Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα , Τηλ Fax , Tsami Karatasi Str.-Athens , Tel Fax , Προσαρµογές και Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Επιχείρησης ΙΟΒΕ Ιούλιος 2008

2

3 Περιεχόµενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας Τα ερωτήµατα Οι κρίσιµες προσαρµογές Βαθµός υλοποίησης και προγραµµατισµός Ανασταλτικοί παράγοντες Επιπτώσεις στις επιδόσεις Πολιτικές για την επιτάχυνση των προσαρµογών...13 ΜΕΡΟΣ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην ιαδικασία Επιχειρηµατικής Απόφασης Προσαρµογών...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας Πλαίσιο διαµόρφωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πολιτική Ανταγωνιστικότητας Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα Οι Στόχοι και οι Επιδιώξεις του ΕΠΑΝ Ι Η Υλοποίηση του ΕΠΑΝ Ι Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠΑΝ Ι στο µέσον της περιόδου Η Αναθεώρηση του ΕΠΑΝ Ι και ο Απολογισµός του προγράµµατος Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας ΙΙ για την περίοδο Θέµατα ανταγωνιστικότητας Αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑΝ ΙΙ για την περίοδο Κύρια χαρακτηριστικά του ΕΠΑΝ ΙΙ Επιχειρησιακές προσαρµογές και στόχοι του ΕΠΑΝ ΙΙ Τα Προγράµµατα Ανταγωνιστικότητας και οι Επιχειρηµατικές Προσαρµογές...52 ΜΕΡΟΣ Β ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ ΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Στόχος της έρευνας-μεθοδολογία Στόχος της έρευνας Μεθοδολογία έρευνας Παρουσίαση αποτελεσµάτων...61

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σκοπιµότητα, Πορεία Υλοποίησης και Προγραµµατισµός Προσαρµογών Ανάλυση κατά τοµέα Οι προσαρµογές στη Βιοµηχανία Εµπόριο Κατασκευές Τουρισµός Λοιπές Υπηρεσίες Συνολική ερµηνεία Αξιολόγηση ευρηµάτων...94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ανασταλτικοί Παράγοντες Προσαρµογών Ανάλυση ανά τοµέα Βιοµηχανία Εµπόριο Κατασκευές Τουρισµός Λοιπές Υπηρεσίες Συνολική ερµηνεία Αξιολόγηση ευρηµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα Προσαρµογών Ανάλυση για σύνολο τοµέων Ανάλυση κατά τοµέα Βιοµηχανία Εµπόριο Κατασκευές Τουρισµός Υπηρεσίες Συνολική ερµηνεία Αξιολόγηση ευρηµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Συνολικές ιαπιστώσεις και Συµπεράσµατα Εισαγωγικές παρατηρήσεις Προσαρµογές και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχείρησης. ιαπιστώσεις και διαχρονικές συγκρίσεις Οι διαπιστώσεις για την στρατηγική των επιχειρήσεων στα µέσα της 10ετίας του Συνοπτική αναφορά Οι θέσεις των επιχειρήσεων σήµερα. ιαπιστώσεις - συµπεράσµατα της νέας έρευνας και διαχρονικές συγκρίσεις Κεφάλαιο 9 Επιχειρηµατικές Προσαρµογές και Οικονοµική Πολιτική Το Πρόγραµµα ΕΠΑΝ ΙΙ Εισαγωγικά Προγραµµατισµός επενδύσεων και προσαρµογών. Επιλεξιµότητα ένταξης στο ΕΠΑΝ ΙΙ Πολιτικές για τη βελτίωση του οικονοµικού περιβάλλοντος

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η έκθεση αυτή στηρίζεται στο οµώνυµο ερευνητικό έργο το οποίο εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ την περίοδο Φεβρουαρίου 2007 Μαΐου 2007 σε συνεργασία µε το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και τον Καθηγητή κ.ι.χασσίδ για λογαριασµό του Υπουργείου Aνάπτυξης. Η µελέτη αυτή συνιστά τη βασική έκθεση αποτελεσµάτων και αναφέρεται σε ελαφρά µεγαλύτερο δείγµα επιχειρήσεων. Αποτελείται από 9 κεφάλαια που εντάσσονται σε δύο µέρη, ενώ προηγείται µία συνοπτική επισκόπηση. Αναλυτικότερα το µέρος Α αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το κεφάλαιο 1 εξηγεί τον στόχο της µελέτης και την προβληµατική που τη χαρακτηρίζει. Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας και στους τρόπους που η επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα συµβάλλει στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας µιας οικονοµίας. Το κεφάλαιο 3 αναλύει τις πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας που έχουν εφαρµοστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια µε έµφαση στο πρόγραµµα που ολοκληρώνεται (ΕΠΑΝ) και ανάλυση του προγράµµατος που ακολουθεί (ΕΠΑΝ ΙΙ) στο πλαίσιο της Προγραµµατικής περιόδου. Στο µέρος Β παρουσιάζεται το εµπειρικό έργο που εκπονήθηκε. Στο κεφάλαιο 4 αποτυπώνονται συνοπτικά ο στόχος, το εύρος και τα µεθοδολογικά χαρακτηριστικά της έρευνας, ενώ στα επόµενα τρία κεφάλαια (5-7) παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσµατα της έρευνας. Το κεφάλαιο 8 αποδίδει τα βασικά συµπεράσµατα, ενώ στο κεφάλαιο 9 τα συµπεράσµατα αυτά «µεταφράζονται» σε προτεινόµενες κατευθύνσεις σε επίπεδο δηµόσιας πολιτικής. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µελέτη συνοδεύεται από ένα εκτενές Παράρτηµα που περιλαµβάνει: α) αναλυτικότερα στοιχεία για τη µεθοδολογία της έρευνας (δειγµατοληψία, κλάδοι ανάλυσης, βαθµός απόκρισης, κτλ) β) ταυτότητα προφίλ των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα και τέλος γ) όλα τα αποτελέσµατα της έρευνας ανά θεµατική ενότητα και τοµέα. 5

6

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας Η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει την τελευταία δεκαπενταετία ισχυρές αναπτυξιακές επιδόσεις, παρά το γεγονός ότι δεν επιτυγχάνει να καλύψει τις αποστάσεις ανταγωνιστικότητας που τη χωρίζουν από τους ευρωπαίους εταίρους και από άλλες ανταγωνίστριες χώρες. Το «παράδοξο» αυτό φαινόµενο οφείλεται στο γεγονός ότι η ταχεία ανάπτυξη στηρίχθηκε αποκλειστικά σχεδόν στην εγχώρια ζήτηση, κατανάλωση και επενδύσεις. Η άνοδος της εγχώριας κατανάλωσης και των επενδύσεων, η οποία στήριξε την οικονοµική ανάπτυξη ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία- ήταν, σε µεγάλο βαθµό, αποτέλεσµα της αλλαγής των µακροοικονοµικών συνθηκών, που συνδέεται µε την είσοδο στην ΟΝΕ. Ειδικότερα, καθοριστικός ήταν ο ρόλος της δραστικής µείωσης των επιτοκίων και της υποχώρησης του πληθωρισµού, ενώ σηµαντική ήταν και η επίπτωση των ισχυρών «ενέσεων ζήτησης» που συνιστούσαν οι εισροές κοινοτικών πόρων. Αντίθετα, ο εξωτερικός τοµέας της οικονοµίας είχε αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη, καθώς οι εισαγωγές υπερέβαιναν σταθερά τις εξαγωγές, γεγονός που αντανακλά τη συνεχή επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας. Η αρνητική επίπτωση του εξωτερικού τοµέα θα ήταν πολύ ισχυρότερη αν η ελληνική οικονοµία ήταν περισσότερο ανοικτή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ελληνική οικονοµία είναι σήµερα η πιο κλειστή οικονοµία της ΕΕ, όπως µετράται µε το εξωτερικό εµπόριο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και µάλιστα από το 1981, χρονιά εισόδου στην τότε ΕΟΚ, µέχρι σήµερα, η ελληνική οικονοµία έγινε ακόµα πιο κλειστή. Κατάφερε έτσι να αναπτυχθεί καθώς η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας επηρέαζε ένα σχετικώς µικρό ποσοστό της οικονοµικής δραστηριότητας. Η πορεία αυτή δεν µπορεί να συνεχισθεί για τους ακόλουθους λόγους: 1 ον. Η ελληνική οικονοµία δεν µπορεί να παραµείνει κλειστή, σ ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ανοικτές αγορές και ανταγωνισµό. 2 ον. Παράγοντες που συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας έχουν αρχίσει ήδη να αποδυναµώνονται. Η εκτίµηση αυτή οδηγεί σε µια συγκεκριµένη επιλογή: Η ελληνική ανάπτυξη στο µέλλον πρέπει να στηριχθεί στη διεύρυνση της δυναµικότητας της ελληνικής οικονοµίας για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι όρος sine qua non για την ανάπτυξη. Η βελτίωση και κυρίως, η διατηρησιµότητα της ανταγωνιστικότητας συνεπάγονται σηµαντικές αλλαγές σε µια σειρά από παράγοντες-προϋποθέσεις που καταγράφονται λεπτοµερώς στις Ετήσιες Εκθέσεις του 7

8 Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Είναι βέβαια φανερό ότι βελτίωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει κατ αρχήν την ύπαρξη και λειτουργία επιχειρήσεων που παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα. Όπως συµβαίνει και για την εθνική οικονοµία, η επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται καθοριστικά από τέσσερις παράγοντες: την αγορά προϊόντων-υπηρεσιών, τις συνθήκες προσφοράς συντελεστών παραγωγής, το επίπεδο ανάπτυξης συναφών κλάδων και υπηρεσιών υποστήριξης και τέλος την στρατηγική των επιχειρήσεων, τη διάρθρωση των αγορών και του ανταγωνισµού. Κάποιοι από τους παραπάνω παράγοντες είναι υπό τον έλεγχο των ίδιων επιχειρήσεων, ενώ άλλοι καθορίζονται από εξωγενείς παραµέτρους. Και οι µεν όµως και οι δε, επηρεάζονται έµµεσα, αλλά καθοριστικά από την ασκούµενη κρατική πολιτική. 2. Τα ερωτήµατα Η µελέτη επικεντρώνεται στις προσαρµογές που οι ίδιες οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να υλοποιήσουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούν για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Επιδιώκει να απαντήσει στα ακόλουθα κρίσιµα ερωτήµατα: Ποιες είναι οι προσαρµογές εκείνες που οι ίδιες οι επιχειρήσεις θεωρούν κρίσιµες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Σε ποιο βαθµό έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση αυτών των προσαρµογών. Πώς σχεδιάζουν να προχωρήσουν στο µέλλον. Ποιοι παράγοντες δρουν ανασταλτικά για την πραγµατοποίηση των προσαρµογών αυτών. Πώς οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται αναµένεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα. Τι µέτρα πολιτικής απαιτούνται για να επιταχυνθούν οι ρυθµοί υλοποίησης των προσαρµογών που απαιτούνται. Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα κρίθηκε σκόπιµη η αναζήτηση των απόψεων των ίδιων των επιχειρήσεων, επιλέγοντας αντιπροσωπευτικό δείγµα απ όλους τους τοµείς. Έτσι η µελέτη αφενός καταγράφει τις εκτιµήσεις, προσδοκίες και στρατηγικούς σχεδιασµούς των ίδιων των επιχειρήσεων και αφετέρου επιχειρεί να διερευνήσει αν η πολιτική που ασκείται ή προγραµµατίζεται δρα θετικά ή αρνητικά στους σχεδιασµούς αυτούς. 8

9 3. Οι κρίσιµες προσαρµογές Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη σκοπιµότητα και σηµασία που οι ίδιες αποδίδουν σε µια σειρά προσαρµογών προκειµένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Πρόκειται για τις απαντήσεις ενός πολύ σηµαντικού δείγµατος επιχειρήσεων που απασχολούν σχεδόν άτοµα (2006) και έχουν πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών σχεδόν 4,7 δισεκ. ευρώ. Επιπροσθέτως, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (80%) δηλώνουν ότι έχουν πραγµατοποιήσει κάποια επένδυση τα τελευταία τρία χρόνια, κάτι που σηµαίνει ότι το δείγµα αυτό έχει επιδείξει µία αξιοσηµείωτη επενδυτική δραστηριότητα, βρίσκεται δηλαδή σε διαδικασία προσαρµογών και εποµένως οι απαντήσεις και πληροφορίες που προσφέρει στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Οι προσαρµογές κατατάσσονται στις ακόλουθες κύριες οµάδες: Αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία ή στην εµπορική λειτουργία, η οποία περιλαµβάνει και αλλαγές στον τρόπο προώθησης των προϊόντων / δίκτυα διανοµής Προσαρµογές που αφορούν το εργατικό δυναµικό και την εκπαίδευση. Καινοτοµίες και τεχνολογία. Οι δυο σηµαντικότερες προσαρµογές που επισηµάνθηκαν για κάθε µια από τις παραπάνω οµάδες ήταν: 1 ον. Όσον αφορά στην παραγωγική διαδικασία: α) Ο εκσυγχρονισµός των µεθόδων παραγωγής ή των καταστηµάτων (εµπόριο και άλλοι τοµείς). β) Η αύξηση των παραγωγικής δυναµικότητας ή η επέκταση των καταστηµάτων. 2 ον. Όσον αφορά στο εργατικό δυναµικό: α) Η κατάρτιση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες. β) Η σύνδεση των αµοιβών µε την παραγωγικότητα. 3 ον. Για την εφαρµογή καινοτοµιών: α) Η προώθηση καινοτοµιών στην οργάνωση-διοίκηση της επιχείρησης. β) Η αγορά και ενσωµάτωση νέας τεχνολογίας. Είναι βέβαια φανερό ότι οι προσαρµογές κάθε οµάδας συνδέονται άρρηκτα µε τις ανάγκες που επισηµαίνονται σε µία οµάδα προσαρµογών. Έτσι, π.χ. η αγορά και ενσωµάτωση νέας τεχνολογίας κρίνεται σκόπιµη και σηµαντική ως µέσον που θα προωθήσει αλλαγές είτε στον εκσυγχρονισµό των µεθόδων παραγωγής είτε στην εκπαίδευση προσωπικού. 9

10 Η ανάλυση έδειξε επίσης ένα ακόµα ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά στο µέγεθος των επιχειρήσεων, καθώς αυτό φάνηκε στις περισσότερες περιπτώσεις να µην επηρεάζει σηµαντικά τον τρόπο αξιολόγησης των προσαρµογών. Όλες δηλαδή οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους αξιολογούν µε τον ίδιο τρόπο τη σκοπιµότητα των προτεινόµενων προσαρµογών, µε ελάχιστες αποκλίσεις από τη γενική εικόνα. Εποµένως οι σκόπιµες και οι απαιτούµενες ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις, είναι κοινός τόπος για όλους και όλοι δείχνουν να αναγνωρίζουν τη σηµασία και το επείγον του χαρακτήρα ορισµένων από αυτών. Ωστόσο, αυτό που τις διαφοροποιεί είναι προφανώς ο βαθµός υλοποίησής τους και ο σχεδιασµός προγραµµατισµός τους στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα που ακολουθεί (βλ. επόµενη ενότητα). Εξάλλου η ανάλυση έκανε φανερό ότι η επιχειρηµατική ευρωστία συνδέεται θετικά µε την επενδυτική δραστηριότητα. Είναι µάλλον άτοπο να αναµένεται ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα από επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ικανοποιητική πορεία µεγεθών, παρόλο που αναγνωρίζουν τις αδυναµίες τους. Από την άλλη πλευρά είναι βέβαιο ότι υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες µε την κατάλληλη υποστήριξη µπορούν να εισέλθουν σε αναπτυξιακή τροχιά. Ο δυϊσµός είναι φανερός όµως και σε αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα µε τις επιχειρήσεις που «ίσως» µπορούν να προσαρµοστούν σε ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον υπάρχουν και οι επιχειρήσεις που «σίγουρα» δεν θα µπορέσουν να προσαρµοστούν για διάφορους λόγους. Οι επιχειρήσεις µε εξαγωγική δραστηριότητα δείχνουν επίσης να αξιολογούν, υλοποιούν ήδη ή προγραµµατίζουν προσαρµογές που θα αναβαθµίσουν το προφίλ τους και την αποδοτικότητά τους. Το ενδιαφέρον στοιχείο όµως είναι ότι ταυτόχρονα αυτές οι επιχειρήσεις διατηρούν ακέραιο το ενδιαφέρον τους για την ισχυροποίηση τους και στο εγχώριο περιβάλλον. Γίνεται έτσι φανερό ότι η εξωστρέφεια όχι απλώς δεν σηµαίνει αδράνεια στο εσωτερικό, αλλά αποτελεί τελικά και προϋπόθεση για επιτυχηµένες στρατηγικές επέκτασης στις διεθνείς αγορές. Συνολικά, εξετάζοντας τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτει ότι η κυρίαρχη άποψη που επικρατεί στις ελληνικές επιχειρήσεις σήµερα στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές πρέπει να εξορθολογίσουν τις δραστηριότητες τους είτε πρόκειται για βιοµηχανικές, εµπορικές, κατασκευαστικές, τουριστικές ή άλλες, µέσω εκσυγχρονισµού των µεθόδων, βελτιωµένου εργατικού δυναµικού και τεχνολογίας και εφαρµογής ευέλικτων µορφών απασχόλησης. Η εξασφάλιση οικονοµιών κλίµακας, η µείωση του κόστους παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και η ευελιξία της επιχείρησης στην αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής, προκύπτει ως «µονόδροµος» για αντιµετώπιση του οξυνόµενου ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά. 4. Βαθµός υλοποίησης και προγραµµατισµός Η πλειονότητα των επιχειρήσεων, σε ποσοστά άνω του 70%, δηλώνουν ότι τα δυο τελευταία χρόνια είτε έχουν ολοκληρώσει, είτε συνεχίζουν τις προσαρµογές που θεωρούν σκόπιµες σε όλες τις 10

11 επιµέρους δραστηριότητες. Υπάρχει όµως ένα ποσοστό 30% που δεν προχωρούν στις αλλαγές αυτές και δεν προγραµµατίζουν ανάλογες πρωτοβουλίες στο µέλλον. Πρόκειται για επενδυτικά αδρανείς επιχειρήσεις, η βιωσιµότητα των οποίων είναι µάλλον επισφαλής υπό αυτές τις συνθήκες «µη προσαρµογής». Αν εξετασθεί συνολικά η πορεία των προσαρµογών προκύπτει η ακόλουθη εικόνα: Οι ελληνικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητα τους, έχουν ήδη προχωρήσει ή βρίσκονται στο στάδιο της πραγµατοποίησης αλλαγών στην δραστηριότητα τους που οι ίδιες θεωρούν σκόπιµες και σηµαντικές. Από την άλλη πλευρά ωστόσο υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό που δεν σηµειώνει ουσιαστική πρόοδο στις αλλαγές αυτές, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο ένα σηµαντικό εύρηµα και παλαιότερων µελετών: το δυϊσµό της ελληνικής οικονοµίας, την συνύπαρξη δηλαδή αφενός επιχειρήσεων που έχουν συνειδητοποιήσει τα ενδεχόµενα οφέλη και τους κινδύνους του ανταγωνισµού και προετοιµάζεται ανάλογα µε επιχειρήσεις που υστερούν τόσο στην εκτίµηση της σηµασίας των αλλαγών, όσο και στην προετοιµασία τους για το µέλλον. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω όµως το µέγεθος παίζει σηµαντικότερο ρόλο εδώ απ ότι στο βαθµό σκοπιµότητας των προσαρµογών. Έτσι οι µικρότερες επιχειρήσεις υστερούν στο βαθµό υλοποίησης, έναντι των µεγαλυτέρων που φαίνεται να έχουν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα µια διαδικασία προσαρµογής. Το ίδιο συµβαίνει και στον προγραµµατισµό ο οποίος δείχνει πιο συνεπής στις µεγάλες επιχειρήσεις. Αντίθετα, φαίνεται µεγάλο µέρος των προσαρµογών των µικρότερων επιχειρήσεων να µετατίθεται µεν για το εγγύς µέλλον (αρκετά «πλούσιος» δείχνει έτσι ο σχετικός προγραµµατισµός τους), ωστόσο είναι αβέβαιο αν θα µπορεί αυτός πράγµατι να υλοποιηθεί στο εύρος και την έκταση που οι ίδιες οι επιχειρήσεις επιθυµούν, εν τη απουσία συνοδευτικών πολιτικών υποστήριξης. 5. Ανασταλτικοί παράγοντες Οι επιχειρήσεις του δείγµατος κλήθηκαν να επισηµάνουν και να αξιολογήσουν την αρνητική επίδραση των παραγόντων που πιθανόν τις εµποδίζουν να πραγµατοποιήσουν τις προσαρµογές που θεωρούν οι ίδιες ως σκόπιµες και απαραίτητες για την ανάπτυξή τους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι παράγοντες µε σαφή αρνητική επίπτωση είναι κατά σειρά συχνότητας και έντασης οι ακόλουθοι: Η ένταση του ανταγωνισµού. Το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον. Η ανεπάρκεια κερδών για τη χρηµατοδότηση των απαιτούµενων επενδύσεων. Το θεσµικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία του ανταγωνισµού, τις σχέσεις µε τη δηµόσια διοίκηση και τις εργασιακές σχέσεις. Οι ελλείψεις του κατάλληλου στελεχιακού και τεχνικού προσωπικού µέσα στην επιχείρηση. 11

12 Από τα παραπάνω προκύπτει µια βασική εκτίµηση των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε την οποία, η πραγµατοποίηση των απαιτούµενων προσαρµογών προσκρούει σε εξωτερικούς παράγοντες που συνιστούν το γενικότερο περιβάλλον και λιγότερο σε δικά τους εσωτερικά προβλήµατα. Η εκτίµηση αυτή συµφωνεί και µε ανάλογα ευρήµατα από άλλες πηγές που αναδεικνύουν τις δυσχέρειες του περιβάλλοντος ως κύρια προσκόµµατα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Εκείνο που προκύπτει σαφώς από την παρούσα έρευνα είναι η εκτίµηση ότι πολιτικές που βελτιώνουν τις γενικότερες συνθήκες λειτουργίας της οικονοµίας θα επιταχύνουν την πραγµατοποίηση προσαρµογών στις επιχειρήσεις και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Επιπλέον το γεγονός ότι αρκετοί από τους ανασταλτικούς παράγοντες φαίνεται να αγγίζουν µε εντονότερο τρόπο τις µικρότερες επιχειρήσεις, κάνει επιτακτική την ανάγκη για στοχευµένες δράσεις ενίσχυσης σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί και ένα ακόµα γεγονός που χρήζει υποστήριξης σε επίπεδο δηµόσιας πολιτικής και σχετίζεται µε τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς υποστήριξης της επενδυτικής δραστηριότητας. Έγινε φανερό από την έρευνα ότι οι περισσότερες επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί την τριετία χρηµατοδοτήθηκαν κυρίως από ίδια κεφάλαια. Το γεγονός αυτό φανερώνει αφενός αδυναµία στον προσπορισµό ξένων κεφαλαίων, αφετέρου την αδύναµη ακόµα υποστήριξη άλλων χρηµατοδοτικών µηχανισµών όπως τα venture capital, αλλά και τις ίδιες την κρατική υποστήριξη και τις τράπεζες. Ειδικά οι µικρότερες επιχειρήσεις από τον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας φαίνεται να χρηµατοδοτούν το µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεών τους µε ίδια κεφάλαια και πολύ λιγότερο µε τραπεζικό δανεισµό, ενώ άλλοι µηχανισµοί όπως venture capital ή κρατικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις παίζουν πολύ περιορισµένο ρόλο. Εκτός από το υψηλότερο ρίσκο που ενέχει η συντριπτική χρησιµοποίηση ίδιων κεφαλαίων στην επενδυτική δραστηριότητα, είναι προφανές ότι την επηρεάζει και ποιοτικά. Τόσο το ύψος, όσο και η έκταση ή το εύρος της επένδυσης επηρεάζεται αρνητικά από τη µη διαθεσιµότητα επαρκών, εύκολα και όχι γραφειοκρατικά προσβάσιµων κεφαλαίων. Συνεπώς οι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί υποστήριξης της επενδυτικής δραστηριότητας απαιτούν βελτίωση, έτσι ώστε να διευκολύνουν και όχι να αποτρέπουν τη χρήση τους από τον επιχειρηµατία, δυνητικό επενδυτή. 6. Επιπτώσεις στις επιδόσεις Όπως ήταν αναµενόµενο, τα οφέλη που οι επιχειρήσεις αναµένουν να προκύψουν από την ολοκλήρωση των προσαρµογών που πιθανώς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή από την υλοποίηση αυτών που προγραµµατίζουν να προωθήσουν στην 3ετία , θα είναι ποικίλα και σηµαντικά. 12

13 Οι πωλήσεις τους, τα κέρδη τους, οι εξαγωγές, η αξία κατασκευαστικών έργων στην εγχώρια αγορά ή το εξωτερικό, η πληρότητα των τουριστικών µονάδων, όλα θα βελτιωθούν σε ποσοστά που στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνουν το 10%. Παράλληλα, ποιοτικοί δείκτες σηµαντικής αξίας για το θέµα της ανταγωνιστικότητας (όπως π.χ. η παραγωγικότητα, το µερίδιο στην εγχώρια αγορά, αλλά και η ανταγωνιστική θέση στην διεθνή αγορά) και αυτοί προβλέπονται να βελτιωθούν. Ταυτόχρονα, αξιόλογες είναι και οι θετικές επιπτώσεις που αναµένονται σε όρους απασχόλησης. Σε επίπεδο συνόλου τοµέων, 20% περίπου των επιχειρήσεων προβλέπουν ότι η απασχόληση διοικητικού στελεχιακού δυναµικού θα αυξηθεί άνω του 10% και ανάλογη πρόβλεψη και αύξηση του προσωπικού παραγωγής διατυπώνει το 27% των επιχειρήσεων. Πρέπει τέλος να επισηµανθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους αντιλαµβάνονται µε παρόµοιο τρόπο τα ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη που θα αποκοµίσουν από την επιτυχηµένη υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. 7. Πολιτικές για την επιτάχυνση των προσαρµογών Από την έρευνα προκύπτουν δυο σηµαντικά πορίσµατα πολιτικής: Πρώτον, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την επιτάχυνση των προσαρµογών στις επιχειρήσεις, και κατά συνέπεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η βελτίωση των συνθηκών του γενικότερου περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργούν. εύτερον, πολιτικές που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση συγκεκριµένων προσαρµογών έχουν τις περισσότερες φορές σωστή στόχευση και κατά συνέπεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, υπάρχουν όµως και πολιτικές που η σηµασία τους εκτιµάται απλώς οριακή. Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων µπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρος οδηγός για τις κατευθύνσεις πολιτικής που στοχεύουν στη βελτίωση του οικονοµικού περιβάλλοντος. Με βάση τις προτάσεις του Προγράµµατος και τον βαθµό υλοποίησης τους, σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέτρα πολιτικής, µπορεί βάσιµα να υποστηριχθεί ότι η οικονοµική πολιτική, τόσο στο µεσοπρόθεσµο, διαρθρωτικό της σκέλος, όσο και σε βραχυχρόνιο ορίζοντα φαίνεται ότι ασκεί θετική επίδραση στον περιορισµό της έντασης των ανασταλτικών παραγόντων που επισηµάνθηκαν στην έρευνα. Η εκτίµηση αυτή επιτρέπει την πρόβλεψη ότι η πορεία των προσαρµογών στις επιχειρήσεις είναι ενδεχόµενο να κινηθεί µε ρυθµό ταχύτερο απ ότι προβλέπουν οι ίδιες. Η πρόβλεψη αυτή υπόκειται σε αβεβαιότητες, οι οποίες συνδέονται µε τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην προώθηση αλλαγών και µεταρρυθµίσεων σε τοµείς που οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι λειτουργούν αρνητικά. Σηµαντικότερος δε απ αυτούς είναι το θεσµικό πλαίσιο που καθορίζει τις σχέσεις µε τη δηµόσια διοίκηση και τη λειτουργία του ανταγωνισµού. 13

14 Γενικότερα, παρά τις αλλαγές που πραγµατοποιούνται και στον τοµέα αυτό, φαίνεται ότι το θεσµικό περιβάλλον και κυρίως οι σχέσεις των επιχειρήσεων µε τη ηµόσια ιοίκηση παραµένει ένα από τα σηµαντικότερα εµπόδια στην επιχειρηµατικότητα. Η ενθάρρυνση των προσαρµογών στις επιχειρήσεις επιδιώκεται και µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα ». Από τις αναλύσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη προκύπτει σαφώς ότι οι στόχοι του ΕΠΑΕ συµβαδίζουν µε τις εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για τις προσαρµογές που απαιτούνται. Οι προσαρµογές αυτές συνεπάγονται τύπους επενδύσεων που θεωρούνται υπό προϋποθέσεις επιλέξιµες και αναµένεται να ενισχυθούν στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ Εκτιµάται συνεπώς ότι στα επόµενα χρόνια θα εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον εκ µέρους των επιχειρήσεων για διαµόρφωση και υποβολή επενδυτικών σχεδίων που συνεπάγονται σηµαντική αύξηση της ζήτησης για ενισχύσεις του ΕΠΑΕ , αλλά και για ενισχύσεις µέσω και άλλων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ή µηχανισµών. 14

15 ΜΕΡΟΣ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ 15

16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην ιαδικασία Επιχειρηµατικής Απόφασης Προσαρµογών Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής επιχείρησης και της οικονοµίας γενικότερα, αποτελεί σταθερή εθνική επιδίωξη. Και έχει γίνει πλέον σαφές, τόσο από την εµπειρία του παρελθόντος, όσο και από όλες τις µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί, ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας απαιτεί µια διαδικασία συνεχούς και ταχείας προσαρµογής και µεταρρυθµίσεων σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής ζωής. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι κύριος στόχος µιας οικονοµικής πολιτικής που θέτει την ανταγωνιστικότητα υψηλά στην κλίµακα των προτεραιοτήτων της είναι να διευκολύνει και να επιταχύνει τη διαδικασία προσαρµογών. Αυτό σηµαίνει: πρώτον, τη δηµιουργία ενός γενικότερου περιβάλλοντος που θα ευνοεί τις αλλαγές και δεύτερον, στοχευµένες παρεµβάσεις που θα στηρίζουν και θα ενθαρρύνουν τις προσαρµογές στις επιχειρήσεις. Και εδώ ανακύπτει το ερώτηµα: Ποιες είναι οι γενικές κατευθύνσεις των προσαρµογών που χρειάζονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις για να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τον αυξηµένο ανταγωνισµό; Και σε ποιο βαθµό πραγµατοποιούνται οι προσαρµογές αυτές; Ασφαλώς, το πώς θα προχωρήσει κάθε επιχείρηση στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και προσαρµογής της δηλαδή τι τύπου και εύρους επιχειρηµατικές αποφάσεις θα διαµορφωθούν θα καθορισθεί από τις ιδιαιτερότητες και τον επιχειρηµατικό της ορίζοντα. Το ερώτηµα που τίθεται αφορά τις βασικές επιλογές που οι νέες συνθήκες κάθε φορά επιτάσσουν και είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν απ όλους. Οι επιλογές αυτές πρέπει να επισηµανθούν και να αναλυθούν µε ακρίβεια, για να βελτιωθεί όσο είναι δυνατόν η στόχευση και η αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής πολιτικής. Η επιχειρηµατική απόφαση, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, µπορεί να διχοτοµηθεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: η πρώτη περιλαµβάνει τις επιµέρους αποφάσεις για το τι πρέπει να πιστέψει ο επιχειρηµατίας σε σχέση µε τα αντικειµενικά δεδοµένα και η δεύτερη τις αποφάσεις για το πώς θα δράσεις µε βάση τι έχει αποφασίσει ότι συµβαίνει. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται και οι υποθέσεις που πρέπει να διαµορφώσει ο επιχειρηµατίας σχετικά µε τις εξελίξεις και τις προοπτικές στους τοµείς που επηρεάζουν τη δραστηριότητά του. Εδώ η βεβαιότητα είναι σπάνια και οι πιθανές εκβάσεις πολλές. Γι αυτό ο επιχειρηµατίας πρέπει να διερευνήσει εξαντλητικά τις υπάρχουσες µαρτυρίες, αποδείξεις και ενδείξεις και ακολούθως να αποφασίσει ότι µπορεί λογικά να προσδοκά πως µία από τις πιθανές εκδοχές πράγµατι θα συµβεί. Με βάση αυτή την απόφαση διαµορφώνεται και ο τρόπος δράσης του. Στο περιβάλλον που διαµορφώνεται κάτω από συνθήκες εντεινόµενης παγκοσµιοποίησης των αγορών, ο τρόπος µε τον οποίο θα αντιδράσουν οι επιχειρήσεις θα εξαρτηθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, από το τι 17

18 πιστεύουν ότι θα συµβεί, από τις δικές τους εκτιµήσεις για τις µεταβολές που θα επέλθουν και τις νέες συνθήκες που θα δηµιουργηθούν. Η στρατηγική τους, στη συνέχεια, θα είναι απότοκο των δικών τους εκτιµήσεων, οι οποίες µπορεί µεν να µη λαµβάνουν υπόψη τους όλα τα δεδοµένα ή ακόµη και να στηρίζονται σε λανθασµένες εντυπώσεις, δεν παύουν όµως να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των αποφάσεων και της πολιτικής των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα των διερευνήσεων που κατά καιρούς επιχειρούνται προκειµένου να καταγραφούν οι εκτιµήσεις και οι προοπτικές αυτές, αποτελούν ένα σηµαντικό πρόσθετο στοιχείο στη µακροοικονοµική διερεύνηση των επιπτώσεων των αλλαγών στη παγκόσµια οικονοµία (και, µε την ίδια έννοια, κάθε επιµέρους τµήµατός της) και ως πρόσθετο µόνο στοιχείο θα πρέπει να αντιµετωπισθούν. Και τούτο διότι οι απαντήσεις των επιχειρήσεων αντανακλούν κυρίως τις προσλαµβάνουσες παραστάσεις τους για τις µικροοικονοµικές επιπτώσεις των αλλαγών αυτών. Πέρα όµως από τις επιφυλάξεις αυτές, είναι οπωσδήποτε σηµαντικό, ιδιαίτερα για τη διαµόρφωση µιας συνολικής µακροοικονοµικής πολιτικής, να είναι γνωστές οι κάθε λογής εκτιµήσεις, οι προσδοκίες, οι ελπίδες και οι φόβοι των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς αυτοί είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν, σε τελική ανάλυση, τη συµπεριφορά κάθε τοµέα της ελληνικής οικονοµίας. Οι εκτιµήσεις όµως και οι προβλέψεις των επιχειρήσεων δεν είναι αυθαίρετες: διαµορφώνονται υπό την επήρεια ενός µεγάλου αριθµού ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, που συγκλίνουν στην επικράτηση ενός «προτύπου» συµπεριφοράς. Οι εξωγενείς παράγοντες αναφέρονται στις συνθήκες µέσα στις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι ενδογενείς στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης που την οδηγούν να προσλαµβάνει, µε έναν συγκεκριµένο τρόπο, την αντικειµενική πραγµατικότητα. Οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές αποφάσεις συναπαρτίζουν και ορίζουν το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς, παρά τον κρίσιµο ρόλο που διαδραµατίζει, να έχουν κανένα έλεγχο πάνω σ αυτό. Το περιβάλλον αυτό είναι κατ αρχήν κοινό σε όλες τις οικονοµίες της αγοράς, διαφοροποιείται όµως ανάλογα µε τον βαθµό ανάπτυξης και τις ιδιαιτερότητες της κάθε µιας. Έτσι, σε µία Οικονοµία µε πλήρως ανεπτυγµένους τοµείς-κλάδους, η οργάνωση της αγοράς επιτρέπει καλύτερη αξιολόγηση και ταχύτερη προσέγγιση των τάσεων που επικρατούν ή αναµένεται να επικρατήσουν, όπως π.χ. των τάσεων της ζήτησης. Σε µια λιγότερο ανεπτυγµένη Οικονοµία, το µέγεθος της αγοράς είναι µικρότερο, υπάρχει πληθώρα θεσµικών δυσκαµψιών, η διοίκηση των επιχειρήσεων είναι λιγότερο αποδοτική, οι κυβερνητικές παρεµβάσεις συχνότερες και εντονότερες και η λειτουργία πολλών αγορών προϊόντων και συντελεστών, ατελής. Τα παραπάνω θέτουν σοβαρούς περιορισµούς στην ελευθερία επιλογής, τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών και τον ανταγωνισµό ατελή. 18

19 Ο σηµαντικότερος από τους εξωγενείς παράγοντες είναι το µέγεθος και η δοµή της αγοράς, στοιχεία που καθορίζουν τον ορίζοντα της επιχείρησης, την κατανοµή των δραστηριοτήτων της στον χώρο, τις δυνατότητες της για επέκταση. Το µέγεθος και η δοµή της αγοράς επιδρούν ταυτόχρονα καθοριστικά στους παράγοντες που περιλαµβάνονται στον όρο «οικονοµίες κλίµακος». Όλες οι αλλαγές στην παγκοσµιοποιούµενη αγορά επηρεάζουν δραστικά το µέγεθος και τη δοµή της αγοράς στην οποία απευθύνεται η ελληνική επιχείρηση, επιδρούν δηλαδή όλα τα στοιχεία στα οποία οι αποφάσεις της στηρίζονται: τον ορίζοντα της επιχείρησης, την κατανοµή των δραστηριοτήτων της στον χώρο, τις δυνατότητές της για επέκταση, τις δυσκολίες που αναστέλλουν (ή αποτρέπουν) την υλοποίηση προσαρµογών και τελικά την εµφάνιση ή µη των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων τους και τις απειλές που ελλοχεύουν. Από τις εκτιµήσεις αυτές των επιχειρήσεων προκύπτουν σαφώς και οι προτεραιότητες µιας οικονοµικής πολιτικής που θα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την έγκαιρη προσαρµογή της ελληνικής επιχείρησης στις νέες κάθε φορά συνθήκες. Η πολιτική αυτή που µε τη σειρά της θα αποτελέσει ένα ακόµη σηµαντικό εξωγενή παράγοντα για τη διαµόρφωση επιχειρηµατικών αποφάσεων και για ανάληψη επενδύσεων προσαρµογής και ανάπτυξης θα πρέπει να επιδιώξει κατά προτεραιότητα την ολοκλήρωση των αλλαγών εκείνων που ασκούν τη σηµαντικότερη επίδραση στις εκτιµήσεις των επιχειρήσεων και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της στρατηγικής τους. Οι αντικειµενικές συνθήκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο αναµφισβήτητα επηρεάζουν τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων. Οι συνθήκες όµως αυτές προσλαµβάνονται και εκτιµώνται από την επιχείρηση ή ακόµη και από τα άτοµα µε διαφορετικούς τρόπους. Υποστηρίζεται συχνά ότι αυτές οι υποκειµενικές εκτιµήσεις αποτελούν απλή αντανάκλαση των αντικειµενικών συνθηκών. Και καθώς οι δεύτερες µπορούν να αναλυθούν και να ποσοτικοποιηθούν, οι πρώτες χάνουν µέρος από τη σηµασία τους. Η ύπαρξη όµως σηµαντικών διαφορών στις αντιδράσεις επιχειρήσεων και ατόµων απέναντι στο ίδιο γεγονός δείχνει ότι η αντικειµενική πραγµατικότητα «βιώνεται» µε διαφορετικό τρόπο από τον καθένα. Οι λόγοι που προκαλούν τις αποκλίσεις αυτές, έχουν αναζητηθεί σε όλες τις πλευρές της ανθρώπινης συµπεριφοράς, στην κοινωνική οργάνωση και στην παιδεία, στην ψυχολογία ατόµων και κοινωνικών οµάδων κ.λ.π.. Ειδικότερα όµως για την επιχειρηµατική συµπεριφορά, τον τρόπο δηλαδή µε τον οποίο οι επιχειρήσεις προσλαµβάνουν και εκτιµούν τα οικονοµικά γεγονότα και αφοµοιώνουν τους εξωγενείς παράγοντες, οι λόγοι µπορούν να αναχθούν σε συγκεκριµένα αντικειµενικά δεδοµένα, σε παράγοντες και µηχανισµούς που µεσολαβούν µεταξύ των αλλαγών στο περιβάλλον και την αντίδραση της επιχείρησης. Προφανώς οι σηµαντικότεροι από τους ενδογενείς παράγοντες είναι τα κίνητρα, οι επιδιώξεις και οι προσδοκίες του ατόµου ή του οργανισµού (επιχειρήσεων στη περίπτωσή µας) που δέχεται το συγκεκριµένο ερέθισµα από τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος που παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στην αντίδραση ατόµων και επιχειρήσεων στο ίδιο «ερέθισµα». Για τους σκοπούς και της παρούσας µελέτης, που προσεγγίζει, για άλλη µια φορά, θέµατα που 19

20 αφορούν τον τρόπο διαµόρφωσης επιχειρηµατικών αποφάσεων, το «ερέθισµα» συνίσταται στις αλλαγές του περιβάλλοντος που προκαλεί η εντεινόµενη ενσωµάτωση της ελληνικής οικονοµίας οικονοµικά και θεσµικά στην παγκόσµια αγορά. Οι παράγοντες που καθορίζουν την αντίδραση των επιχειρήσεων στις συγκεκριµένες αλλαγές, εξαρτώνται και προσδιορίζονται από τα ειδικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και αφορούν, µεταξύ άλλων: (α) (β) (γ) (δ) το µέγεθος της επιχείρησης τον τύπο της δραστηριότητάς της (π.χ. τοµέας-κλάδος) τον εξαγωγικό της προσανατολισµό τις επιδόσεις της στο πρόσφατο παρελθόν σε διάφορες εκφάνσεις της δραστηριότητάς της (ποσοτικές ή/και ποιοτικές). Ο κατάλογος των χαρακτηριστικών που θεωρείται ότι επηρεάζουν είναι προφανώς ατελής και οι σηµαντικότερες παραλείψεις αφορούν σε ειδικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης και της διοίκησης της επιχείρησης, το επίπεδο της πληροφόρησης που διαθέτει για διάφορες παραµέτρους της αγοράς και των εξελίξεων σε αυτήν και τον τρόπο µε τον οποίο η ίδια η επιχείρηση διαχειρίζεται και αξιοποιεί αυτήν την (ελλιπή έστω) πληροφόρηση. Οι παραλείψεις όµως αυτές είναι αναπόφευκτες λόγω των µεγάλων δυσχερειών στη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων. Το παραπάνω σκεπτικό καθοδήγησε και τον τρόπο µε τον οποίο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν έρευνες και µελέτες στα µέσα της προηγούµενης 10ετίας. Το αναλυτικό π.χ. πλαίσιο µιας από τις µελέτες αυτές («Προσαρµογές και Ανταγωνιστικότητα στην Ελληνική Βιοµηχανία», ΙΟΒΕ, 1994) βασίστηκε στη «µέθοδο Porter» µέθοδο διερεύνησης των παραγόντων διαµόρφωσης εθνικών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, η οποία έχει διαχρονικά επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό τον τρόπο προσέγγισης του σχεδιασµού βιοµηχανικής πολιτικής σε πολλές χώρες. Για την ελληνική περίπτωση, το χαρακτηριστικό «εργαλείο» της µεθόδου αυτής ο αποκαλούµενος «ρόµβος του Porter» επαναδιατυπώθηκε από τη συγκεκριµένη µελέτη µε τρόπο ώστε να προκύψει ένα νέο εργαλείο ανάλυσης το «Πολύπλευρο Επιχειρηµατικών Προσαρµογών» - µέσω του οποίου εκφράστηκαν µια σειρά από διάφορες µορφές «προσαρµογών» παραγωγικών και οργανωτικών οι οποίες µονίµως συνθέτουν το «πρόβληµα προσαρµογής» της ελληνικής επιχείρησης, όχι µόνο της βιοµηχανικής αλλά και εκείνων που δραστηριοποιούνται σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. Όπως προέκυψε από τη συγκεκριµένη µελέτη (στα ευρήµατα της οποίας θα επανέλθουµε), κρίσιµης σηµασίας για την επιθυµητή επιτάχυνση του ρυθµού υλοποίησης των προσαρµογών είναι ίσως όχι τόσο ο προσδιορισµός των τύπων προσαρµογών που είναι σκόπιµες γιατί αυτό οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να το εκτιµήσουν µόνες τους αλλά κυρίως η υποβοήθηση των επιχειρήσεων για την έγκαιρη και αξιόπιστη εκτίµηση της εφικτότητάς τους. Για να γίνει µάλιστα πλήρως αντιληπτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τις επιχειρήσεις, είναι ανάγκη να κατανοηθεί ότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στους περισσότερους τύπους προσαρµογών 20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 1/03 Τριιμηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 36,, ΙΙούνι ιος 2003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ--ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΑσσθθεεννεεί ίίςς εεννδδεεί ίίξξεει ιιςς ββεελλττί ίίωσσηηςς

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Η παραχώρηση και αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία: Αποτίμηση των μακροοικονομικών επιδράσεων

Η παραχώρηση και αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία: Αποτίμηση των μακροοικονομικών επιδράσεων ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 210 9211200-10 Fax 210 9233977, 210 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα