ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29/1/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29/1/2013"

Transcript

1 ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29/1/2013 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ (Τ.Ε.Ι.. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Μέλος Ε.Ε.Τε.Μ. Στρατιωτικές υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πατρώνυµο: Νικόλαος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος Έτος γέννησης : 1974 Τόπος γεννήσεως : Κοζάνη Τόπος διαµονής : Κοζάνη ιεύθυνση : Ιωαννίνων 10, Κοζάνη Τ.Κ Τηλέφωνο : (κιν ) ΣΠΟΥ ΕΣ-ΠΤΥΧΙΑ Τεχνικό Λύκειο Σιάτιστας. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Εσωτερικών Εγκαταστάσεων. Βαθµός Πτυχίου: 18, /9/1998 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα υτ. Μακεδονίας (ΤΕΙ Κοζάνης) τµήµα Ορυχείων. Ειδικότητα Μηχανικού Ορυχείων. Βαθµός Πτυχίου: 6,3/10, µε ηµεροµηνία κτίσης 6/ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα υτ. Μακεδονίας (ΤΕΙ Κοζάνης) τµήµα Γεωτεχνολογιας και Περιβάλλοντος. Ειδικότητα Μηχανικού Γεωτεχνολογιας και Περιβάλλοντος. Βαθµός Πτυχίου: 6,4, µε ηµεροµηνία κτίσης 16/9/2002. Μεταπτυχιακό Νέες Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ιατµηµατικό πρόγραµµα µεταξύ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων τµήµα Χειµίας και του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης τµήµα Οχηµάτων (υπολείπεται µονό η παρουσίαση εργασίας) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γνώσεις Η/Υ: Λειτουργικά συστήµατα (DOS, WINDOWS). Προγράµµατα της MICROSOFT (Office Suite 97, 2007) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Παρακολούθηση σεµιναρίου στο Κ.Ε.Κ. ΙΝΕ-ΓΕΣΕΕ µε τίτλο << Προηγµένα Συστήµατα Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Παραγωγής Η/Υ στις Εφαρµογές του Μηχανικού>> συνολικής διάρκειας 400 ερών από 10/3/1999 ως 5/6/1999. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΑ Α. Πρακτική άσκηση διάρκειας 6 µηνών στο ορυχείο βορείου πεδίου της.ε.η. από τον Απρίλιο το 1996 ως τον Οκτώβριο του Β. Έντεκα (11) µηνών εργασία µε το πρόγραµµα STAGE 1 ως Μηχανικός Ορυχείων στο Τ.Ε.Ι. υτ. Μακεδονίας παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στο Τµήµα Γωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος απο15/11/1999ως 25/10/2000. Ως τεχνική υποστήριξη στο Τµήµα Γωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος από 2/5/2001 ως 30/9/2001,απο1/10/2002 ως 31/8/2002, απο1/9/2002 ως 31/8/2003 απο1/9/2003 ως

2 ,31/8/2004 απο1/9/2004 ως,31/12/2004,1/5/2005 ως 28/5/2005,1/5/2005 ως 31/12/2005 και ανάληψη υπηρεσίας ως µόνιµο Ε.Τ.Π. στο εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης στης 19/10/2005. Μέλος ερευνητικής οµάδας του προγράµµατος <<Αποτίµηση περιβάλλοντος µείζονος περιοχής Φλώρινας>>, Φορέας χρηµατοδότησης.ε.η., φορέας υλοποίησης Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας ( ). Μέλος ερευνητικής οµάδας του προγράµµατος <<Μελέτη χηµικής σύστασης αιωρούµενων σωµατιδίων για τον προσδιορισµό του ποσοστού συµµετοχής των πηγών εκποµπής τους στην ατµόσφαιρα του λεκανοπεδίου Εορδαίας>>, Φορέας χρηµατοδότησης..ε.η., φορέας υλοποίησης Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας. (10/ /2001). Μέλος ερευνητικής οµάδας στο ερευνητικό έργο (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ Α.Η.Σ. ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Μέλος ερευνητικής οµάδας του προγράµµατος <<Πιλοτικό Σύστηµα ιαχείρισης Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος της Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας.>> του Π.Ε.Π υτ. Μακεδονίας από 5/9/2002 ως31/7/2004. Μέλος ερευνητικής οµάδας του προγράµµατος <<Πιλοτικό Σύστηµα ιαχείρισης Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος της Περιφερείας υτ. Μακεδονίας>> περιλαµβάνει του Π.Ε.Π υτ. Μακεδονίας το οποίο (Οργάνωση πειραµατικού υλικού διεξαγωγή µετρήσεων)για την ολοκλήρωση του προγράµµατος έχουν υπογραφή 4 συµβάσεις από 5/9/2002ως 30/6/2003, 1/7/2003ως 30/9/2003,1/10/2003 ως 31/12/2003,1/1/2004ως 31/7/2004. Μέλος ερευνητικής οµάδας του προγράµµατος <<Μελέτη χαρακτηριστικών σωµατοδιακές ρύπανσης σε αστικές περιοχές κοντά στα λιγνιτωρυχεία και σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής διερεύνηση τοξικότητας και επιδράσεων των κατοίκων>> περιλαµβάνει, εγκατάσταση οργάνων βαθµονοµήσεις - συλλογή πρωτογενών δεδοµένων για το χρονικό διάστηµα «Μελέτη χαρακτηριστικών σωµατιδιακής ρύπανσης σε αστικές περιοχές κοντά σε λιγνιτορυχεία και σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής ιερεύνηση τοξικότητας και των επιδράεσεων της στην υγεία των κατοίκων», φορέας χρηµατοδότητσης ΕΠΕΑΕΚ/Αρχιµήδης «Μελέτη της προσρόφησης και µεταφοράς τοξικών ουσιών από αιωρούµενα σωµατίδια σε αστικές και µη αστικές περιοχές κοντά σε λιγνιτορυχεία και σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής», φορέας χρηµατοδότητσης ΕΠΕΑΕΚ/Αρχιµήδης ΙΙ, ( ). «Ανάπτυξη δυναµικού συστήµατος περιβαλλοντικής τηλεµατικής δια τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή Κοζάνης Πτολεµάιδας», φορέας χρηµατοδότησης ΠΕΠ υτ. Μακεδονίας , φορέας υλοποίησης ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας Μέλος ερευνητικής οµάδας του προγράµµατος «Αποτίµηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας στον Οικισµό Ακρινής του ήµου Ελλησπόντου Ν. Κοζάνης», φορέας χρηµατοδότησης ΕΗ, φορέας υλοποίσης ΚΤΕ υτ. Μακεδονίας. «Ατµοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του ήµου Κοζάνης ιερεύνηση της ανατοµίας του προβλήµατος», προυπολογισµός φορέας χρηµατοδότησης ήµος Κοζάνης, φορέας υλοποίσης Εργ. Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας, φορέας υλοποίσης, φορέας διαχείρισης ΚΤΕ υτ. Μακεδονίας. ( ) ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ : «Ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς των ορυχείων της ΛΚ Μ στις εκποµπές και συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων ΑΣ10 από τις σηµερινές και από τις προγραµµατιζόµενες δραστηριότητες στις πηγές και τους αποδέκτες», φορέας χρηµατοδότησης ιεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου υτικής Μακεδονίας, φορέας υλοποίσης Εργ. Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας, φορέας διαχείρισης ΚΤΕ υτ. Μακεδονίας. ( ). «Χηµική σύσταση διερεύνηση επικινδυνότητας αιωρουµένων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα επιλεγµένων περιοχών της Π.Ε. Κοζάνης», ( ). «ιασπορά ρύπων και επιβάρυνση των γύρω περιοχών από τη λειτουργία αποθέτη του Λιγνιτικού Κέντρου υτικής Μακεδονίας σε νέα προγραµµατοζόµενη θέση λειτουργίας» (2014).

3 «Ανάπτυξη και αξιολόγηση ατµοσφαιρικού υπολογιστικού προτύπου αστικού θόλου υψηλής ανάλυσης για ενεργειακές εφαρµογές σε δοµηµένες περιοχές» φορέας χρηµατοδότητσης ΕΣΠΑ / Αρχιµήδης ΙΙΙ, Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Στο Τµήµα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης πάνω στο µάθηµα Ατµοσφαιρική Ρύπανση Εργαστήριο ως Εργαστηριακός Συνεργάτης µε ελλιπή. Για τις περιόδους από 21/2/2002ως28/6/2002 µε 4 ώρες διδασκαλία ανά εβδοµάδα, 1/10/2002ως8/7/2003 µε 8 ώρες διδασκαλία ανά εβδοµάδα και 16/10/2003ως30/6/2004, 1/10/2004 ως5/7/2004, 3/10/2005 ως30/6/2005, 2/10/2006 ως26/2/2007, 12/3/2007 ως13/7/2007, 1/10/2007 ως 4/7/2008, µε 6 ώρες ανά σύµβαση και από 1/10/2008 ως 25/2/2009, 26/2/2009 ως 3/7/2009, 1/10/2009 ως 21/2/2010, 22/2/2010 ως 2/7/2010 µε 4 ώρες ανά σύµβαση και από 15/9/2013 ως σήµερα Εργαστηριακός Συνεργάτης µε πληροί 16 ώρες ανά εβδοµάδα στα εργαστήρια Φυσική και Περιβαλλοντικά Μοντέλα διασποράς ρύπων. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΣΥΝΕ ΡΙΑ Α. Πτυχιακή εργασία µε θέµα << Κοιτασµατολογική µελέτη υτικού Πεδίου>> (Μαυροπυγής ιαβολορέµατος), Με βαθµό πτυχιακής εργασίας 7 Β. Κοιτασµατολογία Μπετονίτη στην Ελλάδα (Στα πλαίσια του εργαστηρίου Σεµιναρίου) Α. Γ. Τριανταφύλλου, Η. Κύρος, Β. Ευαγγελόπουλος, Α. Ασβεστά, Χ. ιαµαντόπουλος, Χωροχρονική ανάλυση σωµατιδιακής ρύπανσης στη υτική Μακεδονία, 10ο ιεθνές Συνέδριο Ελληνική Γεωλογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη Απριλίου 2004, extended abstracts pg Α.Γ. Τριανταφύλλου, Β. Ευαγγελόπουλος, Η.Σ. Κύρος, Χ. ιαµαντόπουλος, Σχεδιασµός υναµικού Πληροφοριακού Συστήµατος στο ιαδίκτυο για την Ποιότητα του Αέρα στη υτική Μακεδονία. 7ο Πανελλήνιο ( ιεθνές) Συνέδριο Μετεωρολογίας - Κλιµατολογίας - Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Κύπρος 28-30/09/2004. Β. Ευαγγελόπουλος, Σ. Ζ.ωρας, Σ. Γκάρας, Χ. ιαµαντόπουλος, Α.Γ. Τριανταφύλλου, 2004, Μετρήσεις ποιότητας της ατµόσφαιρας στη. Μακεδονία. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη 9-12/12/2004, Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Σ. Γκάρας, Β. Ευαγγελόπουλος, Σ. Ζώρας, Χ. Ιαµαντόπουλος, Κ. Σαµαρά, Α.Γ. Τριανταφύλλου, 2004, Μελέτη χηµικής σύστασης αιωρουµένων σωµατιδίων στη υτική Μακεδονία». 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη 9-12/12/2004, Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Β. Ευαγγελόπουλος, Α.Γ. Τριανταφύλλου, Σ. Ζ.ωρας, Χ. Ιαµαντόπουλος, 2005, Μετρήσεις µε την τεχνική φασµατοσκοπίας διαφορικής απορρόφησης (DOAS) στην πόλη της Κοζάνης, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, Σεπτεµβρίου Σ. Γκάρας, Α.Γ. Τριανταφύλλου, Β. Ευαγγελόπουλος, Σ. Ζώρας, Χ. ιαµαντόπουλος, Κ. Σαµαρά, 2005, Μέτρηση αιωρουµένων σωµατιδίων και προσδιορισµός προσροφηµένων πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων σε αστικές περιοχές της. Μακεδονίας, 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 8-12 Οκτωβρίου S. Zoras, A.G. Triantafyllou, S. Garas, V. Evagelopoulos C. Diamandopoulos, 2005, Air quality measurements and modeling in West Macedonia region, 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Thessaloniki 8t - 12 October A.G. Triantafyllou, Garas S., Evagelopoulos V., Zoras S., Diamantopoulos C., 2006, Specific Pollutants Concentrations and elemental analysis of airborne particles in a school building, Protection and Restoration of the Environment VIII, 3-7 July 2006, Chania Greece. A.Γ. Τριανταφύλλου, Σ. Γκάρας, Ε. Ευαγγελόπουλος, Σ. Ζώρας, Χ. ιαµαντόπουλος, Ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο σχολικών κτιρίων 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦ, 30/31-1/2/ Απριλίου 2006, πρακτικά Συνεδρίου. Ευαγγελόπουλος Β., ιαµαντόπουλος Χ., Ζώρας Σ., Τριανταφύλλου Α.Γ., Ασβεστά Α., Κασσωµένος Π, Σκόρδας Ι., 2008, «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΚΑΙ ΑΣ2.5 ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ» Πρακτικά ΙΧ ιεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Μαίου 2008, σελ Triantafyllou A.G., Krestou A, Garas S, Diamantopoulos Ch., Skordas J., «PM 2.5 and PM 10 concentrations and health impact in West Macedonia GREECE», International Workshop on

4 RISK ASSESSMENT AND HUMAN EXPOSURE TO HAZARDOUS MATERIALS, organized by School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, GREECE, Thessalοniki, October G. Triandafylou, V. Evagelopoulos, C. Diamantopoulos, K. Vosniakos, Five years PM10 concetaition inurdan area in Greece 5 th International Conference of Blkan Environmental (B.E.N.A.) 7-10 November 2002, Belgrade/YUGOSLAVIA. Τελική εκθεση ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ) Α. Τριανταφυλλου, Α. Παυλίδης, Α. Πάτρα, Χ. ιαµαντόπουλος, Κ. Βοσνιάκος Ν. Βόλης. Ερευνητικό έργο ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ Α.Η.Σ. ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 25/12/2001 Επιστηµονικός Υπευθηνος : Καθηγητης Α. Γ. Τριανταφυλλου Επιστηµονικοί συνεργάτες: Βατάλης Κωστας, Ζουµπουρτικουδης Ιωάννης, Ευαγγελόπουλος Βασίλης ιαµαντόπουλος Χρήστος, Ιωαννήδης Νικος. Global NEST Journal TRANSFAR OF COPYRIGHT AGREEMENT DOAS measurements above an urban street canyon in a medium sized city Triantafyllou A.G., Zoras S., Evagelopoulos V., Garas S., Diamantopoulos C. PM 2.5 AND PM 10 CONCENTRATIONS AND HEALTH IMPACT IN WEST MACEDONIA, GREECE Athanasios G. Triantafyllou*, Athina Krestou, Stelios Garas, Christos Diamantopoulos, Ioannis Skordas Laboratory of Air Pollution and Environmental Physics Technological Education Institute (TEI) of West Macedonia KOZANI, GREECE A STUDY OF THE GEOGENIC AND ANTHROPOGENIC EMISSION SOURCES CONTRIBUTION TO THE PM10 AND PM2.5 ELEMENTAL COMPOSITION IN KOZANI Garas S., Krestou A., Diamantopoulos C., Skordas J., Triantafyllou A. Technological Education Institution (TEI) of West Macedonia, Department of Geotechnology and Environment, Laboratory of Atmospheric pollution and Environmental Physics, Koila 50100, Kozani X. ιαµαντόπουλος, Σ. Γκάρας, Ι. Σκόρδας, Α. Τριανταφύλλου, Φ. Βοσνιάκος, Ν. Ζουµάκης, 2011, «Συγκεντρώσεις ΑΣ10 στις δυο µεγαλύτερες πόλεις της υτικής Μακεδονίας», 4o Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 Α. Γ. Τριανταφύλλου, Ι. Σκόρδας, Χ. ιαµαντόπουλος, E. Τοπάλης, 2011, «Το νέο δυναµικό πληροφοριακό σύστηµα ποιότητας της ατµόσφαιρας «ΕΑΡ» και η εφαρµογή του στη υτική Μακεδονία, 4o Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 Kρέστου Α, Τριανταφύλλου Α, Γκάρας Σ., ιαµαντόπουλος Χ, Παυλουδάκης Φ, 2011, «Πρώτα αποτελέσµατα από τον πειραµατικό προσδιορισµό χαρακτηριστικών παραµέτρων διάχυτων πηγών εκποµπής ΑΣ» 4o Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 A.G. Triantafyllou, S. Skordas, Ch.Diamantopoulos, V. Mattheos, 2011, EAP/WMAQIS: THE NEW DYNAMIC ATMOSPHERIC QUALITY INFORMATION SYSTEM AND ITS APPLICATION IN WESTERN MACEDONIA, HELLAS, 16th International Symposium On Environmental pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina, Greece, organized by MESAEP. A.G. Triantafyllou, S. Garas, Ch. Diamantopoulos, A. Iordanidis, Α. Asvesta, Α. Krestou, D. Proiou, 2011, PM10 CONCENTRATIONS, MORPHOLOGY, MINERALOGY AND CHEMICAL CHARACTERISTICS IN ΑN URBAN AND NEARBY INDUSTRIAL LOCATION IN GREECE, 16th International Symposium On Environmental pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina, Greece, organized by MESAEP Triantafyllou A.G., Krestou A., S. Garas, V. Mathaios, Ch Diamantopoulos, J. Skordas, 2012, PM10 CONCENTRATIONS AND SOME FIRST RESULTS OF SOURCE ATTRIBUTION IN URBAN AND INDUSTRIAL AREA IN GREECE, Protection and Restoration of the Environment XI, Intr. Conference, Procds. pp , ISBN

5 Stelios Garas, Athanassios G Triantafyllou, Christos Diamantopoulos, Κrestou Athina, Vassilis Matthaios, Vassilis Tsekouras, 2013, «ΑΜΒΙΕΝΤ CONCENTRATION AND CHEMICAL FEATURES OF PMX DUE TO THE EMISSIONS OF THE CONSUME BY THE CENTRAL HEATING BIOMASS», 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, September 28 - October 1, 2013, Istanbul Turkey Krestou A, Triantafyllou A., Garas S, Tekouras V., Diamantopoulos Ch., 2013, Design, construction and testing of a laboratory chamber for dust generation and sampling Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology 5-7 September 2013, Athens, Greece, ISBN ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιπλώµατα οδήγησης Β Γ Ε. Συστατικές επιστολές, αποδεικτικά στοιχεία και περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επιδοθούν µετά από δική σας απαίτηση.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ηµεροµηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ημερομηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ X. ιαµαντόπουλος 1, Σ. Γκάρας 1, Ι. Σκόρδας 1, Α. Τριανταφύλλου 1, Φ. Βοσνιάκος 2, Ν. Ζουµάκης 2 (1) Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Α.Ρ.- ΠΕ.ΦΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://airlab.edu.gr

Ε.Α.Ρ.- ΠΕ.ΦΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://airlab.edu.gr Ε.Α.Ρ.- ΠΕ.ΦΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://airlab.edu.gr ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Δίκτυο Ελέγχου της Ποιότητας του Αέρα Αξιολόγηση συγκεντρώσεων Αιωρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

AΣ10 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AΣ10 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AΣ10 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α. Γ. Τριανταφύλλου 1, Σ. Γκάρας 1, Χ. ιαµαντόπουλος 1, A. Ιορδανίδης 2, Α. Ασβεστά 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Τσικριτζής Λάζαρος. Α. Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα. Επαγγελµατική Εµπειρία

Βιογραφικό. Τσικριτζής Λάζαρος. Α. Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα. Επαγγελµατική Εµπειρία Βιογραφικό σηµείωµα Τσικριτζής Λάζαρος Α. Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα ιεύθυνση Τσικριτζής, Λάζαρος Αυλιώτη 37, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη Τηλέφωνο 24610 40161 / 148 Κινητό τηλέφωνο: 6940848352 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ «ΕΑΡ» ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ «ΕΑΡ» ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ «ΕΑΡ» ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Α. Γ. Τριανταφύλλου 1, Ι. Σκόρδας 1, Χ. ιαµαντόπουλος 1, E. Τοπάλης 2 (1) Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. : Αργυρώ Ασβεστά. : Εμμανουήλ. : Κοζάνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. : Αργυρώ Ασβεστά. : Εμμανουήλ. : Κοζάνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : Αργυρώ Ασβεστά : Εμμανουήλ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 7 Αυγούστου 1964 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Κοζάνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμη ΤΕΚΝΑ: Δύο (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρ Αναστασία Πασχαλίδου

ρ Αναστασία Πασχαλίδου ρ Αναστασία Πασχαλίδου ιεύθυνση: Ζαλόγγου 19, 69100, Κομοτηνή, Ελλάς Τηλέφωνο: +30-6974077481 E-mail: paschal@env.duth.gr apaschal@cc.uoi.gr Προσωπικά Στοιχεία Ακαδημαϊκά Προσόντα Τόπος Γέννησης: Ξάνθη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14 17 Μαρτίου 2008 Συνεδριακό Κέντρο «Νίκος Γερμανός» Περίπτερο 8 - Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης - HELEXPO Διοργάνωση Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Λευκωσία 28-30 Σεπτεμβρίου, 2004.

7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Λευκωσία 28-30 Σεπτεμβρίου, 2004. 7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Λευκωσία 28-30 Σεπτεμβρίου, 2004. 7 TH PANHELLENIC (INTERNATIONAL) CONFERENCE OF METEOROLOGY, CLIMATOLOGY AND ATMOSPHERIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Επικοινωνία Τηλέφωνο: +30-24610-68298 Fax: +30-24610-39682 Email: aiordanidis@yahoo.co.uk και

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate)

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate) Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ. Σελίδα 1/12 - Βιογραφικό σημείωμα Αναστάσιου Καπαγιαννίδη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ. Σελίδα 1/12 - Βιογραφικό σημείωμα Αναστάσιου Καπαγιαννίδη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αναστάσιος Καπαγιαννίδης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 / 7 / 1981 Τόπος γέννησης : Θεσσαλονίκη Ειδικότητα : Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ph.D. (κάτοχος µελετητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΗΜΤΣΑ 47, ΚΟΖΑΝΗ 50100, /ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Επικοινωνία τηλ. 24610/68034 (εσ. 1034) κιν.6944836841 E-Mail : tsanaktsidis@kozani.teikoz.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Ενεργειακός Τομέας, Τμήμα Μηχανολόγων, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, MAΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Π. Κασσωμένου, 1 Βιογραφικό Σημείωμα Π. Κασσωμένου, 2 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο : Κασσωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ K. ΚΟΣΜΙ ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ, M.Sc, Ph.D. Ξάνθη. Αγγλικά (άριστα), Γαλλικά (µέτρια)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ K. ΚΟΣΜΙ ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ, M.Sc, Ph.D. Ξάνθη. Αγγλικά (άριστα), Γαλλικά (µέτρια) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ K. ΚΟΣΜΙ ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ, M.Sc, Ph.D. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μητροπόλεως 63, 54623, Θεσσαλονίκη. Τηλ: (231)0274566, Φαξ: (231)0253819 ΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστηµίου: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Γ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιδιότητα: Διδάκτορας Φυσικός -Μετεωρολόγος Επάγγελμα / Θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος Μετεωρολογίας, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176 Οικίας: Π.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176 Οικίας: Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΑΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176

Διαβάστε περισσότερα