ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Σίνδος, 15/07/2011 Αριθ. Πρωτ.: Αριθ. ιακήρυξης: 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Τµήµα Περιβάλλοντος ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΣΙΝ ΟΣ / 66

2 Έργο : ράση : 2 Απόφαση Χρηµατοδότησης Έργου : Προϋπολογισµός ράσης 7 : ιάρκεια του έργου : Χρηµατοδότηση : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗ- ΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ : ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ Συνολικού προϋπολογισµού ,00 «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» Η µε αρ /ΕΥ &ΠΤΣ 1878/ απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ /ΕΥ &ΠΤΣ 3412/ ,00 µε Φ.Π.Α. Εκατόν Πενήντα χιλιάδες ευρώ Εκατόν εβδοµήντα (170) ηµέρες από την ηµερο- µηνία υπογραφής της σύµβασης Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός Ευρωπαϊκού Οικονο- µικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ ) κατά 50% & Π Ε 50% Έγκριση συµβατικών τευχών : µε την µε αρ. 47/2011 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής Παραλαβή τεύχους διακήρυξης : ήµος έλτα, Νοµού Θεσσαλονίκης, Τµήµα Περιβάλλοντος, οδός 3, ΟΤ 11, Τ.Κ , ΒΙΠΕΘ Σίνδος Πληροφορίες : υπεύθυνος κ. Σιωµάδης Σωτήρης, Τηλ. & Fax : Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών : Τόπος υποβολής προσφορών : ήµος έλτα, Νοµού Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, Πλατεία ηµοκρατίας, Τ.Κ , Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού (ανοίγµατος προσφορών) : Σίνδος Στα γραφεία του ήµου, Ν. Πλαστήρα 13, ΤΚ 57400, Σίνδος 2 / 66

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑ- ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΡΑΣΗ: «Καταγραφή, Αξιολόγηση Οργάνωση της Υφιστάµενης Πληροφορίας και Κατάστασης» Αρ.Μελέτης: 2/2011 ΠΡ/ΜΟΣ : ,00 ΚΩ. ΠΡ/ΜΟΥ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΙΝ ΟΣ ΜΑΙΟΣ / 66

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 Α.1. Γενικά... 3 Α.2. Συνοπτικά στοιχεία έργου... 4 Α.3. Θεσµικό πλαίσιο... 4 Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 Β.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του έργου... 5 Β.2 Αντικείµενο του έργου... 5 Β.3 Φάσεις υλοποίησης Έργου... 8 Γ. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ / 66

5 A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1. Γενικά Ο γενικός σκοπός του έργου :«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ» είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρµογή δράσεων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (Ο ΠΖ) του Θερµαϊκού Κόλπου µε πιλοτική εφαρµογή στην δυτική παράκτια ζώνη, που θα συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική ανάπτυξη στα πλαίσια των στρατηγικών, των πολιτικών και του νοµικού πλαισίου της Ε.Ε και της χώρας για την προστασία των υδάτων, της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανάπτυξη. Ο Θερµαϊκός κόλπος βρίσκεται στο Β Αιγαίο και το βόρειο τµήµα, από το την ακτή της Θεσσαλονίκης ώς τη νοητή ευθεία των ακρωτηρίων Επανοµής και Αθερίδας, αποτελεί τον κόλπο της Θεσσαλονίκης. Η περιοχή του έργου αφορά στη δυτική παράκτια ζώνη της Θεσσαλονίκης (εσωτερικό Θερµαϊκό) (Χάρτης 1). Ο κόλπος δέχεται τα νερά τεσσάρων ποταµών (Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα) και πολλών στραγγιστικών τάφρων που επηρεάζουν σηµαντικά την υδρογραφία της θαλάσσιας περιοχής και την οικολογική της κατάσταση. Επιπρόσθετα στον παράκτιο χώρο αναπτύσσονται πολλές δραστηριότητες και χρήσεις µε χωρική διαφοροποίηση, κεντρικά του κόλπου λειτουργία λιµένα, δυτικά του κόλπου ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων και οστρακοκαλλιεργειών καθώς επίσης συγκέντρωση σηµαντικού αριθµού βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, ανατολικά δε δραστηριοποίηση οικιστικών και τουριστικών επιχειρήσεων. Σηµαντική είναι επίσης η παρουσία δυτικά του κόλπου του υγροτοπικού συµπλέγµατος της λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου, οι εκβολές του Γαλλικού και το δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκ- µονα, περιοχή που έχει ενταχθεί στο οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 και έχει χαρακτηρισθεί ως υγρότοπος ιεθνούς Σηµασίας, βάσει της συνθήκης RAMSAR. Ο Θερµαϊκός έχει χαρακτηριστεί «ευαίσθητη» θαλάσσια περιοχή (KYA /939 ΦΕΚ Β'/ ). Οι υδάτινες εκροές και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες προσφέρουν σηµαντικά ρυπαντικά φορτία µε σηµαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις. Τα κύρια προβλήµατα σχετίζονται µε την απουσία ολοκληρωµένης διαχείρισης, αποσπασµατικότητα στην παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης, απουσία ολοκληρωµένου σχεδιασµού µέτρων, δράσεων και ενεργειών, διασπορά της υφιστάµενης πληροφορίας(δεδοµένα καταγραφών, αναλύσεων) Τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση του έργου, µε εφαρµογή δράσεων που θα περιλαµβάνουν το συντονισµό και διαχείριση του έργου καθόλη τη διάρκεια υ- λοποίησης, την καταγραφή-αξιολόγηση και οργάνωση της υφιστάµενης κατάστασης, τον σχεδιασµό και εφαρµογή του παρατηρητηρίου Ο ΠΖ του Θερµαϊκού κόλπου, το σχεδιασµό προγράµµατος παρακολούθησης, την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη συστήµατος υποστήριξης λήψης αποφάσεων και έγκαιρης προειδοποίησης ρύπανσης, την εκπόνηση σχεδίου Ο ΠΖ Θερµαϊκού κόλπου, την δηµιουργία εργαλείων διαβούλευσης και την υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης, δηµοσιότητας και διάδοσης αποτελεσµάτων. 5 / 66

6 Α.2. Συνοπτικά στοιχεία έργου Στο πλαίσιο του γενικού έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟ- ΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟ- ΓΗ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ», εντάσσεται και το υποέργο «Καταγραφή, Αξιολόγηση Οργάνωση της Υφιστάµενης Πληροφορίας και Κατάστασης». ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΡΑΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ» «Καταγραφή, Αξιολόγηση Οργάνωση της Υφιστάµενης Πληροφορίας και Κατάστασης» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ανοικτός Μειοδοτικός ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη τιµή Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,0 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,22 - ΦΠΑ :28.048,78 ) Το Έργο χρηµατοδοτείται από τον Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό ΕΟΧ κατά 50% και από το Π Ε κατά 50% 170 ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης Α.3.Θεσµικό πλαίσιο 1. του Ν.3463/06 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, 2. του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης 3. του Π.. 28/1980, «Περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών ΟΤΑ», κατά τις διατάξεις εκείνες που δεν βρίσκονται σε αντίθεση µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, 4. του Π.. 118/2007 «ΦΕΚ 150/ «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (Κ.Π. ), 5. του Ν.2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 6. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3, 7. του Ν. 2121/93 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, 8. του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 6 / 66

7 9. της απόφασης µε αρ /ΕΥ &ΠΤΣ 1878/ του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την µε αρ / ΕΥ &ΠΤΣ 3412/ , περί έγκρισης της χρηµατοδότησης/επιχορήγησης της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης ως φορέα υλοποίησης για το έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: EL0040) «Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερµαικού κόλπου: Πιλοτική εφαρµογή στη δυτική παράκτια ζώνη» από πόρους του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου και του Εθνικού Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 10. της απόφασης µε αρ / Ε-3341/ του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί έγκρισης ένταξης στο Π Ε έτους 2010 και στη ΣΑΕΠ 008/8 του έργου 11. της υπογραφείσας από Προγραµµατικής Σύµβασης ή Σύµφωνο Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης στο Θερµαϊκό κόλπο : Πιλοτική εφαρµογή στη δυτική παράκτια ζώνη» µεταξύ των (α) Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης, (β) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, (γ) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, (δ) ήµο Εχεδώρου Ν. Θεσσαλονίκης, (ε) ήµο Αξιού Ν. Θεσσαλονίκης και (στ) Φορέα ιαχείρισης έλτα Αξιού- Λουδία-Αλιάκµονα 12. Καθολικός διάδοχος του ήµου Αξιού βάση του Ν. 3852/2010 είναι ο νεοσύστατος ήµος έλτα Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Β.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου εµπλέκονται οι ακόλουθοι φορείς και υπηρεσίες: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ+Π Ε ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 7 / 66

8 Β.2 Αντικείµενο Έργου Στο πλαίσιο του γενικού έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟ- ΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟ- ΓΗ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»,, εντάσσεται και το υποέργο «Καταγραφή, Αξιολόγηση, Οργάνωση της Υφιστάµενης Πληροφορίας και Κατάστασης». Η περιοχή µελέτης του έργου αφορά στη δυτική παράκτια ζώνη του κόλπου της Θεσσαλονίκης που εκτείνεται από το πολεοδοµικό συγκρότηµα της πόλης της Θεσσαλονίκης µέχρι και τις εκβολές του ποταµού Αλιάκµονα, περιλαµβάνοντας µε αυτό τον τρόπο τη µεγάλη λεκάνη απορροής του Αξιού Γαλλικού και ένα τµήµα της µικρότερης λεκάνης του Αλιάκµονα όπου εντοπίζεται και η Τάφρος 66 (Χάρτης 1). Το αντικείµενο του έργου είναι η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, η συγκέντρωση των υλοποιηθέντων µελετών, παρεµβάσεων και προγραµµάτων και η συλλογή των περιβαλλοντικών δεδοµένων, η κατασκευή περιγραφικής και χωρικής Βάσης εδοµένων στην οποία θα καταχωρηθεί η συγκεντρωθείσα πληροφορία και θα παραχθούν οι σχετικοί χάρτες. Η παρούσα δράση είναι ζωτικής σηµασίας για το συνολικό έργο της Ανάπτυξης και Εφαρµογής εργαλείων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης της περιοχής µελέτης (δυτική παράκτια ζώνη Θερµαϊκού κόλπου), αφού θα τροφοδοτήσει µε τα παραδοτέα της: τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου Ο ΠΖ Θερµαϊκού κόλπου ( ράση 3), το σχεδιασµό και εφαρµογή Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης ( ράση 4), την ανάπτυξη Βάσης εδοµένων Πλατφόρµας Εφαρµογών για τη λήψη αποφάσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση ρύπανσης στον κόλπο ( ράση 6) και βέβαια για το Σχέδιο Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης του Θερµαϊκού Κόλπου ( ράση 7). Η υλοποίηση της πράξης θα στηριχθεί στις αρχές που διατυπώνονται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «σχετικά µε την εφαρµογή της Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών» 1 και στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ) και θα λάβει υπόψη του την «Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ)» 2, την «Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ)» 3 για την ΕΕ, το λεπτοµερές Σχέδιο ράσης που τη συνοδεύει 4, καθώς και το «Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασµό (ΘΧΣ)» 5, το κύριο µέσο εφαρµογής της ΟΘΠ. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: η Πράσινη Βίβλος για τη Θαλάσσια Πολιτική [COM (2006) 275], η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 και µετέπειτα [COM (2006) 216], η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM (2007) 308] για την αξιολόγηση της Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παράκτιων Ζωνών στην Ευρώπη, το Πρωτόκολλο για µια Ο ΠΖ στη Μεσόγειο (Μαδρίτη, 21/01/2008), η Λευκή Βίβλος «Η προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» [COM (2009) 147], /413/ΕΚ 2008/56.ΕΚ COM (2007) 575 SEC (2007) 1278 COM (2008) / 66

9 η Αναθεώρηση του 2009 της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη [COM (2009) 400], τα οριζόντια εργαλεία για µια Ολοκληρωµένη Θαλάσσια ιακυβέρνηση. (Χάρτης 1). Β.3 Φάσεις Υλοποίησης Έργου Παραδοτέα Το έργο θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις: Α ΦΑΣΗ: Α.1. Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος Σύµφωνα µε τις αρχές της Ο ΠΖ που προβάλλονται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2002/413/ΕΚ), η διαχείριση των ακτών θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της την αλληλεξάρτηση και ανοµοιογένεια των φυσικών συστηµάτων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τις παράκτιες περιοχές. Για την καλύτερη κατανόηση των αντικρουόµενων χρήσεων των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών απαιτούνται καλύτερα δεδοµένα για τις δραστηριότητες που αφορούν τη θάλασσα και τις ακτές, είτε 9 / 66

10 αυτά είναι κοινωνικά, είτε οικονοµικά, είτε αφορούν τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και τις επιπτώσεις τους στη βάση άντλησης πόρων. Ωστόσο, ακόµη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα εναρµόνισης και αξιοπιστίας των δεδοµένων, ενώ η παρακολούθηση των θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ είναι ανεπαρκής και γεωγραφικά ανοµοιόµορφη. Τα εν λόγω κενά πρέπει να καλυφθούν αν επιθυ- µούµε να χαράξουµε µια άρτια και βιώσιµη θαλάσσια πολιτική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των θαλασσίων και χερσαίων εκτάσεων της περιοχής µελέτης, θα θέσει τις βάσεις για το σχεδιασµό και τη σύνταξη του Σχεδίου Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης του Θερµαϊκού κόλπου. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο καταγραφή και ανάλυση των αβιοτικών, βιοτικών και ανθρωπογενών παραµέτρων και δραστηριοτήτων που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τα παράκτια συστήµατα της περιοχής µελέτης. Αναλυτικότερα: Α.1.1. Καταγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης Φυσικού Περιβάλλοντος Θα περιγραφούν οι περιβαλλοντικές αβιοτικές και βιοτικές παράµετροι του θαλάσσιου και χερσαίου τµήµατος της παράκτιας ζώνης. Κλιµατολογικά Στοιχεία Αβιοτικό Περιβάλλον Θα παρατεθούν στοιχεία κλίµατος µε αναφορά στη θερµοκρασία, στο καθεστώς βροχοπτώσεων χιονοπτώσεων, στις µέρες οµίχλης και ηλιοφάνειας, στους επικρατούντες ανέµους κ.λ.π. Γεωµορφολογία, Γεωλογία και Υδρογεωλογία Θα γίνει αναφορά στο φυσικό ανάγλυφο, στη σεισµικότητα, στην ύπαρξη υδατορεµάτων ποταµών και επιφανειακών νερών, στα αποθέµατα υπόγειας υδροφορίας και στο θαλάσσιο µέτωπο. Η διερεύνηση για το υδατικό δυναµικό θα πραγµατοποιηθεί σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης (Οδηγία 200/60). Εδαφολογία Θα καταγραφούν η σύσταση και ποιότητα των εδαφών, τα φαινόµενα ερηµοποίησης κ.α. Στοιχεία ποιότητας ατµόσφαιρας ηχορύπανση θα γίνει καταγραφή των κύριων µηχανισµών περιβαλλοντικής υποβάθµισης της ποιότητας της ατµόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή µελέτης. Ωκεανογραφικά στοιχεία Θα καταγραφούν οι κινήσεις, η ένταση, η περιοδικότητα των ρευµάτων, το ύψος των κυµάτων σε σχέση µε τους πνέοντες ανέµους, η διάβρωση των ακτών κ.λ.π. Φυσικές καταστροφές ακραία καιρικά φαινόµενα Θα καταγραφούν κατά είδος τα έντονα καιρικά φαινόµενα και τα φαινόµενα φυσικών καταστροφών που εκδηλώνονται στην ευρύτερη περιοχή (πυρκαγιές, πληµµύρες, κατολισθήσεις, έντονες βροχοπτώσεις κ.λ.π.) 10 / 66

11 Βιοτικό Περιβάλλον Γενική περιγραφή των οικοσυστηµάτων & βλάστησης Α Α: 4ΑΣ1Ω9Ι-4ΑΛ. Θα γίνει αναφορά στα οικοσυστήµατα που απαντώνται στην περιοχή µελέτης, καθώς και στις επιµέρους φυτικές διαπλάσεις. Σηµαντικοί βιότοποι Θα γίνει αναφορά σε όλες τις επιµέρους σηµαντικές περιοχές φύσης (τόπων) στην περιοχή. Ως σηµαντικές περιοχές θεωρούνται αυτές που περιλαµβάνουν έναν ή περισσότερους τύπους οικοτόπων από αυτούς που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι καθώς και οικότοπους του Παραρτήµατος ΙΙ της κοινοτικής Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Πανίδα και Χλωρίδα Θα γίνει αναφορά στα είδη της πανίδας και χλωρίδας που έχουν καταγραφεί στην περιοχή αναφοράς. Η καταγραφή της πανίδας γίνεται µε βάση τον παρακάτω διαχωρισµό: Πλαγκτόν, Ιχθυοπανίδα, Αµφίβια, Ερπετά, Ορνιθοπανίδα, Θηλαστικά. Ενδηµικά, απειλούµενα, σπάνια και προστατευόµενα είδη Θα γίνει σύντοµη αξιολόγηση της περιοχής µελέτης όσον αφορά στην εµφάνιση των ειδών αυτών (αριθµός, κατάσταση) και τη σηµασία που έχει η περιοχή για τα συγκεκρι- µένα είδη. Αξιολόγηση φυσικού περιβάλλοντος Θα γίνει αξιολόγηση της σηµασίας της περιοχής µελέτης για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στο ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Επίσης θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήµατα από τους οικισµούς και τις άλλες ανθρωπογενείς παρεµβάσεις στην περιοχή µελέτης. Α.1.2. Καταγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Θα περιγραφούν τα κοινωνικοοικονοµικά και διοικητικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης. Αναλυτικότερα, η δοµή της ενότητας έχει ως εξής: ιοικητική και οικιστική δοµή Θα καταγραφούν οι ΟΤΑ και οι Σύνδεσµοί τους, τα όρια των οικισµών, η πυκνότητα και χωρητικότητα οικισµών, οι όροι δόµησης και θα διερευνηθεί η υφιστάµενη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. ηµογραφικά στοιχεία Θα γίνει παρουσίαση των πληθυσµιακών δεδοµένων των ΟΤΑ (αριθµοί, τάσεις, ηλικιακή διάρθρωση, απασχόληση, ανεργία, µόρφωση) Κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά και τάσεις Θα γίνει παρουσίαση των οικονοµικών δεδοµένων και δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη αναφορά απαιτείται στη στάση και στις σχέσεις των κατοίκων µε την περιοχή µελέτης και την προστασία περιβάλλοντος. 11 / 66

12 Κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές συνθήκες - Πληθυσµός και ανθρώπινο δυναµικό Αναλυτική παρουσίαση δηµογραφικών δεδοµένων Αναλυτική παρουσίαση κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών - Οικονοµία και παραγωγικό σύστηµα Σκιαγράφηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων Πρωτογενής τοµέας ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας Κάλυψη και Χρήσεις γης Θα γίνει καταγραφή των στοιχείων κάλυψης γης (π.χ. γεωργικές εκτάσεις, δασικές ε- κτάσεις, υδάτινες επιφάνειες κ.λ.π.) και περιγραφή των υφιστάµενων χρήσεων γης και των συγκρούσεων µεταξύ των επί µέρους χρήσεων γης. Καταγραφή των χαρακτηριστικών χωρικής οργάνωσης επιµέρους τοµέων και επιλεγµένων κλάδων και υφιστάµενων υποδοµών - Χωρικός σχεδιασµός Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός (ΖΟΕ, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΒΙΠΕ, ΠΟΑΥ, κλπ) Χρήσεις γης και πολιτική γης µε έµφαση στις µεταβολές των χρήσεων γης την τελευταία 20ετία - ιερεύνηση της υφιστάµενης οικιστικής ανάπτυξης και των διαφαινόµενων τάσεων - Τάσεις ανάπτυξης κατοικίας και προσδιορισµός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών Κοινωνικές εξυπηρετήσεις Μεταφορές και ηµόσια Συγκοινωνία, Υγεία Λοιπά βασικά δίκτυα υποδοµών και νέες τεχνολογίες Τηλεπικοινωνίες ΑΠΕ ίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας Τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ιαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων ίκτυα τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής θα γίνει καταγραφή των υφιστάµενων δικτύων, της κατάστασής τους, τα επίπεδα χρήσης τους, το επίπεδο κάλυψης των αναγκών. Θα διερευνηθούν τυχόν προβλήµατα και τρόποι αντιµετώπισης των αναγκών. 12 / 66

13 Αξιολόγηση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Θα γίνει αξιολόγηση των υφιστάµενων τεχνικών υποδοµών (οδικό, σιδηροδροµικό δίκτυο, λιµάνια, δίκτυο ύδρευσης κ.λ.π.) του επιπέδου και των χαρακτηριστικών της οικονοµικής ανάπτυξης και των βασικών κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Ιστορικό Πολιτιστικό περιβάλλον Θα γίνει καταγραφή των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και επισήµανση περιοχών ή και στοιχείων που έχουν ιδιαίτερη σηµασία ή και χρήζουν ιδιαίτερης αντιµετώπισης. Α.2. Καταγραφή και Αξιολόγηση έργων, προγραµµάτων, παρεµβάσεων. Ένα από τα καίρια ζητήµατα κατά το σχεδιασµό της Ο ΠΖ αλλά και γενικότερα της διαχείρισης είναι η έλλειψη της συγκέντρωσης της υφιστάµενης πληροφορίας που αφορά τόσο στα δεδοµένα ερευνητικών προγραµµάτων, όσο και των συνολικών παρεµβάσεων που έχουν υλοποιηθεί. Το πρόβληµα αυτό σχετίζεται µε την αποσπασµατικότητα στη διαδικασία σχεδιασµού, την πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων, την απουσία συντονισµού και µηχανισµού συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διάχυσης πληροφορίας. Στον ελλαδικό χώρο ισχύουν παρόµοιες συνθήκες µε τα περισσότερα κράτη - µέλη, δηλαδή τα συλλεγµένα δεδοµένα που αφορούν στην κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τις ανθρώπινες δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τα θαλάσσια συστήµατα και την υγεία της παράκτιας οικονοµίας είναι διάσπαρτα και συχνά η πρόσβαση σε αυτά αδύνατη. Η συγκέντρωση και ταυτόχρονα αξιολόγηση των έργων, προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί σε µια περιοχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο κατά την προπαρασκευαστική φάση των Σχεδίων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών, µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά, παρέχοντας αξιόπιστες πηγές πληροφορίας, γνώσης και εµπειρίας στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειµένου να διευκολύνουν την ολοκληρωµένη διαχείριση. Ο ανάδοχος θα συγκεντρώσει και θα καταγράψει το σύνολο των έργων, των προγραµ- µάτων και των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή αναφοράς. Το υλικό θα αντληθεί από διάφορες θεµατικές ενότητες και τοµείς Ενδεικτικά αναφέρονται: Καταγραφή ερευνητικών προγραµµάτων Καταγραφή έργων περιβαλλοντικών υποδοµών Καταγραφή περιβαλλοντικών προγραµµάτων και έργων Καταγραφή αναπτυξιακών σχεδιασµών Περιβαλλοντικές µελέτες που αφορούν σε περιοχές που προστατεύονται από διεθνείς συµβάσεις (π.χ. Συνθήκη RAMSAR), το ευρωπαϊκό (π.χ. ίκτυο NATURA 2000) και το εθνικό δίκαιο (Ν. 1650/86) 13 / 66

14 Εκθέσεις από Προγράµµατα Παρακολούθησης που εφαρµόζονται σε επιφανειακά (ποτάµια, λιµναία, µεταβατικά και παράκτια) ύδατα της περιοχής σε συµµόρφωση µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ Σχέδια ιαχείρισης που έχουν εκπονηθεί κ.α. Η διαδικασία της αξιολόγησης που θα ακολουθήσει τη συγκέντρωση και καταγραφή των έργων και προγραµµάτων, θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τη θεµατική στόχευση, το βαθµό αξιοποίησης των αποτελεσµάτων τους και τη συνάφεια µε τους στόχους της Ο ΠΖ. Θα προσανατολισθεί καταρχήν στην εξαγωγή συµπερασµάτων για το εύρος και τη χρησιµότητα της πληροφορίας των γνώσεων και την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση και µετά την ολοκλήρωσή τους. Σε επόµενη φάση θα πρέπει να έχει καταστεί δυνατός ο διαχωρισµός όλων αυτών των στοιχείων και χαρακτηριστικών που κρίνονται ουσιώδη και καθοριστικά στο κτίσιµο µια ολοκληρωµένης διαχειριστικής στρατηγικής για παράκτιες περιοχές, ώστε να τροφοδοτήσουν τη δράση Β.2 «Καταχώρηση Αξιολογηµένης Πληροφορίας» Παραδοτέα Α Φάσης: Ένα (1) τεύχος που θα περιλαµβάνει: - τις ενότητες Α.1 και Α.2 για την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των υλοποιηθέντων έργων, προγραµµάτων και παρεµβάσεων, - τους αντίστοιχους θεµατικούς χάρτες, Όλα τα ανωτέρω θα δοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Β ΦΑΣΗ: Β.1. Κατασκευή Βάσης εδοµένων (Β ) και Γεωγραφικής Βάσης εδοµένων ΓΒ ) Η Β Φάση αποσκοπεί στην ανάπτυξη εφαρµογής για την οργάνωση και χωρική απεικόνιση της πληροφορίας µε δυνατότητες έρευνας και εξαγωγής χαρτογραφικών και περιγραφικών δεδοµένων. Η βάση αφορά σε περιγραφικά στοιχεία ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. Το περιεχόµενο της ενότητας αυτής συνίσταται: στη σχεδίαση της βάσης δεδοµένων σε λογικό επίπεδο Η σχεδίαση θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα απαιτούµενα πεδία για την καταχώρηση των δεδοµένων υφιστάµενων έργων και µελετών που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον, όπως αυτά καταγράφονται στην Α Φάση και θα λαµβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) στην υλοποίηση της βάσης δεδοµένων Η βάση δεδοµένων θα πρέπει να υλοποιηθεί σε περιβάλλον GIS, µε δυνατότητα καταχώρησης και επεξεργασίας χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων για την υπόψη περιοχή 14 / 66

15 στην υλοποίηση της διεπαφής χρήστη Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να υλοποιηθεί σε περιβάλλον GIS, µε χρήση κατάλληλης γλώσσας προγραµµατισµού. Μέσω της διεπαφής χρήστη θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης στα δεδοµένα σε περισσότερους του ενός χρήστες σε τοπικό δίκτυο (LAN). Β.2. Καταχώρηση αξιολογηµένης πληροφορίας Η καταγραφή και αξιολόγηση, σε σχέση µε την επάρκεια και αξιοπιστία δεδοµένων, της υφιστάµενης πληροφορίας και γνώσης µπορεί να συµβάλλει καίρια στη συγκρότηση ε- νός δικτύου δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στο κοινό σύµφωνα µε τη σχετική κοινοτική Νοµοθεσία 6 και την Υπουργική Απόφαση που την ενσωµατώνει 7, και της οποίας η στόχευση είναι εκτός των άλλων η ευρύτερη δυνατή συστηµατική διάθεση και διάδοσή τους στο κοινό. Ωστόσο, εξίσου σηµαντική παράµετρο αποτελεί και η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και άµεση άντλησης της πληροφορίας. Ο µελετητής θα προβεί στην καταχώρηση της υφιστάµενης πληροφορίας και των δεδο- µένων που θα αντληθούν από τη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των υλοποιηθέντων έργων, προγραµµάτων και παρεµβάσεων ( ράση Α.2), που αφορούν στη ζώνη µελέτης, στη βάση δεδοµένων που θα κατασκευαστεί κατά τη ράση Β.1. Παραδοτέα Β Φάσης: - Ένα (1) τεύχος που θα περιλαµβάνει την ενότητα Β.1 µε τη περιγραφή της Βάσης εδοµένων και της Γεωγραφικής Βάσης εδοµένων και τη µεθοδολογία σχεδιασµού και οργάνωσής τους. Το τεύχος θα δοθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. - Ψηφιακή µορφή της Β και της ΓΒ, οι οποίες θα έχουν καταχωρηµένα τα περιγραφικά και χωρικά δεδοµένα που θα συλλεχθούν. 6 7 Οδηγία για την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία (2003/4/ΕΚ) ΚΥΑ ΗΠ 11764/653/ (ΦΕΚ 327/ ) 15 / 66

16 Γ. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών του παρόντος έργου ξεκινά µε την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου. Ο συνολικός χρόνος εκτιµάται να ανέλθει σε εκατόν εβδοµήντα ηµέρες (170) Η σύµβαση θα υλοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις, έκαστη χρονικής διάρκειας : -- Α φάση εβδοµήντα (70) ηµέρες και -- Β φάση εβδοµήντα (70) ηµέρες. Ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης κάθε φάσης ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες. Ο χρόνος οριστικής παραλαβής του συνόλου του έργου ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες. Το ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ διαµορφώνεται ως ακολούθως : Φάσεις /ηµέρες Α φάση Β φάση Υπόµνηµα Χρόνος υλοποίησης υπηρεσιών Χρόνος ελέγχου & έγκρισης φάσεων Χρόνος οριστικής παραλαβής 16 / 66

17 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 1. Γενικά. 1.1 Οι παρούσες υπηρεσίες αποτελούν τη ράση 2 του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Ε- ΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΙ- ΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ : ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ» που χρηµατοδοτείται κατά 50% από πόρους του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονο- µικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ ) και κατά 50% από πιστώσεις του Π Ε έτους 2010 (ΣΑΕΠ 008/8 ΠΚΜ) 1.2. Στο αντικείµενο των υπηρεσιών του παρόντος έργου περιλαµβάνονται : (α) η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, (β) η συγκέντρωση των υλοποιηθέντων έργων, παρεµβάσεων και προγραµµάτων, (γ) η συλλογή περιβαλλοντικών δεδοµένων (δ) η κατασκευή γεωγραφικής και χωρικής Βάσης εδοµένων (ε) η καταχώρηση της συγκεντρωθείσας πληροφορίας και η παραγωγή σχετικών χαρτών 1.3 Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της σύµβασης ανέρχεται σε εκατόν εβδοµήντα (170) ηµέρες και υλοποιείται σε δύο φάσεις, καθαρής χρονικής διάρκειας 70 και 70 ηµερών αντίστοιχα. Η διάρθρωση των φάσεων και περισσότερες λεπτοµέρειες επί του χρονοδιαγράµµατος δίνονται στο τεύχος «ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ». 1.4 Η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών θα γίνει µε ανοικτό διαγωνισµό. 2. Υπολογισµός αµοιβής 2.1. Το ελάχιστο απαιτούµενο προσωπικό υλοποίησης των ανωτέρω υπηρεσιών, όπως αποτυπώνεται στον φάκελο της πρότασης χρηµατοδότησης, αποτελείται από 4 άτοµα µε τις ακόλουθες ειδικότητες : α. Ειδικός Επιστήµονας σε θέµατα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) β. Ειδικός Επιστήµονας Βιολογίας (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) γ. Ειδικός Επιστήµονας Γεωργικής Οικονοµίας (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) δ. Ειδικός Επιστήµονας σε θέµατα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και GIS (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) ε. Ειδικός Επιστήµονας Κατασκευής Βάσης εδοµένων (τουλάχιστον 5ετούς εµπειρίας) 2.2 Η προεκτίµηση αµοιβής των υπηρεσιών βασίζεται στον εγκεκριµένο Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών και Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩ Ε µε απόφαση ΜΕΟ/ο/1257/ (ΦΕΚ 1162 Β/2005) όπως αυτός τροποποιήθηκε µε την απόφαση ΜΕ- Ο/α/ο/2229/06 (ΦΕΚ 900 Β/ ) και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο ΓΕΝ.4Β (αµοιβή ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης). 17 / 66

18 Λαµβάνοντας υπόψη: Τον κανονισµό προεκτιµώµενων αµοιβών όπως παραπάνω Την αµοιβή επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ Την αµοιβή επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ Η Τκ για προκηρύξεις που εγκρίνονται από 21/03/2011 έως 20/03/2012 έχει την τιµή 1,219, (Εγκύκλιος 17γ/10/19/ΦΝ439/2-2/2011 ΥΠΟΜΕ Ι) Τα αναφερόµενα στον φάκελο της πρότασης χρηµατοδότησης Η δαπάνη των υπηρεσιών του έργου εκτιµάται σύµφωνα µε το παρακάτω πίνακα : Ειδικότητες Ανθρωποηµέρες απασχόλησης (1) Κόστος ανθρωποηµέρας επικαιροποιηµένο µε την τιµή ΤΚ για το έτος 2011 ( ) (2) Αµοιβή ( ) Ειδικός Επιστήµονας σε θέµατα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος *1,219= 548,55 (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) ,00 Ειδικός Επιστήµονας Βιολογίας (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) , *1,219= 548,55 Ειδικός Επιστήµονας Γεωργικής Οικονοµίας (τουλάχιστον 10ετούς *1,219= 548,55 εµπειρίας) ,50 Ειδικός Επιστήµονας σε θέµατα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και GIS *1,219= 548,55 (τουλάχιστον 10ετούς εµπειρίας) ,90 Ειδικός Επιστήµονας Κατασκευής Βάσης εδοµένων (τουλάχιστον 5ετούς *1,219=365,70 εµπειρίας) ,20 Άθροισµα ,10 Προς στρογγυλοποίηση 173,12 Άθροισµα ,22 Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται το σύνολο των αναγκαίων δαπανών (δαπάνη εργασιών, γενικά έξοδα και όφελος αναδόχου κλπ.). 2.3 Συνολική αµοιβή υπηρεσιών : --- για εργασίες , για ΦΠΑ 23% ,78 Συνολικό ποσό ,00 O Συντάξας Σίνδος... /... /2011 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Περιβάλλοντος Σιωµάδης Σωτήρης ΠΕ Βιολόγων Γεµενετζής ηµήτριος ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 18 / 66

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» Εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµό 47/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ήµου έλτα Αριθµός µελέτης 02/2011 ΣΙΝ ΟΣ / 66

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 7 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 10 : ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 14 : ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 17 : ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 18 : ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 19 : ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 21 : ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 22 : ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 23 : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 25 : ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 26 : ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 27 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 28 : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 29 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 30 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 31 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 32 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 33 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 34 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 35 : ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / 66

21 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ 1) Εργοδότης ή Κύριος του Έργου (ΚτΕ) : ήµος έλτα Νοµού Θεσσαλονίκης 2) Αναθέτουσα Αρχή : ήµος έλτα Νοµού Θεσσαλονίκης 3) Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε...Α.Π.) : Η αρµοδίως τριµελής συσταθείσα Επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισµού. 4) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.) : Η αρµοδίως συσταθείσα Επιτροπή αποτελούµενη από τρία µέλη διάφορα αυτών της Ε ΑΠ. 5) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.) : Η Επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για την παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών. 6) Συµβατικά τεύχη διαγωνισµού : Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας. 7) Προσφέρων ή Συµµετέχων : Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος σύµπραξης ή κοινοπραξίας στα πλαίσια του ιαγωνισµού. 8) Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών. 9) Συµβατικό Τίµηµα : Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο και θα αποτελέσει το οικονοµικό αντικείµενο της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 10) Σύµβαση : Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών, η οποία καταρτίζεται µετά την κατακύρωση. 11) Ανάδοχος : ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από την παρούσα διαδικασία να παρέχει τις υπηρεσίες. 12) ήλωση : Η Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµετέχοντα, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της χώρας προέλευσης της εταιρίας (π.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευµένο απαραίτητα από επίσηµη µετάφραση του στα ελληνικά και επικυρωµένο κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας (άρθρο 454). Με βάση τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και τις αλλαγές που επιφέρει αυτός στη διοικητική δοµή και για τις ανάγκες και τη συνέχιση των διαδικασιών του παρόντος διαγωνισµού, όλα τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο όργανα αντικαθίστανται από τα καθολικά διάδοχα όργανα όπως αυτά αναφέρονται στον ανωτέρω νόµο. ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ Προϊσταµένη Αρχή για την διενέργεια του διαγωνισµού και την κατακύρωση του αποτελέσµατος είναι η ηµαρχιακή Επιτροπή, ενώ για την παρακολούθηση της σύµβασης που θα καταρτισθεί είναι το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου έλτα. Έδρα των ανωτέρω είναι η Σίνδος Νοµού Θεσσαλονίκης, µε διεύθυνση Νικ. Πλαστήρα 13, Τ.Κ , µε αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικής συσκευής / 66

22 ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3.1. Στο πλαίσιο του προγράµµατος µε τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης Θερµαϊκού κόλπου: Πιλοτική εφαρµογή στη δυτική παράκτια ζώνη», ανάµεσα στις λοιπές δράσεις εντάσσεται και το έργο «Καταγραφή, Αξιολόγηση, Οργάνωση της υφιστάµενης πληροφορίας και κατάστασης». Αντικεί- µενο του διαγωνισµού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για το παραπάνω έργο. Το αντικείµενο του έργου είναι η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, η συγκέντρωση των υλοποιηθέντων µελετών, παρεµβάσεων και προγραµµάτων, η συλλογή των περιβαλλοντικών δεδοµένων, η κατασκευή περιγραφικής και χωρικής βάσης δεδοµένων, στην οποία θα καταχωρηθεί η συγκεντρωθείσα πληροφορία, και η παραγωγή σχετικών χαρτών. Η παρούσα δράση είναι ιδιαίτερης ζωτικής σηµασίας για το συνολικό έργο της Ανάπτυξης και Εφαρµογής εργαλείων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (Ο ΠΖ) της περιοχής µελέτης, καθώς θα τροφοδοτήσει µε τα παραδοτέα της: τη δηµιουργία Παρατηρητηρίου Ο ΠΖ του Θερµαϊκού Κόλπου ( ράση 3), το σχεδιασµό και εφαρµογή Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ( ράση 4), την ανάπτυξη Βάσης εδοµένων Πλατφόρµας εφαρµογών για τη λήψη αποφάσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση ρύπανσης στον κόλπο ( ράση 6) και βέβαια για το Ολοκληρωµένο Σχέδιο ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης του Θερµαϊκού κόλπου ( ράση 7) Στο αντικείµενο των υπηρεσιών περιλαµβάνονται: (α) Η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή εφαρµογής του προγράµµατος (β) Η καταγραφή και αξιολόγηση έργων, προγραµµάτων, παρεµβάσεων που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή αναφοράς και η συλλογή των περιβαλλοντικών δεδο- µένων (γ) Η κατασκευή βάσης εδοµένων (Β ) και Γεωγραφικής Βάσης εοµένων (ΓΒ ) όλων των προαναφερθέντων δεδοµένων (δ) Η καταχώρηση αξιολογηµένης πληροφορίας στις βάσεις δεδοµένων του προγράµµατος 3.3. Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν µε βάση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» όπως αυτές αναλύονται στο αντίστοιχο τεύχος του διαγωνισµού 3.4. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική ά- ποψη προσφορά Γίνονται δεκτές προσφορές σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας εν γίνονται δεκτές προσφορές (α) για µέρος του έργου, (β) αντιπροσφορές και (γ) εναλλακτικές προσφορές. ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη υπηρεσιών ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ), αναλυόµενη σε εκατόν είκοσι µία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά ( ,22 ) για υπηρεσίες και είκοσι οκτώ χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά (28.048,78 ) για ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1. Το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από πόρους του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου κατά 50% και από πιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) κατά 50%. 5.2 Οι παρούσες υπηρεσίες αποτελούν τη ράση 2 του προγράµµατος µε τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερµαϊκού Κόλπου : 22 / 66

23 πιλοτική εφαρµογή στη δυτική παράκτια ζώνη» µε συνολικό προϋπολογισµό , Το έργο θα υλοποιηθεί εντός συνολικού χρονικού διαστήµατος εκατόν εβδοµήντα (170) ηµερών. Αναλυτικότερα οι φάσεις του και η διάρκεια αυτών φαίνονται στο τεύχος «ΧΡΟ- ΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ». ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε τις διατάξεις: 1. του Ν.3463/06 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, 2. τον Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης 3. το Π.. 28/1980, «Περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών ΟΤΑ», κατά τις διατάξεις εκείνες που δεν βρίσκονται σε αντίθεση µε την κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, 4. του Π.. 118/2007 «ΦΕΚ 150/ «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (Κ.Π. ), 5. του Ν.2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 6. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3, 7. του Ν. 2121/93 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, 8. του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 9. της απόφασης µε αρ /ΕΥ &ΠΤΣ 1878/ του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την µε αρ / ΕΥ &ΠΤΣ 3412/ , περί έγκρισης της χρηµατοδότησης/επιχορήγησης της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης ως φορέα υλοποίησης για το έργο (κωδ. ΧΜ Ε- ΟΧ: EL0040) «Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερµαϊκού κόλπου: Πιλοτική εφαρµογή στη δυτική παράκτια ζώνη» από πόρους του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου και του Εθνικού Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 10. της απόφασης µε αρ / Ε-3341/ του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί έγκρισης ένταξης στο Π Ε έτους 2010 και στη ΣΑΕΠ 008/8 του έργου 11. της υπογραφείσας από Προγραµµατικής Σύµβασης ή Σύµφωνο Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης στο Θερµαϊκό κόλπο : Πιλοτική εφαρµογή στη δυτική παράκτια ζώνη» µεταξύ των (α) Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης, (β) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, (γ) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, (δ) ήµο Εχεδώρου Ν. Θεσσαλονίκης, (ε) ήµο Αξιού Ν. Θεσσαλονίκης και (στ) Φορέα ιαχείρισης έλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα 12. της προέγκρισης από ΕΥ &Π Ταµείου Συνοχής των τευχών διαγωνισµού µε αρ /ΕΥ &ΠΤΣ 3845/ της υπ. αριθµ. 176/2011 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου έλτα περί έγκρισης διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 23 / 66

24 ΑΡΘΡΟ 7 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 7.1. Οι περιεχόµενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε α- ξιολόγηση Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό χωρίς καµιά υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα µέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία/ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει µε αιτιολογηµένη απόφαση προσφορά υποψηφίου, όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαµβανόµενα σε αυτήν στοιχεία δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαµβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός Τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισµού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή προσκοµίζεται επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική µαζί µε το υποβαλλόµενο έγγραφο. ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα Η Σύµβαση, που θα καταρτιστεί µε τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. ιαπραγµάτευση της Σύµβασης δεν επιτρέπεται. ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα τεύχη του διαγωνισµού περιλαµβάνουν : α) την παρούσα ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της (Ι Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών & βιογραφικού σηµειώµατος, ΙΙ Σύµβαση) β) το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών γ) το Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και δ) το τεύχος τεκµηρίωσης της αµοιβής ε) το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το τεύχος της παρούσας Προκήρυξης και τα λοιπά στοιχεία θα διατίθεται στους ενδιαφερόµενους από τον ήµο έλτα, Τµήµα Περιβάλλοντος, αρµόδιος κ. Σιωµάδης Σωτήρης, οδός 3, ΟΤ 11, Τ.Κ 57022, Σίνδος, τηλ. και τηλεοµοιοτυπικής συσκευής : , όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-13: / 66

25 Για την παραλαβή των τευχών δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαµβάνοντες την Προκήρυξη, θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ). Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση και θα παραµείνει αναρτηµένη για τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που λαµβάνονται µέσω του διαδικτύου και δεν φέρει καµιά ευθύνη για τα παραπάνω. ΑΡΘΡΟ 10 : ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10.1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο των τευχών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 9, µέχρι και δώδεκα (12) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσεις γραπτώς σε όλες τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν, το αργότερο µέχρι και έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι διευκρινίσεις που ζητούνται µε τις απαντήσεις που θα δίδονται θα κοινοποιούνται µε fax σ όλους όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών (Ε ΑΠ). Η Ε ΑΠ έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο Ανάδοχο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις αυτές πρέπει να παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. Σηµειώνεται ότι οι διευκρινήσεις θα σταλούν µε ευθύνη του αποστολέα για την έγκαιρη άφιξη τους. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11.1 Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι και την 25/08/2011, µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας µέχρι την 13:00 µ.µ. Αιτήσεις ή έγγραφα που θα φθάνουν αργότερα θα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν Ως ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (ανοίγµατος των Προσφορών), ορίζεται η η- µέρα Παρασκευή 26/08/2011 και ώρα π.µ. στα γραφεία του ήµου, Ν.Πλαστήρα 13 Σίνδος. Σε περίπτωση που αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο η εν λόγω διαδικασία, θα πρέπει να ενηµερωθούν έγκαιρα (τουλάχιστον τρεις µέρες ενωρίτερα) µε σχετική ανακοίνωση όλοι οι προσφέροντες για την νέα ηµεροµηνία και ώρα. 25 / 66

26 ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές για τον παρόντα διαγωνισµό πρέπει να υποβληθούν στην ακόλουθη διεύθυνση : ήµος έλτα Ν. Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, διεύθυνση Ν. Πλαστήρα 13, Τ.Κ Σίνδος. ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντάς την µε ιδιωτικό ταχυδροµείο στο Πρωτόκολλο του ήµου. εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που, είτε θα υποβληθούν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε θα ταχυδροµηθούν ενδεχοµένως έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσουν στην ανωτέρω διεύθυνση εµπρόθεσµα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. ΑΡΘΡΟ 14 : ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν τεχνικοί όροι που α- ναφέρονται στις προσφορές µπορούν να αναγράφονται στην Αγγλική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ Οι τιµές των οικονοµικών προσφορών θα δίδονται σε ΕΥΡΩ ( ) και θεωρούνται σταθερές καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Ουδεµία αναπροσαρµογή των τιµών γίνεται δεκτή για οποιαδήποτε αιτία. ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 16.1 Κάθε προσφορά των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, και µε ποινή αποκλεισµού, από εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, εκδοθείσα από αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής µπορούν επίσης να προέρχονται και από πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει την Συµφωνία για τις ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του Έργου, µε ΦΠΑ, δηλαδή για ποσό ίσο µε επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 ) Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι στοιχεία: (1) την ηµεροµηνία έκδοσης (2) τον εκδότη (3) την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (4) το τίτλο του έργου του διαγωνισµού (5) την ηµεροµηνία του διαγωνισµού (6) τον αριθµό της εγγύησης (7) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 26 / 66

27 (8) την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση (9) την χρονική ισχύ της που πρέπει να αναφέρεται ότι είναι µέχρι την επιστροφή της από την Αναθέτουσα Αρχή ή επ' αόριστο (10) τους όρους ότι: - η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, - το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εντός τριών (3) ηµερών, - σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, 16.5 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, οπότε και επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές και στους υπόλοιπους διαγωνιζόµενους Το συνολικό ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων (περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προσώπων). Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συµµετέχοντες. ΑΡΘΡΟ 17 : ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ 17.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµι- µότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) Οι ανωτέρω αντιρρήσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την ΕΕΕ και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική α- πόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την ΕΕΕ και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποψηφίου σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 27 / 66

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΘΕΜΑ: 2 ο Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για το ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 349 ΗΜΕΡ. : 24/2/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2014 Αρ. Πρωτ. Οικ.514

10/09/2014 Αρ. Πρωτ. Οικ.514 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Ρέθυµνο Ταχ. Κώδικας : 74100 Πληροφορίες: Ευαγγελία Βροντάκη Τηλ.: 2831340757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 14-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 10Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 -

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 15 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθµ.Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΥ-ΠΗΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Υποστήριξη και Σχεδίαση του Έντυπου Ενηµερωτικού Πληροφοριακού υλικού του Φορέα ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.

ΑΔΑ: Β44ΕΟΡΡΥ-ΠΗΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Υποστήριξη και Σχεδίαση του Έντυπου Ενηµερωτικού Πληροφοριακού υλικού του Φορέα ιαχείρισης του Ε.Θ.Π. Α Α: -------- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 7/02/202 Αρ. πρωτ.: 203 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Επιστηµονική Υποστήριξη και Σχεδίαση του Έντυπου Ενηµερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα