Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Αριθµός 3/2011. Στην Αθήνα, σήµερα την 10η Ιανουαρίου 2011, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10.00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Αριθµός 3/2011. Στην Αθήνα, σήµερα την 10η Ιανουαρίου 2011, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10.00"

Transcript

1 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Αριθµός 3/2011 Στην Αθήνα, σήµερα την 10η Ιανουαρίου 2011, ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ., στο Κατάστηµα του Αρείου Πάγου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, γραφείο 308), συνήλθε, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Β. /τος της 9 ης Νοεµβρίου 1948 «περί του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισµού Εµµίσθων Παρέδρων», η προβλεποµένη από το άρθρο 77 Α του Ν. 756/88 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 1968/1991 (σε συνδυασµό µε το άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 1 του ν.1868/1989, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του ν. του ν. 1877/1990) Εξεταστική Επιτροπή των υποψηφίων δοκίµων Ειρηνοδικών Τάξεως του διαγωνισµού της 10 ης Ιανουαρίου 2011, ο οποίος προκηρύχθηκε µε την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ / απόφαση του ιδίου Υπουργού, αποτελούµενη από τους : 1) Χαράλαµπο Ζώη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, ως αναπληρωτή του Προέδρου του Αρείου Πάγου, 2) Στέλιο Γκρόζο, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, ως αναπληρωτή του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, 3) Γεωργία Λαλούση, Αρεοπαγίτη, 4) Νικόλαο Κλαµαρή, Καθηγητή της Πολιτικής ικονοµίας της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, και 5) Γεώργιο Σωτηρόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Εµπορικού ικαίου της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε την παρουσία και της Γραµµατέως Ελένης Μίχου, Προϊσταµένης ιεύθυνσης Γραµµατείας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Στη συνέχεια η Επιτροπή, από τον έλεγχο του ηλεκτρονικού αρχείου καταχωρήσεως των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο της Επιτροπής από τους υποψηφίους του παραπάνω διαγωνισµού, διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 1098 αιτήσεις µέχρι σήµερα, και αποφάσισε τα εξής:

2 2 Α. Επειδή ο έλεγχος των αιτήσεων, απαιτεί αρκετό χρονικό διάστηµα, η έναρξη του διαγωνισµού, δεν είναι δυνατή κατά την ευτέρα και ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, θα οριστεί, µετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών, η σχετική δε απόφαση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Καταστήµατος του Αρείου Πάγου και στους ιστότοπους του Αρείου Πάγου και του Υπουργείου ικαιοσύνης. Β. Αποφασίστηκε επίσης, ότι, επειδή ο διαγωνισµός αυτός, είναι ο τρίτος µετά τον Ν.1969/91, δεκτοί θα γίνουν σε αυτόν, όσοι έχουν τα όρια ηλικίας, σύµφωνα µε την προκήρυξη. Γ. Η Επιτροπή, αποφάσισε να ζητήσει τη συνδροµή τριάντα (30) δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, από τους υπηρετούντες στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την επιτήρηση της διεξαγωγής των εξετάσεων του διαγωνισµού και εξουσιοδότησε για την υλοποίηση των αποφάσεων τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ακολούθως, η Επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των σχετικών αιτήσεων των υποψηφίων του διαγωνισµού. Περί ώρα 12.00µ., ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής, αποφάσισαν ότι, λόγω του µεγάλου αριθµού των αιτήσεων που πρέπει να ελεγχθούν, πρέπει να διακοπεί η συνεδρίαση αυτή και να συνεχιστεί στις 18 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 9.30 π.µ. στον ίδιο τόπο. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 18 ης Ιανουαρίου 2011 Όταν έφτασε η καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, επανήλθαν στο γραφείο του Προέδρου, τα αναφερόµενα κατά τη συνεδρίαση της 10 ης Ιανουαρίου 2011 µέλη της Επιτροπής και η Γραµµατέας και συνέχισαν τον έλεγχο των αιτήσεων των

3 3 υποψηφίων. Η Επιτροπή διαπίστωσε από τον έλεγχο του ηλεκτρονικού αρχείου καταχωρήσεως των αιτήσεων των υποψηφίων, ότι ο αριθµός τους ανέρχεται πλέον, σε χίλιες εκατόν ένδεκα (1111). Συνεπεία του µεγάλου αριθµού των αιτήσεων που πρέπει να ελεγχθούν, πρέπει να διακοπεί και πάλι η συνεδρίαση της Επιτροπής και να συνεχιστεί στις 25 Ιανουαρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. στον ίδιο τόπο. Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση για την πιο πάνω ηµεροµηνία και ώρα για τη συνέχιση του ελέγχου και των υπολοίπων αιτήσεων, µετά το πέρας του οποίου, θα αποφασισθεί από την Επιτροπή και θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραµµα διενέργειας των γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 25 ης Ιανουαρίου 2011 Όταν έφτασε η καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, επανήλθαν στο γραφείο του Προέδρου, τα αναφερόµενα κατά τη συνεδρίαση της 10 ης Ιανουαρίου 2011 µέλη της Επιτροπής και η Γραµµατέας και συνέχισαν τον έλεγχο των λοιπών αιτήσεων των υποψηφίων. Μετά το τέλος του ελέγχου όλων των πιο πάνω αιτήσεων, η Επιτροπή εξέδωσε την παρακάτω απόφαση, η οποία έχει ως εξής: Επειδή, όπως φαίνεται και από το ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο της Επιτροπής από τους υποψηφίους για το διαγωνισµό δοκίµων Ειρηνοδικών Τάξεως, που προκηρύχθηκε στην έδρα του Αρείου Πάγου για τις , έχουν υποβληθεί συνολικά 1111 αιτήσεις, όσες είναι οι υπό κρίση. Από τον έλεγχο που έγινε σε κάθε µια από τις αιτήσεις αυτές, αποφασίσθηκαν οµοφώνως τα παρακάτω: Ι) Να γίνουν δεκτοί στον παραπάνω διαγωνισµό οι υποψήφιοι που αναγράφονται στη συνηµµένη στο πρακτικό κατάσταση.

4 4 ΙΙ) Να αποκλεισθούν από το διαγωνισµό οι παρακάτω υποψήφιοι για τους επιµέρους αναφερόµενους λόγους: Α) Επειδή κατέθεσαν τις αιτήσεις µετά των δικαιολογητικών εκπροθέσµως, δηλαδή µετά την 4 η Ιανουαρίου 2011, οι: 1) ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 2) ΙΒΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3) ΠΑΪΤΑΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4) ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 5) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6) ΜΑΝΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7) ΣΟΛΩΜΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8) ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 11) ΤΖΑΦΑΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 12) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13) ΠΟΛΥ ΕΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 14) ΛΑΜΠΡΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ 15) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ 16) ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17) ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 18) ΤΑΡΑΣΙΑ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 19) ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 21) ΜΑΡΟΥ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝ ΡΕΑ

5 5 22) ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23) ΚΑΜΕΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24) ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25) ΣΙ ΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 26) ΙΩΣΗΦΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Β) Επειδή δεν έχουν συµπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους οι : 1) ΚΛΑ Α ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 2) ΚΛΑ ΟΓΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ) Επειδή έχουν υπερβεί το 35 ο έτος της ηλικίας τους οι : 1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 2) ΤΣΟΛΑΚΙ Η ΘΕΑΝΩ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3) ΟΥΖΟΥΝΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ) Επειδή δεν έχουν συµπληρώσει ένα (1) έτος ως ασκούµενοι δικηγόροι (έως ) οι : 1) ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2) ΣΑΛΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΙΙ) Να προσκοµίσουν οι υποψήφιοι τα δικαιολογητικά που λείπουν, το αργότερο µέχρι την προηγούµενη από την έναρξη των προφορικών εξετάσεων, άλλως θα αποκλειστούν. IV) Επιτρέπει την συµµετοχή του υποψηφίου κ. Γεωργίου Σδρένια στις εξετάσεις γραπτές και προφορικές. Απορρίπτει το αίτηµά του για υποβολή µόνο σε προφορικές εξετάσεις. Για το πέρας των γραπτών του εξετάσεων, θα χορηγηθεί σε αυτόν επιπλέον χρόνος τριάντα (30) λεπτών της ώρας.

6 6 V) Επιτρέπει στον υποψήφιο κ. Μιχαήλ Τζούφη του Ιωάννη, να συµµετάσχει στον διαγωνισµό, κατόπιν της υπ αριθµ. 1306/2010 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας. Κατόπιν η Επιτροπή ρύθµισε τις λεπτοµέρειες της γραπτής δοκιµασίας των υποψηφίων και όρισε ηµέρα ενάρξεως αυτής την 12η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00π.µ. Επειδή, κατά την κρίση της Επιτροπής, είναι αδύνατη η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων στο Κατάστηµα του Αρείου Πάγου, λόγω ελλείψεως του απαιτούµενου χώρου, η Επιτροπή θα καθορίσει µε νεότερη ανακοίνωσή της, τον ακριβή τόπο διενέργειας των γραπτών εξετάσεων και τη διανοµή στις κατ ιδίαν αίθουσες. Η Επιτροπή καθόρισε το πρόγραµµα των γραπτών εξετάσεων, που είναι το παρακάτω: 1. Την 12 η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Σάββατο α.. Από µέχρι ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ β. Από µέχρι ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 2. Την 13 η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Κυριακή α. Από µέχρι ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ β. Από µέχρι ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. Την 20 η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Κυριακή α. Από µέχρι ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ β. Από µέχρι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ -Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις, µισή ώρα πριν τις εξετάσεις.

7 7 -Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να παραδώσουν τα γραπτά τους, το ανώτερο τρεις (3) ώρες µετά την εκφώνηση των θεµάτων. - εν θα επιτραπεί η αποχώρηση για µιάµιση (1,5) ώρα από την εκφώνηση των θεµάτων. -Μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων κάθε ηµέρας, τα γραπτά θα παραλαµβάνονται µε ευθύνη της Γραµµατέως και θα µεταφέρονται στο γραφείο της Εισαγγελίας, όπου και θα φυλάσσονται. -Η έναρξη των προφορικών εξετάσεων, θα ανακοινωθεί µε νεότερη ανακοίνωση, µετά παρέλευση δυο (2) µηνών, τουλάχιστον, από την περάτωση των γραπτών εξετάσεων. -Κατά την γραπτή δοκιµασία, επιτρέπεται µόνο η χρησιµοποίηση ασχολίαστων νοµοθετικών κειµένων, µε εξαίρεση το µάθηµα των Στοιχείων Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου, στο οποίο δεν θα επιτραπεί η χρησιµοποίηση οποιουδήποτε βοηθήµατος (ούτε νοµοθετικών κειµένων). -Απαγορεύεται αυστηρώς, οι υποψήφιοι, να φέρουν µαζί τους φορητά τηλέφωνα ή άλλες αντίστοιχες ηλεκτρονικές συσκευές (οποιασδήποτε µορφής και τύπου). Απόσπασµα του παρόντος πρακτικού, όπου θα αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος των γραπτών εξετάσεων, η κατάσταση των συµµετεχόντων, καθώς επίσης και η κατάσταση των αποβληθέντων από τις εξετάσεις, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρείου Πάγου και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ικαιοσύνης

8 8 Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε ότι κατά την παράδοση των γραπτών από τους υποψηφίους, θα επιδεικνύεται από αυτούς η αστυνοµική τους ταυτότητα. Για την πιστοποίηση των παραπάνω, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται: Η Εξεταστική Επιτροπή 1) Χαράλαµπος Ζώης 2) Στέλιος Γκρόζος 3) Γεωργία Λαλούση 4) Νικόλαος Κλαµαρής 5) Γεώργιος Σωτηρόπουλος Η Γραµµατέας Ελένη Μίχου

9 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ α/α ΑΒΡΑΜ ΙΣΙ ΩΡΑ ΑΒΡΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΑΝΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ Η ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ Α ΑΜΑΝΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α ΑΜΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΜΑΡΘΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

10 ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Α ΑΜ ΑΪΒΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΪΒΑΤΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ ΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΕΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ Η ΘΕΟ ΩΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΠΗΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΥΘΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ-ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΚΟΥ Α ΧΡΙΣΤΙΝΑ

12 ΑΡΜΑΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΜΑΡΙΟΥ ΑΡΜΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΚΟΣΜΑ ΑΡΤΕΜΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΣΤΕΛΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΡΧΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΩΝΗ ΘΕΟ ΩΡΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΤΣΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ ΑΧΙΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΓΙΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΛΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΩΜΑ ΒΑΡ ΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

13 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΙ ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓ Α του ΑΝ ΡΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝ ΡΕΑ ΒΑΣΣΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΜΟ ΕΣΤΟΥ ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΒΕΓΛΙΡΗ ΧΡΥΣΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΙΑΣ ΜΙΚΗΤΑΣ ΒΕΝ ΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΕΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΛΕΩΝΙ Α ΒΕΡΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΙΛΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑ ΦΛΩΡΑ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

14 ΒΛΑΧΟΝΑΤΣΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ του ΘΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΟΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΪΤΣΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΟΣΧΟΥ ΒΟΡΙΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΤΣΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΒΡΥΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΩΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΛΕΝΗ ΓΑΖΟΥΛΕΑ ΜΑΡΘΑ ΓΑΚΗ ΒΑΪΑ

15 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΑΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΡΕΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΓΑΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΪΘ ΦΑΤΜΑ-ΕΙΡΗΝΗ του ΑΜΠΝΤΟΥΛ-ΛΑΤΙΦ ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΓΕΝΝΕΤΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΡΟΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ Η ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΠΑΝΑΓΗ

16 ΓΕΩΡΓΕΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΑΛΚΜΗΝΗ του ΑΛΚΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΕΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΥ ΒΑΣΩ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΛΕΩΝΙ Α ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΗΡΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΓΚΙΩΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΕΙΜΗ ΕΥΛΑΛΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΓΙΑΚΟΒΗ ΧΑΡΙΛΙΑ ΓΙΑΚΟΒΗΣ ΣΤΑΘΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

17 ΓΙΑΚΟΥΜΙ ΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΝΙΚΗ/ΒΕΛΟΥ Ω ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΑΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΟΥΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΓΙΑΡΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΟΧΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

18 ΓΙΩΤΗ ΜΗΛΙΤΣΑ ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΑΓΝΗ ΓΚΕΚΟΒΙΤΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΙΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΓΚΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΠΕΤΡΟ ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΚΙΤΣΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΕΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΚΟΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΓΚΟΤΟΒΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

19 ΓΚΟΥΤΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΥΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΒΟΥΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΑΜΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΛΟΥΚΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝ ΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΤΣΕΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ Ε ΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΗΑΝ ΡΕΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΗ ΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΛΗΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΛΗΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ

20 ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΗΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΑΚΗ ΖΩΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΗΜΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΗΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ-ΚΑΝΕΛΛΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

21 ΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΓΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΚΙΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΟΤΑ ΑΓΛΑΪΑ του ΗΛΙΑ ΟΥΓΕΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α ΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΛΑΜΗ ΘΕΟ ΩΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΟΥΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΟΥΛΓΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΛΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΟΥΤΣΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΟΥΦΕΞΗ ΑΜΑΛΙΑ

22 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΓΑΠΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΤΑΞΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΛΟΥΚΑ ΕΦΡΑΙΜΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΪΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΖΑΝΝΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ -ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ

23 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΖΑΧΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΞΕΝΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΖΕΡΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΙ ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΖΗΜΠΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΖΗΣΗ ΤΡΥΦΩΝΙΑ ΖΙΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΛΑΤΗ ΑΦΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΖΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΣΗΦ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ

24 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΒΥΡΩΝΟΣ ΘΩ Α ΙΩΑΝΝΑ του ΘΩΜΑ ΘΩΜΑ ΑΚΗ-ΑΡΤΕΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΩΜΑΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΩΜΑΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΙΑΚΩΒΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΦΡΙΞΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑ Η ΗΜΗΤΡΑ ΚΑ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

25 ΚΑΚΑΛΙΑ ΑΓΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΑΛΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΚΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΩΜΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΝΑ ΚΑΛΑΚΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΛΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΥ Η ΘΕΟ ΩΡΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΛΥΒΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΜΑΦΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΦΑ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΙΟΡΙΤΣΑ ΖΑΧΑΡΩ ΚΑΜΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ ΝΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΠΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΠΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΠΑΤΑΠΙΑ ΚΑΡΑΒΙΒΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ

27 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΗΜΗΤΡΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΑΛΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΗΜΟΥ ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ ΚΑΡΑΠΠΑΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥ ΟΚΙΑ-ΕΒΕΛΥΝ του ΠΑΥΛΟΥ-ΙΩΣΗΦ ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡ ΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΡΙΕΝΤΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

28 ΚΑΡΥ Α ΑΝΝΑ του ΜΙΛΤΙΑ Η ΚΑΡΥ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΦΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΣΑΡΗΣ ΖΩΗΣ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΑΠΙ Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΖΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΙΝΙΟΥ ΕΥ ΟΚΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΗ ΠΙΠΙΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙ ΗΜΑ ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ ΘΩΜΑΗ ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΘΕΟ ΩΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ

29 ΚΑΤΧΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΪΟΥ ΚΑΦΙΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΑΠΦΩ ΚΑΦΦΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΩΜΑ ΚΑΨΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΚΕΣΚΙΝΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΒΡΑΚΙ ΟΥ ΑΝΝΑ ΚΙΝΤΑΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΥΛΕΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΟΥΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΙΦΟΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΜΟΥ ΚΟΒΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΖΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΝΗ ΚΟΚΑΡΙ ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

30 ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ του ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΟΡΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΩΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΠΙ Α ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΟΛΤΣΙ Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΪΑ ΚΟΜΝΑΡΗ ΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΝΑΞΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ του ΑΝ ΡΕΑ ΚΟΝΤΟ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

31 ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΡ ΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΜΟΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΤΑΝΙ Η ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΚΟΤΖΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΚΟΤΣΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΣΕΛΙ ΟΥ ΑΓΑΠΗ ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥ ΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥ ΝΙΚΗ του ΠΑΥΛΟΥ

32 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΝΙΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΪΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΛΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΑΝ ΡΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΖΩΗ ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΠΕΛΟΠΙ Α ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ

33 ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ ΑΘΗΝΑ του ΗΛΙΑ ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝ ΑΝΗ ΚΡΗΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΚΥΠΡΙΤΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝ ΡΙΑΝΝΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΥΡΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΥΡΟΥ Η ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΜΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΜΑΡΘΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΛΕΩΝΙ Α ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΗ ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

34 ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΥΡΤΩ ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΦΟΥ ΝΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΒΙ Α ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΛΑΒΙ Α ΣΕΡΑΦΕΙΝΑ-ΖΩΗ -ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΛΑΪΝΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ-ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΛΕΒΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΜΠΙ ΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΛΕΝΑ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΟΛΓΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΛΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ

35 ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΕΩΝΙ ΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΙΑΚΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΪΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΑΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΙΝΑΡ ΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΙΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΗΤΑ ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΤΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΛΟΥΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΛΥΓΚΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ

36 ΛΥΡΟΥ Η ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΓΓΙΝΑ ΘΕΟ ΩΡΑ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΑΝΝΑ ΜΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ ΜΑΛΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΕΣΙΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΛΛΙ Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝ ΡΑΠΗΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ

37 ΜΑΝΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΤΖΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΩΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΩΛΟΥ Η ΓΑΛΗΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΑΡΑΖΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡ ΙΡΟΖΗ ΡΟΖΙΝΑ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΚΑ Α ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ

38 ΜΑΣΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΤΣΑΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΟΦΟΚΛΗ ΜΑΥΡΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ ΚΑΡΜΕΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ του ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΛΑ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΕΜΗ ΦΑΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΕΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥΛΑ ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ

39 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΣΣΙΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ του ΘΥΜΙΟΥ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΗΛΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ του ΑΝ ΡΕΑ ΜΙΛΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙ - ΛΟΥΪΖ ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΕΥ ΟΚΙΑ ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

40 ΜΟΛ ΟΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ του Ο ΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΥΡΤΖΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΜΠΑΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΑΝ ΡΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΘΩΜΗ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΠΑΛΑΡΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΣΜΑΡΑΓ Α ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΠΑΝΤΗ ΑΛΙΚΗ

41 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΙΤΑ ΖΩΗ ΜΠΑΣΟΥΡΗ ΣΤΕΦΑΝΗ του ΛΕΩΝΙ Α ΜΠΑΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΠΑΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΚΙΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΕΧΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΜΠΗΛΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΙΡΚΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Α ΑΜ

42 ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΓΟΡ ΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΠΟΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΙΜΟΥ ΜΠΟΡΟ ΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΖΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΛΕΩΝΙ Α ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΜΠΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΠΟΥΣ ΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΠΟΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΡΕΣΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΡΙΑΝΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΤΑΚΟΥ

43 ΜΥΣΤΡΙ Η ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΜΥΤΑΥΤΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΟΥ ΖΩΗ ΝΑΝΟΥ ΧΑΡΙΣ-ΜΥΡΤΩ του ΗΛΙΑ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΝΑΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΤΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΝΕΡΑΤΖΙ ΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΝΙΑΒΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΓ ΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

44 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΪ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΘΩΜΑ ΝΤΑΪΦΑ ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΑΝΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΤΕΜΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΤΕΣΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΛΑΜ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΝΤΟΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΝΤΟΥΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

45 ΝΤΟΥΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΞΥΛΟΥΡΗ ΘΕΤΙΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡ ΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΑΓΙ Α ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΖΑΡΑ ΙΣΜΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙ ΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΛΑΜΙ Α ΦΑΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΗΟΘΟ ΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΡΗΓΑ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΟΡΑΛΙΑ

46 ΠΑΜΠΟΥΚΙ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝ Η ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

47 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ ΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΑΠΑ ΟΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

48 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΣΜΑΡΟΥΛΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΛΤΙΑ Η ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΠΡΙΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ

49 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ -ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΚΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΑΠΠΑ ΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΖΩΗ ΠΑΠΠΑ ΦΑΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

50 ΠΑΡ ΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΙΤΣΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΤΕΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΦΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΠΟΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΑΝ ΡΕΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΤΣΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΠΗ ΗΚΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΝ ΡΕΑ ΠΗΧΑ ΗΜΗΤΡΑ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ

51 ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΙΤΕΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΗΛΙΑ ΠΙΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΓΩ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΛΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΛΥΚΑ ΩΡΟΘΕΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΟΪΡΙΑΤΖΙ ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΥΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΝΝΑ ΠΟΤΗΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΖΩΗ ΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

52 ΡΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΡΑΠΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟ ΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΡΟ ΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α ΡΟΠΟΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΑΒΒΙ ΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΑΜΑΝΤΗ ΣΑΪΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - ΦΙΛΟΣΩΦ ΕΙΡΗΝΗ- ΑΦΝΗ του ΗΛΙΑ

53 ΣΑΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝ ΡΕΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΛΓΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΝΙ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΑΝΙ ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΝΙ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΑΦΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΑΡΗΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΙΣΙ ΩΡΟΥ ΣΓΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΓΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ Σ ΡΕΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΕΙΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΕΡΑΠΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΗΛΙΑ

54 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΧΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙ ΕΡΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΙΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΙΟΥΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΣΚΟΥ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΙΣΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΣΜΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΣΚΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ ΣΚΑΡΠΑ ΒΑΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΚΑΡΠΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΝΕΦΕΛΗ του ΠΑΥΛΟΥ

55 ΣΚΑΡΠΟΥ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΣΚΕΜΙΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΚΕΝΤΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΜΑΪΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΛΗ ΑΝΑΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝ ΡΕΑ ΣΠΑΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ ΗΣ

56 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΛΗ του Α ΑΜΑΝΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

57 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΟΪΚΙ ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΟΪΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΟΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΣΥΓΙΖΗ ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΣΥΡΙΣΤΑΤΙ ΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΦΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΣΦΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΑΛΑ ΙΑΝΟΥ ΑΓΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΑΡΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΣΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

58 ΤΕΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΕΜΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΖΑΝΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΖΑΤΣΟΥ ΒΑΙΑ του ΛΟΥΙΖΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ ΤΖΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΑΤΑ ΕΛΕΑΝΝΑ ΤΖΙ ΑΜΗ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΖΙΛΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 942. ΤΖΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 1306/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΤΙΑΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΤΙΓΓΑ ΟΛΓΑ ΤΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΓΙΑ ΜΥΡΤΩ ΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΛΥΤΙΜΗ

59 ΤΟΛΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΟΜΑΡΑ ΘΕΟ ΩΡΑ ΤΟΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΖΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥΣΙ ΩΝΗ ΗΜΗΤΡΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥΤΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ ΤΡΑΓΟΥ ΑΡΑ ΗΜΗΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Η ΙΩΑΝΝΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΡΙΒΥΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΛΙΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

60 ΤΣΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΛΑΓΑΝΙ Η ΕΥΘΑΛΙΑ του ΙΩΣΗΦ ΤΣΑΜΑΝ ΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΤΣΑΡΝΕΛΗ ΓΑΛΗΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΣΑΡΟΥΧΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΤΣΕΒΑ ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΛΙΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΝΕ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΣΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η

61 ΤΣΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝ ΡΕΑ ΤΣΙΑΧΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΤΣΙΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΤΣΙΠΗ ΗΜΗΤΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΙΑΒΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΤΣΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΚΙ ΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΟΜΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ 1000 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1001 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ 1002 ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 1003 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ 1004 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ

62 ΤΣΩΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 1006 ΥΦΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1007 ΥΦΑΝΤΙ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ 1008 ΦΑΡ ΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1009 ΦΑΡ ΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1010 ΦΑΡΣΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1011 ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1012 ΦΙΑΜΕΓΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1013 ΦΙΛΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 1014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1015 ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1016 ΦΟΥΝΤΑ ΣΩΣΣΑΝΑ 1017 ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ 1018 ΦΟΥΦΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΑ 1019 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1020 ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1021 ΦΡΕΝΤΖΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1022 ΦΥΤΙΛΗ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ 1023 ΦΥΤΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

63 ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝ ΡΕΑ 1025 ΦΩΛΙΑ ΑΝΝΑ 1026 ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ 1027 ΦΩΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 1028 ΧΑΛΑ ΗΜΗΤΡΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 1029 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ 1030 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ 1031 ΧΑΛ ΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ 1032 ΧΑΛ ΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ 1033 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 1034 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 1035 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΥΜΕΩΝ 1036 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ 1037 ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1038 ΧΑΡΙΣΗ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 1039 ΧΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1040 ΧΑΡΙΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ- ΑΝΑΗ 1041 ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΙΟΥ 1042 ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

64 ΧΑΡΜΠΑ ΜΑΓ ΑΛΙΝΗ 1044 ΧΑΣΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ 1045 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1046 ΧΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΘΩΜΑ 1047 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ 1048 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1049 ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΛΑΜΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ 1050 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 1051 ΧΑΤΖΗ ΑΦΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1052 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΣΤΕΛΛΙΟΥ 1053 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1054 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1055 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1056 ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1057 ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΡΟΣ ΖΗΣΗΣ 1058 ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 1059 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΛΑΜΑ του ΦΩΤΙΟΥ 1060 ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 1061 ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ

65 ΧΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1063 ΧΛΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 1064 ΧΛΩΠΤΣΙ ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΙ ΕΡΗ 1065 ΧΟΝΤΖΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΗΛΙΑ 1066 ΧΟΝΤΖΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1067 ΧΟΥΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1068 ΧΟΥΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΟΥ 1069 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1070 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ 1071 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΝ ΡΕΑ 1072 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ 1073 ΧΡΥΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1074 ΧΡΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1075 ΨΑΘΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 1076 ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ 1077 ΨΑΡΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1078 ΨΗΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2. απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2. απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων AΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 Στην Αθήνα, σήµερα την 19 Μαρτίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00, στο Κατάστηµα του Αρείου Πάγου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121)

Διαβάστε περισσότερα

απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων

απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 Στην Αθήνα, σήµερα την 30 Μαρτίου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ., στο Κατάστηµα του Αρείου Πάγου (Λεωφ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013. Αριθ.Πρωτ.: 10822/Α1-7688

Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013. Αριθ.Πρωτ.: 10822/Α1-7688 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013. Αριθ.Πρωτ.: 10822/Α1-7688

Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013. Αριθ.Πρωτ.: 10822/Α1-7688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α θέµα Συνταγµατικού, Β θέµα Συνταγµατικού, 1 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 12,00 12,50 12,2500 5,00 5,00 5,0000 2,00 2,00 2,0000 2,00 2,00 2,0000 4,00 6,00 5,0000 5,2500 2 ΑΓΑΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 11,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΙ Στον εισαγωγικό διαγωνισµό για την Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση ιοικητική) οι : 1 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 2 ΑΓΑΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 3 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ 4 ΑΓΓΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α θέµα Συνταγµατικού, Β θέµα Συνταγµατικού, 1 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 7,00 7,50 7,2500 7,00 7,00 7,0000 4,50 3,00 3,7500 5,00 5,00 5,0000 11,00 9,00 10,0000 6,6000 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 5,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑ ΟΣ 1 ΣΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 2 ΓΕΩΡΓΕ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕ01 3 ΣΕΛΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 4 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝ

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑ ΟΣ 1 ΣΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 2 ΓΕΩΡΓΕ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕ01 3 ΣΕΛΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 4 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑ ΟΣ 1 ΣΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 2 ΓΕΩΡΓΕ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕ01 3 ΣΕΛΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 4 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 5 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Τοµεάρχες στο αρχείο "βασικοί"

Υποψήφιοι Τοµεάρχες στο αρχείο βασικοί Υποψήφιοι Τοµεάρχες στο αρχείο "βασικοί" Κωδ ικός Επο πτεί ας (δηµιουργήθηκε µετά την εφαρµογή των κριτηρίων: κατάσταση απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης, εµπειρία και τόπος προτίµησης και µε βάση τον εκτιµώµενο

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ 1 ΚΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13,5 14 14 13 11 11 12,75 2 ΜΠΑΤΣΙΟΛΑ ΙΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15 15 11 13 11 11 12,67 3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 11 11 15 13 10 12,50 4 ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 Πληροφορίες: Γ. Σµάνης Τηλ.: 210 3443211 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 37 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 37 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ : 217 ΣΕΛΙ Α 1 ΤΙΤΛΟΣ 1 238861 ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Ν 506925 Ν 12 Ν 4 2 17 4/5 60 800 200 60 0 356 420 1836 217 2 237175 ΠΑΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π 665722 Ν 12 Ν 4 2 16 8/11 60 800 200 60 0 334.6 420 1814.6 217

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Ε ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ -ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Ε ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ -ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ 2613 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 1981 ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 11581 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 1973 ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 9440 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ 1973 ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 11473 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ 1975 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 8218 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ 1980 ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 14 Σεϖτεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 20817 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΕΡΟ ΗΜΟΤΩΝ για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20 ής Σεϖτεµβρίου 2015 Έχοντας υϖόψη: Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809. Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809. Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ήµαρχος Σητείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ήµαρχος Σητείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΙΑΣ Ταχ. /νση : Π. Βαρθολοµαίου 9 Σητεία : 21-5 - 2014 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο : 28433 / 40501, 40546, 543 Fax : 28430 24584 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. 1ος Βρεφικό ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ ΜΠΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΠΥΡΙ ΩΝ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. 1ος Βρεφικό ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ ΜΠΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ος Βρεφικό 0 ΜΠΟΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΙ Α ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝ ΡΕΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΕΣΑΚΕ ΜΗΤΡΩΑ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΤΕΛ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:07/03/2014

Ε ΕΣΑΚΕ ΜΗΤΡΩΑ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΤΕΛ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:07/03/2014 AM Surname Name Birth_date Club 4583 ΓΕΩΡΓΑ ΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1/4/1982 Α.Γ.Ο.ΒΟΛΟΥ 4584 ΓΕΩΡΓΑ ΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 26/8/1980 Α.Γ.Ο.ΒΟΛΟΥ 4585 ΖΗΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/12/1978 Α.Γ.Ο.ΒΟΛΟΥ 4586 ΖΗΚΟΣ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ 11/12/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 4848

ΥΠΕΠΘ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 4848 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΥΣ Ε ΣΕ ΠΥΣ Ε ΓΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑ ΟΣ ΠΥΣ Ε ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 1 ΑΒΑΡΑΚΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 118903 ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 19 /2 / 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π04/3/419 ΑΡ:17

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 19 /2 / 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π04/3/419 ΑΡ:17 ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 19 /2 / 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π04/3/419 ΑΡ:17 Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Κ. Τσουρακάκη ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ A' ΕΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ A' ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ Για την ανάδειξη των Ελλήνων µελών του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ Για την ανάδειξη των Ελλήνων µελών του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α.Π.: Φ.500/ΑΣ 256 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ Για την ανάδειξη των Ελλήνων µελών του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου Η ιευθύνουσα το Προξενικό Γραφείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας 20 Ταχ. Κώδικας : 106 82 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

4 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ( ) "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" ( ) ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ( ) ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ ( )

4 ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ( ) ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ ( ) ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ( ) ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ ( ) 4 ΓΙΑ θ) Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασµός ανέρχεται: 1) ΑΘΗΝΑ, ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ( ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" ( ) ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ( ) ΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. (οικ.) 48105/1284 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. (οικ.) 48105/1284 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. (οικ.) 48105/1284 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015 ΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α/Α 1 287 15024295 ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΞΑΝΘΗ ΑΒΓΗΝ 2 77

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ» ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ» ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ» ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2004 2 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 ΖΑΪΜΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΕ ΚΙΣΑΜΟΥ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα