geometricorum et stereometricorum reliquiae.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "geometricorum et stereometricorum reliquiae."

Transcript

1 Vcriag der Weidtnannsclien Buchhandluug in Berlin. Pappi Alexandrini C O L L E C T I O N I S (liiae supersunt t libris manu scriptis edidit latina in te rp re ta tio n e et com m en ta riis instruxit Fridericiis Hnlfscli. Y oluuien 1. insunt librorum JI III IV V reliquiae. X X I V u. 1Ϊ2 S.) gr. S. geh. ISTO. 1.5.//. YolliniCII II. Insunt librorum VI ct ΛΊΙ reliquiae. (V III u. S ; gr. S. geh. IS77. 20,U. Hcronis Alexandrini geometricorum et stereometricorum reliquiae. Accedunt Didynii Alexandrini mensurae niarnioruni ct anonynii variae collectiones ex Herone Euclide Gemino Proclo Anatolio aliisque. K libris inaiui si rij)tis edidit Fridericus Hultsch. X X IV u. 333 S.} gr. «. geh. IStil. S.//.

2 Yerlag der Weidmannschen Bnchhandlang in Borlin. Griechische und romische M E T R O L O G I E. Von Friedrich Hultsch. (XI u. 327 S.) 8. geh Jt 40 P O L Y B I I historiae. Edidit Fridericus Hultsch. Y olnm en I : Lib. I lll. (318 S.) 8. geh JK. Volumen Iit L ib: IV. V. Reliquiae V I VIII. (IV u. pag ) 8. geh a. Volumen III: Keliquiae lib. IX X IX. (IV u. pag. 6 C» - l ( m. ) 8. geh u5t. Volumen IV: Keliqniae lib. XX X X X IV. Indices, (pag u. 86 S.). 8. geh // 50

3 PAPPI ALEXANDRINI COLLECTIO. VOLUMEN III.

4 PAPPI ALEXANDEINI COLLECTIONIS QUAE SUPERSUNT E LIBBIS MANU SCBIP1 IS EDIDIT LATINA INTERPRETATIONE ET COMMENTARIIS INSTRUXIT F R ID E R IC U S H U LTSC H. Y O L U W N I S III JrO M U S I. INSUNT LIBr T m II RELIQUIAE SUPPLEMENTA IN PAPPI COLLECTIONEM. BEROLINI APUD WEIDMANNOS MDCCCLXXVIII.

5 Hoc tomo continentnr 1 'r a e fa lio...p. V I XXII Libri VJll reliquiae el excerpta ex lieroiiis meclianicik p. lo ii 1135 SUPPLEMENTA I. Anonynii coinmeniarius de figuris planis isoperim c l r i s... p. H 3S <165 II. jch olia in P a p p u m... p. (166 M8S l!i. Zenodori commentarius de liguris isom eiris cum Pappi libro V c o lla t u s...p IV. Com menlariorum in Pappi collection em appendix p. i U i 1276 V. Supplementum variae scripturae e cod ice A'aticano e n o l a l a e...p VI. C o r r ig e n d a...p. <

6 PRAEFATIO. Quoniuin in rebus malfieiiiaticis quaccunquc sciiicl rcctc invcnia et idoneis argumentis illustrata sunt ad omnium sacculorum valent posteritatem, non est quod miremur Graecos olim viros matliematicos, cum plurimorum superiorum scriptorum theoremata passim citarent eaque omnia, sive vetustiora sive recentiora, pariter vera esse cognovissent, temporum, quibus singuli auctores vixissent, minus curasse rationem ac seriem. Itaque praeter celeberrimos quosf ue scriptores mathematicos, quorum memoriam nulla potuit obscurarc incuria, nonnulli inveniuntur ipsi quoque conspicui, qui qua aetate floruerint minime constet; quin etiam, si forte quorundam aetatem, velut Autolyci, compertam habemus, tamen scripta eorum quae hodiequc exstant quo tempore in hanc recentiorem, ut videtur, formam rcdacta sint, iteratis curis et difficultatibus anquirimus. Item Fappi hanc collectionem pertractantibus nulla omnino mentio occurrit de aetate auctorum quorum libris usus est, nulla temporis, quo ipse scripserit, significatio. Ergo si nihil praeterea traditum esset, hoc unum cognitum haberemus, Claudio Ptolemaeo, quem plurimis locis et cum veneratione quadam Pappus laudat, hunc ipsum posteriorem fuisse. Sed eundem Suidas Theoni Alexandrino, qui anno 372 prolegomena in Ptolemaei canonem regum edidit') ac postea etiam sub Theodosio principe (a ) floruit, aequa- I) El im ae annum ct aeialcm Pappi sul>liiilcr ilcfinivii llcrm annus Usencr Musei Rhenani voi. X XVH l p. 403 sq.

7 ΡΚΛΕΚΛΤΙΟ. VII Icin fuisse scribit. At vci-o, si res ita se haberet, mirum quiddam ct inauditum nobis crcdendum esset, utrum( ue horum scriptorum iisdem temporibus, eadem ratione atque etiam eodem paene elocutionis genere commentarios in Ptolemaei libros composuisse ncque tamen alterum usquam alterius nomen aut ut amici el socii aut, quod fere probabilius videatur, ut adversarii commemoravisse*). Quam quaestionem dissolvere nunc intempestivum est; verum si quando Pappi in Ptolemaeum scholia, de quibus paulo post paucis disseremus, in lucem prodierint, manifestum fore putamus omniumquc consensu comprobatum, non Theoni aequalem, sed ante Theonem Pappum vixisse. Sed in praesentia satis est a c- «uiescere in illa scholiastae cuiusdam auctoritate, quam Usenerus in medium attulit: sub Diocletiano imperatore (a ) Pappum libris scribendis occupatum fuisse. Quibus in libris haec quae summo splendore enitet c o l l e c t i o suo titulo citatur ab ipso Pappo libro 111 p. 30, 21 ; ^i' τψ τςίτφ τούτψ της ανναγωγης β ιβ λ ίφ, itemque a recentiore illo scriptore, qui sub finem libri tertii {p. 1 6 i, i) "Αλλως το δί'/.ατον h τψ τςίτψ τ ΐβ το υ Π άπττον ονναγωγης cet. adiun.vit; item etiam scholiasta Vaticanus, cuius manum nota A* in hac editione significavimus, in subscriptionibus librorum IV, V, VI, VII (p extr.), ct in titulis librorum V, VII, VllI ipsa forma συναγωγή utitur. 2) Eandem suspicioncin auigit.maurilius Cantor in annalibus suis matiienialicis cl physicis, Historisch-lilerarische Ablheilung, vol. X.\l p. 72: es halle fiir uns auch fruher immer eine au/fallende Erscheinunt/ gebildet, dass sw ei Gelehrle tvie Pappus und Theon, die beide an deinselben Siize malhemalischer Wissenschaft in Jlexandrien schuwildende ThUligieit enlfaltelen, ein Jeder fur sich einen Commentar zu einem und demsewen W erk e, ndmlich zu dem AlmagesI. geschrieben haben sollen, wuhrend ihre Lebenszeit die gleiche war. Das liesse sich hdchslens dann denken, tcenn Pappus und Theon G egner, mindeslens Nebenbuhler u-aren, deren einer den anderen zu bekiimpfen sich bestrehte; aber von einem solchen Gegensatze isi nirgends die Rede.

8 V III PRAHFATIO. Krgo librarius A'^, qui luulla alia rectissime supplevit, taiikmi in libri III inscriptione erravit, quod pluralem ανναγωγώρ praetulit, quam formam vel simplicem vel auctam in μ α 9 η - ματι/.αι α νναγω γαί recentiores deinceps codices passim repetiverunt. Integrum olim Pappi opus multifariam mutilatum esso satis ex hac editione perspicitur; at certi sunt et singulorum librorum numeri et fere eorum argumenta. Primi libri nullae exstant reliquiae, exceperitne octavum nonus etiam, anquirere non esi alienum, neque id tamen mihi probabile videtur. Pappi collectionem praeter illum ( uem dixi appendicis libri tertii scriptorem nem o, quod sciam, veterum citat; sed eiusdem operis librum octavum significare videtur Eutocius ia Archimedem p. 139 s(j. ed. Torcll., cum problema illud, < uod in nostra editione 111 p et VIII propos. I! legitur, praemisso titulo ώ ς Π ά η η ο ς iv μηχανιχαίς ύ α α γ ω - γα ις suis commentariis inseruit; ac sine dubio ctiain Tzetzes chiliad. II, 150 sqq. vel ipsam libri octavi praefationem vel excerpta ex eadem respexit: μ ίμ ν ψ τα ι πολλοί του Ά ςχιμ η δους ΆνΟ^έμιος μέν η ρ ώ τίοτον ό π οζα δοξογράφ ος, "Η ρων ν.αΐ Φίλων Π ό ίΐη ο ς τ «y.ai η ά ς μτ^χανογςαίρος, 'Εξ ών7ΐερ ανεγνωχειμεν /.ατοπτριγ.ας έξάψ ΐΐς Κ α ί π ά σαν αλ.λ.ην μάοησιν τω ν μηγανι/χοτάτων Βαρνολ/.ον πνενματι/.ψ τά ς νδροο/.θ7ΐΐας τε. Alios Pappi libros enumerat Suidas hosce: χωρογραφία ηΐ/.ονμενι/.ή, εις τά τίσσαρα^ βιβ λία τί^ς Π τολεμ αίου μαζί Scriptura τκ ιία σ α ρ η primos qualluor Ptolemaei operis libros significare videtur. ΛΙ vero nosira aelalc cliam commentarii in quintum el sextum cxsiant; ergo τία σ η ρ η, i. e. J, ex Ι Γ, qui est plenus librorum α υ ν τύ ξ ιω ς num erus, corruptum esse videtur. Pro singulari υ π ό μ νη μ α, qui paulo post apud Suidam legitur, apparet ντιομ νή μ α ια aptius fuisse, quoniam de pluribus com m entariis agitur, quorum unus- < uisque singillatim υπ όμνημα a Theone quidem appellatus est (nam ipse Pappus αχόλιον dixit, ut siatim videbim us).

9 ΡΚΑΕΚΛΤΙΟ. IX vtiajjg σνντά ξΐω ς υπ όμνημα, ιιοτα μ ονς τ ο ν ς iv ^ φ ν ΐ], ονειρο/,ριτι/.ά. Praetereti Proclus in commentariis in primum Euclidis elementorum librum tribus locis (p. 189, , 23; 197, 6 198, 2 ; 249, , 12 ed. Fricdiein.) Pappum tamquam intcφret6m et censorem τ ο ν ατοιχειω τον laudat, et similiter Eutocius in Archimedis librum I de sphaera et cyl. p. 9 0; ύ 'ς ψ α ι y.ai Π άπ πψ etg το υπόμνημα τω ν ατοιχείων. Ac postea etiam novis demonstrationum conatibus Euclidem illustrasse dicuntur oi τεερί "Η ρωνα /.ai Π ό π - τϊον {Proci. I. c. p. 429, 9 15). Commentarios in Ptolemaei constructionem praeter Sui-, dam etiam Eutocius commemorat in Archimedis librum do circuli dimensione p : υπ ω ς δέ δει σύνεγγυς την δυναμένην πλευράν τον do&evca α ριθμόν ενρεϊν εΐρηται μέν "Ηρωνι εν το ις μετρι/.οίς, εΐρψ α ι δέ Π ά π π φ ν.αΐ Θέωνι y.ai ετεροις ηλείυαιν έξηγηνμένοις την μεγΰλην σύνταξιν το ν Κλανδίου Π τολεμαίου. Idem in Archimedis de sphaera el cyl. librum II p. 160, ubi de proportionibus com])ositis agit, Pappum ac Theonem una citat his verbis: e/rtt δέ το ).εγόμενον α διορ9 ώ τω ς y.ai ο ίχ ούτω ς ω στε την έννοιαν αναπληρώσαι λ.ελεκται, ώ ς εστιν είρεϊν ίντνγχά νοννα ς Π άππψ τε y.ai Θέωνι y.ai ^Ίρ/.αδίψ έν π ολ Ιόϊς αυντάγμασιν ovy. άποδείλτι/.ως (vulgo άηοδει/.τε/.ώς] άλλ έ/ταγωγη το λεγόμενον η α ρια τά σιν (vulgo παριστώ αιν). Alium qucndam commentarium a se scriptum ipse Pappus altert collectionis libro IV p. 2 46, I : y.ai ημείς έν τω εις τ ο ανάλημμα J ιo δ ώ ρ o v, ΐρΐ"/.α τεμειν τ ί ν γωνίαν βονλόμενοι, χεχρήμε9α Tij προειρημένη γραμμή (scilicol lino.» conchoide Nicomedea). De eodem, ut videtur, Diodoro Achilles Tatius in Arati phaenomena, cuius commentarii epitome e.xslat in Hipparchi in Arati et Eudoxi phnenoinena libris III editis Florentiae a. 1567, p. 82 haec scribit: Ίηίδωρος ο ψ ιλόαοί[ός ί/ηαι Jtόδω ρo^ το ν '/?.εξανδρέα μαοημα-

10 X Ι»ΗΛΚΚΛΊΊΟ. τ ι /.bi τούτψ dtarf igtiv ειττεϊν την μα9ηματι/.ην τη ς (ρνσιο- Ι ο γ ίυ ς, ίίτι ή μέν μα&ηματι/.η τά ΐηιρίπόμενα τη ovaitf ζη τεϊ, ιιΰί^εν και η ώ ς ίν.).είψεις γίνο ντα ι, ή δε ψ να ιοΐο- γία ηερι τή ς ο ν σ ία ς, τ ις ηλίου ιρναις, π ότερον μ νόρος εστι -/.ατά Α να ξα γόρα ν η η ν ρ -/.ατά τους ατωι/.ονς η y.ara ΐ4ριοτοτέλην ηέμιιτη ουσία μηδενι τω ν τεσσάρω ν στοιχείω ν ειτι/.οινωνυυσα, αγέννητος τε ν.αι αφο αρτος γ.αι ά μ ετόβ ο- ).ος διαψ ερονσας γονν τα ΰ τα ς εν τα ις ζψ ή σεσιν ε ιη η ε- ιιλέχ^αι την ετεραν δεομενην τής ετέρας. Accedit Marinus in cornnieniario in Euclidis data (Procli in Euclid. clcni. edit. Hasil. a p. 113; Euclid. data ed. Claud. Ilardy, Paris, a. 1625, p. 2 ): τό δεδόμενον (scii. υπέ?.αβον] oi μέν τε - ταγμένον... ο\ δέ γνώ ριμ ον, ώ ς Δ ιόδω ρ ος- οντος*} γαρ ιά ς ενί}είας^) y.ai τά ς γω νία ς δεδόσί^αι λέγει y.ai η ΰ ν το εις γνώ σίν τινα έλοόν^}, y.ai ει μη ρητην ει'η. fuisse ntathcmalicuin qucndani Diodorum testantur; Hi igitur Pappus insuper ανάλημμα, titulum libri a Diodoro scripti, aitcrt. Quod tamen addit se in coinmcntario suo suscepisse angidum tripertito secare, liinc de ipso argumento quod Diodorus tractaverit vix certius quidquam licct suspicari. At vero audiamus Vitruvium et Ptolemaeum de analemmatis forma at- que usu auctores gravissimos. Ille enim de architectura libro IX (cap. i], postquam de diversis magnitudinibus umbrae gnomonis acquinoctialis iuxta diversos urbium situs egit ea- que dc causa descriptiones horologiorum solarium locorum mutationibus longe distare demonstravit, umbrarum, inquit, aequinoclialium maijniludinibus designantur analemmalorum form ae, e quibus perficiuntur ad rationem locorum ei umbrae gnomonum horarum descriptiones, ανάλημμα est ratio conquisita solis cursu et umbrae crescentis ad brumam observatione [inventa], e qua per rationes architectonicas (i. e. geoο ντο ς Basii., οντω Ilardy..5) iv S f/ης H ardy, αχτίνας Basii. 6) γνω α ΐν u r a tkoor Ilardy, γνώ σιι αγα γόν τιια llasil.

11 ΗΚΛΚΚΛΤίυ. X I inetiicas) circinique descripliones ei>l inieiiliis eijer.lut in mundo. CL-iudii Pioleiiiaei liber de analomnialc non innotuit adhuc nisi Latino sermone a Frcderico Conimandino instauratus et coniinentariis illustratus, Romae MDLXII. Qui interpres diligentissimus ex Ptolemaei verbis lianc eius instrumenti de quo agitur definitionem concinnavit fol. 2 ; anidemmu appellarunt caelestis sphaerae speciem et formam quandam in plano descriptam, communem videlicet scctionem meridiani et aliorum cimilorum, adiunctis parallelorum semicirculis, e x qua dierum quantitates umbrarumque gnomonis rationes et alia quaecunque ad horologiorum descriptionem necessaria sunt facile deprehenduntur. Sequitur fol. SS** 36* accuratior eius tabulae descriptio ex Graecis Ptolemaei in Latinum sermonem conversa, et fol. 36 ac i8 sqq. Commandini de eodem argumento uberior commentarius. Ne mulla, cum verbum άΐ'«- Ιαμ βάν$ιν, cuius usus latissime pntct, praeter alia etiam recipere significet, ανάλημμα interpretandum e.sse videtur receptio, id est descriptio sive delineatio circulorum sphaerae caelestis in plano. Recte igilur RiciiAnnLs Bai.tzek, qui per litteras amicissime ad me dntas Ptolemaici analemmatis mentionem ad hunc Pappi locum explicandum iniecit, Graecam vocem ex nostratium usu breviter interpretatur proiectionem ortho(jraphicam. lam ex Pappi testimonio efficitur Diodorum ipioque mathematicum scripsisse de analemmate fquo de titulo nos p. 2 46, I adnot. et 2i7 adnot. 6 iniuria dubitavimus]; ac sicut Ptolemaeus 'fol. 38* ed. Command.) in analemmatis constructione eo deducitur, ut tropici semicirculi portiones ({uasdam in sex paries ae( ualcs dividat, ita non mirum est a Pappo Uiodori analemma illuslrante quaestionem de angulo in tres partes ac( uales dividendo pertractatam esse. Pappi in Kuclidis dnta commentarium laudari a Marino in nqoi^tvoqicf ad eundem ICiiclidis librum scribit Fabricius in biblioth. Gracc. libro 111, I i, II et vol. VIII p. 4G3 IX

12 XU Ι'ΚΛΚΚΛΤΙΟ. p. 371 Ilaries.). Quae Marini praefatio sub titulo M u gifov φιλοσόφου υπόμνημα cig τ ο δεδομένα Ευν.λΐίδου legitur in Euclidis datorum editione (nostris temporibus rarissima) quam Claudius Hardy Parisiis a in publicum emisit. Huius igitur libelli parte extrema scriptor, postquam do divisionibus libri datorum egit, hunc praefandi facit finem (p. 16) : τρόπψ δε διδασκαλίας οΰ ν.ατά σνν9εαιν ενταΰά α η/.ολον9ηαεν, αλλά τφ /.ατά άνάλ.υσιν, ώ ς ο Π άητιος ιχανώς άπέδειξεν εν τοΐς εις το βιβλΐην υηομνήμααι. Quibus verbis utrum Marinus illa tantum respexerit quae Pappus disserit collectionis libro VII cap. I 4, quae est Fabricii coniectura, an peculiarcs eiusdem commentarios significaverit, in medio relinquamus. In Ptolemaei harmonica Pappi comiheniarios in bibliotheca Vaticana exstare Lucas llolstenius de vita et scriptis Porphyrii cap. VII extr. (Fabric. biblioth. vol. IV p. 251; significat his verbis: Seque lumen in universum αςμονιχώ ν opus scripsit Porphyrius, sed in qualuor dunlaxal prima capita : celera dein Pappus penexuil. Ha enim in alio manuscripto Vaticano titulus indicat: Π ορφ νριου εξήγησις εις δ π ρ ώ τα χείράλαια το ΰ π ρώ του τω ν άρμηνιχών Π τολεμαίου. Sequitur deinde Π ά π π ον υπόμνημα εις τά ά π ο τοΰ ε' xt~ φαλαίου χαί εφεξής. Num rerte hic commentarius Pappo tribuatur, dubitat Joh. Wallis operum mathem. vol. III (Oxoniae 1699) p. 187; sed iniuria, ut mihi quidem videtur. Pappi de musica codicem Vaticanum his tribus verbis breviter cital Montfaucon in biblioth. manuscript. vol. 1 p. 11 B. '^Ημεροδρόμιον ΙΈάηπου ιώ ν διεπ όνιω ν /.ai ίτολευόντων, id est tabulas quotidianas de iis astris quae res gubernant el administrant, Randinius II p 61 cilat ex cod. I.aurentiano X.XXIV piut. XXVIII. De eiusdem methodis utilibus multiplicationis ac divisionis in praxi astronomica aliisque eius generis commentariis infra p. XVI brevis nolilia desumpta osl ex codice Vaticano.

13 PRAEFATIO. XIU Mulla praeterea testimonia de egregia atque indefessa iiiduslria, qua Pappus plurimos veterum mathematicorum libros commentatus est auxit illustravit, in indice Graecitatis attulimus sub ipso auctoris nomine. Bestat ut de Pappi commentariis in Ptolemaei υννγοξιν ex schedis nostris Florentinis et Romanis pauca addamus. Theonis in idem opus ν η ο μ νή μ α τα, quantum ex una editione Basileensi (quae anno 4538 prodiit) colligitur, plena et copiosissima exstant in libros Ptolemaei I, 11, IV, VI, breviora ac sine dubio in epitomae formam redacta eaque partim mutilata in librum VII ct reliquos. De commentario in 111 librum diversa traduntur; nam Basileensis quidem editor p. 130 adnotat το ΰ Θ έωνος το τςίτο ν λείπει και ουδέ tv - QtaxtTai το αννολον, ac sequitur Nicolai Cabasillae εις τρ ί τον τής μα&ημαη /.ής ανντάξεω ς τον Π τολεμ α ίου; Bandinius autem in catalogo cod. Graee. biblioth. Laurentianae 11 p 35 aliam huius commentarii formam Theonis nomine inscriptam etiam nunc exstare docet. Quinti libri in editione Basileensi p. 231 titulus est ΙΙό η η ο υ Ι^λ,εζανδρέως υ π ό μνημα εις το π έμ π τον τη ς ανντόξεοις, tum post p. 230, ubi λ,είηει το ΰ Π ά π π ου adnotatum est, leguntur supplementa quaedam, ut videtur, το ΰ Θέοη'ος εις το λειηον την ΠάίΤ7Γθυ. Ilinc iterum, id quod recte iam adnotavit Fabricius biblioth. Graec. vol. Vlll p. 208 (IX p. 17G Ilarles.^ a p. 2 i5 usque ad finem libri sub titulo το δέ εξής το ν Π ά η - πον huius vetustioris auctoris commentarii exstant. Ergo vel ex auctoritate illius codicis recentissimi ct passim mutilati, quo editor Basileensis usus est, efficitur In quintum certe Ptolemaei librum Pappum interpretis officio functum esse. Non deerant alia eius industriae testimonia, sed haec diulius, quam fas erat, in tenebris latebant. Nam Pappi collectionis libro Vlll ea verba quae in nostra editione p. 1100, 13 I.*) leguntur Coinmandinus fol. 327 sic interpretatus era!:

14 XIV Ι'ΚΛΚΚΛΐΙΟ. ut ub Archimede el in commentario in primum mathematicorum et a nobis uno theoremate demonstratum est, a(( ue eodem modo Gcrhardtus p. 367: wie von Archimedes, und in dem Scholium z-um ersten Buch der Mathematica, und wie auch von uns mittelst eines einzigen Lehrsatzes ye^eigt worden ist. Al postqunm Archimedes <uielor non sine iili( ua dictionis vi citatus csl, ratio Graeci sermonis alterum auctorem liuic vol parem gravitate vcl similem requirit, cpii est ipse Pappus, id quod ex nostra inter )retatione p. 1107) salis perspicitur. Sed id αχόί.ιον εις το π ρώ τον τω ν μαί^ημιιτι/.ών qualo et ( uanto ambitu fuisse censemus? Nimirum hanc ipsam vocem, qua alii fere interpretes hreviores adnotationes vel glossemata significare solent, Pappus latissimis suis commentariis in singulos Ptolemaei libros inscripsit itaque σχόλιον eodem fere sensu quo plcrique υκόμνημα posuit'). Testis praeterea accedit codex Laurenlianus vetustissimus, cuius versandi per aliquot dies nobis copia fuit a. 1876, in quo post Theonis im o- μνήμη in Ptolemaei librum quartum Pappi in quintum librum commentarius legitur hoc praefixo titulo: Π ά ιίπ ον ^Αλεξαν- δρίω ς εις το ε τω ν Κ λανδΐον Π τολεμαίου μα&ημαη/.ών σχό- λίον, atque item in sextum : Π ά η π ον Α λεξανδρέω ς εις τ ο ς ιώ ν ΐΟ.αυδΐου Π τολεμ α ίου μαοηματι/.ών σχόλιον. Neque aliter hi tituli leguntur in codice altero recentiore ( uidem, sed ipso quoque optimae notae, quem in bibliothcca Vaticana inspeximus. Ul igitur paucissimis absolvanuis, haec quae sequuntur breviter et quasi summatim proponimus: I. Ptolemaei opus, quod proprio vocatur, Pappum in commentariis suis τα μαο^ηματιχά appellavisse, Π. Scriptos esso a Pappu commentarios in primum, quintum, sextum Ptolemaei libros, siquidem probabilem coniecturam sc( ui licet, ac vero etiam in reliquos, 7) Alia ciusdcin iliccndi usus ονοπιριη nl> UtMir. Stcphann el l.uil. Dindortio alteninlur in thesauro Oraecao linguae.

15 1 naefatio. X V III. Quidquid ad singulos Ptolemaei libros Pappus com - inontatus s il, id cum comprchcndissc singulari αγολΐον lilulo. Quibus propositionibus libenter equidem addiderim liane quartam ; Pappi esso pleraque quae nunc sul> Theonis nomine in Ptolemaeum commentata leguntur; sed nius coniecturae demonstratio praestari non potest nisi pluribus etiam vi'lustis codicibus inspectis aliisque testimoniis in Inccm prolatis. Tamer unum, ( uaeso, in praesentia mecum consideret quicunquc bis Pappianis studiis l)enevole favet. Quoniam constat in tres cei te Ptolemaei libros scholia scripta esse a Pappo, quid mirum, si hic ex illis copiis in collectionem suam (fuidquid aptum et utile videretur recepit? Itaque cum uno loco, Archimedis mentione facta, Pappus suum scliolium in primum librum disertis verbis citaverit, nihil impedit c uin aliis locis tacite, ut aiunt, iisdem scholiis eum usum esse slatuanms. Yelut libri Y propositionem 3, quam nos p citavimus, ex scholio primi libri repetitam esse in promptu est colligere. Quiu etiam tota illa disputatio de figuris isoperimetris, quae ( uinti libri partem primani complectitur, non ita a Pappo composita csoe videtur, ui nomen Zenodori. ( ui de eodem argumento antea scripserat, impia fraude omitteretur,.sed, post( iiain Pappus in scholio suo Ptolcmaico primo totum Zenodori tractatum, id( ue laudato auctoris nomine repetiverit {Pappus, inquam, non Theo, qui nunc primi commentarii auctor esse fertui j, credibile esi eundem aliam formam eius tractatus ab ipso recognitam et passim elegantius expressam inseruisse collectioni suae non repetita Zenodori mentione, cuius auctoritas suo loco in scholio primo allata esset. Quid, quod alia eius rei vestigia exstant in codice Vaticano Graeco 184 chartaceo, ex (pio et commentarium de liguris isopcrimetris (p G5) et alia quaedam ex Pappi, ul videtur, scriptis repetita deprompsi? Cuius frag- P^ppns Ul. *

16 X V I PRAEFATIO. ineiui initium ipse dcscripsi aestate anni 1876; reliqu.i Augustus Mnii, precibus meis liumnnissimc respondens a absolvit. Tituli scriptura, quae folio 10' minio exarata est, Itis temporibus paene tota evanuit; nam equidem versu fere medio niliil distinguere potui nisi ομενα είς την. At ille vir doctus, qui primum catalogum codici praemissum (sequuntur enim praeterea duo alii indices, scilicet alter Latinus el tertius Graecus) diligentissime composuit, olim plures litteras agnovisse videtur. Cuius catalogi eam partem quae sub numeris 3 " 5 legitur iam verbum ile verbo repetamus: 3. Pappi Alexcnndrini Prolegomena in Magnam Syntaxini Ptolemaei; ita enim titulus miniatus fere evanidus legi debere videtur, pro quo modernus auctor JT/razog») positi in fronte codicis latius habel: Π άηπ ου άλεξανόρέως της εις το trqiotov της τττολεμαίου μα&ηματι/.ης συντάξεω ς βιβλίον' ') εξηγήσεως άτεόδειξις, sane ex altero aliquo codice deprom pta...fol. 40* Eiusdem methodi utiles multiplicationis (ac divisionis) in praxi astronom ica...fol. 12' 16'*. o". Divisionis ordo manualis secundum Pappum geometram. Sequuntur ad geometriam pertinentia Fol. IG** 23*>. iin salis amplam liabcs materiam ex commentariis quos Pappus in Ptolemaei constructionem sciipsisse fertur repetitam eamque dignissimam quae tota in lucem emittatur. Sed mihi hac Pa )pi collectione occupato satis esse videbatur illam expositionem de figuris isoperimetris, huic tertio Pappi volumini inserendam, in publicum edere. IbituE igiiur commentarii titulus ex sententin viri docti quem statim dixi sic restituendus e s t: S} 1(1 est iiiilicis (iracei lerlio ioco cod ici iraemissi; ilc quo slaliiii coiiiinciiioi-avi. 9) cotipx.

17 PR,\EFATIO. X Y II Π ό η η ο υ Ιίί.ιξα ί δρίω ς ιιρολίγήμίρα eit; %iv Π τολεμαίην αύντα'ξιν. initio aulcii) haec ilc IHolcinaci opere in univci-suni exposilii sunt (codicis folio 40') : Ύ ψ όατρονομίαν έν το ΐς nqog Σ ύρον γεν &?.ια/.οΐς τέ - τρααι βιβλίοις η Π τολεμαίος ούτω ς ώ ρ ία α το όα ιροιομ ία εστιν επιστήμη /.ατα).η7[τι/.η τω ν ε/.άαιοτε γινημίνω ν αχη- ματιαμών ήλιον τε y.ui αελψ ης /.αΐ τώ ν λοιηώ ν άατέρων όηρής t e άλλήΐονς χαι τη ν γην. Τ ο ονν επιστήμη χωρίζει αυτήν anh τώ ν βαναΰαων τεχνών j τ ο d i -/.ατα).ηητι/.ή ητοι ^εωρητι/.ή αντιδιαστέλλει αυτήν τώ ν πραγ.τι/.ών τεχνώ ν, τα δέ λοιιια το ν ορισμόν άπυ ηασώ ν τώ ν ϋεω ρητιχώ ν ε π ισ τη μ ώ ν μόνη γαρ αυτη 10 ί^εωρεί ααΐ άκριβολογειται το ύ ς τε 7ΐρος αλλήλονς τώ ν α στέρων σχη μ α τισμ ούς, ω ς ο τσ ν γένω νται διάμετροι y.ui τρ ί γω νοι y.ai τά λοιπά τώ ν σχημάτων 7ΐοιούμει οι πρης Ια ν- το ύ ς, y.ai το ύ ς προς την γην δ έ, ιίς οτα ν εώ οί τε y.ai εσπέριοι άνατέλ.λοντές τε y.ai δννοντες τύχω σι y.ai ετι μήν έ/. Ιό τής προς αυτήν άίίοστάσεω ς σχήματά τινα άποτελώσιν. *Ιστίον δέ οτι οι naλaιoi δρώ ντες το ν μέν ονρανύν σφαιροειδή y.ai τεταγμένον τά ς δε το ύ το ν αινήσεις /.ατ α ϊ- σί^ησιν ανωμάλους /.ai άτά/.τους ψαινομένας έι>αύμαζον /.αι άναγτιαίως εις τήν περi τούτου ζήτησιν ετρέποντο. α τοα ον 20γάρ ελεγον, εΐ τά μεν έν γενέσει y.ai φ&ορα 7ιερi τήν γην δμαλάς y.ai τεταγμένας εχει χινήσεις, ο δέ ουρανος ά ΐδιος 1. τίτ(ΐασι] eaiieni tialivi (οιίιιιί iiifrj >. 1116, 18; H52, ΰ cl apud Theonem in I lnlcm. I p. 40, IS oil. Ilalina ct apuil sclioliastain in Pappi VI p , 4 occurrit t l. J iff/ifio o i, i. <. iuxta «lianiolrum oppositi, U u, ση ) * coil. (propriae ct vetustioris fornuilac z «i «diiifit- iqoy exempla praeter Polybium et Clcomedem in tlies. Stepli. p Λ citatos praeljcl Tlico Smyrn. ed. Ililler. p. 137, : ιό ζ».ι«ό ιύ - jutrpor najqov, p. 131, to; τώ ν x.!s. άστρω> ; at formae adiectivae supra edilae shnile est advcrliium ύιιψ /ιριος apud T lzetzem : v. llios. p. I23SC ; ni/yotroi] J J " cod iotoififioi llu, ή ' ov iw ioi cod. 43. iuioi 1 1 cod.

18 Χ ν ΙΠ HRABFATIO. ω ν και v.aty' ειωτύ* ΐίτα γμ ένοξ ανω μάλους ey,ti ravtas avay/.ainv ονν οιτη ς /.ai ημολογουμίνου το ν h τοίς '/.ρείττο σ ι μάλλον το τετί(γμένον ^ εω ρεϊα ϋα ι τη ς χινήαεως, τε - τα γμ ίνα ς α ντον χαι ήμαλάς τά ς -/.ινήοεις α ιιεφ α ίνο η ο, ημιν δέ * * * τη ν.ατ αΐοο^ησιν ιιροσίίολη ημών φαινομένας 5 χαί 0V/, ά λ η ϋώ ς ονσα ς α ιω μ όλονς. εντεύθεν ουν ιιροέθεντο εις ζήτηαιν εΰρεϊν τινα νηό!>εσιν y.a9' ην δμαλώς χιιουμ έ- νου σφ αιριχον οχήματος άνω μάλω ς (ρανείη χινονμενον. ηντινα νπ ό9 εαιν χαί οχο/ιον ννν τψ Π τολεμαίψ διεξελ&εϊν ζ ψ ο ν ν τι 7ΐως αν ανμψωνον χατά η ό ντα το ις {ραινομίνοις\α ευρεί^εΐη χρίομένψ τα ΐς γεωμετριχαίς χαι άναιτιρρήτοις ά ιιοδει'ξεσιν; αυτόί}εν δέ χ.αΐ το ν χρηαΐμον τ ο αεμνον χαί η ό - αης μ ειζον αιρέ'ηω ς ώ μολόγηται ί ατι δέ το εν γη τυγχά νοντας χαί τοσοντο ν αί/εστώτας μηδέν τώ ν χατ ούρανον γινομένω ν χινήαεων αγνοέίν. η δέ τ ό ξ ις χαί το γι ήαιον 15 αηροσδεές λόγου το ις ίτο ΐμ ω ς τη ς πραγματείας όντιλαμ - βανομ ένοις, η 0έ εις τα μ όρια διαίρεαις έχ διαιρεσεως όντω ς λαμ/ίάνεται τώ ν έν όατρονομίι/ τά μέν περί τον ουρα νόν, τά δέ 7ΐερί την γη ν, χαί τώ ν περί τον ούρανον τά μέν /.α9όλου, τά δέ μερι/.ά, τά δέ μερι/.ώτερα,»ο ομ οίω ς δέ χαί τά Ίίερί την γην. χαί /.αί^όλον μέν έστι ηερί το ν ονρανόν ώ ς η ηερί το ν σχήματος α υτόν ζήτησις, είτε σφαιροειδής είτε /.νλινδροειδής η τ ί το ιο ντό ν έσ τι, χατά μέρος δ έ, ώ ς ή ηερί του ζψδια/.ον η τοΰδέ τίνος χ.ύχλον, μεριχώτερον δ έ, ώ ς ϋταν σχοηώ μεν ηερί τίνος ζ^ δΐον ^'25 η ερ ί τίνος τώ ν αστέρων. 7Τερί δέ την γην έστι /.αί)6λον ηάλιν ή jrenl τηγ Οχήματος α ντή ς ζή τη σις, εί αρα σφ αιροειδής η ου /.αί 7τερί τή ς ί^έσεως, 7ΐότερον χέντρου λό ημΐν J i ψ ί υ ί ο μ i> ο ι ς χιιτ afaoijoiy ηροα^ο).^ tfttt- νο μ ΐν α ς x t c i n t Q ον* ουαπς ιο.η ϋύς, «> ω //«λ ο ΐί coni. //«Γι. * * ] τοις το iari' ΐοΛ. II. χρωμ/> / / cod. (tcrniiiialio pcriil cliaria niu- lilata) 15. ή 1; μίι ovt coni. Ilu i l. x «i τά llif pro x«> τώ> 24. ζω όιηχον cod. το ν ό ί τι>ος xvxloit] conf. mox τονά ι τον κλίματος η τι^ούι τής οιχήαιως. i5. ζω ύίον Cod..

19 PRAEFATIO. X lx yov η ρ ός τον ουρανόν η iy.zog εατι το ν μ ΐα ο υ, /.ατά μέρος ό έ, ώ ς Ηταν το οϊγ.ούμενον μέρος αΰτής ζψ ώ μ ίν, μερίχώτιρον d i τ ο ηερι τοΰδε τ ο ν '/.λίματος Ιιηα/Μιτεσ&αι η τησδε τή ς οί/.ήαεως. 5 *Εν μ έν ονν τ/γι ιτρώτφ βιβλιφ ιιερί τω ν γ.α9ό?.ην ηερί τε τον ουρανόν y.ai την γην δία).αμ(1όνει, Ιν δέ τψ δευτέρφ ιιερι τω ν χατά μέρος έν άμψ οτέροις χαι περί τω ν μερν/.ωτέρων τίερϊ την γη ν, έν δε το ΐς ΧοιηοΊς ειδεχυ ια ρ ι τω ν μεριγ.ωτέρων ηερί το ν ουρανόν, έν μέν τψ τρίτψ ηερί 10 ηλίου, έν δέ τψ τετάρτψ χαι ιιέμπτψ ηερί αελήι ης, έν όέ τψ ί'χτψ η ερί άμφ οτέρω ν, έν δέ τψ εβδόμψ χηΐ η /rtoi τω ν άπ).αν.ών αστέρω ν, ονχ ojg ιιροηγουμένης άλλ' ώ ς ο ιμ - [ΐαΧλομένης της ηερι αυτώ ν θεω ρία ς είς την τω ν η λ α ιω - μένων έηοχήν, έν όέ τψ %y' χαι t y.ai tu' περί τη ς χαια Ι^μψ/.ός τε χ α Ιη λ ό το ς έ/ιοχης τω ν ε' ιιλανωμέι'ων, έν δέ τψ iji' ηερί στηριγμών y.ai φάσεων α υτώ ν, έν δέ τψ ιγ' 7ΐερ) τής χχισεως τή ς ιιρός τον ζψ διαχόν τω ν χΰ/χων ίι οίς (ρέρονται οι ηχάνψ ες. έηιγέγρα ητα ι δέ σύνταξις 0ict τό πυντετάχ&αι τα ις λογιχαΐς χαι γραμμιχαίς άποόει'ξεσι t «c 20 τώ ν ηροχείρω ν χανήνων ψιλας v.at αναη οδείχτους έ(ρόδονς. St ( uilur codicis folio 10^ sub lilulo "Οτι τώ ν iooitiijiμέτρων οχημάτων ηοχυχωρητότερος ο χύχχος coinnienl;niiis de figuris isopciiinctris a nobis p. M38 M 65 cdilus. Uuniquc codcta folio 1 0' cinusulaiii lioruni prolcgoincnoii facil expositio de spliacrica terrae form a, c\ Flolcinaei primo libro (p. n sq. cd. Ilalma) el Pappi, ut videtur, oomiiicniariis exceipta. Nain (juac Tlieo in suis comnicntariis sub titulo 'Ό τι καί η γη ο'ραιροειδής έατι (ρ od. Ilalma) disputavit, ea, ulpotc ex codcm Ptolemaei opero derivata, ex parte quidem similia sunt liis anonymis excerptis, sed tamen ita ab iisdem diversa, ut haec non ex Tlieone deprompta 17. ζωδιιιχοί coti. 19. λογιχαΐς Hu, λοξαίς, scj ί piinclo nola- lum, coil. 20. tifosovi Hu, tifo jo v : x cod.

20 X X PRAEFATIO. cssg dilucide app^ircal. Itaque in liis quoque prolegoincnis Pappi scholioruin in IHolcniaci constructioncni vestigia quaedam deprehendimus, quorum seholioruni alias reliquias paulo supra attulimus. Sed nunc satis esto liaiic e.xtremani prolegomenon pariem in conspectum producere. ^Λποδει/.νυς o Π τολεμ α ίος αφαιροβίδές το αχήμα τ^ς γης φηαιν ο τι σφαιροειδής εατιν ώ ς η ρος αΐα9ησιν λαΐ ω ς y.a(f ολα μέρη λαμβανομένη. οιιερ άρμοζόντω ς ηροαίθ^ην.εν -κατά μέρος γάρ ον αφαιριγ.ην ί'χει την έττιφάνειαν διά τά ς τω ν ορών εηαναατάαεις ν.αΐ τά ς -/.ατά τά ς π εδιά δα ς τε 5 χαί Ο^αλάασας /.οιχόνηιας, /.ait' υλην d εαυτην λαμβανομένη αφαιριχή ίο τι διά τη τά ς ειρημένας επ αναστάσεις y.al χοιλότη^ιας άδιαφ όρονς ν.αΐ αχεδυν μ η δίια λόγον έχούσας γΐνεσ3 α ι παραβαλλομενας τψ ολφ ' μεγεί^ει ώ ς εατιν άναμ ετροΰντας το μέγε&ος τη ς γης έηιγινώα/.ειν. οπερ ο μέν 10 Π τολεμαίος ίίαρϋ.ειψ ε το ν ηρο/.ειμένον μη βονλόμενος εχτρ α π ή να ι, ο δέ έξψγψης η ιστονμ ενος την ξήαιν γ.αι ααφηνίζων ττροαέί^ηχεν εγον το ν τρ ό η ο ν τ ο ν τ ο ν επειδή δέον ην πρότερον τον μ έγιοΐον ν.ν/.λον αορΐσασί^αι τής γη ς, ελαμβάνετο ή μεοημβρινη ενί^εια, /.αί ίη ι τα ντη ς διά διόπ τρ α ς Ιό '/.ινονμενον έ&εώρονν διά -/.ρί'/.ον τινός άνάλογον τψ μεαημβρινψ πόση γάρ εατιν η τ ο ν εξάρματος προα&ήν.η α φ ον έχινήί^ησαν τ ό π ο ν, εϊη ε καί τη γνωμονι/.ΐ μ ε^ ύδφ διά τής γω νίας το ν /.λίματος. /.αί τα ντη ν σ/.οηοΰντες οσων έινγχ α - νον το ν μεσημβρινού μ οιρ ώ ν, την ομοΐαν είχον y.ai έηι20 γήζ η^ άναγχαίως ε /.ινειτο τοντψ ονν τιτι τρόπψ χα τελψρί^η το ις άρχαίοις χαί αντιγ> δ έ τ φ Π τολεμαίφ ο τι ύιιό 3. nftoa^ot* cl supcrscr. n cu ti.; sod in rasura vesli^ia litlcn i- rum ηχ com parciil 6. Ji «ί>ιή» coci., Ji M /n r coni, llu 13. Jiot Hu pro 16. χη ο νμ cum am biguo duclu conipcndiario et superscr. o co d., χίχχυι coni. Uu niio.oyom? ιΐίαηιι(ιριΐίο cod. t7. / Hu pro v<f ts. fln t Itu pro ftit 19. οομ γ itvy/aioi Hu pto πόσω ν (tvy/ u rt 21. κιίβ.ψιάη cod.

21 PRAEFATIO. X X I icsytaxoata ατάδια ή μία νπ οτείνει μ ο ίρ α, ω σ τε, εάν τά φ ' τριαν.οντά/.ις /.ai ΐξψ.οντά/.ις ττοιήσωμεν, ίξομεν την περίμετρον του μεγίατον ν.ν/.ληυ τη ς γη ς γινημένην μυριάδων ιη". έ/ίει ουν δίδειχται ^4ρχιμήδει ή γ.ν/.).ι /.η ιτερίόμετρος η ρος την διάμετρον λόγον εχοναα αννεγγυς ijv -/.β' ττρύς ζ ', ίά ν ηοιήαωμεν ώ ; γ.β' ίίρος ζ", ούτω ς μυριάδας ιη' η ρος άλλον τ ιν ά, ίξομεν μυριάδας ε',ζ ο ο γ ', ώ ν Ιστιν η δ ιά μ ετρ ος, ωατε το ίμ β α δον το υ χνχλου γΐνεσ&αι μυριάδων διπλώ ν μεν χε' απλών δέ,ζφλ', ώ στε δ από τούτου ΙΟχΰλ-ίνδρος νψ ος Ιχων την διάμ ετροί συνάγεται μυριάδω ν τριπλών μέν ρμγ διπλώ ν δέ αωχη' άπλ.ών δε εχπα' χαι j/zq' μ ο ν ά δ ίο ν ώ ν τ ο δΐμοιρον γίνεται μυριάδες τριπ λαι μέν CJc' διηλαι δέ,δφνβ' α7τ).αι δέ ;/ψ πζ' ^ ω ξ'. το α οντω ν εατι στα δίω ν τό ατερεον τη ς γης. η δέ το ν μεγίστου ίΐ>ϋρους χά& ετος ενρέθ-η στα δίω ν i, υπερ έπανάστημα π α ν τελώς ουχ εχει λόγον σχεδόν ώ ς π ρος το ολον μ έγεθος γη ξ' 'χαλώς αρα εϊρηται " ώ ς π ρος αυσ&ησιν σφαιροειδης η γη. cod. <. μοίρα] μ cl supersc. ογ cod. 2. τριαχονηϊχι * «} ίξηχοντιίχι μ cl supcrscr. i u cl rursus super haec ιη c o d., item vs. 6. 7, ac sim ililcr vs. 7. pro μ νριάιίας 7. ηλλοι- ttru, scii, αριθμόν numeri qui posi ΰπ λ ώ ν ιίί leguntur vel dubii sunt vel c o r - ru pli: conf. Theonem Alex. p. 63 5ι. 9. numerum Ιμυριάύω» ) ΙιπΙών = scriptor brevius posuisse videtur pro , qui numerus iiixta Archimedis de area circuli theorema prodit ex superiore diametri mensura fivq. f',ζηογ', in cod ice ζ siniilo est notae c, et y» ambigue scriplum H. ρ μ γ Hu pro σ μ τ P X co«lex habet X, et paulo post pro notam similem ς t i. τριπ λοί cod. 45. ίνρί9 η Uu pro ήρ(άη. Conspectum eorum fjuno huius lortii voluminis lomo priore continenuir supra (p. V) pxliil)uimus, praolorea aulcm si quae praefanda erant, ea singulis partibus, scilicet sclio-

22 X X II ΡΚλΒΡΑΤΙΟ. liis, Zcnodori commentario, supplemento varioc scripturae, praemisimus. Indices copiosissimi sub quattuor titulis dispositi altero tomo, qui simul prodibit cum h o c priore, comprelteiulentur. Scriliebam Drcsiliii il. YHI ni. Kebrinrii a. MDCCCLXXXVIll.

23 ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗ. ΡΑΡΡΙ ALEXANDRINI COLLECTIONIS RELIQUIAE. Tappns III. 6S

24 ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΣΥΝΑΓΏΓΙΙΣ II. ΙΙεριέγει ϊέ μτ, /α'(ΐ7.ά -ροβλήματα ούμ'χι/.τα ά-ίθτ,ρά. 1 i f μηγανι/.η &ewqia, τέν.νον ^Ερμόδωρε, 7ΐρος, πολλά y.ttl μεγάλ.α το h τογ β ΐφ χρήσιμος υηάρχουαα ίτ}.εΐατης ύ'/.ότως άηοόοχης if%ibnai προς τω ν φιλ,οσόίρων -/.αί 7ΐασι^ εοις άηη τω ν μαο^ημάτων ίίερισττονδαστός έα τιν, επειδή σχεδόν ττρώτη τη ς περί την νλην τω ν iv τψ γ.όαμψ σ τοιχείων ίρνσιο?.θ'/1ας α π τεια ι. στά σεω ς γάρ y.al φοράς σωμάτω ν /.αί της /.ατά τόπ ον χινήσεως εν το ις ολ.οις &εωρηματίλη τνγχάΐ'ονσα τά μεν γ.ινοΰμενα /.ατά φ νσ ιν αιτιολ.ογεί, (* τά δ άναγ /.όζουαα παρά φ νσιν Ι^ξω το ν οΐ/.είων τόπ ω ν εις εναντίας κινήσεις με&ίστησιν έπιμηχανωμένη διά τω ν έξ αυτής της νλ.ης υπ οπ ιπ τόντω ν αυτη (θ ε ω ρ η μ ά τ ω ν, τής δέ μηχανι/.ής το μέν είναι λογι/.ον το δε χειρουργι/.ον οι περί τό ν'ή ρ ω να μηχανι/.οι?.iyovaiv y.ai το μ εν λογι/.ον σνν-^^ εστόναι μ έρος ε/. τε γεωμετρίας /.at αριίθμητι/.ής /.at αστρονομίας y.al τω ν φυσίλώ ν ί.όγω ν, τ ο δε χειρονργιχόν ε/. τε τιαπτιου «Atfwi jp fw f συνα γω γή ς I I ττίο ιίχ α β ι μηχιινιχα ττροβληιιατα α νμ μ ιχ τη ανοηοα Λ*, ΙΙΰη τιου ήλίξηΐίίρίως ϋνΐ'α/ωγης oyjooy (η S) 7lf(ti{yu Si μη/αΐίχΰ ποο/ίλημητη σνμμικίη * «} (οιη. S) ΑνΆηηΰ RS 4. τω ν ίν ιοι βίω χρήσιμης Ge nullius, ul videlur, co dicis auctorilalc initio libri anlc ή μηχανιχη posuit 6. μ ιι9ηιω ν Λ G e, corr. BS 10. κ ινονμ ινη Uu pro γ ιν ό μ ίν α t l. ffftji (sine spir. et acc.) Λ, corr. BS 13. τής μηχανιχής cct.] hinc usquo ad cap. 4 exir. Pappi verba ab alio scriptore posteriore passim nintata variisquc supplementis aucta esse, el praeterea nonnulla, ipiae olim in margine adscripta Tuerint, in ipsum contevtum irrepsisse videntur; suspiciones noslnis gravissimas quasque in (Jracco contextu, alias, de «piibus minus ccrtum iudicium esset, in l.atina interpretatione iis

25 Pappi Alexandrini collectionis liber YlII. Conliiiel mfrhanica problematn rnria et ineunda. Untio nc disciplinn incclinniea, Mcrinodorc (ili, cum ad multas cl gravissimas res in vita conducit, tum summa laude digna a philosophis iudicata est, eadcmquc ah omnibus mathematicis insigni studio tractatur, quoniam in primis fere doctrinam, quae i^st de materiae et mundi elementorum natura, attingit. Nnm cum statum cl gravitatem >) corporum cl molus, qui per locum fiunl, in universo contempiclur, non solum eorum qui natura fiunt motuum causas incpiiril, sed etiam illa quae immobilia sunt c suis locis in motum ipsorum naturae contrarium transire cogit, quod ul efficiat, utilur theorematis iis (piae ipsa indlerics suggerit. lam vero ii qui llcronem sectantur mechanicae alteram partem in dcmonslraticne mathematica, alteram in manuum ojiera versari existimant el illa quidem parte, quam rationalem dicunt, geometriam, arithmeticam, astronomiam, [demonstrationem] physicam contineri, ad alteram autem pariem, quae manuum opera indiget, referendam esse arlem aerariam ferrarianujue, aedi- 1) Ornrilntein Ιιπ>νίΙ.Ίΐί«cau^a inlcrproianduu! cra!; Graocinii ifoqit «uid sit, ipse scriptor infra < ap. 5 c\plicat; ct conf. cnp. 7 cxtr. 2) Conf. II. M artin, Iterhrirlies sur Io vie el les ouirages ttluron fiale.ranilrie in Mimoires pre'seiilis par divers xavaiils <i raciidimie des Inseriplions cet. premiere serie, tome IV, Paris ^Sά^, p. 30. quibus solem us nolis signiflcavinuis, nonnullas pliam silcnlio oppressimus; ccicruni con f. tlispulalioncin iiosirain <lc lleronis meclinnicis, quae ir.lcr "Coninienlnliones philologas in lionorein Theodori Moinni- scni conscriptas al> amicis p. 131 HO llerolini a cdila est 66»

26 1024 ΠΑΠΠΟϊ ΣΪΝΑΙΏΓΙ1Σ II. χαλλεντιχης y.ai οιχοδομι/,ης xat y.ai ζ αγξαφν/.ής mi T^s iv το ν το ις /.ατά χέϊρα aaxrattog' το ν μέν ουν tv τά ίς ίΐροαρτ^μέναις έίπατήμαις ί/. η α ιδ ο ς γινόμενον /.αν τά ίς προβιρημέναις τέχναις ":ξιν ειλψ ρότα η ρος δέ το ύ - το ις φ ναιν εν/.ίνψον ίχ ο ντα, -/.ράτιστον taeastai μηχανι-6 /.ών έργων ενρετην χαΐ άρχιτίν.τονό (fuatv. μη δννα τον ί οντος τον α ντόν μαί^ημότων τε τοα οντω ν ηεριγενέ- σ&αι καί μα&εϊν αμα τά ς ηροειρημένας τέχνας ηαραγγε).- λονσι τψ τ ά μι/χανι/.ά εργα μεταχειρίζεσο αι βονλομένψ χρησο^αι τα ΐς οΐ/.είαις τέγνα ις ίη οχ ειρ ΐοις εν τά ις ιιαρ" 1ϋ Ι'καστα χρείαις. 2 Μ άλιστα δε π ά ντω ν άναγ/.αιόταται τεχναι τνγχόνοναιν η ρος την το ν βίου χρείαν [μι^γανικη προηγούμενη της αρχιτεν.- τονιχγς] r τε τω ν μ αγγαναρΐω ν, μηχανιγ.ών y.ai αυτώ ν ν.ατά το ν ς αρχαίους λεγομένων (μεγάλα γάρ ουτοι βάρη διά μηχα- J5 νών ηαρά φ ύαιν εις ύψος άνάγονσιν ελ.άττονι δυνάμει κι- νονντες), χαΐ ή τω ν οργανοπ οιώ ν τω ν η ρος τον πόλεμον άναγ/.α'ιων, χαλουμένων δέ y.ai α υτώ ν μηχανιχών (βέλ.η γάρ y.ai λι9ινα xai σιδηρά y.ai τά παραΐίλ,ήαια τούτοις έξα η ο- ατέλλεται εις μαχρόν οδοΰ μ ΐχ ο ς τ ο ις νπ^ αυτώ ν γινομενοις20 οργάνοις χαταιταλτιχοίς), η ρος δέ τα ΰ τα ις ή τώ ν ιδίω ς ηάλιν χαλουμένων μηχανοηοιώ ν [έχ β ά θ ο υ ς γάρ ηολλοϋ νδω ρ ευχολίότερον ανάγεται δ ιό τ ω ν άντλ.ηματιχών οργάνων ώ ν α υτοί χατασχενάζουαιν). χαλοΰσι δέ μηχανιχονς οϊ π αλαιοί xa i το νς Ο αυμασιονργούς, ιον οι μέν δ ιό πνευ- 25 μ άτω ν φιλοτεχνοναιν, ώ ς'ή ρω ν ηνευμ ατιχοίς, οι δέ διά νευ- ρΐων xai αηάρτω ν έμψυχων χινήσεις δοχοϋσι μ ιμ εΐσ 9 α ι, ω ς "Η ρων αυτομ ά τοις xai ζυγίοις, άλλοι δέ διά τω ν έφ^ ϋδατος οχουμένων, ώς^ιρχιμηδης όχουμ ένοις, r τω ν δι υδα τος ώ ροϊ. ονν om. Ge 3. t. Ιπ ισ τή μ α ις η ρ ο ιιρ η μ ίια ις οηι. Ge 6. J om. Ge 18. ηη α ώ ν tlmyxiitai cont. liu 13. vcrha μηχα ιιχή η ρ ο - ηγονμένη τής ά ρ χ ιΐίχ το η χ ή ς manifcslam scliolii oliiii ad iiiargincm ailscripli speciem prae i=c ferunt η ρ οηγονμ ίι η ιή ς Ι Ι α, τιροηγονμίί-ης Tt A ', ηροηγοι μ(ι ης Λ-BS 19. ΙίΟ ονς xa) σι'ιτηριι A1I.S, corr. //«(conf. indiccm sub σλι>;ροΐ') H. x u iu jifltix o tf cod. Paris 583 Ge 23. ιυ χ ο ΐό τιρ ο γ Λ, (νχω ΙόΐίροΓ Λ-, corr. BS ιητληιιχώ) It, t tvτχιτιχων S 24. «iro )] ovioi llu

27 LIBKR VIII ficatoriam, lignariam, picturam etiam cl quaccunquc iu cxcr- citationc manuum versatur. El cum quidem qui his disciplinis a prima actalc incubuerit [ct in his artibus exercitatus sit] ac versatile ingenium halieat, optimum mechanicorum operum inventorem [ct architcctum] futurum esso dicunt. Sed cum fieri non possil, ul idem el amplissimam doctrinam mathematicam plane percipiat et cunctas quas diximus artes ediscat, {iraccipiunt iis qui mcchanicam operam tractaro velint, ut, quaccunquc in eo genere usus requirat, ea administrent peculiarem ad quidque artem iu promptu habentes. Omnium autem artium quae ad mechanicam spectunl maxime necessariae ad vitae usus sunt hae: ars mangana- riorum'), qui ipsi quoque secundum veteres appellantur mechanici (hi enim magna pondera, quae natura immobilia sunt, sursum tollunt minore potentia moventes), tum eorum qui turuiunla ad bellum ncccssaria construunt atquc ipsi etiam mechanici vocantur (tela enim et lapidea ct ferrea aliaque id genus instrumentis catapulticis, quae ab his fabricantur, in longum spatium mittuntur), deinde ars eorum qui proprie machinarum fabri dicuntur (nam ex magna profunditate instrumentis, quae illi ad aquam hauriendam construunt, aqua facilius in altum evehitur). Sed mechanici a veteribus etiam mirabilium artificcs vocantur, quorum alii spiritalium artem diligenter tractant, ul llcro pneumaticis, alii per nervos cl funiculos nioliones animatoi;i*i^ioiuim t^ d e n tu r, ul Hero automatis el ζυγίοις sicc umiihbribus'^}, 'alii etiam per ea 1) Cum Hcroiiis a u cloiita lt^ ^ iifii J>. <28 c»l. Tlievonol.) salis conslrl Tiropiie caiii lysj>as/i partem esse, qiiac arcac sive capsiilac inslai^ rolulas, c-iixa funes circuniplicanlur,!ii sc eonlinel ί«μη»1 apuil Germanos iler Kfbbtn des Flaschenzugex, apud Fi-aiurogallos la puiilie iltcjlui?^,- l^e-~{h>sleriori-i Groecil!- lis consucluu) idem vocaliulum omninu 'pro machina ponere coepit, unde lioc loco futyynraqioi dicuntur ii < ui niarliinas faliricant cl administrant. Paulo ulierius de co argumento exposuimus p. 135 cius com mentarii, cuius menlionein in adnot. ud p. Ι0ί2, 13 focimus. 2) Coiif. Martin I. c. p. 4 Ϊ : " ouvragejiujourd'hui perdu, i/ui con~ cernail siiiis doitle certuines iieliles iiiarhines amtisanles, t onsiruiles d'al>res les condilions dequilibrc el de uwuveineiit des rorps solides autour d un poinl dappui ou de sttspension."

28 1026 ΠΛΠΠΟΪ ΣΪΝΑΓΟΠ ΙΣ Η. λογιών, ώς'ή ρων νόρείοις, S δή και τη γνωμονίλη ^εωρί^ι χοινω νοΰντα (ραίνεται, μηχανιχονς δέ y.alovaiv χαΐ το υ ς τά ς α φ αιροηοιΐα ς [rroislv] Ιηιαταμένους, ν φ ' ώ ν ειχ ώ ντον ονρανον -λαιαοχενάζεται δι 6μαλης χαΐ εγ/.υχλΐου χινήαεως νδ α το ς. 3 ϊίά ντω ν δέ τούτω ν την α ιτία ν χαι το ν λό /ον Β7ΐεγνω-Ί> χέναι φααίν τινες το ν Σ νραχόσιον 3^/ρχιμήδη μ όνος γάρ ο ν το ς εν τψ καθ^ βίψ ηοιχίλη 7ΐρος η ά ντα χέχρψ αι τη φ νσει χαι τη in iv oitf, /.αοώς χαι Γ εμινος ο μα& ηματίλός έν τψ ηερί της τω ν μα&ημιίτων τά ξεώ ς φηαιν. Κ ά ρ - η ο ς δέ η ο ν ψησιν ο ^Ιντιοχευς ^ίργιμήδη τον 2νραχόαιον 10 iv μ όνον βιβλίον ονντεταχεναι μηχανιχυν το χατά την σ φ α ι- ρ ο ΐΐο ιΐα ν, τω ν δέ Ιίλλων ονδέν ήξιωχέναι συντάξαι. χα ίτοι π αρά τ ο ΐς ηολλοίς έη ΐ μι^χανιχη δοξαα& εις χαι μεγαλοφυής τ ις γενόμενοι^ ο (^αυμαατος έχείνος, ωατε διαμείναι ηαρά ηααιν α ν9ρώ ιιοις νπερβαλί.όνιω ς υμνούμενος, τών\ΐ> τε προηγουμένων γεωμετριχης χαι αριο μψ ιχης έχομένων Ό^εωρίας [χαΐ] τά βραχύτατα δοχονντα είναι ση ονδα ίω ς α υνέγραφ εν φ αίνεται τά ς ειρημίνας είΐΐατήμας ό ντω ς αγαπήαας ώ ς μηδέν εξω&εν υηομένειν α υτα ϊς έπειαάγειν. αύτης δέ Κ άρπος χαι άλλοι τινές αυνεχρήαανιο γεωμετρί{{2ΐ) χαΐ είς τέχνας τινά ς ενλόγω ς' γεω μετρία γαρ ουδέν β λάπ τετ α ι, αω ματοπ οιεΐν ίιεφυχυϊα ηολλάς τέχνα ς, διά το ν αυνεϊναι α υτα ίς [μψ ηρ ονν ωθ7ΐερ ούσα τεχνώ ν ού βλάπ τεται διά τον φροντίζειν οργανικής χαι άρχιτεχτονιχής ουδέ γάρ διά το αυνεΐναι γεωμορί^ χαι γνωμονιχη χαι μι^χανιχη x a i ib 3. ad αΐ(ηιροποηας in V adnolat inaiiiis c uae<lnin roconlior: "C o iiini[aii(linus] aifuiqotiotug. Sed logoiid[iiin] atfulftng (ιοτιιχύς lioc esi s >liaeras <(iiae ad (iqriiji' ai uariiin i n o v e n l i i r i ( i i a e probari non )ussc jyci-spiciliir c\ nostris coiiitncniariis ad l.aliiia (ndnol. 3 sq.) jtoith, quia nc ncglegcnliori ( uidcin scriptori tribui posse videtur, dei. Hu 6. avqttxovoiov HS 8. «5 μ α Ά η ιιχος \, corr. BS 9. Κ α ρπ ός llu, o xfcqnog Λ, accentum corr. IIS to. σνρηχονα ιον U 13. μηχιαιχής Oe 10. Ti llu pro Ji 17. xai dei. llu 18. σ«ί /- γρκ ψ ιν Sca ος llu pro ιός ΪΟ. χιιρηος (sine ace.) Λ, C(ur. IIS 2.5. yfojfionfid \, yifi/ittqfif IIS Oe [ineplissiuie; nam ipsum γ ι ο ψ ι- τρία subiectuni est)

29 LIBER VIII quae aqua vehunlur, ul Arcbimcdcs οχονμ ένοις*), vel per horologia aquaria, ul liero υόςεΐοις^), quam quidem disciplinam cognatam esse apparol rationi horologiorum gnomonicorum sive solariorum. Mechanicos denique etiam illos vocant, < ui globorum faliricalioncm callent et coeli efngiem per ac( uabiiem et circularem aquae motum construunt^). Sed omnium horum causas ac rationes ab Archimedc Syracusio cognitas esse nonnulli dicunt. Is enim solus omnium, quorum memoria ad nostram usque aetatem pervenit, infinito ingenii acumine ad cuncta usus est, id quod cum alii tum Geminus mathematicus in libro qui est de mathematicorum ordine testantur. Carpus autem Antiochensis nescio quo loco Archimedem Syracusium scribit unum tantum librum mechanicum, qui est de sphaerae constructione<), composuisse, reliqua autem eiusdem generis non digna habuisse quae describerentur. Tamen vir ille divinus, qui a plerisque propter niochanicac scientiam ingeniiqiie acumen celebratur [ita ut apud omnes mortales insigni ac penietua laude floreat], capita ((uaedani ac principia geometriae et alia quae ad arithmeticam pertinent in brevissimum contracta accurato conscripsit, quas disciplinas ab eo adeo diicctas esse apparcl, ut nihil oxtrincecus in eas inferre auderet. Atque ipse Carpus aliique nonnulli merito ad artes quasdam vilaequc usum geometriam 1) Vide Ar^liiineJis quuo supcrsunl cx i-occns. Toivlli p. 333 s< (. 2) l itiolei Mardnuiii I. c. j». 42 sq. conf. Tzelzuiii (ajiuil quciii I lia i- 7ΐος Icgciulcm csl pro Ιίΰιιπος] el l rociikiin citnios in SIcpImiii tliosaiiro siili ^«Qvoi.xog. 3) His verbis.scriptor illam aifuiqo/ronm signilicavisse vidclur, quam primus Arcliimodcs IraclaviI: vide proximam adiiol. liem a Proclo iii primum luiclidis clfin. librum 'pag. i l cd. Frirdioiii) laiikpiam arti> mcr-banicac pars com m cinoraliir ή nifaiqonoita xuiit (ΐίμησιι τ<ΰ> οϊ'ρκιυωι 7it(Jif/op(or, ογ«γ xk\ #7i(>oj'/i«rn'onro. Quam spliacrac caclesiis conslruclioiicm etiam Cicero de ivp. i, 14, 21.sij., ibid. 47, 28, Tnscul. t, 25, 63, Ovidius fast. fi, 269 s q q., I.aetanlius divin. iiislit. 2, 5, Claudianus cpigium m.»8, Martianus Capella 6, 583 S(. aliique (ci!at:» Sebiekio) laiidai;!. l'b e rius de eo argumento disseruit llenr. Aug..''clilek, tue llimmi'lsglobcn iles Arrliimeties iprof/ramm iles Oymnns. zu Παιιιιιι, ISiO), el a<piae impulsu eam machinam motam esse nos coiiiecim us iii Y.tUsrhrift fiir Malhcmatik uml l'hysik a. IS77 p. t06 sq.

30 1028 tiaiuloy ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ Η. α χψ ογςαφ ί^ β λάπ ετα ί «], τουνα ντίον δέ ττζοάγόναα μέν τα ΰ τα ς φ α ίνετα ι, τιμώμενη όέ χαΐ χοαμονμένη δεόνιω ς vrt αντώ ν. 4 Τ οια ντη ς δέ τή ς μηχανιχης επιστήμης ομον xa i τέχνης νηαρχονσης %αι εις τοα α ντα μέρη δι^ρημένης ν.αλώς εχειν^ ενόμιαα τά τε Χόγφ γεωμετριχφ θεωρούμενα [καί άναγχαιό- τα τα η ερι την τώ ν βαρώ ν χίνησιν -/.εΐμενα ic ] η α ρά τοίς η α λ α ιοίς καί τα ν φ ' ημώ ν ευχρήατως άνενρημένα θεω ρήμ α τα α νντομ α τερον y.at ααφέατερον άναγράψαι β ελτίονί τε λόγφ το ΰ ηαρά τ ό ις ηρότερον άναγεγραμμένον α νντόξα ι, 10 οΐον βάρους δ ο θ έντος νττο δοθείση ς [νηοδοχης] άγομένου δννάμεω ς εν τ φ παρά το ν ορίζοντα είππέδφ, y.al ετέρου επ ιπ έδου -λεχλιμένον 7[ρυς τ ο υπο/.είμενον δοθ εία α ν γω νίαν νπ οτι& έντος, ενρεϊν την δΰναμιν ν φ οοης ά χθή οετα ι το βάρος εν τ φ χελλιμένφ έτ^ιπέδψ {τοϋτο δέ χρήσιμον roig 15 μηχανιτλοίς μ αγγαναρίοις' προσ&έντες γάρ Tfj ενρεοείσΐ] δυνάμει ετέραν τιν α δΰναμιν ανδρών θαραοϋντες άνάγουαιν το β ά ρος], και δυο δο&εισών ευθειώ ν άνίαω ν δυο μέσας άνάλογον ενρεϊν εΐ αυνεχει άναί.ογί^ (διά γά ρ τ ο ν θ ε ω ρ ή μ α τος το ύ το ν π α ν το δ οθέν στερεόν οχήμα ν.αΐά το ν δο~ 2ϋ θ έντα λόγον α υξετα ί τε /.αι μ ειοϋτα ι), y.al 7ίώς δυνατόν εστι τυμπ άνου δοθ έντος -/.αι το ΰ πλήθους τώ ν σ/.υταλών α ύτον [δοθέντω ν η υδόντω ν] παραθειναι α ν ιφ τνμ π α νον δοθεν εχον το }ΐλήθος τώ ν ό δ ό η ω ν χαΐ ενρεϊν τη ν διά(ΐε- τρον το ΰ παρατιθεμένην ινμ π ά νου (τούτο γάρ χρήσιμον εις2ό πολλά χαι tfj τώ ν μηχανοποιώ ν τέχνη διά την π α ρά θεσιν τώ ν α/.νταλωτών τυμπ άνω ν), t/.aatov δέ τούτω ν εν τψ ο ι- λείφ τόπ ψ γενήαεται φανερον μετά /.αι άλλων χρησίμων αρχιτέ/.τονι και μηχανι/.ψ, εάν πρότερην τά σννέχοντα τ ί ν χεντροβαριχήν π ραγμ α τείαν εΐπωμεν εξής τά om. Ge τι add. Hu 9. «> αχράιρης et 10. au rra in g icm crc Ge H. ϋ η ο Ί ίο ίη ο ς A, ν π ο Ά ίη ο ς B S, corr. Hu 16. tvqiotiai}] im mo Jo.V i/ej ϊ\. ah tttti \ G e, χιλ ι,ΐ'ξίΐαι QS 2 2./o r /A 'U S 2Ϊ. IO πιήλ οί ABS, Corr. / / «(vide infra eap. i7 ) 23. n a g a lffvai cl 26. migaisoaiv teiiicre Ge

31 LIBER νπι adhibuerunt. (cniui gc-omctria; cum multas artes vilaeque necessitates adiuvare valeat, ad has si transfertur*), tantum abest ut ullum damnum accipiat, ut has artes promovens ab iisdem debito honore ct ornatu afficiatur. lam cum mechanica ratio atquc ars ita comparata ct tot. in partes divisa sil, laudabilem me operam praestare existimavi, si et illa quae veteres ratione geometrica demonstra-^ verunl [quae apud illos inveniuntur maxime nccessaria de ponderum motu] et quae theoremata ipse utiliter invenissem brevius et apertius descriljerem ct meliore ratione, quam qui antea dc iisdem rebus scripserunt, componerem. Cuius generis sunt haec quae sequuntur: Dato pondere, (juod a data potentia in plano horizontali ducitur, t/a/oque alio plano inclinato ad subiectum pianum suh dato angulo, inveniatur potentia, a qua illud pondus in plano inclinato ducatur [hoc autem utile est mechanicis manganariis, qui ad potentiam qunm invenerunt alia quadam virorum potentia apposita confidenter pondus sursum trahunt]; / /. Datis duabus rectis inaequalibus duae mediae proportionales in continua propoj tione inveniantur [ex hoc enim theoremate omnis data figura solida ad datam proportionem augetur vcl minuitur]; III. Quomodo fieri possit, ut, dato tympano datum scytalarum sive itenliiim numerum liabente, huic aliud tympanum, datum dentium numerum habens, apponatur ct cius, quod apponitur, tympani diamelrus inveniatur [hoc enim ar(i mechanicae utile est ad multas res propter tympanorum dentatorum appositionem]. Ilorum suo quidque loco^j una cum aliis theorematis architecto et mechanico utilibus manifestum fiet, si antea omnem dc ccntro gravitatis doctrinam uno tenore exposuerimus. t) Sc< uunlur iii Graccis liacc sine duliio interpolata "ila q u c cum artium mater sil (scilicet geum etria), iiullnm damnum accipit propterea <pio(l organicae al< ue arcliilpctonicat- siudet; ncquc enim projiterea i UO(l (;co(lacsiae (\idc indic, suh ynouopiu) ct gnom onicae ct m eclianicae et scetiognipliiae (vid. iud.) opci-am dat, ullum damnum accip it. i) Dc prolilematei vide intra propos. 9, dc II prop. Π, dc III prop. 23.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 1: Λατινικά 1. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 1: Λατινικά 1. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 1: Λατινικά 1 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου

Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Διαγώνισμα στα Λατινικά Γ Λυκείου Κείμενα 21 ο 27 ο Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Τμήμα: Κείμενα: Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque egrediebātur; tum se dolōri dabat et paulo

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam. dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde

Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam. dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde Α. Να μεταφράςετε τα παρακάτω αποςπάςματα : Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris,

Διαβάστε περισσότερα

CONTINENTUR HOC LIBRO

CONTINENTUR HOC LIBRO CONTINENTUR HOC LIBRO PraefatlO............. inde a pag. I. Heronis definitiones nominttm geometriae..,, 1 II. Heronis geometria........... 41 ΙΠ. Heronis geodaesia... 141 IV. Heronis introductiones stereometricorum...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 41 1. his, abhinc multis annis: Nα γραφούν οι ισοδύναμες μορφές. 2. coluisse: Να συνταχθεί αναλυτικά το απαρέμφατο. 3. proinde

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ XV XIX

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ XV XIX ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ XV XIX A.KEIMENO 1. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creanturr cum vitae

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Καίσαρ (101/100-44 π.χ.)

Ιούλιος Καίσαρ (101/100-44 π.χ.) Ιούλιος Καίσαρ (101/100-44 π.χ.) Α. Βίος: Ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ γεννήθηκε πιθανόν το έτος 100 π.χ. Έγινε pontifex maximus το 63, ύπατος το 59 και έπαρχος της Γαλατίας τα έτη 58-51. Μετά την επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Α. Ut domum ad

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείμενο: Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ Περι Μετανοιασ (De Paenitentia)(*1) Κεφ. 1o. Η μετάνοια των εθνικών I. Paenitentiam hoc genus homines quod et ipsi retro fuimus, caeci sine domini lumine, natura tenus norunt passionem

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Hannibal, dux Carthaginiensis,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210

Διαβάστε περισσότερα

EBERHARDINAE CAKOLINAE TÜBINGENS]

EBERHARDINAE CAKOLINAE TÜBINGENS] F Ο Κ Μ I S Α CADEMICIS ROSTOCHII ADLERIAKIS. INCLUTAE LITTEßARUM UNIVERSITATI EBERHARDINAE CAKOLINAE TÜBINGENS] SACRA SAEOULARIA QUARTA? DIE Villi MENSIS AITGUSTI A. CIOIOCCCLXXYII CELEBRANTI CONGRATULANTUK

Διαβάστε περισσότερα

ARIST0TELIS MAGNA MOKALIA.

ARIST0TELIS MAGNA MOKALIA. ARIST0TELIS QUAE FERUNTUR MAGNA MOKALIA. RECOGNOVIT FRANCISCUS SUSEMIHL. m LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI. MDCCCLXXXIII. IilPSIAE: TTPIS Β. G. TEUBNERI. HENRICO IACKSONI ET HENRICO OMONTO D. D. D. EDITOR,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Νon Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α.Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ - Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΤΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 1. Να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ )

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 21-28) Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI

TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI ΜΑΘΗΜΑ XXVII LECTIO SEPTIMA ET VICESIMA TO ΠNEYMA ΩPIMAZEI OΠΩΣ OI KAPΠOI ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις - ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Tων κυρίων ονοµάτων του κειµένου να γραφεί η ονοµαστική,

Διαβάστε περισσότερα

Excl sus : recesserat : exterritus : prorepsit : abdidit : attulit : ostendensque : decerptam esse : dixit : venit :.

Excl sus : recesserat : exterritus : prorepsit : abdidit : attulit : ostendensque : decerptam esse : dixit : venit :. 1 30 2016 : ( ) : (3) Excl sus ab insidiat ribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rum re caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση Ι. Στις παρακάτω περιόδους να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες προτάσεις (είδος, συντακτική θέση, εισαγωγή, εκφορά) 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil quam ipsa victoria:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΣΕΣ Θεός, Ναός, Τόπος ΜΕΡΟΣ Γ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΠΑΝΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ: ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 2 Από το πρωτοπελασγικό υπόστρωμα της Αρκαδικής θρησκευτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα εξής αποσπάσματα των παρακάτω κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση.

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (κειμ.=21, 24, 25, 30, 34, 41, 46, 49) quod, quia, quoniam, quando α.με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β.με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Ω Ν Π Α ΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων 3 Θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 31 Μαΐου 2007 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Πέµπτη, 31 Μαΐου 2007 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Πέµπτη, 31 Μαΐου 2007 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 Α1. Αφού διώχτηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί σε (μια) (θερινή) κατοικία, που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

PAPPI ALEXANDRINI COLLECTIONIS (^UAE SUPERSUNT LATINA INTERPRETATIONE ET COMMENTARIIS INSTRUXIT FRIDERICUS HULTSCH. VOLUMINIS III TOMUS II.

PAPPI ALEXANDRINI COLLECTIONIS (^UAE SUPERSUNT LATINA INTERPRETATIONE ET COMMENTARIIS INSTRUXIT FRIDERICUS HULTSCH. VOLUMINIS III TOMUS II. PAPPI ALEXANDRINI COLLECTIONIS (^UAE SUPERSUNT E LIBRIS MAiiU SCRIPTIS EDIDIT LATINA INTERPRETATIONE ET COMMENTARIIS INSTRUXIT FRIDERICUS HULTSCH. VOLUMINIS III TOMUS II. INSUNT INDEX GRAECITATIS. SCRIPTURAE

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο:

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2017 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2017 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:.. ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: TMHMA: ΑΡΙΘΜΟΣ:.... ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) Ημερομηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΚΕΙΜΕΝΑ Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ

ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΜΑΘΗΜΑ XLI LECTIO PRIMA ET QUADRAGESIMA ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1. Ερωτήσεις-ασκήσεις ανοικτού τύπου 1. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των κυρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 39 Α1. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 39 Α1. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 39 Α1. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Πρώτο είδος υποθετικού λόγου: Υπόθεση: si (άρνηση nisi) + οριστική κάθε χρόνου Απόδοση: οποιαδήποτε έγκλιση Oι πιο συνηθισµένες µορφές του: 1 η :(για το παρόν) Υπόθεση: si

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Zoroaster et eius CCCXX oracula Chaldaica*

Zoroaster et eius CCCXX oracula Chaldaica* Franciscus Patricius Zoroaster et eius CCCXX oracula Chaldaica* *Iz: Franciscus Patricius/Frane Petrić, Zoroaster et eius CCCXX oracula Chaldaica/Zoroaster i njegovih tristo i dvadeset Kaldejskih proroštava,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

EUCLIDIS OPERAOMNIA. EDIDERUNT I. L. HEIBERG ET H. MENGE. LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI. MDCCCLXXXY.

EUCLIDIS OPERAOMNIA. EDIDERUNT I. L. HEIBERG ET H. MENGE. LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI. MDCCCLXXXY. EUCLIDIS OPERAOMNIA. EDIDERUNT I. L. HEIBERG ET H. MENGE. LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI. MDCCCLXXXY. EUCLIDIS ELEMENTA. EDIDIT ET LATINE INTERPREΤΔΤUS E8T I. L. HEIBERG, DB. PHIL. UOL. IV. LIBEOS XI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A. 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μετάφραση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις των θεμάτων είναι ενδεικτικές)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A. 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μετάφραση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις των θεμάτων είναι ενδεικτικές)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα