ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες"

Transcript

1 Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες: Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων. ΔΗΛΩΣΗ FCC Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των Κανόνων FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) Η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε ληφθείσα παρεμβολή, συμπεριλαμβανόμενης παρεμβολής που ίσως προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός υποβλήθηκε σε δοκιμή και διαπιστώθηκε πως συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B, όπως ορίζει η Ενότητα 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά προορίζονται για παροχή εύλογης προστασίας έναντι επιβλαβούς παρεμβολής σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και ενδέχεται να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και χρήση του δεν γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, ουδεμία εγγύηση υπάρχει ότι δεν θα προκύψει παρεμβολή σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός πράγματι προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί θέτοντας τον εξοπλισμό εκτός και εντός λειτουργίας, συνιστάται στο χρήστη να επιχειρήσει διόρθωση της παρεμβολής, ακολουθώντας κάποιο ή κάποια από τα ακόλουθα μέτρα αντιμετώπισης: Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης. Αύξηση της απόστασης διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. -1-

2 Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώματος διαφορετικού απ αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης. Απαιτείται χρήση θωρακισμένου καλωδίου για συμμόρφωση με τα όρια που προβλέπονται για την Κατηγορία B, στην Υποενότητα Β της Ενότητας 15 των κανόνων FCC. Μην κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό εκτός αν στο εγχειρίδιο υπάρχει ειδική πρόβλεψη για το αντίθετο. Αν αυτές οι αλλαγές ή τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες, ίσως απαιτείται να διακόψετε τη λειτουργία του εξοπλισμού. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΔΩ Σημείωση 1. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση. Στα πεδία των αλλαγών περιλαμβάνονται προδιαγραφές προϊόντος βάσης, λογισμικά, προγράμματα οδήγησης λογισμικών και εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη. Το παρόν Εγχειρίδιο χρήστη αποτελεί οδηγό γενικής αναφοράς για το προϊόν. 2. Το προϊόν και τα πρόσθετα εξαρτήματα που παραλαμβάνετε μαζί με την κάμερά σας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα διάφορα σημεία λιανικής πώλησης συχνά ζητούν συγκεκριμένα και ελαφρά διαφορετικά συνοδευτικά και πρόσθετα εξαρτήματα του προϊόντος προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τοπικής τους αγοράς, στα δημογραφικά στοιχεία των πελατών τους και στις προτιμήσεις λόγω γεωγραφικής ιδιαιτερότητας. Τα προϊόντα πολύ συχνά διαφέρουν από το ένα σημείο λιανικής πώλησης στο άλλο, ειδικά στο θέμα πρόσθετων εξαρτημάτων όπως μπαταρίες, κάρτες μνήμης, καλώδια, σάκους μεταφοράς και γλωσσική υποστήριξη. Κατά περίσταση τα σημεία λιανικής πώλησης ζητούν συγκεκριμένα κάποιο μοναδικό χρώμα προϊόντος, ειδική εξωτερική εμφάνιση και εσωτερική χωρητικότητα μνήμης. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για επακριβή προσδιορισμό των προϊόντων και των συμπεριλαμβανόμενων πρόσθετων εξαρτημάτων. 3. Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο είναι για λόγους επεξήγησης και ίσως διαφέρουν από το πραγματικό σχέδιο της κάμεράς σας. 4. Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για ενδεχόμενα λάθη ή ανακρίβειες στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη. 5. Για ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης και αναθεωρήσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στο δικτυακό μας τόπο -2-

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Φροντίστε να διαβάσετε όλες τις Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το παρόν προϊόν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν μέσα στη κάμερα έχουν μπει ξένα αντικείμενα ή νερό, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αν η κάμερα έχει πέσει ή η θήκη της έχει καταστραφεί, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε την μπαταρία. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μην επιχειρείτε αποσυναρμολόγηση, αλλαγή ή επισκευή της κάμερας. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Για επισκευή ή έλεγχο του εσωτερικού της συσκευής, αποταθείτε στο κατάστημα λιανικής από το οποίο την αγοράσατε. Χρησιμοποιείτε τις καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση με μπαταρίες άλλου τύπου ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή να επηρεάσει την απόδοση της κάμερας. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε σημεία κοντά σε νερό. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Προσέξτε ιδιαίτερα σε βροχή, χιόνι, στην παραλία ή κοντά στην ακτή. Μην τοποθετείτε την κάμερα σε επικλινείς ή ασταθείς επιφάνειες. Αν το κάνετε, η κάμερα ίσως πέσει ή γείρει, οπότε θα προκληθεί ζημιά. Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από σημεία όπου έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Αν ένα παιδί καταπιεί μπαταρίες ενδέχεται να πάθει δηλητηρίαση. Αν κάποιο παιδί τυχαία καταπιεί μπαταρία, συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα ενώ βαδίζετε ή οδηγείτε αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα. Κάτι τέτοιο ίσως προκαλέσει την πτώση σας ή αυτοκινητιστικό δυστύχημα. -3-

4 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αν μέσα στη κάμερα έχουν μπει ξένα αντικείμενα ή νερό, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μην ανάβετε το φλας κοντά στα μάτια άλλων ανθρώπων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην όραση των ατόμων αυτών. Αποφύγετε οποιαδήποτε πρόσκρουση της οθόνης LCD (υγρών κρυστάλλων). Κάτι τέτοιο ενδέχεται να καταστρέψει το κρύσταλλο που διαθέτει η οθόνη ή να προκαλέσει διαρροή του εσωτερικού υγρού. Αν το εσωτερικό υγρό μπει στα μάτια σας ή έλθει σε επαφή με το σώμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Αν το εσωτερικό υγρό έχει μπει στα μάτια σας, συμβουλευθείτε γιατρό για θεραπευτική αγωγή. Η κάμερα είναι όργανο ακριβείας. Κατά το χειρισμό της κάμερας, μην την αφήνετε να πέσει κάτω, να χτυπήσει κάπου ή μην ασκείτε υπερβολική δύναμη επάνω της. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην κάμερα. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χώρους με υγρασία, ατμούς, καπνό ή σκόνη. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην αφαιρείτε τη μπαταρία αμέσως μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης. Η μπαταρία θερμαίνεται κατά τη χρήση. Η επαφή με ζεστή μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα. Μην τυλίγετε ή τοποθετείτε την κάμερα μέσα σε ύφασμα ή κουβέρτες. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση και παραμόρφωση του περιβλήματος, καταλήγοντας σε πυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε την κάμερα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην αφήνετε την κάμερα σε σημεία όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να ανέβει αισθητά, όπως μέσα σε αυτοκίνητο. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς το περίβλημα ή τα εσωτερικά εξαρτήματα, καταλήγοντας σε πυρκαγιά. Πριν μετακινήσετε την κάμερα, αποσυνδέστε ηλεκτρικά κορδόνια και καλώδια. Η αμέλεια στο θέμα αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε ηλεκτρικά κορδόνια και καλώδια, καταλήγοντας σε πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. -4-

5 Σημειώσεις για τη Χρήση της Μπαταρίας Όταν χρησιμοποιείτε τη μπαταρία, διαβάζετε προσεκτικά και τηρείτε πιστά τις Οδηγίες Ασφαλείας καθώς και τις σημειώσεις που περιγράφονται παρακάτω. Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη μπαταρία. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε υπερβολικά κρύο περιβάλλον γιατί οι χαμηλές θερμοκρασίες ίσως μειώσουν τη διάρκεια ζωής της και την απόδοση της κάμερας. Η χρήση νέας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας που δεν χρησιμοποιήθηκε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (εξαίρεση αποτελούν οι μπαταρίες που έχουν υπερβεί την ημερομηνία λήξης τους) ενδέχεται να επηρεάσει τον αριθμό φωτογραφιών που μπορείτε να βγάλετε. Επομένως, για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστούμε την πλήρη φόρτιση και αποφόρτισή της για τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο πριν από τη χρήση. Μπορεί να νιώσετε πως η μπαταρία έχει θερμανθεί μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης της κάμερας ή του φλας. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Μπορεί να νιώσετε πως η κάμερα έχει θερμανθεί μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Αν προτίθεστε να μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για μακρό χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την από την κάμερα προς αποφυγή διαρροής ή διάβρωσης. Αν προτίθεστε να μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για μακρό χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την όταν δεν απομείνει καθόλου ισχύς. Εάν η μπαταρία αποθηκευτεί για μακρό χρονικό διάστημα σε κατάσταση πλήρους φόρτισης, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοσή της. Διατηρείτε πάντοτε καθαρούς τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη λανθασμένου τύπου. Η απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Συνιστούμε να φορτιστεί η μπαταρία για 8 ώρες προτού χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. -5-

6 Περιεχόμενα 1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΆΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ Μπροστινή όψη Επάνω όψη Πίσω όψη ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ SD ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας Ρύθμιση της γλώσσας ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Λήψη της πρώτης σας φωτογραφίας Φυλλομέτρηση εικόνων ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ Βίντεο Αναπαραγωγή Βίντεο ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ Ήχος Αναπαραγωγή του αρχείου ήχου ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Μαζική αποθήκευση Κάμερα Η/Υ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εικονίδια Ρύθμιση του φλας Ρύθμιση του μεγέθους Ποιότητα

7 3.1.5 Ισορροπία λευκού Εφέ χρώματος Αποτύπωση ημερομηνίας ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΝΤΕΟ Εικονίδια Ρύθμιση του μεγέθους Ποιότητα Ισορροπία Λευκού Εφέ χρώματος Μορφότυπο αρχείου ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Εικονίδια ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου σήματος Ρύθμιση της γλώσσας Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης Αυτόματη απενεργοποίηση Διαμόρφωση Πρότυπο τηλεόρασης Προεπιλογές Κατάσταση μνήμης Συχνότητα ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM Εικονίδιο εγγραφής ήχου Οδηγίες λειτουργίας ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Εικονίδια Οδηγίες λειτουργίας ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Εικονίδια τρόπου λειτουργίας Οδηγίες λειτουργίας ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Οδηγίες λειτουργίας ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Boxman Tetris Memory (παιχνίδι) Gobang ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8 4.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΑΓΕΤΕ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ARCSOFT MEDIA CONVERTER ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ARCSOFT MEDIA CONVERTER ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΜΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Μαζική αποθήκευση PRESTO! VIDEO WORKS PRESTO! MR. PHOTO ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ XVID ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

9 1. Γνωριμία με την κάμερα Διαβάστε την ενότητα αυτή για να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της κάμερας. 1.1 Απαιτήσεις συστήματος Η κάμερα αυτή απαιτεί έναν κεντρικό υπολογιστή με τις ακόλουθες προδιαγραφές: Λειτουργικό σύστημα Windows XP, 2000, ME, 98SE Επεξεργαστής Intel Pentium III 500 MHz CPU ή ανώτερος Τουλάχιστον 256 MB RAM ή περισσότερο Μία τυπική θύρα USB 1.1 ή ανώτερη CD-ROM 4Χ ή υψηλότερης ταχύτητας Διαθέσιμος χώρος τουλάχιστον 200 MB στο σκληρό δίσκο Σημείωση: Μια θύρα USB 1.1 θα σας δώσει τη δυνατότητα να μεταφέρετε αρχεία από και προς τον κεντρικό σας υπολογιστή, αλλά οι ταχύτητες μεταφοράς θα είναι πολύ πιο γρήγορες με μια θύρα USB Δυνατότητες Η κάμερα προσφέρει μια ποικιλία χαρακτηριστικών και λειτουργιών που περιλαμβάνουν: Ψηφιακή κάμερα (μέγ Mega pixels) Ψηφιακή βιντεοκάμερα TV/AV σε εγγραφή Ραδιόφωνο FM Ηχογράφηση φωνής Πρόγραμμα αναπαραγωγής ταινιών Πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων μουσικής Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών Παιχνίδια Επιπλέον, η κάμερα περιλαμβάνει ψηφιακό ζουμ 4X, συσκευή μαζικής αποθήκευσης και μια λειτουργία ανάγνωσης καρτών SD. -9-

10 1.3 Άνοιγμα συσκευασίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ Στη συσκευασία της κάμερας πρέπει να υπάρχουν όλα τα παρακάτω αντικείμενα. Εάν κάποιο αντικείμενο λείπει ή μοιάζει κατεστραμμένο, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Ψηφιακή κάμερα Σάκος μεταφοράς κάμερας Ακουστικό Μπαταρία ιόντων λιθίου Προσαρμογέας 5V εισόδου DC Βάση φορτιστή μπαταρίας Σύνδεσμος εισόδου DC Καλώδιο ΑV Καλώδιο USB Λουρί για τον καρπό Συνοπτικός οδηγός Προσαρμογέας βυσμάτων AC Ε.Ε. σε Η.Π.Α. Δίσκος CD-ROM I (Πρόγραμμα οδήγησης, εγχειρίδιο) Δίσκος CD-ROM II (Λογισμικό μετατροπής μέσων της Arcsoft) -10-

11 1.4 Πληροφορίες για την κάμερα Ανατρέξτε στα διαγράμματα που ακολουθούν για να εξοικειωθείτε με τα κουμπιά και τα χειριστήρια της κάμερας Μπροστινή όψη Κατεύθυνση Δείκτης Κουμπί τρόπων λειτουργίας Τροφοδοσία Οθόνη LCD OK Φυλλομέτρηση Επάνω όψη Υποδοχή Υποδοχή εξόδου AV εισόδου AV Μικρόφωνο Υποδοχή ακουστικών Υποδοχή εισόδου DC USB -11-

12 1.4.3 Πίσω όψη Αγκράφα για το λουρί του καρπού Φλας Φακός Κάλυμμα θήκης μπαταριών Στήριγμα Ηχείο -12-

13 Δείτε τον παρακάτω πίνακα για περιγραφή της λειτουργίας κάθε πλήκτρου. Κουμπί Όνομα Λειτουργία ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τροφοδοσία Τρόπος λειτουργίας Κατεύθυνση Πιέστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Όταν η κάμερα είναι σε κατάσταση λειτουργίας/ αναμονής, ανάβει η πράσινη λυχνία. Όταν η κάμερα είναι σε κατάσταση Φόρτιση φλας, ανάβει η κόκκινη λυχνία. Πιέστε αυτό το κουμπί Mode για εναλλαγή μεταξύ των ακόλουθων τρόπων λειτουργίας: Τρόπος λειτουργίας Camera (Κάμερα), τρόπος λειτουργίας Music Playback (Αναπαραγωγή μουσικής), τρόπος λειτουργίας Video (Βίντεο), τρόπος λειτουργίας Photo Playback (Αναπαραγωγή φωτογραφίας), τρόπος λειτουργίας Movie playback (Αναπαραγωγή ταινίας), τρόπος λειτουργίας Record Voice (Ηχογράφηση φωνής), τρόπος λειτουργίας Radio (Ραδιόφωνο), τρόπος λειτουργίας Game (Παιχνίδια), τρόπος λειτουργίας System (Σύστημα). Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να εκτελέσετε διαφορετικές λειτουργίες με διαφορετικό τρόπο λειτουργάς, μετακινούμενοι επάνω/ κάτω/ αριστερά/ δεξιά. Προσαρμόστε την τιμή EV και το χρόνο αυτοφωτογράφησης, το ζουμ και τη φόρτιση φλας στον τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία). Προσαρμόστε την τιμή EV και το ζουμ στον τρόπο λειτουργίας Video (Βίντεο). -13-

14 ΟΚ Κουμπί φυλλομέτρη-σ ης Αναμονή/ Απασχολημένη (πράσινη λυχνία) Φόρτιση φλας (κόκκινη λυχνία) Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί με το κουμπί Direction και Mode για να ολοκληρώσετε τη σχετική επιλογή σας και τη ρύθμιση. Πιέστε για να κάνετε λήψη στον τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία). Πιέστε για έναρξη/ διακοπή της εγγραφής βίντεο/ ήχου στον τρόπο λειτουργίας εγγραφής Video/Sound (Βίντεο/Ήχος). Πιέστε αυτό το κουμπί στον τρόπο λειτουργίας εγγραφής Photo (Φωτογραφία), Video (Βίντεο) ή Sound (Ήχος) για να μεταβείτε σε Playback mode (τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής) [γρήγορη αναζήτηση] και πιέστε ξανά για να επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας εγγραφής φωτογραφίας, βίντεο ή ήχου. Όταν η κάμερα είναι σε κατάσταση λειτουργίας/ αναμονής, ανάβει η πράσινη λυχνία. Όταν η κάμερα είναι σε κατάσταση χρήσης και Φόρτισης φλας, ανάβει η κόκκινη λυχνία. -14-

15 2. Έναρξη χρήσης Διαβάστε την ενότητα αυτή για να γνωρίσετε πώς να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την ψηφιακή κάμερα. Η ενότητα αυτή καλύπτει μόνο βασικές λειτουργίες, όπως η τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης, η ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση και η αρχική ρύθμιση. Για λεπτομέρειες σχετικά με προηγμένες λειτουργίες, δείτε μεταγενέστερα κεφάλαια. 2.1 Τοποθέτηση μιας κάρτας SD Μια κάρτα SD μπορεί να τοποθετηθεί στην κάμερα για την παροχή επιπρόσθετου χώρου αποθήκευσης για ακίνητες εικόνες, αρχεία βίντεο, MP3 ή άλλου είδους αρχεία. 1. Ανοίξτε την πόρτα των μπαταριών. 2. Τοποθετήστε μια κάρτα SD όπως φαίνεται. Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές βλέπουν προς τα κάτω, όπως φαίνεται. 3. Κλείστε την πόρτα των μπαταριών. -15-

16 2.2 Τοποθέτηση της μπαταρίας. Η κάμερα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Σημείωση: Εγκαταστήστε την μπαταρία με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ. Η λανθασμένη εγκατάσταση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάμερα και πιθανώς να προκαλέσει πυρκαγιά. 1. Ανοίξτε την πόρτα των μπαταριών. 2. Τοποθετήστε την μπαταρία όπως φαίνεται. 3. Κλείστε την πόρτα των μπαταριών. -16-

17 2.3 Φόρτιση της μπαταρίας Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή όπως φαίνεται και συνδέστε την τροφοδοσία στη μονάδα φόρτισης και την πρίζα. Ο δείκτης επάνω στο φορτιστή θα ανάψει κόκκινος. Χρειάζονται πέντε ώρες για τη φόρτιση της μπαταρίας από εντελώς άδεια έως την πλήρη φόρτιση. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, ο δείκτης επάνω στο φορτιστή θα ανάψει πράσινος. 2.4 Ενεργοποίηση της κάμερας για πρώτη φορά Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα. Ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED επάνω στην κάμερα. Πλήκτρο Power (Τροφοδοσία) -17-

18 2.5 Αλλαγή τρόπων λειτουργίας Η κάμερα μπορεί να λειτουργήσει σε εννέα τρόπους λειτουργίας, σε τρόπο λειτουργίας Camera (Κάμερα), τρόπο λειτουργίας Music Playback (Αναπαραγωγή μουσικής), τρόπο λειτουργίας Video (Βίντεο), τρόπο λειτουργίας Photo Playback (Αναπαραγωγή εικόνας), τρόπο λειτουργίας Movie playback (Αναπαραγωγή ταινίας), τρόπο λειτουργίας Record Voice (Ηχογράφηση φωνής), τρόπο λειτουργίας Radio (Ραδιόφωνο), τρόπο λειτουργίας Game (Παιχνίδια), τρόπο λειτουργίας System (Σύστημα). Πιέστε το κουμπί τρόπου λειτουργίας για να εμφανιστούν οι τρόποι λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κατεύθυνσης για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας και μόλις τον επιλέξετε πιέστε OK για εισαγωγή. Κουμπί κατεύθυνσης Κουμπί τρόπων λειτουργίας 2.6 Πριν την εκκίνηση Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερά σας υπάρχουν ορισμένες βασικές ρυθμίσεις, τις οποίες πρέπει να διαμορφώσετε στις ακόλουθες ενότητες Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε την κάμερα και μετά πιέστε OK. OK -18-

19 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Date/Time (Ημερομηνία/ Ώρα). Πιέστε OK και το υπομενού αναβοσβήνει. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε το πεδίο και μετά χρησιμοποιήστε το ξανά (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να προσαρμόσετε την τιμή. Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή, χρησιμοποιήστε το OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού Ρύθμιση της γλώσσας 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Language (Γλώσσα). -19-

20 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε τις γλώσσες και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού. 2.7 Λήψη φωτογραφιών Λήψη της πρώτης σας φωτογραφίας 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να μετακινηθείτε στη μονάδα φωτογραφιών και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας φωτογραφίας. 2. Χρησιμοποιήστε την οθόνη LCD για να θέσετε σε πλαίσιο την εικόνα. 3. Πιέστε OK για να κάνετε λήψη μιας εικόνας. 4. Η εικόνα θα αποθηκευτεί αυτόματα με ένα μοναδικό όνομα αρχείου. 5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να απαλείψετε την εμφάνιση μέρους ή όλων των εικονιδίων στην οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί κατεύθυνσης για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες ενώ φωτογραφίζετε: Ψηφιακ ό ζουμ Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) έως ότου στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανιστεί η εικόνα με ζουμ και χρησιμοποιήστε το ξανά (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να προσαρμόσετε το ψηφιακό ζουμ. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η αναλογία ψηφιακού ζουμ. Τιμή έκθεσης Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ότου στο κέντρο της οθόνης εμφανιστεί η τιμή έκθεσης. ) έως -20-

21 Χρησιμοποιήστε το ξανά (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να προσαρμόσετε τις τιμές έκθεσης και η οθόνη θα εμφανίσει την τιμή έκθεσης 2.0~+2.0. Ρύθμιση χρονομέ τρου αυτοφω τογράφη σης Ρύθμιση φλας Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) έως ότου στο κέντρο της οθόνης εμφανιστεί η εικόνα αυτοφωτογράφησης και χρησιμοποιήστε το ξανά (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να προσαρμόσετε το χρονόμετρο αυτοφωτογράφησης. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τιμή του χρονομέτρου αυτοφωτογράφησης: Off (Απενεργοποιημένο), 5 seconds, 10 seconds, 30 seconds (δευτερόλεπτα). Πιέστε OK για να ξεκινήσει η αυτοφωτογράφηση μετά την επιλογή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του φλας Φυλλομέτρηση εικόνων 1. Πιέστε Browse (Φυλλομέτρηση) για να εισέλθετε στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής εικόνων και τα πιο πρόσφατα αρχεία θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την προηγούμενη/ επόμενη εικόνα. Πιέστε OK για μεγέθυνση (αναλογία μεγέθυνσης 1,0-8,0). Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για να σμικρύνετε τη μεγεθυσμένη εικόνα (αναλογία σμίκρυνσης ). Πιέστε το κουμπί φυλλομέτρησης για έξοδο κατά τη μεγέθυνση/ σμίκρυνση. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά ) για να αλλάξετε την αναλογία της εικόνας. Πιέστε το πάλι (κουμπί αριστερά ) για να εμφανιστεί η εικόνα με αναλογία 1:4 και πιέστε και πάλι (κουμπί αριστερά ) για να εμφανιστεί η εικόνα με αναλογία 1:9. Πιέστε OK ή το κουμπί Direction ( ) για να εμφανιστεί η εικόνα με αναλογία 1:1. 4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (πρώτα το κουμπί δεξιά και μετά το κουμπί δεξιά/ αριστερά ) για να επιλέξετε τη διαγραφή εικόνων ή όχι (επιλέξτε για διαγραφή, αλλά για μη διαγραφή) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. -21-

22 5. Πιέστε το κουμπί Direction ( ) και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μενού αρχικής ρύθμισης στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής. (1) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Delete (Διαγραφή) και μετά πιέστε OK για καταχώριση. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί δεξιά/ αριστερά ) για να επιλέξετε τη διαγραφή όλων ή όχι (επιλέξτε για διαγραφή, αλλά για μη διαγραφή) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. (2) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Protect (Προστασία). Χρησιμοποιήστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Protect One (Προστασία ενός), Protect All (Προστασία όλων) ή Cancel (Άκυρο) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. -22-

23 Εάν επιλέξετε προστασία όλων, όπως Εάν επιλέξετε ακύρωση, όπως φαίνεται επάνω, φαίνεται επάνω, χρησιμοποιήστε το χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε την ακύρωση ) για να επιλέξετε Lock All (Κλείδωμα κάθε προστασίας ή όχι. Πιέστε OK για όλων) ή όχι. Πιέστε OK για επιβεβαίωση. επιβεβαίωση. (3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Slide show (Προβολή διαφανειών). Χρησιμοποιήστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε 1s, 3s ή 5s και πιέστε OK για αυτόματη προβολή των εικόνων: (4) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή DPOF. Χρησιμοποιήστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Setup One (Ρύθμιση ενός), Select All (Επιλογή όλων) ή Select Print Date (Επιλογή εκτύπωσης ημερομηνίας) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση: (5) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Direct Print (Απευθείας εκτύπωση). -23-

24 Χρησιμοποιήστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Direct Print One (Απευθείας εκτύπωση ενός), Direct Print all (Απευθείας εκτύπωση όλων) ή Print Date (Εκτύπωση ημερομηνίας) ή όχι και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση: Εάν επιλέξετε απευθείας Εκτύπωση ενός ή Εκτύπωση όλων των φωτογραφιών, εμφανίζεται η παραπάνω οθόνη. Εάν επιλέξετε Εκτύπωση ημερομηνίας, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε την εκτύπωση ή όχι της ημερομηνίας. Όταν η κάμερα είναι συνδεμένη στον εκτυπωτή, η συμβατότητα ή όχι του εκτυπωτή με την κάμερα εξαρτάται από τον τύπο του εκτυπωτή. (6) Πιέστε το κουμπί ENTER για επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής. 6. Πιέστε το κουμπί Browse για έξοδο από τον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής και επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία). Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένη εικόνα στη μνήμη της κάμερας ή την κάρτα μνήμης, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα No files (Δεν υπάρχουν αρχεία) κατά τη χρήση του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής. -24-

25 Πιθανός αριθμός λήψεων (ακίνητη εικόνα) Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τον αριθμό των λήψεων που μπορείτε να κάνετε κατά προσέγγιση με κάθε ρύθμιση, με βάση την εσωτερική μνήμη και την κάρτα μνήμης SD. Ανάλυση 4048X MP 2592X1944 5MP 2048X1536 3MP 1280X MP 800X600 SVGA Κάρτα Μνήμης SD Ποιότητα 32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB Λεπτομερής Κανονική Βασική Λεπτομερής Κανονική Βασική Λεπτομερής Κανονική Βασική Λεπτομερής Κανονική Βασική Λεπτομερής Κανονική Βασική * Τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν τα πρότυπα αποτελέσματα δοκιμών. Η πραγματική χωρητικότητα ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες και τις ρυθμίσεις λήψης. 2.8 Εγγραφή βίντεο Βίντεο 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να μετακινηθείτε στη μονάδα βίντεο και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας βίντεο. 2. Χρησιμοποιήστε την οθόνη LCD για να θέσετε σε πλαίσιο το βίντεό σας. 3. Πιέστε OK σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας και η κάμερα ξεκινάει την εγγραφή. 4. Πιέστε πάλι το κουμπί OK για διακοπή της εγγραφής. -25-

26 5. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα με ένα μοναδικό όνομα αρχείου. 6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να απαλείψετε την εμφάνιση μέρους ή όλων των εικονιδίων στην οθόνη. Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction για ρύθμιση της ψηφιακής εστίασης και της τιμής έκθεσης. Τα βήματα είναι ίδια με αυτά στη λειτουργία φωτογραφίας. Δυνατός χρόνος εγγραφής / δευτερόλεπτα (βίντεο-κλιπ) Διαμόρ φωση AVI MOV ASF Μέγεθ ος εικόνα ς 640 x x x x x x 240 Ποιότη τα 32 MB Λεπτομε ρής 55 sec. 64 Κανονική sec. 99 Βασική sec. Λεπτομε ρής 217 sec. 226 Κανονική sec. 406 Βασική sec. Λεπτομε ρής 52 sec. 64 Κανονική sec. 99 Βασική sec. Λεπτομε ρής 212 sec. 225 Κανονική sec. 328 Βασική Λεπτομε ρής sec. 55 sec. 63 Κανονική sec. 99 Βασική sec. Λεπτομε ρής 202 sec. 324 Κανονική sec. 300 Βασική sec. 64 MB 4min 11sec. 6min 6min 35sec. 13min 37sec. 18min 39sec. 23min 33sec. 3min 12sec. 3min 35sec. 6min 25sec. 11min 4sec. 19min 6sec. 26min 6sec. 3min 56sec. 4min 33sec. 5min 33sec. 12min 59sec. 19min 33sec. 33min 28sec. Χωρητικότητας κάρτας SD 128 MB 9min 10sec. 10min 51sec. 12min 10sec. 29min 59sec. 39min 37sec. 46min 22sec. 6min 34sec. 8min 26sec. 11min 13sec. 29min 15sec. 40min 29sec. 59min 26sec. 6min 49sec. 9min 7sec. 11min 6sec. 26min 11sec. 256 MB 17min 28sec. 20min 3sec. 25min 37sec. 512 MB 39min 47sec. 41min 12sec. 50min 16sec. 1GB 67min 80min 134min 2GB 117min 135min 235min 60min 127min 238min 397min 76min 140min 275min 499min 95min 172min 296min 594min 11min3 5sec. 15min 8sec. 23min 35sec. 48mi 14sec. 24min 17sec. 33min 28sec. 50min 16sec. 46min 42sec. 78min 106min 94min 149min 203min 98min 177min 356min 80min 150min 283min 509min 136min 238min 396min 772min 12min 40sec. 18min 33sec. 22min 2sec. 52min 21sec. 21min 44sec. 37min 48sec. 50min 16sec. 31min 88min 116 min 101min 169min 234min 105min 185min 355min 68min 120min 218min 349min 632min 95min 160min 277min 478min 898min * Τα δεδομένα δείχνουν τα πρότυπα αποτελέσματα δοκιμών. Η πραγματική χωρητικότητα ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες και τις ρυθμίσεις λήψης. -26-

27 2.8.2 Αναπαραγωγή Βίντεο ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι σε τρόπο λειτουργίας Video (Βίντεο). 2. Πιέστε Browse για να εισέλθετε στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής βίντεο και το πιο πρόσφατο αρχείο θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε το προηγούμενο/ επόμενο βίντεο-κλιπ και μετά πιέστε OK για αναπαραγωγή του βίντεο-κλιπ. 4. Για παύση της αναπαραγωγής βίντεο, πιέστε πάλι OK. 5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να ρυθμίσετε την ένταση. Πιέστε σύντομα το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε το προηγούμενο/ επόμενο βίντεο και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για γρήγορη προώθηση/ επαναφορά (2x, 4x, 8x). (Σημείωση: Η Γρήγορη προώθηση και η Γρήγορη επαναφορά υποστηρίζονται μόνο κατά την αναπαραγωγή αρχείων AVI. Η Γρήγορη προώθηση και η Γρήγορη επαναφορά δεν υποστηρίζονται κατά την αναπαραγωγή αρχείων ASF και MOV). 6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (πρώτα το κουμπί δεξιά και μετά το κουμπί δεξιά/ αριστερά ) για να επιλέξετε τη διαγραφή ταινιών ή όχι (επιλέξτε για διαγραφή, αλλά για μη διαγραφή) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 7. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μενού αρχικής ρύθμισης στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής. (1) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Delete (Διαγραφή) και μετά πιέστε OK για καταχώριση. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί δεξιά/ αριστερά ) για να επιλέξετε τη διαγραφή βίντεο ή όχι (επιλέξτε για διαγραφή, αλλά για μη διαγραφή) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. -27-

28 (2) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Protect (Προστασία). Χρησιμοποιήστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Protect One (Προστασία ενός), Protect All (Προστασία όλων) ή Cancel (Άκυρο) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. Εάν επιλέξετε προστασία όλων, εμφανίζεται η παραπάνω οθόνη και μετά χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Lock All (Κλείδωμα όλων) ή όχι. Πιέστε OK για επιβεβαίωση. Εάν επιλέξετε ακύρωση, εμφανίζεται η παραπάνω εικόνα και χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε την ακύρωση κάθε προστασίας ή όχι. Πιέστε OK για επιβεβαίωση. (3) Πιέστε το κουμπί ENTER για επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής. -28-

29 8. Πιέστε το κουμπί Browse για έξοδο από τον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής και επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας Video (Βίντεο). ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένο βίντεο στη μνήμη της κάμερας ή την κάρτα μνήμης, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα No files (Δεν υπάρχουν αρχεία) κατά τη χρήση του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής. 2.9 Εγγραφή ήχου Ήχος 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να μετακινηθείτε στη μονάδα εγγραφής ήχου και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας εγγραφής ήχου. 2. Πιέστε OK για έναρξη εγγραφής. 3. Πιέστε πάλι OK για διακοπή της εγγραφής. 4. Η κάμερα θα αποθηκεύσει αυτόματα το αρχείο ήχου με το ενσωματωμένο όνομα αρχείου Αναπαραγωγή του αρχείου ήχου 1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι σε τρόπο λειτουργίας Sound recording (Εγγραφή ήχου). 2. Πιέστε το κουμπί Browse για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής εγγραφής. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την προηγούμενη/ επόμενη εγγραφή και μετά πιέστε OK για αναπαραγωγή της ηχογράφησης. -29-

30 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να ρυθμίσετε την ένταση και πιέστε πάλι OK για παύσης της αναπαραγωγής της ηχογράφησης. Πιέστε το κουμπί Browse για διακοπή της αναπαραγωγής των αρχείων εγγραφής. 4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (πρώτα το κουμπί δεξιά και μετά το κουμπί δεξιά/ αριστερά ) για να επιλέξετε τη διαγραφή αρχείων εγγραφής ή όχι (επιλέξτε για διαγραφή, αλλά για μη διαγραφή) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 5. Πιέστε το κουμπί Browse για έξοδο από τον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής και επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας Sound recording (Εγγραφή ήχου). Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένη εγγραφή στη μνήμη της κάμερας ή την κάρτα μνήμης, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα No files (Δεν υπάρχουν αρχεία) κατά τη χρήση του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής Σύνδεση σε υπολογιστή Διαβάστε την ενότητα αυτή για να γνωρίσετε πώς να μεταφέρετε αρχεία σε έναν υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να συνδέσετε την ψηφιακή κάμερα στον υπολογιστή. -30-

31 Μαζική αποθήκευση ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ψηφιακή κάμερα διαθέτει λειτουργία μαζικής αποθήκευσης, η οποία είναι παρόμοια με αυτή της συσκευής ανάγνωσης καρτών. 1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε την ψηφιακή κάμερα στον υπολογιστή, όπως φαίνεται παραπάνω. 2. Όταν η ψηφιακή κάμερα συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, η ψηφιακή κάμερα θα εμφανίσει αυτόματα δύο αναδυόμενα παράθυρα τρόπων λειτουργίας Μαζικής αποθήκευσης και Κάμερας υπολογιστή για να επιλέξετε τη σύνδεση του υπολογιστή μέσω USB. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε το στοιχείο Mass Storage (Μαζική αποθήκευση) και πιέστε OK για αναπαραγωγή της ηχογράφησης. Η οθόνη απενεργοποιείται. 4. Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του συστήματος, το στοιχείο Μαζική αποθήκευση θα προστεθεί στο εικονίδιο My Computer (Ο υπολογιστής μου) του συστήματος. 5. Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη μαζική αποθήκευση που προστέθηκε και η οποία είναι η συσκευή ανάγνωσης καρτών SD που παρέχεται από την κάμερα. Υπάρχουν πέντε φάκελοι στη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης: DCIM/ 100FSCAM, MOVIE, MUSIC, PHOTO και DEMO. Ο φάκελος DCIM/ 100FSCAM χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων που δημιουργούνται κατά τη φωτογράφηση, τη λήψη βίντεο και την εγγραφή ήχου. Ο φάκελος MOVIE χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων ταινίας AVI και ASF που έχουν αποθηκευτεί εξωτερικά. Ο φάκελος MUSIC χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων μουσικής MP3 και WAV που έχουν αποθηκευτεί εξωτερικά. Ο φάκελος PHOTO χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων εικόνας JPEG που έχουν αποθηκευτεί εξωτερικά. Ο φάκελος DEMO χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων ταινίας AVI, ASF και MOV που έχουν αποθηκευτεί εξωτερικά Κάμερα Η/Υ Αυτή η ψηφιακή κάμερα μπορεί να λειτουργήσει ως κάμερα υπολογιστή ή ως δικτυακή κάμερα. 1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε την ψηφιακή κάμερα στον υπολογιστή, όπως φαίνεται παραπάνω. -31-

32 2. Όταν η ψηφιακή κάμερα συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, η ψηφιακή κάμερα θα εμφανίσει αυτόματα δύο αναδυόμενα παράθυρα τρόπων λειτουργίας Μαζικής αποθήκευσης και Κάμερας υπολογιστή για να επιλέξετε τη σύνδεση του υπολογιστή μέσω USB. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε το στοιχείο PC Camera (Κάμερα υπολογιστή) και πιέστε OK για επιβεβαίωση της ρύθμισης. Η κάμερα αρχίζει τη λήψη καρέ. 4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κάμερας υπολογιστή που παρέχεται από την κάμερα με το παρεχόμενο λογισμικό στο CD-ROM ή άλλο λογισμικό Σύνδεση σε τηλεόραση Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο AV για να συνδέσετε την κάμερα σε μια τηλεόραση, όπως φαίνεται. Τοποθετήστε τον κίτρινο σύνδεσμο του καλωδίου AV στη θύρα εισόδου της τηλεόρασης, του VCR ή της συσκευής αναπαραγωγής DVD. Τοποθετήστε το λευκό και τον κόκκινο σύνδεσμο του καλωδίου AV στη θύρα εισόδου της τηλεόρασης, του VCR ή της συσκευής αναπαραγωγής DVD. -32-

33 3. Χρήση της κάμερας Διαβάστε την ενότητα αυτή για να γνωρίσετε πώς να χρησιμοποιείτε την κάμερα. 3.1 Τρόπος λειτουργίας φωτογραφίας Χρησιμοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία) για να κάνετε λήψη εικόνων και να τις αποθηκεύσετε στην εσωτερική μνήμη ή σε μια κάρτα SD Εικονίδια Η παρακάτω οθόνη δείχνει τα εικονίδια του τρόπου λειτουργίας φωτογραφίας και τα σύμβολά τους. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για περιγραφή της λειτουργίας κάθε πλήκτρου. 1 Δείκτης τρόπου λειτουργίας φωτογραφίας 2 Εμφανίζει τον αριθμό των αποθηκευμένων εικόνων 3 Κατάσταση ψηφιακού ζουμ 4 Δείκτης κατάστασης μπαταρίας 5 Δείκτης τρόπου λειτουργίας φλας 6 Δείκτης μεγέθους εικόνας 7 Δείκτης ποιότητας εικόνας 8 Δείκτης ισορροπίας λευκού που υποδεικνύει τις ρυθμίσεις της ισορροπίας λευκού 9 Εμφανίζει την ημερομηνία λήψης των εικόνων 10 Εικονίδιο της ενσωματωμένης μνήμης ή κατάσταση αποθήκευσης της κάρτας SD/MMC. -33-

34 3.1.2 Ρύθμιση του φλας ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επισημάνετε την επιλογή του φλας και χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας φλας. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για περιγραφή της λειτουργίας κάθε πλήκτρου. Το φλας είναι απενεργοποιημένο Αυτόματο φλας, πυροδοτείται μόνο όταν χρειάζεται. Εξαναγκασμένο φλας, το φλας είναι πάντοτε ενεργοποιημένο Ρύθμιση του μεγέθους Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης για να προσαρμόσετε το μέγεθος του αρχείου. 1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Size (Μέγεθος). 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε 12M, 5M, 3M, 1.3M ή SVGA και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού Ποιότητα Η επιλογή Quality (Ποιότητα) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ποιότητα της λαμβανόμενης εικόνας. Μια εικόνα μεγάλου μεγέθους περιέχει περισσότερο περιεχόμενο. Συνεπώς, καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στη μνήμη. 1. Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Quality (Ποιότητα). -34-

35 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Fine (Λεπτομερής), Normal (Κανονική) ή Basic (Βασική) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού Ισορροπία λευκού Χρησιμοποιήστε την επιλογή ισορροπίας λευκού για να διορθώσετε το χρώμα για διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. 1. Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή White Balance(Ισορροπία λευκού). 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Auto (Αυτόματη), Sunny (Ηλιοφάνεια), Cloudy (Συννεφιά), Tungsten (Φωτισμός βολφραμίου), Fluorescent (Φωτισμός φθορισμού) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού Εφέ χρώματος Η κάμερα μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη τυπικών έγχρωμων εικόνων, ασπρόμαυρων εικόνων ή εικόνων τόνου σέπια. 1. Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Color Effect (Εφέ χρώματος). -35-

36 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε την επιλογή Color Effect (Εφέ χρώματος) W/B (Ασπόμαυρο) ή Sepia (Σέπια). 4. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού Αποτύπωση ημερομηνίας Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίσετε/ αποκρύψετε την αποτύπωση ημερομηνίας κατά τη λήψη φωτογραφιών. 1. Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Date Stamp (Αποτύπωση ημερομηνίας). 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται η αποτύπωση ημερομηνίας. 4. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού. 3.2 Τρόπος λειτουργίας εγγραφής βίντεο Χρησιμοποιήστε αυτό τον τρόπο λειτουργίας για να κάνετε λήψη βίντεο-κλιπ και να τα αποθηκεύσετε στην εσωτερική μνήμη ή σε μια κάρτα SD Εικονίδια Χρησιμοποιήστε την εικόνα που ακολουθεί για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια και σύμβολα του τρόπου λειτουργίας Video (Βίντεο). -36-

37 Δείτε τον παρακάτω πίνακα για περιγραφή της λειτουργίας κάθε πλήκτρου. 1 Τρόπος λειτουργίας βίντεο 2 Χρονομέτρηση εγγραφής 3 Κατάσταση μπαταρίας 4 Κατάσταση ψηφιακού ζουμ 5 Εμφανίζει τον αριθμό των αποθηκευμένων βίντεο-κλιπ 6 Δείκτης μεγέθους εικόνας 7 Δείκτης ποιότητας εικόνας 8 Δείκτης ισορροπίας λευκού που υποδεικνύει τις ρυθμίσεις της ισορροπίας λευκού 9 Μορφότυπα αρχείων βίντεο 10 Εμφάνιση ημερομηνίας/ ώρας συστήματος Ρύθμιση του μεγέθους Λογότυπο της ενσωματωμένης μνήμης ή κατάσταση αποθήκευσης της κάρτας SD/SMM 1. Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης για να προσαρμόσετε το μορφότυπο του αρχείου. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Size (Μέγεθος). -37-

38 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε VGA ή QVGA και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού Ποιότητα Ανατρέξτε στην ενότητα Ποιότητα Ισορροπία Λευκού Ανατρέξτε στην ενότητα Ισορροπία λευκού Εφέ χρώματος Ανατρέξτε στην ενότητα Εφέ χρώματος Μορφότυπο αρχείου 1. Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης για να προσαρμόσετε το μορφότυπο του αρχείου. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή File Format (Μορφότυπο αρχείου). 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε AVI, ASF ή MOV και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού. 3.3 Τρόπος λειτουργίας εγγραφής ήχου Χρησιμοποιήστε το Sound Recording mode (Τρόπος λειτουργίας εγγραφής ήχου) για να κάνετε εγγραφή ήχων και να τους αποθηκεύσετε στην εσωτερική μνήμη ή την κάρτα SD Εικονίδια Χρησιμοποιήστε την εικόνα που ακολουθεί για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια και σύμβολα του τρόπου λειτουργίας Sound Recording (Εγγραφή ήχου). -38-

39 Δείτε τον παρακάτω πίνακα για περιγραφή της λειτουργίας κάθε πλήκτρου. 1 Εμφανίζει τον αριθμό των αποθηκευμένων αρχείων 2 Κατάσταση μπαταρίας 3 Εικονίδιο εγγραφής ήχου 4 Κατάσταση εγγραφής 5 Χρονομέτρηση εγγραφής 3.4 Τρόπος λειτουργίας αρχικής ρύθμισης Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας μπορείτε να ρυθμίσετε ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας περιέχει δύο σελίδες μενού. Αυτές είναι το μενού συστήματος 1/2 και το μενού συστήματος 2/2. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε αρχικά το σύστημα (όπως φαίνεται παρακάτω) και μετά πιέστε OK για είσοδο. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις πραγματοποιούνται σε τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας. -39-

40 3.4.2 Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου σήματος ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Beep (Ήχος σήματος). Εμφανίζεται η οθόνη όπως παρακάτω. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε ενεργοποίηση (On) ή απενεργοποίηση (Off) του ήχου σήματος και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού Ρύθμιση της γλώσσας Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της γλώσσας Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για να ορίσετε μια περίοδο αδράνειας, μετά το πέρας της οποίας η κάμερα θα απενεργοποιήσει την οθόνη LCD. 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Auto Display Off (Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης). Εμφανίζεται η οθόνη όπως παρακάτω. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε 30s (30 δευτερόλεπτα), 60s (60 δευτερόλεπτα), DEMO (Επίδειξη), OFF (Απενεργοποίηση) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. Εάν η επιλογή τεθεί σε -40-

41 DEMO, η κάμερα θα αναπαραγάγει αυτόματα τα αρχεία ταινίας και εικόνων που βρίσκονται στο φάκελο DEMO κατ επανάληψη μετά από 30 δευτερόλεπτα. Είναι κάτι ανάλογο με το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού. Σημείωση: Μετατρέψτε τα αρχεία ταινίας και εικόνων επίδειξης στο μορφότυπο που υποστηρίζεται από την κάμερα αυτή προτού τα αποθηκεύσετε στην κάμερα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5, Πώς να αναπαραγάγετε μια ταινία και να περιηγηθείτε στις εικόνες. Παρακαλούμε αποθηκεύστε τα αρχεία ταινίας και εικόνων που μετατράπηκαν στο φάκελο DEMO της κάμερας, διαφορετικά η κάμερα δεν μπορεί να εκτελέσει τη λειτουργία DEMO. Εάν διαγράψετε όλα τα αρχεία ταινίας και εικόνων από το φάκελο DEMO κάνοντας διαμόρφωση ή μέσω του υπολογιστή, η τρέχουσα επιλογή για τη λειτουργία της αυτόματης απενεργοποίησης οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα σε 30 δευτερόλεπτα Αυτόματη απενεργοποίηση Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για να ορίσετε μια περίοδο αδράνειας, μετά το πέρας της οποίας η κάμερα θα απενεργοποιηθεί μόνη της. 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Auto Power Off (Αυτόματη απενεργοποίηση). Εμφανίζεται η οθόνη όπως παρακάτω. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά και δεξιά ) για να επιλέξετε 1Min (1 λεπτό), 3Min (3 λεπτά) ή OFF (Απενεργοποίηση) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού Διαμόρφωση Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να διαμορφώσετε τα τρέχοντα μέσα αποθήκευσης. Η λειτουργία αυτή θα διαγράψει όλα τα αρχεία στα μέσα αποθήκευσης. 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης. -41-

42 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Format (Διαμόρφωση). Εμφανίζεται η οθόνη όπως παρακάτω. Πιέστε OK για είσοδο στην επιλογή. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε ή. 3. Πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού Πρότυπο τηλεόρασης Χρησιμοποιήστε την επιλογή της τηλεόρασης για να ρυθμίσετε το ισχύον τοπικό σύστημα τηλεόρασης. 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή TV Standard (Πρότυπο τηλεόρασης). Εμφανίζεται η οθόνη όπως παρακάτω. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε NTSC/PAL και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού Προεπιλογές Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές. 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης. -42-

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1-

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1- ΗΛΩΣΗ FCC Η παρούσα συσκευή συµµορφώνεται µε την Ενότητα 15 των Κανόνων FCC (Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1). Η παρούσα συσκευή δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μήνυµα Προειδοποίησης από το WEEE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FCC. Σηµείωση: Σύµβολο για Ξεχωριστή Συλλογή στις Ευρωπαϊκές Χώρες -1-

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μήνυµα Προειδοποίησης από το WEEE ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FCC. Σηµείωση: Σύµβολο για Ξεχωριστή Συλλογή στις Ευρωπαϊκές Χώρες -1- Μήνυµα Προειδοποίησης από το WEEE Σύµβολο για Ξεχωριστή Συλλογή στις Ευρωπαϊκές Χώρες Το σύµβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν πρέπει να συλλεχθεί ξεχωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν µόνο για τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας των προφυλάξεων ασφαλείας. Το εγχειρίδιο αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD Εισαγωγή AIKO HELLAS S.A. 4, Archelaou Str., 65 Athens Tel. +0 0 79068 Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr www.aiko.gr Για τους καταναλωτές της Ευρώπης Η ένδειξη «CE» σημαίνει ότι το παρόν προϊόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap

Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap Εγχειρίδιο οδηγιών Πριν τη λειτουργία της μονάδας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. MHS-PM1 Για λεπτομέρειες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου.

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου. Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ Δήλωση Συμμόρφωσης Υπεύθυνος συμφώνα με το νόμο: JK Imaging Ltd. Διεύθυνση : JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας "Προφυλάξεις Ασφάλειας". Η ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας «Προφυλάξεις ασφαλείας». Η ανάγνωση του εγχειριδίου αυτού θα σας βοηθήσει να μάθετε να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας των προφυλάξεων ασφαλείας. Το εγχειρίδιο αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, συµπεριλαµβανοµένης της ενότητας των προφυλάξεων ασφαλείας. Το εγχειρίδιο αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

DC C530 Ψηφιακή Κάμερα Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσο ρίσατε

DC C530 Ψηφιακή Κάμερα Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσο ρίσατε DC C530 Ψηφιακή Κάμερα Εγχειρίδιο Χρήστη Καλωσο ρίσατε Πνευματικά δικαιώματα Πνευματικά δικαιώματα 2006 BenQ Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας "Προφυλάξεις Ασφάλειας". Η ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430 MFL67882018 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-V480. www.lg.com MFL68624807 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-V480. www.lg.com MFL68624807 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-V480 MFL68624807 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας των προφυλάξεων ασφαλείας. Η ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου θα σας βοηθήσει να μάθετε

Διαβάστε περισσότερα

GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-2500 ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DM-5 DM-3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DM-5 DM-3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DM-5 DM-3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH USER GUIDE. LG-H340n. www.lg.com MFL69100201 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH USER GUIDE. LG-H340n. www.lg.com MFL69100201 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH USER GUIDE LG-H340n MFL69100201 (1.0) www.lg.com Οδηγίες χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το περιεχόμενο και οι εικόνες μπορεί να μην αντιστοιχούν πλήρως στη συσκευή σας, καθώς εξαρτώνται από την περιοχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σημαντικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής COOLPIX S6500 Διασκεδαστικά εφέ επεξεργασίας φωτογραφιών που εφαρμόζονται εύκολα κατά τη λήψη p Γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Προετοιμασία. Βασική λειτουργία. 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής

Εγχειρίδιο χρήσης. GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή. imagination at work. Προετοιμασία. Βασική λειτουργία. 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής Εγχειρίδιο χρήσης imagination at work GE Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Σειρά E: E1680W Προετοιμασία Βασική λειτουργία 'Έλεγχοι λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής Αναπαραγωγή Χρησιμοποιώντας τα μενού Συνδεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

LS-20M ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Καταγραφέας γραμμικού PCM

LS-20M ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Καταγραφέας γραμμικού PCM ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM LS-20M Καταγραφέας γραμμικού PCM ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού καταγραφέα φωνής Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πληροφόρησης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-D855. www.lg.com MFL68500523 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-D855. www.lg.com MFL68500523 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-D855 MFL68500523 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Με 4G LTE* * Επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας για να μάθετε αν είναι διαθέσιμο το 4G

Διαβάστε περισσότερα