ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και το ΤΕΥΧΟΣ Β στο οποίο δηµοσιεύονται αντίστοιχα, σε µηνιαία βάση, τα Σχέδια και Υποδείγµατα που προστατεύονται στην Ελλάδα µε αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης. Τα δύο αυτά τεύχη, ενώ αποτελούν µέρη ενός ενιαίου ελτίου, λειτουργούν και διατίθενται σαν ξεχωριστές εκδόσεις, ακολουθώντας ως προς το περιεχόµενό τους τις επιταγές της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας. 1

2 2

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών...5 Συντµήσεις...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : i ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ii ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ iii ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα...27 OCTOBER 2002 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: i PATENT ii UTILITY MODEL APPLICATIONS iii SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων...53 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee

4 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε...57 PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims...57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS Συνδροµές για το Ε ΒΙ Subscription of the Industrial Property Bulletin

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

6 6

7 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

8 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A01C 3/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Οινόης 27, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΙΕΡΙΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΙΑΝΕ- ΜΕΙ ΚΟΠΡΙΑ Η ΑΜΜΟΧΩΜΑ ΣΤΑ ΣΠΟΡΕΙΑ Το εργαλείο προσφέρει έργο στον αγροτικό τοµέα. ουλεύει µε περιστροφική κίνηση. Βασική προυπόθεση είναι η ύπαρξη οριζόντιου πρός το έδαφος κυλίνδρου (6), µε εξοχές (10) σε όλο το µήκος του. Ο κύλινδρος (6) στο κάτω µέρος του ειδικά διαµορφωµένου κουβά (5), παίρνει κοπριά ή αµµόχωµα που βρίσκεται µέσα σε αυτόν και τη ρίχνει στο έδαφος. Το εργαλείο έχει ειδικά ρυθµιστή (12), πλάκα που ρυθµίζει πόση ποσότητα κοπριάς ή αµµοχώµατος θα πέσει σε συγκεκριµένο χρόνο και µήκος του σπορείου. Αυτή η εργασία γίνονταν µε τα χέρια µέχρι τώρα και ανήκει σε αυτούς που σπέρνουν σπόρους σε σπορεία (παρνίκια) καπνών, τοµάτας, πιπεριάς και ότι άλλο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G06F 13/00 IPC7: G06F 17/60 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Περιάνδρου 12-14, ΙΛΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ- ΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΙΑΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ (WEB) ΣΥΝ ΕΣΜΩΝΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΡΑ- ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Η µέθοδος απόδοσης και διαχείρισης, διαδικτυακών (web) συνδέσµων της ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι µια µέθοδος µέσω της οποίας : 1. Αποδίδεται web διέυθυνση (διεύθυνση στο Ιντερνετ) σε κάθε υλικό καταναλωτικό προιόν και σε κάθε υλικό αντικείµενο. 2. ηµιουργούνται ενεργές web διευθύνσεις (διευθύνσεις του Ιντερνετ) σε γραπτό κείµενο τυπωµένο σε χαρτί ή άλλο υλικό (hypertext). 3. ηµιουργούνται ενεργές web διευθύνσεις για οτιδήποτε µεταδίδεται απο ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης (αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση-ραδιόφωνο). Η µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται, επεξηγηµατικά είναι: 1. Για κάθε καταναλωτικό προιόν ή άλλο αντικείµενο µε υλική διάσταση, η web διεύθυνση αποδίδεται, µέσω ενός γραµµωτού κώδικα (e-barcode), τοποθετηµένου στο υλικό. Ο γραµµωτός αυτός κώδικας(e-barcode) διαβάζεται (σκανάρεται), απο έναν αναγνώστη ραβδωτού κώδικα (barcode scanner), o οποίος είναι ενσωµατωµένος σε συσκευή κινητού τηλεφώνου. 2. Οι δικτυακές διευθύνσεις-σύνδεσµοι (internet links), που αφορούν το τυπωµένο σε χαρτί (ή αλλού) κείµενο, αποδίδονται µέσω ενός ραβδωτού κώδικα (e-barcode) και οµοίως µε παραπάνω, διαβάζονται (σκανάρονται), απο έναν ανγνώστη ραβδωτού κώδικα (barcode scanner) o οποίος είναι ενσωµατωµένος σε συσκευή κινητού τηλεφώνου. 3. Οι δικτυακές διευθύνεις (internet adresses) οι οποίες αφορούν θέµατα µεταδιδόµενα απο τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης (τηλεόραση - ραδιόφωνο), αποστέλλονται µέσω της εκµετάλλευσης του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήµατος. Οι δικτυακές διευθύνσεις (internet addresses), αποστέλλονται απο τον εκάστοτε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθµό στην συσκευή της τηλεοράσεως και του ραδιοφώνου, απο όπου και αποστέλλονται ασύρµατα σε εξωτερική θύρα (π.χ υπέρυθρη) του κινητού τηλεφώνου. Ολες οι παραπάνω δικτυακές διευθύνσεις (internet addresses), οι οποίες αποθηκεύονται στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου, αποστέλλονται απο αυτή στο Ιντερνετ, σε µια (ή και περισσότερες) δικτυακή (Ιντερνετ-ικη) θυρίδα του χρήστη (περίπου σαν τη θυρίδα του web m 9

10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F41C 33/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θησέως 9Α, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΥΑΠΑΡΑΚΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):. ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι- ΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΘΕ- ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΑ- ΣΦΑΛΙΣΕΩΣ Θήκη όπλου συτήµατος διπλής ασφαλίσεως ορισµένης θέσεως και ηµιαυτοµάτου απασφαλίσεως η οποία αποτελείται απο το κυρίως σώµα το οποίο φέρει µηχανισµό ασφαλείας, και απο ιµάντα. Σκοπός του ιµάντα της θήκης είναι να εµποδίζει την εξαγωγή του όπλου απόαυτήν δια του συστήµατος διπλής ασφάλισης του οποίου την χρήση γνωρίζει αποκλειστικά ο κάτοχος του όπλου. Το σύστηµα διπλής ασφάλισης είναι ενσωµατωµένο στη µία πλευρά της θήκης οι δε κινήσεις απελευθέρωσης του ιµάντα επιτυγχάνονται διά του αντίχειρα του χρήστη. Η απασφάλιση σκοπό έχει να επιτρέψει στον ιµάντα να λάβει τέτοια θέση ώστε να απελευθερώσει την λαβή του όπλου. Η θέση που θα λάβει ο ιµάντας κατά την απελευθέρωση του όπλου δυνατόν είναι να επιτευχθεί είτε δι'ωθήσεως ενός εκ των δακτύλων του χρήστη είτε αυτοµάτως δι'ενός ελατηρίου επανατάσεως. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A01G 9/14 IPC7: A01G 13/04 IPC7: E04H 15/36 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεωφόρος Πεντέλης 24, ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΨΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΛΛ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Προκατασκευασµένες αψίδες 1 για ΤΟΛΛ χαµηλής και µεσαίας κάλυψης οι οποίες έχουν τοξοειδές σχήµα και είναι προδιαµορφωµένες έτσι που να ξεχωρίζουν στο επερκείµενο του εδάφους τµήµα 1 στο κέιµενο επί του εδάφους τµήµα 2 και στο εντός του εδάφους τµήµα 3. Οι εν λόγω αψίδες τοποθετούνται απο άτοµο που δεν χρήζει να έχει ειδίκευση ή απο κατάλληλο µηχάνηµα και επιτυγχάνεται στιβαρή και καλαίσθητη κατασκευή θερµοκηπίου. Οι αψίδες σύµφωνα µε την παρούσα εφεύρεση αντέχουν στο χρόνο, αποθηκεύονται εύκολα και διατηρούν το σχήµα τους για πάρα πολλές χρήσεις χωρίς να µολύνουν το περιβάλλον. 10

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A24F 15/12 IPC7: A24F 47/00 IPC7: G04C 23/00 IPC7: G04G 15/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΑΦΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Πανταζόπουλου 15, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΤΑΦΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):. ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ-ΤΣΙΓΑΡΟΘΗΚΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ Είναι µια ταµπακιέρα-τσιγαροθήκη που χρησιµοποιεί ένα ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη µε τον οποίο επιτυγχάνουµε την αποτροπή της συχνής κατανάλωσης τσιγάρων µε ευεργετικά αποτελέσµατα στην υγεία µας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A21C 1/00 IPC7: A21C 11/00 IPC7: A21C 9/04 IPC7: A21C 9/08 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Λ.Κηφισού 46-48, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΛΑ ΙΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2)ΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΓΟΥΣΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κηφισού 130, ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΨΗΜΕΝΟΥ ΣΝΑΚ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΖΥΜΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΜΕ ΚΕΝΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΕΣ Η ΓΛΥΚΕΣ. ιάταξη και µέθοδος για την παραγωγή τραγανού ψηµένου σνάκ απο φύλλο ζύµης, σε σχήµα διογκωµένο (µε κενή κοιλότητα) στρογγυλό και επίµηκες, διαστάσεων 2 έως 7 εκατοστά Χ 2 έως 7 εκατοστά (πλάτος Χ µήκος) και πάχους 0,3 έως 5 εκατοστά σε διάφορες γεύσεις αλµυρές ή γλυκές όπως για παράδειγµα µπέικον, κρεµµύδι, τυρί, σκόρδο, πίτσα, γύρου σουβλάκι ή ζάχαρη, µέλι, κανέλλα, σταφίδα και άλλες και διάρκεια ζωής 6 µηνών. Η βιοµηχανική παραγωγή του προιόντος αποτελείται απο: I Ανάµειξη των στερεών υλικών στο ταχυζυµωτήριο ΙΙ Φυλλοποίηση της ζύµης, αρχικά µε την βοήθεια πεντακύλινδρης µηχανής (2) και µετέπειτα µε ράουλα (4),(5) και (6). Το ζυµάρι δεν καταπονείται. ΙΙΙ Μορφοποίηση του φύλλου απο ειδικά κοπτικά στρογγυλά καλούπια (8) ΙV Τα στρογγυλά τεµάχια φύλλου, απλωµένα πάνω στο κινούµενο ιµάντα παραµένουν στο θάλαµο ωρίµανσης (9), τόσο ώστε να αρχίσει η δράση της µαγιάς. V Το προιόν οδηγείται στο φούρνο (12) διογκώνεται και ψήνεται. VI Στη συνέχεια λαδώνεται στο λαδωτήρι (13) και πασπαλίζεται (14) µε αρωµατικά µπαχαρικά σε σκόνη σε αλµυρές ή γλυκές γεύσεις. VII Συσκευάζεται σε ειδικό υλικό (ρολό PP/PP/PPP/ PVDC). Ακόµη, το προιόν είναι υγιεινό, απο υλικά όπως αλεύρι, µαγιά, γευστικά, λιπαρά, βελτιωτικά, αλάτι, ζάχαρη, νερό και συµπληρώνει την καθηµερινή διατροφή. 11

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C07D307/87 IPC7: A61K 31/343 IPC7: A61P 25/24 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)H.LUNDBECK A/S 9 Ottiliavej, DK-2500 VALBY-COPENHA- GEN, ΑΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30):PA /03/2000-DK ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)HANS PETERSEN ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΣΙΤΑ- ΛΟΠΡΑΜΗΣ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε µία µέθοδο για την παρασκευή της σιταλοπράµης, περιλαµβάνουσα την αναγωγή µίας ενώσεως τύπου (I), στον οποίο το Χ είναι οµάδα κυανίου ή οµάδα η οποία µπορεί να µετατραπεί σε οµάδα κυανίου, και αν το Χ δεν είναι κυάνιο ακολουθούµενη από µετατροπή του Χ σε µία οµάδα κυανίου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: H04N 5/222 IPC7: H04N 5/232 IPC7: H04N 5/262 IPC7: H04N 5/268 IPC7: H04N 7/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΚΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αλέκτορος 7, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΚΩΝ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΠΑΠΑ ΟΚΟΤΣΩΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Καµπούρογλου 21, ΠΑΤΗΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΖΩΝΤΑ- ΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Σύστηµα και µέθοδος πολλαπλής επάλληλης χωροταξικά λήψης και προβολής οπτικών εικόνων αποτελούµενο από µία οµάδα από δύο ή περισσότερες κάµερες (110) λήψης ανά πάσα στιγµή του θέµατος (100) και ένα σύστηµα ταυτόχρονης αποστολής σε πραγµατικό χρόνο όλων των αντίστοιχων σηµάτων στο σύστηµα του τελικού χρήστη ή σε µία διάταξη αποθήκευσης (60). Η πρόθεση επιλογής του σήµατος που επιθυµεί ο χρήστης διαπιστώνεται µε το συνδυασµό ειδικών αισθητηρίων συσκευών (30) και κατάλληλου λογισµικού (70). Το σύστηµα προβολής µπορεί να είναι τηλεόραση, video, κινηµατογράφος, κτλ. Η λήψη καθώς και η προβολή µπορεί να είναι στερεοσκοπική (25). 12

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B23D 36/00 IPC7: B23D 25/12 IPC7: B21D 43/28 IPC7: B26D 1/62 IPC7: B26D 5/20 IPC7: B26D 5/26 IPC7: B26D 5/40 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ Παπάγου 35, ΒΟΥΛΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΑΝΤΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σόλωνος 68, ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟ- ΠΗΣ ΛΩΡΙ ΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗ- ΚΟΥΣ ΣΕ ΡΑΟΥΛΟΜΗΧΑΝΕΣ ΙΑΜΟΡ- ΦΩΣΗΣ Περιγράφεται µέθοδος και µηχανισµός κοπής λωρίδος µεταλλικού φύλλου σε τεµάχια καθοριζόµενου µήκους σε ραουλοµηχανές διαµόρφωσης, όπου η διαδικασία κοπής ορίζεται από πέντε διαδοχικά στάδια, εκτελούµενη στην είσοδο της ραουλοµηχανής και ενώ δεν έχειακόµη αρχίσει η διαµόρφωση της λωρίδος µεταλλικού φύλλου και εκτελούµενη ακαριαία κατά τη διασταύρωση, εκατέρωθεν της κινούµενης λωρίδος, ζεύγους στρεφοµένων λωρίδων κοπής. Συγκεκριµένα, η προτεινόµενη µέθοδος περιλαµβάνει ένα πρώτο στάδιο επιλογής των δεδοµένων για τη διαδικασία της κοπής, ένα δεύτερο στάδιο καταγραφής των δεδοµένων της κινήσεως στην ραουλοµηχανή της εκτυλισσόµενης από ανέµη τροφοδοσίας λωρίδος, ένα τρίτο στάδιο κατά το οποίο παρέχεται η εντολή εκκινήσεως του σερβοκινητήρα πουκινεί τους φέροντες τις λεπίδες κοπής άξονες, ένα τέταρτο στάδιο εκτελέσεως της κοπής σε ανταπόκριση προς τα συλλεγόµενα στο δεύτερο στάδιο και τα επιλεγόµενα στο πρώτο στάδιο δεδοµένα, και ένα πέµπτο στάδιο κατά το οποίο επανέρχεται στην αρχική τουκατάσταση ο σερβοκινητήρας και άρχεται η συλλογή νέου πακέτου πληροφοριών για την πραγµατοποίηση της κοπής του επόµενου στο µήκος της λωρίδος τεµαχίου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E06B 3/972 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΗΣ Προµηθέως 14, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ-ΣΥΝΟ ΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μπουµπουλίνας 9-11, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ Νικηταρά 8-10,10678 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΥΝΑ- ΤΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙ- ΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙ Η µονοκόµµατη γωνία σύνδεσης προφίλ αλουµινίου αποτελείται από δύο όµοια τεµάχια (1), (3) και ένα κεντρικό τεµάχιο (2), που φέρει κατάλληλα διαµορφωµένες υποδοχές ωστηρίων (5) και αγκίστρων-φασολακιών (4), που τα εν λόγω άγκιστρα-φασολάκια (4) φέρουν εξόγκωµα (6), προεξοχή σύσφιξης και ευθυγράµισης (7) της γωνίας εντός της υποδοχής-χαντρώµατος (12) του προφίλ αλουµινίου (10), ενώ η βίδα (8) ωθεί τα ωστήρια (5) που µε τη σειρά τους ωθούν το άγκιστρο-φασολάκι (4), ώστε τα εξογκώµατα (6) να αποδεσµευθούν από την υποδοχή (9) όπου κάθονται, η γωνία ανοίγει και µε τη βοήθεια των προεξοχών σύσφιξης (7) επιτυγχάνεται η σύσφιξη εντός της υποδοχής-χαντρώµατος (12) και η ταυτόχρονη ευθυγράµµιση του προφίλ αλουµινίου (10). 13

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F21V 35/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γαβαλλάδων 5, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ Το κηροπήγιο µε µπουκάλι είναι µία συσκευή που χωρίζεται σε δύο µέρη στο κηροπήγιο (1) που θα είναι κατασκευασµένο από πέτρα, ξύλο ή µέταλλο κλπ. Και φέρει πάνω του µερικές χαράξεις όπως απαριθµούνται στο σχέδιο είναι το σηµείο (2) αυλάκι εναπόθεσηςµπουκαλιού, (4) τρύπα εισαγωγής/εξαγωγής αέρα, (5) εισαγωγή αέρα, (6) εξαγωγή αέρα, (7) θέση κεριού. Το άλλο µέρος είναι το (3) µπουκάλι, το οποίο είναι γυάλινο κοµµένο στο κάτω µέρος του περιµετρικά δηλαδή δεν έχει πάτο. Τοποθετούµε στο σηµείο (7) Θέση κεριού του κηροπηγίου (1), παράδειγµα ένα κερί αναµµένο και στο σηµείο (2) αυλάκι εναπόθεσης µπουκαλιού, του κηροπηγίου (1) το κοµµένο µπουκάλι (3). Το µπουκάλι (3) έχει χωρίσει την τρύπα εισαγωγής/εξαγωγής αέρα (4) σε δύο σηµεία : στο (5) εισαγωγή αέρα και (6) εξαγωγή αέρα και θα παρατηρήσουµε στη φάση αυτή ότι µία φλόγα έχει επάρκεια ατµοσφαιρικού αέρα και συνεχίζει να ανάβει. Πλεονέκτηµα αυτής της συσκευής είναι ότι µία φλόγα ανάβει χωρίς να σβήνει στον δυνατό αέρα, και µας δίνει φωτεινότητα στους εξωτερικούς χώρους κυρίως αλλά και στους εσωτερικούς όπως και τα υλικά κατασκευής της προέρχονται από ανακύκλωση. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61L 9/16 IPC7: G02B 5/09 IPC7: F21S 10/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΛΙΟΥΜΙΝ ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βατούτινα 13, Κτίριο 3, ιαµέρισµα 55, ΜΟΣΧΑ, ΡΩΣΙΑ 2)ΣΕΒΑΣΤΙ Η ΗΡΑΚΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Πρωτέως 47, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):29/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΠΛΙΟΥΜΙΝ ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2)ΣΕΒΑΣΤΙ Η ΗΡΑΚΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΧΙΟΝΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Νικολάου Πολίτη 46, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΕΙΖΕΡ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛ- ΛΑΠΛΑΣΙΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ Η µέθοδος του πολυακτινικού αντικατοπτρισµού του λέιζερ, η οποία χρησιµοποιεί την γεννήτρια λέιζερ που έχει ως στόχο τις κινούµενες καθρεφτένιες έδρες, για παράδειγµα ένα κυρτό περιστρεφόµενο πολύεδρο. Αυτό µπορεί να είναι εικοσάεδρο µε 20 τριγωνικές έδρες, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον κάθετο άξονα συµµετρίας και κινείται σχετικά µε τις τρεις συντεταγµένες γραµµές. Σαν παράδειγµα της λειτουργίας της µεθόδου αυτής παρουσιάζεται ο απολυµαντής λέιζερ (σχέδιο 2) µε πολλαπλάσιες ακτίνες, εφοδιασµένος µε λέιζερ (5) συνεχούς λειτουργίας, η ακτίνα (4) του οποίου έχει ως στόχο το πολύεδρο (2) (εικοσάεδρο για παράδειγµα) µε καθρεφτένιες έδρες (3), εφοδιασµένος µε τον κινητήρα (6), ο οποίος περιστρέφει το πολύεδρο. Η τοποθέτηση του πολύεδρου (2) στο κέντρο του χώρου (1) επιτρέπει να πραγµατοποιηθεί η οµοιόµορφη απολύµανση των επιφανειών, του εξοπλισµού, του αέρα του συγκεκριµένου χώρου και επίσης υπάρχει δυνατότητα θεραπείας των ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται στο χώρο αυτό (για παράδειγµα, αν πρόκειται για δωµάτιο νοσοκοµείου) µε πολλαπλάσιες αντικατοπτρισµένες ακτίνες (12) του λέιζερ (5). 14

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C11D 1/83 IPC7: C11D 3/00 IPC7: C11D 17/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΑΜΑΣΚΗΝΑΚΗΣ ΧΑΡ. Σολοµού 51, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):29/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΑΜΑΣΚΗΝΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Είναι ένα υγρό γενικού καθαρισµού το οποίο περιέχει τα εξής στοιχεία : 1. Νερό 2. ΝΤΑ (Τρινάτριο άλας του νιτριλοτριοξικού οξέως) 3. Κουµολό Σουλφωνικό Νάτριο 4. (2,2 ιϋδροξύ- ιαίθυλο) Αµίνη 5. Καυστικό Νάτριο 6. Λαυριλό Σουλφωνικό Νάτριο (2 Ε.Ο.) 7. Αιθοξυλιοµένη νονύλ φαινόλη (6 Ε.Ο.) 8. Αντιαφριστική σιλικόνη 9. Αρωµα. Αναφέρεται στην καταπολέµηση ρύπων από λιπαρές ύλες και γενικά επιφανειακούς ρύπους όπου αυτοί απαντώνται. ιαλύεται σε όλους τους τύπους νερού (βιοµηχανικό, θαλασσινό, υφάλµυρο, απλό ύδρευσης) σε διάφορες αναλογίες ξεκινώντας από 2%. Επιτυγχάνεται οικονοµία νερού έως και 70% και η µη τοξικότητά του επιτρέπει την απόρριψή του στη θάλασσα. εν χρειάζεται κανένα µέτρο προστασίας κατά τη µεταφορά, χρήση και αποθήκευση. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E02D 27/34 IPC7: E04H 9/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΡΥ Η Α.Ε. Παναγούλη 5, ΚΗΦΙΣΙΑ, , ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):29/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΡΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2)ΣΑΛΗ-ΠΑΠΑΣΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟ- ΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Σύστηµα αντισεισµικής προστασίας µέσω ελαστικής θεµελίωσης που περιλαµβάνει εσχάρα δοκών (1) που κατασκευάζεται κάτω από τη συµβατική θεµελίωση των κατασκευών, λιθορριπή (3) για πλήρωση των κενών της εσχάρας και ελαστοµερές υλικό (4) για την πλήρωσητων κενών της λιθορριπής. Η λιθορριπή και το ελαστοµερές µείγµα που πληρώνει τα κενά της εσχάρας των δοκών της ελαστικής θεµελίωσης εξυγιαίνει το έδαφος και συνολικά το σύστηµα ελαστικής θεµελίωσης αποσβένει σηµαντικά και τις δύο (οριζόντια, κατακόρυφη) συνιστώσες του σεισµικού κραδασµού που εισέρχεται στη θεµελίωση των κατασκευών. 15

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A47K 4/00 IPC7: E03D 13/00 IPC7: E04B 1/343 IPC7: E04H 1/12 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. 7,5 χλµ Βέροιας-Νάουσας, ΗΜΑΘΙΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):29/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Πίνδου 21, ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΙΝΗΤΗ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ Η κινητή-συναρµολογούµενη τουαλέτα είναι κατασκευασµένη από πολυεστέρα και µόνωση πολυουρεθάνης τύπου σάντουιτς και περιλαµβάνει τουαλέτα (1) και νιπτήρα-δεξαµενή (3). Η κατασκευή αποτελείται από λεκάνη (1) που αποχετεύει σε σακούλα ανακυκλωµένου πολυαιθυλενίου (6) µε λαιµό ο οποίος προσαρµόζεται στην έξοδο της λεκάνης και από νιπτήρα-δεξαµενή (3) που αποτελούν ενιαίο σώµα και τοποθετούνται στο εσωτερικό του χώρου. Στη λεκάνη σχεδιάζεται και τοποθετείται ειδικό κλείστρο µε επαναφορά (2) και ειδικό καπάκι µε µηχανισµό που το διατηρεί σε όρθια θέση. Η κατασκευή συναρµολογείται πανεύκολα αφού κάθε πλευρά θηλυκώνει στη διπλανή της. Η κινητήσυναρµολογούµενη τουαλέτα µπορεί να έχει ευρεία εφαρµογή. Ο εύκολος καθαρισµός της και η εύκολη µεταφορά και τοποθέτησή της, την καθιστούν ιδανική για τοποθέτηση αντί δηµόσιων τουαλετών, αλλά και σε χώρους κάµπινγκ, σε παραλίες, σε τουριστικά θέρετρα, σε στρατόπεδα ακόµη και σε εργοτάξια. 16

17 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 05/03/2001 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΙΑΝΕΜΕΙ ΚΟΠΡΙΑ Η ΑΜΜΟΧΩΜΑ ΣΤΑ ΣΠΟΡΕΙΑ 05/03/2001 ΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΙΑΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ (WEB) ΣΥΝ ΕΣΜΩΝΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 07/03/2001 ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ /03/2001 ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΨΗ- ΜΕΝΟΥ ΣΝΑΚ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΖΥΜΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΜΕ ΚΕΝΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ ΣΕ ΙΑ- ΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΕΣ Η ΓΛΥΚΕΣ /03/2001 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΨΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΛΛ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ /03/2001 ΤΑΦΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ-ΤΣΙΓΑΡΟΘΗΚΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ /03/2001 H.LUNDBECK A/S ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΣΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗΣ /03/2001 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΜΕ- ΤΑ ΟΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 16/03/2001 ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΛΩΡΙ ΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΕ ΡΑΟΥΛΟ- ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 16/03/2001 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙ /03/2001 ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ /03/2001 ΣΕΒΑΣΤΙ Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΛΙΟΥΜΙΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΙΖΕΡ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ /03/2001 ΑΜΑΣΚΗΝΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ /03/2001 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΡΥ Η Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ /03/2001 ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΚΙΝΗΤΗ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ

18 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) H.LUNDBECK A/S ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΣΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗΣ 13/03/ ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΛΩΡΙ ΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΕ ΡΑΟΥΛΟ- ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΨΗ- ΜΕΝΟΥ ΣΝΑΚ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΖΥΜΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΜΕ ΚΕΝΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ ΣΕ ΙΑ- ΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΛΜΥΡΕΣ Η ΓΛΥΚΕΣ. ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΙΑΝΕΜΕΙ ΚΟΠΡΙΑ Η ΑΜΜΟΧΩΜΑ ΣΤΑ ΣΠΟΡΕΙΑ ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕ- ΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 16/03/ /03/ /03/ /03/ ΑΜΑΣΚΗΝΑΚΗΣ ΧΑΡ. ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 29/03/ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΚΙΝΗΤΗ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 29/03/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΜΕ- ΤΑ ΟΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 15/03/ ΜΠΛΙΟΥΜΙΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΙΖΕΡ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ 29/03/ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΨΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΛΛ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 09/03/ ΣΕΒΑΣΤΙ Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ 29/03/ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΡΥ Η Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 29/03/ ΤΑΦΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ-ΤΣΙΓΑΡΟΘΗΚΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ 09/03/ ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 23/03/ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙ 16/03/

19 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΚΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ερεχθείου 37, ΑΛΙΜΟΣ, , ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΑΚΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΙΑ ΡΟΜΟΥ ΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΠΙ- ΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Τα απαρτίζοντα εν πλαίσιον (10), εκ πλαστικοποιηµένου µουσαµά του εξαρτήµατος της "φυσούνας" ενός αρθρωτού λεωφορείου, τεµάχια των τµηµάτων (11), (12) και (13) διαθέτουν εις αµφότερα τα των επιµηκυνσµένα τµήµατα δια την επ' αλλήλων µεταξύ των συγκόλλησιν προς συγκρότησιν ενός επιπέδου πλαισίου ορισµένων διαστάσεων επιτυγχανοµένων µέσω µήτρας κεντρώσεως και εν συνεχεία ένα ολοκληρωµένο πλαίσιον (10) συγκολλάται δια συντήξεως µε εν έτερον ολοκληρωµένον επάλληλον πλαίσιον (10) κατά τας εσωτερικάς των παρυφάς. Εναλλακτικώς, ηµπορεί να καπούν δύο επάλληλα τµήµατα (11-11) ή (12-12) ή (13-13) µουσαµά και να συγκολληθούν ταυτοχρόνως µόνον κατά µήκος της έσω παρυφής των εις µίαν πρώτην φάσιν και µετά να συγκολληθούν κατά τα ελεύθερα ακραία µέρη τωνπρος συγκρότησιν ενός διπλού πλαισίου το οποίον εν συνεχεία ηµπορεί να συνενωθή µε έτερον παρόµοιον δπλόν πλαίσιον δια συγκολλήσεως δια µεθόδου συντήξεως µέσε ηλεκτροµαγνητικής ενεργείας δι' εναλλασσοµένου ρεύµατος υψηλής συχνότητος, των παρακειµένων εξωτερικών παρυφών δύο παρακειµένων ανεξαρτήτων πλαισίων προς συµπλήρωσιν του απαιτουµένου αριθµού πλαισίων (10) και ολοκλήρωσιν του εξαρτήµατος της "φυσούνας". ια να προφυλαχθούν τουλάχιστον αι εξωτερικαί συγκολληµέναι παρυφαί των πλασίων (10) του εξαρτήµατος της "φυσούνας", καλύπτονται αναποσπάστως καθ' όλον το περιφερειακόν των µήκος δια µιας µορφωποιηµένης ράβδου αλουµινίου (16) εχούσης εγκάρσιον διατοµήν χήµατος "U" της οποίας τα σκέλη φέρουν έκαστον εσωτερικώς κατά τα άκρατων τρείς τουλάχιστον παραλλήλους ραβδώσεις (18) υπό µορφήν ονύχων εστραµένων προς τα έσω οι οποίοι εµπήγονται επί των πλευρικών τοιχωµάτων των πλαισίων (10) δια της συµπιέσεως των σκελών (10). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΖΩΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεωφ. Πάρνηθος 15, ΜΕΝΙ Ι, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΖΩΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΤΕΧΝΗΤΟ ΜΕΛΟΣ ΙΠΠΟΕΙ ΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΒΑ ΙΣΗ ΤΟΥ Ένα τεχνητό µέλος που προσαρµόζεται απόλυτα και άψογα στο ακρωτηριασµένο πόδι ενός ζώου όπως άλογο, όνος, ηµίονος ή βοοειδές, και που µε το µέλος αυτό δύναται να περπατά χωρίς πόνο ή κούραση από το ξένο µέλος, και που φέρει µηχανισµό δύο πελµάτων ο οποίος απορροφά τους κραδασµούς του µηχανισµούς ώστε να µην τραυµατίζεται το πόδι. 19

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΥΡΑ ΠΕΛΛΗΣ, ΠΕΛΛΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ Πλαστκή εσωτερική σακούλα µε διπλοκόλληση ή ραφή για κοντέινερ ή φορτηγά αυτοκίνητα ή βαγόνια τρένου µεταφοράς προϊόντων που αποτελείται από µία κύρια επιφάνεια (1) σε σχήµα παραλληλόγραµµο που είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο ή αγροτικό πλαστικό ή µαλακό πλαστική ή σκληρό ή ενισχυµένο ή αεροπλάστ ή διπλό πλαστικό. Στην κύρια επιφάνεια (1) περιµετρικά στις άκρες και από κάτω κολλάµε (2) ή ράβουµε (3) µία πλαστική επιφάνεια (4). Η περιµετρική επιφάνεια (4) µπορεί να είναι από διάφανο απλό πλαστικό ή ενισχυµένο. Στην κύρια επιφάνεια (1) κολλιέται διπλοκόλληση (2) ή ράβεται (3) ένας πλαστικός σωλήνας κυκλικής ή τετράγωνης διατοµής (6) για την τροφοδοσία του προϊόντος στην σακούλα, επίσης κολλιέται µε διπλοκόλληση (2) ή ράβεται (3) ακόµαένας πλαστικός σωλήνας (8) ή κατασκευάζεται µία τρύπα (8) για τον αερισµό κατά την φόρτωση του προϊόντος. Στην περιµετρική επιφάνεια (4) και στην µία πλευρά (πίσω) κολλιέται µε διπλοκόλληση (2) ή ράβεται (3) τρίτος πλαστικός σωλήνας (7) κυκλικής ή τετράγωνης διατοµής για την εκφόρτωση των προϊόντων. Η κράτηση επίσης της πλαστικής εσωτερικής σακούλας στα τοιχώµατα του κοντέινερ, ή φορτηγών αυτοκινήτων ή βαγονιών τρένου µεταφοράς προϊόντων µπορεί να γίνει µε πλαστικό κλίπς (10) πιάνεται κατά µήκος στις ακµές του παραλληλεπιπέδου (πλαστικής εσωτερικής σακούλας). Πλαστική εσωτερική σακούλα µε διπλοκόλληση ή ραφή για κοντέινερ ή φορτηγά αυτοκίνητα ή βαγόνια τρένου µεταφοράς προϊόντων, µπορεί να είναι κατασκευασµένη έτσι ώστε στην περιµετρική επιφάνεια (4) κατασκευάζονται τρύπες (5) για εξαερισµό, κυρίως για την µεταφορά βαµβακιού. Πλαστική εσωτερική σακούλα για µεταφορά συγκεκριµένων προϊόντων π.χ. ποδήλατα, είναι κατασκευασµένη έτσι ώστε, γίνεται διπλοκόλληση από όλες τις πλευρές και στηνβάση στην µία ακµή του παραλληλεπιπέδου κόβεται µέχρι ένα σηµείο (11) το οποίο ανοίγει και µπαίνει το προϊόν. Στην συνέχεια αν το πλαστικό είναι θερµοσυρικνούµενο γίνεται συρρίκνωση για την κράτηση, διαφορετικά κολλάται. Το πλεονέκτηµα της πλαστικής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ Ο.Ε. ΜΕ.Τ. AGROPLAST ΑΘΥΡΑ ΠΕΛΛΗΣ, ΠΕΛΛΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/03/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΟΖΑΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΠΝΟΠΑΝΟ, ΑΜΠΕΛΟΠΑΝΟ, ΣΤΑ- ΦΙ ΟΠΑΝΟ Καπνόπανο, αµπελόπανο, σταφιδόπανο που αποτελείται από πλαστικό φύλλο πολυαιθυλενίου, χαµηλής πυκνότητας (LDPE), µε ειδικό µηχάνηµα φυσητού φιλµ (BLOW FILM), µε την µέθοδο της εξώθησης, προσθέτοντας ποσοστό UV για πολυετή αντηλιακή προστασία, τα οποία φέρουν στις δύο εκατέρωθεν πλευρές τους και στην κορυφή κατά µήκος. µεγάλη ενίσχυση από το ίδιο το πλαστικό πάχους από 700 έως 900 micra και σε διαστήµατα ανά 50 cm κατασκευάζονται ειδικοί κρίκοι, δια της µεθόδου της ενισχύσεως µε ειδική πρέσα, για να είναι δυνατή η πρόδεση τους στις κατασκευές των παραγωγών για την φύλαξη, ξήρανση, των προϊόντων καπνού, σταφίδων, αµπελιών. Η κατανοµή του πάχους του κρίκου δεν είναι οµοιόµορφη. Έχει 3 mm πάχος στην περιφέρεια και 6 mm πάχος στο κέντρο, στο σηµείο πρόσδεσης όπου εφαρµόζεται η δύναµη τάνυσης έχει 10 mm πάχος. Το χρώµα του πλαστικού φύλλου είναι ανάλογο του χρώµατος UV. Έχουν διάφορες διαστάσεις. Το πλεονέκτηµα της εφεύρεσης αυτής είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας του α) λόγω οµαλής µείωσης του πάχους στην επιφάνεια του πλαστικού φύλλου από τις άκρες προς το κέντρο και β) λόγω της διπλάσιας ενίσχυσης του κρίκου στο σηµείο πρόσδεσης. 20

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA Γενική περιγραφή-εφαρµογές Οι µονάδες αυτές είναι κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα SS316 και εξασφαλίζουν ισχυρή ανάδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες. Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου

Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες. Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου Τα παράλληλα συρόμενα ανακλινόμενα Οι παράλληλα συρόμενοι ανακλινόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση 450-500 ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία.

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Το «αμορτισέρ» ή ελληνιστί «Αποσβεστήρας Ταλαντώσεων» αποτελεί τον «συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των εφευρέσεων

Η προστασία των εφευρέσεων Η προστασία των εφευρέσεων Κ. Αµπατζής, ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 1 Το έργο "Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινού σε θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας" συγχρηµατοδοτείται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα...

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Κοιμηθείτε άφοβα με ανοικτές τις μπαλκονόπορτες Πτυσσόμενο Παντζούρι Ασφαλείας Ασφάλεια και Λειτουργικότητα. Δυνατότητα κλειδώματος με 4 έως 8 κρυφούς πείρους Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. O Καραβίδας Κωνσταντίνος ίδρυσε το 1975 την εταιρία ΚΑΡΚΟΝ στη Λάρισα.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. O Καραβίδας Κωνσταντίνος ίδρυσε το 1975 την εταιρία ΚΑΡΚΟΝ στη Λάρισα. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 0 06 07 08 09 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΙΝΟΧ ΣΕΙΡΑ ΑΙ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΣΕΙΡΑ ΑΛ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΙΝΟΧ ΣΕΙΡΑ ΣΙ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ω Ν Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Για την εξυπηρέτηση πωλητών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Συστήματα Στερέωσης Στέγης άγκιστρα στέγης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Με 3 θέσεις στερέωσης Αλουμίνιο (ΕΝ-AW-6082 T6) g Χαμηλό βάρος Ευελιξία χάριν της προσαρμοστικότητας σε ύψος και πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN TM Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN Το µόνο πραγµατικά αυτό-καθαριζόµενο κόσκινο Οι µονάδες IDRASCREEN αντιπροσωπεύουν την σειρά υψηλής χωρητικότητας αυτόκαθαριζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 11 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα σποράς και φύτευσης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ - ΦΥΤΕΥΣΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ -

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλ. Π x Υ x Β ΒΑΡΟΣ Kg 130 LX 1300 x 1600 x 80 43 170 LX 960 x 1600 x 80 29 210 LX 1300 x 1600 x 80 43 300 LX 1300 x 1600 x 80 43 120

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 I. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α ΕΩΣ Ν ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης!

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές σήμερα, ιδιαίτερα στα νέα ακριβά μοντέλα της μάρκας τους χρησιμοποιούν νέα συστήματα λίπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3 Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία Μάθημα 3 Τα αρχιτεκτονικά σύμβολα αποτελούν μια διεθνή, συγκεκριμένη και απλή γλώσσα. Είναι προορισμένα να γίνονται κατανοητά από τον καθένα, ακόμα και από μη ειδικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2

SF750OT. cortina. Τύπος ραφιών: Μεταλλικό πλαίσιο Συρόμενη οροφή N λαμπτήρων: 2 Φούρνος Ηλεκτρικός πολυλειτουργικός, ορειχάλκινος, 60 εκ. Αισθητική Cortina. Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709172534 Προγράμματα / Λειτουργίες Λειτουργία καθαρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Ρόλερ

Συστήματα σκίασης Ρόλερ Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Ρόλερ Model 250A Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας 250Α Συστήματα σκίασης Ρόλερ με πλευρικό μηχανισμό αλυσίδας ή ηλεκτροκίνησης. Τα συστήματα σκίασης ρόλερ Optima

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκίνητος, φυγοκεντρικού τύπου 4 πλαισίων,2 διευθύνσεων Διαστάσεις κλωβού: 250x440mm Ταχύτητα: 320rpm ρυθμιζόμενη

Ηλεκτροκίνητος, φυγοκεντρικού τύπου 4 πλαισίων,2 διευθύνσεων Διαστάσεις κλωβού: 250x440mm Ταχύτητα: 320rpm ρυθμιζόμενη ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ Χειροκίνητος 4 πλαισίων Φυγοκεντρικού τύπου Ορθογώνιος κλωβός: 300mm Ύψος κλωβού: 440 mm Με πλαστική κάνουλα και κάλυμμα 2 τμημάτων ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ Ηλεκτροκίνητος, φυγοκεντρικού τύπου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 1.1. Φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λειτουργία autotest 2 1.2. ιευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας 3 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ Roto Fentro Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. FENTRO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Fentro : Eνα ευέλικτο πρόγραµµα µηχανισµών παντζουριών πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη

Επίσης, διατίθεται σε ιδιαίτερα μεγέθη Τετραπλό Σταντ Προβολή Εντύπων "Wing" Κατασκευασμένο από ασημί ανοδιωμένο τετράγωνο κατακόρυφο ST-DIS 052 προφίλ με στρόγγυλη επιχριωμένη ατσάλινη βάση και 6 x A4 κάθετε διαφανέ ακρυλικέ θήκε εντύπων (ρυθμιζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

SF122B νέο. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Αισθητική Linea, Λευκό Κρύσταλλο, Ενεργειακή κλάση Περισσότερες πληροφορίες στο

SF122B νέο. linea. Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Αισθητική Linea, Λευκό Κρύσταλλο, Ενεργειακή κλάση Περισσότερες πληροφορίες στο SF122B νέο Φούρνος αερόθερμος, 60 εκ, Αισθητική Linea, Λευκό Κρύσταλλο, Ενεργειακή κλάση Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709173234 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Σειρά Linea 1 Οθόνη LCD Φωτιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod.

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod. LAMELLO SWISS MADE Mod. Classic C3 Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα. Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello απαραίτητη για κάθε ξυλουργική εργασία. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής, με ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες τοποθέτησης

Συνθήκες τοποθέτησης Συνθήκες τοποθέτησης για τη συσκευή SUNNY CENTRAL 350 Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

07 ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

07 ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 07 ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: SATYAM ENTERPRISES ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΙΝ ΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Κορυδαλλός 15 /12/2016 Αρ. πρωτ.: 39071 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. : 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

F LIGHT II TUNNELS 2014

F LIGHT II TUNNELS 2014 F LIGHT TUNNELS 2014 II ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να παρέχουμε φυσικό φως, αλλά οι συνθήκες δεν ευνοούν την εγκατάσταση κάθετων παραθύρων ή παραθύρων στέγης μία αποτελεσματική λύση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα αποτελέσματα να γραφούν με 3 σημαντικά ψηφία. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ. Τριβή κύλισης σε οριζόντιο δρόμο: f

ΟΜΑΔΑ Α. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα αποτελέσματα να γραφούν με 3 σημαντικά ψηφία. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ. Τριβή κύλισης σε οριζόντιο δρόμο: f ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 03 Μαρούσι 04-0-03 ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ ο (βαθμοί 3,5) Η μέγιστη δύναμη με την οποία ένα κινητήρας ωθεί σε κίνηση ένα sport αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων

Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων Καλύτερη Αξιοποίηση του υπογείου Σύστημα φωτισμού - αερισμού υπογείων υνατότητα επέκτασης κατά το ύψος με ειδικά τεμάχια της ACO Για την επέκταση κατά το ύψος ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93 Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής Άµεσο, τετράποδο καβαλέτο. Είναι προκατασκευασµένο προϊόν από λεπτή χαλύβδινη ράβδο, ενώ τα στηρίγµατα του είναι εµβαπτισµένα σε πλαστικό υλικό, για να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σ. Χ. ΜΠΙΚΟΣ, Θ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Τµήµα Marketing & Υποστήριξης Πωλήσεων ΕΠΑ Α.Ε. Κύρια Σηµεία Συνοπτικά στοιχεία χρήσης ΦΑ Ανάλυση βιοµηχανικής χρήσης ΦΑ ύσκολες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΚΊΔΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΟΛΥΛΑΜΑ ΤΕΛΑΡΑ ΚΟΠΗ ΚΟΦΤΕΣ ΓΕΦΥΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΜΑΡΜΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Θέμα: Τρόπος σύνταξης αιτήσεων για ΔΕ, ΔΤ, και ΠΥΧ. Δρ Κουτίβας Στράτος Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Δίπλωμα Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα