Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου Αριθμός Απόφασης 187/2012 Θέμα 8 ο : Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: α) «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Δ. Βάρους», β) «Επισκευή Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου», γ) «Επισκευή Συντήρηση-Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοπουλίου», δ) «Κατασκευή αντλιοστασίου στην δημοτική έκταση Τ.Δ.Κορνού», ε) «Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο Δ.Δ. Κοντοπουλίου», στ) «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Ρωμανού και Τ.Δ. Λύχνων», ζ) «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης από οικόπεδο Γκιργκίνη μέχρι οικία Β. Τσαντλογιάννη Τ.Δ. Λιβαδοχωρίου», η) «Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικία Παυλίδη μέχρι παλιά δεξαμενή Τ. Δ. Νέας Κούταλης», θ) «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Κοντιά Πορτιανού-Καλλιθέας-Λιβαδοχωρίου». Σήμερα την 25 η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του τέως Επαρχιακού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ύστερα από την 14360/ πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Αδαμίδης Κωνσταντίνος 1. Σκαμάγκης Αθανάσιος 2. Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα 2. Κουκουλήθρας Στυλιανός 3. Μπουλώτης Δημήτριος 4. Κατσανέρη Δέσποινα 5. Λυριστής Παράσχος 6. Κουκούμης Ευστράτιος 7. Κυριαζής Παλαιολόγος 8. Μαρινάκης Δημήτριος 9. Βουλγαράκης Δημήτριος 10. Αγάπιος Κωνσταντίνος 11. Κωνσταντάρας Σωτήριος 12. Μοσχάκης Νικόλαος 13. Χατζόγλου Σπυρίδων 14. Τσανταρλιώτης Παναγιώτης 15. Πλαφαδέλλης Ευάγγελος 16. Τριβόλας Τριαντάφυλλος 17. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 18. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή 19. Κριαρής Αγοραστός 20. Μπανάβου Μάλαμα 21. Ψυχούδης Βασίλειος 22. Πανταζής Σαράντης 23. Σακαρίκος Γεώργιος 24. Σαρδιανός Αθανάσιος 25. Πινάκος Δημήτριος

2 Ο Δήμαρχος κ.χατζηδιαμαντής Αντώνης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Προσκλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων, από τους οποίους ήταν παρόντες : 1. Από την Τοπική Κοινότητα Βάρους ο κ. Κριθαρέλλης Βασίλειος. 2. Από την Τοπική Κοινότητα Ατσικής ο κ. Τραντής Κωνσταντίνος. 3. Από την Τοπική Κοινότητα Ρουσσοπουλίου ο κ. Στενός Γεώργιος. 4. Από την Τοπική Κοινότητα Κοντιά η κ. Γιαννάκη Πελαγία. 5. Από την Τοπική Κοινότητα Πορτιανού η κ. Γεροντάρα Ελένη. 6. Από την Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης η κ. Γεώργα Ελεονόρα. 7. Από την Τοπική Κοινότητα Κάσπακα η κ. Σπυριδάκη Δέσποινα. 8. Από την Τοπική Κοινότητα Σαρδών ο κ. Καρακίτσος Ευάγγελος. 9. Από την Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας ο κ.κοβιός Φώτιος Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των είκοσι πέντε (25) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά την διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία του 1 ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος,αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπουλώτης. Μετά τη συζήτηση του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κριαρής Αγοραστός. Μετά τη συζήτηση του 4 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.τριβόλας Τριαντάφυλλος, κ.σακαρίκος Γεώργιος, κ.χατζόγλου Σπυρίδων και κ. Πινάκος Δημήτριος. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8 ο θέµα της ημερήσιας διάταξης, προς τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου κ. Χρυσάφη Αθανάσιου, η οποία αναφέρει τα εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΒΑΡΟΥΣ». (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 41/2010) Για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Δ. Βάρους». (αρ. μελέτης 41/2010) συντάχθηκε από Μηχανικό της ΤΥΔΚ Λέσβου και θεωρήθηκε από την ΤΥΔΚ Λέσβου η μελέτη με αριθμ. 41/2010, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. (χρηματοδότηση, ΣΑΤΑ Δ. Ατσικής ). Το έργο δημοπρατήθηκε στις 31/08/2010 και μειοδότης αναδείχθηκε o κ.βουλγαροπουλοσ ΣΑΒΒΑΣ Ε.Δ.Ε με έκπτωση 04%.Το έργο ανατέθηκε στον μειοδότη με την αριθ.120/2010 απόφαση του Δ.Ε. Δ. Ατσικής. Στις 20/09/2010 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,65 (χωρίς το ΦΠΑ ). Επιβλέπων του έργου ορίστηκε η κ. ΠΑΡΔΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Τεχν.Μηχ. Δ. ΛΗΜΝΟΥ. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την κατασκευή τσιμεντοστρώσεων σε δρόμους εντός του οικισμού του Βάρους. Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την με Αριθ. Πρωτ της 21/12/10 βεβαίωσης περαιώσεως των εργασιών της ΤΥΔΚ ΛΗΜΝΟΥ. Έχοντας υπόψη την πρόσκληση προς παράσταση στα μέλη της επιτροπής παραλαβής έργων του Προέδρου της Επιτροπής,(με τα συνημμένα έγγραφα) και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ. 5 του Ν.3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: :«Εσωτερική Οδοποιϊα Δ.Δ. Βάρους».

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: κ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ε.Δ.Ε.. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην Μύρινα, σήμερα, 26/04/12 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: Α.) κυρ. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Λημνου, ως Πρόεδρος Β.) κυρ. ΜΠΑΛΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ Τεχν.Μηχ. Δ. ΛΗΜΝΟΥ και Γ.) κυρ.κελεφοσ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Πολιτικός Μηχ. Δ. ΛΗΜΝΟΥ ως Μέλη της επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του εν επικεφαλίδι έργου, που ορίστηκε με την υπ αρίθμ. Πρωτ. 9438/1128 της απόφαση, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου-Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Βορείου Αιγαίου και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Λήμνου για τον ορισμό του Προέδρου, αφού μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και αφού λάβαμε υπόψη την Τελική Επιμέτρηση και τα συμβατικά τεύχη του έργου, προβήκαμε παρουσία της επιβλέπουσας κ.παρδαλη ΟΥΡΑΝΙΑ Τεχν.Μηχ. Δ. ΛΗΜΝΟΥ, και του αναδόχου, στην Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου. Από τον έλεγχο που έγινε και από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν διαπιστώθηκαν τα έξής: το έργο κατασκευάσθηκε έντεχνα και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας. Γι αυτό παραλαμβάνεται ως κάτωθι: Α. ΠΟΣΟΤΙΚΑ Σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A (ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ) Β. ΠΟΙΟΤΙΚΑ Το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την με Αριθ. Πρωτ της 21/12/10 βεβαίωσης περαιώσεως των εργασιών της Υπηρεσίας μας. Δ. ΥΛΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ουδέν. Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Μετά την ολοκλήρωση το έργο παραδόθηκε για χρήση. Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, από τα οποία το ένα (1) παρέλαβε ο ανάδοχος, υπογράφεται δε ως ακολούθως: Η Επιτροπή Ο Πρόεδρος τα Μέλη Η Επιβλέπουσα Για τον ανάδοχο Β.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Δ. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ» Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου» συντάχθηκε από τον Σαμιώτη Ξενοφών, Τεχνολόγο Μηχανικό Δήμου Λήμνου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Λήμνου η μελέτη με αριθμ. 74 /2008, προϋπολογισμού ,00. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 23/12/2008 και μειοδότης αναδείχθηκε η ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε με έκπτωση 40%. Στις 19/02/2009 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,37 (με ΦΠΑ). Επιβλέπων του έργου είναι ο Σαμιώτης Ξενοφών, Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής του Δήμου Λήμνου. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την επισκευή και συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου.

4 Έχοντας υπόψη την αρίθ. πρωτ /5468/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Αιγαίου και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ.5 του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 74/ 2008 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι παρακάτω: 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου και 2. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τεχνολόγος Μηχανικός, του Δήμου Λήμνου, και 3. ΜΠΑΛΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ, Τεχνολόγος Μηχανικός Δήμου Λήμνου, που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου» αρ. μελ. 74/2008, με την αριθμ. πρωτ /5468/ απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 2012, ημέρα Τρίτη, στο Παπουτσίδειο κτίριο στη Μύρινα Λήμνου και στη συνέχεια μεταβήκαμε στο χώρο του έργου, για την παραλαβή του. Η έγκριση εκτέλεσης του έργου αποφασίσθηκε με την υπ αριθμ. / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μούδρου. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την αριθμ. 74/2008 μελέτη και των λοιπών συμβατικών τευχών της εργολαβίας, όπως θεωρήθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου. 2. Τον με ημερομηνία , 1 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών, που συντάχθηκε και επικυρώθηκε νόμιμα και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 169/2010 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Μούδρου. 3. Την με ημερομηνία τελική επιμέτρηση των εργασιών, η οποία συντάχθηκε από τον Ανάδοχο, και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της ΤΥΔΚ, Γραφείο Λήμνου, Χατζηδημητρίου Βασίλειο. παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μία στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ένδειξη ΑΤ εργασιών 1 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00μ. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Που ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ εγκρίθηκαν Αριθμητικ τελικά Ολογράφως ώς Πενήντα επτά κυβικά 57,99 μ3 57,99 μ3 μέτρα και 99% του Σαράντα πέντε κυβικά 45,95 μ3 45,95 μ3 μέτρα και 95% του

5 3 Χειρόθετη λιθοπλήρωση 46,51 μ3 46,51 μ3 Κατασκευή στρώσης άμμου σκύρων 4 μεταβλητού πάχους Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων, 5 τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ Σκυρόδεμα οπλισμένο C 16/20 πλακών 6 πλήρων, ολόσωμων βάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτοίχων ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Πρόσθετη αποζημίωση για την εργασία 7 εκσκαφής σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες 8 Πρόσθετη αποζημίωση για την εργασία χειρόθετης λιθοπλήρωσης Σαράντα έξι κυβικά μέτρα και 51% του 10,00 μ3 10,00 μ3 Δέκα κυβικά μέτρα 91,70 μ3 91,70 μ3 17,40 μ3 17,40 μ3 45,95 μ3 45,95 μ3 46,51 μ3 46,51 μ3 Ενενήντα ένα κυβικά μέτρα και 70% του Δέκα επτά κυβικά μέτρα και 40% του κυβικού μέτρου Σαράντα πέντε κυβικά μέτρα και 95% του Σαράντα έξι κυβικά μέτρα και 51% του Πρόσθετη αποζημίωση για την εργασία 9 κατασκευής στρώσης άμμου-σκύρων 10,00 μ3 10,00 μ3 Δέκα κυβικά μέτρα μεταβλητού πάχους Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος Εκατόν εννιά κυβικά 10 κατηγορίας C16/20 χωρίς την χρήση 109,10 μ3 109,10 μ3 μέτρα και 10% του αντλίας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 74/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., Γραφείο Λήμνου, προϋπολογισμού δαπάνης ,63 μαζί με τα απρόβλεπτα και 2.588,50 Φ.Π.Α.. 2. Το έργο ύστερα από απ ευθείας ανάθεση, ανέλαβε ο ανάδοχος Χάρος Παναγιώτης, με έκπτωση 29% επί των τιμών του τιμολογίου (σχ. απόφαση 57/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ατσικής). 3. Στις 17/05/2010 υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό δαπάνης, για εργασίες ,17 και για Φ.Π.Α 2.252, Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως ήταν ενενήντα (90) ημέρες. Το έργο, σύμφωνα με την από βεβαίωση περαίωσης του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ, Γραφείο Λήμνου, περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 06 Αυγούστου Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με τον 1 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ανήλθε: Για εργασίες της αρχικής σύμβασης στο ποσό των ,01 και 2.207,20 Φ.Π.Α., δηλ. συνολικά στο ποσό των , Οι αυξομειώσεις της συμβατικής δαπάνης καθώς και οι απαιτούμενες νέες εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, προβλέφθηκαν με τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ 169 / 2010 απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου Δήμου Μούδρου. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και τις υποδείξεις της Τ.Υ.Δ.Κ., Γραφείο Λήμνου. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

6 Επειδή, από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις , όπως αναγράφεται στη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των δεκαπέντε (15) μηνών, και το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης, η επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Το πρωτόκολλο αυτό, αφού συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται, ένα δε αντίγραφο από αυτά δόθηκε στον Ανάδοχο που κατασκεύασε το έργο. Η Επιτροπή Παραλαβής Ο επιβλέπων που παρέδωσε το Έργο 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου Τεχνολόγος Μηχανικός 2.ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τεχνολόγος Μηχανικός Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 3.ΜΠΑΛΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ Τεχνολόγος Μηχανικός ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Γ.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ» Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοπουλίου» συντάχθηκε από τον Σαμιώτη Ξενοφών, Τεχνολόγο Μηχανικό Δήμου Λήμνου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Λήμνου η μελέτη με αριθμ. 85 /2009, προϋπολογισμού ,00. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 24/11/2009 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Παπαπάνος Ελευθέριος με έκπτωση 4%. Στις 10/02/2010 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,00 (με ΦΠΑ). Επιβλέπων του έργου είναι ο Σαμιώτης Ξενοφών, Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής του Δήμου Λήμνου. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την επισκευή και συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου. Έχοντας υπόψη την αρίθ. πρωτ /5467/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Αιγαίου και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ.5 του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Συντήρηση Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοπουλίου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: / 2008 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι παρακάτω: 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου και 2. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τεχνολόγος Μηχανικός, του Δήμου Λήμνου, και 3. ΜΠΑΛΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ, Τεχνολόγος Μηχανικός Δήμου Λήμνου, που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου» αρ. μελ. 74/2008, με την αριθμ. πρωτ /5468/ απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 2012, ημέρα Τρίτη, στο Παπουτσίδειο κτίριο στη Μύρινα Λήμνου και στη συνέχεια μεταβήκαμε στο χώρο του έργου, για την παραλαβή του. Η έγκριση εκτέλεσης του έργου αποφασίσθηκε με την υπ αριθμ. / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μούδρου. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την αριθμ. 74/2008 μελέτη και των λοιπών συμβατικών τευχών της εργολαβίας, όπως θεωρήθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου. 2. Τον με ημερομηνία , 1 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών, που συντάχθηκε και επικυρώθηκε νόμιμα και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 169/2010 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Μούδρου. 3. Την με ημερομηνία τελική επιμέτρηση των εργασιών, η οποία συντάχθηκε από τον Ανάδοχο, και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της ΤΥΔΚ, Γραφείο Λήμνου, Χατζηδημητρίου Βασίλειο. παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μία στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤ Ένδειξη εργασιών 1 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00μ. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Που ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ εγκρίθηκαν Αριθμητικ τελικά Ολογράφως ώς Πενήντα επτά κυβικά 57,99 μ3 57,99 μ3 μέτρα και 99% του Σαράντα πέντε κυβικά 45,95 μ3 45,95 μ3 μέτρα και 95% του Σαράντα έξι κυβικά μέτρα και 51% του 3 Χειρόθετη λιθοπλήρωση 46,51 μ3 46,51 μ3 4 Κατασκευή στρώσης άμμου σκύρων μεταβλητού πάχους 10,00 μ3 10,00 μ3 Δέκα κυβικά μέτρα

8 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ Σκυρόδεμα οπλισμένο C 16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτοίχων ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Πρόσθετη αποζημίωση για την εργασία εκσκαφής σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Πρόσθετη αποζημίωση για την εργασία χειρόθετης λιθοπλήρωσης 91,70 μ3 91,70 μ3 17,40 μ3 17,40 μ3 45,95 μ3 45,95 μ3 46,51 μ3 46,51 μ3 Ενενήντα ένα κυβικά μέτρα και 70% του Δέκα επτά κυβικά μέτρα και 40% του κυβικού μέτρου Σαράντα πέντε κυβικά μέτρα και 95% του Σαράντα έξι κυβικά μέτρα και 51% του Πρόσθετη αποζημίωση για την εργασία 9 κατασκευής στρώσης άμμου-σκύρων 10,00 μ3 10,00 μ3 Δέκα κυβικά μέτρα μεταβλητού πάχους Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος Εκατόν εννιά κυβικά 10 κατηγορίας C16/20 χωρίς την χρήση 109,10 μ3 109,10 μ3 μέτρα και 10% του αντλίας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 74/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., Γραφείο Λήμνου, προϋπολογισμού δαπάνης ,63 μαζί με τα απρόβλεπτα και 2.588,50 Φ.Π.Α.. 2. Το έργο ύστερα από απ ευθείας ανάθεση, ανέλαβε ο ανάδοχος Χάρος Παναγιώτης, με έκπτωση 29% επί των τιμών του τιμολογίου (σχ. απόφαση 57/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ατσικής). 3. Στις 17/05/2010 υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό δαπάνης, για εργασίες ,17 και για Φ.Π.Α 2.252, Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως ήταν ενενήντα (90) ημέρες. Το έργο, σύμφωνα με την από βεβαίωση περαίωσης του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ, Γραφείο Λήμνου, περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 06 Αυγούστου Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με τον 1 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ανήλθε: Για εργασίες της αρχικής σύμβασης στο ποσό των ,01 και 2.207,20 Φ.Π.Α., δηλ. συνολικά στο ποσό των , Οι αυξομειώσεις της συμβατικής δαπάνης καθώς και οι απαιτούμενες νέες εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, προβλέφθηκαν με τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ 169 / 2010 απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου Δήμου Μούδρου. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και τις υποδείξεις της Τ.Υ.Δ.Κ., Γραφείο Λήμνου. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: Επειδή, από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις , όπως αναγράφεται στη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των δεκαπέντε (15) μηνών, και το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης, η επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ.

9 Το πρωτόκολλο αυτό, αφού συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται, ένα δε αντίγραφο από αυτά δόθηκε στον Ανάδοχο που κατασκεύασε το έργο. Η Επιτροπή Παραλαβής Ο επιβλέπων που παρέδωσε το Έργο 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου Τεχνολόγος Μηχανικός 2. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τεχνολόγος Μηχανικός Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 3. ΜΠΑΛΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ Τεχνολόγος Μηχανικός ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Δ.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ Τ.Δ.ΚΟΡΝΟΥ», Για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου στην δημοτική έκταση Τ.Δ.Κορνού», συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ Γραφείο Λήμνου, η μελέτη με αριθμό 41/2009, προϋπολογισμού (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Δ.Μύρινας). Το έργο δημοπρατήθηκε στις και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «Βας.Κονταξής Ε.Δ.Ε.» με έκπτωση 3%. Στις υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,17 (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Επιβλέπουσα μηχανικός του έργου ορίστηκε η Δανιήλ Κλεοπάτρα, πολ.μηχανικός του Δήμου Λήμνου (πρώην Δήμου Μύρινας). Η μελέτη του έργου προέβλεπε την κατασκευή αντλιοστασίου σε ιδιόκτητο ακίνητο του Δήμου Λήμνου στην τοπική κοινότητα Κορνού. Έχοντας υπόψη την αριθμ.πρωτ.:6588/ (ΑΔΑ:Β4ΒΠΟΡ1Ι-ΤΩΟ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β.Αιγαίου και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ. 5 του Ν.3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή αντλιοστασίου στην Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτική έκταση Τ.Δ.Κορνού» (πρώην Δήμος Μύρινας) Αρ.μελ.: 41/2009 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Βασίλειος Κονταξής Πρωτόκολλο Προσωρινής Και Οριστικής Παραλαβής Οι παρακάτω: 1. Κουκούμης Ευστράτιος, Αντιδήμαρχος 2. Γιαννουλάκης Κων/νος, Μηχανολόγος Μηχανικός Δήμου Λήμνου, 2. Κατή Μαρία, Τεχνολόγος Μηχανικός του Δήμου Λήμνου, που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής με την αριθμ.πρωτ.:6588/ (ΑΔΑ:Β4ΒΠΟΡ1Ι-ΤΩΟ) απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή αντλιοστασίου στην Δημοτική έκταση Τ.Δ.Κορνού», με αρ.μελ.:41/2009, συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 15 Μαίου 2012, ημέρα Τρίτη, επί τόπου του έργου, για την παραλαβή του. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την αριθμ.:41/2009 μελέτη και των λοιπών συμβατικών τευχών της εργολαβίας, όπως θεωρήθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ., γραφείο Λήμνου. 2. Τον με ημερομηνία , 1 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών, που συντάχθηκε και επικυρώθηκε νόμιμα και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 34/2010 απόφαση του Δ.Σ.Μύρινας.

10 3. Την με ημερομηνία τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία συντάχθηκε από τον ανάδοχο και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της ΤΥΔΚ, γραφείο Λήμνου, Χατζηδημητρίου Βασίλειο. παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μία στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ α/α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΙΚΩΝ Αριθμός Τιμολογ ίου Μονάδ α Μέτρη σης Εκτελεσθε ίσα Ποσότητα Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα Α.Τ 1 ton 0,00 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας Α.Τ 2 ton*km 0,00 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προιόντων εκσκαφής Α.Τ 3 m3 613,38 Επίχωση με προιόντα εκσκαφών, εκβραχισμών, κατεδαφίσεων Α.Τ 4 m3 613,38 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου Α.Τ 5 m3 13,31 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Α.Τ 6 m3 8,87 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Α.Τ 7 m3 40,79 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Α.Τ 8 m2 15,10 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Α.Τ 9 m2 77,88 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) Α.Τ 10 kg 4.459,92

11 11 12 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6*9*19, πάχους 1/2 (μισής) πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Α.Τ 11 m2 149,85 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6*9*19, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) Α.Τ 12 m2 0,00 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 13 μπατικών τοίχων Α.Τ 13 m 49,26 14 Ζευκτά από ξυλεία πριστή Α.Τ 14 m3 1,90 15 Τεγίδωση από ξυλεία πριστή Α.Τ 15 m3 1,85 Σανίδωμα στέγης με τάβλες 16 πάχους 2,5 cm Α.Τ 16 m2 68,17 Πλήρης κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης 17 (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο) Α.Τ 17 m2 65, Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα Α.Τ 18 m2 93,67 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου Α.Τ 19 μμ 45,0 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου Α.Τ 20 m2 81,92 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών Α.Τ 21 m2 327,20 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη Α.Τ 22 m2 68,17 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά, με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm Α.Τ 23 m2 0,00 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης Α.Τ 24 m2 51,35 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη Α.Τ 25 m2 107,36 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη Α.Τ 26 m2 27,01 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα Α.Τ 27 ton 0,00 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας Α.Τ 28 ton*km 0,00

12 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώεων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προιόντων εκσκαφής Α.Τ 29 m3 613,38 Επίχωση με προιόντα εκσκαφών, εκβραχισμών, κατεδαφίσεων Α.Τ 30 m3 613,38 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου Α.Τ 31 m3 13,31 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Α.Τ 32 m3 8,87 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Α.Τ 33 m3 40,79 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Α.Τ 34 m2 15,10 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Α.Τ 35 m2 77,88 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) Α.Τ 36 kg 4.459,92 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6*9*19, πάχους 1/2 (μισής) πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Α.Τ 37 m2 149,85 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6*9*19, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) Α.Τ 38 m2 0,00 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων Α.Τ 39 m 49,26 40 Ζευκτά από ξυλεία πριστή Α.Τ 40 m3 1,90 41 Τεγίδωση από ξυλεία πριστή Α.Τ 41 m3 1,85 42 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm Α.Τ 42 m2 68,17 43 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα Α.Τ 43 m2 93,67 Επιχρίσματα τραβηχτά 44 προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου Α.Τ 44 μμ 45,00

13 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου Α.Τ 45 m2 81,92 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών Α.Τ 46 m2 327,20 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη Α.Τ 47 m2 68,17 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά, με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm Α.Τ 48 m2 0,00 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης Α.Τ 49 m2 51,35 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη Α.Τ 50 m2 107,36 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη Α.Τ 51 m2 27,01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων Α.Τ 52 m 53,64 Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων, πλήρης κατεργασίας (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) Α.Τ 53 m2 68,17 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 41/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., γραφείο Λήμνου, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α ,0 (χρηματοδότηση Σ.Α.Τ.Α. Δ.Μύρινας). 2. Το έργο ύστερα από δημοπρασία, ανέλαβε η εταιρία «Βασ.Κονταξής Ε.Δ.Ε.» με έκπτωση 3% επί των τιμών του τιμολογίου. 3. Στις υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό, ποσού ,17 (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 4. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως ήταν εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Με την αριθμ.:55/2010 απόφαση του Δ.Σ.Μύρινας με την οποία δόθηκε παράταση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι στις Το έργο, σύμφωνα με την από βεβαίωση περαίωσης του προϊσταμένου της ΤΥΔΚ, γραφείο Λήμνου, περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 13 Απριλίου Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με τον τελικό λογαριασμό ανήλθε στο ποσό των ,58 και Φ.Π.Α.13%, 6.787,90, δηλ. συνολικά στο ποσό των , Οι αυξομειώσεις της συμβατικής δαπάνης προβλέφθηκαν με τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, που εγκρίθηκαν με την αριθμ.:34/2010 απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου Μύρινας. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και τις υποδείξεις του επιβλέποντος μηχανικού. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

14 Επειδή, από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις , όπως αναγράφεται στη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των δεκαπέντε (15) μηνών, και το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης, η επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Το πρωτόκολλο αυτό, αφού συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται, ένα δε αντίγραφο από αυτά δόθηκε στον Ανάδοχο που κατασκεύασε το έργο. Η Επιτροπή Παραλαβής Η επιβλέπουσα που παρέδωσε το έργο 1. Κουκούμης Ευστράτιος Δανιήλ Κλεοπάτρα Δημοτικός Σύμβουλος 1. Γιαννουλάκης Κων/νος Μηχανολόγος Μηχανικός 3. Κατή Μαρία Τεχνολόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Ο Ανάδοχος Κονταξής Βασίλειος Ε.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ» Για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο Δ.Δ. Κοντοπουλίου» συντάχθηκε από τον Σαμιώτη Ξενοφών, Τεχνολόγο Μηχανικό Δήμου Λήμνου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Λήμνου η μελέτη με αριθμ. 29/2010, προϋπολογισμού ,00. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 15/06/2010 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Βουλγαρόπουλος Σάββας με έκπτωση δύο επί τις εκατό (2%). Στις 24/08/2010 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,70 (με ΦΠΑ). Επιβλέπων του έργου είναι ο Σαμιώτης Ξενοφών, Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής του Δήμου Λήμνου. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την αποκατάσταση - επισκευή τμήματος αγροτικού οδικού δικτύου στο Δ.Δ. Κοντοπουλίου. Έχοντας υπόψη τις αρίθ. πρωτ. 9437/1127/ & 1476/1718/ αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Αιγαίου και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ.5 του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚH ΥΠΗΡΕΣΙA Μύρινα, ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό Οδικό δίκτυο Δ.Δ. Κοντοπουλίου (αρ. μελ. 29/2010) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Βουλγαρόπουλος Σάββας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι παρακάτω : 1) Κουκούμης Ευσράτιος, Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου, ως Πρόεδρος 2) Κελεφός Δημήτριος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Λήμνου,ως μέλος 3) Κατή Μαρία,ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανικός Δήμου Λήμνου, ως μέλος που ορισθήκαμε επιτροπή παραλαβής του ανωτέρου έργου με τις αριθμ. πρωτ. 9437/ και 14876/ αποφάσεις του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης &Ν.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 16 Μαϊου 2012 ημέρα Τετάρτη,στο πρώην Δημοτικό κατάστημα Μούδρου και στη συνέχεια μεταβήκαμε στο χώρο του έργου,παρουσία του επιβλέποντα Σαμιώτη Ξενοφών Τεχν. Μηχ, του Δήμου Λήμνου και του αναδόχου του έργου,για την παραλαβή του.

15 Η έγκριση εκτέλεσης του έργου αποφασίσθηκε με την υπ αριθμ. 70/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μούδρου. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της : 1) Την αριθμ. 29/2010 μελέτη και των λοιπών συμβατικών τευχών της εργολαβίας, όπως θεωρήθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου. 2) Τον με ημερομηνία ,1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,που συντάχθηκε και επικυρώθηκε νόμιμα και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 156/2010/ απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Μούδρου. 3) Την με ημερομηνία τελική επιμέτρηση των εργασιών, η οποία συντάχθηκε από τον ανάδοχο και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου,Χατζηδημητρίου Βασίλειο. παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μία στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1) Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 29/2010 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 μαζί με τα απρόβλεπτα και Φ.Π.Α 15%. 2) Το έργο ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό,ανέλαβε ο ανάδοχος ο Βουλγαρόπουλος Σάββας με έκπτωση δύο επί τις εκατό (2 % ) επί των τιμών του τιμολογίου ( σχ. απόφαση 78/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Μούδρου ). 3) Στις 24 Αυγούστου 2010 υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό δαπάνης, για εργασίες ,49, 2.185,87 για απρόβλεπτα και 2.681,34 για Φ.Π.Α. ( 16%). 4) Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως ήταν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.το έργο,σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3182/ βεβαίωση περαίωσης του Προϊσταμένου της Τ.Υ.Δ.Κ.,Γραφείο Λήμνου,περαιώθηκε εμπρόθεσμα την ) Η αξία των εκτελεσθέντων εργασιών σύμφωνα με τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανήλθε : Για εργασίες και Φ.Π.Α ,67 και είναι μειωτικός κατά 262,03 από την αρχική σύμβαση. 6) Οι αυξομειώσεις της συμβατικής δαπάνης προβλέφθηκαν με τον 1 ο Α.Π.Ε. και εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 156/2010/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μούδρου. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει ως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης,της επιστήμης και τις υποδείξεις της Τ.Υ.Δ.Κ.,Γραφείο Λήμνου. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Επειδή, από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις , όπως αναγράφεται στη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των δέκα πέντε (15) μηνών και το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση,η επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Το πρωτόκολλο αυτό, αφού συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται και ένα αντίγραφο από αυτά δόθηκε στον ανάδοχο που κατασκεύασε το έργο. Η Επιτροπή παραλαβής Ο Επιβλέπων που παρέδωσε το έργο

16 1) ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου Τεχνολόγος Μηχανικός 2) ΚΕΛΕΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός 3) ΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τεχνολόγος μηχανικός ΣΤ.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΑΙ Τ.Δ. ΛΥΧΝΩΝ» Για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Ρωμανού και Τ.Δ. Λύχνων» συντάχθηκε από τον Σαμιώτη Ξενοφών, Τεχνολόγο Μηχανικό Δήμου Λήμνου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Λήμνου η μελέτη με αριθμ. 2/2010, προϋπολογισμού ,00. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 09/03/2010 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Ζεάκης Θεόδωρος με έκπτωση τέσσερα επί τις εκατό (4%). Στις 25/05/2010 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,65 (με ΦΠΑ). Επιβλέπων του έργου είναι ο Σαμιώτης Ξενοφών, Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής του Δήμου Λήμνου. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την τσιμεντόστρωση δρόμων εντός ορίων των οικισμών στο Τ.Δ. Ρωμανού και Τ.Δ. Λύχνων. Έχοντας υπόψη τις αρίθ. πρωτ /1127/ & 1476/1718/ αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Αιγαίου και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ.5 του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚH ΥΠΗΡΕΣΙA Μύρινα, ΕΡΓΟ : Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Αντικαταστάσεις παλαιών Δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Ρωμανού Και Τ.Δ. Λύχνων (αρ. μελ. 2/2010) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ζεάκης Θοδωρής ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι παρακάτω : 1. Κουκούμης Ευσράτιος, Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου, ως Πρόεδρος 2. Μπήττα Νικόλαο, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Λήμνου,ως μέλος 3. Κατή Μαρία,ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανικός Δήμου Λήμνου, ως μέλος που ορισθήκαμε επιτροπή παραλαβής του ανωτέρου έργου με τις αριθμ. πρωτ. 4773/ και 14876/ αποφάσεις του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης &Ν.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 16 Μαϊου 2012 ημέρα Τετάρτη,στο πρώην Δημοτικό κατάστημα Μούδρου και στη συνέχεια μεταβήκαμε στο χώρο του έργου,παρουσία του επιβλέποντα Σαμιώτη Ξενοφών Τεχν. Μηχ, του Δήμου Λήμνου και του αναδόχου του έργου,για την παραλαβή του. Η έγκριση εκτέλεσης του έργου αποφασίσθηκε με την υπ αριθμ. 21/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μούδρου. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της :

17 1. Την αριθμ. 02/2010 μελέτη και των λοιπών συμβατικών τευχών της εργολαβίας, όπως θεωρήθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου. 2. Τον με ημερομηνία ,1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,που συντάχθηκε και επικυρώθηκε νόμιμα και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 143/2010/ απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Μούδρου. 3. Την με ημερομηνία τελική επιμέτρηση των εργασιών, η οποία συντάχθηκε από τον ανάδοχο και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου,Χατζηδημητρίου Βασίλειο. παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μία στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/2010 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου, προϋπολογισμού δαπάνης ,65 μαζί με τα απρόβλεπτα και Φ.Π.Α 15%. 2. Το έργο ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό,ανέλαβε ο ανάδοχος ο Ζεάκης Θεόδωρος με έκπτωση τέσσερα επί τις εκατό (4 % ) επί των τιμών του τιμολογίου ( σχ. απόφαση 22/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Μούδρου ). 3. Στις 25 Μαϊου 2010 υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό δαπάνης, για εργασίες ,37,3.071,76 για απρόβλεπτα και 3.532,52 για Φ.Π.Α. ( 15%). 4. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως ήταν ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.το έργο,σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2611/ βεβαίωση περαίωσης του Προϊσταμένου της Τ.Υ.Δ.Κ.,Γραφείο Λήμνου,περαιώθηκε εμπρόθεσμα την Η αξία των εκτελεσθέντων εργασιών σύμφωνα με τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανήλθε : a. Για εργασίες και Φ.Π.Α ,94 και είναι μειωτικός κατά 71,19 από την αρχική σύμβαση. 6. Οι αυξομειώσεις της συμβατικής δαπάνης προβλέφθηκαν με τον 1 ο Α.Π.Ε. και εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 143/2010/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μούδρου. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει ως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης,της επιστήμης και τις υποδείξεις της Τ.Υ.Δ.Κ.,Γραφείο Λήμνου. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Επειδή, από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις , όπως αναγράφεται στη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των δέκα πέντε (15) μηνών και το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση,η επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Το πρωτόκολλο αυτό, αφού συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται και ένα αντίγραφο από αυτά δόθηκε στον ανάδοχο που κατασκεύασε το έργο. Η Επιτροπή παραλαβής Ο Επιβλέπων που παρέδωσε το έργο ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου Τεχνολόγος Μηχανικός ΜΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τεχνολόγος μηχανικός

18 Ζ.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΚΙΡΓΚΙΝΗ ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΑ Β. ΤΣΑΝΤΛΟΓΙΑΝΝΗ Τ.Δ. ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ» Για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης από οικόπεδο Γκιργκίνη μέχρι οικία Β. Τσαντλογιάννη Τ.Δ. Λιβαδοχωρίου» συντάχθηκε από την Κατή Μαρία, Τεχνολόγος Μηχ/κός έργων Υποδομής του πρώην Δήμου Νέας Κούταλης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Λήμνου η μελέτη με αριθμ. 38/2010, προϋπολογισμού ,00. Το έργο δημοπρατήθηκε στις και μειοδότης αναδείχθηκε ο Παραθυράς Νικόλαος με έκπτωση 11%. Στις 31/08/2010 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,08 (με ΦΠΑ). Επιβλέπουσα του έργου είναι η Κατή Μαρία, Τεχνολόγος Μηχ/κός έργων Υποδομής του Δήμου Λήμνου. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης, μήκους 210,00μ., από οικόπεδο Γκιργκίνη μέχρι οικία Β. Τσαντλογιάννη του τοπικού διαμερίσματος Λιβαδοχωρίου του πρώην Δήμου Νέας Κούταλης. Έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 614/ έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας (με τα συνημμένα έγγραφα) και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ. 5 του Ν.3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από οικόπεδο Γκιργκίνη μέχρι οικία Β. Τσαντλογιάννη Τ.Δ. Λιβαδοχωρίου» ΑΡ. ΜΕΛ.: 38/ 2010 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι παρακάτω: 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Αντιδήμαρχος και 2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός Δήμου Λήμνου, 3. ΜΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λήμνου, και που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου: «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης από οικόπεδο Γκιργκίνη μέχρι οικία Β. Τσαντλογιάννη Τ.Δ. Λιβαδοχωρίου» αρ. μελ. 38/2010, με τις αριθμ. πρωτ. 6923/863/ και 14876/1718/ αποφάσεις του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συγκεντρωθήκαμε στις 15 Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη, στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου στον Κοντιά Λήμνου και στη συνέχεια μεταβήκαμε στο χώρο του έργου, για την παραλαβή του. Η έγκριση εκτέλεσης του έργου αποφασίσθηκε με την υπ αριθμ. 41/2010 απόφαση της Δ. Ε. Δήμου Νέας Κούταλης. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την αριθμ. 38/2010 μελέτη και των λοιπών συμβατικών τευχών της εργολαβίας, όπως θεωρήθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου. 2. Τον με ημερομηνία , 1 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών, που συντάχθηκαν, επικυρώθηκαν νόμιμα και εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 119/2010 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Νέας Κούταλης. 3. Τον με ημερομηνία , 2 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών, που συντάχθηκαν, επικυρώθηκαν νόμιμα και εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 130/2010 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Νέας Κούταλης.

19 4. Την με ημερομηνία τελική επιμέτρηση των εργασιών, η οποία συντάχθηκε από τον Ανάδοχο, και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της ΤΥΔΚ, Γραφείο Λήμνου, Χατζηδημητρίου Βασίλειο. παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μία στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤ Ένδειξη εργασιών ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Που ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ εγκρίθηκαν Αριθμητικ τελικά Ολογράφως ώς 1 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος 410,00 μ 410,00 μ Τετρακόσια δέκα μέτρα 2 3 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 4 Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή Καθαίρεση πλακών οχετού ομβρίων με 5 προσοχή και επανατοποθέτηση Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ. Με την 6 πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00μ. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα 7 έως 3,00μ. Με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00μ. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 8 αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντων οπλισμένου ή αόπλου 9 σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Προσαύξηση τιμής εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 10 πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ Επίχωση ορυγμάτων με προϊόντα 11 εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια 12 επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός 0,00 μ3 0,00 μ3 Μηδέν μέτρα 0,00 μ3 0,00 μ3 Μηδέν μέτρα 1,15 μ3 1,15 μ3 0,00 τεμ 0,00 τεμ Ένα κυβικό μέτρο και 15% του κυβικού μέτρου Μηδέν μέτρα Διακόσια σαράντα τρία κυβικά μέτρα και 13% του 243,13 μ3 243,13 μ3 26,97 μ3 26,97 μ3 75,65 μ3 75,65 μ3 26,97 μ3 26,97 μ3 207,30 μ 207,30 μ Είκοσι έξη κυβικά μέτρα και 97% του Εβδομήντα πέντε κυβικά μέτρα και 65% του Είκοσι έξη κυβικά μέτρα και 97% του Διακόσια επτά μέτρα και 30% του μέτρου Εκατόν εξήντα επτά 167,48 μ3 167,48 μ3 κυβικά μέτρα και 48% του 5,00 τεμ 5,00 τεμ Πέντε τεμάχια

20 κατοικημένων περιοχών εσωτ. διαμ. 1,20μ. Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων από 300, ,00 κιλά ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) κιλά Τριακόσια κιλά Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίηρος 14 σφαιροειδούς γραφίτη ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) 0,00 κιλά 0,00 κιλά Μηδέν κιλά 15 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 0,00 κιλά 0,00 κιλά Μηδέν κιλά Αγωγός αποχέτευσης από σωλήνα PVC 16 σειράς 41, D=200mm Σαμάρι με μούφα συγκολλητό 17 διαμέτρου Φ200/160 Κατασκευή σύνδεσης ιδιωτικής παροχής 18 αποχέτευσης δια πλαστικού σωλήνος PVC Φ160 Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού 19 αποχέτευσης PVC με υφιστάμενο φρεάτιο 20 Σκυρόδεμα C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, κλπ Σκυρόδεμα C20/25 βάθρω, πλακών 21 πρόσβασης, τοίχων κλπ Σιδηρούς οπλισμός ST III (S400) ή STIV 22 (S500s) εκτός υπογείων έργων ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 23 Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ. Με την 24 πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00μ. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα 25 έως 3,00μ. Με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00μ. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 26 αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντων οπλισμένου ή αόπλου 27 σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Προσαύξηση τιμής εκσκαφών ορυγμάτων 28 υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα 212,30 μ 212,30 μ Διακόσια δώδεκα μέτρα και 30% του μέτρου 20,00 τεμ 20,00 τεμ Είκοσι τεμάχια 21,00 τεμ 21,00 τεμ Είκοσι ένα τεμάχια 1,00 τεμ 1,00 τεμ Ένα τεμάχιο 40,08 μ3 40,08 μ3 Σαράντα κυβικά μέτρα και 8% του κυβικού μέτρου 0,00 μ3 0,00 μ3 Μηδέν κυβικά 0,00 κιλά 0,00 κιλά Μηδέν κιλά 1,15 μ3 1,15 μ3 Ένα κυβικό μέτρο και 15% του κυβικού μέτρου Διακόσια σαράντα τρία 243,13 μ3 243,13 μ3 κυβικά μέτρα και 13% του 26,97 μ3 26,97 μ3 75,65 μ3 75,65 μ3 26,97 μ3 26,97 μ3 207,30 μ 207,30 μ Είκοσι έξη κυβικά μέτρα και 97% του Εβδομήντα πέντε κυβικά μέτρα και 65% του Είκοσι έξη κυβικά μέτρα και 97% του Διακόσια επτά κιλά και 30% του κιλού

21 δίκτυα ΟΚΩ Επίχωση ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίηρος σφαιροειδούς γραφίτη ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) Εκατόν εξήντα επτά 167,48 μ3 167,48 μ3 κυβικά μέτρα και 48% του 300,00 300,00 κιλά Τριακόσια κιλά κιλά 0,00 κιλά 0,00 κιλά Μηδέν κιλά 32 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 0,00 κιλά 0,00 κιλά Μηδέν κιλά Αγωγός αποχέτευσης από σωλήνα PVC 33 σειράς 41, D=200mm Σαμάρι με μούφα συγκολλητό 34 διαμέτρου Φ200/ ,30 μ 212,30 μ Διακόσια δώδεκα μέτρα και 30% του μέτρου 20,00 τεμ 20,00 τεμ Είκοσι τεμάχια Σαράντα κυβικά μέτρα και 8% του κυβικού μέτρου 35 Σκυρόδεμα C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων κλπ. 40,08 μ3 40,08 μ3 Σκυρόδεμα C20/25 βάθρω, πλακών 36 πρόσβασης, τοίχων κλπ 0,00 μ3 0,00 μ3 Μηδέν κυβικά Σιδηρούς οπλισμός ST III (S400) ή STIV 37 (S500s) εκτός υπογείων έργων 0,00 κιλά 0,00 κιλά Μηδέν κιλά Λιθοδομές θεμελίων με Ένα κυβικό μέτρο και 38 τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400kg 1,15 μ3 1,15 μ3 15% του κυβικού τσιμέντου και 0,08 μ3 ασβέστου μέτρου Πρόσθετη αποζημίωση για λιθοδομές Ένα κυβικό μέτρο και θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 15% του κυβικού 39 1,15 μ3 1,15 μ3 των 400kg τσιμέντου και 0,08 μ3 μέτρου ασβέστου Πλαστικού σωλήνες από σκληρό PVC 40 ονομ. πίεσης 10 ατμ. και ονομ. 24,00 μ 24,00 μ Είκοσι τέσσερα μέτρα διαμέτρου D90 Πρόσθετη αποζημίωση πλαστικού σωλήνες από σκληρό PVC ονομ. πίεσης 24,00 μ 24,00 μ Είκοσι τέσσερα μέτρα 10 ατμ. και ονομ. διαμέτρου D90 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 38/2010 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., Γραφείο Λήμνου, προϋπολογισμού δαπάνης ,048 μαζί με τα απρόβλεπτα και 4.956,52 Φ.Π.Α.. 2. Το έργο ύστερα από δημοπρασία, ανέλαβε ο ανάδοχος Παραθυράς Νικόλαος, με έκπτωση 11% επί των τιμών του τιμολογίου (σχ. απόφαση 60/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Νέας Κούταλης). 3. Στις 31/08/2010 υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό δαπάνης, για εργασίες ,69 και για ΦΠΑ 16% 4.705, Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως ήταν πενήντα (50) ημέρες. Το έργο, σύμφωνα με την 2752/ βεβαίωση περαίωσης του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ, Γραφείο Λήμνου, περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 3 η Νοεμβρίου 2010, μετά από παράταση προθεσμία 10ημερών μετά την έγκριση του 1 ου ΑΠΕ (αριθμ. 119/2010 απόφαση Δ.Σ. Νέας Κούταλης). 5. Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με τον 2 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ανήλθε: Για εργασίες της αρχικής σύμβασης συνολικά στο ποσό των ,31.

22 6. Οι αυξομειώσεις της συμβατικής δαπάνης προβλέφθηκαν με τον 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ 130/2010 απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου Νέας Κούταλης. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και τις υποδείξεις της Τ.Υ.Δ.Κ., Γραφείο Λήμνου. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: Επειδή, από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις , όπως αναγράφεται στη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των δεκαπέντε (15) μηνών, και το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης, η επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Το πρωτόκολλο αυτό, αφού συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται, ένα δε αντίγραφο από αυτά δόθηκε στον Ανάδοχο που κατασκεύασε το έργο. Η Επιτροπή Παραλαβής Η επιβλέπουσα που παρέδωσε το Έργο 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Δημοτικός Σύμβουλος Τεχνολόγος Μηχανικός 2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός 3 ΜΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΕΧΡΙ ΠΑΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Δ. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ» Για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΕΧΡΙ ΠΑΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Δ. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ» συντάχθηκε από την Κατή Μαρία, Τεχνολόγος Μηχ/κός έργων Υποδομής του πρώην Δήμου Νέας Κούταλης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Λήμνου η μελέτη με αριθμ. 40/2010, προϋπολογισμού 8.600,00. Το έργο ανατέθηκε με την υπ αριθμ. 61/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Νέας Κούταλης. Μετά την υποβολή προσφορών μειοδότης αναδείχθηκε ο Βαρθολαμαίος Βρούντζος ΕΔΕ, με έκπτωση 3%. Στις 26/07/2010 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 8.456,31 (με ΦΠΑ). Επιβλέπουσα του έργου είναι η Κατή Μαρία, Τεχνολόγος Μηχ/κός έργων Υποδομής του Δήμου Λήμνου. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την ασφαλτόστρωση του δρόμου από οικία Παυλίδη μέχρι την παλιά δεξαμενή του τοπικού διαμερίσματος Νέας Κούταλης του πρώην Δήμου Νέας Κούταλης. Έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 610/ έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας (με τα συνημμένα έγγραφα) και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ. 5 του Ν.3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 286/2012 Θέμα 08 : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 186/2012 Θέμα 7 ο : Έγκριση άρθρων πρόσθετης αποζημίωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Αριθμός Απόφασης 166/2015 Θέμα 22 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 145/2012 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 398/2013 Θέμα 30 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός- βελτίωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 311.083,42 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Μαρτίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Μαρτίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Μαρτίου 2015. Αριθμός Απόφασης 110/2015 Θέμα 20 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Αριθμός Απόφασης 189/2014 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2 ου ΑΠΕ, 2

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 146/2014 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή ομάδας μελετητών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 223/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 182/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Αριθμός Απόφασης 225/2014 Θέμα 10 ο : Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 82/2014 Θέμα 24 ο : Συμπλήρωση Μεταβατικών Διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 191/2013 Θέμα 36 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 28 η Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΛΘ-Ω9Ρ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΛΘ-Ω9Ρ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 185/2012 Θέμα 6 ο : Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Αριθμός Απόφασης 217/2014 Θέμα 2 ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 17664 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 17664 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 69/2014 Θέμα 11 ο : Έγκριση μετακινήσεων Σήμερα την 28 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 183/2013 Θέμα 28 ο : Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 84/2015

Αρ. Απόφασης: 84/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 156/2013 Θέμα 1 ο : Αποδοχή πίστωσης 70.600,00 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 184/2012 Θέμα 05 : Έλεγχος δηλώσεων υπόχρεων τελών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 391/2013 Θέμα 23 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 331/2012 Θέμα 5 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 26 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα