ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ"

Transcript

1 Σελ. 1 από 6 Α/Α Θέμα Πτυχιακής Εργασίας ΑΝΝΑ ΦΑΣΖΗΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΗ (9) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 1 Ανίχνευση στερεοτύπων-προκαταλήψεων και στάσεων μέσα από τα βιβλία γλώσσας του Δημοτικού σχολείου 2 Ανίχνευση στερεοτύπων-προκαταλήψεων και στάσεων μέσα από τα ΜΜΕ 3 Ανίχνευση στερεοτύπων-προκαταλήψεων και στάσεων στους/στις εκπαιδευτικούς της Κύπρου απέναντι στους μειονοτικούς μαθητές 4 Η εικόνα της Ελλάδας και Κύπρου μέσα στα βιβλία για την ελληνική ως 2 η /ξένη γλώσσα στη διασπορά 5 Η ιστορική και μεταναστευτική διασπορά. Η περίπτωση της ελληνικής και κυπριακής διασποράς 6 Οι αντιλήψεις των γηγενών φοιτητών του Πανεπιστημίου Υρέντερικ απέναντι στους αλλογενείς-αλλόγλωσσους φοιτητές του πανεπιστημίου 7 Σο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις γλώσσες και τα Αναλυτικά Προγράμματα για την ελληνική ως 2 η /ξένη γλώσσα 8 Σα λάθη των αλλόγλωσσων μαθητών στην ελληνική γλώσσα. Μία εμπειρική έρευνα για τα παιδιά του Δημοτικού χολείου 9 Κριτήρια ελληνομάθειας για την ελληνική ως 2 η /ξένη γλώσσα 10 Γλωσσικό υλικό για την ελληνική ως 2 η και ξένη γλώσσα. Παρουσίαση και σχολιασμός ΣΕΛΙΟ ΟΡΥΑΝΟ (6) 11 Διευθυντές και νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί 12 χολικός εκφοβισμός 13 Γυναίκα και Εκπ. Διοίκηση 14 Διαπροσωπικές σχέσεις, εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εκ/κούς στο δημοτικό σχολείο 15 Σα μικρά σχολεία στη Κύπρο 16 Εκπαιδευτικοί διευθυντές και αποφάσεις στο δημοτικό σχολείο

2 Σελ. 2 από 6 17 χολικός εκφοβισμός ΡΙΣΑ ΠΑΝΑΟΤΡΑ (8) 18 Η χρήση προγραμμάτων δυναμικής γεωμετρίας στη διδασκαλία των μαθηματικών. 19 Η χρήση των εφαρμογίδιων στη διδασκαλία των μαθηματικών στις μικρές τάξεις. 20 Η χρήση του διαδικτύου στη διδασκαλία των μαθηματικών του δημοτικού. 21 Αντιλήψεις και πεποιθήσεις αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης για το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών. 22 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Α τάξης δημοτικού για τη διδασκαλία των μαθηματικών στην προδημοτική εκπαίδευση. 23 Απόψεις και αντιλήψεις των γονιών για το νέο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών. 24 Ανάπτυξη στρατηγικών εκτίμησης της απάντησης σε μαθηματικά προβλήματα. 25 Λάθη και παρανοήσεις των μαθητών δημοτικού σε θέματα μέτρησης. 26 Λάθη και παρανοήσεις των μαθητών δημοτικού σε θέματα γεωμετρίας. ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΠΑΤΛΟΤ (8) 27 Σο νέο Α.Π. εικαστικών τεχνών και οι απόψεις των εκπαιδευτικών 28 Οι απόψεις των παιδιών για το μάθημα των εικαστικών τεχνών 29 Εικαστική παιδεία και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών (απόψεις/στάσεις/γνώσεις εκπαιδευτικών / παιδιών, ανοικτά/κλειστά λογισμικά/ on-line διαδραστικές δραστηριότητες, παρεμβάσεις) 30 Εικαστική παιδεία και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών (απόψεις/στάσεις/γνώσεις εκπαιδευτικών / παιδιών, ανοικτά/κλειστά λογισμικά/ on-line διαδραστικές δραστηριότητες, παρεμβάσεις) 31 Εικαστική παιδεία και περιβάλλον-αειφόρος ανάπτυξη 32 Εικαστική παιδεία και κοινωνία-αειφορία 33 Εικαστική παιδεία και κοινωνία-αειφορία 34 Ο πολιτισμός της εικόνας

3 Σελ. 3 από 6 35 Ζητήματα δημιουργικότητας ΓΑΡΤΥΑΛΛΟ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ (7) 36 Διερεύνηση παραγόντων που επιδρούν στην αθλητική ικανοποίηση αθλητών 37 Διερεύνηση διατροφικών συνηθειών και της φυσικής δραστηριότητας σε μαθητές δημοτικού 38 H γονική συμμετοχή στην ενασχόληση νέων σε αθλητικές δραστηριότητες 39 Επίδραση των μορφών διδασκαλίας σε στρατηγικές μάθησης μαθητών δημοτικού 40 Διερεύνηση της σχέσης, Κίνητρα και Ικανοποίηση στο μάθημα της φυσικής αγωγής 41 Υοιτητές και δραστηριότητες αναψυχής. Πώς επηρεάζουν τα κίνητρα στη συνολική ικανοποίηση αναψυχής; 42 Ανοικτό θέμα 43 Ανοικτό θέμα ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ (8) 44 Διακειμενική επάρκεια μαθητών δημοτικού 45 Διακειμενική επάρκεια μαθητών δημοτικού 46 Αφηγηματική επάρκεια μαθητών δημοτικού 47 Αφηγηματική επάρκεια μαθητών δημοτικού 48 Ανάπτυξη θεματικής κατανόησης μαθητών δημοτικού 49 Ανάπτυξη θεματικής κατανόησης μαθητών δημοτικού 50 Λογοτεχνικά είδη και μαθητές δημοτικού: γνώση ή / και αξιοποίηση στην κατανόηση του κειμένου 51 Λογοτεχνικά είδη και μαθητές δημοτικού: γνώση ή / και αξιοποίηση στην κατανόηση του κειμένου 52 Μορφές ανταπόκρισης μαθητών δημοτικού στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία ΦΡΤΑΝΘΗ ΚΑΣΖΗ-BELTRAN (6)

4 Σελ. 4 από 6 53 Οι αντιλήψεις των παιδιών του δημοτικού σχολείου για την έννοια: (π.χ. κλιματικές αλλαγές, λειψυδρία, βιοποικιλότητα,..) 54 Οι αντιλήψεις του κοινού για.. (περιβαλλοντικό ζήτημα) και πως η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση. 55 υνήθειες και καταναλωτικές πρακτικές στην οικογένεια που καθορίζουν το οικολογικό της αποτύπωμα και η επίδραση που αυτό έχει στις στάσεις και τις ιδέες των παιδιών ως συνειδητοποιημένοι καταναλωτές. 56 Σο σχολείο ως πομπός περιβαλλοντικών μηνυμάτων στην οικογένεια. 57 H επάρκεια των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης της επαρχίας Λεμεσού να εφαρμόσουν το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 58 Η υπαίθρια μελέτη ως εργαλείο ανάπτυξης οικολογικού εγγραμματισμού. 59 Η διεύθυνση του σχολείου και ο ρόλος της στην εφαρμογή του αειφόρου σχολείου ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ (9) 60 Η διδασκαλία στο σύγχρονο σχολείο: παράγοντες που την επηρεάζουν, τρόποι αντιμετώπισης 61 Πως θέλουν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου τον δάσκαλό τους 62 υγκρούσεις εκπαιδευτικών-μαθητών στο σχολείο: αιτία-επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης 63 Ο ρόλος των γονέων στη σχολική επίδοση των μαθητών : δυνατότητες-προβλήματα και προοπτικές 64 Ο ρόλος της σύγχρονης οικογένειας στην αγωγή των παιδιών : πουδαιότητα, δυσκολίες και προοπτικές 65 Σα γραπτά σχόλια των εκπαιδευτικών στις γλωσσικές εργασίες των μαθητών ανάλυση περιεχομένων 66 Οι προφορικές και γραπτές ερωτήσεις στο δημοτικό σχολείο στο γλωσσικό μάθημα (ερωτήσεις εκπαιδευτικών ή των σχολικών εγχειριδίων) 67 Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων στα δημοτικά σχολεία αρμοδιότητες, δυσκολίες και προοπτικές 68 Ανοικτό θέμα 69 Ανοικτό θέμα ΛΟΤΚΙΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ (9)

5 Σελ. 5 από 6 70 Γονική αποδοχή απόρριψη και συνεπακόλουθα στις στάσεις απέναντι στο μάθημα των μαθηματικών παιδιών του Δημοτικού χολείου 71 Επιδράσεις της χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο παιχνίδι του παιδιού στα πλαίσια του Δημοτικού χολείου. 72 Γονική αποδοχή απόρριψη και οι επιδράσεις της στην ανάπτυξη της αυτοεικόνας του παιδιού στις ηλικίες 8-12 ετών. 73 Γονική αποδοχή απόρριψη και δημιουργική έκφραση στο παιδί του Δημοτικού χολείου. 74 τάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στην ετερότητα. 75 Γονική αποδοχή απόρριψη και επιθετικές συμπεριφορές στους μαθητές του Δημοτικού χολείου. 76 Ανοικτό θέμα 77 Ανοικτό θέμα 78 Ανοικτό θέμα 79 Ανοικτό θέμα ΝΙΚΛΕΙΑ ΕΣΕΟΚΛΕΟΤ (9) 80 Ενσωμάτωση ιστολογίων στην εκπαίδευση (Κοινότητες Διερεύνησης/ Μοντέλο Ενσωμάτωσης Ιστολογίων στη Δημοτική Εκπαίδευση) 81 Ενσωμάτωση Wikis στην εκπαίδευση 82 Ενσωμάτωση Ρομποτικής στην Εκπαίδευση ως Εκπαιδευτικό-Διαθεματικό Εργαλείο 83 Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού Multimedia Builder: Πολυτροπικότητα και Πολυγραμματισμοί 84 Από την κοινωνική στην εκπαιδευτική δικτύωση (Ενσωμάτωση Facebook στην εκπαιδευτική διαδικασία) 85 Σεχνολογία και Σέχνη ή Μουσική 86 Σεχνολογία και Γλώσσα ή Μαθηματικά 87 Δημιουργία εκπαιδευτικού καναλιού τάξης ή σχολείου (μέσω YouTube) ή/και διαδικτυακού εκπαιδευτικού ραδιοφώνου (web radio) 88 Σεχνολογία και Εκπαιδευτική Διοίκηση 89 Δημιουργία εκπαιδευτικής ιστοσελίδας (τάξης ή σχολείου)

6 Σελ. 6 από 6 ΣΖΩΡΣΖΙΝΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ (8) 90 Σεχνολογία και διδασκαλία της μουσικής στο δημοτικό σχολείο. 91 Διαθεματικότητα με άξονα τη μουσική. 92 ύγκριση παλιού και νέου Αναλυτικού Προγράμματος της μουσικής. 93 Αξιολόγηση των βιβλίων μουσικής. 94 Απόψεις γονέων ως προς την ενασχόληση των παιδιών τους με μουσικές δραστηριότητες εκτός σχολείου. 95 Ο ρόλος της μουσικής υπόκρουσης στη συγκέντρωση των παιδιών. 96 Ανοικτό θέμα 97 Ανοικτό θέμα 98 Ανοικτό θέμα ΙΜΟ ΣΟΛΑΚΙΔΗ (2) 99 Ανοικτό θέμα 100 Ανοικτό θέμα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 2012 Β Έτος Γενικής Αγωγής Χειμερινό Εξάμηνο (Γ ) Μαθήματα Επιλογής 1. Παιδική Λογοτεχνία Αγγελική Γιαννικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τ.Ε.Α.Π.Η. 2. Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημών της Αγωγής. ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Ζέλεια Γρηγορίου Κωνσταντίνος Κορφιάτης Ελένη Λοΐζου Μιράντα Χρίστου

Επιστημών της Αγωγής. ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Ζέλεια Γρηγορίου Κωνσταντίνος Κορφιάτης Ελένη Λοΐζου Μιράντα Χρίστου Επιστημών της Αγωγής ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη Kωνσταντίνος Kωνσταντίνου Kωνσταντίνος Xρίστου ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη Kωνσταντίνος Kωνσταντίνου Kωνσταντίνος Xρίστου ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ã»Ã Á Á º ¹ Ëƹº Á 2014 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών 2014

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª µã Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á» ª ª Á¹º ª º ¹» ª ª Æ ÌÁ¹º ª º ¹» ƹº ª º ¹ ˪ ª 2013-2014

Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª µã Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á» ª ª Á¹º ª º ¹» ª ª Æ ÌÁ¹º ª º ¹» ƹº ª º ¹ ˪ ª 2013-2014 2013 BD MESIS cover 2.pdf 1 10/4/13 10:32 AM ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª µã Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á» ª ª Á¹º ª º ¹» ª ª Æ ÌÁ¹º ª º ¹» ƹº ª º ¹ ˪ ª 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Θεματολογία συνεδρίου:

Θεματολογία συνεδρίου: Θεματολογία συνεδρίου: Το συνέδριο αφορά όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των προτάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (σύντομα Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª Á à ÄÃ Ì ÁÆ Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á

Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª Á à ÄÃ Ì ÁÆ Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á 2013 Diefthides Mesis Genikis cover.pdf 1 10/4/13 10:32 AM ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª Á à ÄÃ Ì ÁÆ Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á» ª ª Á¹º ª º ¹» ª ª Æ ÌÁ¹º ª º ¹» ƹº

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να αποκτήσει όλα εκείνα τα αγαθά που χαρακτηρίζουν το «μορφωμένο»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª Á à ÄÃ Ì ÁÆ Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á»Ãƹº ª º ¹ ˪ ª 2013-2014

Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª Á à ÄÃ Ì ÁÆ Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á»Ãƹº ª º ¹ ˪ ª 2013-2014 2013 Diefthides DIMOTIKIS cover.pdf 1 10/4/13 10:34 AM ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª Á à ÄÃ Ì ÁÆ Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á»Ãƹº ª º ¹ ˪ ª 2013-2014 C M Y CM MY CY

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργός Έργων Πληροφορικής - ΤΠΕ. Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων & Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ

Λειτουργός Έργων Πληροφορικής - ΤΠΕ. Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων & Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ Δρ Χρίστος Ρουσιάς Λειτουργός Έργων Πληροφορικής - ΤΠΕ Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων & Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Ενημερωτική Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙX ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (25 και 26 Σεπτεμβρίου 2012) Τα σχέδια δράσης που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΤΗ 2004-05 έως 2011-12

Π.Μ.Σ. «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΤΗ 2004-05 έως 2011-12 Π.Μ.Σ. «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΤΗ 2004-05 έως 2011-12 Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005 Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Τίτλος διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. της Αγωγής

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. της Αγωγής ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Kωνσταντίνος Xρίστου ANTIΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου - Kουτσελίνη KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ε Ν O Τ Η Τ Α Γ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚOΤΗΤΑΣ 71

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ε Ν O Τ Η Τ Α Γ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚOΤΗΤΑΣ 71 Ε Ν O Τ Η Τ Α Γ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚOΤΗΤΑΣ 71 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Ξ Ε Ν Ε Σ Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ ΜΕ01.010 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα