ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. * Προωθητικές Γομώσεις. * Βλήματα. * Πυροσωλήνες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. * Προωθητικές Γομώσεις. * Βλήματα. * Πυροσωλήνες."

Transcript

1 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. * Προωθητικές Γομώσεις. * Βλήματα. * Πυροσωλήνες.

2 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ. Α! ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ορισμός. Είναι το σύνολο των Κώνων Μάχης, Βλημάτων, Προωθητικών καί πάσης φύσεως Στρατιωτικών Εκρηκτικών Υλών πού είναι συσκευασμένες καί έτοιμες για μετακίνηση. Κατηγορίες Πυρομαχικών. Πυροβολικού. Υφάλων Όπλων. Αεροφερόμενα. Αυτοπροωθούμενα. Υπονομεύσεων. Χημικά. Ηλεκ/νικού Πολέμου. Πυροτεχνικά. 2

3 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ. Συνοπτικές Ιδιότητες Πυρομαχικών: Πυροβολικού. ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΑΠΟ «Π/Β». Υφάλων Όπλων. ΚΑΤΩ ΑΠΌ τήν ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. Αεροφερόμενα. ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ. Αυτοπροωθούμενα. ΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΣΗΣ. Υπονομεύσεων. ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ. Χημικά. ΚΩΝΟΣ ΜΕ: ΚΑΠΝΟΓΟΝΑ, ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΑ, ΤΟΞΙΚΑ. Η/Ν Πολέμου. ΚΩΝΟΣ ΜΕ λ.χ. ΑΕΡΟΦΥΛΑ. Πυροτεχνικά. ΚΩΝΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ/ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ είτε ΟΠΤΙΚΩΝ είτε ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ. 3

4 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Β! ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΓΟΜΩΣΕΙΣ. ΕΚΚΑΥΜΑΤΑ. ΒΛΗΜΑΤΑ. ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΕΣ. Έκκαυμα. Βλήμα. Προωθητική Γόμωση. Πυροσωλήνες. 4

5 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ. Διαμέτρημα. Λ.χ. 3 /50 ή 5 /38 ή OERL. 20mm Τρόπος συναρμολόγησης / συνεργασία. Λ.χ. : Χρήση / προορισμός. * Σύνθετη Φυσίγγη. * Απλή Φυσίγγη. * Σακκίδια Προωθητικής. * Φόρτου ή Μάχης. * Εκπαίδευσης. * Ψευδοπυρομαχικά.??? 5

6 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Ψευδοπυρομαχικά. ΔΕΝ φέρουν Εκρηκτικές Ύλες. Χρησιμοποιούνται για: α. Ελεγχο Υλικού. β. Εξάσκηση προσωπικού. γ. Ειδικές ρυθμίσεις. δ. Εκπαίδευση προσωπικού στην τάξη. κ.λ.π. 6

7 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Γ! Προωθητικές Γομώσεις. Είναι τύπου: ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΣΑΚΚΙΔΙΩΝ. Ι. Τά μέρη τής ΦΥΣΙΓΓΗΣ. ΕΚΚΑΥΜΑ - ΚΑΛΥΚΑΣ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ - ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ - ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΠΩΜΑ. ή ΚΑΛΥΚΑΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΩΜΑ ΕΚΚΑΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΕΜ. ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 7

8 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πλήρους Γόμωσης. ΙΙ. Τύποι Φυσιγγών: Ηλαττωμένης Γόμωσης. ( ΜΕ ΛΙΓΩΤΕΡΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ). * Διαφορετική Επίλυση τού προβλήματος Δ.Β. στον Βλητικό Υ/Λ. * Ειδικές Επιχειρησιακές ανάγκες.. Λ.χ. Επισκηπτική Βολή στόν Βομβαρδισμό. Καθαρισμού Κοίλου. ( ΓΙΑ τήν ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ τού ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΦΛΟΓΙΣΤΙΑΣ ). ΙΙΙ. Τύποι Πυριτίδων, ( Αμερικανικής Προέλευσης ): SPDN-SPDN ( F.P. ). Απλής βάσης. Υγροσκοπικότης. SPCG. Τριπλής Βάσης. Ευσταθοποιός CARBAMITE. SPDF. Απλής βάσης. Άφλογος. Υποβιβασμός Θερμοκρασίας με K 2 (SO) 4 SPDB-DW. Μίγμα πυριτίδων. Εξ επανεπεξεργασίας.. (Εκπαιδευτικά Πυρά). 8

9 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΙV. Σχήματα κόκκων Προωθητικών Πυριτίδων Για Φυσίγγες. Χορδή. Πολλαπλής διάτρησης. Ροζέτα. (Πολ.Διάτρηση) Φύλλο. Απλής διάτρησης. Απλής διάτρησης. Για Κ/Β. Πολλαπλής διάτρησης. (Ειδικής). Σταυροειδής. Αστέρος. 9

10 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. V, m, r VΙ. Τύποι Πυριτίδων σ ότι αφορά ρυθμό κατάκαυσης. r = b p n b & n : σταθερές. p : πίεση Προχωρητική. Σταθερού ρυθμού. Υποχωρητική. t 10

11 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. 1. Έκκαυμα καί Φυσίγγη. 2. Τύποι εκκαυμάτων. α. Κρουστικό. β. Ηλεκτρικό. γ. Ηλεκτροκρουστικό. VΙI. Εκκαύματα. 1. 2α. Αποθήκη Εναυσματικής Εκρ. Σφαιρίδιο Στεγανοποίησης Κάλυμμα Εμπυρίου. Εμπύριο. Εκρηκτική τύπου Α!, πολύ ευαίσθητη στην κρούση. 11

12 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Διακόπτης. Ηλεκτρικό Έκκαυμα. 2β. Επαφή. Εναυσματική. Μόνωση. Γυμνός Αγωγός. 12

13 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. D l d VΙII. Χρόνος κατάκαυσης. ( ΤΑΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ). L ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΥΡΙΤΙΔΩΝ. M6MP M6 M1MP 105 M1MP 155 M1MP 8 in M30 A1 D l d L

14 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Σταθερές Ταχύτητας Κατάκαυσης. Μ1 Μ6 Μ30 Α1 b n Σχέση at καί psi : 1 at psi Μέση πίεση: 2874 at psi Ταχύτητες & Χρόνοι που αντιστοιχούν στην Μέση Πίεση. Μ1 Μ6 Μ30 Α1 r [in/sec] t (=L/ r ) [msec] / / / 2 14

15 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Βλήματα. 1. ΓΕΝΙΚΑ. Διάταξη - Αρχές σχεδίασης - Εξωτερικά Χαρακτηριστικά - Βάρος - Κατηγορίες. Ι. Τυπική Διάταξη τού ΒΛΗΜΑΤΟΣ. Πυροσωλήνας VT. Αποθήκη Εκρηκτικής ή άλλης γόμωσης. Ζώνη Σφηνώσεως. Βασικά Μέρη. Περίβλημα. Πυροσωλήνας. (Π/Σ). Αποθήκη. Ζώνη Σφηνώσεως. 15

16 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΙΙ. Αρχές Σχεδίασης. Η σχεδίαση γίνεται με βάση: το Επιθυμητό Αποτέλεσμα σε σχέση με τόν Στόχο. ( Τερμ. Βλητική). τήν ανάγκη Εξασφάλισης Ευστάθειας κατά τήν πτήση. (Ν RPM Φ.Ε.) τήν προσπάθεια Περιορισμού τής Αντίστασης κατά τήν πτήση... για επίτευξη μεγαλύτερου βεληνεκούς, ( ή διατήρηση υψηλότερης Κ.Ε. σε σταθερό βεληνεκές ). Με βάση τις Αρχές αυτές σχεδιάζονται οι ακόλουθοι 4-τύποι βλημάτων: Κοινά. ( Standard Round ). Υποδιαμετρήματος. ( Sub-Caliber ). Βοηθητικής Πυραυλώθησης, ( Rocket-Assisted ). Ροής Βάσης. ( Base-Bleed ). 16

17 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β Σύγκριση Βλήματος Υποδιαμετρήματος & Κοινού. M SR, S SR V o M SC, S SC V o 1. M SC M SR (SC SubCaliber...SR StandardRound) 2. Κοινή V O, με χρήση καλύπτρας Εσ. Βλητικής. (πλαστικής). 3. S SC < S SR οπότε Drag SC < Drag SR Χ SC > Χ SR Drag = c D S ρ u 2 / 2 17

18 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β Άρα με χρήση μίας πλαστικής καλύπτρας Εσωτερικής Βλητικής, που απορρίπτεται στο στόμιο με τήν έξοδο από τόν σωλήνα, το Βλήμα υποδιαμετρήματος απορροφά όλη τήν Ενέργεια τής Προωθητικής κατά τήν κίνησή τού μέσα στον μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνα τού Π/Β. Το πλεονέκτημά του έγκειται εις το ότι η Αρχική Ταχύτητά τού - συγκρίσιμη με αυτήν ενός ίσου βάρους κοινού βλήματος, (Standard round) - θα απομειώνεται με βραδύτερο ρυθμό, λόγω τής μικρότερης τιμής τής Οπισθέλκουσας που θα επιδρά σ αυτό, αφού καί η διάμετρος τής ορθής τομής τού θα είναι μικροτέρα έναντι αυτής τού κοινού βλήματος.. Σύγκριση Βλήματος Ροής Βάσης & Κοινού. 18

19 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β Με χρήση ενός φιαλιδίου - το οποίο ευρίσκεται εις το πυθμένιο καί περιέχει αέριο υπό πίεση - το Βλήμα Ροής Βάσης δημιουργεί, μετά τήν έξοδο από το στόμιο, μία καλά σχεδιασμένη συμμετρική ως προς τόν άξονά τού ροή. Το πλεονέκτημά τού έγκειται εις το ότι με τήν δημιουργία καί διατήρηση κατά τήν πτήση μίας εξ αερίου αντικορυφής στην περιοχή τού πυθμενίου, αποφεύγεται η δημιουργία στροβιλισμών καί βελτιώνεται ο Συντελεστής Οπισθέλκουσάς τού, έναντι αυτού τού κοινού βλήματος, (Standard round). Συνέπεια αυτού είναι: ότι η Αρχική Ταχύτης θα απομειώνεται με βραδύτερο ρυθμό, λόγω τής μικρότερης τιμής τής Οπισθέλκουσας που θα επιδρά επάνω στο βλήμα Base-Bleed, έναντι αυτής τού κοινού βλήματος. 19

20 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β Βλήμα Βοηθητικής Πυραυλώθησης. ( Rocket Assisted Projectile - RAP ). Πυραυλοκινητήρας Ταχύτης επιπλέον τής βαλλιστικής με χρήση τού πυραυλοκινητήρα Τυπική απόκλιση των πτώσεων ηυξημένη. Βλήμα κατάλληλο διά βομβαρδισμό ευρείας περιοχής καί όχι συγκεκριμένου στόχου. 20

21 Ζώνη Σφηνώσεως. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΙΙΙ. Εξωτερικά χαρακτηριστικά τού Βλήματος.. Σώμα. Κορυφή. d Περιφέρεια Ρινός. Βάση. Χορδή. Ακτίνα Διαμόρφωσης κορυφής. ( 7d - 9d ). 21

22 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Ονοματολογία Εξωτερικών Χαρακτηριστικών. Μήκος. Διάμετρος. Πυθμένιο Ζώνη Σφηνώσεως. Χορδή. Ακτίνα διαμόρφωσης Σώμα κορυφής. Βάση. Κορυφή. ΙV. Βάρος Βλήματος. 1. Για το αυτό Π/Β, τα βαλλόμενα βλήματα μπορεί να διαφέρουν κατά βάρος. Διαφορετικοί Πίνακες Βολής & Διαφορετικές Κατάστάσεις λειτουργίας τού Υ/Λ. 22

23 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. 2. Προσεγγιστική σχέση προσδιορισμού τού βάρους. W d 3 / 2 Π/Β / 2 = 125 / 2 = 62.5 lbs Kgr. Π/Β / 2 = 27 / 2 = 13.5 lbs Kgr. 3. Πυκνότητα Ορθής Τομής. ( Sectional Density ). SD W / A = 2 d / π lbs / in 2 23

24 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. V. Κατηγορίες Βλημάτων. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. ( ή ΡΗΚΤΙΚΑ ). ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Αυτά αναλύονται ως ακολούθως: 24

25 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. ( ή ΡΗΚΤΙΚΑ ). Ρηκτικά. Ημιρρηκτικά. Κοίλης Γόμωσης. Ειδικά διατρητικά. ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ. Επιφανείας. Αντιαεροπορικά - Α/Α. Διπλής Ενεργείας. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Φωτιστικά. Καπνογόνα. Εμπρηστικά. Η/Ν Αντιμέτρων. Μή Θραυσματοποιούμενα. Γυμνασίων αδρανή. Ψευδοβλήματα. Α.Β.C. ή Ν.Β.C.. 25

26 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. ( ή ΡΗΚΤΙΚΑ ). Ρηκτικά. Ημιρρηκτικά. Κοίλης Γόμωσης. Ειδικά διατρητικά. Τα κλασσικά Διατρητικά Βλήματα. Η διάτρηση επιτυγχάνεται με τήν Κ.Ε. τής μένουσας ταχύτητας τού βλήματος κατά τήν πρόσκρουση στον στόχο. Ακολουθεί έκρηξη. Η διάτρηση επιτυγχάνεται με δημιουργία μίας Μεταλλικής καί Λίαν Υψηλής Ταχύτητας Ροϊκής Δέσμης. Καί αυτά τά βλήματα επιτυγχάνουν διάτρηση με τήν Κ.Ε. τής μένουσας ταχύτητας τού βλήματος, κατά τήν προςκρουση στον στόχο. Δέν ακολουθεί έκρηξη. ( Σώμα βλήματος πλήρως μεταλλικό. APDS - SCR ) 26

27 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ. Επιδρούν κυρίως διά τού Ωστικού Κύματος. Επιφανείας. Α/Α. Διπλής ενεργείας. Εναντίον στόχων στην Επιφάνεια. Εναερίων. Αμφοτέρων των ειδών. 27

28 ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Φωτιστικά. Καπνογόνα. Εμπρηστικά. Η/Ν Αντιμέτρων. Δέν στοχεύουν στην καταστροφή τού στόχου. ( Πλήν Α.Β.C. ή Ν.B.C. καί Εμπρηστικών ). Μή Θραυσματοποιούμενα. Γυμνασίων αδρανή. Ψευδοβλήματα. Α.Β.C. ή Ν.Β.C.. *1 ( Πλήν Α.Β.C.ή Ν.B.C. καί Εμπρηστικών ). Δέν περιέχουν εκρηκτική γόμωση ή έχουν λίγη. *1 Atomic or Nuclear, Biological, Chemical. 28

29 Ρηκτικά. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. 2. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. Βάλλονται ενάντια ισχυρά θωρακισμένων στόχων. ( Πλοίων, οχυρών, τεθωρακισμένων, αρμάτων μάχης ). Αγγλική Ονομασία: ARMOR PIERCING. Διαθέτει παχέα τοιχώματα περιβλήματος & σχετικά μικρή ποσότητα εκρηκτικής. Συνήθως Explosive D. Διαθέτει ΔΥΟ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ: τήν Εξωτερική Βλητική / Πτητική καί τήν Εσωτερική Διατρητική. Η εκρηκτική γόμωση ενεργοποιείται μετά τήν διάτρηση τού θώρακα τού στόχου με τήν λειτουργία κατάλληλου Π/Σ ΠΥΘΜΕΝΙΟΥ με ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ τού εκρηκτ. συρμού. 29

30 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. Ρηκτικό βλήμα. Πτητική Καλύπτρα Π/Σ X.K. *2 Διατρητική Καλύπτρα Διαρρηκτική Εκρηκτική Γόμωση. *2 Χρονική Καθυστέρηση. 30

31 Ημιρρηκτικά. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. Βάλλονται ενάντια ελαφρά θωρακισμένων στόχων. Αγγλική Ονομασία: SEMI ARMOR PIERCING. (UK) SPECIAL COMMON. (US ) Διαθέτει λεπτότερο τοίχωμα περιβλήματος των ρηκτικών & δυνατότητα σχετικά μεγαλύτερης ποσότητας εκρηκτικής.. Δεν διαθέτει τήν Εσωτερική Διατρητική ΚΑΛΥΠΤΡΑ, ενώ το βλήμα συχνά υφίσταται ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ σκλήρυνση τής ΚΟΡΥΦΗΣ τού. Καί εδώ ο Π/Σ είναι ΠΥΘΜΕΝΙΟΥ με ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ - ( όπως καί εις τά Ρηκτικά. ). 31

32 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. Ημιρρηκτικό βλήμα. Επιφανειακή σκλήρυνση. Π/Σ X.K. Διαρρηκτική Εκρηκτική Γόμωση. 32

33 Κοίλης Γόμωσης. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. Αρχή λειτουργείας διάφορος των προηγουμένων δύο όπου το Κοπτικό Εργαλείο ήτο το βλήμα καί Κ.Ε. κοπής = M B U B 2 /2 : Στα βλήματα Κοίλης Γόμωσης το Κοπτικό Εργαλείο είναι μία Ροϊκή Μεταλλική Δέσμη που δημιουργείται μέσα στο βλήμα. ( Μετά τήν έκρηξη ). Η Κ.Ε. κοπής προσδίδεται στην ροϊκή μάζα -Jet- κατά τα πρότυπα τής θεωρίας θραυσμάτων. Χ.ΕΝΕΡΓΕΙΑ = ΚΕ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ + ΚΕ JET + KE ΑΕΡΙΩΝ Αγγλική Ονομασία: SHAPED CHARGE. Η μεταλλική δέσμη-jet- προέρχεται από τήν υγροποίηση / μετατροπή σε πλάσμα ενός ειδικά γιαυτό τόν λόγο υφισταμένου στο βλήμα ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ. (Μπρούντζος ή Cu ή Al ). Μέγεθος καί ταχύτητα δέσμης - jet - είναι ανεξάρτητη τής ταχύτητας τού βλήματος κατά τήν πρόσκρουση. Αύξηση Δραστικού Βεληνεκούς. Εκρηκτική/Διαρρηκτική Γόμωση: Pentolite. ( 50/50 TNT/ PETN ). 33

34 Κοίλης Γόμωσης. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. Ταχύτης δέσμης - jet - ανέρχεται σε 3000m/sec έως 11500m/sec Δημιουργουμένη πίεση στην προς διάτρηση επιφάνεια κατά τήν πρόσκρουση τής δέσμης - jet - ανέρχεται σε 15000at έως 20000at. Δραστικότης: Ηυξημένη κατά 40% σε σύγκριση με τά συμβατικά διατρητικά. Η εκρηκτική γόμωση ενεργοποιείται μετά τήν πρόσκρουση τού βλήματος επί τής πρός διάτρηση επιφανείας τού στόχου που διεγείρει κατάλληλο Π/Σ κορυφής. Αυτός αποστέλλει, μέσω εκρηκτικού κορδονίου, σήμα ενεργοποίησης τής γόμωσης. αρχής γενομένης από τήν επιφάνεια τού ΠΥΘΜΕΝΙΟΥ Σημερινές Εφαρμογές: Αντιαρματικά Βλήματα - Α/Υ Β.Βάθους. ( Λ.χ. στο Σουηδικό Ναυτικό ). 34

35 Βλήμα Κοίλης Γόμωσης. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. Εκρηκτική Γόμωση. Κορδόνιο. Π/Σ. Μεταλλικός Κώνος 35

36 1 V JET ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. l JET ρ JET d JET 2 D BIG 3 P PENE. P PENE. = (½)ρ JET V JET 2 (S JET /S BIG ) L BIG Από αρχή διατήρησης τής μάζης. S JET /S BIG = L BIG / l JET = (d JET / D BIG ) 2 36

37 t=0 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. 3ms 9ms 15ms 21ms 25ms JET l JET ARMOR L ARMO-PENE ρ JET l 2 JET = ρ ARMO L 2 ARMO-PENE L ARMO-PENE = l JET (ρ JET / ρ ARMO ) ½ = 45 ( 3000 / 8000 ) ½ = cm 37

38 Κοίλης Γόμωσης. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. Εφαρμογή. Ροϊκή Δέσμη μήκους l JET = 45cm που συμπιέζεται σε 1cm κατά τήν πτώση επί τού προς διάτρηση θώρακα,... έχει ταχύτητα 8000m/sec καί πυκνότητα 3000kgr/m 3. Να δοθεί εκτίμηση τής πίεσης διάτρησης τού θώρακα. P PERF. = (½)ρ JET V JET 2 ( S JET /S BIG ) = (½)ρ JET V JET 2 ( L BIG / l JET ) = (½) ( 1 / 45 ) = Pa at 38

39 Ειδικά Διατρητικά Βλήματα. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. APDS. Χρησιμοποιούνται από τά Συστήματα Εγγύς Αντιβληματικής Προστασίας, ( CIWS ), όπως λ.χ. το Phallanx. Είναι σε θέση να προκαλεί ΔΙΑΤΡΗΣΗ οποιασδήποτε μονάδας Κ/Β καί εάν αυτή είναι ο ΚΩΝΟΣ ΜΑΧΗΣ... τότε πρέπει να προκαλέσει τήν έκρηξη τής γόμωσης. ( Υπέρβαση τού ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ τού 1KJ/mm 2 ). Αγγλική Ονομασία: ARMOUR PIERCING DISCARDING SABOT (US). DISCARDING SABOT HARD CORE SHELL (UK). Διάταξη: Όπως στο σχήμα που ακολουθεί. Είναι βλήμα υποδιαμετρήματος, μικρών διαστάσεων - < 30mm -, αλλά μεγάλης πυκνότητας, (19~ Kgr/m 3 - Wolframium ή Depleted Uranium). Υπερυψηλή Ταχύτης Πρόσκρουσης ΚΕ αφού ( mv 2 ). Πλαστική καλύπτρα Εσωτ.Βλητικής ΜΙΚΡΕΣ σχετικά ΦΘΟΡΕΣ. 39

40 Ειδικά Διατρητικά Βλήματα. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. APDS. Συναρμολογημένο σ.φ. Sabot Pusher Penetrator Πλαστική Καλύπτρα 40

41 Ειδικά Διατρητικά Βλήματα. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. APDS. Sabot Penetrator Pusher Sabot Penetrator Pusher Sabot 41

42 Ειδικά Διατρητικά Βλήματα. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ. APDS. Εφαρμογή. Στην Δραστική Απόσταση Βολής ενός Συστήματος ΔΒ εγγύς Προστασίας -CIWS- το συνεργαζόμενο βλήμα APDS έχει σχεδιασθεί να αναπτύσσει ταχύτητα 1800m/sec. Η διάμετρος τής ορθής τομής τού βλήματος / διατρητή έστω 15mm - penetrator -. Εάν μετά τήν διείσδυση στον κώνο μάχης η ταχύτης ελαττώνεται σε 1500m/sec, ( περίπου 17% ). Ζητείται: Η μάζα τού βλήματος, (Penetrator), υπό τήν προϋπόθεση τιμής Kατωφλίου Eνεργοποίησης 1 KJ/mm 2. Kατώφλιο S = (½) m V 2 m = (½) π ( d / V ) 2 Kατώφλιο = (½) π ( /1500 ) 2 {1000 x (10 3 ) 2 } = Kgr 157 gr 42

43 Επιφανείας. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. 2. ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ. Χρησιμοποιούνται εναντίον μή θωρακισμένων στόχων ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, εγκαταστάσεων ΞΗΡΑΣ καί ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Αγγλική Ονομασία: HIGH CAPACITY. (US). HIGH EFFECT. (UK). Διαθέτει τοιχώματα μετρίου πάχους περιβλήματος & συνεπώς σχετικά μεγαλύτερη κοιλότητα καί ποσότητα εκρηκτικής. από τα διατρητικά. Συνήθως RDX, TNT, COMPOUND B. Οι παραπάνω εκρηκτικές είναι μίγματα διαρρηκτικότερα τού EXPLOSIVE D. Η εκρηκτική γόμωση ΔΕΝ έχει ανάγκη απάθειας όπως τα διατρητικά Αυτός είναι ο λόγος χρήσης των σχετικά ευπαθών RDX,, κ.λ.π.. Δέχονται μεγάλη ποικιλία Π/Σ. Λ.χ. εναντίον μεγάλων στόχων ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ( Α/Γ - Α/Τ - Φ/Γ ), χρησιμοποιούνται με Π/Σ κορυφής κ.σ.φλ. ή Π/Σ πυθμενίου. 43

44 Αντιαεροπορικά. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ. Χρησιμοποιούνται εναντίον ΕΝΑΕΡΙΩΝ στόχων. Αγγλική Ονομασία: ANTIAIRCRAFT (A/A). (US). HIGH EFFECT A/A. (UK). Διαθέτει τοιχώματα μετρίου πάχους περιβλήματος & συνεπώς σχετικά μεγαλύτερη κοιλότητα καί ποσότητα εκρηκτικής. από τα διατρητικά. Συνήθως μιγμτ.rdx/ TNT, COMPOUND B. Φέρουν Π/Σ κορυφής εγκαιροφλεγή (M.T.F.) ή προσέγγισης ( VT- proximity ). Στα ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΑ: Σχεδόν όμοια, (πλην τού Π/Σ), με τα ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. Στα ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΑ: Πέραν τής εκρηκτικής περιέχουν καί εμπρηστικά στοιχεία. 44

45 Διπλής Ενεργείας. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ. Χρησιμοποιούνται εναντίον μή θωρακισμένων στόχων ΕΝΑΕΡΙΩΝ καί ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. Αγγλική Ονομασία: ANTIAIRCRAFT COMMON (AAC). (US). DOUBLE ACTION TIME AND PERCUSSION. (UK). Σύνηθες γέμισμα: EXPLOSIVE D. Ο Π/Σ εξαρτάται από τήν εφαρμογή. Συνήθως φέρουν Π/Σ κορυφής κ.σ.φλ. καί εγκαιροφλεγή (M.T.F.). 45

46 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ. Διάταξη Εκρηκτικού Βλήματος. Πυροσωλήνας. Εκρηκτική Ύλη. Ζώνη Σφηνώσεως. Μεταλλικό τοίχωμα Περιβλήματος. 46

47 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ. Κατανομή Θραυσμάτων Εκρηκτικού Βλήματος σε συνάρτηση με την κλίση m/sec Σ ΘΡ-Γ =3539 Σ ΘΡ-Β =2898 Γ Β 800 m/sec 900 m/sec Δ Σ ΘΡ-Δ = ο 30 ο 30 ο 60 ο Α Σ ΘΡ-Α = % Σ θ = % 45.1% 10.4% 47

48 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ. Συμπεράσματα από την Κατανομή Θραυσμάτων. Η σταθερά Gurney τυπικών Εκρηκτικών που χρησιμοποιούνται είναι: G C,EXPL-D = 2137 m/sec, G C,TNT = 2315 m/sec, G C,COMP.B-3 = 2843 m/sec, G C,RDX = 3205 m/sec Εξ άλλου ισχύει: ( Μ ΜΕΤΑLIC / Μ CHARGE ) = ( G C / V O ) 2 -½ Άρα ο λόγος θα ισούται ( Μ ΜΕΤΑLIC / Μ CHARGE ) = (G C / 1100 ) 2 -½ ( Μ Μ / Μ C ) EXPL-D = ( Μ Μ / Μ C ) TNT = ( Μ Μ / Μ C ) COMP.B-3 = ( Μ Μ / Μ C ) RDX = Τα αποτελέσματα είναι συμβατά με τα στοιχεία βλήματος PRE-FRAG 76/62 με στοιχεία ΒΑΡΟYΣ : W PROJ. με Π/Σ = 6300gr, W PROJ. χωρίς Π/Σ = 5400gr, W XPL. = 630gr και εκρηκτική ισχυρότερη της COMP.B-3. 48

49 Φωτιστικά. ( βλ.φ. ). ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. 3. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Σχεδίαση καί χρησιμοποίηση για ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟΧΟΥ ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ κατά Νυκτερινές Συμπλοκές ή Βομβαρδισμό. Αγγλική Ονομασία: Συρμός: Π/Σ: ILLUMINATING -ILLUM.- (US). STAR SHELL (UK ). Κορυφής εγκαιροφλεγής. Π/Σ Μαύρη Πυρίτης. Φωτιστική Ουσία + Αλεξίπτωτο. Εκτόξευση προς τα οπίσω. Διάταξη: Δες σχήμα που ακολουθεί. 49

50 Φωτιστικά. ( βλ.φ. ). ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Πυροσωλήνας. 2 Μεταλλικό τοίχωμα. 3 Έναυσμα. 4 Εκρ. Ύλη Επιβράδυνσης. 5 Εκρ. Ύλη Εκσφενδόνισης. 6 Κάνιστρο Φωτιστικής ουσίας. 7 Φωτιστική ουσία. 8 Πτερύγια Επιβρ. Περιστροφής. 9 Κύριο Αλεξίπτωτο. 10 Αλεξίπτωτο Επιβράδυνσης. 50

51 Καπνογόνα. ( βλ. κν. ). ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Γόμωση: Καπνογόνος Ουσία από ράβδους ΛΕΥΚΟΥ ΦΟΣΦΩΡΟΥ. ( White Phosphorous ). Χρήση: Υποστήριξη Στρατιωτικών Τμημάτων στην Ξηρά. Π/Σ: Αγγλική Ονομασία: SMOKE. Κορυφής εγκαιροφλεγής ή κρουσίφλογος. Συρμός: Π/Σ Μαύρη Πυρίτης. Καπνογόνος Ουσία. Εκτόξευση προς τα οπίσω. 51

52 Εμπρηστικά. ( βλ. εμ. ). ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Γόμωση: Αντί Εκρηκτικής φέρουν Εμπρηστική ουσία. Χρήση: Διά Εμπρησμό ευφλέκτων Στόχων. Αντ αυτών, δυνατή η εναλλακτική χρήση Καπνογόνων... τα οποία έχουν καί εμπρηστικές ιδιότητες. Αγγλική Ονομασία: INCENDIARY. Π/Σ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. Η Ανάφλεξη: Επιτυγχάνεται με τήν πρόσκρουση τού περιβλήματος - που δεν είναι ιδιαίτερα σκληρό. Έτσι... η Εμπρηστική ουσία διασκορπάται με ευχέρεια, στην περιοχή τής προσβολής. Συρμός: Στα σύνθετα ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ-ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΑ βλήματα, ( που έχουν συντετμημένο τίτλο βλ. ε. εμ. καί είναι συνήθως μικρού διαμετρήματος )... ο Εκρηκτικός συρμός έχει ως ακολούθως : 52

53 Εμπρηστικά. ( βλ. εμ. ). ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Συρμός: Συνθέτων βλ. ε. εμ. Π/Σ BOOSTER Κύρια Διαρρηκτική. Εμπρηστική ουσία. 53

54 Η / Ν Αντιμέτρων. (βλ. ηλ. αν.). ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Γόμωση: Περιέχουν τα λεγόμενα αερόφυλλα - CHAFFS. Αυτά : * είναι αγώγιμα στοιχεία υψηλής ανακλαστικής ικανότητας. * έχουν μήκος λ/2, που αντιστοιχεί στην προς παρεμβολή συχνότητα f. * κατασκευάζονται από ελαφρό μέταλλο, ( συνήθως Al ), ως λ.χ. Aluminum foil 5050 H Χρήση: Για τήν πρόκληση ΣΥΓΧΙΣΗΣ/ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ στα εχθρικά Ρ/Ε. Ο τρόπος τής Τακτικής τούς Χρήσης,... συνδέεται με το ευρύ πεδίο τού Η/Ν Πολέμου. ( EW - Electronic Warfare ). Αγγλική Ονομασία: WINDOW. ( US ). Radar Echo Shell. ( UK ). RE/X RE/S ( Band equivalency ). Π/Σ: Κορυφής εγκαιροφλεγής. 54

55 Η / Ν Αντιμέτρων. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Συρμός: Π/Σ Μαύρη Πυρίτης. Αερόφυλλα. Εκτόξευση προς τα οπίσω. Ευρύ Φάσμα επιθυμητό : Πως επιτυγχάνεται ;;; με Σ( λ/2 ) i.... ( λ/2 ) 1 ( λ/2 ) 2 ( λ/2 ) n 55

56 Η / Ν Αντιμέτρων. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Πυροσωλήνας. 2 Μεταλλικό τοίχωμα. 3 Έναυσμα. 4 Εκρ. Ύλη Επιβράδυνσης. 5 Εκρ. Ύλη Εκσφενδόνισης. 6 Αερόφυλλα. 7 Δίσκος Απόστασης. 8 Κάνιστρο Αεροφύλλων. 9 Εκσφενδονιζομένη Βάση. 56

57 Η / Ν Αντιμέτρων. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Εκτόξευση: 1 Διάρκεια: 10 λ - 15 λ. 2 Άνεμος. 3 Στόχος. 57

58 Μή Θραυσματοποιούμενα. ( NON FRAG ). ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Γόμωση: Καπνογόνος Ουσία καί στοιχεία οπτικής ένδειξης. Χρήση: Σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΥΡΑ Α/Α. Αγγλική Ονομασία: NON - FRAGMENTING. Π/Σ: Κορυφής εγκαιροφλεγής (MT ) ή προσέγγισης (VT). Συρμός: Π/Σ Καπνογόνος Ουσία. Οπτική Ένδειξη Θέσης Ενεργο- -ποίησης τού Π/Σ. 58

59 Γυμνασίων Αδρανή. (γ.α.) ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Χαρακτηριστικά: Έχουν τα ίδια με τα ΜΑΧΗΣ... σε ότι αφορά τήν Γεωμετρία, τήν Δυναμική καί το Βάρος. Καμία διαφορά δεν παρουσιάζουν με τα Μάχης από άποψη ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ καί ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Βλητικής. Πρόβλημα Παρατήρησης υφίσταται με τήν χρήση τούς, κατά τα Εκπαιδευτικά Πυρά καί τα Πυρά Συνδιαμέτρησης. Χρήση σε: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Πυρά ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Πυρά ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Πυρά Α/Α. ( Εάν υπάρχει M.D.I. ). Πυρά ΣΥΝΔΙΑΜΕΤΡΗΣΗΣ. Πυρά ελέγχου σε Βλητικούς Σταθμούς. Αγγλική Ονομασία: TARGET. (T). ( US ). BLIND LOADED. (BL). ( US ). PRACTICE SHELLS. ( UK ). 59

60 Ψευδο- Βλήματα. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Χαρακτηριστικά: Δέν βάλλονται από Π/Β καί ούτε περιέχουν ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. Χρήση/Αντικείμενα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Προσωπικού. ( Χειριστική ή στην τάξη ). ΕΛΕΓΧΟΣ Υλικού. ΡΥΘΜΙΣΗ / ΣΥΝΔΙΑΜΕΤΡΗΣΗ Υλικού. Αγγλική Ονομασία: DRILL - Όταν χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση ομοχειριών. 60

61 A.B.C. - - N.B.C. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Χαρακτηριστικά: Βάλλονται από Π/Β. ( Όμως γενικά καί από... Βαλλιστικά Πυραυλωθητικά Συστήματα ως καί Κ/Β... που εξαπολύονται από πλατφόρμες Ξηράς, Πλοία Επιφανείας, Υ/Β, Αεροσκάφη καί Δορυφόρους στο διάστημα ). Γόμωση: Τα ABC ΑΤΟΜΙΚΗ καί τα NBC ΠΥΡΗΝΙΚΗ. Χρήση/Αντικείμενα : Προσβολή διά Π/Β, Στόχων Τακτικού ενδιαφέροντος. Γενικότερα όμως εξασφάλιση τού εκάστοτε Στρατηγικού δόγματος,... με τα αξιόπιστα προβαλλόμενα καί δυσβάστακτα διά τόν αντίπαλο αντίποινα. Αγγλική Ονομασία: ATOMIC BIOLOGICAL & CHEMICAL. ( ABC ). NUCLEAR BIOLOGICAL & CHEMICAL. ( NBC ). 61

62 Ε! Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Θα αναφερθούν κατά πρώτον... γενικά εισαγωγικά στοιχεία. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν ολίγα τινά... περί των Δυνάμεων που χρησιμοποιούνται στην σχεδίαση των Πυροσωλήνων. ( Π/Σ ). Τέλος, θα ασχοληθούμε περιληπτικά με τήν βασική Λειτουργία καί τήν Κατάταξη των Π/Σ. 1. ΓΕΝΙΚΑ. Έργο/Αντικείμενο - Τά μέρη - Βασικά χαρακτηριστικά σχεδίασης -Κατασκευή. Ι. Έργο/Αντικείμενο. Είναι η Ενεργοποίησή του καί η πρόκληση Έκρηξης τής γόμωσης. όταν επέλθει ο ΧΡΟΝΟΣ ή όταν εκπληρωθούν οι ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. 62

63 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΙΙ. Τά μέρη τού Π/Σ. Είναι δύο: Ο Μηχανισμός, μέσω τού οποίου ο Π/Σ είτε αισθάνεται το περιβάλλον είτε μετρά τόν χρόνο είτε δέχεται ρυθμίσεις καί η Πυριταποθήκη, η οποία περιέχει τήν εκρηκτική τής έναυσης. Πλην τής ανωτέρω, υπάρχει όπως θα δούμε καί άλλη υποδιαίρεση τού Π/Σ, η οποία όμως είναι λειτουργική. Μηχανισμός. Αποθήκη. 63

64 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΙΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης. Είναι τά εξής: Ασφάλεια κατά τήν αποθήκευση καί τούς χειρισμούς. Αξιοπιστία λειτουργίας. Απλότητα σχεδίασης και κατασκευής. Κάλυψη απαιτήσεων εξωτερικής βλητικής. ( Ελαχιστοποίηση του συντελεστή Οπισθέλκουσας, μέ πρόσδοση αεροδυναμικότητας σχήματος και με κατάλληλη επιφανειακή κατεργασία ). 64

65 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΙV. Κατασκευή. Απαιτείται να είναι: Ισχυρή, γιά να αντέχει κατά την φάση τής επιτάχυνσης στον σωλήνα. Συμπαγής, διά την εξασφάλιση ευχέρειας χειρισμών. Οικονομική, κατά το δυνατόν. Ακριβής. 65

66 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. 2. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Π/Σ. α. Τέτοιες εμφανιζόμενες δυνάμεις... είναι: ΑΔΡΑΝΕΊΑΣ,... κατά την Εκκίνηση και την Όπλιση. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ. ΤΡΙΒΗΣ. ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ. ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΉ,... κατά την Πρόσκρουση στον Στόχο. ΆΛΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. β. Ο Π/Σ πρέπει να αντέχει στις καταπονήσεις που ΩΦΕΙΛΩΝΤΑΙ στις παραπάνω ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 66

67 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. γ. Ο Π/Σ χρησιμοποιεί: για την όπλισή του... τις δυνάμεις ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ και την ΦΥΓΟ- ΚΕΝΤΡΟ. για την ενεργοποίηση του Εκρηκτικού Συρμού, αρκετές φορές την ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ και κάποιες των ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 67

68 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. 3. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Π/Σ. α. β. Κύκλοι λειτουργίας Π/Σ: Όπλισης. ( Arming cycle ). Πυροδότησης. (Firing cycle ). Θεωρητική διάταξη Π/Σ: ( Μ.Α.Σ. ) ( Μ.Α.Ο. ) Μηχανισμός Αίσθησης Στόχου. Στόχος. Πυρο - κροτητής. Μηχανισμός Ασφάλισης & Όπλισης. Όπλιση,... υπό την επί δραση Δυνάμεων Όπλισης. Οπή Διόδου Εκρηκτ. Εξόδου. Εκρηκτική Β! Σταδίου 68

69 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. γ. Υπάρχουν πολλοί τύποι Μ.Α.Ο.. Τύπος που χρησιμοποιεί την ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΔΥΝΑΜΗ, φαίνεται στην διάταξη που ακολουθεί... ΕΝΑΡΞΗ ΟΠΛΙΣΗΣ : Όταν η Φυγόκεντρος υπερνικήσει τις Δυνάμεις Ασφάλισης Ελατηρίων κ.λ.π. ΠΕΡΑΣ ΟΠΛΙΣΗΣ : Στην Απόσταση Όπλισης. ( Στατιστικό μέγεθος ). 10 % 90 % r [ ft] 69

70 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Μ.Α.Ο. που λειτουργεί υπό την Επίδραση της ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΣ Στρεπτό Π/Σ. 6 1 Φυγοκεντρικός Πύρος Ασφάλισης. 2 Οπή Διόδου Φλόγας. 3 Άξονας Στρεπτού. 4 Πυροκροτητής. 5 Όριο Περιστροφής Στρεπτού. 6 Διεύθυνση Φυγοκέντρου 7 Περιστροφή Βλήματος. 8 Περιστροφή Στρεπτού. 70 8

71 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Μ.Α.Ο. που λειτουργεί με Αίσθηση της ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ. 1 2 ΩΘΗΣΗ Πυροκροτητής Πηνίο ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ελατήριο F Μάζα m. 1 2 Πύρος Ασφάλισης. Πύρος Στερέωσης. Μηχανισμός Αναλογικής Επιβράδυνσης. Κανόνας και Τροχός. Εκρηκτική Β! Σταδίου. Οπή Διόδου Φλογός. 71

72 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. δ. Κύκλος Πυροδότησης. Έχει σχέση με τον τύπο και την αρχή λειτουργίας του Μ.Α.Σ. : ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ. (α). ΧΡΟΝΟΣ. (β). ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. (γ). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. (δ). α β γ δ 72

73 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. 4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ Π/Σ. α. Παράμετροι Κατάταξης Π/Σ: Τοποθέτησή τους στο βλήμα. ( Κορυφής - Πυθμενίου ). Αρχή Λειτουργίας. ( Κρουσίφλογοι - Μηχανικοί εγκαιροφλεγείς - - Προσέγγισης - Περιβάλλοντος / Βοηθητικοί πίεσης ). β. Τύποι Π/Σ που απαντώνται στην πράξη: Κορυφής - κρουσίφλογοι. Κορυφής - εγκαιρoφλεγείς.. Κορυφής - προσέγγισης. Πιέσεως - κορυφής. Πυθμενίου - κρουσίφλογοι. καί άλλοι. NOSE - IMPACT. NOSE - TIME. NOSE - PROXIMITY. NOSE - PRESSURE. BASE - IMPACT. γ. Η θέση Π/Σ διαφόρων τύπων,... φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 73

74 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Κορυφής. Εγκαιροφλεγής. Βοηθητικός. Πολλαπλοί. Πυθμενίου. 74

75 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. 5. ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Π/Σ. Είναι οι ακόλουθες παράμετροι: η Μέση Απόσταση Ενεργοποίησης από τον Στόχο. η Απόσταση Ενεργοποίησης από την Επιφάνεια της Θαλάσσης. η Απόσταση Όπλισης. η Ελάχιστη Απόσταση Αντιμετώπισης Στόχου. η Δυνατότητα Αυτοκαταστροφής Βλήματος, με παρουσία βοηθητικού Π/Σ. η Δυνατότητα Ενεργοποίησης Βλήματος, με παρουσία κρουστικού Π/Σ. Πραγματικά Στοιχεία τριών Π/Σ, παρέχονται στον ΠΙΚΑΚΑ που ακολουθεί: 75

76 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Π/Σ (Στόχοι Α/Α - VT-RF-SD) Π/Σ ΚΥΡ r MEAN r SEA Απόσταση Όπλισης r MΙN Π/Σ ΒΟΗΘ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ Ενεργοποίησης Πλήρ.Γομ. Ελατ.Γομ Αντιμετώ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ. ΠΥΡΟΔ / ΣΗ (Α/Α ) [ ft ] [ ft ] πισης ΑΝΑΚΛΑΣ. Υπάρχει Διαμέ- [ ft ] [ ft ] Ποσοστά Ενεργοπ/σης Στόχου. ΕΠΙΦΑΝ. τρημα 10%-90% 10%-90% [ ft ] ΘΑΛΑΣΣΗΣ Δύναται ΜΚ ΜΚ 30 ΝΑΙ ΌΧΙ ΟΧΙ MOD12 MOD 2 5 / 38 ΜΚ ΜΚ 14 ΝΑΙ ΌΧΙ ΟΧΙ MOD2α- MOD 1-6 & 8 3 / 50 ΜΚ ΜΚ 30 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ MOD 10 MOD / 50 76

77 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. 6. ΜΕΣΗ ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Σ, ΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. (VT). α. Είναι της τάξης: των 50 ποδών μέτρων - για βλήματα 3 των 80 ποδών μέτρων - για βλήματα 5. και β. Εάν ΣΤΟΧΟΣ καί ΒΛΗΜΑ αλληλοπροσεγγίζονται καθαρά μετωπικά, τότε... το Βλήμα θα προσπέσει επί του Στόχου. Συνεπώς για την περίπτωση θα ισχύει: Απόσταση Ενεργοποίησης = 0 γ. Ποία η σημασία της Μέσης Ακτίνας Ενεργοποίησης ; 77

78 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Η Μέση Ακτίνα Ενεργοποίησης, σε συνδυασμό με την Ακρίβεια του ΣΔΒ καθορίζουν την Απόσταση Έναρξης του Πυρός. Βάλλονται διαδοχικές ριπές των ν-βλημάτων, με θ την διαφορετική γωνιακή απόκλιση, ως προς τον Στόχο, εκάστης. Για θ=0, το βλήμα θα προσπέσει επί του Στόχου. ν Ενεργοποι- -ήσεις Π/Σ. Για θ πολύ μικρό, και τα ν βλήματα θα ενεργοποιηθούν. Αυτό θα συμβαίνει μέχρι της Οριακής γωνίας Θ Α. Αντίθετα για θ πολύ μεγάλο, δεν θα υπάρξει ούτε μία ενεργοποίηση. Με συνεχή δε μείωση της θ, αυτό θα συμβαίνει μέχρι της Οριακής γωνίας Θ Γ. Για θ αυξανόμενο, από Θ Α έως Θ Γ, οι ενεργοποιήσεις των Π/Σ των βλημάτων θα μειώνονται συνεχώς, από ν έως 0. Άρα θα υπάρχει κάποια ενδιάμεση γωνιακή από- κλιση, Θ Β, με αντίστοιχο αριθμό ενεργοποιήσεων ν / 2. Θ Α Θ Β Θ Γ Θ Α Β Γ Γωνιακή Απόκλιση Ριπής. Η Ακτίνα περιφερείας, η οποία εφάπτεται της τροχιάς με απόκλιση Θ Β, ορίζεται ως η Μέση Απόσταση/Ακτίνα Ενεργοποίησης του βλήματος, με τον συγκεκριμένο Π/Σ. 78

79 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. δ. Εφαρμογή. Απόσταση έναρξης της Βολής. (1). (2). Δεδομένα και τοποθέτηση του προβλήματος. Η κατανομή που ορίζει την απόσταση ενεργοποίησης, έστω πως έχει την βηματιστική μορφή του σχήματος,για βλήματα Π/Β 3 / 50 : Η συνολική ακρίβεια του ΣΔΒ *1 των Π/Β αυτών, ( 3 /50 ), είναι στατιστικά της μορφής : Ενεργοποιήσεις ν 15.2 m σ=0.75mils r (3). Να ευρεθεί η Απόσταση Έναρξης Βολής, με κριτήριο την ΕΠΙΤΕΥΞΗ ενεργοποίησης του 50% των βλημάτων, που τεχνικά είναι σε θέση να το πράξουν αυτό. Στόχος L.O.F. 3 MILS 4 σ Γωνία *1 Συνολική ακρίβεια του ΣΔΒ.??? 79

80 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Διερεύνηση του προβλήματος. 15.2m 15.2m 6m 6m 6m 6Km 3MILS 4m 4m 4m Ι. ΙΙ. Οι Π/Σ που περνούν σε r < 15.2m, είναι ολιγότεροι του 50%. ΙΙΙ. 4Km 3MILS Οι Π/Σ που περνούν σε r < 15.2m, είναι περισσότεροι του 50%. Έπεται από τα παραπάνω, ότι για μία ενδιάμεση απόσταση βολής, μεταξύ των 4Km και 6Km, οι Π/Σ που θα περνούν εντός της ακτίνας ενεργοποίησης σε r < 15.2m, θα είναι ίσοι προς το 50%. 80

81 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Επίλυση του προβλήματος. 15.2m Χ/1000 Έπεται: 3 MILS = (3 / 1000 ) = ( 15.2 / X ) ΧKm X = ( / 3 ) = m 3MILS = 3 / 1000 Σημείωση. Ποία ακρίβεια ΣΔΒ απαιτείται για να είναι δεκτή, με τα αυτά κριτήρια, Απόσταση Έναρξης Βολής 9000 υαρδών; 81

82 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Στο Βεληνεκές των 9000 υαρδών 15.2m Σε 9y αντιστοιχεί 1MIL Σε 15.2m πόσα ;;; 9y 9Ky XMILS 9y / 9Ky = 1 MIL Χ = 15.2m / 9y = 15.2 / 9(0.914) = MILS 82

83 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. ΣΤ! Περισσότερα επί διαφόρων Π/Σ. Θα αναφερθούν κατά πρώτον... στοιχεία επί των κρουσιφλόγων Π/Σ. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν ολίγα τινά... επί συνθέτου Π/Σ εγκαιροφλεγούς και κρουσίφλογου. Τέλος, θα ασχοληθούμε με τους Η-Μ Π/Σ προσέγγισης, (VT), Ραδιοσυχνότητος καί Υπέρυθρης ακτινοβολίας, (IR). 1. Π/Σ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΡΟΥΣΙΦΛΟΓΟΣ. Τυπική διάταξη φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί: 83

84 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... Π/Σ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΡΟΥΣΙΦΛΟΓΟΣ. Επικρουστήρας. Πυροκροτητής. Εναυσματική Εκρηκτική. Ασφάλεια. Κύλινδρος. Ενδιάμεση Εκρηκτική. Π/Σ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Σ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ 84

85 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί Π/Σ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΓΚΑΙΡΟΦΛΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΙΦΛΟΓΟΣ. MTPF Τυπική διάταξη φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί: ( Δευτερεύουσα ικανότης ). Για κρουσίφλογο -impact- λειτουργία. Ρύθμιση ΚΟΜΒΙΟΥ ΜΕΤΑ- ΠΤΩΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ προ της βολής και κατά την φόρτωση του βλήματος. Για εγκαιροφλεγή -Time- λειτουργία. Πρώτον: Κατά την φόρτωση του βλήματος... ρυθμίζεται η διαδρομή του ΔΙΣΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ώστε να αντιστοιχεί με την διαταχθείσα ΔΙΑΙΡΕΣΗ Π/Σ. ( λ.χ. 30.2δλ < 45δλ ). Δεύτερον: Μετά την πυροδότηση λαμβάνει χώρα η όπλιση ως εξής: Διαμήκης Αδρανειακή Δύναμη απελευθερώνει τον ΠΥΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΔΙΣΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ ευθυγραμμίζεται, με την ΕΝΑΥ- 85

86 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... ΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ. ( Σαν Οπή Διόδου Φλογός ). Ο ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ απελευθερώνεται μετά την παροδο του χρόνου ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ Π/Σ. Επικρουστήρας. Δίσκος Χρόνου Θέση ΙΙ. Διαδρομή Δίσκου Χρόνου Δίσκος Χρόνου Θέση Ι. Πύρος Ασφάλισης Δίσκου. Οπή Δίσκου διά Δίοδο Επικρουστήρα 86

87 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... Σύνθετος Π/Σ Κορυφής Εγκαιροφλεγής και Κρουσίφλογος ΜΤΡ 59Α => 5 /38 0 Κομβίο Ρύθμισης κ.σ.φλ. Λειτουργίας S Βάρος = 1490 gr 87

88 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ Π/Σ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. Εξέταση Η-Μ Πυροσωλήνων Προσέγγισης που είναι δύο ειδών : RF κυρίως και IR ενδεχομένως. Αντικείμενα: Γενική Ενημέρωση,Μορφή Ανιχνευτών,Τρόποι Ανίχνευσης. α. Γενικά. Θεωρητικά όλο το Η-Μ φάσμα είναι χρησομοποιήσιμο Περιοχές του φάσματος του Η-Μ πεδίου, που πρακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λειτουργίες πυροσωλήνωσης είναι: RF-ραδιοσυχνότητας-, MW -μικροκυμάτων-, IR-υπέρυθρος και UV - υπεριώδης. Κριτήρια επιλογής. Διάδοση, απομείωση/απώλειες, διαπερατότης (μέσω της ατμοσφαίρας), ανακλαστικότης, διασκορπισμός, απορρόφηση και ανωμαλίες/ιδιαιτερότητες του μέσου κατά περιοχή, υψόμετρο ή κατάσταση του περιβάλλοντος. ( Υγρασία - Βροχόπτωση - συνεχής Στροβιλισμός Τροπόσφαιρας). Η Διάδοση στις περιοχές αυτές είναι παρόμοια. 88

89 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... (1). Περιοχές Φάσματος που λειτουργούν. Ραδιοσυχνότητες - RF έως 600 MHz. Μικροκύματα - MW - 1 GHz Υπέρυθρη Ακτινοβολία - IR - 20 έως 150 THz. Η τάση της τεχνολογίας είναι... να προάγει κατάλληλους Ρ/Ε μηχανισμούς ολοένα μεγαλύτερης συχνότητας στην δεκατομετρική περιοχή των μικροκυμάτων Το μήκος εκάστου βλήματος,... είναι κριτήριο για το ενδεχόμενο της επιλογής και προσαρμογής Π/Σ VT σε αυτό. Συχνότητες και μήκη κύματος της περιοχής ενδιαφέροντος. ( RF- MW - IR ). 300MHz 1GHz 30GHz 300GHz 300THz 1m 0.3m 1cm 1mm 1μm 89

90 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... (2). Τύποι λειτουργίας.: Ενεργητικοί. ( VT - RF ). Συνήθως. Παθητικοί. ( VT - ΙR ). Ενδεχόμενα. Ημιενεργητικοί. ( VT - ΙR ). Θεωρητικά. Π/Σ. Στόχος. Π/Σ. Στόχος. Ενεργητικός Π/Σ. Παθητικός Π/Σ. Ημι-Ενεργητικός Π/Σ.??? 90

91 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... (3). Αναγκαίες Εσωτερικές Λειτουργίες στις περιοχές Ραδιοσυχνοτήτων και χαμηλών Μικροκυμάτων. Είναι μικρογραφία συσκευής Ρ/Ε. Εκπομπή Η-Μ παλμού. Λήψη ηχούς εξ ανακλάσεως. Ανίχνευση ηχούς σε περιβάλλον θορύβου. Ενίσχυση ηχούς και Αποστολή σήματος ενεργοποίησης του Εκρηκτικού Συρμού στον Πυροκροτητή. Βασικές υπομονάδες. ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ. (Με τα ενεργά στοιχεία Η/Ν κυκλωμάτων... Στερεάς Κατάστασης - Solid State ). Ισχύς Εκπομπής... η αναγκαία για κάλυψη των απωλειών. Ευαισθησία Δέκτου... ελεγχομένη. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. Ανύψωση Επιπέδου Ισχύος στο απαιτούμενο για την πυροδότηση του ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗ. 91

92 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ. Ισχύς Τροφοδοσίας... Παραγωγή απαιτουμένης ισχύος και διανομή της. ΚΕΡΑΙΑ. Χρησιμοποιείται το σώμα του βλήματος. ( Το μήκος του, α- ποτελεί το λ/2 της συχνότητας εκπομπής ). x I(x) V V(x) I 92

93 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Περισσότερα επί... (4). Αναγκαίες Εσωτερικές Λειτουργίες στήν περιοχή Υπέρυθρης ακτινοβολίας. Είναι ένας Παθητικός Δέκτης. ( Όμως η Ενεργητική και Ημι- Ενεργητική λειτουργία δεν αποκλείεται ). Λήψη. Στην περιοχή των βασικών ατμοσφαιρικών παραθύρων στην περιοχή μήκους κύματος ακτινοβολίας μεταξύ 2μm και 15μm. Βασικές υπομονάδες. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. Λειτουργεί... Κατ αντιστοιχία με τον Μ/Φ της ΗΕΣ ή την Κεραία στο Ρ/Ε. Τροφοδοτεί στην συνέχεια τον ΔΕΚΤΗ, διά να επακολουθήσει η ανίχνευση του Σήματος εκ του Στόχου. ΔΕΚΤΗΣ. Λειτουργεί... Σε κάποιο συγκεκριμένη Ζώνη Συχνοτήτων εντός του επιλεγέντος Παραθύρου IR. 93

94 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... Βασικές κατηγορίες Ανιχνευτών του Δέκτου IR... Είναι οι εξής: - Θερμικοί Ανιχνευτές. Αντιδρούν σε ευρεία Ζώνη μέχρι 14μm. Ραδιόμετρα - Θερμοστοιχεία/Θερμοσυσσωρευτές (Θερμοηλεκτική Τάση διμεταλλικής ένωσης, V(Τ) ) - Θερμόμετρα και Βολόμετρα (Γέφυρα με δύο εκ των Αντιστάσεων... Thermistors. Αντίσταση, R(T) ) - Θερμοκυψέλες (Heat cells -μεταβολές P(T)&V(T) αερίων ). - Φωτοανιχνευτές. Εκτιθέμενοι σε ακτινοβολία IR μεταβάλουν στοιχεία ή δημιουργούν... Κυψέλες: Φωτοαγωγιμότητας, Φωτοβολταϊκές και Φωτοεκπέμπουσες. ( Μεταβολή Αντίστασης, Δημιουργία Τάσης, Δημιουργία Ηλεκτρικού Φορτίου). - Φωσφορίζοντες Ανιχνευτές. Λάμψη κατά την διάρκεια έκθεσης εις την ακτινοβολία. - Χημικοί Ανιχνευτές. Φωτογραφικές πλάκες με επάλειψη ουσιών οι οποίες αντιδρούν στις περιοχές χαμηλότερης συχνότητας των IIR και FIR. *1 *1 IIR=Intermediate IR, (2-6)μm και FIR=Far IR., (6-1000)μm. NIR=>(.76-2)μm 94

95 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Περισσότερα επί... (5). Απόδοση Ανιχνευτών IR Παράμετροι και Στοιχεία τους. Παράμετροι είναι οι ακόλουθες: Ευαισθησία - Απόκριση (f ) - Απόκριση (t) - Λόγος Σ/Θ, (S/N) - Ελάχιστο Διακριτό Σήμα ( MDS ). Ανιχνευτής Ζώνη [μm] Kατώφλιο [W] Χρονική [sec] Ταχύτης [Hz] γιά S/N=1 Σταθερά Ανίχνευσης Θερμοστοιχείο-(T-cple) Ολόκληρη Βολόμετρο Ολόκληρη Phototubes-(Φ-σωλήν) Θερμοκυψέλη,Golay Ολόκληρη Κυψέλες Φωτοαγωγιμότητας - Photoconducting cells: PbS , 20 0 C , C PbSe PbTe , -190 o C PbS => Lead Sulfide PbSe => Lead Selonide PbSe => Lead Telluride 95

96 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... β. Μορφή Ανιχνευτών. Πυροκροτητής. Μονάδα Υ.Σ. ΜΑΟ Συσσωρευτής. Ενισχυτής καί μονάδα Συγχρονισμού. Τυπική Διάταξη Π/Σ προσέγγισης.(vt-rf). 96

97 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Περισσότερα επί... ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΟΣ Π/Σ Ρ.Σ.-(R.F.). Πυροδότηση Γέμιση Έξοδος Όπλιση Έκρηξη στο Στόχο. Αυτοκαταστροφή (SD). Φυγοκεντρική Ασφάλεια. (Safe) σε Όπλιση - (Armed) Συσσωρευτής. Ενισχυτής & Ταλαντωτής. Πυκνωτής Πυροδότησης. σε Αδράνεια - (Inert) Εκτός - (Off) σε Ασφάλεια - (Safe) Ενεργοποιημένος-(Energized) Εκφόρτιση μέσω (Armed) Πυροκροτητή - (Fired) 97

98 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π/Σ Ρ.Σ.-(R.F.) - CVT. CVTF => Controlled Variable Time Fuze. Από τις Νεώτερες Βελτιώσεις των Π/Σ προσέγγισης. Παρέχει την δυνατότητα Ελεγχόμενης Όπλισης και Ενεργοποίησης του Ρ/Ε του Π/Σ. Έτσι λ.χ. ο Αξ/κός Δ.Β. μπορεί να προβεί στις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε τα βλήματα CVT να διέλθουν ασφαλώς άνωθεν φιλίων μονάδων. 98

99 Πυροσωλήνες. ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Περισσότερα επί... Απλός τύπος Δέκτη -Ανιχνευτή Υπέρυθρης Ακτινοβολίας. Ψυχρή Ψ.Φίλτρο. Χώρος Ψυκτικού Υγρού. Χώρος Κενού. Συγκλίνων Φακός. Παράθυρο Υπερύθρου. Αισθητήριο Στοιχείο του Συλλέκτη. 99

100 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... Επίχριση Ημιαγωγού. Ακτινοβολία IR. Κάθοδος. Έξοδος. Ελεγχομένη ροή δέσμης ηλεκτρονίων. Σχηματική Παράσταση Ανιχνευτού-Σωλήνος, τύπου VIDICON. ( Κυψέλη Φωτοαγωγιμότητας - Lead Sulfide ). 100

101 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... γ. Τρόποι Ανίχνευσης. I. Η-Μ Π/Σ VT-RF. Μέθοδος αποκοπής της Απόστασης. ( Range Cut - Off ). ΚΕΡΑΙΑ ΕΝΙΣΧ. ΔΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ. ΠΟΜΠΟΣ Ι 2 X.K. A Ι 1,ΟΝ X.K. B Ι 1,ΟFF ΠΥΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ Ο 101

102 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... Αρχές στις οποίες στηρίζεται η μέθοδος Range Cut-Off. (1). Χρονομέτρηση: Δt = 2 r ΚΣ / c K c Σ (2). Λογική πύλη ΚΑΙ : Ι 1 Ι 2 Ο ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ι 1 Ι 2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ. Ο 102

103 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... Εφαρμογή των Αρχών Απόστασης Αποκοπής, ( Range Cut-Off ), στον Π/Σ Ραδιοσυχνότητας - RF. Από ΚΕΡΑΙΑ... Παλμός Λήψης. Ι 2 Πύλη Ο Απόστασης. Παλμός Ελέγχου. Ι 1 Διαρκεί => όσο η επιθυμητή Μέγιστη Απόσταση Rmax. Δt,I 1 = 2 Rmax / c ( για R = 15m 0.1 μsec. ) 103

104 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... Εκπομπή. Θετική Βηματική Τάση. Ι 1, εντός Αρνητική Βηματική Τάση. Ι 1, εκτός X.K. A X.K. B X.K. B = Δt, I 1 Συνήθως X.K. A << X.K. Β... και δεν λαμβάνεται υπ όψιν στους υπολογισμούς. 104

105 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... Ερώτηση 1 η. Ερωτήσεις. Στόχος εμφανίζεται μετά την εντολή Ι 1 εκτός. Θα ενεργοποιήσει ή όχι τον Πυροκροτητή ;;; Ερώτηση 2 η. Στον χρόνο που διαρκεί ο παλμός Ι 1 εμφανίζονται δύο Στόχοι. Υπό την επίδραση ποίου από τους δύο Στόχους θα ενεργοποιηθεί ο Πυροκροτητής ;;; 105

106 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... i. IΙ. Η-Μ Π/Σ VT-RF. Ανίχνευση βασισμένη στην Αρχή Doppler. f ΕΚΠ. +Δf Δf + - f ΕΚΠ. Γιά Ενεργητική Λειτουργία. ii. Δf = Σταθερά r f ΕΚΠ. Σταθερά = 2 / c iii. Δf = ( 2 / c ) r f ΕΚΠ. iv. Στο βλήμα: ΕΊΝΑΙ γνωστά τά f και c και μπορεί να μετρηθεί το Δf. r = Δf c / ( 2 f ΕΚΠ. ) 106

107 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... Εφαρμογή επί Ανίχνευσης και Χρόνου Ενεργοποίησης βασισμένης στην Αρχή Doppler. Δίδονται τα κινηματικά στοιχεία Βλήματος - Στόχου, κοντά στην επιφάνεια, όπως φαίνεται στο παραπλεύρως σχήμα και f ΕΚΠ. = 300MHz. Ζητούνται: πρώτον ο εκτιμώμενος χρόνος παράλλαξης,, t CPA, του Στόχου, δεύτερον η μετατόπιση Doppler, Δf και τρίτον πρόχειρο σκαρίφημα των προσημασμένων r και Δf, από την παρούσα στιγμή μέχρι χρόνου 2t CPA. Χρόνος παράλλαξης. 450m/sec Στόχος r x = 20m cos( ASN(10/20) ) = m 20m 10m t CPA = r x / ( ) = msec Βλήμα 750m/sec Μετατόπιση Doppler. r = 750 cos( ASN(10/20) cos( ASN(10/20) = m/sec Δf = ( 2 / c ) r f ΕΚΠ. = ( 2 / ) = Hz 107

108 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... Πρόχειρο σκαρίφημα των προσημασμένων r και Δf. Δf r Δf = Hz Στόχος. Βλήμα. r = m/sec x ΣΧΕΤ. ΚΙΝ. r = m/sec Βλήμα. (Μετά χρόνο 2t CPA ). Δf = Hz ΕΣΠ- CPA 108

109 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... IΙΙ. Η-Μ Ανιχνευτής VT-IR. Ανίχνευση βασισμένη στην χρήση Βολομέτρου. Ευρίσκονται, πέραν της 20-ετίας, σε φάση Έρευνας και Ανάπτυξης για βλήματα 5 / 54. Η Γενική Ιδέα είναι: Προσέγγιση του Στόχου με κλασσική Βαλλιστική τροχιά Π/Β. Εντοπισμός του Στόχου από τον Ανιχνευτή IR. Συνεχής Προσδιορισμός Σφαλμάτων και Κατεύθυνση προς τον Στόχο με χρήση πτερυγίων κατεύθυνσης του Βλήματος. Πρόσκρουση επί του Στόχου και Ενεργοποίηση κσ.φλ. Π/Σ. Τα στοιχεία του Δέκτη IR είναι: Αισθητήρας. Επίπεδο Αναγωγής. Υπολογιστήρας Ενεργοποιητές Επ. Ελέγχου. Επιφάνειες Ελέγχου. 109

110 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... 1 Ανιχνευτής IR. Διαμόρφωση. Υπολογιστήρας και Ενισχυτής. 1 Επιφάνειες Ελέγχου. Γυροσκόπιο Κάτοπτρο Ανίχνευσης Βολόμετρο Γέφυρα Wheatstone και Thermistors. Ένα Βλήμα που θα χρησιμοποιεί τέτοιο ανιχνευτή, πρέπει από άποψη σχεδίασης να κινείται στα πλαίσια της Γενικής Ιδέας της προηγηθείσης διαφάνειας. 110

111 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... IR Αισθητήρας Βολομέτρου Th 1 T O, Περιβάλλοντος V(IR) Th 2 111

112 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... δ. Πρόβλημα Εντοπισμού. ( Προσαρμοσμένο σε Εκπομπό Θερμικής Ακτινοβολίας και Ανιχνευτή IR ). Θερμός Στόχος ( Τ Σ, Τ Ο ) Εκπέμπει Ένταση Ακτινοβολίας σ όλο το Φάσμα Ι Μ = σ ( Τ Σ 4 - Τ Ο 4 ) Ι Φ = ε Σ σ ( Τ Σ 4 - Τ Ο 4 ) Η Ένταση Μέλανος Σώματος προκύπτει από την ολοκλήρωση της Φασματικής Πυκνότητας, J( T Σ, Τ Ο, f ) και Ισχύ W Σ = Α Σ ε Σ σ ( Τ Σ 4 - Τ Ο 4 ) J( T Σ, f ) Ι Μ = Integral(J (Τ Σ, f ), f1=0, f2= )- Integral(J (Τ Ο, f ), f1=0, f2= ) σ => Σταθερά. ε Σ => Αφετική ικανότης Στόχου. Α Σ => Ισοδύναμη Επιφάνεια Στόχου. 112

113 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... Η Ισχύς Στόχου,W Σ, ( Τ Σ,Τ Ο, ε Σ,Α Σ ) Δημιουργεί Ένταση Ακτινοβολίας στο Δέκτη. Ι Δ = W Σ e -ar / 4πr 2 Ι Δ = Α Σ ε Σ σ ( Τ Σ 4 - Τ Ο 4 ) e -ar / 4πr 2 Απώλειες Απορρόφησης/Διασκορπισμού και Γεωμετρικές. Η Ένταση αυτή αφορά το σύνολο του φάσματος. Ο Δέκτης όμως λαμβάνει εντός Ζώνης f 1, f 2 μέσα σε κάποιο Ατμοσφαιρικό Παράθυρο διόδου. Άρα για Επιφάνεια Συλλέκτη Α Δ, η Ισχύς στο Δέκτη θα είναι: λ μm W Δ f1 f2 = Α Δ Α Σ ε Σ { Integral f1-f2 (J(T Σ ))- Integral f1-f2 (J(T Ο )) } e -ar / 4πr 2 113

114 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... Η Ισχύς Δέκτη, W Δ-ΤΕΛΙΚΗ, θα είναι. W Δ-ΤΕΛΙΚΗ = W Δ- f1 f2 n LOSS όπου n LOSS,ο συντελεστής απόδοσης που λαμβάνει υπ όψιν τις ενδεχόμενες απώλειες του Δίσκου Συλλογής στον δέκτη... κατά την διαδικασία επεξεργασίας σήματος. Ο Συλλέκτης τηρείται... όσο το δυνατόν σε Χαμηλότερη Θερμοκρασία για μείωση του Θερμοκρασιακού Θορύβου και του εξ αυτού Ελάχιστου Διακριτού Σήματος. - MDS. Ο λόγος W Δ-ΤΕΛΙΚΗ προς MDS... = RATIO ΠΣΕΘ, σχετίζεται με την εκάστοτε Πιθανότητα Εντοπισμού RATIO ΠΣΕΘ = W Δ-ΤΕΛΙΚΗ / MDS 114

115 ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Π/Β. Πυροσωλήνες. Περισσότερα επί... S/N = 1 για ΠΕ 50% ΚΑΤΩΦΛΙΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ P (E) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΘΟΡΥΒΟΥ DT S.E... [ σε db ]. Στην ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. Ενδέχεται είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ... Σήμα ΑΝΑΓΚ > Θορύβου για επίτευξη ΠΕ = 50%. Ο λόγος αυτός ορίζεται ως το ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΩΦΛΙΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΩΦΛΙΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ = Σήμα ΑΝΑΓΚ. / Θορύβου RATIO TOTAL = RATIO ΠΣΕΘ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΩΦΛΙΟ ΣΥΣΚ. = W Δ-ΤΕΛΙΚΗ / MDS 115