Π Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη"

Transcript

1 Π Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ο πλανήτης μας υποφέρει!» ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΙΡΓΙΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη 2013

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» MIS (κωδ ), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι.Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Π Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Υπεύθυνοι υπο-ομάδας εργασίας γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κώστας Ντίνας & Σωφρόνης Χατζησαββίδης ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Καραμαούνα 1 Πλατεία Σκρα Τ.Κ Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: , Σελίδα 2 από 42

3 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος Ο πλανήτης μας υποφέρει! Δημιουργός Σωτήρης Κίργινας Διδακτικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα (Προτεινόμενη) Τάξη Δ Δημοτικού Χρονολογία Οκτώβριος 2013 Διδακτική/θεματική ενότητα «Γλώσσα Δ Δημοτικού», τεύχος α, ενότητα 4: Εμένα με νοιάζει. Διαθεματικό Ναι Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα Άλλα γνωστικά αντικείμενα Μελέτη Περιβάλλοντος Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης Ευέλικτη Ζώνη Περιβαλλοντική Αγωγή Χρονική διάρκεια 16 ώρες Σελίδα 3 από 42

4 Χώρος Ι. Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής ΙΙ. Εικονικός χώρος: ιστολόγιο σχολείου, ιστολόγιο τάξης Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή Το σενάριο υλοποιείται στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, με τον απαιτούμενο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο. Επίσης, απαραίτητη είναι η διαθεσιμότητα βιντεοπροβολέα ή διαδραστικού πίνακα για την προβολή εκπαιδευτικών ταινιών και την παρουσίαση της δουλειάς των μαθητών. Οι μαθητές δουλεύουν - συνεργάζονται σε ομάδες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ομάδες να είναι ανομοιογενείς ως προς το γνωστικό επίπεδο, για να βοηθηθούν οι πιο αδύναμοι μαθητές. Παιδαγωγικά σωστό θα ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις να λαμβάνονται υπόψη και οι επιλογές των μαθητών. Απαραίτητο κρίνεται να υπάρχει σε κάθε ομάδα κάποιος που να γνωρίζει όσο το δυνατόν καλύτερα χρήση Η/Υ. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν ξεκάθαρους ρόλους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους: ο χειριστής του Η/Υ ο γραμματέας που θα συμπληρώνει το φύλλο εργασίας ο παρατηρητής Καλό είναι οι ρόλοι των μαθητών να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι μαθητές έχουν μάθει να εργάζονται συνεργατικά χωρισμένοι σε ομάδες για την επίτευξη μιας δραστηριότητας. Είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, την αποθήκευση εικόνων σε αποθηκευτικό μέσο, την πληκτρολόγηση κειμένου στον επεξεργαστή κειμένου, τις λειτουργίες του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών & Εφημερίδων Schoolpress και της εφαρμογής δημιουργίας διαδραστικών αφισών Glogster. Ο εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο του συντονιστή και εμψυχωτή των ομάδων. Λειτουργεί καθοδηγητικά όποτε χρειάζεται, παρεμβαίνει ως βοηθός της ομάδας όταν Σελίδα 4 από 42

5 του ζητηθεί και λειτουργεί ενισχυτικά, ενορχηστρώνοντας διακριτικά τη διαδικασία. Έχει φροντίσει για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου και έχει ετοιμάσει τα φύλλα εργασίας των ομάδων. Εφαρμογή στην τάξη Το συγκεκριμένο σενάριο είναι πρόταση διδασκαλίας. Το σενάριο στηρίζεται Το σενάριο αντλεί Το σενάριο είναι πρωτότυπο στη σύλληψη. Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σενάριο επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές της Δ τάξης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα/προβλήματα, την ανακύκλωση και τη μείωση των απορριμμάτων αξιοποιώντας τις ΤΠΕ. Οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν βίντεο και να αναζητήσουν πληροφορίες από επιλεγμένες πηγές για περιβαλλοντικά θέματα. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που συλλέγουν, δημιουργούν διαδικτυακό περιοδικό για το περιβάλλον, γράφουν επιστολές προς εταιρείες ανακύκλωσης ζητώντας να τους αποσταλεί υλικό σχετικό με την ανακύκλωση και δημιουργούν διαδραστικές αφίσες, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν και τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου τους. Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο Σκοπός του σεναρίου είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές, οι αυριανοί πολίτες του τόπου, για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που ταλανίζουν τον κόσμο σήμερα και να προτείνουν μέτρα που πρέπει να ληφθούν από όλους μας, προκείμενου να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Σελίδα 5 από 42

6 Ο σχεδιασμός αυτού του διδακτικού σεναρίου βασίστηκε στην ανακαλυπτική θεωρία του Bruner και τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Vygotsky. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν τη γνώση (κανόνες, αρχές, ανάπτυξη δεξιοτήτων) μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες μάθησης. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικοδόμηση των γνώσεων διαμέσου συζητήσεων που εμπερικλείουν τη δημιουργία και κατανόηση της επικοινωνίας και τη συνεργατική υλοποίηση δραστηριοτήτων (Κόμης 2004, Ράπτης & Ράπτη 2007). Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιδιώκεται: να ευαισθητοποιηθούν για το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη να διατυπώσουν τις απόψεις τους για τα πιθανά αίτια και τις επιπτώσεις που έχει στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον το φαινόμενο του θερμοκηπίου να ευαισθητοποιηθούν στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και να προτείνουν λύσεις να καταγράψουν και να αναφέρουν οικολογικά προβλήματα της περιοχής τους να ευαισθητοποιηθούν για το πρόβλημα των απορριμμάτων στο άμεσο περιβάλλον τους και γενικότερα στον σύγχρονο κόσμο να αξιολογήσουν τη σημασία της ανακύκλωσης των υλικών καθημερινής χρήσης για την προστασία του περιβάλλοντος να εφαρμόζουν απλές πρακτικές ανακύκλωσης στην καθημερινή τους ζωή, εντοπίζοντας πότε ένα αντικείμενο μπορεί να ανακυκλωθεί Γνώσεις για τη γλώσσα Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιδιώκεται: να ασκηθούν σε συνεργατική γραφή Σελίδα 6 από 42

7 να μάθουν να χρησιμοποιούν επιχειρήματα για να πείσουν τους συνομιλητές τους να γράφουν επιχειρηματολογικά κείμενα να αντιλαμβάνονται ότι το ύφος μιας επιστολής διαφοροποιείται, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τη σχέση αποστολέα-παραλήπτη να γράφουν επιστολές σε επίσημο και ανεπίσημο ύφος Γραμματισμοί Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιδιώκεται: να συνεργαστούν στη δημιουργία συνεργατικών κειμένων (επιχειρηματολογικό κείμενο, διαδραστική αφίσα, επιστολή) να εξοικειωθούν με διαδικτυακές εφαρμογές (schoolpress, Glogster) να δημοσιεύσουν στο διαδίκτυο το πρώτο τους ηλεκτρονικό περιοδικό να ασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο να γίνουν κριτικοί αναγνώστες αναρτήσεων στο διαδίκτυο Διδακτικές πρακτικές Ως μέθοδος διδασκαλίας προτείνεται η ομαδοσυνεργατική διερεύνηση για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και την τελική παρουσίασή τους. Σε αυτό το συνεργατικό διερευνητικό περιβάλλον οι μαθητές είναι απαραίτητο να είναι ενήμεροι πως είναι υπεύθυνοι όχι μόνο για τη δική τους μάθηση, αλλά και για των άλλων μελών της ομάδας. Για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου περιβάλλοντος οι μαθητές καλούνται να αλληλοβοηθούνται και να αλληλοϋποστηρίζονται, παρέχοντας ταυτόχρονα αμοιβαία αλληλοτροφοδότηση για την ατομική και την ομαδική τους απόδοση (Καρτσιώτης κ.ά. 2010). Η τάξη λειτουργεί τόσο ως σύνολο όσο και ως ομάδες εργασίας με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και την κατάλληλη χρήση των προτεινόμενων εφαρμογών. Σελίδα 7 από 42

8 Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αφετηρία Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Αφορμή για τη δημιουργία του σεναρίου υπήρξε η σειρά μαθημάτων της 4ης ενότητας με τίτλο Εμένα με νοιάζει («Γλώσσα Δ Δημοτικού», βιβλίο μαθητή, α τεύχος). Αφετηρία του σεναρίου είναι η προβολή της ταινίας της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης με τίτλο «Το ρολόι της καταστροφής» που μελετά τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον. Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο Το θέμα του σεναρίου εμπεριέχεται στο βιβλίο της Γλώσσας της Δ τάξης (4η ενότητα υποενότητες 1, 2, 3) αλλά και στη Μελέτη Περιβάλλοντος (3η ενότητα Κεφάλαια 5-7), ενώ μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα καινοτόμων δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αξιοποίηση των ΤΠΕ Στο σενάριο γίνεται ευρεία χρήση του διαδικτύου και διαδικτυακών εφαρμογών. Ενσωματώνονται κατά τρόπο γόνιμο και δημιουργικό νέες μορφές γραμματισμού (Κουτσογιάννης 2001), όπως η αναζήτηση και η επιλογή από μια πληθώρα πληροφοριών που διαθέτει ένας ιστοχώρος των καταλληλότερων για την εργασία που έχουν να διεκπεραιώσουν, η δυνατότητα να συγγράφουν συνεργατικά κείμενα, όπου το παραγόμενο κείμενο παύει να είναι απολύτως προσωπικό αφού μπορεί να είναι ορατό από οποιονδήποτε, η δημιουργία ειδικού ψηφιακού χώρου όπου μπορούν να αναρτώνται οι εργασίες των παιδιών, ο εμπλουτισμός των κειμένων τους με παραπομπές, αποσπάσματα από άλλα κείμενα, εικόνες και γενικά ποικίλο υλικό πολυμέσων, η δημιουργία πραγματικών περιστάσεων επικοινωνίας, αφού η επικοινωνιακή τεχνολογία καταρρίπτει τα τείχη που χώριζαν την αίθουσα διδασκαλίας από τον έξω κόσμο. Αναλυτικότερα στο διδακτικό σενάριο προτείνονται οι ακόλουθες εφαρμογές: Σελίδα 8 από 42

9 Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης: Inspiration Δημιουργία διαδραστικής αφίσας: Δημιουργία διαδικτυακού περιοδικού: Περιβάλλον Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών & Εφημερίδων Ηλεκτρονικά παιχνίδια: Ενεργειακό αποτύπωμα από τη WWF, Ανακύκλωση Κείμενα Από το σχολικό βιβλίο «Γλώσσα Δ Δημοτικού» «Στάση βροχοσταλίδων», 2000, Μερκούριος Αυτζής, Ουρανοκαμώματα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (διασκευή) Βίντεο Εκπαιδευτική Τηλεόραση, «Το ρολόι της καταστροφής» Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, «Μάθε για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στον μπλε κάδο» Ιστοσελίδες Πύλη παιδαγωγικού υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελληνικός Οργανισμού Ανακύκλωσης Δράση για το Κλίμα! Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Ecocrete Greenpeace Europedia Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 1η 2η διδακτικές ώρες Οι μαθητές συμμετέχουν στην ολομέλεια της τάξης και παρακολουθούν την ταινία της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης «Το ρολόι της καταστροφής» (διάρκεια ). Η Σελίδα 9 από 42

10 ταινία μελετά τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον. Στους μαθητές δίνεται το 1 ο Φύλλο εργασίας, προκειμένου να βοηθηθούν στην καταγραφή των αιτίων της υπερθέρμανσης του πλανήτη, των συνεπειών που έχει αυτή στο περιβάλλον και τις λύσεις που προτείνονται, για να σωθεί ο πλανήτης. Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές, μέσα από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, να διαπιστώσουν πως οι σημαντικότερες αιτίες που κάνουν τον πλανήτη μας να κινδυνεύει είναι: α) τα αέρια του θερμοκηπίου, β) η αλόγιστη σπατάλη ενέργειας, γ) η ρύπανση της ατμόσφαιρας και δ) η καταστροφή των δασών. Αφού ολοκληρωθεί η παρακολούθηση της ταινίας, ο δάσκαλος προβάλλει στον βιντεοπροβολέα ένα κενό αρχείο του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration όπου καταγράφονται σε έναν εννοιολογικό χάρτη οι απόψεις των μαθητών. 3η - 4η διδακτικές ώρες Αφού οι μαθητές επεξεργαστούν τα δύο κείμενα με τίτλο «Στάση βροχοσταλίδων» από το σχολικό βιβλίο «Γλώσσα Δ Δημοτικού», ανοίγουν το 2ο Φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει δύο παραδειγματικά κείμενα επιχειρηματολογίας. Οι μαθητές αναλύουν τη δομή των δύο κειμένων, τις λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς τους, προκειμένου να εκφράσουν αυτά που θέλουν να πουν και, τέλος, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι για να γράψουν ένα επιχειρηματολογικό κείμενο πρέπει να ακολουθήσουν την εξής οργάνωση:: Θέση - Άποψη Επιχειρήματα λογικά, πραγματικά, αξιακά Χαρακτηριστικά παραδείγματα που τεκμηριώνουν τη θέση Αποτίμηση που ενισχύει τη θέση - άποψη Σελίδα 10 από 42

11 5η - 6η διδακτικές ώρες Οι μαθητές της κάθε ομάδας επιλέγουν μία από τις τέσσερις αιτίες υπερθέρμανσης του πλανήτη και ανοίγουν το 3ο Φύλλο εργασίας. Οι μαθητές περιηγούνται σε προεπιλεγμένες ιστοσελίδες, επεξεργάζονται το περιεχόμενό τους, αποδελτιώνουν τα κύρια σημεία τους και αποθηκεύουν φωτογραφικό υλικό με στόχο να δημιουργήσουν ένα κείμενο, στο οποίο θα επιχειρηματολογήσουν για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από όλους μας, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Το κείμενο που θα συγγράψουν αποτελεί στην ουσία ένα επιχειρηματολογικό κείμενο που θα δημοσιευτεί σε διαδικτυακό μαθητικό περιοδικό και απηχεί τις απόψεις των μαθητών/αρθρογράφων για το θέμα. Στο επόμενο στάδιο, το μετασυγγραφικό, οι μαθητές θα κληθούν να αυτοαξιολογήσουν τις γλωσσικές τους παραγωγές, να συμπληρώσουν τον πίνακα αυτοαξιολόγησης, να επισημάνουν τα θετικά στοιχεία της εργασίας τους αλλά και τις αδυναμίες και, τέλος, να δημιουργήσουν το τελικό τους κείμενο. 7η - 8η διδακτικές ώρες Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν το διαδικτυακό τους περιοδικό με τίτλο «Ο πλανήτης μας υποφέρει!»» στο περιβάλλον Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών & Εφημερίδων που προσφέρεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Δεδομένου ότι στο περιβάλλον Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών & Εφημερίδων για να προστεθεί ένας χρήστης ως συντάκτης του περιοδικού πρέπει να έχει λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η διαδικασία εγγραφής μέλους είναι χρονοβόρα, μπορεί για τις ανάγκες του σεναρίου η δημιουργία του περιοδικού να γίνει με τον λογαριασμό χρήστη των μαθητών που πιθανόν είναι εγγεγραμμένοι στο Σχολικό Δίκτυο ή με τον λογαριασμό του δασκάλου. Στο τέλος του δίωρου, και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, οι μαθητές υπολογίζουν το προσωπικό ενεργειακό τους αποτύπωμα μέσω του ψηφιακού Σελίδα 11 από 42

12 παιχνιδιού της WWF (http://www.wwf.gr/footprint/) και το συγκρίνουν με το ενεργειακό αποτύπωμα του μέσου όρου της τάξης. 9η - 10η διδακτικές ώρες Στους μαθητές δίνεται το 5ο Φύλλο εργασίας. Χωρισμένοι και πάλι σε ομάδες παρακολουθούν την ταινία της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης με τίτλο «Μάθε για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στον μπλε κάδο» (διάρκεια 9 03 ) με σκοπό να αντιληφθούν τη σημασία της ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Με την παρακολούθηση της ταινίας θα γνωρίσουν τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν, τη μεταφορά τους στα κέντρα διαλογής, τον διαχωρισμό τους, την επεξεργασία τους και τη δημιουργία νέων προϊόντων. Στη συνέχεια, οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για τα υλικά που ανακυκλώνουμε. 11η - 12η διδακτικές ώρες Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας της και ακούει τα σχόλια των υπολοίπων και διορθώνει, αν χρειαστεί, το κείμενό της. Στη συνέχεια, οι μαθητές ανοίγουν το 6ο Φύλλο εργασίας με το οποίο έρχονται σε επαφή με δύο αυθεντικά κείμενα επιστολών, ένα σε ανεπίσημο και ένα σε επίσημο ύφος. Οι μαθητές συζητούν τις γλωσσικές επιλογές που υπάρχουν στην επιστολή όπου τα παιδιά επικοινωνούν μεταξύ τους (ανεπίσημο ύφος) και στην επιστολή όπου το μαθητικό συμβούλιο της Β τάξης ενός Γυμνασίου στέλνει ως διαμαρτυρία στον διευθυντή ενός τηλεοπτικού σταθμού (επίσημο ύφος). Στο τέλος κάθε επιστολής δίνονται ερωτήσεις, προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους σε επίπεδο δομής και περιεχομένου. Σελίδα 12 από 42

13 13η - 14η διδακτική ώρα Στη συνέχεια, οι μαθητές εργαζόμενοι και πάλι σε ομάδες συντάσσουν επιστολές (μία η κάθε ομάδα) προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και την Ανακύκλωση Συσκευών ακολουθώντας τις οδηγίες του 7ου Φύλλου εργασίας, προκειμένου να τους αποσταλεί υλικό, για να ευαισθητοποιήσουν τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Στο επόμενο στάδιο, το μετασυγγραφικό, οι μαθητές θα κληθούν να αυτοαξιολογήσουν τις επιστολές που έγραψαν, να συμπληρώσουν τον πίνακα αυτοαξιολόγησης, να επισημάνουν τα θετικά στοιχεία της εργασίας τους αλλά και τις αδυναμίες και, τέλος, να δημιουργήσουν το τελικό τους κείμενο. 15η - 16η διδακτική ώρα Σε ομάδες και πάλι οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μια διαδραστική αφίσα ακολουθώντας τις οδηγίες του 8ου Φύλλου εργασίας. Οι μαθητές παρατηρούν τις αφίσες που δίνονται με το φύλλο εργασίας, διερευνούν και καταγράφουν τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά των αφισών. Στη συνέχεια, δίνεται το 9ο Φύλλο εργασίας, γίνεται μια σύντομη επίδειξη από τον δάσκαλο του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής δημιουργίας αφίσας Glogster και οι μαθητές δημιουργούν τις αφίσες τους χρησιμοποιώντας όλα τα δομικά χαρακτηριστικά της αφίσας που έμαθαν στην προηγούμενη δραστηριότητα. Με τη χρήση φορητής συσκευής αποθήκευσης και βιντεοπροβολέα παρουσιάζονται όλες οι εργασίες στην τάξη και αξιολογούνται και ως κείμενα και ως αισθητικές δημιουργίες. Στο επόμενο στάδιο, το μετασυγγραφικό, οι μαθητές θα κληθούν να αυτοαξιολογήσουν τις αφίσες τους, να συμπληρώσουν τον πίνακα αυτοαξιολόγησης, να επισημάνουν τα θετικά στοιχεία της εργασίας τους αλλά και τις αδυναμίες και, τέλος, να δημιουργήσουν το τελικό τους προϊόν. Σελίδα 13 από 42

14 ΣΤ. ΦΥΛΛΟ/Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ο Φύλλο εργασίας Ημερομηνία: Ομάδα: Θα παρακολουθήσουμε την ταινία της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης «Το ρολόι της καταστροφής» που μελετά τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον. Όσο παρακολουθείς την ταινία προσπάθησε να απαντήσεις σε όσες ερωτήσεις μπορείς. 1. Ποιος είναι ο βασικός υπεύθυνος για την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μας; 2. Ποια είναι σήμερα η σημαντικότερη απειλή για τον πλανήτη μας;..... Σελίδα 14 από 42

15 3. Ποιες είναι οι αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ποιες οι επιπτώσεις και ποιες οι λύσεις που προτείνονται για να σωθεί ο πλανήτης μας; Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα: Αιτίες Συνέπειες Λύσεις Σελίδα 15 από 42

16 2ο Φύλλο εργασίας Τα παρακάτω κείμενα είναι επιχειρηματολογικά κείμενα. Διάβασέ τα προσεκτικά και απάντησε στις ερωτήσεις. 1 ο κείμενο Στη σύγχρονη εποχή κρίνεται αναγκαία σε καθημερινή βάση η προσθήκη περισσότερων χυμών φρέσκων φρούτων στη διατροφή όλων μας. Θα αναφερθώ στους κυριότερους λόγους που επηρεάζουν την παραπάνω άποψη. Καταρχήν, η κατανάλωση χυμών από φρέσκα φρούτα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Αυτό ισχύει γιατί τα φρούτα διαθέτουν πολλές βιταμίνες. Αν αλλάζαμε την παροιμία θα λέγαμε «πίνε χυμούς κάθε μέρα, για να έχεις τον γιατρό πέρα». Σύμφωνα με τον κ. Χ. Γεωργακάκη, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων, η κατανάλωση χυμών φρούτων μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τη στεφανιαία νόσο. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι η αύξηση της ημερήσιας κατανάλωση φρούτων μπορεί να μειώσει κατά 30% την εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου. Επίσης, η κατανάλωση χυμών μακραίνει τη ζωή μας. Για παράδειγμα, η γιαγιά μου, η Ελένη, που έπινε τρεις χυμούς φρούτων την ημέρα, έζησε μέχρι 96 ετών. Τέλος, πίνοντας χυμούς φροντίζουμε την ομορφιά της επιδερμίδας μας. Όπως αναφέρει η 35χρονη Μ.Φ. σε ένα άρθρο της κυριακάτικης εφημερίδας «εδώ και τρεις βδομάδες που πίνω συστηματικά χυμούς φρούτων, το πρόσωπό μου έχει αποκτήσει μία ξεχωριστή λάμψη». Ύστερα από όλα αυτά, πιστεύω ότι από σήμερα θ αρχίσουμε όλοι να χρησιμοποιούμε τον αποχυμωτή που στέκει ξεχασμένος πάνω στον πάγκο της κουζίνας μας, για να απολαύσουμε τις μοναδικές γεύσεις διαφόρων φρούτων. Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα που εκφράζεται στην αρχή του κειμένου; Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιεί για να εκφράσει την άποψη του; Σελίδα 16 από 42

17 Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα που εκφράζεται στην αρχή του κειμένου; Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιεί για να εκφράσει την άποψη του; Ποια είναι τα επιχειρήματά και τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί για να υποστηρίξει την άποψη του; Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιεί για να εκφράσει τα επιχειρήματά του; α) β) γ) δ) ε) Ποιο είναι το λογικό συμπέρασμα; Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιεί για να εκφράσει το συμπέρασμα; Σελίδα 17 από 42

18 2 ο κείμενο Είναι βέβαιο πως το ποδήλατο θα μπορούσε να βοηθήσει αποτελεσματικά στη βελτίωση της ζωής στις πόλεις. Καθώς το ποδήλατο δε λειτουργεί με βενζίνη, οι συνέπειες για το περιβάλλον θα ήταν άμεσες. Αφού, δηλαδή, δε θα υπήρχαν πλέον καυσαέρια, το δηλητηριώδες νέφος και γενικά η μόλυνση της ατμόσφαιρας θα ήταν παρελθόν. Ακόμη, αν χρησιμοποιούσαμε όλοι ποδήλατο, θα απελευθερώνονταν χώροι για να δημιουργηθούν όμορφοι πεζόδρομοι, πάρκα, και γενικά χώροι πρασίνου, μια και θα μειωνόταν η ανάγκη κατασκευής δρόμων, λεωφόρων, πάρκινγκ κ.λπ. Το ποδήλατο, επίσης, αποτελεί μια καλή λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, διότι η χρήση του θα οδηγούσε στην αποσυμφόρηση των δρόμων από τα συνεχή μποτιλιαρίσματα. Έτσι λοιπόν, η ζωή στις πόλεις θα γινόταν πιο ανθρώπινη και ισορροπημένη Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα που εκφράζεται στην αρχή του κειμένου; Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιεί για να εκφράσει την άποψη του; Ποια είναι τα επιχειρήματά και τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί για να υποστηρίξει την άποψη του; Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιεί για να εκφράσει τα επιχειρήματά του; α) β) γ) Σελίδα 18 από 42

19 δ) ε) Ποιο είναι το λογικό συμπέρασμα; Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιεί για να εκφράσει το συμπέρασμα; Παρατηρώντας τις απαντήσεις που έχεις δώσει πιο πάνω συμπλήρωσε τα συννεφάκια με τα βασικά μέρη ενός επιχειρηματολογικού κειμένου Σελίδα 19 από 42

20 3ο Φύλλο εργασίας Ομάδα 1 η Το Φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Αποστολή σας είναι να γράψετε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο που θα δημοσιευτεί στο περιοδικό της τάξης. Με το κείμενο αυτό πρέπει να πείσετε τους αναγνώστες για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα. Οι ιστοσελίδες από τις οποίες μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για το κείμενό σας είναι : mid=82 (αναζήτηση εικόνων που έχουν σχέση με τα αέρια του θερμοκηπίου) Σελίδα 20 από 42

21 Τίτλος: Α. Η θέση μας σχετικά με το θέμα:. Β. Διατύπωση επιχειρημάτων και παραδείγματα:. Γ. Συμπεράσματα: Σελίδα 21 από 42

22 3ο Φύλλο εργασίας Ομάδα 2 η Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί σημαντικό παράγοντα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αποστολή σας είναι να γράψετε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο που θα δημοσιευτεί στο περιοδικό της τάξης. Με το κείμενο αυτό πρέπει να πείσετε τους αναγνώστες για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Οι ιστοσελίδες από τις οποίες μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για το κείμενό σας είναι : (αναζήτηση εικόνων που έχουν σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας) Σελίδα 22 από 42

23 Τίτλος: Α. Η θέση μας σχετικά με το θέμα:. Β. Διατύπωση επιχειρημάτων και παραδείγματα:. Γ. Συμπεράσματα: Σελίδα 23 από 42

24 3ο Φύλλο εργασίας Ομάδα 3 η Ρύπανση της ατμόσφαιρας Η ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Αποστολή σας είναι να γράψετε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο που θα δημοσιευτεί στο περιοδικό της τάξης. Με το κείμενο αυτό πρέπει να πείσετε τους αναγνώστες για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα. Οι ιστοσελίδες από τις οποίες μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για το κείμενό σας είναι : &e=10 (αναζήτηση εικόνων που έχουν σχέση με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας) Σελίδα 24 από 42

25 Τίτλος: Α. Η θέση μας σχετικά με το θέμα:. Β. Διατύπωση επιχειρημάτων και παραδείγματα:. Γ. Συμπεράσματα: Σελίδα 25 από 42

26 3ο Φύλλο εργασίας Ομάδα 4 η Η καταστροφή των δασών είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Αποστολή σας είναι να γράψετε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο που θα δημοσιευτεί στο περιοδικό της τάξης. Με το κείμενο αυτό πρέπει να πείσετε τους αναγνώστες για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα. Οι ιστοσελίδες από τις οποίες μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για το κείμενό σας είναι : mid=82 (αναζήτηση εικόνων που έχουν σχέση με την καταστροφή των δασών) Σελίδα 26 από 42

27 Τίτλος: Α. Η θέση μας σχετικά με το θέμα:. Β. Διατύπωση επιχειρημάτων και παραδείγματα:. Γ. Συμπεράσματα: Σελίδα 27 από 42

28 4ο Φύλλο εργασίας Χρωματίστε σε κάθε τη φατσούλα που εκφράζει την επιτυχία του κριτηρίου το οποίο αναφέρεται στα ερωτήματα τής επιχειρηματολογίας που έχετε γράψει. Όχι, πρέπει να ξαναπροσπαθήσω Όχι και τόσο καλό, πρέπει να κάνω τις κατάλληλες διορθώσεις Μπράβο μου! 1. Πόσο καλά έχω εκφράσει τη θέση άποψή μου στην εισαγωγή; 2. Στην εισαγωγή έχω χρησιμοποιήσει λέξεις/φράσεις, όπως: νομίζω, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, κλπ.; 3. Πόσο καλά υποστήριξα ή επιχειρηματολόγησα σε σχέση με τη θέση/άποψή μου; 4. Στο κείμενό μου έχω συνθέσει σωστά τις αιτιολογικές προτάσεις, με τη χρήση λέξεων, όπως: γιατί, διότι, επειδή κλπ.; 5. Στο τέλος έχω χρησιμοποιήσει σωστά λέξεις/φράσεις που να συμπεραίνουν, όπως: άρα, επομένως τελειώνοντας κλπ. ; 6. Το περιεχόμενο της επιχειρηματολογίας μου θα πετύχει τον σκοπό της, ώστε να πείσει; Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ξαναγράψετε το κείμενό σας, ποιες βελτιώσεις θα κάνατε; Ξαναγράψτε το κείμενο με όποιες βελτιώσεις πρέπει να γίνουν. Σελίδα 28 από 42

29 Σελίδα 29 από 42

30 5ο Φύλλο εργασίας Παρακολουθήστε την ταινία της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης με τίτλο «Μάθε για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στον μπλε κάδο» και στη συνέχεια επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Ανακυκλώσιμα υλικά Ομάδα υλικών Υλικά Σελίδα 30 από 42

31 6ο Φύλλο εργασίας Τα παρακάτω κείμενα είναι επιστολές. Διάβασέ τα προσεκτικά και απάντησε στις ερωτήσεις. Σελίδα 31 από 42

32 Ποιος είναι ο αποστολέας και πού είναι γραμμένο το όνομά του; Ποιος είναι ο παραλήπτης της επιστολής και πού είναι γραμμένα τα στοιχεία του; Ποιος είναι ο τόπος και η ημερομηνία που γράφτηκε η επιστολή και πού είναι γραμμένα; Γιατί γράφτηκε αυτή η επιστολή; Πώς τελειώνει η επιστολή; Σελίδα 32 από 42

33 Σελίδα 33 από 42

34 Ποιος είναι ο αποστολέας και πού είναι γραμμένο το όνομά του; Ποιος είναι ο παραλήπτης της επιστολής και πού είναι γραμμένα τα στοιχεία του; Ποιος είναι ο τόπος και η ημερομηνία που γράφτηκε η επιστολή και πού είναι γραμμένα; Γιατί γράφτηκε αυτή η επιστολή; Πώς τελειώνει η επιστολή; Σελίδα 34 από 42

35 7 ο Φύλλο εργασίας Γράψτε ένα σύντομο μήνυμα στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και την Ανακύκλωση Συσκευών προκειμένου να αποσταλεί υλικό για να ευαισθητοποιήσουν τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Αφού ολοκληρώσετε το κείμενό σας χρωματίστε σε κάθε τη φατσούλα που εκφράζει την επιτυχία του κριτηρίου το οποίο αναφέρεται στα ερωτήματα της επιστολής. Όχι, πρέπει να ξαναπροσπαθήσω Όχι και τόσο καλό, πρέπει να κάνω τις κατάλληλες διορθώσεις Μπράβο μου! 1. Έχω χρησιμοποιήσει την κατάλληλη προσφώνηση για επίσημη επιστολή; 2. Έχω αναφέρει τον χρόνο και τον τόπο; 3. Έχω αναφέρει τον λόγο της επιστολής; 4. Έχω γράψει επίλογο; 5. Έχω χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο χαιρετισμό; 6. Έχω αναφέρει το ονοματεπώνυμό μου; Σελίδα 35 από 42

36 8 ο Φύλλο εργασίας Ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε τις δικές μας αφίσες για να ευαισθητοποιήσουμε τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου μας. 1. Παρατηρήστε τις παρακάτω αφίσες και απαντήστε στις ερωτήσεις: Σελίδα 36 από 42

37 Για ποιο γεγονός μας ενημερώνουν οι αφίσες;. Ποιοι τις κατασκεύασαν;. Ποιες σύντομες φράσεις (σλόγκαν) υπάρχουν στις αφίσες;. Ποιες λέξεις των κειμένων έχουν σχέση με τις εικόνες; Έχουν όλα τα γράμματα της αφίσας το ίδιο μέγεθος;. Ποια είναι τα πιο μεγάλα; Γιατί;.. Σελίδα 37 από 42

38 Παρατηρώντας τις απαντήσεις που έχεις δώσει πιο πάνω συμπλήρωσε τα συννεφάκια με τα βασικά μέρη μιας αφίσας Σελίδα 38 από 42

39 9 ο Φύλλο εργασίας 1. Επισκεφτείτε τη σελίδα Με τους κωδικούς, που θα σας δοθούν, πατήστε το κουμπί: 2. Επιλέξτε ένα θέμα κατάλληλο για την εργασία σας χρησιμοποιώντας και τα βελάκια: 3. Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της αφίσας: Το γεγονός που διαφημίζει Σύντομη φράση (σλόγκαν) με μεγάλα γράμματα Εικόνα που έχει σχέση με τη σύντομη φράση Πληροφορίες για τον δημιουργό της αφίσας 4. Δώστε ένα όνομα που αντιπροσωπεύει τη δουλειά που κάνατε. 5. Η αφίσα σας μπορεί να περιέχει κείμενα, εικόνες, βίντεο, ήχους. 6. Αφού ολοκληρώσετε την αφίσα σας αναρτήστε την στην ιστοσελίδα του σχολείου. Σελίδα 39 από 42

40 Χρωματίστε σε κάθε τη φατσούλα που εκφράζει την επιτυχία του κριτηρίου το οποίο αναφέρεται στην αφίσα που δημιουργήσατε. Όχι, πρέπει να ξαναπροσπαθήσω Όχι και τόσο καλό, πρέπει να κάνω τις κατάλληλες διορθώσεις Μπράβο μου! 1. Έχετε γράψει για το γεγονός που διαφημίζει η αφίσα; 2. Γράψατε σύντομη φράση (σλόγκαν) με μεγάλα γράμματα; 3. Έχετε χρησιμοποιήσει εικόνα που να έχει σχέση με το σλόγκαν; 4. Έχετε γράψει πληροφορίες για τον δημιουργό της αφίσας; Σελίδα 40 από 42

41 Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ Ολόκληρο ή μέρος του σεναρίου μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα καινοτόμων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή σε ερευνητική εργασία (project) για την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης. Όλο το υλικό που προβλέπεται να παραχθεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σεναρίου μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου ή στο ιστολόγιο της τάξης, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει γονείς και παιδιά του σχολείου. Η. ΚΡΙΤΙΚΗ Πολλές από τις δραστηριότητες που προτείνονται στο σενάριο απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο, οπότε οι εκπαιδευτικοί που σκοπεύουν να το εφαρμόσουν πρέπει να έχουν υπόψη τους τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν εάν στο σχολείο που διδάσκουν υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Επίσης, στο σενάριο υπάρχουν δραστηριότητες που αξιοποιούν ιστοσελίδες και άλλες διαδικτυακές εφαρμογές (Youtube, Glogster, SchoolPress) που μπορεί σε μεταγενέστερο χρόνο να έχουν καταργηθεί ή να έχει αλλάξει ο τρόπος πρόσβασης και απόκτησης λογαριασμού χρήστη. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν εναλλακτικές λύσεις και να χρησιμοποιήσουν άλλες παρόμοιες εφαρμογές ή ιστοσελίδες για την άντληση των πληροφοριών. Δυσκολίες προβλέπεται να υπάρχουν κατά τη διάρκεια δημιουργίας διαδικτυακού περιοδικού στο περιβάλλον Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών & Εφημερίδων (http://schoolpress.sch.gr), καθώς η διαδικασία εγγραφής μέλους είναι χρονοβόρα. Εναλλακτικά, η δημιουργία του περιοδικού μπορεί να γίνει με τον λογαριασμό χρήστη των μαθητών που πιθανόν είναι εγγεγραμμένοι στο Σχολικό Δίκτυο ή με τον λογαριασμό του δασκάλου. Σελίδα 41 από 42

42 Θ. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Καρτσιώτης, Θ., Πήλιουρας, Π., Σιμωτάς, Κ., Σταμούλης, Ε., Φραγκάκη, Μ Οδηγός Εκπαιδευτικών για το Μάθημα των Τ.Π.Ε. στα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ. Κόμης, Β Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Αθήνα: Εκδ. Νέων Τεχνολογιών. Κουτσογιάννης, Δ Η γλωσσική αγωγή: Νέες τεχνολογίες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. [ ] Ράπτης, Α & Ράπτη, Α Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας Ολική Προσέγγιση. Τόμος Α. Αθήνα: Αριστοτέλης Ράπτης. Σελίδα 42 από 42

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ο πλανήτης

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο διάστημα»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ταξίδι στο διάστημα» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ταξίδι στο διάστημα» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Προβάλλω τον

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ζώα στη ζωγραφική» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Χτίστες»

Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Χτίστες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Χτίστες» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Οι e-στορίες μας»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Οι e-στορίες μας» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Οι e-στορίες μας»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Αστείες ιστορίες»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη

Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Αστείες ιστορίες»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Νεροδραστηριότητες»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος Σεπτέμβρης»

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος Σεπτέμβρης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Εμένα με νοιάζει»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Υλικό Υπολογιστή Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ας μαγειρέψουμε..τηλεοπτικά»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Δημοτικού. Τίτλος: «Γάτος από σπίτι ζητά οικογένεια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Δημοτικού. Τίτλος: «Γάτος από σπίτι ζητά οικογένεια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Γάτος από σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Από την εικόνα στο κείμενο»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Από την εικόνα στο κείμενο» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Από την εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Προτάσεις μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ Γενικά Στοιχεία Όνομα εκπαιδευτικού: Αγοραστός Αθανάσιος (ΠΕ19 Πληροφορικής) Δημοτικό Σχολείο Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Φέρε μου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Ποιος έφαγε την τούρτα;» Αθήνα Μάρτιος 2008 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Γυμνασίου Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...»

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Στ Δημοτικού. Τίτλος: «Ολυμπιακή Εκεχειρία»

Νεοελληνική Γλώσσα. Στ Δημοτικού. Τίτλος: «Ολυμπιακή Εκεχειρία» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Στ Δημοτικού Τίτλος: «Ολυμπιακή Εκεχειρία»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Δημιουργός: Λάμπρος Ντάλης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Εφημερίδες! Εφημερίδες!»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Εφημερίδες! Εφημερίδες!» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Εφημερίδες! Εφημερίδες!» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αίτια, συνέπειες και αντιμετώπιση. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αίτια, συνέπειες και αντιμετώπιση. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Αίτια, συνέπειες και αντιμετώπιση Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΕΝΤΥΠΟ Β : ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Α : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Καλογερά Αγγελική (3ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα εφαρμογή επιχειρεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ (δημιουργία ταινιών):

Η παρούσα εφαρμογή επιχειρεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ (δημιουργία ταινιών): ΣΧΟΛΕΙΟ Οι μαθητές της Πέμπτης Τάξης (2014-2015) του 5 ου Δημοτικού Σχολείου διοργάνωσαν μια ηλεκτρονική καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον εκφοβισμό. Η προσπάθεια αυτή είχε ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γνωριμία με τα κειμενικά είδη

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ 17.04

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ 17.04 YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ - ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κωνσταντίνος Ι. Δραγογιάννης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 17.04 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Δημοτικού Τίτλος: «Πώς λέμε ΟΧΙ;»

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα E Δημοτικού Τίτλος: «28η Οκτωβρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: Ηλεκτρονικό περιοδικό για σκύλους (12+1 αγαπημένες μας ράτσες σε κόμικς)

Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: Ηλεκτρονικό περιοδικό για σκύλους (12+1 αγαπημένες μας ράτσες σε κόμικς) Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: Ηλεκτρονικό περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Β Γυμνασίου. Θεματική ενότητα: Ένας στοργικός ηγέτης. Τίτλος: «Οι αρετές του ηγέτη» Συγγραφή: ΑΘΗΝΑ ΡΑΛΛΗ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Β Γυμνασίου. Θεματική ενότητα: Ένας στοργικός ηγέτης. Τίτλος: «Οι αρετές του ηγέτη» Συγγραφή: ΑΘΗΝΑ ΡΑΛΛΗ Π.3.2.5 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Θεματική ενότητα: Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου 1.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Γυμνασίου. Τίτλος: «Σύγχρονη Ελλάδα και μεγάλοι Έλληνες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Γυμνασίου. Τίτλος: «Σύγχρονη Ελλάδα και μεγάλοι Έλληνες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Τίτλος: «Σύγχρονη Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Η βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Είδη φυτών: Πόες, θάμνοι, δέντρα Σχεδίαση Σεναρίου με χρήση λογισμικών: Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, (Kidspiration)

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Οι μικροί ταξιδιώτες»

Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Οι μικροί ταξιδιώτες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Οι μικροί ταξιδιώτες»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία του σεναρίου

Α. Στοιχεία του σεναρίου Βασιλειάδου Αικατερίνη Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Α. Στοιχεία του σεναρίου Α1. Γνωστικό αντικείμενο Μελέτη Περιβάλλοντος Α2. Το θέμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα