ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και στο Δημαρχείο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ. στην οδό Αβάντων 18, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18 :30 μ. μ, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3792/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους κατά περίπτωση Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ξεχωριστά στον καθένα, με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 του Ν. 3463/06 και 67 του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2. ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4. ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 5. ΜΥΤΑΛΑ ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 8. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 14. ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15. ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 17. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 18. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19. ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 21. ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 22. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Γεώργιος Ψαθάς και ο δημοτικός υπάλληλος Γιαπλές Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Δήμαρχος ζήτησε να συζητηθούν, εκτός ημερήσιας διάταξης, ως έκτακτα και κατεπείγοντα, το παρακάτω θέματα: 1 ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ Ψαχνών και Τ.Κ Καστέλλας, Νεροτριβιάς, Άτταλης Δ.Ε Μεσσαπίων, Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων». 2 ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί συμμετοχής του Δήμου στην Ώρα της Γης». 3 ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης 1 ου ΑΠΕ και 1 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: Αθλητικές Εγκαταστάσεις Τ.Κ Πολιτικών, Καστέλλας». Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφάσισε την συζήτηση των ανωτέρω έκτακτων και κατεπειγόντων θεμάτων, λόγω των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των έργων και την άμεση χρονική δέσμευση για την εξέτασή τους και λήψη απόφασης. Το μέλος του Δ.Σ κος Κοντογιάννης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την ψήφιση του 25 ου θέματος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

2 ΘΕΜΑ 16 Ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 60 / 2015 «Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρσης κινητών πραγμάτων Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων (άρθρο 199 του Ν. 3463/2006)». Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι η Επιτροπή για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρσης κινητών πραγμάτων Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων (άρθρο 199 του Ν. 3463/2006), μας απέστειλε το από 12/1/2015 πρακτικό της και οποίο αναλυτικά έχει ως κάτωθι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ & ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπή Άρθρου 199 Καταστροφής, Εκποίησης, Μετασκευής, Απόσυρσης Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων Στη Ψαχνά σήμερα τη 12α Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα, συνεδρίασε η Επιτροπή του άρθρου 199, της παρ. 6, του Κ..& Κ. ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/ ), όπως αυτή καθορίσθηκε με την υπ αριθ. 244/2014, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τους: 1)Ράζο Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο 2)Κιαπέκο Νικόλαος Δημοτικό Σύμβουλο 3)Γκαλούφα Κων/νο Δημοτικό Υπάλληλο ΔΕ27 Προκειμένου να αποφασίσει για την καταστροφή ή την απόσυρση κινητού υλικού. Η Επιτροπή κατόπιν ελέγχου διαπίστωσε ότι: (I) Οι μεταλλικοί κάδοι χωρητικότητας λίτρων είναι μη επισκευάσιμοι και ακατάλληλοι προς χρήση και μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο ως scrap. (II) Οι πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας λίτρων είναι μη επισκευάσιμοι και ακατάλληλοι προς χρήση και μπορούν να προωθηθούν προς ανακύκλωση. (III) Τα μεταχειρισμένα ελαστικά, είναι μη επισκευάσιμα και ακατάλληλα προς χρήση από τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. Τα συγκεκριμένα είδη μπορούν με τις κατάλληλες διεργασίες να ανακυκλωθούν. (IV) Τα παλαιά υλικά και ανταλλακτικά που αφαιρούνται από τα οχήματα και τα μηχανήματα του στόλου του Δήμου, όπως και τα διάφορα υλικά από τις εγκαταστάσεις του δημοτικού αμαξοστασίου μετά από επισκευές και συντηρήσεις επ αυτών, είναι ακατάλληλα προς χρήση ενώ παράλληλα δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα. Ως εκ τούτου μπορούν να προωθηθούν προς ανακύκλωση. (VI) Τα κάτωθι αναφερόμενα, στον συνημμένο Πίνακα 1, οχήματα φέρουν εκτεταμένες ζημιές στον κιβώτιο ταχυτήτων,συστήματα ψύξης θέρμανσης σαπίσματα) αλλά και στον εσωτερικό χώρο των ταμπλό, αμαξώματος λόγω φθοράς από την( πολυχρησία και την πολυκαιρία) Κατόπιν αυτών κρίνονται ασύμφορα όχι μόνο προς διατήρηση αλλά και ως προς την επισκευή τους. Εξαίρεση από την εκποίηση και την καταστροφή αλλά όχι από την απόσυρση αποτελούν τα οχήματα του συνημμένου Πινάκα 2 λόγο συμβατότητας με οχήματα που υπάρχουν στον στόλο και την χρήση τους ως ανταλλακτικά. (VII)Τα εγκαταλειμμένα επιβατηγά οχήματα Πίνακας (3) που φυλάσσονται στο δημοτικό αμαξοστάσιο έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, άνω των 4 ετών, μη αναζητηθέντα από τους ιδιοκτήτες τους και μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο ως scrap. Τα παραπάνω αναφερθέντα είδη προήρθαν: (1) Οι μεταλλικοί κάδοι μέσω προμήθειας από το αρμόδιο Τμήμα της Καθαριότητας Περιβάλλοντος με νόμιμες διαδικασίες με σκοπό την αντικατάσταση άλλων φθαρμένων και κατεστραμμένων. (2) Οι πλαστικοί κάδοι μέσω προμήθειας από το αρμόδιο Τμήμα της Καθαριότητας Περιβάλλοντος με νόμιμες διαδικασίες με σκοπό την αντικατάσταση άλλων φθαρμένων και κατεστραμμένων. (3) Τα επίσωτρα ελαστικά κατόπιν προμήθειας από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών Αμαξοστασίου με νόμιμες διαδικασίες με σκοπό την αντικατάσταση άλλων φθαρμένων και κατεστραμμένων.

3 (4) Τα παλαιά υλικά και ανταλλακτικά (scrap) μέσω προμήθειας, από όλα τα αρμόδια Τμήματα του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων με σκοπό την αντικατάσταση άλλων φθαρμένων και κατεστραμμένων (5) Τα προς διαγραφή, από την δύναμη του στόλου, οχήματα αποκτήθηκαν μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και δωρεών, και ως εκ τούτου η αξία των εν λόγω οχημάτων, κατά τον χρόνο κτήσης, προκύπτει από τις εν λόγω συμβάσεις. (6) Τα επιβατικά οχήματα από συλλογή, κατόπιν χαρακτηρισμού τους ως εγκαταλειμμένων οχημάτων, τα οποία αποτελούν στερεά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Σήμερα τα ως άνω αναφερόμενα είδη καμία εξυπηρέτηση δεν προσφέρουν πλέον στις ανάγκες του Δήμου ενώ παράλληλα δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα στο χώρο προσωρινής αποθήκευσής τους. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή του άρθρου 199 της παρ. 6 του Κ..& Κ. ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/ ). Προτείνει: (I) Την εκποίηση ως scrap εβδομήντα πέντε (75) τεμαχίων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων. (II)Την καταστροφή εκατόν τριάντα οκτώ (138) τεμαχίων πλαστικών κάδων απορριμμάτων. (III) Την καταστροφή εβδομήντα επτά (77) τεμαχίων μεταχειρισμένων ελαστικών, μη επισκευάσιμων, των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. (IV) Την εκποίηση παλαιών υλικών ως (scrap) του αμαξοστασίου του Δήμου. (V) Την καταστροφή παλαιών παγίων ειδών των εγκαταστάσεων του δημοτικού αμαξοστασίου και του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. (VI) Την απόσυρση και την διαγραφή από τα μητρώα οχημάτων του Δήμου δεκατριών (17) κατεστραμμένων και μη επισκευάσιμων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων πίνακας( 1).Την εκποίηση ως (scrap) των άνωθεν οχημάτων με εξαίρεση αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα (2) τα οποία χρειάζονται ως ανταλλακτικά. (VII)Την εκποίηση ως (scrap) τριών( 3) εγκαταλειμμένων επιβατικών οχημάτων τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα επί ετών στο χώρο του εργοταξίου στο δ.δ Ψαχνών πίνακας ( 3). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ράζος Ιωάννης Κιαπέκος Νικόλαος Γκαλούφας Κων/νος ΠΙΝΑΚΑΣ(1) Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟ ΡΙΑΣ 1 ΟΚΚ L 70B ΜΕ MERCEDES R KHY 6238 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Ολοσχερή καταστροφή(καμένο). WDB MERCEDES 1622 ΚΗΟ AΠΟ/ΡΟ

4 MERCEDES 704 ΚΗΟ 7279 WDB MERCEDES L911B ΚΗΟ MERCEDES ΚΗΟ 7291 WDB MERCEDES LPKO 1513 KHO AΠΟ/ΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ AΠΟ/ΡΟ 8 CHEVROLET EO 7725 LPKO ΝΕΚΡΟ/ΡΑ Y Ολοσχερή καταστροφή(καμένο). 9 MAGIRUS 90M HX AΠΟ/ΡΟ Ολοσχερή καταστροφή(καμένο) 10 FORD F700 YI 1447 F70CVEH ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

5 7 11 HONDA C50 TMA ΜΟΤ/ΛΑΤΟ C HONDA C50 ΤΜΑ ΜΟΤ/ΛΑΤΟ C MERCEDES ΚΗΟ 7273 WDB BUCHER K1700 ME ΜERCEDES C180 KHO 7267 WDB A Το παρόν όχημα χρειάζεται για αντ/κα λόγο συμβατότητας με οχήματα ΣΑΡΩΘΡΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ στον κινητήρα και μεγάλου κυβισμού. 16 MERCEDES C190 KHO 7228 WDB20112F ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ στον κινητήρα και μεγάλου κυβισμού. 17 PEUGEOT KHO 7179 VF3551F17F ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ (2) Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 BUCHER K1700 ME ΣΑΡΩΘΡΟ MERCEDES 704 ΚΗΟ 7279 WDB MERCEDES ΚΗΟ 7273 WDB Φέρει εκτεταμένες ζημιές στον ηλεκτρομηχανολογικό τους εξοπλισμό (διαφορικό, κιβώτιο ταχυτήτων,συστήματα ψύξης θέρμανσης και πέδησης, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ηλεκτρονικών) επί του αμαξώματος (σκουριές και σαπίσματα) αλλά και στον εσωτερικό χώρο των επιβατών (κατεστραμμένες επενδύσεις καθισμάτων, ΠΙΝΑΚΑΣ ( 3) Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 ΤΟΥΟΤΑ GT1PORN ΦΟΡΤΗΓΟ 2 OPEL 1 ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ 3 ISUZU 1 ΦΟΡΤΗΓΟ Καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το από Πρακτικό επιτροπής για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρση κινητών πραγμάτων Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων (άρθρο 199 του Ν. 3463/2006), τις κείμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το από Πρακτικό επιτροπής για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρση κινητών πραγμάτων Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων (άρθρο 199 του Ν. 3463/2006), το οποίο αναλυτικά έχει ως κάτωθι: 1). Την εκποίηση ως scrap, εβδομήντα πέντε (75) τεμαχίων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων. 2). Την καταστροφή εκατόν τριάντα οκτώ (138) τεμαχίων πλαστικών κάδων απορριμμάτων. 3) Την καταστροφή εβδομήντα επτά (77) τεμαχίων μεταχειρισμένων ελαστικών, μη επισκευάσιμων, των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

7 4). Την εκποίηση παλαιών υλικών ως (scrap) του αμαξοστασίου του Δήμου. 5). Την καταστροφή παλαιών παγίων ειδών των εγκαταστάσεων του δημοτικού αμαξοστασίου και του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. 6). Την απόσυρση και την διαγραφή από τα μητρώα οχημάτων του Δήμου δεκατριών κατεστραμμένων και μη επισκευάσιμων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων πίνακας (1), ως κάτωθι: ΠΙΝΑΚΑΣ(1) Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟ ΡΙΑΣ 1 ΟΚΚ L 70B ΜΕ MERCEDES R KHY 6238 WDB MERCEDES 1622 ΚΗΟ MERCEDES 704 ΚΗΟ 7279 WDB ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Ολοσχερή καταστροφή(καμένο) AΠΟ/ΡΟ 5 MERCEDES L911B ΚΗΟ MERCEDES ΚΗΟ 7291 WDB AΠΟ/ΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

8 7 MERCEDES LPKO 1513 KHO AΠΟ/ΡΟ 8 CHEVROLET EO 7725 LPKO ΝΕΚΡΟ/ΡΑ Y Ολοσχερή καταστροφή(καμένο). 9 MAGIRUS 90M HX AΠΟ/ΡΟ Ολοσχερή καταστροφή(καμένο) 10 FORD F700 YI 1447 F70CVEH HONDA C50 TMA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΜΟΤ/ΛΑΤΟ C HONDA C50 ΤΜΑ ΜΟΤ/ΛΑΤΟ C MERCEDES ΚΗΟ 7273 WDB BUCHER K1700 ME Το παρόν όχημα χρειάζεται για αντ/κα λόγο συμβατότητας με οχήματα ΣΑΡΩΘΡΟ ΜERCEDES C180 KHO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

9 WDB A στον κινητήρα και μεγάλου κυβισμού. 16 MERCEDES C190 KHO 7228 WDB20112F ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ στον κινητήρα και μεγάλου κυβισμού. 17 PEUGEOT KHO 7179 VF3551F17F ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ 7). Την εκποίηση ως (scrap) των άνωθεν οχημάτων με εξαίρεση αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα (2) τα οποία χρειάζονται ως ανταλλακτικά, ως κάτωθι: ΠΙΝΑΚΑΣ (2) Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 BUCHER K1700 ME ΣΑΡΩΘΡΟ MERCEDES 704 ΚΗΟ 7279 WDB MERCEDES ΚΗΟ 7273 WDB Φέρει εκτεταμένες ζημιές στον ηλεκτρομηχανολογικό τους εξοπλισμό (διαφορικό, κιβώτιο ταχυτήτων,συστήματα ψύξης θέρμανσης και πέδησης, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ηλεκτρονικών) επί του αμαξώματος (σκουριές και σαπίσματα) αλλά και στον εσωτερικό χώρο των επιβατών (κατεστραμμένες επενδύσεις καθισμάτων,

10 8). Την εκποίηση ως (scrap) τριών( 3) εγκαταλειμμένων επιβατικών οχημάτων τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα επί ετών στο χώρο του εργοταξίου στο δ.δ Ψαχνών πίνακας ( 3), ως κάτωθι: ΠΙΝΑΚΑΣ ( 3) Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 ΤΟΥΟΤΑ GT1PORN ΦΟΡΤΗΓΟ 2 OPEL 1 ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ 3 ISUZU 1 ΦΟΡΤΗΓΟ Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2015. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων Ελευθέριος Μυλωνάς (υπογραφή) Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων - Μεσσαπίων (ακολουθούν υπογραφές) Ακριβές απόσπασμα Ψαχνά, 23/3/2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων Ελευθέριος Μυλωνάς