Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows... 19. Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή... 21"

Transcript

1 Περιεχόμενα Μέρος Α Περιβάλλον Εργασίας Windows Εργαστηριακή Άσκηση 1 Το Γραφικό Περιβάλλον του Υπολογιστή Εκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή Γραφικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας Μεταβολή θέσεως παραθύρου Μεταβολή διαστάσεων παραθύρου Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας Χρήση του εργαλείου βοήθειας Διαχείριση εργασιών των Windows Διαδικασία τερματισμού λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή Εργαστηριακή Άσκηση 2 Οργάνωση και Διαχείριση Αρχείων Δενδρική δομή οργάνωσης των αρχείων του ηλεκτρονικού υπολογιστή Μεταβολή πλάτους στήλης Ταξινομημένη εμφάνιση περιεχομένων καταλόγου Επιλογή τρόπου παρουσίασης περιεχομένων καταλόγου Εμφάνιση περιεχομένων προηγούμενου/επόμενου στη σειρά εξερεύνησης καταλόγου Δημιουργία νέου καταλόγου Μετακίνηση αρχείου με την τεχνική της αποκοπής και επικόλλησης Επιλογή πολλών αρχείων ταυτόχρονα... 60

2 12 Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονομολόγους 2.9 Μετακίνηση πολλών αρχείων ταυτόχρονα με την τεχνική της μεταφοράς και απόθεσης Αντιγραφή αρχείου με την τεχνική της αντιγραφής και επικόλλησης Μετονομασία αρχείου Διαγραφή αρχείου Παρουσίαση ιδιοτήτων καταλόγου και αρχείου Μέρος Β Επεξεργασία Κειμένου με τη χρήση του Word Εργαστηριακή Άσκηση 3 Βασικές Μορφοποιήσεις Επεξεργαστή Κειμένου Έναρξη εφαρμογής Microsoft Word 2007 και εισαγωγή κειμένου Διαμόρφωση σελίδας Χρήση του χάρακα Στοίχιση Διαμόρφωση χαρακτήρων γραμματοσειρές Αριθμημένες λίστες και κουκκίδες Κεφαλίδες και υποσέλιδα Εισαγωγή εικόνων Αποθήκευση αρχείου Εργαστηριακή Άσκηση 4 Βασικές Μορφοποιήσεις Πινάκων Έναρξη εφαρμογής Microsoft Word και εισαγωγή κειμένου Διαμόρφωση σελίδας Μορφοποιήσεις κειμένου Δημιουργία πίνακα... 88

3 Περιεχόμενα Περιγράμματα πίνακα Στοίχιση κειμένου εντός πίνακα Αποθήκευση αρχείου Εργαστηριακή Άσκηση 5 Συγχώνευση Αλληλογραφίας Έναρξη εφαρμογής Microsoft Word και εισαγωγή κειμένου Μορφοποίηση κειμένου Συγχώνευση αλληλογραφίας Μέρος Γ Δημιουργία Παρουσιάσεων με το PowerPoint Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δομημένη Σχεδίαση και Δημιουργία Παρουσιάσεων Έναρξη εφαρμογής Powerpoint Εισαγωγή νέας διαφάνειας σε μία παρουσίαση Εισαγωγή εικόνας σε διαφάνεια Αντιγραφή διαφάνειας Εισαγωγή αρίθμησης διαφανειών Σχεδίαση φόντου διαφανειών Έναρξη προβολής παρουσίασης Αποθήκευση αρχείου διαφανειών Εργαστηριακή Άσκηση 7 Πίνακες, Οργανογράμματα, Διαγράμματα και Εφέ Μετάβασης Διαφάνειας σε Παρουσιάσεις Έναρξη εφαρμογής Powerpoint Εισαγωγή οργανογράμματος

4 14 Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονομολόγους 7.3 Εισαγωγή πίνακα Εισαγωγή διαγράμματος Εισαγωγή αρίθμησης διαφανειών Σχεδίαση φόντου διαφανειών Εισαγωγή εφέ μετάβασης διαφάνειας Έναρξη προβολής διαφανειών Αποθήκευση αρχείου διαφανειών Μέρος Δ Οικονομικές Εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων με το Excel Εργαστηριακή Άσκηση 8 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα Αναζήτηση στατιστικών οικονομικών στοιχείων στο διαδίκτυο Μορφοποίηση δεδομένων στο υπολογιστικό φύλλο Υπολογισμός ενός κελιού συναρτήσει ενός άλλου κελιού. Αντιγραφή και επικόλληση τρόπου υπολογισμού τιμής ενός κελιού Υπολογισμός ενός κελιού συναρτήσει σειράς άλλων κελιών. Χρήση της συνάρτησης SUM. Προσθήκη πλαισίων σε κελιά Δημιουργία γραφήματος πίτας. Προεπισκόπηση εκτύπωσης υπολογιστικού φύλλου Αποθήκευση αρχείου υπολογιστικού φύλλου Εργαστηριακή Άσκηση 9 Συναρτήσεις και Γραφήματα σε Υπολογιστικά Φύλλα Μορφοποίηση και εισαγωγή δεδομένων στο υπολογιστικό φύλλο Χρήση συνάρτησης SUM και AVERAGE, μαζική αντιγραφή

5 Περιεχόμενα Δημιουργία γραμμικής γραφικής παράστασης Επιλογή μη γειτονικών κελιών Δημιουργία γραφικής παράστασης ραβδογράμματος Χρήση πολλαπλών υπολογιστικών φύλλων Χρήση συνάρτησης IF Δημιουργία γραφικής παράστασης πολλαπλών ραβδογραμμάτων Αποθήκευση αρχείου υπολογιστικού φύλλου Εργαστηριακή Άσκηση 10 Σχετική και Απόλυτη Αναφορά Κελιών, Γραφήματα Μορφής Πίτας, Εφαρμογή Υπολογισμού Κοινοχρήστων Πολυκατοικίας Σχετική και απόλυτη αναφορά κελιών Υπολογισμός κοινοχρήστων εξόδων πολυκατοικίας Δημιουργία γραφικής παράστασης πίτας Εργαστηριακή Άσκηση 11 Απεικόνιση και Επεξεργασία Χρηματιστηριακών Στοιχείων Εύρεση χρηματιστηριακών στοιχείων Μορφοποίηση υπό όρους Χρήση συναρτήσεων για εύρεση μέγιστης και ελάχιστης τιμής, μέσου όρου, κινητού μέσου όρου και αριθμητικού μέσου Χρήση φίλτρου ταξινόμησης Μετακίνηση στηλών Εργαστηριακή Άσκηση 12 Πίνακες Συχνοτήτων, Ιστογράμματα Ταξινόμηση δεδομένων Πίνακες συχνοτήτων και ιστογράμματα

6 16 Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονομολόγους Εργαστηριακή Άσκηση 13 Συγκεντρωτικοί Πίνακες και Συγκεντρωτικά Γραφήματα Αναγκαιότητα δημιουργίας συγκεντρωτικών πινάκων και συγκεντρωτικών γραφημάτων Δημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα Δημιουργία συγκεντρωτικού γραφήματος Μεταβολές συγκεντρωτικού πίνακα και συγκεντρωτικού γραφήματος Συγκεντρωτικοί πίνακες σύνοψης πλήθους και συγκρίσεις συγκεντρωτικών πινάκων Συγκεντρωτικοί πίνακες πολλαπλών πεδίων Εργαστηριακή Άσκηση 14 Οικονομικές Συναρτήσεις Δάνειων Υπολογισμός δόσεων δανείου Υπολογισμός τόκου και αποπληρωμής κεφαλαίου σε δόση δανείου Σύγκριση σεναρίων δανείων Λειτουργία αναζήτησης στόχου Εργαστηριακή Άσκηση 15 Οικονομικές Συναρτήσεις Αποταμίευσης Υπολογισμός παρούσας και μελλοντικής αξίας δόσεων αποταμίευσης 261 Μέρος Ε Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων με την Access Εργαστηριακή Άσκηση 16 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων: Πίνακες, Φόρμες, Ερωτήματα Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων Πίνακες στις βάσεις δεδομένων Δημιουργία πίνακα

7 Περιεχόμενα Δημιουργία φόρμας επεξεργασίας στοιχείων πινάκων Δημιουργία απλών ερωτημάτων Εργαστηριακή Άσκηση 17 Σχέσεις μεταξύ Πινάκων σε Βάσεις Δεδομένων, Δημιουργία Αναφορών Η έννοια των σχέσεων μεταξύ πινάκων Δημιουργία σχέσεων πινάκων Πεδία με απαιτούμενες τιμές Δημιουργία λίστας αναζήτησης πεδίου με καθορισμένες τιμές Δημιουργία αναφοράς Εργαστηριακή Άσκηση 18 Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Σχεδίαση της βάσης δεδομένων Δημιουργία βάσης δεδομένων Δημιουργία ερωτημάτων Δημιουργία αναφορών Μέρος ΣΤ Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Εργαστηριακή Άσκηση 19 Αναζήτηση Ειδικού Τύπου Πληροφοριών στο διαδίκτυο Αναζήτηση χαρτών Αναζήτηση εικόνας/φωτογραφίας Αναζήτηση πληροφοριών ανά γεωγραφική περιοχή Αναζήτηση τηλεφώνων στην Ελλάδα Αναζήτηση τηλεφώνων στο εξωτερικό

8 18 Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονομολόγους 19.8 Αναζήτηση δρομολογίων πλοίων Αναζήτηση δρομολογίων αεροπορικών πτήσεων Αναζήτηση ξενοδοχείου Αναζήτηση/Σύγκριση τιμών προϊόντων ηλεκτρονικών καταστημάτων 321 Παράρτημα Α Οικονομικά Μαθηματικά Δανείων και Αποταμίευσης Ράντες Α1. Ορισμοί Α2. Παρούσα αξία ληξιπρόθεσμης ράντας Α3. Παρούσα αξία προκαταβλητέας ράντας Α4. Μελλοντική αξία ληξιπρόθεσμης ράντας Α5. Μελλοντική αξία προκαταβλητέας ράντας Βιβλιογραφία