5.745,00 0, , ,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , , ,21 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ , , , ,00 ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται , , , ,00 βασικός µισθός,δωρα εορτών,γενικά και ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΛΠ , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ , , , , ΑΠΟ ΟΧΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ , , , ,26 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών , , , ,00 θέσεων ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,00 ΕΙ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ Λοιπές εργοδοτικές ειφορές 5.745,00 0, , , ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ ΑΠΟ 5.745,00 0, , ,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα , , , ,26 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑ ΚΥ - ΤΠ ΚΥ (ΑΠΟ , , , ,26 ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΤΟΥΣ %) ΑΠΑΝΕΣ , , , ,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απάνεςεισαγωγικής εκπαίδευσης νέων 500,00 0,00 500,00 500,00 υπαλλήλων ΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 500,00 0,00 500,00 500,00 ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν.2527/97 ΑΡ.13 ΠΑΡ. 2) ΚΛΠ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και , , , ,00 συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ , , , ,00 ΣΥΝΕ ΡΙΑ,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΠ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ,00 314, , ,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,00 0, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ,00 0, , ,00 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Αµοιβές µεταφραστών 1.000,00 0,00 500,00 500, ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 1.000,00 0,00 500,00 500, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών ,00 314, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ,00 314, , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία ,00 0, , ,00 Σελίδα 1 από 45

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ,00 0, , ,00 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.200,00 0, , , ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ 8.500,00 0, , ,00 ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , , Εξοδα παραστασεως ηµάρχου ή προέδρου , , , ,00 κοινότητας,αντιδηµάρχου και προέδρου.σ(άρθρο 173) ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ , , , ,00 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ , , , ,00 ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών , ,00 0,00 0,00 Συµβούλων (αρθρο 175 ΚΚ) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ.Σ. ΚΑΙ Ο.Ε , ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων 8.000, , , ,00 παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 8.000, , , ,00 ΕΞΟ ΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ 0,00 0, , ,28 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού 0,00 0, , ,28 ικαίου ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 0,00 0, , ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ 0,00 0, , ,00 ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ (Ν. 2753/99) ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ 0,00 0, , ,28 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ 0,00 0, , ,00 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 0,00 0, , ,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ 0,00 0, , ,00 ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ 0,00 0, , ,00 ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0,00 0, , , ΡΑΣΕΙΣ ΙΑ ΟΣΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΙ 0,00 0, , ,00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ , , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την , , , ,00 είσπραξη τελών και φόρων ΙΚΑΙΩΜΑ.Ε.Η , , , , ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 1.000,00 972, , ,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 5.000,00 0, , ,00 76&77 ΚΕ Ε) ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 5.000,00 0, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , , Ταχυδροµικά τέλη , , , , ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ , , , , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία , , , ,00 τέλη εσωτερικού ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ, , , , ,00 ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητή Τηλεφωνία , , , , ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ , , , , Λοιπές Επικοινωνίες 200,00 0,00 150,00 150,00 Σελίδα 2 από 45

3 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 200,00 0,00 150,00 150,00 (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ COURIER) ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 500,00 0,00 500,00 500, Μισθώµατα επίπλων και λοιπού 500,00 0,00 500,00 500,00 εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 500,00 0,00 500,00 500,00 ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , , , , ΦΟΡΟΙ , , , , Λοιποί φόροι , , , , ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 7.000, , , , Λοιποί φόροι και τέλη 7.000, , , , ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 7.000, , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ,00 296, , ,00 ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ,00 0, , ,00 µετακινούµενων αιρετών Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 7.000,00 0, , ,00 ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΟ Α ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 5.500,00 0, , ,00 ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 2.000,00 296, , ,00 µετακινούµενων υπαλλήλων Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1.000,00 156, , ,00 ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΟ Α ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 1.000,00 140, , ,00 ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.000,00 0, , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 500,00 0,00 500,00 500,00 ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟ Α ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 500,00 0,00 500,00 500,00 ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ,00 658, , ,00 ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 4.500,00 658, , ,00 δραστηριοτήτων του ήµου ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 0,00 0, , , ΕΞΟ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 3.500,00 658, , ,00 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΑΝΩ 1.000,00 0,00 500,00 500, απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο 5.000,00 0, , ,00 εξωτερικό ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2.000,00 0, , , ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3.000,00 0, , , τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα 2.500,00 0, , ,00 και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, 2.500,00 0, , ,00 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΩΡΑ Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0, , , ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ 500,00 0,00 500,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ 500,00 0, , , ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ , , , , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΞΕΙΣ ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1.500,00 0,00 500,00 500, ,00 0,00 500,00 500, ,00 0,00 500,00 500,00 Σελίδα 3 από 45

4 ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ, ΙΑΛΕΞΕΩΝ 1.000,00 0,00 500,00 500,00 ΚΛΠ απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών , , , ,70 εορτών ΕΠΙ ΕΙΞΕΙΣ, ΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ , , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝ/ΝΟ ,00 0,00 0,00 0, ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (2013) , , , , ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 0,00 0, , , Έξοδα αδελφοποιήσεων 500,00 0,00 500,00 500, ΕΞΟ Α Α ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00 500, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 2.500,00 0, , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 1.000,00 0, , ,00 ηλεκτρονικά µέσα ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ, 1.000,00 0, , ,00 ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Συνδροµές internet 1.000,00 0, , , ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ INTERNET 1.000,00 0, , , Λοιπές συνδροµές 500,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 500,00 0,00 500,00 500, ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 0,00 0,00 900,00 900,00 ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ" ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ 0,00 0, , ,00 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΣΤΑ 0,00 0, , ,00 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , , , , ηµοσίευση προκηρύξεων 4.000, ,92 0,00 0, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 4.000, ,92 0,00 0, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 7.500, , , , ΕΞΟ Α ΛΟIΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.500, , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , , , , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης , , , ,00 δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ , , , ,00 ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000, , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 5.000, , , , ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 0,00 0, , ,00 (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΛΠ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , , , ,74 ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , , , ,74 ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 300,00 0, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 300,00 0, , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ , ,15 800,00 800,00 ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες 2.500,00 0,00 500,00 500,00 σύναψης δανείων ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ 2.500,00 0,00 500,00 500,00 ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , ,15 300,00 300,00 Σελίδα 4 από 45

5 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ , ,15 300,00 300, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1.000,00 117, , ,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ 500,00 0,00 500,00 500,00 ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 0,00 500,00 500, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 500,00 0,00 500,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 500,00 117,83 500,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 500,00 117,83 500,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 500,00 117,83 500,00 500, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ , , , ,52 ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ , , , ,52 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 3.200,00 0,00 0,00 0,00 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , , ,52 Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , , , ,00 Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Επιχορήγηση ηµοτικών ή κοινοτικών , , , ,00 ΝΠ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ , , , ,00 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ. ΚΙΤΣΙΚΗ ,00 0, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΤΟΥ ΗΜΟΥ , , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων , , , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΠΑΥ (ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ,00 0, , ,00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ) ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΣ ΚΝΑ , , , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ , , , ,00 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΕ ΚΕ 15% ΤΑΠ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ , , , ,00 ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετικές εισφορές ΝΠ ,00 0, , , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΦΤΩΧΩΝ Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΜΕΧΡΙ 1,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ) Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (1,5% ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ) Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (αρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΚΕ ΗΖ" Σελίδα 5 από ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 0,00 0, , ,96 0,00 0,00

6 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ , ,00 0,00 0,00 ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ" (ΚΕΠΧΕΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΗ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.000,00 0,00 0,00 0,00 ΝΕΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 0,00 0, , ,00 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 0,00 0, , ,00 ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΚΕ ΗΖ" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 0,00 0, , ,00 ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ" (ΚΕΠΧΕΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ 0,00 0, , ,00 ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΗ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 0,00 0, , ,00 ΝΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ,20 0,00 0,00 0, ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ ,20 0,00 0,00 0, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ,00 0,00 0,00 0,00 ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ, AIDS ΕΠΙ ΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ,00 0,00 0,00 0,00 ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ ,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ ,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ 8.364,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ,00 0,00 0,00 0, ΕΠΙ ΟΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2.113,20 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , , ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ , , , ,00 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εγγυήσεις ηµοσίων οργανισµών 1.000,00 0, , , ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1.000,00 0, , , Λοιπές εγγυήσεις , ,34 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ , ,34 0,00 0, ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ 0,00 0, , ,00 ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ 0,00 0, , ,00 ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α , , , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις , , , ,00 Χρήσης ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & , , , ,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ 3.000,00 0, , ,00 ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΗΣΤΕΙΕΣ, κ.λ.π.) Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων 3.000,00 0, , ,00 Χρήσης ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 3.000,00 0, , ,00 ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Τόκοι υπερηµερίας χρήσης , , , ,00 Σελίδα 6 από 45

7 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , , ,28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται , , , ,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για , , , ,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ , , , ,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ , , , ,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ,00 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται , , , ,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ,00 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για , , , ,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , , , ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ , , , ,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΑΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5.000,00 0, , ,00 (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται 5.000,00 0, , ,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ 5.000,00 0, , ,00 (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ) ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ , , , ,00 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε , , , ,00 συµβαση ηµοσίου ικαίου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ , , , ,00 ΤΥ ΚΥ ΙΚΑ ΚΛΠ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε , , , ,00 συµβαση αορίστου χρόνου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΚΑ , , , , Λοιπές εργοδοτικές ειφορές 9.400, , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ ΚΥ 9.400, , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ , , , ,00 ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού 8.765,57 0, , ,00 και ένστολου προσωπικού) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (συν/νο) 3.765,57 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (2013) 5.000,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 0,00 0, , , Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων 3.000, , , ,00 (άρθρο 112. Ν.118/81) ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ 3.000, , , ,00 ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ,58 0,00 0,00 Σελίδα 7 από 45

8 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ , ,58 0,00 0,00 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού , ,58 0,00 0,00 ικαίου ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ (Ν. 2753/99) ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ 9.225,00 0,00 0,00 0,00 ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ , ,70 0,00 0,00 ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ , ,88 0,00 0,00 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ,00 0,00 0,00 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5.000,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων , , , ,00 ακινήτων ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ , , , , Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών 600,00 0,00 0,00 0,00 Εγκαταστάσεων ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 600,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μισθώµατα επίπλων και λοιπού 1.000,00 0,00 0,00 0,00 εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 (ΤΑΠΕΤΑ, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΛΠ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ,00 0, , , Ασφάλιστρα ακινήτων ,00 0, , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,00 0, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.500,00 0, , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.500,00 0, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΚΤΗ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,36 0, , , ,36 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 800,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 166,05 500,00 500,00 Σελίδα 8 από 45

9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ 800,00 166,05 500,00 500,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και , , , ,00 λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ 6.500, , , ,00 (ΣΥΝ/ΝΟ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ,00 0, , ,00 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ) (ΣΥΝ/ΝΟ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ,00 0, , ,00 ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2.000,00 0, , ,00 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ 4.000,00 0, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 0,00 0, , ,00 ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 2.000,00 0, , ,00 ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 0,00 0, , ,00 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ) Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού , , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΣΥΝ/ΝΟ) ,00 0, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 0,00 0, , , ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΤΟΥ 4.000, , , ,00 ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, , , , ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , , Υ ΡΕΥΣΗ , , , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό , , , ,00 η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ , , , , ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΧΑΛΙΩΝ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΛΠ ΕΙ ΩΝ (2013) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ, ,00 626, , ,00 ΑΡ ΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0,00 0, , ,00 ΧΑΛΙΩΝ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, Κ.Λ.Π. ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ,00 0,00 0,00 0,00 ΧΑΛΙΩΝ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΛΠ ΕΙ ΩΝ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ 6.000,00 0,00 949,00 949,00 (ΣΥΝ/ΝΟ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ 0,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ, 500,00 0,00 500,00 500,00 ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 2.000,00 626, , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.500,00 0, , , ΦΟΡΟΙ 1.000,00 0,00 500,00 500, Λοιποί φόροι 1.000,00 0,00 500,00 500, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.000,00 0,00 500,00 500, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελίδα 9 από ,00 0, , ,00

10 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών 2.000,00 0, , ,00 αυτοκινήτων ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2.000,00 0, , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 0,00 300,00 300, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 500,00 0,00 300,00 300, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ,00 864, , , ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6.650,00 0, , , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών 6.150,00 0, , ,00 µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 6.150,00 0, , ,00 (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 0,00 0, , , Μεταφορές εν γένει 500,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ 500,00 0,00 0,00 0,00 ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α 1.100,00 630, , ,00 ΤΑΞΙ ΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 1.100,00 630, , ,00 µετακινούµενων υπαλλήλων ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΗΤΗΡΩΝ (ΚΑΡΤΑ 1.100,00 630, , ,00 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ) ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α 4.000,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 4.000,00 0,00 0,00 0,00 δραστηριοτήτων του ήµου ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 4.000,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 7.000,00 0,00 0,00 0, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ηλεκτρονικά µέσα ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ, 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Συνδροµές internet 4.000,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ INTERNET 4.000,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.500,00 0, , , Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών 1.500,00 0, , ,00 καταστάσεων ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.500,00 0, , ,00 ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ηµοσίευση προκηρύξεων 0,00 0, , , ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 0,00 0, , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 4.800,00 234,23 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 4.800,00 234,23 0,00 0, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΛΠ) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 800,00 234,23 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ , , , ,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ , , , ,00 ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π ,00 0, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 4.000,00 0, , , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά , , , ,00 γραφείων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ , ,59 0,00 0,00 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ 5.000,00 0, , ,00 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (2013) Προµήθεια αντύπων και υλικών , , , ,00 µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΞ 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 10 από 45

11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 7.000,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ(ΤΟΝΕΡ ΚΛΠ) (2013) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ,00 0, , ,00 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 3.874, ,52 0,00 0,00 ΜΗΧ/ΣΗΣ(ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΞ 0,00 0, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ,75 0,00 0,00 (ΧΑΡΤΙ) (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.500, ,49 0,00 0,00 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.000,00 233,50 0,00 0,00 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ (2013) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ,00 0, , ,00 (ΧΑΡΤΙ) (2013) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 5.000,00 937, , ,00 ΤΟΝΕΡ Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙ ΩΝ 2.000,00 9, , ,00 ΓΡΑΦΕΙΟΥ (2013) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙ ΩΝ 9.366, ,04 0,00 0,00 ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και , , , ,00 ευπρεπισµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.518,14 0,00 0,00 0,00 (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ,54 0,00 0,00 (2013) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 0, , , Προµήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και 3.641,49 654, , ,00 καθαριότητας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ 2.141,49 0,00 0,00 0,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ 1.500,00 654,00 0,00 0,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2013) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ 0,00 0, , ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ,00 0, , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και ,00 0, , ,00 φωτισµό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ,00 0, , ,00 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 0,00 0, , ,00 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 3.000,00 0, , ,00 ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000,00 0, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2.000,00 0, , ,00 ΚΤΙΡΙΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 1.000,00 0, , ,00 εγκαταστάσεων ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ 1.000,00 0, , ,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ , , , ,00 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 0,00 0, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Σελίδα 11 από 45 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00

12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ & 5.414, , , ,00 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5.535, , , ,00 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ & 2.000,00 0, , ,00 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 0,00 0, , ,00 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 650,00 0,00 500,00 500, Υλικά Φαρµακείου 650,00 0,00 500,00 500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 150,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 500,00 0,00 500,00 500,00 ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.600,00 136,92 500,00 500, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 800,00 0,00 0,00 0,00 φωτογραφήσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ 800,00 0,00 0,00 0,00 ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 800,00 136,92 500,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 800,00 136,92 500,00 500, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,70 0, , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,70 0, , ,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,70 0, , , Έπιπλα Σκεύη ,00 0, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ BLACK 1.000,00 0,00 0,00 0,00 OUT ΗΜΟΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 500,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 9.000,00 0, , ,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ 500,00 0,00 500,00 500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FAX 2.000,00 0, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 4.000,00 0, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1.000,00 0, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΣΑΡΩΤΗ 4.000,00 0, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά ,70 0, , ,00 συγκροτήµατα και λογισµικά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 7.000,00 0, , ,00 ANTIVIRUS ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 8.000,00 0, , , ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Υ (HARDWARE) 1.000,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, 7.736,70 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS 5.000,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, SCANNER ΚΑΙ 0,00 0, , ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Λοιπός εξοπλισµός ,00 0, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΤΟΣ 1.500,00 0, , ,00 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ,00 0, , ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑ 0,00 0, , ,00 Σελίδα 12 από 45

13 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 0,00 0, , ,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 0,00 0, , ,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΞΟ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 0,00 0, , ,00 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" (ΤοπΣΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , , , ,25 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται , , , ,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για , , , ,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ , , , ,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/ , , , , ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ Ν.103/ , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ,00 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται , , , ,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ,00 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για 4.500, , , ,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 4.500, , , ,00 ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ,00 (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται , , , ,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ,00 (ΠΕΡΙΛ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ) ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ , , , ,00 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε , , , ,00 συµβαση ηµοσίου ικαίου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ , , , ,00 ΤΥ ΚΥ ΙΚΑ ΚΛΠ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε , , , ,00 συµβαση αορίστου χρόνου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΚΑ , , , , Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου , , , ,00 προσωπικού ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ , , , ,00 ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Λοιπές εργοδοτικές ειφορές , , , ,00 Σελίδα 13 από 45

14 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 5.000,00 228, , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ , , , ,00 ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού , , , ,00 και ένστολου προσωπικού) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΣΥΝ/ΝΟ) 3.119,22 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (2013) , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 0,00 0, , , Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων 2.000, , , ,00 (άρθρο 112. Ν.118/81) ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ 2.000, , , ,00 ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 500,00 0,00 0,00 0,00 εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 500,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ , , , ,00 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό , , , ,00 οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2.500, , , ,00 ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (Παραγωγική , , , ,00 διαδικασία) Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας , , , , Υ ΡΕΥΣΗ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ 800,00 316, , ,00 ΡΑΦΗΝΑΣ Υ ΡΕΥΣΗ (Παραγωγική διαδικασία) , , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων , , , ,00 ακινήτων ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ , , , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 5.000,00 0, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 5.000,00 0, , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000,00 0, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) (ΣΥΝ/ΝΟ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ,13 221, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,13 0, , , ,13 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 221, , , ,00 221, , ,00 Σελίδα 14 από 45

15 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ,00 339, , ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) απάνες εκκένωσης βόθρων 1.500,00 0,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ 1.500,00 0,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ΧΑΛΙΩΝ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΚΛΠ ΕΙ ΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2013) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ, ,00 339, , ,00 ΑΡ ΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0,00 0, , ,00 ΧΑΛΙΩΝ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, Κ.Λ.Π. ΕΙ ΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ,00 339,48 0,00 0,00 ΧΑΛΙΩΝ, ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΚΛΠ ΕΙ ΩΝ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.800,00 0, , , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1.800,00 0, , ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών 1.300,00 0, , ,00 αυτοκινήτων ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 1.300,00 0, , ,00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 500,00 0,00 300,00 300, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 500,00 0,00 300,00 300,00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , , ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , , , , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών ,00 0, , ,00 µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ,00 0, , ,00 (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 0,00 0, , , Μεταφορές προσώπων , , , , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , , , , ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α 1.000,00 112,53 0,00 0,00 ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 112,53 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ 1.000,00 112,53 0,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 6.020,00 900,00 0,00 0, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 200,00 0,00 0,00 0,00 ηλεκτρονικά µέσα ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ, 200,00 0,00 0,00 0,00 ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Λοιπές συνδροµές 5.820,00 900,00 0,00 0, ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 1.200,00 900,00 0,00 0,00 ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ" ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ 1.120,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΣΤΑ 3.500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500,00 0,00 0,00 0, ηµοσίευση προκηρύξεων 500,00 0,00 0,00 0, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 500,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 15 από 45

16 ΕΞΟ Α , , , ,00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 2.000,00 0,00 500,00 500, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2.000,00 0,00 500,00 500, Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 5.000,00 980, , ,00 δραστηριοτήτων ΕΞΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 5.000,00 980, , ,00 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα λοιπών παρεµφερών 5.000,00 984, , ,00 δραστηριοτήτων ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ 5.000,00 984, , , ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ , , , ,00 ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , , , ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ , ,24 0,00 0,00 ΗΜΟΥ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ,00 0, , ,00 ΗΜΟΥ (2013) ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ 0,00 0, , ,00 ΗΜΟΥ ΕΞΟ Α ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, 0,00 0, , ,00 ΤΡΟΦΙΜΩΝ κ.λ.π. ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΗΜΟΤΕΣ Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών ,00 0, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.000,00 0, , ,00 & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΑΠΟΡΩΝ 6.000,00 0, , ,00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ , , , ,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ , , , ,00 ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π ,00 0, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, κ.λ.π ,00 0, , , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά , , , ,00 γραφείων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ , ,93 0,00 0,00 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 4.500,00 0, , ,00 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (2013) Προµήθεια εντύπων και υλικών ,00 0, , ,00 µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ,00 0, , ,00 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΟΙΝ ,00 0, , ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2013) Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.500,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙ ΩΝ 1.500,00 0, , ,00 ΓΡΑΦΕΙΟΥ (2013) Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500,00 934, , , ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ 1.500,00 934, , ,00 ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙ Η 6.000,00 0, , ,00 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ Είδη κλινοστρωµνών 3.000,00 0, , , ΕΙ Η ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ 3.000,00 0, , , Είδη κατασκήνωσης 3.000,00 0, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ 3.000,00 0, , ,00 ΥΛΙΚΟΥ ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , , , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Σελίδα 16 από , ,71 0,00 0,00

17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 3.400, ,71 0,00 0,00 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 1.000,00 500,00 0,00 0,00 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (2013) Προµήθεια ειδών καθαριότητας και , , , ,00 ευπρεπισµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 3.533,50 0,00 0,00 0,00 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ , ,71 0,00 0,00 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (2013) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ 0,00 0, , ,00 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 2.500,00 993, , ,00 καθαριότητας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.500,00 993,84 0,00 0,00 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2013) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 0,00 0, , ,00 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 5.000, , , ,00 κίνηση µεταφορικών µέσων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 5.000, , , ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 0,00 0, , ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και ,00 0, , ,00 φωτισµό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ,00 0, , ,00 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΝ/ΝΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 0,00 0, , ,00 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ ΚΑΙ 3.023,34 0, , ,00 ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 3.023,34 0, , ,00 εγκαταστάσεων ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 3.023,34 0, , ,00 ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ , , , ,00 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 0,00 0, , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 0,00 0, , ,00 ΜΕΣΩΝ Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και , , , ,00 λοιπού εξοπλισµού ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ , , , ,00 ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 4.700, , , , Υλικά Φαρµακείου 4.200, , , , ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΣΥΝ/ΝΟ) 1.200,00 0,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (2013) 3.000, ,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 0,00 0, , , Λοιπά υλικά άµεσης κατανάλωσης 500,00 0,00 100,00 100, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 500,00 0,00 100,00 100, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 800,00 89,31 500,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 800,00 89,31 500,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 800,00 89,31 500,00 500, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , ,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 4.500,00 0, , , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σελίδα 17 από ,00 0, , ,00

18 Έπιπλα Σκεύη 6.000, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1.000,00 0, , , ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ 5.000, , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 6.500,00 0, , ,00 συγκροτήµατα και λογισµικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & 5.000,00 0, , ,00 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ Λοιπός εξοπλισµός ,00 0, , , ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 800,00 0,00 500,00 500,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.500,00 0,00 500,00 500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ,00 0, , ,00 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , , ,50 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται , , , ,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για , , , ,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ , , , ,00 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ,00 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται , , , ,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ,00 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για , , , ,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ,00 (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται , , , ,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , , ,00 ΥΠΑΛΛ (ΕΡΓΑΤΩΝ) Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για 0,00 0, , ,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 0, , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΥ ΚΥ ΙΚΑ ΚΛΠ Σελίδα 18 από , , , , , , , , , , , ,00

19 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε , , , ,00 συµβαση αορίστου χρόνου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΚΑ , , , , Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου , , , ,00 προσωπικού ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , , , Λοιπές εργοδοτικές ειφορές , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ ΚΥ , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ , , , ,06 ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού , , , ,27 και ένστολου προσωπικού) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2012 (συν/νο) , ,59 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ,00 0, , , Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων 2.000,00 0, , ,00 (άρθρο 112. Ν.118/81) ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ 2.000,00 0, , ,00 ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση ,35 0, , ,79 εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ,35 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2012 (συν/νο) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ,00 0, , ,79 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0,00 0, , ,00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 6.000,00 0, , ,00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ , , , ,00 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό , , , ,00 οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ , , , ,00 ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ Ο ΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ,00 163, , , Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών 8.000,00 0, , ,00 εγκαταστάσεων ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ,00 0, , ,00 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ,00 163, , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,00 163, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ , , , ,00 ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων ,00 0, , ,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 0, , ,00 ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 4.000,00 0, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (συν/νο) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (συν/νο) 4.000,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 Σελίδα 19 από 45

20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ 0,00 0, , ,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ,00 0, , ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΕΣΣΑΣ ΚΛΠ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ,00 0, , ,00 ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2.000,00 0, , ,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2.000,00 0, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και , , , ,00 λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ , ,05 0,00 0,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συν/νο) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 0,00 0, , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ 5.000,00 0, , ,00 ΣΚΕΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, , , , ,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , , Υ ΡΕΥΣΗ 5.000, , , , απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών ,00 0, , ,00 κ.λ.π ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,00 0, , ,00 ΟΜΒΡΙΩΝ απάνες εκκένωσης βόθρων 2.000,00 0, , , ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ 2.000,00 0,00 480,00 480,00 (ΣΥΝ/ΝΟ) ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ 0,00 0, , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , , , , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ , , , ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 6.000,00 0, , ,00 αυτοκινήτων ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 6.000,00 0, , ,00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ,00 0, , , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ,00 0, , ,00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Λοιπά τέλη κυκλοφορίας , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ , , , , ΕΞΟ Α Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2.500,00 150, , , ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 0,00 0, , ,00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΕΟ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , , ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , , , , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών , , , ,00 µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) ΑΠΑΝΕΣ ΙΟ ΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 0,00 0, , , Μεταφορές εν γένει 6.000,00 0, , , ΠΑΡΟΧΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ 6.000,00 0, , ,00 ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , ,00 0,00 0, ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΕΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Σελίδα 20 από , ,00 0,00 0, , , , ,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικού Ετους 2002

Οικονοµικού Ετους 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός Εξόδων Οικονοµικού Ετους 2002 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 200-0. - ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α -01. - -011. - απάνες εκλεγµένων αρχόντων

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2002-31/12/2002

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2002-31/12/2002 Σελίδα : 1 από 174-0 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α -01-011 απάνες εκλεγµένων αρχόντων -011.1- Εξοδα παράστασης Προέδρου -011.1-001 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ -011.1-002 ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -011.1-003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα