Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Αριθµός 3/2011. Στην Αθήνα, σήµερα την 10η Ιανουαρίου 2011, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Αριθµός 3/2011. Στην Αθήνα, σήµερα την 10η Ιανουαρίου 2011, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10.00"

Transcript

1 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Αριθµός 3/2011 Στην Αθήνα, σήµερα την 10η Ιανουαρίου 2011, ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ., στο Κατάστηµα του Αρείου Πάγου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, γραφείο 308), συνήλθε, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Β. /τος της 9 ης Νοεµβρίου 1948 «περί του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισµού Εµµίσθων Παρέδρων», η προβλεποµένη από το άρθρο 77 Α του Ν. 756/88 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 1968/1991 (σε συνδυασµό µε το άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 1 του ν.1868/1989, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του ν. του ν. 1877/1990) Εξεταστική Επιτροπή των υποψηφίων δοκίµων Ειρηνοδικών Τάξεως του διαγωνισµού της 10 ης Ιανουαρίου 2011, ο οποίος προκηρύχθηκε µε την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ / απόφαση του ιδίου Υπουργού, αποτελούµενη από τους : 1) Χαράλαµπο Ζώη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, ως αναπληρωτή του Προέδρου του Αρείου Πάγου, 2) Στέλιο Γκρόζο, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, ως αναπληρωτή του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, 3) Γεωργία Λαλούση, Αρεοπαγίτη, 4) Νικόλαο Κλαµαρή, Καθηγητή της Πολιτικής ικονοµίας της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, και 5) Γεώργιο Σωτηρόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Εµπορικού ικαίου της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε την παρουσία και της Γραµµατέως Ελένης Μίχου, Προϊσταµένης ιεύθυνσης Γραµµατείας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Στη συνέχεια η Επιτροπή, από τον έλεγχο του ηλεκτρονικού αρχείου καταχωρήσεως των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο της Επιτροπής από τους υποψηφίους του παραπάνω διαγωνισµού, διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 1098 αιτήσεις µέχρι σήµερα, και αποφάσισε τα εξής:

2 2 Α. Επειδή ο έλεγχος των αιτήσεων, απαιτεί αρκετό χρονικό διάστηµα, η έναρξη του διαγωνισµού, δεν είναι δυνατή κατά την ευτέρα και ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, θα οριστεί, µετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών, η σχετική δε απόφαση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Καταστήµατος του Αρείου Πάγου και στους ιστότοπους του Αρείου Πάγου και του Υπουργείου ικαιοσύνης. Β. Αποφασίστηκε επίσης, ότι, επειδή ο διαγωνισµός αυτός, είναι ο τρίτος µετά τον Ν.1969/91, δεκτοί θα γίνουν σε αυτόν, όσοι έχουν τα όρια ηλικίας, σύµφωνα µε την προκήρυξη. Γ. Η Επιτροπή, αποφάσισε να ζητήσει τη συνδροµή τριάντα (30) δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, από τους υπηρετούντες στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την επιτήρηση της διεξαγωγής των εξετάσεων του διαγωνισµού και εξουσιοδότησε για την υλοποίηση των αποφάσεων τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ακολούθως, η Επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των σχετικών αιτήσεων των υποψηφίων του διαγωνισµού. Περί ώρα 12.00µ., ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής, αποφάσισαν ότι, λόγω του µεγάλου αριθµού των αιτήσεων που πρέπει να ελεγχθούν, πρέπει να διακοπεί η συνεδρίαση αυτή και να συνεχιστεί στις 18 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 9.30 π.µ. στον ίδιο τόπο. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 18 ης Ιανουαρίου 2011 Όταν έφτασε η καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, επανήλθαν στο γραφείο του Προέδρου, τα αναφερόµενα κατά τη συνεδρίαση της 10 ης Ιανουαρίου 2011 µέλη της Επιτροπής και η Γραµµατέας και συνέχισαν τον έλεγχο των αιτήσεων των

3 3 υποψηφίων. Η Επιτροπή διαπίστωσε από τον έλεγχο του ηλεκτρονικού αρχείου καταχωρήσεως των αιτήσεων των υποψηφίων, ότι ο αριθµός τους ανέρχεται πλέον, σε χίλιες εκατόν ένδεκα (1111). Συνεπεία του µεγάλου αριθµού των αιτήσεων που πρέπει να ελεγχθούν, πρέπει να διακοπεί και πάλι η συνεδρίαση της Επιτροπής και να συνεχιστεί στις 25 Ιανουαρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. στον ίδιο τόπο. Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση για την πιο πάνω ηµεροµηνία και ώρα για τη συνέχιση του ελέγχου και των υπολοίπων αιτήσεων, µετά το πέρας του οποίου, θα αποφασισθεί από την Επιτροπή και θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραµµα διενέργειας των γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 25 ης Ιανουαρίου 2011 Όταν έφτασε η καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, επανήλθαν στο γραφείο του Προέδρου, τα αναφερόµενα κατά τη συνεδρίαση της 10 ης Ιανουαρίου 2011 µέλη της Επιτροπής και η Γραµµατέας και συνέχισαν τον έλεγχο των λοιπών αιτήσεων των υποψηφίων. Μετά το τέλος του ελέγχου όλων των πιο πάνω αιτήσεων, η Επιτροπή εξέδωσε την παρακάτω απόφαση, η οποία έχει ως εξής: Επειδή, όπως φαίνεται και από το ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο της Επιτροπής από τους υποψηφίους για το διαγωνισµό δοκίµων Ειρηνοδικών Τάξεως, που προκηρύχθηκε στην έδρα του Αρείου Πάγου για τις , έχουν υποβληθεί συνολικά 1111 αιτήσεις, όσες είναι οι υπό κρίση. Από τον έλεγχο που έγινε σε κάθε µια από τις αιτήσεις αυτές, αποφασίσθηκαν οµοφώνως τα παρακάτω: Ι) Να γίνουν δεκτοί στον παραπάνω διαγωνισµό οι υποψήφιοι που αναγράφονται στη συνηµµένη στο πρακτικό κατάσταση.

4 4 ΙΙ) Να αποκλεισθούν από το διαγωνισµό οι παρακάτω υποψήφιοι για τους επιµέρους αναφερόµενους λόγους: Α) Επειδή κατέθεσαν τις αιτήσεις µετά των δικαιολογητικών εκπροθέσµως, δηλαδή µετά την 4 η Ιανουαρίου 2011, οι: 1) ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 2) ΙΒΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3) ΠΑΪΤΑΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4) ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 5) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6) ΜΑΝΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7) ΣΟΛΩΜΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8) ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 11) ΤΖΑΦΑΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 12) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13) ΠΟΛΥ ΕΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 14) ΛΑΜΠΡΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ 15) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ 16) ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17) ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 18) ΤΑΡΑΣΙΑ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 19) ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 21) ΜΑΡΟΥ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝ ΡΕΑ

5 5 22) ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23) ΚΑΜΕΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24) ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25) ΣΙ ΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 26) ΙΩΣΗΦΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Β) Επειδή δεν έχουν συµπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους οι : 1) ΚΛΑ Α ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 2) ΚΛΑ ΟΓΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ) Επειδή έχουν υπερβεί το 35 ο έτος της ηλικίας τους οι : 1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 2) ΤΣΟΛΑΚΙ Η ΘΕΑΝΩ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3) ΟΥΖΟΥΝΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ) Επειδή δεν έχουν συµπληρώσει ένα (1) έτος ως ασκούµενοι δικηγόροι (έως ) οι : 1) ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2) ΣΑΛΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΙΙ) Να προσκοµίσουν οι υποψήφιοι τα δικαιολογητικά που λείπουν, το αργότερο µέχρι την προηγούµενη από την έναρξη των προφορικών εξετάσεων, άλλως θα αποκλειστούν. IV) Επιτρέπει την συµµετοχή του υποψηφίου κ. Γεωργίου Σδρένια στις εξετάσεις γραπτές και προφορικές. Απορρίπτει το αίτηµά του για υποβολή µόνο σε προφορικές εξετάσεις. Για το πέρας των γραπτών του εξετάσεων, θα χορηγηθεί σε αυτόν επιπλέον χρόνος τριάντα (30) λεπτών της ώρας.

6 6 V) Επιτρέπει στον υποψήφιο κ. Μιχαήλ Τζούφη του Ιωάννη, να συµµετάσχει στον διαγωνισµό, κατόπιν της υπ αριθµ. 1306/2010 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας. Κατόπιν η Επιτροπή ρύθµισε τις λεπτοµέρειες της γραπτής δοκιµασίας των υποψηφίων και όρισε ηµέρα ενάρξεως αυτής την 12η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00π.µ. Επειδή, κατά την κρίση της Επιτροπής, είναι αδύνατη η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων στο Κατάστηµα του Αρείου Πάγου, λόγω ελλείψεως του απαιτούµενου χώρου, η Επιτροπή θα καθορίσει µε νεότερη ανακοίνωσή της, τον ακριβή τόπο διενέργειας των γραπτών εξετάσεων και τη διανοµή στις κατ ιδίαν αίθουσες. Η Επιτροπή καθόρισε το πρόγραµµα των γραπτών εξετάσεων, που είναι το παρακάτω: 1. Την 12 η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Σάββατο α.. Από µέχρι ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ β. Από µέχρι ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 2. Την 13 η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Κυριακή α. Από µέχρι ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ β. Από µέχρι ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. Την 20 η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Κυριακή α. Από µέχρι ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ β. Από µέχρι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ -Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις, µισή ώρα πριν τις εξετάσεις.

7 7 -Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να παραδώσουν τα γραπτά τους, το ανώτερο τρεις (3) ώρες µετά την εκφώνηση των θεµάτων. - εν θα επιτραπεί η αποχώρηση για µιάµιση (1,5) ώρα από την εκφώνηση των θεµάτων. -Μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων κάθε ηµέρας, τα γραπτά θα παραλαµβάνονται µε ευθύνη της Γραµµατέως και θα µεταφέρονται στο γραφείο της Εισαγγελίας, όπου και θα φυλάσσονται. -Η έναρξη των προφορικών εξετάσεων, θα ανακοινωθεί µε νεότερη ανακοίνωση, µετά παρέλευση δυο (2) µηνών, τουλάχιστον, από την περάτωση των γραπτών εξετάσεων. -Κατά την γραπτή δοκιµασία, επιτρέπεται µόνο η χρησιµοποίηση ασχολίαστων νοµοθετικών κειµένων, µε εξαίρεση το µάθηµα των Στοιχείων Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου, στο οποίο δεν θα επιτραπεί η χρησιµοποίηση οποιουδήποτε βοηθήµατος (ούτε νοµοθετικών κειµένων). -Απαγορεύεται αυστηρώς, οι υποψήφιοι, να φέρουν µαζί τους φορητά τηλέφωνα ή άλλες αντίστοιχες ηλεκτρονικές συσκευές (οποιασδήποτε µορφής και τύπου). Απόσπασµα του παρόντος πρακτικού, όπου θα αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος των γραπτών εξετάσεων, η κατάσταση των συµµετεχόντων, καθώς επίσης και η κατάσταση των αποβληθέντων από τις εξετάσεις, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρείου Πάγου και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ικαιοσύνης

8 8 Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε ότι κατά την παράδοση των γραπτών από τους υποψηφίους, θα επιδεικνύεται από αυτούς η αστυνοµική τους ταυτότητα. Για την πιστοποίηση των παραπάνω, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται: Η Εξεταστική Επιτροπή 1) Χαράλαµπος Ζώης 2) Στέλιος Γκρόζος 3) Γεωργία Λαλούση 4) Νικόλαος Κλαµαρής 5) Γεώργιος Σωτηρόπουλος Η Γραµµατέας Ελένη Μίχου

9 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ α/α ΑΒΡΑΜ ΙΣΙ ΩΡΑ ΑΒΡΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΑΝΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ Η ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ Α ΑΜΑΝΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α ΑΜΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΜΑΡΘΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

10 ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Α ΑΜ ΑΪΒΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΪΒΑΤΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ ΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΕΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ Η ΘΕΟ ΩΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΠΗΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΥΘΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ-ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΚΟΥ Α ΧΡΙΣΤΙΝΑ

12 ΑΡΜΑΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΜΑΡΙΟΥ ΑΡΜΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΚΟΣΜΑ ΑΡΤΕΜΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΣΤΕΛΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΡΧΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΩΝΗ ΘΕΟ ΩΡΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΤΣΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ ΑΧΙΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΓΙΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΛΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΩΜΑ ΒΑΡ ΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

13 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΙ ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓ Α του ΑΝ ΡΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝ ΡΕΑ ΒΑΣΣΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΜΟ ΕΣΤΟΥ ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΒΕΓΛΙΡΗ ΧΡΥΣΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΙΑΣ ΜΙΚΗΤΑΣ ΒΕΝ ΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΕΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΛΕΩΝΙ Α ΒΕΡΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΙΛΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑ ΦΛΩΡΑ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

14 ΒΛΑΧΟΝΑΤΣΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ του ΘΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΟΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΪΤΣΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΟΣΧΟΥ ΒΟΡΙΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΤΣΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΒΡΥΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΩΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΛΕΝΗ ΓΑΖΟΥΛΕΑ ΜΑΡΘΑ ΓΑΚΗ ΒΑΪΑ

15 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΑΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΡΕΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΓΑΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΪΘ ΦΑΤΜΑ-ΕΙΡΗΝΗ του ΑΜΠΝΤΟΥΛ-ΛΑΤΙΦ ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΓΕΝΝΕΤΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΡΟΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ Η ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΠΑΝΑΓΗ

16 ΓΕΩΡΓΕΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΑΛΚΜΗΝΗ του ΑΛΚΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΕΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΥ ΒΑΣΩ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΛΕΩΝΙ Α ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΗΡΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΓΚΙΩΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΕΙΜΗ ΕΥΛΑΛΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΓΙΑΚΟΒΗ ΧΑΡΙΛΙΑ ΓΙΑΚΟΒΗΣ ΣΤΑΘΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

17 ΓΙΑΚΟΥΜΙ ΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΝΙΚΗ/ΒΕΛΟΥ Ω ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΑΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΟΥΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΓΙΑΡΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΟΧΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

18 ΓΙΩΤΗ ΜΗΛΙΤΣΑ ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΑΓΝΗ ΓΚΕΚΟΒΙΤΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΙΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΓΚΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΠΕΤΡΟ ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΚΙΤΣΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΕΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΚΟΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΓΚΟΤΟΒΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

19 ΓΚΟΥΤΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΥΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΒΟΥΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΑΜΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΛΟΥΚΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝ ΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΤΣΕΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ Ε ΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΗΑΝ ΡΕΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΗ ΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΛΗΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΛΗΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ

20 ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΗΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΑΚΗ ΖΩΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΗΜΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΗΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ-ΚΑΝΕΛΛΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

21 ΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΓΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΚΙΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΟΤΑ ΑΓΛΑΪΑ του ΗΛΙΑ ΟΥΓΕΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α ΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΛΑΜΗ ΘΕΟ ΩΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΟΥΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΟΥΛΓΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΛΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΟΥΤΣΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΟΥΦΕΞΗ ΑΜΑΛΙΑ

22 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΓΑΠΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΤΑΞΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΛΟΥΚΑ ΕΦΡΑΙΜΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΪΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΖΑΝΝΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ -ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ

23 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΖΑΧΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΞΕΝΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΖΕΡΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΙ ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΖΗΜΠΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΖΗΣΗ ΤΡΥΦΩΝΙΑ ΖΙΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΛΑΤΗ ΑΦΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΖΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΣΗΦ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ

24 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΒΥΡΩΝΟΣ ΘΩ Α ΙΩΑΝΝΑ του ΘΩΜΑ ΘΩΜΑ ΑΚΗ-ΑΡΤΕΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΩΜΑΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΩΜΑΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΙΑΚΩΒΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΦΡΙΞΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑ Η ΗΜΗΤΡΑ ΚΑ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

25 ΚΑΚΑΛΙΑ ΑΓΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΑΛΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΚΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΩΜΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΝΑ ΚΑΛΑΚΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΛΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΥ Η ΘΕΟ ΩΡΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΛΥΒΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΜΑΦΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΦΑ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΙΟΡΙΤΣΑ ΖΑΧΑΡΩ ΚΑΜΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ ΝΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΠΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΠΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΠΑΤΑΠΙΑ ΚΑΡΑΒΙΒΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ

27 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΗΜΗΤΡΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΑΛΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΗΜΟΥ ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ ΚΑΡΑΠΠΑΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥ ΟΚΙΑ-ΕΒΕΛΥΝ του ΠΑΥΛΟΥ-ΙΩΣΗΦ ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡ ΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΡΙΕΝΤΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

28 ΚΑΡΥ Α ΑΝΝΑ του ΜΙΛΤΙΑ Η ΚΑΡΥ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΦΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΣΑΡΗΣ ΖΩΗΣ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΑΠΙ Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΖΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΙΝΙΟΥ ΕΥ ΟΚΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΗ ΠΙΠΙΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙ ΗΜΑ ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ ΘΩΜΑΗ ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΘΕΟ ΩΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ

29 ΚΑΤΧΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΪΟΥ ΚΑΦΙΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΑΠΦΩ ΚΑΦΦΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΩΜΑ ΚΑΨΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΚΕΣΚΙΝΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΒΡΑΚΙ ΟΥ ΑΝΝΑ ΚΙΝΤΑΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΥΛΕΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΟΥΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΙΦΟΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΜΟΥ ΚΟΒΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΖΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΝΗ ΚΟΚΑΡΙ ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

30 ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ του ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΟΡΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΩΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΠΙ Α ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΟΛΤΣΙ Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΪΑ ΚΟΜΝΑΡΗ ΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΝΑΞΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ του ΑΝ ΡΕΑ ΚΟΝΤΟ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

31 ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΡ ΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΜΟΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΤΑΝΙ Η ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΚΟΤΖΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΚΟΤΣΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΣΕΛΙ ΟΥ ΑΓΑΠΗ ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥ ΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥ ΝΙΚΗ του ΠΑΥΛΟΥ

32 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΝΙΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΪΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΛΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΑΝ ΡΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΖΩΗ ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΠΕΛΟΠΙ Α ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ

33 ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ ΑΘΗΝΑ του ΗΛΙΑ ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝ ΑΝΗ ΚΡΗΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΚΥΠΡΙΤΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝ ΡΙΑΝΝΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΥΡΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΥΡΟΥ Η ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΜΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΜΑΡΘΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΛΕΩΝΙ Α ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΗ ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

34 ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΥΡΤΩ ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΦΟΥ ΝΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΒΙ Α ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΛΑΒΙ Α ΣΕΡΑΦΕΙΝΑ-ΖΩΗ -ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΛΑΪΝΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ-ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΛΕΒΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΜΠΙ ΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΛΕΝΑ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΟΛΓΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΛΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ

35 ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΕΩΝΙ ΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΙΑΚΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΪΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΑΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΙΝΑΡ ΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΙΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΗΤΑ ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΤΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΛΟΥΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΛΥΓΚΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ

36 ΛΥΡΟΥ Η ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΓΓΙΝΑ ΘΕΟ ΩΡΑ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΑΝΝΑ ΜΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ ΜΑΛΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΕΣΙΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΛΛΙ Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝ ΡΑΠΗΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ

37 ΜΑΝΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΤΖΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΩΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΩΛΟΥ Η ΓΑΛΗΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΑΡΑΖΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡ ΙΡΟΖΗ ΡΟΖΙΝΑ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΚΑ Α ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ

38 ΜΑΣΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΤΣΑΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΟΦΟΚΛΗ ΜΑΥΡΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ ΚΑΡΜΕΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ του ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΛΑ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΕΜΗ ΦΑΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΕΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥΛΑ ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ

39 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΣΣΙΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ του ΘΥΜΙΟΥ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΗΛΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ του ΑΝ ΡΕΑ ΜΙΛΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙ - ΛΟΥΪΖ ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΕΥ ΟΚΙΑ ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

40 ΜΟΛ ΟΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ του Ο ΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΥΡΤΖΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΜΠΑΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΑΝ ΡΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΘΩΜΗ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΠΑΛΑΡΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΣΜΑΡΑΓ Α ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΠΑΝΤΗ ΑΛΙΚΗ

41 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΙΤΑ ΖΩΗ ΜΠΑΣΟΥΡΗ ΣΤΕΦΑΝΗ του ΛΕΩΝΙ Α ΜΠΑΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΠΑΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΚΙΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΕΧΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΜΠΗΛΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΙΡΚΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Α ΑΜ

42 ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΓΟΡ ΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΠΟΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΙΜΟΥ ΜΠΟΡΟ ΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΖΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΛΕΩΝΙ Α ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΜΠΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΠΟΥΣ ΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΠΟΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΡΕΣΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΡΙΑΝΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΤΑΚΟΥ

43 ΜΥΣΤΡΙ Η ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΜΥΤΑΥΤΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΟΥ ΖΩΗ ΝΑΝΟΥ ΧΑΡΙΣ-ΜΥΡΤΩ του ΗΛΙΑ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΝΑΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΤΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΝΕΡΑΤΖΙ ΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΝΙΑΒΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΓ ΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

44 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΪ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΘΩΜΑ ΝΤΑΪΦΑ ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΑΝΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΤΕΜΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΤΕΣΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΛΑΜ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΝΤΟΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΝΤΟΥΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

45 ΝΤΟΥΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΞΥΛΟΥΡΗ ΘΕΤΙΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡ ΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΑΓΙ Α ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΖΑΡΑ ΙΣΜΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙ ΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΛΑΜΙ Α ΦΑΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΗΟΘΟ ΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΡΗΓΑ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΟΡΑΛΙΑ

46 ΠΑΜΠΟΥΚΙ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝ Η ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

47 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ ΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΑΠΑ ΟΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

48 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΣΜΑΡΟΥΛΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΛΤΙΑ Η ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΠΡΙΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ

49 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ -ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΚΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΑΠΠΑ ΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΖΩΗ ΠΑΠΠΑ ΦΑΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

50 ΠΑΡ ΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΙΤΣΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΤΕΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΦΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΠΟΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΑΝ ΡΕΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΤΣΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΠΗ ΗΚΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΝ ΡΕΑ ΠΗΧΑ ΗΜΗΤΡΑ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ

51 ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΙΤΕΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΗΛΙΑ ΠΙΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΓΩ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΛΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΛΥΚΑ ΩΡΟΘΕΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΟΪΡΙΑΤΖΙ ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΥΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΝΝΑ ΠΟΤΗΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΖΩΗ ΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

52 ΡΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΡΑΠΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟ ΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΡΟ ΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α ΡΟΠΟΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΑΒΒΙ ΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΑΜΑΝΤΗ ΣΑΪΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - ΦΙΛΟΣΩΦ ΕΙΡΗΝΗ- ΑΦΝΗ του ΗΛΙΑ

53 ΣΑΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝ ΡΕΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΛΓΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΝΙ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΑΝΙ ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΝΙ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΑΦΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΑΡΗΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΙΣΙ ΩΡΟΥ ΣΓΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΓΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ Σ ΡΕΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΕΙΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΕΡΑΠΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΗΛΙΑ

54 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΧΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙ ΕΡΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΙΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΙΟΥΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΣΚΟΥ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΙΣΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΣΜΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΣΚΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ ΣΚΑΡΠΑ ΒΑΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΚΑΡΠΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΝΕΦΕΛΗ του ΠΑΥΛΟΥ

55 ΣΚΑΡΠΟΥ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΣΚΕΜΙΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΚΕΝΤΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΜΑΪΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΛΗ ΑΝΑΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝ ΡΕΑ ΣΠΑΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ ΗΣ

56 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΛΗ του Α ΑΜΑΝΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

57 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΟΪΚΙ ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΟΪΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΟΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΣΥΓΙΖΗ ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΣΥΡΙΣΤΑΤΙ ΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΦΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΣΦΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΑΛΑ ΙΑΝΟΥ ΑΓΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΑΡΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΣΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

58 ΤΕΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΕΜΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΖΑΝΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΖΑΤΣΟΥ ΒΑΙΑ του ΛΟΥΙΖΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ ΤΖΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΑΤΑ ΕΛΕΑΝΝΑ ΤΖΙ ΑΜΗ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΖΙΛΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 942. ΤΖΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 1306/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΤΙΑΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΤΙΓΓΑ ΟΛΓΑ ΤΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΓΙΑ ΜΥΡΤΩ ΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΛΥΤΙΜΗ

59 ΤΟΛΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΟΜΑΡΑ ΘΕΟ ΩΡΑ ΤΟΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΖΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥΣΙ ΩΝΗ ΗΜΗΤΡΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥΤΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ ΤΡΑΓΟΥ ΑΡΑ ΗΜΗΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Η ΙΩΑΝΝΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΡΙΒΥΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΛΙΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

60 ΤΣΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΛΑΓΑΝΙ Η ΕΥΘΑΛΙΑ του ΙΩΣΗΦ ΤΣΑΜΑΝ ΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΤΣΑΡΝΕΛΗ ΓΑΛΗΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΣΑΡΟΥΧΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΤΣΕΒΑ ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΛΙΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΝΕ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΣΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η

61 ΤΣΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝ ΡΕΑ ΤΣΙΑΧΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΤΣΙΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΤΣΙΠΗ ΗΜΗΤΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΙΑΒΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΤΣΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΚΙ ΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΟΜΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ 1000 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1001 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ 1002 ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 1003 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ 1004 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ

62 ΤΣΩΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 1006 ΥΦΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1007 ΥΦΑΝΤΙ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ 1008 ΦΑΡ ΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1009 ΦΑΡ ΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1010 ΦΑΡΣΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1011 ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1012 ΦΙΑΜΕΓΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1013 ΦΙΛΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 1014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1015 ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1016 ΦΟΥΝΤΑ ΣΩΣΣΑΝΑ 1017 ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ 1018 ΦΟΥΦΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΑ 1019 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1020 ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1021 ΦΡΕΝΤΖΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1022 ΦΥΤΙΛΗ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ 1023 ΦΥΤΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

63 ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝ ΡΕΑ 1025 ΦΩΛΙΑ ΑΝΝΑ 1026 ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ 1027 ΦΩΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 1028 ΧΑΛΑ ΗΜΗΤΡΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 1029 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ 1030 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ 1031 ΧΑΛ ΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ 1032 ΧΑΛ ΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ 1033 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 1034 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 1035 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΥΜΕΩΝ 1036 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ 1037 ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1038 ΧΑΡΙΣΗ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 1039 ΧΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1040 ΧΑΡΙΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ- ΑΝΑΗ 1041 ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΙΟΥ 1042 ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

64 ΧΑΡΜΠΑ ΜΑΓ ΑΛΙΝΗ 1044 ΧΑΣΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ 1045 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1046 ΧΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΘΩΜΑ 1047 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ 1048 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1049 ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΛΑΜΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ 1050 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 1051 ΧΑΤΖΗ ΑΦΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1052 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΣΤΕΛΛΙΟΥ 1053 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1054 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1055 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1056 ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1057 ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΡΟΣ ΖΗΣΗΣ 1058 ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 1059 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΛΑΜΑ του ΦΩΤΙΟΥ 1060 ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 1061 ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ

65 ΧΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1063 ΧΛΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 1064 ΧΛΩΠΤΣΙ ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΙ ΕΡΗ 1065 ΧΟΝΤΖΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΗΛΙΑ 1066 ΧΟΝΤΖΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1067 ΧΟΥΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1068 ΧΟΥΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΟΥ 1069 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1070 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ 1071 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΝ ΡΕΑ 1072 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ 1073 ΧΡΥΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1074 ΧΡΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1075 ΨΑΘΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 1076 ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ 1077 ΨΑΡΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1078 ΨΗΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 11 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Ειρηνοδίκες ως εξής: Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 1)Νίκαιας, Σπυριδούλα Τσίγκα του Αποστόλου, 2)Λαµίας, Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ Υ 1 ΑΒΡΑΜ ΙΣΙ ΩΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 9 8 10 8 13 9 2 ΑΒΡΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 7 6 4 8 7 7 3 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ 3 7 7,5 8 2 2 4 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ-ΚΕΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μ.Ο. ΠΡΟΦΟΡΙΚΩ *(30%) ΜΕΤΑΠΤ- Ι ΑΚΤ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μ.Ο. ΠΡΟΦΟΡΙΚΩ *(30%) ΜΕΤΑΠΤ- Ι ΑΚΤ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΠΤ- Ι ΑΚΤ 1 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12.8000 15.0000 13.4600 0.00 0.1 13.5600 2 ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 12.3000 14.6000 12.9900 0.00 0.1 13.0900 3 ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Α Αγγλικών 8340 ΚΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (10) Γαλλικών 9840 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ (10) Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10005 ΤΟΦΑΛΙ ΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2011 (με κατάταξη βαθμολογίας)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2011 (με κατάταξη βαθμολογίας) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2011 (με κατάταξη βαθμολογίας) Φροντιστήρια Κολλίντζα Προετοιμασία για τα προφορικά του διαγωνισμού των Ειρηνοδικών. Έναρξη: Δευτέρα 4 Ιουλίου. Ενημερωθείτε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ. ΙΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 104 ΑΖΙΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ992152 07077003148 7/7/1970 5694211 83 2 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΝΤΙΝΟΣ ΑΚ996120 16/10/1983 37 4 104 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΑΑ429440 17108802780 17/10/1988

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 1η Αγωνιστική ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25) 1 ΚΟΡΩΝΙΑ Η ΘΕΟ ΩΡΑ 1999 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ9 00:44.80 2 136793 ΤΣΙΡΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ9 00:48.31 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Κολλίντζα Κατευθύνσεις: Διοικητική, Πολιτική, Εισαγγελέων. Όλα τα εφόδια για την επιτυχία!

Φροντιστήρια Κολλίντζα Κατευθύνσεις: Διοικητική, Πολιτική, Εισαγγελέων. Όλα τα εφόδια για την επιτυχία! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2011 (με κατάταξη βαθμολογίας) Φροντιστήρια Κολλίντζα Κατευθύνσεις: Διοικητική, Πολιτική, Εισαγγελέων. Όλα τα εφόδια για την επιτυχία! A/A. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2011 (με κατάταξη βαθμολογίας)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2011 (με κατάταξη βαθμολογίας) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ 2011 (με κατάταξη βαθμολογίας) Φροντιστήρια Κολλίντζα Προετοιμασία για τα προφορικά του διαγωνισμού των Ειρηνοδικών. Έναρξη: Δευτέρα 4 Ιουλίου. Ενημερωθείτε.

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

4 ΓΙΑ " ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ" ( ) "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ" ( ) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ( ) ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ( ) ΣΥΝΟΛΑ...

4 ΓΙΑ  ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ( ) ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ( ) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ( ) ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ( ) ΣΥΝΟΛΑ... 4 ΓΙΑ θ) Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασµός ανέρχεται: 1) " ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ" ( ) 2) 3) 4) "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ" ( ) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ( ) ΜΑΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΟΜΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ- ΓΥNAIΚΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ -ΑΝ ΡΩΝ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ 12-/9/2009) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΖΕΥΓΩΝ 14,2χλµ. (1 στροφή) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 Ο.Α.ΣΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 2265ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ243740 ΟχιΝαι 1 12 0 4 0 0 0 16,00 0 800 0 200 0 0 0 320,00 0 Οχι 1 Ναι 1.320,00 1 2380ΛΕΟΝΑΡ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΡ.ΦΕΚ.:275/23-06-2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΑΕ 8. ΑΓΓΛΙΚΑ 13.ΡΩΣΙΚΑ 18ΑΡ. ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 23 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 4. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ +

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 153,154,155,156,157,158) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ

ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 153,154,155,156,157,158) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (,,,,,) ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΘΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ....,%,%,%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες.

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες. Β.ασφαλείας: Να διατηρηθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.&.Ε. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµ.προτερ. 11-1-2007 3012/Γ6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕI ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 1 1 150459 ΜΑΛΑ ΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΝΟΧΑΝ ΑΝ Ρ 03:20.31 150620 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΝ Ρ 03:20.51 124784 ΤΡΙΜΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΕΦΗΒ 03:208 108787

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο1. Σελίδα 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 74,56

Φύλλο1. Σελίδα 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 74,56 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 74,56 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 24 ΜΑÏΟΥ 2008

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 24 ΜΑÏΟΥ 2008 1η Αγωνιστική ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 24 ΜΑÏΟΥ 2008 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ (25) 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ8 00:40.82 2 137820 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:41.53 3 137545 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκϖαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) υτικής Ελλάδας Τµήµα Σϖουδαστικής Μέριµνας (Μεσολόγγι) ιαχείριση υϖοψήφιων οικότροφων ϖρωτοετών 2014 Με αϖόφαση της ιοικούσας Εϖιτροϖής ϖρακτ. Νο. 6/14-10-2014 Α)Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

4ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ

4ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΕΠΩΝΥΜΟ Μ.Ο. ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 18 ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ 19 20 21 ΜΑΥΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 22 23 24 25 26 ΤΟΜΠΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 27 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ Α ΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09 εκ 2012. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 9/12/2012 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ Α ΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09 εκ 2012. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 9/12/2012 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 151541 ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΝ Ρ 03:244 151606 ΣΤΑΥΡΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 1997 ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΦΗΒ 03:28.37 130635 ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1997 ΑΕ ΧΑΙ ΑΡ ΕΦΗΒ 03:452

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛ 1 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 148,88 οµ. 144,88 ΣΧΟΛΕΙO ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 ΚΡΕΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 139,93 3 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. ΣΜΕ 1/2012 101 - ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση - Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. ΣΜΕ 1/2012 101 - ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση - Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ήµος Νέας Σµύρνης ΣΜΕ 1/2012 101 - ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση - Καθηγητής Φυσικής Αγωγής A/A ΑΡΙΘΜΟΣ 1 44396 17/9/2012 ΑΒ ΟΥΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO Page 1 / 5 06:40 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΠΑΦΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΗΣ ΑΝΡΕΑΣ A031947 259771 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΙΧΑΗΛ A047672 633634 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΡΕΑΣ A087952 586584 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΥ A115147 828971 ΑΝΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Κληροδοτήµατα υπέρ της Εκπαιδεύσεως (ακαδ. έτους 2015-2016)

Γενικά Κληροδοτήµατα υπέρ της Εκπαιδεύσεως (ακαδ. έτους 2015-2016) ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Γενικά Κληροδοτήµατα υπέρ της Εκπαιδεύσεως (ακαδ. έτους 2015-2016) Πίνακας υποψηφίων που δικαιούνται να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό (Κατόπιν του τελικού ελέγχου των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ..ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1 Αραβανή Νίκη 2 2645022971 2 Αρβανίτης Ζώης 3 2645025402 3 Ασπρογέρακα Βασιλική 1 2645024824 4 Βουκελάτος Θωµάς 3 2645023833 5 Βούλγαρη Άννα 2 2645021825 6 Γράψας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Ι ΕΠΚΑ Αρ. ιαγ/σµού: 0419 ιαγωνισµός: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΕΠΚΑ/8582/08-12-2010 Όνοµα Υποψήφιου αρ. Αίτησης Συντ. Βαρύτητας Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 2014 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συνδυασµού

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 2014 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συνδυασµού ηµοτική - Τοπική Κοινότητα :Αγίας Κυριακής 1 ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α ΑΜ του Ευαγγέλου 6 2 ΤΣΙΑΠΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ 46 1 ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 29 1 ΤΣΕΓΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 40 ηµοτική - Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι ΤΜΗΜΑ : ΤΡΙΤΗΣ 14.00 16.00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι ΤΜΗΜΑ : ΤΡΙΤΗΣ 14.00 16.00 ΤΜΗΜΑ : ΤΡΙΤΗΣ 14.00 16.00 1 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 9985 2 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 10071 3 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9931 4 ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9979 5 ΖΙΩΡΗ ΕΛΕΝΗ 9385 6 ΚΕΦΑΛΟΥ ΒΛΑΣΙΑ 9989 7 ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9878

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καισαριανή: 22.5.2014 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 6801 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληρ: Πορίχη Ζηνοβία Ταχ. /νση:βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1)

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1862 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1873 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1876 ΒΥΣΝΑ ΑΝΝΑ 1784 ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2028 ΝΤΟΒΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 1724 ΟΥΛ ΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2067 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 9,00 9,00 9,0000 10,00 11,00 10,5000 9,50 8,50 9,0000 10,50 9,50 10,0000 9,00 9,00 9,0000 9,5000 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΛΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9,00 9,00 9,0000 12,00 13,00 12,5000 14,00

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ Φορέας : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Υπηρεσία : ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : 1/2013 ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΛΥ ΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡ ΡΟΣΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Κληροδοτήµατα υπέρ της Εκπαιδεύσεως (ακαδ. έτους 2015-2016)

Γενικά Κληροδοτήµατα υπέρ της Εκπαιδεύσεως (ακαδ. έτους 2015-2016) ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Γενικά Κληροδοτήµατα υπέρ της Εκπαιδεύσεως (ακαδ. έτους 2015-2016) ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πίνακας υποψηφίων που δικαιούνται να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΠΕ60 Α ΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗΣ ΠΕ60 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ60 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΠΕ60 Α ΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗΣ ΠΕ60 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ60 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60 ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 ΑΡΣΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΠΕ60 Α ΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19,6 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 19,1 ΜΠΑΛΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 18,9 ΜΥΣΤΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 Τμήμα Είδος Περιγραφή ΤΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Θεωρίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ένταξη 1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε2 3 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε2, ΠΡΟΓΡΑΜ/ΟΣ Ε2, ΘΕΩΡ. ΠΛΗΡ. Ε2, Β Ε4 4

Διαβάστε περισσότερα

22η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ..

22η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.. ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Εξέτασης: /07/0 5 6 7 8 9 0 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΕΡΓΑΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΕΡΓΑΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ () 1 x.980194 Ο Ο Α 1 13 0 0 0 3 800 0 20 0 0 20 371,00 Ο Ο Α 1 1.671,00 1 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡ 2 Ξ.339287 Ο Ο Α 1 11 0 7 0 0 0 164 72 0 30 0 0 0 420,00 Ο Ο Α 1 1.49,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 17/09/2012 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 17/09/2012 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 17/09/2012 ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 1 ΑΓΓΕΛΙ Η-ΓΚΑΝΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΚΑ ΑΝΗΨΙΑ ΕΥΚΛΕΙΑΣ 9323893 2 ΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΚΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 6001747 3 ΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 5010269 4 ΑΛΑΤΕΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 5560767 5 ΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΕΛΗ 5725797 6 ΑΛΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

11α ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΗΜΕΡΙ Α ΧΑΝΙΑ 2 ΜΑÏΟΥ 2008

11α ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΗΜΕΡΙ Α ΧΑΝΙΑ 2 ΜΑÏΟΥ 2008 1η Αγωνιστική 11α ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΗΜΕΡΙ Α ΧΑΝΙΑ 2 ΜΑÏΟΥ 2008 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝ ΡΩΝ (50) 1 107663 ΠΑΝΤΕΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΧΑΝ ΑΝ Ρ 00:53.74 2 110536 ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΧΑΝ ΑΝ Ρ 00:55.95 3 115776 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Προκειµένου να πληρωθούν 25 κενές οργανικές θέσεις Π.Ε.23 Ψυχολόγων καλούνται οι πρώτοι 50 συµµετέχοντες στην προκήρυξη 90053/Γ6/9-9-2005

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 6800 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P U B L I

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

23η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ..

23η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.. ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Εξέτασης: 0//0 'Ωρες Εξέτασης: :00 - :00 Εξεταστικό Κέντρο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΠΙ ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ) - ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 0 ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00 (Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΡΑ ΩΡΑ 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 2 Βαγγέλη Μαρία ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 3 Βασιλάκη Μαριάννα ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7 α/α Ονοματεπώνυμο 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 2 ΑΖΑ ΒΕΝΕΤΟΥΛΑ 3 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 ΑΝΔΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 7 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ 2 XΡONIA Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΚΑΤΣΑ Ή ΑΠΌ ΧΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΟΝΑ ΕΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΟΝΑ ΕΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. Φορέας : Ν.Π... ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1 / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (σε µήνες (αριθµ. τέκνων (αριθµ. ανήλικων τέκνων (1 (2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡ 15 ΑΙ066409 ΟχιΟχι1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 344 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα