ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28,Τ.Κ Τηλ , FAX : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος , επιθυμεί τη συμβολή σας, με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που ακολουθεί, μέσω του οποίου ζητείται από τους Δημότες και εκπροσώπους τοπικών παραγωγικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών, αθλητικών, κ.ά. φορέων της περιοχής μας: να αναφέρουν τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή και να προτείνουν δράσεις που πιστεύουν ότι μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου μας και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του. να διατυπώσουν τις απόψεις τους για την προτεινόμενη Στρατηγική και τους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος έως και το 2014, που θέτει, κατ αρχήν, σε δημόσια διαβούλευση η Δημοτική Αρχή. Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας μέχρι τη Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου: Σε έντυπη μορφή, στη διεύθυνση του Δήμου: 10 ης Ιουνίου 28,Τ.Κ Το ερωτηματολόγιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας (στην ενότητα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα»). Επίσης, έντυπο (αντίγραφο) του ερωτηματολογίου διατίθεται: α) από το «Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών» στο ισόγειο του Δημαρχείου, β) από τις έδρες των Δημοτικών Τοπικών Κοινοτήτων Αράχωβας, Αντίκυρας και Στειρίου και γ) από τα Κ.Ε.Π. του Δήμου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ Σελίδα 1 από 23

2 Συνοπτικές Απαντήσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας. Περιλαμβάνει έργα και δράσεις, στην περιοχή παρέμβασης του Δήμου, και μέτρα για τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου, με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος επιδιώκεται η δημιουργία ενός «μηχανισμού προγραμματισμού» και παρακολούθησης της εφαρμογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και των λειτουργιών του Δήμου. Στην ουσία, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ενοποιεί όλες τις επιμέρους διοικητικές διαδικασίες (αναπτυξιακός και λειτουργικός σχεδιασμός, τεχνικό πρόγραμμα, προϋπολογισμός, δημόσια λογιστική, απολογισμός, κ.λπ.) μέσω ενός συνεκτικού πλαισίου ευρύτερου σχεδιασμού κάτι ανάλογο του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (Business Plan) που εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα. Ποιοι είναι οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου; Να συμπεριλάβει μέτρα και δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Να συμπεριλάβει δράσεις που αφορούν την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου, ως Οργανισμού, και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους πολίτες. Να συμπεριλάβει μέτρα και δράσεις που αφορούν την βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Να συμπεριλάβει ρυθμίσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στις υποδομές της πόλης και των οικισμών, οι οποίες είναι σημαντικές για τη βελτίωση του δομημένου οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, τη συγκοινωνία, την καθαριότητα, την αποχέτευση, την ύδρευση και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Να αξιοποιήσει με πιο παραγωγικό τρόπο τους υλικούς και άυλους πόρους που διαθέτει ο Δήμος και που τον περιβάλλουν και να προσελκύσει περισσότερους. Να διαδραματίσει έναν πιο ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο, με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις δυσκολίες του μέλλοντος με προγραμματισμό και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα προβλήματα που απασχολούν τους δημότες και όχι με αποσπασματικά μέτρα. Να αναπτύξει συνέργειες με στόχο την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. Να συμπεριλάβει ενέργειες και παρεμβάσεις, που να ενισχύσουν τη θέση του Δήμου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό ή ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποια στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη του περιεχομένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος; Για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου λαμβάνεται υπόψη το σχετικό πλαίσιο που έχει θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα: Αναλύονται πρώτα παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου (σε Εθνικό, Περιφερειακό, αλλά και τοπικό επίπεδο) που επηρεάζουν το βαθμό επίτευξης της τοπικής ανάπτυξης, προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα αλλά και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Σελίδα 2 από 23

3 Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου (διάρθρωσηοργάνωση-λειτουργία), προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα, οι αδυναμίες αλλά και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται στην οργάνωση και λειτουργία τους. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα. Με βάση τα συμπεράσματα αυτά, διατυπώνεται το Όραμα, η Στρατηγική και ο Προγραμματισμός του Δήμου στην περίοδο αναφοράς του Επιχειρησιακού Προγράμματος ( ). Στη συνέχεια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Πολιτικές (Άξονες Προτεραιότητας), οι Άξονες Προτεραιότητας σε επιμέρους Μέτρα και, τέλος, αναλυτικά, οι Δράσεις, Ενέργειες και Έργα που πρέπει να υλοποιηθούν για κάθε επιμέρους Μέτρο, προκειμένου να υπηρετηθεί η Στρατηγική και το Όραμα του Δήμου στην περίοδο αναφοράς του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ποιοι εμπλέκονται στην εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου; Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο, στις διαδικασίες εκπόνησης, έγκρισης και εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων, συμμετέχουν, με διακριτούς ρόλους και αρμοδιότητες: Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, που έχει την ευθύνη της κατάρτισής του. Οι υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Τα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, που διατυπώνουν προτάσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή για τις Δράσεις, τις Ενέργειες και τα Έργα των περιοχών τους που κρίνουν αναγκαία να περιληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που διατυπώνει γνώμη επί του προσχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Οι Δημότες και οι Τοπικοί Φορείς, που, στα πλαίσια της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού (α φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος), μπορούν να διατυπώσουν προτάσεις και παρατηρήσεις. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης [το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσια προγράμματα δράσης όσα και η περίοδος αναφοράς του]. Το Δημοτικό Συμβούλιο, που εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, σε δύο διακριτές διαδικασίες: Στην πρώτη, εγκρίνει με απόφασή του τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου (α φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) και στη δεύτερη, εγκρίνει με απόφασή του τον Επιχειρησιακό και Οικονομικό Προγραμματισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και τους δείκτες αξιολόγησης και παρακολούθησής του. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ή ο Ελεγκτής Νομιμότητας, εφόσον έχει συσταθεί η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), ο οποίος νομιμοποιεί και επικυρώνει τις, σχετικές με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποιο είναι το Όραμα, η Στρατηγική και οι Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος που θέτει, ως πρόταση για δημόσια διαβούλευση, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου; Η αποστολή του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, όπως και κάθε ΟΤΑ Α βαθμού, είναι «η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο στόχο τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του». Σελίδα 3 από 23

4 Βασική προϋπόθεση για να επιτύχει ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας τους μελλοντικούς του σκοπούς και τις επιδιώξεις του, είναι να έχει πλήρως αποσαφηνίσει ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι σκοποί και αυτές οι επιδιώξεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής ανάπτυξης για το Δήμο Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, η οποία περιλαμβάνει το όραμα της ανάπτυξης ως γενική κατεύθυνση, τους γενικούς και ειδικούς στόχους που τίθενται και τους άξονες δράσης για την υλοποίηση τους. Η γενική κατεύθυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία διαμορφώνει και το αναπτυξιακό όραμα της περιοχής του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Οι κατευθυντήριες αρχές που υιοθετούνται από τη Δημοτική Αρχή, για την εκπλήρωση του οράματος και την επίτευξη της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, είναι: Η κινητοποίηση όλων των τοπικών παραγωγικών πόρων και δυνατοτήτων. Η βελτίωση των υποδομών στο οικιστικό-δομημένο περιβάλλον. Η υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την τοπική ανάπτυξη, αξιοποίηση νέων ευκαιριών Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των δημοτών. Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και διαλόγου με τους τοπικούς φορείς. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ισόρροπη ανάπτυξη των οικισμών του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων. Η διαφάνεια και χρηστή διαχείριση. Η κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Η ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών. Η ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων, χωρίς διακρίσεις. Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, στηρίζεται στις αρχές: Της συμβατότητας και της άμεσης συσχέτισης με το αναπτυξιακό όραμα. Δηλαδή να περιλαμβάνει όλους εκείνους τους γενικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει την περιοχή στην κοινωνικά επιθυμητή κατάσταση. Στην ουσία πρόκειται για τη στρατηγική εξειδίκευση του οράματος μέσω της διατύπωσης εξειδικευμένων στόχων. Της εσωτερικής συνοχής, που σημαίνει ότι οι επιμέρους στόχοι πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις και αλληλοαναιρέσεις. Της θεματικής εξειδίκευσης, δηλαδή του συγκεκριμένου προσανατολισμού και διακριτού περιεχομένου κάθε στόχου και της προώθησης ενός συγκεκριμένου τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Της εφικτότητας, δηλαδή της διατύπωσης στόχων που είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι. Της κοινωνικής αποδοχής, που σημαίνει ότι οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί και να τυγχάνουν της κοινωνικής συναίνεσης από τους δημότες. Σελίδα 4 από 23

5 Της συνάφειας με τις περιφερειακές, τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες, ώστε αφενός να έχουν μεγάλη πιθανότητα χρηματοδότησης και αφετέρου να συνεργούν με αυτές ώστε να υπάρχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, εξειδικεύεται σε έξι (6) βασικούς στρατηγικούς στόχους: 1. Βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης, του εισοδήματος και της απασχόλησης των κατοίκων του Δήμου. 2. Ανάδειξη του συνόλου του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας σε ισχυρό τουριστικό πόλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της χώρας και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 3. Αξιοποίηση της γεωγραφικής εγγύτητας του Δήμου με την Αθήνα και της κομβικής του θέσης σε ένα δυναμικό σύνολο τουριστικών πόρων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, 4. Αξιοποίηση του πρωτογενή τομέα και σύνδεση της αγροτικής-κτηνοτροφικής παραγωγής με το τουριστικό προιόν 5. Προστασία του φυσικού - πολιτιστικού περιβάλλοντος και βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος. 6. Βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι κατευθυντήριες πολιτικές (Άξονες Προτεραιότητας) που υιοθετούνται, για την εκπλήρωση της αποστολής και της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας είναι: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 5 από 23

6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ Α ΦΑΣΗΣ («ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ») ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΟΣ: ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ σημειώστε με Χ ΓΥΝΑΙΚΑ σημειώστε με Χ ΗΛΙΚΙΑ : ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : χωριό / πόλη Προσωπικά Στοιχεία ( π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : σε περίπτωση που είστε συνταξιούχος, αναφέρατε το επάγγελμα που ασκούσατε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : οδός / περιοχή ΤΗΛΕΦΩΝΟ : σταθερό ή κινητό τηλέφωνο ή και τα δύο Γι αυτούς / -ες που εκπροσωπούν κάποιον τοπικό Φορέα (παραγωγικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό, κλπ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ : ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ : Β) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1 Ποια είναι τα «ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» της περιοχής του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, μέσω των οποίων πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της τοπικής ανάπτυξης ; Για κάθε ένα από τα αναφερόμενα παρακάτω «δυνατό σημείο πλεονέκτημα», σημειώστε το βαθμό της αξιολόγησης που δίνετε (από 5 έως 1), στην κλίμακα αξιολόγησης, όπου: 5 = πολύ μεγάλο, 4 = μεγάλο, 3 = μέτριο, 2 = μικρό και 1 = καθόλου. ΚΛΙΜΑΚΑ Η θέση του Δήμου σε κύριους οδικούς και πολιτιστικούς άξονες της χώρας Η εγγύτητα του Δήμου με την πρωτεύουσα της χώρας, την Αθήνα. Η γειτνίαση του Δήμου με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους (Δελφοί, Οσιος Λουκάς κλπ), δυναμικούς τουριστικούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής (χιονοδρομικό κέντρο κλπ) Η πολιτισμική κληρονομιά και η ποικιλομορφία της λαογραφικής παράδοσης του Δήμου Η προστασία, ανάδειξη και προβολή τοπικών αρχαιολογικών μνημείων και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή/και ιστορικής αξίας Οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου (πχ Εθνικός Δρυμός κ.ά.) και οι δυνατότητες αγροτοτουριστικής ανάπτυξης που προσφέρουν Η ανάδειξη παλαιών Ιερών και Μοναστηριακών Ναών, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη του «θρησκευτικού τουρισμού» Η γεωργική γη και η δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων Η υφιστάμενη αγροτική παραγωγή και οι υφιστάμενες μονάδες παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (λάδι, κρασί, φέτα, φορμαέλα κλπ ) Η εσωτερική προσβασιμότητα μεταξύ των οικισμών και η ύπαρξη προϋποθέσεων για πολυκεντρική ανάπτυξη του Δήμου Η αξιοποίηση και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή ενέργεια βιομάζα) Η διέλευση από τη περιοχή δικτύου φυσικού αερίου Σελίδα 6 από 23

7 Άλλο (αναφέρατε): Άλλο (αναφέρατε): Άλλο (αναφέρατε): Άλλο (αναφέρατε): [ Διευκρίνιση: η αναφορά των παραπάνω, κατά τη σειρά που διατυπώνονται, είναι τυχαία και δεν υπέχει θέση αξιολόγησης ως προς το βαθμό της εν δυνάμει συμβολής τους στην τοπική ανάπτυξη ] 2 Ποια είναι τα «ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» της περιοχής του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, άμεσα ή μεσοπρόθεσμα, με τη συμβολή του Δήμου ; Για κάθε ένα από τα αναφερόμενα παρακάτω «αδύνατο σημείο μειονέκτημα», σημειώστε το βαθμό της αξιολόγησης που δίνετε (από 5 έως 1), στην κλίμακα αξιολόγησης, όπου: 5 = πολύ μεγάλο, 4 = μεγάλο, 3 = μέτριο, 2 = μικρό και 1 = καθόλου. ΚΛΙΜΑΚΑ Έλλειψη ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ευκαιριών απασχόλησης Υψηλό ποσοστό ανεργίας Έλλειψη «κρίσιμης αγοραστικής δύναμης» για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και του εμπορίου Χαμηλή επαγγελματική κατάρτιση σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες παραγωγής Έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος και χαμηλός δείκτης υιοθέτησης καινοτόμων προτάσεων στον παραγωγικό και επιχειρηματικό τομέα Έλλειψη δημοτικής συγκοινωνίας για τη διασύνδεση των οικισμών μεταξύ τους Μείωση των επαγγελματιών αγροτών και μείωση του αγροτικού εισοδήματος Απουσία εναλλακτικών προς τις παραδοσιακές γεωργικές καλλιέργειες, μορφών απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας και σύνδεσή τους με τον τουρισμό Ελλείψεις σε βασικές περιβαλλοντικές υποδομές (διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση αποχέτευση) Ελλείψεις σε υποδομές υγείας, κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού και ψυχαγωγίας Αδυναμία κατοχύρωσης και υποστήριξης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και προβολής τους στο εξωτερικό περιβάλλον Έλλειψη εξωστρέφειας, δικτύωσης και χρήσης νέων τεχνολογιών και μεθόδων στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων της περιοχής Άλλο (αναφέρατε): Άλλο (αναφέρατε): Άλλο (αναφέρατε): Άλλο (αναφέρατε): Άλλο (αναφέρατε): [ Διευκρίνιση: η αναφορά των παραπάνω, κατά τη σειρά που διατυπώνονται, είναι τυχαία και δεν υπέχει καμία αξιολογική βαρύτητα ] 3 Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής του Δήμου Διστόμου- Αράχωβας - Αντίκυρας ; Σελίδα 7 από 23

8 Παρακαλούμε περιγράψτε τα, συνοπτικά, στον παρακάτω Πίνακα και σημειώστε δίπλα (με Χ στην αντίστοιχη στήλη), κατά τη γνώμη σας, το βαθμό σημαντικότητάς τους, σε κλίμακα από 5 μέχρι 1 (όπου: 5 = πολύ σημαντικό, 4 = αρκετά σημαντικό, 3 = σημαντικό 2 = σχετικά σημαντικό, 1 = όχι και τόσο σημαντικό). Α/Α ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 4 Κατά την άποψή σας, ποιες παρεμβάσεις (έργα δράσεις ενέργειες) πρέπει να συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Διστόμου Αράχωβας-Αντίκυρας , για την : Α/Α 2.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1 ο Σελίδα 8 από 23

9 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Α/Α 2.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Α/Α 2.3 ΥΓΕΙΑ/ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 1 ο 2 ο 3 ο Σελίδα 9 από 23

10 4 ο 5 ο Α/Α 2.4 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Α/Α 2.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο Σελίδα 10 από 23

11 5 ο 5 Ποια ΤΟΠΙΚΑ στοιχεία χαρακτηριστικά, θεωρείτε ως συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής σας (οικισμός δημοτική ή τοπική κοινότητα δημοτική ενότητα) και τα οποία μπορούν να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν ΥΠΕΡ της γενικότερης ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας ; 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Σελίδα 11 από 23

12 6 Πώς αξιολογείτε το βαθμό βαρύτητας (συμβολής) των παρακάτω προτεινόμενων Μέτρων και των ειδικών στόχων (Δράσεων) κάθε Μέτρου, στην επίτευξη της τοπικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας ; Παρακαλούμε σημειώστε με Χ, στο αντίστοιχο πλαίσιο της στήλης ( ή ή ). Αξιολογείτε: α) Το βαθμό βαρύτητας του κάθε Μέτρου σε σχέση με τον Άξονα Προτεραιότητας που υπάγεται το Μέτρο, και β) Το βαθμό βαρύτητας του κάθε στόχου (Δράσης) σε σχέση με το Μέτρο που υπάγεται η Δράση. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 : ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αναθεώρηση-Ενοποίηση υφιστάμενων Γ.Π.Σ. Δήμου Εκπόνηση νέου Γ.Π.Σ. στο σύνολο του Δήμου Ένταξη στα Γ.Π.Σ. περιοχών εκτός σχεδίου Πράξεις εφαρμογής πολεοδόμησης Έργα διάνοιξης οδών σε εφαρμογή Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων Απαλλοτριώσεις ρυμοτομίας κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Χωροθέτηση και πολεοδόμηση Επιχειρηματικών Περιοχών Πάρκων στο Δήμο Χωροθέτηση-Οργάνωση-Ανάπτυξη Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) ΜΕΤΡΟ 1.2 : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προστασία και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών φυσικού κάλλους ορεινού περιβάλλοντος του Δήμου Εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης για την αειφόρο διαχείριση και των χρήσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος Ανάπτυξη Σταθμών Τηλεμετρίας για την καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων και περιβαλλοντικών δεικτών Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας Σελίδα 12 από 23

13 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.3 : ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (συνέχεια) Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων - αναπλάσεων στους οικισμούς του Δήμου Έργα ανάπλασης και ενεργειακής αναβάθμισης οδών-πλατειών-παιδικών χαρών-πάρκων στο σύνολο του Δήμου Πρόγραμμα αισθητικής αναβάθμισης δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων και χώρων Έργα συντήρησης και κατασκευής πεζοδρομίων-πεζοδρομήσεων στο σύνολο του Δήμου Έργα συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών-εκκλησιαστικών-ιστορικών-αρχιτεκτονικών μνημείων Βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων Συντήρηση-ανακατασκευή-επανάχρηση δημοτικών κτηρίων ΜΕΤΡΟ 1.4 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση συστημάτων Α.Π.Ε. σε σχολικά κτήρια και υποδομές του Δήμου Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά νέας τεχνολογίας Αξιοποίηση Φυσικού Αερίου Αξιοποίηση Βιομάζας Σελίδα 13 από 23

14 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.5 : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (συνέχεια) Επανασχεδιασμός-αναδιοργάνωση-βελτιστοποίηση προγράμματος αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων Εφαρμογή προγράμματος συλλογής-διαχείρισης-διάθεσης ογκωδών και «πράσινων» απορριμμάτων Ενίσχυση και επέκταση προγράμματος καθαριότητας κοινόχρηστων δημοτικών χώρων (οδών, πάρκων, πλατειών, κλπ.) Προμήθεια μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδοι-απορριμματοδοχεία) Ανανέωση δημοτικού στόλου απορριμματοφόρων, οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού καθαριότητας Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών αγροχημικών προϊόντων Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε θέματα καθαριότητας ΜΕΤΡΟ 1.6 : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Επανασχεδιασμός προγράμματος συλλογής και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών Προμήθεια ειδικών κάδων προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών Εφαρμογή και διάχυση ιδέας και μεθόδων οικιακής κομποστοποίησης - Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε θέματα ανακύκλωσης, με έμφαση την πρωτογενή διαλογή στην πηγή Σελίδα 14 από 23

15 ΜΕΤΡΟ 1.7 : ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων πρασίνου του Δήμου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (συνέχεια) Σχεδιασμός-οργάνωση-υλοποίηση Προγράμματος Δενδροφυτεύσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου ΜΕΤΡΟ 1.8 : ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Διστόμου Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Αντίκυρας Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Αράχωβας Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Στειρίου Αντικατάσταση- επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών του Δήμου Σύστημα τηλεχειρισμού-τηλεελέγχου-παρακολούθησης διαρροών δικτύου ύδρευσης Κατασκευή αρδευτικού δικτύου αγροκτημάτων του Δήμου ΜΕΤΡΟ 1.9 : ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Έργα εσωτερικής οδοποιίας (συντήρηση, αποκατάσταση και κατασκευή νέων οδών) στο σύνολο του Δήμου Μελέτη-κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων Σήμανση οδών τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ Ενίσχυση συστημάτων προειδοποίησης και ασφάλειας οδικών διασταυρώσεων Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας ΜΕΤΡΟ 1.10 : ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Κολυμβητηρίου Διστόμου Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ΜΕΤΡΟ 1.11 : ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Σύνταξη σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σχεδίαση και εκτέλεση έργων πολιτικής προστασίας και πυροπροστασίας Σελίδα 15 από 23

16 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (συνέχεια) Ίδρυση τοπικής Ομάδας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών στο Δήμο ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Συντήρηση Σχολικών κτηρίων και Σχολικών εγκαταστάσεων Ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση Σχολικών αυλών Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Δήμου ΜΕΤΡΟ 2.2 : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Λειτουργία Δημοτικής Φιλαρμονικής και Χορωδιακών Συνόλων Ανάπτυξη Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας Λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου Έκδοση εντύπων ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Δράσεις ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Δήμου Εκπόνηση ολοκληρωμένου Σχεδίου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικών Σωματείων Δήμου ΜΕΤΡΟ 2.3 : ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Σελίδα 16 από 23

17 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Αναβάθμιση λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Διστόμου Υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» (μαζικός αθλητισμός) Εκσυγχρονισμός, ανακατασκευή και αναβάθμιση Αθλητικών υποδομών Δήμου Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης του Αθλητισμού στον Δήμο Οικονομική ενίσχυση Αθλητικών Σωματείων Δήμου ΜΕΤΡΟ 2.4 : ΝΕΟΛΑΙΑ Λειτουργία «Τοπικού Συμβουλίου Νέων» και ανάπτυξη του θεσμού Συμμετοχή και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη Νεολαία Ίδρυση Κέντρου Νεότητας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Εκσυγχρονισμός-Ενίσχυση-Αναβάθμιση Περιφερειακών Ιατρείων Δήμου Υλοποίηση Προγραμμάτων Τηλεϊατρικής Διενέργεια επιδημιολογικών ερευνών-μελέτων στον τοπικό πληθυσμό Πρόγραμμα εμβολιασμών ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας Δημότη (e-health) Δράσεις ενημέρωσης σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας Σελίδα 17 από 23

18 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (συνέχεια) ΜΕΤΡΟ 3.2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Λειτουργία Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΜΕΤΡΟ 3.3 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Λειτουργία Ανοιχτών Κέντρων Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Λειτουργία Μονάδων «Βοήθεια στο Σπίτι» Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης / τηλε-ειδοποίησης υγείας ηλικιωμένων ΜΕΤΡΟ 3.4 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικού Παντοπωλείου Οργάνωση διανομής συσσιτίων σε άπορους δημότες, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (Εκκλησία, κ.ά.) Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων ΜΕΤΡΟ 3.5 : ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Παρεμβάσεις και έργα προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. σε δημοτικά κτήρια και κοινόχρηστους χώρους Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που πλήττονται από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό Δράσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση των οικονομικών μεταναστών-κατοίκων του Δήμου Σελίδα 18 από 23

19 ΜΕΤΡΟ 3.6 : ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατάρτιση-Διαχείριση Μητρώου Εθελοντών Δήμου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (συνέχεια) Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την υλοποίηση προγραμμάτων Εθελοντισμού στο Δήμο Υλοποίηση δράσεων Εθελοντισμού στον τομέα της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος Υλοποίηση δράσεων Εθελοντισμού στον τομέα της Πρόνοιας και Κοινωνικής Φροντίδας Δημιουργία Σώματος Εθελοντών για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Ενίσχυση και υποστήριξη δράσεων Αιμοδοσίας Δημιουργία Δημοτικών Τραπεζών Αίματος σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Προώθηση του θεσμού της Δωρεάς Οργάνων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 4.1 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στον αγροτικό τομέα για την παραγωγή αγροτικών προιόντων ολοκληρωμένης βιολογικής γεωργίας και σύνδεσή τους με τον τουρισμό Δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης επαγγελματιών γεωργών κτηνοτρόφων αλιέων Εγγειοβελτιωτικά έργα Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων ΜΕΤΡΟ 4.2 : ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου μικρών επιχειρήσεων Σελίδα 19 από 23

20 ΜΕΤΡΟ 4.3 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Υλοποίηση «Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας» στο Δήμο ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (συνέχεια) Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Ενέργειες δημοσιότητας για την προβολή της τοπικής επιχειρηματικότητας Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης νέων Επιχειρηματιών Γυναικών Αυτοαπασχολούμενων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 4.4 : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αναβάθμιση λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού Υλοποίηση συμπληρωματικών δράσεων Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών μνημείων Δήμου Οικοτουριστική αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού προβολής του Δήμου Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού Σελίδα 20 από 23

21 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 5.1 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Εφαρμογή Συστήματος «Διοίκησης μέσω Στόχων» και «Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (CAF)» στις υπηρεσίες του Δήμου Ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία του Δήμου Απ ευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του Δήμου μέσω διαδικτύου (web-tv) ΜΕΤΡΟ 5.2 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Προσλήψεις προσωπικού μέσω επιδοτούμενου «προγράμματος αυτεπιστασίας δημοτικών έργων-εργασιών» Συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα κατάρτισης-επιμόρφωσης Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του εργασιακού περιβάλλοντος του Δήμου Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση Η/Υ και Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΜΕΤΡΟ 5.3 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Προμήθεια Πάγιου Εξοπλισμού ΜΕΤΡΟ 5.4 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εφαρμογή Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ) σε Δημοτικές Υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (συνέχεια) ΜΕΤΡΟ 5.5 : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) Αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός-ενίσχυση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. του Δήμου Επέκταση ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων (hot-spots) για την δωρεάν παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στους Πολίτες ΜΕΤΡΟ 5.7 : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Δημιουργία Ο.Π.Σ./G.I.S. Ακίνητης Δημοτικής Περιουσίας και εκπόνηση προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησής της Σελίδα 21 από 23

22 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΔΡΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (συνέχεια) Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΜΕΤΡΟ 5.8 : ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Οργάνωση-Λειτουργία «Γραφείου υποδοχής Πολιτών» στο Δημαρχείο Καθιέρωση δημοτικής τηλεφωνικής γραμμής του Πολίτη Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος αυτοματοποιημένων συναλλαγών μεταξύ Δήμου και Πολιτών Ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχής Δημοτών και Φορέων στον Δημοτικό Προγραμματισμό ΜΕΤΡΟ 5.9 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Ανάπτυξη συνεργασιών με Φορείς και Επιχειρήσεις της περιοχής του Δήμου Ανάπτυξη συνεργασιών με ΟΤΑ α και β βαθμού Συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά διαδημοτικά δίκτυα ΟΤΑ Σύναψη Συμφώνων Συνεργασίας του Δήμου με Φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Αδελφοποιήσεις με Δήμους του εσωτερικού και του εξωτερικού Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα συνεργασίας Περιφερειακών Αρχών, ΟΤΑ, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνή δίκτυα και οργανώσεις ΟΤΑ Σελίδα 22 από 23

23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ [ παρακαλούμε σημειώστε ό,τι κρίνετε απαραίτητο / χρήσιμο, που μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διατύπωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Δήμου ] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ : ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και για τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας Σελίδα 23 από 23