ING. MARIÁN PETRÁŠ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ING. MARIÁN PETRÁŠ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB"

Transcript

1 ING. MARIÁN PETRÁŠ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB HVIEZDOSLAVOVA 0, 97 0 TRNAVA, tel / 4 56, 0/5574 STATICKÝ VÝPOČET NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY A STROPU NÁZOV STAVBY KULTÚRNY DOM V MODRANKE MIESTO STAVBY MODRANKA, Sereďská ulica 956/ INVESTOR Mesto Trnava SPRACOVATEĽ Ing. Marián PETRÁŠ, reg.č. 0077*A*- SPOLUPRÁCA Ing. František Lužica ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO A - 5/009 DÁTUM november 009

2 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA - - Obsah : A. POSÚDENIE EXISTUJÚCICH NOSNÝCH PRVKOV STRECHY ZADNEJ ČASTI OBJEKTU... A. Drevený trám stropu nad spoločenskou sálou A. Drevený trám stropu nad javiskom A. Drevená strešná väznica A4. Oceľový strešný väzník nad sálou... 8 A5. Oceľový strešný väzník nad javiskom... B. SANÁCIA EXISTUJÚCICH NOSNÝCH PRVKOV STRECHY ZADNEJ ČASTI OBJEKTU... 4 B. Drevený trám stropu zadnej časti objektu B. Sanovaný ceľový strešný väzník alt B. Sanovaný ceľový strešný väzník alt C. POSÚDENIE DREVENÝCH KROKIEV STRECHY PREDNEJ ČASTI OBJEKTU C. Drevená strešná krokva pôvodný stav C. Drevená strešná krokva nový stav ZÁVER STATICKÉHO VÝPOČTU Príloha: Statický výpočet dreveného strešného väzníka. alternatívy navrhovanej sanácie

3 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA - - A. POSÚDENIE EXISTUJÚCICH NOSNÝCH PRVKOV STRECHY ZADNEJ ČASTI OBJEKTU Statické posúdenie existujúcich nosných prvkov pôvodnej strešnej konštrukcie zadnej časti objektu Kultúrneho domu v Modranke je vykonané podľa platných technických noriem STN EN... Pri posudzovaní jednotlivých konštrukčných častí sa vychádzalo z ich geometrického usporiadania zisteného zo zamerania strešnej konštrukcie a nosných prvkov. NP, ako aj z vykonaných prieskumných sond bližšie popísaných v statickom posudku stavby. A. Drevený trám stropu nad spoločenskou sálou Stále zaťaženie stropu : Normové [knm - ] gf Výpočtové [knm - ] - cementový poter hrúbky 0 mm (objem. váhy 00,0 kg/m ) 0,0 knm -,5 0, knm - - cementotrieskové dosky HERAKLIT hrúbky 5 mm (objem. váhy 450,0 kg/m ) 0, knm -,5 0,5 knm - - asfaltová lepenka na sucho 0,005 knm -,5 0,0068 knm - - drevený záklop z dosiek hrúbky 5 mm (objem. váhy 500,0 kg/m ) 0,5 knm -,5 0,69 knm - - tepelnoizolačné podhľadové dosky AKULIT hr. 8 mm (plošnej hmotnosti,0 kg/m ) 0,0 knm -,5 0,6 knm - stále zaťaženie stropu sály q N st stropu sály = 0,59 knm - q V st stropu sály = 0,80 knm - Náhodilé zaťaženie stropu nad sálou : Stanovené podľa normy STN EN 99-- pre strechy kategórie H strechy neprístupné, s výnimkou bežnej údržby a opráv, kde pre sklon menší ako 0 platí qk = 0,750 knm - gf =,5 Statická schéma posudzovaného stropného trámu : Statická schéma posudzovaného dreveného stropného trámu nad spoločenskou sálou je tvorená prostým nosníkom rozpätie,50 m zaťaženého jeho vlastnou tiažou a ostatným stálym a náhodilým zaťažením, ako aj ich vzájomnými kombináciami. Maximálna zaťažovacia šírka posudzovaného stropného trámu je Zš = 0,70 m, t.j. táto je totožná s osovými vzdialenosťami stropných trámov. Prierez stropného trámu b/h = 00/0 mm Vlastnú tiaž posudzovaného stropného trámu vypočíta dimenzačný program sám na základe zadaného prierezu. Dimenzačné normové ostatné stále zaťaženie posudzovaného stropného trámu je : q N d stále = q N st stropu sály. Zš = 0,59. 0,7 = 0,45 knm - gf =,5 Dimenzačné normové náhodilé zaťaženie posudzovaného stropného trámu je : q N d náhod = qk. Zš = 0,750. 0,7 = 0,55 knm - gf =,50

4 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Statický výpočet posudzovaného stropného trámu : Je vykonaný priloženým strojným výpočtom programu IDA NEXIS, z ktorého vyplýva, že tento s dostatočnou rezervou vyhovuje na oba medzné stavy medzný stav únosnosti aj používateľnosti. Základné dáta Typ konstrukce : Rám XZ Počet uzlů : Počet prutů : Počet maker D: Počet linií : 0 Počet D maker : 0 Počet průřezů : Počet stavů : Počet materiálů: Materiál Jméno C4 Modul E 00 MPa Poissonův souč. Objemová hmotnost 50 kg/m^ Roztažnost 0 mm/m.k Výpis materiálu Skupina prutů :/ čís. Jméno jakost jednotková hmotnost kg/m délka m váha kg OBD (00,0) C Celková hmotnost konstrukce : 4.70 kg Nátěrová plocha :.54 m^ Uzly Uzel X m Z m Pruty makro prut uzel uzel délka Rx průřez jakost m deg OBD (00,0) C4 Průřezy 0 +z +y 00 OBD (00,0)

5 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Průřez č. - OBD (00,0) Materiál : 9 - C4 A :.00000e+004 mm^ Ay/A :.000 Az/A :.000 Iy : e+007 mm^4 Iz : e+007 mm^4 Iyz : 0000e+000 mm^4 It :.9900e+007 mm^4 Iw : 0000e+000 mm^6 Wely : e+005 mm^ Welz : e+005 mm^ Wply : e+005 mm^ Wplz : e+005 mm^ cy : 5 mm cz : 6 mm iy : 4.64 mm iz : 8.87 mm dy : mm dz : mm Obrys : 44 mm Druh posudku : Netypický průřez Podpory podpora uzel typ Velikost m XZ 0.0 Z 0.0 Zatěžovací stavy Stav Jméno Popis Vlastná tiaž Vlastní váha. Směr -Z ostatné stále zaťaženie Stálé - Zatížení náhodilé zaťaženie Nahodilé - náhod. Skupina nahodilých zatížení Jméno Popis náhod. EC - typ zatížení Kat H : střechy Zatěžovací stav čís. - spojitá zatížení makro typ dx m síla rel kn/m.00 exy exz m m glo dél X zač kon Y zač kon Z zač kon Zatěžovací stav čís. - spojitá zatížení makro typ dx m síla rel kn/m.00 exy exz m m glo dél X zač kon Y zač kon Z zač kon Kombinace Kombi Norma Stav souč.. EC - únosnost Vlastná tiaž.00. EC - únosnost ostatné stále zaťaženie.00. EC - únosnost náhodilé zaťaženie.00. EC - použitelnost Vlastná tiaž.00. EC - použitelnost ostatné stále zaťaženie.00. EC - použitelnost náhodilé zaťaženie.00 Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost. :.5*ZS /.5*ZS :.5*ZS /.5*ZS /.50*ZS

6 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA :.00*ZS /.00*ZS /.50*ZS Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost. :.00*ZS /.00*ZS :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS Výpis nebezpečných kombinací na únosnost / : +.00*ZS+.00*ZS / : +.5*ZS+.5*ZS / : +.5*ZS+.5*ZS+.50*ZS Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost / : +.00*ZS+.00*ZS / : +.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS Protokol o výpočtu. Lineární výpočet Počet D prvků Počet D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic Zatěžovací stavy 0 ZS Vlastná tiaž ZS ostatné stále zaťaženie ZS náhodilé zaťaženie Spuštění výpočtu..009 :7 Konec výpočtu..009 :7 Suma zatížení a reakcí. X Y Z zat. stav zatížení reakce kontakt zat. stav zatížení reakce kontakt zat. stav zatížení reakce kontakt Statická schéma - číslovanie uzlov a prútov Spojitá zatížení.zatěžovací stavy -

7 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Spojitá zatížení.zatěžovací stavy - Reakce v podporách - hodnoty v uzlech. Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace Skupina uzlů :/ Skupina zatěžovacích stavů :/ podpora uzel stav Rx [kn] Rz [kn] My [knm] Reakce v podporách - hodnoty v uzlech. Lokální extrém Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace Skupina uzlů :/ Skupina kombinací na únosnost :/ podpora uzel kombi Rx [kn] Rz [kn] My [knm] Reakce. Únos. kombi : / Relativní deformace na prutu(ech) Extrém prutu Skupina prutů : Skupina kombinací na použitelnost :/ prut pr.č. kombi dx [m] ux [mm] uz [mm] / / / 486 fiy [mrad] Relativní deformace - uz na prutu(ech). Použ. kombi : /

8 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Vnitřní síly na prutu(ech). Extrém prutu Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace Skupina prutů : Skupina kombinací na únosnost :/ prut pr.č. kombi dx [m] N [kn] V [kn] M [knm] Vnitřní síly - M na prutu(ech). Únos. kombi : / Vnitřní síly - V na prutu(ech). Únos. kombi : / EUROCODE 5 - NÁVRH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ENV Standardní výpis, extremy v prvcích. Průřez : - OBD (00,0) Makro : Prut : L=.500m Pr. : - OBD (00,0) Materiál : C4 Třída vlhkosti : gamma m =.0 k m =0.70 (obdélník) řez=.750m kombi únos.= k mod = 0.90 Posudek únosnosti N Vy Vz Mx My Mz Návrhová síla 0.0[kN] 0.0[kN] 0.0[kN] 0.0[kNm].[kNm] 0.0[kNm] Návrhové napětí 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] 9.0[MPa] 0.0[MPa] Limitní napětí 4.5[MPa].7[MPa].7[MPa].7[MPa] 6.6[MPa] 6.6[MPa] Jedn. posudek 0.54 Ohyb : 0.54 (5..6a) Smyk : (5..7.) Posudek stability Tlak (5..) : 0.54 (5..f) kcy=0.0 kcz=0. Ohyb (5..) : 0.54 k crit=.00 aximální jednotkový posudek = průřez vyhovuje.

9 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA A. Drevený trám stropu nad javiskom Stále zaťaženie stropu : Normové [knm - ] gf Výpočtové [knm - ] - cementový poter hrúbky 5 mm (objem. váhy 400,0 kg/m ) 0,0 knm -,5 0,6 knm - - škvárobetón hrúbky 5 mm (objem. váhy 500,0 kg/m ) 0,55 knm -,5 0,709 knm - - asfaltová lepenka na sucho 0,005 knm -,5 0,0068 knm - - drevený záklop z fošien hrúbky 50 mm (objem. váhy 500,0 kg/m ) 0,50 knm -,5 0,8 knm - - tepelnoizolačné podhľadové dosky AKULIT hr. 8 mm (plošnej hmotnosti,0 kg/m ) 0,0 knm -,5 0,6 knm - stále zaťaženie stropu sály q N st stropu javiska =,00 knm - q V st stropu javiska =,78 knm - Náhodilé zaťaženie stropu nad javiskom : Stanovené podľa normy STN EN 99-- pre strechy kategórie H strechy neprístupné, s výnimkou bežnej údržby a opráv, kde pre sklon menší ako 0 platí qk = 0,750 knm - gf =,5 Statická schéma posudzovaného stropného trámu : Statická schéma posudzovaného dreveného stropného trámu nad javiskom je tvorená prostým nosníkom rozpätia,50 m zaťaženého jeho vlastnou tiažou a ostatným stálym a náhodilým zaťažením, ako aj ich vzájomnými kombináciami. Maximálna zaťažovacia šírka posudzovaného stropného trámu je Zš = 0,70 m, t.j. táto je totožná s osovými vzdialenosťami stropných trámov ( detto strop nad sálou). Prierez stropného trámu b/h = 00/0 mm, t.j. detto stropný trám nad sálou Vlastnú tiaž posudzovaného stropného trámu vypočíta dimenzačný program sám na základe zadaného prierezu. Dimenzačné normové ostatné stále zaťaženie posudzovaného stropného trámu je : q N d stále = q N st stropu javiska. Zš =,00. 0,7 = 0,74 knm - gf =,5 Dimenzačné normové náhodilé zaťaženie posudzovaného stropného trámu je : q N d náhod = qk. Zš = 0,750. 0,7 = 0,55 knm - gf =,50 Statický výpočet posudzovaného stropného trámu : Je vykonaný priloženým strojným výpočtom programu IDA NEXIS, z ktorého vyplýva, že tento s dostatočnou rezervou vyhovuje na oba medzné stavy medzný stav únosnosti aj používateľnosti. Zatěžovací stavy Stav Jméno Popis Vlastná tiaž Vlastní váha. Směr -Z ostatné stále zaťaženie Stálé - Zatížení náhodilé zaťaženie Nahodilé - náhod. Skupina nahodilých zatížení Jméno Popis náhod. EC - typ zatížení Kat H : střechy

10 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Zatěžovací stav čís. - spojitá zatížení makro typ dx m síla rel kn/m.00 exy exz m m glo dél X zač kon Y zač kon Z zač kon Zatěžovací stav čís. - spojitá zatížení makro typ dx m síla rel kn/m.00 exy exz m m glo dél X zač kon Y zač kon Z zač kon Kombinace Kombi Norma Stav souč.. EC - únosnost Vlastná tiaž.00. EC - únosnost ostatné stále zaťaženie.00. EC - únosnost náhodilé zaťaženie.00. EC - použitelnost Vlastná tiaž.00. EC - použitelnost ostatné stále zaťaženie.00. EC - použitelnost náhodilé zaťaženie.00 Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost. :.5*ZS /.5*ZS :.5*ZS /.5*ZS /.50*ZS :.00*ZS /.00*ZS /.50*ZS Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost. :.00*ZS /.00*ZS :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS Výpis nebezpečných kombinací na únosnost / : +.00*ZS+.00*ZS / : +.5*ZS+.5*ZS / : +.5*ZS+.5*ZS+.50*ZS Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost / : +.00*ZS+.00*ZS / : +.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS Protokol o výpočtu. Lineární výpočet Počet D prvků Počet D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic Zatěžovací stavy 0 ZS Vlastná tiaž ZS ostatné stále zaťaženie ZS náhodilé zaťaženie Spuštění výpočtu..009 :4 Konec výpočtu..009 :4 Suma zatížení a reakcí. X Y Z zat. stav zatížení reakce kontakt

11 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA - - X Y Z zat. stav zatížení reakce kontakt zat. stav zatížení reakce kontakt Statická schéma - číslovanie uzlov a prútov Spojitá zatížení.zatěžovací stavy Spojitá zatížení.zatěžovací stavy - Reakce v podporách - hodnoty v uzlech. Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace Skupina uzlů :/ Skupina zatěžovacích stavů :/ podpora uzel stav Rx [kn] Rz [kn] My [knm] Reakce v podporách - hodnoty v uzlech. Lokální extrém Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace Skupina uzlů :/ Skupina kombinací na únosnost :/ podpora uzel kombi Rx [kn] Rz [kn] My [knm] Reakce. Únos. kombi : /

12 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA - - Relativní deformace na prutu(ech) Extrém prutu Skupina prutů : Skupina kombinací na použitelnost :/ prut pr.č. kombi dx [m] ux [mm] uz [mm] / / / 7 fiy [mrad] Relativní deformace - uz na prutu(ech). Použ. kombi : / Vnitřní síly na prutu(ech). Extrém prutu Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace Skupina prutů : Skupina kombinací na únosnost :/ prut pr.č. kombi dx [m] N [kn] V [kn] M [knm] Vnitřní síly - M na prutu(ech). Únos. kombi : / Vnitřní síly - V na prutu(ech). Únos. kombi : / EUROCODE 5 - NÁVRH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ENV Standardní výpis, extremy v prvcích. Průřez : - OBD (00,0) Makro : Prut : L=.500m Pr. : - OBD (00,0) Materiál : C4 Třída vlhkosti : gamma m =.0 k m =0.70 (obdélník) řez=.750m kombi únos.= k mod = 0.90 Posudek únosnosti N Vy Vz Mx My Mz Návrhová síla 0.0[kN] 0.0[kN] 0.0[kN] 0.0[kNm].8[kNm] 0.0[kNm] Návrhové napětí 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa].5[MPa] 0.0[MPa] Limitní napětí 4.5[MPa].7[MPa].7[MPa].7[MPa] 6.6[MPa] 6.6[MPa] -.

13 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA - - N Vy Vz Mx My Mz Jedn. Posudek 0.69 Ohyb : 0.69 (5..6a) Smyk : (5..7.) Posudek stability Tlak (5..) : 0.69 (5..f) kcy=0.0 kcz=0. Ohyb (5..) : 0.69 k crit=.00 Maximální jednotkový posudek = průřez vyhovuje. A. Drevená strešná väznica Stále zaťaženie strechy : Normové [knm - ] gf Výpočtové [knm - ] - plechová vlnitá krytina (plošnej hmotnosti 5,00 kg/m ) 0,050 knm -,5 0,068 knm - stále zaťaženie strechy q N stále strechy = 0,050 knm - q V stále strechy = 0,068 knm - Náhodilé zaťaženie strechy snehom : Stanovené podľa normy STN EN 99-- pre II. snehovú oblasť, s charakteristickým zaťažením snehom na povrchu zeme sk =,050 knm - Tvarový súčiniteľ strechy pre sklon 0 0 je m = 0,80 Súčiniteľ expozície pre veternú polohu (sneh odfukovaný vetrom) Ce = 0,80 Tepelný súčiniteľ Ct =,00 Potom normové plošné zaťaženie snehom je : Sd = m. Ce. Ct. sk = 0,80. 0,80.,0.,050 = 0,67 kn.m - Statická schéma posudzovanej strešnej väznice : Statická schéma posudzovanej drevenej strešnej väznice je tvorená prostým nosníkom max. rozpätia,55 m, zaťaženého jej vlastnou tiažou a ostatným stálym a náhodilým zaťažením, ako aj ich vzájomnými kombináciami. Maximálna zaťažovacia šírka posudzovanej strešnej väznice je Zš =,0 m, t.j. táto je totožná s osovými vzdialenosťami jednotlivých strešných väzníc. Prierez drevenej strešnej väznice b/h = 00/0 mm, t.j. detto stropné trámy nad sálou aj javiskom Vlastnú tiaž posudzovanej strešnej väznice vypočíta dimenzačný program sám na základe zadaného prierezu. Dimenzačné normové ostatné stále zaťaženie posudzovanej strešnej väznice je : q N d stále = q N stále strechy. Zš = 0,050., = 0,055 knm - gf =,5 Dimenzačné normové náhodilé zaťaženie posudzovanej strešnej väznice je : q N d náhod = sd. Zš = 0,67., = 0,79 knm - gf =,50 Statický výpočet posudzovanej strešnej väznice : Je vykonaný priloženým strojným výpočtom programu IDA NEXIS, z ktorého vyplýva, že táto s dostatočnou rezervou vyhovuje na oba medzné stavy medzný stav únosnosti aj používateľnosti.

14 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Základné dáta Typ konstrukce : Rám XZ Počet uzlů : Počet prutů : Počet maker D: Počet linií : 0 Počet D maker : 0 Počet průřezů : Počet stavů : Počet materiálů: Materiál Jméno C4 Modul E 00 MPa Poissonův souč. Objemová hmotnost 50 kg/m^ Roztažnost 0 mm/m.k Výpis materiálu Skupina prutů :/ čís. Jméno jakost jednotková hmotnost kg/m délka m váha kg OBD (00,0) C Celková hmotnost konstrukce : 4.9 kg Nátěrová plocha :.56 m^ Uzly Uzel X m Z m Pruty Makro prut uzel uzel délka Rx průřez jakost m deg OBD (00,0) C4 Průřezy 0 +z +y 00 OBD (00,0) Průřez č. - OBD (00,0) Materiál : 9 - C4 A :.00000e+004 mm^ Ay/A :.000 Az/A :.000 Iy : e+007 mm^4 Iz : e+007 mm^4 Iyz : 0000e+000 mm^4 It :.9900e+007 mm^4 Iw : 0000e+000 mm^6

15 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA A :.00000e+004 mm^ Wely : e+005 mm^ Welz : e+005 mm^ Wply : e+005 mm^ Wplz : e+005 mm^ cy : 5 mm cz : 6 mm iy : 4.64 mm iz : 8.87 mm dy : mm dz : mm Obrys : 44 mm Druh posudku : Netypický průřez Podpory podpora uzel typ Velikost m XZ 0.0 Z 0.0 Zatěžovací stavy Stav Jméno Popis Vlastná tiaž Vlastní váha. Směr -Z ostatné stále zaťaženie Stálé - Zatížení náhodilé zaťaženie Nahodilé - sneh Skupina nahodilých zatížení Jméno sneh Popis EC - typ zatížení Sníh Zatěžovací stav čís. - spojitá zatížení makro typ dx m síla rel kn/m.00 exy exz m m glo dél X zač kon Y zač kon Z zač kon Zatěžovací stav čís. - spojitá zatížení makro typ dx m síla rel kn/m.00 exy exz m m glo dél X zač kon Y zač kon Z zač kon Kombinace Kombi Norma Stav souč.. EC - únosnost Vlastná tiaž.00. EC - únosnost ostatné stále zaťaženie.00. EC - únosnost náhodilé zaťaženie.00. EC - použitelnost Vlastná tiaž.00. EC - použitelnost ostatné stále zaťaženie.00. EC - použitelnost náhodilé zaťaženie.00 Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost. :.5*ZS /.5*ZS :.5*ZS /.5*ZS /.50*ZS :.00*ZS /.00*ZS /.50*ZS Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost. :.00*ZS /.00*ZS :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS Výpis nebezpečných kombinací na únosnost / : +.00*ZS+.00*ZS

16 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA / : +.5*ZS+.5*ZS / : +.5*ZS+.5*ZS+.50*ZS Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost / : +.00*ZS+.00*ZS / : +.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS Protokol o výpočtu. Lineární výpočet Počet D prvků Počet D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic Zatěžovací stavy 0 ZS Vlastná tiaž ZS ostatné stále zaťaženie ZS náhodilé zaťaženie Spuštění výpočtu :5 Konec výpočtu :5 Suma zatížení a reakcí. X Y Z zat. stav zatížení reakce kontakt zat. stav zatížení reakce kontakt zat. stav zatížení reakce kontakt Statická schéma - číslovanie uzlov a prútov Spojitá zatížení.zatěžovací stavy Spojitá zatížení.zatěžovací stavy - Reakce v podporách - hodnoty v uzlech. Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace Skupina uzlů :/ Skupina zatěžovacích stavů :/

17 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA podpora uzel stav Rx [kn] Rz [kn] My [knm] Reakce v podporách - hodnoty v uzlech. Lokální extrém Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace Skupina uzlů :/ Skupina kombinací na únosnost :/ podpora uzel kombi Rx [kn] Rz [kn] My [knm] Reakce. Únos. kombi : / Relativní deformace na prutu(ech) Extrém prutu Skupina prutů : Skupina kombinací na použitelnost :/ prut pr.č. kombi dx [m] ux [mm] uz [mm] / / / 547 fiy [mrad] Relativní deformace - uz na prutu(ech). Použ. kombi : / Vnitřní síly na prutu(ech). Extrém prutu Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace Skupina prutů : Skupina kombinací na únosnost :/ prut pr.č. kombi dx [m] N [kn] V [kn] M [knm]

18 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Vnitřní síly - M na prutu(ech). Únos. kombi : / Vnitřní síly - V na prutu(ech). Únos. kombi : / -. EUROCODE 5 - NÁVRH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ENV Standardní výpis, extremy v prvcích. Průřez : - OBD (00,0) Makro : Prut : L=.550m Pr. : - OBD (00,0) Materiál : C4 Třída vlhkosti : gamma m =.0 k m =0.70 (obdélník) řez=.775m kombi únos.= k mod = 0.90 Posudek únosnosti N Vy Vz Mx My Mz Návrhová síla 0.0[kN] 0.0[kN] 0.0[kN] 0.0[kNm].0[kNm] 0.0[kNm] Návrhové napětí 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] 0.0[MPa] 8.[MPa] 0.0[MPa] Limitní napětí 4.5[MPa].7[MPa].7[MPa].7[MPa] 6.6[MPa] 6.6[MPa] Jedn. Posudek 0.49 Ohyb : 0.49 (5..6a) Smyk : (5..7.) Posudek stability Tlak (5..) : 0.49 (5..f) kcy=0.0 kcz=0. Ohyb (5..) : 0.49 k crit=.00 Maximální jednotkový posudek = průřez vyhovuje. A4. OCEĽOVÝ STREŠNÝ VäZNÍK NAD SÁLOU Posúdenie jednotlivých konštrukčných častí existujúceho oceľového väzníka nad spoločenskou sálou strechy zadnej časti objektu Kultúrneho domu je vykonané podľa platných slovenských technických noriem STN EN. Geometrické usporiadanie konštrukčných častí posudzovaného väzníka bolo prevzaté zo zamerania, ako aj z vykonaných prieskumných sond overujúcich hrúbky materiálu použitých oceľových trubiek, ako aj polohy existujúcich stropných trámov a strešných väzníc. Ich reakcie pôsobiace na posudzovaný oceľový väzník sú prevzaté z kapitoly A a A. Vzájomné stykovanie oceľových konštrukčných častí posudzovaného väzníka je tvorené priebežnými kútovými zvarmi, preto jeho statickú schému uvažujeme ako rovinný rám s tuhými stykmi, schopnými prenášať momentové namáhania.

19 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Zaťažovací stav č. - Stále zaťaženie vlastnou váhou : Toto zaťaženie si vypočíta program sám na základe jednotlivých zadaných prierezov γf =,5 Zaťažovací stav č. - Stále zaťaženie strechy : Je tvorené dvojnásobnými reakciami vlastnej tiaže a ostatného stáleho zaťaženia existujúcich drevených strešných väzníc, prevzatých z ich strojného výpočtu (viď. kapitola A). Vnútorné strešné väznice P N stále =. (0,07 + 0,0) = 0,40 kn γf =,5 Krajné strešné väznice pri okape a pri hrebeni strechy P N stále = 0,7. P N stále = 0,7. 0,40 = 0,8 kn γf =,5 Zaťažovací stav č. - Náhodilé zaťaženie strechy snehom : Je tvorené dvojnásobnými reakciami náhodilého zaťaženia existujúcich drevených strešných väzníc, prevzatých z ich strojného výpočtu (viď. kapitola A). Vnútorné strešné väznice P N náhod =.,0 =,60 kn γf =,5 Krajné strešné väznice pri okape a pri hrebeni strechy P N náhod = 0,7. P N náhod = 0,7.,60 =,84 kn γf =,5 Zaťažovací stav č.4 - Stále zaťaženie konštrukcie podhľadu : Je tvorené dvojnásobnými reakciami vlastnej tiaže a ostatného stáleho zaťaženia existujúcich drevených stropných trámov stropu nad sálou, prevzatých z ich strojného výpočtu (viď. kapitola A). Drevené stropné trámy P N stále =. (0,07 + 0,70) =,600 kn γf =,5 Zaťažovací stav č.5 - Náhodilé zaťaženie konštrukcie podhľadu : Je tvorené dvojnásobnými reakciami náhodilého zaťaženia existujúcich drevených stropných trámov stropu nad sálou, prevzatých z ich strojného výpočtu (viď. kapitola A). Drevené stropné trámy P N náhod =. 0,90 =,840 kn γf =,5 Statická schéma posudzovaného oceľového strešného väzníka : Statická schéma posudzovaného oceľového strešného väzníka nad spoločenskou sálou je tvorená proste podopretým rovinným rámom s tuhými spojmi, zaťaženým jeho vlastnou tiažou a vyššie popísanými zvislými reakciami od do neho uložených drevených strešných väzníc a stropných trámov konštrukcie existujúceho podhľadu. Polohy strešných väzníc a drevených stropných trámov konštrukcie existujúceho podhľadu boli prevzaté zo zamerania a z vykonaných prieskumných sond. Statický výpočet posudzovaného oceľového strešného väzníka : Je vykonaný priloženým strojným výpočtom programu IDA NEXIS, z ktorého vyplýva, že tento na viacerých miestach výrazne nevyhovuje požadovanému stálemu a náhodilému zaťaženiu, ako aj ich vzájomným kombináciám.

20 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Základné dáta Typ konstrukce : Rám XZ Počet uzlů : Počet prutů : 48 Počet maker D: 8 Počet linií : 0 Počet D maker : 0 Počet průřezů : 4 Počet stavů : 5 Počet materiálů: Materiál Jméno S 5 Pevnost v tahu 60 MPa Mez kluzu MPa Modul E 000 MPa Poissonův souč. 0.0 Objemová hmotnost 7850 kg/m^ Roztažnost 0.0 mm/m.k Výpis materiálu Skupina prutů : /48 čís. Jméno jakost jednotková hmotnost kg/m délka m váha kg B76./5 S B57/ S CHS(cf)48./.0 S FLB500/8 S Celková hmotnost konstrukce : kg Nátěrová plocha : 4.7 m^ Uzly uzel X m Z m uzel X m Z m uzel X m Z m Pruty makro prut uzel uzel délka Rx průřez jakost m deg.00 - B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S 5

21 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA - - makro prut uzel uzel délka Rx průřez jakost m deg B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S CHS(cf)48./.0 S CHS(cf)48./.0 S CHS(cf)48./.0 S CHS(cf)48./.0 S FLB500/8 S B57/ S B57/ S B57/ S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S B76./5 S CHS(cf)48./.0 S CHS(cf)48./.0 S CHS(cf)48./.0 S CHS(cf)48./.0 S FLB500/8 S B57/ S B57/ S B57/ S B76./5 S B76./5 S 5 Průřezy +z y Průřez č. - B76./5 Materiál : 0 - S 5 B76./5

22 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA - - A :.05997e+00 mm^ Ay/A : 0.67 Az/A : 0.67 Iy : e+005 mm^4 Iz : e+005 mm^4 Iyz : -.87e-007 mm^4 It :.4460e+006 mm^4 Iw : 0000e+000 mm^6 Wely :.87949e+004 mm^ Welz :.87949e+004 mm^ Wply : e+004 mm^ Wplz : e+004 mm^ cy : mm cz : mm iy : 5.08 mm iz : 5.08 mm dy : mm dz : mm Obrys : 8.77 mm Druh posudku : Kruhové uzavřené průřezy Průměr 76.0 mm Tloušťka stojiny 5.00 mm +z 57 +y B57/ Průřez č. - B57/ Materiál : 0 - S 5 A : e+00 mm^ Ay/A : 0.67 Az/A : 0.67 Iy :.84897e+005 mm^4 Iz :.84897e+005 mm^4 Iyz : 0000e+000 mm^4 It :.7058e+005 mm^4 Iw : 0000e+000 mm^6 Wely : e+00 mm^ Welz : e+00 mm^ Wply : e+00 mm^ Wplz : e+00 mm^ cy : mm cz : mm iy : 9.0 mm iz : 9.0 mm dy : mm dz : mm Obrys : mm Druh posudku : Kruhové uzavřené průřezy Průměr mm Tloušťka stojiny.00 mm +z 48 +y CHS(cf)48./.0 Průřez č. - CHS(cf)48./.0 Materiál : 0 - S 5 A : e+00 mm^ Ay/A : 0.67 Az/A : 0.67 Iy :.00000e+005 mm^4 Iz :.00000e+005 mm^4 Iyz : 0000e+000 mm^4 It :.90e+005 mm^4 Iw : 0000e+000 mm^6 Wely : e+00 mm^ Welz : e+00 mm^ Wply : e+00 mm^ Wplz : e+00 mm^

23 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA - - A : e+00 mm^ cy : mm cz : mm iy : 6.05 mm iz : 6.05 mm dy : mm dz : mm Obrys : 5.55 mm Druh posudku : Kruhové uzavřené průřezy Průměr 48.0 mm Tloušťka stojiny.00 mm +z +y FLB500/8 Průřez č. 4 - FLB500/8 Materiál : 0 - S 5 A : e+00 mm^ Ay/A : 0.88 Az/A : 0.8 Iy :.4e+004 mm^4 Iz : 8.4e+007 mm^4 Iyz : 0000e+000 mm^4 It : 8.5e+004 mm^4 Iw : 0000e+000 mm^6 Wely : 5.4e+00 mm^ Welz :.4e+005 mm^ Wply : e+00 mm^ Wplz : e+005 mm^ cy : 5 mm cz : 4.00 mm iy :. mm iz : 44.4 mm dy : mm dz : mm Obrys : mm Druh posudku : Netypický průřez Podpory podpora uzel typ Velikost m 6 Z XZ 0.0 Zatěžovací stavy Stav Jméno Popis vlastná tiaž Vlastní váha. Směr -Z stále zaťaženie strechy Stálé - Zatížení náhodilé zaťaženie strechy Nahodilé - sneh 4 stále zaťaženie podhľadu Stálé - Zatížení 5 náhodilé zaťaženie podhľadu Nahodilé - náhod. Skupina nahodilých zatížení Jméno Popis sneh EC - typ zatížení Sníh náhod. EC - typ zatížení Kat H : střechy Zatěžovací stav čís. - uzlová zatížení uzel Fx kn Fy kn Fz kn Mx knm My knm Mz knm

24 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA uzel Fx kn Fy kn Fz kn Mx knm My knm Mz knm Zatěžovací stav čís. - uzlová zatížení uzel Fx kn Fy kn Fz kn Mx knm My knm Mz knm Zatěžovací stav čís. 4 - osamělá zatížení makro typ dx exy exz X Y Z m m m síla kn 0.5 abs glo -.60 síla kn 0.95 abs glo -.60 síla kn.65 abs glo -.60 síla kn 0.5 abs glo -.60 síla kn 0.95 abs glo -.60 síla kn.65 abs glo -.60 síla kn 0.5 abs glo -.60 síla kn 0.95 abs glo -.60 síla kn.65 abs glo síla kn 0.5 abs glo síla kn 0.96 abs glo síla kn 0.5 abs glo síla kn 0.95 abs glo síla kn.65 abs glo -.60

25 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA makro typ dx exy exz X Y Z m m m 0 síla kn 0.5 abs glo síla kn 0.95 abs glo síla kn.65 abs glo -.60 síla kn 0.5 abs glo -.60 síla kn 0.95 abs glo -.60 síla kn.65 abs glo -.60 síla kn 0.5 abs glo -.60 síla kn 0.96 abs glo -.60 Zatěžovací stav čís. 5 - osamělá zatížení makro typ dx exy exz X Y Z m m m síla kn 0.5 abs glo -.84 síla kn 0.95 abs glo -.84 síla kn.65 abs glo -.84 síla kn 0.5 abs glo -.84 síla kn 0.95 abs glo -.84 síla kn.65 abs glo -.84 síla kn 0.5 abs glo -.84 síla kn 0.95 abs glo -.84 síla kn.65 abs glo síla kn 0.5 abs glo síla kn 0.96 abs glo síla kn 0.5 abs glo síla kn 0.95 abs glo síla kn.65 abs glo síla kn 0.5 abs glo síla kn 0.95 abs glo síla kn.65 abs glo -.84 síla kn 0.5 abs glo -.84 síla kn 0.95 abs glo -.84 síla kn.65 abs glo -.84 síla kn 0.5 abs glo -.84 síla kn 0.96 abs glo -.84 Kombinace Kombi Norma Stav souč.. EC - únosnost vlastná tiaž.00. EC - únosnost stále zaťaženie strechy.00. EC - únosnost náhodilé zaťaženie strechy.00. EC - únosnost 4 stále zaťaženie podhľadu.00. EC - únosnost vlastná tiaž.00. EC - únosnost stále zaťaženie strechy.00. EC - únosnost 4 stále zaťaženie podhľadu.00. EC - únosnost 5 náhodilé zaťaženie podhľadu.00. EC - únosnost vlastná tiaž.00. EC - únosnost stále zaťaženie strechy.00. EC - únosnost náhodilé zaťaženie strechy.00. EC - únosnost 4 stále zaťaženie podhľadu.00. EC - únosnost 5 náhodilé zaťaženie podhľadu EC - použitelnost vlastná tiaž EC - použitelnost stále zaťaženie strechy EC - použitelnost náhodilé zaťaženie strechy EC - použitelnost 4 stále zaťaženie podhľadu EC - použitelnost vlastná tiaž.00

26 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Kombi Norma Stav souč. 5. EC - použitelnost stále zaťaženie strechy EC - použitelnost 4 stále zaťaženie podhľadu EC - použitelnost 5 náhodilé zaťaženie podhľadu EC - použitelnost vlastná tiaž EC - použitelnost stále zaťaženie strechy EC - použitelnost náhodilé zaťaženie strechy EC - použitelnost 4 stále zaťaženie podhľadu EC - použitelnost 5 náhodilé zaťaženie podhľadu.00 Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost. :.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS4 :.5*ZS /.5*ZS /.50*ZS /.5*ZS4 :.00*ZS /.00*ZS /.50*ZS /.00*ZS4 4 :.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS4 5 :.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS4 /.50*ZS5 6 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 /.50*ZS5 7 :.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS4 8 :.5*ZS /.5*ZS /.50*ZS /.5*ZS4 9 :.00*ZS /.00*ZS /.50*ZS /.00*ZS4 0 :.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS4 /.50*ZS5 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 /.50*ZS5 :.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS4 /.5*ZS5 :.00*ZS /.00*ZS /.5*ZS /.00*ZS4 /.5*ZS5 Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost. :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 4 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 /.00*ZS5 5 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 6 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 7 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 /.00*ZS5 8 :.00*ZS /.00*ZS / 0.90*ZS /.00*ZS4 / 0.90*ZS5 Výpis nebezpečných kombinací na únosnost / : +.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS4 / : +.5*ZS+.5*ZS+.5*ZS4 / : +.00*ZS+.00*ZS+.50*ZS+.00*ZS4 4/ 6 : +.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS4+.50*ZS5 5/ : +.5*ZS+.5*ZS+.50*ZS+.5*ZS4 6/ 5 : +.5*ZS+.5*ZS+.5*ZS4+.50*ZS5 7/ : +.00*ZS+.00*ZS+.5*ZS+.00*ZS4+.5*ZS5 8/ : +.5*ZS+.5*ZS+.5*ZS+.5*ZS4+.5*ZS5 Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost / : +.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS4 / : +.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS4 / 4 : +.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS4+.00*ZS5 4/ 8 : +.00*ZS+.00*ZS+0.90*ZS+.00*ZS4+0.90*ZS5 Protokol o výpočtu. Lineární výpočet Počet D prvků Počet D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic Zatěžovací stavy ZS vlastná tiaž ZS stále zaťaženie strechy

27 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Počet D prvků Počet D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic ZS náhodilé zaťaženie strechy ZS 4 stále zaťaženie podhľadu ZS 5 náhodilé zaťaženie podhľadu Spuštění výpočtu :4 Konec výpočtu :4 Suma zatížení a reakcí. X Y Z zat. stav zatížení reakce kontakt zat. stav zatížení reakce kontakt zat. stav zatížení reakce kontakt zat. stav 4 zatížení reakce kontakt zat. stav 5 zatížení reakce kontakt Statická schéma - číslovanie uzlov Statická schéma - číslovanie prútov Statická schéma - číslovanie prierezov

28 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Síly v uzlech.zatěžovací stavy Síly v uzlech.zatěžovací stavy Osamělá zatížení.zatěžovací stavy Osamělá zatížení.zatěžovací stavy - 5 Reakce v podporách - hodnoty v uzlech. Lokální extrém Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace Skupina uzlů :/ Skupina kombinací na únosnost :/8 podpora uzel kombi Rx [kn] Rz [kn] My [knm]

29 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Reakce. Únos. kombi : / Deformace - uz na prutu(ech). Použ. kombi : / Vnitřní síly - M na prutu(ech). Únos. kombi : / Vnitřní síly - V na prutu(ech). Únos. kombi : / Posouzení EC Průřez : - B76./5 globálny extrém Vnitřní síly - N na prutu(ech). Únos. kombi : /8 Makro 6 Prut 5 B76./5 S 5 Únos. kom 8.8

30 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA NSd [kn] Vy.Sd [kn] Vz.Sd [kn] Mt.Sd [knm] My.Sd [knm] Mz.Sd [knm] Kritický posudek v místě m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka A a Imperfekce Redukční součinitel Délka.. m Součinitel vzpěru.6.00 Vzpěrná délka.9. m Kritické Eulerovo zatížení kn LTB Délka klopení. m k.00 kw.00 C.68 C 0.0 C 0.68 zatížení v těžišti POSUDEK ÚNOSNOSTI Vz 0.0 < M 0.60 < Stabilitní posudek Vzpěr.48 > Prostorový vzpěr.6 > Klopení 0.4 < Tlak + moment.4 > Tlak + klopení.8 > Posouzení EC Průřez : - B57/ globálny extrém Využitie prierezu č. Prierez nevyhovuje jeho max. využitie je,8!!! Makro 6 Prut B57/ S 5 Únos. kom 8.80 NSd [kn] Vy.Sd [kn] Vz.Sd [kn] Mt.Sd [knm] My.Sd [knm] Mz.Sd [knm]

31 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA - - Kritický posudek v místě.9 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost.0.78 Vzpěr. křivka A a Imperfekce Redukční součinitel Délka.9.9 M Součinitel vzpěru..00 Vzpěrná délka.59.9 M Kritické Eulerovo zatížení Kn LTB Délka klopení.9 m k.00 kw.00 C.99 C 0.5 C 0.94 zatížení v těžišti POSUDEK ÚNOSNOSTI Vz < M 0.04 < Stabilitní posudek Vzpěr.68 > Prostorový vzpěr.78 > Klopení 0.04 < Tlak + moment.7 > Tlak + klopení.80 > Využitie prierezu č. Prierez nevyhovuje jeho max. využitie je,80!!! Posouzení EC Průřez : - CHS(cf)48./.0 globálny extrém Makro Prut 6 CHS(cf)48./.0 S 5 Únos. kom NSd [kn] Vy.Sd [kn] Vz.Sd [kn] Mt.Sd [knm] My.Sd [knm] Mz.Sd [knm] Kritický posudek v místě. m

32 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA - - LTB Délka klopení. m k.00 kw.00 C.70 C C 0.68 zatížení v těžišt POSUDEK ÚNOSNOSTI N 0.4 < Vz < M 0.0 < Stabilitní posudek Klopení 0.0 < Tlak + moment 0.0 < Tlak + klopení 0.0 < Využitie prierezu č. Posouzení EC Průřez : 4 - FLB500/8 globálny extrém Prierez vyhovuje jeho max. využitie je 0,4!!! Makro 5 Prut 0 FLB500/8 S 5 Únos. kom NSd [kn] Vy.Sd [kn] Vz.Sd [kn] Mt.Sd [knm] My.Sd [knm] Mz.Sd [knm] Kritický posudek v místě m Parametry vzpěru yy zz typ neposuvné posuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka c c Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn LTB Délka klopení 0.6 m k.00 kw.00 C.70

33 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA - - LTB C C 0.68 zatížení v těžišti POSUDEK ÚNOSNOSTI Vz 0.0 < M 0.0 < Stabilitní posudek Vzpěr 0.0 < Prostorový vzpěr 0.0 < Klopení 0.05 < Tlak + moment 0.0 < Tlak + klopení 0.07 < Prierez vyhovuje jeho max. využitie je 0,07!!! A4. OCEĽOVÝ STREŠNÝ VäZNÍK NAD JAVISKOM Posúdenie jednotlivých konštrukčných častí existujúceho oceľového väzníka nad javiskom strechy zadnej časti objektu Kultúrneho domu je vykonané podľa platných slovenských technických noriem STN EN. Geometrické usporiadanie konštrukčných častí posudzovaného väzníka bolo prevzaté zo zamerania, ako aj z vykonaných prieskumných sond overujúcich hrúbky materiálu použitých oceľových trubiek, ako aj polohy existujúcich stropných trámov a strešných väzníc. Ich reakcie pôsobiace na posudzovaný oceľový väzník sú prevzaté z kapitoly A a A. Vzájomné stykovanie oceľových konštrukčných častí posudzovaného väzníka je tvorené priebežnými kútovými zvarmi, preto jeho statickú schému uvažujeme ako rovinný rám s tuhými stykmi, schopnými prenášať momentové namáhania. Zaťažovací stav č. - Stále zaťaženie vlastnou váhou : Toto zaťaženie si vypočíta program sám na základe jednotlivých zadaných prierezov γf =,5 Zaťažovací stav č. - Stále zaťaženie strechy : Je tvorené dvojnásobnými reakciami vlastnej tiaže a ostatného stáleho zaťaženia existujúcich drevených strešných väzníc, prevzatých z ich strojného výpočtu (viď. kapitola A). Vnútorné strešné väznice P N stále =. (0,07 + 0,0) = 0,40 kn γf =,5 Krajné strešné väznice pri okape a pri hrebeni strechy P N stále = 0,7. P N stále = 0,7. 0,40 = 0,8 kn γf =,5 Zaťažovací stav č. - Náhodilé zaťaženie strechy snehom : Je tvorené dvojnásobnými reakciami náhodilého zaťaženia existujúcich drevených strešných väzníc, prevzatých z ich strojného výpočtu (viď. kapitola A). Vnútorné strešné väznice P N náhod =.,0 =,60 kn γf =,5 Krajné strešné väznice pri okape a pri hrebeni strechy P N náhod = 0,7. P N náhod = 0,7.,60 =,84 kn γf =,5

34 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Zaťažovací stav č.4 - Stále zaťaženie konštrukcie podhľadu : Je tvorené dvojnásobnými reakciami vlastnej tiaže a ostatného stáleho zaťaženia existujúcich drevených stropných trámov stropu nad javiskom, prevzatých z ich strojného výpočtu (viď. kapitola A). Drevené stropné trámy P N stále =. (0,07 +,50) =,640 kn γf =,5 Zaťažovací stav č.5 - Náhodilé zaťaženie konštrukcie podhľadu : Je tvorené dvojnásobnými reakciami náhodilého zaťaženia existujúcich drevených stropných trámov stropu nad javiskom, prevzatých z ich strojného výpočtu (viď. kapitola A). Drevené stropné trámy P N náhod =. 0,90 =,840 kn γf =,5 Statická schéma posudzovaného oceľového strešného väzníka : Statická schéma posudzovaného oceľového strešného väzníka nad javiskom je tvorená proste podopretým rovinným rámom s tuhými spojmi, zaťaženým jeho vlastnou tiažou a vyššie popísanými zvislými reakciami od do neho uložených drevených strešných väzníc a stropných trámov konštrukcie existujúceho podhľadu. Tvar a konštrukčné prevedenie väzníka nad javiskom je totožný s oceľovým väzníkom nad spoločenskou sálou, preto nie je potrebné uvázať jeho geometriu a prierezy jeho jednotlivých konštrukčných častí. Mení sa iba stále zaťaženie dolného pásu od inej skladby existujúcej stropnej konštrukcie, t.j. zaťažovací stav č. 4. Ostatné zaťažovacie stavy sú totožné s oceľovým väzníkom nad spoločenskou sálou. Polohy strešných väzníc a drevených stropných trámov konštrukcie existujúceho podhľadu boli prevzaté zo zamerania a z vykonaných prieskumných sond. Statický výpočet posudzovaného oceľového strešného väzníka : Je vykonaný priloženým strojným výpočtom programu IDA NEXIS, z ktorého vyplýva, že tento na viacerých miestach výrazne nevyhovuje požadovanému stálemu a náhodilému zaťaženiu, ako aj ich vzájomným kombináciám. Zatěžovací stav čís. 4 - osamělá zatížení makro typ dx exy exz X Y Z m m m síla kn 0.5 abs glo -.64 síla kn 0.95 abs glo -.64 síla kn.65 abs glo -.64 síla kn 0.5 abs glo -.64 síla kn 0.95 abs glo -.64 síla kn.65 abs glo -.64 síla kn 0.5 abs glo -.64 síla kn 0.95 abs glo -.64 síla kn.65 abs glo síla kn 0.5 abs glo síla kn 0.96 abs glo síla kn 0.5 abs glo síla kn 0.95 abs glo síla kn.65 abs glo síla kn 0.5 abs glo síla kn 0.95 abs glo síla kn.65 abs glo -.64 síla kn 0.5 abs glo -.64

35 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA makro typ dx exy exz X Y Z m m m síla kn 0.95 abs glo -.64 síla kn.65 abs glo -.64 síla kn 0.5 abs glo -.64 síla kn 0.96 abs glo -.64 Kombinace Kombi Norma Stav souč.. EC - únosnost vlastná tiaž.00. EC - únosnost stále zaťaženie strechy.00. EC - únosnost náhodilé zaťaženie strechy.00. EC - únosnost 4 stále zaťaženie podhľadu.00. EC - únosnost vlastná tiaž.00. EC - únosnost stále zaťaženie strechy.00. EC - únosnost 4 stále zaťaženie podhľadu.00. EC - únosnost 5 náhodilé zaťaženie podhľadu.00. EC - únosnost vlastná tiaž.00. EC - únosnost stále zaťaženie strechy.00. EC - únosnost náhodilé zaťaženie strechy.00. EC - únosnost 4 stále zaťaženie podhľadu.00. EC - únosnost 5 náhodilé zaťaženie podhľadu EC - použitelnost vlastná tiaž EC - použitelnost stále zaťaženie strechy EC - použitelnost náhodilé zaťaženie strechy EC - použitelnost 4 stále zaťaženie podhľadu EC - použitelnost vlastná tiaž EC - použitelnost stále zaťaženie strechy EC - použitelnost 4 stále zaťaženie podhľadu EC - použitelnost 5 náhodilé zaťaženie podhľadu EC - použitelnost vlastná tiaž EC - použitelnost stále zaťaženie strechy EC - použitelnost náhodilé zaťaženie strechy EC - použitelnost 4 stále zaťaženie podhľadu EC - použitelnost 5 náhodilé zaťaženie podhľadu.00 Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost. :.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS4 :.5*ZS /.5*ZS /.50*ZS /.5*ZS4 :.00*ZS /.00*ZS /.50*ZS /.00*ZS4 4 :.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS4 5 :.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS4 /.50*ZS5 6 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 /.50*ZS5 7 :.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS4 8 :.5*ZS /.5*ZS /.50*ZS /.5*ZS4 9 :.00*ZS /.00*ZS /.50*ZS /.00*ZS4 0 :.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS4 /.50*ZS5 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 /.50*ZS5 :.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS /.5*ZS4 /.5*ZS5 :.00*ZS /.00*ZS /.5*ZS /.00*ZS4 /.5*ZS5 Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost. :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 4 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 /.00*ZS5 5 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 6 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 7 :.00*ZS /.00*ZS /.00*ZS4 /.00*ZS5

36 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA :.00*ZS /.00*ZS / 0.90*ZS /.00*ZS4 / 0.90*ZS5 Výpis nebezpečných kombinací na únosnost / : +.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS4 / : +.5*ZS+.5*ZS+.5*ZS4 / : +.00*ZS+.00*ZS+.50*ZS+.00*ZS4 4/ 6 : +.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS4+.50*ZS5 5/ : +.5*ZS+.5*ZS+.50*ZS+.5*ZS4 6/ 5 : +.5*ZS+.5*ZS+.5*ZS4+.50*ZS5 7/ : +.00*ZS+.00*ZS+.5*ZS+.00*ZS4+.5*ZS5 8/ : +.5*ZS+.5*ZS+.5*ZS+.5*ZS4+.5*ZS5 Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost / : +.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS4 / : +.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS4 / 4 : +.00*ZS+.00*ZS+.00*ZS4+.00*ZS5 4/ 8 : +.00*ZS+.00*ZS+0.90*ZS+.00*ZS4+0.90*ZS5 Protokol o výpočtu. Lineární výpočet Počet D prvků Počet D prvků Počet uzlů sítě Počet rovnic Zatěžovací stavy ZS vlastná tiaž ZS stále zaťaženie strechy ZS náhodilé zaťaženie strechy ZS 4 stále zaťaženie podhľadu ZS 5 náhodilé zaťaženie podhľadu Spuštění výpočtu :44 Konec výpočtu :44 Suma zatížení a reakcí. X Y Z zat. stav zatížení reakce kontakt zat. stav zatížení reakce kontakt zat. stav zatížení reakce kontakt zat. stav 4 zatížení reakce kontakt zat. stav 5 zatížení reakce kontakt

37 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Statická schéma - číslovanie uzlov Statická schéma - číslovanie prútov 4 4 Statická schéma - číslovanie prierezov Síly v uzlech.zatěžovací stavy Síly v uzlech.zatěžovací stavy Osamělá zatížení.zatěžovací stavy - 4

38 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Osamělá zatížení.zatěžovací stavy - 5 Reakce v podporách - hodnoty v uzlech. Lokální extrém Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace Skupina uzlů :/ Skupina kombinací na únosnost :/8 podpora uzel kombi Rx [kn] Rz [kn] My [knm] Deformace - uz na prutu(ech). Použ. kombi : / Vnitřní síly - M na prutu(ech). Únos. kombi : / Vnitřní síly - V na prutu(ech). Únos. kombi : /8-8.4

39 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA Posouzení EC Průřez : - B76./5 globálny extrém Vnitřní síly - N na prutu(ech). Únos. kombi : /8 Makro Prut B76./5 S 5 Únos. kom 8.4 NSd [kn] Vy.Sd [kn] Vz.Sd [kn] Mt.Sd [knm] My.Sd [knm] Mz.Sd [knm] Kritický posudek v místě LTB Délka klopení.0 m k.00 kw.00 C.0 C.58 C 0.75 m zatížení v těžišti POSUDEK ÚNOSNOSTI N 0.84 < Vz 0. < M.4 > Stabilitní posudek Klopení 0.60 < Tlak + moment 0.60 < Tlak + klopení 0.60 < Využitie prierezu č. Prierez nevyhovuje jeho max. využitie je,4!!! Posouzení EC Průřez : - B57/ globálny extrém Makro 6 Prut B57/ S 5 Únos. kom 8.

40 TEL REG. ČÍSLO: 0077 * A * - INVESTOR: Mesto TRNAVA NSd [kn] Vy.Sd [kn] Vz.Sd [kn] Mt.Sd [knm] My.Sd [knm] Mz.Sd [knm] Kritický posudek v místě.9 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost.0.78 Vzpěr. křivka A a Imperfekce Redukční součinitel Délka.9.9 m Součinitel vzpěru..00 Vzpěrná délka.59.9 m Kritické Eulerovo zatížení kn LTB Délka klopení.9 m k.00 kw.00 C.07 C 0.8 C 0.94 zatížení v těžišti POSUDEK ÚNOSNOSTI Vz < M 0.05 < Stabilitní posudek Vzpěr.98 > Prostorový vzpěr. > Klopení 0.04 < Tlak + moment.0 > Tlak + klopení. > Využitie prierezu č. Prierez nevyhovuje jeho max. využitie je,!!! Posouzení EC Průřez : - CHS(cf)48./.0 globálny extrém Makro Prut 6 CHS(cf)48./.0 S 5 Únos. kom NSd [kn] Vy.Sd [kn] Vz.Sd [kn] Mt.Sd [knm] My.Sd [knm] Mz.Sd [knm]

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova avrh a posudenie mosta: -00 D1 Hubova-Ivachnova 1. Materiálové charakteristiky: BETO: C 30/37 B35 B 400 - objemova tiaz zelezobetonu ρ b := 5 k m - dovolene namahanie betonu v σ bc := 8. MPa HLAVE ZATAZEIE

Διαβάστε περισσότερα

KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SO01-2 STATICKÝ POSUDOK SAPORT KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SAPORT s.r.o. Chotárna 270/15 911 05 Trenčín tel. 0905 / 606 801 email: info@saport.sk web: www.saport.sk STAVBA : Kompostáreň Kysucké Nové

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 2012-AF30 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΔΕΛΑΒΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ). 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ZOZNAM PRÍLOH OPTIMAL 539

ZOZNAM PRÍLOH OPTIMAL 539 ZOZAM PRÍLOH OPTIMAL 539 Textová časť Súhrnná technická správa Arch. stavebné riešenie Aproximatívny rozpočet Protipožiarna bezpečnosť stavby Energetické posúdenie Technická správa - Statika Statický stavby

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

stavba : Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov. Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a 4. B.1

stavba : Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov. Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a 4. B.1 Ing. Anton V Y S K O Č číslo oprávnenia autorizovaný stavebný inžinier 0019 * A * 2-1,4 Toryská 34, 821 07 Bratislava 0019 * A * 3-1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Γενικά Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στη στατική μελέτη για τη κατασκευή πρότυπου συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων. 2. Ισχύοντες κανονισμοί Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

2013 AF/009b ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΛΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

2013 AF/009b ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΛΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 2013 AF/009b ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΛΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΟΕ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Návod k programu POROTHERM 2010

Návod k programu POROTHERM 2010 Návod k programu POROTHER 200 Overenie odolnosti murovaného prvku (stena, pilier) z murovacích prvkov POROTHER podľa STN EN 996-- Rez - N d d hd Stena Pilier t t b b=m m 2 w w h /2 h /2 h w m 2 N d N md

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ DΕLΤΑ VERENIKI

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ DΕLΤΑ VERENIKI ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ DΕLΤΑ VERENIKI Μελέτη Δ. Τ. Βενετσάνου Π.Α. Μακρή ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή... 3 1. Γενικά... 4 2. Διατομές... 5 3. Φορτία... 6 4. Επίλυση Με Τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ NORMA NA MECHANICKÉ KOTVENIE ETICS

TECHNICKÁ NORMA NA MECHANICKÉ KOTVENIE ETICS TECHNICKÁ NORMA NA MECHANICKÉ KOTVENIE ETICS Peter Briatka 1 Technický a skúšobný ústav stavebný Studená 3, 821 04 Bratislava e-mail: briatka@tsus.sk Abstrakt Slovenský a český stavebný trh a zvyklosti

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Διάμετρος διατομής υλικά: f (N/mm 2 ) 6 Χάλυβας 2 235 Σκυρόδεμα 2 2 Διατομή Χάλυβα: 12 Χάλυβας Ο/Σ 3 section 355,6x5, συντελεστές ασφαλείας: D (mm) 355,6 γ a = 1, t (mm) 5, γ c = 1,5 A a (cm 2 ) 55,1 γ

Διαβάστε περισσότερα

FEDRA-τοιχοποιία ιαστασιολόγηση Στέγης µε Ευρωκώδικα 5 σελ-1

FEDRA-τοιχοποιία ιαστασιολόγηση Στέγης µε Ευρωκώδικα 5 σελ-1 FEDRA-τοιχοποιία ιαστασιολόγηση Στέγης µε Ευρωκώδικα 5 σελ-1 2 2 4 5 6 7 1.50 1 8 9 3 1 5 4 6 3 1.50 6.00 Τεχνική Περιγραφή Τρόπος Κατασκευής Ξύλινη στέγη, από ζευκτά ξυλεία C14. Τύπος ζευκτού όπως το

Διαβάστε περισσότερα

Δύνονται το μϋτρο ελαςτικότητασ Ε=70GPa, η διατομό των ρϊβδων Α=2cm 2 και ο ςυντελεςτόσ θερμικόσ διαςτολόσ α=23*10-6 / ο C.

Δύνονται το μϋτρο ελαςτικότητασ Ε=70GPa, η διατομό των ρϊβδων Α=2cm 2 και ο ςυντελεςτόσ θερμικόσ διαςτολόσ α=23*10-6 / ο C. 1 E.M.Π. - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ - 17/06/2013 ΘΕΜΑ 1 ο Ο ςυμμετρικόσ επύπεδοσ φορϋασ ΑΒ ςτηρύζεται με κυλύςεισ ςτα ςημεύα Α και Β και με τισ δύο ελαςτικϋσ ρϊβδουσ (1) και (2) ςτιβαρότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu.

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Kompleksna analiza Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o. Vajnorská 134/A, P.O.BOX 68, Bratislava 3 tel.: 02/ , fax: 02/ OPTIMAL 539

EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o. Vajnorská 134/A, P.O.BOX 68, Bratislava 3 tel.: 02/ , fax: 02/ OPTIMAL 539 Vajnorská 134/A, P.O.BOX 68, 832 07 Bratislava 3 tel.: 02/4445 85 49, fax: 02/4445 85 52 OPTIMAL 539 SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA / A R C H I T E K T Ú R A / MIESTO STAVBY : INVESTOR : HLAVNÝ PROJEKTANT

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2013 AF/009 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ : ΕΛΑΒΕΡΙ ΗΣ DEAL ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΦΩΤΙΑ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany.

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany. SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU www.prefastav.sk Obsah O FIRME... 3 PREFA PODLUŽANY... 4 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 7 m 3... 5 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 10 m 3... 6 VODOTESNÁ KRABICOVÁ ŽUMPA 20m 3,

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583 Υποέργο 11: 3D Προσομοίωση της κατεργασίας της διάτρησης, βασισμένη στον προγραμματισμό συστήματος CAD Παραδοτέο του Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Keramický polomontovaný strop

Keramický polomontovaný strop Keramický polomontovaný strop 3.1.1 Všeobecná charakteristika Keramický polomontovaný strop je zložený z keramických nosníkov s priestorovou ou KNPV a keramických stropných vložiek KSV TermoBRIK. Výhodou

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF 6720616592.00-1.SD Ορθοστάτης για επίπεδους συλλέκτες Solar 3000 TF / Solar 4000 TF GR Οδηγίες συναρμολόγησης για τον ειδικό 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 3

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecná charakteristika stropného systému Ipeľských tehelní (IT) Príklady vytvorenia otvorov v strope a vytvorenie konzol pre balkóny

Všeobecná charakteristika stropného systému Ipeľských tehelní (IT) Príklady vytvorenia otvorov v strope a vytvorenie konzol pre balkóny Všeobecná charakteristika stropného systému Ipeľských tehelní (IT) Polomontovaný keramický stropný systém IT je súčasťou kompletného tehlového systému BRITTERM. Príklady vytvorenia otvorov v strope a vytvorenie

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (σε αντιστοιχία με το σύγγραμμα «απλά βήματα στην εδαφομηχανική» των ιδίων συγγραφέων) Καθ. Β. Χρηστάρας & Δρ. Μ. Χατζηαγγέλου Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Τμ. Γεωλογίας - ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. Στο φορέα του σχήματος ζητούνται να χαραχθούν τα διαγράμματα M, Q, N. (3 μονάδες)

ΘΕΜΑ 1. Στο φορέα του σχήματος ζητούνται να χαραχθούν τα διαγράμματα M, Q, N. (3 μονάδες) ΘΕΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο φορέα του σχήματος ζητούνται να χαραχθούν τα διαγράμματα M, Q, N. (3 μονάδες) ΕΠΙΛΥΣΗ: Ο φορέας χωρίζεται στα τμήματα Α και Β. Το τμήμα Α είναι τριαρθρωτό τόξο. Απομονώνοντας το Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΞΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ BURNIT WBS ΑΡ.ΣΕΙΡΑΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΞΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ BURNIT WBS ΑΡ.ΣΕΙΡΑΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΞΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ BURNIT WBS ΑΡ.ΣΕΙΡΑΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ: Περιεχόμενο 1. Επεξήγηση των συμβόλων και οδηγίες ασφαλείας...... 3 1.1. Επεξήγηση των συμβόλων......

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN 73 0540 (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 Ι ΦΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α. Μόνιμα Ειδικό βάρος Ο. Σ.... 2.4 t/m3 Επικάλυψη δαπέδων... 100 kg/m2 Επικάλυψη δώματος...

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOLOĎOVÁ HALA S MOSTOVÝM ŽERIAVOM

JEDNOLOĎOVÁ HALA S MOSTOVÝM ŽERIAVOM ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE STAVEBNÁ FAKULTA Katedra stavebných konštrukcií a mostov Ing. Jaroslav Odrobiňák JEDNOLOĎOVÁ HALA S MOSTOVÝM ŽERIAVOM (Učebná pomôcka) Žilina, 00 (oprava 004) OBSAH 1 VŠEOBECNÉ

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012 Energetická certifikácia budov Konzultačná a projekčná činnosť v oblasti stavebnej fyziky PROJEKTOVÉ HODNOTENIE podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2 08 0921. Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης

EN 1504-2 08 0921. Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 21/02/2014 (v1) Κωδικός: 07.09.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000310000048 EN 1504-2 08 0921 Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ, ME ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ, ME ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛITIKΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ, ME ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΓΙΩΝΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 18/06/2015 (v2) Κωδικός: 08.05.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000080 EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3 13 0546 Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Β Πρόχειρες σημειώσεις

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Β Πρόχειρες σημειώσεις ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Β Μιγαδική ανάλυση Μέρος Β Πρόχειρες σημειώσεις Παράγωγος συνάρτησης μιγαδικής μεταβλητής Πριν ορίσουμε την παράγωγο μιας μιγαδικής συνάρτησης f(z) θα σταθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζουμε την τυπική πολυδιάστατη κανονική, σαν την κατανομή του τυχαίου (,, T ( ) μεταξύ τους ανεξάρτητα. Τότε

Ορίζουμε την τυπική πολυδιάστατη κανονική, σαν την κατανομή του τυχαίου (,, T ( ) μεταξύ τους ανεξάρτητα. Τότε Η πολυδιάστατη κανονική κατανομή Ορίζουμε την τυπική πολυδιάστατη κανονική, σαν την κατανομή του τυχαίου (,, διανύσματος X X X ), όπου X ~ N (,) και όλα τα X μεταξύ τους ανεξάρτητα Τότε ( ) (,, ) (, )

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Obklady konštrukcií. Obklady drevených stĺpov Obklady drevených nosníkov

Obklady konštrukcií. Obklady drevených stĺpov Obklady drevených nosníkov Obklady konštrukcií Obklady oceľových konštrukcií Obklady oceľových stĺpov doskami Ridurit............... 6.0.0 Obklady oceľových nosníkov doskami Ridurit............ 6.0.20 Obklady oceľových stĺpov............................

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2014 (v1) Κωδικός: 10.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000144 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VYHLÁSENIE O PARAMETROCH DoP Nr. 803

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VYHLÁSENIE O PARAMETROCH DoP Nr. 803 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VYHLÁSENIE O PARAMETROCH DoP Nr. 803 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 58385.10 2. Typ: HELUZ FAMILY 38 2in1 Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισαγωγή στα φαινόµενα µεταφοράς µάζας (mass transfer)

2. Εισαγωγή στα φαινόµενα µεταφοράς µάζας (mass transfer) 2. Εισαγωγή στα φαινόµενα µεταφοάς µάζας (mass trasfer) 2.1. Εισαγωγή Όταν νεό σε υγή κατάσταση εκτίθεται σε εύµα ξηού αέα, τότε δηµιουγείται ένα στώµα αέα µε σχετικά µεγάλη συγκέντωση σε ατµό κοντά στην

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 005 12 0836.

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 005 12 0836. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.01.080 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010915205000000014 Sikalastic -612 ETAG 005 12 0836 Sikalastic -612 Ενός συστατικού, πολυουρεθανική,

Διαβάστε περισσότερα

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 2 1 2 3 4 5 0.24 0.24 4.17 4.17 6 a m a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 7 max min m a r 8 9 1 ] ] S [S] S [S] 2 ] ] S [S] S [S] 3 ] ] S

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συστήματος

Πληροφορίες Συστήματος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 24/7/2014 (v2) Κωδικός: 03.02.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010020000043 Sikalastic -152 EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 13 0546 01599 Sikalastic -152

Διαβάστε περισσότερα

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti

5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti ČASŤ 5 DIEL 2 KAPITOLA 3 str. 1 5/2.3 Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti Dimenzovanie podľa dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti principiálne vychádza z dovolenej prevádzkovej teploty jadier

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Ενισχύσεις Κατασκευών στο Πλαίσιο του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και των Ευρωκωδίκων

Αποτίµηση και Ενισχύσεις Κατασκευών στο Πλαίσιο του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και των Ευρωκωδίκων Με την υποστήριξη τουτεε/π.τ. Ευβοίας Ηµερίδα: ιερεύνηση, Προστασία και Ενισχύσεις Κατασκευών Σκυροδέµατος Αποτίµηση και Ενισχύσεις Κατασκευών στο Πλαίσιο του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και των Ευρωκωδίκων καθ. ΣτέφανοςΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Για τον ορισμό της ισχύος θα χρησιμοποιηθεί η παρακάτω διάταξη αποτελούμενη από ένα κύκλωμα Κ και μία πηγή Π:

Για τον ορισμό της ισχύος θα χρησιμοποιηθεί η παρακάτω διάταξη αποτελούμενη από ένα κύκλωμα Κ και μία πηγή Π: 1. Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα ορίζεται ως ο ρυθμός μιας συνισταμένης κίνησης φορτίων. Δηλαδή εάν στα άκρα ενός μεταλλικού αγωγού εφαρμοστεί μια διαφορά δυναμικού, τότε το παραγόμενο ηλεκτρικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Heraklith C akustická doska. Dekoratívny obklad

Heraklith C akustická doska. Dekoratívny obklad Heraklith C akustická doska Dekoratívny obklad Akustický obkladový systém Heraklith Certifikát ES: K1-0751-CPD-222.0-01-01/10 Kód označenia výrobku: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)200-Cl1 AKUSTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία 0 3 10 71 < < 3 1 7 ; (y k ) 0 LU n n M (2; 4; 1; 2) 2 n 2 = 2 2 n 2 n 2 = 2y 2 n n ' y = x [a; b] [a; b] x n = '(x n 1 ) (x n ) x 0 = 0 S p R 2 ; S p := fx 2 R 2 : kxk p = 1g; p = 1; 2; 1 K i

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης για διάστρωση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, κατηγορίας C2TE βάσει ΕΝ 12004

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης για διάστρωση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, κατηγορίας C2TE βάσει ΕΝ 12004 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/11/2013 (v1) Κωδικός: 10.04.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 01 03 06 02 001 0 000122 SikaCeram -205 Large EN 12004 13 SikaCeram -205 Large Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH A POSÚDENIE SKLADBY VOZOVKY

NÁVRH A POSÚDENIE SKLADBY VOZOVKY NÁVRH A POSÚDENIE SKLADBY VOZOVKY cesta III/520006 a MK v obci Novoť. Akcia : Investor : Obecný úrad Novoť Miesto : k.ú. Novoť, okres Námestovo Obsah 1. Úvod 2. Použité podklady 3. Popis konštrukcie vozovky

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách

Διαβάστε περισσότερα

3. prednáška. Komplexné čísla

3. prednáška. Komplexné čísla 3. predáška Komplexé čísla Úvodé pozámky Vieme, že existujú také kvadratické rovice, ktoré emajú riešeie v obore reálych čísel. Študujme kvadratickú rovicu x x + 5 = 0 Použitím štadardej formule pre výpočet

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 08/02/2012 Κωδικός: 2012.06.04.020 Sikagard -720 EpoCem 3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Μιγαδικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης

Σηµειώσεις Μιγαδικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Σηµειώσεις Μιαδικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηρακλειο Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1. Εισαωικά 5 Η αλεβρική δοµή 5 Η τοπολοική δοµή τού 6 Το εκτεταµένο µιαδικό επίπεδο 7 Συνεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ I. Διαγράμματα M, Q, N Ισοστατικών Δοκών

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ I. Διαγράμματα M, Q, N Ισοστατικών Δοκών Τ.Ε.Ι. ΘΗΝΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΩΝ ΕΦΡΜΟΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΤΙΚΗΣ I ιαγράμματα M, Q, N Ισοστατικών οκών Κόκκινος Τριαντ., Ph.D. εκέμβριος 2010 σκήσεις Στατικής I 1 Άσκηση 1 60 N/m 180

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό κονίαμα για στεγανοποίηση και τελικό φινίρισμα κολυμβητικών δεξαμενών

Ειδικό κονίαμα για στεγανοποίηση και τελικό φινίρισμα κολυμβητικών δεξαμενών Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/12/2013 (v1) Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010010000024 Κωδικός: 03.06.020 Katymper Piscine Ειδικό κονίαμα για στεγανοποίηση και τελικό φινίρισμα κολυμβητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1-12134 -ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ 210-5757255

Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1-12134 -ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ 210-5757255 ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - -ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ ΗΛ 0-77 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B 4 Εργο και Ενέργεια 4.1 Εργο σε µία διάσταση Το έργο µιας σταθερής δύναµης F x, η οποία ασκείται σε ένα σώµα που κινείται σε µία διάσταση x, ορίζεται ως W = F x x Εργο ύναµης = ύναµη Μετατόπιση Εχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Zona ind. SPIP. Via Ugozzolo. Strada Traversante Pedrignano. Via Burla

Zona ind. SPIP. Via Ugozzolo. Strada Traversante Pedrignano. Via Burla COLORNO Via urla Via Forlanini Zona ind SPIP uscita PRM ST / PRM CNTRO uscita PRM ST / PRM CNTRO Strada solana Via Paradigna Zona indd SPIP MILNO 1 MILNO-OLOGN OLOGN Via Ugozzolo Via urla Strada Traversante

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

MASTERSEAL 689 Ελαστομερής πολυουρική μεμβράνη για τη στεγανοποίηση υδραυλικών κατασκευών

MASTERSEAL 689 Ελαστομερής πολυουρική μεμβράνη για τη στεγανοποίηση υδραυλικών κατασκευών MASTERSEAL 689 Ελαστομερής πολυουρική μεμβράνη για τη στεγανοποίηση υδραυλικών κατασκευών Ορισμός του υλικού Το MASTERSEAL 689 είναι ένα πολυουρικό ελαστομερές, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1.

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1. Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA... Παραδοχές - Φορτία Ονομασία Εργου-Μελέτης Διεύθυνση έργου Μηχανικός Μελετητής Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μηχανικός Α... Γενικά Χαρακτηριστικά Κτιρίου Οροφοι Οροφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΙ. Δοκοί, Πλαίσια, Δικτυώματα, Γραμμές Επιρροής και Υπερστατικοί Φορείς

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΙ. Δοκοί, Πλαίσια, Δικτυώματα, Γραμμές Επιρροής και Υπερστατικοί Φορείς ΤΧΝΟΛΟΙΚΟ ΚΠΑΙΥΤΙΚΟ ΙΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΧΝΟΛΟΙΚΩΝ ΦΑΡΜΟΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΑΣΚΗΣΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΙ οκοί, Πλαίσια, ικτυώματα, ραμμές πιρροής και Υπερστατικοί Φορείς, Ph.D. Μάρτιος 11 Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Φύλλο Ιδιοτήτων Έκδοση 12/04/2012 Κωδικός: 2012.03.04.050 Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Περιγραφή Η είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P) με στρώση ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

2x 2 y. f(y) = f(x, y) = (xy, x + y)

2x 2 y. f(y) = f(x, y) = (xy, x + y) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εστω f : R R η συνάρτηση με τύπο y + x sin 1, για y 0, f(x, y) = y 0, για y = 0. (α) Να αποδειχθεί οτι lim f(x, y) = 0. (x,y) (0,0) (β) Να αποδειχθεί οτι το lim(lim f(x, y)) δεν

Διαβάστε περισσότερα