ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ Δέν γνωρίζεις, ἄνθρωπε, ὅτι γυμνός ἐξῆλθες ἀπό τήν κοιλιά τῆς μητρός σου, καί πάλι γυμνός θά ἀπέλθῃς ἀπό αὐτό τόν κόσμο; Ποῦ, λοιπόν, βρῆκες τά ἀγαθά; Ἐάν πῇς ὅτι αὐτομάτως τά βρῆκες, τότε εἶσαι ἄθεος, διότι δέν ἀναγνωρίζεις οὔτε τόν Δημιουργόν, οὔτε ὅτι εἰς ἐσένα τά ἐδώρισε. Ἐάν ὁμολογῇς ὅτι τά ἀγαθά προέρχονται ἀπό τόν Θεό, τότε διά ποῖον λόγον σοῦ τά ἔδωκε; Μήπως εἶναι ἄδικος ὁ Θεός, ἐσύ νά ἔχῃς ἀπ ὅλα τά ἀγαθά καί ὁ συνάνθρωπός σου νά πένεται; Ὄχι. Ἀλλά ἐσύ μέν νά ἀμειφθῇς ὡς καλός διαχειριστής τῶν ἀγαθῶν, δηλαδή διά τίς ἀγαθές πράξεις σου, ἐκεῖνος δέ νά τιμηθῇ διά τήν ὑπομονήν του. Ἐάν σέ θαμβώσουν τά χρήματα, διότι νομίζεις ὅτι αὐτά φέρουν τιμή καί δόξα, πρόσεξε διά νά ἰδῇς ὅτι φέρει πολύ περισσότερη δόξα τό νά ὀνομάζεσαι πατέρας χιλιάδων παιδιῶν, παρά νά ἔχῃς εἰς τό χρηματοκιβώτιό σου χιλιάδες χρημάτων. Διότι τά μέν χρήματα θά τά ἀφήσῃς ἐδῶ εἰς τήν γῆ, καί μάλιστα χωρίς νά θέλῃς, τήν δόξα, ὅμως, γιά τίς εὐεργεσίες καί τά καλά ἔργα σου θά τήν πάρῃς μαζί σου καί θά τήν ἀπολαύσῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅταν κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως πλῆθος ἀνθρώπων πλησίον τοῦ κοινοῦ Κριτοῦ θά σέ ὀνομάζῃ τροφοδότη καί εὐεργέτη καί θά σοῦ ἀποδίδῃ ὅλα τά ὀνόματα τῆς φιλανθρωπίας. Μεγάλου Βασιλείου

2 Ὁ ονησιμοσ εἶναι Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, μαθητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἐπίσκοπος καί Μάρτυρας τῆς Πίστεώς μας! Εἶναι ὁ Προστάτης Ἅγιος τῶν Φυλακισμένων! Στήν κοινωνία τῆς ἀπομόνωσης καί τοῦ φόβου, ἄς φερθοῦμε ἀν θρώ πινα καί ζεστά σέ ἀνθρώπους πού «πλήρωσαν» καί θέλουν νά ἐνταχθοῦν καί πάλι στήν κοινωνία. Τό μεγαλύτερο πρόβλημα τῶν Ἀποφυλακισμένων εἶναι ἡ εὕρεση ἐργασίας. Κάνουμε ἔκκληση. Πολεμῆστε τήν προκατάληψη. Προσλάβετε ἀποφυλακισμένους. Θέλουν νά δουλέψουν, θέλουν νά κάνουν μιά καινούργια ἀρχή. Ὁ ΟΑΕΔ δίνει τριπλάσια ἐπιδότηση γιά νέες θέσεις ἐργασίας ἀποφυλακισμένων, ἀπεξαρτημένων κ.λπ., εἰδικῶν ὁμάδων ἀπό τίς ἁπλές περιπτώσεις ἀνέργων. Αὐτή θά εἶναι μιά γενναία πράξη, μεγαλύτερη ἀπό οἱονδήποτε ἄλλο βοήθημα. Ὁ Σύλλογός μας «ο ο ονησιμοσ»: Δίνει βοηθήματα καί καλύπτει ἀνάγκες τῶν κρατουμένων καί τῶν οἰκογενειῶν τους. Φροντίζει γιά τήν ἀποφυλάκιση ἀτόμων μέ αὐστηρά κριτήρια (ἄποροι, ὄχι ὑπότροποι κ.λπ.). Παρέχει φιλοξενία σέ ξενοδοχεῖο γιά λίγο καιρό μετά τήν ἀποφυλάκιση ὅσων ἔχουν πρόβλημα στέγης. Ἐνισχύει οἰκονομικά τά φιλόπτωχα ταμεῖα τῶν Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Φυλακῶν. Παρέχει δωρεάν νομική κάλυψη σέ ἀπόρους κρατουμένους. Ἐνισχύει τίς βιβλιοθῆκες τῶν φυλακῶν μέ καλό λογοτεχνικό καί χριστιανικό βιβλίο. Φροντίζει γιά τήν ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση τῶν ἀποφυλακισμένων καί τήν ψυχολογική τους στήριξη. Στόχος του εἶναι ἡ λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας ἀποφυλακισμένων. οι περιπτωσεισ πολλεσ και οι αναγκεσ μεγαλεσ

3 AΠO TIΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ MAΣ Τό τμῆμα Γυναικῶν τοῦ Συλλόγου μας ὀργανώνει συχνά ἐπισκέψεις στίς Γυναικεῖες Φυλακές Κορυδαλλοῦ (καί Θηβῶν, πλέον), δίνοντας προτεραιότητα στίς φυλακισμένες μητέρες μέ μικρά παιδιά. Τό 2008 ὁ Σύλλογός μας πλήρωσε σέ ξενοδοχεία τῶν Ἀθηνῶν 537 διανυκτερεύσεις ἀπόρων πρόσφατα ἀποφυλακισμένων. Ὁ Σύλλογός μας πραγματοποίησε ἐπισκέψεις σέ φυλακές συνδυάζοντας καί προσκυνηματικές ἐκδρομές ὡς ἑξῆς: Δικαστικές Φυλακές Πατρῶν (Μάιος 2009), Κέντρο Ἀπεξάρτησης Τοξικομανῶν Κρατουμένων Ἐλεώνα Θηβῶν, Ὀκτώβριος 2009), Φυλακές Ἀνηλίκων Αὐλῶνα (Ἰανουάριος 2009). Ἡ Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστημόνων, μέ τήν ὁποία «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ» συνεργάζεται, ὀργανώνει κάθε ἑ - βδομάδα ἐπίσκεψη στήν Φυλακή Ἀνηλίκων Αὐλῶνα. Ὁ Σύλλογός μας πραγματοποιεῖ ἐπισκέψεις στό Τμῆμα Ἀλλοδαπῶν Κρατουμένων Ἀττικῆς καί στό Τμῆ - μα Κρατουμένων τοῦ Ψυχιατρικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν. Τό 2008 βοηθήθηκαν ποικιλοτρόπως 682 φυλακισμένοι καί ἀποφυλακισμένοι. Καθημερινά περνοῦν ἀποφυλακισμένοι καί μέλη οἰκογενειῶν φυλακισμένων ἀπό τά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου μας γιά στήριξη καί βοήθεια. Θά ἦταν ἐξαιρετικά ὠφέλιμο φίλοι τῆς προσπάθειάς μας νά ἔρθουν καί νά γνωρίσουν ἀπό κοντά αὐτούς τούς ἀνθρώπους καί νά τούς στηρίξουν μέ ὅποιο τρόπο μποροῦν, πάντοτε μέ πολλή ἀγάπη καί διάκριση. E K Δ P O M E Σ Καθ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους ὁ Σύλλογός μας ὀργανώνει ἡμερήσιες καί πολυήμερες προσκυνηματικές ἐκδρομές γιά τούς φίλους μας, καθώς καί ἐπισκέψεις σέ φυλακές, ὅπου εἶναι δυνατόν. Ζητῆστε πληροφορίες στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου, στά τηλέφωνα και Ὑπεύθυνη Ἐκδρομῶν κα Ἑλένη Κατηφόρη, τηλέφωνο (οἰκία). 2 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

4 j Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ h Ὅπως πολλά παιδιά στή φυλακή, ἔτσι κι ἐγώ ἄφησα νωρίς τό σχολεῖο. Γιατί κανείς δέ μοῦ εἶπε ποτέ πόσο σημαντικό εἶναι νά ἔχεις τό ἀπολυτήριο. Γιατί κανείς στήν οἰκογένειά μου δέν τέλειωσε τό σχολεῖο. Γιατί ἔπρεπε νά δουλέψω ἀπό μικρός καί γιατί τελικά ἔμαθα ἀπό μικρός ὅτι μπορεῖ κανείς νά βγάλει λεφτά εὔκολα, χωρίς νά κοπιάσει. Δέν ξέρω ἄν οἱ γονεῖς μου εἶναι περήφανοι γιά μένα, ἄν ντρέπονται ἤ ἄν μέ σκέφτονται. Θέλω μόνο, ὅταν βγῶ ἀπό δῶ μέσα, νά κάνω πιά κάτι πού ἀξίζει. Δ.Ι. Αὐτό πού λείπει περισσότερο σέ ἕναν κρατούμενο εἶναι ἡ ἐλευθερία. Ὅταν εἶσαι γιά καιρό κλεισμένος στή φυλακή, νιώθεις πραγματικά ὅτι ἡ ἐλευθερία εἶναι τό πᾶν στή ζωή. Γιατί, χωρίς τήν ἐλευθερία σου, δέν μπορεῖς νά κάνεις τίποτα ἀπ ὅσα ὀνειρεύεσαι στή ζωή σου. Ἔπειτα ἀπό 3,5 χρόνια στή φυλακή, ἔχω καταλάβει ὅτι δέν εἶναι τά λεφτά τό πᾶν, ἀλλά ἡ ἐλευθερία σου γιά νά κάνεις ὅσα πράγματα ἔχουν ἀξία. Παλιά γιά μένα τό μόνο πού ἄξιζε ἦταν τά λεφτά καί οἱ γυναῖκες. Ἡ διασκέδαση καί ἡ καλοπέραση. Τώρα πιά συνειδητοποιῶ ὅτι δέν εἶναι τά λεφτά καί ἡ διασκέδαση τό πᾶν στή ζωή, ἀλλά ἡ οἰκογένεια. Γι αὐτό ἀρχίζω νά κάνω διαφορετικά πράγματα, γιά τόν ἑαυτό μου πρῶτα ἀπ ὅλα καί μετά γιά τούς δικούς μου, τούς γύρω μου. Καί τά καταφέρνω. Θέλω πιά νά κάνω κάτι διαφορετικό. Ὅ,τι ἔκανα παλιά. Ὅταν ἤμουν ἀκόμα μικρός. Μέ τόν ἱδρῶτα μας, ὄχι μέ τήν εὐκολία. Ἐδῶ καί 1,5 χρόνο ἔχω κόψει τό κάπνισμα καί πολλά ἄλλα πράγματα πού εἶχαν σχέση μέ τήν παλιά μου ζωή, γιατί κατάλαβα τά λάθη μου. Ὅταν καταλάβεις τά λάθη σου, ἀλλάζουν ὅλα. Καί ὁ τρόπος σκέψης καί ὁ τρόπος ὁμιλίας καί ὁ τρόπος συμπεριφορᾶς σου ἀπέναντι στούς ἄλλους. Μακάρι ὅλα νά χαν γίνει νωρίτερα... Ι.β. Ἀπόψεις ἀνηλίκων κρατουμένων ἀπό τό φυλλάδιο «Τό Τραῖνο τῆς Ζωῆς», τό ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ἡ ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

5 Τ ρ Ο Μ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ἡμερησία 9 Ἀπριλίου 2009 Πανευρωπαϊκή ἔρευνα σέ μαθητές «Ἔκρηξη» τῶν ναρκωτικῶν σέ Ἑλληνόπουλα ἐτῶν Κατακόρυφη αὔξηση παρουσιάζει τά τελευταῖα χρόνια τό ποσοστό τῶν Ἑλληνόπουλων πού κάνει χρήση παράνομων ναρκωτικῶν οὐσιῶν. Ἐνδεικτικό εἶναι ὅτι τό 1984 τό ποσοστό τῶν ἀγοριῶν ἡλικίας ἐτῶν ἔφτανε τό 9,6%, ἐνῶ τό 2007 τό ποσοστό ἀνῆλθε σέ 18,1%! Ὡστόσο, οἱ μαθητές στήν Ἑλλάδα σέ σχέση μέ τούς συμμαθητές τους σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες ἐμφανίζουν μικρότερα ποσοστά χρήσης ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν, κατατάσσοντας τή χώρα μας στίς τελευταῖες θέσεις σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό κάπνισμα καί τά ναρκωτικά. Τά παραπάνω στοιχεῖα περιλαμβάνονται στήν Ἔκθεση τῆς Πανευρωπαϊκῆς Ἔρευνας γιά τή χρήση ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε σέ δεῖγμα ἄνω τῶν μαθητῶν ἡλικίας ἐτῶν ἀπό 35 χῶρες, μεταξύ τῶν ὁ - ποίων καί ἡ Ἑλλάδα. Στή χώρα μας ἡ ἔρευνα περιέλαβε μαθητές ἡλικίας ἑτῶν καί πραγματο - ποιήθηκε ἀπό τό Ἐρευνητικό Πανεπιστημιακό Ἰνστιτοῦτο Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς (ΕΠΙΨΥ). Σύμφωνα μέ τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας: Σχεδόν οἱ μισοί μαθητές ἡλικίας ἐτῶν στήν Ἑλλάδα ἔχουν δοκιμάσει τσιγάρο. Ἀπό αὐτούς 1 στούς 5 εἶναι καθημερινός καπνιστής καί 1 στούς 10 «βαρύς καπνιστής» (καπνίζει τουλάχιστον 10 τσιγάρα τήν ἡμέρα). Ἕνας στούς 7 μαθητές πίνει μέ συχνότητα 2-3 φορές τήν ἑβδομάδα. Ποσοστό 42% ἀναφέρουν ὑπερβολική χρήση ἀλκοόλ (μέ 5 ἤ περισσότερα ποτά τή φορά) καί τό ἴδιο ἔχουν κάνει πάνω ἀπό 3 φορές τό 15%. Συνολικά, τό 12% τῶν μαθητῶν ἀναφέρουν χρήση παράνομων οὐ - σιῶν ἔστω καί μία φορά, ἀπό τούς ὁποίους οἱ μισοί ἔχουν ἐπαναλάβει τή χρήση. ΕΛΕΝΗ ΠΕΤρΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

6 ΑΡΓΙΑ ΜΗΤΗΡ ΠΑΣΗΣ ΚΑΚΙΑΣ Ὅσο κοινότυπο καί νά φαίνεται τό ἀρχαῖο ρητό, τό ὁποῖο ὅλοι μας τό ἔχουμε μάθει ἀπό τά σχολικά μας χρόνια, παρ ὅλα αὐτά δυστυχῶς δέν ἔχει ἐμπεδωθεῖ ἀπό πολλούς ἀπό ἐμᾶς, ἀλλά καί ἀπό τήν διοίκηση. Τό μεγάλο πρόβλημα τῶν φυλακισμένων εἶναι οἱ ἀτελείωτες «χαμένες» ὧρες μέσα στήν φυλακή. Ναί, ὑπάρχουν προγράμματα ἐπαγγελματικῆς ἐπιμόρφωσης (γιά λίγους) καί σχολεῖα (ἰδίως γιά ἀνηλίκους). Δέν φτάνουν αὐτά, ὅμως. Ἡ ἀπογοήτευση, ἡ αἴσθηση ὅτι εἶσαι ἄχρηστος, ἡ κατάθλιψη θά μποροῦσαν νά ἐξαλειφθοῦν ἤ νά μειωθοῦν πολύ, ἐάν ὁ φυλακισμένος εἶχε κάποια ἐργασία καί, ἀπό αὐτή, ἀποκτοῦσε ἕνα μικρό εἰσόδημα πού τό μισό θά μποροῦσε νά τό καταναλώσῃ στήν φυλακή καί τό ἄλλο μισό ὑποχρεωτικά θά τό ἐλάμβανε μαζί μέ τό ἀποφυλακιστήριό του. Σήμερα, κάποιοι πού ἔχουν εἰδικές δεξιότητες κατασκευάζουν χειροτεχνήματα. Κάποιοι ἄλλοι κάνουν μεροκάματα, δουλεύουν, δηλαδή, στήν φυλακή (ὅταν χρειάζεται) καί ὑπολογίζεται ἡ 1 ἡμέρα κράτησης σάν 2. Καλό εἶναι τό μέτρο, ἀλλά πρέπει νά ἐξειδικευθεῖ. Ἐάν δέ κάποιος φυλακισμένος εἶναι ἀγράμματος, θά πρέπει νά παρακολουθῇ μαθήματα Δημοτικοῦ. Δέν μπορεῖ κάποιος νά ἔχει περάσῃ 8 ἤ καί 10 καί πλέον χρόνια τῆς ζωῆς του στή φυλακή, νά μήν ἔχει ἀσχοληθῆ μέ τίποτε ὅλα αὐτά τά χρόνια, καί νά μήν ἔχει ἕνα μικρό κομπόδεμα, τοὐλάχιστον γιά τόν πρῶτο καιρό μετά τήν ἀποφυλάκισή του. Ἄς μᾶς ἀπασχολήσῃ σοβαρά τό ζήτημα. Κυρίως τήν πολιτεία. Θά βροῦμε κάποια λύση. Ἴσως ὄχι τήν ἰδανική. Νά γίνη, ὅμως, μιά ἀρχή. Γνωρίζουμε ὅτι εἶναι σύνθετο τό πρόβλημα. Εἶναι χωροταξικό, ἀσφαλείας, ἐπιτήρησης, διάθεσης προϊόντων. Εἶναι σοβαρό τό θέμα. Ἄς γίνῃ κά- ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

7 τι. Τότε ἡ ὀργή τῶν φυλακισμένων θά μαλακώσῃ, θά νοιώσουν δημιουργικοί, ὄχι «ἀπόκληροι» τῆς κοινωνίας καί θά ἔχῃ δημιουργηθῇ τό ὑπόστρωμα γιά τήν ὁμαλή ἐπανένταξή τους στήν κοινωνία. q i ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΑΚΗΣ ( ) Ἱδρυτής τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ» Πέρασαν 10 χρόνια πού δέν ἔχουμε μαζί μας τόν ἐργάτη του Εὐαγγελίου πού ἵδρυσε καί δημιούργησε τόν ΟΝΗΣΙΜΟ. Ἀφιέρωσε τήν ζωή του γιά τό ἔργο καί τούς σκοπούς τοῦ Συλλόγου. Ἐργαζόταν ἄοκνα, ἀνιδιοτελῶς, γιά τούς πονεμένους συνανθρώπους μας. Πρωτεργάτης στίς ἀποφυλακίσεις, ἐξαγορές ποινῶν, πληρωμή ἐνοικίων, φιλοξενία στόν ξενῶνα, δημιουργία βιβλιοθηκῶν στίς φυλακές, παροχή φαγητοῦ στό Μεταγωγῶν Ἀθηνῶν καί τόσες ἄλλες δραστηριότητες. Τό περιοδικό «Φίλοι Φυλακισμένων», πού μέ δική του πρωτοβουλία ἐξεδόθη, ἔτυχε συστάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἀείμνηστος ἱδρυτής τοῦ ΟΝΗΣΙΜΟΥ, γεννημένος στήν Πάτρα ἀπό εὐσεβεστάτους γονεῖς, προσέφερε τά μέγιστα καί στήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή. Δεῖγμα τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς του καί τῆς ἀνθρωπιᾶς του εἶναι οἱ πολλές τιμητικές του διακρίσεις, μέ κορυφαία τό βραβεῖο Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Τό ἔργο που ἐθεμελίωσε, μέ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου καί τίς εὐχές τοῦ προστάτου μας Ἁγίου Ὀνησίμου, καρποφόρησε. Ὁ Κύριος ἄς ἀναπαύῃ τήν ψυχή του, ἡ ὁποία θά χαίρεται γιά τήν συνέχεια τοῦ ἔργου πού ἄρχισε. q 6 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

8 Οἱ χριστιανοί σήμερα Ὅταν ο σύγχρονος χριστιανός μιλάει για τόν Θεό, ἐννοεῖ, λίγο πολύ, κάτι πού βρίσκεται πέρα μακριά στόν οὐρανό, ἄγνωστο, ἀκατανόητο, φοβερό, ἀπλησίαστο, πού ἁπλά τό ἀποδέχεται, χρήσιμο γιά ὥρα ἀνάγκης, μερικές φορές τοῦ ἀποδίδει μαγικές ἰδιότητες καί συχνά ἐπαναλαμβάνει τό ἀνορθόδοξο «πίστευε καί μή ἐρεύνα». Κατά τ ἄλλα, αὐτή ἡ πίστη στόν Θεό δέν ἐπιφέρει οὐσιαστική ἀλλαγή στήν ζωή τοῦ χριστιανοῦ. Μπορεῖ νά ἐκκλησιάζεται μερικές Κυριακές, νά ἔχῃ στήν βιβλιοθήκη του σύγχρονα πνευματικά βιβλία, παλιές εἰκόνες στο σαλόνι, κάποιο κομποσχοίνι στό χέρι, νά δίνῃ καί λίγη ἐλεημοσύνη. Ὅμως, παραμένει ἀνυπόμονος στό ὅτι οἱ ἄλλοι δέν εἶναι ὅπως τούς θέλει, μίζερος γιά τά χρήματα, βυθισμένος στόν ἀτομισμό, στήν καλοπέραση, στό ἄγχος, στόν ἀνταγωνισμό. Αὐτό, ὅμως, δέν εἶναι ζωή ἐν Χριστῷ μυρίζει θάνατο. Σέ τί διαφέρει ὁ χριστιανός σήμερα ἀπό τόν ὑπόλοιπο κόσμο; Ὅταν δέν ἔχει μακροθυμία, πραότητα, χαρά, ἁπλότητα καί κυρίως ταπείνωση, σημαίνει ὅτι δέν ἔχει νοιώσει τίποτε ἀπό τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Ζωή πού ἀνακαινίζει, μεταμορφώνει καί ὡραιοποιεῖ τόν ἄνθρωπο καί μέσα ἀπό τίς καθημερινές δυσκολίες. Ὁ χριστιανός, πρῶτα πρῶτα, καλεῖται νά σκύψῃ καί νά ἀκούσῃ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

9 τήν φωνή τοῦ Εὐαγγελίου, πού τόν καλεῖ σέ μία συνεχῆ διακινδύνευση τῆς αὐτάρκειας πού τόν διακατέχει, τοῦ πονηροῦ λογισμοῦ ἐκείνου πού τόν κινεῖ νά λέῃ: «Ἐμεῖς, δόξα τῷ Θεῷ, δέν κάνουμε τά φοβερά καί αἰσχρά πού βλέπουμε καθημερινά στήν τηλεόραση. Ἡ σκέψη αὐτή εἶναι μᾶλλον δαιμονοκίνητη καί ὁ ἐφησυχασμός πού δίνει ἀσφαλῶς δέν εἶναι καθόλου ἀγαθός. Δέν θά δώσουμε λόγο στόν Θεό μόνο γιατί δέν πράξαμε τό κακό, ἀλλά καί γιατί δέν πράξαμε τό καλό, δέν ἀγαπήσαμε τρυφερά τήν ἀρετή. Ἔχουμε μιά μαγική ἀντίληψη περί Ἐκκλησίας ἐμεῖς οἱ χριστιανοί σήμερα. Λέμε: «Ἄν ἔλθῃς στήν Ἐκκλησία, οἱ δουλειές σου θά πᾶνε καλά». Μά ὑπάρχουν χριστιανοί πιστοί πού εἶναι ἄνεργοι, νέοι ἐπιστήμονες ἀδιόριστοι, ἔμποροι πτωχεύσαντες. Λέμε: «Ἄν δέν ἔλ θῃς στήν Ἐκκλησία, θά καταστραφεῖς». Μά ὁ Χριστός δέν πίεσε ἐρχόμενος καμμία συνείδηση. Δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά ἀπειλοῦμε, νά φοβερίζουμε τόν κόσμο, παιανίζοντας μάλιστα ἕναν σκοπό πού μιλᾷ γιά ἕναν Θεό ἀνύπαρκτο, ἕναν Θεό, δηλαδή, τιμωρό, ἐκδικητή, τρομοκράτη, φθονερό, ἀντίδικο. Ἕναν Θεό πού μοιράζει καλές θέσεις ἐργασίας, παχυλούς μισθούς, ὑψηλές συντάξεις, ἐπιδόματα, εὐζωΐα, μακροζωΐα καί λοιπά. Μοιάζουμε μέ διαφημιστές νέων προϊόντων ὀ - μορφιᾶς ἤ συνηγόρους τοῦ ἀδικημένου Θεοῦ. Δέν ἔχουμε νοιώσει ἀκόμη ἐμεῖς οἱ χριστιανοί τοῦ δύστροπου εἰκοστοῦ αἰῶνος ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός πού σώ- 8 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

10 ζει καί δέν σώζεται ἀπό κανέναν μας. Ὁ Χριστός εἶπε, ἄν θέλουμε ἀπό τήν καρδιά μας τήν τελειότητα, ἄς τόν ἀκολουθήσουμε. Οἱ σημερινοί χριστιανοί γίνονται εἰσαγγελεῖς, βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως, μέ ζῆλο ἀνεπίγνωστο, μέ σπουδή ἀδιάκριτη, μέ νόθο ἱεραποστολισμό. Μά, ἀγαπητοί μου, ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἦταν ἄρρωστοι, φτωχοί οἱ πιό πολλοί, συχνά κυνηγημένοι, ἀνήμποροι, καταφρονεμένοι, δέν τούς ἔπιανε τό μάτι σου. Ὁ Χριστός ἐδοξάσθη στόν Γολγοθά. Ὁ πόνος εἶναι συνοδοιπόρος μας στήν ζωή. Τό σύμβολο τοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι ὁ Σταυρός. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ παραπληροφόρηση. Στήν Ἐκκλησία μέσα συνεχίζεται, ἐνυπάρχει ὁ πόνος, ἀλλά ἔχει νόημα, ἔχει διέξοδο, ὁδηγεῖ σέ ἀνάσταση. Δέν ἔ - χουμε τό δικαίωμα, ὡς ὁρισμένοι ὑποψήφιοι πολιτικοί, νά ξεγελᾶμε τόν λαό, ὑποσχόμενοι ἐπιγείους παραδείσους. Ὁ Χριστός εἶπε ὅτι θά ἔχουμε στόν κόσμο αὐτόν θλίψη. Δέν μακαρίζει ὅσους χασομεροῦν στά γέλια. Ἐπιθυμοῦμε καί δημιουργοῦμε ἕναν νεοχριστιανισμό στά μέτρα μας, στίς ἀνάγκες μας, ἄκοπο, ἄμοχθο, πρόχειρο, εὔκολο, δίχως κανένα κόστος, ἀντιασκητικό, τελικά ἀντιευαγγελικό. Σέ αὐτή τήν προοπτική, ἡ Θεία Λειτουργία στόν ναό εἶναι μιά ἁπλή ἀκρόαση τῶν λεγομένων, μία θέαση τῶν τελουμένων πού θά μπορῇς νά τήν παρακολουθῇς πιό ἥσυχα καί ἀπό τήν πολυθρόνα σου στό σπίτι ἀπό τήν τηλεόραση ἤ τό ραδιόφωνο στό αὐτοκίνητο. Δέν εἶναι θυσία, συμ- ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

11 μετοχή, ἐγρήγορση, ἐπί τῷ αὐτῷ πάντων τῶν ἀδελφῶν συγκοινωνούντων καί θερμά δεομένων. Ἄν δέν γνωρίσουμε τό φῶς τῆς χάριτος, λέμε ὅτι εἴμαστε καλά καί στό ἡμίφως. Στό φῶς ἀποκαλύπτεται ἡ πραγματικότητά μας. Μέσα στό φῶς θ ἀποκαλυφθῇ ἡ Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκ - κλησία δέν εἶναι αὐτό πού φανταζόμαστε, πού νομίζουμε, πού θά θέλαμε νά εἶναι. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιά μητρική ἀγκάλη, πού ὅλους θέλει νά σώσῃ, ἄν θελήσουν νά σωθοῦν. Δέν εἶναι θεσμός, δέν εἶναι ἰδεολογία, δέν εἶναι παράταξη, δέν εἶναι σύστημα, δέν εἶναι μέρος. Ἡ Ἐκκλησία δέν δικάζει, δέν τιμωρεῖ, δέν ψάχνει γιά ὀπαδούς, δέν μετασχηματίζεται, δέν διαιρεῖ, δέν κουράζεται, δέν ξεκουράζεται, δέν ἀνησυχεῖ νά πείσει ἀποστομωτικά, νά ὑποδουλώσει καί νά κατατροπώσει κανέναν καί ποτέ. Προσέξτε το, παρακαλῶ. Οἱ χριστιανοί σήμερα πρέπει νά γίνουμε οἱ ἄνθρωποι τῶν καθαρῶν βιωμάτων, νά μιλᾷ πιό βροντερά ἡ ζωή μας ἡ διά ἀπό τά πολλά λόγια μας, νά μήν ἀπαιτοῦμε μέ προπέτεια τό θαῦμα, νά μή βιαζόμαστε στήν προσευχή, ν ἀκοῦμε καί τόν ἄλλο, ὅποιος κι ἄν εἶναι, νά ὑπομένουμε τήν ἀντίδραση, τήν ἀντίσταση τοῦ ἄλλου, νά συνεργασθοῦμε μέ τόν Θεό. Ἐμεῖς θά τοῦ δώσουμε τόν ἑκούσιο κόπο μας, τήν ἄσκηση, κι Ἐκεῖνος τήν χάρη Του καί τό ἔλεός Του, ἀφοῦ πάντοτε ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι συνεργεία Θείας Χάριτος καί ἀνθρώπινης ἐνέργειας. Ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε κατ εἰκόνα Θεοῦ κι ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας του εἶναι ἡ θέωση. Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου, τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἁγιάζουν τόν ἀγωνιζόμενο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος καθαριζόμενος φωτίζεται καί θεώνεται. Αὐτή εἶναι ἡ ὀρθόδοξη θεολογία, ἡ ἀνθρωπολογία, ἡ ἐκκλησιολογία καί ἡ ἀσκητική τῆς Ἐκκλησίας μας. Μήν ψάχνουμε γιά ἄλλες ἀτραπούς, ὅταν μία εἶναι ἡ ὁδός τῆς σωτηρίας, τῆς θεώσεως, τῆς τελειότητος. Ἀπό τό βιβλίο «Οἱ χριστιανοί σήμερα» τοῦ Μοναχοῦ Μωϋσέως Ἁγιορείτου 10 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

12 ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ k p l Γέροντα, εἶναι μερικοί ἄνθρωποι, πού, ἐνῶ ἔχουν ἀκούσει πολλά γιά τόν Χριστό, δέν λένε ν ἀλλάξουν. Δέν γυρίζουν! Τί συμβαίνει μ αὐτούς; Αὐτοί εἶναι πολύ γυρισμένοι ἀπό τήν ἄλλη μεριά καί θέλει πολλή προσευχή γιά νά γυρίσουν ἀπό τήν καλή μεριά. Ἐάν ἕνας ἄνθρωπος εἶναι καλός, πονετικός, μήν τόν φοβᾶσαι. Ἄν, π.χ., πίνει ἤ παίζει χαρτιά καί ἔχει ἄλλα πάθη καί δέν πιστεύει, ἀλλά ὅταν δεῖ ἕναν φτωχό, λυπᾶται, ταράζεται, θέλει νά βοηθήσει, αὐτόν μήν τόν φοβᾶσαι, θά τόν βοηθήσει ὁ Χριστός. Ἀλλά ἄν κάποιος εἶναι σκληρός καί παρ ὅλο ποὔχει πολλά ἐπιμένει καί σκληραίνει, αὐτός... δέν πάει καλά!!!»νά, ἦταν μιά γυναῖκα στήν Αὐ - στρία, πολύ πλούσια. Ξόδεψε ὅλη τήν περιουσία της στούς φτωχούς. Δίνε ἀπό δῶ, δίνε ἀπό κεῖ, στό τέλος ἔμεινε χωρίς τίποτα. Φρόντισαν ἐκεῖ κάτι γνωστοί της καί τήν ἔβαλαν σ ἕνα ἀριστοκρατικό γηροκομεῖο. Πήγαινε ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

13 ἐκεῖ κάποιος γνωστός μου καί τῆς ἔλεγε γιά τόν Χριστό. Αὐτή δέν πίστευε. «Σέ παρακαλῶ, ἄς ἀλλάξουμε κουβέντα», τοὔλεγε. Στό τέλος, μιά φορά τῆς παρουσιάστηκε ὁ ἴδιος ὁ ΧρΙΣΤΟΣ. Ὄχι σέ ὅραμα, ἀλλά φανερά. Μετά, κλάματα αὐτή καί μετάνοια. «Πού μοὔλεγες ἐσύ κι ἐγώ δέν πίστευα», ἔλεγε στόν γνωστό μου.»ὅταν ἐρχόταν καί μοὔλεγε νά κάνω προσευχή γι αὐτήν, ὄχι, τοὔλεγα, δέν κάνω, γιατί αὐτή δικαιοῦται τή θεία βοήθεια.»μέχρι ἐκεῖ καταδέχεται ὁ ΧρΙ- ΣΤΟΣ, νά ἔρθει ὁ ἴδιος! p Εἶναι μερικοί γονεῖς πού, ἄν μάθουν ὅτι τό παιδί τους θά γεννηθεῖ μογγολάκι, πᾶνε καί τό σκοτώνουν. Κάνουν ἔκτρωση. Λές καί δέν εἶναι ἄνθρωπος ἤ δέν ἔχει ψυχή... Λές καί δέν μπορεῖ νά κερδίσῃ τόν Παράδεισο... Καί ξέρεις τί καλοσύνη ἔχουν τά καημένα. Νά, ἕνα πού γνωρίζω κάνει καί καλή προσευχή... Κάνει καί πολλές μετάνοιες... Μούσκεμα στόν ἱδρῶτα γίνεται... Τέτοιο φιλότιμο ἔχει. (Θυμήθηκε κάτι καί χαμογέλασε). Μετά, ὅταν πεινάσει, τρίβει τήν κοιλίτσα του μέ τό χέρι καί λέει στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας: «Παναγίτσα, τώρα πάω φάω καί μετά πάλι ἔρθω προσευχή». Γέλασε χαρούμενος ὁ γέροντας. Μέ κομποσχοίνι, γέροντα, κάνει προσευχή; Ναί, καί μέ τό κομποσχοίνι... Μετά, ξέρεις τί καλοσύνη ἔχει;... Νά, μιά φορά τό κορόϊδευαν κάτι παιδιά στήν γειτονιά καί ἔπιασαν νά τό σκουντάνε... σχεδόν τό δέρναν τό καημένο. Τό βλέπει ὁ πατέρας ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

14 ὁρμάει... Πιάνει ἕνα παλιόπαιδο καί, πάνω στόν θυμό του, ἦταν ἕτοιμος νά τό δείρει.»μπαίνει στή μέση τό μογγολάκι, πιάνει τά χέρια τοῦ πατέρα νά τόν ἐμποδίσει, τόν κοιτᾶ στά μάτια καί τοῦ λέει: «ΧρΙΣΤΟΥΛΗΣ, ΧρΙΣΤΟΥΛΗΣ», (δηλαδή ἤθελε νά πεῖ ὅτι δέν μᾶς λέει ἔτσι ὁ Χριστός)... Τόν πῆραν μετά τά δάκρυα τόν πατέρα...»εἶδες ἀγάπη πού εἶχε!!!»δηλαδή οἱ ἄλλοι... οἱ «ἔξυπνοι», πού κάνουν ἕνα σωρό κακίες, εἶναι καλύτεροι;... Αὐτό τό παιδάκι, λοιπόν, ἔπρεπε νά τό σκοτώσουμε;... Ὄχι, γέροντα, ἀλλά νά, εἶναι δύσκολα γιά τούς γονεῖς. ΑΥΤΟΣ θά βάλῃ καί τούς γονεῖς του στόν ΠΑρΑΔΕΙΣΟ Μέ τήν ὑπομονή πού θά κάνουν ἐξ αἰτίας του οἱ γονεῖς θά μποῦν στόν Παράδεισο. Ἀπό τό βιβλίο «Ὁ πατήρ Παΐσιος μοῦ εἶπε» Ἀθαν. Ροκοβαλῆ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

15 Ἡ συζήτηση μέ τούς καταδίκους Ἀληθινή Ἱστορία Αὐτό τόν φυλακισμένο τόν συνάντησα ἐπίσης στά κάτεργα. Ἦταν φους τῶν καημένων αὐτῶν καταδί- εἶναι θεμελιωμένα πάνω στούς τά- 67 χρονῶν. Ἡ ποινή του τελείωσε καί κων, πού τούς σκότωσε αὐτό τό θηρίο... Καί ξέρετε, παππούλη, πόσες τώρα ζοῦσε ἔξω ἀπό τήν φυλακή. Τόν ἐπισκέφθηκα τόν Ἰούνιο. Αὐτός μαζί ἀθῶες ψυχές πέθαναν ἀπό τό χέρι μέ ἄλλους φυλακισμένους ζοῦσε του; Νομίζω, παππούλη, ὅτι ἡ Κόρα σ ἕνα ὄρυγμα σκεπασμένο ἀπό πάνω... Ὅλοι οἱ φυλακισμένοι μέ δέχθηχουν τά ἅγια λείψανα, ἀλλά πόσα λεί- εἶναι δεύτερο Κίεβο: Στό Κίεβο ὑπάρκαν μέ πολλή ἀγάπη. Κάθισα μαζί του ψανα ἀθώων, μαρτύρων, καταδίκων ἔξω στό χορτάρι καί αὐτός ἄρχισε νά ὑπάρχουν ἐδῶ στήν Κόρα!... μοῦ διηγεῖται τήν ζωή του στά κάτεργα Ὄχι, εἶπε ἕνας ἄλλος κατάδικος, στόν ποταμό Κόρα καί πῶς ὁ ραζγκλιλδιάεφ, ὁ ὑπεύθυνος στά κάτεργα καλό ἀπ αὐτή τή ζωή. Ἄν ἡ ἐξουσία νά μήν περιμένετε, φίλοι μου, τίποτα τῆς Κόρα, παρ ὀλίγον νά τόν σκοτώσῃ μέ τά σκυλιά του. Μᾶς πλησία- πρέπει νά περιμένουμε καμμία ἀνα- σταύρωσε τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς δέν σαν καί οἱ ἄλλοι καί ὁ καθένας τους κούφιση ἀπ αὐτό τόν κόσμο. Ὁ κόσμος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. Μέ θεω- διηγήθηκε κάτι ἀπό τήν ζωή του... Σκεφτεῖτε, παππούλη, τί μᾶς ἔκανε αὐτός ὁ ραζγκιλδιάεφ. Ἔλεγε, γιά λου ἀναρχικός. Ὅλη τήν ζωή μου ὑποροῦν ἀναρχικό, ἀλλά δέν εἶμαι καθό- παράδειγμα, στούς φυλακισμένους νά φέρω γιά τό ὅτι θεωρῶ τούς ἀνθρώπους ἴσους μεταξύ τους. Τώρα, παπ- σκάψουν ἕναν λάκκο καί μετά ἔδινε τήν ἐντολή νά θάψουν σ αὐτό ζωντανούς κάποιους ἀπ αὐτούς Οἱ κατάδι- ζωή μας. Ἐδῶ καί πέντε χρόνια ἀκοπούλη, δέν ὑπάρχει ὁ Χριστός στήν κοι ἀρχίζουν νά κλαῖνε. Κάθε μέρα ἤ λουθῶ τό Εὐαγγέλιο καί αἰσθάνομαι ἀπαγχόνιζε κάποιους ἤ σκότωνε μέ τά πολύ καλά. σκυλιά ἤ ἔθαβε ζωντανούς. Ξέρετε, Μία γυναῖκα: παππούλη, τά σπίτια ἐδῶ στήν Κόρα Ναί, Ἀνδρέα, ἀλλά εἶναι δύσκο- 14 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

16 λο νά ζῇ κανείς ὅπως ζῇς ἐσύ. Εἶσαι μόνος σου καί ὅλα τά χρήματα πού βγάζεις τά μοιράζεις σέ μᾶς τούς φτωχούς. Μόνο ἕνα πουκάμισο ἔχεις καί ἕνα παντελόνι. Γι αὐτόν πού ἔχει οἰκογένεια εἶναι ἀδύνατον νά ζῇ μία τέτοια ζωή. Μία ἄλλη φυλακισμένη: Μποροῦμε, νομίζω, νά ζοῦμε ὅπως ζῇ ὁ Ἀνδρέας. Πρέπει, ὅμως, νά τά στερηθοῦμε ὅλα καί ὅλους νά τούς ἀγαπᾶμε. Ἀλλά, ὅταν βλέπουμε παντοῦ γύρω μας τήν ἀδικία... Ἀνδρέας: Ὄχι, φίλοι μου, δέν πρέπει νά ψάχνουμε ἔξω ἀπό μᾶς τήν ἀλήθεια. Γιά μᾶς μόνον ἕνας δρόμος ὑπάρχει, νά κρατήσουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι αὐτή τήν ἀλήθεια καί νά τήν ἐφαρμόσουμε στήν ζωή μας καί αὐτό θα εἶναι καλό... Καλέ μας παππούλη, εἶστε παρηγοριά μας καί σωτηρία. Πρίν ἀπό τέσσερις ἡμέρες ἔγινε ἐδῶ πραγματικά ἕνα θαυμαστό γεγονός: Δύο φυλακισμένοι μάλωσαν μεταξύ τους καί ὅλοι ἐμεῖς ἤμαστε σίγουροι ὅτι τό ἴδιο βράδυ κάποιος ἀπό τούς δύο θά σκοτώσῃ τόν ἄλλο. βλέπουμε τόν ἕναν ἀπ αὐτούς (ἦταν πρίν ἕνας φοβερός ἄνθρωπος, δήμιος στήν φυλακή μας) νά χτυπᾷ τήν πόρτα τοῦ ἄλλου. Αὐτός ὁ δεύτερος πῆρε ἕνα κομμάτι σίδερο καί βγῆκε ἔξω νά τόν συναντήσει. Σήκωσε τό χέρι του γιά νά τόν χτυπήσῃ, ἀλλά ἀμέσως τό κατέβασε. Ὁ δήμιος αὐτός ἔπεσε στά πόδια του καί τοῦ εἶπε: «Ὁ παππούλης μας μᾶς εἶπε νά τούς συγχωροῦμε ὅλους, ὅ,τι καί νά μᾶς κάνουν, καί ἐγώ τώρα, πρίν βασιλέψῃ ὁ ἥλιος, σέ συγχωρῶ συγχώρησέ με καί ἐσύ. Ὅλες οἱ γυναῖκες μας καί ἐμεῖς μαζί τους ὅταν εἴδαμε αὐτό τό θέαμα ξεσπάσανε σε κλάματα. Νά, παππούλη, τί κάνει ἡ διδασκαλία σας. Σᾶς ἱκετεύουμε νά μήν μᾶς ἐγκαταλείψετε τούς καημένους». Μέ συγκίνησε πάρα πολύ αὐτή ἡ διήγηση τοῦ Ἀνδρέα... Ἀπό τό βιβλίο «Ἀπό ὅσα εἶδα καί ἔζησα» Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

17 «ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΗΜΗΝ» Τοῦ κ. Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου Ἦταν ἀρκετό τό βαθύ περιεχόμενο τῆς φράσης αὐτῆς, γιά νά προκαλέσῃ τήν αἰφνίδια μεταστροφή τοῦ Φραγκίσκου Καρνελούτι: «Ἐν φυλακῇ ἤμην, καί ἐπεσκέψασθέ με» (Ματθ. ΚΕ 39). Ὁ λαμπρός αὐτός νομικός ἀφηγήθηκε ὅτι ἐνῶ ξεφύλλιζε τό Εὐαγγέλιο, πού ἔπεσε συμπτωματικά στά χέρια του, διάβασε μιά φράση πού ἔλεγε: «Ἤμουν στή φυλακή καί μέ ἐπισκεφθήκατε». Τότε, ὅπως διηγεῖται ὁ ἴδιος, ξανάρθαν στή μνήμη μου οἱ πολυάριθμοι φυλακισμένοι, τούς ὁποίους γνώρισα ὡς ποινικολόγος. Ξανάδα τούς δολοφόνους, τούς βιαστές, τούς πατροκτόνους, τούς ἀπαγωγεῖς, ὅλους ἐκείνους τούς ἀνθρώπους πού ζοῦν σέ κτηνώδη κατάσταση. Καί νά πού ὁ Θεός τῶν Χριστιανῶν κατέβαινε στό ἐπίπεδό τους. Δέν ταυτιζόταν, τουλάχιστον, μέ τόν ἀξιοθαύμαστο πολιτικό κρατούμενο ἤ μέ τό θῦμα μιᾶς ἄδικης κατηγορίας. Ὄχι. Ἡ φράση «στή φυλακή ἤμουν» περιελάμβανε ὁποιονδήποτε ἀπατεώνα ὅλους τούς κοινούς ἐγκληματίες. Τότε κατάλαβα, συμπεραίνει ὁ Καρνελούτι, ὅτι καμμιά θρησκευτική φαντασία δέν μπορεῖ νά ἔχῃ ἐπινοήσῃ ἕναν παρόμοιο Θεό. Μόνο ὁ Δημιουργός αὐτῶν τῶν ἀσήμαντων καί ἀπελπισμένων ἀνθρώπων εἶχε τή δύναμη νά ταυτιστῇ μαζί τους». Ναί. Αὐτή ἡ ταύτιση τοῦ Θεανθρώπου μέ τόν φυλακισμένο τόν κάθε παράνομο καί παραβάτη ἀποτελεῖ καί τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἕνα μεγαλεῖο πρωτόγνωρο καί πρωτάκουστο. Ὁ Θεός νά ὀνομάζῃ «ἀδελ- 16 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

18 φούς» Του ὄχι μόνο τούς δίκαιους, ἀλλά καί τούς ἁμαρτωλούς. Τό μεγάλο ἠθικό καί κοινωνικό μας λάθος εἶναι νά διαχωρίζουμε τούς ἀνθρώπους σέ δίκαιους καί ἁμαρτωλούς σέ ἀνώτερης καί κατώτερης τάξεως ἀνθρώπους σέ πρόσωπα φιλικά καί σέ πρόσωπα ἀπωθημένα στή σκέψη καί, προπάντων, στήν καρδιά μας. Σέ μιά του ἑρμηνευτική ὁμιλία στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἐλέγχει μέ ἔντονο τρόπο αὐτούς πού περιφρονοῦν τούς φυλακισμένους, ὅταν τούς παρατηρεῖ, λέγοντας: «Αἰσχυνέσθωσαν οἱ λέγοντες μή εὖ ποίει τούς ἐν ταῖς φυλακαῖς». Ἄς ντρέπονται ἐκεῖνοι πού λένε «μήν εὐεργετεῖς καί μήν κάνεις καλό στούς φυλακισμένους»! Καί, συνεχίζοντας, ἀναφέρει γιά παράδειγμα τούς «βαρβάρους» δηλαδή, τούς ἰθαγενεῖς τῆς Μάλτας, οἱ ὁποῖοι, ὅλους ἐκείνους τούς φυλακισμένους, πού ναυάγησαν μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, τούς θεώρησαν ἄξιους φιλανθρωπίας καί φιλοξενίας. Γι αὐτό καί ὁ μέγας κήρυκας τοῦ ἄμβωνα, ὁ Ἰωάννης, διακηρύττει πρός ὅλους: «Αἰσχυνθῶμεν τούς βαρβάρους». «Ἄς ντραποῦμε τούς βαρβάρους», δηλαδή τούς ἄγνωστους ἐκείνους ἰθαγενεῖς πού ἔδειξαν τήν ἀνωτερότητά τους. «Πάντες γάρ ἥμαρτον καί ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ» (ρωμ. Γ' 23). Ἐφόσον ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί, τότε μέ ποιό δικαίωμα θά κρίνουμε τούς ἄλλους γιά τά λάθη καί τίς ἁμαρτίες καί τά ἐγκλήματά τους; «Σύ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον ἱκέτην;» (ρωμ. ΙΔ' 4). Οἱ συνάνθρωποί μας ἔχουν ἀνάγκη ἀπ τήν ἀγάπη μας καί ὄχι ἀπ τήν κρίση καί τήν κατάκρισή μας. Χρειάζονται τή βοήθειά μας καί ὄχι τήν ἐτυμηγορία μας. Ἡ ἀπρόσωπη δικαιοσύνη τούς καταδίκασε γιά τά ποινικά τους ἀδικήματα. βρέθηκαν ἔνοχοι ἔναντι τοῦ νόμου, καί ὁ νόμος εἶναι ὁ μόνος κριτής τῶν πράξεων ἐκείνων πού διασαλεύουν τήν κοινωνική εὐρυθμία. Ἀπό κεῖ καί πέρα, τόν λόγο τόν ἔχει ἡ ἀγάπη καί ἡ συμπόνια, ἡ στοργή καί ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ προσωπική μας βοήθεια καί συμπαράσταση στή δύσκολη ζωή τοῦ περιορισμοῦ τῆς φυλακῆς. Προπάντων, ἡ πνευματική ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

19 μας προσφορά, ὥστε, μέ κάθε τρόπο, νά τούς χαρίσουμε παραμυθία καί τρόπους γιά ἐσωτερική αὐτογνωσία καί μετάνοια. Ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ Παῦλος, γνώρισε πολλές φορές τήν φυλακή γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀσφαλῶς καί συνδε - σμίους θά συνάντησε πολλούς, μέ τούς ὁποίους καί θά συνωμίλησε. Εἶχε πεῖρα τῆς φυλακῆς. Ἀνάμεσα στά πολλά παθήματα ὑπέρ Χριστοῦ, συγκαταλέγει καί τίς φυλακίσεις: «Ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως...» (β' Κορ. ΙΑ' 23). Γι αὐτό καί συμβουλεύει τούς χριστιανούς νά θυμοῦνται τούς φυλακισμένους καί νά συμπάσχουν, σάν νά εἶναι κι αὐτοί φυλακισμένοι: «Μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι» (Ἑβρ. ΙΓ' 3). Μιλώντας γιά τήν ἔννοια τοῦ «ἀγαθοῦ», δηλαδή γιά τό καλό πού θά πρέπει πάντα νά ἐπιτελοῦν οἱ χριστιανοί, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ἀνάμεσα στ ἄλλα, ἀναφέρει καί τίς ἐπισκέψεις στίς φυλακές: «Ὥστε καί εἰς δεσμωτήριον εἰσιέναι καί τούς δεδεμένους ἐπισκέπτεσθαι καί ἀρρωστοῦντος ἐπισκοπεῖν καί θλιβομένους παραμυθεῖσθαι...» Ἡ ἐπίσκεψη στίς φυλακές ἀρχή τήν ὁποία ἔχει πάντοτε ἡ χριστιανική καί ἐκκλησιαστική «Πρόνοια» προσφέρει ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στούς φυλακισμένους ἀδελφούς μας. Τούς ἀνακουφίζει καί παρηγορεῖ στίς τόσο τραγικές στιγμές τῆς ζωῆς τους. Πόσες ψυχές βρῆκαν τόν δρόμο πρός τόν Χριστό μέσα στή φυλακή! Πόσοι ξανάρχισαν μιά καινούργια ζωή! Ὑπῆρξε περίπτωση πού κάποιος φυλακισμένος, μετά τήν ἐπιστροφή του στόν Χριστό, δημιούργησε ὁλόκληρο κύκλο συναγωνιστῶν του, ὄχι, βέβαια, γιά συνομωσίες καί ληστεῖες, ἀλλά γιά συμμελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί προσευχή. Ἐδῶ, στήν Ἀθήνα, ἀνώτερος δικαστικός λειτουργός, μετά τήν ἀφυπηρέτησή του, δημιούργησε, μέ δική του πρωτοβουλία, εἰδική ὑπηρεσία γιά χριστιανική συμπαράσταση στούς κρατουμένους. Ἡ δική μας ἐπίσκεψη ἄς γίνεται μέ τήν προσευχή μας. Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη Θεολόγου ἀπό τήν Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος» 18 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

20 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓρΑΦΙΑ ΜΑΣ Ἀγαπητοί μου ὑπεύθυνοι τοῦ Συλλόγου ΟΝHΣIΜΟΣ, Παρακαλῶ, ἐάν μπορεῖτε, νά μέ βοηθήσετε νά συνεχίσω τίς σπουδές μου στό πρόγραμμα Σπουδῶν «Σπουδές στίς Φυσικές Ἐπιστῆμες» τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, ὅπως, ἄλλωστε, κάνετε τά τρία συνεχῆ χρόνια τῆς ἐπιτυχημένης μου παρουσίας σέ αὐτό. Γιά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος , θέλω νά παρακολουθήσω νέα θεματική ἑνότητα καί τά δίδακτρα ἀνέρχονται στό ποσό τῶν 700 εὐρώ. Γνωρίζετε τήν οἰκογενειακή μου κατάσταση (ἔγγαμος μέ δύο ἀνήλικα παιδιά) καθώς καί τήν πολυετῆ μου κράτηση κρατοῦμαι ὀκτώ χρόνια. Ὀφείλω νά εὐχαριστήσω γιά τήν συνεχῆ ὑποστήριξή σας καί εὐελπιστῶ νά μοῦ δώσετε τήν δύναμη, και ὑλική καί ἠθική, νά συνεχίσω τό δύσκολο αὐτό ἔργο πού ἀνέλαβα καί θέλω νά φέρω εἰς πέρας κάποια στιγμή. Σᾶς εὐχαριστῶ. Μέ σεβασμό Τ.Κ. Ἕνα ἀπό τά πολλά γράμματα πού λαμβάνουμε ἀπό εὐγνώμονες βοηθούμενούς μας. Εἶναι στήριγμα καί ἐλπίδα γιά μᾶς τό «εὐχαριστῶ» τῶν πονεμένων ἀδελφῶν μας. Μερικές φορές βουβό, ἄλλοτε ἠχηρό, πάντοτε, ὅμως, μέ ξεχείλισμα καρδιᾶς. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

21 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΜΑΣ Μέσα σ αὐτό τόν προβληματισμό ἄθελά μας φέρνουμε στή μνήμη αὐτό πού μεγάλοι Ἀγωνιστές τοῦ 21, μέ πρῶτο τόν Στρατηγό Μακρυγιάννη, ἀναγκάστηκαν ἀπό τά πράγματα νά ἐπισημάνουν, μετά τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καί τόν εὐρωποκεντρικό προσανατολισμό του. Ὅτι, δηλαδή, κινδυνεύουμε νά χάσουμε στήν ἐλευθερία αὐτό πού διασώθηκε μέσα στή δουλεία. Καί στά στοιχεῖα αὐτά πού διέσωσε τό Γένος μας στή μακραίωνο καί πολυώνυμο δουλεία του ἀνῆκε καί ἡ γλῶσσα. Ἡ γλῶσσα, πού, ὅσο ζοῦσε στή διάνοια, στήν καρδιά καί στά χείλη τῶν ραγιάδων, κρατοῦσε καί τήν ἐθνική συνείδηση ζωντανή καί ἀκμαία καί ἔτρεφε τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως. Γιατί, μαζί μέ τήν Ὀρθοδοξία, διαφοροποιοῦσε στήν καθημερινή πράξη τό Γένος μας ἀπό τούς Κατακτητές του καί συντηροῦσε τή μνήμη τοῦ «ρωμαίικου» ἄσβεστη καί δημιουργική. Ἡ Ἐκλησία ἀναδεικνύεται σέ κάθε περίοδο δουλείας κιβωτός καί τῆς γλωσσικῆς μας παραδό - σεως. Ἄς θυμηθοῦμε τήν Τουρκοκρατία καί τή βενετοκρατία. Ἡ ἀσίγαστη λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ μόνιμη ἐπαφή τοῦ Κλήρου μέ τόν λαό, στό εὐρύ του φάσμα, διέσωσε καί τή γλῶσσα μας. Τό σημαντικότερο, μάλιστα, εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔσωσε τή γλῶσσα ὁλόκληρη, σ ὅλη τή διαχρονία της καί σέ ὅλες τίς μορφές της. Γιατί ἡ 20 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

22 Ἐκκλησία, ὡς σῶμα, παρ ὅλες τίς ἀδυναμίες καί τίς ἐλλείψεις τῶν ἐπί μέρους προσώπων, μένει ἔξω ἀπό παραταξιακές ἐπιλογές καί ἰδεολογικές τοποθετήσεις, καταφάσκοντας τό ὅλον καί διασώζοντάς το στήν ἀκεραιότητά του. Αὐτό συνέβη καί στό θέμα τῆς γλώσσης. Καί ἐπιτεύχθηκε μέ ἕνα μέτρο τῆς ρωμαίικης Ἐθναρχίας μας ἀποφασιστικῆς σημασίας γιά τό ὑπόδουλο Γένος. βλέποντας ὅτι ἀπό τόν 16ο αἰῶνα, οἱ παπικές προπαγάνδες καί οἱ δυτικίζοντες λόγιοι, κινούμενοι ἀπ αὐτές, χρησιμοποιοῦσαν στόν γραπτό καί προφορικό τους λόγο τή λαϊκή γλωσσική μορφή (τά ρωμαίικα), μέ συνέπεια νά γίνεται ὅλο καί περισσότερο δυσνόητη στόν λαό ἡ λόγια μορφή τῆς γλώσσης (τά ἑλληνικά), κατανίκησε κάθε δισταγμό καί ἀνταποκρίθηκε στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν μέ τήν ἀκόλουθη σοφή λύση: Στήν λατρεία διατηρήθηκε ἡ καθιερωμένη γλωσσική μορφή, πού διακρατεῖ ἔτσι καί τή συνέχεια τῆς πατερικῆς παραδόσεως. Στό κήρυγμα, ὅμως, ἐκτός ἀπό τίς ἐξαιρέσεις μερικῶν ἀπροσγείωτων ἐγωκεντρικῶν ἀρ - χαιοπλήκτων, χρησιμοποίησε τή λαϊκή μορφή τῆς Ἑλληνικῆς. Ἔτσι ἀναδείχθηκαν οἱ μεγάλοι λαϊκοί φωτιστές τοῦ Γένους ἀπό τόν Μελέτιο Πηγᾶ καί τόν Ἠλία Μηνιάτη μέχρι τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί τούς ἄλλους Κολλυβάδες. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, τό σύστημα Παιδείας πού πρόσφερε ἡ Ἐκκλησία μέσα στή δουλεία, ἀναπληρώνοντας τό τεράστιο κενό πού ἄφηναν οἱ καταφεύγοντες εἰς τή Δύση λογάδες τοῦ Γένους, ὅσο ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

23 φτωχό καί ταπεινό και ἄν ἦταν τά γνωστά κολλυβογράμματα καί ὅσο καί ἄν κατηγορήθηκαν ἀπό τούς δυτικόπληκτους διαφωτιστές, διατηροῦσαν μόνιμα τήν ἐπαφή τῶν παιδιῶν μέ τή γλῶσσα τῶν λειτουργικῶν βιβλίων, δίνοντας ἔτσι δυνατότητες γιά περαιτέρω καλλιέργεια στά φωτεινά ἐκεῖνα πνεύματα πού ἀναδείχθηκαν σέ μεγάλους Διδασκάλους καί Πνευματικούς τοῦ Γένους μας. Θά ἐπικαλεσθοῦμε ἕνα παράδειγμα ἀπό τά πολλά πού καταδεικνύει τή συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στή διάσωση τῆς γλώσσης μας: Πρόκειται γιά τόν Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο ( 1857), τόν σοφώτερο κληρικό τοῦ 19ου αἰώνα, πολυμαθῆ καί πολύγλωσσο, ἀλλά καί ἀπαράμιλλο χειριστή τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου. Στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Οἰκονόμος ἔμαθε τά ἐκπληκτικά Ἑλληνικά του. Ἦταν μόλις δεκατεσσάρων ἐτῶν, ὅταν συνέταξε τό ἀκόλουθο ἐπίγραμμά του σέ μιά βρύση: «Ἄνθρωπε, πρόσελθε, πλῆσον ὑδρίαν καί πῖθι διψῶν, καί ρυπῶν λῦσαι δέμας. Μόνον τό οὖς μοι κλῖνον, εἴπω σοι τάδε ὡς ρεῦμα καί σύ ρεῖς, παρέρχῃ, σωφρόνει». Τό μεταφράζουμε: Ἄνθρωπε, ἔλα, γέμισε τό σταμνί σου καί πιές, ἀφοῦ διψᾶς, καί πλῦνε τό σαρκίο σου. Ὅμως, χαμήλωσε τ αὐτί σου καί θά σοῦ πῶ ἐτοῦτα: «Σάν τό ρεῦμα καί σύ κυλᾶς, φεύγεις, ἔχε τόν νοῦ σου»! Στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἔμαθε καί ὁ Κ. Οἰκονόμος τά Ἑλληνικά του, χωρίς αὐτό νά τόν ἐμποδίσῃ νά μάθῃ καί πολλές ἄλλες ξένες γλῶσσες. Ὅλες, ὅμως, οἱ ἄλλες γλῶσσες τοῦ ἔμειναν «ξένες», γιατί 22 ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

24 διέσωζε μόνιμη τήν ἐσωτερική ὑπαρξιακή του σχέση μέ τή «μητρική» του Γλῶσσα, τήν Γλῶσσα τοῦ Γένους καί τῆς Ἐκκλησίας του. Νά γιατί πιστεύουμε ἀμετακίνητα ὅτι καί σήμερα τό ἐκκλησιαστικό σῶμα θά σώσῃ τήν γλῶσσα μας. Ὅπως αὐτό γίνεται ἤδη ἐπί αἰῶνες στόν χῶρο τῆς Διασπορᾶς μας. Ὅσο ὑπάρχει Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική λατρεία καί ἀκούγεται ὁ ἁγιογραφικός καί πατερικός λόγος, θά σώζεται καί ὁ ἑλληνικός λόγος, γιά νά ἐπαληθεύεται ἐκεῖνο, πού ἔχει προσφυέστατα λεχθεῖ, ὅτι δέν σώζεται ἡ Ὀρθοδοξία ἀπό τόν Ἑλληνισμό, ἀλλά ὁ Ἑλληνισμός σώζεται μέσα στήν Ὀρθοδοξία. Στό σημεῖο, ὅμως, αὐτό ἀναδύεται καί μία ἄλλη ὄψι τοῦ προβληματισμοῦ μας. Τό ἐκκλησιαστικό μας σῶμα μπορεῖ νά διακρατήσει αὐτή τή συνέχεια καί στό θέμα τῆς γλώσσας, ἄν, ὅμως, ἐξακολουθῇ νά ἰσχύῃ ἡ ἀπόφαση ἐκείνη τῆς ρωμαίικης Ἐθναρχίας μας τόν 16ο αἰώνα. Ἄν μείνει δηλαδή ἡ λατρεία μας στή γλωσσική μορφή τῆς παραδόσεώς μας, ἐνῶ τό κήρυγμα παροντοποιεῖ τόν λόγο τῶν ἀναγνωσμάτων καί τῶν ὕμνων μας. Ὅλες, λοιπόν, οἱ ἀπόπειρες ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς λατρείας μας μέ τόν μεταγλωττισμό τῶν κειμένων της, ἔστω καί ἄν προέρχονται ἀπό ἀγαθή διάθεση, μποροῦν νά ἀποβοῦν καί ἐθνικά ἐπιζήμιες. Ἄς ἀφήσουμε, λοιπόν, τή λατρεία μας ἄθικτη. Γιά νά μείνῃ τουλάχιστον ἕνας χῶρος πού σώζει ἀτόφια τήν ἑλληνορθόδοξη συνέχειά μας. π. Γ.Δ. Μεταλληνοῦ, «Σύγχυση - Πρόκληση - Ἀφύπνιση», ἐκδ. ΑΡΜΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ

25 ANAΓKEΣ, EΛΛEIΨEIΣ KAI EKKΛHΣH TOY ΣYΛΛOΓOY Ἡ στήριξη τοῦ Συλλόγου μας παρέχεται ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό τήν ἀγάπη σας, τήν ὁποία καί ἐπικαλεῖται! 1. Πάντα ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη χρημάτων γιά τήν κάλυψη τῶν ποικίλων ἀναγκῶν τοῦ Συλλόγου, κυρίως γιά τίς ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατουμένων μέ αὐστηρά κριτήρια, καταβολή τῶν δικαστικῶν τους ἐξόδων καί βοήθεια τῶν οἰκογενειῶν τους. 2. Ἐθελοντική ἐργασία γιά τή στήριξη τοῦ ἔργου μας, ἰδίως γιά τή δωρεάν διανομή τοῦ περιοδικοῦ μας «Φίλοι Φυλακισμένων» σέ παγκάρια τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Πατρίδος μας. Παρακαλοῦμε, ἐπικοινωνῆστε μαζί μας, εἴτε ἀπό ἐπαρχία εἴτε ἀπό τήν Ἀθήνα, γιά νά σᾶς στείλουμε περιοδικά. 3. Γραμματόσημα καί τηλεκάρτες. 4. Εἴδη τροφίμων, καθαριότητος, πρώτων βοηθειῶν. 5. Κλινοσκεπάσματα, ἀθλητικά εἴδη, ρουχισμός, ὑποδήματα. 6. Εἴδη γυμναστικῆς, ἐπιτραπέζια παιχνίδια κ.ἄ. 7. βιβλία, λεξικά, συστήματα ἐκμαθήσεως ξένων γλωσσῶν. 8. Ὑλικά καί εἴδη ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ» Σωματεῖον ἀναγνωρισμένον ὡς Εἰδικῶς Φιλανθρωπικόν (ΦΕΚ 883/τ.β/ ) Πρόεδρος Δ.Σ.: Ἰωάννης Ν. Παπασαραντόπουλος Ἀσκληπιοῦ 60Α & Σεργίου Πατριάρχου 8, Ἀθήνα τηλ.: , , fax: Ἀριθμός λογ.: ALFA βανκ: (ταμιευτήριο) ΕΜΠΟρΙΚΗ ΤρΑΠΕΖΑ: (ταμιευτήριο) ΕΘΝΙΚΗ ΤρΑΠΕΖΑ: ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

Νέες Δραστηριότητες [1]

Νέες Δραστηριότητες [1] Νέες Δραστηριότητες Το 2011 δόθηκαν 7.165,44 κιλά τρόφιμα και το 2012 δόθηκαν 9.044,42 κιλά τρόφιμα. Το 2012 δόθηκαν στα καταστήματα κράτησης της χώρας μας συνολικά 500 δέματα με ιματισμό και διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ή ΟΧΙ. ΑΝ Ο ΑΛΛΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΟ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΠΟΝΑΕΙ Ή ΦΟΒΑΤΑΙ. ΛΑΘΟΣ & ΚΑΚΟΣ. ΚΙΝΔΥΝΕΥΩ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΜΟΝΟΣ. ΔΕΝ ΑΞΙΖΩ ΑΓΑΠΗ.

ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ή ΟΧΙ. ΑΝ Ο ΑΛΛΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΟ ΕΚΤΟΝΩΝΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΠΟΝΑΕΙ Ή ΦΟΒΑΤΑΙ. ΛΑΘΟΣ & ΚΑΚΟΣ. ΚΙΝΔΥΝΕΥΩ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΜΟΝΟΣ. ΔΕΝ ΑΞΙΖΩ ΑΓΑΠΗ. 73 ΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΝΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΚΡΙΤΙΚΑΡΕΙ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ, ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΩΣΤΟΙ Ή ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΑΚΟΥΩ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές,

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές, Αθήνα : 24/06/2011 Αρ. Πρωτ : 1213 Προς : Διακομματική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας & των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων Γραφείο 148 Υπόψη κυρίας Καμηλάκη Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17 ΜΑΘΗΜΑ 4ο Γένεσις 4,25-26 6,1-9,17 Ὁ κατακλυσμός Παίρνουμε ἀφορμή ἀπό τό οὐράνιο τόξο εἴτε ἀπό τό φυσικό φαινόμενο, ἄν οἱ μέρες εἶναι βροχερές, εἴτε ἀπό τήν κατασκευή πού μποροῦμε νά ἔχουμε κάνει πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00

Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00 Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00118 ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00111 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, 1ο βιβλίο 4.00 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00112 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα