Κοινωνιολογική προσέγγιση των ταξιδιών νεόνυμφων. Μελέτη περίπτωσης της πόλης της Ηγουμενίτσας. Δρ. Πολυξένη Μοίρα Επικ. Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνιολογική προσέγγιση των ταξιδιών νεόνυμφων. Μελέτη περίπτωσης της πόλης της Ηγουμενίτσας. Δρ. Πολυξένη Μοίρα Επικ. Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι."

Transcript

1 Μοίρα Π. (2005). «Κοινωνιολογική προσέγγιση των ταξιδιών νεονύμφων. Μελέτη περίπτωσης της πόλης της Ηγουμενίτσας», Διοίκηση και Οικονομία, Νο 2, Φθινόπωρο, εκδ. Παπαζήσης, σελ Κοινωνιολογική προσέγγιση των ταξιδιών νεόνυμφων. Μελέτη περίπτωσης της πόλης της Ηγουμενίτσας Δρ. Πολυξένη Μοίρα Επικ. Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Wedding Travels. Sociological approach. A case study from the city of Igoumenitsa Abstract Wedding Travel has an important role in tourism and travel industry. Wedding Travels emanate from social and economic changes. They meet the exigencies of modern society for the so-called good life and they are considered to add social prestige. The subject matter of this study is the choices of newlyweds examined sociologically in the period from June 2003 to September 2003 in the city of Igoumenitsa in Greece. Περίληψη Στην ταξιδιωτική βιομηχανία σημαντικό μέρος κατέχουν τα ταξίδια νεόνυμφων. Τα ταξίδια νεόνυμφων, είναι απόρροια της μεταβολής των κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων. Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για την ονομαζόμενη «καλή ζωή» και θεωρούνται ότι προσδίδουν κοινωνικό κύρος. Στη μελέτη αυτή εξετάζονται κοινωνιολογικά οι επιλογές των νεόνυμφων ζευγαριών της περιόδου Ιουνίου 2003 Σεπτεμβρίου 2003 της πόλης της Ηγουμενίτσας. JEL Classification L83 Sports; Gambling; Recreation; Tourism Λέξεις κλειδιά: Ταξίδι νεόνυμφων, ανάγκες, Ελλάδα, Ηγουμενίτσα Wedding Travel, human needs, Greece, Igoumenitsa 1

2 1. Εισαγωγή Το ταξίδι για την εμπορία, για τον εμπλουτισμό των γνώσεων, για την πολιτισμική επικοινωνία και για την αναψυχή δεν είναι επινόηση της σύγχρονης εποχής (Μυλωνόπουλος, 2000). Για τον άνθρωπο της σύγχρονης κοινωνίας, τουλάχιστον των ανεπτυγμένων κρατών, το ταξίδι έχει καταστεί ψυχική ανάγκη. Η διαπίστωση αυτή αποκτά διεθνή διάσταση στη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στη Ρώμη, το έτος 1963, η οποία είχε ως θέμα «τα διεθνή ταξίδια και ο τουρισμός». Η σημασία που έχει αποκτήσει ο παγκόσμιος τουρισμός για την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη των λαών αποτυπώνεται περίτρανα στη Διακήρυξη της Μανίλας για το Διεθνή Τουρισμό, που υπογράφτηκε στις 10 Οκτωβρίου 1980 (ΕΟΤ 1981). Εκτός από το διεθνή χαρακτήρα ο τουρισμός αποκτά και μαζικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μαζικοποίηση και ο εκδημοκρατισμός του τουρισμού (Ηγουμενάκης, Κραβαρίτης, Λύτρας 1999:53) που οφείλεται σε μια σειρά από τεχνικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες 1, προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών με αποτέλεσμα να διατυπωθούν διάφορες θεωρίες για τους λόγους και τα κίνητρα που ωθούν τους ανθρώπους να ταξιδεύουν (Maslow 1943, Cohen 1972, Perreault, Darden et al 1977, Crompton 1979, Dann 1981, Javris 1981, Iso-Ahola 1982, Pearce 1982, Mayo, Moutinho 1984, Moutinho 1986, Jafari 1987, Schmidhauser 1989). Η σημασία του τουρισμού έχει ερευνηθεί ευρύτατα ειδικά από την άποψη των κινήτρων (Crompton 1979), της εμπειρίας (Cohen 1988, Ryan 1997) και των ικανοποιήσεων (Noe 1999, Zalatan 1994). Οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν τα κίνητρα των ταξιδιωτών / τουριστών, καθώς αυτά αποτελούν τη δύναμη που θέτει σε κίνηση την τουριστική διαδικασία. Παρά την πληθώρα των ερευνών δεν έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ανάλυσης (Jafari 1987: ). Έτσι σήμερα η ανάλυση βασίζεται κατά κύριο λόγο στη μελέτη των θεωριών υποκίνησης, η 1 για τη δημιουργία προϋποθέσεων για αναψυχή διακοπές βλ. Λύτρα, Π. (2002). Η Κοινωνία της Αναψυχής, εκδ. Intebooks, σελ

3 βασικότερη από τις οποίες είναι η θεωρία των αναγκών, όπως διατυπώθηκε από τον Maslow. Η ικανοποίηση των αναγκών αποτελεί βασική επιδίωξη του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος, σε κάθε κοινωνία, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αγωνίζεται αδιάκοπα για την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών, οι οποίες μόλις ικανοποιηθούν, αμέσως αντικαθίστανται από άλλες που πιεστικά ζητούν με τη σειρά τους ικανοποίηση. Η συμπεριφορά του ανθρώπου προσδιορίζεται από τη μορφή και την ένταση αυτών των αναγκών. Η πιο αντιπροσωπευτική διάκριση των αναγκών έγινε από τον καθηγητή Αβραάμ Μάσλοου. O Μάσλοου προσδιόρισε και ομαδοποίησε τις ανάγκες σε πέντε κατηγορίες (Μοίρα, κ.α. 2003: 82-85). α) Βιολογικές ή φυσιολογικές ανάγκες εννοώντας τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες που έχουν σχέση με τη φυσική ύπαρξη του ανθρώπου, δηλαδή ανάγκη για τροφή, νερό, ύπνο, στέγη, ενδυμασία, ξεκούραση κ.λπ. β) Ανάγκες ασφάλειας, δηλ. τις ανάγκες που σχετίζονται με την ύπαρξη ενός ασφαλούς, σταθερού και ελεύθερου από κάθε απειλή περιβάλλοντος για τον άνθρωπο. Η ασφάλεια στην περίπτωση αυτή αναφέρεται τόσο στη φυσική ασφάλεια όσο και στην οικονομική. Στις ανάγκες αυτές συγκαταλέγονται και η ανάγκη για εξασφάλιση εργασίας και κατοικίας, η ανάγκη παροχής περίθαλψης και άδειας, κ.τ.λ. γ) Κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες εκφράζουν την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να ανήκει σε κοινωνικές ομάδες. Σ αυτές εντάσσονται η ανάγκη για κοινωνική επαφή, για κοινωνικές σχέσεις, για αποδοχή, για αναγνώριση, αγάπη και φιλία. δ) Ανάγκες ψυχολογικές, στις οποίες ανήκουν η ανάγκη για αυτοεκτίμηση, για δύναμη, για κύρος, για γόητρο, σπουδαιότητα, εκτίμηση από τους τρίτους, προσοχή των άλλων, φήμη κ.λπ. ε) Ανάγκη για αυτοπραγμάτωση ή αυτοεκπλήρωση, που είναι καθαρά ψυχολογικής φύσης και αναφέρεται στην κατάκτηση ενός αισθήματος εσωτερικής πληρότητας. Η ανάγκη αυτή εκφράζεται ως ανάγκη του 3

4 ανθρώπου να εξελιχθεί, να εξαντλήσει τα όριά του, να κάνει αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος με βάση τα προσόντα και τις ιδιαίτερες ικανότητές του. Σύμφωνα με τον Μάσλοου, το κίνητρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι η ικανοποίηση των αναγκών. Αυτές οι πέντε κατηγορίες αναγκών κατατάσσονται σε μία κλίμακα προτεραιότητας, ανάλογα με τη σπουδαιότητα που τους αποδίδουν οι άνθρωποι. Ο Μάσλοου υποστήριζε ότι μόνο όταν οι ανάγκες ενός επίπεδου έχουν ικανοποιηθεί σ' ένα μεγάλο βαθμό, τότε οι άνθρωποι κατευθύνουν τις προσπάθειες τους για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του επόμενου επιπέδου, καθώς αυτές γίνονται οι πιο κυρίαρχες. Ανάγκες που έχουν ικανοποιηθεί δεν καθορίζουν πλέον την ανθρώπινη συμπεριφορά, δηλαδή δε λειτουργούν ως παράγοντες υποκίνησης για τον άνθρωπο, αφού αμέσως κυριαρχούν οι ανάγκες του επόμενου - ανώτερου επιπέδου οι οποίες και τον υποκινούν. Ο ίδιος ο Maslow, σε μία μεταγενέστερη έρευνα, τροποποίησε εν μέρει τις παραπάνω θέσεις υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι απαραίτητο για ένα άτομο να ικανοποιήσει απόλυτα τις ανάγκες του ενός επιπέδου για να επιδιώξει την ικανοποίηση αναγκών ανώτερου επιπέδου. Κατά συνέπεια, τα άτομα μπορούν να είναι μερικώς ικανοποιημένα και μερικώς ανικανοποίητα ταυτόχρονα και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Επίσης συχνά στις κοινωνίες των αναπτυγμένων χωρών, οι άνθρωποι χωρίς να έχουν ικανοποιήσει πλήρως ανάγκες κατώτερων επιπέδων, μπορεί να επιδιώκουν την ικανοποίηση αναγκών ανώτερων επιπέδων, π.χ. ένα άτομο μπορεί να μην έχει δική του κατοικία (ανάγκη ασφάλειας), όμως επιλέγει ένα μακρινό και ακριβό τουριστικό προορισμό για τις διακοπές του, ακολουθώντας τις επιλογές και τα «πρέπει» που επιβάλλει η κοινωνία για «μια καλή ζωή». Σε σχετική έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ αποδείχθηκε ότι το 60% των ερωτηθέντων απάντησε πως τα ταξίδια ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του όρου «καλή ζωή». Η ιδιοκτησία ενός σπιτιού έλαβε τη δεύτερη θέση. Η προηγούμενη γενιά των αμερικανών θα έμενε κατάπληκτη με τη σκέψη ότι κάποιος μπορεί να προτιμήσει τα ταξίδια από την ασφάλεια της ιδιοκτησίας ενός σπιτιού. Παρόμοιες έρευνες στην Ευρώπη κατέληξαν στα ίδια αποτελέσματα (Gee- Makens-Choy 2001:71). Αυτή η επιλογή εντάσσεται στον κύκλο «καλή ζωή» 4

5 και προσδίδει κοινωνικό κύρος (ανάγκη ψυχολογική και κοινωνική) ή αποτελεί «στόχο» ζωής (ανάγκη αυτοπραγμάτωσης). 2. Το ταξίδι νεόνυμφων Έχει κατά καιρούς υποστηριχθεί ότι τα ταξίδια αντιπροσωπεύουν τις ωραιότερες μέρες της ζωής του ανθρώπου. Συχνά μάλιστα διαφημίζονται από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες ως «εμπειρία ζωής» (Ryan 1997: ). Ο Uzell θεωρεί τα ταξίδια - διακοπές ως «θεσμοποιημένα μέσα της κοινωνίας που επιτρέπουν στη φαντασία και την πραγματικότητα να αναμιχθούν» (Uzell 1984:85). O τουρισμός είναι μια εναλλακτική εμπειρία του χρόνου, δηλ. χρόνος ελεύθερος ή χρόνος διακοπών, που εμφανίζεται ως εναλλακτικός ρυθμός, απαλλαγμένος από τους περιορισμούς του καθημερινού ρυθμού (Wang 2000:216). Έτσι ο τουρισμός προσφέρει μια αίσθηση διαφυγής και ελευθερίας. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η βιομηχανία τουρισμού λειτουργεί υπό την προϋπόθεση και παραδοχή ότι οι διακοπές είναι ανάγκη για τον κάθε άνθρωπο και ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει μια τέτοια εμπειρία. Αυτό διαφαίνεται και από τον τρόπο που η βιομηχανία των ταξιδιών διαφημίζεται προσφέροντας ποικίλες επιλογές π.χ. «προτάσεις διαφυγής», «Συμπληρώστε τα όνειρά σας 2», «Όλος ο κόσμος στα χέρια σας» και «Ονειρεμένες διακοπές 3», «Αποδράστε έχουμε σχέδια διαφυγής». Ο Krippendorf υποστηρίζει ότι η βιομηχανία του τουρισμού μέσα από αυτές τις επιλογές διαφυγής προσφέρει νέες αντοχές, δύναμη, ενέργεια και κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο (Krippendorf 1987:17). Σύμφωνα με τους Hobson και Dietrich ο τουρισμός είναι μια διανοητικά και φυσικά υγιής αναζήτηση που ακολουθεί στον ελεύθερο χρόνο μας και επομένως αποτελεί ένα παράγοντα που βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου (Hobson Dietrich 1994:23). 2 από τη διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών του ταξιδιωτικού γραφείου Travel Plan, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, περιοδικό Ταξίδια, 15/8/2004, σελ από τη διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών του ταξιδιωτικού γραφείου ΜΑΡ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, περιοδικό Ταξίδια, 20/6/2004, σελ

6 Η πραγματοποίηση ταξιδιών από ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό μελών μιας κοινωνίας είναι απόρροια της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της οικονομικής ανάπτυξης. Ο χρόνος των διακοπών εξακολουθεί να επιμηκύνεται, ο αριθμός των τουριστών μεγαλώνει και η συχνότητα των διακοπών αυξάνεται καθώς πολλά άτομα κάνουν διακοπές περισσότερες από μια φορές το χρόνο (Dosweel 2002:16). Είναι χαρακτηριστική η έρευνα που διενεργήθηκε στις 19 και 20/4/2004 στην Ελλάδα, στο λεκανοπέδιο Αττικής, σε 831 νοικοκυριά από την ΚΑΠΑ RESEARCH 4. Στην ερώτηση αν πραγματοποίησαν κάποιο ταξίδι αναψυχής μόνο το 17,7% του δείγματος απάντησε αρνητικά. Οι υπόλοιποι είχαν πραγματοποιήσει κάποιο ταξίδι αναψυχής είτε στην Ελλάδα (61,7%), είτε στο εξωτερικό (4,8%), είτε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (15,8%). Η ραγδαία αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς έχει οδηγήσει στην πραγματοποίηση ταξιδιών με ειδικό περιεχόμενο. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα ταξίδια των νεόνυμφων δηλ. το ταξίδι που πραγματοποιεί το νεόνυμφο ζευγάρι συνήθως αμέσως μετά τη γαμήλια τελετή και που αποτελεί την έναρξη της κοινής του ζωής. Σήμερα το ταξίδι των νεόνυμφων αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική διάσταση καθώς πέρα από την συνεύρεση του ζευγαριού για κάποιο χρονικό διάστημα σε μακρινά μέρη, αποδρώντας από την καθημερινότητα και το οικογενειακό περιβάλλον προσδίδει κοινωνικό γόητρο εμπεριέχοντας και το στοιχείο της εξωτικότητας του επισκέψιμου προορισμού. Στο παρελθόν επικρατέστερος ήταν ο όρος «γαμήλιο ταξίδι» που εξακολουθεί να υφίσταται. Σήμαινε μια βόλτα με την άμαξα π.χ. γύρω από την Ακρόπολη ή ένα διήμερο σε κάποια κοντινή απόσταση από τον τόπο κατοικίας. Σήμερα όμως το γαμήλιο ταξίδι δεν περιορίζεται στα στενά κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια του χωρο-χρόνου, της κατοικίας του νεόνυμφου ζευγαριού. Αποκτά ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις που σηματοδοτούνται από τον τόπο προορισμού. Η πραγματοποίηση του ταξιδιού 4 ΚΑΠΑ RESEARCH, Τουριστικό Πανόραμα, Αποτελέσματα έρευνας, Απρίλιος

7 νεόνυμφων κυρίως σε μακρινούς και εξωτικούς προορισμούς ικανοποιεί μια σειρά αναγκών που επιβάλλει η σύγχρονη κοινωνία. Ερευνώντας τις διαφημιστικές καταχωρήσεις, στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο των τουριστικών γραφείων και οργανισμών διαπιστώθηκε ότι μεγάλο πλήθος των καταχωρήσεων αφορά σε τουριστικά «πακέτα» που προορίζονται για νεόνυμφους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ταξιδιωτικό γραφείο Travel City Center στην ιστοσελίδα του διαφημίζει ταξίδια του μέλιτος 5, το ταξιδιωτικό γραφείο Manessis σε ειδική στήλη τονίζει ότι όλα τα ατομικά ταξίδια μπορούν να μετατραπούν σε γαμήλια πακέτα 6. Στην ιστοσελίδα του ταξιδιωτικού γραφείου Heronia υπάρχει ειδική σελίδα προσφορών για νεόνυμφους 7, ενώ το ταξιδιωτικό γραφείο Ginis προσφέρει «Εξωτικά γαμήλια ταξίδια 8» και το ταξιδιωτικό γραφείο Cool προσφέρει ταξίδια νεόνυμφων. Πέραν όμως των ειδικών καταχωρήσεων των ταξιδιωτικών γραφείων για ταξίδια νεόνυμφων υπάρχουν τουριστικά γραφεία που εξειδικεύονται στα ταξίδια νεόνυμφων όπως το WEDDING TOURS S.A. και ταξιδιωτικά γραφεία στο εξωτερικό που έχουν ως αποκλειστικότητα την οργάνωση ταξιδιών νεόνυμφων. Χαρακτηριστικό του γεγονότος αυτού είναι η πληθώρα των ιστοσελίδων εξειδικευμένων γραφείων στα ταξίδια νεόνυμφων 9. Επίσης στο εξωτερικό είναι τόσο μεγάλη η εξειδίκευση ώστε εκδίδεται ταξιδιωτικό περιοδικό που αναφέρεται αποκλειστικά σε ταξίδια νεόνυμφων (Wedding and Travel Magazine). Στη χώρα μας γίνονται ορισμένα αφιερώματα στα ταξίδια νεόνυμφων από περιοδικά ειδικευμένα στα ταξίδια και τον τουρισμό όπως το περιοδικό Voyager Κοινωνιολογική προσέγγιση Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο εξειδικευμένος τομέας των ταξιδιών νεόνυμφων είναι βιώσιμος στο χώρο του τουρισμού πραγματοποιήθηκε π.χ περιοδικό Voyager, Honeymoon by Voyager καλοκαίρι

8 έρευνα σε τουριστικά γραφεία της περιοχής της Αθήνας 11. Η έρευνα ήταν πρωτογενής και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συνέντευξης. Ρωτήθηκαν οι υπεύθυνοι 4 ταξιδιωτικών γραφείων και οι ερωτήσεις αφορούσαν τις προτιμήσεις των μελλονύμφων-καταναλωτών τους προτιμώμενους προορισμούς, τα ενδιαφέροντα τους, τις ανησυχίες τους, και γενικά τις προσδοκίες από το γαμήλιο ταξίδι. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις που δόθηκαν σε σχετικό ερώτημα που αφορούσε τους παράγοντες που οδήγησαν στην καθιέρωση του ταξιδιού νεόνυμφων ως εξειδικευμένου ταξιδιού. Όλες οι απαντήσεις υπήρξαν παρεμφερείς. Παράγοντες όπως η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην αύξηση της ζήτησης των γαμήλιων ταξιδιών και ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Εξίσου σημαντικοί όμως είναι σύμφωνα με τους τουριστικούς πράκτορες και οι κοινωνικοί λόγοι που οδηγούν τα νεόνυμφα ζευγάρια σε ανάλογες επιλογές. Οι υπεύθυνοι των τουριστικών γραφείων υποστηρίζουν ότι θεωρείται κοινωνική αναβάθμιση η πραγματοποίηση «ταξιδιού του μέλιτος». Επιπρόσθετα ένα ταξίδι του μέλιτος και μάλιστα σε κάποιο εξωτικό τουριστικό προορισμό (Μαλδίβες, Μαυρίκιος, Σεϋχέλλες) θεωρείται ότι προσδίδει στο ζευγάρι κοινωνική αναγνώριση και εκτίμηση από τον οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περίγυρο. Επίσης από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κινητικότητα στον τομέα των γαμήλιων ταξιδιών και παρατηρείται αύξηση της ζήτησης. Παρά την αυξητική τάση στη ζήτηση για ταξίδια νεόνυμφων, κοινή είναι η διαπίστωση των ερωτηθέντων ότι ο κλάδος αν και είναι κερδοφόρος, δεν μπορεί να αυτονομηθεί. Η οργάνωση των ταξιδιών νεόνυμφων απηχεί την ιδιαίτερη φιλοσοφία ταξιδιών που υιοθετεί το κάθε τουριστικό γραφείο. Υπάρχουν τουριστικά γραφεία που διατηρούν εξειδικευμένο τμήμα για την υποστήριξη των γαμήλιων ταξιδιών, άλλα που διατηρούν κοινό γραφείο ταξιδιών 11 η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων με τους υπευθύνους των τουριστικών γραφείων WEDDING TOURS S.A., HERONIA, MANOS, TRAVEL PLAN. 8

9 νεόνυμφων και ταξιδιών κινήτρων και άλλα στα οποία τα ταξίδια νεόνυμφων οργανώνονται όπως τα κοινά ταξίδια. Σχετικά με την επιλογή των τόπων προορισμού των νεόνυμφων διαπιστώθηκε ότι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι κυρίως οι εξωτικοί όπως οι Μαλδίβες, η Ταϊλάνδη, ο Μαυρίκιος, το Μπαλί, οι Σεϋχέλλες και η Κούβα. Η κυριαρχία των προορισμών αυτών οφείλεται στην διαφημιστική τους προβολή και στην καθιέρωσή τους ως «μόδα». Επίσης διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι τα ταξιδιωτικά γραφεία τηρούν πολιτική παροχών στα νεόνυμφα ζευγάρια. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει την παροχή εκπτώσεων από 20 έως 50% στη τιμή του ταξιδιού, την ανάληψη των εξόδων ιδιαίτερου στολισμού του δωματίου διαμονής του ζευγαριού στο τουριστικό κατάλυμα, την προσφορά κρασιού και φρούτων, την προσφορά αναμνηστικού δώρου, μία δωρεάν διανυκτέρευση κ.λπ. Η ποικιλία των παροχών εξαρτάται από την πολιτική που εφαρμόζει το ταξιδιωτικό γραφείο και είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων όπως της εποχής, του τόπου προορισμού, της χρονικής διάρκειας του γαμήλιου ταξιδιού κ.λπ. Ως προς το περιεχόμενο του ταξιδιού νεόνυμφων διαπιστώθηκε ότι τα ζευγάρια δεν επιλέγουν «πακέτα» που προσφέρουν επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και γενικά τέτοια αξιοθέατα. Τα νιόπαντρα ζευγάρια βλέπουν το ταξίδι ως ευκαιρία για ξεκούραση, καθώς έχουν προηγηθεί οι προετοιμασίες του γάμου με το ανάλογο άγχος και την κούραση. Αποζητούν ήσυχα μέρη και χαλάρωση μακριά από πλήθη και κουραστικές περιηγήσεις. 9

10 Τέλος, όσον αφορά το χρόνο πραγματοποίησης των ταξιδιών νεόνυμφων διαπιστώνεται ότι ο χρόνος πραγματοποίησης δεν είναι συγκεκριμένος. Τα ταξίδια των νεόνυμφων χαρακτηρίζει το στοιχείο της εποχικότητας. Πραγματοποιούνται κυρίως την άνοιξη και το φθινόπωρο. 4. Οι τουριστικές επιλογές στα ταξίδια νεόνυμφων. Έρευνα στην πόλη της Ηγουμενίτσας Προκειμένου να εξακριβωθούν τα κίνητρα, οι προορισμοί, η κάλυψη του κόστους ταξιδιού των νεόνυμφων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην πόλη της Ηγουμενίτσας. Η έρευνα έλαβε χώρα από το Μάιο 2003 έως τον Ιούλιο Η έρευνα διενεργήθηκε με τη διανομή δομημένου ερωτηματολογίου 13 ερωτήσεων που διανεμήθηκαν σε 22 μελλόνυμφα ζευγάρια. Τα ζευγάρια αυτά επρόκειτο να τελέσουν το γάμο τους στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Ηγουμενίτσας από τον Ιούνιο 2003 μέχρι και το Σεπτέμβριο Στο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε ανταποκρίθηκαν και τα 22 ζευγάρια Στατιστική περιγραφική ανάλυση αποτελεσμάτων της έρευνας Ηλικία των μελλόνυμφων ζευγαριών. Η ηλικιακή ταξινόμηση των ζευγαριών που συμμετείχαν στην έρευνα κυμαινόταν από 18ο έτος έως το 50ο έτος. Συγκεκριμένα το ηλικιακό εύρος για τις γυναίκες ήταν και για τους άνδρες ήταν Στην ηλικία ανήκε το 72,1% των ανδρών και το 50% των γυναικών. Σε δεύτερη κλίμακα έρχεται το ηλικιακό εύρος των ανδρών σε ποσοστό 22,7% και των γυναικών σε ποσοστό 36,4%. Στην τρίτη βαθμίδα έρχεται το ηλικιακό εύρος των ανδρών σε ποσοστό 4,5% και των γυναικών σε ποσοστό 13,6%. Στην ηλικιακή κλίμακα για τους άνδρες και για τις γυναίκες δεν υπήρχαν μελλόνυμφοι. (Πίνακας 1). Επαγγελματική κατάσταση. Διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον ο ένας από τους δύο στα μελλόνυμφα ζευγάρια ασκούσε επαγγελματική δραστηριότητα. Οι άνδρες σε ποσοστό 100% και οι γυναίκες σε ποσοστό 68,2% ασκούσαν κάποιο επάγγελμα. Ειδικότερα υπήρχαν 4 άνδρες καθηγητές (ποσοστό 18,2%) και τρεις γυναίκες καθηγήτριες (ποσοστό 13,6%). Επίσης 3 άνδρες ήταν δημόσιοι υπάλληλοι (ποσοστό 13,6%) και 4 γυναίκες (ποσοστό 18,2%). 10

11 Το 59,1% των ανδρών (13 άτομα) και το 18,2% των γυναικών (4 άτομα) ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, το 9,1% των ανδρών (2 άτομα) και το 13,6% των γυναικών (3 άτομα) ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι. Από τις γυναίκες 4 δήλωσαν ότι ασχολούνται με τα οικιακά (ποσοστό 18,2%), 3 δήλωσαν άνεργες (ποσοστό 13,6%) και μία δήλωσε ότι προς το παρόν είναι φοιτήτρια (ποσοστό 4,6%). (Πίνακας 2). Επίπεδο εκπαίδευσης. Το επίπεδο εκπαίδευσης των μελλονύμφων περιλαμβάνει και τις τρεις βαθμίδες δηλ. πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Στην πρώτη βαθμίδα εντάσσεται το 4,5% των ανδρών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι μηδενικό. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήκει το 45,5% των αδρών και το 68,2% των γυναικών. Αντίστοιχα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήκει το 45,5% των ανδρών και το 31,8% των γυναικών. Τέλος, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατέχει το 4,5% των ανδρών. (Πίνακας 3). Προορισμός μελλόνυμφων. Από την έρευνα προέκυψε ότι σε ποσοστό 100% τα μελλόνυμφα ζευγάρια είχαν προγραμματίσει την πραγματοποίηση γαμήλιου ταξιδιού. Από το ποσοστό αυτό το 77,3% (17 ζευγάρια) θα πραγματοποιούσε ταξίδι στο εξωτερικό και το 22,7% (5 ζευγάρια) στην Ελλάδα. Από αυτά τα ταξίδια των μελλόνυμφων στο εξωτερικό το μεγαλύτερο ποσοστό 36,4% (8 ζευγάρια) προσήλκυσε η Ευρώπη, το 18,2% (4 ζευγάρια) προσέλκυσε η Ασία, το 18,2% ( 4ζευγάρια) προσέλκυσε η Κεντρική και Λατινική Αμερική και το μικρότερο ποσοστό 4,5% (1 ζευγάρι) προσέλκυσε η Αφρική. (Πίνακας 4.) Χαρακτήρας ταξιδιού. Από τα 22 ζευγάρια μόνο τα 8 (το 36,4%) είχαν αποφασίσει να ταξιδέψουν ομαδικά δηλ. να αποτελούν μέλη μιας ευρύτερης ομάδας ταξιδιωτών που συμμετείχαν στο ίδιο ταξίδι ενώ τα υπόλοιπα 14 ζευγάρια (63,6%) θα ταξίδευαν μεμονωμένα (Πίνακας 5). ΟΙ απαντήσεις επιβεβαιώνουν τις απόψεις των υπεύθυνων των τουριστικών γραφείων ότι οι νεόνυμφοι επιζητούν τη μοναξιά και την απομόνωση. Διάρκεια ταξιδιού-διακοπών. Η πλειοψηφία των ζευγαριών, (ποσοστό 72,7% - 16 ζευγάρια) θα πραγματοποιούσε διακοπές με διάρκεια

12 ημερών. Το υπόλοιπο ποσοστό 27,3% (6 ζευγάρια) θα πραγματοποιούσε διακοπές διάρκειας μεγαλύτερης των 8 ημερών (Πίνακας 6). Λόγοι επιλογής του προορισμού του γαμήλιου ταξιδιού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τα ζευγάρια επέλεξαν το συγκεκριμένο προορισμό (Πίνακας 7). Παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό 36,4% (8 ζευγάρια) θεωρεί ότι το γαμήλιο ταξίδι στο συγκεκριμένο προορισμό εκπληρώνει ένα όνειρό τους και το θεωρούν εμπειρία ζωής. Αντίστοιχα άλλα 8 ζευγάρια (36,4%) θεωρούν το ταξίδι του μέλιτος μια ευκαιρία για ξεκούραση. Τρία ζευγάρια επιλέγουν τον τόπο για το ταξίδι του μέλιτος επειδή μιμούμενοι φίλους τους που έχουν επισκεφθεί τους ίδιους προορισμούς (13,7%). Μόνο ένα ζευγάρι (4,5%) δήλωσε άλλο λόγο επιλογής, ένα ζευγάρι δήλωσε ως λόγο επιλογής την αναψυχή (4,5%) και ένα άλλο επικαλέσθηκε ως λόγο του ταξιδιού το «κάτι διαφορετικό» του προορισμού. Παράγοντες επηρεασμού. Στην λήψη της απόφασης για την επιλογή του προορισμού επιδρούν εξωγενείς παράγοντες. Διαπιστώνεται ότι στη συγκεκριμένη έρευνα την μεγαλύτερη επιρροή ασκεί το τουριστικό γραφείο μέσω του προσωπικού του και του έντυπου διαφημιστικού του υλικού (ποσοστό 41,5%). Επίσης σημαντική είναι η επιρροή του στενού κοινωνικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα οι φίλοι και οι συγγενείς του ζευγαριού επηρεάζουν την σχετική απόφαση (ποσοστό 24,4%). Η επιλογή των νεόνυμφων επηρεάζεται σε υψηλό ποσοστό από τα Μ.Μ.Ε. και ιδίως από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο (ποσοστό 21,9%). Επίσης επίδραση ασκούν σε ποσοστό 7,3% ο έντυπος τύπος (περιοδικά) και σε ποσοστό 4,9% τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (Internet ). Πίνακας 8. Κάλυψη του κόστους ταξιδιού. Ένα σημαντικό πρόβλημα για το νιόπαντρο ζευγάρι είναι η κάλυψη του κόστους του ταξιδιού, με δεδομένο ότι ο γάμος απαιτεί σημαντικές δαπάνες για το ζευγάρι και τις οικογένειές του. Διαπιστώθηκε ότι το κόστος του ταξιδιού του μέλιτος καλύπτεται σε ποσοστό 42,4% αυτοδύναμα από το ζευγάρι. Επίσης 9 ζευγάρια (ποσοστό 27,3%) απάντησαν ότι προσδοκούν το κόστος του ταξιδιού να καλυφθεί από χρηματικά δώρα γάμου. Τέσσερα ζευγάρια δήλωσαν ότι το κόστος των 12

13 διακοπών θα καλυφθεί από οικογενειακή πηγή (ποσοστό 12,1%) δηλ. από τους γονείς και τα αδέλφια. Τρία ζευγάρια (ποσοστό 9,1%) δήλωσαν ότι θα καλύψουν το κόστος του ταξιδιού με μεσοπρόθεσμο δανεισμό μέσω της πιστωτικής κάρτας. Επίσης τρία ζευγάρια (ποσοστό 9,1%) δήλωσαν ότι θα καλύψουν από άλλη πηγή χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση (Πίνακας 9). Τέλος, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι κανένα ζευγάρι δεν επέλεξε τη λύση του «διακοποδάνειου», αν και τα τελευταία χρόνια διαφημίζεται και προβάλλεται από τις τράπεζες ως η ιδανική λύση για την κάλυψη του κόστους των διακοπών. Ενδεχομένως τα περισσότερα ζευγάρια δεν επιθυμούν να ξεκινήσουν την νέα τους ζωή με ένα χρέος. Συχνότητα ταξιδιών διακοπών. Τα ζευγάρια που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι πραγματοποιούν ταξίδια καλοκαιρινών διακοπών σε ποσοστό 100%. Παρατηρούμε ότι μόνο 4 ζευγάρια δήλωσαν ότι πηγαίνουν συνήθως στην Ευρώπη (ποσοστό 18,2%) και μόνο ένα πραγματοποιεί υπερπόντια ταξίδια σε μακρινά μέρη (ποσοστό 4,5%). Αντίθετα η πλειοψηφία (ποσοστό 77,3%) δήλωσε ότι συνήθως ταξιδεύει στην Ελλάδα (Πίνακας 10). Διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Τα ζευγάρια απάντησαν επίσης ότι συνήθως οι καλοκαιρινές τους διακοπές διαρκούν από μία μέχρι δύο εβδομάδες. Ειδικότερα η διάρκεια των διακοπών για το 86,4% των ζευγαριών κυμαίνεται μέχρι μία εβδομάδα και για το 13,6% των ζευγαριών από 1-2 εβδομάδες. Κανένα ζευγάρι δεν πραγματοποιεί διακοπές πάνω από 2 εβδομάδες. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η επιλογή των προορισμών ιδιαίτερα εάν συνδυασθεί με τις επιλογές που κάνουν για το ταξίδι του μέλιτος γεγονός που εξηγεί τις απαντήσεις ότι το ταξίδι του μέλιτος αποτελεί «εμπειρία ζωής», είναι «κάτι διαφορετικό» ή αποτελεί «εκπλήρωση ονείρου». Τα 13 από τα 17 ζευγάρια που δήλωσαν ότι συνήθως πραγματοποιούν διακοπές στην Ελλάδα (ποσοστό 76,5%) θα πραγματοποιήσουν ταξίδι του μέλιτος στο εξωτερικό και ειδικότερα στην Ευρώπη (Ρώμη, Πράγα, Βιέννη, Ελβετία) σε πόλεις που προβάλλονται από τα τουριστικά γραφεία και θεωρούνται ως «ρομαντικοί» προορισμοί και ιδανικοί για ταξίδι του μέλιτος. Επίσης 4 ζευγάρια (ποσοστό 13

14 23,5%) που δήλωσαν ότι συνήθως πραγματοποιούν διακοπές στην Ελλάδα επέλεξαν ως γαμήλιο προορισμό την Ασία (Ταϊλάνδη, Πουκέτ, Μαλδίβες) και ένα ζευγάρι (ποσοστό 5,9%) επέλεξε ως προορισμό την Τζαμάικα. Αλλά και από τα 4 ζευγάρια που δήλωσαν ότι συνήθως ταξιδεύουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ευρώπη τα τρία (ποσοστό 75%) από αυτά επέλεξαν για ταξίδι του μέλιτος διαφορετικούς προορισμούς και συγκεκριμένα την Καραϊβική (2 ζευγάρια) και την Αίγυπτο (1 ζευγάρι). Το τέταρτο ζευγάρι επέλεξε και πάλι ως προορισμό την Ευρώπη και συγκεκριμένα τη Βιέννη. Τέλος, το ζευγάρι που δήλωσε ότι συνήθως επιλέγει εξωτικούς προορισμούς επέλεξε για ταξίδι του μέλιτος και πάλι ένα εξωτικό προορισμό στην Καραϊβική. 5. Συμπεράσματα Τα ταξίδια νεόνυμφων ως εξειδικευμένη μορφή ταξιδιών είναι απόρροια της αλλαγής των δεδομένων που έχουν επέλθει σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Τα τουριστικά γραφεία αξιοποιώντας τα νέα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν και να προσφέρουν ένα διαφοροποιημένο προϊόν που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις ιδιαιτερότητες ενός νεόνυμφου ζευγαριού. Αν και το ταξίδι νεόνυμφων διαμορφώνεται ως ιδιαίτερη κατηγορία στην ταξιδιωτική βιομηχανία, τα περισσότερα τουριστικά γραφεία δεν έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν ένα ανεξάρτητο τμήμα που να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το «πακέτο» ταξίδια νεόνυμφων, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παραπάνω έρευνας όλα τα νεόνυμφα ζευγάρια της περιόδου Ιούνιος 2003 Σεπτέμβριος 2003 στην πόλη της Ηγουμενίτσας, πραγματοποιούν γαμήλιο ταξίδι με προορισμό περιοχές είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Στους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των ζευγαριών πρωταρχικό ρόλο παίζουν τα τουριστικά γραφεία και η διαφήμιση των προορισμών. Σημαντική είναι η επίδραση του στενού οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος. Επίσης τα Μ.Μ.Ε. επιδρούν στη λήψη της σχετικής απόφασης, καθώς διαμορφώνεται από αυτά η πεποίθηση ότι το γαμήλιο ταξίδι σε συγκεκριμένο προορισμό και συχνά σε εξωτικό μέρος του εξωτερικού είναι «εμπειρία ζωής ή κάτι διαφορετικό». 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1. Ηλικία των μελλόνυμφων ζευγαριών Ηλικία άνδρας γυναίκα συχνότητα % συχνότητα % , , , ,7 3 13, , , ,0 Πίνακας 2. Επάγγελμα μελλόνυμφων ζευγαριών Επάγγελμα Άνδρας % Γυναίκα % Καθηγητής/τρια 4 18,2 3 13,6 δημόσιος υπάλληλος 3 13,6 4 18,2 ιδιωτικός υπάλληλος 2 9,1 3 13,6 ελεύθερος επαγγελματίας 13 59,1 4 18,2 οικιακά ,2 άνεργος/η ,6 φοιτητής/τρια , , ,0 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Επίπεδο εκπαίδευσης μελλονύμφων επίπεδο εκπαίδευσης άνδρας γυναίκα συχνότητα % συχνότητα % πρωτοβάθμια 1 4,5 0 0,0 δευτεροβάθμια 10 45, ,2 τριτοβάθμια 10 45,5 7 31,8 μεταπτυχιακό 1 4,5 0 0,0 διδακτορικό 0 0,0 0 0, , ,0 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Προορισμός μελλόνυμφων ζευγαριών ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% Ευρώπη 8 36,4 Ελλάδα 5 22,7 Ασία 4 18,2 Κεντρική & Λατινική Αμερική 4 18,2 Αφρική 1 4,5 ΣΥΝΟΛΟ ,0 Πίνακας 5. Χαρακτήρας του γαμήλιου ταξιδιού χαρακτήρας ταξιδιού Συχνότητα Ποσοστό % μεμονωμένα 14 63,6 ομαδικά 8 36,4 σύνολο ,0 16

17 Πίνακας 6. Διάρκεια ταξιδιού-διακοπών Ημέρες Συχνότητα Ποσοστό % 1-3 ημέρες 0 0, ημέρες 16 72,7 8 ημέρες και πάνω 6 27,3 Σύνολο ,0 Πίνακας 7. Λόγοι επιλογής του προορισμού Λόγοι επιλογής συχνότητα % ξεκούραση 8 36,4 εμπειρία ζωής 8 36,4 μίμηση φίλων 3 13,7 αναψυχή 1 4,5 κάτι διαφορετικό 1 4,5 άλλος λόγος 1 4, ,0 Πίνακας 8. Παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή του προορισμού παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή του προορισμού συχνότητα % τουριστικός πράκτορας - διαφήμιση 17 41,5 συστάσεις από φίλους και συγγενείς 10 24,4 Μ.Μ.Ε. 9 21,9 έντυπος τύπος 3 7,3 ηλεκτρονικά μέσα 2 4,9 100,0 17

18 Πίνακας 9. Τρόπος κάλυψης κόστους ταξιδιού Κάλυψη κόστους ταξιδιού συχνότητα % οικονομίες του ζευγαριού 14 42,4 χρηματικά δώρα γάμου 9 27,3 δώρο από γονείς αδέλφια 4 12,1 πιστωτική κάρτα 3 9,1 άλλο 3 9,1 διακοποδάνειο - 0, ,0 Πίνακας 10. Προορισμός διακοπών Προορισμός συχνότητα % Ελλάδα 17 77,3 Ευρώπη 4 18,2 υπερπόντιοι προορισμοί 1 4, ,0 Πίνακας 11. Διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών Διάρκεια διακοπών συχνότητα % μέχρι μία εβδομάδα 19 86,4 1-2 εβδομάδες 3 13,6 πάνω από 2 εβδομάδες ,0 18

19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΞΕΝΗ 1. Cohen, E. (1972). «Towards a Sociology of International Tourism», Social Research, Vol. 39, no. 1, Cohen, E. (1988). «A Phenomenology of Tourist Experiences». Sociology Crompton J. (1979), «Motivations for Pleasure Vacation», Annals of Tourism Research, Vol Dann G. (1981). «Tourist Μotivation: An Appraisal», Annals of Tourism Research, Vol. 8(2). 5. Doswell, Roger (2002). Τουρισμός. Ο ρόλος του αποτελεσματικού μάνατζμεντ, εκδ. Κριτική. 6. Gee Ch.Y.-Makens, J.C.-Choy, D.J.L. (2001). Τουριστική και Ταξιδιωτική Βιομηχανία, επιμ. Θ. Μαυροδόντης, εκδ. Έλλην 7. Hobson, J. - Dietrich, U., (1994). «Tourism, Health and Quality of Life: Challenging the Responsibility of Using the Traditional Tenets of Sun, Sea, Sand and Sex in Tourism Marketing». Journal of Travel and Tourism Marketing Iso-Ahola S.E. (1982). «Towards a Social Psychological Theory of Tourism Motivation: A Rejoinder», Annals of Tourism Research, Vol. 9(2). 9. Jafari, J. (1987). «Tourism Models: The Socio-Cultural Aspects», Tourism Management, Vol Krippendorf, J. (1987). The Holiday Makers, Heinemann Professional Publishing, Oxford. 11. Maslow, A.H. (1943). «A Theory of Human Motivation», Psychological Review, vol Mayo, E.J.-Javris L.P. (1981). The Psychology of Leisure Travel, Boston: CBI. 13. Moutinho, L. (1984). «Vacation Tourist Decision Process», Quarterly Review of Marketing, vol Moutinho, L. (1986). «Consumer Behavior in Tourism», Management Bibliographies and Reviews, vol. 12, no. 3 19

20 15. Murray, H.A. (1938). Explorations in Personality, New York: Oxford University Press. 16. Noe, F., (1999). Tourist Service Satisfaction: Hotel, Sagamore Publishing, Transportation and Recreation. Illinois. 17. Pearce P.L. (1982). «The Social Psychology of Tourist Behavior», International Series in Experimental Social Psychology, Vol. 3, Oxford: Pergamon Press. 18. Perreault W.D., Darden D.K., Darden W.R. (1977). «A Psychographic classification of vacation life styles», Journal of Leisure Research, Vol. 9, σσ Ryan, C. (1997). The Tourist Experience, Cassell, London. 20. Schmidhauser H. (1989). Tourist Needs and Motivations. 21. Uzzell, D. (1984). «An Alternative Structuralist Approach to the Psychology of Tourism Marketing». Annals of Tourism Research Wang, N. (2000). Tourism and Modernity: A Sociological Analysis, Elsevier Science, Oxford. 23. Zalatan, A. (1994). «Tourist Satisfaction: A Predetermined Model». The Tourist Review ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1. Ε.Ο.Τ. - Υπουργείο Εξωτερικών & Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (1981). Η Διακήρυξη της Μανίλας για τον διεθνή τουρισμό, Αθήνα. 2. Ηγουμενάκης, Ν. Κραβαρίτης, Κ. Λύτρας, Π. (1999). Εισαγωγή στον τουρισμό, εκδ. Interbooks. 3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, περιοδικό Ταξίδια, 15/8/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, περιοδικό Ταξίδια, 20/6/ Λύτρας, Π. (2002). Η Κοινωνία της Αναψυχής, εκδ. Intebooks. 6. Μοίρα, Π., Τσουμάνης, Κ, Χατζηλέλεκας, Δ., (2003). Κοινωνιολογία και Ψυχολογία του Τουρισμού, Ο.Ε.Δ.Β. 7. Μυλωνόπουλος, Δημ. (2000). «Η ναυτική κληρονομιά ως πολιτισμικός πυλώνας της παγκοσμιοποίησης», πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Μεσόγειος: οι δρόμοι της θάλασσας, εκδ. Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών. 20

21 8. περιοδικό Voyager, Honeymoon by Voyager καλοκαίρι ΚΑΠΑ RESEARCH, Τουριστικό Πανόραμα, Αποτελέσματα έρευνας, Απρίλιος ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001

Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001 Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001 1 φορά το χρόνο 32,8 2 φορές το χρόνο 22,0 3 φορές

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πως τα εργαλεία του Web 2.0 μπορούν να επηρεάσουν τον τουρισμό

Πως τα εργαλεία του Web 2.0 μπορούν να επηρεάσουν τον τουρισμό Πως τα εργαλεία του Web 2.0 μπορούν να επηρεάσουν τον τουρισμό Μέλη ομάδας: Αλμπανίδης Παναγιώτης, Γωνιωτάκη Κατερίνα, Θεοδωρακάκης Κωνσταντίνος, Καλυμνίου Μπέλλα, Νικολαΐδης Νίκος Επιβλέποντες καθηγήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ Ε.Ο.Τ. Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ Ε.Ο.Τ. Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ Ε.Ο.Τ. Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΜΑ Ρ Τ Ι Ο Σ 2015 1 Συνοπτική περιγραφή της τουριστικής αγοράς της Γερμανίας Το έγκυρο επαγγελματικό τουριστικό έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών Νάξου

Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών Νάξου Έκθεση Συμπερασμάτων Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών Νάξου Έρευνα υλοποιηθείσα την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου 2012 από την Ένωση Ξενοδόχων Νάξου για λογαριασμό του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Συντάκτης

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» «ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γεράσιμος Α. Λαμπρόπουλος Διπλωματική Εργασία Π.Μ.Σ. Δ.Ε. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2005 «ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ H ανάλυση και η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έγινε από τον κο Χασαπογιάννη Γιώργο. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΣΤΡΟΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ τηλ.: 27550 24094 697580

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Καταγραφή και ανάλυση του προφίλ και των απόψεων των επισκεπτών της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ Δράμας Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΑΛΛΟ ΑΠΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Έρευνα για τα Χαρακτηριστικά των Τουριστών από τις υτικοευρωπαϊκές Χώρες ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

H «φάτνη» του... Νότου. Μαιευτήριο Ρέα. Ο Πέτρος Δούκας μιλάει για την παραμπομπή του. Aqua Pilates, η νέα τάση LIFESTYLE ΥΓΕΙΑ GOSSIP ΣΠΙΤΙ

H «φάτνη» του... Νότου. Μαιευτήριο Ρέα. Ο Πέτρος Δούκας μιλάει για την παραμπομπή του. Aqua Pilates, η νέα τάση LIFESTYLE ΥΓΕΙΑ GOSSIP ΣΠΙΤΙ OPIS_EXOF_Layout 1 12/3/10 3:43 PM Page 1 w w w. a t t i c a p r e s s. g r ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 / ΤΕΥΧΟΣ 007 Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Κ Ι Λ Η Σ ΥΛ Η Σ Ο Πέτρος Δούκας μιλάει για την παραμπομπή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συνέλευση Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 16 Νοεµβρίου 2010 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC

Γενική Συνέλευση Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 16 Νοεµβρίου 2010 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής Γενική Συνέλευση Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 16 Νοεµβρίου 2010 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Πρωτογενής Έρευνα Τουριστών Περίοδος:

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Ονοματεπώνυμο: Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η εξέταση και η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον εσωτερικό τουρισμό

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον εσωτερικό τουρισμό Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον εσωτερικό τουρισμό Ονοματεπώνυμο: Κατταβενός Κωνσταντίνος Σειρά: MSM 7 Επιβλέπων Καθηγητής: Πατσουράτης Βασίλειος Δεκέμβριος 2011 1 Εισαγωγή Ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε ΚΕΦ. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του μαθήματος των Οικονομικών είναι να προσφέρει τις αναγκαίες οικονομικές γνώσεις, ώστε να αντιλαμβανόμαστε σωστά τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

E l e g a n t B o x ELEGANT BOX

E l e g a n t B o x ELEGANT BOX E l e g a n t B o x ELEGANT BOX ατόφια πολυτέλεια 2 3 ατόφια πολυτέλεια Είναι η ατόφια πολυτέλεια υποκειμενική; Για μας στο Elegant Box, η ατόφια πολυτέλεια είναι το να έχεις χρόνο να χαλαρώνεις, χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκεται η νέα διεθνής έκθεση του τουρισμού Greek Tourism Expo 2014 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας»

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος MP of SWEDEN Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι Το 84%

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος

Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ένας από τους πιο κερδοφόρους και γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους στον κόσμο Πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου «Απο-Τιμώντας το νερό» Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα Τηλ./Fax: 210 822 8795 Email: info@medsos.gr Ιστοσελίδα: www.medsos.gr Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο Χειμερινός Τουρισμός Πρόταση Γιάννη Καρούσου Πρόταση η οποια κατεθεσα στο δημοτικο συμβουλιο. η πρώτη ολοκληρωμένη για ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού (εγχώριου). μέτρα, κίνητρα και ιδέες οι οποιες ολες

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΩ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Δ. Υ/Υ ΕΞ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑ Ε ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α Θ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Ευρύκλεια Τσαγαλά και Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών tsagala@ceid.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα