Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ /TY 6827 ( ) εισηγητικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε θέµα: Έγκριση του 1 ου ΑΠΕ και το 1 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «7 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΑ» και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. Πρωτ.: /TY 6827 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 & Μακρυνίτσης Τ.Κ Πληροφ.: Θύµιος Μισοκέφαλος Τηλ.: ΠΡΟΣ: Τον Αντιδήµαρχο κ. Φώτη Λαµπρινίδη ενταύθα ΘΕΜΑ: Εγκριση του 1 ου ΑΠΕ και το 1 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «7 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΑ» κύριε Αντιδήµαρχε, Η Μελέτη του παραπάνω έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την πρώην Ν.Α.Μ. /νση Τεχ. Υπηρεσιών. 1. Με την υπ. αριθ. 1280/01/04/2011 απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς. µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «7ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Επιχειρησιακού προγράµµατος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ » µε επιλέξιµο προϋπολογισµό ,00 και συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 2. Με την υπ. αριθ. 107/2011 του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Βόλου έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης. 3. Το πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού που έγινε την 12/07/2011 στο οποίο διαπιστώνεται ότι τελευταίος µειοδότης είναι η δεύτερη συµβαλλόµενη εταιρεία µε συνολική προσφερόµενη δαπάνη εργασιών ,61 µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 4. Με την υπ. αριθ. 315/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βόλου (που εγκρίθηκε µε την αρ. πρωτ. 2404/90815/ Απόφαση Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας) µε την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου η δεύτερη συµβαλλόµενη εταιρεία 5. Η δηµοπρασία έγινε την 12/07/2011, και σύµφωνα µε το πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού Ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική Επιχείρηση ΘΕΚΑΤ Α.Τ. µε µέση έκπτωση 53.49%. 6. Η Σύµβαση του έργου υπογράφηκε την 12/12/2011 και περαίωση εργασιών µετά από 16 µήνες ήτοι µέχρι για συνολική προσφερόµενη δαπάνη ,54 µε ΦΠΑ εκ των οποίων: ,65 για εργασίες ,25 για απρόβλεπτα ,69 για αναθεώρηση για απολογιστικά ,93 για Φ.Π.Α 23% 7. Το έργο έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται από «Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΠΕΡΙΡΟΥ » (Κωδ. ΟΠΣ ) του ΕΣΠΑ. Επίσης έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις περί εκτελέσεως ηµοσίων Έργων που ισχύουν για την παραπάνω εργολαβία ( Ν 1418/84 και Π 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε του Ν 3263/04 και 3481/06 και ισχύουν µέχρι σήµερα και το Ν 3669/08 Κ Ε ).

3 Β) Το Π 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» Γ) Το Π 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις και ) Την µε αριθ. 2438/ προέγκριση της Ε Α της Περιφ. Θεσσαλίας. Και επειδή 1. Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου προέκυψε ανάγκη ταχτοποίησης αυξοµειώσεων ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών καθώς δηµιουργίας νέων τιµών οι οποίες είναι απαραίτητες για την σωστή και έντεχνη κατασκευή του. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν1418/84 είναι δυνατή η χρησιµοποίηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής µελέτης. 4. Είναι δυνατή η χρήση των επί «έλαττον» δαπανών χωρίς να καταργείται καµιά οµάδα εργασιών, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου και χωρίς να υπερβαίνει αυτή το ποσοστό 20% και 10% της συµβατικής δαπάνης της οµάδας εργασιών από την οποία χρησιµοποιούµε την επί έλαττον δαπάνη και αθροιστικά αντίστοιχα σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ.4 του Ν3669/ Ο παρών 1 ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης ,54 µε ΦΠΑ έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο µε την αρχική συµβατική δαπάνη, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου αλλά βελτιώνεται η λειτουργικότητα και αρτιότητά του, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραµένουν όπως προβλέπονται από την αρχική Σύµβαση. Ο παρών Α.Π.Ε. εγκρίθηκε από την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας µε την υπ αριθ.πρωτ.: 3463/ έγκριση και από το Τεχνικό Περιφερειακό Συµβούλιο ηµοσίων έργων ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων κατά την Συνεδρίαση αυτού στις πράξη 8 η.. Τελικά µε τη σύνταξη του 1 ου ΑΠΕ η δαπάνη διαµορφώνεται ως εξής: απάνες αρχικού Προϋπολογισµού Αρχ. Σύµβασης απάνες 1ου Α.Π.Ε. Αρχ. Σύµβασης ιαφορές απανών Αρχ. Σύµβασης 1 ο ΑΠΕ Συνολική Αξία Εργασιών (Σσ): , , ,50 Προστίθεται 18% Γ.Ε. & Ο.Ε , , ,03 Λογιστικό λάθος 412,98 412,98 Συνολική Αξία Εργασιών µε ΓΕ και ΟΕ 18% (ΣΣ): , , ,53 Απολογιστικά 4.592, ,03 Αξία Έργου (Σ1) , ,20 Απρόβλεπτα , ,72 Συνολική απάνη µε απρόβλεπτα χωρίς Φ.Π.Α (Σ2) , ,92 απάνη Αναθεώρησης , ,69 Σύνολο δαπάνης έργου χωρίς ΦΠΑ: (Σ3) , ,61 απάνη ΦΠΑ , ,93 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (Σ4) , ,54 Ο /ΝΤΗΣ Τ.Υ..Β. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙ ΑΡΗΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3

4 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΈΡΓΟ: 7 ο 6/ ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΘΕΚΑΤ Α.Τ.Ε ΑΙΤΤΙ ΙΟΛΟΓΓΙ ΙΚΗ ΕΕΚΘΕΕΣΣΗ ΤΤΟΥ 11οουυ Π...Κ...ΤΤ...Μ...Ν...ΕΕ. Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε προκειµένου να τιµολογηθούν οι Νέες Εργασίες που απαιτήθηκαν µέχρι σήµερα για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα άρθρα του Συµβατικού Τιµολογίου και κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου. Ως βασικές τιµές χρησιµοποιήθηκαν εκείνες του Τριµήνου ηµοπράτησης του έργου (Γ 2011), τόσο για τις µέσες τιµές ηµεροµισθίων, όσο και για τις τιµές υλικών και µηχανηµάτων. Για τις τιµές στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν οι εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών, εφαρµόσθηκε η έκπτωση του έργου κατά οµάδες. ΙΙ.ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι Νέες Εργασίες του 1ου ΠΚΤΜΝΕ σαφώς προβλέπονταν για την περαίωση του έργου από την οριστική µελέτη αλλά εκ παραδροµής δεν εισήχθησαν στο συµβατικό τιµολόγιο. Αυτές είναι: ΑΡΘΡΟ 1o ΠΝΤ /01 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40mm (Α.Τ. ΝΑΟΙΚ Α\ ΚΩ. ΑΝΑΘ ΟΙΚ 7914) Για την κατασκευή της υγροµόνωσης θερµοµόνωσης των δαπέδων σε επαφή µε το έδαφος (δάπεδα υπογείου) απαιτήθηκε η τοποθέτηση φύλλων η τιµή των οποίων δεν προβλέφθηκε στη µελέτη. Συντάχθηκε Νέα Τιµή µε βάση το άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\ εγκεκριµένου τιµολογίου του ΥΠΕΧΩ Ε, µε βάση το εδάφιο (α) της παρ. 6 του άρθρου 57 του Ν.3369 µε τελική τιµή εφαρµογής σε 1,10 / µ2 και συνολική αξία εργασιών (χωρίς ΕΚΠΤΩΣΗ. ΚΑΙ ΓΕ+ΟΕ) 671,00 ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΝΤ/02 Στεγανωτικές Επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά (Α.Τ. ΝΑΟΙΚ Α\79.08 ΚΩ. ΑΝΑΘ ΟΙΚ 7903) Για την κατασκευή της υγροµόνωσης θερµοµόνωσης των δαπέδων σε επαφή µε το έδαφος (δάπεδα υπογείου) απαιτήθηκε η υγροµόνωση της εδαφόπλακας µε επάλειψη στεγανωτικού κονιάµατος σε δύο στρώσεις Η τιµή της εργασίας αυτής δεν περιλαµβανόνταν στον αρχικό προϋπολογισµό. Συντάχθηκε νέα τιµή για την υγροµόνωση της εδαφόπλακας µε επάλειψη στεγανωτικού κονιάµατος σε δύο στρώσεις υιοθετώντας το άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.08 εγκεκριµένου τιµολογίου του ΥΠΕΧΩ Ε µε βάση το εδάφιο (α) της παρ. 6 του άρθρου 57 του Ν.3369 µε τελική τιµή εφαρµογής σε 8,10 /Kgr και συνολική αξία εργασιών (χωρίς ΕΚΠΤΩΣΗ. ΚΑΙ ΓΕ+ΟΕ) 9.882,00. ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΝΤ/03 Προσαύξηση τιµής θερµοµόνωσης στοιχείων σκυροδέµατος από εξηλασµένη Πολυστερίνη. (Α.Τ. ΝΑΟΙΚ Ν\ ΚΩ. ΑΝΑΘ ΟΙΚ 7934). Στην αρχική µελέτη του έργου προβλέπονταν η θερµοµόνωση στοιχείων από σκυρόδεµα µε εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 5cm.Λόγω της µελέτης ενεργειακής απόδοσης η οποία έγινε σύµφωνα µε το ΚΕΝΑΚ,απαιτήθηκε τελικώς η θερµοµόνωση να γίνει µε εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 6cm. Συντάχθηκε νέα τιµή για την θερµοµόνωση στοιχείων από σκυρόδεµα µε εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 6cm,η οποία προκύπτει

5 αναλογικά από την τιµής της εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 5cm λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο ΝΑΟΙΚ µε βάση το εδάφιο (β) της παρ. 6 του άρθρου 57 του Ν.3369 µε τελική τιµή εφαρµογής σε 2.54 / µ2 και συνολική αξία εργασιών (χωρίς ΕΚΠΤΩΣΗ. ΚΑΙ ΓΕ+ΟΕ) 1.803,40 ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΝΤ/04 Ενίσχυση τοιχοδοµών από πέτρα µε την τοποθέτηση γωνιακών ανοξείδωτων συνδετήρων τύπου Catnic τοποθετηµένοι ανά 0,50µ σε ζώνη των 1µ, στερεούµενοι σε τοιχοποιία µε κατάλληλα βύσµατα και ενισχυµένοι µε πλέγµα ενίσχυσης. (Α.Τ. ΝΑΟΙΚ Α\ ΚΩ. ΑΝΑΘ ΟΙΚ 6239) Η εργασία αυτή δεν προβλεπόταν στην οριστική µελέτη του έργου και δεν συµπεριλαµβάνεται σε κανένα άρθρο του τιµολογίου. Αλλά κρίνεται απαραίτητη λόγο των υπαρχόντων στα αρχιτεκτονικά σχέδια επιφανειών επενδύσεις µε πέτρα. Συντάχθηκε νέα τιµή για την Ενίσχυση τοιχοδοµών από πέτρα µε την τοποθέτηση γωνιακών ανοξείδωτων συνδετήρων τύπου Catnic τοποθετηµένοι ανά 0,50µ σε ζώνη των 1µ, στερεούµενοι σε τοιχοποιία µε κατάλληλα βύσµατα και ενισχυµένοι µε πλέγµα ενίσχυσης, Η Νέα Τιµή συντάχθηκε µε βάση το εδάφιο (γ) της παρ. 6 του άρθρου 57 του Ν.3369 µε τελική τιµή εφαρµογής σε 11,33 /µ.µ και συνολική αξία εργασιών (χωρίς ΕΚΠΤΩΣΗ. ΚΑΙ ΓΕ+ΟΕ) 1.586,20 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΠΝΤ/05 Χαλύβδινη εν θερµό γαλβανισµένη ταινία 30Χ3,5mm τοποθετηµένη σαν αγωγός γείωσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και προεκτάσεις. (Α.Τ. ΑΤΗΕ Ν\ ΚΩ. ΑΝΑΘ ΗΛΜ 45 ). Η εργασία αυτή δεν προβλεπόταν στην οριστική µελέτη του έργου ενώ κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του κτιρίου. Συντάχθηκε νέα τιµή για την εργασία Χαλύβδινη εν θερµό γαλβανισµένη ταινία 30Χ3,5mm τοποθετηµένη σαν αγωγός γείωσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και προεκτάσεις., Η Νέα Τιµή συντάχθηκε µε βάση το εδάφιο (γ) της παρ. 6 του άρθρου 57 του Ν.3369 µε τελική τιµή εφαρµογής σε 13,09 /µ.µ και συνολική αξία εργασιών (χωρίς ΕΚΠΤΩΣΗ. ΚΑΙ ΓΕ+ΟΕ) 1.963,50 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΠΝΤ/06 Σύνδεσµος διαστολής συλλεκτήριων αγωγών κατά DIN αποτελούµενοςαπό ένα τεµάχιο απορρόφησης διαστολών τύπου ΕΛΕΜΚΟ και δύο τεµάχια σύνδεσης µε αγωγό τύπου ΕΛΕΜΚΟ πλήρως εγκατεστηµένος µε τα διάφορα απαιτούµενα µικρουλικά. (Α.Τ. ΑΤΗΕ Ν\ ΚΩ. ΑΝΑΘ ΗΛΜ 45). Η εργασία αυτή δεν προβλεπόταν στην οριστική µελέτη του έργου ενώ κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του κτιρίου. Συντάχθηκε νέα τιµή για την εργασία Σύνδεσµος διαστολής συλλεκτήριων αγωγών κατά DIN αποτελούµενος από ένα τεµάχιο απορρόφησης διαστολών τύπου ΕΛΕΜΚΟ και δύο εµάχια σύνδεσης µε αγωγό τύπου ΕΛΕΜΚΟ πλήρως εγκατεστηµένος µε τα διάφορα απαιτούµενα µικρουλικά. Η Νέα Τιµή συντάχθηκε µε βάση το εδάφιο (γ) της παρ. 6 του άρθρου 57 του Ν.3369 µε τελική τιµή εφαρµογής σε 18,74 /τεµ και συνολική αξία εργασιών (χωρίς ΕΚΠΤΩΣΗ. ΚΑΙ ΓΕ+ΟΕ) 337,32 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΠΝΤ/07 Σφικτήρας διασταύρωσης ή διακλάδωσης, κατά DIN 48845, τύπου ΕΛΕΜΚΟ , κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο, διαστάσεων 50χ50χ3 mm για σύσφιξη αγωγών Φ8/10 χαλύβδινων ή ταινίας αγωγού, µε τα υλικά και µικρουλικά σύνδεσης πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος προς λειτουργία. (Α.Τ. ΑΤΗΕ Ν\ ΚΩ. ΑΝΑΘ ΗΛΜ 45) Η εργασία αυτή δεν προβλεπόταν στην οριστική µελέτη του έργου ενώ κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του κτιρίου. Συντάχθηκε νέα τιµή για Σφικτήρα διασταύρωσης ή διακλάδωσης, κατά DIN 48845, τύπου ΕΛΕΜΚΟ , κατασκευασµένος από χάλυβα θερµά

6 επιψευδαργυρωµένο, διαστάσεων 50χ50χ3 mm για σύσφιξη αγωγών Φ8/10 χαλύβδινων ή ταινίας αγωγού, µε τα υλικά και µικρουλικά σύνδεσης πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος προς λειτουργία. Η Νέα Τιµή συντάχθηκε µε βάση το εδάφιο (γ) της παρ. 6 του άρθρου 57 του Ν.3369 µε τελική τιµή εφαρµογής σε 18,52 /τεµ και συνολική αξία εργασιών (χωρίς ΕΚΠΤΩΣΗ. ΚΑΙ ΓΕ+ΟΕ) 1.852,00 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΠΝΤ/08 Μορφοσίδηρος διαµέτρου 10mm επιψευδαργυρωµενος θερµά κατά DIN τύπου ΕΛΕΜΚΟ για χρήση εντός του εδάφους κυρίως µε τα υλικά και µικρουλικά σύνδεσης πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος προς λειτουργία. (Α.Τ. ΑΤΗΕ Ν\ ΚΩ. ΑΝΑΘ ΗΛΜ 45). Η εργασία αυτή δεν προβλεπόταν στην οριστική µελέτη του έργου ενώ κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του κτιρίου. Συντάχθηκε νέα τιµή για Μορφοσίδηρο διαµέτρου 10mm επιψευδαργυρωµενος θερµά κατά DIN τύπου ΕΛΕΜΚΟ για χρήση εντός του εδάφους κυρίως µε τα υλικά και µικρουλικά σύνδεσης πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος προς λειτουργία.. Η Νέα Τιµή συντάχθηκε µε βάση το εδάφιο (γ) της παρ. 6 του άρθρου 57 του Ν.3369 µε τελική τιµή εφαρµογής σε 10,54 /µ.µ και συνολική αξία εργασιών (χωρίς ΕΚΠΤΩΣΗ. ΚΑΙ ΓΕ+ΟΕ) 4.216,00 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΠΝΤ/09 Στήριγµα χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµενο κατά DIN 48828Κ από έλασµα 20χ3 mm για αγωγό Φ10 χαλύβδινο, για κεραµίδια ή πλάκες πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. (Α.Τ. ΝΑΟΙΚ ΑΤΗΕ Ν\ ΚΩ. ΑΝΑΘ ΗΛΜ 45) Η εργασία αυτή δεν προβλεπόταν στην οριστική µελέτη του έργου ενώ κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του κτιρίου. Συντάχθηκε νέα τιµή για Στήριγµα χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµενο κατά DIN 48828Κ από έλασµα 20χ3 mm για αγωγό Φ10 χαλύβδινο, για κεραµίδια ή πλάκες πλήρως εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.. Η Νέα Τιµή συντάχθηκε µε βάση το εδάφιο (γ) της παρ. 6 του άρθρου 57 του Ν.3369 µε τελική τιµή εφαρµογής σε 16,45 /τεµ και συνολική αξία εργασιών (χωρίς ΕΚΠΤΩΣΗ. ΚΑΙ ΓΕ+ΟΕ ) 4.277,00 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΠΝΤ/10 Στήριγµα χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµενο κατά DIN 48828Κ από έλασµα 20χ3 mm για αγωγό Φ10 ή ταινία 30χ3,5 mm χαλύβδινο για σύνδεση σε οπλισµό, εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. (Α.Τ. ΑΤΗΕ Ν\ ΚΩ. ΑΝΑΘ ΗΛΜ 45). Η εργασία αυτή δεν προβλεπόταν στην οριστική µελέτη του έργου ενώ κρίνεται απαραίτητη για την προστασία του κτιρίου. Συντάχθηκε νέα τιµή για Στήριγµα χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµενο κατά DIN 48828Κ από έλασµα 20χ3 mm για αγωγό Φ10 ή ταινία 30χ3,5 mm χαλύβδινο για σύνδεση σε οπλισµό, εγκατεστηµένο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Η Νέα Τιµή συντάχθηκε µε βάση το εδάφιο (γ) της παρ. 6 του άρθρου 57 του Ν.3369 µε τελική τιµή εφαρµογής σε 17,07 /τεµ και συνολική αξία εργασιών (χωρίς ΕΚΠΤΩΣΗ. ΚΑΙ ΓΕ+ΟΕ) 2.731,20 Βόλος./ / 2012 Βόλος./.. / 2012 Για την Ανάδοχο Εταιρεία Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί Άγγελος Γουργιώτης Αρχ/των Μηχ/κός Φαλαγγάρης ιονύσης Πολιτικός µηχ/κός Μάρκου Σωκράτης Μηχ/γο Μηχ/κο ΠΕ Βόλος... /../ 2012 Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ..Β Γίδαρης Γεώργιος Πολ. Μηχανικός

7

Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 51516/

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 10864/ΤΥ734

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Αριθμός Απόφασης 189/2014 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2 ου ΑΠΕ, 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 259 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-10-2009 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-10-2009 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-10-2009 ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 4/4/2013 Αρ. Πρωτ.: 37800/ΓΠ8456 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης

Βόλος 4/4/2013 Αρ. Πρωτ.: 37800/ΓΠ8456 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 4/4/2013 Αρ. Πρωτ.: 37800/ΓΠ8456 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 24/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 125581/ΓΠ34578 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/19-12-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17240/19-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα εργασιών

ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα εργασιών Ευρωπαϊκή Ένωση ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 103903/ΤΥ 6901 (20-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 223/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 27 η Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 145/2012 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ANTIKEIMENO ΠPOBΛEΠOMENO AΠO THN APXIKH ΣYMBAΣH TOY EPΓOY

ΙΙΙ. ANTIKEIMENO ΠPOBΛEΠOMENO AΠO THN APXIKH ΣYMBAΣH TOY EPΓOY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 54 η Απόφαση υπ αριθ. 2140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/212 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 17664 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 17664 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάδειξη παραλιακού µετώπου Ανάληψης.. Χερσονήσου Προϋπολογισµός: 200.896,87 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάδειξη παραλιακού µετώπου Ανάληψης.. Χερσονήσου Προϋπολογισµός: 200.896,87 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάδειξη παραλιακού µετώπου Ανάληψης.. Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης Τηλ.: (+30) 210 2415368 Fax: (+30) 210 2415369 Προς: Αχαρνές,27/08/2014

Διαβάστε περισσότερα