στις κατηγορίες των Bluetooth και των δρομολογητών (rooters), διαπιστώθηκε ότι μεγάλο ποσοστό από τις συσκευές που ελέγχθηκαν, παρουσίαζαν ελλείψεις στα συνοδευτικά τους έγγραφα κυρίως λόγω της άγνοιας των εισαγωγέων/μεταπωλητών των συσκευών αυτών της υποχρέωσης τους να διατηρούν στα αρχεία τους τα συνοδευτικά αυτά έγγραφα. Το φαινόμενο της διάθεσης μη συμμορφούμενων εξοπλισμών στην αγορά μέσω του διαδικτύου, εντοπίστηκε και προβλημάτισε και τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. όπως προκύπτει από τη συνεργασία 13 του ΓΕΡΗΕΤ με τις χώρες αυτές σε θέματα Επιτήρησης αγοράς ΤΤΕ, μέσω της παρακολούθησης των εργασιών των επιτροπών R&TTE TCAM 14 και R&ΤΤΕ TCAM ADCO 15. Είναι κοινή διαπίστωση των Αρχών Επιτήρησης αγοράς των χωρών μελών της Ε.Ε. ότι στις περιπτώσεις εντοπισμού μη συμμορφούμενου ΤΤΕ, ο οποίος διατίθεται μέσω διαδικτύου, τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι η αδυναμία/δυσκολία εντοπισμού των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την διάθεση τέτοιων προϊόντων στην αγορά και ειδικά στις περιπτώσεις που οι ιστοσελίδες αυτές ευρίσκονται εκτός της επικράτειας της χώρας που διενεργείται ο έλεγχος. Εντός του 2008 το ΓΕΡΗΕΤ προχώρησε στην ετοιμασία δευτερογενούς νομοθεσίας βάσει των τροποποιημένων προνοιών του Μέρους 12 του Νόμου 112(Ι)2004. Στα πλαίσια της νέας δευτερογενούς νομοθεσίας το ΓΕΡΗΕΤ θα μπορεί με τη βοήθεια της Αστυνομίας να προβαίνει σε κατασχέσεις εξοπλισμού στη περίπτωση που αυτός δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών και της Κυπριακής νομοθεσίας, πέραν από τα διοικητικά και δικαστικά μέτρα που λαμβάνονται μέχρι τώρα. Επίσης στα πλαίσια Απόφασης του Επιτρόπου, έχουν θεσπιστεί οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την εξουσιοδότηση «Κοινοποιημένων Οργανισμών» που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη Κύπρο για τον έλεγχο Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού. Η νέα δευτερογενής νομοθεσία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να δημοσιευτεί εντός του πρώτου εξαμήνου του ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ Το ΓΕΡΗΕΤ ολοκλήρωσε τη διαδικασία τροποποίησης του Ν.112(Ι)/2004 ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος του Κανονισμού για τη Διεθνή Περιαγωγή της 27Ιουν07 ούτως ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη εποπτεία εφαρμογής του Κανονισμού σύμφωνα με τις πρόνοιες του που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε από τους αδειοδοτημένους παροχείς κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο. 13. Με στόχο την εφαρμογή κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και προσέγγιση σε θέματα ΤΤΕ 14. Η επιτροπή R&TTE TCAM, (Επιτροπή Αξιολόγησης της Πιστότητας και Εποπτείας της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς) έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα με σκοπό να βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην διαχείριση της Οδηγίας 99/5/ΕΚ (σχετικά µε τον Ραδιοεξοπλισµό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερµατικό Εξοπλισµό (ΤΤΕ) και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας του εξοπλισµού αυτού) καθώς και στην διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της και των Μελών Κρατών. Τα μέλη της Επιτροπής TCAM είναι αντιπρόσωποι των κρατών μελών, προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Enterprise (DG Enterprise). 15. H επιτροπή R&TTE TCAM ADCO (Διοικητική Συνεργασία της TCAM) απαρτίζεται από τις αρχές επιτήρησης αγοράς των χωρών μελών της Ε.Ε, ενδιαφερόμενα μέρη και αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελεί ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σε σχέση με την Οδηγία 99/5/ΕΚ και έχει σκοπό να βοηθά συμβουλευτικά και πρακτικά την επιτροπή R&TTE TCAM στο έργο της καθώς και τα κράτη μέλη σε θέματα επιτήρησης αγοράς. 21

20 3.1.8 ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠOΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Κατά το 2008 τα παράπονα καταναλωτών που υπεβλήθησαν στο ΓΕΡΗΕΤ ήταν περιορισμένα και αναφέρονταν σε τέσσερις κύριες θεματικές ομάδες όπως φαίνεται στο Γραφικό 4: Γραφικό 4: Παράπονα Καταναλωτών 1/1/08-1/12/08 Αριθμός Παραπόνων Όροι Σύμβασης Τιμολόγηση Ενοχλητικά τηλεφωνήματα Spam Θέμα Παραπόνου Στα αξιοσημείωτα εντοπίζεται η παύση υποβολής παραπόνων σε σχέση με την τιμολόγηση υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της σειράς αρίθμησης 900 και 909 ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της υποχρέωσης δωρεάν ηχητικής ανακοίνωσης πληροφοριών τιμολόγησης υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω των σειρών αυτών (η έκδοση του σχετικού Διατάγματος πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2007). 2

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 594/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων Απολογισµός Έργου & Προοπτική Αγοράς Οργανόγραµµα ΓΕΡΗΕΤ Συµβουλευτική Επιτροπή βερηετ ΕΡΗΕΤ Συµβούλιο Επιλογής & Προαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Κυρίες & Κύριοι, Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση της Ρυθμιστικής Στρατηγικής της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων Απολογισµός Έργου & Προοπτική Αγοράς Θεµατικές Ενότητες Αρµοδιότητες & Εθνικές/ ιεθνείς Σχέσεις Έργο περιόδου 2002-2005

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 Ν. 44(Ι)/2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 08/11/2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 671/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Απευθείας Ανάθεση, στην εταιρεία με την επωνυμία «Terra Mapping the Globe Ε.Π.Ε.», του έργου της φιλοξενίας και επέκτασης του Διαδικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕΤΤ Δύο χρόνια μετά τη ψήφιση του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) Αθηνά Ράλλη - Δικηγόρος Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Ορισμός Ταχυμεταφορών Διαφορά Ταχυδρομείου - Ταχυμεταφορών Τι είναι ΕΣΠΕΤΑ -Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με ορισμένα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής τηλεφωνίας της Κυπριακής Αγοράς για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Final version for publication Κώδικας Πρακτικής των παροχέων κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ.: 765/080 ΑΠΟΦΑΣΗ Εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων: ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Οργάνωση & Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος.

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης Ταχ. Δ/νση: c/o Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ-τομέας Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα