ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη Πληροφορίες: Σκούρας Τάσος Κούτρης Παναγιώτης Μπούσγας Γιώργος Τηλέφωνο: Fax: Τρίπολη, 25/06/2014 Α.Π.: 3160 ΠΡΟΣ: Δ. Μαρκάτος και Συνεργάτες Δικηγορική εταιρεία Βαλαωρίτου ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση του έργου «Υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την οργανωτική / διοικητική προετοιμασία δημιουργίας των προϋποθέσεων ανάληψης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου της ευθύνης ίδρυσης και λειτουργίας Δικτύου Καταδυτικών Πάρκων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και χρηματοδότησης τους από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Σχετ.: 1. Τις με αρ. πρωτ. 1859/ , 2205/ , 1181/ , 1477/ και 4000/ αποφάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί έγκρισης της ένταξης εγγεγραμμένων μέχρι στο Μητρώο του καταλόγου προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου. 2. Την αίτηση της «Δ. Μαρκάτος και Συνεργάτες Δικηγορική εταιρεία» για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου που πρωτοκολλήθηκε στην ΕΔΑ Πελοποννήσου με αρ. εισερχομένου πρωτ. 1422/ , σύμφωνα με την οποία προκύπτει η εμπειρία της σε σχέση με το αντικείμενο του έργου. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενδιαφέρεται για την ανάθεσή του έργου «Υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την οργανωτική / 1 από 7

2 διοικητική προετοιμασία δημιουργίας των προϋποθέσεων ανάληψης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου της ευθύνης ίδρυσης και λειτουργίας Δικτύου Καταδυτικών Πάρκων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και χρηματοδότησης τους από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου», σύμφωνα με τα παρακάτω: Α. Πλαίσιο του έργου Στο πλαίσιο ανάπτυξης ειδικών ή / και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σημαντική αγορά αποτελεί και ο καταδυτικός τουρισμός, που πορίζει εξαιρετικά αποτελέσματα για πολλές χώρες όπου έχει αναπτυχθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού είναι αφενός η ύπαρξη ασφαλών και επαρκών χερσαίων και θαλάσσιων συνθηκών, όπως ασφάλεια επισκεπτών, επαρκής τουριστική υποδομή, ενδιαφέρων βυθός, διαύγεια νερού, κατάλληλες καιρικές συνθήκες, απουσία ακραίων φυσικών φαινομένων κλπ, που η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει, και αφετέρου επαρκή υποβρύχια αξιοθέατα, όπως είναι, πρωτίστως, η πλούσια υποβρύχια πανίδα και χλωρίδα αλλά και τα ανθρωπογενή, επίσης, υποβρύχια αξιοθέατα όπως τα κάθε είδους επισκέψιμα ναυάγια. Ως ένα νέο περιβαλλοντικό εργαλείο, καθώς και εργαλείο αξιοποίησης της περιβαλλοντικά συμβατής καταδυτικής τουριστικής δραστηριότητας, προβάλλουν τα Καταδυτικά Πάρκα, με την μορφή ευρύτερων διατοπικών ή και διακρατικών δικτύων, τα οποία σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη των χερσαίων περιοχών που τα περιβάλλουν, συνεπάγονται / διαμορφώνουν ένα νέο πολυεπίπεδο και ολοκληρωμένο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό μέτρο, πλήρως επαναλήψιμο σε ευρεία κλίμακα και ταυτόχρονα κοινωνικά βιώσιμο, ως φιλικό και επιθυμητό στις τοπικές κοινωνίες. Στην Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα στα άρθρα 11 και 13 του ν. 3409/2005 για τις καταδύσεις αναψυχής, προβλέπεται η ίδρυση Καταδυτικών Πάρκων και επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων (υποβρύχια μουσεία), ενώ το ισχύον Ελληνικό Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό (Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 24208/ , ΦΕΚ 1138Β/ ), επιβάλλει την ανάπτυξη των Καταδυτικών Πάρκων, καθώς στο άρθρο 6. Ε 1.3. περιλαμβάνεται ειδικό υποκεφάλαιο για τον καταδυτικό τουρισμό (ως αυτοτελής, πλέον μορφή αθλητικού τουρισμού, αντιδιαστελλόμενη από τον θαλάσσιο τουρισμό), στο οποίο προβλέπεται η ανάπτυξη του είδους αυτού τουρισμού μέσω Θεματικών Καταδυτικών Πάρκων, θέτοντας τις προϋποθέσεις για την ίδρυσή τους. Ειδικότερα η ίδρυση Καταδυτικών Πάρκων επιβάλλεται από το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο ως σύμφωνη: (α) με τους σκοπούς του, στους οποίους περιλαμβάνονται (άρθρα 1 και 2), η αειφόρος ανταγωνιστική ανάπτυξη, η διασφάλιση της προστασίας και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ελλάδας σε κοινοτικό επίπεδο για την διαχείριση του χώρου, το περιβάλλον και την αειφορία, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ανάδειξη και αξιοποίηση των 2 από 7

3 φυσικών πόρων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και η ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου και (β) με τις ανάλογες Εθνικές στρατηγικές που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 και εξειδικεύονται μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 10 («Διατήρηση και ανάδειξη του Εθνικού πλούτου, διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων») του ανωτέρω νόμου. Η Πελοπόννησος αποτελεί κατάλληλη περιοχή για την ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικών Πάρκων αλλά και επισκέψιμων υποβρύχιων αρχαιολογικών χώρων, αφού είναι ευχερώς προσβάσιμη από την Αθήνα, διαθέτει χερσαίο και θαλάσσιο φυσικό κάλλος, πολλά και ποικίλα φυσικά και ανθρωπογενή τουριστικά αξιοθέατα, επαρκές συγκοινωνιακό δίκτυο και αξιόλογη τουριστική υποδομή, παρουσιάζει, όμως, μικρή τουριστική περίοδο και η τουριστική της ανάπτυξη έχει μεγάλα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης και εμπλουτισμού του τουριστικού της προϊόντος, με πρόσθετες ειδικές μορφές τουρισμού, όπως πρωτίστως είναι ο καταδυτικός τουρισμός, που μπορεί να αναπτυχθεί σε υποβρύχιες περιοχές, όπου μέσω προστασίας θα αναπλασθεί το θαλάσσιο περιβάλλον καθιστώντας τις αξιοθέατες. Τα οφέλη, που αναμένεται, να προκύψουν για την Περιφέρεια από την ίδρυση και λειτουργία του δικτύου καταδυτικών πάρκων είναι σημαντικά και πολυεπίπεδα και συνίστανται μεταξύ άλλων στα εξής: Περιβάλλον: - Ταχεία αποκατάσταση υποβρύχιας χλωρίδας / πανίδας - Μεγάλη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κοινού - Αύξηση του βιοτικού επιπέδου λόγω αειφορίας, οικονομικών ωφελειών και θετικής στάσης του τοπικού πληθυσμού. Οικονομία / Τουρισμός: - Δημιουργία νέου, αυτοτελούς ρεύματος τουριστών υψηλού εισοδήματος και περιβαλλοντολογικής συνειδητοποίησης - Επιμήκυνση Τουριστικής Περιόδου - Τροφοδότηση / ανάπτυξη παράλληλων επαγγελμάτων (Καταδυτικά Κέντρα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μέσα μεταφοράς) - Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας - Διεθνής προβολή της περιοχής - Αειφόρος ανάπτυξη τοπικής οικονομίας και κοινωνίας με μικρού κόστους επενδύσεις. Αλιεία: Δραστικός εμπλουτισμός αλιευμάτων στην ευρύτερη περιοχή λόγω διασποράς. 3 από 7

4 Β. Αντικείμενο του έργου Στόχος του παρόντος έργου είναι η δημιουργία προϋποθέσεων σχεδιασμού, οργάνωσης, κατασκευής αλλά και της περαιτέρω διαχείρισης και λειτουργίας ενός Δικτύου Καταδυτικών Πάρκων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έργου ευρείας κλίμακας και ιδιαίτερα πολυδιάστατου το οποίο απαιτεί ευρύ φάσμα ανθρώπινων και υλικών πόρων και την συνεργασία σειράς φορέων και αρμόδιων Υπηρεσιών, και πρωτίστως του Υπουργείου Οικονομικών, ως διαθέτοντος τους απαραίτητους θαλάσσιους χώρους και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως δημιουργού και επόπτη του Δικτύου, με σκοπό τον συντονισμό και τη συλλογική τους δράση για την αποτελεσματικότερη, οικονομικότερη και ταχύτερη υλοποίηση του συνολικού έργου του Δικτύου Καταδυτικών Πάρκων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την οργανωτική / διοικητική προετοιμασία δημιουργίας των προϋποθέσεων ανάληψης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, της ευθύνης ίδρυσης και λειτουργίας δικτύου καταδυτικών πάρκων στην Περιφέρεια και χρηματοδότησής τους από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικότερα το έργο θα περιλαμβάνει υποστήριξη της ΕΔΑ και της Περιφέρειας Πελοποννήσου: - Στην ανάλυση, καταγραφή και αξιοποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών πάρκων γενικότερα και ειδικότερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. - Στην διαμόρφωση κειμένων/νου παραχώρησης δικαιώματος ίδρυσης και λειτουργίας δικτύου καταδυτικών πάρκων σε θαλάσσιους χώρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. - Στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή των κειμένων παραχώρησης με τον/ τους αρμόδιο/ους φορέα/φορείς, για την διαμόρφωση του τελικού κειμένου που θα υπογραφεί και την συγκεκριμενοποίηση των μεγεθών και παραμέτρων του, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τεχνική δυνατότητα υλοποίησης της ίδρυσης και λειτουργίας δικτύου καταδυτικών πάρκων σε θαλάσσιους χώρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η βέλτιστη λειτουργικότητα και η οικονομική βιωσιμότητά του, κατά τρόπο που να συνεπάγεται σημαντικά άμεσα ή έμμεσα οφέλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. - Στη διαμόρφωση κριτηρίων με βάση τα οποία θα επιλεγούν, συγκεκριμενοποιηθούν και χωροθετηθούν οι θέσεις των καταδυτικών πάρκων στους αναγκαίους θαλάσσιους χώρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έτσι ώστε να προταθεί η χρηματοδότηση της δημιουργίας / εγκατάστασης πάρκου / πάρκων για ένταξη στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ από 7

5 Γ. Διάρκεια του έργου και χρονοδιάγραμμα υποβολής των παραδοτέων Η συνολική διάρκεια του έργου ανέχεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα παρακάτω: Παραδοτέο 1: «Έκθεση ανάλυσης και καταγραφής του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και προτάσεις αξιοποίησής του», η οποία θα περιλαμβάνει: 1. Ανάλυση και καταγραφή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών πάρκων γενικότερα και ειδικότερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 2. Ανάδειξη ενδεχόμενων προβλημάτων ή / και νομοθετικών κενών και διατύπωση προτάσεων αναγκαίων παρεμβάσεων, νομοθετικών ή/και διοικητικών ρυθμίσεων για την επίλυση/αντιμετώπιση/συμπλήρωσή τους. 3. Διερεύνηση της υφιστάμενης νομοθεσίας με αντικείμενο την εξεύρεση, ενδεχομένως, εναλλακτικών μεθοδολογιών δικτύου ίδρυσης και λειτουργίας καταδυτικών πάρκων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων εκάστης και διατύπωσης προτάσεων επιλογής της καταλληλότερης μεθοδολογίας. Χρόνος υποβολής: Σε 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Παραδοτέο 2: «Διαμόρφωση κειμένου/νων παραχώρησης δικαιώματος υλοποίησης της ίδρυσης και λειτουργίας δικτύου καταδυτικών πάρκων σε θαλάσσιους χώρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Ανάλογα με την νομική μεθοδολογία που θα επιλεγεί ως προτιμητέα από τα αποτελέσματα του 1ου παραδοτέου και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις σχετικές διαβουλεύσεις με τον/τους φορέα/φορείς που θα καταδειχθεί ότι είναι αρμόδιος/οι για την παραχώρηση προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου του αποκλειστικού δικαιώματος ίδρυσης και λειτουργίας δικτύου καταδυτικών πάρκων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα διαμορφώσει σχέδιο/σχέδια του αναγκαίου/ων για την παραχώρηση νομικού/ών κειμένου/κειμένων, που δύναται να είναι Υπουργική Απόφαση ή Αποφάσεις ή/και Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων. Στο κείμενο αυτό θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων, καθώς και οι όροι και περιορισμοί για την ίδρυση και λειτουργία δικτύου καταδυτικών πάρκων στους αναγκαίους θαλάσσιους χώρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λαμβανόμενης και μέριμνας για την τεχνική, λειτουργική και οικονομική βιωσιμότητά τους. Χρόνος υποβολής: Σε 45 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Παραδοτέο 3: 5 από 7

6 «Έκθεση πεπραγμένων που θα περιλαμβάνει τις παρασχεθείσες υπηρεσίες υποστήριξης στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή των κειμένων παραχώρησης» Μετά τις διαβουλεύσεις με τον/τους αρμόδιο/ους φορέα/φορείς και τη σύνταξη και υποβολή του παραδοτέου 2, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Περιφέρεια Πελοποννήσου στις διαπραγματεύσεις με τον/τους αρμόδιο/ους φορέα/φορείς, για την διαμόρφωση του τελικού κειμένου που θα υπογραφεί και την συγκεκριμενοποίηση των μεγεθών και παραμέτρων του, για την διασφάλιση της τεχνικής δυνατότητας υλοποίησης του έργου ίδρυσης και λειτουργίας δικτύου καταδυτικών πάρκων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και της βέλτιστης λειτουργικότητας και οικονομικής του βιωσιμότητας. Στην έκθεση πεπραγμένων θα περιλαμβάνονται οι εν λόγω παρασχεθείσες υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και το περιεχόμενο, η πορεία και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μετά από κάθε συνάντηση. Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την Περιφέρεια στα σχετικά με το αντικείμενο των καταδυτικών πάρκων αρμόδια νομοθετικά όργανα, όπως είναι η Επιτροπή του άρθρου 13 του ν. 3409/2005, ώστε οι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις αποφασισθούν, να είναι οι κατά το δυνατόν βέλτιστες γιά την υλοποίηση του έργου. Χρόνος υποβολής: Σε 75 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Παραδοτέο 4: «Έκθεση πεπραγμένων που θα περιλαμβάνει τις παρασχεθείσες υπηρεσίες υποστήριξης στη διαμόρφωση κριτηρίων με βάση τα οποία θα επιλεγούν, συγκεκριμενοποιηθούν και χωροθετηθούν οι θέσεις των καταδυτικών πάρκων στους αναγκαίους θαλάσσιους χώρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην διαμόρφωση κριτηρίων, με βάση τα οποία θα επιλεγούν / συγκεκριμενοποιηθούν / χωροθετηθούν οι θέσεις καταδυτικών πάρκων στους αναγκαίους θαλάσσιους χώρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έτσι ώστε να προταθεί η χρηματοδότηση της δημιουργίας / εγκατάστασης πάρκου / πάρκων για ένταξη στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ Στην έκθεση πεπραγμένων θα περιλαμβάνονται οι εν λόγω παρασχεθείσες υπηρεσίες υποστήριξης με την επισύναψη και του ανάλογου υποστηρικτικού υλικού του Αναδόχου. Χρόνος υποβολής: Σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Δ. Αμοιβή Η συνολική αμοιβή για την υλοποίηση του έργου, δεν δύναται να υπερβαίνει τις ,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου θα προβλέπεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί και θα συνδέεται με τα παραδοτέα. 6 από 7

7 Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά έξοδα συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσης φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Οι όροι πληρωμής θα καθοριστούν αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Για το σκοπό αυτό και με δεδομένη την εμπειρία σας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλατε για την ένταξή σας σε κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, καλείστε να υποβάλλετε Οικονομική προσφορά, εφ όσον επιθυμείτε, για το προαναφερόμενο έργο, μέχρι την 14 η Ιουλίου Η προσφορά σας θα απευθύνεται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη, Τ.Κ Η Ανάθεση του έργου θα γίνει με βάση το ΠΔ 4/2002 και την υπ αριθμ /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/Τ.Β./ ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, άρθρα 5, 6 και 7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ανάθεση του έργου. Εγκρίθηκε την Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 7 από 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΕΠ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΕΠ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΕΠ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2007-2013 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή διαφημιστικού υλικού προβολής & διεξαγωγή διαφημιστικής καμπάνιας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό»

«Παραγωγή διαφημιστικού υλικού προβολής & διεξαγωγή διαφημιστικής καμπάνιας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 2013 Διεύθυνση Τουρισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :22ας Απριλίου &

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε ΑΣ Τ Ο Υ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Υ Γ Ε Ι ΑΣ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε ΑΣ Τ Ο Υ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Υ Γ Ε Ι ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 17/ 10/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 1659 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :22ας Απριλίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax : 2810-335040 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΣΕΙΦ) ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 30-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Ξενοφώντος 7, 10557,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΡΙΝ-0Κ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 718/03-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 507/03-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 11 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ...

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 11 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης... 2 1.2 Περιεχόμενα της μελέτης... 2 1.3 Η έννοια του οικοτουρισμού... 4 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 2.1 Ο οικοτουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Προκήρυξης: 3/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 485414

Αριθμός Προκήρυξης: 3/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 485414 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Systems) στον Τουριστικό Τομέα & Πιλοτική Εφαρμογή τους» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΑΣΛΑΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28 Πόλη: Κομοτηνή Ταχ..Kώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 20/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2.556 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ, Διεύθυνση : Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας : 32001 Αλίαρτος Πληροφορίες : Λέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/ Β/Ε02.01/473

Διαβάστε περισσότερα