Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Αριθµός 3/2011. Στην Αθήνα, σήµερα την 10η Ιανουαρίου 2011, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10.00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Αριθµός 3/2011. Στην Αθήνα, σήµερα την 10η Ιανουαρίου 2011, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10.00"

Transcript

1 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Αριθµός 3/2011 Στην Αθήνα, σήµερα την 10η Ιανουαρίου 2011, ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ., στο Κατάστηµα του Αρείου Πάγου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, γραφείο 308), συνήλθε, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Β. /τος της 9 ης Νοεµβρίου 1948 «περί του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισµού Εµµίσθων Παρέδρων», η προβλεποµένη από το άρθρο 77 Α του Ν. 756/88 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 1968/1991 (σε συνδυασµό µε το άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 1 του ν.1868/1989, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του ν. του ν. 1877/1990) Εξεταστική Επιτροπή των υποψηφίων δοκίµων Ειρηνοδικών Τάξεως του διαγωνισµού της 10 ης Ιανουαρίου 2011, ο οποίος προκηρύχθηκε µε την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ / απόφαση του ιδίου Υπουργού, αποτελούµενη από τους : 1) Χαράλαµπο Ζώη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, ως αναπληρωτή του Προέδρου του Αρείου Πάγου, 2) Στέλιο Γκρόζο, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, ως αναπληρωτή του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, 3) Γεωργία Λαλούση, Αρεοπαγίτη, 4) Νικόλαο Κλαµαρή, Καθηγητή της Πολιτικής ικονοµίας της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, και 5) Γεώργιο Σωτηρόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Εµπορικού ικαίου της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε την παρουσία και της Γραµµατέως Ελένης Μίχου, Προϊσταµένης ιεύθυνσης Γραµµατείας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Στη συνέχεια η Επιτροπή, από τον έλεγχο του ηλεκτρονικού αρχείου καταχωρήσεως των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο της Επιτροπής από τους υποψηφίους του παραπάνω διαγωνισµού, διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 1098 αιτήσεις µέχρι σήµερα, και αποφάσισε τα εξής:

2 2 Α. Επειδή ο έλεγχος των αιτήσεων, απαιτεί αρκετό χρονικό διάστηµα, η έναρξη του διαγωνισµού, δεν είναι δυνατή κατά την ευτέρα και ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, θα οριστεί, µετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών, η σχετική δε απόφαση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Καταστήµατος του Αρείου Πάγου και στους ιστότοπους του Αρείου Πάγου και του Υπουργείου ικαιοσύνης. Β. Αποφασίστηκε επίσης, ότι, επειδή ο διαγωνισµός αυτός, είναι ο τρίτος µετά τον Ν.1969/91, δεκτοί θα γίνουν σε αυτόν, όσοι έχουν τα όρια ηλικίας, σύµφωνα µε την προκήρυξη. Γ. Η Επιτροπή, αποφάσισε να ζητήσει τη συνδροµή τριάντα (30) δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, από τους υπηρετούντες στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την επιτήρηση της διεξαγωγής των εξετάσεων του διαγωνισµού και εξουσιοδότησε για την υλοποίηση των αποφάσεων τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ακολούθως, η Επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των σχετικών αιτήσεων των υποψηφίων του διαγωνισµού. Περί ώρα 12.00µ., ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής, αποφάσισαν ότι, λόγω του µεγάλου αριθµού των αιτήσεων που πρέπει να ελεγχθούν, πρέπει να διακοπεί η συνεδρίαση αυτή και να συνεχιστεί στις 18 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 9.30 π.µ. στον ίδιο τόπο. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 18 ης Ιανουαρίου 2011 Όταν έφτασε η καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, επανήλθαν στο γραφείο του Προέδρου, τα αναφερόµενα κατά τη συνεδρίαση της 10 ης Ιανουαρίου 2011 µέλη της Επιτροπής και η Γραµµατέας και συνέχισαν τον έλεγχο των αιτήσεων των

3 3 υποψηφίων. Η Επιτροπή διαπίστωσε από τον έλεγχο του ηλεκτρονικού αρχείου καταχωρήσεως των αιτήσεων των υποψηφίων, ότι ο αριθµός τους ανέρχεται πλέον, σε χίλιες εκατόν ένδεκα (1111). Συνεπεία του µεγάλου αριθµού των αιτήσεων που πρέπει να ελεγχθούν, πρέπει να διακοπεί και πάλι η συνεδρίαση της Επιτροπής και να συνεχιστεί στις 25 Ιανουαρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. στον ίδιο τόπο. Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση για την πιο πάνω ηµεροµηνία και ώρα για τη συνέχιση του ελέγχου και των υπολοίπων αιτήσεων, µετά το πέρας του οποίου, θα αποφασισθεί από την Επιτροπή και θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραµµα διενέργειας των γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 25 ης Ιανουαρίου 2011 Όταν έφτασε η καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, επανήλθαν στο γραφείο του Προέδρου, τα αναφερόµενα κατά τη συνεδρίαση της 10 ης Ιανουαρίου 2011 µέλη της Επιτροπής και η Γραµµατέας και συνέχισαν τον έλεγχο των λοιπών αιτήσεων των υποψηφίων. Μετά το τέλος του ελέγχου όλων των πιο πάνω αιτήσεων, η Επιτροπή εξέδωσε την παρακάτω απόφαση, η οποία έχει ως εξής: Επειδή, όπως φαίνεται και από το ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο της Επιτροπής από τους υποψηφίους για το διαγωνισµό δοκίµων Ειρηνοδικών Τάξεως, που προκηρύχθηκε στην έδρα του Αρείου Πάγου για τις , έχουν υποβληθεί συνολικά 1111 αιτήσεις, όσες είναι οι υπό κρίση. Από τον έλεγχο που έγινε σε κάθε µια από τις αιτήσεις αυτές, αποφασίσθηκαν οµοφώνως τα παρακάτω: Ι) Να γίνουν δεκτοί στον παραπάνω διαγωνισµό οι υποψήφιοι που αναγράφονται στη συνηµµένη στο πρακτικό κατάσταση.

4 4 ΙΙ) Να αποκλεισθούν από το διαγωνισµό οι παρακάτω υποψήφιοι για τους επιµέρους αναφερόµενους λόγους: Α) Επειδή κατέθεσαν τις αιτήσεις µετά των δικαιολογητικών εκπροθέσµως, δηλαδή µετά την 4 η Ιανουαρίου 2011, οι: 1) ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 2) ΙΒΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3) ΠΑΪΤΑΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4) ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 5) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 6) ΜΑΝΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7) ΣΟΛΩΜΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8) ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 11) ΤΖΑΦΑΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 12) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13) ΠΟΛΥ ΕΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 14) ΛΑΜΠΡΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ 15) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ 16) ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17) ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 18) ΤΑΡΑΣΙΑ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 19) ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 21) ΜΑΡΟΥ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝ ΡΕΑ

5 5 22) ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23) ΚΑΜΕΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 24) ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25) ΣΙ ΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 26) ΙΩΣΗΦΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Β) Επειδή δεν έχουν συµπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους οι : 1) ΚΛΑ Α ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 2) ΚΛΑ ΟΓΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ) Επειδή έχουν υπερβεί το 35 ο έτος της ηλικίας τους οι : 1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 2) ΤΣΟΛΑΚΙ Η ΘΕΑΝΩ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3) ΟΥΖΟΥΝΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ) Επειδή δεν έχουν συµπληρώσει ένα (1) έτος ως ασκούµενοι δικηγόροι (έως ) οι : 1) ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2) ΣΑΛΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΙΙ) Να προσκοµίσουν οι υποψήφιοι τα δικαιολογητικά που λείπουν, το αργότερο µέχρι την προηγούµενη από την έναρξη των προφορικών εξετάσεων, άλλως θα αποκλειστούν. IV) Επιτρέπει την συµµετοχή του υποψηφίου κ. Γεωργίου Σδρένια στις εξετάσεις γραπτές και προφορικές. Απορρίπτει το αίτηµά του για υποβολή µόνο σε προφορικές εξετάσεις. Για το πέρας των γραπτών του εξετάσεων, θα χορηγηθεί σε αυτόν επιπλέον χρόνος τριάντα (30) λεπτών της ώρας.

6 6 V) Επιτρέπει στον υποψήφιο κ. Μιχαήλ Τζούφη του Ιωάννη, να συµµετάσχει στον διαγωνισµό, κατόπιν της υπ αριθµ. 1306/2010 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας. Κατόπιν η Επιτροπή ρύθµισε τις λεπτοµέρειες της γραπτής δοκιµασίας των υποψηφίων και όρισε ηµέρα ενάρξεως αυτής την 12η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00π.µ. Επειδή, κατά την κρίση της Επιτροπής, είναι αδύνατη η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων στο Κατάστηµα του Αρείου Πάγου, λόγω ελλείψεως του απαιτούµενου χώρου, η Επιτροπή θα καθορίσει µε νεότερη ανακοίνωσή της, τον ακριβή τόπο διενέργειας των γραπτών εξετάσεων και τη διανοµή στις κατ ιδίαν αίθουσες. Η Επιτροπή καθόρισε το πρόγραµµα των γραπτών εξετάσεων, που είναι το παρακάτω: 1. Την 12 η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Σάββατο α.. Από µέχρι ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ β. Από µέχρι ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 2. Την 13 η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Κυριακή α. Από µέχρι ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ β. Από µέχρι ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. Την 20 η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Κυριακή α. Από µέχρι ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΚΑΙΟ β. Από µέχρι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ -Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις, µισή ώρα πριν τις εξετάσεις.

7 7 -Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να παραδώσουν τα γραπτά τους, το ανώτερο τρεις (3) ώρες µετά την εκφώνηση των θεµάτων. - εν θα επιτραπεί η αποχώρηση για µιάµιση (1,5) ώρα από την εκφώνηση των θεµάτων. -Μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων κάθε ηµέρας, τα γραπτά θα παραλαµβάνονται µε ευθύνη της Γραµµατέως και θα µεταφέρονται στο γραφείο της Εισαγγελίας, όπου και θα φυλάσσονται. -Η έναρξη των προφορικών εξετάσεων, θα ανακοινωθεί µε νεότερη ανακοίνωση, µετά παρέλευση δυο (2) µηνών, τουλάχιστον, από την περάτωση των γραπτών εξετάσεων. -Κατά την γραπτή δοκιµασία, επιτρέπεται µόνο η χρησιµοποίηση ασχολίαστων νοµοθετικών κειµένων, µε εξαίρεση το µάθηµα των Στοιχείων Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου, στο οποίο δεν θα επιτραπεί η χρησιµοποίηση οποιουδήποτε βοηθήµατος (ούτε νοµοθετικών κειµένων). -Απαγορεύεται αυστηρώς, οι υποψήφιοι, να φέρουν µαζί τους φορητά τηλέφωνα ή άλλες αντίστοιχες ηλεκτρονικές συσκευές (οποιασδήποτε µορφής και τύπου). Απόσπασµα του παρόντος πρακτικού, όπου θα αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος των γραπτών εξετάσεων, η κατάσταση των συµµετεχόντων, καθώς επίσης και η κατάσταση των αποβληθέντων από τις εξετάσεις, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρείου Πάγου και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ικαιοσύνης

8 8 Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε ότι κατά την παράδοση των γραπτών από τους υποψηφίους, θα επιδεικνύεται από αυτούς η αστυνοµική τους ταυτότητα. Για την πιστοποίηση των παραπάνω, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται: Η Εξεταστική Επιτροπή 1) Χαράλαµπος Ζώης 2) Στέλιος Γκρόζος 3) Γεωργία Λαλούση 4) Νικόλαος Κλαµαρής 5) Γεώργιος Σωτηρόπουλος Η Γραµµατέας Ελένη Μίχου

9 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ α/α ΑΒΡΑΜ ΙΣΙ ΩΡΑ ΑΒΡΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΑΝΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ Η ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ Α ΑΜΑΝΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α ΑΜΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΜΑΡΘΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

10 ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Α ΑΜ ΑΪΒΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΪΒΑΤΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ ΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΕΞΕΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ Η ΘΕΟ ΩΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΠΗΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΥΘΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ-ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΚΟΥ Α ΧΡΙΣΤΙΝΑ

12 ΑΡΜΑΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΜΑΡΙΟΥ ΑΡΜΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΚΟΣΜΑ ΑΡΤΕΜΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΣΤΕΛΛΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΡΧΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΩΝΗ ΘΕΟ ΩΡΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΤΣΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ ΑΧΙΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΓΙΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΛΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΩΜΑ ΒΑΡ ΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

13 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΙ ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓ Α του ΑΝ ΡΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝ ΡΕΑ ΒΑΣΣΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΜΟ ΕΣΤΟΥ ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΒΕΓΛΙΡΗ ΧΡΥΣΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΙΑΣ ΜΙΚΗΤΑΣ ΒΕΝ ΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΕΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΛΕΩΝΙ Α ΒΕΡΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΙΛΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑ ΦΛΩΡΑ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

14 ΒΛΑΧΟΝΑΤΣΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ του ΘΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΟΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΪΤΣΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΟΣΧΟΥ ΒΟΡΙΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΤΣΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΒΡΥΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΩΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΛΕΝΗ ΓΑΖΟΥΛΕΑ ΜΑΡΘΑ ΓΑΚΗ ΒΑΪΑ

15 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΖΩΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΑΛΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΡΕΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΓΑΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΪΘ ΦΑΤΜΑ-ΕΙΡΗΝΗ του ΑΜΠΝΤΟΥΛ-ΛΑΤΙΦ ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΓΕΝΝΕΤΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΡΟΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ Η ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΠΑΝΑΓΗ

16 ΓΕΩΡΓΕΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΑΛΚΜΗΝΗ του ΑΛΚΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΕΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΥ ΒΑΣΩ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΛΕΩΝΙ Α ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΝΝΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΗΡΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΓΚΙΩΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΕΙΜΗ ΕΥΛΑΛΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΓΙΑΚΟΒΗ ΧΑΡΙΛΙΑ ΓΙΑΚΟΒΗΣ ΣΤΑΘΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

17 ΓΙΑΚΟΥΜΙ ΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΝΙΚΗ/ΒΕΛΟΥ Ω ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΑΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΟΥΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΓΙΑΡΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΟΧΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

18 ΓΙΩΤΗ ΜΗΛΙΤΣΑ ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΑΓΝΗ ΓΚΕΚΟΒΙΤΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΙΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΓΚΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΠΕΤΡΟ ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΚΙΤΣΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΕΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΚΟΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΓΚΟΤΟΒΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

19 ΓΚΟΥΤΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΥΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΒΟΥΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΑΜΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΛΟΥΚΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝ ΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΤΣΕΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ Ε ΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΗΑΝ ΡΕΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΗ ΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΛΗΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΛΗΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ

20 ΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΗΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΑΚΗ ΖΩΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΗΜΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΗΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΜΗΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ-ΚΑΝΕΛΛΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

21 ΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΓΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΚΙΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΟΤΑ ΑΓΛΑΪΑ του ΗΛΙΑ ΟΥΓΕΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α ΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΛΑΜΗ ΘΕΟ ΩΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΟΥΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΟΥΛΓΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΛΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΟΥΤΣΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΟΥΦΕΞΗ ΑΜΑΛΙΑ

22 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΓΑΠΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΤΑΞΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΛΟΥΚΑ ΕΦΡΑΙΜΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΪΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΖΑΝΝΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ -ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ

23 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΖΑΧΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΞΕΝΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΖΕΡΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΙ ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΖΗΜΠΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΖΗΣΗ ΤΡΥΦΩΝΙΑ ΖΙΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΛΑΤΗ ΑΦΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΖΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΣΗΦ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ

24 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΒΥΡΩΝΟΣ ΘΩ Α ΙΩΑΝΝΑ του ΘΩΜΑ ΘΩΜΑ ΑΚΗ-ΑΡΤΕΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΩΜΑΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΩΜΑΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΙΑΚΩΒΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΦΡΙΞΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑ Η ΗΜΗΤΡΑ ΚΑ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

25 ΚΑΚΑΛΙΑ ΑΓΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΑΛΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΚΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΩΜΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΝΑ ΚΑΛΑΚΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΛΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΥ Η ΘΕΟ ΩΡΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΛΥΒΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΜΑΦΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΦΑ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΙΟΡΙΤΣΑ ΖΑΧΑΡΩ ΚΑΜΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ ΝΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΠΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΠΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΠΑΤΑΠΙΑ ΚΑΡΑΒΙΒΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ

27 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΗΜΗΤΡΑ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΑΛΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΗΜΟΥ ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗ ΚΑΡΑΠΠΑΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥ ΟΚΙΑ-ΕΒΕΛΥΝ του ΠΑΥΛΟΥ-ΙΩΣΗΦ ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡ ΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΡΙΕΝΤΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

28 ΚΑΡΥ Α ΑΝΝΑ του ΜΙΛΤΙΑ Η ΚΑΡΥ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΦΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΣΑΡΗΣ ΖΩΗΣ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΑΠΙ Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΖΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΙΝΙΟΥ ΕΥ ΟΚΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΗ ΠΙΠΙΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙ ΗΜΑ ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ ΘΩΜΑΗ ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΘΕΟ ΩΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΗΛΙΑ

29 ΚΑΤΧΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΪΟΥ ΚΑΦΙΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΑΠΦΩ ΚΑΦΦΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΩΜΑ ΚΑΨΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΚΕΣΚΙΝΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΒΡΑΚΙ ΟΥ ΑΝΝΑ ΚΙΝΤΑΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΙΟΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΥΛΕΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΟΥΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΙΦΟΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΜΟΥ ΚΟΒΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΖΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΝΗ ΚΟΚΑΡΙ ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

30 ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ του ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΟΡΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΩΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΠΙ Α ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΟΛΤΣΙ Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΪΑ ΚΟΜΝΑΡΗ ΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΝΑΞΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ του ΑΝ ΡΕΑ ΚΟΝΤΟ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

31 ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΡ ΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΜΟΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΤΑΝΙ Η ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΚΟΤΖΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΚΟΤΣΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΣΕΛΙ ΟΥ ΑΓΑΠΗ ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥ ΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΟΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥ ΝΙΚΗ του ΠΑΥΛΟΥ

32 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΝΙΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΪΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΥΤΟΥΛΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΑΝ ΡΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΖΩΗ ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΠΕΛΟΠΙ Α ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ

33 ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ ΑΘΗΝΑ του ΗΛΙΑ ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝ ΑΝΗ ΚΡΗΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΚΥΠΡΙΤΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝ ΡΙΑΝΝΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΥΡΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΥΡΟΥ Η ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΜΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΜΑΡΘΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΛΕΩΝΙ Α ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΗ ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

34 ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΥΡΤΩ ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΦΟΥ ΝΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΒΙ Α ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ -ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΛΑΒΙ Α ΣΕΡΑΦΕΙΝΑ-ΖΩΗ -ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΛΑΪΝΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ-ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΛΕΒΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΜΠΙ ΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΛΕΝΑ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΟΛΓΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΛΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ

35 ΛΕΦΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΕΩΝΙ ΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΙΑΚΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΪΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΑΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΙΝΑΡ ΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΙΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΗΤΑ ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΤΣΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΛΟΥΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΛΥΓΚΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ

36 ΛΥΡΟΥ Η ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΓΓΙΝΑ ΘΕΟ ΩΡΑ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΑΝΝΑ ΜΑΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ ΜΑΛΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΕΣΙΟΥ ΕΥ ΟΞΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΛΛΙ Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝ ΡΑΠΗΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ

37 ΜΑΝΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΤΖΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΝΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΩΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΩΛΟΥ Η ΓΑΛΗΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΑΡΑΖΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡ ΙΡΟΖΗ ΡΟΖΙΝΑ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΚΑ Α ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ

38 ΜΑΣΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΤΣΑΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΟΦΟΚΛΗ ΜΑΥΡΙ ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ ΚΑΡΜΕΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ του ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΕΛΑ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΕΜΗ ΦΑΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΕΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥΛΑ ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ

39 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΣΣΙΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ του ΘΥΜΙΟΥ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΗΛΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ του ΑΝ ΡΕΑ ΜΙΛΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙ - ΛΟΥΪΖ ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΕΥ ΟΚΙΑ ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

40 ΜΟΛ ΟΒΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ του Ο ΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΥΡΤΖΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΜΠΑΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΑΝ ΡΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΘΩΜΗ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΠΑΛΑΡΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΣΜΑΡΑΓ Α ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΠΑΝΤΗ ΑΛΙΚΗ

41 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΑΡΙΤΑ ΖΩΗ ΜΠΑΣΟΥΡΗ ΣΤΕΦΑΝΗ του ΛΕΩΝΙ Α ΜΠΑΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΠΑΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΚΙΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΕΧΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΜΠΗΛΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΙΡΚΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Α ΑΜ

42 ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΓΟΡ ΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΠΟΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΙΜΟΥ ΜΠΟΡΟ ΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΖΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΛΕΩΝΙ Α ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΜΠΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΠΟΥΣ ΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΠΟΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΡΕΣΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΡΙΑΝΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΤΑΚΟΥ

43 ΜΥΣΤΡΙ Η ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΜΥΤΑΥΤΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΟΥ ΖΩΗ ΝΑΝΟΥ ΧΑΡΙΣ-ΜΥΡΤΩ του ΗΛΙΑ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΝΑΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΤΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΝΕΡΑΤΖΙ ΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΦΡΟ ΙΤΗ ΝΙΑΒΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΓ ΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

44 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΪ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΘΩΜΑ ΝΤΑΪΦΑ ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΑΝΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΤΕΜΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΤΕΣΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΛΑΜ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΝΤΟΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΝΤΟΥΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

45 ΝΤΟΥΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΞΥΛΟΥΡΗ ΘΕΤΙΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡ ΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΑΓΙ Α ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΖΑΡΑ ΙΣΜΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙ ΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΛΑΜΙ Α ΦΑΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΗΟΘΟ ΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΡΗΓΑ ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΟΡΑΛΙΑ

46 ΠΑΜΠΟΥΚΙ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝ Η ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

47 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΛΥΜΗ ΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΑΠΑ ΟΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

48 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΣΜΑΡΟΥΛΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΛΤΙΑ Η ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΠΡΙΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ

49 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ -ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΚΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΑΠΠΑ ΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΖΩΗ ΠΑΠΠΑ ΦΑΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

50 ΠΑΡ ΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΙΤΣΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΤΕΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΦΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΠΟΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΑΝ ΡΕΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΤΣΙΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΠΗ ΗΚΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΝ ΡΕΑ ΠΗΧΑ ΗΜΗΤΡΑ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ

51 ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΙΤΕΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΗΛΙΑ ΠΙΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΓΩ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΛΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΛΥΚΑ ΩΡΟΘΕΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΟΪΡΙΑΤΖΙ ΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΥΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΝΝΑ ΠΟΤΗΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ ΖΩΗ ΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΙΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

52 ΡΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΡΑΠΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΡΑΠΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟ ΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΡΟ ΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α ΡΟΠΟΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΑΒΒΙ ΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΑΜΑΝΤΗ ΣΑΪΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - ΦΙΛΟΣΩΦ ΕΙΡΗΝΗ- ΑΦΝΗ του ΗΛΙΑ

53 ΣΑΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝ ΡΕΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΛΓΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΝΙ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΑΝΙ ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΝΙ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΑΦΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΑΡΗΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΙΣΙ ΩΡΟΥ ΣΓΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΓΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ Σ ΡΕΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΕΙΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΕΡΑΠΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΗΛΙΑ

54 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΧΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙ ΕΡΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΙΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΙΟΥΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΣΚΟΥ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΙΣΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΣΜΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΣΚΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ ΣΚΑΡΠΑ ΒΑΓΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΚΑΡΠΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΝΕΦΕΛΗ του ΠΑΥΛΟΥ

55 ΣΚΑΡΠΟΥ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΣΚΕΜΙΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΚΕΝΤΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΜΑΪΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΛΗ ΑΝΑΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝ ΡΕΑ ΣΠΑΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑ ΗΣ

56 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΛΗ του Α ΑΜΑΝΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

57 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΟΪΚΙ ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΟΪΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΟΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΣΥΓΙΖΗ ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΣΥΡΙΣΤΑΤΙ ΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΦΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΣΦΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΑΛΑ ΙΑΝΟΥ ΑΓΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΑΡΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΣΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

58 ΤΕΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΕΜΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΖΑΝΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΖΑΤΣΟΥ ΒΑΙΑ του ΛΟΥΙΖΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΟΦΙΑ ΤΖΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΑΤΑ ΕΛΕΑΝΝΑ ΤΖΙ ΑΜΗ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΖΙΛΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 942. ΤΖΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 1306/2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΤΙΑΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΤΙΓΓΑ ΟΛΓΑ ΤΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΓΙΑ ΜΥΡΤΩ ΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΛΥΤΙΜΗ

59 ΤΟΛΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΟΜΑΡΑ ΘΕΟ ΩΡΑ ΤΟΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΖΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥΣΙ ΩΝΗ ΗΜΗΤΡΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΟΥΤΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ ΤΡΑΓΟΥ ΑΡΑ ΗΜΗΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Η ΙΩΑΝΝΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΡΙΒΥΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΛΙΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

60 ΤΣΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΛΑΓΑΝΙ Η ΕΥΘΑΛΙΑ του ΙΩΣΗΦ ΤΣΑΜΑΝ ΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΤΣΑΡΝΕΛΗ ΓΑΛΗΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΣΑΡΟΥΧΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΤΣΕΒΑ ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΛΙΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΝΕ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΣΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΙΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙ Η

61 ΤΣΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝ ΡΕΑ ΤΣΙΑΧΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΤΣΙΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΤΣΙΠΗ ΗΜΗΤΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΙΑΒΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΤΣΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΛΑΚΙ ΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΟΜΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ 1000 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1001 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ 1002 ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 1003 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ 1004 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ

62 ΤΣΩΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 1006 ΥΦΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1007 ΥΦΑΝΤΙ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ 1008 ΦΑΡ ΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1009 ΦΑΡ ΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1010 ΦΑΡΣΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1011 ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1012 ΦΙΑΜΕΓΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ 1013 ΦΙΛΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 1014 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1015 ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1016 ΦΟΥΝΤΑ ΣΩΣΣΑΝΑ 1017 ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ 1018 ΦΟΥΦΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΑ 1019 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1020 ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1021 ΦΡΕΝΤΖΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1022 ΦΥΤΙΛΗ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ 1023 ΦΥΤΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

63 ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝ ΡΕΑ 1025 ΦΩΛΙΑ ΑΝΝΑ 1026 ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ 1027 ΦΩΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 1028 ΧΑΛΑ ΗΜΗΤΡΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 1029 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ 1030 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ 1031 ΧΑΛ ΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ 1032 ΧΑΛ ΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ 1033 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 1034 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 1035 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΥΜΕΩΝ 1036 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ 1037 ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1038 ΧΑΡΙΣΗ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 1039 ΧΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1040 ΧΑΡΙΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ- ΑΝΑΗ 1041 ΧΑΡΚΟΠΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΙΟΥ 1042 ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

64 ΧΑΡΜΠΑ ΜΑΓ ΑΛΙΝΗ 1044 ΧΑΣΑΠΗ ΕΙΡΗΝΗ 1045 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1046 ΧΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΘΩΜΑ 1047 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ 1048 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1049 ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΛΑΜΑ του ΘΕΟ ΩΡΟΥ 1050 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 1051 ΧΑΤΖΗ ΑΦΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1052 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΣΤΕΛΛΙΟΥ 1053 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1054 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1055 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1056 ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 1057 ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΡΟΣ ΖΗΣΗΣ 1058 ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 1059 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΛΑΜΑ του ΦΩΤΙΟΥ 1060 ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 1061 ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ

65 ΧΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1063 ΧΛΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 1064 ΧΛΩΠΤΣΙ ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΙ ΕΡΗ 1065 ΧΟΝΤΖΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΗΛΙΑ 1066 ΧΟΝΤΖΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1067 ΧΟΥΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1068 ΧΟΥΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΟΥ 1069 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1070 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ 1071 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΝ ΡΕΑ 1072 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ 1073 ΧΡΥΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1074 ΧΡΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1075 ΨΑΘΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 1076 ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ 1077 ΨΑΡΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 1078 ΨΗΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 11 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Ειρηνοδίκες ως εξής: Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 1)Νίκαιας, Σπυριδούλα Τσίγκα του Αποστόλου, 2)Λαµίας, Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

22η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ..

22η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.. ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Εξέτασης: /07/0 5 6 7 8 9 0 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 Τμήμα Είδος Περιγραφή ΤΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Θεωρίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ένταξη 1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε2 3 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε2, ΠΡΟΓΡΑΜ/ΟΣ Ε2, ΘΕΩΡ. ΠΛΗΡ. Ε2, Β Ε4 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΚΩΝΣΤΑΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) 9,06 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α.Τ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (1) ΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΣΥΝΑΦΗΣ) (2) ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜ (3) ΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00 ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ (Γρ. 120, e-mail: karkan@central.ntua.gr) ΑΡ. ΑΣΚ. ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ 4 Προσδιορισµός του µέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο)

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο) Επιχορηγ. ς ς 1 ΕΑ-42985. ΤΟΥΛΚΙ ΗΣ Χ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ - HORIZON ΟΕ 61.701,01 61.701,01 12.340,20 40.105,66 0,65 2 ΕΑ-07034 ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Α.-ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ Θ. Ο.Ε. 63.236,85 63.236,85 22.132,90 41.103,95 0,65 3 ΕΑ-03397

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ 457 ΓΑΡΟΦΑΛΛΙ ΟΥ - ΠΑΠΟΥΛΚΑ Α ΑΜΑΝΤΙΑ 416 ΑΡΧΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 291 ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 266 ΩΡΑ ΠΑΓΩΝΑ (ΝΙΤΣΑ) 216 ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 201 ΒΕΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία.

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑ ΤΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 110 Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣ 2ο 111 Από : ΓΑΒΑΛΙΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 1576 Προς τα σωµατεία : Αθήνα 23 εκεµβρίου 2013 ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΠΙΣ ΣΧΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων:

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζονται οι κάτωθι διοικήσεις νοσοκοµείων: 1 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήµερα Πέµπτη 5 Ιουνίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12 ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Β ΠΕΡ) ΓΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 7:30-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:30-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-17:00 1.ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ 2 XΡONIA Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΚΑΤΣΑ Ή ΑΠΌ ΧΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρ. Αριθ Επιθετο Ονοµα ΤΜΗΜΑ Α.Μ Μοναδ/10 703 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΜΑΘ 3413 3,34 738 ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘ 3587 3,89 662 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘ

Σειρ. Αριθ Επιθετο Ονοµα ΤΜΗΜΑ Α.Μ Μοναδ/10 703 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΜΑΘ 3413 3,34 738 ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘ 3587 3,89 662 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘ Σειρ. Αριθ Επιθετο Ονοµα ΤΜΗΜΑ Α.Μ Μοναδ/10 703 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΜΑΘ 3413 3,34 738 ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘ 3587 3,89 662 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘ 3416 4,44 758 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘ 3466 4,44 726

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι 1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16,6 5 3 3 27,6 2 ΠΑΪΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15,8 5 3 3 26,8 3 ΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 15,1 5 3 3 26,1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: Περιφέρεια : ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Με τη με αριθμ. 55645οικ./03.08.2015 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω έχουν πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ 2 XΡONIA Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 3 ΚΕΝΕΣ 3 ΚΕΝΕΣ 1ΚΕΝΗ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,07/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΠΑΛΑΜΑ Σ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ Ορθο Ορθο - Ορθο Ορθο ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ Ε.Σ.Υ. ΣΟΦΑΔΕΣ Ενημέρωση /0/0 Αποστολός Δημήτριος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ ATHENS TRACK GRAND PRIX 2011 200µ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 179 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΥΜΗ ΓΣ 13.166 2 183 ΣΑΛΠΑ ΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ 13.359 3 185 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TIGER TRAIL DH RACE ΙΑΒΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 31 MAΪΟΥ 2015 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - DH

TIGER TRAIL DH RACE ΙΑΒΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 31 MAΪΟΥ 2015 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - DH ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ELITE 1 1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ BIKETHIRTY - SPECIALIZED 2 2 ΑΝ ΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ PLANET BIKES/100%/DHL/BODY N SOUL 3 4 ΓΟΥΒΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ SCOTT/NIGHTFOX/DRIFT INNOVATION 4 5 ΚΑΡΑΜΙΧΑΪΛΙ ΗΣ ΑΝΗΣ TSG/MICROXTREME/MAXXIS/URBAN

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 08:45 ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:00 - Χαιρετισμός Αναπλ. Πρόεδρου Τμήματος Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-Μαρ 14-Μαρ 20-Μαρ 21-Μαρ 27-Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Γραφείο ειδικοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : τηλ. 24413-50178, fax : 24413-50141 Γραφείο Προσωπικού Γενικού Νοσοκοµείο Καρδίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Βησσαρίων Παπαγιάννης Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2012 e-mail: v.papagiannis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Βησσαρίων Παπαγιάννης Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2012 e-mail: v.papagiannis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Βησσαρίων Παπαγιάννης Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2012 e-mail: v.papagiannis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δ/ντής Π.Μ.Σ.: Γιώργος Νικολάου, Αναπλ. Καθηγητής τηλ.: 26510-05736, e- mail: gnikolau@uoi.gr Ιωάννινα, 29/10/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 100m ΠΕΤΑΛΟΥ Α ΑΝ ΡΩΝ 1 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΕΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝ ΑΝ ΡΩΝ 00:57.04 9 2 ΖΑΒΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

A/A Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Πόλη

A/A Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Πόλη 1 ΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΛΥΦΑ Α ΑΤΤΙΚΗΣ 3 ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4 ΤΣΑΠΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των : Πρακτικό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπευθύνων Οργάνωσης σύμφωνα με την πρόκληση 602.7.30437/04/06/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ιαγωνισµός : 578 / 8/6/ Πλήρωσης τετρακοσίων () θέσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13:00 15:00 1 Γεώργιος Τσούρνος 2 Νίκος Χοτζεμπέκογλου 3 Χάρης Σωτηρόπουλος 4 Ανδρέας Σακελλαρόπουλος 5 Τιμολέων Μανωλόπουλος 6 Αναστάσιος Μπουρδουβάλης 7 Δημήτρης Δερέκης 8 Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ H E L L E N I C R E P U B L I C DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE FACULTY

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ατοµ. Μοριακής Φυσικής 2006-2007

Εργαστήριο Ατοµ. Μοριακής Φυσικής 2006-2007 Εργαστήριο Ατοµ. Μοριακής Φυσικής 2006-2007 Υπεύθυνη Κασσιανή Μανωλάτου, Γρ. 102α,τηλ.2107722988,e-mail cmanol@central.ntua.gr ΤΜΗΜΑ Α ευτέρα 12:30-2.30 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/6 2/7 9/7 16/7 1 Αγιώτης Λεωνίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Σελίδα 1 από 5

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Σελίδα 1 από 5 ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ - ΣΟΧ19-2015 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ.ΤΑΥΤΟΤ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΗ ΧΡ. ΦΩΤ. ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ Φ. ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΛΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 1998 1 47'34''99 Λυκουργιώτης Μιχάλης ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1997 2 50'30''23

ΕΠΙΔΟΣΗ ΧΡ. ΦΩΤ. ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ Φ. ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΛΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 1998 1 47'34''99 Λυκουργιώτης Μιχάλης ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1997 2 50'30''23 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 10000 μ. ΒΑΔΗΝ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΛΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 1998 1 47'34''99 Λυκουργιώτης Μιχάλης ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1997 2 50'30''23 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1999 3 53'18''19 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ α/α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Αθήνα Αποτελέσματα Ομαδικού σύλλογος Ομαδικό χωρίς σχοινάκι μπάλλα όργανο Α.Ο. ΠΑΛΜΟΣ Σ 260,700 90,050 85,850 84,800 Α.Π.Σ. ΡΥΘΜΟΣ 255,125

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 02/09/2014 & 30/07/2015]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 02/09/2014 & 30/07/2015] ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα