Σχολική Επιθετικότητα και Θυματοποίηση: Μοντέλα Ερμηνείας με βάση τη Σχέση Γονιού-Παιδιού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολική Επιθετικότητα και Θυματοποίηση: Μοντέλα Ερμηνείας με βάση τη Σχέση Γονιού-Παιδιού."

Transcript

1 Σχολική Επιθετικότητα και Θυματοποίηση: Μοντέλα Ερμηνείας με βάση τη Σχέση Γονιού-Παιδιού. Φαίδωνος Φαίδη Ίδρυμα Πανεπιστήμιο Κύπρο & Γεωργίου Ν. Στέλιος Πανεπιστήμιο Κύπρο Περίληψη Σκοπός είναι η παρουσίαση και συζήτηση των τριών σχολών ερμηνείας του φαινομένου της Σχολικής Επιθετικότητας και Θυματοποίησης, όσον αφορά την κατεύθυνση της επίδρασης μεταξύ της γονεϊκής και παιδικής συμπεριφοράς. Οι πλείστες έρευνες γύρω από τη Σχολική Επιθετικότητα και Θυματοποίηση έχουν εξετάσει την επίδραση της γονεϊκής εμπλοκής στην επιτυχία των παιδιών (parent effects models) υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά μαθαίνουν να εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά μέσω της κοινωνικής μάθησης, παρακολουθώντας δηλαδή τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις των μελών της οικογένειάς τους. Από την άλλη, σύγχρονοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό οι γονείς να ρυθμίζουν τις ενέργειές τους με βάση τη συμπεριφορά των παιδιών τους (child effect models) και συνεπώς, η γονεϊκή συμπεριφορά ίσως αποτελεί αποτέλεσμα της διαταραχής του οικογενειακού περιβάλλοντος που προκλήθηκε λόγω των πράξεων του παιδιού. Μια τρίτη σχολή ερευνητών υποστηρίζει ότι τα παιδιά είναι τόσο παραλήπτες διαφόρων επιδράσεων από τους γονείς όσο και δημιουργοί της συμπεριφοράς των γονιών τους. Με άλλα λόγια, δημιουργείται ένας κύκλος σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ του παιδιού και των γονιών του, όπου τα δύο μέρη βρίσκονται σε διαρκή αλληλόδραση. Το διαδραστικό αυτό μοντέλο μπορεί να νοηματοδοτηθεί σαν ένα συνεχές διπλών κατευθύνσεων ή αμφίδρομων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του παιδιού και του γονιού και διανοίγει νέους ερευνητικούς ορίζοντες στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών (και όχι μόνο) επιστημών. Εισαγωγή Σχολικός Εκφοβισμός ή Σχολική Επιθετικότητα είναι η συστηματική, σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη παρενόχληση ή βιαιοπραγία που εκφράζεται είτε από ένα μαθητή προς κάποιο άλλο είτε από ομάδες μαθητών προς ένα μαθητή ή προς μία ομάδα μαθητών (Olweus, 1994). Παίρνει τη μορφή σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας όπως είναι ο σκόπιμος αποκλεισμός από μια κοινωνική ομάδα και οι προσβλητικές χειρονομίες. Κατά ανάλογο τρόπο, η θυματοποίηση στο σχολείο αναφέρεται στην έκθεση ενός μαθητή σε συστηματικό εκφοβισμό από ένα ή περισσότερους μαθητές (Georgiou, 2008β). Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη σχέση σωματικής ή/και κοινωνικής δύναμης, ώστε η σχολική επιθετικότητα να ορίζεται και ως επαναλαμβανόμενη καταπίεση ενός λιγότερο ισχυρού ατόμου από κάποιο με περισσότερη δύναμη (Craig & Pepler, 2007). Αν και κάποιοι ερευνητές συνδέουν την επιθετική συμπεριφορά με την προσωπικότητα και νευροψυχολογικές διαταραχές (π.χ. Kaltiala-Heino,Rimpelä, Rantanen & Rimpelä, 2000) μια πληθώρα ερευνητών (π.χ. Baldry & Farrington, 2000 Espelage, Bosworth & Simon, 2000) συμφωνούν στο γεγονός ότι η σχολική επιθετικότητα και θυματοποίηση συνδέονται κυρίως με κοινωνικές μεταβλητές και ειδικότερα με το οικογενειακό υπόβαθρο του 11ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 328

2 παιδιού. Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η σχολική επιθετικότητα συνδέεται με οικογενειακή δυσλειτουργικότητα και κακές σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας (Bowers, Smith & Binney, 1994 Rigby, 1994) ενώ σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει το γονεϊκό στυλ και ο βαθμός εμπλοκής του γονιού στη ζωή του παιδιού του (Georgiou, 2008β Baldry & Farrington, 2000 Espelage, κ.ά., 2000). Οι σκληρές τιμωρητικές πρακτικές (Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986) καθώς επίσης και οι συγκρουσιακές σχέσεις γονιού-παιδιού (Perry, Perry & Kennedy, 1992) συνδέονται με την εκδήλωση σχολικής επιθετικότητας ενώ τα παιδιά που βιώνουν εμπειρίες θυματοποίησης είναι πιθανότερο να προέρχονται από οικογένειες με ιστορικό παιδικής κακοποίησης, χαμηλά επίπεδα προσκόλλησης και κακή διαχείριση της σύγκρουσης (Perry, Perry & Kennedy, 1992). Παράλληλα, οι Connolly και O Moore (2003) υποστηρίζουν ότι η φυσική ή ψυχολογική απουσία του πατέρα, η παρουσία καταθλιπτικής μητέρας και τα περιστατικά βίας στην οικογένεια αποτελούν παράγοντες οι οποίοι ενισχύουν την παιδική επιθετική συμπεριφορά. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει να επιδείξει μια πληθώρα θεωρητικών μοντέλων, τα οποία στοχεύουν στην περιγραφή της σχέση μεταξύ των οικογενειακών παραμέτρων και της σχολικής επιθετικότητας και θυματοποίησης. Τα πλείστα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί εξετάζουν την επίδραση της γονεϊκής εμπλοκής στην επιτυχία των παιδιών (parent effects models). Πρόσφατα, άρχισαν να εμφανίζονται στη βιβλιογραφία μοντέλα που εξετάζουν την αντίθετη κατεύθυνση της σχέσης αυτής (child effects models) ή ακόμα και μοντέλα που μελετούν την αλληλεπίδραση ή αμφίδρομη (reciprocal) σχέση μεταξύ των δύο συντελεστών. Θεωρητικά Μοντέλα Μοντέλα επίδρασης γονιού-παιδιού Μια πληθώρα ερευνητών (Espelage κ.ά., 2000 Olweus, 1994 Patterson, 1986) υποστηρίζουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν να εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά παρακολουθώντας τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις των μελών της οικογένειάς τους, προτείνοντας ουσιαστικά ότι οι ενδο-οικογενειακοί παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών. Ήδη από τα μέσα του περασμένου αιώνα, η έρευνα των Sears, Maccoby και Levin (1957) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο μητρικός αρνητισμός (απουσία συναισθηματικής θέρμης, εχθρότητα, αδιαφορία και απόρριψη) η ανεκτικότητα απέναντι στην επιθετική συμπεριφορά του παιδιού και η χρήση της σωματικής τιμωρητικής πρακτικής συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών. Παρόμοια, έρευνα του Olweus (1980) έδειξε ότι το ανεπαρκές μητρικό ενδιαφέρον, η λιγοστή μητρική αγάπη και η ιδιαίτερη παραχωρητικότητα και ανεκτικότητα της παιδικής επιθετικής συμπεριφοράς από μέρους της μητέρας, αυξάνουν τις πιθανότητες εκδήλωσης σχολικής επιθετικότητας. Ένας σημαντικός αριθμός πρόσφατων ερευνών (Georgiou, 2008β Perren & Hornung, 2005 Furnham & Cheng, 2000) έδειξε ότι η δεκτικότητα της μητέρας συνδέεται θετικά με τη σχολική προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο ενώ σχετίζεται αρνητικά με τη σχολική επιθετικότητα. Όταν όμως η δεκτικότητα ξεπεράσει το επιθυμητό όριο και μετατραπεί σε 11ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 329

3 υπερπροστατευτικότητα, τότε δημιουργείται ο κίνδυνος θυματοποίησης του παιδιού. Επίσης, ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι το παραχωρητικό γονεϊκό στυλ προβλέπει καλύτερα τη θυματοποίηση του παιδιού ενώ το αυταρχικό γονεϊκό στυλ προβλέπει την επιθετική συμπεριφορά (Baldry & Farrington, 2000 Kaufmann, Gesten, Santa Lucia, Salsedo, Gobioff & Gadd, 2000). Παράλληλα, η κατάθλιψη της μητέρας φαίνεται να προβλέπει τόσο την επιθετικότητα όσο και τη θυματοποίηση του παιδιού (Georgiou, 2008α Connolly & O Moore, 2003 Nigg & Hinshaw, 1998). Μοντέλα επίδρασης παιδιού-γονιού Αν και η πλειοψηφία των ερευνών έχει επικεντρωθεί στα μοντέλα επίδρασης γονιώνπαιδιών, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι και το αντίστροφο φαινόμενο είναι πιθανό (Petit, Laird, Dodge, Bates, & Criss, 2001). Σύμφωνα με τους Grolnick κ.ά. (1997) οι γονείς ρυθμίζουν τις ενέργειές τους με βάση τη συμπεριφορά των παιδιών τους ενώ ο Lytton (1990) υποστηρίζει ότι η συσχέτιση μεταξύ της γονεϊκής συμπεριφοράς και της συμπεριφοράς του παιδιού πιθανό να αποτελεί αποτέλεσμα της διαταραχής του οικογενειακού περιβάλλοντος, λόγω των πράξεων του παιδιού. Παρόμοια, η θεωρία των συστημάτων ελέγχου (Bell, 1977) προτείνει ότι οι γονείς έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανοχής απέναντι στη συμπεριφορά του παιδιού τους. Η συμπεριφορά ενός παιδιού που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα μπορεί να αγγίξει το ανώτερο όριο γονεϊκής ανοχής, με αποτέλεσμα τις αντιδράσεις «ανώτερου ορίου ελέγχου» από μέρους του γονιού. Τέτοιες αντιδράσεις χαρακτηρίζονται από τον έλεγχο και τον περιορισμό. Στην αντίθετη περίπτωση, ένας γονιός θα ανταποκριθεί με ενέργειες «χαμηλότερου ορίου ελέγχου» όπως η συναισθηματική υποκίνηση ή η παροχή βοήθειας όταν προσεγγίζεται το χαμηλότερο όριο της γονεϊκής ανοχής λόγω της κοινωνικής συστολής ή της θλίψης του παιδιού, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικά των θυμάτων. Εξάλλου, ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά του παιδιού επηρεάζει τις μεθόδους πειθαρχίας που χρησιμοποιεί ο γονιός (Beaver & Wright, 2007 Simons, Chao, Conger, & Elder 2001 Lytton, 1990). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πειραματικής έρευνας που διεξήγαγαν οι Brunk και Henggeler (1984) όπου τα παιδιά που συμμετείχαν εκπαιδεύτηκαν ώστε να εκδηλώνουν προβληματικές συμπεριφορές απέναντι στους γονείς τους, με σκοπό να μελετηθεί η ανάλογη αντίδραση των τελευταίων. Τα παιδιά παρουσίαζαν συμπεριφορές ανυπακοής, όπως άρνηση συμμόρφωσης σε μια γονεϊκή οδηγία, ή εκδήλωναν συμπεριφορές εσωτερίκευσης, όπως αποφυγή της επικοινωνίας ή περιορισμένη ανταπόκριση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μητέρες προέβαιναν σε αυξημένες πρακτικές επιβολής πειθαρχίας όταν τα παιδιά επιδείκνυαν προβλήματα συμπεριφοράς. Αντίθετα, οι μητέρες μείωναν τον έλεγχο και παρείχαν περισσότερη λεκτική βοήθεια στα παιδιά όταν αυτά εκδήλωναν εσωτερικευμένες συμπεριφορές. Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά των παιδιών και τα προβλήματα εξωτερίκευσης που αυτά επιδεικνύουν, σχετίζονται αρνητικά με την ποιότητα της σχέσης γονιού-παιδιού και μειώνουν τη γονεϊκή εμπλοκή στη ζωή του παιδιού τους (Fanti, Henrich, Brookmeyer, & Kuperminc, 2008; Reitz, Dekovic, & Meijer, 2006; Scaramella, Conger, Spoth, & Simons, 2002). Έρευνες υποστηρίζουν ότι αυτή ακριβώς η σχέση μεταξύ προβλημάτων εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης του παιδιού από τη μια και 11ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 330

4 γονεϊκής εμπλοκής από την άλλη, ερμηνεύεται καλύτερα μέσω ενός μοντέλου επίδρασης παιδιού-γονιού, παρά επίδρασης γονιού-παιδιού. Τα ευρήματα των ερευνών αυτών παρέχουν υποστήριξη ότι τα προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης επηρεάζουν τη γονεϊκή συμπεριφορά (καθοδήγηση, υποστήριξη και έλεγχο) με ένα πιο συνεπή και στατιστικά σημαντικό τρόπο, από ότι το αντίθετο (Albrecht, Galambos, & Jansson, 2007 Kerr & Stattin, 2003 Stice & Barrera, 1995). Γενικά, οι έρευνες που έχουν εξετάσει τις επιδράσεις της συμπεριφοράς του παιδιού υποδεικνύουν μείωση των θετικών γονεϊκών πρακτικών και αύξηση του ελέγχου, σαν απάντηση στην αρνητική συμπεριφορά των παιδιών. Σύμφωνα με τον Olweus (1994) σε αντίθεση με τα μη θυματοποιημένα παιδιά, τα παιδιά-θύματα τείνουν να συνδέονται καλύτερα και στενότερα με τους γονείς τους παρά με τους φίλους τους. Κάτι τέτοιο, ίσως να υποδηλώνει θετική συσχέτιση μεταξύ θυματοποίησης και γονεϊκών πρακτικών. Αν η σχέση αυτή είναι κατευθυντική, τότε θα ήταν πιθανότερο να κατευθύνεται κυρίως από τις εμπειρίες θυματοποίησης του παιδιού παρά από τις γονεϊκές πρακτικές. Εξάλλου, η θυματοποίηση έχει συσχετιστεί θετικά με το άγχος και την κατάθλιψη (Brockenbrough, Cornell, & Lober, 2002 Kaltiala-Heino, Rimpela, & Rimpela 2000) και ίσως για το λόγο αυτό οι γονείς να είναι περισσότερο προστατευτικοί και λιγότερο απαιτητικοί απέναντι στο παιδί τους, σαν αντιστάθμιση απέναντι στις κοινωνικές δυσκολίες που αυτό αντιμετωπίζει (Smokowski & Kopasz, 2005). Άλλωστε, έρευνες δείχνουν ότι τα προβλήματα εσωτερίκευσης των παιδιών μπορούν να επηρεάσουν τις σχέσεις μεταξύ παιδιών και γονιών αλλά και τα ίδια τα γονεϊκά χαρακτηριστικά (Buist, Dekovic, Meeus, & Van Aken, 2004 Fanti, κ.ά., 2008 Reitz et al., 2006). Τα ερευνητικά αυτά ευρήματα ερμηνεύονται επαρκώς και από τη θεωρία των συστημάτων ελέγχου (Bell, 1977) η οποία έχει προαναφερθεί. Επομένως, το μοντέλο επίδρασης παιδιού-γονιού, πιθανό να ισχύει και στην ερμηνεία των σχέσεων μεταξύ παιδικών προβλημάτων εσωτερίκευσης και γονεϊκών παραμέτρων, δηλώνοντας ότι οι γονείς πιθανό να αντιδράσουν στην παιδική συμπεριφορά παρά να την επηρεάσουν με τις δικές τους πράξεις (Bell & Harper, 1977). Διαδραστικά μοντέλα, ή μοντέλα αλληλεπίδρασης Από την άλλη, πέρα από τα μοντέλα μίας κατεύθυνσης, όπου είτε το παιδί επηρεάζει τη γονεϊκή συμπεριφορά είτε ο γονιός επηρεάζει τη συμπεριφορά του παιδιού, οι έρευνες παρέχουν διαρκώς περαιτέρω υποστήριξη για την ύπαρξη αμφίδρομων μοντέλων στη σχέση παιδιού-γονιού. Βασισμένα στην πιαζετιανή άποψη ότι το παιδί είναι ενεργό στην ανάπτυξή του και συνεπώς, δεν επηρεάζεται μόνο από το περιβάλλον του αλλά και το ίδιο επηρεάζει με τη σειρά του το δικό του περιβάλλον, τα νέα αυτά μοντέλα περιγράφουν την επίδραση τόσο της συμπεριφοράς των παιδιών στη συμπεριφορά των γονιών τους όσο και την επίδραση που έχουν με τη σειρά τους οι γονείς πίσω στα παιδιά τους, δημιουργώντας έτσι ένα κύκλο σχέσεων και αλληλεπιδράσεων. Σύμφωνα και με τους Sameroff και MacKenzie (2003) το διαδραστικό μοντέλο μπορεί να νοηματοδοτηθεί σαν ένα συνεχές διπλών κατευθύνσεων ή αμφίδρομων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του παιδιού και του συγκειμένου στο οποίο το παιδί ζει. Ήδη από την περασμένη δεκαετία, έχει προταθεί το μοντέλο των Craig, Peters και Konarski (1998) το οποίο περιγράφει τις επιδράσεις που έχουν τα δομικά και λειτουργικά 11ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 331

5 χαρακτηριστικά της οικογένειας στην επιθετική συμπεριφορά και στη θυματοποίηση. Στο μοντέλο αυτό περιλήφθηκαν οι παράγοντες που αφορούσαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της οικογένειας (μορφωτικό επίπεδο και εισόδημα των γονέων) τη λειτουργικότητα της οικογένειας (θετική και εχθρική αλληλεπίδραση, συνέπεια και τιμωρητικές πρακτικές) τα συμπεριφορικά προβλήματα εξωτερίκευσης (σωματική και έμμεση επιθετικότητα, βανδαλισμοί και αντικοινωνική συμπεριφορά) τα προβλήματα εσωτερίκευσης (συναισθηματικές δυσκολίες) και τις εμπειρίες θυματοποίησης. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι γονεϊκές πρακτικές και οι πρακτικές διοίκησης της οικογένειας αλληλεπιδρούν με ατομικά συμπεριφορικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και συμβάλλουν έμμεσα στην επιθετική συμπεριφορά και στη θυματοποίηση. Παρόμοια, οι Snyder, Cramer, Afrank και Patterson (2005) εξέτασαν ένα μοντέλο για την ανάπτυξη προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών, το οποίο περιλάμβανε τις αμφίδρομες επιδράσεις της συμπεριφοράς των παιδιών στους γονείς και αντίστροφα, της γονεϊκής συμπεριφοράς στα παιδιά. Με άλλα λόγια, υπολόγισαν το βαθμό στον οποίο οι γονεϊκές πρακτικές πειθαρχίας μπορούσαν να προβλέψουν τα προβλήματα επικοινωνίας των παιδιών τους, μετρώντας ταυτόχρονα την επίδραση της συμπεριφοράς των παιδιών στη συμπεριφορά των γονιών. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πρακτικές πειθαρχίας δεν επιβάλλονται στο παιδί από τους γονείς αλλά συνοικοδομούνται τόσο από τους γονείς όσο και τα παιδιά, μέσω της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Πρόσφατα, η έρευνα των Georgiou και Fanti (υπό αξιολόγηση) έδειξε ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ γονεϊκής εμπλοκής και σχολικής επιθετικότητας του παιδιού. Δηλαδή, όσο περισσότερο ένας γονιός εμπλέκεται στη ζωή του παιδιού του τόσο λιγοστεύουν οι πιθανότητες το παιδί να εκδηλώσει σχολική επιθετικότητα και αντίστροφα, όσο αυξάνεται η σχολική επιθετικότητα τόσο μειώνεται η εμπλοκή και εποπτεία από μέρους του γονιού. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι γονείς των θυτών σιγά-σιγά κουράζονται στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους, αισθάνονται εξαντλημένοι και αβοήθητοι και αντί να αυξήσουν το βαθμό ελέγχου στο σπίτι μια τακτική που δε φάνηκε να αποδίδει μειώνουν την εποπτεία τους, δείχνοντας την απογοήτευση και την ήττα τους. Ο χαμηλός ή καθόλου έλεγχος στο σπίτι, οδηγεί σε αυξημένη εκδήλωση σχολικής επιθετικότητας (Hagan &McCarthy 1997 Olweus, 1980) με αποτέλεσμα να δημιουργείται τελικά ένας φαύλος κύκλος. Συνεπώς, υπάρχει μια κυκλική σχέση μεταξύ της επιθετικότητας και του μητρικού ελέγχου, όπου οι δύο παράγοντες αλληλοεπηρεάζονται. Η ίδια έρευνα (Georgiou & Fanti, υπό αξιολόγηση) έδειξε επίσης ότι η σχολική επιθετικότητα επηρεάζει τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές σχέσεις μεταξύ παιδιών και γονιών, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία που υποστηρίζει ότι η θετική ανταπόκριση στις πράξεις του παιδιού μπορεί να αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν οι γονείς ως μηχανισμό ελέγχου. Οι γονείς υποστηρίζουν δηλαδή τα παιδιά τους όταν αυτά επιδεικνύουν συμπεριφορά κοινωνικά αποδεκτή και αντιθέτως, αποσύρουν αυτή τους τη στήριξη όταν τα παιδιά συμπεριφέρονται αντικοινωνικά. Παράλληλα, τα αποτελέσματα έδειξαν πως, οι εμπειρίες των κοριτσιών που ήταν θύματα σχολικής επιθετικότητας οδήγησαν σε μια αρνητική σχέση με την μητέρα, της οποίας η συμπεριφορά 11ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 332

6 χαρακτηριζόταν από σύγκρουση και εχθρότητα. Τα ερευνητικά αυτά ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα πως τα παιδιά δεν είναι μόνο οι παραλήπτες διαφόρων επιδράσεων από τους γονείς αλλά είναι κατά ένα μέρος τουλάχιστον και οι δημιουργοί της συμπεριφοράς των γονιών τους. Συμπεράσματα Με τη βοήθεια διαχρονικών δεδομένων έχει καταστεί δυνατή η εμπειρική υποστήριξη της ιδέας ότι η σχέση γονιών-παιδιών όσον αφορά τη σχολική επιθετικότητα είναι στην πραγματικότητα συνδιαλεκτική (transactional). Η θεώρηση της γονεϊκής πρακτικής σαν κοινό αποτέλεσμα των γονιών και των παιδιών τους αποτελεί ουσιαστικά τη νέα ερευνητική τάση στο χώρο. Τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά στις αλληλεπιδράσεις με τους γονείς τους και οι διαφορές στη συμπεριφορά του παιδιού μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στη συμπεριφορά του γονιού (Bell & Harper, 1977). Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο να αποδειχτεί με εμπειρική έρευνα ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς και τα παιδιά συνοικοδομούν τη γονεϊκή συμπεριφορά (Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington, & Bornstein, 2000). Συνεπώς, χρειάζονται περισσότερες διαχρονικές έρευνες, για διευκρίνιση της πιθανής σχέσης αιτίας αποτελέσματος που υπάρχει μεταξύ των παραγόντων αυτών. Διαχρονικές έρευνες θα ήταν χρήσιμο να αναπτύξουν μοντέλα μέσω εξειδικευμένων στατιστικών τεχνικών για τον εντοπισμό αλληλεπιδράσεων, όχι απλά γραμμικής αλλά και καμπυλόγραμμης σχέσης που πιθανό να υφίσταται. Επίσης, θεωρείται απαραίτητη η συμπερίληψη ενδιάμεσων μεταβλητών στα διάφορα προτεινόμενα μοντέλα για επαρκέστερη ερμηνεία της σχέσης μεταξύ ατομικών χαρακτηριστικών, γονεϊκής συμπεριφοράς και σχολικής επιθετικότητας και θυματοποίησης. Παράλληλα, λόγω του γεγονότος ότι οι έφηβοι ανήκουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά και ποικίλα συγκείμενα (Bronfenbrenner, 1988 Henrich, Brookmeyer, Shrier & Shahar, 2006) θα ήταν σημαντικό να διερευνηθούν οι σχέσεις με τους φίλους και άλλους σημαντικούς ενήλικες, για βαθύτερη και συστημικότερη κατανόηση της δυναμικής των σχέσεων που συντείνουν στη δημιουργία της σχολικής επιθετικότητας και θυματοποίησης. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχουν τα υφιστάμενα μοντέλα ερμηνείας του φαινομένου σχολικής επιθετικότητας και θυματοποίησης μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες στους εκπαιδευτικούς, σχολικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που ασχολούνται με την επιθετική συμπεριφορά των παιδιών. Η εποικοδομητική αξιοποίηση της σκιαγράφησης των προφίλ των συμμετεχόντων σε παρόμοια περιστατικά μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα βοηθητική για τον εντοπισμό των παιδιών και οικογενειών υψηλού κινδύνου και τη συνακόλουθη παροχή εξατομικευμένης προληπτικής και παρεμβατικής ενίσχυσης. Παράλληλα, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών τους εμπλέκοντας και τους γονείς στην όλη προσπάθεια. Οι γονείς θα πρέπει πρώτιστα να ενημερωθούν γύρω από το πρόβλημα της σχολικής επιθετικότητας και θυματοποίησης ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τέτοιες περιπτώσεις όταν συμβαίνουν. Ακολούθως, θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν σε τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα παιδιά τους ώστε να αντιμετωπίζουν επαρκώς παρόμοιες καταστάσεις που πιθανό να βιώνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Χρήσιμο θα ήταν ακόμα να διδαχθούν τρόπους διαχείρισης της επιθετικής συμπεριφοράς 11ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 333

7 των παιδιών η οποία ενδεχομένως να εκφράζεται στο σπίτι. Επίσης, πέρα από τη συμμετοχή των γονιών σε ανάλογη εκπαίδευση, ωφέλιμη θα ήταν και η συμπερίληψή τους στην όλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της σχολικής επιθετικότητας, μιας και το φαινόμενο, αν και παρατηρείται στο χώρο του σχολείου, έχει της ρίζες του στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών. Αναφορές Albrecht, A. K., Galambos, N. L., & Jansson, S. M. (2007). Adolescents internalizing and aggressive behaviors and perceptions of parents psychological control: A panel study examining direction of effects. Journal Youth Adolescence, 36, Baldry, A. C., & Farrington, D. P. (2000). Bullies and delinquents: Personal characteristics and parental styles. Journal of Community and Applied Social Psychology, 10, Beaver, K. M., & Wright, J. P. (2007). A child effects explanation for the association between family risk and involvement in antisocial lifestyle. Journal of Adolescent Research, 22(6), Bell, R. (1977). Socialization findings re-examined, In R. Q. Bell & R. V Harper (Eds.), Child effects on adults (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Bell, R., & Harper, L. (1977). Child effects on adults. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Bowers, L., Smith, P. K., & Binney, V. (1994). Perceived family relationships of bullies, victims and bully/victims in middle childhood. Journal of Social and Personal Relationships, 11, Brockenbrough, K. K., Cornell, D. G. & Lober, A. B. (2002). Aggressive attitudes among victims of violence at school. Education & Treatment of Children, 25, Bronfenbrenner, U. (1988). Interacting systems in human development. Research paradigms: Present and future. In N. Bolger, A. Caspi, G. Downey, & M. Moorehouse (Eds.), Persons in context: Developmental processes (pp ). New York: Cambridge University Press. Brunk, M. A, & Henggeler, S. W (1984). Child influences on adult controls: An experimental investigation. Developmental Psychology, 20, Collins, W., Maccoby, E., Steinberg, L., Hetherington, E., & Bornstein, M. (2000). Contemporary research on parenting: The case for and against nature and nurture. American Psychologist, 55, Collins, K., McAleavy, G., & Adamson, G. (2004). Bullying in Schools: A Northern Ireland Study. Educational research, 46(1), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 334

8 Connolly, I., & O Moore, M. (2003). Personality and family relations of children who bully. Personality and Individual Differences, 35, Craig, W.M., & Pepler, D. (2007). Understanding bullying: From research to practice. Canadian Psychology, 48, Craig, W., Peters, R., & Konarski, R. (1998). Bullying and victimization among Canadian school children. Quebec, Canada: Applied Research Branch, Human Resources Development. Espelage, D. L., Bosworth, K., & Simon, T. R. (2000). Examining the social context of bullying behaviours in early adolescence. Journal of Counselling and Development, 78, Fanti, K. A., Henrich, C. C., Brookmeyer, K. A., & Kuperminc, G. P. (2008). Toward a transactional model of parent-adolescent relationship quality and adolescent psychological adjustment. Journal of Early Adolescence, 28(2), Furnham, A., & Cheng, H. (2000). Perceived parental behaviour, self-esteem and happiness. Soc Psychiatry Epidemiol, 35 ( ). Georgiou, St. N. (2008α). Bullying and victimization at school: The role of mothers. British Journal of Educational Psychology, 78, Georgiou, St. N. (2008β). Parental style and child bullying and victimization experiences at school. Social Psychology of Education, 11, Georgiou, St. N. (2009). Personal and maternal parameters of peer violence at school. Journal of School Violence, 8 (2), Georgiou, St. N., & Fanti, K. (υπό αξιολόγηση). A transactional model of bullying and victimization. Journal of Educational Psychology. Grolnick, W., Benjet, C., Kurowski, C., & Apostoleris, N. (1997). Predictors of parental involvement in children s schooling. Journal of Educational Psychology, 89 (3), Hagan, J., & McCarthy, B. (1997). Mean streets: Youth crime and homelessness. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Henrich, C. C., Brookmeyer, K. A., Shrier, L. A. & Shahar, G. (2006). Supportive relationships and sexual risk behavior in adolescence: An ecological-transactional approach. Journal of Pediatric Psychology, 31(3), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 335

9 Kaltiala-Heino, R., Rimpelä, M., Rantanen, P. and Rimpelä A. (2000). Bullying at School- An Indicator of Adolescents at Risk for Mental Disorders. Journal of Adolescence, 23, Kaufmann, D., Gesten, E., Santa Lucia, R. C., Salsedo, O., Gobioff, G. R., & Gadd, R. (2000). The relationship between parenting style and children s adjustment: The parents perspective. Journal of Child and Family Studies, 9(2), Kerr, M., & Stattin, H. (2003). Parenting of adolescents: Action or Reaction? Chapter 9 (pp ) in A. C. Crouter & A. Booth (Eds) Children s influence on family dynamics: The neglected side of family relationships. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Loeber, R., & Stouthamer-Loeber, M. (1986). Family factors as correlates and predictors of juvenile conduct problems and delinquency. In M. Tonry & N. Morris (Eds), Crime and justice: An annual review of research (pp ). Chicago: University of Chicago. Loeber, R., & Tengs, T. (1986). The analysis of coercive chains between children, mothers and siblings. Journal of Family Violence, 1(1), Lytton, H. (1990). Child and parent effects in boys conduct disorder: A reinterpretation. Developmental Psychology, 26(5), Naylor, P., Cowie, H. and Del Rey, R. (2001). Coping Strategies of Secondary School Children in Response to Being Bullied. Child Psychology and Psychiatry Review, 6, Nigg, J. T., & Hinshaw, S. P. (1998). Parent personality traits and psychopathology associated with antisocial behaviors in childhood attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 39, Olweus, D. (1980). Familial and temperamental determinants of aggressive behavior in adolescent boys: A causal analysis. Developmental Psychology, 16(6), Olweus, D. (1994). Annotation: Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35, (7), Patterson, G. R. (1980). Mothers: The unacknowledged victims. Monograph, Society for Research on Child Development, 45(5), Patterson, G. R. (1986). Performance models for antisocial behavior. American Psychologist, 41, Perren, S., & Hornung, R. (2005). Bulling and delinquency in adolescence: Victim s and perpetrators family and peer relations. Swiss Journal of Psychology, 64(1), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 336

10 Perry, D. G., Perry, L., & Kennedy, E. (1992). Conflict and the development of antisocial behavior. In C. Shantz &W. Hartup (Eds.), Conflict in child and adolescent development (pp ). Cambridge: Cambridge University press. Petit, G.S., Laird, R.D., Dodge, K.A., Bates, J.E., & Criss, M.M. (2001). Antecedents and behavior-problem outcomes of parental monitoring and psychological control in early adolescence. Child Development, 72(2), Reitz, E., Dekovic, M., & Meijer, A. M. (2006). Relations between parenting and externalizing and internalizing problem behavior in early adolescence: Child behavior as moderator and predictor. Journal of Adolescence, 29(3), Rigby, K. (1994). Psychosocial functioning in families of Australian adolescent schoolchildren involved in bully/victim problems. Journal of Family Therapy, 16, Sameroff, A. J., & MacKenzie, M. J. (2003). Research strategies for capturing transactional models of development: The limits of the possible. Development & Psychopathology, 15(3), Scaramella, L. V., Conger, R. D., Spoth, R. & Simons, R. L. (2002). Evaluation of a social contextual model of delinquency: A cross study replication. Child Development, 73(1), Sears, R., Maccoby, E., & Levin, H. (1957). Patterns of child rearing. Evanston, IL: Row- Peterson. Simons, R.L., Chao, W., Conger, R.D., & Elder, G.H. (2001). Quality of parenting as mediator of the effect of childhood defiance on adolescent friendship choices and delinquency: A growth curve analysis. Journal of the Marriage and Family, 63, (1), Smokowski, P. R., & Kopasz, K. H. (2005). Bullying in school: An overview of types, effects, family characteristics, and intervention strategies. Children & Schools, 27(2), Snyder, J., Cramer, A., Afrank, J., & Patterson, G. R. (2005). The contributions of ineffective discipline and parental hostile attributions of child misbehavior to the development of conduct problems at home and school. Developmental Psychology, 41, Stice, E., & Barrera, M. (1995). A longitudinal examination of the reciprocal relations between perceived parenting and adolescents substance use and externalizing behaviors. Developmental Psychology, 27, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 337