Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου Αριθμός Απόφασης 187/2012 Θέμα 8 ο : Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: α) «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Δ. Βάρους», β) «Επισκευή Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου», γ) «Επισκευή Συντήρηση-Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοπουλίου», δ) «Κατασκευή αντλιοστασίου στην δημοτική έκταση Τ.Δ.Κορνού», ε) «Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο Δ.Δ. Κοντοπουλίου», στ) «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Ρωμανού και Τ.Δ. Λύχνων», ζ) «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης από οικόπεδο Γκιργκίνη μέχρι οικία Β. Τσαντλογιάννη Τ.Δ. Λιβαδοχωρίου», η) «Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικία Παυλίδη μέχρι παλιά δεξαμενή Τ. Δ. Νέας Κούταλης», θ) «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Κοντιά Πορτιανού-Καλλιθέας-Λιβαδοχωρίου». Σήμερα την 25 η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του τέως Επαρχιακού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ύστερα από την 14360/ πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Αδαμίδης Κωνσταντίνος 1. Σκαμάγκης Αθανάσιος 2. Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα 2. Κουκουλήθρας Στυλιανός 3. Μπουλώτης Δημήτριος 4. Κατσανέρη Δέσποινα 5. Λυριστής Παράσχος 6. Κουκούμης Ευστράτιος 7. Κυριαζής Παλαιολόγος 8. Μαρινάκης Δημήτριος 9. Βουλγαράκης Δημήτριος 10. Αγάπιος Κωνσταντίνος 11. Κωνσταντάρας Σωτήριος 12. Μοσχάκης Νικόλαος 13. Χατζόγλου Σπυρίδων 14. Τσανταρλιώτης Παναγιώτης 15. Πλαφαδέλλης Ευάγγελος 16. Τριβόλας Τριαντάφυλλος 17. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 18. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή 19. Κριαρής Αγοραστός 20. Μπανάβου Μάλαμα 21. Ψυχούδης Βασίλειος 22. Πανταζής Σαράντης 23. Σακαρίκος Γεώργιος 24. Σαρδιανός Αθανάσιος 25. Πινάκος Δημήτριος

2 Ο Δήμαρχος κ.χατζηδιαμαντής Αντώνης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Προσκλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων, από τους οποίους ήταν παρόντες : 1. Από την Τοπική Κοινότητα Βάρους ο κ. Κριθαρέλλης Βασίλειος. 2. Από την Τοπική Κοινότητα Ατσικής ο κ. Τραντής Κωνσταντίνος. 3. Από την Τοπική Κοινότητα Ρουσσοπουλίου ο κ. Στενός Γεώργιος. 4. Από την Τοπική Κοινότητα Κοντιά η κ. Γιαννάκη Πελαγία. 5. Από την Τοπική Κοινότητα Πορτιανού η κ. Γεροντάρα Ελένη. 6. Από την Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης η κ. Γεώργα Ελεονόρα. 7. Από την Τοπική Κοινότητα Κάσπακα η κ. Σπυριδάκη Δέσποινα. 8. Από την Τοπική Κοινότητα Σαρδών ο κ. Καρακίτσος Ευάγγελος. 9. Από την Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας ο κ.κοβιός Φώτιος Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των είκοσι πέντε (25) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά την διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία του 1 ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος,αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπουλώτης. Μετά τη συζήτηση του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κριαρής Αγοραστός. Μετά τη συζήτηση του 4 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.τριβόλας Τριαντάφυλλος, κ.σακαρίκος Γεώργιος, κ.χατζόγλου Σπυρίδων και κ. Πινάκος Δημήτριος. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8 ο θέµα της ημερήσιας διάταξης, προς τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου κ. Χρυσάφη Αθανάσιου, η οποία αναφέρει τα εξής: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΒΑΡΟΥΣ». (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 41/2010) Για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Δ. Βάρους». (αρ. μελέτης 41/2010) συντάχθηκε από Μηχανικό της ΤΥΔΚ Λέσβου και θεωρήθηκε από την ΤΥΔΚ Λέσβου η μελέτη με αριθμ. 41/2010, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. (χρηματοδότηση, ΣΑΤΑ Δ. Ατσικής ). Το έργο δημοπρατήθηκε στις 31/08/2010 και μειοδότης αναδείχθηκε o κ.βουλγαροπουλοσ ΣΑΒΒΑΣ Ε.Δ.Ε με έκπτωση 04%.Το έργο ανατέθηκε στον μειοδότη με την αριθ.120/2010 απόφαση του Δ.Ε. Δ. Ατσικής. Στις 20/09/2010 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,65 (χωρίς το ΦΠΑ ). Επιβλέπων του έργου ορίστηκε η κ. ΠΑΡΔΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Τεχν.Μηχ. Δ. ΛΗΜΝΟΥ. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την κατασκευή τσιμεντοστρώσεων σε δρόμους εντός του οικισμού του Βάρους. Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την με Αριθ. Πρωτ της 21/12/10 βεβαίωσης περαιώσεως των εργασιών της ΤΥΔΚ ΛΗΜΝΟΥ. Έχοντας υπόψη την πρόσκληση προς παράσταση στα μέλη της επιτροπής παραλαβής έργων του Προέδρου της Επιτροπής,(με τα συνημμένα έγγραφα) και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ. 5 του Ν.3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: :«Εσωτερική Οδοποιϊα Δ.Δ. Βάρους».

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: κ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ε.Δ.Ε.. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην Μύρινα, σήμερα, 26/04/12 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: Α.) κυρ. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Λημνου, ως Πρόεδρος Β.) κυρ. ΜΠΑΛΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ Τεχν.Μηχ. Δ. ΛΗΜΝΟΥ και Γ.) κυρ.κελεφοσ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Πολιτικός Μηχ. Δ. ΛΗΜΝΟΥ ως Μέλη της επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του εν επικεφαλίδι έργου, που ορίστηκε με την υπ αρίθμ. Πρωτ. 9438/1128 της απόφαση, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου-Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Βορείου Αιγαίου και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Λήμνου για τον ορισμό του Προέδρου, αφού μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και αφού λάβαμε υπόψη την Τελική Επιμέτρηση και τα συμβατικά τεύχη του έργου, προβήκαμε παρουσία της επιβλέπουσας κ.παρδαλη ΟΥΡΑΝΙΑ Τεχν.Μηχ. Δ. ΛΗΜΝΟΥ, και του αναδόχου, στην Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου. Από τον έλεγχο που έγινε και από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν διαπιστώθηκαν τα έξής: το έργο κατασκευάσθηκε έντεχνα και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας. Γι αυτό παραλαμβάνεται ως κάτωθι: Α. ΠΟΣΟΤΙΚΑ Σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A (ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ) Β. ΠΟΙΟΤΙΚΑ Το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την με Αριθ. Πρωτ της 21/12/10 βεβαίωσης περαιώσεως των εργασιών της Υπηρεσίας μας. Δ. ΥΛΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ουδέν. Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Μετά την ολοκλήρωση το έργο παραδόθηκε για χρήση. Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, από τα οποία το ένα (1) παρέλαβε ο ανάδοχος, υπογράφεται δε ως ακολούθως: Η Επιτροπή Ο Πρόεδρος τα Μέλη Η Επιβλέπουσα Για τον ανάδοχο Β.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Δ. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ» Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου» συντάχθηκε από τον Σαμιώτη Ξενοφών, Τεχνολόγο Μηχανικό Δήμου Λήμνου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Λήμνου η μελέτη με αριθμ. 74 /2008, προϋπολογισμού ,00. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 23/12/2008 και μειοδότης αναδείχθηκε η ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε με έκπτωση 40%. Στις 19/02/2009 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,37 (με ΦΠΑ). Επιβλέπων του έργου είναι ο Σαμιώτης Ξενοφών, Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής του Δήμου Λήμνου. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την επισκευή και συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου.

4 Έχοντας υπόψη την αρίθ. πρωτ /5468/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Αιγαίου και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ.5 του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 74/ 2008 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι παρακάτω: 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου και 2. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τεχνολόγος Μηχανικός, του Δήμου Λήμνου, και 3. ΜΠΑΛΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ, Τεχνολόγος Μηχανικός Δήμου Λήμνου, που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου» αρ. μελ. 74/2008, με την αριθμ. πρωτ /5468/ απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 2012, ημέρα Τρίτη, στο Παπουτσίδειο κτίριο στη Μύρινα Λήμνου και στη συνέχεια μεταβήκαμε στο χώρο του έργου, για την παραλαβή του. Η έγκριση εκτέλεσης του έργου αποφασίσθηκε με την υπ αριθμ. / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μούδρου. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την αριθμ. 74/2008 μελέτη και των λοιπών συμβατικών τευχών της εργολαβίας, όπως θεωρήθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου. 2. Τον με ημερομηνία , 1 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών, που συντάχθηκε και επικυρώθηκε νόμιμα και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 169/2010 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Μούδρου. 3. Την με ημερομηνία τελική επιμέτρηση των εργασιών, η οποία συντάχθηκε από τον Ανάδοχο, και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της ΤΥΔΚ, Γραφείο Λήμνου, Χατζηδημητρίου Βασίλειο. παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μία στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ένδειξη ΑΤ εργασιών 1 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00μ. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Που ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ εγκρίθηκαν Αριθμητικ τελικά Ολογράφως ώς Πενήντα επτά κυβικά 57,99 μ3 57,99 μ3 μέτρα και 99% του Σαράντα πέντε κυβικά 45,95 μ3 45,95 μ3 μέτρα και 95% του

5 3 Χειρόθετη λιθοπλήρωση 46,51 μ3 46,51 μ3 Κατασκευή στρώσης άμμου σκύρων 4 μεταβλητού πάχους Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων, 5 τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ Σκυρόδεμα οπλισμένο C 16/20 πλακών 6 πλήρων, ολόσωμων βάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτοίχων ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Πρόσθετη αποζημίωση για την εργασία 7 εκσκαφής σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες 8 Πρόσθετη αποζημίωση για την εργασία χειρόθετης λιθοπλήρωσης Σαράντα έξι κυβικά μέτρα και 51% του 10,00 μ3 10,00 μ3 Δέκα κυβικά μέτρα 91,70 μ3 91,70 μ3 17,40 μ3 17,40 μ3 45,95 μ3 45,95 μ3 46,51 μ3 46,51 μ3 Ενενήντα ένα κυβικά μέτρα και 70% του Δέκα επτά κυβικά μέτρα και 40% του κυβικού μέτρου Σαράντα πέντε κυβικά μέτρα και 95% του Σαράντα έξι κυβικά μέτρα και 51% του Πρόσθετη αποζημίωση για την εργασία 9 κατασκευής στρώσης άμμου-σκύρων 10,00 μ3 10,00 μ3 Δέκα κυβικά μέτρα μεταβλητού πάχους Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος Εκατόν εννιά κυβικά 10 κατηγορίας C16/20 χωρίς την χρήση 109,10 μ3 109,10 μ3 μέτρα και 10% του αντλίας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 74/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., Γραφείο Λήμνου, προϋπολογισμού δαπάνης ,63 μαζί με τα απρόβλεπτα και 2.588,50 Φ.Π.Α.. 2. Το έργο ύστερα από απ ευθείας ανάθεση, ανέλαβε ο ανάδοχος Χάρος Παναγιώτης, με έκπτωση 29% επί των τιμών του τιμολογίου (σχ. απόφαση 57/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ατσικής). 3. Στις 17/05/2010 υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό δαπάνης, για εργασίες ,17 και για Φ.Π.Α 2.252, Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως ήταν ενενήντα (90) ημέρες. Το έργο, σύμφωνα με την από βεβαίωση περαίωσης του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ, Γραφείο Λήμνου, περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 06 Αυγούστου Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με τον 1 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ανήλθε: Για εργασίες της αρχικής σύμβασης στο ποσό των ,01 και 2.207,20 Φ.Π.Α., δηλ. συνολικά στο ποσό των , Οι αυξομειώσεις της συμβατικής δαπάνης καθώς και οι απαιτούμενες νέες εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, προβλέφθηκαν με τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ 169 / 2010 απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου Δήμου Μούδρου. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και τις υποδείξεις της Τ.Υ.Δ.Κ., Γραφείο Λήμνου. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

6 Επειδή, από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις , όπως αναγράφεται στη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των δεκαπέντε (15) μηνών, και το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης, η επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Το πρωτόκολλο αυτό, αφού συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται, ένα δε αντίγραφο από αυτά δόθηκε στον Ανάδοχο που κατασκεύασε το έργο. Η Επιτροπή Παραλαβής Ο επιβλέπων που παρέδωσε το Έργο 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου Τεχνολόγος Μηχανικός 2.ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τεχνολόγος Μηχανικός Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 3.ΜΠΑΛΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ Τεχνολόγος Μηχανικός ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Γ.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ» Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοπουλίου» συντάχθηκε από τον Σαμιώτη Ξενοφών, Τεχνολόγο Μηχανικό Δήμου Λήμνου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Λήμνου η μελέτη με αριθμ. 85 /2009, προϋπολογισμού ,00. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 24/11/2009 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Παπαπάνος Ελευθέριος με έκπτωση 4%. Στις 10/02/2010 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,00 (με ΦΠΑ). Επιβλέπων του έργου είναι ο Σαμιώτης Ξενοφών, Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής του Δήμου Λήμνου. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την επισκευή και συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου. Έχοντας υπόψη την αρίθ. πρωτ /5467/ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Αιγαίου και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ.5 του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Συντήρηση Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοπουλίου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: / 2008 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι παρακάτω: 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου και 2. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τεχνολόγος Μηχανικός, του Δήμου Λήμνου, και 3. ΜΠΑΛΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ, Τεχνολόγος Μηχανικός Δήμου Λήμνου, που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ρουσσοπουλίου» αρ. μελ. 74/2008, με την αριθμ. πρωτ /5468/ απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 2012, ημέρα Τρίτη, στο Παπουτσίδειο κτίριο στη Μύρινα Λήμνου και στη συνέχεια μεταβήκαμε στο χώρο του έργου, για την παραλαβή του. Η έγκριση εκτέλεσης του έργου αποφασίσθηκε με την υπ αριθμ. / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μούδρου. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την αριθμ. 74/2008 μελέτη και των λοιπών συμβατικών τευχών της εργολαβίας, όπως θεωρήθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου. 2. Τον με ημερομηνία , 1 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών, που συντάχθηκε και επικυρώθηκε νόμιμα και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 169/2010 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Μούδρου. 3. Την με ημερομηνία τελική επιμέτρηση των εργασιών, η οποία συντάχθηκε από τον Ανάδοχο, και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της ΤΥΔΚ, Γραφείο Λήμνου, Χατζηδημητρίου Βασίλειο. παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μία στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤ Ένδειξη εργασιών 1 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00μ. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Που ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ εγκρίθηκαν Αριθμητικ τελικά Ολογράφως ώς Πενήντα επτά κυβικά 57,99 μ3 57,99 μ3 μέτρα και 99% του Σαράντα πέντε κυβικά 45,95 μ3 45,95 μ3 μέτρα και 95% του Σαράντα έξι κυβικά μέτρα και 51% του 3 Χειρόθετη λιθοπλήρωση 46,51 μ3 46,51 μ3 4 Κατασκευή στρώσης άμμου σκύρων μεταβλητού πάχους 10,00 μ3 10,00 μ3 Δέκα κυβικά μέτρα

8 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ Σκυρόδεμα οπλισμένο C 16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτοίχων ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Πρόσθετη αποζημίωση για την εργασία εκσκαφής σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Πρόσθετη αποζημίωση για την εργασία χειρόθετης λιθοπλήρωσης 91,70 μ3 91,70 μ3 17,40 μ3 17,40 μ3 45,95 μ3 45,95 μ3 46,51 μ3 46,51 μ3 Ενενήντα ένα κυβικά μέτρα και 70% του Δέκα επτά κυβικά μέτρα και 40% του κυβικού μέτρου Σαράντα πέντε κυβικά μέτρα και 95% του Σαράντα έξι κυβικά μέτρα και 51% του Πρόσθετη αποζημίωση για την εργασία 9 κατασκευής στρώσης άμμου-σκύρων 10,00 μ3 10,00 μ3 Δέκα κυβικά μέτρα μεταβλητού πάχους Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος Εκατόν εννιά κυβικά 10 κατηγορίας C16/20 χωρίς την χρήση 109,10 μ3 109,10 μ3 μέτρα και 10% του αντλίας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 74/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., Γραφείο Λήμνου, προϋπολογισμού δαπάνης ,63 μαζί με τα απρόβλεπτα και 2.588,50 Φ.Π.Α.. 2. Το έργο ύστερα από απ ευθείας ανάθεση, ανέλαβε ο ανάδοχος Χάρος Παναγιώτης, με έκπτωση 29% επί των τιμών του τιμολογίου (σχ. απόφαση 57/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ατσικής). 3. Στις 17/05/2010 υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό δαπάνης, για εργασίες ,17 και για Φ.Π.Α 2.252, Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως ήταν ενενήντα (90) ημέρες. Το έργο, σύμφωνα με την από βεβαίωση περαίωσης του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ, Γραφείο Λήμνου, περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 06 Αυγούστου Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με τον 1 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ανήλθε: Για εργασίες της αρχικής σύμβασης στο ποσό των ,01 και 2.207,20 Φ.Π.Α., δηλ. συνολικά στο ποσό των , Οι αυξομειώσεις της συμβατικής δαπάνης καθώς και οι απαιτούμενες νέες εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, προβλέφθηκαν με τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ 169 / 2010 απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου Δήμου Μούδρου. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και τις υποδείξεις της Τ.Υ.Δ.Κ., Γραφείο Λήμνου. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: Επειδή, από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις , όπως αναγράφεται στη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των δεκαπέντε (15) μηνών, και το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης, η επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ.

9 Το πρωτόκολλο αυτό, αφού συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται, ένα δε αντίγραφο από αυτά δόθηκε στον Ανάδοχο που κατασκεύασε το έργο. Η Επιτροπή Παραλαβής Ο επιβλέπων που παρέδωσε το Έργο 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου Τεχνολόγος Μηχανικός 2. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τεχνολόγος Μηχανικός Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 3. ΜΠΑΛΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ Τεχνολόγος Μηχανικός ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Δ.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ Τ.Δ.ΚΟΡΝΟΥ», Για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου στην δημοτική έκταση Τ.Δ.Κορνού», συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ Γραφείο Λήμνου, η μελέτη με αριθμό 41/2009, προϋπολογισμού (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Δ.Μύρινας). Το έργο δημοπρατήθηκε στις και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «Βας.Κονταξής Ε.Δ.Ε.» με έκπτωση 3%. Στις υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,17 (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Επιβλέπουσα μηχανικός του έργου ορίστηκε η Δανιήλ Κλεοπάτρα, πολ.μηχανικός του Δήμου Λήμνου (πρώην Δήμου Μύρινας). Η μελέτη του έργου προέβλεπε την κατασκευή αντλιοστασίου σε ιδιόκτητο ακίνητο του Δήμου Λήμνου στην τοπική κοινότητα Κορνού. Έχοντας υπόψη την αριθμ.πρωτ.:6588/ (ΑΔΑ:Β4ΒΠΟΡ1Ι-ΤΩΟ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β.Αιγαίου και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ. 5 του Ν.3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή αντλιοστασίου στην Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοτική έκταση Τ.Δ.Κορνού» (πρώην Δήμος Μύρινας) Αρ.μελ.: 41/2009 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Βασίλειος Κονταξής Πρωτόκολλο Προσωρινής Και Οριστικής Παραλαβής Οι παρακάτω: 1. Κουκούμης Ευστράτιος, Αντιδήμαρχος 2. Γιαννουλάκης Κων/νος, Μηχανολόγος Μηχανικός Δήμου Λήμνου, 2. Κατή Μαρία, Τεχνολόγος Μηχανικός του Δήμου Λήμνου, που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής με την αριθμ.πρωτ.:6588/ (ΑΔΑ:Β4ΒΠΟΡ1Ι-ΤΩΟ) απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή αντλιοστασίου στην Δημοτική έκταση Τ.Δ.Κορνού», με αρ.μελ.:41/2009, συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 15 Μαίου 2012, ημέρα Τρίτη, επί τόπου του έργου, για την παραλαβή του. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την αριθμ.:41/2009 μελέτη και των λοιπών συμβατικών τευχών της εργολαβίας, όπως θεωρήθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ., γραφείο Λήμνου. 2. Τον με ημερομηνία , 1 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών, που συντάχθηκε και επικυρώθηκε νόμιμα και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 34/2010 απόφαση του Δ.Σ.Μύρινας.

10 3. Την με ημερομηνία τελική επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία συντάχθηκε από τον ανάδοχο και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της ΤΥΔΚ, γραφείο Λήμνου, Χατζηδημητρίου Βασίλειο. παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μία στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ α/α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΙΚΩΝ Αριθμός Τιμολογ ίου Μονάδ α Μέτρη σης Εκτελεσθε ίσα Ποσότητα Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα Α.Τ 1 ton 0,00 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας Α.Τ 2 ton*km 0,00 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προιόντων εκσκαφής Α.Τ 3 m3 613,38 Επίχωση με προιόντα εκσκαφών, εκβραχισμών, κατεδαφίσεων Α.Τ 4 m3 613,38 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου Α.Τ 5 m3 13,31 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Α.Τ 6 m3 8,87 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Α.Τ 7 m3 40,79 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Α.Τ 8 m2 15,10 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Α.Τ 9 m2 77,88 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) Α.Τ 10 kg 4.459,92

11 11 12 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6*9*19, πάχους 1/2 (μισής) πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Α.Τ 11 m2 149,85 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6*9*19, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) Α.Τ 12 m2 0,00 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 13 μπατικών τοίχων Α.Τ 13 m 49,26 14 Ζευκτά από ξυλεία πριστή Α.Τ 14 m3 1,90 15 Τεγίδωση από ξυλεία πριστή Α.Τ 15 m3 1,85 Σανίδωμα στέγης με τάβλες 16 πάχους 2,5 cm Α.Τ 16 m2 68,17 Πλήρης κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης 17 (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο) Α.Τ 17 m2 65, Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα Α.Τ 18 m2 93,67 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου Α.Τ 19 μμ 45,0 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου Α.Τ 20 m2 81,92 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών Α.Τ 21 m2 327,20 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη Α.Τ 22 m2 68,17 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά, με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm Α.Τ 23 m2 0,00 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης Α.Τ 24 m2 51,35 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη Α.Τ 25 m2 107,36 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη Α.Τ 26 m2 27,01 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα Α.Τ 27 ton 0,00 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας Α.Τ 28 ton*km 0,00

12 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώεων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προιόντων εκσκαφής Α.Τ 29 m3 613,38 Επίχωση με προιόντα εκσκαφών, εκβραχισμών, κατεδαφίσεων Α.Τ 30 m3 613,38 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου Α.Τ 31 m3 13,31 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Α.Τ 32 m3 8,87 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Α.Τ 33 m3 40,79 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Α.Τ 34 m2 15,10 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Α.Τ 35 m2 77,88 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) Α.Τ 36 kg 4.459,92 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6*9*19, πάχους 1/2 (μισής) πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) Α.Τ 37 m2 149,85 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6*9*19, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) Α.Τ 38 m2 0,00 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων Α.Τ 39 m 49,26 40 Ζευκτά από ξυλεία πριστή Α.Τ 40 m3 1,90 41 Τεγίδωση από ξυλεία πριστή Α.Τ 41 m3 1,85 42 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm Α.Τ 42 m2 68,17 43 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα Α.Τ 43 m2 93,67 Επιχρίσματα τραβηχτά 44 προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου Α.Τ 44 μμ 45,00

13 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου Α.Τ 45 m2 81,92 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών Α.Τ 46 m2 327,20 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη Α.Τ 47 m2 68,17 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά, με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm Α.Τ 48 m2 0,00 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης Α.Τ 49 m2 51,35 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη Α.Τ 50 m2 107,36 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη Α.Τ 51 m2 27,01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων Α.Τ 52 m 53,64 Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων, πλήρης κατεργασίας (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) Α.Τ 53 m2 68,17 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 41/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., γραφείο Λήμνου, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α ,0 (χρηματοδότηση Σ.Α.Τ.Α. Δ.Μύρινας). 2. Το έργο ύστερα από δημοπρασία, ανέλαβε η εταιρία «Βασ.Κονταξής Ε.Δ.Ε.» με έκπτωση 3% επί των τιμών του τιμολογίου. 3. Στις υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό, ποσού ,17 (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 4. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως ήταν εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Με την αριθμ.:55/2010 απόφαση του Δ.Σ.Μύρινας με την οποία δόθηκε παράταση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι στις Το έργο, σύμφωνα με την από βεβαίωση περαίωσης του προϊσταμένου της ΤΥΔΚ, γραφείο Λήμνου, περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 13 Απριλίου Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με τον τελικό λογαριασμό ανήλθε στο ποσό των ,58 και Φ.Π.Α.13%, 6.787,90, δηλ. συνολικά στο ποσό των , Οι αυξομειώσεις της συμβατικής δαπάνης προβλέφθηκαν με τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, που εγκρίθηκαν με την αριθμ.:34/2010 απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου Μύρινας. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και τις υποδείξεις του επιβλέποντος μηχανικού. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

14 Επειδή, από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις , όπως αναγράφεται στη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των δεκαπέντε (15) μηνών, και το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης, η επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Το πρωτόκολλο αυτό, αφού συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται, ένα δε αντίγραφο από αυτά δόθηκε στον Ανάδοχο που κατασκεύασε το έργο. Η Επιτροπή Παραλαβής Η επιβλέπουσα που παρέδωσε το έργο 1. Κουκούμης Ευστράτιος Δανιήλ Κλεοπάτρα Δημοτικός Σύμβουλος 1. Γιαννουλάκης Κων/νος Μηχανολόγος Μηχανικός 3. Κατή Μαρία Τεχνολόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Ο Ανάδοχος Κονταξής Βασίλειος Ε.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ» Για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό οδικό δίκτυο Δ.Δ. Κοντοπουλίου» συντάχθηκε από τον Σαμιώτη Ξενοφών, Τεχνολόγο Μηχανικό Δήμου Λήμνου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Λήμνου η μελέτη με αριθμ. 29/2010, προϋπολογισμού ,00. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 15/06/2010 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Βουλγαρόπουλος Σάββας με έκπτωση δύο επί τις εκατό (2%). Στις 24/08/2010 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,70 (με ΦΠΑ). Επιβλέπων του έργου είναι ο Σαμιώτης Ξενοφών, Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής του Δήμου Λήμνου. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την αποκατάσταση - επισκευή τμήματος αγροτικού οδικού δικτύου στο Δ.Δ. Κοντοπουλίου. Έχοντας υπόψη τις αρίθ. πρωτ. 9437/1127/ & 1476/1718/ αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Αιγαίου και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ.5 του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚH ΥΠΗΡΕΣΙA Μύρινα, ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση ζημιών στο αγροτικό Οδικό δίκτυο Δ.Δ. Κοντοπουλίου (αρ. μελ. 29/2010) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Βουλγαρόπουλος Σάββας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι παρακάτω : 1) Κουκούμης Ευσράτιος, Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου, ως Πρόεδρος 2) Κελεφός Δημήτριος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Λήμνου,ως μέλος 3) Κατή Μαρία,ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανικός Δήμου Λήμνου, ως μέλος που ορισθήκαμε επιτροπή παραλαβής του ανωτέρου έργου με τις αριθμ. πρωτ. 9437/ και 14876/ αποφάσεις του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης &Ν.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 16 Μαϊου 2012 ημέρα Τετάρτη,στο πρώην Δημοτικό κατάστημα Μούδρου και στη συνέχεια μεταβήκαμε στο χώρο του έργου,παρουσία του επιβλέποντα Σαμιώτη Ξενοφών Τεχν. Μηχ, του Δήμου Λήμνου και του αναδόχου του έργου,για την παραλαβή του.

15 Η έγκριση εκτέλεσης του έργου αποφασίσθηκε με την υπ αριθμ. 70/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μούδρου. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της : 1) Την αριθμ. 29/2010 μελέτη και των λοιπών συμβατικών τευχών της εργολαβίας, όπως θεωρήθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου. 2) Τον με ημερομηνία ,1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,που συντάχθηκε και επικυρώθηκε νόμιμα και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 156/2010/ απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Μούδρου. 3) Την με ημερομηνία τελική επιμέτρηση των εργασιών, η οποία συντάχθηκε από τον ανάδοχο και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου,Χατζηδημητρίου Βασίλειο. παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μία στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1) Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 29/2010 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 μαζί με τα απρόβλεπτα και Φ.Π.Α 15%. 2) Το έργο ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό,ανέλαβε ο ανάδοχος ο Βουλγαρόπουλος Σάββας με έκπτωση δύο επί τις εκατό (2 % ) επί των τιμών του τιμολογίου ( σχ. απόφαση 78/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Μούδρου ). 3) Στις 24 Αυγούστου 2010 υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό δαπάνης, για εργασίες ,49, 2.185,87 για απρόβλεπτα και 2.681,34 για Φ.Π.Α. ( 16%). 4) Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως ήταν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.το έργο,σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3182/ βεβαίωση περαίωσης του Προϊσταμένου της Τ.Υ.Δ.Κ.,Γραφείο Λήμνου,περαιώθηκε εμπρόθεσμα την ) Η αξία των εκτελεσθέντων εργασιών σύμφωνα με τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανήλθε : Για εργασίες και Φ.Π.Α ,67 και είναι μειωτικός κατά 262,03 από την αρχική σύμβαση. 6) Οι αυξομειώσεις της συμβατικής δαπάνης προβλέφθηκαν με τον 1 ο Α.Π.Ε. και εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 156/2010/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μούδρου. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει ως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης,της επιστήμης και τις υποδείξεις της Τ.Υ.Δ.Κ.,Γραφείο Λήμνου. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Επειδή, από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις , όπως αναγράφεται στη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των δέκα πέντε (15) μηνών και το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση,η επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Το πρωτόκολλο αυτό, αφού συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται και ένα αντίγραφο από αυτά δόθηκε στον ανάδοχο που κατασκεύασε το έργο. Η Επιτροπή παραλαβής Ο Επιβλέπων που παρέδωσε το έργο

16 1) ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου Τεχνολόγος Μηχανικός 2) ΚΕΛΕΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός 3) ΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τεχνολόγος μηχανικός ΣΤ.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΑΙ Τ.Δ. ΛΥΧΝΩΝ» Για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Ρωμανού και Τ.Δ. Λύχνων» συντάχθηκε από τον Σαμιώτη Ξενοφών, Τεχνολόγο Μηχανικό Δήμου Λήμνου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Λήμνου η μελέτη με αριθμ. 2/2010, προϋπολογισμού ,00. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 09/03/2010 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Ζεάκης Θεόδωρος με έκπτωση τέσσερα επί τις εκατό (4%). Στις 25/05/2010 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,65 (με ΦΠΑ). Επιβλέπων του έργου είναι ο Σαμιώτης Ξενοφών, Τεχνολόγος Μηχανικός Έργων Υποδομής του Δήμου Λήμνου. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την τσιμεντόστρωση δρόμων εντός ορίων των οικισμών στο Τ.Δ. Ρωμανού και Τ.Δ. Λύχνων. Έχοντας υπόψη τις αρίθ. πρωτ /1127/ & 1476/1718/ αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Αιγαίου και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ.5 του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚH ΥΠΗΡΕΣΙA Μύρινα, ΕΡΓΟ : Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Αντικαταστάσεις παλαιών Δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Ρωμανού Και Τ.Δ. Λύχνων (αρ. μελ. 2/2010) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ζεάκης Θοδωρής ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι παρακάτω : 1. Κουκούμης Ευσράτιος, Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου, ως Πρόεδρος 2. Μπήττα Νικόλαο, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Λήμνου,ως μέλος 3. Κατή Μαρία,ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανικός Δήμου Λήμνου, ως μέλος που ορισθήκαμε επιτροπή παραλαβής του ανωτέρου έργου με τις αριθμ. πρωτ. 4773/ και 14876/ αποφάσεις του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης &Ν.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα στις 16 Μαϊου 2012 ημέρα Τετάρτη,στο πρώην Δημοτικό κατάστημα Μούδρου και στη συνέχεια μεταβήκαμε στο χώρο του έργου,παρουσία του επιβλέποντα Σαμιώτη Ξενοφών Τεχν. Μηχ, του Δήμου Λήμνου και του αναδόχου του έργου,για την παραλαβή του. Η έγκριση εκτέλεσης του έργου αποφασίσθηκε με την υπ αριθμ. 21/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μούδρου. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της :

17 1. Την αριθμ. 02/2010 μελέτη και των λοιπών συμβατικών τευχών της εργολαβίας, όπως θεωρήθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου. 2. Τον με ημερομηνία ,1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,που συντάχθηκε και επικυρώθηκε νόμιμα και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 143/2010/ απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Μούδρου. 3. Την με ημερομηνία τελική επιμέτρηση των εργασιών, η οποία συντάχθηκε από τον ανάδοχο και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου,Χατζηδημητρίου Βασίλειο. παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μία στον συνημμένο πίνακα της τελικής επιμέτρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/2010 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου, προϋπολογισμού δαπάνης ,65 μαζί με τα απρόβλεπτα και Φ.Π.Α 15%. 2. Το έργο ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό,ανέλαβε ο ανάδοχος ο Ζεάκης Θεόδωρος με έκπτωση τέσσερα επί τις εκατό (4 % ) επί των τιμών του τιμολογίου ( σχ. απόφαση 22/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Μούδρου ). 3. Στις 25 Μαϊου 2010 υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό δαπάνης, για εργασίες ,37,3.071,76 για απρόβλεπτα και 3.532,52 για Φ.Π.Α. ( 15%). 4. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως ήταν ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.το έργο,σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2611/ βεβαίωση περαίωσης του Προϊσταμένου της Τ.Υ.Δ.Κ.,Γραφείο Λήμνου,περαιώθηκε εμπρόθεσμα την Η αξία των εκτελεσθέντων εργασιών σύμφωνα με τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανήλθε : a. Για εργασίες και Φ.Π.Α ,94 και είναι μειωτικός κατά 71,19 από την αρχική σύμβαση. 6. Οι αυξομειώσεις της συμβατικής δαπάνης προβλέφθηκαν με τον 1 ο Α.Π.Ε. και εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 143/2010/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μούδρου. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει ως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης,της επιστήμης και τις υποδείξεις της Τ.Υ.Δ.Κ.,Γραφείο Λήμνου. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Επειδή, από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις , όπως αναγράφεται στη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των δέκα πέντε (15) μηνών και το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση,η επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Το πρωτόκολλο αυτό, αφού συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται και ένα αντίγραφο από αυτά δόθηκε στον ανάδοχο που κατασκεύασε το έργο. Η Επιτροπή παραλαβής Ο Επιβλέπων που παρέδωσε το έργο ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου Τεχνολόγος Μηχανικός ΜΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τεχνολόγος μηχανικός

18 Ζ.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΚΙΡΓΚΙΝΗ ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΑ Β. ΤΣΑΝΤΛΟΓΙΑΝΝΗ Τ.Δ. ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ» Για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης από οικόπεδο Γκιργκίνη μέχρι οικία Β. Τσαντλογιάννη Τ.Δ. Λιβαδοχωρίου» συντάχθηκε από την Κατή Μαρία, Τεχνολόγος Μηχ/κός έργων Υποδομής του πρώην Δήμου Νέας Κούταλης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Λήμνου η μελέτη με αριθμ. 38/2010, προϋπολογισμού ,00. Το έργο δημοπρατήθηκε στις και μειοδότης αναδείχθηκε ο Παραθυράς Νικόλαος με έκπτωση 11%. Στις 31/08/2010 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού ,08 (με ΦΠΑ). Επιβλέπουσα του έργου είναι η Κατή Μαρία, Τεχνολόγος Μηχ/κός έργων Υποδομής του Δήμου Λήμνου. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης, μήκους 210,00μ., από οικόπεδο Γκιργκίνη μέχρι οικία Β. Τσαντλογιάννη του τοπικού διαμερίσματος Λιβαδοχωρίου του πρώην Δήμου Νέας Κούταλης. Έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 614/ έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας (με τα συνημμένα έγγραφα) και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ. 5 του Ν.3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από οικόπεδο Γκιργκίνη μέχρι οικία Β. Τσαντλογιάννη Τ.Δ. Λιβαδοχωρίου» ΑΡ. ΜΕΛ.: 38/ 2010 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Οι παρακάτω: 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Αντιδήμαρχος και 2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός Δήμου Λήμνου, 3. ΜΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λήμνου, και που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου: «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης από οικόπεδο Γκιργκίνη μέχρι οικία Β. Τσαντλογιάννη Τ.Δ. Λιβαδοχωρίου» αρ. μελ. 38/2010, με τις αριθμ. πρωτ. 6923/863/ και 14876/1718/ αποφάσεις του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, συγκεντρωθήκαμε στις 15 Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη, στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου στον Κοντιά Λήμνου και στη συνέχεια μεταβήκαμε στο χώρο του έργου, για την παραλαβή του. Η έγκριση εκτέλεσης του έργου αποφασίσθηκε με την υπ αριθμ. 41/2010 απόφαση της Δ. Ε. Δήμου Νέας Κούταλης. Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την αριθμ. 38/2010 μελέτη και των λοιπών συμβατικών τευχών της εργολαβίας, όπως θεωρήθηκαν από την Τ.Υ.Δ.Κ. Γραφείο Λήμνου. 2. Τον με ημερομηνία , 1 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών, που συντάχθηκαν, επικυρώθηκαν νόμιμα και εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 119/2010 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Νέας Κούταλης. 3. Τον με ημερομηνία , 2 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών, που συντάχθηκαν, επικυρώθηκαν νόμιμα και εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 130/2010 απόφαση του Δ.Σ Δήμου Νέας Κούταλης.

19 4. Την με ημερομηνία τελική επιμέτρηση των εργασιών, η οποία συντάχθηκε από τον Ανάδοχο, και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της ΤΥΔΚ, Γραφείο Λήμνου, Χατζηδημητρίου Βασίλειο. παραλαμβάνει τις εργασίες αυτές, όπως γράφονται κάθε μία στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και του Π.Δ. 171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤ Ένδειξη εργασιών ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Που ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ εγκρίθηκαν Αριθμητικ τελικά Ολογράφως ώς 1 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος 410,00 μ 410,00 μ Τετρακόσια δέκα μέτρα 2 3 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 4 Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή Καθαίρεση πλακών οχετού ομβρίων με 5 προσοχή και επανατοποθέτηση Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ. Με την 6 πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00μ. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα 7 έως 3,00μ. Με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00μ. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 8 αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντων οπλισμένου ή αόπλου 9 σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Προσαύξηση τιμής εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 10 πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ Επίχωση ορυγμάτων με προϊόντα 11 εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια 12 επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός 0,00 μ3 0,00 μ3 Μηδέν μέτρα 0,00 μ3 0,00 μ3 Μηδέν μέτρα 1,15 μ3 1,15 μ3 0,00 τεμ 0,00 τεμ Ένα κυβικό μέτρο και 15% του κυβικού μέτρου Μηδέν μέτρα Διακόσια σαράντα τρία κυβικά μέτρα και 13% του 243,13 μ3 243,13 μ3 26,97 μ3 26,97 μ3 75,65 μ3 75,65 μ3 26,97 μ3 26,97 μ3 207,30 μ 207,30 μ Είκοσι έξη κυβικά μέτρα και 97% του Εβδομήντα πέντε κυβικά μέτρα και 65% του Είκοσι έξη κυβικά μέτρα και 97% του Διακόσια επτά μέτρα και 30% του μέτρου Εκατόν εξήντα επτά 167,48 μ3 167,48 μ3 κυβικά μέτρα και 48% του 5,00 τεμ 5,00 τεμ Πέντε τεμάχια

20 κατοικημένων περιοχών εσωτ. διαμ. 1,20μ. Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων από 300, ,00 κιλά ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) κιλά Τριακόσια κιλά Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίηρος 14 σφαιροειδούς γραφίτη ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) 0,00 κιλά 0,00 κιλά Μηδέν κιλά 15 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 0,00 κιλά 0,00 κιλά Μηδέν κιλά Αγωγός αποχέτευσης από σωλήνα PVC 16 σειράς 41, D=200mm Σαμάρι με μούφα συγκολλητό 17 διαμέτρου Φ200/160 Κατασκευή σύνδεσης ιδιωτικής παροχής 18 αποχέτευσης δια πλαστικού σωλήνος PVC Φ160 Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού 19 αποχέτευσης PVC με υφιστάμενο φρεάτιο 20 Σκυρόδεμα C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, κλπ Σκυρόδεμα C20/25 βάθρω, πλακών 21 πρόσβασης, τοίχων κλπ Σιδηρούς οπλισμός ST III (S400) ή STIV 22 (S500s) εκτός υπογείων έργων ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 23 Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ. Με την 24 πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00μ. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα 25 έως 3,00μ. Με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00μ. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 26 αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντων οπλισμένου ή αόπλου 27 σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Προσαύξηση τιμής εκσκαφών ορυγμάτων 28 υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα 212,30 μ 212,30 μ Διακόσια δώδεκα μέτρα και 30% του μέτρου 20,00 τεμ 20,00 τεμ Είκοσι τεμάχια 21,00 τεμ 21,00 τεμ Είκοσι ένα τεμάχια 1,00 τεμ 1,00 τεμ Ένα τεμάχιο 40,08 μ3 40,08 μ3 Σαράντα κυβικά μέτρα και 8% του κυβικού μέτρου 0,00 μ3 0,00 μ3 Μηδέν κυβικά 0,00 κιλά 0,00 κιλά Μηδέν κιλά 1,15 μ3 1,15 μ3 Ένα κυβικό μέτρο και 15% του κυβικού μέτρου Διακόσια σαράντα τρία 243,13 μ3 243,13 μ3 κυβικά μέτρα και 13% του 26,97 μ3 26,97 μ3 75,65 μ3 75,65 μ3 26,97 μ3 26,97 μ3 207,30 μ 207,30 μ Είκοσι έξη κυβικά μέτρα και 97% του Εβδομήντα πέντε κυβικά μέτρα και 65% του Είκοσι έξη κυβικά μέτρα και 97% του Διακόσια επτά κιλά και 30% του κιλού

21 δίκτυα ΟΚΩ Επίχωση ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίηρος σφαιροειδούς γραφίτη ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) Εκατόν εξήντα επτά 167,48 μ3 167,48 μ3 κυβικά μέτρα και 48% του 300,00 300,00 κιλά Τριακόσια κιλά κιλά 0,00 κιλά 0,00 κιλά Μηδέν κιλά 32 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 0,00 κιλά 0,00 κιλά Μηδέν κιλά Αγωγός αποχέτευσης από σωλήνα PVC 33 σειράς 41, D=200mm Σαμάρι με μούφα συγκολλητό 34 διαμέτρου Φ200/ ,30 μ 212,30 μ Διακόσια δώδεκα μέτρα και 30% του μέτρου 20,00 τεμ 20,00 τεμ Είκοσι τεμάχια Σαράντα κυβικά μέτρα και 8% του κυβικού μέτρου 35 Σκυρόδεμα C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων κλπ. 40,08 μ3 40,08 μ3 Σκυρόδεμα C20/25 βάθρω, πλακών 36 πρόσβασης, τοίχων κλπ 0,00 μ3 0,00 μ3 Μηδέν κυβικά Σιδηρούς οπλισμός ST III (S400) ή STIV 37 (S500s) εκτός υπογείων έργων 0,00 κιλά 0,00 κιλά Μηδέν κιλά Λιθοδομές θεμελίων με Ένα κυβικό μέτρο και 38 τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400kg 1,15 μ3 1,15 μ3 15% του κυβικού τσιμέντου και 0,08 μ3 ασβέστου μέτρου Πρόσθετη αποζημίωση για λιθοδομές Ένα κυβικό μέτρο και θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 15% του κυβικού 39 1,15 μ3 1,15 μ3 των 400kg τσιμέντου και 0,08 μ3 μέτρου ασβέστου Πλαστικού σωλήνες από σκληρό PVC 40 ονομ. πίεσης 10 ατμ. και ονομ. 24,00 μ 24,00 μ Είκοσι τέσσερα μέτρα διαμέτρου D90 Πρόσθετη αποζημίωση πλαστικού σωλήνες από σκληρό PVC ονομ. πίεσης 24,00 μ 24,00 μ Είκοσι τέσσερα μέτρα 10 ατμ. και ονομ. διαμέτρου D90 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 38/2010 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., Γραφείο Λήμνου, προϋπολογισμού δαπάνης ,048 μαζί με τα απρόβλεπτα και 4.956,52 Φ.Π.Α.. 2. Το έργο ύστερα από δημοπρασία, ανέλαβε ο ανάδοχος Παραθυράς Νικόλαος, με έκπτωση 11% επί των τιμών του τιμολογίου (σχ. απόφαση 60/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Νέας Κούταλης). 3. Στις 31/08/2010 υπογράφηκε εργολαβικό συμφωνητικό δαπάνης, για εργασίες ,69 και για ΦΠΑ 16% 4.705, Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως ήταν πενήντα (50) ημέρες. Το έργο, σύμφωνα με την 2752/ βεβαίωση περαίωσης του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ, Γραφείο Λήμνου, περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 3 η Νοεμβρίου 2010, μετά από παράταση προθεσμία 10ημερών μετά την έγκριση του 1 ου ΑΠΕ (αριθμ. 119/2010 απόφαση Δ.Σ. Νέας Κούταλης). 5. Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με τον 2 ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ανήλθε: Για εργασίες της αρχικής σύμβασης συνολικά στο ποσό των ,31.

22 6. Οι αυξομειώσεις της συμβατικής δαπάνης προβλέφθηκαν με τον 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ 130/2010 απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου Νέας Κούταλης. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και για αυτό τις μεταφέρει όπως έχουν στο παρόν πρωτόκολλο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά γιατί αυτό κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και τις υποδείξεις της Τ.Υ.Δ.Κ., Γραφείο Λήμνου. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: Επειδή, από την περαίωση των εργασιών που έγινε στις , όπως αναγράφεται στη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, παρήλθε ο χρόνος εγγυήσεως των δεκαπέντε (15) μηνών, και το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης, η επιτροπή παραλαβής προτείνει όπως η παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή να θεωρηθεί και ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Το πρωτόκολλο αυτό, αφού συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, υπογράφεται, ένα δε αντίγραφο από αυτά δόθηκε στον Ανάδοχο που κατασκεύασε το έργο. Η Επιτροπή Παραλαβής Η επιβλέπουσα που παρέδωσε το Έργο 1. ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Δημοτικός Σύμβουλος Τεχνολόγος Μηχανικός 2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός 3 ΜΠΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η.ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ. ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΕΧΡΙ ΠΑΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Δ. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ» Για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΕΧΡΙ ΠΑΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Δ. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ» συντάχθηκε από την Κατή Μαρία, Τεχνολόγος Μηχ/κός έργων Υποδομής του πρώην Δήμου Νέας Κούταλης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΥΔΚ Λήμνου η μελέτη με αριθμ. 40/2010, προϋπολογισμού 8.600,00. Το έργο ανατέθηκε με την υπ αριθμ. 61/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Νέας Κούταλης. Μετά την υποβολή προσφορών μειοδότης αναδείχθηκε ο Βαρθολαμαίος Βρούντζος ΕΔΕ, με έκπτωση 3%. Στις 26/07/2010 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 8.456,31 (με ΦΠΑ). Επιβλέπουσα του έργου είναι η Κατή Μαρία, Τεχνολόγος Μηχ/κός έργων Υποδομής του Δήμου Λήμνου. Η μελέτη του έργου προέβλεπε την ασφαλτόστρωση του δρόμου από οικία Παυλίδη μέχρι την παλιά δεξαμενή του τοπικού διαμερίσματος Νέας Κούταλης του πρώην Δήμου Νέας Κούταλης. Έχοντας υπόψη το αριθμ. πρωτ. 610/ έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας (με τα συνημμένα έγγραφα) και τα άρθρα 75 παρ. 1 και 73 παρ. 5 του Ν.3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων», παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 186/2012 Θέμα 7 ο : Έγκριση άρθρων πρόσθετης αποζημίωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Αριθμός Απόφασης 166/2015 Θέμα 22 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 69/2014 Θέμα 11 ο : Έγκριση μετακινήσεων Σήμερα την 28 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 82/2014 Θέμα 24 ο : Συμπλήρωση Μεταβατικών Διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 191/2013 Θέμα 36 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 28 η Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 182/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 183/2013 Θέμα 28 ο : Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 331/2012 Θέμα 5 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 26 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 178/2013 Θέμα 23 ο : Α. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2013 απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Αριθμός Απόφασης 255/2012 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 156/2013 Θέμα 1 ο : Αποδοχή πίστωσης 70.600,00 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 282/2012 Θέμα 04 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 391/2013 Θέμα 23 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Αριθμός Απόφασης 189/2014 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2 ου ΑΠΕ, 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 117/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 145/2012 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 172/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Προσφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 72/2013 Θέμα 28 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 10864/ΤΥ734

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΘ-4Δ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΘ-4Δ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Αριθμός Απόφασης 91/2013 Θέμα 1 ο : Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ Α.Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΒΑΙΟΣ ΟΜΑ Α ΙΣΑΑΚΙ Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 51516/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 59762 /ΤY 1498 / 9-6 -2011 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 184/2012 Θέμα 05 : Έλεγχος δηλώσεων υπόχρεων τελών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 311.083,42 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Αρθρο: 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 28 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 19-275

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 28 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 19-275 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 28 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 19-275 ΘΕΜΑ : «Έγκριση του 5 ου ΑΠΕ & 4 ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ». Στην συνεδριακή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Αχαρνές,././. Προς : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 322-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 411/2014 Θέμα 25 ο : Διαγραφή οφειλών (Μέρος Β ) βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 22/06/2012 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:431 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ: Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης Προϋπ: 11.205,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση: 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα