ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε. Π.) ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2-26 Σύρος, Νοέµβριος 26

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.1 Βασικοί περιφερειακοί δείκτες Γεωγραφικά µορφολογικά στοιχεία Πληθυσµός Ακαθάριστο Εγχώριο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΕΠΠ) Απασχόληση Επίπεδο εκπαίδευσης 1.2 Παραγωγικοί τοµείς Πρωτογενής ευτερογενής Τριτογενής 1.3 Υποδοµές-Ποιότητα ζωής Μεταφορές Υγεία-πρόνοια Εκπαίδευση Περιβάλλον Άλλες κατηγορίες υποδοµών 1.4 Ενδοπεριφερειακές ανισότητες ιανοµαρχιακές ανισότητες Ορεινός χώρος - Εσωτερικές Ζώνες ιάσπαρτος Νησιωτικός Χώρος 1.5 Αποτελέσµατα 2 ου Κ.Π.Σ Βασικοί στόχοι και στρατηγική Κύρια Έργα - ράσεις Αποτελέσµατα Βαθµός επίτευξης των στόχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΙ ΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1 Αναπτυξιακή στρατηγική Συγκριτικά πλεονεκτήµατα µειονεκτήµατα 2.2 Στρατηγικοί στόχοι Τοµείς παρέµβασης Προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος Άρση της αποµόνωσης - Ενίσχυση του συστήµατος µεταφορών-επικοινωνιών Τουρισµός 2

3 2.2.4 Καινοτοµία και Κοινωνία της Πληροφορίας Ανάπτυξη της Υπαίθρου Αστική Ανάπτυξη / υναµικά Νησιωτικά Κέντρα 2.3 Ειδικοί Στόχοι Π.Ε.Π. κατά τοµέα παραγωγής 2.4 Οι άξονες προτεραιότητας Άξονας 1 : Αντιµετώπιση των προβληµάτων του νησιωτικού χαρακτήρα Βασικές υποδοµές Άξονας 2 : Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιµη διαχείριση φυσικών πόρων Άξονας 3 : Έλεγχος της τουριστικής ανάπτυξης και αναπροσανατολισµός της Άξονας 4 : Ενίσχυση και αξιοποίηση των δυναµικών νησιωτικών κέντρων ανάπτυξης Άξονας 5 : Ανάπτυξη της υπαίθρου και ενίσχυση νησιών και περιοχών χαµηλής οικονοµικής ανάπτυξης Άξονας 6 : Τεχνική βοήθεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 5.1 Εισαγωγή 5.2 ιαχείριση ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Έγκριση πράξεων (έργων/ενεργειών) Μονάδα Οργάνωσης της ιαχείρισης Α.Ε. 5.3 Παρακολούθηση Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 5.4 Χρηµατοδότηση Αρχή Πληρωµής Χρηµατοδοτικές ροές 5.5 Έλεγχοι Ο έλεγχος στο πρώτο επίπεδο Ο έλεγχος στο δεύτερο επίπεδο Ο έλεγχος στο τρίτο επίπεδο 3

4 5.6 Αξιολόγηση Η εκ των προτέρων αξιολόγηση Η ενδιάµεση αξιολόγηση Η εκ των υστέρων αξιολόγηση 5.7 Αποθεµατικό και δείκτες επίδοσης Καθορισµός κριτηρίων επίδοσης Ετήσια παρακολούθηση των δεικτών επίδοσης Περιοδική προσαρµογή των στόχων Εκτίµηση της επίδοσης του προγράµµατος 5.8 ηµοσιότητα και πληροφόρηση 5.9 Ταµείο Συνοχής 5.1 Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 5.11 Εταιρική σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Ενδεικτικός πίνακας Θεµατικών ενοτήτων ΙΙ. Κρατικές ενισχύσεις 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.1 Βασικοί περιφερειακοί δείκτες Γεωγραφικά µορφολογικά στοιχεία Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στη διοικητική διαίρεση της οποίας περιλαµβάνονται τα νησιωτικά συµπλέγµατα των νοµών Κυκλάδων και ωδεκανήσου, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε έδρα την Ερµούπολη της νήσου Σύρου. Η Περιφέρεια καλύπτει συνολική έκταση 5,286 τετραγωνικών χιλιοµέτρων και καλύπτει το 4% της συνολικής έκτασης της χώρας. Η πολυδιάσπαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία αποτελείται από 79 συνολικά νησιά και πλήθος βραχονησίδων (48 κατοικηµένα και 31 ακατοίκητα) που βρίσκονται σε σχετικά µεγάλη απόσταση από το κέντρο, από την έδρα της Περιφέρειας και µεταξύ τους, καθώς και οι έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες στο χώρο, δηµιουργούν ένα ιδιόµορφο χαρακτήρα στην Περιφέρεια. Η ιδιοµορφία αυτή αποτέλεσε στο παρελθόν αλλά και στο παρόν παράγοντα καθοριστικό της µορφής και του ρυθµού ανάπτυξής της και αναµένεται να είναι καθοριστική και για το µέλλον. Την πλειονότητα των νησιών χαρακτηρίζει το ορεινό και άγονο του εδάφους, µε υπέδαφος φτωχό σε ορυκτό πλούτο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ενώ είναι έντονη η στενότητα σε υδάτινους και ενεργειακούς πόρους. Αντιθέτως, συγκριτικό πλεονέκτηµα της Περιφέρειας αποτελούν οι πλούσιοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι Πληθυσµός Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατατάσσεται στις λιγότερο προβληµατικές περιοχές της χώρας ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού, παρουσιάζοντας πληθυσµιακή ευρωστία µε χαµηλά ποσοστά ανεργίας. Η πληθυσµιακή εξέλιξη παρουσιάζει µία αύξηση της τάξεως του 24.17%, γεγονός το οποίο κατατάσσει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην πρώτη θέση των Περιφερειών της χώρας βάσει της πληθυσµιακής µεταβολής τους. Ο πληθυσµός της Περιφέρειας ανέρχεται σε 27,115 κατοίκους, σύµφωνα µε την εκτίµηση της ΕΣΥΕ για το 1998 και καλύπτει το 2.6% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού της Περιφέρειας στις περιόδους , και παρουσιάζεται υψηλότερος του ρυθµού αύξησης του πληθυσµού της χώρας, απεικονιζόµενος στον πιο κάτω πίνακα και το ραβδόγραµµα που τον ακολουθεί. Περιφέρεια Ελλάδα Έτη Πραγµατικός πληθυσµός Ποσοστό µεταβολής Πραγµατικός πληθυσµός Ποσοστό µεταβολής ,354 8,768, , % 9,74, % , % 1,259, % , % 1,56, % 6

7 Μεταβολή πληθυσµού 15,% 12,62% 11,8% 1,26% 1,% 5,33% 4,9% 5,% 2,4%,% Περιφέρεια Ελλάδα Ο αστικός πληθυσµός ανέρχεται στο 35% του συνολικού πληθυσµού (στοιχεία απογραφής 1991) και παρουσιάζει τάσεις µείωσης σε σχέση µε τα στοιχεία απογραφής Ο αγροτικός πληθυσµός ανέρχεται στο 4% του συνολικού πληθυσµού και παρουσιάζει πτώση, ενώ ο ηµιαστικός πληθυσµός σταδιακά αυξάνεται και ανέρχεται στο 25% του συνόλου. Η πληθυσµιακή πυκνότητα της Περιφέρειας ανέρχεται σε 51.1 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, έναντι 79.7 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο πληθυσµιακής πυκνότητας της χώρας. Πληθυσµός κατά επίπεδο αστικότητας % 35.% 25.% Κατανοµή πληθυσµού κατά ηλικίες % 18.% 67.% Αστικός Ηµιαστικός Αγροτικός >65 Εν τούτοις, η συνολική αυτή εικόνα της Περιφέρειας, αναφορικά µε την πληθυσµιακή της ευρωστία, δεν αντικατοπτρίζει τις σοβαρές ενδοπεριφερειακές ανισότητες και τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη που συνεπάγονται οι πιο πάνω ανισότητες. Οι σηµαντικές ενδοπεριφερειακές αναπτυξιακές διαφοροποιήσεις, διαπιστωµένες από την περίοδο εφαρµογής του Α' ΚΠΣ ( ), έχουν οδηγήσει και έχουν καταστήσει αποδεκτή την κατάταξη των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε τρεις τουλάχιστον οµάδες, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων ανάπτυξης. Στις οµάδες αυτές διαφαίνεται η ανάγκη να προστεθεί και µια τέταρτη, η οποία περιλαµβάνει τις µικρές και µεγάλες νησίδες οι οποίες (πολλές σε αριθµό) διαθέτουν µεν ελάχιστο έως καθόλου πληθυσµό, έχουν όµως τεράστια σηµασία για τη χώρα και για την Περιφέρεια και ήδη εµφανίζουν προοπτικές ένταξης σε αναπτυξιακές διαδικασίες. 7

8 Κατάταξη νησιών σε οµάδες βάσει αναπτυξιακών κριτηρίων αξιολόγησης ΟΜΑ Α Ι ΘΗΡΑ ΜΥΚΟΝΟΣ ΣΥΡΟΣ ΚΩΣ ΡΟ ΟΣ ΟΜΑ Α ΙΙ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΥΘΝΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΝ ΡΟΣ ΛΕΡΟΣ ΣΙΦΝΟΣ ΙΟΣ ΜΗΛΟΣ ΣΥΜΗ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΝΑΞΟΣ ΤΗΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΠΑΡΟΣ ΚΕΑ ΠΑΤΜΟΣ ΟΜΑ Α ΙΙΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΘΗΡΑΣΙΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΑΝΑΦΗ ΚΑΣΟΣ ΤΕΛΕΝ ΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΚΙΜΩΛΟΣ ΤΗΛΟΣ ΑΡΚΟΙ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ ΦΟΛΕΓΑΝ ΡΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΛΕΙΨΟΙ ΧΑΛΚΗ ΓΥΑΛΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΨΕΡΙΜΟΣ ΟΝΟΥΣΑ ΝΙΣΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΙΚΙΝΟΣ ΟΜΑ Α ΙV ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΥΜΗ ΝΙΜΟΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΥΣΒΑΤΟ ΟΦΙ ΟΥΣΑ ΑΓ. ΚΑΛΗ ΚΑΝ ΕΛΙΟΥΣΣΑ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ ΑΚΡΑΘΙΟ ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΑΛΙΜΙΑ ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΚΕΡΙ ΡΕΥΜΑΤΟΝΗΣΙ ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ ΚΑΤΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΡΗΝΕΙΑ ΑΝΥ ΡΟ ΚΕΡΟΣ ΣΑΡΙΑ ΑΡΜΑΘΙΑ ΚΙΝΑΡΟΣ ΣΕΡΦΟΠΟΥΛΑ ΓΑΜΒΡΟΥΣΑ ΚΙΤΡΙΑΝΗ ΣΕΣΚΛΙΟ ΓΥΑΡΟΣ ΛΕΒΙΘΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΣΠΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ ΣΥΡΝΑ ΗΛΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ Πηγή : Ετήσια έκθεση (1993) Συµβούλου Αξιολόγησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου. Ο παρών πίνακας διαφέρει από αυτόν της έκθεσης κατά το ότι έχει γίνει µεταφορά της Αστυπάλαιας και της Κάσου από την ΙΙ στην ΙΙΙ οµάδα µε το σκεπτικό ότι για µεν την Αστυπάλαια υπάρχει έντονο το στοιχείο της αποµόνωσης για δε την Κάσο το επίπεδο ανάπτυξης είναι πολύ χαµηλό. Η θεώρηση των όποιων δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων της Περιφέρειας µέσα από αυτή την προσέγγιση δίνει µε µεγαλύτερη σαφήνεια και ευγλωττία την πραγµατική διάσταση των προβληµάτων του χώρου. Στον επόµενο πίνακα αναφέρονται τα στοιχεία πληθυσµιακής εξέλιξης της Περιφέρειας κατά οµάδα νησιών, σύµφωνα µε την κατάταξη της προηγουµένης σελίδας. 8

9 Γεωγραφικό διαµέρισµα Πραγµατικός αριθµός Μεταβολή Ποσοστιαία µεταβολή η οµάδα νησιών 111,917 14, ,954 28,518 19,519 48, η οµάδα νησιών 85,571 84,635 89, ,553 3, η οµάδα νησιών 9,722 8,388 8,318-1, , η οµάδα νησιών Περιφέρεια 27, , ,481 26,175 23,952 5, Ελλάδα 8,768,641 9,74,417 1,259,9 971, ,483 1,491, Πηγή : ΕΣΥΕ. Επεξεργασία από την οµάδα κατάρτισης. Με βάση τα στοιχεία του προηγούµενου πίνακα γίνεται εµφανές ότι : Τα πέντε νησιά της 1ης οµάδας συγκεντρώνουν το 62.1% του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας (1991), τα δέκα έξη νησιά της 2ης οµάδας το 34.6%, ενώ τα 22 νησιά της 3ης οµάδας µόνο το 3.2%. Σε όλη τη διάρκεια της 2ετίας ( ) η 1η οµάδα νησιών εµφανίζει πληθυσµιακή αύξηση της τάξεως του 42.92% µε εντονότερους ρυθµούς κατά τη δεκαετία Η 2η οµάδα νησιών κατάφερε να αντιστρέψει τη µείωση του πληθυσµού της κατά τη δεκαετία µε µια σχετικά ισχυρή αύξηση την επόµενη δεκαετία Η 3η οµάδα νησιών εµφανίζει εντονότατη πληθυσµιακή συρρίκνωση µεταξύ (-13.73%), η οποία περιορίζεται στο.83% στη δεκαετία Το φαινόµενο κρίνεται ως θετική τάση για το σύνολο της οµάδας αυτής. Εν τούτοις για ορισµένα νησιά της 3ης οµάδας η θετική τάση εµφανίζεται ιδιαίτερα έντονη, ενώ σε άλλα νησιά παίρνει τη µορφή αποψίλωσης. Τα νησιά της 4ης οµάδας αποτελούν ένα ιδιαίτερα µικρό τµήµα της Περιφέρειας από άποψη έκτασης και σχεδόν µηδενικά ποσοστά πληθυσµού. Σε πολλά από αυτά η ερήµωση δεν είναι απλώς τάση, αλλά πραγµατικότητα. Σε άλλα η µικρή κλίµακα σχεδόν αφαιρεί τη δυνατότητα χρήσης ποσοστών και στατιστικών µεγεθών για την περιγραφή τους. Στις διαπιστώσεις της προηγούµενης παραγράφου, αναφορικά µε τις παρουσιαζόµενες ενδοπεριφερειακές πληθυσµιακές ανισότητες, θα πρέπει να προστεθούν οι συνέπειες από την εποχική αύξηση του πληθυσµού λόγω της τουριστικής κίνησης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 1996 υπολογίζεται ότι οι 13,496,81 διανυκτερεύσεις αυξάνουν τον πληθυσµό της Περιφέρειας κατά 112,467 κατοίκους, ήτοι κατά 43.68%, σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σηµειώνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος του εποχικού αυτού πληθυσµού συγκεντρώνεται στα νησιά της 1ης οµάδας, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτόν αυξηµένες ανάγκες σε υποδοµές Ακαθάριστο Εγχώριο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΕΠΠ) Βελτιωµένη εµφανίζεται επίσης η εικόνα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΕΠΠ), το οποίο υπερτριπλασιάστηκε την τελευταία εικοσιπενταετία (σε σταθερές τιµές 197) βελτιώνοντας παράλληλα τη σχετική συµµετοχή της Περιφέρειας στο σύνολο της χώρας. Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΕΠΠ) της Περιφέρειας βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από το αντίστοιχο µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. Συγκεκριµένα ανέρχεται στο 122% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας (στοιχεία 1998) και αντιστοιχεί στο 74% του µέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πηγή Final Report Synthetic analysis of selected indicator for the spatial differentiation of the E.U. territory BBR April 2). Η εξέλιξη των µεγεθών του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Περιφερειακού 9

10 Προϊόντος, η σύγκρισή τους µε τα ανάλογα µεγέθη της χώρας και οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί µεταβολής του εµφανίζονται στον πίνακα και το διάγραµµα που ακολουθούν. Στον πίνακα που περιλαµβάνει την χρονική εξέλιξη του ΑΕΠΠ της τελευταίας πενταετίας, έχουν συµπεριληφθεί τα µεγέθη των νοµών που απαρτίζουν την Περιφέρεια, µέσα από τη σύγκριση των οποίων γίνονται εµφανείς οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Κατηγορίες µεγεθών Νοµός Κυκλάδων Νοµός ωδεκανήσου Περιφέρεια ΑΕΝΠ (σε εκ. δρχ.) 2, ,4 241, , ,928 Κατά κεφαλή ΑΕΝΠ σε δρχ. 2, ,424,28 2,727,324 3,9,64 3,269,714 ΑΕΝΠ % µέσου όρου χώρας ΑΕΝΠ (σε εκ. δρχ.) 489,71 526, ,48 648,138 73,887 Κατά κεφαλή ΑΕΝΠ σε δρχ. 3,34,66 3,59,856 3,924,924 4,294,376 4,646,723 ΑΕΝΠ % µέσου όρου χώρας ΑΕΠΠ (σε εκ. δρχ.) 69,15 741,17 834, ,761 99,185 Κατά κεφαλή ΑΕΠΠ σε δρχ. 2,923,458 3,17,155 3,482,744 3,822,38 4,142,325 ΑΕΠΠ % µέσου όρου χώρας % Μέσοι ετήσιοι ρυθµοί µεταβολής % ΑΕΠΠ 6,3 5,7 4,7 5 3,7 4, Ρυθµός µεταβολής % συνολικού ΑΕΠΠ Ρυθµός µεταβολής % κατά κεφαλήν ΑΕΠΠ Η Περιφέρεια παράγει το 2.8% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, η δε συµµετοχή των τριών παραγωγικών τοµέων στο ΑΕΠΠ εµφανίζεται στις διαγραµµατικές πίττες που ακολουθούν. ιαχρονικά, εντείνεται ο προσανατολισµός της περιφερειακής οικονοµίας προς τον τριτογενή τοµέα, του οποίου αυξάνεται η συµµετοχή στο ΑΕΠΠ µε παράλληλη µείωση της συµµετοχής του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα. 1

11 Συµµετοχή των τριών τοµέων στο ΑΕΠΠ (στοιχεία 1981) Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Ελλάδα 57.22% 12.78% 3.% 53.87% 14.23% 31.9% Α' γενής Β' γενής Γ' γενής Α' γενής Β' γενής Γ' γενής Συµµετοχή των τριών τοµέων στο ΑΕΠΠ (στοιχεία 1991) Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Ελλάδα 68.29% 8.94% 22.77% 58.21% 12.45% 29.34% Α' γενής Β' γενής Γ' γενής Α' γενής Β' γενής Γ' γενής Τέλος αναφορικά µε την παραγωγικότητα, η Περιφέρεια βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από την χώρα, αλλά σε χαµηλότερο από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον συγκεκριµένα, το 1996 η παραγωγικότητα της Περιφέρειας ανήλθε στο 81% της µέσης παραγωγικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνοντας τη θέση της σε σχέση µε το 1993 που ήταν 75%. Παρά τη βελτιωµένη εικόνα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε κριτήριο το µέγεθος του ΑΕΠΠ, η γεωγραφική ασυνέχεια της Περιφέρειας δεν επιτρέπει τη διάχυση του εισοδήµατος, της τεχνογνωσίας, των δεξιοτήτων κλπ, στο σύνολο του γεωγραφικού χώρου, δηµιουργώντας διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και σοβαρές ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Η θεαµατική αύξηση του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Περιφερειακού Προϊόντος, οφείλεται κυρίως στην 1η οµάδα νησιών (Ρόδος, Κως, Σαντορίνη, Μύκονος, Σύρος) η εξαίρεση των οποίων θα οδηγούσε την Περιφέρεια, στην τελευταία θέση των Περιφερειών της χώρας Απασχόληση Το εργατικό δυναµικό του Νοτίου Αιγαίου ανέρχεται σε 12.5 χιλιάδες άτοµα, ενώ οι απασχολούµενοι σε 97.5 χιλιάδες άτοµα. Η διαχρονική εξέλιξη του ενεργού πληθυσµού και της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια ( ) παρουσιάζεται φθίνουσα, σε αντίθεση µε τον πληθυσµό της Περιφέρειας ο οποίος αυξάνεται. Η διάρθρωση της απασχόλησης κατά τοµέα παραγωγής στην Περιφέρεια σε σχέση µε τα δεδοµένα της χώρας, εµφανίζεται στις διαγραµµατικές πίττες που ακολουθούν. Κατά τη διάρκεια της περιόδου η τοµεακή σύνθεση δεν αλλάζει σηµαντικά, πλην όµως παρατηρείται µία σαφής τάση ενίσχυσης του τριτογενή τοµέα και µείωσης του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα. 11

12 ιάρθρωση της απασχόλησης (στοιχεία 1991) Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Ελλάδα 61.44% 12.67% 25.89% 55.3% 19.56% 25.41% A' γενής Β' γενής Γ' γενής Α' γενής Β' γενής Γ' γενής ιάρθρωση της απασχόλησης (στοιχεία 1996) Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Ελλάδα 62.38% 1.3% 27.32% 55.% 18.3% 26.7% Α' γενής Β' γενής Γ' γενής Α' γενής Β' γενής Γ' γενής Η συρρίκνωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα (από 21% το 1981 στο 1.3% το 1996), αποτελεί µεν σηµαντικό δείκτη σύγκλισης, αναφορικά µε τη διάρθρωση της απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πλην όµως δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στον κοινωνικο-οικονοµικό τοµέα και στην τοπική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα επιδεινώνεται το εµπορικό ισοζύγιο της Περιφέρειας, δεδοµένου ότι η µείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα δεν συνοδεύεται από αύξηση ή τουλάχιστον σταθεροποίηση της παραγωγής. Αντιθέτως, παρατηρείται σηµαντική αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα (από 5% το 1981, σε 62.38% το 1996), γεγονός το οποίο κατατάσσει την Περιφέρεια στις προσανατολισµένες προς τον τριτογενή τοµέα και κυρίως τον τουρισµό, περιοχές της χώρας. Βελτιωµένη παρουσιάζεται επίσης η εικόνα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφορικά µε τον επίσηµα καταγεγραµµένο άνεργο πληθυσµό, γεγονός που την κατατάσσει στην δεύτερη θέση µετά την Περιφέρεια Κρήτης στο σύνολο της χώρας. 12

13 Εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας των ετών % Ελλάδα Περιφέρεια Η κατάσταση της ανεργίας των νέων, των γυναικών και των µακροχρόνια ανέργων είναι καλύτερη στην Περιφέρεια σε σχέση µε την χώρα. Έτσι το ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας στο Νότιο Αιγαίο είναι 42.3%, ενώ στη χώρα 57.1%. Επιπλέον το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες και στους νέους είναι 8.2% και 16.6% στην Περιφέρεια, ενώ σε επίπεδο χώρας είναι και 15.9% και 32.3% αντίστοιχα Επίπεδο εκπαίδευσης Για το έτος 1997 το εργατικό δυναµικό µε εκπαίδευση µέχρι και το ηµοτικό υπερτερεί έναντι των υπόλοιπων κατηγοριών καλύπτοντας το 5.7% του συνόλου (38.1% για τη χώρα). Το εργατικό δυναµικό Γυµνασιακής εκπαίδευσης αποτελεί το 11.7%, ενώ το εργατικό δυναµικό Λυκειακής εκπαίδευσης καλύπτει το 23.9% του συνόλου (τα αντίστοιχα ποσοστά για τη χώρα είναι 1.4% και 28.6%). Το εργατικό δυναµικό µε ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση ανέρχεται στο 13.7% του συνόλου του εργατικού δυναµικού της Περιφέρειας. Λαµβανοµένου υπόψη ότι το τελευταίο ποσοστό για τη χώρα ανέρχεται σε 22.9%, είναι σαφές ότι το συνολικό επίπεδο εκπαίδευσης της Περιφέρειας υστερεί από το αντίστοιχο της χώρας. 1.2 Παραγωγικοί τοµείς Πρωτογενής Η εδαφική φυσιογνωµία του νησιωτικού συµπλέγµατος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι κυρίως ορεινή και ηµιορεινή. Το 72.5% του εδάφους, σύµφωνα µε τις κατηγορίες της ΕΣΥΕ, είναι ορεινό και ηµιορεινό (το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας είναι 61.3%). Από το σύνολο της εδαφικής επιφάνειας της Περιφέρειας καλλιεργείται το 16.7% (η ποσοστιαία αναλογία στο σύνολο της χώρας είναι 29.9%). Ως κτηνοτροφική γη χρησιµοποιείται το 51.6% της συνολικής επιφάνειας, ενώ οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν το 13.2% οφειλόµενο κυρίως στο Νοµό ωδεκανήσου (ο Νοµός Κυκλάδων παρουσιάζει µόνο 1.7% δασοκάλυψη). Η φυτική παραγωγή χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία ετήσιων καλλιεργειών, τα σιτηρά για καρπό, τις κτηνοτροφές για σανό και καρπό καθώς και ορισµένων κηπευτικών. Στην οµάδα των µόνιµων φυτειών το οικονοµικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα οινοστάφυλλα, τα εσπεριδοειδή και τους ελαιώνες κυρίως για παραγωγή ελαιολάδου. 13

14 Η ζωική παραγωγή αποτελεί για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αξιόλογο τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας µε έντονη παρουσία στο σύνολο της οικονοµίας και ιδιαίτερη έµφαση στην αιγοπροβατοτροφία. Η συνεχής µείωση του απασχολούµενου στον πρωτογενή τοµέα ανθρώπινου δυναµικού, η οποία δεν συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση της παραγωγικότητας, δηµιουργεί προβλήµατα ανισότητας στην συµµετοχή του κλάδου στο ΑΕΠΠ και στο κατά κεφαλήν εισόδηµα. Επιπροσθέτως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν έχει αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα στην παραγωγή κηπευτικών εκτός εποχής και δεν έχει οργανώσει ικανοποιητικά τις συνθήκες τυποποίησης, µεταφοράς και εµπορίας, ιδιαίτερα των ευπαθών προϊόντων φυτικής παραγωγής. Εκτός από τους πιο πάνω εξωγενείς παράγοντες, στην Περιφέρεια υπάρχει έντονο το πρόβληµα της υφαλµύρωσης, το οποίο έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε είναι άµεσος ο κίνδυνος µόνιµης υποβάθµισης του παραγωγικού εδάφους. Στον τοµέα της αλιείας παρατηρείται έλλειψη οριοθετηµένων αλιευτικών πεδίων, αργός ρυθµός εκσυγχρονισµού του αλιευτικού στόλου, υπεραλίευση πολλών περιοχών και πληµµελής έλεγχος των αλιευτικών µεθόδων, που αποτελούν τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες στην ανάπτυξη του κλάδου. εδοµένου δε ότι διαπιστώνεται µια τάση εντατικότερης εκµετάλλευσης των ελληνικών θαλασσών και αποχώρηση από τις µακρινές θάλασσες, γίνεται φανερή η αυξηµένη σπουδαιότητα που αποκτά η προσπάθεια διατήρησης της καλής κατάστασης και της αειφορίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αυτή η κατάσταση θα εξασφαλίσει την ποσότητα, την ποιότητα και τη διατήρηση µιας υγιούς παραγωγής, χάρη στην οποία απολαµβάνει προτίµησης στην εγχώρια αγορά και έχει καταλάβει καλή θέση στις εξαγωγικές αγορές. εν θα πρέπει να παραγνωρίζεται επίσης η σηµασία που έχει για τα µικρότερα νησιά η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικών µε τον αλιευτικό τοµέα προκειµένου να στηριχθεί µία παραγωγική βάση που θα συµπληρώνει την, κατά τεκµήριο, µικρής διάρκειας τουριστική περίοδο. Ως προς τα δάση, η αδυναµία εξασφάλισης προσόδου από την παραγωγή ξυλείας και των δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δηµιουργεί την εντύπωση ότι το δασικό κεφάλαιο δεν συµµετέχει στον πρωτογενή τοµέα. Υπάρχουν εν τούτοις διαθέσιµοι πόροι χρησιµοποιούµενοι για βοσκή διαφόρων ειδών (για τη χειµερινή τροφή της µελισσοκοµίας, το ρείκι κ.α.) ευτερογενής Η αδυναµία εκµετάλλευσης οικονοµιών κλίµακας, υπήρξε πάντοτε ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη της µεταποίησης στον γεωγραφικό χώρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το µικρό µέγεθος των ΜΜΕ, το οποίο αποτελεί την πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου, δεν επιτρέπει την αξιοποίηση προγραµµάτων για εφαρµογή επενδυτικών σχεδίων, που στην ουσία αναφέρονται σε πολύ µεγαλύτερα µεγέθη επιχειρήσεων. Ως προς την απασχόληση, η µεταποιητική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αφορά κυρίως βιοτεχνικές µονάδες µικρού µεγέθους µε εξαίρεση περιπτώσεις όπως τα ναυπηγεία του 14

15 Νεωρίου της Σύρου. Τόσο ο Ν. Κυκλάδων, όσο και ο Ν. ωδεκανήσου εµφανίζουν απόλυτη µείωση του αριθµού των απασχολούµενων στη µεταποίηση. Κατά την περίοδο το σύνολο της χώρας, αλλά ιδιαίτερα ο Ν. Κυκλάδων, εµφανίζει δραµατική µείωση της απασχόλησης στη µεταποίηση (µεταβολή υψηλότερη από τη µέση εθνική). Το νησί της Σύρου, το οποίο συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µερίδιο του µεταποιητικού τοµέα του Ν. Κυκλάδων, καθορίστηκε ως Φθίνουσα Βιοµηχανική Περιοχή. Οι µονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, ετοίµων ενδυµάτων, χυµών-αναψυκτικών, κεραµικών, επίπλων και χρυσοχοΐας έχουν σχετικά σηµαντική παρουσία στην Περιφέρεια, ενώ ως προς την κλαδική διάρθρωση της µεταποίησης (στοιχεία 1994) σηµειώνεται ότι οι κλάδοι, τρόφιµαποτά (15), ένδυση (18), ξύλο (2), προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά (26) και µεταλλικά προϊόντα (28), κατέχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά σε αριθµό επιχειρήσεων και κύκλο εργασιών Τριτογενής Η σηµασία και η ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι συνεχής και αυξανόµενη καθώς ο τοµέας συµµετέχει στην απασχόληση µε 61.44% και στη διάρθρωση του ΑΕΠΠ µε 68.6% (στοιχεία 1994). Η Περιφέρεια διαθέτει τµήµατα ενός Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Η ερευνητική δραστηριότητα είναι πολύ χαµηλή, καθώς µόλις το 1% του συνόλου των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας (1993) συγκεντρώνονται εκεί, κατατάσσοντας την Περιφέρεια τελευταία µεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας. Η κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα αναδεικνύει την υπεροχή του τουρισµού, στον οποίο απασχολείται πλέον το ¼ των απασχολουµένων στον τριτογενή τοµέα. Αξίζει να υπογραµµισθεί ότι ένα µεγάλο ποσοστό του χονδρικού και λιανικού εµπορίου, αφορά αµιγείς τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες αυξάνουν κατά πολύ το ποσοστό του κλάδου "Ξενοδοχεία και εστιατόρια". Ο αριθµός των απασχολουµένων στον τουρισµό στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πενταπλασιάζεται κατά την 2ετία , όπως και η συµµετοχή του στο σύνολο των απασχολουµένων της Περιφέρειας. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής της απασχόλησης στον τουρισµό την περίοδο (9.18%) είναι ο µεγαλύτερος στη χώρα ακολουθούµενος από αυτόν των Ιονίων νήσων (7.62%). Το σύνολο του ξενοδοχειακού δυναµικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το 1997 ανερχόταν για όλες τις κατηγορίες καταλυµάτων, σε 137,794 κλίνες, όταν το σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο ανερχόταν σε 577,259 κλίνες. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπάρχει ιδιαίτερη συγκέντρωση κλινών σε πολυτελείς εγκαταστάσεις (κατηγορία ΑΑ και Α'), που οφείλεται κυρίως στο Νοµό ωδεκανήσου, καθώς και σε εγκαταστάσεις κατηγορίας Γ', που οφείλεται στο Νοµό Κυκλάδων. 15

16 Ξενοδοχειακές κλίνες Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιοχή Κατηγορίες ξενοδοχειακών καταλυµάτων ΑΑ Α Β Γ Λοιπά Σύνολο κλινών Κλίνες Ενοικιαζοµένων δωµατίων Γενικό σύνολο κλινών Κυκλάδες 5,44 6,629 15,868 5,947 33,488 53,748 87,236 ωδεκάνησα 6,54 43,191 2,584 3,73 3,747 14,36 29, ,31 Περιφέρεια 6,54 48,235 27,213 46,598 9, ,794 83, ,267 Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τοµέας του τουρισµού είναι δυνατόν να συνοψισθούν ως εξής : Τα τουριστικά έσοδα εξακολουθούν να βασίζονται σε µεγάλους αριθµούς τουριστικών αφίξεων των οποίων ο σύντοµος χρόνος παραµονής συνδυάζεται µε χαµηλή ηµερήσια δαπάνη (περίπου 1$). Η εποχικότητα δεν βελτιώθηκε τόσο από πλευράς αφίξεων, όσο και από πλευράς διανυκτερεύσεων. Οι δύο µήνες Ιούλιος και Αύγουστος, συνεχίζουν να έχουν την υψηλότερη ζήτηση µε σηµαντική διαφορά από τους υπολοίπους και ακολουθούν ο Ιούνιος και ο Σεπτέµβριος. Η αύξηση των ξενοδοχειακών κλινών και η µείωση του χρόνου παραµονής είχε σαν αποτέλεσµα να µειωθεί η πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυµάτων. Η χαµηλή κατά κεφαλήν ηµερήσια δαπάνη δείχνει ότι δεν σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος προς τον "επιλεκτικό" τουρισµό ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί αποτρεπτικά για την ανάληψη επενδύσεων ποιοτικής αναβάθµισης των προσφεροµένων υπηρεσιών. Η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος στη διεθνή αγορά συνεχίζει να στηρίζεται στις χαµηλές τιµές και στο µαζικό τουρισµό παραθεριστικού χαρακτήρα, διευκολύνοντας έτσι µονοπωλιακές πρακτικές ξένων τουριστικών πρακτόρων. Η εθνική και η περιφερειακή στρατηγική στον τοµέα του τουρισµού µέχρι σήµερα δεν έχει περιλάβει προσπάθειες διείσδυσης σε κέντρα λήψεως αποφάσεων που ελέγχουν τη ζήτηση τουριστικού προϊόντος (διεθνείς εταιρείες διακίνησης τουριστών). Η χαµηλή ποιοτική στάθµη της δηµόσιας υποδοµής των µεταφορών και άλλων κρίσιµων κατηγοριών, όπως των υπηρεσιών υγείας, καθαριότητας κλπ., οι αδυναµίες του χωροταξικού σχεδιασµού ως προς την οριοθέτηση χρήσεων γης και ο χαµηλός βαθµός εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα, συνιστούν ισχυρά εµπόδια στην απεµπλοκή του τουρισµού από τις πιο πάνω καταστάσεις. 1.3 Υποδοµές-Ποιότητα ζωής Μεταφορές Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η γεωγραφική της θέση ως προς τη χώρα και οι ανάγκες ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών συνδέσεων καθιστούν θεµελιώδη το ρόλο των υποδοµών στον τοµέα των µεταφορών και κυρίως των θαλάσσιων και αεροπορικών µεταφορών. 16

17 Χερσαίες µεταφορές Ο αναπτυξιακός ρόλος των χερσαίων µεταφορών, περιορίζεται κατ' ανάγκη σε τοπικό επίπεδο νησιού και η σηµασία τους είναι πάντοτε ανάλογη µε το µέγεθος του χερσαίου χώρου που αφορούν και την κλίµακα των αναγκών που ικανοποιούν. Επισηµαίνεται ότι πέρα από τον αριθµό των αυτοκινήτων των µονίµων κατοίκων, το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας επιβαρύνεται µε ένα επίσης υψηλό αριθµό αυτοκινήτων των επισκεπτών της θερινής περιόδου. Θαλάσσιες µεταφορές Η προφανής ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας τουλάχιστον ενός βασικού λιµανιού ανά νησί, ανεβάζει το συνολικό αριθµό των λιµανιών της Περιφέρειας τουλάχιστον σε 46, η επιβατική κίνηση των οποίων αντιπροσωπεύει το 2% και πλέον της συνολικής επιβατικής κίνησης της χώρας. Οι κύριες διαπιστώσεις και τα προβλήµατα των θαλάσσιων µεταφορών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνίστανται : Στην αδυναµία στήριξης, µε κριτήρια αγοράς, ενός επαρκούς συστήµατος σύνδεσης µεταξύ των περισσοτέρων νησιών µε αποτέλεσµα την ανάγκη επιδότησης ασύµφορων γραµµών. Στον γραµµικό σχεδιασµό των διαδροµών που έχει σαν συνέπεια τη µεγάλη χρονική διάρκεια, την καθυστέρηση στην άφιξη των επιβατών που προορίζονται για το τέλος της διαδροµής, την αποκοπή των µικρών νησιών από τις κύριες γραµµές και την αποκοπή της σύνδεσης των µικρών νησιών µεταξύ τους και µε τα κέντρα των Νοµών και της Περιφέρειας. Στην αποκλειστική χρήση των λιµένων Πειραιά και Ραφήνας ως αφετηρίες, γεγονός το οποίο προκαλεί επιµήκυνση της διαδροµής (ιδιαίτερα για τον Πειραιά) και σοβαρά προβλήµατα κυκλοφοριακού φόρτου στα δύο λιµάνια (ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες). Αεροπορικές µεταφορές Η σηµασία του συστήµατος των αεροπορικών µεταφορών στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου είναι πρωταρχική, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας, της απόστασης από τα κέντρα της χώρας, της ειδικής εξάρτησης της ανάπτυξης του χώρου από τον τουρισµό και της ανάγκης αντιµετώπισης της οικονοµικής και κοινωνικής αποµόνωσης της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει 13 αεροδρόµια και 1 υπό κατασκευή. Τα υφιστάµενα αεροδρόµια κατατάσσονται ανάλογα µε τις προδιαγραφές τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ως εξής : ιεθνή αεροδρόµια : Ρόδος, Κως. Νοµοθετηµένα σηµεία εισόδου και εξόδου : Μύκονος, Σαντορίνη. Μη νοµοθετηµένα σηµεία εισόδου και εξόδου : Κάρπαθος, Μήλος, Νάξος, Πάρος. Αµιγώς εσωτερικού : Αστυπάλαια, Κάσος, Καστελόριζο, Λέρος, Σύρος. Όπως και στις θαλάσσιες µεταφορές η κίνηση των αεροδροµίων της Περιφέρειας αντιπροσωπεύει το 2% περίπου της αεροπορικής κίνησης της χώρας. Εκτός από τα αεροδρόµια, το σύστηµα των αεροπορικών µεταφορών στα νησιά συµπληρώνεται µε ένα δίκτυο ελικοδροµίων σε 22 νησιά της Περιφέρειας, που εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες µεταφοράς επιβατών, ασθενών κλπ., συµβάλλοντας σηµαντικά στην άρση της αποµόνωσης των µικρότερων κυρίως νησιών. 17

18 1.3.2 Υγεία-πρόνοια Ο προσανατολισµός της Περιφέρειας στον τουρισµό και η συνεχιζόµενη αποµόνωση των µονίµων κατοίκων από τα κέντρα νοσοκοµειακής περίθαλψης, απαιτούν πρόσθετες υποδοµές υγείας και εφαρµογές νέων τεχνολογιών (π.χ. τηλεϊατρικής). Η προσπάθεια αύξησης των διανυκτερεύσεων σε νησιά της δεύτερης και τρίτης οµάδας, προσκρούει και στη συνεχιζόµενη έλλειψη στοιχειώδους ιατρικής και νοσοκοµειακής κάλυψης. Σε αντίθεση µε το σύνολο της χώρας, για την οποία ο δείκτης νοσοκοµειακών κλινών ανά 1, κατοίκους ανέρχεται σε 5., για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο αντίστοιχος δείκτης ανέρχεται σε 2.2 για τους χειµερινούς µήνες (µόνιµος πληθυσµός) και µόλις σε 1.5 για τους θερινούς (µόνιµος πληθυσµός και επισκέπτες). Εκτός του ως άνω ιδιαίτερα χαµηλού δείκτη, η νοσοκοµειακή κάλυψη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επιδεινώνεται από τις ανεπαρκείς ενδοπεριφερειακές επικοινωνίες Εκπαίδευση Σαν γενική διαπίστωση θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ολοκληρώσει, κατά µεγάλο ποσοστό, τις κτιριακές υποδοµές της εκπαίδευσης, µε βάση το µέχρι σήµερα δυναµικό της. Η αναµενόµενη αύξηση του πληθυσµού, η οποία κυρίως οφείλεται σε εσωτερική µετανάστευση, θα δηµιουργήσει ανάγκες σε νέες υποδοµές και εξοπλισµό. Στην Περιφέρεια για το σχολικό έτος , φοιτούσαν 36,642 µαθητές, κατανεµηµένοι σε 1,946 τµήµατα. Πλέον συγκεκριµένα : Στη δηµοτική εκπαίδευση η αναλογία των µαθητών ανά αίθουσα είναι 16.9 και η Περιφέρεια βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τον µέσο όρο της χώρας όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι Επιπροσθέτως το σύνολο των ηµοτικών σχολείων, ήτοι το 1%, λειτουργούν αποκλειστικά πρωί, χωρίς διπλοβάρδιες, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας είναι 81.4%. Στα γυµνάσια, η αναλογία µαθητών ανά αίθουσα είναι 23.5 και η Περιφέρεια βρίσκεται επίσης σε καλύτερο επίπεδο από την χώρα όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι Επιπροσθέτως το 97.1% των Γυµνασίων λειτουργεί αποκλειστικά πρωί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη χώρα ανέρχεται σε 69.4%. Τέλος όσον αφορά τα Γενικά Λύκεια, ο λόγος µαθητών ανά αίθουσα είναι 18.8 και η Περιφέρεια βρίσκεται επίσης σε καλύτερο επίπεδο από την χώρα όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι Επιπροσθέτως το 95.6% των Λυκείων λειτουργεί αποκλειστικά πρωί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη χώρα ανέρχεται σε 66.9% Περιβάλλον Η διάσταση του περιβάλλοντος αποτελούσε πάντοτε για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το µονοπωλιακό της χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα το συγκριτικό της πλεονέκτηµα. Ο µεγάλος αριθµός και η ποικιλία ευαίσθητων και σπάνιας αξίας οικοσυστηµάτων που χαρακτηρίζει το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας, η ανεξέλεγκτη και µε γοργούς ρυθµούς οικονοµική ανάπτυξη, η απουσία περιβαλλοντικής συνείδησης, η απουσία κρατικού ελέγχου και η έλλειψη θεσµοθετηµένου χωροταξικού σχεδιασµού, οδήγησαν στη συσσώρευση πολλών και δυσεπίλυτων περιβαλλοντικών προβληµάτων, η επίλυση των οποίων απαιτεί πολυετείς, πολυδιάστατες και υψηλού κόστους παρεµβάσεις. Η γεωγραφική διασπορά δε των προβληµάτων δηµιουργεί πρόσθετες δυσκολίες και ανάγκη για πρόσθετους πόρους. 18

19 Φυσικό Περιβάλλον Ένα σύνολο τριάντα περιοχών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έκτασης από 1 έως 17,6 εκτάρια έχει προταθεί για ένταξη στο δίκτυο NATURA 2. Τέσσερα νησιά, η Παλαιά και Νέα Καµένη, η Σίφνος, η Πάρος και η Αστυπάλαια, έχουν κηρυχθεί ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Το φυσικό δάσος κυπαρισσιού στον Έµπωνα της Ν. Ρόδου έχει κηρυχθεί µνηµείο της φύσης. οµηµένο Περιβάλλον Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από τον ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό παραδοσιακών οικισµών που ανέρχονται σε 47 για το Νοµό ωδεκανήσου, µε περίπου τους µισούς στην Ρόδο, και 165 για το Νοµό Κυκλάδων µε διασπορά σε 27 νησιά. Έτσι το 3% του συνολικού αριθµού των οικισµών της Περιφέρειας έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί. Η διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων δεν ικανοποιεί τα σύγχρονα πρότυπα για τη δηµόσια υγιεινή και για την προστασία του περιβάλλοντος. Από τη µια πλευρά, οι Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων απουσιάζουν από το σύνολο σχεδόν των νησιών. Από την άλλη πλευρά, η απόρριψη αποβλήτων σε ανοιχτές χωµατερές, που βρίσκονται σε περιοχές µη αποδεκτές γεωµορφολογικά και περιβαλλοντικά (συνήθως κοιλάδες και ρέµατα), αποτελεί τον κανόνα όσον αφορά στη διαχείριση απορριµµάτων. Τα σκουπίδια συχνά καίγονται ανεξέλεγκτα παράγοντας δυσάρεστες οσµές και επικίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία αέριους ρύπους, ενώ τα υπολείµµατα καταλήγουν στους υδάτινους αποδέκτες (υπόγειοι υδροφορείς και παράκτια νερά). Τα υγρά απόβλητα των οικισµών, µε δεδοµένη την έλλειψη κατάλληλων υποδοµών (αποχετευτικών δικτύων και µονάδων επεξεργασίας λυµάτων) καταλήγουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα ή σε άλλους υδάτινους αποδέκτες (π.χ. ρέµατα). Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός υπερδιπλασιάζεται µε αποτέλεσµα την αύξηση των εκροών λυµάτων συχνά πέρα από τη φέρουσα ικανότητα των αποδεκτών και τη δηµιουργία τοπικής ρύπανσης. Ως προς τη διαχείριση απορριµµάτων η υφιστάµενη κατάσταση εµφανίζει την εξής εικόνα : Στο Νοµό ωδεκανήσου λειτουργούν 3 ΧΥΤΑ (2 στη Ρόδο και 1 στη Χάλκη), 13 ελεγχόµενοι χώροι και 9 χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης. Στο Νοµό Κυκλάδων δεν υπάρχουν ΧΥΤΑ, ενώ λειτουργούν 15 θέσεις ελεγχόµενης διάθεσης απορριµµάτων και πάνω από 58 θέσεις ανεξέλεγκτης απόρριψης. Από πλευράς διάθεσης λυµάτων, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λειτουργούν συνολικά 28 Μονάδες Επεξεργασίας Λυµάτων που καλύπτουν συνολικά ισοδύναµο Πληθυσµό 214, κατοίκων και ευρίσκονται υπό κατασκευή άλλες 6 µονάδες Άλλες κατηγορίες υποδοµών Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Περιφέρειας χρειάζεται εκσυγχρονισµό και επέκταση, κυρίως όσον αφορά στα µικρότερα νησιά. Σχετική πρόοδος έχει σηµειωθεί στην χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 1.4 Ενδοπεριφερειακές ανισότητες ιανοµαρχιακές ανισότητες Οι ιανοµαρχιακές ανισότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία του Ν. ωδεκανήσου, που είναι ο πιο ανεπτυγµένος νοµός. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Ν. ωδεκανήσου υπερβαίνει κατά πολύ το µέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. Τα τελευταία χρόνια η 19

20 κυριαρχία αυτή φαίνεται να εντείνεται, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι διανοµαρχιακές ανισότητες. Ειδικότερα, από τον υπολογισµό του Συντελεστή Μεταβλητότητας βάσει της µεταβολής της κατανοµής του ΑΕΠ κατά νοµό για τα έτη , φαίνεται αύξηση των ανισοτήτων (ο συντελεστής από το 33.5 που ήταν το 1989 ανήλθε στο 38.1 το 1994). Η αύξηση των διανοµαρχιακών ανισοτήτων επιβεβαιώνεται και από τους άλλους δείκτες που παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. Νοµοί Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Χώρα=1) % Kατανοµή ΑΕΠ % Κατανοµή πληθυσµού % Κατανοµή αστικού πληθυσµού % Κατανοµή απασχόλησης Β γενή τοµέα % Κατανοµή απασχόλησης Γ γενή τοµέα Ω ΚΥΚ Πέρα από τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες υφίστανται και έντονες ενδονοµαρχιακές ανισότητες, κυρίως λόγω της ύπαρξης πολλών µικρών νησιών, καθώς επίσης και ορεινών περιοχών Ορεινός χώρος - Εσωτερικές Ζώνες Οι ορεινές εκτάσεις καλύπτουν το 28.3% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. Ο αριθµός των ορεινών ΟΤΑ ανέρχεται σε 49 επί συνόλου 191 και αποτελεί το 25.7% του συνόλου των ΟΤΑ της Περιφέρειας, ενώ ο πληθυσµός των ορεινών περιοχών είναι 3,9 κάτοικοι και καλύπτει το 14.8% του συνολικού πληθυσµού ιάσπαρτος Νησιωτικός Χώρος Το κύριο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας είναι ο διάσπαρτος νησιωτικός χώρος, αποτελούµενος από 79 νησιά, εκ των οποίων 48 κατοικηµένων διαφορετικού επιπέδου ανάπτυξης, 31 ακατοίκητων και πλήθους βραχονησίδων. Η ανάγκη για υποδοµές λιµανιών, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, ΧΥΤΑ, αεροδροµίων, εκατοντάδων οδικών δικτύων σύνδεσης αστικών κέντρων και εισόδων (λιµάνια-αεροδρόµια) των νησιών, συστηµάτων διαχείρισης ύδρευσης σε 48 νησιά, απαιτεί υπερβολικούς πόρους σε σύγκριση µε άλλες χερσαίες περιφέρειες. Η διογκούµενη τουριστική ανάπτυξη δηµιουργεί αυξηµένες περιβαλλοντικές πιέσεις µε έντονο το στοιχείο της εποχικότητας. Η γεωγραφική ασυνέχεια δηµιουργεί προβλήµατα κοινωνικής αποµόνωσης, αδυναµίας διάχυσης του παραγοµένου εισοδήµατος, των δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης, αδυναµίας πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες (υγεία, πρόνοια), αδυναµίας πρόσβασης σε διοικητικές υπηρεσίες (δηµόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια), αδυναµίας πρόσβασης σε χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (τράπεζες, χρηµατιστήριο, ασφάλειες κλπ.). Το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των νησιών της Περιφέρειας δεν επιτρέπει τη χρήση συµβατικών µεθόδων απεικόνισης της υπάρχουσας κατάστασης, όπως συµβαίνει στις χερσαίες Περιφέρειες. Η χρήση πολλαπλών κριτηρίων και παραµέτρων όπως π.χ. : µέγεθος νησιών (έκταση), µέγεθος πληθυσµού, ακτίνα επιρροής νησιού, επικρατούσες οικονοµικές δραστηριότητες, βαθµός προσπελασιµότητας και χρονοαπόσταση από κέντρα ή περιοχές εξάρτησης και συχνότητα εξυπηρέτησης από µεταφορικά µέσα κ.α. τεκµηριώνουν την κατάταξη των νησιών σε τέσσερις οµάδες. 2

21 Οµάδα Ι Νησιά µε σηµαντική τουριστική δραστηριότητα όχι µόνο σε Περιφερειακό αλλά σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, µε αυξανόµενες περιβαλλοντικές πιέσεις, πληθυσµιακή αύξηση και συγκέντρωση, µε άµεση ανάγκη ελέγχου του είδους της ανάπτυξής τους. Οµάδα ΙΙ Νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά ενώ παράλληλα διαθέτουν και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και εκµεταλλεύσιµους πόρους. Σε αυτά η έµφαση του σχεδιασµού πρέπει να στοχεύει στην αντιµετώπιση των συγκρούσεων µεταξύ των δραστηριοτήτων και την αποτροπή της εξάρτησής τους από τη µονόπλευρη τουριστική ανάπτυξη. Οµάδα ΙΙΙ Νησιά, µε σχετικά µικρή γεωγραφική έκταση, τα οποία αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα ανάπτυξης, πολλά εκ των οποίων χαρακτηρίζονται από συνεχή µείωση πληθυσµού, σοβαρές ελλείψεις σε υποδοµές, ελάχιστο βαθµό αξιοποίησης των πόρων τους ή περιορισµένους (ποσοτικά και ποιοτικά) πόρους και αισθητή γεωγραφική αποµόνωση. Οµάδα ΙV Νησίδες µε πολύ µικρή γεωγραφική έκταση, ελάχιστους κατοίκους και σχεδόν παντελή έλλειψη υποδοµών. 21

22 Πληθυσµιακές µεταβολές νησιών σύµφωνα µε την οµάδα κατάταξης ΟΜΑ Α Ι α/α Νησί Νοµός Πληθυσµός Μεταβολή πληθυσµού Ποσοστιαία µεταβολή Θήρα ΚΥΚ 6,196 7,83 9, ,277 3, Κως Ω 16,65 2,35 26,379 3,7 6,29 9, Μύκονος ΚΥΚ 3,823 5,53 6,17 1, , Ρόδος Ω 66,66 87,831 98,175 21,225 1,344 31, Σύρος ΚΥΚ 18,642 19,668 19,87 1, , Άθροισµα ,954 28,518 19,519 48, Πηγή : ΕΣΥΕ ΟΜΑ Α ΙΙ α/α Νησί Νοµός Πληθυσµός Μεταβολή πληθυσµού Ποσοστιαία µεταβολή Αµοργός ΚΥΚ 1,822 1,718 1, Άνδρος ΚΥΚ 1,457 9,2 8,781-1, , Ίος ΚΥΚ 1,27 1,451 1, Κάλυµνος Ω 13,97 14,295 15,76 1,198 1,411 2, Κάρπαθος Ω 5,42 4,645 5, Κέα ΚΥΚ 1,666 1,648 1, Κύθνος ΚΥΚ 1,586 1,52 1, Λέρος Ω 8,494 8,127 8, Μήλος ΚΥΚ 4,499 4,554 4, Νάξος ΚΥΚ 14,21 14,37 14, Πάρος ΚΥΚ 6,776 7,881 9,591 1,15 1,71 2, Πάτµος Ω 2,432 2,534 2, Σέριφος ΚΥΚ 1,83 1,133 1, Σίφνος ΚΥΚ 2,43 2,87 1, Σύµη Ω 2,489 2,273 2, Τήνος ΚΥΚ 8,236 7,73 7, Άθροισµα 85,571 84,635 89, ,553 3, Πηγή : ΕΣΥΕ 22

23 ΟΜΑ Α ΙΙΙ α/α Νησί Νοµός Πληθυσµός Μεταβολή πληθυσµού Ποσοστιαία µεταβολή Αγαθονήσι Ω Ανάφη ΚΥΚ Αντίπαρος ΚΥΚ Αρκοί Ω Αστυπάλαια Ω 1,139 1,3 1, Γυαλί Ω ονούσα ΚΥΚ Ηρακλειά ΚΥΚ Θηρασιά ΚΥΚ Κάσος Ω 1,353 1,184 1, Κίµωλος ΚΥΚ 1, Κουφονήσια ΚΥΚ Λειψοί Ω Μεγίστη Ω Νίσυρος Ω 1, Σίκινος ΚΥΚ Σχοινούσα ΚΥΚ Τέλενδος Ω Τήλος Ω Φολέγανδρος ΚΥΚ Χάλκη Ω Ψέριµος Ω Άθροισµα 9,722 8,388 8,318-1, , Πηγή : ΕΣΥΕ 23

24 ΟΜΑ Α ΙV α/α Νησί Νοµός Πληθυσµός Μεταβολή πληθυσµού Ποσοστιαία µεταβολή Αγ. Γεώργιος ΚΥΚ... Αγ.Ευστράτιος ΚΥΚ... Αγ. Καλή ΚΥΚ... Ακράθιο ΚΥΚ Αλιµιά Ω... Αντίµηλος ΚΥΚ... Ανυδρο ΚΥΚ... Αρµαθιά Ω... Γαµβρούσα ΚΥΚ... Γυάρος ΚΥΚ εσποτικό ΚΥΚ... ήλος ΚΥΚ ίδυµη ΚΥΚ ύσβατο ΚΥΚ Κανδελιούσσα Ω Κασονήσια Ω... Κάτω Αντικέρι ΚΥΚ Κάτω Κουφονήσι ΚΥΚ Κέρος ΚΥΚ Κίναρος Ω Κιτριανή ΚΥΚ... Λέβιθα Ω Μακρόνησος ΚΥΚ Μάραθος Ω Νίµος Ω Οφιδούσα Ω... Πολύαιγος ΚΥΚ Πρασονήσι Ω Ρευµατονήσι ΚΥΚ... Ρήνεια ΚΥΚ Σαριά Ω Σερφοπούλα ΚΥΚ... Σεσκλίο Ω Στρογγυλή Ω Σύρνα Ω Φαρµακονήσι Ω Άθροισµα Πηγή : ΕΣΥΕ 24

25 Αστικά Κέντρα Ο αστικός πληθυσµός της Περιφέρειας ανέρχεται στο 35% του συνολικού πληθυσµού. Τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας είναι η Ρόδος µε 43,558 κατοίκους, η Κάλυµνος µε 15,842 κατοίκους, η Κως µε 14,714 κατοίκους και η Ερµούπολη της Σύρου µε 13,3 κατοίκους. Αστικά κέντρα Ερµούπολη Ρόδος Λοιπά κέντρα Αναπτυξιακός ρόλος Πολιτιστικό, τουριστικό & διοικητικό κέντρο Περιφερειακός πόλος ανάπτυξης, διεθνές πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο Επιχειρηµατικές αναπτυξιακές υποδοµές Λιµάνι Αεροδρόµιο Κάλυµνος Τοπικό κέντρο ανάπτυξης Λιµάνι Κως Τοπικό κέντρο ανάπτυξης Λιµάνι ιεθνές αεροδρόµιο Λιµάνι ιεθνές αεροδρόµιο Μαρίνα & Προωθητικές δραστηριότητες Πολιτισµός Τουρισµός Περιφερειακές υπηρεσίες Τουρισµός Εµπόριο Πολιτισµός Πρωτογενής τοµέας Αλιεία Τουρισµός Τουρισµός Πολιτισµός Για την αξιοποίηση των αστικών κέντρων στην αναπτυξιακή διαδικασία, απαιτείται : Η εξειδίκευση του αναπτυξιακού τους ρόλου. Η αξιοποίηση των επιχειρηµατικών και αναπτυξιακών υποδοµών τους. Η βελτίωση των αστικών υποδοµών και υπερδοµών. Η στήριξη και ανάπτυξη των "προωθητικών δραστηριοτήτων" τους. Οι ως άνω παράγοντες λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας. 25

26 1.5 Αποτελέσµατα 2 ου Κ.Π.Σ Βασικοί στόχοι και στρατηγική Οι βασικές ανάγκες της Περιφέρειας για την περίοδο αφορούσαν στην ορθολογική διαχείριση, προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, στην καλύτερη ανάπτυξη του τουρισµού, ο οποίος αποτελεί την κύρια οικονοµική δραστηριότητα της Περιφέρειας, στην αντιµετώπιση της γεωγραφικής, οικονοµικής και κοινωνικής αποµόνωσης των κατοίκων και στην συγκράτηση του πληθυσµού. Με τα δεδοµένα αυτά οι στόχοι που τέθηκαν ήταν : Η αειφορική προσέγγιση στην προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισµικών πόρων. Η αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της Περιφέρειας ως προς την τουριστική δραστηριότητα και έλεγχος αυτής. Η διατήρηση και ενίσχυση της αγροτικής και µεταποιητικής παραγωγής. Η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της ηµόσιας ιοίκησης και των δοµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η επέκταση, βελτίωση και αναβάθµιση των συστηµάτων µεταφορών, επικοινωνιών, ενέργειας και η βελτίωση του κοινωνικού εξοπλισµού Κύρια Έργα - ράσεις Οι βασικοί τοµείς παρέµβασης που προσδιορίσθηκαν προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι ήταν : Η τουριστική αξιοποίηση θαλάσσιων και πολιτισµικών πόρων όθηκε προτεραιότητα στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού στο Αιγαίο, κυρίως µέσω της δηµιουργίας δικτύου µαρίνων, καταφυγίων σκαφών αναψυχής, κέντρων επισκευής και διαχείµασης, µε σκοπό την προσέλκυση υψηλής ποιότητας τουρισµού. Παράλληλα, δόθηκε έµφαση στην αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και αρχαιολογικού πλούτου, κυρίως στα λιγότερο ανεπτυγµένα νησιά. Η στήριξη των παραγωγικών τοµέων Αναφορικά µε τις µεταφορές δόθηκαν προτεραιότητες στη βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισµό των αεροδροµίων, στη δηµιουργία σύγχρονου δικτύου ελικοδροµίων, στη βελτίωση των λιµενικών εγκαταστάσεων και στην οδική σύνδεση των πυλών εισόδου µεταξύ τους και µε τα αστικά ή τουριστικά κέντρα. Αναφορικά µε τις δράσεις που αφορούσαν στους παραγωγικούς τοµείς, δόθηκε έµφαση στην ενίσχυση των καλλιεργειών υψηλής προστιθέµενης αξίας (θερµοκηπιακές καλλιέργειες, φυτώρια κ.λπ.), στην ενίσχυση των µεθόδων εντατικής καλλιέργειας και στην ενίσχυση των υποδοµών αλιείας (αλιευτικά καταφύγια). όθηκε επίσης έµφαση σε έργα αγροτικής υποδοµής για την αξιοποίηση των δασικών εκτάσεων και των άλλων φυσικών πόρων, καθώς επίσης και σε έργα αγροτικής οδοποιίας κ.λπ. Αναφορικά µε την µεταποίηση προβλεπόταν δράσεις στήριξης των ΜΜΕ και προώθησης των προϊόντων τους. Το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής Οι σχετικές δράσεις του Π.Ε.Π είχαν σαν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τον έλεγχο των πιέσεων που δέχεται αυτό από τον τουρισµό, καθώς επίσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 26

27 Ειδικότερα, προβλέπονταν δράσεις που αφορούσαν σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, σε έργα επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων, διαχείρισης απορριµµάτων, καθώς επίσης και κοινωνικές υποδοµές για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού Προτεραιότητα δόθηκε στην συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση για την καταπολέµηση της ανεργίας και στην καταπολέµηση του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας, στην ανάπτυξη Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, στην βελτίωση και ενίσχυση των υποδοµών και των εξοπλισµών εκπαίδευσης, καθώς και στην ενθάρρυνση των ανέργων για ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Ιδιαίτερα για τη νήσο Λέρο τέθηκε σε εφαρµογή µια ολοκληρωµένη δράση µε στόχο την προώθηση εναλλακτικών µορφών οικονοµικής δραστηριότητας. Ενίσχυση οµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο συγκεκριµένος τοµέας παρέµβασης αφορούσε στη βελτίωση των υποδοµών µε έργα οδοποιίας, αποχετεύσεων, υδρεύσεων, χώρων διάθεσης και διαχείρισης απορριµµάτων, αναπλάσεων αστικών περιοχών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αποτελέσµατα Βαθµός επίτευξης των στόχων Η εγκεκριµένη δηµόσια δαπάνη για την περίοδο στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου ανήλθε σε 316,53 εκ.. Ο βαθµός επίτευξης των τοµέων παρέµβασης, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά, εξεταζόµενοι µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης των σχετικών έργων µέχρι , έχει ως εξής : Ο τοµέας παρέµβασης που αφορούσε στην τουριστική αξιοποίηση θαλάσσιων και πολιτισµικών πόρων ως προς το σκέλος του πολιτισµού εξυπηρέτησε κατά µεγάλο ποσοστό τους στόχους, τα δε έργα που σχετίζονται µε τον τοµέα παρέµβασης έχουν ποσοστό φυσικής ολοκλήρωσης περίπου 5%. Ως προς το σκέλος του θαλάσσιου τουρισµού ο στόχος δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς, ενώ τα έργα που σχετίζονται µε τον τοµέα παρέµβασης έχουν ποσοστό φυσικής ολοκλήρωσης περίπου 35%. Ο τοµέας παρέµβασης που αφορούσε στην στήριξη των παραγωγικών τοµέων εξυπηρέτησε µερικώς τους στόχους των χερσαίων, θαλάσσιων µεταφορών, αγροτικών υποδοµών και στήριξης των επιχειρήσεων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα, ενώ δεν εξυπηρέτησε επαρκώς τους στόχους των εναέριων µεταφορών. Το ποσοστό φυσικής ολοκλήρωσης των δράσεων πλησιάζει το 55%. Ο τοµέας παρέµβασης που αφορούσε στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής κάλυψε επαρκώς τους αρχικούς στόχους, το δε ποσοστό φυσικής ολοκλήρωσης των δράσεων πλησιάζει το 53% περίπου. Ο τοµέας παρέµβασης που αφορούσε στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού κάλυψε επίσης επαρκώς τους αρχικούς στόχους, το δε ποσοστό φυσικής ολοκλήρωσης των δράσεων πλησιάζει το 6% περίπου. Τέλος ο τοµέας παρέµβασης που αφορούσε στην ενίσχυση των δοµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάλυψε επίσης επαρκώς τους αρχικούς στόχους, το δε ποσοστό φυσικής ολοκλήρωσης των δράσεων πλησιάζει το 65% περίπου. 27

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1.1 Σύνοψη Κατάστασης-Προοπτικών Ευρύτερου Χωροταξικού Πλαισίου (Περιφέρειας, Νοµού) Α1.1.1 Ταυτότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Νοµού Κυκλάδων Η Περιφέρεια Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Έκδοση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη notioaigaio@mou.gr www.pepna.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box)

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Μενού Πληροφόρηση ιοίκησης Βήµατα Πλοήγησης Γενικά Η επιλογή ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Η πλοήγηση στα κατώτερα επίπεδα ακολουθείται µε εναλλαγή των οθονών µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Η δόµηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες δεκαετίες : µια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης

Η δόµηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες δεκαετίες : µια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης Η δόµηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες δεκαετίες : µια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης 1. Το σύγχρονο πλαίσιο της οικοδοµικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες: Τουρισµός και ανεπάρκεια οικιστικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020» «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης 2014-2020» -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣΤΟΥΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1.1 Πεδίο Αναφοράς της ΣΜΠΕ

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1.1 Πεδίο Αναφοράς της ΣΜΠΕ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΕΥ ΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ και ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟ ΟΣ και 678 54,57 85 93,90 δροµολόγιο/εβδοµάδα. ιαγωνισµοί /3/09, 8/7/09, και 0//09

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση:

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση: Το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138 Β/11.6.2009) αποτέλεσε μέρος μιας σημαντικής προσπάθειας που έγινε για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τη χώρα. Σκοπός του υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr Ενηµέρωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10 KW 4.1. Γενικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA-TOURISM MANAGEMENT ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες Εισήγηση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο Νομός Κοζάνης η Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Λιγνίτης Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αδειάζουν τα νησιά µας

Αδειάζουν τα νησιά µας Αδειάζουν τα νησιά µας Έρευνα καταγραφή: Λευτέρης Κεχαγιόγλου Ακατοίκητα Ελληνικά Νησιά µετά τον παγκόσµιο πόλεµο και πριν το 1951. Αµέσως µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο, την πατρίδα µας την βρήκε και µία

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές Περιφερειακό Πρόγραμμα

Πολυετές Περιφερειακό Πρόγραμμα Πολυετές Περιφερειακό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Θάλασσας και την Ανάπτυξη της Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, Δεκέμβριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 3 ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Επιχειρηματικής. Δραστηριότητας και της Καινοτομίας. στην Περιφέρεια Κρήτης. Προϋποθέσεις Ανάπτυξης - Προτάσεις

Διερεύνηση της Επιχειρηματικής. Δραστηριότητας και της Καινοτομίας. στην Περιφέρεια Κρήτης. Προϋποθέσεις Ανάπτυξης - Προτάσεις ICAP A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Διερεύνηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και της Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κρήτης Προϋποθέσεις Ανάπτυξης - Προτάσεις Κατάστημα Κρήτης Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα