ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες"

Transcript

1 Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες: Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων. ΔΗΛΩΣΗ FCC Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των Κανόνων FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) Η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε ληφθείσα παρεμβολή, συμπεριλαμβανόμενης παρεμβολής που ίσως προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός υποβλήθηκε σε δοκιμή και διαπιστώθηκε πως συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B, όπως ορίζει η Ενότητα 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά προορίζονται για παροχή εύλογης προστασίας έναντι επιβλαβούς παρεμβολής σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και ενδέχεται να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και χρήση του δεν γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, ουδεμία εγγύηση υπάρχει ότι δεν θα προκύψει παρεμβολή σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός πράγματι προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί θέτοντας τον εξοπλισμό εκτός και εντός λειτουργίας, συνιστάται στο χρήστη να επιχειρήσει διόρθωση της παρεμβολής, ακολουθώντας κάποιο ή κάποια από τα ακόλουθα μέτρα αντιμετώπισης: Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης. Αύξηση της απόστασης διαχωρισμού μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. -1-

2 Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώματος διαφορετικού απ αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης. Απαιτείται χρήση θωρακισμένου καλωδίου για συμμόρφωση με τα όρια που προβλέπονται για την Κατηγορία B, στην Υποενότητα Β της Ενότητας 15 των κανόνων FCC. Μην κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό εκτός αν στο εγχειρίδιο υπάρχει ειδική πρόβλεψη για το αντίθετο. Αν αυτές οι αλλαγές ή τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες, ίσως απαιτείται να διακόψετε τη λειτουργία του εξοπλισμού. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΕΔΩ Σημείωση 1. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση. Στα πεδία των αλλαγών περιλαμβάνονται προδιαγραφές προϊόντος βάσης, λογισμικά, προγράμματα οδήγησης λογισμικών και εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη. Το παρόν Εγχειρίδιο χρήστη αποτελεί οδηγό γενικής αναφοράς για το προϊόν. 2. Το προϊόν και τα πρόσθετα εξαρτήματα που παραλαμβάνετε μαζί με την κάμερά σας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα διάφορα σημεία λιανικής πώλησης συχνά ζητούν συγκεκριμένα και ελαφρά διαφορετικά συνοδευτικά και πρόσθετα εξαρτήματα του προϊόντος προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τοπικής τους αγοράς, στα δημογραφικά στοιχεία των πελατών τους και στις προτιμήσεις λόγω γεωγραφικής ιδιαιτερότητας. Τα προϊόντα πολύ συχνά διαφέρουν από το ένα σημείο λιανικής πώλησης στο άλλο, ειδικά στο θέμα πρόσθετων εξαρτημάτων όπως μπαταρίες, κάρτες μνήμης, καλώδια, σάκους μεταφοράς και γλωσσική υποστήριξη. Κατά περίσταση τα σημεία λιανικής πώλησης ζητούν συγκεκριμένα κάποιο μοναδικό χρώμα προϊόντος, ειδική εξωτερική εμφάνιση και εσωτερική χωρητικότητα μνήμης. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για επακριβή προσδιορισμό των προϊόντων και των συμπεριλαμβανόμενων πρόσθετων εξαρτημάτων. 3. Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο είναι για λόγους επεξήγησης και ίσως διαφέρουν από το πραγματικό σχέδιο της κάμεράς σας. 4. Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για ενδεχόμενα λάθη ή ανακρίβειες στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη. 5. Για ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης και αναθεωρήσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στο δικτυακό μας τόπο -2-

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Φροντίστε να διαβάσετε όλες τις Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το παρόν προϊόν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν μέσα στη κάμερα έχουν μπει ξένα αντικείμενα ή νερό, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αν η κάμερα έχει πέσει ή η θήκη της έχει καταστραφεί, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε την μπαταρία. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μην επιχειρείτε αποσυναρμολόγηση, αλλαγή ή επισκευή της κάμερας. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Για επισκευή ή έλεγχο του εσωτερικού της συσκευής, αποταθείτε στο κατάστημα λιανικής από το οποίο την αγοράσατε. Χρησιμοποιείτε τις καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση με μπαταρίες άλλου τύπου ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή να επηρεάσει την απόδοση της κάμερας. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε σημεία κοντά σε νερό. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Προσέξτε ιδιαίτερα σε βροχή, χιόνι, στην παραλία ή κοντά στην ακτή. Μην τοποθετείτε την κάμερα σε επικλινείς ή ασταθείς επιφάνειες. Αν το κάνετε, η κάμερα ίσως πέσει ή γείρει, οπότε θα προκληθεί ζημιά. Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από σημεία όπου έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Αν ένα παιδί καταπιεί μπαταρίες ενδέχεται να πάθει δηλητηρίαση. Αν κάποιο παιδί τυχαία καταπιεί μπαταρία, συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα ενώ βαδίζετε ή οδηγείτε αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα. Κάτι τέτοιο ίσως προκαλέσει την πτώση σας ή αυτοκινητιστικό δυστύχημα. -3-

4 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αν μέσα στη κάμερα έχουν μπει ξένα αντικείμενα ή νερό, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF) και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Αν συνεχισθεί η χρήση στην κατάσταση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μην ανάβετε το φλας κοντά στα μάτια άλλων ανθρώπων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην όραση των ατόμων αυτών. Αποφύγετε οποιαδήποτε πρόσκρουση της οθόνης LCD (υγρών κρυστάλλων). Κάτι τέτοιο ενδέχεται να καταστρέψει το κρύσταλλο που διαθέτει η οθόνη ή να προκαλέσει διαρροή του εσωτερικού υγρού. Αν το εσωτερικό υγρό μπει στα μάτια σας ή έλθει σε επαφή με το σώμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Αν το εσωτερικό υγρό έχει μπει στα μάτια σας, συμβουλευθείτε γιατρό για θεραπευτική αγωγή. Η κάμερα είναι όργανο ακριβείας. Κατά το χειρισμό της κάμερας, μην την αφήνετε να πέσει κάτω, να χτυπήσει κάπου ή μην ασκείτε υπερβολική δύναμη επάνω της. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην κάμερα. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χώρους με υγρασία, ατμούς, καπνό ή σκόνη. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην αφαιρείτε τη μπαταρία αμέσως μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης. Η μπαταρία θερμαίνεται κατά τη χρήση. Η επαφή με ζεστή μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα. Μην τυλίγετε ή τοποθετείτε την κάμερα μέσα σε ύφασμα ή κουβέρτες. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση και παραμόρφωση του περιβλήματος, καταλήγοντας σε πυρκαγιά. Χρησιμοποιείτε την κάμερα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην αφήνετε την κάμερα σε σημεία όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να ανέβει αισθητά, όπως μέσα σε αυτοκίνητο. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς το περίβλημα ή τα εσωτερικά εξαρτήματα, καταλήγοντας σε πυρκαγιά. Πριν μετακινήσετε την κάμερα, αποσυνδέστε ηλεκτρικά κορδόνια και καλώδια. Η αμέλεια στο θέμα αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε ηλεκτρικά κορδόνια και καλώδια, καταλήγοντας σε πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. -4-

5 Σημειώσεις για τη Χρήση της Μπαταρίας Όταν χρησιμοποιείτε τη μπαταρία, διαβάζετε προσεκτικά και τηρείτε πιστά τις Οδηγίες Ασφαλείας καθώς και τις σημειώσεις που περιγράφονται παρακάτω. Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη μπαταρία. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε υπερβολικά κρύο περιβάλλον γιατί οι χαμηλές θερμοκρασίες ίσως μειώσουν τη διάρκεια ζωής της και την απόδοση της κάμερας. Η χρήση νέας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας που δεν χρησιμοποιήθηκε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (εξαίρεση αποτελούν οι μπαταρίες που έχουν υπερβεί την ημερομηνία λήξης τους) ενδέχεται να επηρεάσει τον αριθμό φωτογραφιών που μπορείτε να βγάλετε. Επομένως, για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστούμε την πλήρη φόρτιση και αποφόρτισή της για τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο πριν από τη χρήση. Μπορεί να νιώσετε πως η μπαταρία έχει θερμανθεί μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης της κάμερας ή του φλας. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Μπορεί να νιώσετε πως η κάμερα έχει θερμανθεί μετά από μακρό διάστημα συνεχούς χρήσης. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Αν προτίθεστε να μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για μακρό χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την από την κάμερα προς αποφυγή διαρροής ή διάβρωσης. Αν προτίθεστε να μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για μακρό χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την όταν δεν απομείνει καθόλου ισχύς. Εάν η μπαταρία αποθηκευτεί για μακρό χρονικό διάστημα σε κατάσταση πλήρους φόρτισης, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοσή της. Διατηρείτε πάντοτε καθαρούς τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη λανθασμένου τύπου. Η απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Συνιστούμε να φορτιστεί η μπαταρία για 8 ώρες προτού χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. -5-

6 Περιεχόμενα 1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΆΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ Μπροστινή όψη Επάνω όψη Πίσω όψη ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ SD ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας Ρύθμιση της γλώσσας ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Λήψη της πρώτης σας φωτογραφίας Φυλλομέτρηση εικόνων ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ Βίντεο Αναπαραγωγή Βίντεο ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ Ήχος Αναπαραγωγή του αρχείου ήχου ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Μαζική αποθήκευση Κάμερα Η/Υ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εικονίδια Ρύθμιση του φλας Ρύθμιση του μεγέθους Ποιότητα

7 3.1.5 Ισορροπία λευκού Εφέ χρώματος Αποτύπωση ημερομηνίας ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΝΤΕΟ Εικονίδια Ρύθμιση του μεγέθους Ποιότητα Ισορροπία Λευκού Εφέ χρώματος Μορφότυπο αρχείου ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Εικονίδια ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου σήματος Ρύθμιση της γλώσσας Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης Αυτόματη απενεργοποίηση Διαμόρφωση Πρότυπο τηλεόρασης Προεπιλογές Κατάσταση μνήμης Συχνότητα ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM Εικονίδιο εγγραφής ήχου Οδηγίες λειτουργίας ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Εικονίδια Οδηγίες λειτουργίας ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Εικονίδια τρόπου λειτουργίας Οδηγίες λειτουργίας ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Οδηγίες λειτουργίας ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Boxman Tetris Memory (παιχνίδι) Gobang ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8 4.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΑΓΕΤΕ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ARCSOFT MEDIA CONVERTER ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ARCSOFT MEDIA CONVERTER ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΜΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Μαζική αποθήκευση PRESTO! VIDEO WORKS PRESTO! MR. PHOTO ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ XVID ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

9 1. Γνωριμία με την κάμερα Διαβάστε την ενότητα αυτή για να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της κάμερας. 1.1 Απαιτήσεις συστήματος Η κάμερα αυτή απαιτεί έναν κεντρικό υπολογιστή με τις ακόλουθες προδιαγραφές: Λειτουργικό σύστημα Windows XP, 2000, ME, 98SE Επεξεργαστής Intel Pentium III 500 MHz CPU ή ανώτερος Τουλάχιστον 256 MB RAM ή περισσότερο Μία τυπική θύρα USB 1.1 ή ανώτερη CD-ROM 4Χ ή υψηλότερης ταχύτητας Διαθέσιμος χώρος τουλάχιστον 200 MB στο σκληρό δίσκο Σημείωση: Μια θύρα USB 1.1 θα σας δώσει τη δυνατότητα να μεταφέρετε αρχεία από και προς τον κεντρικό σας υπολογιστή, αλλά οι ταχύτητες μεταφοράς θα είναι πολύ πιο γρήγορες με μια θύρα USB Δυνατότητες Η κάμερα προσφέρει μια ποικιλία χαρακτηριστικών και λειτουργιών που περιλαμβάνουν: Ψηφιακή κάμερα (μέγ Mega pixels) Ψηφιακή βιντεοκάμερα TV/AV σε εγγραφή Ραδιόφωνο FM Ηχογράφηση φωνής Πρόγραμμα αναπαραγωγής ταινιών Πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων μουσικής Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών Παιχνίδια Επιπλέον, η κάμερα περιλαμβάνει ψηφιακό ζουμ 4X, συσκευή μαζικής αποθήκευσης και μια λειτουργία ανάγνωσης καρτών SD. -9-

10 1.3 Άνοιγμα συσκευασίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ Στη συσκευασία της κάμερας πρέπει να υπάρχουν όλα τα παρακάτω αντικείμενα. Εάν κάποιο αντικείμενο λείπει ή μοιάζει κατεστραμμένο, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Ψηφιακή κάμερα Σάκος μεταφοράς κάμερας Ακουστικό Μπαταρία ιόντων λιθίου Προσαρμογέας 5V εισόδου DC Βάση φορτιστή μπαταρίας Σύνδεσμος εισόδου DC Καλώδιο ΑV Καλώδιο USB Λουρί για τον καρπό Συνοπτικός οδηγός Προσαρμογέας βυσμάτων AC Ε.Ε. σε Η.Π.Α. Δίσκος CD-ROM I (Πρόγραμμα οδήγησης, εγχειρίδιο) Δίσκος CD-ROM II (Λογισμικό μετατροπής μέσων της Arcsoft) -10-

11 1.4 Πληροφορίες για την κάμερα Ανατρέξτε στα διαγράμματα που ακολουθούν για να εξοικειωθείτε με τα κουμπιά και τα χειριστήρια της κάμερας Μπροστινή όψη Κατεύθυνση Δείκτης Κουμπί τρόπων λειτουργίας Τροφοδοσία Οθόνη LCD OK Φυλλομέτρηση Επάνω όψη Υποδοχή Υποδοχή εξόδου AV εισόδου AV Μικρόφωνο Υποδοχή ακουστικών Υποδοχή εισόδου DC USB -11-

12 1.4.3 Πίσω όψη Αγκράφα για το λουρί του καρπού Φλας Φακός Κάλυμμα θήκης μπαταριών Στήριγμα Ηχείο -12-

13 Δείτε τον παρακάτω πίνακα για περιγραφή της λειτουργίας κάθε πλήκτρου. Κουμπί Όνομα Λειτουργία ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τροφοδοσία Τρόπος λειτουργίας Κατεύθυνση Πιέστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Όταν η κάμερα είναι σε κατάσταση λειτουργίας/ αναμονής, ανάβει η πράσινη λυχνία. Όταν η κάμερα είναι σε κατάσταση Φόρτιση φλας, ανάβει η κόκκινη λυχνία. Πιέστε αυτό το κουμπί Mode για εναλλαγή μεταξύ των ακόλουθων τρόπων λειτουργίας: Τρόπος λειτουργίας Camera (Κάμερα), τρόπος λειτουργίας Music Playback (Αναπαραγωγή μουσικής), τρόπος λειτουργίας Video (Βίντεο), τρόπος λειτουργίας Photo Playback (Αναπαραγωγή φωτογραφίας), τρόπος λειτουργίας Movie playback (Αναπαραγωγή ταινίας), τρόπος λειτουργίας Record Voice (Ηχογράφηση φωνής), τρόπος λειτουργίας Radio (Ραδιόφωνο), τρόπος λειτουργίας Game (Παιχνίδια), τρόπος λειτουργίας System (Σύστημα). Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να εκτελέσετε διαφορετικές λειτουργίες με διαφορετικό τρόπο λειτουργάς, μετακινούμενοι επάνω/ κάτω/ αριστερά/ δεξιά. Προσαρμόστε την τιμή EV και το χρόνο αυτοφωτογράφησης, το ζουμ και τη φόρτιση φλας στον τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία). Προσαρμόστε την τιμή EV και το ζουμ στον τρόπο λειτουργίας Video (Βίντεο). -13-

14 ΟΚ Κουμπί φυλλομέτρη-σ ης Αναμονή/ Απασχολημένη (πράσινη λυχνία) Φόρτιση φλας (κόκκινη λυχνία) Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί με το κουμπί Direction και Mode για να ολοκληρώσετε τη σχετική επιλογή σας και τη ρύθμιση. Πιέστε για να κάνετε λήψη στον τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία). Πιέστε για έναρξη/ διακοπή της εγγραφής βίντεο/ ήχου στον τρόπο λειτουργίας εγγραφής Video/Sound (Βίντεο/Ήχος). Πιέστε αυτό το κουμπί στον τρόπο λειτουργίας εγγραφής Photo (Φωτογραφία), Video (Βίντεο) ή Sound (Ήχος) για να μεταβείτε σε Playback mode (τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής) [γρήγορη αναζήτηση] και πιέστε ξανά για να επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας εγγραφής φωτογραφίας, βίντεο ή ήχου. Όταν η κάμερα είναι σε κατάσταση λειτουργίας/ αναμονής, ανάβει η πράσινη λυχνία. Όταν η κάμερα είναι σε κατάσταση χρήσης και Φόρτισης φλας, ανάβει η κόκκινη λυχνία. -14-

15 2. Έναρξη χρήσης Διαβάστε την ενότητα αυτή για να γνωρίσετε πώς να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την ψηφιακή κάμερα. Η ενότητα αυτή καλύπτει μόνο βασικές λειτουργίες, όπως η τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης, η ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση και η αρχική ρύθμιση. Για λεπτομέρειες σχετικά με προηγμένες λειτουργίες, δείτε μεταγενέστερα κεφάλαια. 2.1 Τοποθέτηση μιας κάρτας SD Μια κάρτα SD μπορεί να τοποθετηθεί στην κάμερα για την παροχή επιπρόσθετου χώρου αποθήκευσης για ακίνητες εικόνες, αρχεία βίντεο, MP3 ή άλλου είδους αρχεία. 1. Ανοίξτε την πόρτα των μπαταριών. 2. Τοποθετήστε μια κάρτα SD όπως φαίνεται. Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές βλέπουν προς τα κάτω, όπως φαίνεται. 3. Κλείστε την πόρτα των μπαταριών. -15-

16 2.2 Τοποθέτηση της μπαταρίας. Η κάμερα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Σημείωση: Εγκαταστήστε την μπαταρία με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ. Η λανθασμένη εγκατάσταση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάμερα και πιθανώς να προκαλέσει πυρκαγιά. 1. Ανοίξτε την πόρτα των μπαταριών. 2. Τοποθετήστε την μπαταρία όπως φαίνεται. 3. Κλείστε την πόρτα των μπαταριών. -16-

17 2.3 Φόρτιση της μπαταρίας Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή όπως φαίνεται και συνδέστε την τροφοδοσία στη μονάδα φόρτισης και την πρίζα. Ο δείκτης επάνω στο φορτιστή θα ανάψει κόκκινος. Χρειάζονται πέντε ώρες για τη φόρτιση της μπαταρίας από εντελώς άδεια έως την πλήρη φόρτιση. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, ο δείκτης επάνω στο φορτιστή θα ανάψει πράσινος. 2.4 Ενεργοποίηση της κάμερας για πρώτη φορά Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα. Ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED επάνω στην κάμερα. Πλήκτρο Power (Τροφοδοσία) -17-

18 2.5 Αλλαγή τρόπων λειτουργίας Η κάμερα μπορεί να λειτουργήσει σε εννέα τρόπους λειτουργίας, σε τρόπο λειτουργίας Camera (Κάμερα), τρόπο λειτουργίας Music Playback (Αναπαραγωγή μουσικής), τρόπο λειτουργίας Video (Βίντεο), τρόπο λειτουργίας Photo Playback (Αναπαραγωγή εικόνας), τρόπο λειτουργίας Movie playback (Αναπαραγωγή ταινίας), τρόπο λειτουργίας Record Voice (Ηχογράφηση φωνής), τρόπο λειτουργίας Radio (Ραδιόφωνο), τρόπο λειτουργίας Game (Παιχνίδια), τρόπο λειτουργίας System (Σύστημα). Πιέστε το κουμπί τρόπου λειτουργίας για να εμφανιστούν οι τρόποι λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί κατεύθυνσης για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας και μόλις τον επιλέξετε πιέστε OK για εισαγωγή. Κουμπί κατεύθυνσης Κουμπί τρόπων λειτουργίας 2.6 Πριν την εκκίνηση Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερά σας υπάρχουν ορισμένες βασικές ρυθμίσεις, τις οποίες πρέπει να διαμορφώσετε στις ακόλουθες ενότητες Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε την κάμερα και μετά πιέστε OK. OK -18-

19 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Date/Time (Ημερομηνία/ Ώρα). Πιέστε OK και το υπομενού αναβοσβήνει. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε το πεδίο και μετά χρησιμοποιήστε το ξανά (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να προσαρμόσετε την τιμή. Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή, χρησιμοποιήστε το OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού Ρύθμιση της γλώσσας 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Language (Γλώσσα). -19-

20 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε τις γλώσσες και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού. 2.7 Λήψη φωτογραφιών Λήψη της πρώτης σας φωτογραφίας 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να μετακινηθείτε στη μονάδα φωτογραφιών και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας φωτογραφίας. 2. Χρησιμοποιήστε την οθόνη LCD για να θέσετε σε πλαίσιο την εικόνα. 3. Πιέστε OK για να κάνετε λήψη μιας εικόνας. 4. Η εικόνα θα αποθηκευτεί αυτόματα με ένα μοναδικό όνομα αρχείου. 5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να απαλείψετε την εμφάνιση μέρους ή όλων των εικονιδίων στην οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί κατεύθυνσης για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες ενώ φωτογραφίζετε: Ψηφιακ ό ζουμ Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) έως ότου στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανιστεί η εικόνα με ζουμ και χρησιμοποιήστε το ξανά (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να προσαρμόσετε το ψηφιακό ζουμ. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η αναλογία ψηφιακού ζουμ. Τιμή έκθεσης Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ότου στο κέντρο της οθόνης εμφανιστεί η τιμή έκθεσης. ) έως -20-

21 Χρησιμοποιήστε το ξανά (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να προσαρμόσετε τις τιμές έκθεσης και η οθόνη θα εμφανίσει την τιμή έκθεσης 2.0~+2.0. Ρύθμιση χρονομέ τρου αυτοφω τογράφη σης Ρύθμιση φλας Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) έως ότου στο κέντρο της οθόνης εμφανιστεί η εικόνα αυτοφωτογράφησης και χρησιμοποιήστε το ξανά (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να προσαρμόσετε το χρονόμετρο αυτοφωτογράφησης. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τιμή του χρονομέτρου αυτοφωτογράφησης: Off (Απενεργοποιημένο), 5 seconds, 10 seconds, 30 seconds (δευτερόλεπτα). Πιέστε OK για να ξεκινήσει η αυτοφωτογράφηση μετά την επιλογή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του φλας Φυλλομέτρηση εικόνων 1. Πιέστε Browse (Φυλλομέτρηση) για να εισέλθετε στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής εικόνων και τα πιο πρόσφατα αρχεία θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την προηγούμενη/ επόμενη εικόνα. Πιέστε OK για μεγέθυνση (αναλογία μεγέθυνσης 1,0-8,0). Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για να σμικρύνετε τη μεγεθυσμένη εικόνα (αναλογία σμίκρυνσης ). Πιέστε το κουμπί φυλλομέτρησης για έξοδο κατά τη μεγέθυνση/ σμίκρυνση. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά ) για να αλλάξετε την αναλογία της εικόνας. Πιέστε το πάλι (κουμπί αριστερά ) για να εμφανιστεί η εικόνα με αναλογία 1:4 και πιέστε και πάλι (κουμπί αριστερά ) για να εμφανιστεί η εικόνα με αναλογία 1:9. Πιέστε OK ή το κουμπί Direction ( ) για να εμφανιστεί η εικόνα με αναλογία 1:1. 4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (πρώτα το κουμπί δεξιά και μετά το κουμπί δεξιά/ αριστερά ) για να επιλέξετε τη διαγραφή εικόνων ή όχι (επιλέξτε για διαγραφή, αλλά για μη διαγραφή) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. -21-

22 5. Πιέστε το κουμπί Direction ( ) και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μενού αρχικής ρύθμισης στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής. (1) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Delete (Διαγραφή) και μετά πιέστε OK για καταχώριση. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί δεξιά/ αριστερά ) για να επιλέξετε τη διαγραφή όλων ή όχι (επιλέξτε για διαγραφή, αλλά για μη διαγραφή) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. (2) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Protect (Προστασία). Χρησιμοποιήστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Protect One (Προστασία ενός), Protect All (Προστασία όλων) ή Cancel (Άκυρο) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. -22-

23 Εάν επιλέξετε προστασία όλων, όπως Εάν επιλέξετε ακύρωση, όπως φαίνεται επάνω, φαίνεται επάνω, χρησιμοποιήστε το χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε την ακύρωση ) για να επιλέξετε Lock All (Κλείδωμα κάθε προστασίας ή όχι. Πιέστε OK για όλων) ή όχι. Πιέστε OK για επιβεβαίωση. επιβεβαίωση. (3) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Slide show (Προβολή διαφανειών). Χρησιμοποιήστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε 1s, 3s ή 5s και πιέστε OK για αυτόματη προβολή των εικόνων: (4) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή DPOF. Χρησιμοποιήστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Setup One (Ρύθμιση ενός), Select All (Επιλογή όλων) ή Select Print Date (Επιλογή εκτύπωσης ημερομηνίας) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση: (5) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Direct Print (Απευθείας εκτύπωση). -23-

24 Χρησιμοποιήστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Direct Print One (Απευθείας εκτύπωση ενός), Direct Print all (Απευθείας εκτύπωση όλων) ή Print Date (Εκτύπωση ημερομηνίας) ή όχι και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση: Εάν επιλέξετε απευθείας Εκτύπωση ενός ή Εκτύπωση όλων των φωτογραφιών, εμφανίζεται η παραπάνω οθόνη. Εάν επιλέξετε Εκτύπωση ημερομηνίας, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε την εκτύπωση ή όχι της ημερομηνίας. Όταν η κάμερα είναι συνδεμένη στον εκτυπωτή, η συμβατότητα ή όχι του εκτυπωτή με την κάμερα εξαρτάται από τον τύπο του εκτυπωτή. (6) Πιέστε το κουμπί ENTER για επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής. 6. Πιέστε το κουμπί Browse για έξοδο από τον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής και επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία). Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένη εικόνα στη μνήμη της κάμερας ή την κάρτα μνήμης, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα No files (Δεν υπάρχουν αρχεία) κατά τη χρήση του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής. -24-

25 Πιθανός αριθμός λήψεων (ακίνητη εικόνα) Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τον αριθμό των λήψεων που μπορείτε να κάνετε κατά προσέγγιση με κάθε ρύθμιση, με βάση την εσωτερική μνήμη και την κάρτα μνήμης SD. Ανάλυση 4048X MP 2592X1944 5MP 2048X1536 3MP 1280X MP 800X600 SVGA Κάρτα Μνήμης SD Ποιότητα 32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB Λεπτομερής Κανονική Βασική Λεπτομερής Κανονική Βασική Λεπτομερής Κανονική Βασική Λεπτομερής Κανονική Βασική Λεπτομερής Κανονική Βασική * Τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν τα πρότυπα αποτελέσματα δοκιμών. Η πραγματική χωρητικότητα ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες και τις ρυθμίσεις λήψης. 2.8 Εγγραφή βίντεο Βίντεο 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να μετακινηθείτε στη μονάδα βίντεο και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας βίντεο. 2. Χρησιμοποιήστε την οθόνη LCD για να θέσετε σε πλαίσιο το βίντεό σας. 3. Πιέστε OK σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας και η κάμερα ξεκινάει την εγγραφή. 4. Πιέστε πάλι το κουμπί OK για διακοπή της εγγραφής. -25-

26 5. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα με ένα μοναδικό όνομα αρχείου. 6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να απαλείψετε την εμφάνιση μέρους ή όλων των εικονιδίων στην οθόνη. Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction για ρύθμιση της ψηφιακής εστίασης και της τιμής έκθεσης. Τα βήματα είναι ίδια με αυτά στη λειτουργία φωτογραφίας. Δυνατός χρόνος εγγραφής / δευτερόλεπτα (βίντεο-κλιπ) Διαμόρ φωση AVI MOV ASF Μέγεθ ος εικόνα ς 640 x x x x x x 240 Ποιότη τα 32 MB Λεπτομε ρής 55 sec. 64 Κανονική sec. 99 Βασική sec. Λεπτομε ρής 217 sec. 226 Κανονική sec. 406 Βασική sec. Λεπτομε ρής 52 sec. 64 Κανονική sec. 99 Βασική sec. Λεπτομε ρής 212 sec. 225 Κανονική sec. 328 Βασική Λεπτομε ρής sec. 55 sec. 63 Κανονική sec. 99 Βασική sec. Λεπτομε ρής 202 sec. 324 Κανονική sec. 300 Βασική sec. 64 MB 4min 11sec. 6min 6min 35sec. 13min 37sec. 18min 39sec. 23min 33sec. 3min 12sec. 3min 35sec. 6min 25sec. 11min 4sec. 19min 6sec. 26min 6sec. 3min 56sec. 4min 33sec. 5min 33sec. 12min 59sec. 19min 33sec. 33min 28sec. Χωρητικότητας κάρτας SD 128 MB 9min 10sec. 10min 51sec. 12min 10sec. 29min 59sec. 39min 37sec. 46min 22sec. 6min 34sec. 8min 26sec. 11min 13sec. 29min 15sec. 40min 29sec. 59min 26sec. 6min 49sec. 9min 7sec. 11min 6sec. 26min 11sec. 256 MB 17min 28sec. 20min 3sec. 25min 37sec. 512 MB 39min 47sec. 41min 12sec. 50min 16sec. 1GB 67min 80min 134min 2GB 117min 135min 235min 60min 127min 238min 397min 76min 140min 275min 499min 95min 172min 296min 594min 11min3 5sec. 15min 8sec. 23min 35sec. 48mi 14sec. 24min 17sec. 33min 28sec. 50min 16sec. 46min 42sec. 78min 106min 94min 149min 203min 98min 177min 356min 80min 150min 283min 509min 136min 238min 396min 772min 12min 40sec. 18min 33sec. 22min 2sec. 52min 21sec. 21min 44sec. 37min 48sec. 50min 16sec. 31min 88min 116 min 101min 169min 234min 105min 185min 355min 68min 120min 218min 349min 632min 95min 160min 277min 478min 898min * Τα δεδομένα δείχνουν τα πρότυπα αποτελέσματα δοκιμών. Η πραγματική χωρητικότητα ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες και τις ρυθμίσεις λήψης. -26-

27 2.8.2 Αναπαραγωγή Βίντεο ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι σε τρόπο λειτουργίας Video (Βίντεο). 2. Πιέστε Browse για να εισέλθετε στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής βίντεο και το πιο πρόσφατο αρχείο θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε το προηγούμενο/ επόμενο βίντεο-κλιπ και μετά πιέστε OK για αναπαραγωγή του βίντεο-κλιπ. 4. Για παύση της αναπαραγωγής βίντεο, πιέστε πάλι OK. 5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να ρυθμίσετε την ένταση. Πιέστε σύντομα το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε το προηγούμενο/ επόμενο βίντεο και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για γρήγορη προώθηση/ επαναφορά (2x, 4x, 8x). (Σημείωση: Η Γρήγορη προώθηση και η Γρήγορη επαναφορά υποστηρίζονται μόνο κατά την αναπαραγωγή αρχείων AVI. Η Γρήγορη προώθηση και η Γρήγορη επαναφορά δεν υποστηρίζονται κατά την αναπαραγωγή αρχείων ASF και MOV). 6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (πρώτα το κουμπί δεξιά και μετά το κουμπί δεξιά/ αριστερά ) για να επιλέξετε τη διαγραφή ταινιών ή όχι (επιλέξτε για διαγραφή, αλλά για μη διαγραφή) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 7. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μενού αρχικής ρύθμισης στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής. (1) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Delete (Διαγραφή) και μετά πιέστε OK για καταχώριση. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί δεξιά/ αριστερά ) για να επιλέξετε τη διαγραφή βίντεο ή όχι (επιλέξτε για διαγραφή, αλλά για μη διαγραφή) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. -27-

28 (2) Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Protect (Προστασία). Χρησιμοποιήστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Protect One (Προστασία ενός), Protect All (Προστασία όλων) ή Cancel (Άκυρο) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. Εάν επιλέξετε προστασία όλων, εμφανίζεται η παραπάνω οθόνη και μετά χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Lock All (Κλείδωμα όλων) ή όχι. Πιέστε OK για επιβεβαίωση. Εάν επιλέξετε ακύρωση, εμφανίζεται η παραπάνω εικόνα και χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε την ακύρωση κάθε προστασίας ή όχι. Πιέστε OK για επιβεβαίωση. (3) Πιέστε το κουμπί ENTER για επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής. -28-

29 8. Πιέστε το κουμπί Browse για έξοδο από τον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής και επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας Video (Βίντεο). ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένο βίντεο στη μνήμη της κάμερας ή την κάρτα μνήμης, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα No files (Δεν υπάρχουν αρχεία) κατά τη χρήση του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής. 2.9 Εγγραφή ήχου Ήχος 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να μετακινηθείτε στη μονάδα εγγραφής ήχου και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας εγγραφής ήχου. 2. Πιέστε OK για έναρξη εγγραφής. 3. Πιέστε πάλι OK για διακοπή της εγγραφής. 4. Η κάμερα θα αποθηκεύσει αυτόματα το αρχείο ήχου με το ενσωματωμένο όνομα αρχείου Αναπαραγωγή του αρχείου ήχου 1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι σε τρόπο λειτουργίας Sound recording (Εγγραφή ήχου). 2. Πιέστε το κουμπί Browse για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής εγγραφής. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την προηγούμενη/ επόμενη εγγραφή και μετά πιέστε OK για αναπαραγωγή της ηχογράφησης. -29-

30 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να ρυθμίσετε την ένταση και πιέστε πάλι OK για παύσης της αναπαραγωγής της ηχογράφησης. Πιέστε το κουμπί Browse για διακοπή της αναπαραγωγής των αρχείων εγγραφής. 4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (πρώτα το κουμπί δεξιά και μετά το κουμπί δεξιά/ αριστερά ) για να επιλέξετε τη διαγραφή αρχείων εγγραφής ή όχι (επιλέξτε για διαγραφή, αλλά για μη διαγραφή) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 5. Πιέστε το κουμπί Browse για έξοδο από τον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής και επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας Sound recording (Εγγραφή ήχου). Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένη εγγραφή στη μνήμη της κάμερας ή την κάρτα μνήμης, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα No files (Δεν υπάρχουν αρχεία) κατά τη χρήση του τρόπου λειτουργίας αναπαραγωγής Σύνδεση σε υπολογιστή Διαβάστε την ενότητα αυτή για να γνωρίσετε πώς να μεταφέρετε αρχεία σε έναν υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να συνδέσετε την ψηφιακή κάμερα στον υπολογιστή. -30-

31 Μαζική αποθήκευση ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ψηφιακή κάμερα διαθέτει λειτουργία μαζικής αποθήκευσης, η οποία είναι παρόμοια με αυτή της συσκευής ανάγνωσης καρτών. 1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε την ψηφιακή κάμερα στον υπολογιστή, όπως φαίνεται παραπάνω. 2. Όταν η ψηφιακή κάμερα συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, η ψηφιακή κάμερα θα εμφανίσει αυτόματα δύο αναδυόμενα παράθυρα τρόπων λειτουργίας Μαζικής αποθήκευσης και Κάμερας υπολογιστή για να επιλέξετε τη σύνδεση του υπολογιστή μέσω USB. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε το στοιχείο Mass Storage (Μαζική αποθήκευση) και πιέστε OK για αναπαραγωγή της ηχογράφησης. Η οθόνη απενεργοποιείται. 4. Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του συστήματος, το στοιχείο Μαζική αποθήκευση θα προστεθεί στο εικονίδιο My Computer (Ο υπολογιστής μου) του συστήματος. 5. Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη μαζική αποθήκευση που προστέθηκε και η οποία είναι η συσκευή ανάγνωσης καρτών SD που παρέχεται από την κάμερα. Υπάρχουν πέντε φάκελοι στη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης: DCIM/ 100FSCAM, MOVIE, MUSIC, PHOTO και DEMO. Ο φάκελος DCIM/ 100FSCAM χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων που δημιουργούνται κατά τη φωτογράφηση, τη λήψη βίντεο και την εγγραφή ήχου. Ο φάκελος MOVIE χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων ταινίας AVI και ASF που έχουν αποθηκευτεί εξωτερικά. Ο φάκελος MUSIC χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων μουσικής MP3 και WAV που έχουν αποθηκευτεί εξωτερικά. Ο φάκελος PHOTO χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων εικόνας JPEG που έχουν αποθηκευτεί εξωτερικά. Ο φάκελος DEMO χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων ταινίας AVI, ASF και MOV που έχουν αποθηκευτεί εξωτερικά Κάμερα Η/Υ Αυτή η ψηφιακή κάμερα μπορεί να λειτουργήσει ως κάμερα υπολογιστή ή ως δικτυακή κάμερα. 1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε την ψηφιακή κάμερα στον υπολογιστή, όπως φαίνεται παραπάνω. -31-

32 2. Όταν η ψηφιακή κάμερα συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, η ψηφιακή κάμερα θα εμφανίσει αυτόματα δύο αναδυόμενα παράθυρα τρόπων λειτουργίας Μαζικής αποθήκευσης και Κάμερας υπολογιστή για να επιλέξετε τη σύνδεση του υπολογιστή μέσω USB. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε το στοιχείο PC Camera (Κάμερα υπολογιστή) και πιέστε OK για επιβεβαίωση της ρύθμισης. Η κάμερα αρχίζει τη λήψη καρέ. 4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κάμερας υπολογιστή που παρέχεται από την κάμερα με το παρεχόμενο λογισμικό στο CD-ROM ή άλλο λογισμικό Σύνδεση σε τηλεόραση Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο AV για να συνδέσετε την κάμερα σε μια τηλεόραση, όπως φαίνεται. Τοποθετήστε τον κίτρινο σύνδεσμο του καλωδίου AV στη θύρα εισόδου της τηλεόρασης, του VCR ή της συσκευής αναπαραγωγής DVD. Τοποθετήστε το λευκό και τον κόκκινο σύνδεσμο του καλωδίου AV στη θύρα εισόδου της τηλεόρασης, του VCR ή της συσκευής αναπαραγωγής DVD. -32-

33 3. Χρήση της κάμερας Διαβάστε την ενότητα αυτή για να γνωρίσετε πώς να χρησιμοποιείτε την κάμερα. 3.1 Τρόπος λειτουργίας φωτογραφίας Χρησιμοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία) για να κάνετε λήψη εικόνων και να τις αποθηκεύσετε στην εσωτερική μνήμη ή σε μια κάρτα SD Εικονίδια Η παρακάτω οθόνη δείχνει τα εικονίδια του τρόπου λειτουργίας φωτογραφίας και τα σύμβολά τους. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για περιγραφή της λειτουργίας κάθε πλήκτρου. 1 Δείκτης τρόπου λειτουργίας φωτογραφίας 2 Εμφανίζει τον αριθμό των αποθηκευμένων εικόνων 3 Κατάσταση ψηφιακού ζουμ 4 Δείκτης κατάστασης μπαταρίας 5 Δείκτης τρόπου λειτουργίας φλας 6 Δείκτης μεγέθους εικόνας 7 Δείκτης ποιότητας εικόνας 8 Δείκτης ισορροπίας λευκού που υποδεικνύει τις ρυθμίσεις της ισορροπίας λευκού 9 Εμφανίζει την ημερομηνία λήψης των εικόνων 10 Εικονίδιο της ενσωματωμένης μνήμης ή κατάσταση αποθήκευσης της κάρτας SD/MMC. -33-

34 3.1.2 Ρύθμιση του φλας ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επισημάνετε την επιλογή του φλας και χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας φλας. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για περιγραφή της λειτουργίας κάθε πλήκτρου. Το φλας είναι απενεργοποιημένο Αυτόματο φλας, πυροδοτείται μόνο όταν χρειάζεται. Εξαναγκασμένο φλας, το φλας είναι πάντοτε ενεργοποιημένο Ρύθμιση του μεγέθους Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης για να προσαρμόσετε το μέγεθος του αρχείου. 1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Size (Μέγεθος). 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε 12M, 5M, 3M, 1.3M ή SVGA και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 3. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού Ποιότητα Η επιλογή Quality (Ποιότητα) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ποιότητα της λαμβανόμενης εικόνας. Μια εικόνα μεγάλου μεγέθους περιέχει περισσότερο περιεχόμενο. Συνεπώς, καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στη μνήμη. 1. Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Quality (Ποιότητα). -34-

35 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Fine (Λεπτομερής), Normal (Κανονική) ή Basic (Βασική) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού Ισορροπία λευκού Χρησιμοποιήστε την επιλογή ισορροπίας λευκού για να διορθώσετε το χρώμα για διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. 1. Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή White Balance(Ισορροπία λευκού). 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε Auto (Αυτόματη), Sunny (Ηλιοφάνεια), Cloudy (Συννεφιά), Tungsten (Φωτισμός βολφραμίου), Fluorescent (Φωτισμός φθορισμού) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού Εφέ χρώματος Η κάμερα μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη τυπικών έγχρωμων εικόνων, ασπρόμαυρων εικόνων ή εικόνων τόνου σέπια. 1. Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Color Effect (Εφέ χρώματος). -35-

36 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε την επιλογή Color Effect (Εφέ χρώματος) W/B (Ασπόμαυρο) ή Sepia (Σέπια). 4. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού Αποτύπωση ημερομηνίας Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εμφανίσετε/ αποκρύψετε την αποτύπωση ημερομηνίας κατά τη λήψη φωτογραφιών. 1. Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Date Stamp (Αποτύπωση ημερομηνίας). 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται η αποτύπωση ημερομηνίας. 4. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού. 3.2 Τρόπος λειτουργίας εγγραφής βίντεο Χρησιμοποιήστε αυτό τον τρόπο λειτουργίας για να κάνετε λήψη βίντεο-κλιπ και να τα αποθηκεύσετε στην εσωτερική μνήμη ή σε μια κάρτα SD Εικονίδια Χρησιμοποιήστε την εικόνα που ακολουθεί για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια και σύμβολα του τρόπου λειτουργίας Video (Βίντεο). -36-

37 Δείτε τον παρακάτω πίνακα για περιγραφή της λειτουργίας κάθε πλήκτρου. 1 Τρόπος λειτουργίας βίντεο 2 Χρονομέτρηση εγγραφής 3 Κατάσταση μπαταρίας 4 Κατάσταση ψηφιακού ζουμ 5 Εμφανίζει τον αριθμό των αποθηκευμένων βίντεο-κλιπ 6 Δείκτης μεγέθους εικόνας 7 Δείκτης ποιότητας εικόνας 8 Δείκτης ισορροπίας λευκού που υποδεικνύει τις ρυθμίσεις της ισορροπίας λευκού 9 Μορφότυπα αρχείων βίντεο 10 Εμφάνιση ημερομηνίας/ ώρας συστήματος Ρύθμιση του μεγέθους Λογότυπο της ενσωματωμένης μνήμης ή κατάσταση αποθήκευσης της κάρτας SD/SMM 1. Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης για να προσαρμόσετε το μορφότυπο του αρχείου. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Size (Μέγεθος). -37-

38 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε VGA ή QVGA και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού Ποιότητα Ανατρέξτε στην ενότητα Ποιότητα Ισορροπία Λευκού Ανατρέξτε στην ενότητα Ισορροπία λευκού Εφέ χρώματος Ανατρέξτε στην ενότητα Εφέ χρώματος Μορφότυπο αρχείου 1. Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας Photo (Φωτογραφία), πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για είσοδο στο μενού αρχικής ρύθμισης για να προσαρμόσετε το μορφότυπο του αρχείου. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή File Format (Μορφότυπο αρχείου). 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε AVI, ASF ή MOV και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε πάλι το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) για έξοδο από το μενού. 3.3 Τρόπος λειτουργίας εγγραφής ήχου Χρησιμοποιήστε το Sound Recording mode (Τρόπος λειτουργίας εγγραφής ήχου) για να κάνετε εγγραφή ήχων και να τους αποθηκεύσετε στην εσωτερική μνήμη ή την κάρτα SD Εικονίδια Χρησιμοποιήστε την εικόνα που ακολουθεί για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια και σύμβολα του τρόπου λειτουργίας Sound Recording (Εγγραφή ήχου). -38-

39 Δείτε τον παρακάτω πίνακα για περιγραφή της λειτουργίας κάθε πλήκτρου. 1 Εμφανίζει τον αριθμό των αποθηκευμένων αρχείων 2 Κατάσταση μπαταρίας 3 Εικονίδιο εγγραφής ήχου 4 Κατάσταση εγγραφής 5 Χρονομέτρηση εγγραφής 3.4 Τρόπος λειτουργίας αρχικής ρύθμισης Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας μπορείτε να ρυθμίσετε ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας περιέχει δύο σελίδες μενού. Αυτές είναι το μενού συστήματος 1/2 και το μενού συστήματος 2/2. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε αρχικά το σύστημα (όπως φαίνεται παρακάτω) και μετά πιέστε OK για είσοδο. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις πραγματοποιούνται σε τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας. -39-

40 3.4.2 Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου σήματος ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Beep (Ήχος σήματος). Εμφανίζεται η οθόνη όπως παρακάτω. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε ενεργοποίηση (On) ή απενεργοποίηση (Off) του ήχου σήματος και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού Ρύθμιση της γλώσσας Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της γλώσσας Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για να ορίσετε μια περίοδο αδράνειας, μετά το πέρας της οποίας η κάμερα θα απενεργοποιήσει την οθόνη LCD. 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Auto Display Off (Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης). Εμφανίζεται η οθόνη όπως παρακάτω. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε 30s (30 δευτερόλεπτα), 60s (60 δευτερόλεπτα), DEMO (Επίδειξη), OFF (Απενεργοποίηση) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. Εάν η επιλογή τεθεί σε -40-

41 DEMO, η κάμερα θα αναπαραγάγει αυτόματα τα αρχεία ταινίας και εικόνων που βρίσκονται στο φάκελο DEMO κατ επανάληψη μετά από 30 δευτερόλεπτα. Είναι κάτι ανάλογο με το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού. Σημείωση: Μετατρέψτε τα αρχεία ταινίας και εικόνων επίδειξης στο μορφότυπο που υποστηρίζεται από την κάμερα αυτή προτού τα αποθηκεύσετε στην κάμερα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5, Πώς να αναπαραγάγετε μια ταινία και να περιηγηθείτε στις εικόνες. Παρακαλούμε αποθηκεύστε τα αρχεία ταινίας και εικόνων που μετατράπηκαν στο φάκελο DEMO της κάμερας, διαφορετικά η κάμερα δεν μπορεί να εκτελέσει τη λειτουργία DEMO. Εάν διαγράψετε όλα τα αρχεία ταινίας και εικόνων από το φάκελο DEMO κάνοντας διαμόρφωση ή μέσω του υπολογιστή, η τρέχουσα επιλογή για τη λειτουργία της αυτόματης απενεργοποίησης οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα σε 30 δευτερόλεπτα Αυτόματη απενεργοποίηση Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για να ορίσετε μια περίοδο αδράνειας, μετά το πέρας της οποίας η κάμερα θα απενεργοποιηθεί μόνη της. 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Auto Power Off (Αυτόματη απενεργοποίηση). Εμφανίζεται η οθόνη όπως παρακάτω. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά και δεξιά ) για να επιλέξετε 1Min (1 λεπτό), 3Min (3 λεπτά) ή OFF (Απενεργοποίηση) και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού Διαμόρφωση Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να διαμορφώσετε τα τρέχοντα μέσα αποθήκευσης. Η λειτουργία αυτή θα διαγράψει όλα τα αρχεία στα μέσα αποθήκευσης. 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης. -41-

42 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή Format (Διαμόρφωση). Εμφανίζεται η οθόνη όπως παρακάτω. Πιέστε OK για είσοδο στην επιλογή. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε ή. 3. Πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού Πρότυπο τηλεόρασης Χρησιμοποιήστε την επιλογή της τηλεόρασης για να ρυθμίσετε το ισχύον τοπικό σύστημα τηλεόρασης. 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης. 2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί επάνω/ κάτω ) για να επιλέξετε την επιλογή TV Standard (Πρότυπο τηλεόρασης). Εμφανίζεται η οθόνη όπως παρακάτω. 3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να επιλέξετε NTSC/PAL και μετά πιέστε OK για επιβεβαίωση. 4. Πιέστε το κουμπί Direction (κουμπί ENTER ) ή το κουμπί Mode για έξοδο από το μενού Προεπιλογές Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές. 1. Θέστε την κάμερα σε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί Direction (κουμπί αριστερά/ δεξιά ) για να ρυθμίσετε το σύστημα και μετά πιέστε OK για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας αρχικής ρύθμισης. -42-

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

2. Λειτουργικά μέρη. 1 Κλείστρου

2. Λειτουργικά μέρη. 1 Κλείστρου ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ - Μην ανοίγετε την πόρτα των μπαταριών κάτω από το νερό. - Κλείστε την πόρτα της μπαταρίας σωστά για καλύτερη στεγανοποίηση. - Ξεπλύνετε με καθαρό νερό μετά τη χρήση και φυλάξτε το στεγνό για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση 1 1 Κουμπί οθόνης Κουμπί ενεργοποίησης / 2 απενεργοποίησης οθόνης υγρών Κουμπί λειτουργίας (DV / 3 DSC) 4 Κουμπί διαφράγματος 5 Άνω κουμπί 6 Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Μοντέλο: PBT2125 Οδηγίες χρήσης www.fandu.gr 1. Υποδοχή Micro SD 2. Υποδοχή SD 3. Pause/Play 6 1 3 2 7 4 8 5 10 11 15 12 13 14 9 4. Ένταση 5. Προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

DC-733i Συνοπτικός οδηγός

DC-733i Συνοπτικός οδηγός DC-7i Συνοπτικός οδηγός Μέρη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Λαμπάκι χρονομετρητή αυτόματης λήψης. Φλας. Μικρόφωνο 4. Φακός 5. Οθόνη LCD 6. Λαμπάκι λειτουργίας 7. Κουμπί Ζουμ Βλέπε επίσης: Μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Βίντεο ΚΩ : ΜΕΝΤΙΑ Προδιαγραφές Αισθητήρας εικόνας: Ανάλυση: 3.1 Mega CMOS Sensor Super: 2720 x 2040 (Hardware enhancement) Fine: 2048 x 1536 Normal: 1600 x 1200 Low: 1280 x 960 Βιντεοκλίπ: Fine:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: MP5638 / MP5648

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: MP5638 / MP5648 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: MP5638 / MP5648 Ανασκόπηση Χαρακτηριστικών Το προϊόν είναι ένα ρολόι χειρός τεχνολογίας Bluetooth, με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής...

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής... Περιεχόμενα Ξεκινώντας... 6 Αφαίρεση πίσω καλύμματος... 6 Τοποθέτηση καρτών SIM... 7 Φόρτιση της μπαταρίας... 9 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης... 10 Ενεργοποίηση της συσκευής... 10 Απενεργοποίηση της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Να µην εκτίθεται το Sweex Black Onyx MP4 Player σε υψηλές θερµοκρασίες. Μην τοποθετείται την συσκευή εκτεθειµένη σε έντονο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υψηλής θερµοκρασίας(π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Polaroid CUBE ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Κάμερα δράσης υψηλής ανάλυσης (HD)

Polaroid CUBE ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Κάμερα δράσης υψηλής ανάλυσης (HD) Polaroid CUBE ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Κάμερα δράσης υψηλής ανάλυσης (HD) Καλώς ορίσατε στον κόσμο της ψηφιακής κάμερας Polaroid Cube. Ας ξεκινήσουμε! Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενο συσκευασίας Εξοικειωθείτε με

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

QW8000 Windows Tablet PC

QW8000 Windows Tablet PC QW8000 Windows Tablet PC Γρήγορος V1.0 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2 CMe2+ Series II Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. CMe2+ Series II Web Camera...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MP023/MP024/MP025 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MP023/MP024/MP025 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024/MP025 Sweex Pretty Pink MP3 Player Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Pretty Pink MP3-player. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής MP3 μπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 Τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού ενδέχεται να διαφέρουν λίγο από την περιγραφή της συσκευής σας ανάλογα με την έκδοση λογισμικού και τον πάροχό σας. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα