Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού Διδάσκουσα: Μάρθα Μιχαηλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Το μάθημα (υποχρεωτικό και για τις τρεις κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών) αποσκοπεί Στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το βασικό σκεπτικό των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας στις σπουδές επικοινωνίας και πολιτισμού Στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων σχεδιασμού εμπειρικής έρευνας έτσι ώστε να υλοποιήσουν βασικές ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της διπλωματικής τους εργασίας, Στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας όσον αφορά τη δεοντολογική, ηθική και επιστημονική διάσταση της κοινωνικής έρευνας Παραγωγή Περιεχομένου και Επιχειρήσεις Μέσων Διδάσκων: Καθηγητής Νίκος Λέανδρος Η ανάδειξη ενός νέου επικοινωνιακού παραδείγματος που χαρακτηρίζεται από μαζική αυτό-επικοινωνία, δικτύωση και ψηφιοποίηση διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στο ευρύτερο πεδίο των Μέσων. Η παρακμή των παλαιών ΜΜΕ συνδέεται αναπόσπαστα με την αναζήτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τις αυξανόμενες δυνατότητες των πολιτών για παραγωγή περιεχομένου και τη σημασία που αποκτούν ο κυβερνοχώρος και οι κινητές πλατφόρμες. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα συνδυάσουμε την ευρύτερη θεωρητική συζήτηση με την εμπειρία επιχειρήσεων Μέσων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αξιοποιώντας και εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης θα αναλύσουμε τα οικονομικά τους αποτελέσματα και τις επιχειρηματικές στρατηγικές. Μέσα και Ψηφιακές Εφαρμογές Διδάσκων: Σταύρος Καπερώνης, PhD, ΕΔΙΠ Η είσοδος των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα μας επηρεάζουν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική μας ζωή και λειτουργούν ως μέσα για την

2 διαπροσωπική μας επικοινωνία. Η ενσωμάτωση των ψηφιακών εφαρμογών και των δικτύων επικοινωνίας, επαναπροσδιορίζει την επικοινωνία μας και τον τρόπο διάδοσης της πληροφορίας. Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσουμε την εξέλιξη των Μέσων και πως επηρεάζουν την ποιότητα της δημοσιογραφίας (web 2.0) μέσω των εργαλείων διαδικτυακής ή ασύρματης δημοσιογραφίας [blogging, κινητή δημοσιογραφία (mobile reporting), συμμετοχική-crowding δημοσιογραφία, ψηφιακή εικόνα κτλ.] και πως διαμορφώνεται το ψηφιακό τοπίο στα μέσα ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες αξιολογούνται με ασκήσεις και αναλαμβάνουν σειρά εργασιών (ατομικών και ομαδικών). Ηγεσία και Επιχειρηματικότητα στη Δημοσιογραφία Διδάσκουσες: Μπέτυ Τσακαρέστου, Επίκουρη Καθηγήτρια Δήμητρα Ιορδάνογλου, Λέκτορας Το μάθημα παρουσιάζει τα αλληλένδετα πεδία της ηγεσίας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη δημοσιογραφία και οργανώνεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα έχει θέμα την ηγεσία, που στην ψηφιακή εποχή περνάει περίοδο ριζικού μετασχηματισμού. Ειδικά στους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, με τη μετάβαση από τα παραδοσιακά στα Νέα Μέσα και την άνοδο των start ups και της επιχειρηματικής δημοσιογραφίας οι μελλοντικοί ηγέτες καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, υψηλών απαιτήσεων και ρίσκου. Το μάθημα έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές/τριες στις σύγχρονες προκλήσεις της ηγεσίας στα Νέα Μέσα και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις απαραίτητες ηγετικές ικανότητες όπως αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα, ανθεκτικότητα και συνεργατικότητα. Η μεθοδολογία του μαθήματος περιλαμβάνει ανάλυση θεωρητικών μοντέλων ηγεσίας, μελέτες περιπτώσεων και βιωματικές ασκήσεις μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τον κρίσιμο ρόλο της ηγεσίας και θα προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής στο ραγδαία μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον των Μέσων (διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου). Η δεύτερη ενότητα για την Επιχειρηματικότητα στη Δημοσιογραφία (Entrepreneurial Journalism) δίνει απαντήσεις, τόσο στο πεδίο της Δημοσιογραφίας και των Μέσων όσο και στα ακαδημαϊκά προγράμματα, στη διαρκή διαδικασία αλλαγών και ανατρεπτικής καινοτομίας (disruptive innovation) που παρακολουθούμε διεθνώς μέσα από τις δυνατότητες που δίνουν η ψηφιακή και mobile τεχνολογία, τα μεγάλα δεδομένα, οι νέες μορφές χρηματοδότησης. Η επιδίωξη είναι οι δημοσιογράφοι να αναλάβουν, μαζί με άλλους δημιουργούς, την ευθύνη της κοινωνικής και ψηφιακής καινοτομίας, και να

3 δημιουργήσουν το μέλλον της δημοσιογραφίας, υλοποιώντας τα δικά τους δημοσιογραφικά επιχειρηματικά μοντέλα. Η πρόκληση στα αναδυόμενα δημοσιογραφικά startups είναι να προτείνουν βιώσιμα νέα οργανωτικά πλαίσια ( contexts), νέα μοντέλα χρηματοδότησης, να ανοιχτούν στη συνεργασία με developers και designers, να αξιοποιήσουν τα μεγάλα δεδομένα ( big data) ως εργαλεία τεκμηρίωσης και διαφάνειας και με τη δύναμη της δημοσιογραφικής αφήγησης ( storytelling) να ανανεώσουν το δημόσιο θετικό ρόλο και αντίκτυπο (impact) της δημοσιογραφίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος Επιχειρηματικότητα στη Δημοσιογραφία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Study of the United States Institute (SUSI) for Journalism and Media Scholars, στο Ohio University, Institute for International journalism, E.W.Scripps School of Journalism, το διάστημα 2 Ιουλίου- 14 Αυγούστου 2015, με την χρηματοδότηση του U.S. Department of State και την υποστήριξη της U.S. Embassy Athens. Δημόσιες Πολιτικές και Ψηφιακή Επικοινωνία Διδάσκουσα: Μαριάννα Ψύλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Η προβληματική γύρω από τις Δημόσιες Πολιτικές συνδυαστικά με το επικοινωνιακό πεδίο συνιστά μια πρόκληση στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, ανοίγοντας τον διάλογο στο ευρύτερο πλαίσιο της Πολιτικής Επικοινωνίας με κεντρικούς άξονες αναφοράς, το δημόσιο χώρο, τη γένεση της δημόσιας δράσης και τους δρώντες που παρεμβαίνουν στην ανάδειξη των δημόσιων προβλημάτων και τον καθορισμό των δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη διερεύνηση των δημόσιων πολιτικών, όπου εμβαθύνουμε στην έννοια και την πρακτική της δημόσιας δράσης, κάτω από την επίδραση των Νέων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Η πρόταση μας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων σχετίζεται τόσο με τη θεωρητική προσέγγιση των δημόσιων πολιτικών όσο και με την πραγματιστική τους διάσταση ενώ προτείνονται και νέα μεθοδολογικά εργαλεία όσον αφορά τον τρόπο διερεύνησης τους από τη σκοπιά του ερευνητή.

4 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Δημοσιογραφική αφήγηση στα Παλαιά και στα Νέα Μέσα. Σύγκλιση και Πολυμεσικότητα Διδάσκων: Καθηγητής Νίκος Μπακουνάκης Το μάθημα εξετάζει, από την πλευρά της κατασκευής, την αφήγηση (storytelling) στα Μέσα. Από την εποχή της «ιστορίας με ανθρώπινο ενδιαφέρον» μέχρι την πολυμεσική αφήγηση, τα Μέσα αναζητούν και δημιουργούν περιεχόμενο με στόχο τόσο την κατανόηση όσο και την αναπαράσταση της σύνθετης πραγματικότητας. Πόσο η τεχνολογία επηρεάζει την διαδικασία αυτή; Πόσο την αλλάζει; Κατά πόσο τα παλαιό είναι νέο και το νέο είναι παλαιό; Τι σημαίνει «αφηγηματική ταυτότητα» και γιατί το storytelling διεκδικείται σήμερα από σχεδόν όλες τις μορφές της εφαρμοσμένης επικοινωνίας; Τι μας λέει η νέα επιστήμη της Αρχαιολογίας των Μέσων; Υπάρχει τέλος (για παράδειγμα της εφημερίδας) ή μετασχηματισμός; Στη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν παραδείγματα πολυμεσικής αφήγησης, κυρίως από αμερικανικά Μέσα, ενώ οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να παρουσιάσουν σχετικές εργασίες. Διαμεσική Επικοινωνία (Transmedia) Διδάσκουσα: Ιωάννα Βώβου, Επίκουρη Καθηγήτρια Η σύγκλιση των μέσων και η διαμεσικότητα εξετάζονται ως ένα νέο παράδειγμα εξέλιξης της επικοινωνίας. Η συνεχής ροή περιεχομένου σε πολλές και διαφορετικές επικοινωνιακές πλατφόρμες συνδυάζεται με την ευμετάβλητη ροή της σχέσης των ανθρώπων με τα μέσα. Το μάθημα προσβλέπει σε έναν εγγραμματισμό στη διαμεσική επικοινωνία για τους επαγγελματίες των μέσων και τους δημοσιογράφους ώστε να κατανοήσουν και να δράσουν σ ένα -εν εξελίξει- υβριδικό μεντιακό περιβάλλον. Εισαγωγή στις Πρακτικές Δεδομένων (Data Practices) Διδάσκων: Γιάννης Σκαρπέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οι κυβερνήσεις, οι υπερεθνικοί και διεθνείς οργανισμοί, ο κόσμος των επιχειρήσεων (πολυεθνικών και off shore), του αθλητισμού και της επιστήμης, παράγουν τεράστιο όγκο δεδομένων. Δεδομένων που αφορούν τους πολίτες, αλλά λόγω του όγκου τους και τον παγκόσμιο χαρακτήρα της ροής τους είναι αδύνατο να τα κατανοήσει ο μέσος πολίτης χωρίς βοήθεια. Τα Wikileaks, τα Luxileaks, ο Snowden και ο Assange, είναι οι προβεβλημένοι ήρωες και τα διάσημα μέσα της προσπάθειας για την κατανόηση και την αποκάλυψη όσων κρύβονται στα «Big Data». Το μάθημα Πρακτικές δεδομένων θα προσπαθήσει να εξηγήσει τη λογική της ενασχόλησης με τα μεγάλα δεδομένα, και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους τρόπους απόκτησης, καθαρισμού και ανάλυσης των δεδομένων αυτών, στο πλαίσιο της ερευνητικής δημοσιογραφίας.

5 Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ στα Μέσα Διδάσκων: Γιώργος Κλήμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στους φοιτητές την ικανότητα να κατανοήσουν τις έννοιες της διοίκησης και του μάρκετινγκ με εστίαση στους οργανισμούς και επιχειρήσεις στον τομέα των media. Έμφαση δίνεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις των θεμάτων της διοίκησης και μάρκετινγκ καθώς και στην ανάπτυξη προσωπικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων διοίκησης και ηγεσίας. Ταυτόχρονα θα επιχειρηθεί μία ολιστική κατανόηση των οργανισμών/ επιχειρήσεων και του μακρο-μίκρο περιβάλλοντος στο οποίο αυτοί λειτουργούν. Οι διαλέξεις επικεντρώνονται στις ιδιαιτερότητες των οργανισμών στα media όπως αναδεικνύονται μέσα από μελέτες περιπτώσεων και την διεθνή βιβλιογραφία - αρθρογραφία. Ανασκευάζοντας το παρελθόν, Κατασκευάζοντας το παρόν στην ψηφιακή εποχή Διδάσκουσα: Χρυσάνθη Αβλάμη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σύμφωνα με τον όψιμο μαθητή του Χέγκελ, Φράνσις Φουκουγιάμα, το τέλος της Ιστορίας σηματοδοτεί την εγκαθίδρυση ενός «ομοιογενούς παγκόσμιου καθεστώτος» με φορέα, σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, την δυτικού τύπου «φιλελεύθερη δημοκρατία». Η τελευταία προκρίνεται ως το μόνο παγκοσμιοποιήσιμο καθεστωτικό σχήμα εφόσον, όπως υποστηρίζει ο Φουκουγιάμα, δεν υπάρχει «άλλη δυνατή πρόοδος στο επίπεδο της εξέλιξης των θεμελιωδών θεσμών και των αρχών που υπόκεινται σε αυτούς, καθώς όλα τα μεγάλα ερωτήματα έχουν ήδη απαντηθεί» (To τέλος της Ιστορίας, Flammarion, Παρίσι, 1992 σ.12). Υπ αυτήν την έννοια, το τέλος της Ιστορίας, ως μείζον γεγονός, νοηματοδοτεί το ιστορικό γίγνεσθαι προσδίδοντάς του την μορφή ενός αποκρυσταλλωμένου και ταγμένου στην αιωνιότητα παρόντος. Μέσα σ ένα τέτοιο πλαίσιο, μικρή σημασία έχει αν πολλά εν εξελίξει γεγονότα μοιάζει να διαψεύδουν αυτη την ακράδαντη βεβαιότητα (όπως π.χ. η επίμονη παρουσία ή και εντατικοποίηση των πολεμικών συρράξεων στις παρυφές του Δυτικού πολιτισμού). Μεγαλύτερη σημασία έχει (τουλάχιστον εδώ) το γεγονός ότι οι παραπάνω θέσεις οριοθετούν το κυρίαρχο και κοινό πεδίο εντός του οποίου καλούνται να τοποθετηθούν τα ΜΜΕ είτε συνδιαμορφώνοντας την επικαιρότητα και ερμηνεύοντας την ιστορία σύμφωνα με την λογική του είτε, σπανιότερα και δυσκολότερα, επιδιώκοντας να την καταρρίψουν. Ο άγγλος ιστορικός Ερικ Χομπσμπάουμ δεν είχε λοιπόν άδικο όταν παρατηρούσε ότι : «Η σύγχρονη κοινωνία των ΜΜΕ προσδίδει στο παρελθόν μια απαράμιλλη και περίβλεπτη θέση και αγοραστικό δυναμικό. Το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας αναθεωρείται ή καλύπτεται περισσότερο από ποτέ από ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για το παρελθόν, αλλά για ένα παρελθόν που ταιριάζει στους σκοπούς τους. Σήμερα είναι η μεγαλειώδης περίοδος της ιστορικής μυθολογίας». Οργάνωση και απαιτήσεις του μαθήματος

6 Το μάθημα δομείται πάνω σε δύο παράλληλους άξονες : 1/ Θεωρητικός άξονας : θα αποτιμήσουμε τη σχέση πολιτικής και ΜΜΕ από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα εστιάζοντας αφενός στην μεταμορφώσεις της ευρύτερης ορολογίας (προπαγάνδα, κατασκευή κοινής γνώμης, πολιτική ή δημόσια επικοινωνία, πολιτιστική διπλωματία κλπ) και αφετέρου σε ζητήματα δημοσιογραφικής ηθικής. Οι φοιτητές θα κληθούν να ανασυνθέσουν προφορικά κατά την διάρκεια των μαθημάτων ορισμένες θεωρητικές προσεγγίσεις από την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία 2/ Εργαστηριακός άξονας : Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών στον ορίζοντα των ακόλουθων γενικών θεματικών α. ανακατασκευή της ιστορίας μέσα από το διαδίκτυο β. σύγχρονες μορφές προπαγάνδας και ανάλυση της πολιτικής επικαιρότητας με έμφαση στα διεθνή ΜΜΕ και το διαδίκτυο

Οδηγός Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015

Οδηγός Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Οδηγός Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 http://cmc.panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 354 Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας Αιγαίου (Μυτιλήνη) Γενικά Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε) ιδρύθηκε το 2000. Ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και εδρεύει στην πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Κοινωνιoλογία... Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας & Οδηγός Σπουδών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Κοινωνιoλογία... Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας & Οδηγός Σπουδών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ...Κοινωνιoλογί Κοινωνιoλογία... Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας & Οδηγός Σπουδών Οκτώβριος 2006 Τμήμα Κοινωνιολογίας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (210) 920 1062. Fax: (210) 922 0832. http://cmc.panteion.gr. http://twitter.com/cmc_panteion. Γιάννης Σκαρπέλος ηµήτρης Ντούνας

Τηλέφωνο: (210) 920 1062. Fax: (210) 922 0832. http://cmc.panteion.gr. http://twitter.com/cmc_panteion. Γιάννης Σκαρπέλος ηµήτρης Ντούνας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Οδηγός Σπουδών 2010-2011 2011 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ιεύθυνση: Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού Πάντειο Πανεπιστήµιο Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οδηγός Σπουδών. ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576. Α Μέρος 7

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576. Α Μέρος 7 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης Α Μέρος 7 3 1. Εκπαιδευτικές κοινότητες πρακτικής και επαγγελματική μάθηση στο νέο σχολείο Ευγενία Αρβανίτη 2. Εφαρμογή της μεθόδου «έξι σκεπτόμενα καπέλα» του De

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ. 69 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας»

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα