ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.11.2015"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ Κεφάλαια 1-2 Προμήθειες Κίνησης Κεφαλαίων Εισερχόμενα Εμβάσματα 4 2. Εξερχόμενα Εμβάσματα 5 Κεφάλαια 3-6 Εργασίες Ταμείου Αγορά Επιταγών Ευρώ/Συναλλάγματος Τραπεζών Εσ./Εξ. & Αγοραπωλησία Ξένων Τραπεζογραμματίων 6 4. Καταθέσεις Επιταγών Ευρώ/Συναλλάγματος - Τοκοφόρες Ημερομηνίες 7 5. Αναλήψεις / Καταθέσεις Μετρητών /Ξένων Τραπεζογραμματίων 8 6. Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών & Εντολές Πληρωμής σε Περαστικούς 9 Κεφάλαιο 7 Χρεωστικές Κάρτες 10 Κεφάλαια 8-9 Λοιπές Προμήθειες Πάγιες Εντολές, Έξοδα Διαχείρισης Λογαριασμών, Μισθοδοσίες, Προθεσμιακές Πράξεις Λοιπά Έξοδα Διαχείρισης Επιταγών 12 Κεφάλαιο 10 Τοκοφόρες Ημερομηνίες για κατάθεση επιταγών Ευρώ - Συν/γματος (Οι επιταγές σύρονται σε Τράπεζες εξ/κού) 13 Κεφάλαιο 11 Αξίες Εσωτερικού 14 Κεφάλαιο 12 Εισαγωγές 15 Κεφάλαιο 13 Εξαγωγές 16 Κεφάλαιο 14 Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων 17 Κεφάλαιο 15 Στεγαστικά Δάνεια 18 Κεφάλαιο 16 Πιστωτικές Κάρτες Κεφάλαιο 17 Προσωπικά Δάνεια Κεφάλαιο 18 Εγγυητικές Επιστολές 27 Κεφάλαιο 19 Χρεόγραφα 28 Κεφάλαιο 20 Μίσθωση / Χρήση Θυρίδων 29 Κεφάλαιο 21 Λοιπές Υπηρεσίες 30 Κεφάλαιο 22 Έξοδα 31 Κεφάλαιο 23 Άλλα Δάνεια - Εκτιμήσεις / Πιστοποιήσεις Κεφάλαιο 24 WINBANK Προϊόντα Κίνησης Κεφαλαίων Κεφάλαιο 25 WINBANK Καταθετικά & Επενδυτικά Προϊόντα 36 Κεφάλαιο 26 Χρηματοδοτήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε) Κεφάλαιο 27 MΟNEYGRAM Κεφάλαιο 28 Μηχανήματα EASYPAY 44 Κεφάλαιο 29 Προπληρωμένες Κάρτες 45 Κεφάλαιο 30 Εντολές Πληρωμής Κεφάλαιο 31 Πάγιες Εντολές Κεφάλαιο 32 Προμήθειες Συναλλαγών σε Αμοιβαία Κεφάλαια Αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ 53 Κεφάλαιο 33 Προμήθειες Συναλλαγών σε Ομόλογα 54

4 1. / 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % 1.1 (1) (2) Σε πίστωση λογαριασμού (STP) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ έως 15,00 ΔΩΡΕΑΝ από 15,01 έως ,00 ΠΑΓΙΟ από ,01 έως ,00 ΠΑΓΙΟ από ,01 και άνω ΠΑΓΙΟ (1) (2) Σε πίστωση λογαριασμού με ελλιπείς οδηγίες (ΝΟΝ STP) έως 15,00 ΠΑΓΙΟ από 15,01 έως ,00 ΠΑΓΙΟ από ,01 έως ,00 ΠΑΓΙΟ από ,01 και άνω ΠΑΓΙΟ Για πληρωμή δικαιούχου με μετρητά (περαστικός) 0.20% Μετατροπή Συναλλάγματος (3) 0.10% ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ: (1) (2) Τα εισερχόμενα εμβάσματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των πελατών, εφόσον έχουν βεβαιωμένα πιστωθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, με ημερομηνίες αξίας ως εξής: - Ίδιας ημέρας με την πίστωση της Τράπεζας για: α) εμβάσματα σε ευρώ β) εμβάσματα σε λοιπά νομίσματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και εφόσον δεν υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος. - Ίδιας ημέρας με την πίστωση της Τράπεζας για εμβάσματα από τις Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς - Επόμενης ημέρας για όλα τα λοιπά νομίσματα και περιπτώσεις Εξαιρούνται της προμήθειας τα εισερχόμενα εμβάσματα για: - Πληρωμή δόσεων πιστωτικών καρτών - Πίστωση λογαριασμού πελάτη, κατ' εντολή θυγατρικής Τράπεζας του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς (Piraeus Bank Bulgaria, Piraeus Bank Romania, Tirana Bank Albania, Piraeus Bank Egypt, Piraeus Bank Serbia, Piraeus Bank Cyprus & OJSC Piraeus Bank ICB Ukraine) (3) Εισπράττεται επιπλέον των άλλων προμηθειών, όπου υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος. ΟΡΙΣΜΟΙ: STP = Straight Through Processing είναι η εντολή που φέρει BIC κωδικό Τράπεζας, ΙΒΑΝ αριθμό λογαριασμού πελάτη και δεν φέρει ειδικές οδηγίες για την Τράπεζα. NON STP = Non Straight Through Processing είναι η εντολή που δεν πληροί τα ανωτέρω στοιχεία του STP. 0032A0Τροποποίηση 271 / A04

5 1. / 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ / ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 2.1 Ευρώ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) έως 2.000,00 (1) ΠΑΓΙΟ (1) (2) από 2.000,01 έως ,00 ΠΑΓΙΟ (1) (2) από ,01 και άνω 0.20% 25, Ευρώ εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) & Λοιπά νομίσματα ανεξαρτήτως προορισμού έως 150,00 (1) ΠΑΓΙΟ (1) (2) από 150,01 έως ,00 ΠΑΓΙΟ (1) ( 2) από ,01 και άνω 0.30% Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς "NO BORDERS" (3) Σε πίστωση λογαριασμού δικαιούχου έως 2.000,00 ΠΑΓΙΟ 8.00 από 2.000,01 έως ,00 ΠΑΓΙΟ από ,01 και άνω 0.10% Για πληρωμή μετρητών (περαστικός) έως ,00 ΠΑΓΙΟ Μεταφορά υπολοίπου πιστωτικών καρτών και δανείων ΔΩΡΕΑΝ 2.5 Έλεγχος νομιμότητας συναλλαγής ΠΑΓΙΟ 60, Ακύρωση / Τροποποίηση (4) ΠΑΓΙΟ 15, Μετατροπή συναλλάγματος 0.10% 3, ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ: (1) Εισπράττονται επιπλέον, εφόσον απαιτούνται : - Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (2.7) - Έξοδα αποστολής επείγοντος μηνύματος (22.5) - Έξοδα για ελλιπείς οδηγίες εμβάσματος (22.7) - Έξοδα ένδειξης "OUR" (22.8) (2) Εισπράττονται επιπλέον έξοδα αποστολής μηνύματος (22.4). (3) Εισπράττονται επιπλέον, εφόσον απαιτούνται : - Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (2.7) - Έξοδα ένδειξης "OUR" (22.8), μόνο για την κατηγορία " Πληρωμή Μετρητών" (4) Η Τράπεζα, στο πλαίσιο των διατάξεων του Νόμου 2789/2000, σχετικά με το αμετάκλητο μιας εντολής, εκτελεί τις οδηγίες των πελατών της για τροποποίηση ή ακύρωση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Η προμήθεια εισπράττεται ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Για κάθε επιπλέον μήνυμα της ίδιας υπόθεσης εισπράττονται τα εκάστοτε ισχύοντα έξοδα αποστολής μηνύματος. Επίσης εισπράττονται τυχόν επιπλέον έξοδα που θα απαιτηθούν από άλλες τράπεζες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: - Τα εμβάσματα προς τρίτες τράπεζες αποστέλλονται με ημερομηνία αξίας 1 εργάσιμης ημέρας για το (D+1) και 2 εργάσιμων ημερών για τα λοιπά νομίσματα (D+2). - Τα εμβάσματα προς τις Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, αποστέλλονται με ημερομηνία αξίας ίδιας ημέρας Οι Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο προϊόν "NO BORDERS", είναι οι εξής: Piraeus Bank Bulgaria, Piraeus Bank Romania, Tirana Bank Albania, Piraeus Bank Egypt, Piraeus Bank Serbia, Piraeus Bank Cyprus & OJSC Piraeus Bank ICB Ukraine. Εμβάσματα για πληρωμή μετρητών σε περαστικό, αποστέλλονται μόνο σε Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, μέχρι του ορίου ποσού των Σε εμβάσματα προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και σε περίπτωση μεσολάβησης τρίτων τραπεζών για την ολοκλήρωση ενός εμβάσματος, υπάρχει πιθανότητα επιβάρυνσης με πρόσθετα έξοδα. Τα έξοδα αυτά διαφέρουν ανά Τράπεζα, νόμισμα και ποσό εμβάσματος, καθώς διαμορφώνονται από την τιμολογιακή πολιτική κάθε Τράπεζας. Κατά συνέπεια, η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της διαφάνειας των συναλλαγών, δεν είναι σε θέση να κοινοποιεί εκ των προτέρων τα ποσά που ενδεχομένως θα επιβαρύνουν την εντολή πληρωμής. Οι τυχόν χρεώσεις συνήθως κυμαίνονται από 5,00 έως 40,00 και επιβαρύνουν τον τελικό δικαιούχο. ΕΟΧ: Οι χώρες που αποτελούν τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σουηδία και Τσεχία. 0032A0Τροποποίηση 271 / A05

6 3. / 4. / 5. / 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 3. ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ /ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Eργ.Hμ. % Valeur ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 3.1 Eξόφληση Ιδιωτικών επιταγών Τρ. Πειραιώς 0 Χωρίς προμήθεια 3.2 Εξόφληση Ιδιωτικών Επιταγών Τράπεζάς μας μέσω Γραφείου Συμψηφισμού ή ΔΗΣΣΕ (εισερχ. Συμψηφισμού) (1) Χωρίς προμήθεια 3.3 Αγορά Τραπεζ. Επιταγών άλλων Τραπεζών έναντι μετρητών (2) 0,30% Αγορά Τραπεζ. Επιταγών άλλων Τραπεζών που σύρονται στην Ελλάδα, για πληρωμή εισαγωγών 0 Χωρίς προμήθεια 3.5 (3) Ξένα Τραπεζογραμμάτια - Travellers Cheques (2) Αγορά / Πώληση Ξένων Τραπεζογραμματίων ΠΑΓΙΟ Αγορά Travellers Cheques ΠΑΓΙΟ Επενδυτικός Χρυσός Πώληση Χρυσών Λιρών Αγγλίας & Ράβδων Χρυσού ΠΑΓΙΟ 10,00 (ανά συναλλαγή) Αγορά Χρυσών Λιρών Αγγλίας & Ράβδων Χρυσού ΠΑΓΙΟ 15,00 (ανά συναλλαγή) (1) Η πραγματική ημέρα αγοράς (2) H αγορά επιταγών άλλων Τραπεζών και Travellers Cheques έναντι μετρητών γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον εφ' όσον υπάρχει έγκριση από αρμόδιο λειτουργό εγκριτικού ορίου του. (3) Οι Τράπεζες και τα Ανταλλακτήρια εξαιρούνται από την προμήθεια ταμείου για αγορά/πώληση Ξένων Τραπεζογραμματίων. 0032A0Τροποποίηση 296 / A06

7 3. / 4. / 5. / 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 4. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ /ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΤΟΚΟΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Eργ.Hμ. % Valeur ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 4.1 Κατάθεση Ιδιωτικών Επιταγών σε Ευρώ άλλων Τραπεζών που σύρονται εντός Ελλάδας (1) μέσω ΔΗΣΣΕ (ανά επιταγή) μέσω Γραφείου Συμψηφισμού όταν στην πόλη που αγοράζεται λειτουργεί Κατάστημα της πληρώτριας Τράπεζας (ανά επιταγή) μέσω Γραφείου Συμψηφισμού, όταν στην πόλη που αγοράζεται ΔΕΝ λειτουργεί Κατάστημα της πληρώτριας Τράπεζας (ανά επιταγή) 4.2 Κατάθεση Ιδιωτικών Επιταγών σε Ευρώ άλλων Τραπεζών που σύρονται εντός Ελλάδος με ειδική έγκριση μείωσης valeur (2) Κατάθεση ιδιωτικών επιταγών με ημερομηνία αξίας (valeur) ίδιας ημέρας 0 0,1% Κατάθεση ιδιωτικών επιταγών με ημερομηνία αξίας (valeur) 1 ημέρας 1 0,075% Κατάθεση ιδιωτικών επιταγών με ημερομηνία αξίας (valeur) 2 ημερών 2 0,05% 4.3 Κατάθεση Τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ που σύρονται εντός Ελλάδας μέσω ΔΗΣΣΕ μέσω Γραφείου Συμψηφισμού πόλης που λειτουργεί κατάστημα της πληρώτριας Τράπεζας μέσω Γραφείου Συμψηφισμού πόλης που ΔΕΝ λειτουργεί κατάστημα της πληρώτριας Τράπεζας για αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Προθεσμιακή Κατάθεση (5) στον "Ειδικό Λογ/σμό Χρηματικής Επικοινωνίας (ΕΛΧΕ)" των Χρηματιστηριακών Εταιρειών Κατάθεση Ιδιωτικών ή Τραπεζικών Επιταγών σε Συνάλλαγμα άλλων Τραπεζών που σύρονται εντός Ελλάδας Οι επιταγές συναλλάγματος εκκαθαρίζονται μέσω του Γραφείου Συμψηφισμού Αθήνας (ανά επιταγή) 4.5 Κατάθεση Ιδιωτικών ή Τραπεζικών Επιταγών Ευρώ & Συνάλλαγμα άλλων Τραπεζών που σύρονται εκτός Ελλάδας (3) 1.50 (ανά επιταγή) Κατάθεση Travellers Cheques (3) T/C σε για κατάθεση σε λογαριασμό ή Ξ.Ν (ανά επιταγή) T/C σε Ξ.Ν. για κατάθεση σε λογαριασμό ή Ξ.Ν (ανά επιταγή) (3) (4) Κατάθεση Eurocheques Σε 1.50 (ανά επιταγή) Σε Συνάλλαγμα 1.50 (ανά επιταγή) 4.8 Κατάθεση Τραπεζικών & Ιδιωτικών Επιταγών Τράπεζας Πειραιώς που σύρονται επί της Τράπεζάς μας για κατάθεση σε λογ/σμό ιδίου νομίσματος 0 Χωρίς προμήθεια για κατάθεση σε λογ/σμό άλλου νομίσματος 2 Χωρίς προμήθεια Κατάθεση Τραπεζικών Επιταγών Τράπεζας Πειραιώς σε Ξ.Ν. που σύρονται σε Χωρίς προμήθεια ανταποκριτή μας στο Εξωτερικό ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Μέσω Γραφείου Συμψηφισμού διακινούνται οι επιταγές : - Όταν η πληρώτρια Τράπεζα δεν είναι μέλος του ΔΗΣΣΕ - Όταν το ποσό της επιταγής είναι πάνω από Ευρώ - Ανεξαρτήτως ποσού, όταν υπάρχουν προβλήματα τυποποίησης, αλλοίωσης, δυσανάγνωστων στοιχείων κλπ. (1) (2) (3) (4) (5) Προσφέρεται δωρεάν σε συνεργασίες με φορείς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Η κατάθεση ιδιωτικών επιταγών με μειωμένη valeur απαιτεί ειδική έγκριση από το αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο της Τράπεζας και δεν εφαρμόζονται οι προμήθειες της παραγράφου 4.1 Η valeur κατάθεσης ορίζεται στο Τιμολόγιο Τοκοφόρων Ημερομηνιών ανά νόμισμα (κεφ.10) Επιπλέον εισπράττονται τυχόν έξοδα της εκδότριας Τράπεζας Η valeur κατάθεσης είναι μηδενική στις καταθέσεις επιταγών του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, εφόσον το προϊόν αυτής επενδύεται σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή σε Προθεσμιακή Κατάθεση. 0032A0Τροποποίηση 273/ A07

8 3. / 4. / 5. / 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 5. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Α/Α 5.1 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εργ. Ημέρες % Valeur ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ Μέχρι του ισότιμου των 5.000,00 0 ΔΩΡΕΑΝ Άνω του ισότιμου των 5.000, % Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμούς (3) 0 ΠΑΓΙΟ Ανάληψη από λογαριασμούς συναλλάγματος 0 ΔΩΡΕΑΝ 5.4 Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραμματίων (3) Σε λογαριασμό ιδίου νομίσματος έως το ισότιμο των 5.000,00 4 ΔΩΡΕΑΝ Σε λογαριασμό ιδίου νομίσματος άνω του ισότιμου των 5.000,01 4 ΠΑΓΙΟ Σε λογαριασμό άλλου Ξ.Ν. 4 ΠΑΓΙΟ Σε λογαριασμό (4) 1 ΠΑΓΙΟ Κατάθεση Μετρητών Σε λογαριασμό 1 (1) ΔΩΡΕΑΝ Σε λογαριασμό Ξ.Ν. (5) 2 ΠΑΓΙΟ 6, Κατάθεση σε Collection Account Μετρητά 1 ΠΑΓΙΟ Με Μεταφορά από λογαριασμό 0 ΠΑΓΙΟ Εισπράξεις υπέρ Πρεσβειών Πρεσβεία ΗΠΑ (για έκδοση ταξιδιωτικής Visa) ΔΩΡΕΑΝ Πρεσβεία ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (για έκδοση ταξιδιωτικής Visa, θεώρηση πληρεξουσίων, πιστοποιητικών κλπ) ΠΑΓΙΟ Πρεσβεία ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΠΑΓΙΟ Πρεσβεία ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΠΑΓΙΟ Πρεσβεία ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΠΑΓΙΟ Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμούς συναλλάγματος ιδίου ή άλλου Ξένου Νομίσματος (3) Πληρωμή Λογαριασμών / Υποχρεώσεων / Συνδρομών / Συμμετοχών (2) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (1) Οι καταθέσεις μετρητών σε καταθετικούς λογαριασμούς Ιδιωτών & σε άτοκους λογαριασμούς πραγματοποιούνται με μηδενική Valeur (2) Τα είδη των εργασιών που αφορούν Πληρωμή Λογαριασμών/Υποχρεώσεων/Συνδρομών/Συμμετοχών παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 30 (Εντολές Πληρωμής) του Τιμολογίου Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών (3) Οι Τράπεζες και τα Ανταλλακτήρια εξαιρούνται από την προμήθεια ταμείου για Ξένα Τραπεζογραμμάτια. (4) Η valeur κατάθεσης για τις Τράπεζες και τα Ανταλλακτήρια είναι μηδενική. (5) Δεν εισπράττεται σε καταθέσεις που αφορούν δάνεια Ξ.Ν. σε οριστική καθυστέρηση. 0032A0Τροποποίηση 345 / A08

9 3. / 4. / 5. / 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 6. ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ & ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % 6.1 Έκδοση επιταγής σε Ευρώ που διακινείται εντός Ελλάδας (έκδοση σε Ελληνική γλώσσα) (1) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ Με χρέωση λογαριασμού, σε διαταγή τρίτου (1) (2) 0.20% Με χρέωση λογαριασμού σε διαταγή ιδίου ή όταν τα καταστήματα δεν έχουν επαρκή Χωρίς προμήθεια ταμειακά αποθέματα Με χρέωση λογαριασμού ή έναντι μετρητών σε διαταγή Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ (ενδεικτικά Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία, Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι Χωρίς προμήθεια κλπ), Τράπεζας Ελλάδος, Δ/νσης Κρατικών Λαχείων, ΙΚΑ, ΟΤΑ 6.2 Έκδοση επιταγής σε Ευρώ που διακινείται εκτός Ελλάδας 0.25% (έκδοση σε Αγγλική γλώσσα) (3) Έκδοση επιταγής σε Συνάλλαγμα (3) 6.3 (Ανεξαρτήτως νομίσματος λογαριασμού χρέωσης) 0,30% Ανάκληση Τραπεζικής Επιταγής ΠΑΓΙΟ Εντολές μεταξύ Καταστημάτων στην Ελλάδα για πληρωμή περαστικών Από λογαριασμό πελάτη (Το ποσό της εντολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ,00. Το κατ/μα πληρωμής δεν εισπράττει άλλη προμήθεια κατά την εξόφληση της εντολής) Από περαστικό με μετρητά (Το ποσό της εντολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ,00. Το κατ/μα πληρωμής δεν εισπράττει άλλη προμήθεια κατά την εξόφληση της εντολής) ΠΑΓΙΟ ΠΑΓΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ: (1) Εξαιρούνται από την προμήθεια μόνο οι "Ειδικοί Λογαριασμοί Χρηματικής Επικοινωνίας (ΕΛΧΕ)" των Χρηματιστηριακών Εταιρειών. (2) Εξαιρούνται από τη προμήθεια οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιούχος του χρεούμενου λογαριασμού εκδίδει τραπεζική επιταγή στο όνομα συνδικαιούχου του ίδιου λογαριασμού. (3) Εισπράττονται επί πλέον τα πραγματικά έξοδα (ταχυδρομικά ή courier) και έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, όπου απαιτούνται. 0032A0Τροποποίηση 333/ A09

10 7. ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Eργ.Hμ. % Valeur ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 7.1 Συναλλαγές στα ΑΤΜs της Τράπεζας Πειραιώς Kατάθεση Μετρητών & Επιταγών (1) Χωρίς προμήθεια Ανάληψη Μετρητών (2) 0 Χωρίς προμήθεια Μεταφορά Ποσού (2) - Χρέωση 0 Χωρίς προμήθεια - Πίστωση Ερώτηση Υπολοίπου Χωρίς προμήθεια Πληρωμή Λογαριασμών (3) 0 Χωρίς προμήθεια 7.2 Συναλλαγές μέσω ΔΙΑΣ Ανάληψη Μετρητών έως 250,00 0 ΠΑΓΙΟ από 250,01 και άνω 0 ΠΑΓΙΟ Ερώτηση Υπολοίπου ΠΑΓΙΟ Αλλαγή PIN (4) ΠΑΓΙΟ Απεμπλοκή PIN (4) ΠΑΓΙΟ ΑΤΜ Εξωτερικού Ανάληψη Μετρητών σε Χώρες εντός ζώνης έως 250,00 0 ΠΑΓΙΟ από 250,01 και άνω 0 ΠΑΓΙΟ Ερώτηση Υπολοίπου σε Χώρες εντός ζώνης ΠΑΓΙΟ Ανάληψη Μετρητών σε Χώρες εκτός ζώνης Έξοδα Ανάληψης ΠΑΓΙΟ Έξοδα Μετατροπής Συναλλάγματος (5) 2.00% Ερώτηση Υπολοίπου σε Χώρες εκτός ζώνης ΠΑΓΙΟ Συναλλαγές στο δίκτυο των ΑΤΜs της Tirana Bank Ανάληψη μετρητών (2) 0 ΠΑΓΙΟ Έξοδα Μετατροπής Συναλλάγματος (5) 2.00% Ερώτηση υπολοίπου ΠΑΓΙΟ Αγορές σε Εμπορικές Επιχειρήσεις με χρήση των συσκευών EFT/POS Αγορές σε Εμπορικές Επιχειρήσεις σε Χώρες εντός ζώνης 0 Χωρίς προμήθεια Αγορές σε Εμπορικές Επιχειρήσεις σε Χώρες εκτός ζώνης 0 2,00% Ετήσια Συνδρομή ΑΒ Plus MasterCard Debit (6) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (1) Όπως οι Ταμειακές Συναλλαγές (2) Εάν γίνει μετά την αλλαγή ημερομηνίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες φέρει valeur την επόμενη εργάσιμη ημέρα (3) Η Πληρωμή λογαριασμών στα ΑΤΜs της Τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 30 (Εντολές Πληρωμής) του Τιμολογίου Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών (4) Συναλλαγές που διατίθενται μόνο από επιλεγμένα ΑΤΜ Τραπεζών που συμμετέχουν στο σύστημα ΔΙΑΣ (5) Τα Έξοδα μετατροπής συναλλάγματος εισπράττονται επιπλέον των εξόδων της συναλλαγής ανάληψης (6) Η πρώτη συνδρομή χρεώνεται με την έκδοση της κάρτας 0032A0Τροποποίηση 272 / A010

11 8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 8.1 Εξωλογιστικοί Λογαριασμοί Συναλλάγματος Ναυτιλιακών Εταιρειών (1) Για κάθε χρεωστική ή πιστωτική κίνηση ΠΑΓΙΟ USD 5,00 (ανά κίνηση) Έξοδα τήρησης φακέλου ΠΑΓΙΟ USD 50,00 (ανά μήνα) 8.2 Πάγιες Εντολές Πάγιες Εντολές Μεταφοράς (2) ΠΑΓΙΟ 5,00 (εφάπαξ) Λοιπές Πάγιες Εντολές (11) 8.3 Μισθοδοσία Προσωπικού Επιχειρήσεων (12) Μηχανογραφημένες (batch αρχείο από πελάτη) Μέχρι 50 άτομα ΠΑΓΙΟ 0,30 (ανά υπάλληλο) Πάνω από 50 άτομα 0,15 (ανά υπάλληλο) Μηχανογραφημένες (batch αρχείο που δημιουργείται από Κατάστημα) ΠΑΓΙΟ 0,60 (ανά υπάλληλο) Χειρόγραφες (one-by-one) ΠΑΓΙΟ 1,20 (ανά υπάλληλο) 8.4 Πληρωμές σε Τρίτους Μηχανογραφημένες (δισκέτα πελάτη) (12) ΠΑΓΙΟ 0,50 (ανά πίστωση) Πρόγραμμα PAYALL (δισκέτα Καταστήματος) (12) ΠΑΓΙΟ 0,70 (ανά πίστωση) Παραγωγή & Αποστολή Ειδοποιητηρίου Πίστωσης (advice) (3) ΠΑΓΙΟ 0,80 (ανά πίστωση) 8.5 Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος (πράξεις forward) (4) (ελάχιστο EUR ή το ισότιμο) Νέες Πράξεις Όπως προσδιορίζεται από ειδική συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη Ακύρωση / Τροποποίηση Πράξεων (5) ΠΑΓΙΟ Ενημέρωση Κινήσεων Λογαριασμού Καταθέσεων με Αντίγραφο Κίνησης Για Λογαριασμούς Ταμιευτηρίου & Τρεχούμενους (6) (15) Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - μέχρι 6 μήνες ΠΑΓΙΟ 1,50 (ανά λογαριασμό) Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - πέραν των 6 μηνών και από 1/1/2012 (6) (15) ΠΑΓΙΟ 2,00 (ανά λογαριασμό) Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - προγενέστερα της 1/1/2012 (6) Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης στη Διεύθυνση Αλληλογραφίας - 3μηνη ή μεγαλύτερη ΠΑΓΙΟ 10,00 (ανά λογαριασμό) ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης στη Διεύθυνση Αλληλογραφίας - μικρότερη της 3μηνης ΠΑΓΙΟ 2,00 (ανά αποστολή) Για Λογαριασμούς Όψεως & Ατομικών Επιχειρήσεων Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - μέχρι 6 μήνες (6) Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - πέραν των 6 μηνών και από 1/1/2012 (6) Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - προγενέστερα της 1/1/2012 (6) Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης στη Διεύθυνση Αλληλογραφίας - 3μηνη ή μεγαλύτερη ΠΑΓΙΟ ΠΑΓΙΟ ΠΑΓΙΟ 1,50 (ανά λογαριασμό) 2,00 (ανά λογαριασμό) 10,00 (ανά λογαριασμό) ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης στη Διεύθυνση Αλληλογραφίας - μικρότερη της 3μηνης ΠΑΓΙΟ 2,00 (ανά αποστολή) 8.7 Έξοδα Διαχείρισης Λογαριασμών Έντοκοι Λογαριασμοί Όψεως Επιχειρήσεων με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο μικρότερο των ΠΑΓΙΟ 15,00 (ανά μήνα) (8) (12) 3.000,00 ή το ισότιμο σε άλλο νόμισμα (7) (12) Άτοκοι Λογαριασμοί Όψεως Επιχειρήσεων ΠΑΓΙΟ 30,00 (ανά εξάμηνο) Έξοδα Επεξεργασίας Επιταγών Έκδοσης Πελατών (Ιδιωτών & Ατομικών Επιχειρήσεων (9) ΠΑΓΙΟ 1,50 (ανά επιταγή) ΔΩΡΕΑΝ Έξοδα Λογαριασμών Συντάξεων / Επιδομάτων Η.Π.Α. ΠΑΓΙΟ USD 3,00 (ανά μήνα) Έξοδα Ανενεργών Λογαριασμών (14) ΔΩΡΕΑΝ 8.8 Έξοδα Κινήσεων Λογαριασμών (Αναλήψεις, Καταθέσεις Μετρητών ή/και Επιταγών στα Ταμεία) (8) (7) (12) Από Λογαριασμούς Όψεως & Ατομικών Επιχειρήσεων Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο έως ,00 ΠΑΓΙΟ 10 συναλλαγές το μήνα 0,80 (ανά συναλλαγή) Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο από ,01 έως ,00 ΠΑΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ 50 συναλλαγές το μήνα 0,80 (ανά συναλλαγή) Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο από ,01 έως ,00 ΠΑΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ 100 συναλλαγές το μήνα 0,80 (ανά συναλλαγή) Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο από ,01 έως ,00 ΠΑΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ 150 συναλλαγές το μήνα 0,80 (ανά συναλλαγή) Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο από ,01 έως ,00 ΠΑΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ 200 συναλλαγές το μήνα 0,80 (ανά συναλλαγή) Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο μεγαλύτερο των ,01 ΔΩΡΕΑΝ 8.9 Επενδυτικός Χρυσός Εκτίμηση Χρυσών Λιρών Αγγλίας (10) ΠΑΓΙΟ 0,40 (ανά τεμάχιο) Φύλαξη Χρυσών Λιρών Αγγλίας (13) ΠΑΓΙΟ 36,90 (ετησίως) Εκτίμηση Ράβδων Χρυσού (10) 5 επί της αξίας κάθε εκτιμώμενης Ράβδου με ελάχιστο ποσό τα ΠΑΓΙΟ 10, Φύλαξη Ράβδων Χρυσού (13) ΠΑΓΙΟ 36,90 (ετησίως) 8.10 Διαχείριση αρχείων Πληρωμών & Χρεώσεων Συνεταιριστικών Αγροτικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων Αγροτικού Ενδιαφέροντος Διαχείριση αρχείων πληρωμών - πίστωση λογαριασμού Πειραιώς ΠΑΓΙΟ 0,30 (ανά επιτυχημένη πίστωση) Διαχείριση αρχείων πληρωμών - εξερχόμενο έμβασμα ΠΑΓΙΟ 1,10 (ανά εξερχόμενο έμβασμα) Διαχείριση αρχείων χρεώσεων οφειλών προς Συνεταιριστικές Αγροτικές Οργανώσεις ΠΑΓΙΟ 0,50 (ανά χρέωση) 8.11 Χρήση POS Τέλος ενεργοποίησης POS Τέλος ενεργοποίησης mpos (10) Τέλος ενεργοποίησης eft-pos (10) Τέλος ενεργοποίησης gprs (10) Προμήθεια χρήσης Εφαρμογής Πληρωμών Ηλεκτρονικών Συσκευών Χρήση mpos (10) Χρήση eft-pos (10) Χρήση gprs (10) ΠΑΓΙΟ ΠΑΓΙΟ ΠΑΓΙΟ ΠΑΓΙΟ ΠΑΓΙΟ ΠΑΓΙΟ 6,50 (μηνιαία) 9,50 (μηνιαία) 15,50 (μηνιαία) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (1) Ελάχιστο ποσό απαιτούμενο για άνοιγμα λογ/σμού καταθέσεων σε ΞΝ για Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις USD ή το ισότιμο σε άλλο νόμισμα. (2) Εξαιρούνται οι πάγιες εντολές πληρωμής για εργασίες εντός της Τράπεζάς μας (Ε/Ε, εισαγωγές, εξαγωγές, χρηματοδοτήσεις, πιστωτικές κάρτες κλπ). (3) Η προμήθεια (8.4.3) για την παραγωγή και αποστολή των ειδοποιητηρίων πίστωσης εισπράττεται επιπλέον της προμήθειας πίστωσης των λογαριασμών τρίτων (8.4.1 & 8.4.2). (4) Η προμήθεια (8.6) δεν αφορά προθεσμιακές καταθέσεις. (5) Η κάθε εκτελεσθείσα εντολή για Προθεσμιακή Πράξη (Π/Π) συναλλάγματος είναι αμετάκλητη και δεν ακυρώνεται. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να προβεί σε μεταβολή όρων συναλλαγών επί εκτελεσθείσας Π/Π συναλλάγματος, θα πρέπει να προβεί σε αντιστροφή της συναλλαγής, σε ισοτιμία που προσδιορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, και να επωμιστεί τυχόν προκύπτουσα ζημία. Η αντίστροφη συναλλαγή επιβαρύνεται επιπλέον με το πάγιο κόστος της παραγράφου (6) Η προμήθεια εισπράττεται ανεξάρτητα από τον αριθμό των φύλλων του αντιγράφου κίνησης. (7) Εξαιρούνται από την προμήθεια οι "Ειδικοί Λογ/σμοί Χρηματικής Επικοινωνίας (ΕΛΧΕ)" των Χρηματιστηριακών Εταιρειών. (8) Οι προμήθειες λογίζονται μηνιαία και χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό του πελάτη. (9) Εξαιρούνται από την προμήθεια οι λογαριασμοί Πειραιώς Αποδοχών. (10) Εισπράττεται επιπλέον Φ.Π.Α. 23% (11) Οι Λοιπές Πάγιες Εντολές παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 31 (Πάγιες Εντολές) του Τιμολογίου Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών (12) Προσφέρεται δωρεάν σε συνεργασίες με φορείς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. (13) Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. (14) Λογαριασμοί καταθέσεων που δεν παρουσιάζουν κίνηση με πρωτοβουλία πελάτη για διάστημα ενός έτους, χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί. (15) Σε περίπτωση συγκεντρωτικών εγγραφών σε βιβλιάριο ταμιευτηρίου, δεν χρεώνεται η Εκτύπωση Συγκεντρωτικών Κινήσεων Βιβλιαρίου. 0032A0Τροποποίηση 349 / A011

12 9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 9.1 Για ιδιωτικές επιταγές που εκδίδουν οι πελάτες μας Ανάκληση πληρωμής επιταγών έκδοσης πελάτη μας (περιλαμβάνεται και η ανάκληση για τις κλαπείσες / απωλεσθείσες επιταγές) χρέωση ανά αίτηση ΠΑΓΙΟ ανάκλησης Επανεπεξεργασία ακάλυπτων επιταγών έκδοσης πελάτη (1) ΤΕΜΑΧΙΟ Σφράγιση ακάλυπτων επιταγών έκδοσης πελάτη μας (4) ΤΕΜΑΧΙΟ Συμπλήρωση/Διαγραφή δυσμενών στην "Τειρεσίας" (μετά από έγκριση της Διοίκησης) ΤΕΜΑΧΙΟ Ανεύρεση επιταγών έκδοσης πελάτη, από τις αγοράστριες Τράπεζες ΤΕΜΑΧΙΟ Ακύρωση επιταγών (6) ΤΕΜΑΧΙΟ 2,00 ανά επιταγή Για ιδιωτικές επιταγές που εκδίδουν πελάτες άλλων τραπεζών στην Ελλάδα Επιστροφή ακάλυπτων ή απαράδεκτων επιταγών μέσω παραδοσιακού συμψηφισμού (3) ΤΕΜΑΧΙΟ Επαναποστολή ακάλυπτων επιταγών άλλων Τραπεζών, κατ' εντολή του πελάτη μας (2) ΤΕΜΑΧΙΟ Σφράγιση ακάλυπτων επιταγών έκδοσης πελατών άλλων Τραπεζών που επιστρέφονται ΤΕΜΑΧΙΟ μέσω ΔΗΣΣΕ (4) Εισερχόμενα COLLECTIONS (5) Ιδιωτικές επιταγές πελατών μας, που λαμβάνονται προς είσπραξη από τράπεζες εξωτερικού 0.30% Εξερχόμενα COLLECTIONS (7) Είσπραξη επιταγών άλλων Τραπεζών εξωτερικού με τη διαδικασία "Collection Προς Είσπραξη" (το έξοδο προεισπράττεται από τον πελάτη, κατά την 0.20% προσκόμιση της επιταγής) Επιστροφή ακάλυπτων επιταγών ΔΩΡΕΑΝ 9.5 Επιταγές προς είσπραξη ανά πινάκιο 1,60 / τεμάχιο Παράταση επιταγής προς είσπραξη ΠΑΓΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (1) (2) Αφορά επιταγή πελάτη μας που εμφανίζεται με τον εισερχόμενο συμψηφισμό ή στο ταμείο και ο πελάτης δεν έχει στο λογ/σμό του επαρκές υπόλοιπο για την είσπραξή της, αλλά ειδοποιείται από το κατάστημα για να την καλύψει. Δεν εισπράττεται το έξοδο αν ο πελάτης έχει δώσει πάγια γραπτή εντολή για να πραγματοποιείται μεταφορά ποσών από άλλο λογαριασμό του ο οποίος έχει επαρκές υπόλοιπο κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται η επιταγή. Αφορά επιταγή άλλης Τράπεζας που κατέθεσε πελάτης μας, εστάλη συμψηφιστικώς μέσω ΔΗΣΣΕ ή Γραφείο Συμψηφισμού για είσπραξη, επέστρεψε ανείσπρακτη, αλλά κατόπιν συμφωνίας του πελάτη μας με τον εκδότη της επιταγής, επανεστάλη για είσπραξη. (3) Οι επιταγές χρεώνονται στους λογαριασμούς των πελατών με τη valeur της κατάθεσης. (4) Τα έξοδα εισπράττονται με χρέωση του λογαριασμού του πελάτη μας. (5) Η προμήθεια χρεώνεται πάντα στον πελάτη εκτός αν η επιταγή προέρχεται από Τράπεζα εξωτερικού "μη συνεργαζόμενη", οπότε αφαιρείται από το εμβαστέο ποσό. (6) Δεν εισπράττεται προμήθεια ακύρωσης επιταγών, στις εξής περιπτώσεις: - στις προτυπωμένες επιταγές. - στις επιταγές που είχαν εκδοθεί από τις συγχωνευμένες τράπεζες. - στις επιταγές που ακυρώνονται, λόγω μη προσέλευσης του πελάτη για την παραλαβή τους. (7) Από τη διαδικασία εξαιρούνται επιταγές σε νόμισμα USD και CAD, ποσών κάτω από USD 500 και CAD 300 αντίστοιχα. 0032A0Τροποποίηση 346/ A012

13 10. ΤΟΚΟΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ (Οι επιταγές σύρονται σε τράπεζες εξωτερικού) ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Πληρωτέες σε τράπεζα χώρας του νομίσματος της επιταγής (1) EUR, USD, GBP, CAD, AUD, CHF, DKK, SEK,NOK, JPY (2) 15 ΠΡΟΣΟΧΗ Οι ανωτέρω ημέρες αξίας αφορούν μόνον την τοκοφόρο ημερομηνία (valeur) και όχι την ημερομηνία της οριστικής εκκαθάρισης των επιταγών και συνεπώς της εξάλειψης του κινδύνου της Τράπεζας. Για το λόγο αυτόν είναι απαραίτητο, τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας να γνωρίζουν επαρκώς τη φερεγγυότητα του πελάτη με τον οποίο συναλλάσσονται. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (1) Επιταγές που είναι πληρωτέες σε τράπεζα χώρας διαφορετικής του νομίσματος της επιταγής καθώς και επιταγές σε λοιπά νομίσματα αποστέλλονται μόνο με τη διαδικασία "Προς είσπραξη-collection" (2) Αφορά μόνο τα Travellers Cheques σε JPY. Οι λοιπές επιταγές σε JPY αποστέλλονται για πληρωμή μόνο με τη διαδικασία "Προς είσπραξη-collection". 0032A0Τροποποίηση 271/ A013

14 11. ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ 11.1 Συναλλαγματικές - Γραμμάτια προς Είσπραξη - Ανεξαρτήτως λήξεως (1) 0,50% Παράταση (2) ΠΑΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ 11.2 Επιστροφές απλήρωτων συναλλαγματικών (ανά τεμάχιο - προς Είσπραξη ή σε ενέχυρο) ΠΑΓΙΟ Διαμαρτυρικά (Συμβολαιογραφικά έξοδα) τα πραγματικά (1) Εισπράττονται επί πλέον τα ταχυδρομικά έξοδα εσωτερικού που αναφέρονται στην παράγραφο 22.1 (2) Η προμήθεια παράτασης των συναλλαγματικών σε ενέχυρο, αναφέρεται στην παράγραφο A0Τροποποίηση 296 / A014

15 12. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 12.1 (1) (2) Διακανονισμοί Αξιών προς Είσπραξη * 0,50% Εξόφληση προθεσμιακών υποχρεώσεων με ή χωρίς φορτωτικά έγγραφα (1) (2) Συναλ/τικών, Υποσχετικών, Γραμματίων, Ανοικτών Λογαριασμών 0,30% Παράταση εξόφλησης προθεσμιακών υποχρεώσεων με ή χωρίς φορτωτικά έγγραφα ΠΑΓΙΟ Διαμαρτυρικά συναλλαγματικών εξωτερικού τα έξοδα διαμαρτύρησης 12.5 Μεταφορά φορτωτικών εγγράφων σε άλλες Τράπεζες (1) ΠΑΓΙΟ Παράδοση Φορτωτικών Εγγράφων FREE OF PAYMENT ΠΑΓΙΟ Επιστροφή Φορτωτικών Εγγράφων ή Αξίες άνευ Φορτωτικών, χωρίς πληρωμή ή αποδοχή ΠΑΓΙΟ Πληρωμή Προμήθειας Αντιπροσώπου (3) ΠΑΓΙΟ 5,00 (ανά τεμάχιο) 12.9 Ενέγγυες Πιστώσεις προς το Εξωτερικό Άνοιγμα 0,25% Επιβεβαίωση (ανά αδιαίρετο τρίμηνο) 0,20% Τροποποίηση / Παράταση λήξης ΠΑΓΙΟ Εγγύηση (ανά αδιαίρετο τρίμηνο) 1,00% Ακύρωση ΠΑΓΙΟ Εκτέλεση Πίστωσης / Προεμβάσματος (1) 0,60% Εξόφληση Προθεσμιακής Πίστωσης (1) 0,30% Υπόδειγμα Κειμένου Ε/Π (4) ΠΑΓΙΟ Discrepancy Fees (6) ΠΑΓΙΟ Παράταση εξόφλησης Προθεσμιακών Υποχρεώσεων ΠΑΓΙΟ Έξοδα Διαχείρισης Φακέλου Ενέγγυων Πιστώσεων (7) ΠΑΓΙΟ Λοιπές Εργασίες Αποταμίευση ανά τρίμηνο (εφόσον βαρύνει τον εισαγωγέα) 0,30% Ακύρωση Λοιπών Εργασιών (5) ΠΑΓΙΟ Μετατροπή Συναλλάγματος 0,10% (*) Εάν τα εμπορεύματα έχουν ήδη παραληφθεί ή πρόκειται να παραληφθούν από τους εισαγωγείς πελάτες μας χωρίς τη διαμεσολάβηση Τράπεζας και ο πελάτης απλά επιθυμεί την άμεση πληρωμή της αξίας τους, ισχύει η τιμολογιακή πολιτική Κίνησης Κεφαλαίων (Κεφ. 2) Από τον ανωτέρω κανόνα εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες πληρωμής εισαγωγών, οι οποίες και υπάγονται στην τιμολογιακή πολιτική των Εισαγωγών (Κεφ.12): - Όταν απαιτείται έκδοση βεβαίωσης διακανονισμού - Όταν η πληρωμή είναι μετρητοίς και συνδέεται με Αξία προς Είσπραξη, εκχωρητής της οποίας είναι Τράπεζα του εξωτερικού, μεταφορική εταιρία ή ο πωλητής του εμπορεύματος - Όταν μεσολαβεί εμπορικός αντιπρόσωπος - Όταν αφορά Ενέγγυο Πίστωση ή καλύπτεται από Εγγυητική Επιστολή - Όταν αφορά εξόφληση προθεσμιακής υποχρέωσης - Όταν πρόκειται για προκαταβολική πληρωμή, η εξέλιξη της οποίας θα ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) (2) (3) Οι πληρωμές αποστέλλονται με ημερομηνία αξίας 1 εργάσιμης ημέρας για το (D+1) και 2 εργάσιμων ημερών για τα λοιπά νομίσματα (D+2). Εισπράττονται επιπλέον, εφόσον απαιτούνται : - Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (12.11) - Έξοδα αποστολής επείγοντος μηνύματος (22.5) - Έξοδα για ελλιπείς οδηγίες εμβάσματος (22.7) - Έξοδα ένδειξης "OUR" (22.8) - Λοιπά Έξοδα - ταχυδρομικά, courier (Κεφάλαιο 22.- Εξοδα) Σε περίπτωση μεσολάβησης τρίτων τραπεζών για την ολοκλήρωση ενός εμβάσματος, υπάρχει πιθανότητα επιβάρυνσης με πρόσθετα έξοδα. Τα έξοδα αυτά διαφέρουν ανά τράπεζα, νόμισμα και ποσό εμβάσματος καθώς διαμορφώνονται από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας. Κατά συνέπεια η Tράπεζα Πειραιώς, στα πλαίσια της διαφάνειας των συναλλαγών, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ποσά που ενδεχομένως θα επιβαρύνουν την εντολή πληρωμής. Οι τυχόν χρεώσεις συνήθως κυμαίνονται από 2,00 έως 40,00 και επιβαρύνουν τον τελικό δικαιούχο Εισπράττεται: όταν μεσολαβεί εμπορικός αντιπρόσωπος για την εκτέλεση της συναλλαγής που αφορά αγορά/εισαγωγή εμπορεύματος στις περιπτώσεις που έχει γίνει η πληρωμή αγοράς/εισαγωγής μέσω άλλου καναλιού (π.χ. winbank, εκτέλεση απλού εμβάσματος κλπ), και ο εισαγωγέας προσκομίζει το τιμολόγιο αγοράς/εισαγωγής εκ των υστέρων, ζητώντας με αίτησή του να παρακρατηθεί και να αποδοθεί η προμήθεια αντιπροσώπου και ο ανάλογος προβλεπόμενος φόρος κατά την παραλαβή και απόδοση εισερχομένου εμβάσματος το οποίο αφορά προμήθεια αντιπροσώπου για εισαγωγή εμπορευμάτων Γενικότερα, η διαχείριση προμήθειας αντιπροσώπου επιβαρύνεται επιπλέον με τα πραγματικά έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής (π.χ. ταχυδρομικά, fax κλπ). (4) (5) (6) (7) Εισπράττεται στην περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει μόνον τη δημιουργία ενός υποδείγματος Ε/Π. Εάν τελικά ο πελάτης αποφασίσει ν'ανοίξει την Ε/Π, η προμήθεια αυτή συμψηφίζεται με την προμήθεια ανοίγματος. Εισπράττεται σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την ακύρωση μιας εργασίας που σχετίζεται με αγορά/εισαγωγή και η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα. Η Τράπεζα, στα πλαίσια των διατάξεων του Νόμου 2789/2000, σχετικά με το αμετάκλητο μιας εντολής, εκτελεί τις οδηγίες των πελατών για τροποποίηση ή ακύρωση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Η προμήθεια εισπράττεται ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Για κάθε επιπλέον μήνυμα της ίδιας υπόθεσης, εισπράττονται τα εκάστοτε ισχύοντα έξοδα αποστολής μηνύματος. Επίσης εισπράττονται τυχόν επιπλέον έξοδα που απαιτούνται από άλλες τράπεζες. Στο ΜΤ700 πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση παρουσίασης Φ/Ε με διαφορές, θα παρακρατείται η σχετική προμήθεια (ή το αντίστοιχο ισότιμο) "per each descrepant document or discrepant term and condition of this L/C" Το έξοδο αφορά σε φωτοαντίγραφα, εκτέλεση τηλεφωνικών κλήσεων και αποστολή fax. Η είσπραξη θα πραγματοποιείται είτε κατά την πληρωμή είτε κατά την ακύρωση της ενέγγυας πίστωσης. 0032A0Τροποποίηση 292/ A015

16 13. ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 13.1 Αξίες προς είσπραξη (1) Είσπραξη Αξίας μετά φορτωτικών & λοιπών εγγράφων 0,30% Απλή Αξία προς Είσπραξη προς το εξωτερικό (συναλλαγματική, γραμμάτιο σε διαταγή) 0,25% Παράταση - Τροποποίηση Αξίας προς Είσπραξη ΠΑΓΙΟ Αξίες προς το εξωτερικό που επιστρέφονται απλήρωτες (1) 0.15% Ενέγγυες Πιστώσεις από το Εξωτερικό Ανακοίνωση 0,10% Εκτέλεση (1) (2) 0,40% Επιβεβαίωση (ανά τρίμηνο) (3) 0,20% Ακύρωση ΠΑΓΙΟ Μεταφορά για εκτέλεση σε άλλη Τράπεζα ΠΑΓΙΟ Μεταβίβαση σε άλλο δικαιούχο 0.10% Τροποποίηση / Παράταση ΠΑΓΙΟ Προέλεγχος φορτωτικών και λοιπών εγγράφων (4) ΠΑΓΙΟ Έξοδα Διαχείρισης Φακέλου Ενέγγυων Πιστώσεων (5) ΠΑΓΙΟ Συμψηφισμός αξίας Εισαγωγών με Εξαγωγές (1) ΠΑΓΙΟ Μετατροπή Συναλλάγματος 0,10% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) Εισπράττονται επιπλέον έξοδα αποστολής μηνύματος καθώς και ταχυδρομικά, courier, σύμφωνα με τις ενέργειες που απαιτήθηκαν, για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής. (Κεφάλαιο 22. Έξοδα) καθώς και Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (13.5) εφόσον απαιτείται. (2) Σε περίπτωση εκτέλεσης Ε/Π ειδικού τύπου (back to back, revolving, κλπ) η προμήθεια εκτέλεσης θα συμφωνείται ανά περίπτωση μεταξύ πελάτη και Καταστήματος. (3) H συγκεκριμένη τιμολόγηση ισχύει για επιβεβαίωση Ενέγγυων Πιστώσεων που έχουν εκδοθεί από Τράπεζες με διαβάθμιση (Ιnvestment Grade) ως εξής: - Με βάση την Moody's, από Βaa3 και πάνω - με βάση την Standard & Poor's καθώς και την Fitch, από ΒΒΒ και πάνω Για Τράπεζες με διαβάθμιση κάτω από τις προαναφερόμενες, το ποσοστό προμήθειας θα καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τη Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων. (4) Η προμήθεια εισπράττεται κάθε φορά που παρουσιάζεται το σύνολο των Φορτωτικών Εγγράφων για προέλεγχο. (5) Το έξοδο αφορά σε φωτοαντίγραφα, εκτέλεση τηλεφωνικών κλήσεων και αποστολή fax. Η είσπραξη θα πραγματοποιείται είτε κατά την πληρωμή είτε κατά την ακύρωση της ενέγγυας πίστωσης. 0032A0Τροποποίηση 292/ A016

17 14. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 14.1 Έξοδα ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας πελάτη (δημιουργία / ανανέωση (1) (10) ορίου) Για έγκριση ορίου έως ,00 ΠΑΓΙΟ Για έγκριση ορίου έως ,00 ΠΑΓΙΟ Για έγκριση ορίου έως ,00 ΠΑΓΙΟ Για έγκριση ορίου πάνω από ,01 έως ,00 ΠΑΓΙΟ 1, Για έγκριση ορίου πάνω από ,01 ΠΑΓΙΟ 3, Έξοδα τροποποίησης/υπέρβασης ορίου (Position) (1) ΠΑΓΙΟ (1) (2) (3) Έξοδα ελέγχου τίτλων και εγγραφής προσημείωσης / υποθήκης 0,40% Έξοδα τροποποίησης όρων σύμβασης 0,10% , Ενεχύραση / Εκχώρηση συμβάσεων, απαιτήσεων, πιστοποιήσεων έργων (στο ποσό της χορήγησης) 0,80% Ενεχύραση Επιταγών & Συναλλαγματικών (11) 0,80% Τίτλοι ΠΑΕΓΑΕ Ενεχύραση εμπορευμάτων βάσει τίτλων ΠΑΕΓΑΕ 0,50% Αποδέσμευση εμπορευμάτων ΠΑΕΓΑΕ 0,50% Ενεχύραση χρεογράφων (μετοχών) (4) 0,50% Εξάλειψη Προσημείωσης - Υποθήκης (12) ΠΑΓΙΟ Συναινετική αναβολή πλειστηριασμού (εισπρ. προκαταβολικά) ΠΑΓΙΟ Έξοδα πληροφοριών για τον έλεγχο αποδεκτών/εκδοτών ΠΑΓΙΟ 1,20 (ανά αποδέκτη/εκδότη) Έξοδα διαπραγμάτευσης χρηματοδότησης τακτής λήξης (Rollover) Για διάρκεια 1 Μήνα ΠΑΓΙΟ Για διάρκεια 3 Μηνών ΠΑΓΙΟ Για διάρκεια 6 Μηνών ΠΑΓΙΟ Έξοδα παρακολούθησης ακάλυπτης χρηματοδότησης Για ποσό μέχρι ,00 ΠΑΓΙΟ Για ποσό από ,01 έως ,00 ΠΑΓΙΟ Για ποσό πάνω από ,01 ΠΑΓΙΟ Παράταση συναλλαγματικών ή επιταγών σε ενέχυρο ΠΑΓΙΟ 20,00 (ανά τεμάχιο) Χορήγηση επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε χρηματοδότηση επένδυσης (8) Για νέες επενδύσεις 0,20% Για επέκταση υφισταμένων μονάδων 0,15% Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ΠΑΓΙΟ Σύναψη μελέτης βιωσιμότητας για διενέργεια ρύθμισης 0,10% Μεταφορά σύμβασης σε άλλη Τράπεζα ΠΑΓΙΟ Αναγγελία στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΓΙΟ Έκδοση Κτηματογραφικού Αποσπάσματος ΠΑΓΙΟ Έξοδα ενημέρωσης πελάτη για κίνηση λογαριασμού του ΠΑΓΙΟ 175,00 (ανά εξάμηνο) Έξοδα Διαχείρισης Ομολογιακού Δανείου Έξοδα Διοργάνωσης Ομολογιακού Δανείου 4 5, Έξοδα Διαχείρισης Ομολογιακού Δανείου 0,04% (ετησίως) Έξοδα Διαχείρισης Απαιτήσεων Ειδικού Χαρακτηρισμού (5) 0,60% (ετησίως) (ανά τρίμηνο) Προμήθεια Αδράνειας (6) 0,4% Έξοδα Επαναξιολόγησης Ορίων Επιχειρηματικών Πελατών (7) ΠΑΓΙΟ Πάγιο Τέλος Κτηματογράφησης (9) αφορά σε γεωτεμάχια, κτήρια, οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ΠΑΓΙΟ 35 (ανά δικαίωμα) αφορά σε βοηθητικούς χώρους ΠΑΓΙΟ 20 (ανά δικαίωμα) Έξοδα / Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών Τα πραγματικά έξοδα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (1) Τα έξοδα δεν ισχύουν για: α) Πιστούχους σε εμπλοκές και β) Λογαριασμούς που δεν εκτοκίζονται. (2) Για έξοδα εκτιμήσεων / πιστοποιήσεων προόδου εργασιών βλέπε πίνακα προμηθειών σελίδα 23. (3) (4) (5) Το έξοδο ανέρχεται σε 0,6% ετησίως, εισπραττόμενο ανά αδιαίρετο ημερολογιακό τρίμηνο (0,15% ανά τρίμηνο) (6) Η προμήθεια ανέρχεται σε 0,4% ετησίως, επί του εκάστοτε αχρησιμοποίητου ορίου, εισπραττόμενη ανά τρίμηνο (7) Το ποσό του εξόδου διαμορφώνεται ανά Εγκριτικό Κλιμάκιο (8) Στην προμήθεια 14.3 περιλαμβάνονται τα έξοδα ελέγχου τίτλων και παράστασης στο δικαστήριο υποθηκοφυλακείου. (9) Αφορά μόνο στους Δήμους υπό Κτηματογράφηση. (10) Η προμήθεια για την ανανέωση ορίου, εισπράττεται ετησίως, ανεξάρτητα από τον αριθμό ανανεώσεων του ορίου στο έτος. (11) Μόνο για τις Συναλλαγματικές, εισπράττονται επί πλέον τα ταχυδρομικά έξοδα εσωτερικού που αναφέρονται στην παράγραφο 22.1 (12) Δεν εισπράττεται στις περιπτώσεις άρσης υποθηκών της πρώην ATEbank. του δικηγόρου της Τράπεζας. Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα Στις περιπτώσεις ενεχύρασης εισηγμένων μετοχών στο X.A. υπάρχουν και έξοδα καταχώρησης ενεχύρου στο ΣΑΤ (υπέρ ΕΧΑΕ), τα οποία επιβαρύνουν τον πελάτη και ανέρχονται σε 20 (πλέον Φ.Π.Α. 23%) ανά ενεχυραζόμενη αξία και ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη, με μέγιστη χρέωση το ποσό των 100 (πλέον Φ.Π.Α. 23%) ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη. Σε περίπτωση που η επιστολή αφορά προγράμματα στα οποία Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης είναι οι Τράπεζες, ορισμένες με βάση την 11463/ΕΥΣ1640/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, δεν θα χρεώνονται έξοδα. 0032A0Τροποποίηση 318 / A017

18 15. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ 15.1 Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος Στεγαστικών Δανείων με Προσημείωση (αγοράς, ανέγερσης, επισκευής) ΠΑΓΙΟ Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος Δανείων χωρίς Προσημείωση (επισκευής) ΠΑΓΙΟ Δαπάνη εξέτασης αιτήματος Στεγαστικού Δανείου με CASH / SECURITY COLLATERAL ΑΝΩΤΑΤΗ Στεγαστικό Δάνειο με ενέχυρο κατηγορίας SECURITY A, B (1) ΠΑΓΙΟ Για κάθε νέα σύμβαση ενεχύρασης ΠΑΓΙΟ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκτίμηση (2) (9) 130,00 πλέον εξόδων μετακίνησης 30 σε περιπτώσεις αποστάσεων άνω των 30 χλμ Πιστοποιήσεις Προόδου Έργου (9) 105,00 πλέον εξόδων μετακίνησης ( 0,15/χλμ) όπου απαιτείται 15.6 Έλεγχος Τίτλων ανά Υποθηκοφυλακείο (3),(4),(9) (9), (5β) 15.7 Παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ελάχιστη αμοιβή του εκάστοτε Δικηγορικού συλλόγου 15.8 Εγγραφή Προσημείωσης & Τελικός Β' έλεγχος (9) Έλεγχος Τίτλων + Παράσταση + Εγγραφή Προσημείωσης & Β' Τελικός Έλεγχος (5),(6),(9) Ελάχιστη αμοιβή του εκάστοτε Δικηγορικού συλλόγου (9) (11) Άρση Προσημείωσης 59,00 (Πλέον Εξόδων Παράστασης Δικηγόρου) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Εγγραφή Δικαιώματος (8) ΠΑΓΙΟ Έκδοση Κτηματογραφικού Αποσπάσματος ΠΑΓΙΟ Πάγιο Τέλος Κτηματογράφησης (αφορά σε γεωτεμάχια, κτήρια, οριζόντιες ή ΠΑΓΙΟ 35 (ανά δικαίωμα) κάθετες ιδιοκτησίες) (8) Πάγιο Τέλος Κτηματογράφησης (αφορά σε βοηθητικούς χώρους) (8) ΠΑΓΙΟ 20 (ανά δικαίωμα) Κόστος Ασφαλίστρων Στεγαστικών Δανείων Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για κάλυψη ΠΥΡΟΣ - ΣΕΙΣΜΟΥ 0,285% (επί της κατασκευαστικής αξίας του προσημειούμενου ακινήτου) Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για κάλυψη Φωτοβολταικών Συστημάτων σε στέγες κατοικιών 0,20% (επί της αξίας αγοράς & εγκατάστασης Φ/Β συστήματος) Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για κάλυψη ΖΩΗΣ 0, %(επί του άληκτου κεφαλαίου του δανείου) Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για κάλυψη ΜΟΑ 0, % (επί του άληκτου κεφαλαίου του δανείου) Μεταφορά δανειακής σύμβασης στεγαστικού (έννομης σχέσης) σε άλλη Τράπεζα ΠΑΓΙΟ Λοιπές Δαπάνες Δαπάνη εξέτασης αλλαγής νομίσματος δανείου ΠΑΓΙΟ Δαπάνη εξέτασης αλλαγής διάρκειας δανείου ΠΑΓΙΟ Δαπάνη εξέτασης αλλαγής εξασφαλίσεων ΠΑΓΙΟ Δαπάνη εξέτασης αλλαγής βάσης επιτοκίου (αλλαγή προϊόντος) ΠΑΓΙΟ Δαπάνη επαναχορήγησης αντιγράφου σύμβασης δανείου (12) ΠΑΓΙΟ Δαπάνη επανέκδοσης καρτέλας δανείου ΠΑΓΙΟ Δαπάνη έκδοσης βεβαίωσης πέραν των υποχρεωτικών της περιοδικής ενημέρωσης (ΠΔΤΕ 2501/03) ΠΑΓΙΟ Δαπάνες εργασιών ρύθμισης καθυστερημένων οφειλών ΠΑΓΙΟ 50,00 (ανά δάνειο σύμβαση (με μέγιστο τα 150,00 ανά πελάτη σε περίπτωση ταυτόχρονης ρύθμισης οφειλών) (10) Δαπάνη Πρόωρης Ολικής Εξόφλησης (7) ΠΑΓΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (1) Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα επίδοσης ενεχύρων που ανέρχονται σε 30,75 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για κάθε σύμβαση ενεχύρασης και επιβαρύνουν τον πελάτη. Στις περιπτώσεις ενεχύρασης εισηγμένων μετοχών στο X.A. υπάρχουν και έξοδα καταχώρησης ενεχύρου στο ΣΑΤ (υπέρ ΕΧΑΕ), τα οποία επιβαρύνουν τον πελάτη και ανέρχονται σε 24,60 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) ανά ενεχυραζόμενη αξία και ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη, με μέγιστη χρέωση το ποσό των 123,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη. (2) Για περιπτώσεις ακινήτων που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο ή οικόπεδο και αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες αλλά όχι ενιαίο χώρο, εισπράττεται ολόκληρη η αμοιβή για το πρώτο ακίνητο, μειωμένη κατά 30% για το δεύτερο και μειωμένη κατά 50% για το τρίτο και τα επόμενα, εφόσον όμως η διενέργεια εκτίμησης για τα ακίνητα αυτά ζητείται ταυτόχρονα και από τον ίδιο συνεργαζόμενο μηχανικό. Αν αποτελούν ενιαίο χώρο, εφαρμόζεται το τιμολόγιο σαν να πρόκειται για ένα ακίνητο. (3) (4) Σε περίπτωση μετάβασης δικηγόρου σε υποθηκοφυλακείο εκτός της έδρας του, δικαιούται αποζημίωση 0,15/χλμ. (5) (6) Σε περίπτωση που δεν βρεθεί μερίδα του δανειολήπτη στο υποθηκοφυλακείο, οι συνεργαζόμενοι Δικηγόροι εκτός Αττικής δεν αμείβονται. Για τους συνεργαζόμενους δικηγόρους της Αττικής η αμοιβή είναι 20,00. Στα παραπάνω ποσά: α) περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα εγγραφής προσημείωσης, πλην των εξόδων υποθηκοφυλακείου (0,775% επί του ποσού της προσημείωσης ή 0,875% όταν η εγγραφή της προσημείωσης πραγματοποιείται σε κτηματολογικό γραφείο) και των εξόδων αίτησης, περίληψης & έκδοσης πιστοποιητικών. β) δεν περιλαμβάνονται τα δικαστικά έξοδα κατά την ημέρα της συναίνεσης για την εγγραφή της προσημείωσης στο Ειρηνοδικείο (γραμμάτιο προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου, κλπ). Για τους συνεργάτες της Αττικής το ποσό είναι 146,00 (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α), ενώ για την Επαρχία εξαρτάται από το ύψος της ελάχιστης αμοιβής του εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου. Για ακίνητα που βρίσκονται στην Κέα υπάρχει επιπλέον αμοιβή δικηγόρου 89,00 (οδοιπορικά). Για ακίνητα που βρίσκονται στα νησιά του Αργοσαρωνικού (Ύδρα, Αίγινα, Πόρος, Σπέτσες) και στη Σαλαμίνα, υπάρχει επιπλέον αμοιβή δικηγόρου 44,50 (οδοιπορικά). (7) Εισπράττεται για την επεξεργασία και υλοποίηση αιτημάτων πρόωρης ολικής εξόφλησης στεγαστικών δανείων. (8) Αφορά μόνο στους Δήμους υπό Κτηματογράφηση. (9) Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% (10) Ισχύει έκπτωση 50% για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (άνεργοι, βαριά ασθενείς, υπό συνταξιοδότηση, με παύση εργασιών) (11) Δεν εισπράττεται στις περιπτώσεις άρσης υποθηκών της πρώην ATEbank. (12) Δεν εισπράττεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο Ν. 3869/2010 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. 0032A0Τροποποίηση 345 / A018