ΕΝΤΥΠΟ 46 ExtraMed 31

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ 46 ExtraMed 31"

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ EXTRAMED ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife που στο εξής θα καλείται η Εταιρία ασφαλίζει με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο τον Ασφαλισμένο που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, καθώς και τα Ασφαλισμένα Εξαρτημένα Μέλη της οικογένειάς του εφόσον έχουν κριθεί ασφαλίσιμα και δικαιούνται την ασφάλιση. 2. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του Συμπληρωματικού Συμβολαίου έχει αναφερθεί στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων Ασφαλιστηρίου που επισυνάπτεται ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. 3. ΠΑΡΟΧΕΣ Η ασφάλιση παρέχει καλύψεις για ποσά που συγκεκριμένα αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων που επισυνάπτεται και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. Οι καλύψεις αυτές υπόκεινται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, καθώς και στις διατάξεις και στους περιορισμούς αυτού του Ασφαλιστηρίου. Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη, για την οποία δεν αναφέρεται ποσό και ασφάλιστρα στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία συμφωνεί να καταβάλλει εφάπαξ και σε μετρητά το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο ανεξάρτητα από κάθε άλλη παροχή που προβλέπει το Βασικό ή άλλο Συμπληρωματικό Συμβόλαιο, μόλις λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ο Ασφαλισμένος ή το Ασφαλισμένο Εξαρτημένο Mέλος έχει υποστεί μία ή περισσότερες ασθένειες ή σωματικές βλάβες ή χειρουργική επέμβαση, και μόνο από αυτές που περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Ι αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. 4. ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλισμένος: Tο πρόσωπο που ονομάζεται Ασφαλισμένος στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου, στο οποίο επισυνάπτεται το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο. Ασφαλισμένο Εξαρτημένο Μέλος: α. Ο/ η σύζυγος του Ασφαλισμένου, το όνομα του/της οποίου/ας αναγράφεται στην αίτηση για το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο ή σε σχετική καταχώρηση στο Βασικό Ασφαλιστήριο, και β. Κάθε παιδί του Ασφαλισμένου που το όνομά του αναφέρεται στη σχετική αίτηση ή σε σχετική καταχώρηση και που η ηλικία του είναι πάνω από δέκα οκτώ (18) ετών. 01/05/2014 Σελίδα 1 από 14

2 Νοσοκομείο: Σημαίνει ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα για την περίθαλψη και θεραπεία τραυματιών ή ασθενών, διαθέτει τον αναγκαίο χώρο και εξοπλισμό για διαγνώσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, παρέχει συνεχή υπηρεσία νοσοκόμων με πλήρη απασχόληση και δεν είναι κυρίως αναπαυτήριο ή αναρρωτήριο ή παρόμοιο ίδρυμα για αλκοολικούς ή ναρκομανείς. Ατύχημα: Γεγονός τυχαίο, εξωτερικό, βίαιο, αιφνίδιο, ξένο με τη πρόθεση του Ασφαλισμένου ή του Ασφαλισμένου Εξαρτημένου Μέλους και ανεξάρτητο από άλλα γεγονότα, που προκαλεί σημαντικές βλάβες στον Ασφαλισμένο ή και στο Ασφαλισμένο Εξαρτημένο Μέλος με συνέπειες την προσωρινή ή μόνιμη, μερική ή ολική αναπηρία, ή θάνατο ή ανάγκη νοσηλείας. Σωματική Βλάβη: Βλάβη του Ασφαλισμένου ή Ασφαλισμένου Εξαρτημένου Μέλους, που προκλήθηκε από ατύχημα κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου και επιφέρει άμεσα και ανεξάρτητα από άλλες αιτίες, ασθένεια που καλύπτει το Συμβόλαιο αυτό. Ασθένεια: Κάθε πάθηση ή ανωμαλία που παρουσιάζεται στη λειτουργία των οργάνων του σώματος του Ασφαλισμένου ή Ασφαλισμένου Εξαρτημένου Μέλους, είναι ανεξάρτητη από τη θέλησή του και προέρχεται από παθολογικές αιτίες οι οποίες μπορούν να διαγνωστούν από γιατρό. ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν για τους σκοπούς αυτής της κάλυψης: 1. Καρκίνος: Κάθε κακοήθης όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση των κακοηθών κυττάρων με διήθηση και καταστροφή του φυσιολογικού ιστού. Η διάγνωση αυτή πρέπει να αποδειχθεί από ιστολογικά στοιχεία κακοήθειας και να επιβεβαιωθεί από ογκολόγο ή παθολογοανατόμο. Εξαιρούνται τα ακόλουθα: 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Όγκοι που εμφανίζουν τις κακοήθεις μεταβολές του καρκινώματος in situ και όγκοι που περιγράφονται ιστολογικά ως προκακοήθεις ή μη διηθητικοί, περιλαμβάνοντας χωρίς ωστόσο να περιορίζονται στα: Καρκίνωμα in Situ των μαστών, δυσπλασία του τραχήλου CIN-1, CIN-2 και CIN-3. Υπερκεράτωση, βασικοκυτταρικό και ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος και μελάνωμα πάχους μικρότερο από 1,5 mm κατά Breslow, ή μικρότερο από Επιπέδου Clark 3, εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις μεταστάσεων. Καρκίνοι του προστάτη που περιγράφονται ιστολογικά ως TNM Ταξινόμηση T1a ή T1b ή καρκίνοι του προστάτη άλλου ισοδύναμου μικρότερης ταξινόμησης, T1N0M0 θηλώδες μικροκαρκίνωμα του θυρεοειδή με διάμετρο μικρότερη από 1 cm, θηλώδες μικροκαρκίνωμα της ουροδόχου κύστης και χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία σταδίου μικρότερου από RAI Στάδιο 3. Όλοι οι όγκοι σε παρουσία λοίμωξης από HIV. 2. Καρδιακή Προσβολή: Νέκρωση τμήματος του καρδιακού μυός που προκαλείται από ανεπαρκή παροχή αίματος στην εν λόγω περιοχή. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα από τρία (3) ή περισσότερα από τα ακόλουθα πέντε (5) κριτήρια τα οποία είναι σύμφωνα με μια νέα καρδιακή προσβολή: 01/05/2014 Σελίδα 2 από 14

3 Ιστορικό τυπικού θωρακικού άλγους Νέες ηλεκτροκαρδιογραφικές (ΗΚΓ) μεταβολές οι οποίες φανερώνουν έμφραγμα Διαγνωστική σημαντική αύξηση του καρδιακού ενζύμου CK-MB Διαγνωστική αύξηση της Τροπονίνης (T ή I) Κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας μικρότερο από 50% το οποίο μετράται τρεις (3) μήνες ή περισσότερους μετά το επεισόδιο. 3. Χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης: Η πραγματική υποβολή σε χειρουργική επέμβαση ανοικτού θώρακα για αποκατάσταση της στένωσης ή της απόφραξης μίας ή περισσότερων στεφανιαίων αρτηριών με αορτοστεφανιαίο μόσχευμα. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται με αγγειογραφικές ενδείξεις σημαντικής απόφραξης στεφανιαίας αρτηρίας και η επέμβαση πρέπει να θεωρείται ιατρικώς αναγκαία από σύμβουλο καρδιολόγο. Εξαιρείται η αγγειοπλαστική και όλες οι άλλες ενδαρτηριακές τεχνικές με βάση καθετήρα, οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με laser. 4. Χειρουργική Επέμβαση Καρδιακής Βαλβίδας: Η πραγματική υποβολή σε χειρουργική επέμβαση ανοικτής καρδιάς για αντικατάσταση ή αποκατάσταση ανωμαλιών καρδιακής βαλβίδας. Η διάγνωση ανωμαλιών καρδιακής βαλβίδας πρέπει να επιβεβαιώνεται με καθετηριασμό της καρδιάς ή ηχοκαρδιογράφημα και η επέμβαση πρέπει να θεωρείται κλινικά αναγκαία από σύμβουλο καρδιολόγο. 5. Xειρουργική Επέμβαση Αορτής: Η πραγματική υποβολή σε σημαντική χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση ή διόρθωση ανευρύσματος, στένωσης, απόφραξης ή διαχωρισμού της αορτής μέσω χειρουργικής διάνοιξης του θώρακα ή της κοιλίας. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, αορτή σημαίνει θωρακική και κοιλιακή αορτή, αλλά όχι τους κλάδους της. Εξαιρείται η χειρουργική επέμβαση που διεξάγεται χρησιμοποιώντας μόνο ελάχιστα επεμβατικές ή ενδοαρτηριακές τεχνικές. 6. Άλλη Σοβαρή Στεφανιαία Νόσος: Η στένωση του αυλού μίας τουλάχιστον στεφανιαίας αρτηρίας κατά τουλάχιστον 75 % και δύο άλλων κατά τουλάχιστον 60 %, όπως αποδεικνύεται με στεφανιογραφία, ανεξάρτητα εάν διεξήχθηκε ή όχι οποιαδήποτε μορφή χειρουργικής επέμβασης στις στεφανιαίες αρτηρίες. Ο όρος στεφανιαίες αρτηρίες στο παρόν αναφέρεται σε αριστερό κύριο στέλεχος, αριστερή πρόσθια κατιούσα, περισπώμενη και δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Η διάγνωση πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους παρακάτω όρους: Περιορισμός σωματικής δραστηριότητας ΗΚΓ κοπώσεως με κατάσπαση του ST τουλάχιστον 2 mm σε 2 απαγωγές Διαταραχή της κίνησης τουλάχιστον δύο τμημάτων του καρδιακού μυός όπως απεικονίζεται σε ηχοκαρδιογράφημα κοπώσεως. 7. Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως έμφρακτο εγκεφαλικού ιστού, εγκεφαλική και υπαραχνοειδής αιμορραγία, εγκεφαλική εμβολή και εγκεφαλική θρόμβωση. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από όλες τις ακόλουθες συνθήκες: 01/05/2014 Σελίδα 3 από 14

4 Παρουσία μόνιμης νευρολογικής βλάβης η οποία επιβεβαιώνεται από νευρολόγο τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες μετά το επεισόδιο. Ευρήματα στη Μαγνητική Τομογραφία, στην Αξονική Τομογραφία, ή άλλες αξιόπιστες τεχνικές απεικόνισης, τα οποία είναι σύμφωνα με τη διάγνωση νέου εγκεφαλικού επεισοδίου. Εξαιρούνται τα ακόλουθα: Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια Εγκεφαλική βλάβη εξαιτίας ατυχήματος ή τραυματισμού, λοίμωξης, αγγειίτιδας, και φλεγμονώδους νόσου Αγγειακή νόσος που προσβάλλει τον οφθαλμό ή το οπτικό νεύρο Ισχαιμικές διαταραχές του αιθουσαίου συστήματος. 8. Νεφρική Ανεπάρκεια: Χρόνια μη αναστρέψιμη ανεπάρκεια και των δύο (2) νεφρών η οποία χρειάζεται είτε μόνιμη αιμοκάθαρση, είτε μεταμόσχευση νεφρού. 9. Απλαστική Αναιμία: Χρόνια εμμένουσα ανεπάρκεια του μυελού η οποία οδηγεί σε αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοκυτταροπενία και απαιτεί θεραπεία με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα: Μετάγγιση παραγώγων αίματος Παράγοντες διέγερσης του μυελού Ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες Μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από αιματολόγο. 10. Τύφλωση: Ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης και στους δύο (2) οφθαλμούς ως αποτέλεσμα ασθένειας ή ατυχήματος. Η τύφλωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από οφθαλμίατρο. 11. Πνευμονική Νόσος σε Τελικό Στάδιο: Τελικού σταδίου πνευμονική νόσος, η οποία προκαλεί χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από την παρουσία όλων των ακόλουθων: Αποτελέσματα της δοκιμασίας FEV1 τα οποία είναι σταθερά λιγότερο από 1 λίτρο Μόνιμη συμπληρωματική οξυγονοθεραπεία για υποξαιμία Αναλύσεις αερίων αρτηριακού αίματος με μερικές πιέσεις οξυγόνου 55mmHg ή λιγότερο (PaO2 55 mmhg) Δύσπνοια σε ηρεμία. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από πνευμονολόγο. 12. Ηπατική Aνεπάρκεια σε Tελικό Στάδιο: Τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια η οποία επιβεβαιώνεται από όλα τα ακόλουθα: Μόνιμο ίκτερο Ασκίτη Ηπατική εγκεφαλοπάθεια. Εξαιρείται η ηπατική ανεπάρκεια δευτεροπαθώς σε κατάχρηση αλκοόλ ή φαρμάκων. 01/05/2014 Σελίδα 4 από 14

5 13. Κώμα: Κώμα το οποίο εμμένει για τουλάχιστον ενενήντα έξι (96) ώρες. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται με την παρουσία όλων των ακόλουθων: Καμία απόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα για τουλάχιστον 96 ώρες, Απαιτούνται υποστηρικτικά μέτρα για διατήρηση της ζωής, Εγκεφαλική βλάβη που οδηγεί σε μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα, η οποία πρέπει να εκτιμάται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά την έναρξη του κώματος. Εξαιρείται το κώμα το οποίο προκαλείται άμεσα από κατάχρηση αλκοόλ ή φαρμάκων. 14. Κώφωση (Απώλεια της ακοής): Ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια της ακοής και στα δύο (2) αυτιά ως αποτέλεσμα ασθένειας ή ατυχήματος. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται με ακουομετρικές εξετάσεις και δοκιμασίες για ουδό ερεθισμού ήχου που διενεργούνται και πιστοποιούνται από Ειδικό Ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ). Ολική σημαίνει "την απώλεια τουλάχιστον 80 decibel σε όλες τις ακουστικές συχνότητες. 15. Aπώλεια της Φωνής: Ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια της ικανότητας ομιλίας ως αποτέλεσμα τραυματισμού ή νόσου στις φωνητικές χορδές. Η έλλειψη ικανότητας ομιλίας πρέπει να τεκμηριώνεται για συνεχή περίοδο δώδεκα (12) μηνών. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται με ιατρικά στοιχεία που παρέχονται από Ειδικό Ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ). Εξαιρούνται όλες οι αιτίες που σχετίζονται με ψυχιατρικές ασθένειες. 16. Σημαντικά Εγκαύματα: Τρίτου βαθμού (το σύνολο των στοιβάδων του δέρματος) εγκαύματα που καλύπτουν τουλάχιστον το 20% της σωματικής επιφάνειας του Ασφαλισμένου. 17. Μεταμόσχευση Σημαντικού Οργάνου/ Μυελού των Οστών: Η λήψη μοσχεύματος: Ανθρώπινου μυελού των οστών με τη χρήση αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων, διαδικασία η οποία έπεται της ολικής καταστροφής του μυελού των οστών. Ενός από τα ακόλουθα ανθρώπινα όργανα: καρδιά, πνεύμονας, ήπαρ, νεφρός, πάγκρεας, που προκαλείται από μη αναστρέψιμη ανεπάρκεια τελικού σταδίου του εν λόγω οργάνου. Εξαιρούνται οι άλλες μεταμοσχεύσεις προγονικών κυττάρων. 18. Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Η οριστική εμφάνιση σκλήρυνσης κατά πλάκας. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από όλα τα ακόλουθα: Ερευνητές οι οποίοι ομόφωνα επιβεβαιώνουν τη διάγνωση ως Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Πολλαπλά νευρολογικά ελλείμματα τα οποία έλαβαν χώρα σε συνεχές χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Καλά τεκμηριωμένο ιστορικό παροξυσμών και υφέσεων των εν λόγω συμπτωμάτων ή νευρολογικών ελλειμμάτων. 01/05/2014 Σελίδα 5 από 14

6 Εξαιρούνται άλλες αιτίες νευρολογικής βλάβης, όπως SLE και HIV. 19. Παράλυση (Απώλεια της χρήσης των άκρων): Ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια της χρήσης τουλάχιστον δύο (2) ολόκληρων άκρων εξαιτίας τραυματισμού ή νόσου. Αυτή η πάθηση πρέπει να επιβεβαιώνεται από σύμβουλο νευρολόγο. Εξαιρούνται οι αυτοπροκαλούμενοι τραυματισμοί. 20. Νόσος του Parkinson: Η αναμφισβήτητη διάγνωση ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson από σύμβουλο νευρολόγο. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται με όλες τις ακόλουθες συνθήκες: Η ασθένεια δεν μπορεί να ελεγχθεί με φαρμακευτική αγωγή, Ενδείξεις προϊούσας διαταραχής, Ανικανότητα του Ασφαλισμένου να διεξάγει (είτε με βοήθεια, είτε χωρίς βοήθεια) τουλάχιστον τρείς (3) από τις ακόλουθες έξι (6) Δραστηριότητες της Καθημερινής Ζωής για συνεχές διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών: Δραστηριότητες της καθημερινής ζωής: 1. Πλύσιμο: H ικανότητα του ατόμου να πλυθεί σε μπανιέρα ή ντους (περιλαμβάνοντας την ικανότητα να μπει και να βγει από τη μπανιέρα ή το ντους) ή να πλυθεί ικανοποιητικά με άλλα μέσα. 2. Ντύσιμο: H ικανότητα του ατόμου να βάλει, να βγάλει, να κουμπώσει και να ξεκουμπώσει όλα τα ενδύματα, όπως ενδείκνυται, τυχόν μέσα στήριξης, τεχνητά μέλη ή άλλες χειρουργικές συσκευές. 3. Μεταφορά: H ικανότητα του ατόμου να μετακινηθεί από το κρεβάτι σε πολυθρόνα ή σε αναπηρική καρέκλα ή αντίστροφα. 4. Κινητικότητα: H ικανότητα του ατόμου να κινείται στους εσωτερικούς χώρους από δωμάτιο σε δωμάτιο σε επίπεδες επιφάνειες. 5. Χρήση τουαλέτας: H ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί την τουαλέτα ή διαφορετικά να χειρίζεται τις λειτουργίες κένωσης της ουροδόχου κύστης και του εντέρου ώστε να διατηρεί ικανοποιητικό επίπεδο προσωπικής υγιεινής. 6. Σίτιση: H ικανότητα του ατόμου να τρώει μόνο του όταν το φαγητό ετοιμαστεί και είναι διαθέσιμο. Εξαιρούνται οι προκαλούμενες από φάρμακα αιτίες ή τοξικές αιτίες του παρκινσονισμού. 21. Nόσος του Alzheimer/ Σοβαρή Άνοια (πριν την ηλικία των εξήντα (60) ετών): Επιδείνωση ή απώλεια της διανοητικής ικανότητας όπως επιβεβαιώνεται με κλινική αξιολόγηση και απεικονιστικές εξετάσεις, η οποία προκύπτει από τη νόσο του Alzheimer ή μη αναστρέψιμες οργανικές διαταραχές, οδηγώντας σε σημαντική μείωση στη διανοητική και κοινωνική λειτουργικότητα η οποία απαιτεί συνεχή επίβλεψη του ατόμου με ασφάλεια ζωής. Η διάγνωση αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί από την κλινική επιβεβαίωση αρμόδιου συμβούλου και να υποστηριχθεί από τον καθορισμένο ιατρό της Εταιρίας. 01/05/2014 Σελίδα 6 από 14

7 Εξαιρούνται τα ακόλουθα: Μη οργανικές παθήσεις όπως νεύρωση και ψυχιατρικές ασθένειες Εγκεφαλική βλάβη που σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ. 22. Kεραυνοβόλος Ηπατίτιδα: Υπομαζική έως μαζική νέκρωση του ήπατος από τον ιό της Ηπατίτιδας, η οποία οδηγεί ταχύτατα σε ηπατική ανεπάρκεια. Η διάγνωση θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλα τα ακόλουθα : Ταχεία μείωση του μεγέθους του ήπατος, Νέκρωση η οποία αφορά ολόκληρα λόβια, αφήνοντας μόνο δικτυωτό πλέγμα υπό κατάρρευση, Ταχεία επιδείνωση των δοκιμασιών ηπατικής λειτουργίας, Επιδεινούμενος ίκτερος, Ηπατική εγκεφαλοπάθεια. 23. Πρωτοπαθής Πνευμονική Υπέρταση: Πρωτοπαθής Πνευμονική Υπέρταση που υποστηρίζεται από τουλάχιστον τρία (3) από τα ακόλουθα κριτήρια. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί με εξετάσεις συμπεριλαμβανομένου καρδιακού καθετηριασμού, Πίεση πνευμονικής αρτηρίας τουλάχιστον 30 mm Hg ή παραπάνω, Ενδείξεις ΗΚΓ για υπερτροφία δεξιάς κοιλίας (RV1 συν SV5 > 1,05 mv), Μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου αίματος σε ηρεμία, Υπερηχογράφημα καρδίας: αυξημένη διάμετρος δεξιάς κοιλίας > 30 mm. 24. Καλοήθης Όγκος Εγκεφάλου: Καλοήθης όγκος στον εγκέφαλο όπου πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: Είναι απειλητικός για τη ζωή, Έχει προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο, Έχει υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση, ή εάν είναι ανεγχείρητος, έχει προκαλέσει μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα, και Η παρουσία του πρέπει να επιβεβαιωθεί από Νευρολόγο ή Νευροχειρουργό και να υποστηριχθεί από ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία, την αξονική τομογραφία ή άλλες αξιόπιστες τεχνικές απεικόνισης. Εξαιρούνται τα ακόλουθα: Κύστες Κοκκιώματα Αγγειακές δυσπλασίες Αιματώματα και Όγκοι της υπόφυσης ή του νωτιαίου μυελού. 25. Eγκεφαλίτιδα: Σοβαρή φλεγμονή της εγκεφαλικής ουσίας (εγκεφαλικό ημισφαίριο, εγκεφαλικό στέλεχος ή παρεγκεφαλίδα) η οποία προκαλείται από ιογενή λοίμωξη και οδηγεί σε μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα. Η διάγνωση αυτή θα πρέπει να πιστοποιηθεί από σύμβουλο νευρολόγο και το μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα θα πρέπει να τεκμηριωθεί για τουλάχιστον έξι ( 6 ) εβδομάδες. Εξαιρείται η εγκεφαλίτιδα που προκαλείται από λοίμωξη από HIV. 01/05/2014 Σελίδα 7 από 14

8 26. Πολιομυελίτιδα: Εμφάνιση πολιομυελίτιδας όπου πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: Ο ιός της πολιομυελίτιδας ταυτοποιείται ως η αιτία, και Θα πρέπει να υφίσταται παράλυση των μυών των άκρων ή των αναπνευστικών μυών και να εμμένει για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. 27. Bακτηριακή Μηνιγγίτιδα: Βακτηριακή λοίμωξη η οποία οδηγεί σε σοβαρή φλεγμονή των μεμβρανών του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού οδηγώντας σε σημαντικό, μη αναστρέψιμο και μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα. Το νευρολογικό έλλειμμα πρέπει να εμμένει για τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες. Η διάγνωση αυτή πρέπει να επιβεβαιωθεί από: Την παρουσία βακτηριακής λοίμωξης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό με οσφυϊκή παρακέντηση, και Σύμβουλο Νευρολόγο. Εξαιρείται η βακτηριακή μηνιγγίτιδα σε παρουσία λοίμωξης από HIV. 28. Mείζον Τραύμα της Κεφαλής: Κάκωση της κεφαλής από ατύχημα η οποία οδηγεί σε μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα που πρέπει να εκτιμηθεί όχι νωρίτερα από έξι (6) εβδομάδες από την ημερομηνία του ατυχήματος. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί από Σύμβουλο Νευρολόγο και να υποστηριχθεί από αναμφίβολα ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία, στην αξονική τομογραφία ή σε άλλες αξιόπιστες τεχνικές απεικόνισης. Το ατύχημα θα πρέπει να προκληθεί αποκλειστικά και άμεσα από τυχαία, βίαια, εξωτερικά και ορατά μέσα και ανεξάρτητα από άλλα αίτια. Εξαιρούνται τα ακόλουθα: Κάκωση νωτιαίου μυελού Κάκωση της κεφαλής λόγω οιασδήποτε άλλης αιτίας. 29. Σύνδρομο Απαντητικού Αρνητισμού: Καθολική νέκρωση του εγκεφαλικού φλοιού με ανέπαφο εγκεφαλικό στέλεχος. Η διάγνωση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί οριστικά από Σύμβουλο Νευρολόγο ο οποίος θα ορίσει συνάντηση σε εγκεκριμένο νοσοκομείο. Η πάθηση αυτή θα πρέπει να τεκμηριωθεί ιατρικά για τουλάχιστον έναν μήνα. 30. Προϊούσα Σκληροδερμία: Συστηματική νόσος κολλαγόνου-αγγειακή νόσος η οποία προκαλεί εξελικτική διάχυτη ίνωση στο δέρμα, στα αιμοφόρα αγγεία και στα σπλαχνικά όργανα. Η διάγνωση θα πρέπει να υποστηριχθεί αναμφίβολα με βιοψία και ορολογικές ενδείξεις και η διαταραχή θα πρέπει να έχει φτάσει σε τέτοια ποσοστά ώστε να προσβάλει την καρδιά, τους πνεύμονες ή τους νεφρούς. Εξαιρούνται τα ακόλουθα: 01/05/2014 Σελίδα 8 από 14

9 Εντοπισμένη σκληροδερμία (γραμμική ή περιορισμένη σκληροδερμία) Ηωσινόφιλη περιτονίτιδα Σύνδρομο CREST. 31. Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος με Νεφρίτιδα του Λύκου: Πολλαπλών συστημάτων, πολυπαραγοντική, αυτοάνοση διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση αυτοαντισωμάτων ενάντια στον νεφρικό ιστό του σώματος. Σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θα περιοριστεί σε αυτές τις μορφές συστηματικού ερυθηματώδη λύκου οι οποίες αφορούν τους νεφρούς (Κατηγορίας III έως Κατηγορίας V Νεφρίτιδα του Λύκου, η οποία τεκμηριώνεται με νεφρική βιοψία, σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΠΟΥ). Η τελική διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί από αρμόδιο ιατρό με ειδίκευση σε Ρευματολογία ή Ανοσολογία ή Νεφρολογία. Ταξινόμηση της ΠΟΥ για τη Νεφρίτιδα του Λύκου: Κατηγορία I: Σπειραματονεφρίτιδα Λύκου με ελάχιστες αλλοιώσεις Κατηγορία II: Μεσαγγειοϋπερπλαστική Σπειραματονεφρίτιδα Λύκου Κατηγορία III: Εστιακή Τμηματική Σπειραματονεφρίτιδα Λύκου Κατηγορία IV: Διάχυτη Υπερπλαστική Σπειραματονεφρίτιδα Λύκου Κατηγορία V: Μεμβρανώδης Σπειραματονεφρίτιδα Λύκου Κατηγορία VI: Προχωρημένη Σκληρυντική Σπειραματονεφρίτιδα 2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο θα είναι πληρωτέο στον Ασφαλισμένο ή στο Ασφαλισμένο Εξαρτημένο Μέλος, εφόσον βρίσκεται στη ζωή, μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της διάγνωσης της ασθένειας, σωματικής βλάβης ή χειρουργικής επέμβασης που αναφέρεται και περιγράφεται στo ΜΕΡΟΣ Ι αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. Παροχή που σύμφωνα με τους Όρους αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου έπρεπε να καταβληθεί στον Ασφαλισμένο ή στο Ασφαλισμένο Εξαρτημένο Μέλος, αλλά δεν καταβλήθηκε εξαιτίας θανάτου του, θα καταβληθεί στους Δικαιούχους του που καθορίζονται στο Βασικό Ασφαλιστήριο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου είναι η καλυπτόμενη ασθένεια να εκδηλώθηκε για πρώτη φορά τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου ή επαναφοράς του σε ισχύ. 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Σε περίπτωση μίας ή και περισσότερων, συγχρόνων ή διαδοχικών ασθενειών που καλύπτει αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο, θα καταβληθεί το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο που αναφέρεται στην Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη μόνο μία φορά. 4. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ι. Το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο δεν θα καταβάλλεται σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αν η καλυπτόμενη ασθένεια προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τα ακόλουθα: 01/05/2014 Σελίδα 9 από 14

10 1. Ηθελημένο αυτοτραυματισμό ή ηθελημένη ασθένεια ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του Ασφαλισμένου ή του Ασφαλισμένου Εξαρτημένου Μέλους. 2. Διάπραξη, απόπειρα διάπραξης ή πρόκληση βιαιοπραγίας ή ποινικού αδικήματος ή συμμετοχή σε αναταραχή. 3. Ατυχήματα που θα συμβούν κατά τον χρόνο της υπηρεσίας του Ασφαλισμένου ή του Ασφαλισμένου Εξαρτημένου Μέλους στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής, σε καιρό πολέμου ή σε καιρό ειρήνης. 4. Xρήση ναρκωτικών ουσιών & μέθη όπως αυτή ορίζεται από τον Νόμο. 5. Ακτινοβολία, πυρηνική αντίδραση, ή ραδιενεργό μόλυνση. 6. Δηλητηρίαση, εισπνοή δηλητηριωδών αερίων ή καπνού. ΙΙ. Το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο δεν θα καταβάλλεται εάν κατά τον χρόνο της ασθένειας ο Ασφαλισμένος ή το Ασφαλισμένο Εξαρτημένο Μέλος πάσχει από AIDS, Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας ή σχετιζόμενο με το AIDS σύνδρομο, ή είναι φορέας του ιού HIV. Για τους σκοπούς της παρούσης εξαίρεσης ο όρος Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας θα σημαίνει αυτά που καθόρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται στην επιστροφή του ασφαλίστρου που καταβλήθηκε για την κάλυψη από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. 5. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Το ασφάλιστρο, τα τέλη, οι σχετικοί φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου θα είναι πληρωτέα κατά τον ίδιο χρόνο και τρόπο όπως τα ασφάλιστρα του Βασικού Ασφαλιστηρίου. 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ Το ασφάλιστρο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ηλικία του Ασφαλισμένου ή του Ασφαλισμένου Εξαρτημένου Μέλους και καθορίζεται για πέντε (5) συνεχή έτη, οπότε και επαναπροσδιορίζεται με βάση την ηλικία καθενός εξ αυτών και το τιμολόγιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο του επαναπροσδιορισμού για αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. Η Εταιρία διατηρεί σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα παραπάνω το δικαίωμα, να αυξήσει τα ασφάλιστρα αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου σε κάθε επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος του ή επαναφοράς του σε ισχύ. Η αναπροσαρμογή αυτή βασίζεται στις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την αναλογιστική αποτίμηση του κόστους της παροχής, με βάση την εμπειρία της Εταιρίας. Το ποσοστό αναπροσαρμογής θα είναι κοινό για το σύνολο των ασφαλισμένων με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. Κάθε αποδοχή από παράλειψη ή λάθος οποιουδήποτε ασφαλίστρου σχετικού με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο, μετά την ημερομηνία λήξης ή ακύρωσης της κάλυψης, δημιουργεί υποχρέωση στην Εταιρία να επιστρέψει μόνο τα ποσά που έγιναν αποδεκτά από λάθος. 01/05/2014 Σελίδα 10 από 14

11 ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η αίτηση για την έκδοση αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου. Ουδεμία τροποποίηση στο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο θα ισχύει, εκτός αν έχει εγκριθεί από την Εταιρία και η έγκριση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Συμβόλαιο. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάλυψη από αυτό το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δικαιούνται: α) Αυτός που προτείνεται για ασφάλιση (ο Ασφαλισμένος) και ο/η σύζυγος του, αν είναι κάτω από εξήντα πέντε (65) ετών. β) Τα άγαμα παιδιά του, αν είναι μεγαλύτερα από δεκαοκτώ (18) ετών και μικρότερα από είκοσι ένα (21) ετών ή μικρότερα από είκοσι τεσσάρων (24) ετών στην περίπτωση που σπουδάζουν και εξαρτώνται οικονομικά από τον κυρίως Ασφαλισμένο. 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου θα είναι αυτή του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε σχετική Πρόσθετη Πράξη και με την προϋπόθεση της πληρωμής του σχετικού ασφαλίστρου. 4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο μπορεί να ακυρωθεί από τον Ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία οφειλής ασφαλίστρου με γραπτή δήλωση του στην Εταιρία και με την επιστροφή του Ασφαλιστηρίου για την καταχώρηση της ακύρωσης. Η κάλυψη που παρέχεται σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο θα λήγει σε όποια από τις παρακάτω περιπτώσεις προκύψει πρώτη: 1. Το εβδομηκοστό (70 ο ) έτος γενεθλίων του Ασφαλισμένου ή του/της συζύγου του. 2. Κατά την ημερομηνία λήξης του Βασικού Ασφαλιστηρίου. Αν το Βασικό Ασφαλιστήριο συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ μετά το εξηκοστό (65 ο ) έτος γενεθλίων του Ασφαλισμένου ή του/της συζύγου, τότε αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο θα λήγει αυτόματα με την συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70 ου ) έτους γενεθλίων του χωρίς δικαίωμα ισόβιας παράτασης της παροχής. 3. Την ημερομηνία λήξης της κάλυψης αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου, που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. 01/05/2014 Σελίδα 11 από 14

12 4. Αν οποιοδήποτε ασφάλιστρο του Βασικού Ασφαλιστηρίου ή αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου δεν καταβληθεί έγκαιρα μέχρι τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) ημερών, όπως αυτή ορίζεται στο Βασικό Ασφαλιστήριο. 5. Όταν ο/η σύζυγος του Ασφαλισμένου δεν είναι πλέον κατά νόμο σύζυγος. 6. Το εικοστό πρώτο (21 ο ) έτος γενεθλίων κάθε παιδιού του Aσφαλισμένου ή του /της συζύγου του. Η κάλυψη παιδιού που σπουδάζει και εξαρτάται οικονομικά από τον Ασφαλισμένο λήγει το εικοστό τέταρτο (24 ο ) (αντίστοιχα) έτος γενεθλίων του. Τέλος η κάλυψη του παιδιού λήγει αυτόματα σε περίπτωση γάμου του πριν το 21 ο ή 24 ο (αντίστοιχα) έτος γενεθλίων του. 7. Με τον θάνατο του κυρίως Ασφαλισμένου. 8. Την τελευταία ημέρα για την οποία πληρώθηκε ασφάλιστρο σύμφωνα με τον Όρο για την Πληρωμή των Ασφαλίστρων. 9. Με την πληρωμή αποζημίωσης σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. Μετά τη λήξη του Συμβολαίου ή της κάλυψης που προσφέρεται στον Ασφαλισμένο ή τα Ασφαλισμένα Εξαρτημένα Mέλη, σύμφωνα με κάποιον από τους πιο πάνω Όρους παύει και η απαίτηση του ανάλογου ασφαλίστρου. Μεταγενέστερη πληρωμή ή από λάθος αποδοχή οποιουδήποτε ποσού δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση στην Εταιρία και κάθε τέτοιο ποσό θα επιστρέφεται στον Ασφαλισμένο μετά από αίτησή του. Συνέχιση ασφάλισης Ασφαλισμένων Εξαρτημένων Μελών Εγγύηση Ασφαλισιμότητας Η κάλυψη των Ασφαλισμένων Εξαρτημένων Μελών του κυρίως Ασφαλισμένου, θα συνεχίζεται με τα πλήρη δικαιώματα ασφαλισιμότητας και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το Ασφαλιστήριο, με την ασφάλισή τους ως κυρίως Ασφαλισμένους. Ειδικότερα: i. Για τον/την σύζυγο του κυρίως Ασφαλισμένου που καλύπτεται ως Ασφαλισμένο Εξαρτημένο Μέλος από αυτό το Ασφαλιστήριο θα μπορεί να συνεχίσει σύμφωνα με τα παραπάνω με νέο Ασφαλιστήριο της ίδιας κάλυψης. ii. Για τα παιδιά που καλύπτονται ως Ασφαλισμένα Εξαρτημένα Μέλη, εάν η κάλυψή τους διακοπεί λόγω διακοπής της κάλυψής του κυρίως Ασφαλισμένου, πριν τη συμπλήρωση των ηλικιακών ορίων που ορίζονται σε αυτό το ΜΕΡΟΣ (ΙI), Όρος 4, παρ. 6 παρ., θα μπορούν να συνεχίσουν την κάλυψη ως προστατευόμενα μέλη με νέο Ασφαλιστήριο της ίδιας κάλυψης μέχρι της συμπλήρωσης των ορίων που προβλέπονται στο ΜΕΡΟΣ (ΙΙ), Όρος 4, παρ.6. Με τη συμπλήρωση αυτών των ορίων ηλικίας η ασφάλιση θα συνεχίζεται με νέο Ασφαλιστήριο της ίδιας κάλυψης, εφόσον το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο εξακολουθεί να παρέχεται από την Εταιρία, ή αντίστοιχης κάλυψης που θα παρέχεται εκείνη τη χρονική περίοδο από την Εταιρία. 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΣΗΣ Η Εταιρία πρέπει να ειδοποιείται γραπτά για κάθε βλάβη, που μπορεί να θεμελιώσει αξίωση, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία που επήλθε η βλάβη. 01/05/2014 Σελίδα 12 από 14

13 Κάθε τέτοια γνωστοποίηση απευθύνεται προς την Εταιρία από τον Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο, ανάλογα με την περίπτωση, ή μπορεί να γίνει από τρίτον για λογαριασμό των ενδιαφερομένων. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιέχει στοιχεία επαρκή για την πιστοποίηση της ταυτότητας του Ασφαλισμένου ή του Ασφαλισμένου Εξαρτημένου Μέλους. 6. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Μόλις η Εταιρία λάβει μια τέτοια γνωστοποίηση, θα χορηγεί σε αυτόν που προβάλλει την αξίωση τα σχετικά έντυπα για την υποβολή όλων των αποδεικτικών στοιχείων. Αν τα έντυπα αυτά δεν χορηγηθούν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα της γνωστοποίησης, αυτός που προβάλλει την αξίωση θα θεωρείται ότι ενήργησε σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, σχετικά με την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων. Θα πρέπει όμως να υποβάλει γραπτά, μέσα στον χρόνο που καθορίζει το Ασφαλιστήριο, τα αποδεικτικά στοιχεία για το συμβάν, τη φύση και την έκταση της ζημιάς για την οποία προβάλλεται η αξίωση. 7. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Στην περίπτωση που προβάλλεται αξίωση για οποιαδήποτε καλυπτόμενη ζημιά, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομίζονται μέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την ημερομηνία της διάγνωσης της καλυπτόμενης περίπτωσης ή της χειρουργικής επέμβασης. Αν η γνωστοποίηση δεν γίνει μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το Ασφαλιστήριο, οποιαδήποτε αξίωση θα ισχύει εφόσον αποδειχθεί ότι ήταν εύλογα αδύνατο να γίνει μια τέτοια γνωστοποίηση μέσα στις ορισμένες προθεσμίες και ότι η γνωστοποίηση αυτή έγινε αμέσως μόλις δόθηκε η σχετική δυνατότητα. Αυτό όμως πρέπει να γίνει και εφόσον ο Νόμος δεν το απαγορεύει, το αργότερο μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη συμπλήρωση των χρονικών ορίων που προβλέπει το Ασφαλιστήριο για την υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων για αποζημίωση. 8. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ασφαλισμένο ή το Ασφαλισμένο Εξαρτημένο Μέλος να προβεί σε συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις, το κόστος των οποίων θα καλύπτει η Εταιρία, σε χρόνο που εκκρεμεί αξίωση σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. Τυχόν άρνηση του Ασφαλισμένου αποτελεί βάσιμο λόγο για την Εταιρία να μην καταβάλλει αποζημίωση. Επίσης, έχει το δικαίωμα και τη σχετική ευχέρεια να διενεργήσει νεκροψία σε περίπτωση θανάτου, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τον Νόμο. 9. ΝΟΜΙΣΜΑ Όλα τα ασφάλιστρα και οι παροχές καταβάλλονται στο Επίσημο Νόμισμα της Ελλάδας κατά την ημερομηνία της καταβολής. 01/05/2014 Σελίδα 13 από 14

14 10. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δεν μπορεί να εγερθεί αγωγή αποζημίωσης σύμφωνα με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο πριν περάσουν εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για την αποζημίωση. 11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Κάθε τροποποίηση των Όρων του Ασφαλιστηρίου γίνεται με την έκδοση Πρόσθετης Πράξης που επισυνάπτεται σε αυτό και πρέπει να έχει υπογραφεί από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρίας ή άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Αυτό το Συμπληρωματικό συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Όλοι οι Όροι του Βασικού Ασφαλιστηρίου αναφέρονται σε αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο, εκτός των: 12. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Εκχώρηση Ασφαλιστηρίου Εφάπαξ Καταβολή Ασφαλίστρου Αυτοκτονία Μετατροπή της Ασφαλιστικής Κάλυψης Πρόσθετη Παροχή σε Περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισμένου Δικαίωμα στο Προϊόν Υπεραπόδοσης των Μαθηματικών Αποθεμάτων Δάνεια επί του Ασφαλιστηρίου Δικαίωμα σε Περίπτωση Θανάτου του Αντισυμβαλλομένου ή του Δικαιούχου Επιλογές σε Περίπτωση Διακοπής της Καταβολής Ασφαλίστρων Εξαγορά Ασφαλιστηρίου Κάλυψη σε Καιρό Πολέμου Επιλογή Τρόπου Διακανονισμού Ασφαλιστικών Παροχών 01/05/2014 Σελίδα 14 από 14