ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ Δέν γνωρίζεις, ἄνθρωπε, ὅτι γυμνός ἐξῆλθες ἀπό τήν κοιλιά τῆς μητρός σου, καί πάλι γυμνός θά ἀπέλθῃς ἀπό αὐτό τόν κόσμο; Ποῦ, λοιπόν, βρῆκες τά ἀγαθά; Ἐάν πῇς ὅτι αὐτομάτως τά βρῆκες, τότε εἶσαι ἄθεος, διότι δέν ἀναγνωρίζεις οὔτε τόν Δημιουργόν, οὔτε ὅτι εἰς ἐσένα τά ἐδώρισε. Ἐάν ὁμολογῇς ὅτι τά ἀγαθά προέρχονται ἀπό τόν Θεό, τότε διά ποῖον λόγον σοῦ τά ἔδωκε; Μήπως εἶναι ἄδικος ὁ Θεός, ἐσύ νά ἔχῃς ἀπ ὅλα τά ἀγαθά καί ὁ συνάνθρωπός σου νά πένεται; Ὄχι. Ἀλλά ἐσύ μέν νά ἀμειφθῇς ὡς καλός διαχειριστής τῶν ἀγαθῶν, δηλαδή διά τίς ἀγαθές πράξεις σου, ἐκεῖνος δέ νά τιμηθῇ διά τήν ὑπομονήν του. Ἐάν σέ θαμβώσουν τά χρήματα, διότι νομίζεις ὅτι αὐτά φέρουν τιμή καί δόξα, πρόσεξε διά νά ἰδῇς ὅτι φέρει πολύ περισσότερη δόξα τό νά ὀνομάζεσαι πατέρας χιλιάδων παιδιῶν, παρά νά ἔχῃς εἰς τό χρηματοκιβώτιό σου χιλιάδες χρημάτων. Διότι τά μέν χρήματα θά τά ἀφήσῃς ἐδῶ εἰς τήν γῆ, καί μάλιστα χωρίς νά θέλῃς, τήν δόξα, ὅμως, γιά τίς εὐεργεσίες καί τά καλά ἔργα σου θά τήν πάρῃς μαζί σου καί θά τήν ἀπολαύσῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅταν κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως πλῆθος ἀνθρώπων πλησίον τοῦ κοινοῦ Κριτοῦ θά σέ ὀνομάζῃ τροφοδότη καί εὐεργέτη καί θά σοῦ ἀποδίδῃ ὅλα τά ὀνόματα τῆς φιλανθρωπίας. Μεγάλου Βασιλείου

2 Ὁ ονησιμοσ εἶναι Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, μαθητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἐπίσκοπος καί Μάρτυρας τῆς Πίστεώς μας! Εἶναι ὁ Προστάτης Ἅγιος τῶν Φυλακισμένων! Στήν κοινωνία τῆς ἀπομόνωσης καί τοῦ φόβου, ἄς φερθοῦμε ἀν θρώ πινα καί ζεστά σέ ἀνθρώπους πού «πλήρωσαν» καί θέλουν νά ἐνταχθοῦν καί πάλι στήν κοινωνία. Τό μεγαλύτερο πρόβλημα τῶν Ἀποφυλακισμένων εἶναι ἡ εὕρεση ἐργασίας. Κάνουμε ἔκκληση. Πολεμῆστε τήν προκατάληψη. Προσλάβετε ἀποφυλακισμένους. Θέλουν νά δουλέψουν, θέλουν νά κάνουν μιά καινούργια ἀρχή. Ὁ ΟΑΕΔ δίνει τριπλάσια ἐπιδότηση γιά νέες θέσεις ἐργασίας ἀποφυλακισμένων, ἀπεξαρτημένων κ.λπ., εἰδικῶν ὁμάδων ἀπό τίς ἁπλές περιπτώσεις ἀνέργων. Αὐτή θά εἶναι μιά γενναία πράξη, μεγαλύτερη ἀπό οἱονδήποτε ἄλλο βοήθημα. Ὁ Σύλλογός μας «ο ο ονησιμοσ»: Δίνει βοηθήματα καί καλύπτει ἀνάγκες τῶν κρατουμένων καί τῶν οἰκογενειῶν τους. Φροντίζει γιά τήν ἀποφυλάκιση ἀτόμων μέ αὐστηρά κριτήρια (ἄποροι, ὄχι ὑπότροποι κ.λπ.). Παρέχει φιλοξενία σέ ξενοδοχεῖο γιά λίγο καιρό μετά τήν ἀποφυλάκιση ὅσων ἔχουν πρόβλημα στέγης. Ἐνισχύει οἰκονομικά τά φιλόπτωχα ταμεῖα τῶν Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Φυλακῶν. Παρέχει δωρεάν νομική κάλυψη σέ ἀπόρους κρατουμένους. Ἐνισχύει τίς βιβλιοθῆκες τῶν φυλακῶν μέ καλό λογοτεχνικό καί χριστιανικό βιβλίο. Φροντίζει γιά τήν ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση τῶν ἀποφυλακισμένων καί τήν ψυχολογική τους στήριξη. Στόχος του εἶναι ἡ λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας ἀποφυλακισμένων. οι περιπτωσεισ πολλεσ και οι αναγκεσ μεγαλεσ

3 AΠO TIΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ MAΣ Τό τμῆμα Γυναικῶν τοῦ Συλλόγου μας ὀργανώνει συχνά ἐπισκέψεις στίς Γυναικεῖες Φυλακές Κορυδαλλοῦ (καί Θηβῶν, πλέον), δίνοντας προτεραιότητα στίς φυλακισμένες μητέρες μέ μικρά παιδιά. Τό 2008 ὁ Σύλλογός μας πλήρωσε σέ ξενοδοχεία τῶν Ἀθηνῶν 537 διανυκτερεύσεις ἀπόρων πρόσφατα ἀποφυλακισμένων. Ὁ Σύλλογός μας πραγματοποίησε ἐπισκέψεις σέ φυλακές συνδυάζοντας καί προσκυνηματικές ἐκδρομές ὡς ἑξῆς: Δικαστικές Φυλακές Πατρῶν (Μάιος 2009), Κέντρο Ἀπεξάρτησης Τοξικομανῶν Κρατουμένων Ἐλεώνα Θηβῶν, Ὀκτώβριος 2009), Φυλακές Ἀνηλίκων Αὐλῶνα (Ἰανουάριος 2009). Ἡ Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστημόνων, μέ τήν ὁποία «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ» συνεργάζεται, ὀργανώνει κάθε ἑ - βδομάδα ἐπίσκεψη στήν Φυλακή Ἀνηλίκων Αὐλῶνα. Ὁ Σύλλογός μας πραγματοποιεῖ ἐπισκέψεις στό Τμῆμα Ἀλλοδαπῶν Κρατουμένων Ἀττικῆς καί στό Τμῆ - μα Κρατουμένων τοῦ Ψυχιατρικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν. Τό 2008 βοηθήθηκαν ποικιλοτρόπως 682 φυλακισμένοι καί ἀποφυλακισμένοι. Καθημερινά περνοῦν ἀποφυλακισμένοι καί μέλη οἰκογενειῶν φυλακισμένων ἀπό τά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου μας γιά στήριξη καί βοήθεια. Θά ἦταν ἐξαιρετικά ὠφέλιμο φίλοι τῆς προσπάθειάς μας νά ἔρθουν καί νά γνωρίσουν ἀπό κοντά αὐτούς τούς ἀνθρώπους καί νά τούς στηρίξουν μέ ὅποιο τρόπο μποροῦν, πάντοτε μέ πολλή ἀγάπη καί διάκριση. E K Δ P O M E Σ Καθ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους ὁ Σύλλογός μας ὀργανώνει ἡμερήσιες καί πολυήμερες προσκυνηματικές ἐκδρομές γιά τούς φίλους μας, καθώς καί ἐπισκέψεις σέ φυλακές, ὅπου εἶναι δυνατόν. Ζητῆστε πληροφορίες στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου, στά τηλέφωνα και Ὑπεύθυνη Ἐκδρομῶν κα Ἑλένη Κατηφόρη, τηλέφωνο (οἰκία). 2 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

4 j Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ h Ὅπως πολλά παιδιά στή φυλακή, ἔτσι κι ἐγώ ἄφησα νωρίς τό σχολεῖο. Γιατί κανείς δέ μοῦ εἶπε ποτέ πόσο σημαντικό εἶναι νά ἔχεις τό ἀπολυτήριο. Γιατί κανείς στήν οἰκογένειά μου δέν τέλειωσε τό σχολεῖο. Γιατί ἔπρεπε νά δουλέψω ἀπό μικρός καί γιατί τελικά ἔμαθα ἀπό μικρός ὅτι μπορεῖ κανείς νά βγάλει λεφτά εὔκολα, χωρίς νά κοπιάσει. Δέν ξέρω ἄν οἱ γονεῖς μου εἶναι περήφανοι γιά μένα, ἄν ντρέπονται ἤ ἄν μέ σκέφτονται. Θέλω μόνο, ὅταν βγῶ ἀπό δῶ μέσα, νά κάνω πιά κάτι πού ἀξίζει. Δ.Ι. Αὐτό πού λείπει περισσότερο σέ ἕναν κρατούμενο εἶναι ἡ ἐλευθερία. Ὅταν εἶσαι γιά καιρό κλεισμένος στή φυλακή, νιώθεις πραγματικά ὅτι ἡ ἐλευθερία εἶναι τό πᾶν στή ζωή. Γιατί, χωρίς τήν ἐλευθερία σου, δέν μπορεῖς νά κάνεις τίποτα ἀπ ὅσα ὀνειρεύεσαι στή ζωή σου. Ἔπειτα ἀπό 3,5 χρόνια στή φυλακή, ἔχω καταλάβει ὅτι δέν εἶναι τά λεφτά τό πᾶν, ἀλλά ἡ ἐλευθερία σου γιά νά κάνεις ὅσα πράγματα ἔχουν ἀξία. Παλιά γιά μένα τό μόνο πού ἄξιζε ἦταν τά λεφτά καί οἱ γυναῖκες. Ἡ διασκέδαση καί ἡ καλοπέραση. Τώρα πιά συνειδητοποιῶ ὅτι δέν εἶναι τά λεφτά καί ἡ διασκέδαση τό πᾶν στή ζωή, ἀλλά ἡ οἰκογένεια. Γι αὐτό ἀρχίζω νά κάνω διαφορετικά πράγματα, γιά τόν ἑαυτό μου πρῶτα ἀπ ὅλα καί μετά γιά τούς δικούς μου, τούς γύρω μου. Καί τά καταφέρνω. Θέλω πιά νά κάνω κάτι διαφορετικό. Ὅ,τι ἔκανα παλιά. Ὅταν ἤμουν ἀκόμα μικρός. Μέ τόν ἱδρῶτα μας, ὄχι μέ τήν εὐκολία. Ἐδῶ καί 1,5 χρόνο ἔχω κόψει τό κάπνισμα καί πολλά ἄλλα πράγματα πού εἶχαν σχέση μέ τήν παλιά μου ζωή, γιατί κατάλαβα τά λάθη μου. Ὅταν καταλάβεις τά λάθη σου, ἀλλάζουν ὅλα. Καί ὁ τρόπος σκέψης καί ὁ τρόπος ὁμιλίας καί ὁ τρόπος συμπεριφορᾶς σου ἀπέναντι στούς ἄλλους. Μακάρι ὅλα νά χαν γίνει νωρίτερα... Ι.β. Ἀπόψεις ἀνηλίκων κρατουμένων ἀπό τό φυλλάδιο «Τό Τραῖνο τῆς Ζωῆς», τό ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ἡ ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

5 Τ ρ Ο Μ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ἡμερησία 9 Ἀπριλίου 2009 Πανευρωπαϊκή ἔρευνα σέ μαθητές «Ἔκρηξη» τῶν ναρκωτικῶν σέ Ἑλληνόπουλα ἐτῶν Κατακόρυφη αὔξηση παρουσιάζει τά τελευταῖα χρόνια τό ποσοστό τῶν Ἑλληνόπουλων πού κάνει χρήση παράνομων ναρκωτικῶν οὐσιῶν. Ἐνδεικτικό εἶναι ὅτι τό 1984 τό ποσοστό τῶν ἀγοριῶν ἡλικίας ἐτῶν ἔφτανε τό 9,6%, ἐνῶ τό 2007 τό ποσοστό ἀνῆλθε σέ 18,1%! Ὡστόσο, οἱ μαθητές στήν Ἑλλάδα σέ σχέση μέ τούς συμμαθητές τους σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες ἐμφανίζουν μικρότερα ποσοστά χρήσης ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν, κατατάσσοντας τή χώρα μας στίς τελευταῖες θέσεις σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό κάπνισμα καί τά ναρκωτικά. Τά παραπάνω στοιχεῖα περιλαμβάνονται στήν Ἔκθεση τῆς Πανευρωπαϊκῆς Ἔρευνας γιά τή χρήση ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε σέ δεῖγμα ἄνω τῶν μαθητῶν ἡλικίας ἐτῶν ἀπό 35 χῶρες, μεταξύ τῶν ὁ - ποίων καί ἡ Ἑλλάδα. Στή χώρα μας ἡ ἔρευνα περιέλαβε μαθητές ἡλικίας ἑτῶν καί πραγματο - ποιήθηκε ἀπό τό Ἐρευνητικό Πανεπιστημιακό Ἰνστιτοῦτο Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς (ΕΠΙΨΥ). Σύμφωνα μέ τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας: Σχεδόν οἱ μισοί μαθητές ἡλικίας ἐτῶν στήν Ἑλλάδα ἔχουν δοκιμάσει τσιγάρο. Ἀπό αὐτούς 1 στούς 5 εἶναι καθημερινός καπνιστής καί 1 στούς 10 «βαρύς καπνιστής» (καπνίζει τουλάχιστον 10 τσιγάρα τήν ἡμέρα). Ἕνας στούς 7 μαθητές πίνει μέ συχνότητα 2-3 φορές τήν ἑβδομάδα. Ποσοστό 42% ἀναφέρουν ὑπερβολική χρήση ἀλκοόλ (μέ 5 ἤ περισσότερα ποτά τή φορά) καί τό ἴδιο ἔχουν κάνει πάνω ἀπό 3 φορές τό 15%. Συνολικά, τό 12% τῶν μαθητῶν ἀναφέρουν χρήση παράνομων οὐ - σιῶν ἔστω καί μία φορά, ἀπό τούς ὁποίους οἱ μισοί ἔχουν ἐπαναλάβει τή χρήση. ΕΛΕΝΗ ΠΕΤρΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

6 ΑΡΓΙΑ ΜΗΤΗΡ ΠΑΣΗΣ ΚΑΚΙΑΣ Ὅσο κοινότυπο καί νά φαίνεται τό ἀρχαῖο ρητό, τό ὁποῖο ὅλοι μας τό ἔχουμε μάθει ἀπό τά σχολικά μας χρόνια, παρ ὅλα αὐτά δυστυχῶς δέν ἔχει ἐμπεδωθεῖ ἀπό πολλούς ἀπό ἐμᾶς, ἀλλά καί ἀπό τήν διοίκηση. Τό μεγάλο πρόβλημα τῶν φυλακισμένων εἶναι οἱ ἀτελείωτες «χαμένες» ὧρες μέσα στήν φυλακή. Ναί, ὑπάρχουν προγράμματα ἐπαγγελματικῆς ἐπιμόρφωσης (γιά λίγους) καί σχολεῖα (ἰδίως γιά ἀνηλίκους). Δέν φτάνουν αὐτά, ὅμως. Ἡ ἀπογοήτευση, ἡ αἴσθηση ὅτι εἶσαι ἄχρηστος, ἡ κατάθλιψη θά μποροῦσαν νά ἐξαλειφθοῦν ἤ νά μειωθοῦν πολύ, ἐάν ὁ φυλακισμένος εἶχε κάποια ἐργασία καί, ἀπό αὐτή, ἀποκτοῦσε ἕνα μικρό εἰσόδημα πού τό μισό θά μποροῦσε νά τό καταναλώσῃ στήν φυλακή καί τό ἄλλο μισό ὑποχρεωτικά θά τό ἐλάμβανε μαζί μέ τό ἀποφυλακιστήριό του. Σήμερα, κάποιοι πού ἔχουν εἰδικές δεξιότητες κατασκευάζουν χειροτεχνήματα. Κάποιοι ἄλλοι κάνουν μεροκάματα, δουλεύουν, δηλαδή, στήν φυλακή (ὅταν χρειάζεται) καί ὑπολογίζεται ἡ 1 ἡμέρα κράτησης σάν 2. Καλό εἶναι τό μέτρο, ἀλλά πρέπει νά ἐξειδικευθεῖ. Ἐάν δέ κάποιος φυλακισμένος εἶναι ἀγράμματος, θά πρέπει νά παρακολουθῇ μαθήματα Δημοτικοῦ. Δέν μπορεῖ κάποιος νά ἔχει περάσῃ 8 ἤ καί 10 καί πλέον χρόνια τῆς ζωῆς του στή φυλακή, νά μήν ἔχει ἀσχοληθῆ μέ τίποτε ὅλα αὐτά τά χρόνια, καί νά μήν ἔχει ἕνα μικρό κομπόδεμα, τοὐλάχιστον γιά τόν πρῶτο καιρό μετά τήν ἀποφυλάκισή του. Ἄς μᾶς ἀπασχολήσῃ σοβαρά τό ζήτημα. Κυρίως τήν πολιτεία. Θά βροῦμε κάποια λύση. Ἴσως ὄχι τήν ἰδανική. Νά γίνη, ὅμως, μιά ἀρχή. Γνωρίζουμε ὅτι εἶναι σύνθετο τό πρόβλημα. Εἶναι χωροταξικό, ἀσφαλείας, ἐπιτήρησης, διάθεσης προϊόντων. Εἶναι σοβαρό τό θέμα. Ἄς γίνῃ κά- ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

7 τι. Τότε ἡ ὀργή τῶν φυλακισμένων θά μαλακώσῃ, θά νοιώσουν δημιουργικοί, ὄχι «ἀπόκληροι» τῆς κοινωνίας καί θά ἔχῃ δημιουργηθῇ τό ὑπόστρωμα γιά τήν ὁμαλή ἐπανένταξή τους στήν κοινωνία. q i ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗΣ ( ) Ἱδρυτής τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ» Πέρασαν 10 χρόνια πού δέν ἔχουμε μαζί μας τόν ἐργάτη του Εὐαγγελίου πού ἵδρυσε καί δημιούργησε τόν ΟΝΗΣΙΜΟ. Ἀφιέρωσε τήν ζωή του γιά τό ἔργο καί τούς σκοπούς τοῦ Συλλόγου. Ἐργαζόταν ἄοκνα, ἀνιδιοτελῶς, γιά τούς πονεμένους συνανθρώπους μας. Πρωτεργάτης στίς ἀποφυλακίσεις, ἐξαγορές ποινῶν, πληρωμή ἐνοικίων, φιλοξενία στόν ξενῶνα, δημιουργία βιβλιοθηκῶν στίς φυλακές, παροχή φαγητοῦ στό Μεταγωγῶν Ἀθηνῶν καί τόσες ἄλλες δραστηριότητες. Τό περιοδικό «Φίλοι Φυλακισμένων», πού μέ δική του πρωτοβουλία ἐξεδόθη, ἔτυχε συστάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἀείμνηστος ἱδρυτής τοῦ ΟΝΗΣΙΜΟΥ, γεννημένος στήν Πάτρα ἀπό εὐσεβεστάτους γονεῖς, προσέφερε τά μέγιστα καί στήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή. Δεῖγμα τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς του καί τῆς ἀνθρωπιᾶς του εἶναι οἱ πολλές τιμητικές του διακρίσεις, μέ κορυφαία τό βραβεῖο Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Τό ἔργο που ἐθεμελίωσε, μέ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου καί τίς εὐχές τοῦ προστάτου μας Ἁγίου Ὀνησίμου, καρποφόρησε. Ὁ Κύριος ἄς ἀναπαύῃ τήν ψυχή του, ἡ ὁποία θά χαίρεται γιά τήν συνέχεια τοῦ ἔργου πού ἄρχισε. q 6 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

8 Οἱ χριστιανοί σήμερα Ὅταν ο σύγχρονος χριστιανός μιλάει για τόν Θεό, ἐννοεῖ, λίγο πολύ, κάτι πού βρίσκεται πέρα μακριά στόν οὐρανό, ἄγνωστο, ἀκατανόητο, φοβερό, ἀπλησίαστο, πού ἁπλά τό ἀποδέχεται, χρήσιμο γιά ὥρα ἀνάγκης, μερικές φορές τοῦ ἀποδίδει μαγικές ἰδιότητες καί συχνά ἐπαναλαμβάνει τό ἀνορθόδοξο «πίστευε καί μή ἐρεύνα». Κατά τ ἄλλα, αὐτή ἡ πίστη στόν Θεό δέν ἐπιφέρει οὐσιαστική ἀλλαγή στήν ζωή τοῦ χριστιανοῦ. Μπορεῖ νά ἐκκλησιάζεται μερικές Κυριακές, νά ἔχῃ στήν βιβλιοθήκη του σύγχρονα πνευματικά βιβλία, παλιές εἰκόνες στο σαλόνι, κάποιο κομποσχοίνι στό χέρι, νά δίνῃ καί λίγη ἐλεημοσύνη. Ὅμως, παραμένει ἀνυπόμονος στό ὅτι οἱ ἄλλοι δέν εἶναι ὅπως τούς θέλει, μίζερος γιά τά χρήματα, βυθισμένος στόν ἀτομισμό, στήν καλοπέραση, στό ἄγχος, στόν ἀνταγωνισμό. Αὐτό, ὅμως, δέν εἶναι ζωή ἐν Χριστῷ μυρίζει θάνατο. Σέ τί διαφέρει ὁ χριστιανός σήμερα ἀπό τόν ὑπόλοιπο κόσμο; Ὅταν δέν ἔχει μακροθυμία, πραότητα, χαρά, ἁπλότητα καί κυρίως ταπείνωση, σημαίνει ὅτι δέν ἔχει νοιώσει τίποτε ἀπό τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Ζωή πού ἀνακαινίζει, μεταμορφώνει καί ὡραιοποιεῖ τόν ἄνθρωπο καί μέσα ἀπό τίς καθημερινές δυσκολίες. Ὁ χριστιανός, πρῶτα πρῶτα, καλεῖται νά σκύψῃ καί νά ἀκούσῃ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

9 τήν φωνή τοῦ Εὐαγγελίου, πού τόν καλεῖ σέ μία συνεχῆ διακινδύνευση τῆς αὐτάρκειας πού τόν διακατέχει, τοῦ πονηροῦ λογισμοῦ ἐκείνου πού τόν κινεῖ νά λέῃ: «Ἐμεῖς, δόξα τῷ Θεῷ, δέν κάνουμε τά φοβερά καί αἰσχρά πού βλέπουμε καθημερινά στήν τηλεόραση. Ἡ σκέψη αὐτή εἶναι μᾶλλον δαιμονοκίνητη καί ὁ ἐφησυχασμός πού δίνει ἀσφαλῶς δέν εἶναι καθόλου ἀγαθός. Δέν θά δώσουμε λόγο στόν Θεό μόνο γιατί δέν πράξαμε τό κακό, ἀλλά καί γιατί δέν πράξαμε τό καλό, δέν ἀγαπήσαμε τρυφερά τήν ἀρετή. Ἔχουμε μιά μαγική ἀντίληψη περί Ἐκκλησίας ἐμεῖς οἱ χριστιανοί σήμερα. Λέμε: «Ἄν ἔλθῃς στήν Ἐκκλησία, οἱ δουλειές σου θά πᾶνε καλά». Μά ὑπάρχουν χριστιανοί πιστοί πού εἶναι ἄνεργοι, νέοι ἐπιστήμονες ἀδιόριστοι, ἔμποροι πτωχεύσαντες. Λέμε: «Ἄν δέν ἔλ θῃς στήν Ἐκκλησία, θά καταστραφεῖς». Μά ὁ Χριστός δέν πίεσε ἐρχόμενος καμμία συνείδηση. Δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά ἀπειλοῦμε, νά φοβερίζουμε τόν κόσμο, παιανίζοντας μάλιστα ἕναν σκοπό πού μιλᾷ γιά ἕναν Θεό ἀνύπαρκτο, ἕναν Θεό, δηλαδή, τιμωρό, ἐκδικητή, τρομοκράτη, φθονερό, ἀντίδικο. Ἕναν Θεό πού μοιράζει καλές θέσεις ἐργασίας, παχυλούς μισθούς, ὑψηλές συντάξεις, ἐπιδόματα, εὐζωΐα, μακροζωΐα καί λοιπά. Μοιάζουμε μέ διαφημιστές νέων προϊόντων ὀ - μορφιᾶς ἤ συνηγόρους τοῦ ἀδικημένου Θεοῦ. Δέν ἔχουμε νοιώσει ἀκόμη ἐμεῖς οἱ χριστιανοί τοῦ δύστροπου εἰκοστοῦ αἰῶνος ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός πού σώ- 8 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

10 ζει καί δέν σώζεται ἀπό κανέναν μας. Ὁ Χριστός εἶπε, ἄν θέλουμε ἀπό τήν καρδιά μας τήν τελειότητα, ἄς τόν ἀκολουθήσουμε. Οἱ σημερινοί χριστιανοί γίνονται εἰσαγγελεῖς, βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως, μέ ζῆλο ἀνεπίγνωστο, μέ σπουδή ἀδιάκριτη, μέ νόθο ἱεραποστολισμό. Μά, ἀγαπητοί μου, ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἦταν ἄρρωστοι, φτωχοί οἱ πιό πολλοί, συχνά κυνηγημένοι, ἀνήμποροι, καταφρονεμένοι, δέν τούς ἔπιανε τό μάτι σου. Ὁ Χριστός ἐδοξάσθη στόν Γολγοθά. Ὁ πόνος εἶναι συνοδοιπόρος μας στήν ζωή. Τό σύμβολο τοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι ὁ Σταυρός. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ παραπληροφόρηση. Στήν Ἐκκλησία μέσα συνεχίζεται, ἐνυπάρχει ὁ πόνος, ἀλλά ἔχει νόημα, ἔχει διέξοδο, ὁδηγεῖ σέ ἀνάσταση. Δέν ἔ - χουμε τό δικαίωμα, ὡς ὁρισμένοι ὑποψήφιοι πολιτικοί, νά ξεγελᾶμε τόν λαό, ὑποσχόμενοι ἐπιγείους παραδείσους. Ὁ Χριστός εἶπε ὅτι θά ἔχουμε στόν κόσμο αὐτόν θλίψη. Δέν μακαρίζει ὅσους χασομεροῦν στά γέλια. Ἐπιθυμοῦμε καί δημιουργοῦμε ἕναν νεοχριστιανισμό στά μέτρα μας, στίς ἀνάγκες μας, ἄκοπο, ἄμοχθο, πρόχειρο, εὔκολο, δίχως κανένα κόστος, ἀντιασκητικό, τελικά ἀντιευαγγελικό. Σέ αὐτή τήν προοπτική, ἡ Θεία Λειτουργία στόν ναό εἶναι μιά ἁπλή ἀκρόαση τῶν λεγομένων, μία θέαση τῶν τελουμένων πού θά μπορῇς νά τήν παρακολουθῇς πιό ἥσυχα καί ἀπό τήν πολυθρόνα σου στό σπίτι ἀπό τήν τηλεόραση ἤ τό ραδιόφωνο στό αὐτοκίνητο. Δέν εἶναι θυσία, συμ- ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

11 μετοχή, ἐγρήγορση, ἐπί τῷ αὐτῷ πάντων τῶν ἀδελφῶν συγκοινωνούντων καί θερμά δεομένων. Ἄν δέν γνωρίσουμε τό φῶς τῆς χάριτος, λέμε ὅτι εἴμαστε καλά καί στό ἡμίφως. Στό φῶς ἀποκαλύπτεται ἡ πραγματικότητά μας. Μέσα στό φῶς θ ἀποκαλυφθῇ ἡ Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκ - κλησία δέν εἶναι αὐτό πού φανταζόμαστε, πού νομίζουμε, πού θά θέλαμε νά εἶναι. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιά μητρική ἀγκάλη, πού ὅλους θέλει νά σώσῃ, ἄν θελήσουν νά σωθοῦν. Δέν εἶναι θεσμός, δέν εἶναι ἰδεολογία, δέν εἶναι παράταξη, δέν εἶναι σύστημα, δέν εἶναι μέρος. Ἡ Ἐκκλησία δέν δικάζει, δέν τιμωρεῖ, δέν ψάχνει γιά ὀπαδούς, δέν μετασχηματίζεται, δέν διαιρεῖ, δέν κουράζεται, δέν ξεκουράζεται, δέν ἀνησυχεῖ νά πείσει ἀποστομωτικά, νά ὑποδουλώσει καί νά κατατροπώσει κανέναν καί ποτέ. Προσέξτε το, παρακαλῶ. Οἱ χριστιανοί σήμερα πρέπει νά γίνουμε οἱ ἄνθρωποι τῶν καθαρῶν βιωμάτων, νά μιλᾷ πιό βροντερά ἡ ζωή μας ἡ διά ἀπό τά πολλά λόγια μας, νά μήν ἀπαιτοῦμε μέ προπέτεια τό θαῦμα, νά μή βιαζόμαστε στήν προσευχή, ν ἀκοῦμε καί τόν ἄλλο, ὅποιος κι ἄν εἶναι, νά ὑπομένουμε τήν ἀντίδραση, τήν ἀντίσταση τοῦ ἄλλου, νά συνεργασθοῦμε μέ τόν Θεό. Ἐμεῖς θά τοῦ δώσουμε τόν ἑκούσιο κόπο μας, τήν ἄσκηση, κι Ἐκεῖνος τήν χάρη Του καί τό ἔλεός Του, ἀφοῦ πάντοτε ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι συνεργεία Θείας Χάριτος καί ἀνθρώπινης ἐνέργειας. Ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε κατ εἰκόνα Θεοῦ κι ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας του εἶναι ἡ θέωση. Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου, τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἁγιάζουν τόν ἀγωνιζόμενο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος καθαριζόμενος φωτίζεται καί θεώνεται. Αὐτή εἶναι ἡ ὀρθόδοξη θεολογία, ἡ ἀνθρωπολογία, ἡ ἐκκλησιολογία καί ἡ ἀσκητική τῆς Ἐκκλησίας μας. Μήν ψάχνουμε γιά ἄλλες ἀτραπούς, ὅταν μία εἶναι ἡ ὁδός τῆς σωτηρίας, τῆς θεώσεως, τῆς τελειότητος. Ἀπό τό βιβλίο «Οἱ χριστιανοί σήμερα» τοῦ Μοναχοῦ Μωϋσέως Ἁγιορείτου 10 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

12 ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ k p l Γέροντα, εἶναι μερικοί ἄνθρωποι, πού, ἐνῶ ἔχουν ἀκούσει πολλά γιά τόν Χριστό, δέν λένε ν ἀλλάξουν. Δέν γυρίζουν! Τί συμβαίνει μ αὐτούς; Αὐτοί εἶναι πολύ γυρισμένοι ἀπό τήν ἄλλη μεριά καί θέλει πολλή προσευχή γιά νά γυρίσουν ἀπό τήν καλή μεριά. Ἐάν ἕνας ἄνθρωπος εἶναι καλός, πονετικός, μήν τόν φοβᾶσαι. Ἄν, π.χ., πίνει ἤ παίζει χαρτιά καί ἔχει ἄλλα πάθη καί δέν πιστεύει, ἀλλά ὅταν δεῖ ἕναν φτωχό, λυπᾶται, ταράζεται, θέλει νά βοηθήσει, αὐτόν μήν τόν φοβᾶσαι, θά τόν βοηθήσει ὁ Χριστός. Ἀλλά ἄν κάποιος εἶναι σκληρός καί παρ ὅλο ποὔχει πολλά ἐπιμένει καί σκληραίνει, αὐτός... δέν πάει καλά!!!»νά, ἦταν μιά γυναῖκα στήν Αὐ - στρία, πολύ πλούσια. Ξόδεψε ὅλη τήν περιουσία της στούς φτωχούς. Δίνε ἀπό δῶ, δίνε ἀπό κεῖ, στό τέλος ἔμεινε χωρίς τίποτα. Φρόντισαν ἐκεῖ κάτι γνωστοί της καί τήν ἔβαλαν σ ἕνα ἀριστοκρατικό γηροκομεῖο. Πήγαινε ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

13 ἐκεῖ κάποιος γνωστός μου καί τῆς ἔλεγε γιά τόν Χριστό. Αὐτή δέν πίστευε. «Σέ παρακαλῶ, ἄς ἀλλάξουμε κουβέντα», τοὔλεγε. Στό τέλος, μιά φορά τῆς παρουσιάστηκε ὁ ἴδιος ὁ ΧρΙΣΤΟΣ. Ὄχι σέ ὅραμα, ἀλλά φανερά. Μετά, κλάματα αὐτή καί μετάνοια. «Πού μοὔλεγες ἐσύ κι ἐγώ δέν πίστευα», ἔλεγε στόν γνωστό μου.»ὅταν ἐρχόταν καί μοὔλεγε νά κάνω προσευχή γι αὐτήν, ὄχι, τοὔλεγα, δέν κάνω, γιατί αὐτή δικαιοῦται τή θεία βοήθεια.»μέχρι ἐκεῖ καταδέχεται ὁ ΧρΙ- ΣΤΟΣ, νά ἔρθει ὁ ἴδιος! p Εἶναι μερικοί γονεῖς πού, ἄν μάθουν ὅτι τό παιδί τους θά γεννηθεῖ μογγολάκι, πᾶνε καί τό σκοτώνουν. Κάνουν ἔκτρωση. Λές καί δέν εἶναι ἄνθρωπος ἤ δέν ἔχει ψυχή... Λές καί δέν μπορεῖ νά κερδίσῃ τόν Παράδεισο... Καί ξέρεις τί καλοσύνη ἔχουν τά καημένα. Νά, ἕνα πού γνωρίζω κάνει καί καλή προσευχή... Κάνει καί πολλές μετάνοιες... Μούσκεμα στόν ἱδρῶτα γίνεται... Τέτοιο φιλότιμο ἔχει. (Θυμήθηκε κάτι καί χαμογέλασε). Μετά, ὅταν πεινάσει, τρίβει τήν κοιλίτσα του μέ τό χέρι καί λέει στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας: «Παναγίτσα, τώρα πάω φάω καί μετά πάλι ἔρθω προσευχή». Γέλασε χαρούμενος ὁ γέροντας. Μέ κομποσχοίνι, γέροντα, κάνει προσευχή; Ναί, καί μέ τό κομποσχοίνι... Μετά, ξέρεις τί καλοσύνη ἔχει;... Νά, μιά φορά τό κορόϊδευαν κάτι παιδιά στήν γειτονιά καί ἔπιασαν νά τό σκουντάνε... σχεδόν τό δέρναν τό καημένο. Τό βλέπει ὁ πατέρας ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

14 ὁρμάει... Πιάνει ἕνα παλιόπαιδο καί, πάνω στόν θυμό του, ἦταν ἕτοιμος νά τό δείρει.»μπαίνει στή μέση τό μογγολάκι, πιάνει τά χέρια τοῦ πατέρα νά τόν ἐμποδίσει, τόν κοιτᾶ στά μάτια καί τοῦ λέει: «ΧρΙΣΤΟΥΛΗΣ, ΧρΙΣΤΟΥΛΗΣ», (δηλαδή ἤθελε νά πεῖ ὅτι δέν μᾶς λέει ἔτσι ὁ Χριστός)... Τόν πῆραν μετά τά δάκρυα τόν πατέρα...»εἶδες ἀγάπη πού εἶχε!!!»δηλαδή οἱ ἄλλοι... οἱ «ἔξυπνοι», πού κάνουν ἕνα σωρό κακίες, εἶναι καλύτεροι;... Αὐτό τό παιδάκι, λοιπόν, ἔπρεπε νά τό σκοτώσουμε;... Ὄχι, γέροντα, ἀλλά νά, εἶναι δύσκολα γιά τούς γονεῖς. ΑΥΤΟΣ θά βάλῃ καί τούς γονεῖς του στόν ΠΑρΑΔΕΙΣΟ Μέ τήν ὑπομονή πού θά κάνουν ἐξ αἰτίας του οἱ γονεῖς θά μποῦν στόν Παράδεισο. Ἀπό τό βιβλίο «Ὁ πατήρ Παΐσιος μοῦ εἶπε» Ἀθαν. Ροκοβαλῆ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

15 Ἡ συζήτηση μέ τούς καταδίκους Ἀληθινή Ἱστορία Αὐτό τόν φυλακισμένο τόν συνάντησα ἐπίσης στά κάτεργα. Ἦταν φους τῶν καημένων αὐτῶν καταδί- εἶναι θεμελιωμένα πάνω στούς τά- 67 χρονῶν. Ἡ ποινή του τελείωσε καί κων, πού τούς σκότωσε αὐτό τό θηρίο... Καί ξέρετε, παππούλη, πόσες τώρα ζοῦσε ἔξω ἀπό τήν φυλακή. Τόν ἐπισκέφθηκα τόν Ἰούνιο. Αὐτός μαζί ἀθῶες ψυχές πέθαναν ἀπό τό χέρι μέ ἄλλους φυλακισμένους ζοῦσε του; Νομίζω, παππούλη, ὅτι ἡ Κόρα σ ἕνα ὄρυγμα σκεπασμένο ἀπό πάνω... Ὅλοι οἱ φυλακισμένοι μέ δέχθηχουν τά ἅγια λείψανα, ἀλλά πόσα λεί- εἶναι δεύτερο Κίεβο: Στό Κίεβο ὑπάρκαν μέ πολλή ἀγάπη. Κάθισα μαζί του ψανα ἀθώων, μαρτύρων, καταδίκων ἔξω στό χορτάρι καί αὐτός ἄρχισε νά ὑπάρχουν ἐδῶ στήν Κόρα!... μοῦ διηγεῖται τήν ζωή του στά κάτεργα Ὄχι, εἶπε ἕνας ἄλλος κατάδικος, στόν ποταμό Κόρα καί πῶς ὁ ραζγκλιλδιάεφ, ὁ ὑπεύθυνος στά κάτεργα καλό ἀπ αὐτή τή ζωή. Ἄν ἡ ἐξουσία νά μήν περιμένετε, φίλοι μου, τίποτα τῆς Κόρα, παρ ὀλίγον νά τόν σκοτώσῃ μέ τά σκυλιά του. Μᾶς πλησία- πρέπει νά περιμένουμε καμμία ἀνα- σταύρωσε τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς δέν σαν καί οἱ ἄλλοι καί ὁ καθένας τους κούφιση ἀπ αὐτό τόν κόσμο. Ὁ κόσμος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. Μέ θεω- διηγήθηκε κάτι ἀπό τήν ζωή του... Σκεφτεῖτε, παππούλη, τί μᾶς ἔκανε αὐτός ὁ ραζγκιλδιάεφ. Ἔλεγε, γιά λου ἀναρχικός. Ὅλη τήν ζωή μου ὑποροῦν ἀναρχικό, ἀλλά δέν εἶμαι καθό- παράδειγμα, στούς φυλακισμένους νά φέρω γιά τό ὅτι θεωρῶ τούς ἀνθρώπους ἴσους μεταξύ τους. Τώρα, παπ- σκάψουν ἕναν λάκκο καί μετά ἔδινε τήν ἐντολή νά θάψουν σ αὐτό ζωντανούς κάποιους ἀπ αὐτούς Οἱ κατάδι- ζωή μας. Ἐδῶ καί πέντε χρόνια ἀκοπούλη, δέν ὑπάρχει ὁ Χριστός στήν κοι ἀρχίζουν νά κλαῖνε. Κάθε μέρα ἤ λουθῶ τό Εὐαγγέλιο καί αἰσθάνομαι ἀπαγχόνιζε κάποιους ἤ σκότωνε μέ τά πολύ καλά. σκυλιά ἤ ἔθαβε ζωντανούς. Ξέρετε, Μία γυναῖκα: παππούλη, τά σπίτια ἐδῶ στήν Κόρα Ναί, Ἀνδρέα, ἀλλά εἶναι δύσκο- 14 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

16 λο νά ζῇ κανείς ὅπως ζῇς ἐσύ. Εἶσαι μόνος σου καί ὅλα τά χρήματα πού βγάζεις τά μοιράζεις σέ μᾶς τούς φτωχούς. Μόνο ἕνα πουκάμισο ἔχεις καί ἕνα παντελόνι. Γι αὐτόν πού ἔχει οἰκογένεια εἶναι ἀδύνατον νά ζῇ μία τέτοια ζωή. Μία ἄλλη φυλακισμένη: Μποροῦμε, νομίζω, νά ζοῦμε ὅπως ζῇ ὁ Ἀνδρέας. Πρέπει, ὅμως, νά τά στερηθοῦμε ὅλα καί ὅλους νά τούς ἀγαπᾶμε. Ἀλλά, ὅταν βλέπουμε παντοῦ γύρω μας τήν ἀδικία... Ἀνδρέας: Ὄχι, φίλοι μου, δέν πρέπει νά ψάχνουμε ἔξω ἀπό μᾶς τήν ἀλήθεια. Γιά μᾶς μόνον ἕνας δρόμος ὑπάρχει, νά κρατήσουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι αὐτή τήν ἀλήθεια καί νά τήν ἐφαρμόσουμε στήν ζωή μας καί αὐτό θα εἶναι καλό... Καλέ μας παππούλη, εἶστε παρηγοριά μας καί σωτηρία. Πρίν ἀπό τέσσερις ἡμέρες ἔγινε ἐδῶ πραγματικά ἕνα θαυμαστό γεγονός: Δύο φυλακισμένοι μάλωσαν μεταξύ τους καί ὅλοι ἐμεῖς ἤμαστε σίγουροι ὅτι τό ἴδιο βράδυ κάποιος ἀπό τούς δύο θά σκοτώσῃ τόν ἄλλο. βλέπουμε τόν ἕναν ἀπ αὐτούς (ἦταν πρίν ἕνας φοβερός ἄνθρωπος, δήμιος στήν φυλακή μας) νά χτυπᾷ τήν πόρτα τοῦ ἄλλου. Αὐτός ὁ δεύτερος πῆρε ἕνα κομμάτι σίδερο καί βγῆκε ἔξω νά τόν συναντήσει. Σήκωσε τό χέρι του γιά νά τόν χτυπήσῃ, ἀλλά ἀμέσως τό κατέβασε. Ὁ δήμιος αὐτός ἔπεσε στά πόδια του καί τοῦ εἶπε: «Ὁ παππούλης μας μᾶς εἶπε νά τούς συγχωροῦμε ὅλους, ὅ,τι καί νά μᾶς κάνουν, καί ἐγώ τώρα, πρίν βασιλέψῃ ὁ ἥλιος, σέ συγχωρῶ συγχώρησέ με καί ἐσύ. Ὅλες οἱ γυναῖκες μας καί ἐμεῖς μαζί τους ὅταν εἴδαμε αὐτό τό θέαμα ξεσπάσανε σε κλάματα. Νά, παππούλη, τί κάνει ἡ διδασκαλία σας. Σᾶς ἱκετεύουμε νά μήν μᾶς ἐγκαταλείψετε τούς καημένους». Μέ συγκίνησε πάρα πολύ αὐτή ἡ διήγηση τοῦ Ἀνδρέα... Ἀπό τό βιβλίο «Ἀπό ὅσα εἶδα καί ἔζησα» Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

17 «ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΗΜΗΝ» Τοῦ κ. Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου Ἦταν ἀρκετό τό βαθύ περιεχόμενο τῆς φράσης αὐτῆς, γιά νά προκαλέσῃ τήν αἰφνίδια μεταστροφή τοῦ Φραγκίσκου Καρνελούτι: «Ἐν φυλακῇ ἤμην, καί ἐπεσκέψασθέ με» (Ματθ. ΚΕ 39). Ὁ λαμπρός αὐτός νομικός ἀφηγήθηκε ὅτι ἐνῶ ξεφύλλιζε τό Εὐαγγέλιο, πού ἔπεσε συμπτωματικά στά χέρια του, διάβασε μιά φράση πού ἔλεγε: «Ἤμουν στή φυλακή καί μέ ἐπισκεφθήκατε». Τότε, ὅπως διηγεῖται ὁ ἴδιος, ξανάρθαν στή μνήμη μου οἱ πολυάριθμοι φυλακισμένοι, τούς ὁποίους γνώρισα ὡς ποινικολόγος. Ξανάδα τούς δολοφόνους, τούς βιαστές, τούς πατροκτόνους, τούς ἀπαγωγεῖς, ὅλους ἐκείνους τούς ἀνθρώπους πού ζοῦν σέ κτηνώδη κατάσταση. Καί νά πού ὁ Θεός τῶν Χριστιανῶν κατέβαινε στό ἐπίπεδό τους. Δέν ταυτιζόταν, τουλάχιστον, μέ τόν ἀξιοθαύμαστο πολιτικό κρατούμενο ἤ μέ τό θῦμα μιᾶς ἄδικης κατηγορίας. Ὄχι. Ἡ φράση «στή φυλακή ἤμουν» περιελάμβανε ὁποιονδήποτε ἀπατεώνα ὅλους τούς κοινούς ἐγκληματίες. Τότε κατάλαβα, συμπεραίνει ὁ Καρνελούτι, ὅτι καμμιά θρησκευτική φαντασία δέν μπορεῖ νά ἔχῃ ἐπινοήσῃ ἕναν παρόμοιο Θεό. Μόνο ὁ Δημιουργός αὐτῶν τῶν ἀσήμαντων καί ἀπελπισμένων ἀνθρώπων εἶχε τή δύναμη νά ταυτιστῇ μαζί τους». Ναί. Αὐτή ἡ ταύτιση τοῦ Θεανθρώπου μέ τόν φυλακισμένο τόν κάθε παράνομο καί παραβάτη ἀποτελεῖ καί τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἕνα μεγαλεῖο πρωτόγνωρο καί πρωτάκουστο. Ὁ Θεός νά ὀνομάζῃ «ἀδελ- 16 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

18 φούς» Του ὄχι μόνο τούς δίκαιους, ἀλλά καί τούς ἁμαρτωλούς. Τό μεγάλο ἠθικό καί κοινωνικό μας λάθος εἶναι νά διαχωρίζουμε τούς ἀνθρώπους σέ δίκαιους καί ἁμαρτωλούς σέ ἀνώτερης καί κατώτερης τάξεως ἀνθρώπους σέ πρόσωπα φιλικά καί σέ πρόσωπα ἀπωθημένα στή σκέψη καί, προπάντων, στήν καρδιά μας. Σέ μιά του ἑρμηνευτική ὁμιλία στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἐλέγχει μέ ἔντονο τρόπο αὐτούς πού περιφρονοῦν τούς φυλακισμένους, ὅταν τούς παρατηρεῖ, λέγοντας: «Αἰσχυνέσθωσαν οἱ λέγοντες μή εὖ ποίει τούς ἐν ταῖς φυλακαῖς». Ἄς ντρέπονται ἐκεῖνοι πού λένε «μήν εὐεργετεῖς καί μήν κάνεις καλό στούς φυλακισμένους»! Καί, συνεχίζοντας, ἀναφέρει γιά παράδειγμα τούς «βαρβάρους» δηλαδή, τούς ἰθαγενεῖς τῆς Μάλτας, οἱ ὁποῖοι, ὅλους ἐκείνους τούς φυλακισμένους, πού ναυάγησαν μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, τούς θεώρησαν ἄξιους φιλανθρωπίας καί φιλοξενίας. Γι αὐτό καί ὁ μέγας κήρυκας τοῦ ἄμβωνα, ὁ Ἰωάννης, διακηρύττει πρός ὅλους: «Αἰσχυνθῶμεν τούς βαρβάρους». «Ἄς ντραποῦμε τούς βαρβάρους», δηλαδή τούς ἄγνωστους ἐκείνους ἰθαγενεῖς πού ἔδειξαν τήν ἀνωτερότητά τους. «Πάντες γάρ ἥμαρτον καί ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ» (ρωμ. Γ' 23). Ἐφόσον ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί, τότε μέ ποιό δικαίωμα θά κρίνουμε τούς ἄλλους γιά τά λάθη καί τίς ἁμαρτίες καί τά ἐγκλήματά τους; «Σύ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον ἱκέτην;» (ρωμ. ΙΔ' 4). Οἱ συνάνθρωποί μας ἔχουν ἀνάγκη ἀπ τήν ἀγάπη μας καί ὄχι ἀπ τήν κρίση καί τήν κατάκρισή μας. Χρειάζονται τή βοήθειά μας καί ὄχι τήν ἐτυμηγορία μας. Ἡ ἀπρόσωπη δικαιοσύνη τούς καταδίκασε γιά τά ποινικά τους ἀδικήματα. βρέθηκαν ἔνοχοι ἔναντι τοῦ νόμου, καί ὁ νόμος εἶναι ὁ μόνος κριτής τῶν πράξεων ἐκείνων πού διασαλεύουν τήν κοινωνική εὐρυθμία. Ἀπό κεῖ καί πέρα, τόν λόγο τόν ἔχει ἡ ἀγάπη καί ἡ συμπόνια, ἡ στοργή καί ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ προσωπική μας βοήθεια καί συμπαράσταση στή δύσκολη ζωή τοῦ περιορισμοῦ τῆς φυλακῆς. Προπάντων, ἡ πνευματική ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

19 μας προσφορά, ὥστε, μέ κάθε τρόπο, νά τούς χαρίσουμε παραμυθία καί τρόπους γιά ἐσωτερική αὐτογνωσία καί μετάνοια. Ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ Παῦλος, γνώρισε πολλές φορές τήν φυλακή γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀσφαλῶς καί συνδε - σμίους θά συνάντησε πολλούς, μέ τούς ὁποίους καί θά συνωμίλησε. Εἶχε πεῖρα τῆς φυλακῆς. Ἀνάμεσα στά πολλά παθήματα ὑπέρ Χριστοῦ, συγκαταλέγει καί τίς φυλακίσεις: «Ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως...» (β' Κορ. ΙΑ' 23). Γι αὐτό καί συμβουλεύει τούς χριστιανούς νά θυμοῦνται τούς φυλακισμένους καί νά συμπάσχουν, σάν νά εἶναι κι αὐτοί φυλακισμένοι: «Μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι» (Ἑβρ. ΙΓ' 3). Μιλώντας γιά τήν ἔννοια τοῦ «ἀγαθοῦ», δηλαδή γιά τό καλό πού θά πρέπει πάντα νά ἐπιτελοῦν οἱ χριστιανοί, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ἀνάμεσα στ ἄλλα, ἀναφέρει καί τίς ἐπισκέψεις στίς φυλακές: «Ὥστε καί εἰς δεσμωτήριον εἰσιέναι καί τούς δεδεμένους ἐπισκέπτεσθαι καί ἀρρωστοῦντος ἐπισκοπεῖν καί θλιβομένους παραμυθεῖσθαι...» Ἡ ἐπίσκεψη στίς φυλακές ἀρχή τήν ὁποία ἔχει πάντοτε ἡ χριστιανική καί ἐκκλησιαστική «Πρόνοια» προσφέρει ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στούς φυλακισμένους ἀδελφούς μας. Τούς ἀνακουφίζει καί παρηγορεῖ στίς τόσο τραγικές στιγμές τῆς ζωῆς τους. Πόσες ψυχές βρῆκαν τόν δρόμο πρός τόν Χριστό μέσα στή φυλακή! Πόσοι ξανάρχισαν μιά καινούργια ζωή! Ὑπῆρξε περίπτωση πού κάποιος φυλακισμένος, μετά τήν ἐπιστροφή του στόν Χριστό, δημιούργησε ὁλόκληρο κύκλο συναγωνιστῶν του, ὄχι, βέβαια, γιά συνομωσίες καί ληστεῖες, ἀλλά γιά συμμελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί προσευχή. Ἐδῶ, στήν Ἀθήνα, ἀνώτερος δικαστικός λειτουργός, μετά τήν ἀφυπηρέτησή του, δημιούργησε, μέ δική του πρωτοβουλία, εἰδική ὑπηρεσία γιά χριστιανική συμπαράσταση στούς κρατουμένους. Ἡ δική μας ἐπίσκεψη ἄς γίνεται μέ τήν προσευχή μας. Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη Θεολόγου ἀπό τήν Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος» 18 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

20 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓρΑΦΙΑ ΜΑΣ Ἀγαπητοί μου ὑπεύθυνοι τοῦ Συλλόγου ΟΝHΣIΜΟΣ, Παρακαλῶ, ἐάν μπορεῖτε, νά μέ βοηθήσετε νά συνεχίσω τίς σπουδές μου στό πρόγραμμα Σπουδῶν «Σπουδές στίς Φυσικές Ἐπιστῆμες» τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, ὅπως, ἄλλωστε, κάνετε τά τρία συνεχῆ χρόνια τῆς ἐπιτυχημένης μου παρουσίας σέ αὐτό. Γιά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος , θέλω νά παρακολουθήσω νέα θεματική ἑνότητα καί τά δίδακτρα ἀνέρχονται στό ποσό τῶν 700 εὐρώ. Γνωρίζετε τήν οἰκογενειακή μου κατάσταση (ἔγγαμος μέ δύο ἀνήλικα παιδιά) καθώς καί τήν πολυετῆ μου κράτηση κρατοῦμαι ὀκτώ χρόνια. Ὀφείλω νά εὐχαριστήσω γιά τήν συνεχῆ ὑποστήριξή σας καί εὐελπιστῶ νά μοῦ δώσετε τήν δύναμη, και ὑλική καί ἠθική, νά συνεχίσω τό δύσκολο αὐτό ἔργο πού ἀνέλαβα καί θέλω νά φέρω εἰς πέρας κάποια στιγμή. Σᾶς εὐχαριστῶ. Μέ σεβασμό Τ.Κ. Ἕνα ἀπό τά πολλά γράμματα πού λαμβάνουμε ἀπό εὐγνώμονες βοηθούμενούς μας. Εἶναι στήριγμα καί ἐλπίδα γιά μᾶς τό «εὐχαριστῶ» τῶν πονεμένων ἀδελφῶν μας. Μερικές φορές βουβό, ἄλλοτε ἠχηρό, πάντοτε, ὅμως, μέ ξεχείλισμα καρδιᾶς. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

21 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΜΑΣ Μέσα σ αὐτό τόν προβληματισμό ἄθελά μας φέρνουμε στή μνήμη αὐτό πού μεγάλοι Ἀγωνιστές τοῦ 21, μέ πρῶτο τόν Στρατηγό Μακρυγιάννη, ἀναγκάστηκαν ἀπό τά πράγματα νά ἐπισημάνουν, μετά τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καί τόν εὐρωποκεντρικό προσανατολισμό του. Ὅτι, δηλαδή, κινδυνεύουμε νά χάσουμε στήν ἐλευθερία αὐτό πού διασώθηκε μέσα στή δουλεία. Καί στά στοιχεῖα αὐτά πού διέσωσε τό Γένος μας στή μακραίωνο καί πολυώνυμο δουλεία του ἀνῆκε καί ἡ γλῶσσα. Ἡ γλῶσσα, πού, ὅσο ζοῦσε στή διάνοια, στήν καρδιά καί στά χείλη τῶν ραγιάδων, κρατοῦσε καί τήν ἐθνική συνείδηση ζωντανή καί ἀκμαία καί ἔτρεφε τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως. Γιατί, μαζί μέ τήν Ὀρθοδοξία, διαφοροποιοῦσε στήν καθημερινή πράξη τό Γένος μας ἀπό τούς Κατακτητές του καί συντηροῦσε τή μνήμη τοῦ «ρωμαίικου» ἄσβεστη καί δημιουργική. Ἡ Ἐκλησία ἀναδεικνύεται σέ κάθε περίοδο δουλείας κιβωτός καί τῆς γλωσσικῆς μας παραδό - σεως. Ἄς θυμηθοῦμε τήν Τουρκοκρατία καί τή βενετοκρατία. Ἡ ἀσίγαστη λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ μόνιμη ἐπαφή τοῦ Κλήρου μέ τόν λαό, στό εὐρύ του φάσμα, διέσωσε καί τή γλῶσσα μας. Τό σημαντικότερο, μάλιστα, εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔσωσε τή γλῶσσα ὁλόκληρη, σ ὅλη τή διαχρονία της καί σέ ὅλες τίς μορφές της. Γιατί ἡ 20 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

22 Ἐκκλησία, ὡς σῶμα, παρ ὅλες τίς ἀδυναμίες καί τίς ἐλλείψεις τῶν ἐπί μέρους προσώπων, μένει ἔξω ἀπό παραταξιακές ἐπιλογές καί ἰδεολογικές τοποθετήσεις, καταφάσκοντας τό ὅλον καί διασώζοντάς το στήν ἀκεραιότητά του. Αὐτό συνέβη καί στό θέμα τῆς γλώσσης. Καί ἐπιτεύχθηκε μέ ἕνα μέτρο τῆς ρωμαίικης Ἐθναρχίας μας ἀποφασιστικῆς σημασίας γιά τό ὑπόδουλο Γένος. βλέποντας ὅτι ἀπό τόν 16ο αἰῶνα, οἱ παπικές προπαγάνδες καί οἱ δυτικίζοντες λόγιοι, κινούμενοι ἀπ αὐτές, χρησιμοποιοῦσαν στόν γραπτό καί προφορικό τους λόγο τή λαϊκή γλωσσική μορφή (τά ρωμαίικα), μέ συνέπεια νά γίνεται ὅλο καί περισσότερο δυσνόητη στόν λαό ἡ λόγια μορφή τῆς γλώσσης (τά ἑλληνικά), κατανίκησε κάθε δισταγμό καί ἀνταποκρίθηκε στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν μέ τήν ἀκόλουθη σοφή λύση: Στήν λατρεία διατηρήθηκε ἡ καθιερωμένη γλωσσική μορφή, πού διακρατεῖ ἔτσι καί τή συνέχεια τῆς πατερικῆς παραδόσεως. Στό κήρυγμα, ὅμως, ἐκτός ἀπό τίς ἐξαιρέσεις μερικῶν ἀπροσγείωτων ἐγωκεντρικῶν ἀρ - χαιοπλήκτων, χρησιμοποίησε τή λαϊκή μορφή τῆς Ἑλληνικῆς. Ἔτσι ἀναδείχθηκαν οἱ μεγάλοι λαϊκοί φωτιστές τοῦ Γένους ἀπό τόν Μελέτιο Πηγᾶ καί τόν Ἠλία Μηνιάτη μέχρι τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί τούς ἄλλους Κολλυβάδες. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, τό σύστημα Παιδείας πού πρόσφερε ἡ Ἐκκλησία μέσα στή δουλεία, ἀναπληρώνοντας τό τεράστιο κενό πού ἄφηναν οἱ καταφεύγοντες εἰς τή Δύση λογάδες τοῦ Γένους, ὅσο ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

23 φτωχό καί ταπεινό και ἄν ἦταν τά γνωστά κολλυβογράμματα καί ὅσο καί ἄν κατηγορήθηκαν ἀπό τούς δυτικόπληκτους διαφωτιστές, διατηροῦσαν μόνιμα τήν ἐπαφή τῶν παιδιῶν μέ τή γλῶσσα τῶν λειτουργικῶν βιβλίων, δίνοντας ἔτσι δυνατότητες γιά περαιτέρω καλλιέργεια στά φωτεινά ἐκεῖνα πνεύματα πού ἀναδείχθηκαν σέ μεγάλους Διδασκάλους καί Πνευματικούς τοῦ Γένους μας. Θά ἐπικαλεσθοῦμε ἕνα παράδειγμα ἀπό τά πολλά πού καταδεικνύει τή συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στή διάσωση τῆς γλώσσης μας: Πρόκειται γιά τόν Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο ( 1857), τόν σοφώτερο κληρικό τοῦ 19ου αἰώνα, πολυμαθῆ καί πολύγλωσσο, ἀλλά καί ἀπαράμιλλο χειριστή τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου. Στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Οἰκονόμος ἔμαθε τά ἐκπληκτικά Ἑλληνικά του. Ἦταν μόλις δεκατεσσάρων ἐτῶν, ὅταν συνέταξε τό ἀκόλουθο ἐπίγραμμά του σέ μιά βρύση: «Ἄνθρωπε, πρόσελθε, πλῆσον ὑδρίαν καί πῖθι διψῶν, καί ρυπῶν λῦσαι δέμας. Μόνον τό οὖς μοι κλῖνον, εἴπω σοι τάδε ὡς ρεῦμα καί σύ ρεῖς, παρέρχῃ, σωφρόνει». Τό μεταφράζουμε: Ἄνθρωπε, ἔλα, γέμισε τό σταμνί σου καί πιές, ἀφοῦ διψᾶς, καί πλῦνε τό σαρκίο σου. Ὅμως, χαμήλωσε τ αὐτί σου καί θά σοῦ πῶ ἐτοῦτα: «Σάν τό ρεῦμα καί σύ κυλᾶς, φεύγεις, ἔχε τόν νοῦ σου»! Στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἔμαθε καί ὁ Κ. Οἰκονόμος τά Ἑλληνικά του, χωρίς αὐτό νά τόν ἐμποδίσῃ νά μάθῃ καί πολλές ἄλλες ξένες γλῶσσες. Ὅλες, ὅμως, οἱ ἄλλες γλῶσσες τοῦ ἔμειναν «ξένες», γιατί 22 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

24 διέσωζε μόνιμη τήν ἐσωτερική ὑπαρξιακή του σχέση μέ τή «μητρική» του Γλῶσσα, τήν Γλῶσσα τοῦ Γένους καί τῆς Ἐκκλησίας του. Νά γιατί πιστεύουμε ἀμετακίνητα ὅτι καί σήμερα τό ἐκκλησιαστικό σῶμα θά σώσῃ τήν γλῶσσα μας. Ὅπως αὐτό γίνεται ἤδη ἐπί αἰῶνες στόν χῶρο τῆς Διασπορᾶς μας. Ὅσο ὑπάρχει Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική λατρεία καί ἀκούγεται ὁ ἁγιογραφικός καί πατερικός λόγος, θά σώζεται καί ὁ ἑλληνικός λόγος, γιά νά ἐπαληθεύεται ἐκεῖνο, πού ἔχει προσφυέστατα λεχθεῖ, ὅτι δέν σώζεται ἡ Ὀρθοδοξία ἀπό τόν Ἑλληνισμό, ἀλλά ὁ Ἑλληνισμός σώζεται μέσα στήν Ὀρθοδοξία. Στό σημεῖο, ὅμως, αὐτό ἀναδύεται καί μία ἄλλη ὄψι τοῦ προβληματισμοῦ μας. Τό ἐκκλησιαστικό μας σῶμα μπορεῖ νά διακρατήσει αὐτή τή συνέχεια καί στό θέμα τῆς γλώσσας, ἄν, ὅμως, ἐξακολουθῇ νά ἰσχύῃ ἡ ἀπόφαση ἐκείνη τῆς ρωμαίικης Ἐθναρχίας μας τόν 16ο αἰώνα. Ἄν μείνει δηλαδή ἡ λατρεία μας στή γλωσσική μορφή τῆς παραδόσεώς μας, ἐνῶ τό κήρυγμα παροντοποιεῖ τόν λόγο τῶν ἀναγνωσμάτων καί τῶν ὕμνων μας. Ὅλες, λοιπόν, οἱ ἀπόπειρες ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς λατρείας μας μέ τόν μεταγλωττισμό τῶν κειμένων της, ἔστω καί ἄν προέρχονται ἀπό ἀγαθή διάθεση, μποροῦν νά ἀποβοῦν καί ἐθνικά ἐπιζήμιες. Ἄς ἀφήσουμε, λοιπόν, τή λατρεία μας ἄθικτη. Γιά νά μείνῃ τουλάχιστον ἕνας χῶρος πού σώζει ἀτόφια τήν ἑλληνορθόδοξη συνέχειά μας. π. Γ.Δ. Μεταλληνοῦ, «Σύγχυση - Πρόκληση - Ἀφύπνιση», ἐκδ. ΑΡΜΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

25 ANAΓKEΣ, EΛΛEIΨEIΣ KAI EKKΛHΣH TOY ΣYΛΛOΓOY Ἡ στήριξη τοῦ Συλλόγου μας παρέχεται ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό τήν ἀγάπη σας, τήν ὁποία καί ἐπικαλεῖται! 1. Πάντα ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη χρημάτων γιά τήν κάλυψη τῶν ποικίλων ἀναγκῶν τοῦ Συλλόγου, κυρίως γιά τίς ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατουμένων μέ αὐστηρά κριτήρια, καταβολή τῶν δικαστικῶν τους ἐξόδων καί βοήθεια τῶν οἰκογενειῶν τους. 2. Ἐθελοντική ἐργασία γιά τή στήριξη τοῦ ἔργου μας, ἰδίως γιά τή δωρεάν διανομή τοῦ περιοδικοῦ μας «Φίλοι Φυλακισμένων» σέ παγκάρια τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Πατρίδος μας. Παρακαλοῦμε, ἐπικοινωνῆστε μαζί μας, εἴτε ἀπό ἐπαρχία εἴτε ἀπό τήν Ἀθήνα, γιά νά σᾶς στείλουμε περιοδικά. 3. Γραμματόσημα καί τηλεκάρτες. 4. Εἴδη τροφίμων, καθαριότητος, πρώτων βοηθειῶν. 5. Κλινοσκεπάσματα, ἀθλητικά εἴδη, ρουχισμός, ὑποδήματα. 6. Εἴδη γυμναστικῆς, ἐπιτραπέζια παιχνίδια κ.ἄ. 7. βιβλία, λεξικά, συστήματα ἐκμαθήσεως ξένων γλωσσῶν. 8. Ὑλικά καί εἴδη ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ» Σωματεῖον ἀναγνωρισμένον ὡς Εἰδικῶς Φιλανθρωπικόν (ΦΕΚ 883/τ.β/ ) Πρόεδρος Δ.Σ.: Ἰωάννης Ν. Παπασαραντόπουλος Ἀσκληπιοῦ 60Α & Σεργίου Πατριάρχου 8, Ἀθήνα τηλ.: , , fax: Ἀριθμός λογ.: ALFA βανκ: (ταμιευτήριο) ΕΜΠΟρΙΚΗ ΤρΑΠΕΖΑ: (ταμιευτήριο) ΕΘΝΙΚΗ ΤρΑΠΕΖΑ: ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές,

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές, Αθήνα : 24/06/2011 Αρ. Πρωτ : 1213 Προς : Διακομματική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας & των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων Γραφείο 148 Υπόψη κυρίας Καμηλάκη Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

ιλoι υλακισμενων Παρακαλοῦμε: Eὐχαριστοῦμε!

ιλoι υλακισμενων Παρακαλοῦμε: Eὐχαριστοῦμε! MηνYματα για τον παραλhπτη ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ) Παρακαλοῦμε: Ἐάν μᾶς στείλετε χρήματα μέσῳ τραπέζης, εἰδοποιῆστε μας μέ τά στοιχεῖα καί τήν ἡμερομηνία κατάθεσης, ὥστε νά σᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ 15 Views December 18, 2014 Συνέντευξη στην Ιουλία Ιωάννου «Η γνώση είναι προσωπική εμπειρία, όλα τα άλλα είναι απλώς πληροφορίες». Το

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι Κυριε Γενικέ Πρόξενε Αγαπητες φιλες και φιλοι Όταν πριν από πολλα χρονια, περιπου στην ηλικια των 7 χρονων, ο πατερας μου Ζαχαριας Δουλαμης αποφασισε να μας στειλει, εμενα και την αδερφη μου, να μαθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα Ενότητα: Εργασία Επαγγέλματα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: A1, A2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές Προσπάθησε µαζί µε έν α φίλο σου Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Κλινικής Ψυχολογίας Οδηγός ιακοπής Καπνίσµατος Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα