SULA REPANI p e r i p l a n i s i s - d e i x á n d o s e i r

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SULA REPANI p e r i p l a n i s i s - d e i x á n d o s e i r"

Transcript

1

2

3 SULA REPANI p e r i p l a n i s i s - d e i x á n d o s e i r

4 Edita Presidente José Luis Baltar Pumar Deputado de Cultura José Luis Valladares Fernández Director Centro Cultural Deputación de Ourense e coordinación da exposición e do catálogo Francisco González Bouzán Administración e Xestión de Fondos Sonia Pérez Fuentefría Coordinación de Montaxe e Manipulación Manuel Pérez Cid Textos Manolo Figueiras Antonio Soria Rocafort Antón Ferne Manuel Catoira Traducción ó grego Sula Repani Axudantes na traducción Litsa Repani Lila Kontogianni Irini Jristoforidu Anastasia Kutsivitu Fotografía Mani Moretón Deseño Nácher Publicidad Imprime Rodi Artes Gráficas I.S.B.N Dep. legal OU Deputación Ourense

5 Sula Repani atopou en Ourense un complemento á súa Atenas orixinal. A luz e a cor do Mediterráneo enriquecéronse na nosa terra co verde de Galicia, coa morriña da nosa xente e coa nosa personalidade. A súa vocación de pintora atopou tamén onda nós estabilidade e madurez para chegar definitivamente ao Centro Cultural da Deputación cunha obra sólida e notablemente evolucionada. Agora, a pintura de Sula transita máis polo camiño da paisaxe ca polos vieiros dos retratos, pero son paisaxes complexas onde o real e o imaxinario xúntanse ate o punto de ser partes indivisas e inseparables da súa creación. Estou seguro que van ser moitas as persoas que gocen desta mostra que ela titula deixándose ir. José Luis Baltar Pumar Presidente da Deputación de Ourense 3

6 4 Mouchiño - óleo sobre DM x 36 cm.

7 A PAISAXE INTERIOR Manolo Figueiras A arte é unha combinación de experiencia e misterio. A destreza, o oficio, son sempre necesarios, como tamén o é coñece-la historia e as tradicións nas que se asentan. Mais o que finalmente marca a diferenza e a importancia dun artista é o misterio; o potencial de misterio humano que a súa obra pode condensar e transmitir. Sula Repani pinta desde dentro, desde o misterio do ser, da vida e da materia que xa movía o pensamento dos primeiros filósofos. A súa pintura xurde dun compromiso coa realidade conformada pola mestura de vida, azar e tempo. Na polifonía plástica de ritmos, liñas, xestos e tons cobra corpo un ámbito orixinal que non ten a súa orixe no coñecemento directo, senón nun remoto limiar situado case nos primeiros días do mundo, no derradeiro cerco da lembranza, alí onde habita a infinda memoria das cousas descoñecidas e que só se nos revela na infancia, no sono ou no delirio, territorios todos tres onde tantos artistas decidiron construí-la súa casa. Con todo, para Sula o máis importante é a autenticidade. Ela sabe que para chegar á verdadeira esencia das cousas hai que profundar máis alá da capa superficial de crenzas e valores cos que temos configurado o disfrace da nosa personalidade. Sabe que a palabra persoa en grego significa máscara. De aí que mentres non descubramos quen somos, non podemos atopalo sentido real do mundo. Tamén sabe que o uso de elementos simbólicos e mitolóxicos non pode ser unha mera referencia temática nin un traspaso de experiencias alleas, senón que ten que ser vital e intransferible. En realidade, o símbolo é unha das claves significativas na súa pintura onde, en certo modo, todo é símbolo: as augas e as nubes que atravesan xurdidas do sentimento; as árbores impregnadas de negra sombra; os obxectos que se manifestan como testemuñas evocadoras; as figuras, xa sexan personaxes que simplemente están aí, sementadores nos campos, un can (curmán daquel de Goya) que pasa, ciclistas anxelicais ou enigmáticas presenzas figurativas que nacen dun magma abstracto. Incluso a cor, case sempre ponderada, afirma a súa dimensión simbólica na difícil vontade de equilibrio, mesura e harmonía que fan que na obra de Sula Repani aflore a rica tradición artística presente nos seus anos de formación, dende a práctica muralística ata a pintura de iconas, nas que tanta importancia ten a correcta aplicación dos materiais como a adecuada interrelación entre as sucesivas capas pictóricas. Lembro os primeiros cadros seus que vin, caracterizados por este primor técnico e pola serenidade das imaxes que en min evocaban ás atmosferas de Piero della Francesca. Había e segue a haber algo íntimo, persoal, nesta pintura e no seu especial acento poético onde a natureza aparece en todo o seu sosego espiritual. Esta calma que impregna a súa pintura transmite un clima de sensitiva soidade que atrae e impresiona ó tempo. Tecnicamente, a artista continúa preferindo os tons silenciosos e recollidos, tan próximos á intencionalidade profunda da súa obra, mentres que, tematicamente, e malia a súa vontade figurativa, a pintura de Sula desbota os elementos accidentais da natureza, sen renunciar ó ton descritivo, mais cun vigor que lembra a esquemática precisión de certa arte abstracta. Ultimamente, non obstante, por tras das formas plácidas e sinxelas, que sempre caracterizaron a súa obra, asoma un trasmundo pleno de emotividade. Moitos dos seus cadros semellan adopta-la forma lírica da elexía. Pervive o ton clásico pero, como lles acontece ós pastores da Arcadia no célebre cadro de Poussin, o drama fai acto de presenza cando descobren a inscrición turbadora: Et in Arcadia ego. A Arcadia é unha parte de Grecia, pero para nós é ese mundo ideal que, como ben sabemos, pode estar en calquera parte: no atlántico tempestuoso ou no azul mediterráneo, en Tamallancos, en Atenas... A Arcadia levámola dentro de nós, por iso as paisaxes arcádicas son sempre olladas introspectivas, visións da alma nas que só queda a esencia do mundo, a paisaxe interior. E queda, en consecuencia, a fidelidade. Fidelidade á propia vida, fidelidade a unha época, fidelidade a uns valores aceptados como constituíntes dunha arte que, ó longo da contemporaneidade, rebule nun permanente autocuestionamento. 5

8 6 Segredos no bosque - óleo sobre lenzo - 92 x 60 cm.

9 O FANTÁSTICO E O REAL Antonio Soria Rocafort, pintor. Hai tempo que Sula Repani xa non pinta como en Grecia. Cando chegou a Galicia desde aquelas afastadas terras, trouxo consigo unha luminosa bagaxe de douradas praias e azuis mares, os obxectos que aparecían nas súas obras estaban ben definidos, debuxados polos raios dun cálido sol meridional. Agora Sula xa non pinta así, a difusa luz atlántica foi disolvendo ós poucos os contornos das cousas reais e, cada vez máis, o que pinta son remotas imaxes que proceden dunhas terras que nunca existiron e duns tempos que nunca ocorreron. É o país do nunca xamais, un mundo estraño poboado de nenos e mozos que habitan en incandescentes atmosferas ou en campos de cores neutras nas que fosforecen árbores cun esplendor que se nos fai efémero, parecen a piques de esvaecerse no negro fondo inmaterial do que xurdiron. Hai unha base de nostalxia do pasado na que o recordo pinta as cousas dotándoas dun fantasmal resplandor. Noutras ocasións aqueles campos, sempre afastados, están apenas ocupados por algunhas árbores negras que son como sombras de grandes saurios que corren por pálidas pradarías sementadas de milenarias pedras. Son paisaxes cheas de ausencias, de figuras recortadas no lenzo, que deixaron un escuro baleiro, pardo ou negro, no lugar que antes ocuparon. Pero máis aló de tristezas e melancolías a pintura de Sula está feita desde o pracer de pintar. Cando nos seus cadros representa o gozo a miúdo faino vinculándoo á auga: ó mar, ás praias, ós baños, ás viaxes en barco, o mar, o mar, sempre o mar, e tamén os corpos que se divirten nel. A materia dos seus óleos é tan fina e diluída, tan acuosa, que se diría que son produtos mariños, pertencen sen dúbida a esa mesma instancia lúdica e gozosa que é para ela o mar, están pintados por e para o gozo. Nun dos seus cadros vese a dúas nenas charlando, sentadas nun banco, no medio dun bosque que semella un fondo mariño, as súas árbores son como enormes masas de algas e ata mesmo se poden apreciar, no xogo de luces que se produce entre a foresta, formas que son como de peixes. As nenas, xemelgas e simétricas, o que nos fala da súa íntima afinidade e acentúa o aspecto irreal da escena, parecen ninfas sentadas no fondo do mar. As augas profundas significan o lugar no que reside o pasado, que se vai afundindo nelas lentamente e depositándose, como en estratos, no seu areoso leito. Esas dúas nenas poderían permanecer sempre alí, eternas confidentes, seguras e tranquilas, habitando o enorme útero materno que é o mar. O debuxo das personaxes que aparecen nas últimas obras de Sula fíxose aínda máis sutil e etéreo, e ata tal punto son agora liviás as súas figuras, que a algunhas delas crecéronlles ás e outras, sen máis, botáronse a voar Onde van? Quen sabe, quizás queden perennemente flotando neses misteriosos espazos intermedios ou quizás estean a subir cara á superficie, cara ó real das cousas. 7

10 AS PAISAXES DE SULA Antón Ferne Así represento eu o proceso polo cal as paisaxes dos seus cadros chegan a ser: 1 Mirar. Mirar dentro, na memoria, pecios de sensacións, de imaxes que asombraron, moveron por dentro, un ocre de aire, un dourado de crepúsculo, un vermello de terra, un amarelo queimado de terra, as voces que soaban polo espazo na praia, na casa, polas rúas, unhas vistas de lugares en Lesbos, unhas vistas da mar dende Lesbos, Atenas, voar dende as illas áridas e brancas ata as selvas onduladas e escuras baixo atmosferas de auga, de brancas, grises, negras nubes, a tupida de bosques e vexetacións terra de Galicia; e de que forma este tupido solo potencia, alza, fai amar aquel quente e nu?; e de que forma esta humidade envolve nun celofán violeta aquela seca e vigorosa calor? E tamén viceversa. Así pois, o primeiro, mirar, sondar, no íntimo e escuro, a auga viva e latexante das sensacións que quedaron e seguen a ser imaxinadas na procura de algo, porque teñen un enigma, son un enigma, vive nelas o enigma que recorre a vida enteira, de nenez a vellez. Non un mirar mundo, aspectos do de fóra, percepción de realidades ó acaso, senón, moi lento, un esculcar vida, mirar dentro na procura das paisaxes que, no silencio da memoria, se destacan como símbolos da existencia, misterios de beleza e significado, cristalizacións de aspecto e emoción, imaxes, si, pero de autodescuberta, de autosorprendemento perante da maxia das sensacións. 2 Máis tarde, cando chega o momento de pintar, e ela empeza, di que manchando o lenzo, a táboa, para que sexa esta, clara ou escura, ou aquel, branco, quen se asusta, cando se pinta e as formas comezan a xurdir das manchas e entre elas, empeza doutro xeito o mirar dentro, pois é o momento de recordar aquilo que se miraba, recordar como di Platón que se recorda o verdadeiro para sabelo por primeira vez, como se o verdadeiro estivese dentro dun, pero un aínda non o sabe e non o coñece ata que se lembra. Así imaxino eu que se lembra Sula do verdadeiro que foi sorprendendo no vivir e que aínda non coñece de si mesma; pinta para recordar, ó axexo do verdadeiro que pode xurdir nas manchas, que son de cor, cores ás veces tan preciosas que un logra efectivamente recordar algo, un... lémbrase. Lembrar entendido como descubri-lo verdadeiro no que regresa. Un mira dentro e o que ve é algo que volve e fai lembrar... que sentido ten a vida, e que fermoso é todo cando nace, ou cando ocorre e un aínda 8 Merlo entre as polas - óleo sobre DM x 25 cm.

11 non se lembra, así, acontecendo dun xeito case que inconsciente, como un baño de sol, a friaxe envolvente da auga, o sal na pel, o verdadeiro que é todo denantes de que se escureza. Unha dimensión, unha función permanente do vivir é lembrar, redescubrir a cada paso o sentido do que se fixo, do que se fai, do que non se fará nunca. 3 O cadro prosegue o seu camiño e xa non se trata só de ver dentro, porque o hai que mirar fóra, velo fóra, descubrir de que xeito o xa feito determina o por facer, como se harmonizan as cores xa escollidas, alzadas na verticalidade da imaxe como cousas obxectivas. Un proceso puramente pictórico sobrepoñéndose a una motivación, un numen, unha espontaneidade revolvida cara ó esencial. Isto vexo eu nas paisaxes dos seus cadros (direino ó xeito dun deses poemas de Apollinaire, Pessoa ou Whitman que nomean o que hai diante dos seus ollos visionarios, e din: Hai isto, hai estoutro... ou Vexo isto, vexo aquilo, vexo o de máis alá ): 1 Hai un mar azul enmarcado entre unha terra e un ceo lívidos. Unha barca está varada na orela. A vela está despregada pero destensada, non sopra vento ningún, nin brisa. O mar é azul e atoado nun teimudo calmeiro. A súa cor non lle vén dada pola radiación dun sol distante. O azul do mar dinos que este mar está vivo, máis vivo que todo aquilo que o delimita ou cobre. Ten cor porque a cor é aquí indicativa de vivacidade. Así pois este mar é a máis vivaz e calma realidade do cadro e de toda a esfera da representación. O azul é profundo e metafísico, como son a dicir de Kandinsky tódolos azuis, pero suave e apracible. O mar está xunto a unha barca atracada na terra, disposto a deixarse sucar por ela segundo a libre dirección do vento que ha soprar no rumbo que a propia vela ordene. 2 Hai un sementador, moi Millet e moi Van Gogh, pero especialmente moi Sula. Unha picariña mira ó sementador, moi abaixo no espazo vertical de representación, moi pequena, pero cunha presenza fortísima que desvía a atención de sementeira cara ó que ela, tan pequena, fai. E ela semella estar a mirar dentro o que acontece fóra, semella estar a mirar a sementeira que acontece aí mesmo, na realidade, pero dentro; ela míraa dentro, e sabe emporiso cal é o seu significado, e o tamaño do sementador, grande, véndoo exactamente do tamaño co que aparece no cadro. 3 Hai un soño de sombras que semellan querer adoptar formas que aínda non se lembran, e que, polo tanto, non poden verse; un soño de sombras borrosas presidido por unha cabeza helénica. Así vese a si propia a vida de cada un: unha moi nítida sensación de si coas cores e familiaridades do propio principio, co segredo permanente da propia persistente infancia, e todo o demais algo borroso, desdebuxado, como a neboeira que sempre esvaece as certezas, a ilusión acuosa con que vernizámo-las cousas. 4 Hai unha presenza escura, saturada da máis densa negrura rosaliana - adxectivo capturado dunha observación de Manolo Figueiras- e un corvo fero, torvo, sombrío presaxio, frío e silandeiro observador dos traballos da insulsa e romántica figura asediada pola forza das ondas, alma indefinida no mar e a noite. 5 Hai árbores que semellan niños de peluxe, opacos e quentes, dispersos nunha atmosfera hialina dun saudoso azul tirando case que sempre a vespertino ou nocturno, sutil e lixeiramente morno, quizais xeado; esparexidos sobre terra difusa, como os casulos gastados e ennegrecidos de misteriosos corazóns diminutos. E así, tantas, tantas paisaxes... inxenuas e cálidas as estampas mediterráneas, doces, anhelantes, tremelucindo as cores o calor, o gusto das merendas ó sol, memoria de xogos e silencios absortos en contornas de praias, a nenez, o clasicismo e, ó mesmo tempo, a historicidade, atemporalidade, entrevisións da vida; pero tamén, pola parte atlántica, desasosego, tensión, un azul de corvos, nocturno, unha tensión feroz e asombrada perante a mudez da existencia no acontecer da pura natureza, do teimudo bater do mar. Paisaxes extraordinarias de Sula: visións emocionais, símbolos discretos, percepcións encantadas, fiestras para asomarse á vida tal e como é sentida por dentro, no corazón indómito, primitivo, puro, intimidade que, agochada no escuro, só polos medios da arte, como xa advertira Hannah Arendt, pode achar no espazo público e accesible ós ollos de todos unha axeitada expresión. 9

12 10 Soño de sombras - óleo sobre DM - 60 x 122 cm.

13 IPSO FACTO Manuel Catoira SULA REPANI: Dende hai algún tempo a súa pintura está a ser concibida como unha unidade, nun intento de volver ( ou seica de non saír?) ó que é a súa propia intimidade, que, en definitiva, será aquilo que o espectador da súa obra contemple: unha intimidade concibida como subxectividade e onde a alegría, a través da cor, se mestura coa soidade, quieta ou mudable, e, polo tanto, afastada das fronteiras do realismo, aínda que comparten linguaxes esenciais. Sobre todo, cando a pintora conta a súa propia verdade, sen poñerse límites. Falaba de linguaxes, pero máis de oficio pictórico que de tempo psíquico. Doutra banda, o invento da arte grega non foi outra cousa que a elevación do templo para o acollemento espiritual de todos E non é o elemento mítico, a fin de contas, o que caracteriza o espazo sagrado do cadro e o que nos introduce nun estado aditivo e case paradisíaco? É entón cando a artista se abandona a si mesma nun espazo delimitado e onírico, onde tan só a cor encherá de comodidade a súa alma e de abundancia o seu corazón. Sula Repani non ten límites no horizonte da súa obra, co fin último de captar, de maneira intelixente, unha figuración cribada pola luz; pintura inmóbil, ordenada pola luz, dixen, si, onde se pode capta-la esencia e a sutileza de forma instantánea, na exploración dos labirintos da beleza. Pintura á que poderemos sempre achegarnos con certo gozo e respecto, pois as mellores expresións, -do mesmo xeito que un transo hipnótico- non se cultivan máis que na soidade do estudo. Pintar é un modo de estar na vida, comprendéndoa. E dende que Sula Repani chegou a Ourense naquel final de verán do 86, non cesou de debuxar e pintar con inesgotable perseveranza, e, xa aquí, sen esquecer ningunha experiencia anterior, as cores de Galicia - de Vilamarín, dos chaos, ou das terras bravas da costa - que nunca foron para ela menos reais que as vibracións do éter que, paralelamente á súa vocación, a acompañaron na súa adolescencia, cando ía á escola en Atenas ou nadaba nas case mitolóxicas augas do mar Exeo. E, dende esa vivencia compartida de dous mundos, podemos sentir que na obra da artista os retratos de nenos e mozos teñen unha clara vontade idealizadora, que é un valor estético da mocidade vivida en terras afastadas. Algo lúdico. É a conciencia do eterno retorno, que é unha conciencia da vontade proxectada. Esta, e non outra, é a clave (ou chave máxica) para poder explorar a un ritmo pausado as súas últimas creacións e uns signos pictóricos tan seus e íntimos, ofrecidos nesta exposición como un caderno de viaxe de raíz imaxinaria que vai absorbendo os matices dunha vida verdadeira. 11

14 12 Caída vertical - óleo sobre lenzo x 73 cm.

15 13

16 14 Kavuri I - óleo sobre DM - 60 x 61 cm. Kavuri II - óleo sobre DM - 60 x 61 cm.

17 Selinofos - óleo sobre DM - 45 x 90 cm. 15

18 16 Vas caer! - óleo sobre lenzo - 70 x 106 cm.

19 Fantasía en Ítaca - óleo sobre lenzo - 65 x 100 cm. 17

20 18 Barca na orela - óleo sobre lenzo x 89 cm.

21 19

22 20 Erototropía - óleo sobre DM - 60 x 122 cm.

23 Eros - óleo sobre DM - 60 x 122 cm. 21

24 22 Noite aberta - óleo sobre lenzo - 40 x 100 cm.

25 Muller paxaro - óleo sobre lenzo - 55 x 46 cm. Home barca - óleo sobre lenzo - 55 x 46 cm. 23

26 24

27 Almirites - óleo sobre cartón - 14 x 50 cm. Entre ceo e terra - óleo sobre cartón - 14 x 50 cm. 25

28 26 Tría dendra - óleo sobre DM - 30 x 22 cm. Árbores espidas - óleo sobre DM - 30 x 22 cm.

29 Maceiras en Decembro I - óleo sobre lenzo - 40 x 40 cm. Maceiras en Decembro II - óleo sobre lenzo - 40 x 40 cm. 27

30 28 Colleita - óleo sobre DM - 60 x 122 cm.

31 29

32 30 Lembro Iliúpolis - óleo sobre lenzo - 40 x 100 cm.

33 Colegas - óleo sobre lenzo - 81 x 65 cm. 31

34 32 Luces entre árbores - óleo sobre lenzo - 46 x 55 cm.

35 Azul nas árbores - óleo sobre lenzo - 50 x 100 cm. 33

36 34 Estío - óleo sobre lenzo - 55 x 46 cm. Sombras no bosque - óleo sobre lenzo - 55 x 46 cm.

37 Vagabundo - óleo sobre lenzo - 89 x 116 cm. 35

38 Xardín - óleo sobre DM x 60 cm.

39 Sementador - óleo sobre DM x 60 cm.

40 38 Hermes en bicicleta - óleo sobre lenzo - 46 x 55 cm. Mensaxeiro - óleo sobre lenzo - 69 x 64 cm.

41 Veráns de Lesvos - óleo sobre DM x 60 cm. Lembro Mitilini - óleo sobre lenzo x 50 cm. 39

42 40 Limnos - óleo sobre DM - 60 x 122 cm.

43 41

44 42 Marmelos - óleo sobre lenzo - 76 x 85 cm.

45 Outono - óleo sobre lenzo - 89 x 116 cm.

46 44 Deixándose ir - óleo sobre lenzo x 65 cm.

47 Brisa entre as follas - óleo sobre lenzo x 65 cm. 45

48 46 A Guarda - óleo sobre DM - 60 x 122 cm.

49 Danza de Afrodita - óleo sobre DM - 60 x 122 cm. 47

50 48 Arbusto - óleo sobre lenzo - 40 x 40 cm. Campos amarelos - óleo sobre lenzo - 60 x 80 cm.

51 Elafonisi - óleo sobre lenzo - 70 x 106 cm. 49

52 50

53 Ergastírio - óleo sobre lenzo - 89 x 116 cm.

54 52 Árbores lilas - óleo sobre lenzo - 89 x 116 cm.

55 Kókina dendra - óleo sobre lenzo - 89 x116 cm. 53

56 54 Bambám - óleo sobre lenzo - 92 x 60 cm.

57 Pazo, palacio, palati - óleo sobre lenzo - 81 x 116 cm. 55

58 56 Decídelles que xa voltaréi - óleo sobre lenzo - 46 x 55 cm.

59 Unha tarde - óleo sobre DM - 31 x 60 cm. 57

60 58 Excursión - óleo sobre DM - 25 x 122 cm.

61 EL PAISAJE INTERIOR Manolo Figueiras El arte es una combinación de experiencia y misterio. La destreza, el oficio, son siempre necesarios, como también lo es conocer la historia y las tradiciones en las que se asientan. Mas lo que finalmente marca la diferencia y la importancia de un artista es el misterio; el potencial de misterio humano que su obra puede condensar y transmitir. Sula Repani pinta desde dentro, desde el misterio del ser, de la vida y de la materia que ya movía el pensamiento de los primeros filósofos. Su pintura surge de un compromiso con la realidad conformada por la mezcla de vida, azar y tiempo. En la polifonía plástica de ritmos, líneas, gestos y tonos cobra cuerpo un ámbito original que no tiene su origen en el conocimiento directo, sino en un remoto umbral ubicado casi en los primeros días del mundo, en el último cerco del recuerdo, allí donde habita la infinita memoria de las cosas desconocidas y que sólo se nos revela en la infancia, en el sueño o en el delirio, territorios todos tres donde tantos artistas decidieron construir su casa. Con todo, para Sula lo más importante es la autenticidad. Ella sabe que para llegar a la verdadera esencia de las cosas hay que profundizar más allá de la capa superficial de creencias y valores con los que hemos configurado el disfraz de nuestra personalidad. Sabe que la palabra persona en griego significa máscara. De ahí que mientras no descubramos quiénes somos, no podemos encontrar el sentido real del mundo. También sabe que el uso de elementos simbólicos y mitológicos no puede ser una mera referencia temática ni un traspaso de experiencias ajenas, sino que tiene que ser vital e intransferible. En realidad, el símbolo es una de las claves significativas en su pintura donde, en cierto modo, todo es símbolo: las aguas y las nubes que atraviesan surgidas del sentimiento; los árboles impregnados de negra sombra; los objetos que se manifiestan como testigos evocadores; las figuras, ya sean personajes que simplemente están ahí, sembradores en los campos, un perro (primo de aquel de Goya) que pasa, ciclistas angelicales o enigmáticas presencias figurativas que nacen de un magma abstracto. Incluso el color, casi siempre ponderado, afirma su dimensión simbólica en la difícil voluntad de equilibrio, mesura y armonía que hacen que en la obra de Sula Repani aflore la rica tradición artística presente en sus años de formación, desde la práctica muralística hasta la pintura de iconos, en las que tanta importancia tiene la correcta aplicación de los materiales como la adecuada interrelación entre las sucesivas capas pictóricas. Recuerdo los primeros cuadros suyos que vi, caracterizados por este primor técnico y por la serenidad de las imágenes que en mí evocaban a las atmósferas de Piero della Francesca. Había y sigue habiendo algo íntimo, personal, en esta pintura y en su especial acento poético donde la naturaleza aparece en todo su sosiego espiritual. Esta calma que impregna su pintura transmite un clima de sensitiva soledad que atrae e impresiona al tiempo. Técnicamente, la artista continúa prefiriendo los tonos silenciosos y recogidos, tan próximos a la intencionalidad profunda de su obra, mientras que, temáticamente, y a pesar de su voluntad figurativa, la pintura de Sula descarta los elementos accidentales de la naturaleza, sin renunciar al tono descriptivo, mas con un vigor que recuerda la esquemática precisión de cierto arte abstracto. Últimamente, sin embargo, detrás de las formas plácidas y sencillas, que siempre caracterizaron su obra, asoma un trasmundo pleno de emotividad. Muchos de sus cuadros semejan adoptar la forma lírica de la elegía. Pervive el tono clásico pero, como les ocurre a los pastores de la Arcadia en el célebre cuadro de Poussin, el drama hace acto de presencia cuando descubren la inscripción turbadora: Et in Arcadia ego. La Arcadia es una parte de Grecia, pero para nosotros es ese mundo ideal que, como bien sabemos, puede estar en cualquier parte: en el atlántico tempestuoso o en el azul mediterráneo, en Tamallancos, en Atenas... La Arcadia la llevamos dentro de nosotros, por eso los paisajes arcádicos son siempre vistazos introspectivos, visiones del alma en las que sólo queda la esencia del mundo, el paisaje interior. Y queda, en consecuencia, la fidelidad. Fidelidad a la propia vida, fidelidad a una época, fidelidad a unos valores aceptados como constituyentes de un arte que, a lo largo de la contemporaneidad, se mueve en un permanente autocuestionamiento. 59

62 LOS PAISAJES DE SULA Antón Ferne Así represento yo el proceso por el cual los paisajes de sus cuadros llegan a ser: 1 Mirar. Mirar dentro, en la memoria, pecios de sensaciones, de imágenes que asombraron, movieron por dentro, un ocre de aire, un dorado de crepúsculo, un rojo de tierra, un amarillo quemado de tierra, las voces que sonaban por el espacio en la playa, en la casa, por las calles, unas vistas de lugares en Lesbos, unas vistas del mar desde Lesbos, Atenas, volar desde las islas áridas y blancas hasta las selvas onduladas y oscuras bajo atmósferas de agua, de blancas, grises, negras nubes, la tupida de bosques y vegetaciones tierra de Galicia; y de qué forma este tupido suelo potencia, alza, hace amar aquel caliente y desnudo?; y de qué forma aquella humedad envuelve en un celofán violeta aquel seco y vigoroso calor? Y también viceversa. Así pues, lo primero, mirar, sondear, en lo íntimo y oscuro, el agua viva y palpitante de las sensaciones que quedaron y siguen siendo imaginadas en la búsqueda de algo, porque tienen un enigma, son un enigma, vive en ellas el enigma que recorre la vida entera, de niñez a vejez. No un mirar mundo, aspectos del de fuera, percepción de realidades al acaso, sino, muy lento, un acechar vida, mirar dentro en la búsqueda de los paisajes que, en el silencio de la memoria, se destacan como símbolos de la existencia, misterios de belleza y significado, cristalizaciones de aspecto y emoción, imágenes, sí, pero de autodescubrimiento, de autosorprendimiento ante la magia de las sensaciones. 2 Más tarde, cuando llega el momento de pintar, y ella empieza, dice que manchando el lienzo, la tabla, para que sea esta, clara u oscura, o aquel, blanco, quien se asusta, cuando se pinta y las formas comienzan a surgir de las manchas y entre ellas, comienza de otro modo el mirar adentro, pues es el momento de recordar aquello que se miraba, recordar como dice Platón que se recuerda lo verdadero para saberlo por primera vez, como si lo verdadero estuviera dentro de uno, pero uno aún no lo sabe y no lo conoce hasta que se recuerda. Así imagino yo que se recuerda Sula de lo verdadero que fue sorprendiendo en el vivir y que aún no conoce de sí misma; pinta para recordar, lo ajeno de lo verdadero que puede surgir en las manchas, que son de color, colores a veces tan preciosos que uno logra efectivamente recordar algo, uno... se acuerda. Recordar entendido como descubrir lo verdadero en lo que regresa. Uno mira dentro y lo que ve es algo que vuelve y hace recordar... qué sentido tiene la vida, y qué hermoso es todo cuando nace, o cuando ocurre y uno aún no se acuerda, así, sucediendo de una manera casi inconsciente, como un baño de sol, la frialdad envolvente del agua, la sal en la piel, lo verdadero que es todo antes de que se oscurezca. Una dimensión, una función permanente del vivir es recordar, redescubrir a cada paso el sentido de lo que se hizo, de lo que se hace, de lo que no se hará nunca. 3 El cuadro prosigue su camino y ya no se trata sólo de ver dentro, porque hay que mirarlo fuera, verlo fuera, descubrir de qué manera lo ya hecho determina el por hacer, como se armonizan los colores ya escogidos, alzados en la verticalidad de la imagen como cosas objetivas. Un proceso puramente pictórico sobreponiéndose a una motivación, un numen, una espontaneidad revolteada hacia lo esencial. Esto veo yo en los paisajes de sus cuadros (lo diré a la manera de uno de esos poemas de Apollinaire, Pessoa o Whitman que nombran lo que hay delante de sus ojos visionarios, y dicen: Hay esto, hay esto otro... o Veo esto, veo aquello, veo lo de más allá ): 60

63 1 Hay un mar azul enmarcado entre una tierra y un cielo lívidos. Una barca está varada en la orilla. La vela está desplegada pero destensada, no sopla viento alguno, ni brisa. El mar es azul y hundido en una empecinada calma. Su color no le viene dado por la radiación de un sol distante. El azul del mar nos dice que este mar está vivo, más vivo que todo aquello que lo delimita o cubre. Tiene color porque el color es aquí indicativo de vivacidad. Así pues este mar es la más vivaz y calmada realidad del cuadro y de toda la esfera de la representación. El azul es profundo y metafísico, como son según Kandinsky todos los azules, pero suave y sosegado. El mar está junto a una barca atracada en la tierra, dispuesto a dejarse atravesar por ella según la libre dirección del viento que ha de soplar en el rumbo que la propia vela ordene. 2 Hay un sembrador, muy Millet y muy Van Gogh, pero especialmente muy Sula. Una chiquilla mira al sembrador, muy abajo en el espacio vertical de representación, muy pequeña, pero con una presencia fortísima que desvía la atención de la siembra hacia lo que ella, tan pequeña, hace. Y ella parece estar mirando dentro lo que ocurre fuera, parece estar mirando la siembra que ocurre ahí mismo, en la realidad, pero dentro; ella la mira dentro, y sabe sin embargo cuál es su significado, y el tamaño del sembrador, grande, viéndolo exactamente del tamaño con el que aparece en el cuadro. 3 Hay un sueño de sombras que parecen querer adoptar formas que aún no se recuerdan, y que, por lo tanto, no se pueden ver; un sueño de sombras borrosas presidido por una cabeza helénica. Así se ve a sí propia la vida de cada uno: una muy nítida sensación de sí con los colores y familiaridades del propio principio, con el secreto permanente de la propia persistente infancia, y todo lo demás algo borroso, desdibujado, como la niebla que siempre esfuma las certezas, la ilusión acuosa con que barnizamos las cosas. 4 Hay una presencia oscura, saturada de la más densa negrura rosaliana -adjetivo capturado de una observación de Manolo Figueiras- y un cuervo fiero, torvo, sombrío presagio, frío y silencioso observador de los trabajos de la desangelada y romántica figura asediada por la fuerza de las olas, alma indefinida en el mar y la noche. 5 Hay árboles que parecen nidos de pelusa, opacos y calientes, dispersos en una atmósfera hialina de un nostálgico azul tirando casi siempre a vespertino o nocturno, sutil y ligeramente tibio, quizás helado; esparcidos sobre tierra difusa, como los capullos gastados y renegridos de misteriosos corazones diminutos. Y así, tantos, tantos paisajes... ingenuas y cálidas las estampas mediterráneas, dulces, anhelosas, escintilando los colores el calor, el gusto de las meriendas al sol, memoria de juegos y silencios absortos en entornos de playas, la niñez, el clasicismo y al mismo tiempo la historicidad, atemporalidad, entrevisiones de la vida; pero también, por la parte atlántica, desasosiego, tensión, un azul de cuervos, nocturno, una tensión feroz y asombrada durante la mudez de la existencia en el acontecer de la pura naturaleza, del terco batir del mar. Paisajes extraordinarios de Sula: visiones emocionales, símbolos discretos, percepciones encantadas, ventanas para asomar a la vida tal y como es sentida por dentro, en el corazón indómito, primitivo, puro, intimidad que, escondida en lo oscuro, sólo por los medios del arte, como ya había advertido Hannah Arendt, puede hallar en el espacio público y accesible a los ojos de todos una adecuada expresión. 61

64 LO FANTÁSTICO Y LO REAL Antonio Soria Rocafort, pintor. Hace tiempo que Sula Repani ya no pinta como en Grecia. Cuando llegó a Galicia desde aquellas lejanas tierras, trajo consigo un luminoso bagaje de doradas playas y azules mares, los objetos que aparecían en sus obras estaban bien definidos, dibujados por los rayos de un cálido sol meridional. Ahora Sula ya no pinta así, la difusa luz atlántica ha ido disolviendo poco a poco los contornos de las cosas reales y, cada vez más, lo que pinta son remotas imágenes que proceden de unas tierras que nunca existieron y de unos tiempos que nunca ocurrieron. Es el país del nunca jamás, un mundo extraño poblado de niños y jóvenes que habitan en incandescentes atmósferas o en campos de colores neutros en los que fosforecen árboles con un esplendor que se nos hace efímero, parecen a punto de evanescerse en el negro fondo inmaterial del que surgieron. Hay una base de añoranza de lo pasado en la que el recuerdo pinta las cosas dotándolas de un fantasmal resplandor. En otras ocasiones aquellos campos, siempre lejanos, están apenas ocupados por algunos árboles negros que son como sombras de grandes saurios que corren por pálidas praderas sembradas de milenarias piedras. Son paisajes plagados de ausencias, de figuras recortadas en el lienzo, que han dejado un oscuro vacío, pardo o negro, en el lugar que antes ocuparon. Pero más allá de tristezas y melancolías la pintura de Sula está hecha desde el placer de pintar. Cuando en sus cuadros representa el gozo a menudo lo hace vinculándolo al agua: al mar, a las playas, a los baños, a los viajes en barco, el mar, el mar, siempre el mar, y también los cuerpos que se explayan en él. La materia de sus óleos es tan fina y diluida, tan acuosa, que se diría que son productos marinos, pertenecen sin duda a esa misma instancia lúdica y gozosa que es para ella el mar, están pintados por y para el gozo. En uno de sus cuadros se ve a dos niñas charlando, sentadas en un banco, en medio de un bosque que semeja un fondo marino, sus árboles son como enormes masas de algas y hasta incluso se pueden apreciar, en el juego de luces que se produce entre la floresta, formas que son como de peces. Las niñas, gemelas y simétricas, lo que nos habla de su íntima afinidad y acentúa el aspecto irreal de la escena, parecen ninfas sentadas en el fondo del mar. Las aguas profundas significan el lugar en el que reside el pasado, que va hundiéndose en ellas lentamente y depositándose, como en estratos, en su arenoso lecho. Esas dos niñas podrían permanecer siempre allí, eternas confidentes, seguras y tranquilas, habitando el enorme útero materno que es el mar. El dibujo de los personajes que aparecen en las últimas obras de Sula se ha hecho todavía más sutil y etéreo y hasta tal punto son ahora livianas sus figuras que a algunas de ellas les han crecido alas y otras, sin más, se han echado a volar A dónde van? Quién sabe, quizás se queden perennemente flotando en esos misteriosos espacios intermedios o quizás estén subiendo hacia la superficie, hacia lo real de las cosas. 62

65 IPSO FACTO Manuel Catoira SULA REPANI: Desde hace algún tiempo su pintura está siendo concebida como una unidad, en un intento de volver ( o acaso de no salir?) a lo que es su propia intimidad, que, en definitiva, será aquello que el espectador de su obra contemple: una intimidad concebida como subjetividad y donde la alegría, a través del color, se mezcla con la soledad, quieta o mudable, y, por tanto, alejada de las fronteras del realismo, aunque comparten lenguajes esenciales. Sobre todo, cuando la pintora cuenta su propia verdad, sin ponerse límites. Hablaba de lenguajes, pero más de oficio pictórico que de tiempo psíquico. Por otro lado, el invento del arte griego no fue otra cosa que la elevación del templo para el acogimiento espiritual de todos Y no es el elemento mítico, a fin de cuentas, lo que caracteriza el espacio sagrado del cuadro y lo que nos introduce en un estado adictivo y cuasi paradisíaco? Es entonces cuando la artista se abandona a sí misma en un espacio delimitado y onírico, en donde tan sólo el color llenará de comodidad su alma y de abundancia su corazón. Sula Repani no tiene límites en el horizonte de su obra, con el fin último de captar, de manera inteligente, una figuración tamizada por la luz; pintura inmóvil, ordenada por la luz, dije, sí, donde se puede captar la esencia y la sutileza de forma instantánea, en la exploración de los laberintos de la belleza. Pintura a la que podremos siempre acercarnos con cierto gozo y respeto, pues las mejores expresiones, -al igual que un trance hipnótico-no se cultivan más que en la soledad del estudio. Pintar es un modo de estar en la vida, comprendiéndola. Y desde que Sula Repani llegó a Ourense en aquel final de verano del 86, no cesó de dibujar y pintar con inagotable perseverancia, y, ya aquí, sin olvidar ninguna experiencia anterior, los colores de Galicia de Vilamarín, de los chaos, o de las tierras bravas de la costa que nunca fueron para ella menos reales que las vibraciones del éter que, paralelamente a su vocación, la acompañaron en su adolescencia, cuando iba a la escuela en Atenas o nadaba en las casi mitológicas aguas del mar Egeo. Y, desde esa vivencia compartida de dos mundos, podemos sentir que en la obra de la artista los retratos de niños y jóvenes tienen una clara voluntad idealizadora, que es un valor estético de la juventud vivida en tierras lejanas. Algo lúdico. Es la conciencia del eterno retorno, que es una conciencia de la voluntad proyectada. Ésta, y no otra, es la clave (o llave mágica) para poder explorar a un ritmo pausado sus últimas creaciones y unos signos pictóricos tan suyos e íntimos, ofrecidos en esta exposición como un cuaderno de viaje de raíz imaginaria que va absorbiendo los matices de una vida verdadera. 63

66 64 Pegaso no mar de Sifnos - óleo sobre lenzo 73 x 60 cm.

67 ΤΟΠIO ΤΗΣ ΨΥΧHΣ Manolo Figueiras Η τέχνη είναι ένας συνδυασμός εμπειρίας και μυστηρίου. Η δεξιοτεχνία, η γνώση της τεχνικής είναι πάντα απαραίτητες, όπως επίσης είναι η γνώση της ιστορίας και της παράδοσης στις οποίες βασίζονται. Αυτό όμως, που καθορίζει τελικά τη διαφορετικότητα και την αξία ενός καλλιτέχνη είναι το μυστήριο η δυναμική του ανθρώπινου μυστηρίου, που το έργο του είναι ικανό να συμπυκνώσει και να μεταδώσει. Η Σούλα Ρεπάνη ζωγραφίζει από τα σωθικά της, από το μυστήριο της ύπαρξης, της ζωής και του υλικού που ανέκαθεν κινούσε την σκέψη των πρώτων φιλοσόφων. Η ζωγραφική της αναδύεται από την στενή σχέση της με την πραγματικότητα, από το μείγμα δηλαδή ζωής, τύχης και χρόνου. Με την εικαστική πολυφωνία ρυθμών, γραμμών, χειρονομιών και τόνων δημιουργείται μια αυθεντική ατμόσφαιρα, η οποία δεν προέρχεται από την άμεση γνώση, αλλά από μια απόμακρη δίοδο, εντοπισμένη στην αρχεγονία σχεδόν του κόσμου, στο τελευταίο τείχος της θύμησης, εκεί που κατοικεί η αχανής μνήμη του άγνωστου και η οποία μας αποκαλύπτεται μονάχα στην παιδική ηλικία, στα όνειρα ή στο παραλήρημα, τρεις χώροι, όπου τόσοι καλλιτέχνες αποφάσισαν να χτίσουν το σπίτι τους. Παρόλ αυτά, για τη Σούλα αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η αυθεντικότητα. Ξέρει ότι, για να φτάσει στην ουσία των πραγμάτων, χρειάζεται να εμβαθύνει πέρα από το επιφανειακό στρώμα των αξιών και της πίστης, με τις οποίες έχουμε φτιάξει τη μεταμφίεση της προσωπικότητάς μας. Ξέρει ότι η λέξη «πρόσωπον» στα ελληνικά σημαίνει «μάσκα». Καθ όσον δεν ανακαλύπτουμε ποιοί είμαστε, δε μπορούμε να βρούμε το αληθινό νόημα του κόσμου. Επίσης ξέρει, ότι η χρήση συμβόλων και μυθολογικών στοιχείων δεν είναι μια απλή θεματική μνεία, ούτε η μεταβίβαση ξένων εμπειριών, αλλά ότι πρέπει να είναι βιωμένη και αμεταβίβαστη. Στην πραγματικότητα, το σύμβολο είναι ένα από τα κλειδιά που έχουν σημασία στη ζωγραφική της όπου, κατά κάποιο τρόπο, όλα είναι σύμβολα : τα νερά και τα σύννεφα που διασχίζουν τοπία αναδυόμενα από το συναίσθημα τα δέντρα εμποτισμένα με μαύρη σκιά τα αντικείμενα που εκδηλώνονται σα μαρτυρίες γεμάτες αναπόληση οι ανθρώπινες φιγούρες που απλώς βρίσκονται εκεί, σπορείς που διασχίζουν τους κάμπους, ένας σκύλος ( ξάδελφος εκείνου του Γκόγια ) που περνάει, αγγελικοί ποδηλάτες ή αινιγματικές παρουσίες, που γεννιούνται από μια αφηρημένη μάζα. Το χρώμα μάλιστα, σχεδόν πάντα μετρημένο, ενισχύει τη συμβολική του διάσταση στη δύσκολη προσπάθεια της ισορροπίας, μέτρου και αρμονίας, που συμβάλλουν στο να επανθίζει στο έργο της Σούλας Ρεπάνη η πλούσια καλλιτεχνική παράδοση, παρούσα από τα χρόνια των σπουδών της, από τις τοιχογραφίες μέχρι τις βυζαντινές εικόνες, όπου έχει τεράστια σημασία η σωστή χρησιμοποίηση των υλικών, καθώς και η κατάλληλη σχέση μεταξύ των διαδοχικών στρωμάτων του χρώματος. Θυμάμαι τους πρώτους πίνακές της που είχα δει, φτιαγμένους με χαρακτηριστική μαεστρία και ηρεμία, που μου θύμιζαν την ατμόσφαιρα των έργων του Piero della Francesca. Υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει κάτι το ενδόμυχο, το προσωπικό σ αυτή τη ζωγραφική και στον ιδιαίτερα ποιητικό χαρακτήρα της, όπου η Φύση εμφανίζεται με όλη την πνευματική της γαλήνη. Αυτή η ηρεμία που εμποτίζει τη ζωγραφική της, μεταδίδει μια ατμόσφαιρα αισθητής μοναξιάς που μαγνητίζει και εντυπωσιάζει συγχρόνως. Στην τεχνική της η καλλιτέχνης εξακολουθεί να προτιμάει σιωπηλούς και μαζεμένους χρωματισμούς, τόσο συγγενικούς με την βαθειά πρόθεση των έργων της, ενώ θεματικά και παρά την παραστατική της πρόθεση, η ζωγραφική της Σούλας απορρίπτει τα συμπτωματικά στοιχεία της Φύσης, χωρίς να αποποιείται τον περιγραφικό τόνο, όμως με τέτοια δύναμη, που θυμίζει την σχηματική ακρίβεια κάποιας αφηρημένης τέχνης. Τελευταία, παρόλ αυτά, πίσω από τις ήρεμες και απλές φόρμες, που πάντα χαρακτήριζαν το έργο της, εμφανίζεται ένας κόσμος γεμάτος συγκίνηση. Πολλά από τα έργα της φαίνεται να υιοθετούν τη λυρική μορφή της ελεγείας. Επιζεί ο κλασσικός τόνος, αλλά όπως συμβαίνει με τους βοσκούς της Αρκαδίας στον γνωστό πίνακα του Poussin, εμφανίζεται το δράμα, μόλις ανακαλύπτουν την ανησυχητική επιγραφή: Et in Arcadia ego. Η Αρκαδία είναι ένα μέρος της Ελλάδας, αλλά για μας είναι αυτός ο ιδεαλιστικός κόσμος που, όπως ξέρουμε, μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε: στο θυελλώδη Ατλαντικό ή στη μπλε Μεσόγειο, στο Ταμαλιάνκος, στην Αθήνα...Την Αρκαδία την φέρουμε μέσα μας, γι αυτό και τα αρκαδικά τοπία είναι πάντα ένα βλέμμα στα ενδότερα της ψυχής, οπτασίες της ψυχής, όπου το μόνο που παραμένει είναι η ουσία του κόσμου, το τοπίο της ψυχής. Και παραμένει, κατά συνέπεια, η πίστη. Πίστη στην ίδια τη ζωή, πίστη σε μια εποχή, πίστη σε αξίες που έχουμε αποδεχτεί σαν ιδρυτές μιας τέχνης που, καθόλη τη διάρκεια της σύγχρονης εποχής, ψάχνεται αμφισβητώντας μονίμως τον ίδιο της τον εαυτό. 65

68 ΤΑ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΛΑΣ Antón Ferne Η διαδικασία ολοκλήρωσης των έργων της, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι η εξής : 1 Παρατήρηση. Ενδοσκόπηση στη μνήμη, σε κατάλοιπα αισθήσεων, εικόνων που συγκίνησαν, τράνταξαν μια ώχρα του αέρα, ένα χρυσαφί του δειλινού, ένα γήινο κόκκινο, ένα γήινο ψημένο κίτρινο, οι φωνές που αντηχούσαν στην παραλία, στο σπίτι, στους δρόμους, κάποιες γωνιές της Λέσβου, η θέα από τη θάλασσα της Λέσβου, η θέα της Αθήνας πέταγμα από τα άγονα, λευκά νησιά ως τα καμπυλόμορφα δάση, τα σκοτεινά κάτω από την υγρή ατμόσφαιρα και τα άσπρα, γκρίζα, μαύρα σύννεφα, στη γη της Γαλικίας, την καλυμένη από πυκνή βλάστηση και με ποιόν τρόπο ετούτη η πυκνοφυτεμένη γη ενδυναμώνει, εξυψώνει, κάνει να αγαπάς εκείνην τη θερμή και γυμνή γη ; και με ποιόν τρόπο ετούτη εδώ η υγρασία περιτυλίγει με βιολετί σελοφάν εκείνην την άνυδρη και έντονη θερμότητα ; Και το αντίστροφο. Έτσι λοιπόν, πρώτα κοιτάς, εξερευνάς μέσα σου στο βάθος και στο σκότος, στα ζωντανά και παλλόμενα ύδατα των αισθήσεων, που πέρασαν στο χώρο της φαντασίας και εκεί παρέμειναν, όταν προσπαθούσαν να γίνουν κάτι, γιατί έχουν κάποιο αίνιγμα, είναι αίνιγμα, ζει μέσα τους το αίνιγμα που διατρέχει ολόκληρη τη ζωή μας, από την παιδική ηλικία μέχρι το γήρας. Οχι η παρατήρηση του κόσμου, η εικόνα των πραγμάτων που βρίσκονται έξω από εμάς, η τυχαία αντίληψη της πραγματικότητας, αλλά, πολύ αργά, η εξερεύνηση της ζωής, η εμβάθυνση στην έρευνα των τοπίων, τα οποία στη σιωπή της μνήμης ξεχωρίζουν σαν σύμβολα της ύπαρξης, μυστήρια κάλλους και νοήματος, αποκρυσταλλώματα εικόνων και συγκινήσεων, εικόνες, ναι, αλλά αποκάλυψης εαυτού, έκπληξης εαυτού μπροστά στη μαγεία των αισθήσεων. 2 Αργότερα, όταν φτάνει η ώρα της δημιουργίας και αρχίζει να μουτζουρώνει τον λευκό μουσαμά ή το ανοιχτόχρωμο ξύλο για να τα φοβερίσει, όπως λέει η ίδια, όταν ζωγραφίζει και φόρμες αρχίζουν να αναδύονται από τις μουτζούρες, τότε αρχίζει με άλλον τρόπο η ενδοσκόπηση φτάνει η στιγμή που θυμόμαστε εκείνο που κοιτάζαμε. Θυμόμαστε, όπως λέει ο Πλάτωνας, το αληθές και βυθιζόμαστε σ αυτό, μιας και προϋπάρχει μέσα μας, σα να μην το ξέρουμε, σα να μην έχουμε την επίγνωσή του, μέχρι που να το θυμηθούμε. Ετσι φαντάζομαι εγώ ότι παρατηρεί η Σούλα την ουσία της ζωής, για να προσπαθήσει να την εκφράσει. Ζωγραφίζει για να θυμηθεί, στήνει ενέδρα στο αληθές που μπορεί να αναδυθεί από τις μουτζούρες, τις ακαθόριστες φόρμες από χρώματα, χρώματα πολλές φορές τόσο ωραία, που μπορεί κανείς πράγματι να καταφέρει να θυμηθεί κάτι, μια...ανάμνηση. Ανάμνηση με την έννοια της ανακάλυψης της αλήθειας στην οποία επιστρέφουμε. Κοιτάζουμε μέσα μας και βλέπουμε σα να επιστρέφει κάτι και θυμόμαστε... τί νόημα έχει η ζωή και πόσο όμορφα είναι όλα όταν γεννιούνται ή όταν συμβαίνουν, έτσι με έναν τρόπο σχεδόν ασυνείδητο, σαν το ζεστό χάδι του ήλιου στο κορμί μας, την κρύα επαφή του νερού, το αλάτι στο δέρμα μας, το πόσο αληθινά είναι όλα γύρω μας λίγο προτού πέσει η νύχτα. Μια διάσταση, μια διαρκής λειτουργία της ζωής είναι η θύμηση, επανειλημμένα να ανακαλύπτουμε σε κάθε βήμα το νόημα των πράξεών μας στο παρελθόν, στο παρόν και αυτών που ποτέ δε θα συμβούν στο μέλλον. 3 Ο πίνακας έχει πάρει το δρόμο του και τώρα πια δε φτάνει μόνο να κοιτάξουμε μέσα μας, πρέπει να δούμε τον πίνακα έξω, να καταλάβουμε με ποιόν τρόπο, όλα όσα έχουν ήδη γίνει καθορίζουν αυτά που απομένει να γίνουν, πώς συνταιριάζουν τα ήδη επιλεγμένα χρώματα, αναδεδειγμένα στην κάθετη επιφάνεια της εικόνας σαν αντικειμενικές αξίες. Μια διαδικασία καθαρά εικαστική, που πρέπει να επιβληθεί στην έμπνευση, στις μούσες, στη ματιά που τείνει αυθόρμητα προς την ουσία. 66

69 Αυτά βλέπω εγώ στα τοπία της Σούλας : 1 Υπάρχει μια μπλε θάλασσα πλαισιωμένη από γη και ουρανό βιολετί. Μια βάρκα είναι αραγμένη στην όχθη. Τα πανιά είναι ανοιγμένα αλλά όχι τεντωμένα, δε φυσάει άνεμος κανείς, ούτε και αεράκι. Η θάλασσα είναι γαλάζια και καθηλωμένη σε μιαν επίμονη γαλήνη. Το χρώμα της δεν προέρχεται από την ακτινοβολία ενός μακρινού ήλιου. Το μπλε της θάλασσας μας λέει ότι αυτή η θάλασσα είναι ζωντανή, πιο ζωντανή από όλα αυτά που την οροθετούν ή την καλύπτουν. Εχει χρώμα γιατί το χρώμα εδώ είναι ενδεικτικό της ζωντάνιας. Ετσι λοιπόν, αυτή η θάλασσα είναι η πιο ζωντανή και γαλήνια πραγματικότητα του πίνακα. Το μπλε είναι βαθύ και μεταφυσικό, όπως είναι ας πούμε του Καντίνσκυ όλα τα μπλε, αλλά απαλό και ήρεμο. Η θάλασσα βρίσκεται δίπλα σε μια βάρκα αραγμένη στην όχθη, διατεθειμένη να αφεθεί, να διασχίσει τα νερά προς την ελεύθερη κατεύθυνση του αέρα, που θα φυσήξει προς τα εκεί όπου τα ίδια τα πανιά προστάζουν. 2 Υπάρχει ένας σπορέας, πολύ Mίλερ και πολύ Βαν Γκογκ, ειδικά όμως πολύ Σούλα. Ενα κοριτσάκι κοιτάζει τον σπορέα, από τα πολύ χαμηλά του χώρου της αναπαράστασης, πολύ μικρό το κορίτσι, αλλά με τόσο έντονη παρουσία, που κάνει να στρέφεται η προσοχή μας προς αυτό. Το κορίτσι σαν να κοιτάζει και να αισθάνεται μέσα του αυτό που συμβαίνει έξω απ αυτό: σα να παρατηρεί τη σπορά, εκεί στην πραγματικότητα αλλά, συγχρόνως τη βλέπει να συμβαίνει μέσα του και γι αυτό ξέρει ποιά είναι η σημασία της σποράς και το μέγεθος του σπορέα- μεγάλο όπως στον πίνακα. Ο θεατής βλέπει τις σκέψεις του κοριτσιού γύρω απ όσα βλέπει, ζει, αισθάνεται. Και καθώς το κορίτσι αποτελεί μέρος της οπτασίας του, αποτελεί επίσης μέρος του πίνακα. 3 Υπάρχει ένα όνειρο με σκιές, οι οποίες σα να θέλουν να πάρουν μορφή, που όμως η καλλιτέχνης ακόμα δε θυμάται και γι αυτό δε μπορεί να δει : ένα όνειρο θολών σκιών, όπου πρωταγωνιστεί ένα ελληνικό κεφάλι. Ετσι φαίνεται να βλέπει ο καθένας μας τη ζωή: το οικείο συναίσθημα της ύπαρξής μας, με το αιώνιο μυστικό της δικής μας, έμμονης παιδικής ηλικίας και τα υπόλοιπα κάπως θολά, ασχεδίαστα, όπως η ομίχλη που πάντα σβήνει τις βεβαιότητες, ο υδατώδης ευσεβής πόθος με τον οποίο βερνικώνουμε τα πράγματα. 4 Υπάρχει μια σκοτεινή παρουσία και ένα άγριο κοράκι, φοβερό, σκοτεινός οιωνός, ψυχρός και σιωπηλός παρατηρητής στις εργασίες της ατημέλητης, «ρομαντικής» φιγούρας, αποκλεισμένης από τη δύναμη των κυμάτων, ακαθόριστη, ασαφής ψυχή στη θάλασσα και στη νύχτα. 5 Υπάρχουν δέντρα που μοιάζουν με χνουδάτες φωλιές, πυκνοϋφασμένες και ζεστές, σκορπισμένες σε μια γυάλινη ατμόσφαιρα ενός νοσταλγικού μπλε, μπλε σχεδόν πάντα του απογεύματος ή και της νύχτας, διακριτικού και χλιαρού, ίσως και παγωμένου σκορπισμένα σε μια διάχυτη γη, σα μαυρισμένοι και μαδημένοι καρποί από μυστηριώδεις, μικροσκοπικές καρδιές. Ετσι λοιπόν τόσα και τόσα τοπία... αθώες και ζεστές οι μεσογειακές εικόνες, γλυκές, ποθητές, τρεμοπαίζοντας τα χρώματα στη ζέστη, η χαρά του κολατσιού στον ήλιο, μνήμες από παιχνίδια και εσωστρεφείς σιωπές στην παραλία, η παιδική ηλικία, ο κλασικισμός και συγχρόνως η ιστορία χωρίς μνήμη παρελθόντος και μέλλοντος, η διαχρονικότητα, τυχαίες εικόνες της ζωής. Επίσης όμως, απ την ατλαντική πλευρά, ανησυχία, ένταση, το νυχτερινό μπλε των κορακιών, μια ένταση του φόβου και του τρόμου όταν η ύπαρξη στέκεται βουβή μπροστά σ αυτά που συμβαίνουν στην αγνή φύση, μπροστά στην επίμονη θαλασσοταραχή. Εξαιρετικά τοπία της Σούλας : συγκινητικά οράματα, διακριτικά σύμβολα, γοητευτικές συλλήψεις, παράθυρα για να σκύψουμε να δούμε τη ζωή έτσι όπως την αισθανόμαστε βαθειά μέσα μας, στην αδάμαστη καρδιά μας, την πρωτόγονη κι αγνή, στα ενδόμυχα, όπου η συνείδηση των πραγμάτων κρυμμένη στο σκοτάδι, μόνο μέσω της τέχνης, όπως έλεγε και η γερμανίδα φιλόσοφος Hannah Arendt, μπορεί να βρει την κατάλληλη έκφραση στο κοινό. 67

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Un lugar en el bosque Κάπου στο δάσος Lobo Abuelo cuenta

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο, προσδίδοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fondo Opaco 2,5L / 10L (8m2/L) Esencia 25ml 100ml 480ml. Fantasía 2,5L (6m2/L) Guante de Hilo Continuo Guanto Pelo lungo

Fondo Opaco 2,5L / 10L (8m2/L) Esencia 25ml 100ml 480ml. Fantasía 2,5L (6m2/L) Guante de Hilo Continuo Guanto Pelo lungo Ξαναζήστε τη γοητεία κα τη μαγεία των παλαιών κατοικιών, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα. Γρήγορη και εύκολη διαδικασία εφαρμογής. Το προτέρημα για το προϊόν είναι ότι πλένεται και είναι φιλικό προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 FÍSICA

PAU XUÑO 2010 FÍSICA PAU XUÑO 1 Cóigo: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 caa cuestión, teórica ou practica) Problemas 6 puntos (1 caa apartao) Non se valorará a simple anotación un ítem como solución ás cuestións;

Διαβάστε περισσότερα

EROS, MEMORIA Y ARTE. HOMOSEXUALIDAD. Del barco. Tou ploivou. Mevre" tou 1896 Días de 1896. Vino a leer

EROS, MEMORIA Y ARTE. HOMOSEXUALIDAD. Del barco. Tou ploivou. Mevre tou 1896 Días de 1896. Vino a leer Maqhvmata glwvssa" kai neoellhnikouv politismouv EROS, MEMORIA Y ARTE. LITERATURA GRIEGA: LA POESÍA DE CAVAFIS A. Vicente Sánchez Universidad de Zaragoza 22/04/2008 HOMOSEXUALIDAD Tou ploivou Τον μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Literatura Argentina del s. XX Lo fantástico como elemento inherente a la literatura argentina del s. XX Qué es la literatura fantástica argentina? «Ya Buenos Aires,

Διαβάστε περισσότερα

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra Raquel Pérez Mena 1.-Introducción Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Nicos Cavadías, nos gustaría

Διαβάστε περισσότερα

OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA. Versión directa, introducción y notas. por «1. Dr. Juan David García Bacca

OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA. Versión directa, introducción y notas. por «1. Dr. Juan David García Bacca OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA Versión directa, introducción y notas por «1 Dr. Juan David García Bacca Profesor de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México BIBLIOTHECA SCRIPTORUM

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO HVMANITAS - Vol. LI (1999) 3-21 A. LóPEZ EIRE Universidad de Salamanca QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO Summary: Applying the point of view of Pragmatics, the author

Διαβάστε περισσότερα

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA traducción del griego de selma ancira barcelona 2009 acantilado título original Το νεκρό σπίτι Publicado por: acantilado Quaderns Crema, S. A. U. Muntaner, 462-08006 Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas Lc 1 (1:1) επειδηπερ Puesto que πολλοι muchos επεχειρησαν pusieron en mano αναταξασθαι poner en orden διηγησιν relato περι acerca de/(sobre)/(por) των los πεπληροφορηµενων han sido plenamente persuadidos

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)).

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)). 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas, 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións, 4 puntos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTO CERVANTES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Directora Carmen Caffarel Serra

INSTITUTO CERVANTES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Directora Carmen Caffarel Serra MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos Secretaria de Estado de Cooperación Internacional Soraya Rodríguez Ramos Director

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA

EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA EURÍPIDES MEDEA M e d e a 1 EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL INTRODUCCIONES, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE ALBERTO

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES

TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES TEST DE INDEPENDENCIA EN SERIES TEMPORALES Titulación: Doctorado en Tecnologías Industriales Alumno/a: Salvador Vera Nieto Director/a/s: José Salvador Cánovas Peña Antonio Guillamón Frutos Cartagena, 10

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Resumen de idiomas y alfabetización

Resumen de idiomas y alfabetización Resumen de idiomas y alfabetización Los niños nacen listos para comunicarse y aprender idiomas. Al escuchar el idioma de sus familias, los niños pronto aprenden a distinguir sonidos familiares y a desarrollar

Διαβάστε περισσότερα

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA

NIVEL A (A1&A2) MÓDULO 1 MAYO 2015. ΚΠγ / Certificado Estatal de Lengua Española Mayo 2015. según la escala del Consejo de Europa COMPRENSIÓN LECTORA Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ, Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ M i n i s t e r i o de C u l t u r a, E d u c a c i ó n y A s u n t o s R e l i g

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Tesis doctoral Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Nereida Villagra Hidalgo Τραγῳδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta UNIDAD 2 Los mitos. Heracles E Ζεὺς πολέμιόν μ ἐγείνατο Ἥρᾳ. Ὕδραν φονεύσας μυρίων τ ἄλλων πόνων διῆλθον ἀγέλας κἀς νεκροὺς ἀφικόμην, Ἅιδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον ἐς φάος ὅπως πορεύσαιμ ἐντολαῖς Εὐρυσθέως.

Διαβάστε περισσότερα

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome:

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome: DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 Ptos.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 20 N cara o norte, outra de 40 N cara o nordeste

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Juan Vicente Piqueras Χουάν Βιθέντε Πικέρας. Historia de la sed Ιστορία της δίψας

Juan Vicente Piqueras Χουάν Βιθέντε Πικέρας. Historia de la sed Ιστορία της δίψας Juan Vicente Piqueras Χουάν Βιθέντε Πικέρας Historia de la sed Ιστορία της δίψας El encuentro con Juan Vicente Piqueras fue organizado por el Instituto Cervantes de Atenas, el 31 de marzo de 2008, en el

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά χαρακτηριστικά

Γενικά χαρακτηριστικά ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ Γενικά χαρακτηριστικά Μικρές πινελιές που δημιουργούν παχύ στρώμα μπογιάς αποτυπώνοντας λεπτομερές. Χρήση των βασικών χρωμάτων, σπάνια χρήση του μαύρου χρώματος. Απουσία διαδοχικών επιστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Gamoneda Αντόνιο Γκαμονέδα. El óxido se posó en mi lengua y otros poemas Η σκουριά κατακάθισε στη γλώσσα μου και άλλα ποιήματα

Antonio Gamoneda Αντόνιο Γκαμονέδα. El óxido se posó en mi lengua y otros poemas Η σκουριά κατακάθισε στη γλώσσα μου και άλλα ποιήματα Antonio Gamoneda Αντόνιο Γκαμονέδα El óxido se posó en mi lengua y otros poemas Η σκουριά κατακάθισε στη γλώσσα μου και άλλα ποιήματα El encuentro con Antonio Gamoneda fue organizado por el Instituto Cervantes

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ισπανικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl CUANTIFICACIÖN 26/VI/2013 S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA - ESPECTROFOTÓMETRO: Cuantificación da concentración do ADN extraido. Medimos a absorbancia a dúas lonxitudes

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Μια φορά κι έναν καιρό μια παρέα από μαθητές και μαθήτριες που αγαπούσαν την περιπέτεια και ήθελαν να γνωρίσουν τον κόσμο αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι μακρινό.

Διαβάστε περισσότερα

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Juan

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Juan Jn 1 (1:1) εν En αρχη principio ην era/estaba siendo ο el λογος Verbo/Palabra en acción και y ο el λογος Verbo/Palabra en acción ην era/estaba siendo προς hacia τον a/al/a el θεον Dios και y θεος Dios

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέλευση Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Λατινικής Αμερικής. Γενική Γραμματεία ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέλευση Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Λατινικής Αμερικής. Γενική Γραμματεία ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνέλευση Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Λατινικής Αμερικής Γενική Γραμματεία ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» Μτ 28, 19 Συνήλθεν άπó τής 20ης έως 23ης Ιανουαρίου άρξαμένου έτους, είς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD. La filosofía. ἀπηκριβωμένος, φιλόσοφος δὲ ὁ σοφίαν ἀσπαζόμενος. Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos 1.12.

UNIDAD. La filosofía. ἀπηκριβωμένος, φιλόσοφος δὲ ὁ σοφίαν ἀσπαζόμενος. Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos 1.12. UNIDAD 9 La filosofía Φιλοσοφίαν δὲ πρῶτος ὠνόμασε Πυθαγόρας καὶ ἑαυτὸν φιλόσοφον, ἐν Σικυῶνι διαλεγόμενος Λέοντι τῷ Σικυωνίων τυράννῳ ἢ Φλιασίων, μηδένα γὰρ εἶναι σοφὸν ἀλλ ἢ θεόν. Θᾶττον δὲ ἐκαλεῖτο

Διαβάστε περισσότερα

HERMAION Documentos de trabajo: edición y traducción de textos griegos

HERMAION Documentos de trabajo: edición y traducción de textos griegos HERMAION Documentos de trabajo: edición y traducción de textos griegos Nicos Cavadías La cruz del sur Poesía completa Edición, traducción y notas de David Hernández de la Fuente 02 2007 Nicos Cavadías

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής

Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής Σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού κομμωτικής ΚΟΜ 108 Εβδομάδα 12 Χρώμα, Σχήμα και κίνηση στο ελεύθερο σχέδιο Χρωµατοµετρία είναι η µέτρηση των χρωστικών ενός διαλύµατος και µετριέται µε το χρωµατόµετρο. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS 1ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή 1 st copy for the Hellenic Tax Authority

Διαβάστε περισσότερα

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento BRUNO CORSANI en colaboración con CARLO BUZZETTI GIROLAMA DE LUCA GIORGIO MASSI Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento PRESENTACIÓN GABRIEL PÉREZ RODRÍGUEZ Traducción Castellana de GABRIEL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ηρεμία, στατικότατα, σταθερότητα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ηρεμία, στατικότατα, σταθερότητα ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (μάθημα κατεύθυνσης) Τι είναι η δομή και η σύνθεση ενός εικαστικού έργου. Είναι η οργάνωση όλων των στοιχείων ενός έργου σε ένα ενιαίο σύνολο με στόχο να εκφράσουν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΖΕ Τ Α Υ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 1-16

ΑΘΗΝΑΖΕ Τ Α Υ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 1-16 ΑΘΗΝΑΖΕ Τ Α Υ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 1-16 Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 El procedimiento para trabajar con las frases de ΑΘΗΝΑΖΕ ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑΙ es el siguiente: Leemos las frases de la página de la izquierda (frases griegas).

Διαβάστε περισσότερα

Primera Parte. Segunda Parte. Alexandra Grava. Despina Apostolou-Hölscher. Final

Primera Parte. Segunda Parte. Alexandra Grava. Despina Apostolou-Hölscher. Final www.onassisusa.org Con la obra de célebres poetas griegos, como Odysseas Elytis, Yorgos Seferis y Constantino Cavafis, musicalizada por destacados compositores como Mikis Theodorakis, Manos Hadjidakis,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ - 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

PREPARACIÓN EN LA ESCUELA LIBRO DEL PROFESOR PARA EL EXAMEN PREPARÁNDONOS PARA EL NIVEL A (A1&A2) EXAMEN DE ESPAÑOL

PREPARACIÓN EN LA ESCUELA LIBRO DEL PROFESOR PARA EL EXAMEN PREPARÁNDONOS PARA EL NIVEL A (A1&A2) EXAMEN DE ESPAÑOL A PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN EN LA ESCUELA PREPARÁNDONOS PARA EL NIVEL A (&) EXAMEN DE ESPAÑOL LIBRO DEL PROFESOR Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 11 DECORACIÓN PERSONALIZADA Le ofrecemos la posibilidad de personalizar sus productos: Simplemente debe enviarnos su logotipo original o escoger entre una de nuestras tipografías, decidir el tipo de producto

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

GRECIA EN la POESíA y EN la MúSICA

GRECIA EN la POESíA y EN la MúSICA En el marco de la Presidencia de Grecia ante el Consejo de la Unión Europea la Embajada de Grecia y la Delegación de la Unión Europea en México y la Fundación Onassis (EUA) con el amable apoyo del Instituto

Διαβάστε περισσότερα

Archivo F.X. - Pedro G. Romero Primero

Archivo F.X. - Pedro G. Romero Primero Archivo F.X. - Pedro G. Romero Primero La idea no es más que comunicar, difundir, divulgar algunos de los trabajos que, desde finales de los años noventa, se están elaborando en el Archivo F.X. a través

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA INDICE 1. Escritura del griego clásico 1A. Vocales, grupos vocálicos, signos diacríticos 3 1B. Consonantes 4 2. Fonética 2A. Acentos 5 2B. Fonética vocálica

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO El verbo griego se conjuga a partir de cuatro temas, independientes entre sí que son: - Tema de Presente - Tema de Futuro - Tema de Aoristo - Tema de Perfecto Cuando enunciamos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΙ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ της Άννας Γαλανού - Book review

ΣΜΑΡΑΓΔΙ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ της Άννας Γαλανού - Book review Ημερομηνία 20/8/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.culture21century.gr Γιώτα Παπαδημακοπούλου http://www.culture21century.gr/2015/08/book-review_33.html ΣΜΑΡΑΓΔΙ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ της Άννας Γαλανού - Book review 20

Διαβάστε περισσότερα

preguntas arredor do ALZHEIMER

preguntas arredor do ALZHEIMER preguntas arredor do ALZHEIMER PRESENTACIÓN A enfermidade de Alzheimer produce unha grave deterioración na vida do individuo que leva con frecuencia a unha dependencia total e absoluta do enfermo coas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE.

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 11º QUINCENA OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. 1º.-

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Χρώμα. Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των

Εισαγωγή στο Χρώμα. Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των Στέλιος Μιχαήλ Ε.Ε.Κ.Κ. 8 Δεκεμβρίου 2010 Εισαγωγή στο Χρώμα Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των χρωμάτων. Το φως ως στοιχείο που ειδικεύει και τροποποιεί το χρώμα. Θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVIDADES INICIALES

ACTIVIDADES INICIALES Solucionario Trigonometría ACTIVIDADES INICIALES.I. En una recta r hay tres puntos: A, B y C, que distan, sucesivamente, y cm. Por esos puntos se trazan rectas paralelas que cortan otra, s, en M, N y P.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea DIONISO EN DIODORO SÍCULO MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Óscar Patón

Διαβάστε περισσότερα

KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo

KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo Faventia 31/1-2, 2009 263-278 KOYPOΣ, una recreación del mito de Teseo Olga Omatos Sáenz Universidad del País Vasco guerufi@euskalnet.net Recepción: 9/10/2008 Resumen La tragedia Kuros, de Nikos Kazantzakis,

Διαβάστε περισσότερα