ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Σίνδος, 15/07/2011 Αριθ. Πρωτ.: Αριθ. ιακήρυξης: 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Τµήµα Περιβάλλοντος ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΣΙΝ ΟΣ / 66

2 Έργο : ράση : 2 Απόφαση Χρηµατοδότησης Έργου : Προϋπολογισµός ράσης 7 : ιάρκεια του έργου : Χρηµατοδότηση : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗ- ΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ : ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ Συνολικού προϋπολογισµού ,00 «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» Η µε αρ /ΕΥ &ΠΤΣ 1878/ απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ /ΕΥ &ΠΤΣ 3412/ ,00 µε Φ.Π.Α. Εκατόν Πενήντα χιλιάδες ευρώ Εκατόν εβδοµήντα (170) ηµέρες από την ηµερο- µηνία υπογραφής της σύµβασης Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός Ευρωπαϊκού Οικονο- µικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ ) κατά 50% & Π Ε 50% Έγκριση συµβατικών τευχών : µε την µε αρ. 47/2011 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής Παραλαβή τεύχους διακήρυξης : ήµος έλτα, Νοµού Θεσσαλονίκης, Τµήµα Περιβάλλοντος, οδός 3, ΟΤ 11, Τ.Κ , ΒΙΠΕΘ Σίνδος Πληροφορίες : υπεύθυνος κ. Σιωµάδης Σωτήρης, Τηλ. & Fax : Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών : Τόπος υποβολής προσφορών : ήµος έλτα, Νοµού Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, Πλατεία ηµοκρατίας, Τ.Κ , Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού (ανοίγµατος προσφορών) : Σίνδος Στα γραφεία του ήµου, Ν. Πλαστήρα 13, ΤΚ 57400, Σίνδος 2 / 66

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑ- ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΡΑΣΗ: «Καταγραφή, Αξιολόγηση Οργάνωση της Υφιστάµενης Πληροφορίας και Κατάστασης» Αρ.Μελέτης: 2/2011 ΠΡ/ΜΟΣ : ,00 ΚΩ. ΠΡ/ΜΟΥ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΙΝ ΟΣ ΜΑΙΟΣ / 66

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 Α.1. Γενικά... 3 Α.2. Συνοπτικά στοιχεία έργου... 4 Α.3. Θεσµικό πλαίσιο... 4 Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 Β.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του έργου... 5 Β.2 Αντικείµενο του έργου... 5 Β.3 Φάσεις υλοποίησης Έργου... 8 Γ. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ / 66

5 A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1. Γενικά Ο γενικός σκοπός του έργου :«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ» είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρµογή δράσεων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (Ο ΠΖ) του Θερµαϊκού Κόλπου µε πιλοτική εφαρµογή στην δυτική παράκτια ζώνη, που θα συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική ανάπτυξη στα πλαίσια των στρατηγικών, των πολιτικών και του νοµικού πλαισίου της Ε.Ε και της χώρας για την προστασία των υδάτων, της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανάπτυξη. Ο Θερµαϊκός κόλπος βρίσκεται στο Β Αιγαίο και το βόρειο τµήµα, από το την ακτή της Θεσσαλονίκης ώς τη νοητή ευθεία των ακρωτηρίων Επανοµής και Αθερίδας, αποτελεί τον κόλπο της Θεσσαλονίκης. Η περιοχή του έργου αφορά στη δυτική παράκτια ζώνη της Θεσσαλονίκης (εσωτερικό Θερµαϊκό) (Χάρτης 1). Ο κόλπος δέχεται τα νερά τεσσάρων ποταµών (Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα) και πολλών στραγγιστικών τάφρων που επηρεάζουν σηµαντικά την υδρογραφία της θαλάσσιας περιοχής και την οικολογική της κατάσταση. Επιπρόσθετα στον παράκτιο χώρο αναπτύσσονται πολλές δραστηριότητες και χρήσεις µε χωρική διαφοροποίηση, κεντρικά του κόλπου λειτουργία λιµένα, δυτικά του κόλπου ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων και οστρακοκαλλιεργειών καθώς επίσης συγκέντρωση σηµαντικού αριθµού βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, ανατολικά δε δραστηριοποίηση οικιστικών και τουριστικών επιχειρήσεων. Σηµαντική είναι επίσης η παρουσία δυτικά του κόλπου του υγροτοπικού συµπλέγµατος της λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου, οι εκβολές του Γαλλικού και το δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκ- µονα, περιοχή που έχει ενταχθεί στο οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 και έχει χαρακτηρισθεί ως υγρότοπος ιεθνούς Σηµασίας, βάσει της συνθήκης RAMSAR. Ο Θερµαϊκός έχει χαρακτηριστεί «ευαίσθητη» θαλάσσια περιοχή (KYA /939 ΦΕΚ Β'/ ). Οι υδάτινες εκροές και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες προσφέρουν σηµαντικά ρυπαντικά φορτία µε σηµαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις. Τα κύρια προβλήµατα σχετίζονται µε την απουσία ολοκληρωµένης διαχείρισης, αποσπασµατικότητα στην παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης, απουσία ολοκληρωµένου σχεδιασµού µέτρων, δράσεων και ενεργειών, διασπορά της υφιστάµενης πληροφορίας(δεδοµένα καταγραφών, αναλύσεων) Τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση του έργου, µε εφαρµογή δράσεων που θα περιλαµβάνουν το συντονισµό και διαχείριση του έργου καθόλη τη διάρκεια υ- λοποίησης, την καταγραφή-αξιολόγηση και οργάνωση της υφιστάµενης κατάστασης, τον σχεδιασµό και εφαρµογή του παρατηρητηρίου Ο ΠΖ του Θερµαϊκού κόλπου, το σχεδιασµό προγράµµατος παρακολούθησης, την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη συστήµατος υποστήριξης λήψης αποφάσεων και έγκαιρης προειδοποίησης ρύπανσης, την εκπόνηση σχεδίου Ο ΠΖ Θερµαϊκού κόλπου, την δηµιουργία εργαλείων διαβούλευσης και την υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης, δηµοσιότητας και διάδοσης αποτελεσµάτων. 5 / 66

6 Α.2. Συνοπτικά στοιχεία έργου Στο πλαίσιο του γενικού έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟ- ΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟ- ΓΗ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ», εντάσσεται και το υποέργο «Καταγραφή, Αξιολόγηση Οργάνωση της Υφιστάµενης Πληροφορίας και Κατάστασης». ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΡΑΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ» «Καταγραφή, Αξιολόγηση Οργάνωση της Υφιστάµενης Πληροφορίας και Κατάστασης» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ανοικτός Μειοδοτικός ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη τιµή Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,0 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,22 - ΦΠΑ :28.048,78 ) Το Έργο χρηµατοδοτείται από τον Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό ΕΟΧ κατά 50% και από το Π Ε κατά 50% 170 ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης Α.3.Θεσµικό πλαίσιο 1. του Ν.3463/06 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, 2. του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης 3. του Π.. 28/1980, «Περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών ΟΤΑ», κατά τις διατάξεις εκείνες που δεν βρίσκονται σε αντίθεση µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, 4. του Π.. 118/2007 «ΦΕΚ 150/ «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (Κ.Π. ), 5. του Ν.2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 6. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3, 7. του Ν. 2121/93 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, 8. του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 6 / 66

7 9. της απόφασης µε αρ /ΕΥ &ΠΤΣ 1878/ του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την µε αρ / ΕΥ &ΠΤΣ 3412/ , περί έγκρισης της χρηµατοδότησης/επιχορήγησης της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης ως φορέα υλοποίησης για το έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0040) «Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερµαικού κόλπου: Πιλοτική εφαρµογή στη δυτική παράκτια ζώνη» από πόρους του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου και του Εθνικού Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 10. της απόφασης µε αρ / Ε-3341/ του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί έγκρισης ένταξης στο Π Ε έτους 2010 και στη ΣΑΕΠ 008/8 του έργου 11. της υπογραφείσας από Προγραµµατικής Σύµβασης ή Σύµφωνο Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης στο Θερµαϊκό κόλπο : Πιλοτική εφαρµογή στη δυτική παράκτια ζώνη» µεταξύ των (α) Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης, (β) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, (γ) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, (δ) ήµο Εχεδώρου Ν. Θεσσαλονίκης, (ε) ήµο Αξιού Ν. Θεσσαλονίκης και (στ) Φορέα ιαχείρισης έλτα Αξιού- Λουδία-Αλιάκµονα 12. Καθολικός διάδοχος του ήµου Αξιού βάση του Ν. 3852/2010 είναι ο νεοσύστατος ήµος έλτα Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Β.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου εµπλέκονται οι ακόλουθοι φορείς και υπηρεσίες: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ+Π Ε ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 7 / 66

8 Β.2 Αντικείµενο Έργου Στο πλαίσιο του γενικού έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟ- ΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟ- ΓΗ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»,, εντάσσεται και το υποέργο «Καταγραφή, Αξιολόγηση, Οργάνωση της Υφιστάµενης Πληροφορίας και Κατάστασης». Η περιοχή µελέτης του έργου αφορά στη δυτική παράκτια ζώνη του κόλπου της Θεσσαλονίκης που εκτείνεται από το πολεοδοµικό συγκρότηµα της πόλης της Θεσσαλονίκης µέχρι και τις εκβολές του ποταµού Αλιάκµονα, περιλαµβάνοντας µε αυτό τον τρόπο τη µεγάλη λεκάνη απορροής του Αξιού Γαλλικού και ένα τµήµα της µικρότερης λεκάνης του Αλιάκµονα όπου εντοπίζεται και η Τάφρος 66 (Χάρτης 1). Το αντικείµενο του έργου είναι η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, η συγκέντρωση των υλοποιηθέντων µελετών, παρεµβάσεων και προγραµµάτων και η συλλογή των περιβαλλοντικών δεδοµένων, η κατασκευή περιγραφικής και χωρικής Βάσης εδοµένων στην οποία θα καταχωρηθεί η συγκεντρωθείσα πληροφορία και θα παραχθούν οι σχετικοί χάρτες. Η παρούσα δράση είναι ζωτικής σηµασίας για το συνολικό έργο της Ανάπτυξης και Εφαρµογής εργαλείων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης της περιοχής µελέτης (δυτική παράκτια ζώνη Θερµαϊκού κόλπου), αφού θα τροφοδοτήσει µε τα παραδοτέα της: τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου Ο ΠΖ Θερµαϊκού κόλπου ( ράση 3), το σχεδιασµό και εφαρµογή Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης ( ράση 4), την ανάπτυξη Βάσης εδοµένων Πλατφόρµας Εφαρµογών για τη λήψη αποφάσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση ρύπανσης στον κόλπο ( ράση 6) και βέβαια για το Σχέδιο Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης του Θερµαϊκού Κόλπου ( ράση 7). Η υλοποίηση της πράξης θα στηριχθεί στις αρχές που διατυπώνονται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «σχετικά µε την εφαρµογή της Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών» 1 και στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ) και θα λάβει υπόψη του την «Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ)» 2, την «Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ)» 3 για την ΕΕ, το λεπτοµερές Σχέδιο ράσης που τη συνοδεύει 4, καθώς και το «Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασµό (ΘΧΣ)» 5, το κύριο µέσο εφαρµογής της ΟΘΠ. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: η Πράσινη Βίβλος για τη Θαλάσσια Πολιτική [COM (2006) 275], η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 και µετέπειτα [COM (2006) 216], η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM (2007) 308] για την αξιολόγηση της Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παράκτιων Ζωνών στην Ευρώπη, το Πρωτόκολλο για µια Ο ΠΖ στη Μεσόγειο (Μαδρίτη, 21/01/2008), η Λευκή Βίβλος «Η προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» [COM (2009) 147], /413/ΕΚ 2008/56.ΕΚ COM (2007) 575 SEC (2007) 1278 COM (2008) / 66

9 η Αναθεώρηση του 2009 της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη [COM (2009) 400], τα οριζόντια εργαλεία για µια Ολοκληρωµένη Θαλάσσια ιακυβέρνηση. (Χάρτης 1). Β.3 Φάσεις Υλοποίησης Έργου Παραδοτέα Το έργο θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις: Α ΦΑΣΗ: Α.1. Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος Σύµφωνα µε τις αρχές της Ο ΠΖ που προβάλλονται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2002/413/ΕΚ), η διαχείριση των ακτών θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της την αλληλεξάρτηση και ανοµοιογένεια των φυσικών συστηµάτων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τις παράκτιες περιοχές. Για την καλύτερη κατανόηση των αντικρουόµενων χρήσεων των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών απαιτούνται καλύτερα δεδοµένα για τις δραστηριότητες που αφορούν τη θάλασσα και τις ακτές, είτε 9 / 66

10 αυτά είναι κοινωνικά, είτε οικονοµικά, είτε αφορούν τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και τις επιπτώσεις τους στη βάση άντλησης πόρων. Ωστόσο, ακόµη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα εναρµόνισης και αξιοπιστίας των δεδοµένων, ενώ η παρακολούθηση των θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ είναι ανεπαρκής και γεωγραφικά ανοµοιόµορφη. Τα εν λόγω κενά πρέπει να καλυφθούν αν επιθυ- µούµε να χαράξουµε µια άρτια και βιώσιµη θαλάσσια πολιτική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των θαλασσίων και χερσαίων εκτάσεων της περιοχής µελέτης, θα θέσει τις βάσεις για το σχεδιασµό και τη σύνταξη του Σχεδίου Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης του Θερµαϊκού κόλπου. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο καταγραφή και ανάλυση των αβιοτικών, βιοτικών και ανθρωπογενών παραµέτρων και δραστηριοτήτων που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τα παράκτια συστήµατα της περιοχής µελέτης. Αναλυτικότερα: Α.1.1. Καταγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης Φυσικού Περιβάλλοντος Θα περιγραφούν οι περιβαλλοντικές αβιοτικές και βιοτικές παράµετροι του θαλάσσιου και χερσαίου τµήµατος της παράκτιας ζώνης. Κλιµατολογικά Στοιχεία Αβιοτικό Περιβάλλον Θα παρατεθούν στοιχεία κλίµατος µε αναφορά στη θερµοκρασία, στο καθεστώς βροχοπτώσεων χιονοπτώσεων, στις µέρες οµίχλης και ηλιοφάνειας, στους επικρατούντες ανέµους κ.λ.π. Γεωµορφολογία, Γεωλογία και Υδρογεωλογία Θα γίνει αναφορά στο φυσικό ανάγλυφο, στη σεισµικότητα, στην ύπαρξη υδατορεµάτων ποταµών και επιφανειακών νερών, στα αποθέµατα υπόγειας υδροφορίας και στο θαλάσσιο µέτωπο. Η διερεύνηση για το υδατικό δυναµικό θα πραγµατοποιηθεί σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης (Οδηγία 200/60). Εδαφολογία Θα καταγραφούν η σύσταση και ποιότητα των εδαφών, τα φαινόµενα ερηµοποίησης κ.α. Στοιχεία ποιότητας ατµόσφαιρας ηχορύπανση θα γίνει καταγραφή των κύριων µηχανισµών περιβαλλοντικής υποβάθµισης της ποιότητας της ατµόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή µελέτης. Ωκεανογραφικά στοιχεία Θα καταγραφούν οι κινήσεις, η ένταση, η περιοδικότητα των ρευµάτων, το ύψος των κυµάτων σε σχέση µε τους πνέοντες ανέµους, η διάβρωση των ακτών κ.λ.π. Φυσικές καταστροφές ακραία καιρικά φαινόµενα Θα καταγραφούν κατά είδος τα έντονα καιρικά φαινόµενα και τα φαινόµενα φυσικών καταστροφών που εκδηλώνονται στην ευρύτερη περιοχή (πυρκαγιές, πληµµύρες, κατολισθήσεις, έντονες βροχοπτώσεις κ.λ.π.) 10 / 66

11 Βιοτικό Περιβάλλον Γενική περιγραφή των οικοσυστηµάτων & βλάστησης Α Α: 4ΑΣ1Ω9Ι-4ΑΛ. Θα γίνει αναφορά στα οικοσυστήµατα που απαντώνται στην περιοχή µελέτης, καθώς και στις επιµέρους φυτικές διαπλάσεις. Σηµαντικοί βιότοποι Θα γίνει αναφορά σε όλες τις επιµέρους σηµαντικές περιοχές φύσης (τόπων) στην περιοχή. Ως σηµαντικές περιοχές θεωρούνται αυτές που περιλαµβάνουν έναν ή περισσότερους τύπους οικοτόπων από αυτούς που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι καθώς και οικότοπους του Παραρτήµατος ΙΙ της κοινοτικής Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Πανίδα και Χλωρίδα Θα γίνει αναφορά στα είδη της πανίδας και χλωρίδας που έχουν καταγραφεί στην περιοχή αναφοράς. Η καταγραφή της πανίδας γίνεται µε βάση τον παρακάτω διαχωρισµό: Πλαγκτόν, Ιχθυοπανίδα, Αµφίβια, Ερπετά, Ορνιθοπανίδα, Θηλαστικά. Ενδηµικά, απειλούµενα, σπάνια και προστατευόµενα είδη Θα γίνει σύντοµη αξιολόγηση της περιοχής µελέτης όσον αφορά στην εµφάνιση των ειδών αυτών (αριθµός, κατάσταση) και τη σηµασία που έχει η περιοχή για τα συγκεκρι- µένα είδη. Αξιολόγηση φυσικού περιβάλλοντος Θα γίνει αξιολόγηση της σηµασίας της περιοχής µελέτης για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στο ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Επίσης θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήµατα από τους οικισµούς και τις άλλες ανθρωπογενείς παρεµβάσεις στην περιοχή µελέτης. Α.1.2. Καταγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Θα περιγραφούν τα κοινωνικοοικονοµικά και διοικητικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης. Αναλυτικότερα, η δοµή της ενότητας έχει ως εξής: ιοικητική και οικιστική δοµή Θα καταγραφούν οι ΟΤΑ και οι Σύνδεσµοί τους, τα όρια των οικισµών, η πυκνότητα και χωρητικότητα οικισµών, οι όροι δόµησης και θα διερευνηθεί η υφιστάµενη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. ηµογραφικά στοιχεία Θα γίνει παρουσίαση των πληθυσµιακών δεδοµένων των ΟΤΑ (αριθµοί, τάσεις, ηλικιακή διάρθρωση, απασχόληση, ανεργία, µόρφωση) Κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά και τάσεις Θα γίνει παρουσίαση των οικονοµικών δεδοµένων και δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη αναφορά απαιτείται στη στάση και στις σχέσεις των κατοίκων µε την περιοχή µελέτης και την προστασία περιβάλλοντος. 11 / 66

12 Κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές συνθήκες - Πληθυσµός και ανθρώπινο δυναµικό Αναλυτική παρουσίαση δηµογραφικών δεδοµένων Αναλυτική παρουσίαση κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών - Οικονοµία και παραγωγικό σύστηµα Σκιαγράφηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων Πρωτογενής τοµέας ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας Κάλυψη και Χρήσεις γης Θα γίνει καταγραφή των στοιχείων κάλυψης γης (π.χ. γεωργικές εκτάσεις, δασικές ε- κτάσεις, υδάτινες επιφάνειες κ.λ.π.) και περιγραφή των υφιστάµενων χρήσεων γης και των συγκρούσεων µεταξύ των επί µέρους χρήσεων γης. Καταγραφή των χαρακτηριστικών χωρικής οργάνωσης επιµέρους τοµέων και επιλεγµένων κλάδων και υφιστάµενων υποδοµών - Χωρικός σχεδιασµός Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός (ΖΟΕ, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΒΙΠΕ, ΠΟΑΥ, κλπ) Χρήσεις γης και πολιτική γης µε έµφαση στις µεταβολές των χρήσεων γης την τελευταία 20ετία - ιερεύνηση της υφιστάµενης οικιστικής ανάπτυξης και των διαφαινόµενων τάσεων - Τάσεις ανάπτυξης κατοικίας και προσδιορισµός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών Κοινωνικές εξυπηρετήσεις Μεταφορές και ηµόσια Συγκοινωνία, Υγεία Λοιπά βασικά δίκτυα υποδοµών και νέες τεχνολογίες Τηλεπικοινωνίες ΑΠΕ ίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας Τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ιαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων ίκτυα τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής θα γίνει καταγραφή των υφιστάµενων δικτύων, της κατάστασής τους, τα επίπεδα χρήσης τους, το επίπεδο κάλυψης των αναγκών. Θα διερευνηθούν τυχόν προβλήµατα και τρόποι αντιµετώπισης των αναγκών. 12 / 66

13 Αξιολόγηση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Θα γίνει αξιολόγηση των υφιστάµενων τεχνικών υποδοµών (οδικό, σιδηροδροµικό δίκτυο, λιµάνια, δίκτυο ύδρευσης κ.λ.π.) του επιπέδου και των χαρακτηριστικών της οικονοµικής ανάπτυξης και των βασικών κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Ιστορικό Πολιτιστικό περιβάλλον Θα γίνει καταγραφή των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και επισήµανση περιοχών ή και στοιχείων που έχουν ιδιαίτερη σηµασία ή και χρήζουν ιδιαίτερης αντιµετώπισης. Α.2. Καταγραφή και Αξιολόγηση έργων, προγραµµάτων, παρεµβάσεων. Ένα από τα καίρια ζητήµατα κατά το σχεδιασµό της Ο ΠΖ αλλά και γενικότερα της διαχείρισης είναι η έλλειψη της συγκέντρωσης της υφιστάµενης πληροφορίας που αφορά τόσο στα δεδοµένα ερευνητικών προγραµµάτων, όσο και των συνολικών παρεµβάσεων που έχουν υλοποιηθεί. Το πρόβληµα αυτό σχετίζεται µε την αποσπασµατικότητα στη διαδικασία σχεδιασµού, την πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων, την απουσία συντονισµού και µηχανισµού συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διάχυσης πληροφορίας. Στον ελλαδικό χώρο ισχύουν παρόµοιες συνθήκες µε τα περισσότερα κράτη - µέλη, δηλαδή τα συλλεγµένα δεδοµένα που αφορούν στην κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τις ανθρώπινες δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τα θαλάσσια συστήµατα και την υγεία της παράκτιας οικονοµίας είναι διάσπαρτα και συχνά η πρόσβαση σε αυτά αδύνατη. Η συγκέντρωση και ταυτόχρονα αξιολόγηση των έργων, προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί σε µια περιοχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο κατά την προπαρασκευαστική φάση των Σχεδίων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών, µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά, παρέχοντας αξιόπιστες πηγές πληροφορίας, γνώσης και εµπειρίας στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειµένου να διευκολύνουν την ολοκληρωµένη διαχείριση. Ο ανάδοχος θα συγκεντρώσει και θα καταγράψει το σύνολο των έργων, των προγραµ- µάτων και των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή αναφοράς. Το υλικό θα αντληθεί από διάφορες θεµατικές ενότητες και τοµείς Ενδεικτικά αναφέρονται: Καταγραφή ερευνητικών προγραµµάτων Καταγραφή έργων περιβαλλοντικών υποδοµών Καταγραφή περιβαλλοντικών προγραµµάτων και έργων Καταγραφή αναπτυξιακών σχεδιασµών Περιβαλλοντικές µελέτες που αφορούν σε περιοχές που προστατεύονται από διεθνείς συµβάσεις (π.χ. Συνθήκη RAMSAR), το ευρωπαϊκό (π.χ. ίκτυο NATURA 2000) και το εθνικό δίκαιο (Ν. 1650/86) 13 / 66

14 Εκθέσεις από Προγράµµατα Παρακολούθησης που εφαρµόζονται σε επιφανειακά (ποτάµια, λιµναία, µεταβατικά και παράκτια) ύδατα της περιοχής σε συµµόρφωση µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ Σχέδια ιαχείρισης που έχουν εκπονηθεί κ.α. Η διαδικασία της αξιολόγησης που θα ακολουθήσει τη συγκέντρωση και καταγραφή των έργων και προγραµµάτων, θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τη θεµατική στόχευση, το βαθµό αξιοποίησης των αποτελεσµάτων τους και τη συνάφεια µε τους στόχους της Ο ΠΖ. Θα προσανατολισθεί καταρχήν στην εξαγωγή συµπερασµάτων για το εύρος και τη χρησιµότητα της πληροφορίας των γνώσεων και την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση και µετά την ολοκλήρωσή τους. Σε επόµενη φάση θα πρέπει να έχει καταστεί δυνατός ο διαχωρισµός όλων αυτών των στοιχείων και χαρακτηριστικών που κρίνονται ουσιώδη και καθοριστικά στο κτίσιµο µια ολοκληρωµένης διαχειριστικής στρατηγικής για παράκτιες περιοχές, ώστε να τροφοδοτήσουν τη δράση Β.2 «Καταχώρηση Αξιολογηµένης Πληροφορίας» Παραδοτέα Α Φάσης: Ένα (1) τεύχος που θα περιλαµβάνει: - τις ενότητες Α.1 και Α.2 για την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των υλοποιηθέντων έργων, προγραµµάτων και παρεµβάσεων, - τους αντίστοιχους θεµατικούς χάρτες, Όλα τα ανωτέρω θα δοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Β ΦΑΣΗ: Β.1. Κατασκευή Βάσης εδοµένων (Β ) και Γεωγραφικής Βάσης εδοµένων ΓΒ ) Η Β Φάση αποσκοπεί στην ανάπτυξη εφαρµογής για την οργάνωση και χωρική απεικόνιση της πληροφορίας µε δυνατότητες έρευνας και εξαγωγής χαρτογραφικών και περιγραφικών δεδοµένων. Η βάση αφορά σε περιγραφικά στοιχεία ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. Το περιεχόµενο της ενότητας αυτής συνίσταται: στη σχεδίαση της βάσης δεδοµένων σε λογικό επίπεδο Η σχεδίαση θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα απαιτούµενα πεδία για την καταχώρηση των δεδοµένων υφιστάµενων έργων και µελετών που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον, όπως αυτά καταγράφονται στην Α Φάση και θα λαµβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) στην υλοποίηση της βάσης δεδοµένων Η βάση δεδοµένων θα πρέπει να υλοποιηθεί σε περιβάλλον GIS, µε δυνατότητα καταχώρησης και επεξεργασίας χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων για την υπόψη περιοχή 14 / 66

15 στην υλοποίηση της διεπαφής χρήστη Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να υλοποιηθεί σε περιβάλλον GIS, µε χρήση κατάλληλης γλώσσας προγραµµατισµού. Μέσω της διεπαφής χρήστη θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης στα δεδοµένα σε περισσότερους του ενός χρήστες σε τοπικό δίκτυο (LAN). Β.2. Καταχώρηση αξιολογηµένης πληροφορίας Η καταγραφή και αξιολόγηση, σε σχέση µε την επάρκεια και αξιοπιστία δεδοµένων, της υφιστάµενης πληροφορίας και γνώσης µπορεί να συµβάλλει καίρια στη συγκρότηση ε- νός δικτύου δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στο κοινό σύµφωνα µε τη σχετική κοινοτική Νοµοθεσία 6 και την Υπουργική Απόφαση που την ενσωµατώνει 7, και της οποίας η στόχευση είναι εκτός των άλλων η ευρύτερη δυνατή συστηµατική διάθεση και διάδοσή τους στο κοινό. Ωστόσο, εξίσου σηµαντική παράµετρο αποτελεί και η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και άµεση άντλησης της πληροφορίας. Ο µελετητής θα προβεί στην καταχώρηση της υφιστάµενης πληροφορίας και των δεδο- µένων που θα αντληθούν από τη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των υλοποιηθέντων έργων, προγραµµάτων και παρεµβάσεων ( ράση Α.2), που αφορούν στη ζώνη µελέτης, στη βάση δεδοµένων που θα κατασκευαστεί κατά τη ράση Β.1. Παραδοτέα Β Φάσης: - Ένα (1) τεύχος που θα περιλαµβάνει την ενότητα Β.1 µε τη περιγραφή της Βάσης εδοµένων και της Γεωγραφικής Βάσης εδοµένων και τη µεθοδολογία σχεδιασµού και οργάνωσής τους. Το τεύχος θα δοθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. - Ψηφιακή µορφή της Β και της ΓΒ, οι οποίες θα έχουν καταχωρηµένα τα περιγραφικά και χωρικά δεδοµένα που θα συλλεχθούν. 6 7 Οδηγία για την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία (2003/4/ΕΚ) ΚΥΑ ΗΠ 11764/653/ (ΦΕΚ 327/ ) 15 / 66

16 Γ. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών του παρόντος έργου ξεκινά µε την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Ο συνολικός χρόνος εκτιµάται να ανέλθει σε εκατόν εβδοµήντα ηµέρες (170) Η σύµβαση θα υλοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις, έκαστη χρονικής διάρκειας : -- Α φάση εβδοµήντα (70) ηµέρες και -- Β φάση εβδοµήντα (70) ηµέρες. Ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης κάθε φάσης ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες. Ο χρόνος οριστικής παραλαβής του συνόλου του έργου ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες. Το ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ διαµορφώνεται ως ακολούθως : Φάσεις /ηµέρες Α φάση Β φάση Υπόµνηµα Χρόνος υλοποίησης υπηρεσιών Χρόνος ελέγχου & έγκρισης φάσεων Χρόνος οριστικής παραλαβής 16 / 66

17 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 1. Γενικά. 1.1 Οι παρούσες υπηρεσίες αποτελούν τη ράση 2 του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Ε- ΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΙ- ΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ : ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ» που χρηµατοδοτείται κατά 50% από πόρους του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονο- µικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ ) και κατά 50% από πιστώσεις του Π Ε έτους 2010 (ΣΑΕΠ 008/8 ΠΚΜ) 1.2. Στο αντικείµενο των υπηρεσιών του παρόντος έργου περιλαµβάνονται : (α) η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, (β) η συγκέντρωση των υλοποιηθέντων έργων, παρεµβάσεων και προγραµµάτων, (γ) η συλλογή περιβαλλοντικών δεδοµένων (δ) η κατασκευή γεωγραφικής και χωρικής Βάσης εδοµένων (ε) η καταχώρηση της συγκεντρωθείσας πληροφορίας και η παραγωγή σχετικών χαρτών 1.3 Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της σύµβασης ανέρχεται σε εκατόν εβδοµήντα (170) ηµέρες και υλοποιείται σε δύο φάσεις, καθαρής χρονικής διάρκειας 70 και 70 ηµερών αντίστοιχα. Η διάρθρωση των φάσεων και περισσότερες λεπτοµέρειες επί του χρονοδιαγράµµατος δίνονται στο τεύχος «ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ». 1.4 Η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών θα γίνει µε ανοικτό διαγωνισµό. 2. Υπολογισµός αµοιβής 2.1. Το ελάχιστο απαιτούµενο προσωπικό υλοποίησης των ανωτέρω υπηρεσιών, όπως αποτυπώνεται στον φάκελο της πρότασης χρηµατοδότησης, αποτελείται από 4 άτοµα µε τις ακόλουθες ειδικότητες : α. Ειδικός Επιστήµονας σε θέµατα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) β. Ειδικός Επιστήµονας Βιολογίας (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) γ. Ειδικός Επιστήµονας Γεωργικής Οικονοµίας (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) δ. Ειδικός Επιστήµονας σε θέµατα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και GIS (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) ε. Ειδικός Επιστήµονας Κατασκευής Βάσης εδοµένων (τουλάχιστον 5ετούς εµπειρίας) 2.2 Η προεκτίµηση αµοιβής των υπηρεσιών βασίζεται στον εγκεκριµένο Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩ Ε µε απόφαση ΜΕΟ/ο/1257/ (ΦΕΚ 1162 Β/2005) όπως αυτός τροποποιήθηκε µε την απόφαση ΜΕ- Ο/α/ο/2229/06 (ΦΕΚ 900 Β/ ) και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο ΓΕΝ.4Β (αµοιβή ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης). 17 / 66

18 Λαµβάνοντας υπόψη: Τον κανονισµό προεκτιµώµενων αµοιβών όπως παραπάνω Την αµοιβή επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ Την αµοιβή επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ Η Τκ για προκηρύξεις που εγκρίνονται από 21/03/2011 έως 20/03/2012 έχει την τιµή 1,219, (Εγκύκλιος 17γ/10/19/ΦΝ439/2-2/2011 ΥΠΟΜΕ Ι) Τα αναφερόµενα στον φάκελο της πρότασης χρηµατοδότησης Η δαπάνη των υπηρεσιών του έργου εκτιµάται σύµφωνα µε το παρακάτω πίνακα : Ειδικότητες Ανθρωποηµέρες απασχόλησης (1) Κόστος ανθρωποηµέρας επικαιροποιηµένο µε την τιµή ΤΚ για το έτος 2011 ( ) (2) Αµοιβή ( ) Ειδικός Επιστήµονας σε θέµατα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος *1,219= 548,55 (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) ,00 Ειδικός Επιστήµονας Βιολογίας (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) , *1,219= 548,55 Ειδικός Επιστήµονας Γεωργικής Οικονοµίας (τουλάχιστον 10ετούς *1,219= 548,55 εµπειρίας) ,50 Ειδικός Επιστήµονας σε θέµατα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και GIS *1,219= 548,55 (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) ,90 Ειδικός Επιστήµονας Κατασκευής Βάσης εδοµένων (τουλάχιστον 5ετούς *1,219=365,70 εµπειρίας) ,20 Άθροισµα ,10 Προς στρογγυλοποίηση 173,12 Άθροισµα ,22 Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται το σύνολο των αναγκαίων δαπανών (δαπάνη εργασιών, γενικά έξοδα και όφελος αναδόχου κλπ.). 2.3 Συνολική αµοιβή υπηρεσιών : --- για εργασίες , για ΦΠΑ 23% ,78 Συνολικό ποσό ,00 O Συντάξας Σίνδος... /... /2011 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Περιβάλλοντος Σιωµάδης Σωτήρης ΠΕ Βιολόγων Γεµενετζής ηµήτριος ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 18 / 66

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» Εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµό 47/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ήµου έλτα Αριθµός µελέτης 02/2011 ΣΙΝ ΟΣ / 66

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 7 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 10 : ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 14 : ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 17 : ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 18 : ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 19 : ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 21 : ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 22 : ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 23 : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 25 : ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 26 : ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 27 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 28 : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 29 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 30 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 31 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 32 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 33 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 34 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 35 : ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / 66

21 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ 1) Εργοδότης ή Κύριος του Έργου (ΚτΕ) : ήµος έλτα Νοµού Θεσσαλονίκης 2) Αναθέτουσα Αρχή : ήµος έλτα Νοµού Θεσσαλονίκης 3) Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε...Α.Π.) : Η αρµοδίως τριµελής συσταθείσα Επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισµού. 4) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.) : Η αρµοδίως συσταθείσα Επιτροπή αποτελούµενη από τρία µέλη διάφορα αυτών της Ε ΑΠ. 5) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.) : Η Επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για την παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών. 6) Συµβατικά τεύχη διαγωνισµού : Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας. 7) Προσφέρων ή Συµµετέχων : Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας στα πλαίσια του ιαγωνισµού. 8) Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών. 9) Συµβατικό Τίµηµα : Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και θα αποτελέσει το οικονοµικό αντικείµενο της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 10) Σύµβαση : Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών, η οποία καταρτίζεται µετά την κατακύρωση. 11) Ανάδοχος : ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από την παρούσα διαδικασία να παρέχει τις υπηρεσίες. 12) ήλωση : Η Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµετέχοντα, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της χώρας προέλευσης της εταιρίας (π.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευµένο απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση του στα ελληνικά και επικυρωµένο κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας (άρθρο 454). Με βάση τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και τις αλλαγές που επιφέρει αυτός στη διοικητική δοµή και για τις ανάγκες και τη συνέχιση των διαδικασιών του παρόντος διαγωνισµού, όλα τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο όργανα αντικαθίστανται από τα καθολικά διάδοχα όργανα όπως αυτά αναφέρονται στον ανωτέρω νόµο. ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ Προϊσταµένη Αρχή για την διενέργεια του διαγωνισµού και την κατακύρωση του αποτελέσµατος είναι η ηµαρχιακή Επιτροπή, ενώ για την παρακολούθηση της σύµβασης που θα καταρτισθεί είναι το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου έλτα. Έδρα των ανωτέρω είναι η Σίνδος Νοµού Θεσσαλονίκης, µε διεύθυνση Νικ. Πλαστήρα 13, Τ.Κ , µε αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικής συσκευής / 66

22 ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3.1. Στο πλαίσιο του προγράµµατος µε τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης Θερµαϊκού κόλπου: Πιλοτική εφαρµογή στη δυτική παράκτια ζώνη», ανάµεσα στις λοιπές δράσεις εντάσσεται και το έργο «Καταγραφή, Αξιολόγηση, Οργάνωση της υφιστάµενης πληροφορίας και κατάστασης». Αντικεί- µενο του διαγωνισµού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για το παραπάνω έργο. Το αντικείµενο του έργου είναι η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, η συγκέντρωση των υλοποιηθέντων µελετών, παρεµβάσεων και προγραµµάτων, η συλλογή των περιβαλλοντικών δεδοµένων, η κατασκευή περιγραφικής και χωρικής βάσης δεδοµένων, στην οποία θα καταχωρηθεί η συγκεντρωθείσα πληροφορία, και η παραγωγή σχετικών χαρτών. Η παρούσα δράση είναι ιδιαίτερης ζωτικής σηµασίας για το συνολικό έργο της Ανάπτυξης και Εφαρµογής εργαλείων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (Ο ΠΖ) της περιοχής µελέτης, καθώς θα τροφοδοτήσει µε τα παραδοτέα της: τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου Ο ΠΖ του Θερµαϊκού Κόλπου ( ράση 3), το σχεδιασµό και εφαρµογή Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ( ράση 4), την ανάπτυξη Βάσης εδοµένων Πλατφόρµας εφαρµογών για τη λήψη αποφάσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση ρύπανσης στον κόλπο ( ράση 6) και βέβαια για το Ολοκληρωµένο Σχέδιο ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης του Θερµαϊκού κόλπου ( ράση 7) Στο αντικείµενο των υπηρεσιών περιλαµβάνονται: (α) Η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή εφαρµογής του προγράµµατος (β) Η καταγραφή και αξιολόγηση έργων, προγραµµάτων, παρεµβάσεων που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή αναφοράς και η συλλογή των περιβαλλοντικών δεδο- µένων (γ) Η κατασκευή βάσης εδοµένων (Β ) και Γεωγραφικής Βάσης εοµένων (ΓΒ ) όλων των προαναφερθέντων δεδοµένων (δ) Η καταχώρηση αξιολογηµένης πληροφορίας στις βάσεις δεδοµένων του προγράµµατος 3.3. Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν µε βάση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» όπως αυτές αναλύονται στο αντίστοιχο τεύχος του διαγωνισµού 3.4. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική ά- ποψη προσφορά Γίνονται δεκτές προσφορές σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας εν γίνονται δεκτές προσφορές (α) για µέρος του έργου, (β) αντιπροσφορές και (γ) εναλλακτικές προσφορές. ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη υπηρεσιών ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ), αναλυόµενη σε εκατόν είκοσι µία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά ( ,22 ) για υπηρεσίες και είκοσι οκτώ χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά (28.048,78 ) για ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1. Το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από πόρους του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου κατά 50% και από πιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) κατά 50%. 5.2 Οι παρούσες υπηρεσίες αποτελούν τη ράση 2 του προγράµµατος µε τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερµαϊκού Κόλπου : 22 / 66

23 πιλοτική εφαρµογή στη δυτική παράκτια ζώνη» µε συνολικό προϋπολογισµό , Το έργο θα υλοποιηθεί εντός συνολικού χρονικού διαστήµατος εκατόν εβδοµήντα (170) ηµερών. Αναλυτικότερα οι φάσεις του και η διάρκεια αυτών φαίνονται στο τεύχος «ΧΡΟ- ΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ». ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε τις διατάξεις: 1. του Ν.3463/06 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, 2. τον Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης 3. το Π.. 28/1980, «Περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών ΟΤΑ», κατά τις διατάξεις εκείνες που δεν βρίσκονται σε αντίθεση µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, 4. του Π.. 118/2007 «ΦΕΚ 150/ «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (Κ.Π. ), 5. του Ν.2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 6. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3, 7. του Ν. 2121/93 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, 8. του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 9. της απόφασης µε αρ /ΕΥ &ΠΤΣ 1878/ του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την µε αρ / ΕΥ &ΠΤΣ 3412/ , περί έγκρισης της χρηµατοδότησης/επιχορήγησης της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης ως φορέα υλοποίησης για το έργο (κωδ. ΧΜ Ε- ΟΧ: EL0040) «Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερµαϊκού κόλπου: Πιλοτική εφαρµογή στη δυτική παράκτια ζώνη» από πόρους του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου και του Εθνικού Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 10. της απόφασης µε αρ / Ε-3341/ του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί έγκρισης ένταξης στο Π Ε έτους 2010 και στη ΣΑΕΠ 008/8 του έργου 11. της υπογραφείσας από Προγραµµατικής Σύµβασης ή Σύµφωνο Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης στο Θερµαϊκό κόλπο : Πιλοτική εφαρµογή στη δυτική παράκτια ζώνη» µεταξύ των (α) Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης, (β) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, (γ) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, (δ) ήµο Εχεδώρου Ν. Θεσσαλονίκης, (ε) ήµο Αξιού Ν. Θεσσαλονίκης και (στ) Φορέα ιαχείρισης έλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα 12. της προέγκρισης από ΕΥ &Π Ταµείου Συνοχής των τευχών διαγωνισµού µε αρ /ΕΥ &ΠΤΣ 3845/ της υπ. αριθµ. 176/2011 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου έλτα περί έγκρισης διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 23 / 66

24 ΑΡΘΡΟ 7 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 7.1. Οι περιεχόµενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε α- ξιολόγηση Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό χωρίς καµιά υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα µέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία/ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει µε αιτιολογηµένη απόφαση προσφορά υποψηφίου, όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαµβανόµενα σε αυτήν στοιχεία δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαµβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός Τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισµού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή προσκοµίζεται επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική µαζί µε το υποβαλλόµενο έγγραφο. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα Η Σύµβαση, που θα καταρτιστεί µε τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. ιαπραγµάτευση της Σύµβασης δεν επιτρέπεται. ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα τεύχη του διαγωνισµού περιλαµβάνουν : α) την παρούσα ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της (Ι Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών & βιογραφικού σηµειώµατος, ΙΙ Σύµβαση) β) το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών γ) το Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και δ) το τεύχος τεκµηρίωσης της αµοιβής ε) το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το τεύχος της παρούσας Προκήρυξης και τα λοιπά στοιχεία θα διατίθεται στους ενδιαφερόµενους από τον ήµο έλτα, Τµήµα Περιβάλλοντος, αρµόδιος κ. Σιωµάδης Σωτήρης, οδός 3, ΟΤ 11, Τ.Κ 57022, Σίνδος, τηλ. και τηλεοµοιοτυπικής συσκευής : , όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-13: / 66

25 Για την παραλαβή των τευχών δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαµβάνοντες την Προκήρυξη, θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ). Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση και θα παραµείνει αναρτηµένη για τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που λαµβάνονται µέσω του διαδικτύου και δεν φέρει καµιά ευθύνη για τα παραπάνω. ΑΡΘΡΟ 10 : ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10.1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο των τευχών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 9, µέχρι και δώδεκα (12) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσεις γραπτώς σε όλες τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν, το αργότερο µέχρι και έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι διευκρινίσεις που ζητούνται µε τις απαντήσεις που θα δίδονται θα κοινοποιούνται µε fax σ όλους όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών (Ε ΑΠ). Η Ε ΑΠ έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο Ανάδοχο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις αυτές πρέπει να παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. Σηµειώνεται ότι οι διευκρινήσεις θα σταλούν µε ευθύνη του αποστολέα για την έγκαιρη άφιξη τους. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11.1 Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι και την 25/08/2011, µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας µέχρι την 13:00 µ.µ. Αιτήσεις ή έγγραφα που θα φθάνουν αργότερα θα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν Ως ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (ανοίγµατος των Προσφορών), ορίζεται η η- µέρα Παρασκευή 26/08/2011 και ώρα π.µ. στα γραφεία του ήµου, Ν.Πλαστήρα 13 Σίνδος. Σε περίπτωση που αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο η εν λόγω διαδικασία, θα πρέπει να ενηµερωθούν έγκαιρα (τουλάχιστον τρεις µέρες ενωρίτερα) µε σχετική ανακοίνωση όλοι οι προσφέροντες για την νέα ηµεροµηνία και ώρα. 25 / 66

26 ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές για τον παρόντα διαγωνισµό πρέπει να υποβληθούν στην ακόλουθη διεύθυνση : ήµος έλτα Ν. Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, διεύθυνση Ν. Πλαστήρα 13, Τ.Κ Σίνδος. ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντάς την µε ιδιωτικό ταχυδροµείο στο Πρωτόκολλο του ήµου. εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που, είτε θα υποβληθούν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε θα ταχυδροµηθούν ενδεχοµένως έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσουν στην ανωτέρω διεύθυνση εµπρόθεσµα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. ΑΡΘΡΟ 14 : ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν τεχνικοί όροι που α- ναφέρονται στις προσφορές µπορούν να αναγράφονται στην Αγγλική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ Οι τιµές των οικονοµικών προσφορών θα δίδονται σε ΕΥΡΩ ( ) και θεωρούνται σταθερές καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Ουδεµία αναπροσαρµογή των τιµών γίνεται δεκτή για οποιαδήποτε αιτία. ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 16.1 Κάθε προσφορά των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, και µε ποινή αποκλεισµού, από εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, εκδοθείσα από αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής µπορούν επίσης να προέρχονται και από πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει την Συµφωνία για τις ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του Έργου, µε ΦΠΑ, δηλαδή για ποσό ίσο µε επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 ) Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι στοιχεία: (1) την ηµεροµηνία έκδοσης (2) τον εκδότη (3) την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (4) το τίτλο του έργου του διαγωνισµού (5) την ηµεροµηνία του διαγωνισµού (6) τον αριθµό της εγγύησης (7) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 26 / 66

27 (8) την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση (9) την χρονική ισχύ της που πρέπει να αναφέρεται ότι είναι µέχρι την επιστροφή της από την Αναθέτουσα Αρχή ή επ' αόριστο (10) τους όρους ότι: - η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, - το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εντός τριών (3) ηµερών, - σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, 16.5 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, οπότε και επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές και στους υπόλοιπους διαγωνιζόµενους Το συνολικό ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων (περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προσώπων). Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συµµετέχοντες. ΑΡΘΡΟ 17 : ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ 17.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµι- µότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) Οι ανωτέρω αντιρρήσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την ΕΕΕ και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική α- πόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την ΕΕΕ και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποψηφίου σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 27 / 66

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 2/61183/6-6-2014 14SYMV002283116 2014-09-10 Στην Ρόδο σήµερα την 06/06 του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1160 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 11/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Ν. Πλαστήρα, 100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πολύγυρος, 9 εκεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : οίκ. 539009 / 5348 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου Τηλέφωνο : 2310-589140-42 FAX : 2310-600123 E-mail : info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη, 16/ 01 / 2015 Αρ. πρωτ. 19600 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ιτέας 2 & Ευρυτανίας Ταχ. Κώδικας : 115 23 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ Ταχ. /νση Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες Α. Μοναστηριώτου Τηλέφωνο 2661360019 Fax 2661360060 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 28 / 12/ 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 5828 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ Αρ. Πρωτ.: 2321 Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140 Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Ζεϊµπέκη Τηλ.: 2310 798790 e-mail: dir.lri@nagref.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σίνδος, ευτέρα, 23 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ 16 / 10 /2015 Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 «Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης περιοχής Ασυρμάτου τμήματος Π.Ε. 1 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

1 ος Επαναληπτικός. Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Training του ηµοτικού Γυµναστηρίου στο Παγκρήτιο στάδιο και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001600021 2013-09-02

13PROC001600021 2013-09-02 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28, Κοµοτηνή Ταχ. 69100 Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13/1/2017 Αρ. Πρωτ.32. Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της ενέργειας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα