Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα , Τηλ Fax , Tsami Karatasi Str.-Athens , Tel Fax , Προσαρµογές και Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Επιχείρησης ΙΟΒΕ Ιούλιος 2008

2

3 Περιεχόµενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας Τα ερωτήµατα Οι κρίσιµες προσαρµογές Βαθµός υλοποίησης και προγραµµατισµός Ανασταλτικοί παράγοντες Επιπτώσεις στις επιδόσεις Πολιτικές για την επιτάχυνση των προσαρµογών...13 ΜΕΡΟΣ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην ιαδικασία Επιχειρηµατικής Απόφασης Προσαρµογών...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας Πλαίσιο διαµόρφωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πολιτική Ανταγωνιστικότητας Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα Οι Στόχοι και οι Επιδιώξεις του ΕΠΑΝ Ι Η Υλοποίηση του ΕΠΑΝ Ι Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠΑΝ Ι στο µέσον της περιόδου Η Αναθεώρηση του ΕΠΑΝ Ι και ο Απολογισµός του προγράµµατος Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας ΙΙ για την περίοδο Θέµατα ανταγωνιστικότητας Αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑΝ ΙΙ για την περίοδο Κύρια χαρακτηριστικά του ΕΠΑΝ ΙΙ Επιχειρησιακές προσαρµογές και στόχοι του ΕΠΑΝ ΙΙ Τα Προγράµµατα Ανταγωνιστικότητας και οι Επιχειρηµατικές Προσαρµογές...52 ΜΕΡΟΣ Β ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ ΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Στόχος της έρευνας-μεθοδολογία Στόχος της έρευνας Μεθοδολογία έρευνας Παρουσίαση αποτελεσµάτων...61

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σκοπιµότητα, Πορεία Υλοποίησης και Προγραµµατισµός Προσαρµογών Ανάλυση κατά τοµέα Οι προσαρµογές στη Βιοµηχανία Εµπόριο Κατασκευές Τουρισµός Λοιπές Υπηρεσίες Συνολική ερµηνεία Αξιολόγηση ευρηµάτων...94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ανασταλτικοί Παράγοντες Προσαρµογών Ανάλυση ανά τοµέα Βιοµηχανία Εµπόριο Κατασκευές Τουρισµός Λοιπές Υπηρεσίες Συνολική ερµηνεία Αξιολόγηση ευρηµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα Προσαρµογών Ανάλυση για σύνολο τοµέων Ανάλυση κατά τοµέα Βιοµηχανία Εµπόριο Κατασκευές Τουρισµός Υπηρεσίες Συνολική ερµηνεία Αξιολόγηση ευρηµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Συνολικές ιαπιστώσεις και Συµπεράσµατα Εισαγωγικές παρατηρήσεις Προσαρµογές και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχείρησης. ιαπιστώσεις και διαχρονικές συγκρίσεις Οι διαπιστώσεις για την στρατηγική των επιχειρήσεων στα µέσα της 10ετίας του Συνοπτική αναφορά Οι θέσεις των επιχειρήσεων σήµερα. ιαπιστώσεις - συµπεράσµατα της νέας έρευνας και διαχρονικές συγκρίσεις Κεφάλαιο 9 Επιχειρηµατικές Προσαρµογές και Οικονοµική Πολιτική Το Πρόγραµµα ΕΠΑΝ ΙΙ Εισαγωγικά Προγραµµατισµός επενδύσεων και προσαρµογών. Επιλεξιµότητα ένταξης στο ΕΠΑΝ ΙΙ Πολιτικές για τη βελτίωση του οικονοµικού περιβάλλοντος

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η έκθεση αυτή στηρίζεται στο οµώνυµο ερευνητικό έργο το οποίο εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ την περίοδο Φεβρουαρίου 2007 Μαΐου 2007 σε συνεργασία µε το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και τον Καθηγητή κ.ι.χασσίδ για λογαριασµό του Υπουργείου Aνάπτυξης. Η µελέτη αυτή συνιστά τη βασική έκθεση αποτελεσµάτων και αναφέρεται σε ελαφρά µεγαλύτερο δείγµα επιχειρήσεων. Αποτελείται από 9 κεφάλαια που εντάσσονται σε δύο µέρη, ενώ προηγείται µία συνοπτική επισκόπηση. Αναλυτικότερα το µέρος Α αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το κεφάλαιο 1 εξηγεί τον στόχο της µελέτης και την προβληµατική που τη χαρακτηρίζει. Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας και στους τρόπους που η επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα συµβάλλει στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας µιας οικονοµίας. Το κεφάλαιο 3 αναλύει τις πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας που έχουν εφαρµοστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια µε έµφαση στο πρόγραµµα που ολοκληρώνεται (ΕΠΑΝ) και ανάλυση του προγράµµατος που ακολουθεί (ΕΠΑΝ ΙΙ) στο πλαίσιο της Προγραµµατικής περιόδου. Στο µέρος Β παρουσιάζεται το εµπειρικό έργο που εκπονήθηκε. Στο κεφάλαιο 4 αποτυπώνονται συνοπτικά ο στόχος, το εύρος και τα µεθοδολογικά χαρακτηριστικά της έρευνας, ενώ στα επόµενα τρία κεφάλαια (5-7) παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσµατα της έρευνας. Το κεφάλαιο 8 αποδίδει τα βασικά συµπεράσµατα, ενώ στο κεφάλαιο 9 τα συµπεράσµατα αυτά «µεταφράζονται» σε προτεινόµενες κατευθύνσεις σε επίπεδο δηµόσιας πολιτικής. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µελέτη συνοδεύεται από ένα εκτενές Παράρτηµα που περιλαµβάνει: α) αναλυτικότερα στοιχεία για τη µεθοδολογία της έρευνας (δειγµατοληψία, κλάδοι ανάλυσης, βαθµός απόκρισης, κτλ) β) ταυτότητα προφίλ των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα και τέλος γ) όλα τα αποτελέσµατα της έρευνας ανά θεµατική ενότητα και τοµέα. 5

6

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας Η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει την τελευταία δεκαπενταετία ισχυρές αναπτυξιακές επιδόσεις, παρά το γεγονός ότι δεν επιτυγχάνει να καλύψει τις αποστάσεις ανταγωνιστικότητας που τη χωρίζουν από τους ευρωπαίους εταίρους και από άλλες ανταγωνίστριες χώρες. Το «παράδοξο» αυτό φαινόµενο οφείλεται στο γεγονός ότι η ταχεία ανάπτυξη στηρίχθηκε αποκλειστικά σχεδόν στην εγχώρια ζήτηση, κατανάλωση και επενδύσεις. Η άνοδος της εγχώριας κατανάλωσης και των επενδύσεων, η οποία στήριξε την οικονοµική ανάπτυξη ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία- ήταν, σε µεγάλο βαθµό, αποτέλεσµα της αλλαγής των µακροοικονοµικών συνθηκών, που συνδέεται µε την είσοδο στην ΟΝΕ. Ειδικότερα, καθοριστικός ήταν ο ρόλος της δραστικής µείωσης των επιτοκίων και της υποχώρησης του πληθωρισµού, ενώ σηµαντική ήταν και η επίπτωση των ισχυρών «ενέσεων ζήτησης» που συνιστούσαν οι εισροές κοινοτικών πόρων. Αντίθετα, ο εξωτερικός τοµέας της οικονοµίας είχε αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη, καθώς οι εισαγωγές υπερέβαιναν σταθερά τις εξαγωγές, γεγονός που αντανακλά τη συνεχή επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας. Η αρνητική επίπτωση του εξωτερικού τοµέα θα ήταν πολύ ισχυρότερη αν η ελληνική οικονοµία ήταν περισσότερο ανοικτή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ελληνική οικονοµία είναι σήµερα η πιο κλειστή οικονοµία της ΕΕ, όπως µετράται µε το εξωτερικό εµπόριο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και µάλιστα από το 1981, χρονιά εισόδου στην τότε ΕΟΚ, µέχρι σήµερα, η ελληνική οικονοµία έγινε ακόµα πιο κλειστή. Κατάφερε έτσι να αναπτυχθεί καθώς η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας επηρέαζε ένα σχετικώς µικρό ποσοστό της οικονοµικής δραστηριότητας. Η πορεία αυτή δεν µπορεί να συνεχισθεί για τους ακόλουθους λόγους: 1 ον. Η ελληνική οικονοµία δεν µπορεί να παραµείνει κλειστή, σ ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ανοικτές αγορές και ανταγωνισµό. 2 ον. Παράγοντες που συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας έχουν αρχίσει ήδη να αποδυναµώνονται. Η εκτίµηση αυτή οδηγεί σε µια συγκεκριµένη επιλογή: Η ελληνική ανάπτυξη στο µέλλον πρέπει να στηριχθεί στη διεύρυνση της δυναµικότητας της ελληνικής οικονοµίας για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι όρος sine qua non για την ανάπτυξη. Η βελτίωση και κυρίως, η διατηρησιµότητα της ανταγωνιστικότητας συνεπάγονται σηµαντικές αλλαγές σε µια σειρά από παράγοντες-προϋποθέσεις που καταγράφονται λεπτοµερώς στις Ετήσιες Εκθέσεις του 7

8 Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Είναι βέβαια φανερό ότι βελτίωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει κατ αρχήν την ύπαρξη και λειτουργία επιχειρήσεων που παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα. Όπως συµβαίνει και για την εθνική οικονοµία, η επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται καθοριστικά από τέσσερις παράγοντες: την αγορά προϊόντων-υπηρεσιών, τις συνθήκες προσφοράς συντελεστών παραγωγής, το επίπεδο ανάπτυξης συναφών κλάδων και υπηρεσιών υποστήριξης και τέλος την στρατηγική των επιχειρήσεων, τη διάρθρωση των αγορών και του ανταγωνισµού. Κάποιοι από τους παραπάνω παράγοντες είναι υπό τον έλεγχο των ίδιων επιχειρήσεων, ενώ άλλοι καθορίζονται από εξωγενείς παραµέτρους. Και οι µεν όµως και οι δε, επηρεάζονται έµµεσα, αλλά καθοριστικά από την ασκούµενη κρατική πολιτική. 2. Τα ερωτήµατα Η µελέτη επικεντρώνεται στις προσαρµογές που οι ίδιες οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να υλοποιήσουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούν για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Επιδιώκει να απαντήσει στα ακόλουθα κρίσιµα ερωτήµατα: Ποιες είναι οι προσαρµογές εκείνες που οι ίδιες οι επιχειρήσεις θεωρούν κρίσιµες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Σε ποιο βαθµό έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση αυτών των προσαρµογών. Πώς σχεδιάζουν να προχωρήσουν στο µέλλον. Ποιοι παράγοντες δρουν ανασταλτικά για την πραγµατοποίηση των προσαρµογών αυτών. Πώς οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται αναµένεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα. Τι µέτρα πολιτικής απαιτούνται για να επιταχυνθούν οι ρυθµοί υλοποίησης των προσαρµογών που απαιτούνται. Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα κρίθηκε σκόπιµη η αναζήτηση των απόψεων των ίδιων των επιχειρήσεων, επιλέγοντας αντιπροσωπευτικό δείγµα απ όλους τους τοµείς. Έτσι η µελέτη αφενός καταγράφει τις εκτιµήσεις, προσδοκίες και στρατηγικούς σχεδιασµούς των ίδιων των επιχειρήσεων και αφετέρου επιχειρεί να διερευνήσει αν η πολιτική που ασκείται ή προγραµµατίζεται δρα θετικά ή αρνητικά στους σχεδιασµούς αυτούς. 8

9 3. Οι κρίσιµες προσαρµογές Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη σκοπιµότητα και σηµασία που οι ίδιες αποδίδουν σε µια σειρά προσαρµογών προκειµένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Πρόκειται για τις απαντήσεις ενός πολύ σηµαντικού δείγµατος επιχειρήσεων που απασχολούν σχεδόν άτοµα (2006) και έχουν πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών σχεδόν 4,7 δισεκ. ευρώ. Επιπροσθέτως, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (80%) δηλώνουν ότι έχουν πραγµατοποιήσει κάποια επένδυση τα τελευταία τρία χρόνια, κάτι που σηµαίνει ότι το δείγµα αυτό έχει επιδείξει µία αξιοσηµείωτη επενδυτική δραστηριότητα, βρίσκεται δηλαδή σε διαδικασία προσαρµογών και εποµένως οι απαντήσεις και πληροφορίες που προσφέρει στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Οι προσαρµογές κατατάσσονται στις ακόλουθες κύριες οµάδες: Αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία ή στην εµπορική λειτουργία, η οποία περιλαµβάνει και αλλαγές στον τρόπο προώθησης των προϊόντων / δίκτυα διανοµής Προσαρµογές που αφορούν το εργατικό δυναµικό και την εκπαίδευση. Καινοτοµίες και τεχνολογία. Οι δυο σηµαντικότερες προσαρµογές που επισηµάνθηκαν για κάθε µια από τις παραπάνω οµάδες ήταν: 1 ον. Όσον αφορά στην παραγωγική διαδικασία: α) Ο εκσυγχρονισµός των µεθόδων παραγωγής ή των καταστηµάτων (εµπόριο και άλλοι τοµείς). β) Η αύξηση των παραγωγικής δυναµικότητας ή η επέκταση των καταστηµάτων. 2 ον. Όσον αφορά στο εργατικό δυναµικό: α) Η κατάρτιση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες. β) Η σύνδεση των αµοιβών µε την παραγωγικότητα. 3 ον. Για την εφαρµογή καινοτοµιών: α) Η προώθηση καινοτοµιών στην οργάνωση-διοίκηση της επιχείρησης. β) Η αγορά και ενσωµάτωση νέας τεχνολογίας. Είναι βέβαια φανερό ότι οι προσαρµογές κάθε οµάδας συνδέονται άρρηκτα µε τις ανάγκες που επισηµαίνονται σε µία οµάδα προσαρµογών. Έτσι, π.χ. η αγορά και ενσωµάτωση νέας τεχνολογίας κρίνεται σκόπιµη και σηµαντική ως µέσον που θα προωθήσει αλλαγές είτε στον εκσυγχρονισµό των µεθόδων παραγωγής είτε στην εκπαίδευση προσωπικού. 9

10 Η ανάλυση έδειξε επίσης ένα ακόµα ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά στο µέγεθος των επιχειρήσεων, καθώς αυτό φάνηκε στις περισσότερες περιπτώσεις να µην επηρεάζει σηµαντικά τον τρόπο αξιολόγησης των προσαρµογών. Όλες δηλαδή οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους αξιολογούν µε τον ίδιο τρόπο τη σκοπιµότητα των προτεινόµενων προσαρµογών, µε ελάχιστες αποκλίσεις από τη γενική εικόνα. Εποµένως οι σκόπιµες και οι απαιτούµενες ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις, είναι κοινός τόπος για όλους και όλοι δείχνουν να αναγνωρίζουν τη σηµασία και το επείγον του χαρακτήρα ορισµένων από αυτών. Ωστόσο, αυτό που τις διαφοροποιεί είναι προφανώς ο βαθµός υλοποίησής τους και ο σχεδιασµός προγραµµατισµός τους στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα που ακολουθεί (βλ. επόµενη ενότητα). Εξάλλου η ανάλυση έκανε φανερό ότι η επιχειρηµατική ευρωστία συνδέεται θετικά µε την επενδυτική δραστηριότητα. Είναι µάλλον άτοπο να αναµένεται ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα από επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ικανοποιητική πορεία µεγεθών, παρόλο που αναγνωρίζουν τις αδυναµίες τους. Από την άλλη πλευρά είναι βέβαιο ότι υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες µε την κατάλληλη υποστήριξη µπορούν να εισέλθουν σε αναπτυξιακή τροχιά. Ο δυϊσµός είναι φανερός όµως και σε αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα µε τις επιχειρήσεις που «ίσως» µπορούν να προσαρµοστούν σε ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον υπάρχουν και οι επιχειρήσεις που «σίγουρα» δεν θα µπορέσουν να προσαρµοστούν για διάφορους λόγους. Οι επιχειρήσεις µε εξαγωγική δραστηριότητα δείχνουν επίσης να αξιολογούν, υλοποιούν ήδη ή προγραµµατίζουν προσαρµογές που θα αναβαθµίσουν το προφίλ τους και την αποδοτικότητά τους. Το ενδιαφέρον στοιχείο όµως είναι ότι ταυτόχρονα αυτές οι επιχειρήσεις διατηρούν ακέραιο το ενδιαφέρον τους για την ισχυροποίηση τους και στο εγχώριο περιβάλλον. Γίνεται έτσι φανερό ότι η εξωστρέφεια όχι απλώς δεν σηµαίνει αδράνεια στο εσωτερικό, αλλά αποτελεί τελικά και προϋπόθεση για επιτυχηµένες στρατηγικές επέκτασης στις διεθνείς αγορές. Συνολικά, εξετάζοντας τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτει ότι η κυρίαρχη άποψη που επικρατεί στις ελληνικές επιχειρήσεις σήµερα στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές πρέπει να εξορθολογίσουν τις δραστηριότητες τους είτε πρόκειται για βιοµηχανικές, εµπορικές, κατασκευαστικές, τουριστικές ή άλλες, µέσω εκσυγχρονισµού των µεθόδων, βελτιωµένου εργατικού δυναµικού και τεχνολογίας και εφαρµογής ευέλικτων µορφών απασχόλησης. Η εξασφάλιση οικονοµιών κλίµακας, η µείωση του κόστους παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και η ευελιξία της επιχείρησης στην αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής, προκύπτει ως «µονόδροµος» για αντιµετώπιση του οξυνόµενου ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά. 4. Βαθµός υλοποίησης και προγραµµατισµός Η πλειονότητα των επιχειρήσεων, σε ποσοστά άνω του 70%, δηλώνουν ότι τα δυο τελευταία χρόνια είτε έχουν ολοκληρώσει, είτε συνεχίζουν τις προσαρµογές που θεωρούν σκόπιµες σε όλες τις 10

11 επιµέρους δραστηριότητες. Υπάρχει όµως ένα ποσοστό 30% που δεν προχωρούν στις αλλαγές αυτές και δεν προγραµµατίζουν ανάλογες πρωτοβουλίες στο µέλλον. Πρόκειται για επενδυτικά αδρανείς επιχειρήσεις, η βιωσιµότητα των οποίων είναι µάλλον επισφαλής υπό αυτές τις συνθήκες «µη προσαρµογής». Αν εξετασθεί συνολικά η πορεία των προσαρµογών προκύπτει η ακόλουθη εικόνα: Οι ελληνικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητα τους, έχουν ήδη προχωρήσει ή βρίσκονται στο στάδιο της πραγµατοποίησης αλλαγών στην δραστηριότητα τους που οι ίδιες θεωρούν σκόπιµες και σηµαντικές. Από την άλλη πλευρά ωστόσο υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό που δεν σηµειώνει ουσιαστική πρόοδο στις αλλαγές αυτές, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο ένα σηµαντικό εύρηµα και παλαιότερων µελετών: το δυϊσµό της ελληνικής οικονοµίας, την συνύπαρξη δηλαδή αφενός επιχειρήσεων που έχουν συνειδητοποιήσει τα ενδεχόµενα οφέλη και τους κινδύνους του ανταγωνισµού και προετοιµάζεται ανάλογα µε επιχειρήσεις που υστερούν τόσο στην εκτίµηση της σηµασίας των αλλαγών, όσο και στην προετοιµασία τους για το µέλλον. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω όµως το µέγεθος παίζει σηµαντικότερο ρόλο εδώ απ ότι στο βαθµό σκοπιµότητας των προσαρµογών. Έτσι οι µικρότερες επιχειρήσεις υστερούν στο βαθµό υλοποίησης, έναντι των µεγαλυτέρων που φαίνεται να έχουν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα µια διαδικασία προσαρµογής. Το ίδιο συµβαίνει και στον προγραµµατισµό ο οποίος δείχνει πιο συνεπής στις µεγάλες επιχειρήσεις. Αντίθετα, φαίνεται µεγάλο µέρος των προσαρµογών των µικρότερων επιχειρήσεων να µετατίθεται µεν για το εγγύς µέλλον (αρκετά «πλούσιος» δείχνει έτσι ο σχετικός προγραµµατισµός τους), ωστόσο είναι αβέβαιο αν θα µπορεί αυτός πράγµατι να υλοποιηθεί στο εύρος και την έκταση που οι ίδιες οι επιχειρήσεις επιθυµούν, εν τη απουσία συνοδευτικών πολιτικών υποστήριξης. 5. Ανασταλτικοί παράγοντες Οι επιχειρήσεις του δείγµατος κλήθηκαν να επισηµάνουν και να αξιολογήσουν την αρνητική επίδραση των παραγόντων που πιθανόν τις εµποδίζουν να πραγµατοποιήσουν τις προσαρµογές που θεωρούν οι ίδιες ως σκόπιµες και απαραίτητες για την ανάπτυξή τους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι παράγοντες µε σαφή αρνητική επίπτωση είναι κατά σειρά συχνότητας και έντασης οι ακόλουθοι: Η ένταση του ανταγωνισµού. Το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον. Η ανεπάρκεια κερδών για τη χρηµατοδότηση των απαιτούµενων επενδύσεων. Το θεσµικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία του ανταγωνισµού, τις σχέσεις µε τη δηµόσια διοίκηση και τις εργασιακές σχέσεις. Οι ελλείψεις του κατάλληλου στελεχιακού και τεχνικού προσωπικού µέσα στην επιχείρηση. 11

12 Από τα παραπάνω προκύπτει µια βασική εκτίµηση των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε την οποία, η πραγµατοποίηση των απαιτούµενων προσαρµογών προσκρούει σε εξωτερικούς παράγοντες που συνιστούν το γενικότερο περιβάλλον και λιγότερο σε δικά τους εσωτερικά προβλήµατα. Η εκτίµηση αυτή συµφωνεί και µε ανάλογα ευρήµατα από άλλες πηγές που αναδεικνύουν τις δυσχέρειες του περιβάλλοντος ως κύρια προσκόµµατα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Εκείνο που προκύπτει σαφώς από την παρούσα έρευνα είναι η εκτίµηση ότι πολιτικές που βελτιώνουν τις γενικότερες συνθήκες λειτουργίας της οικονοµίας θα επιταχύνουν την πραγµατοποίηση προσαρµογών στις επιχειρήσεις και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Επιπλέον το γεγονός ότι αρκετοί από τους ανασταλτικούς παράγοντες φαίνεται να αγγίζουν µε εντονότερο τρόπο τις µικρότερες επιχειρήσεις, κάνει επιτακτική την ανάγκη για στοχευµένες δράσεις ενίσχυσης σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί και ένα ακόµα γεγονός που χρήζει υποστήριξης σε επίπεδο δηµόσιας πολιτικής και σχετίζεται µε τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς υποστήριξης της επενδυτικής δραστηριότητας. Έγινε φανερό από την έρευνα ότι οι περισσότερες επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί την τριετία χρηµατοδοτήθηκαν κυρίως από ίδια κεφάλαια. Το γεγονός αυτό φανερώνει αφενός αδυναµία στον προσπορισµό ξένων κεφαλαίων, αφετέρου την αδύναµη ακόµα υποστήριξη άλλων χρηµατοδοτικών µηχανισµών όπως τα venture capital, αλλά και τις ίδιες την κρατική υποστήριξη και τις τράπεζες. Ειδικά οι µικρότερες επιχειρήσεις από τον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας φαίνεται να χρηµατοδοτούν το µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεών τους µε ίδια κεφάλαια και πολύ λιγότερο µε τραπεζικό δανεισµό, ενώ άλλοι µηχανισµοί όπως venture capital ή κρατικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις παίζουν πολύ περιορισµένο ρόλο. Εκτός από το υψηλότερο ρίσκο που ενέχει η συντριπτική χρησιµοποίηση ίδιων κεφαλαίων στην επενδυτική δραστηριότητα, είναι προφανές ότι την επηρεάζει και ποιοτικά. Τόσο το ύψος, όσο και η έκταση ή το εύρος της επένδυσης επηρεάζεται αρνητικά από τη µη διαθεσιµότητα επαρκών, εύκολα και όχι γραφειοκρατικά προσβάσιµων κεφαλαίων. Συνεπώς οι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί υποστήριξης της επενδυτικής δραστηριότητας απαιτούν βελτίωση, έτσι ώστε να διευκολύνουν και όχι να αποτρέπουν τη χρήση τους από τον επιχειρηµατία, δυνητικό επενδυτή. 6. Επιπτώσεις στις επιδόσεις Όπως ήταν αναµενόµενο, τα οφέλη που οι επιχειρήσεις αναµένουν να προκύψουν από την ολοκλήρωση των προσαρµογών που πιθανώς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή από την υλοποίηση αυτών που προγραµµατίζουν να προωθήσουν στην 3ετία , θα είναι ποικίλα και σηµαντικά. 12

13 Οι πωλήσεις τους, τα κέρδη τους, οι εξαγωγές, η αξία κατασκευαστικών έργων στην εγχώρια αγορά ή το εξωτερικό, η πληρότητα των τουριστικών µονάδων, όλα θα βελτιωθούν σε ποσοστά που στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνουν το 10%. Παράλληλα, ποιοτικοί δείκτες σηµαντικής αξίας για το θέµα της ανταγωνιστικότητας (όπως π.χ. η παραγωγικότητα, το µερίδιο στην εγχώρια αγορά, αλλά και η ανταγωνιστική θέση στην διεθνή αγορά) και αυτοί προβλέπονται να βελτιωθούν. Ταυτόχρονα, αξιόλογες είναι και οι θετικές επιπτώσεις που αναµένονται σε όρους απασχόλησης. Σε επίπεδο συνόλου τοµέων, 20% περίπου των επιχειρήσεων προβλέπουν ότι η απασχόληση διοικητικού στελεχιακού δυναµικού θα αυξηθεί άνω του 10% και ανάλογη πρόβλεψη και αύξηση του προσωπικού παραγωγής διατυπώνει το 27% των επιχειρήσεων. Πρέπει τέλος να επισηµανθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους αντιλαµβάνονται µε παρόµοιο τρόπο τα ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη που θα αποκοµίσουν από την επιτυχηµένη υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. 7. Πολιτικές για την επιτάχυνση των προσαρµογών Από την έρευνα προκύπτουν δυο σηµαντικά πορίσµατα πολιτικής: Πρώτον, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την επιτάχυνση των προσαρµογών στις επιχειρήσεις, και κατά συνέπεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η βελτίωση των συνθηκών του γενικότερου περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργούν. εύτερον, πολιτικές που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση συγκεκριµένων προσαρµογών έχουν τις περισσότερες φορές σωστή στόχευση και κατά συνέπεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, υπάρχουν όµως και πολιτικές που η σηµασία τους εκτιµάται απλώς οριακή. Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων µπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρος οδηγός για τις κατευθύνσεις πολιτικής που στοχεύουν στη βελτίωση του οικονοµικού περιβάλλοντος. Με βάση τις προτάσεις του Προγράµµατος και τον βαθµό υλοποίησης τους, σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέτρα πολιτικής, µπορεί βάσιµα να υποστηριχθεί ότι η οικονοµική πολιτική, τόσο στο µεσοπρόθεσµο, διαρθρωτικό της σκέλος, όσο και σε βραχυχρόνιο ορίζοντα φαίνεται ότι ασκεί θετική επίδραση στον περιορισµό της έντασης των ανασταλτικών παραγόντων που επισηµάνθηκαν στην έρευνα. Η εκτίµηση αυτή επιτρέπει την πρόβλεψη ότι η πορεία των προσαρµογών στις επιχειρήσεις είναι ενδεχόµενο να κινηθεί µε ρυθµό ταχύτερο απ ότι προβλέπουν οι ίδιες. Η πρόβλεψη αυτή υπόκειται σε αβεβαιότητες, οι οποίες συνδέονται µε τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην προώθηση αλλαγών και µεταρρυθµίσεων σε τοµείς που οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι λειτουργούν αρνητικά. Σηµαντικότερος δε απ αυτούς είναι το θεσµικό πλαίσιο που καθορίζει τις σχέσεις µε τη δηµόσια διοίκηση και τη λειτουργία του ανταγωνισµού. 13

14 Γενικότερα, παρά τις αλλαγές που πραγµατοποιούνται και στον τοµέα αυτό, φαίνεται ότι το θεσµικό περιβάλλον και κυρίως οι σχέσεις των επιχειρήσεων µε τη ηµόσια ιοίκηση παραµένει ένα από τα σηµαντικότερα εµπόδια στην επιχειρηµατικότητα. Η ενθάρρυνση των προσαρµογών στις επιχειρήσεις επιδιώκεται και µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα ». Από τις αναλύσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη προκύπτει σαφώς ότι οι στόχοι του ΕΠΑΕ συµβαδίζουν µε τις εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για τις προσαρµογές που απαιτούνται. Οι προσαρµογές αυτές συνεπάγονται τύπους επενδύσεων που θεωρούνται υπό προϋποθέσεις επιλέξιµες και αναµένεται να ενισχυθούν στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ Εκτιµάται συνεπώς ότι στα επόµενα χρόνια θα εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον εκ µέρους των επιχειρήσεων για διαµόρφωση και υποβολή επενδυτικών σχεδίων που συνεπάγονται σηµαντική αύξηση της ζήτησης για ενισχύσεις του ΕΠΑΕ , αλλά και για ενισχύσεις µέσω και άλλων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ή µηχανισµών. 14

15 ΜΕΡΟΣ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ 15

16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην ιαδικασία Επιχειρηµατικής Απόφασης Προσαρµογών Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής επιχείρησης και της οικονοµίας γενικότερα, αποτελεί σταθερή εθνική επιδίωξη. Και έχει γίνει πλέον σαφές, τόσο από την εµπειρία του παρελθόντος, όσο και από όλες τις µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί, ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας απαιτεί µια διαδικασία συνεχούς και ταχείας προσαρµογής και µεταρρυθµίσεων σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής ζωής. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι κύριος στόχος µιας οικονοµικής πολιτικής που θέτει την ανταγωνιστικότητα υψηλά στην κλίµακα των προτεραιοτήτων της είναι να διευκολύνει και να επιταχύνει τη διαδικασία προσαρµογών. Αυτό σηµαίνει: πρώτον, τη δηµιουργία ενός γενικότερου περιβάλλοντος που θα ευνοεί τις αλλαγές και δεύτερον, στοχευµένες παρεµβάσεις που θα στηρίζουν και θα ενθαρρύνουν τις προσαρµογές στις επιχειρήσεις. Και εδώ ανακύπτει το ερώτηµα: Ποιες είναι οι γενικές κατευθύνσεις των προσαρµογών που χρειάζονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις για να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τον αυξηµένο ανταγωνισµό; Και σε ποιο βαθµό πραγµατοποιούνται οι προσαρµογές αυτές; Ασφαλώς, το πώς θα προχωρήσει κάθε επιχείρηση στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και προσαρµογής της δηλαδή τι τύπου και εύρους επιχειρηµατικές αποφάσεις θα διαµορφωθούν θα καθορισθεί από τις ιδιαιτερότητες και τον επιχειρηµατικό της ορίζοντα. Το ερώτηµα που τίθεται αφορά τις βασικές επιλογές που οι νέες συνθήκες κάθε φορά επιτάσσουν και είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν απ όλους. Οι επιλογές αυτές πρέπει να επισηµανθούν και να αναλυθούν µε ακρίβεια, για να βελτιωθεί όσο είναι δυνατόν η στόχευση και η αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής πολιτικής. Η επιχειρηµατική απόφαση, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, µπορεί να διχοτοµηθεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: η πρώτη περιλαµβάνει τις επιµέρους αποφάσεις για το τι πρέπει να πιστέψει ο επιχειρηµατίας σε σχέση µε τα αντικειµενικά δεδοµένα και η δεύτερη τις αποφάσεις για το πώς θα δράσεις µε βάση τι έχει αποφασίσει ότι συµβαίνει. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται και οι υποθέσεις που πρέπει να διαµορφώσει ο επιχειρηµατίας σχετικά µε τις εξελίξεις και τις προοπτικές στους τοµείς που επηρεάζουν τη δραστηριότητά του. Εδώ η βεβαιότητα είναι σπάνια και οι πιθανές εκβάσεις πολλές. Γι αυτό ο επιχειρηµατίας πρέπει να διερευνήσει εξαντλητικά τις υπάρχουσες µαρτυρίες, αποδείξεις και ενδείξεις και ακολούθως να αποφασίσει ότι µπορεί λογικά να προσδοκά πως µία από τις πιθανές εκδοχές πράγµατι θα συµβεί. Με βάση αυτή την απόφαση διαµορφώνεται και ο τρόπος δράσης του. Στο περιβάλλον που διαµορφώνεται κάτω από συνθήκες εντεινόµενης παγκοσµιοποίησης των αγορών, ο τρόπος µε τον οποίο θα αντιδράσουν οι επιχειρήσεις θα εξαρτηθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, από το τι 17

18 πιστεύουν ότι θα συµβεί, από τις δικές τους εκτιµήσεις για τις µεταβολές που θα επέλθουν και τις νέες συνθήκες που θα δηµιουργηθούν. Η στρατηγική τους, στη συνέχεια, θα είναι απότοκο των δικών τους εκτιµήσεων, οι οποίες µπορεί µεν να µη λαµβάνουν υπόψη τους όλα τα δεδοµένα ή ακόµη και να στηρίζονται σε λανθασµένες εντυπώσεις, δεν παύουν όµως να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των αποφάσεων και της πολιτικής των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα των διερευνήσεων που κατά καιρούς επιχειρούνται προκειµένου να καταγραφούν οι εκτιµήσεις και οι προοπτικές αυτές, αποτελούν ένα σηµαντικό πρόσθετο στοιχείο στη µακροοικονοµική διερεύνηση των επιπτώσεων των αλλαγών στη παγκόσµια οικονοµία (και, µε την ίδια έννοια, κάθε επιµέρους τµήµατός της) και ως πρόσθετο µόνο στοιχείο θα πρέπει να αντιµετωπισθούν. Και τούτο διότι οι απαντήσεις των επιχειρήσεων αντανακλούν κυρίως τις προσλαµβάνουσες παραστάσεις τους για τις µικροοικονοµικές επιπτώσεις των αλλαγών αυτών. Πέρα όµως από τις επιφυλάξεις αυτές, είναι οπωσδήποτε σηµαντικό, ιδιαίτερα για τη διαµόρφωση µιας συνολικής µακροοικονοµικής πολιτικής, να είναι γνωστές οι κάθε λογής εκτιµήσεις, οι προσδοκίες, οι ελπίδες και οι φόβοι των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς αυτοί είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν, σε τελική ανάλυση, τη συµπεριφορά κάθε τοµέα της ελληνικής οικονοµίας. Οι εκτιµήσεις όµως και οι προβλέψεις των επιχειρήσεων δεν είναι αυθαίρετες: διαµορφώνονται υπό την επήρεια ενός µεγάλου αριθµού ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, που συγκλίνουν στην επικράτηση ενός «προτύπου» συµπεριφοράς. Οι εξωγενείς παράγοντες αναφέρονται στις συνθήκες µέσα στις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι ενδογενείς στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης που την οδηγούν να προσλαµβάνει, µε έναν συγκεκριµένο τρόπο, την αντικειµενική πραγµατικότητα. Οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές αποφάσεις συναπαρτίζουν και ορίζουν το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς, παρά τον κρίσιµο ρόλο που διαδραµατίζει, να έχουν κανένα έλεγχο πάνω σ αυτό. Το περιβάλλον αυτό είναι κατ αρχήν κοινό σε όλες τις οικονοµίες της αγοράς, διαφοροποιείται όµως ανάλογα µε τον βαθµό ανάπτυξης και τις ιδιαιτερότητες της κάθε µιας. Έτσι, σε µία Οικονοµία µε πλήρως ανεπτυγµένους τοµείς-κλάδους, η οργάνωση της αγοράς επιτρέπει καλύτερη αξιολόγηση και ταχύτερη προσέγγιση των τάσεων που επικρατούν ή αναµένεται να επικρατήσουν, όπως π.χ. των τάσεων της ζήτησης. Σε µια λιγότερο ανεπτυγµένη Οικονοµία, το µέγεθος της αγοράς είναι µικρότερο, υπάρχει πληθώρα θεσµικών δυσκαµψιών, η διοίκηση των επιχειρήσεων είναι λιγότερο αποδοτική, οι κυβερνητικές παρεµβάσεις συχνότερες και εντονότερες και η λειτουργία πολλών αγορών προϊόντων και συντελεστών, ατελής. Τα παραπάνω θέτουν σοβαρούς περιορισµούς στην ελευθερία επιλογής, τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών και τον ανταγωνισµό ατελή. 18

19 Ο σηµαντικότερος από τους εξωγενείς παράγοντες είναι το µέγεθος και η δοµή της αγοράς, στοιχεία που καθορίζουν τον ορίζοντα της επιχείρησης, την κατανοµή των δραστηριοτήτων της στον χώρο, τις δυνατότητες της για επέκταση. Το µέγεθος και η δοµή της αγοράς επιδρούν ταυτόχρονα καθοριστικά στους παράγοντες που περιλαµβάνονται στον όρο «οικονοµίες κλίµακος». Όλες οι αλλαγές στην παγκοσµιοποιούµενη αγορά επηρεάζουν δραστικά το µέγεθος και τη δοµή της αγοράς στην οποία απευθύνεται η ελληνική επιχείρηση, επιδρούν δηλαδή όλα τα στοιχεία στα οποία οι αποφάσεις της στηρίζονται: τον ορίζοντα της επιχείρησης, την κατανοµή των δραστηριοτήτων της στον χώρο, τις δυνατότητές της για επέκταση, τις δυσκολίες που αναστέλλουν (ή αποτρέπουν) την υλοποίηση προσαρµογών και τελικά την εµφάνιση ή µη των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων τους και τις απειλές που ελλοχεύουν. Από τις εκτιµήσεις αυτές των επιχειρήσεων προκύπτουν σαφώς και οι προτεραιότητες µιας οικονοµικής πολιτικής που θα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την έγκαιρη προσαρµογή της ελληνικής επιχείρησης στις νέες κάθε φορά συνθήκες. Η πολιτική αυτή που µε τη σειρά της θα αποτελέσει ένα ακόµη σηµαντικό εξωγενή παράγοντα για τη διαµόρφωση επιχειρηµατικών αποφάσεων και για ανάληψη επενδύσεων προσαρµογής και ανάπτυξης θα πρέπει να επιδιώξει κατά προτεραιότητα την ολοκλήρωση των αλλαγών εκείνων που ασκούν τη σηµαντικότερη επίδραση στις εκτιµήσεις των επιχειρήσεων και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της στρατηγικής τους. Οι αντικειµενικές συνθήκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο αναµφισβήτητα επηρεάζουν τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων. Οι συνθήκες όµως αυτές προσλαµβάνονται και εκτιµώνται από την επιχείρηση ή ακόµη και από τα άτοµα µε διαφορετικούς τρόπους. Υποστηρίζεται συχνά ότι αυτές οι υποκειµενικές εκτιµήσεις αποτελούν απλή αντανάκλαση των αντικειµενικών συνθηκών. Και καθώς οι δεύτερες µπορούν να αναλυθούν και να ποσοτικοποιηθούν, οι πρώτες χάνουν µέρος από τη σηµασία τους. Η ύπαρξη όµως σηµαντικών διαφορών στις αντιδράσεις επιχειρήσεων και ατόµων απέναντι στο ίδιο γεγονός δείχνει ότι η αντικειµενική πραγµατικότητα «βιώνεται» µε διαφορετικό τρόπο από τον καθένα. Οι λόγοι που προκαλούν τις αποκλίσεις αυτές, έχουν αναζητηθεί σε όλες τις πλευρές της ανθρώπινης συµπεριφοράς, στην κοινωνική οργάνωση και στην παιδεία, στην ψυχολογία ατόµων και κοινωνικών οµάδων κ.λ.π.. Ειδικότερα όµως για την επιχειρηµατική συµπεριφορά, τον τρόπο δηλαδή µε τον οποίο οι επιχειρήσεις προσλαµβάνουν και εκτιµούν τα οικονοµικά γεγονότα και αφοµοιώνουν τους εξωγενείς παράγοντες, οι λόγοι µπορούν να αναχθούν σε συγκεκριµένα αντικειµενικά δεδοµένα, σε παράγοντες και µηχανισµούς που µεσολαβούν µεταξύ των αλλαγών στο περιβάλλον και την αντίδραση της επιχείρησης. Προφανώς οι σηµαντικότεροι από τους ενδογενείς παράγοντες είναι τα κίνητρα, οι επιδιώξεις και οι προσδοκίες του ατόµου ή του οργανισµού (επιχειρήσεων στη περίπτωσή µας) που δέχεται το συγκεκριµένο ερέθισµα από τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος που παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στην αντίδραση ατόµων και επιχειρήσεων στο ίδιο «ερέθισµα». Για τους σκοπούς και της παρούσας µελέτης, που προσεγγίζει, για άλλη µια φορά, θέµατα που 19

20 αφορούν τον τρόπο διαµόρφωσης επιχειρηµατικών αποφάσεων, το «ερέθισµα» συνίσταται στις αλλαγές του περιβάλλοντος που προκαλεί η εντεινόµενη ενσωµάτωση της ελληνικής οικονοµίας οικονοµικά και θεσµικά στην παγκόσµια αγορά. Οι παράγοντες που καθορίζουν την αντίδραση των επιχειρήσεων στις συγκεκριµένες αλλαγές, εξαρτώνται και προσδιορίζονται από τα ειδικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και αφορούν, µεταξύ άλλων: (α) (β) (γ) (δ) το µέγεθος της επιχείρησης τον τύπο της δραστηριότητάς της (π.χ. τοµέας-κλάδος) τον εξαγωγικό της προσανατολισµό τις επιδόσεις της στο πρόσφατο παρελθόν σε διάφορες εκφάνσεις της δραστηριότητάς της (ποσοτικές ή/και ποιοτικές). Ο κατάλογος των χαρακτηριστικών που θεωρείται ότι επηρεάζουν είναι προφανώς ατελής και οι σηµαντικότερες παραλείψεις αφορούν σε ειδικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης και της διοίκησης της επιχείρησης, το επίπεδο της πληροφόρησης που διαθέτει για διάφορες παραµέτρους της αγοράς και των εξελίξεων σε αυτήν και τον τρόπο µε τον οποίο η ίδια η επιχείρηση διαχειρίζεται και αξιοποιεί αυτήν την (ελλιπή έστω) πληροφόρηση. Οι παραλείψεις όµως αυτές είναι αναπόφευκτες λόγω των µεγάλων δυσχερειών στη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων. Το παραπάνω σκεπτικό καθοδήγησε και τον τρόπο µε τον οποίο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν έρευνες και µελέτες στα µέσα της προηγούµενης 10ετίας. Το αναλυτικό π.χ. πλαίσιο µιας από τις µελέτες αυτές («Προσαρµογές και Ανταγωνιστικότητα στην Ελληνική Βιοµηχανία», ΙΟΒΕ, 1994) βασίστηκε στη «µέθοδο Porter» µέθοδο διερεύνησης των παραγόντων διαµόρφωσης εθνικών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, η οποία έχει διαχρονικά επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό τον τρόπο προσέγγισης του σχεδιασµού βιοµηχανικής πολιτικής σε πολλές χώρες. Για την ελληνική περίπτωση, το χαρακτηριστικό «εργαλείο» της µεθόδου αυτής ο αποκαλούµενος «ρόµβος του Porter» επαναδιατυπώθηκε από τη συγκεκριµένη µελέτη µε τρόπο ώστε να προκύψει ένα νέο εργαλείο ανάλυσης το «Πολύπλευρο Επιχειρηµατικών Προσαρµογών» - µέσω του οποίου εκφράστηκαν µια σειρά από διάφορες µορφές «προσαρµογών» παραγωγικών και οργανωτικών οι οποίες µονίµως συνθέτουν το «πρόβληµα προσαρµογής» της ελληνικής επιχείρησης, όχι µόνο της βιοµηχανικής αλλά και εκείνων που δραστηριοποιούνται σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. Όπως προέκυψε από τη συγκεκριµένη µελέτη (στα ευρήµατα της οποίας θα επανέλθουµε), κρίσιµης σηµασίας για την επιθυµητή επιτάχυνση του ρυθµού υλοποίησης των προσαρµογών είναι ίσως όχι τόσο ο προσδιορισµός των τύπων προσαρµογών που είναι σκόπιµες γιατί αυτό οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να το εκτιµήσουν µόνες τους αλλά κυρίως η υποβοήθηση των επιχειρήσεων για την έγκαιρη και αξιόπιστη εκτίµηση της εφικτότητάς τους. Για να γίνει µάλιστα πλήρως αντιληπτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τις επιχειρήσεις, είναι ανάγκη να κατανοηθεί ότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στους περισσότερους τύπους προσαρµογών 20

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221 ΒΟΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Νοέµβριος 2008 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών Επιµέλεια έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα