ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΟΠΤΡ(2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΟΠΤΡ(2"

Transcript

1

2

3 ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΟΠΤΡ(2

4 Σ. Σ. Χcφκιανάκης 'Εν αίν[υματι και έν έσόπτρφ πρωτη εχοοση, Άθ~να 2004 ISBN 96Ο-353-ΙΙ7-0 Σ. Σ. Χαρκιανάκης Στοιχειοθεσία και έχτίιπωση: Τυπογραφικο έργαστ~ρι «Δόμος» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ Μαυρομ.ιχάλη 16, Άθήνα, Τηλ , Fax

5 Σ. Σ. XαpκεανtΧκης ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΣΟΠΤΡΩ ι, ΠΟ~YJμ.aτa Έκδόσεες Δόμος

6 ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Χωμα και στάχτη, 'Αθήνα Παραλήρημα του Νότου, Άθήνα Άπο φυλακης πpω'tας, Άθήνα ΕΙς ώτα άκουόντων, 'Αθήνα Άπαράκλητοι καιροί, 'Αθήνα Ή οικειότητα των αινιυμάτων, 'Αθήνα Τροπικά Ιδιόμελα, ΘεσσαλονΙκη 198+ Μεροληψίες, Θεσσαλονίκη 'Εν yn άλλοτρίq" Ι (συγκεντρωτικ-η εκδοση), 'Αθήνα Ή αμυνα των νηπίων, Θεσσαλονίκη ΠορτραΊτα του νερου, Θεσσαλονίκη Χέρια σκιας, Θεσσαλονίκη Διάκριση πνευμάτων, Θεσσαλονίκη ΝοσταλΥία παραμέτρων, Άθήνα 'Εν yn άλλοτρίq" ΙΙ (συγκεντρωτικ-η έκδοση), Άθήνα Ή αλλη έκδοχή, 'Αθήνα Στη δοκψη του φέυυους, 'Αθήνα Σπασμένοι συνειρμοί, 'Αθήνα ΎΥρά τοπία, 'Αθήνα Pireworks and Sparrows (έκδ. Ρήmavera), Sydney Τεφρές άκτές, 'Αθήνα 'Εν yn άλλοτρίq" ΠΙ (συγκεντρωτικ-η έκδοση), 'Αθήνα ΤΟ αλυος της παρρησίας, 'Αθήνα Μετρητες άλυηδόνες, Άθήνα 'Επιφυλάξεις, 'Αθήνα Λιτανεία χρωμάτων, 'Αθήνα "Ομβρια ίίδατα, 'Αθήνα Ή δομύ; των κρυστάλλων, 'Αθήνα Ό βαθμος της έκπλήξεως (ανθολογία), Άθήνα Νεροσυρμή, Άθήνα Australian Passport, δίγλωσση άνθολογία (έκδ. Brandl & Schlesinger), Sydney Οί πρωτες δλες, Άθήνα 2003.

7 Μνήμ.η Μενελάου Παρλαμ.α

8

9 ΕΥΚΤΑΙΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Είι; πο{αι; ήμέραι; τετήρηχαι; ήμαι; Κύριε! "Ας -ηταν να. υποδεχόμουν τον καινούργιο χρόνο χωρις αότια. και δίχως μάτια βυθισμένος στις ασπιλες άναμν~σεις παλαιων 1]μερων πριν ό λόγος χάσει τ~ν τιμ~ του και 1] πpάξύj τον λόγο ΤΎJς Σ' 8λους τους χώρους τώρα θριαμβεύουν άχόρταγοι ρακοσυλλέκτες άνερυθρίαστοι κιβδύjλoπoιoι κι αν διαθέτεις άκόμύj άντιστάσεις μν~μύjς θα. κριθετς άπο το Συνέδριο των Ά νόμων ώς ενοχος ~ τουλάχιστον ώς άνεπίκα,φος. Sydney-Brighton Le Sands

10 ΣΥΝ ΑΣΠΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΠΙΔΕΣ Άφου και την ποίηση τώρα την δρίζουν οί τερμ.ίτεζ άπα τα λεγόμ.ενα media δεν μ.ένει παρα να συνασπισθουν χωριζ άσπίδεζ ΟΙ τίμ.ιοι \ \ ζ J,\, Θ \ και να :ητ:ησουν απο το ~ εο ενα δεύτερο και γενικότερο Κατακλυσμ.ό. Τότε ισωζ επιπλεύσουν εν τέλει στα νερα σπαράγμ.ατα σαν τα fragmenta του που θα κρίνονται αύτο8ύναμ.α ώζ την Δευτέρα Παρουσία 'Ηρακλείτου λόγψ άκριβωζ τ"ηζ Ιερηζ άνωνυμ.ίαζ των. Sydney-Redfem ιο-

11 ΠΑΝΙΚΟΣ Ή άπoγo~τευση εγινε τώρα πανικος πως οεν μου μένει πια τρίτη λύση. "Η ι,,,\ ~ι πρεπε ι να σωπασω σαν να οεχτηκα θανατηφόρο πυροβολισμο η ν' άoιαφoρ~σω για τους πολλους γράφοντας μόνο για κείνους που \'β σε ονται τις \ λ'ξ ε εις. Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ-

12 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 'Άφωνο με πυρπολεϊ το άπόγευμα σα.ν πρόβατο σφαγμένο \, λ \ \ 'λ που κρεμεται τε ετουργικα στο τσιγκε ι και κανεις δεν θυμίχται μ~τε συλλογιέται πόσα βελιχσματα - οίμωγες τύjς προβατίνας που το γέννησε μπορεϊ να αίωροσνται άκόμη ώς,,,\, απομακρυνομενα ηχητικα κυματα \ "θ ', στον ανεu υνο αερα. ΤΟ άπόγευμα θα. περίμενε κανεις νιχ 'ταν και ξεθωριιχζουν οί φρικαλέες είκόνες τοσ δαιμονισμένου μεσημεριοσ. "Ομως άπο τότε που τα τελώνια μετανιχστευσαν στα. μεσιχνυχτα ι V..., ι, οι ισκιοι του απoγεuματoς γινονται άπειλ ητικότεροι και οι φόβοι άμέτρητοι, θ' \ \ λ' ακα οριστοι σαν τα τε ωνια. Sydney-Brighton Le Sands ό χρόνος που πέφτουν οι τόνοι τύjς βαρβαρότητας -Ι2-

13 ΜΟΝΙΜΩΣ ΠΙΣΩ ΑΠ' το ΤΖΑΜΙ "Οποια ωρα κι ίχν περάσω άπ' τον Ορόμ.ο της στέκεται πίσω άπ' το τζάμ.ι,, ", θλ'ψ προωρα τσακισμ.ενη απο καποια ι η "~I, οχι ομ.ως γρια. Δεν μ.πορετς να πετς ίχν βλέπει τους περαστικους η κοιτάζει άπλανως τον όρίζοντα. τα μ.αμια συνεχως άναστατωμ.ένα σε άπόχρωση άρρωστημ.ένου λεμ.ονιου και το πρόσωπο τελείως άνέκφραστο σαν προσπάθεια αύτοχειριασμ.ου άποτυχημ.ένη. Δεν τόλμ.ησες ποτε να την χαιρετήσεις μ.ήτε μ.ε οειλο νευμ.α Οιερχόμ.ενου γείτονα άπο φόβο μ.η θέσεις σε λειτουργία έξαντλημ.ένους συνειρμ.ους που ένοεχομ.ένως θα γεννουσαν άπρόβλεπτες άναμ. νήσεις κάνοντας πιο άοιέξοοη την, συνεχι ζ' ομ.ενη απνοια. " Sydney-Brighton Le Sands

14 ROSEHILL "Ή ταν τεράστιος σωρος άπο ρόδα στον τάφο παλλύjκαpιoo; "Η ~ταν λόφος κατάσπαρτος άπο ρόδα προβαλλόμενος στο τετράγωνο δυναμισμος τίjς ζωης; Κρατώ μόνο το ονομα \, \ '}/~ και κατανυσσομαι το toto και άπο τα δύο σκέλύj της έξισώσεως! Blacktown

15 ΜΑΧΑΙΡΑ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Κύριε, σωσον τoιlς εύσεβείς! Χάθηκε άπο τον κόσμο ή ντροπη κι ό φόβος του Θεου. 'Αλίμονο σ' αίιτους που άκόμ η ντρέπονται και φοβουνται. Μα πάλι τρισευλογημένα τέκνα του Θεου κείνοι που κάποτε σηκωνονται και τολμουν μη έχοντας λόγο να ντρέπονται μήτε να φοβουνται. Sydney-Brighton Le Sands

16 Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ Ή φαυτασ{α σου σε προσυειώνει. Δ. Μυτιχριiς Φ αντασου ' ποσο 'λ' γ ιστρησε το \ εοαφος "!:- κάτω άπ' τα πόδια μας, \... Ι Ι t, για να μας μενει μονο η φαντασια \ '!:- 'Ι για στοιχειωοη προσγειωση. Καημένη Γη! Σε όνομάζουμε Μάνα και Σε πετουμε στον κάλαθο των άχρήστων άφήνοντας μόνη προσ-γείωση \,, την αναποφευκτη όριστικ-η στο χωμα \ ξ \, σαν ερη «κουραμανα» έπιστροφή. Melbourne , "" \ 'Ι -γυμναστηκαν αfvι.ωστε να παραπαιουν.- -ι6-

17 ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ οι τέσσερις τοϊχοι του δωματίου \~, ~, ποτε οεν ειναι τεσσερις είναι ~ζι. ''Ισως γι' αύτο πολλαπλασι&.ζουν σιωπηρως οχι άπλως έγχλεισμου άλλα όριστιχης άποχοπης, \ \, ti,, απο την χοινωνια οσων αναπνεουν στην εστω άποπνιχτιχη άτμόσφαφα συνεχιζομένων παραισθήσεων. το αισθημα Sydney-Brighton Le Sands

18 ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΝΕΙΡΜΩΝ Τις κυδωυιές που τα λουλούδια τους μοιάζουυ μέ τραχηλιές κοριτσιωυ τοί] σχολε!ου. Νικ. ΠεντζΙΚΎ]ζ Ευλογημένο, Κύριε, τ' ί5νομά Σου \, \, Ι... γιατι προνοησες με εικονες συνεφμων να οέσεις τα πιο άέρινα κτιστα με το άνθρώπινο πρόσωπο. Ποιος θα μας επειθε λόγου χάρη \ \ "λ θ ι για την ασπι η παρ ενια των κοριτσιων του σχολείου αν ΟΙ τραχηλιές των οεν μας θύμιζαν λουλούοια κυοωνιας; ποιας θα έπαναλάμβανε τον υμνο τύjς παιοικότητας αν κάθε χρόνο οεν εφερνε ή ''Α νοιςη χρώματα και άρώματα ένας &λλου κόσμου; Ευλογημένο, Κύριε, τ' ί5νομά Σου \ \ '1' \ για τα παιοια \ \ λ \ για τα που ια για τα λουλούοια και για τους τέσσερις άνέμους που τα θpot'ζoυν. Sydney-Brighton Le Sands Ι5-2-2ΟΟ3-18-

19 ΜΕ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΑΚΡΎ Α Σήμερα ό ουρανος πηχτο μολύβι και πως να μην έπηρεάσει την ψυχή σου; "Οσες φορες μου κρύψανε τον ~λιo στερήθηκα όλόκληρο τον ουρανό. Θυμήθηκα την έξήγηση μιας γριας για την γενεαλογία του σύννεφου πως οεν το γέννησε ~ θάλασσα παρα οί στεναγμοι θλιβομένων. Τ, "'~ \, \ 'ζ οτε ειοα το παραπετασμα να σχι εται 'λ' λ \, ",'). ').", θ ' ο οκ ηρο τον κοσμο ν ανατεν\ει οπως κα ε μερα με γέλια και με Μκρυα. Sydney-Brighton Le Sands

20 Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝ ΚαΙ δεν εγναι ονειρο τ' ονειρό μ.ου άλλα χώμ.α... Pablo Neruda ΤΟ σπίτι ~ταν απόμερο 'r ιι..., \ κι ειχε ενα κηπο το σο ταπεινο ", στο πισω με ρος που δεν τολμοσσες μήτε κατ' εύφημισμον να τον πεις περιβόλι. ΈκεΙ τον ετδα να παλεύει άπεγνωσμένα να ίσιώσει ενα δενδρύλλιο καχεκτικο που το τυρά.ννησε ολη νύχτα ό ανεμος κι ηθελε μόλις λίγο να το ίσοπεδώσει. Ό ηλιος τώρα ετχε ανέβει ενα μπόϊ σκορπίζοντας τ~ χαμηλ~ νέφωση,,, 'λ' σαν ονεφο εφια τικο θ 'ζ,, " πει αναγκα οντας και τον ανεμο σε συνθηκολόγηση. Τότε μονά.χα μπόρεσε κι αύτος να φύγει,, στο μεροκαματο. Sydney-Brighton Le Sands

21 ΤΟ «ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ» "Οσο περνα ό καιρος το 5ιαπιστώνεις με προστιθέμενες έπαληθεύσεις οτι το αrσθημα τ'fjς κοπώσεως ηταν πολυ πιο σύνθετο άπ' οσο νόμιζες κι αίιτο είναι που κάνει πιο έπώ5υνα τα γηρατειά. Δεν είναι μόνο το σώμα που έξαντλείται σε φυσικες άντιστάσεις \ / \... να σωσει το σχημα του σε μια άξιοπρεπ'fj σφριγηλότητα. Είναι προ πάντων ή Ψυχ~ που βολ05έρνει στ~ σιωπηλ~ γυμνασία της,, \ ~, \ ~ 'ψ αναμεσα σε προσοοκια και οια εuση. Sydney-Brighton Le Sands

22 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΤΣΕΩΣ Ή θύελλα -της θλίψης δεν ε7χε προσβάλει άκόμα -τα φύλλα. MaxJacob Ευτυχώς υπάρχει &κόμα ή είλικρίνεια \ - - / στα στοιχεια ΤΎJς φυσεως και μπορείς να έμπιστευθεϊς στην &λήθεια - ι του πρασινου οσο φαίνεται πράσινο. Στην διαύγεια του νερου πριν το &ναγκάσουν \ ).. ι να τειψ-ατωσει. Στην κατήφεια του νέφους που δεν ξέρει \ \ λ ι να σε παραπ ανύjσει αιφνιδιάζοντάς σε στη μέσύj του δρόμου με βροχη &πρόβλεπτύj. Ευτυχώς που οταν οί ανθρωποι υποκρίνονται τα στοιχεϊα που δεν εχουν συνείδύjσύj αmύj γλώσσα δεν ξέρουν \ '" Ι \ \ Χ \ παρα να αποκρινονται σαν τον ριστο, ~,, ~ tl, μ ενα ναι ΎJ ενα ου χθες και σήμερον ό αδτος και είς τους αιώνας. Sydney-Brighton Le Sands

23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΣ Ά νάμ ν-ηση ένας άνθρώπου στιυμές που σβήσιζν μέ την εύχ.ολίιζ του σχημιζτισμου τους. Ν. Γ. Πεντζίκης τα πιο πολλα άπ' οσα γράφομε και λέμε όεν ειναι τόσο για να πουμε τα πράγματα ι \ \ Ι καταγραφοντας σκηνικο και πεπραγμενα αύτα επαχριβως φυλάσσονται στο γονιόίωμα της φύσεως στη μνήμη του Θεου. 'Εμείς πα με να σώσουμε μόνο τις λέξεις φθόγγους και χειρονομίες που συνοόεύουν ξέροντας πως εκεί φωτογραφήθηκε ό ανθρωπος \ \ θ Ι ζ' \, " και πως πε αινουν μα t με τον ανεμο \ f, Ι που στεγνωσε την φωτογραφια. Sydney-Brighton Le Sands

24 ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ Κι ε7ναι ή σκέψη τoίj θανάτου που στσ τέλος σε βοηθάει να ζήσεις. U mberto Saba ΠολλοΙ μας τό 'παν πως ό θάνατος κατα βάθος γι' αύτο -η ζωη περικλείει τόσους θανάτους. ύπουργετ την ζωη Ποιος άξιώθύ)κε να έξιχνιάσει ύπόγειες οιαδρομες που άκολουθουν τα κτιστα καθως επικοινωνουν,,,... Ι ι εν ονοματι ΤΎ)ς κτιστοτύ)τας των; Ζ ' 'θ' <;" <:" <:', ωύ) και ανατος οεν οειχνουν οιχοστασια στο ίερο πανδαιμόνιο της Μεταμορφώσεως ζωη και θάνατος σύ)μαίνουν αρσύ) και θέσύ) κι &ς την όριστικη έξισορρόπύ)σύ) ο,τι οεν εντάσσεται εξ όρισμου ", β 'λ αποτασσεται κατα ου Ύ)σΎ). Sydηey-Brightoη Le Saηds

25 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΥ ΆφουΥχραζόμουν το μεσημέρι χα! τις φλέβες μου. Edith Sitwell την ωρα του μεσημεριου δεν είναι μόνο ό ηλιος,, που κορυφωνεται τον, σκεπα 'ζ συν οεν 1'" τον σκεπα 'ζ ουν τα " συννεφα είναι και του άνθρώπου το αιμα που άνεβαίνει θερμοκρασίες υψικαμίνου. το μεσημέρι κυκλοφορουν σε σταυροδρόμια νεράϊδες που άκολούθησαν μόλις ξημέρωσε τελώνια του μεσονυκτίου και προκαλουν τους θνητους να περάσουν τα έσκαμμένα Μ " - "λ' Ι' 'ζ α εκεινοι από φι οτιμο οιστα ουν. Κλ εινουν ' τα " ματια να '" μην υποκυ 'ψ ουν. Και παραμιλουν. για να υψωθουνε. Sydney-Brighton Le Sands

26 ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Τά λιθόστρωτα συγκρατούσαν τά βλέμματα. Pierre Reverdy "Οταν θολώνει όνους κι δλα προσανατολίζονται στ~ν άπόγνωσύ] διέξοεο άνακαλόπτει μόνο το βλέμμα κι ας χαρακτύ]ρίζεται άπ' τους γόρω νύ]φάλιους λ '.., λ ' π ανο Ύ] απ ανες. Για να παραμείνει αύτ~ 1) ψευδαίσθύ]σύ] δυνατότψα διεξόδου πρέπει το βλέμμα να μένει έστραμμένο ειαρκως προς τα πάνω. τα προς τα κάτω η τα όριζοντιως ετναι παγιδευμένα έκ των προτέρων άπο άκανθωτο συρματόπλεγμα η άπο λιθόστρωτο άνυποχώρ-ητο. Sydney-Brighton Le Sands

27 ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΤΩΝ Ρωτας αν δλα ετσι σβήνουνε σ' αύτη τη λιγοστη των άναμνήσ~ων την όμίχλη. Eugenio Montale ΤοΙ:Ιτη ή βρoχ~ οεν εχει τίποτε να κάνει \ ι \ \ με συννεφα και νερο πάει καφος που θά 'πρεπε να ξέρεις τις πηγες των δακρι:ιων. "Οταν ακους στο δελτίο καφου να μιλουν για όμίχλη \, t μην παει ο νους σου μονομερως σε φυσικες αναθυμιάσεις σε πυρκαγιες Οασων. Πίσω απ' τα σωματίδια της υλης οποιο χι α.ν είναι το σχημα και το βάρος τους γι:ιρευε της ψυχης σου το α.δηλο μερτιχο σ' αυτ~ν απευθύνεται ή ε60ία, I~ κι οι καταιγιοες. Sydney-Brighton Le Sands

28 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ Α ΨΥΧΩΝ Τύψη και πρόκλησή μοu το ποτάμι ποτ ε ή λίμνη κι ή θάλασσα. Καθως κuλάει τα γάργαρα νερά τοu παρασύροντας σε κίνηση οσα πρόλαβε ν' άγκαλιάσει γίνεται μέτρο της οικης μοu άοράνειας μα οεν θα τολμοσσα να λuπηθω που οεν με παίρνει μαζί τοu! Sydney-Brighton Le Sands

29 Η ΚΡΑΙΠΑΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (εξ αφορμ:ης τύjς επιθέσεως στο 'Ιρά.χ) Ν ύχτα που οιαοέχθηκες τ-η μέρα μ'~ν έπιτρέψεις να συνεχισθεϊ ή κραιπάλη του ~λtoυ... ιι: Ι \,,- στων ηττημενων τα ονεφα. τους τρομοκράτησαν τόσο πολυ, \, Ι πριν τους αφανισουν με πράξεις άνεπανόρθωτες ωστε το μόνο τώρα που χρειάζονται είναι ή σιωπή. Μια σιωπη άπόλυτη σαν τον θάνατο βαθεια και παρατεταμένη μήπως μπορέσουν να κοιμηθουν. Κ "fι, -r " λ', ι αν ειναι ακομα ιγο τυχεροι " 1:' ισως ςεχασουν. Sydney-Brighton Le Sands

30 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ (ΓΙ) M~ν χάνεις τον καιρό σου να μετρας ι \, 'λ ποσες φορες σε γε ασαν δεν άγνοουσες αλλωστε πως ό κόσμος χε/τα, εν τφ πονηρφ. Προσπάθησε να θυμηθείς πόσες φορες προκάλεσες ό ίδιος το άδικημα \ \, 'λ Ι με την αφε εια σου. Ή άφέλεια ύψουται στο τετράγωνο οσο τ~ν πιστεύεις πpωτoγενίj άγαθότητα. Sydney-Brighton Le Sands

31 Ο ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Οί βίαιοι θάνατοι πρέπει να μνημονεύονται σαν δικοί μας. Benedict Anderson Ποιος δίνει το δικαίωμα να διαλέζουμε ν' άποποιηθουμε το 'Έσχατο; Ό κάθε θάνατος ειναι δικός μας άδιάφορο πόσο βίαιος η φυσιολογικός. Μπορεί το δέντρο ν' άγνοήσει φύλλο που πέφτει άπο μαρασμο έπειδ~ δεν το μάδησε ανεμος; Ίδου λοιπον που φτάσαμε στο άνήκουστο τέρμα να μας κεντρίζει το φιλότιμο ενα φυτο άφου κι άπο ενα φύλλο ειν' άρκετο να κριθεί όλόκληρο το άπέραντο φύλλωμα! Sydney-Brighton Le Sands

32 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΤΕΛΗΣ Οί ποιητές δέν εχουνε βιούραφία. Nicanor Paπa 'Όχι, "Ομως, \ ~\ "ζ πως οεν ε :t'jσαν πως δεν πόνεσαν πως δεν θυμοσνται. γι' αυτο άχριβως: έπειδ~ δεν χόρτασαν σταμάτ:t'jσαν να Οι:t'jγοUνται. Sydney-Brighton Le Sands

33 ΤΟ ΑΣΥΜΠΤΩΤΟ Κραυγες ασυνάρτητες οί στίχοι μου απο αόρατους συνειρμους,, ρημαγμενου τοπιου. πως ηταν όυνατον να συνηχήσουν με περιγραφες αγοραίων πραγμάτων η αισθημάτων έπικης βαρβαρότητας! Sydney-Brighton Le Sands

34 _ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝ Α ΑΟΓΟ Δεν είν' άνάγκύj να. λέω άνoύjσιες \ \,... Ι για να με πουνε μοντερνο ό λόγος πάντα είχε ενα λόγο να. oύjλώσει γι' αύτο και τόλμύjσε τ~ν προφορα. άμιως θά 'μενε ένοιάθετος στ~ σιωπ~ του νου στα. σκοτάοια τύjς συνειοήσεως στον αύτισμο του ύπoσυνειoύjτoυ. Α ογος ι που \ οεν ~\, απευ θ υνεται ' \ Ι σε συγκεκριμενο σύjμειo ~γoυν σε άναμένοντα παραλήπτύj ~ t, ~ Ι, ειναι ΎJ πιο χυοαια ματαιοπονια: Το ραβοι τύjς KΙΡΚΎJς που έξανοραποοίζει ανθρώπους σε αγέλύj χοίρων. Sydney-Brighton Le Sands

35 Ο ΑΝΘΡΩΙΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΚΙ Α ΤΟΥ ΈκεΊ.'νος ετρεχε μα τον ιχκολουθοσσε ή σκιά του \ θ/λ \ \,/ \ ξ / μί') ε οντας να τον αφί')σει να εχασει το βάρος τ-ης γ'~ς. ΆκατανίΚΊ')τος δεσμος σωτί')ρίας! Sydney-Brighton Le Sands

36 Ο ΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ Ά ντισταση τραυματισμένη κι rσως γι' αύτο λειψ~ ομως και φθίνουσα σημαίνει μια βοόληση άλλιώτικη, \- κοντρα στο ρευμα. ΤοΤχος ποu θεωρετται τυφλος θ \ \ β', κα ως το αρος του σωπαινει δεν καταργετται έπειδ~ δεν άντιδρα ~,, ')" ι ουναμη του ηταν παντα να σημαίνει. Sydney-Brighton Le Sands Ι2/

37 ΑΥΤΟΣΚΟΠΗΣΗ "Οσο χάνει βάρος μελετα προσεκτικα 't/ /,, κυριως οταν γραφει απομονωμενος το όέρμ.α και τις ΚΎJλΙόες γύjρασμoυ στ-η ράχύj κάθε παλάμύjς των όυο χεριων που τον όένουν με τον συνάνθρωπο ι d \" Θ ' περιπου οσο και με τον'" εο. ΤΟ όέρμα αύτο όεν εχει πια αίμα και σάρκα γι' αύτο τσαλακώνεται σαν χαρτι στ-ην κάθε κίνύjσύj των όακτύλωνκαθως ετνιχι όιάφανο άφήνει να μετριουνται σαν Ί]λεκτρόόια κάποια νευρα \, λ'β" λ ' και καποιες φ ε ες αγνωστου ειτουργιας. Sydney-Melbourne

38 ΥΠΑΡΞΙΑΚΟΣ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ Γενν~θ'Y]κα για να διαψεόσω \ 1: ι Τ'Υ]ν μοναι;,ια σου Τώρα γνωρίζεις σκοτάδι - θάνατο που σε τρόμαζαν. \ " Ι ~! πως και τα τρια υπαρχουν άλλα τα πολεμουμε μαζι '!f \, \ C Ι κι ειναι σα να μ'υ]ν υπαρχουν. Sydney-Brighton Le Sands

39 ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟ Στον Σταμάτη Κ. Σκλάβο έσυ κι οί δικοί σου να σταματήσει το βημα σου στο δέκατο για να βρεθεϊς μ' ενα πέταγμα στ~ν άπέναντι οχθί) ν' άπολαύσεις πριν άπ' όλους μας τις έκπλήξεις του Αίωνίου σκαλοπάτι όπως περισσότερο άπ' όλους μας γεύτί)κες τους πόνους του Προσωρινου. Δεν σου ταιριάζει θρηνος (Ι -,\... οσο κι αν πονουμε \, " β'λλ τα νεα σου μετρα επι α ουν, 'ζ Μ ' μοναχα μει ονα ακαρισμο: Μακάριοι οί καθαροι τη καρδίq, ", \ \ Θ \ "Ψ, οτι αυτοι τον... εον ο ονται. έδω κάτω Sydney-Brighton Le Sands Συγκατένευσε ό Θεος και το δέχτί)κες άδιαμαρτύρψα -39-

40 ΤΟ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Σκληρότερο νόμισμα έδω το σκοτάδι διατηρώντας μονίμως τ~ν ιδια τιμ~ μέσ' απο ρωγμες που θα έπεδίωκαν ΟΙ μεθοοειες διεθνους συμμαχίας έπιλεγμένων πρωτοτόκων του Πονηρου. Sydney-Brighton Le Sands

41 ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΑ 'Ήθελα να έπινοω τα τοπία ΚΙ γχl να τα καταυράφω μονάχα Peter Handke Κείνος ποu τολμα τέτοια o~λωσύ) οεν άοικετ οιόλου τα πρά.γματα. 'Αντιθέτως, τα μεγαλύνει, 'λ λ ι θ' \ Ι τα ο ΟΚ YJρωνει κα ως τα φερνει σε οργανικη έπιμειξια με το άνεπανά.λyjπτο χωμα το σωμα και τις αίσθ'ήσεις του. Ποιος μίλyjσε όριστικότερα άπ' τον Χριστό; Ό τρώυων μου την σάρκα 1 Ι, '?' και πινων μου το αιμα εχει ζωην αιώνιον. Sydney-Brighton Le Sands

42 ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΣΧΑ Στην άμμο δεν περπατ~σαμε έπι ματαιψ την Σαχάρα την ειδαμε μέσα στις πόλεις δεν μπόρεσε να μας παρηγoρ~σει οσο χι αν μας μάγεψε ό εναστρος ούρανός. Ό χρόνος που μας άπομένει τώρα πια οεν φτάνει για να έλπισουμε σε έπανορθώσεις. "Ας εύχηθουμε μόνο νά 'ναι πιο άνεχτο το δεύτερο μέρος του εργου. Sydney-Brighton Le Sands (Μ. Σάββατο) -42-

43 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΝΗΣΚΩΝ Άφ~νω πίσω!j-ou ανοιχτ"η έγκυιλονουσα θάλασσα Ιλε χαρτογραψηιλένη καταιγιοα κι είναι ή Ψυχ~!J-OU ανυπεράσπιστη Ιλουσκφένη βαρεια. ναυαγου σανιοα. Sydney-Brighton Le Sands

44 Η ΜΟΙΡΑΙΑ «ΞΥΝΩΡΙΣ» Δεν ετναι άνάγκη να τους πεττε ψέματα πως oίjθεν έξαντλ~θηκαν τα μέσα για λύση στα πρoβλ~ματά τους. Π \ Ι ", ~ ~, ιο τιμιο κι ισως και οιοακτικο θά 'ταν να όμoλoγ~σετε πως ηοη άπα τ-ην άρχ-η ησασταν σετς έξαντλημένοι πριν άσχοληθεττε. Και τουτο βέβαια, οχι άπα κούραση μ~τε άπα πολιτικ-η συγκυρία άυαισθησία και άδιαφορία ηταν ή μοιραία ξυνωρις που ρ~μαξε τ-ην ψυχή σας, " ι και οχι μονον. Sydney-Redfern

45 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 'Έβλεπα 'κείνους που περνουσαν έχοντας γκρίζα μ.αλλια και ζ~λεψα πως οεν οιέθετα πια τέτοιο βαθμ.ο νεότητας. πως να μ.πορέσεις να βάλεις φραγμ.ο στης ψυχης τα σκφτ~μ.ατα; Στην άνθρώπινη φύση ή 'Άνοιξη οεν επανέρχεται οσο και αν ευνo~σoυν ΟΙ συνθηκες. Ένω το Φθινόπωρο σχεοον άνεμ.πόοιστο εξελίσσεται σιωπηλα σε βαθυ Χειμ.ώνα. Sydney (St. Vincent's)

46 ΠΑΛΙ ΤΟ ΣΩΜΑ Πόσο άνίσχυρος και μόνος στέκεται ό ανθρωπος άπέναντι στο σώμα του που τον έγκαταλειπει! Στάθης Τσαγκαρουσιάνος Το σωμα σου δεν τό 'κτισες έσυ μήτε οί γονείς σου. Πως έχεις την άξίωση να το έλέγχεις; "'Ήλθε κι αύτο άπ' τον ουρανο \ \ β \ ", I!lλ σαν τη ροχη και σαν τον η to δωρο του άσώματου Θεου. Σου τό 'δωσε αθλημα ελκοντάς σε στην τάξη των άσωμάτων. Sydney (St. Vincent's Private)

47 ΟΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΦΕΡΟΝΤΕΣ Περνουσες άπ' άνάμεσά τους σιωπηλος σχεδον άγέρωχος δηλώνοντας με την άπόλυτη σιωπη, v ι ι την ακρα περιφρονηση σου. Άλλα δεν εστερξαν να σου άφήσουν άμόλευτο ι,\ \ Ι 1 μητε αυτο το προνομto σου μεταξυ ψευδαδέλφων. 'Έπρεπε να μιλήσεις και να γράψεις \ \,, λ <:- ι για να αντικρουσεις οιοωριες να καταγγείλεις άθλιότητες \' λιψ, να αποκα υ εις σκευωριες. Και έν τούτοις πάλι δεν θά 'σπαγες την σιωπή σου αν δεν ύπηρχε κίνδυνος να θεωρηθείς συνένοχος \ "θλ ' στα α ια καμωματα των τα πρωτα φερόντων. Sydney (St. Vincent's Private)

48 ΜΩΛΩΠΙΣΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ "'Αν δεν ετδες τα χέρια σου μωλωπισμένα α.πο βελόνες και όρρους Νοσοκομείου δεν ετσαι α.κόμύ) σε θέσύ) να έκτιμήσεις την ίερότψα τύjς παλάμύ)ς και των δακτύλων του βιoλιστύj του ευλογουντος κλύ)ρικου του α.ποδίδοντος τιμας στρατιώτύ). ΆκόμΎ) πιο ίερες ΟΙ παλάμες του μικρου λουστρόπουλου \,, που γονατισμενο μπροστα σου φιλοδοξεϊ να προσελκύσει στα παπούτσια σου δλο το φως του ~λιoυ. Sydney (St. Vincent's Hospital)

49 ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΤΜΑ Βουλιάζει άσυναισθ~τως ό ποιητης στην όμίχλύ] πολλαπλων μεταιχμίων με μόνο κρατούμενο την άλ~θεια ΟΤΙ ό τελευταϊος λόγος δεν θά 'ναι δικός του. Οί στίχοι σ~μερα δεν έπιδέχονται άρχιτεχτόνύ]σύ] τα μέτρα τώρα διαγράφονται ρευστα πλόες άνέμου σε κινούμενύ] αμμο κι ό μακρινος άπόύ]χος του ΧΡΎ]σμου ~ ι \' Ι \ ~I~ ρυτιοωνει ΤΎ]ν επιφανεια στο οιουμο: μέλος και μήνυμα. Sydney (St. Vincent's Hospital) Ι2-6-2ΟΟ3-49-

50 ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΑΝΘΡΩΠΩ ι ι ι Βλέποντα.ς πίσω άπ' τις κουρτίνες τα νέα. πα.γκάκια. στην α.ύλη του Κα.Θεορικου κα.θως τα ΧΡΎΊσιμ.οποιουν οι περα.στικοι χωρις να τοιις έμ.ποοίζει ό φόβος του «ίοιωτικου» \ \ "ψ \ θ ι που το υ ωσε σε εοτύίτα. ή άγγ λοσα.ξωνικη άγορα.φοβία. ι \ λ λ \ γερα.φω τον πο υπο ιτισμ.ο τ'ης σύίμ.εριν'ης Αύστρα.λία.ς. 'Ανάμ.εσα. στα «προσωπικα ΟεΟομ.ένα.» οεν ητα.ν Ουνα.τόν να έπιπλεόσει \ \..., ι στα. νερα. ΤΎΊς ωμ.ύίς νεωτερικοτύίτα.ς πα.ρα ό αγνωστος ανθρωπος υψιστο θ~ρα.μ.α. κα.ι προσκόνύίμ.α. του άόρα.του Θεου. 'Έτσι τα πα.γκάκια. στην α.ύλη του Κα.θεορικου γυα.λίζουν τώρα. σαν στύίμ.ένες ξόβεργες 'ξ λ'ζ \ \ \ \ ζ' ε α.σφα. ι οντα.ς χωρις κα.νεις να. το φα.ντα. οτα.ν μ.ια νέα. Ουνα.τότψα. «Οια.τροφης» στα ιερα θύίράμ.α.τα. της ψυχης μ.ου. Sydney-Redfern

51 ΠΡΟΚΑΘΙΔΡΤΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΎjγαν να πουν το σκοτάοι όμόλογο τύjς σιωπύjς \ λ'β \ '1:; \' πριν προ α ουν να χαραc.,oυν σε στιχο άλλα oιαψεύσθύjκαν τ~ν άoιέξooύj έτυμύjγoρία. ΤΟ σκοτάοι είναι "ή βαθεια μ~τρα του λόγου κρυφ~ δύναμη στ~ν ποικιλία τύjς ζωύjς άρκεϊ"ή Ψυχ~ να μ~ φoβίiται τ~ν κατάoυσύj τ~ συντριβ~ ~ τ~ν άναμoν~ ωσπου να πλύjρωθoυν τα προκαθιορυμένα πυρ άπτόμενον μέτρα \ β Ι ι, και σ εννυμενον μετρα. Sydney-Brighton Le Sands

52 Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΖΥΓΩΝ Δεν άντέχεται llλλο ή υποκρισία των Άζύγων! Ά ναιδως σωματώδεις-άνιέρως υπέρβαροι έπαγγέλλονται τους N~φoντες και τους Nηστεuτες παίζοντας με των συνανθρώπων το σωμα ούχι σπανίως έν κρυπτολαγνείq. σα.ν νά 'παιζαν Άγάδες τα. κομπολόγια τους Ν' άφ~σoυν έπι τέλους ησυχύ] τ~ν φιλάνθρωπύ] Έπιστ~μΎ] Άγιορείτικο Κομποσχοίνι! οι ντελάλύ]δες των Άσωμάτων! Ή Έπιστ~μΎ] κρατώντας υπεύθυνα το σφυγμο τύjς ζωης ξέρει να. συμπονεί το σωμα είλικρινέστερα ν " απα λ' υνει σεμνοτερα, τον " πονο. Κόπτονται δηθεν για. γονιμοποιύ]μένα ωάρια του ΈργασΤΎ]ρίου σα.ν να. έπρόκειτο ~δύ] για. όδυνωμένύ] συνείδύ]σύ] ένω τρομοκρατουν ώς llξεστοι Ταλιμπα.ν το άνδρόγυνο που παρακαλεί να. δεί ενα παιδικο χαμόγελο στο llδειο και σταυροκοπιέται σπίτι που άκόμύ] δεν το ζέστανε άχτίόα ηλιου! Sydney-Brighton Le Sands

53 ΑΓΩΝΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Γίνεσθε ουν φρ6νιμοι ώς οί οφεις και άκέραιοι ώς αί περιστεραι (Ματθ. 10,16), Π..,,~, θ', 'θ οιος εtμαι εγω, οεν α το μα ω. πως &.λλωστε να μάθω rtιx μένα tl \ _ -.. r, οταν πηγη του προπατορικου αμαρτηματος 'Έτσι επαψα να ψάχνω και να ρωτω για τον πλησιέστερο 'Άγνωστο \, 5::' ' r, τον απροσοιοριστο εαυτον μου. Το πύjpα άπόφαση πως μόνο οί &.λλοι ξέρουν για μένα, λλ" \, ι πιο πο α απο εμενα. ~ φιλαυτία! Μα πάνω άπ' όλους με ξέρει ό τελείως ΑΛΛΟΣ ό Παντογνώστης ΘΕΟΣ πού φιλοδόξησε άνερμ ηνεύτως να με δετ άντανάκλασ~ Του άπο το κατ' εικόνα στο καθ' όμοίωση, \, Ι \ Ι '" αντt να προτιμησει τον φρονιμο οφι -{Ι. " Ι Ι η το ακεραιο ΠεΡιστερι. Αυτος λοιπον θα μιλ~σει για μένα αυθεντικα (Αυτος ό Αύθέντης!) όριστικα (Αυτος ~ Άρχη και το Τέλος) άλλα και άνώφελα, φευ έφ' όσον έν τψ "Αδη ουκ εστι μετάνοια. Sydney-Brighton Le Sands

54 ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ οι λέξεις στα. Έλληνικα. οεν ~ταν σημετα Morse χρηστικης βαρβαρότητας. Κάθε λέξη Έλληνικη μια. άπέραντη πολυτέλεια κατα. κυριολεξίαν «πολλα. τέλη» άτελείωτος γαλαξίας άνεξερεύνητος ουρανος χωρις την ο'ίηση της «έντέλειας» την χθαμαλότητα της «ευτέλειας» την νέκρα της «συντέλειας» του τάφου. Sydney-Brighton Le Sands

55 Ο ΕΠΑΙΤΗΣ Σιωπηλος και ταπεινωμένος ι ''''''ι "'ι 1:' παφνει τους αlv\ους "οπισω με τ-ην έλπίοα τ-ην κρυφ-η πως κάποιος θα τον άκουσει. Δεν χρειάζεται να πει πολλα άπ' τ-η ζω-η και τ-ην Ιστορία του ξέρει πως +ι άπλωμένη παλάμη τα λέει 5λα. Sydney-Brighton Le Sands

56 ΣΧΕΔΟΝ ΜΕΤΑΦΤΣΙΚΟ Πα'tζαν ενα κρυφτούλι σχεόον μεταφυσικο οί τελεuτατες αχτίόες του ~λιoυ \ \ λ \ \ με τα ευκα γιασεμια καθως έτοιμάζονταν να. βυθισθουν " \ \ \ Ι ~ ακoμίj μια φορα στο σκοταοι. Κανεις όεν μπορουσε να. τις σταματ~σει μ~τε και αισθανόταν κανεις τ~ν ανάγκίj να. παρεμποόίσει αύτες τις ανεπαίσθίjτες που μακροπρόθεσμα όόίjγoυσαν με κρυφ~ νομοτέλεια σε πλ~ρίj ακινίjσία ι κινίjσεις ι 'JI,... ι κυριοτερο ισως μερος του προγραμματος στον αιώνιο Σαββατισμό! Sydney-Brighton Le Sands

57 ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Συλλαμβάνει τον κόσμο ώς μια θηριώδη άνορθουρaφίa! Α,,,. 'λ θ" β,, υτο το υπο οιπο α το ρισκεις παντα Βα.γγέλης Χατζηβα.σιλείου είδοποιο διαφορα.,, \ \, \, αναμεσα στον ΠOΙΎjΤΎj και τον μεταπρατύj. οι πολλοι θα. συνεχίζουν άνίδεοι τους πολλους έπαναλαμβάνοντας μέχρι θανάσιμύj πλ~ξύj τα. 'ίδια λόγια ένω ό ενας θα. δοκιμάζει ξανα. κάθε πρωι το 'ίδιο ρουχο καθως θα. ξυπνα τρoμoκρατύjμένoς άπ' τον δικό του έφιάλτύj και θα. το βρίσκει άνεπαρκες άκατάλλύjλo να. στεγάσει τ~ σάρκα του -λ~' 'θ" β, κι ας "ερει πως α ναι ιαστικύj ή διαδρoμ~ του. Sydney-Brighton Le Sands

58 ΜΑΚΑΒΡΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ Συνήθως λεμε, έπέπρωτο κι αυτο να γίνει! ΚαΙ οεν συλλογιόμαστε όιόλου ", τι σημαινει «πεπρωμενο» τί ύπαινίσσεται μεγαλοφώνως το «γίγνεθαι» η το «ποιείν». νετσι λοιπόν τό ψέμα ήταν στη ρ/ζα αυτοϋ τοϋ ιχνθους σαν κοπριά. Γερά:σ. Λυκιαρ06πουλος Μετρησες, φίλε, τα ερωτήματα που φυτρώνουν άπ' τ-ην άπαραμύθητη Άντίφαση το μακάβριο Σύμπλεγμα \ 'θ λ \ ~, τον νο ο εκτικο συνουασμο; Ποιος ύπολόγισε πόσα σκοτώνει πριν καν συλληφθουν το άνευλαβως θρυλούμενο «πεπρωμενο»; Πόσα ένοεχομενως ύπαινίσσεται καθως προφητεύει άπορρήτως ενας χρησμος στο «Γίγνεσθαι»; Ή γλώσσα των Έλλήνων και ή σκεψη των οεν συμβιβάστηκε βεβηλα, '1: λ 'θ \ μητε ες,αντ η ηκε ποτε σ' ενα μοιραίο Μονόορομο μήτε σε Άοιέξοόο όριστικο άκόμ η κι οταν ηξεραν πως πολεμουσαν για ενα «πουκάμισο άόειανο» για «μιαν Έλενη»! Sydney-Brighton Le Sands

59 Η ΠΙΟ ΓΛΥΚΕΙΑ ΗΔΟΝΗ Τι γλυκο πού 'ναι να. όιώκεσαι \ \ - και να πονας \ \ λ ι θ. \ \;-1, για την α η εια και το οικιο. Δ εν ι εκτισε " φαινεται ι ο Θ... εος ι ήόoν~ όυνατότερη ~ \ \)/λλ αν μη τι α ο λ ' 1;-\"" λ ι του αχιστον γιατι οεν εχει ιχνος φι αυτιας ουτε σταγόνα πιθανύjς ίόιοτέλειας. Sydney-Redfern

60 ΣΑΝ ΑΜΙΛΗΤΟ ΝΕΡΟ Πάντοτε ετχα την έντύπωσύj πως Τι άλύjθινη ζωγραφικ+ι και τα. χρώματα είναι άλλύjγoρίες της ψυχης που μουρμουρίζει σα.ν άμίλύjτo νερο σε πρωινο ρυάκι. Πάντοτε ξεκινώντας άπ' Τ+Ι μία των αίσθ-ήσεων άγωνιζόμουν ν' άκουμπ-ήσω δχι μονάχα τ+ιν έπόμενύj και τ+ιν μεθεπόμενύj οιψουσα τ+ιν παντάνασσα πλύjρότύjτα σχεοον μονοκονουλια. μέσα και πέρα άπ' ολες τις αισθ ήσεις. Sydney-Brighton Le Sands

61 ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΑΝΔΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 'Ερχόμαστε άπα στέπες άμετάφραστες Γεράσ. Λυχια.ρδόπουλος "Οσο κι αν πίστεψες πως είχες γεννηθετ για να ριζώσεις στην άλήθεια περίπου οπως.η τάξη των άγγέλων,~, \, '" ιοου που νικησες την ουτοπια σου και όμολόγησες πως ό ανθρωπος γίνεται δεν γεννιέται! Αύτη την νοερη άποκάλυψη που την είπαν Νέμεση κι αργησε τόσο το πληθος την άγνοετ γιατι φοβαται. Μήτε κι εσυ θα γευόσουν αυρα της άλήθειας αν κάποια στιγμη δεν άποφάσιζες άπο άγανάκτηση και όργη να σχίσεις ολα τα προσχήματα που κανοναρχουσε ή δημόσια σύνεση για να μιλήσεις επι τέλους άνθρώπινα μια κι ηταν τέτοιο άπο Θεου το κρυφο ριζικό σου. δηλαδη θεανδρικα Τώρα που γνώρισες ώς τίμημα της άλήθειας την άπέραντη μοναξια μη θυμηθεϊς σκιες και είδωλα καταργημένα μη δυσανασχετήσεις για το άνεύθυνο πληθος. -61-

62 Χρέος οικό σου ν' ιχποφασίζεις ζανα και ζανα '''θλ ', θ J. την α ηση σε αν ρωποποιια. 'Α /, ", λ/ζ ποφυγε τον κομπασμο που ευτε ι ει ι \ ι,t; τιμύ)σε με ταπεινωσύ) κατανυι,εως τους 8ρους της θεανορικότψας. Gold Coast (<<Platinuffi» 13)

63 ΣΤΟ ΠΡΩΡΑΙΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ "Ασε να σου φουσκώσω εναν καφε! Ποιός, Μάνα, θα flποροuσε να το φαντασθεί fltιx φράσί'] τόσο ιxoόxtfl ί'] να πεσει στο πρωραίο της fl νήfl ί']ς τελείως δική Σου flou καθως flονήρί']ς άγναντεύω flπροστα Κοντεύουν δυο δεκαετίες που δεν είσαι πια σε θεσί'] "θ \ Ε' ι ορ ιο τον φψικο. «να flou φουσκώσεις εναν Τούρκικο» οπως τον λεγαflε τότε δίχως φόβο και πάθος! Κι ΟfLως ΟΙ &δολες φουσκάλες τοσ καφε Ι \ Ι flεσα στο flπρικι η flετα στο φλιτζάνι flιλοuνε τώρα flόνο για Σένα στην δική flou γεύσί'] ~, "!\,.,. Ι \, οπου κι αν flou προσφερουν τον καφε,ι, 'Μ ι κι οχι flovaxa σε νί']flοσυνο... Gold Coast (<<Platinuffi» 13)

64 REQUIEM Σ' ΕΝΑ ΝΑΡΚΙΣΣΟ 'Άφησες την Κερκόπορτα ανοιχτη κι ετσι μπόρεσε ό ανεμος που μας κόλπωνε τα πανια \, 'β λ' να γινει εισ ο εας. Ποιος να φανταζόταν τέτοια μετάλλαξη! Είσβολέας οεν εγινε ό γείτονας Έσυ ό ιοιος έβίασες μήτε ό ξένος. σε παροξυσμο ναρκισσισμου \,, τον εαυτον σου... Sydney-Brighton Le Sands ΙΙ-9-2ΟΟ3

65 ΤΟ STATUS QUO Πρόκειται για κατάσταση που ξεπερνίχ τ~ν αποτυχία κανεις ζωντανος όργανισμος όεν συνθηκολογετ στ~ν πλ~ρη άκινησία τ~ν απνοια τ~ν σύστοιχη ανευθυνότητα. Κι όμως υπάρχουν όύjθεν είρηνόφιλοι που συνιστουν τ~ν αρνηση κάθε πρωτοβουλίας για να μ~ ταραχθουν τα νεριχ να μ~ν έρεθιστουν τα πνεύματα να υπάρξουν αγαθες προϋποθέσεις \ \ 'λ \ ~, ~ θ' για μια νηφα ια και οικαιη οιευ ετηση... Πόσο πιο τίμιοι θά 'μασταν αν μιλούσαμε για μεγαλoπρεπύj ευφημισμό Ύjττημένoυ χρόνου! Sydney-Brighton Le Sands

66 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΩΛΟΣ ΤΟ καλοκαίρι φέτος εφυγε χωρις νά 'ρθει κι εμετς που λογαριάζαμε τις μέρες λ 'ζ \ \ σχο ια οντας τον καφο την υγρασία την Ύjλιoφάνεια άρχίσαμε ν' άμφιβάλλουμε αν ~μασταν μέρος του παιχνιδιου η ά.πλως άντιπροσωπεύαμε κατα φαντασίαν εξωγ~ινoυς δικαιούχους που εφθασαν για να καταθέτουν ενστάσεις εν όνόματι της άνιδνυμης ψυχης. Μη εχοντας συνείδηση τοίί χιδρου, -,, και των αποστασεων μ~τε καν στοιχετα της οικης μας ταυτότητας ηταν σαν να μας είχαν διιδξει ώς άτακτοίίντας άπο σχολικη αύθουσα Δημοτικοίί ενω το μάθημα για τους αλλους συνεχιζόταν. 'Έτσι κάποια στιγμη εκλεινε Ύj αύλαία και μείναμε με την πικρη γεύση πως μας ξέχασαν άκόμη και στις σταφίδες του διαλείμματος. Sydηey-Brightoη Le Saηds

67 ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΗ ΦΙΛΑΥΤΙΑ Με τ~ν βροχ η ολοι στρέφονται στ~ν αμυνα ύπόστεγα - άόιάβροχα - όμπρέλει:; )/ \',ι, ισως και καποιει:; ανταυγειει:; φανοστατύ). Κ \ ~\ Ι \, \, ανειι:; οεν σκεφτεται το νεφοι:; που καταρρεει κανειι:; οεν ρωτιχ που θα καταλήξουν τα πλεονάζοντα Οάκρυα. Sydney-Brighton Le Sands

68 Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΆκόμΎ] κι οταν άντιστέκεσαι το ξέρειζ -η oικ~ σου ΟύναμΎ] οεν είναι συμπαγ~ζ. 'ΆνθρωΠΟζ σύ]μαίνει θρυμματισμοζ άοιάλειπτοζ στα έξ ων συνετέθύ] καθωζ μνημεζ και νοσταλγιεζ συναγωνίζονται σε ρευστότύ]τα "Ι, Ι \, Ι, αντανακλασειζ φωτοζ σε σπασμ.νο γυαλι που άναοεικνύεται άθόρυβα ι " \, Ι... _ ι μεσ απο αγριοχορτα του γειτονικου φρακτύ]. Αύτο το οιαλείπον σύ]μείο άναφοραζ πλάγιεζ άχτίοεζ ούοντοζ -ηλίου ηταν που καθιέρωσε ό ΧρισΤΟζ &φθιτύ] οόξα του άνεστραμμένου. Sydney-Brighton Le Sands

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης www.24grammata.com σελ. 1 Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Φαρφουλάς, Τεύχος 15 (Αθήνα 2012) στα πλαίσια του αφιερώματος για την Αφή. Δημοσιεύεται κατόπιν αδείας του

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα Η Μαρία Τζιρίτα μιλά για το τελευταίο της βιβλίο «Ιόλη», στο Πινάκιο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα.

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα. Τ ην πρώτη μέρα, την είδα να χαμογελάει. Ήθελα αμέσως να τη γνωρίσω. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα τη γνώριζα. Δεν ήμουν ικανή να την πλησιάσω. Πάντα περίμενα τους άλλους να το κάνουν και ποτέ δεν ερχόταν κανείς.

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

Είσαι ένας φάρος φωτεινός

Είσαι ένας φάρος φωτεινός Είσαι ένας φάρος φωτεινός Του Προμηθέα η φωτιά βάζει τη σπίθα στην καρδιά και θα γεμίσει απ αυτή λάμψη ολόκληρη η γη φιλόξενα την πόρτ ανοίγεις κι απλόχερα το φως σου δίνεις αθάνατη εσύ θα μείνεις κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq Όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αγαπήσαμε, όλα όσα είπαμε δικά μας, θα επαναλαμβάνονται στην απουσία μας μ άλλους να τα ζουν, άλλους να τ αγαπούν, άλλους να τα λεν

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ναταλία Ναταλία Ταμιωλάκη Ταμιωλάκη Λόγου Χάριν ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Λόγου χάριν Συγγραφέας Ναταλία Ταμιωλάκη Σειρα Ποίηση [2358]0312/03 Copyright 2011 Ναταλία Ταμιωλάκη Πρώτη Εκδοση

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Φερδινάνδο Πεσσόα. Ποιήματα

Φερδινάνδο Πεσσόα. Ποιήματα Φερδινάνδο Πεσσόα Ποιήματα ALVARO DE CAMPOS Απόσπασμα από την ποιητική σύνθεση του Φερνάντο Πεσσόα: Θαλασσινή ωδή του Άλβαρο ντε Κάμπος, μτφρ.-επιμ.: Μαρία Παπαδήμα, Εκδόσεις Νεφέλη 2012... Πόσες εθνικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Είμαι ξεχωριστός. Είσαι ξεχωριστή. Εγώ είμαι εγώ και εσύ είσαι εσύ.

Είμαι ξεχωριστός. Είσαι ξεχωριστή. Εγώ είμαι εγώ και εσύ είσαι εσύ. Πολυξένη Ένα βιβλίο που αξίζει την προσοχή μας. 22/09/2014 Είμαι ξεχωριστός. Είσαι ξεχωριστή. Εγώ είμαι εγώ και εσύ είσαι εσύ. Κάπως έτσι θα μπορούσε να ξεκινήσει και αυτό το βιβλίο. Κάθε ένας από εμάς

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου «Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου Ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς των μαθητών-τριών που συμμετέχουν Δώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα