«Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε :Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε :Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»"

Transcript

1 «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε :Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Αναστασία Αβραμίδου/Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος,MSc Ιφιγένεια Βαρδακώστα/Βιβλιοθηκονόμος, MSc,Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Περίληψη Η σχέση μεταξύ βιβλιοθηκονόμου και χρήστη είναι σύνθετη καθώς επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι βιβλιοθηκονόμοι σήμερα, στο πλαίσιο των καθημερινών καθηκόντων τους δεν έχουν μόνο την ευθύνη να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες πληροφόρησης, αλλά μέσα στο ρόλο τους περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση των χρηστών ως προς την αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Μερικές δεκαετίες πριν αυτός ο στόχος ήταν απλός, όμως στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί μια σύνθετη πρόκληση. Στην αποστολή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου περιλαμβάνεται η συνεχής εκπαίδευση των χρηστών, προκειμένου να ενθαρρύνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών μάθησης. Η αξιολόγηση των σεμιναρίων αποτελεί αφετηρία για τη μεθοδική αναζήτηση των νέων τάσεων που δημιουργούνται από τη μερική ή ολική αποδοχή τους από τον τελικό χρήστη. Ο τρόπος προσέγγισης και η σωστή αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν στοιχεία πολύτιμα για τον καθορισμό και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής των χρηστών μιας σύγχρονης Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Η συγκεκριμένη εργασία περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα αξιολόγησης της εκπαίδευσης χρηστών για τους πρωτοετείς φοιτητές που πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος Οι προτάσεις των τελευταίων, ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων, οδηγούν στην ανάπτυξη ορθών πρακτικών και συνάμα αποτελούν εργαλείο σχεδιασμού της μελλοντικής στρατηγικής της ΒΚΠ στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Λέξεις κλειδιά: Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαίδευση χρηστών, αξιολόγηση εκπαίδευσης χρηστών, αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μελέτη περίπτωσης 1

2 Summary in English The relationship between librarians and users is a complex one which is influenced by a range of factors. Most librarians nowadays accept that they have the responsibility not only to provide quality information services but also to educate library users with respect to the effective use of library services. Some decades ago this task was simple, in today s information overloaded society though, it is a demanding and complex challenge. The mission of Library and Information Centre (LIC) of Harokopio University includes the ongoing education of users in order to encourage the most optimal exploitation of printed and electronic sources, aiming at the service of learning needs. The following evaluation constitutes a starting point for the methodological search of new tendencies that are created by partial or total acceptance by the final user. The way of approach and the right exploitation of data constitute precious elements for the determination and configuration of users educational policy in a modern Academic Library. This report describes the process that was followed, presenting the results of users education evaluation for the first year students, which took place at academic year Students feedback on the seminars will lead to the growth of equitable practices and at the same time will be a tool to the future strategy of LIC to the development of educational programs. Key-words: Academic Libraries, User Education, user education assessment, educational programmes evaluation, case study 2

3 1. Εισαγωγή Οι ραγδαίοι ρυθμοί της τεχνολογικής ανάπτυξης, η πληθώρα νέων δυνατοτήτων αποθήκευσης της πληροφορίας, οι νέες μέθοδοι διαχείρισης και επεξεργασίας του υλικού που άρχισαν πλέον συστηματικά να υιοθετούνται στο χώρο των βιβλιοθηκών αποτελούν αφετηρία για τη μεθοδική αναζήτηση των νέων τάσεων που δημιουργούνται από τη μερική ή ολική αποδοχή τους από τον τελικό χρήστη. Ο κατάλληλος τρόπος προσέγγισης και η σωστή αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν στοιχεία πολύτιμα για τον καθορισμό και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής των χρηστών μιας σύγχρονης Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης και βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους νέους χρήστες, το ανθρώπινο δυναμικό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΒΚΠ), ανταποκρινόμενο πλήρως στα νέα δεδομένα στο χώρο δράσης και λειτουργίας πραγματοποίησε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους που αφορούσαν στη χρήση των υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης που διαθέτει στο κοινό. Πυρήνας για τη διαμόρφωση της δομής των σεμιναρίων υπήρξε η μετάδοση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκείνων που θα καθιστούν τους χρήστες ικανούς να αναγνωρίσουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες, να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την πληροφορία. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν συνολικά εννέα σεμινάρια, με πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, από έμπειρο βιβλιοθηκονόμο τα οποία διήρκησαν από την 1/11/2007 έως τις 22/11/2007. Η ενημέρωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για την πραγματοποίησή τους έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στους σχετικούς πίνακες της βιβλιοθήκης και των τμημάτων. Σε αυτά συμμετείχαν υποχρεωτικά 1 πρωτοετείς και μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά από έγκριση του πρυτανικού συμβουλίου στο αίτημα της βιβλιοθήκης για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτών. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά 192 (70,6%) φοιτητές επί συνόλου 272 πρωτοετών. Η παρουσίασή τους στηρίχθηκε στο συνδυασμό των μορφών «Παρουσίαση» και «Διάλεξη» σύμφωνα με τις μεθόδους 2 που έχει καταγράψει η Μορελέλη-Κακούρη (1998). Ειδικότερα, κάθε σεμινάριο περιλάμβανε δύο διακριτά μέρη: Στο πρώτο γινόταν παρουσίαση του φυσικού χώρου και του τρόπου οργάνωσης της βιβλιοθήκης καθώς και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της. Στο δεύτερο μέρος αναλύονταν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι πηγές πληροφοριών και οι στρατηγικές έρευνες. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι φοιτητές μπορούσαν ελεύθερα να διακόπτουν τον ομιλητή και να θέτουν 1 Η μικρή συμμετοχή των συμμετεχόντων στα σεμινάρια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους οδήγησαν τη διοίκηση της Βιβλιοθήκης στην απόφαση να καθιερώσει τον υποχρεωτικό τους χαρακτήρα. Ειδικότερα, το περασμένο έτος πραγματοποιήθηκαν 27 σεμινάρια για όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και διοικητικό προσωπικό στα οποία συμμετείχαν συνολικά μόνο 125 άτομα. 2 Η Μορελέλη-Κακούρη (1998) καταγράφει τις εξής μορφές που μπορεί να λάβει ένα πρόγραμμα βιβλιογραφικής εκπαίδευσης:1)παρουσίαση 2)Διάλεξη 3)Ειδικό μάθημα 4)Εκπαίδευση που σχετίζεται και αναφέρεται σε συγκεκριμένο μάθημα 5)Εκπαίδευση ενσωματωμένη σε μάθημα. 3

4 διευκρινιστικές ερωτήσεις. Στο τέλος του σεμιναρίου δόθηκε στους παρευρισκόμενους βεβαίωση παρακολούθησης 3. Η ΒΚΠ στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας των σεμιναρίων για τα επόμενα χρόνια και αφού έλαβε υπόψη την ικανοποιητική συμμετοχή των φοιτητών έκρινε σκόπιμη τη διεξαγωγή έρευνας αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας διανέμοντας σχετικό ερωτηματολόγιο στους συμμετέχοντες με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς τους. Στη συνέχεια, αφού πέρασε ένας μήνας, χρονικό διάστημα απαραίτητο προκειμένου οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και κατά συνέπεια να δοκιμάσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκόμισαν, η ΒΚΠ προχώρησε στη σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίου στους συμμετέχοντες. Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος εστιάζοντας στον εντοπισμό και στην καταγραφή των ενδεχόμενων προβλημάτων ή αδυναμιών διαμορφώνοντας νέα μοντέλα εκπαίδευσης των χρηστών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, με απώτερο στόχο την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των υπηρεσιών και του έργου που παράγει η βιβλιοθήκη. Πιο συγκεκριμένα μέσω της αξιολόγησης του σεμιναρίου επιχειρείται: 1) Η καταγραφή των γενικότερων πληροφοριακών γνώσεων των χρηστών. 2) Ο καθορισμός των θεματικών ενοτήτων που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση. 3) Ο εντοπισμός των δυνητικών επιθυμιών των χρηστών ως προς το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 4) Ο προσδιορισμός των μειονεκτημάτων του προγράμματος ως προς τη θεματολογία, τη διαδικασία και τις υποδομές που χρησιμοποιηθήκαν, κάνοντας παράλληλα ελεύθερα τα δικά τους σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη οργάνωση του εγχειρήματος εξετάστηκαν πληροφορίες για αντίστοιχα προγράμματα που εφαρμόζονται σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως αυτά προβάλλονται μέσα από σχετικές ιστοσελίδες και μελετήθηκε σχετική αρθρογραφία σχετικά με τον τρόπο και τις μεθόδους σχεδιασμού και οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 2. Εκπαίδευση χρηστών Πολλοί χρήστες δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει μια σύγχρονη βιβλιοθήκη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη μη εξοικείωση με τον περιβάλλοντα χώρο ή τις νέες τεχνολογίες, καθώς και σε μη παραδοχή της άγνοιάς τους. Αυτοί οι λόγοι δημιούργησαν την κίνηση για εκπαίδευση βιβλιοθήκης (library instruction) 4, η οποία τονίζει την ανάγκη για εκπαίδευση των χρηστών βιβλιοθήκης. Η παρουσία της βιβλιοθήκης μέσα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό ενισχύει την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και συνεισφέρει στη μάθηση. 3 Από το ακαδημαϊκό έτος η βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο της βιβλιοθήκης είναι προαπαιτούμενο δικαιολογητικό προκειμένου ένας φοιτητής να κάνει αίτηση για συμμετοχή του σε προγράμματα Erasmus 4 [Πρόσβαση 14/2/2008] 4

5 Επιπλέον όμως πρέπει να εκπαιδεύσει το κοινό πώς να μαθαίνει (learn how to learn) και έχει τους τρόπους και την εμπειρία για να το πραγματοποιήσει. Οι ηλεκτρονικές πηγές έχουν πολλαπλασιαστεί, οι χρήστες χρειάζονται εκπαίδευση στην πλοήγηση για ακρίβεια, αποτελεσματική και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών, αμεσότητα στη συνάφεια αναζητήσεων και παραπομπών (Αράχωβα, 2006). Αρκετές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες του εξωτερικού εδώ και δύο δεκαετίες, έχουν ήδη κρίνει επιτακτική την ανάγκη να παρέχουν επίσημη εκπαίδευση στους χρήστες-μέλη τους. Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες στη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Σκανδιναβία και στην Αυστραλία (Rashid, 1997 ; Clougherty e.a.,1998 ; Sun & Rader, 1999 ; Ti Yu, 2003) ξεκίνησαν φιλόδοξα προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών, λόγω της έκρηξης των πληροφοριών και λόγω της έμφασης πουδίνουν τα πανεπιστήμια αυτά στην αυτοεξυπηρέτηση και στην αυτονομία του χρήστη (Παντούλη & Νιξαρλίδου, 2002). Στις χώρες αυτές οι βιβλιοθήκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των φοιτητών μέσα από την εκμάθηση δεξιοτήτων εντοπισμού, οργάνωσης και αξιολόγησης των πληροφοριών. Η βιβλιογραφική εκπαίδευση επιτυγχάνεται με τη μορφή σεμιναρίων, εργαστηρίων και πρακτικών ασκήσεων που αναφέρονται σε συγκεκριμένο μάθημα ή είναι ενσωματωμένες σε κάποιο μάθημα και διεξάγονται από βιβλιοθηκονόμους του εκάστοτε πανεπιστημίου (Μορελέλη-Κακούρη, ό.π.). Στην Ελλάδα, η ανάγκη για ανάπτυξη σεμιναρίων χρηστών αναδεικνύεται εξίσου σημαντική. Μετά την ενίσχυση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από τη χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ που είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη των υποδομών και τον εμπλουτισμό των συλλογών τους με υλικό σε ποικίλες μορφές και με διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης, οι περισσότερες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στράφηκαν στην εφαρμογή τέτοιων σεμιναρίων. Έτσι, οργανώνονται από τις βιβλιοθήκες προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών 5 (Ξενίδου-Δέρβου 2001, Παντούλη & Νιξαρλίδου, ό.π.) που σκοπό έχουν να μεταδώσουν στους χρήστες όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση «να αναγνωρίσουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες, να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την πληροφόρηση» (Sonntag & Ohr, 1996). Συμπερασματικά, οι τρεις κύριοι στόχοι της εκπαίδευσης χρηστών είναι: 1. Εκπαίδευση με σκοπό την αποτελεσματική εκμετάλλευση των πηγών της Βιβλιοθήκης. 2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανεξάρτητη έρευνα πληροφοριών. 3. Ενθάρρυνση στην αναζήτηση βοήθειας από τους βιβλιοθηκονόμους (Wilson, 1997). 5 (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) (Πανεπιστήμιο Πατρών) (Πανεπιστήμιο Πειραιά) (Πανεπιστήμιο Κύπρου) (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) (Πάντειο Πανεπιστήμιο) 5

6 Οι Henri & Hay (1994) σε εργασία τους στο 60 ο συνέδριο της IFLA υποστηρίζουν πως το 6 ο από τα σημεία-ερωτήσεις 6 του South Australian Document Skills for Information Literacy, τα οποία προσδιορίζουν την ανάπτυξη ενός σεμιναρίου εκπαίδευσης χρηστών είναι η αξιολόγηση. 3. Αξιολόγηση Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Χρηστών Τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται στα διάφορα πανεπιστήμια σε σχέση με την εκπαίδευση των χρηστών, ως προς την αναζήτηση πληροφοριών, αξιοποιούνται έτσι ώστε να τροποποιούνται τα προγράμματα αυτά με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή τους από τους φοιτητές δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση, στην απόκτηση κριτικής σκέψης και στην αξιολόγηση των πληροφοριών που συλλέγουν (Ren, 2000 ; Gutierrez & Wang 2001). Ο Stewart (1999) σε εργασία του παραθέτει τέσσερα κίνητρα για τη συστηματική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που εφαρμόζεται στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: 1. Ενεργός συμμετοχή στις πρωτοβουλίες του πανεπιστημίου που προωθούν την ανεξαρτητοποίηση των σπουδαστών στην μάθηση. 2. Καθορισμός και μέτρηση των πληροφοριακών ικανοτήτων των σπουδαστών, ειδικά εκείνων που χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη από μακριά. 3. Ανάπτυξη στρατηγικών δεικτών απόδοσης της βιβλιοθήκης για την κυβέρνηση/τους δημοσιονομικούς οργανισμούς. 4. Ικανοποίηση των απαιτήσεων του ιδρύματος. Σύμφωνα με την American Associstion for Higher Education (AAHE) το σημαντικό σημείο στην αξιολόγηση δεν είναι μόνο η συγκέντρωση δεδομένων, αλλά η διαδικασία που ξεκινά με τα ερωτήματα που θέτουν οι υπεύθυνοι, η εμπλοκή τους στη συλλογή, η επεξεργασία και η ερμηνεία των στοιχείων, η ενημέρωση και η βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού (Astin & Banta, 1993). Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό οι βιβλιοθήκες να διαμορφώσουν κατάλληλες διαδικασίες για την εφαρμογή συνεχών αξιολογήσεων εξετάζοντας την εκπαιδευτική αποστολή του ιδρύματος και την τρέχουσα έρευνα στην εκπαιδευτική θεωρία. Είναι σημαντικό στοιχείο τα αποτελέσματα να εξαχθούν σε οικεία των φοιτητών ορολογία και όχι στην επαγγελματική γλώσσα των βιβλιοθηκονόμων (Lindauer, 1998). 6 Τα σημεία που αναφέρονται είναι: 1)Defining: Τι πραγματικά θέλω να βρω; 2)Locating: Πού μπορώ να βρω την πληροφορία που χρειάζομαι; 3)Selecting: Ποια πληροφορία χρειάζομαι πραγματικά; 4)Organizing: Πώς θα χρησιμοποιήσω όσο το δυνατόν καλύτερα την πληροφορία; 5)Presenting: Πώς θα παρουσιάσω καλύτερα την πληροφορία; 6)Αξιολόγηση: Τι έμαθα από αυτό; 6

7 4. Μεθοδολογία έρευνας 4.1. Τεκμηρίωση της ανάγκης για έρευνα Στη διεθνή βιβλιογραφία πολλά άρθρα περιγράφουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων (Bober e.a, 1995 ; Rashid,1997 ; Iannuzzi, 1999 ; Sun & Rader, 1999 ; Germain e.a, 2000 ; Ti Yu, 2003). Σε γενικές γραμμές χρησιμοποιούν τη μέθοδο του ερωτηματολογίου και επικεντρώνονται στην εξέταση του συγκεκριμένου προγράμματος, στο ρόλο του βιβλιοθηκονόμου που εκτελεί τη διαδικασία και των οδηγιών που δίνονται. Σε μικρότερο βαθμό καταγράφονται συστηματικές έρευνες που πραγματοποιούνται για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη μέτρηση αλλαγών στις δεξιότητες των φοιτητών και την εμπιστοσύνη που αναπτύσσουν προς τη βιβλιοθήκη, ως αποτέλεσμα των σεμιναρίων εκπαίδευσης χρηστών (Colborn & Cordell, 1998). Παρόλα αυτά, τα σεμινάρια προκειμένου να είναι αποτελεσματικά και αξιόπιστα πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με βιβλιοθηκονομικές μεθόδους που μετρούν την πρόοδο των χρηστών ώστε να ενημερώνεται και να τροποποιείται αναλόγως το περιεχόμενο της εκπαίδευσης (Knight, 2002). Η Μορελέλη-Κακούρη, ό.π. αναφέρει την αξιολόγηση σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της βιβλιογραφικής εκπαίδευσης που στο σύνολό του απαιτεί σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση. Εξετάζοντας σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών που έχουν πραγματοποιηθεί σε Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σημειώνεται σαν μειονέκτημα της διαδικασίας η έλλειψη ερευνών αξιολόγησης των προγραμμάτων (Ξενίδου-Δέρβου, ό.π ; Παντούλη & Νιξαρλίδου, ό.π.). Στην Ελλάδα, όπως διαφαίνεται, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη κάποια ανάλογη έρευνα στο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και η παρούσα εργασία έχει σκοπό την ενασχόληση με τη συγκεκριμένη έννοια καθώς και την παρακίνηση για μια σειρά μελλοντικών ερευνών στο θέμα αυτό, αφού αποτελεί πεποίθηση των συγγραφέων η αναγκαιότητα της συνεχούς εφαρμογής μελετών αξιολόγησης για τη βελτίωση του σχεδιασμού των προγραμμάτων εκπαίδευσης χρηστών Στοιχεία κατασκευής του ερωτηματολογίου της έρευνας Η αρχική μορφή του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ετέθη σε πιλοτική διακίνηση μεταξύ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης (ήτοι 6 άτομα εκτός των 2 συγγραφέων) καθώς και σε ένα λέκτορα του Ιδρύματος με εξειδίκευση στη στατιστική επιστήμη. Βασιζόμενοι στις παρατηρήσεις τους έγιναν αναθεωρήσεις και βελτιώσεις που οδήγησαν στη τελική μορφή του. Έτσι, το ερωτηματολόγιο διαιρείται σε τρεις ενότητες και περιλαμβάνει 17 ερευνητικές ερωτήσεις εκ των οποίων οι 15 είναι κλειστού τύπου και 2 ανοικτού. Στην πρώτη περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτότητας των ερωτηθέντων όπως η ηλικία, το φύλο, η ιδιότητα και το πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο ανήκουν (ερ. 1-3). Η γνώση αυτών των παραμέτρων βοηθάει στη διερεύνηση του κοινωνικού περιβάλλοντος του δείγματος. Στην δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην καταγραφή των γενικότερων γνώσεων των χρηστών, ως προς την αναζήτηση πληροφοριών μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη, καθώς γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν στοιχεία που αφορούν σε προηγούμενη σχετική εμπειρία και στον προσδιορισμό του βαθμού δυσκολίας κατά τη διαδικασία αναζήτησης (ερ. 4-9). 7

8 Το τρίτο μέρος αποτελεί το κύριο τμήμα του ερωτηματολογίου. Περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις που στοχεύουν στον εντοπισμό των θεματικών ενοτήτων που συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των χρηστών σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών και των δυνητικών επιθυμιών τους, ως προς το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας (ερ ). Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να σημειώσουν τις αδυναμίες και τα μειονεκτήματα του προγράμματος ως προς τη θεματολογία, τη διαδικασία και τις υποδομές που χρησιμοποιηθήκαν κάνοντας παράλληλα ελεύθερα τα δικά τους σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις (ερ ). Πίν.1:Δομή και περιεχόμενο ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των σεμιναρίων της ΒΚΠ του ΧΠ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Ερ.1-3: Στοιχεία ερωτώμενων Φύλο Ιδιότητα Τμήμα ΕΝΟΤΗΤΑ Β Ερ.4-9: Εμπειρία στην αναζήτηση πληροφοριών Παρακολούθηση ανάλογων σεμιναρίων στο παρελθόν Εμπειρία στη χρήση Βιβλιοθηκών για την αναζήτηση πληροφοριών Επισκέψεις το χώρο της Βιβλιοθήκης πριν από το σεμινάριο Εμπειρία στη χρήση του Internet για την αναζήτηση πληροφοριών Ευκολία αναζήτησης πληροφοριών στο Internet Προηγούμενη χρήση του δικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Ερ.10-17: Σεμινάριο Ικανοποίηση από το σεμινάριο Θεματική ενότητα μεγαλύτερου ενδιαφέροντος (Web Opac, Heal Link, Πτυχιακές εργασίες, Βάσεις δεδομένων, Ηλεκτρονικά περιοδικά, Διαδανεισμός άρθρων, Πηγές πληροφόρησης) Κάλυψη των αποριών από τις ενότητες που σημειώνονται στην ερώτηση 11 Ενότητες που θεωρείται ότι δε σας κάλυψαν (ανοικτού τύπου ερώτηση) Πραγματοποίηση ανάλογων σεμιναρίων όλο το ακαδημαϊκό έτος Οργάνωση σεμιναρίων σε επιμέρους θεματικές ενότητες Επιλογή των θεματικών ενοτήτων ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες Διανομή συνοδευτικού υλικού σχετικά με τις θεματικές ενότητες παρακολούθησης Τυχόν μειονεκτήματα στην οργάνωση του σεμιναρίου (Εξεζητημένη ορολογία, έλλειψη πρακτικής εφαρμογής, σύντομη διάρκεια, έμφαση στις ηλεκτρονικές πηγές, έλλειψη μεταδοτικότητας, χώρος διεξαγωγής) Κατανόηση της θεματολογίας του σεμιναρίου Βελτίωση, μετά το σεμινάριο, των γνώσεων ως προς την αναζήτηση πληροφοριών Προτάσεις για τη βελτίωση των σεμιναρίων (ανοικτού τύπου) 4.3. Ταυτότητα της έρευνας Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 17/12/2007 έως 22/12/2008. Ως δείγμα επιλέχθηκαν οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που παρακολούθησαν τα σεμινάρια. Η διανομή και συμπλήρωσή τους έγινε κατά τη διάρκεια διδασκαλίας υποχρεωτικών μαθημάτων, έπειτα από σχετική άδεια των διδασκόντων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή παρουσία των φοιτητών. Τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν ήταν συνολικά 192 (αριθμός των συμμετεχόντων στα σεμινάρια) και από αυτά επεστράφησαν συμπληρωμένα 109 δηλαδή ποσοστό της τάξης του 56,8%. Ο πίνακας που ακολουθεί (Πίν.2) παρουσιάζει τα ποσοστά των συμμετεχόντων στην έρευνα προσδιορίζοντας την ταυτότητα του ερωτώμενου. Συγκεντρωτικά αναφέρεται ότι στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 109 άτομα, 79 γυναίκες και 30 άνδρες εκ των οποίων οι 89 ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, η πλειοψηφία των οποίων προερχόταν από το τμήμα της Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (πίν.3). 8

9 Φύλο 79 γυναίκες (72%) και 30 άνδρες (28%) Ιδιότητα 89 προπτυχιακοί φοιτητές (82%), 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές (18%) Πίν.2 : Ταυτότητα έρευνας για την αξιολόγηση των σεμιναρίων της ΒΚΠ του ΧΠ Τμήμα Συμμετέχοντες στην έρευνα Ποσοστό % Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας Γεωγραφίας Πληροφορικής και Τηλεματικής Σύνολο Πίν.3 Συμμετέχοντες στην έρευνα ανά τμήμα Αποτελέσματα της έρευνας Μετά την καταγραφή της ταυτότητας των ερωτώμενων εξετάζεται το πρώτο ερευνητικό ζητούμενο, το οποίο είχε στόχο την καταγραφή των γενικότερων γνώσεων των χρηστών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (87%) δεν είχε παρακολουθήσει προηγούμενα σεμινάρια κατά το παρελθόν, ενώ είχε πραγματοποιήσει προηγούμενες επισκέψεις στη βιβλιοθήκη (88%), (πριν την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων) και είχε επισκεφτεί την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο (58%). (πίν.4) Ερώτηση ΝΑΙ ΟΧΙ Παρακολούθηση προηγούμενων σεμιναρίων 13% 87% Προηγούμενες επισκέψεις στο χώρο της 88% 12% Βιβλιοθήκης Χρήση της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης 58% 42% Πίν.4: Καταγραφή των γενικότερων πληροφοριακών γνώσεων των χρηστών Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (52%) δηλώνει λίγο έμπειρο στην αναζήτηση πληροφοριών, πολύ έμπειρο στη χρήση του διαδικτύου (το 60%), ενώ θεωρεί ότι είναι πολύ εύκολο να αναζητήσει πληροφορίες στο διαδίκτυο (55%). (πίν.5) Ερώτηση Καθόλου Λίγο Πολύ Αρκετά Πάρα πολύ Εμπειρία χρηστών 17% 52% 11% 17% 3% Εμπειρία στο Internet 2% 19% 60% 0% 19% Ευκολία αναζήτησης στο Internet 2% 17% 55% 0% 26% Πίν.5: Εμπειρία αναζήτησης πληροφοριών Τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν στην τρίτη ενότητα αποτελούν τον κύριο πυρήνα του ερωτηματολογίου αφού εστιάζουν στον τρόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου. Η πλειοψηφία των χρηστών (61%) δηλώνει ικανοποιημένη από τον τρόπο διεξαγωγής του σημειώνοντας παράλληλα πως κανείς από τους συμμετέχοντες δεν εκδήλωσε την απόλυτη δυσαρέσκειά του ως προς τη διαδικασία. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτιμήσεις των συμμετεχόντων στις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου (πίν.6). Οι ερωτώμενοι σημειώνουν το Web Opac της βιβλιοθήκης ως την ενότητα με τη μεγαλύτερη προτίμηση (42%), ακολουθεί το Heal- Link με 16%, οι βάσεις δεδομένων με 10%, ο διαδανεισμός άρθρων με 9%, τα 9

10 ηλεκτρονικά περιοδικά με 8%, οι διάφορες πηγές πληροφόρησης με 7% και τέλος οι πτυχιακές εργασίες 7 (ΕΣΤΙΑ) με 5%. Web-Opac 42% Heal-Link 16% Βάσεις Δεδομένων 10% Διαδανεισμός άρθρων 9% Ηλεκτρονικά Περιοδικά 8% Διάφ.πηγές πληροφόρησης 7% ΕΣΤΙΑ 5% Πίν.6: Θεματικές προτιμήσεις συμμετεχόντων Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία (87%) δηλώνει ότι έχει ικανοποιηθεί ως προς τη κάλυψη των αποριών που είχε μετά το πέρας του σεμιναρίου. Οι απόψεις των χρηστών σε προτάσεις της βιβλιοθήκης για τη βελτίωση της ποιότητας των σεμιναρίων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικότερα, το 74% επιθυμεί την πραγματοποίηση των σεμιναρίων όλο το ακαδημαϊκό έτος, ενώ το 87% υποστηρίζει θετικά την οργάνωση σεμιναρίων σε επιμέρους θεματικές ενότητες. Ως συνέχεια της παραπάνω πρότασης εξίσου θετικά αντιμετωπίστηκε (94%) η δυνατότητα επιλογής των θεματικών ενοτήτων ανάλογα με τις ειδικότερες πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών. Το ίδιο ικανοποιητικά έγινε δεκτή η πρόταση της βιβλιοθήκης να διανέμεται συνοδευτικό υλικό επεξηγηματικά της παρουσίασης με ποσοστό 94% (πίν.7). Ερώτηση ΝΑΙ ΟΧΙ Κάλυψη αποριών 87% 13% Σεμινάρια όλο το χρόνο 74% 26% Σεμινάρια σε θεματικές ενότητες 87% 13% Σεμινάρια σε ειδικές πληροφοριακές ανάγκες χρηστών 94% 6% Συνοδευτικό υλικό 94% 6% Πίν.7: Ικανοποίηση από το σεμινάριο Ερωτήματα που αφορούν τυχόν μειονεκτήματα (πίν.8) στην οργάνωση και διενέργεια του σεμιναρίου και απαντούν στο τελευταίο ερευνητικό ερώτημα, καταδεικνύουν πως μεγάλο ποσοστό χρηστών, (54%) σημειώνει την έλλειψη πρακτικής εφαρμογής των ενοτήτων που παρουσιάζονται καθώς και το γεγονός ότι δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (51%) έναντι των έντυπων πηγών, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί αν αναλογιστεί κανείς πως το δείγμα αποτελείται από πρωτοετείς φοιτητές πουδήλωσαν πώς διαθέτουν λίγη εμπειρία στην αναζήτηση πληροφοριών (βλ.πίν.5). Ευχάριστη έκπληξη προκαλούν τα αποτελέσματα που αφορούν στην ορολογία αφού η πλειοψηφία των ερωτώμενων (86%) πιστεύει πως δεν έχει γίνει χρήση εξεζητημένης ορολογίας, γεγονός που θα δυσκόλευε την πλήρη κατανόηση του περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων. Επίσης πιστεύουν (83%), ότι η ωριαία διάρκειά του επαρκεί για τη θεματική κάλυψη των ενοτήτων. Από τους συμμετέχοντες, μόνο το 35% υποστηρίζει ότι δεν είναι λειτουργικός ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου αν και βρίσκεται μέσα στο χώρο του αναγνωστηρίου παρεμποδίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης καθώς το 71% δε φαίνεται να ενοχλείται από τον παράγοντα αυτό, ερώτηση στην οποία αναμένονταν αντίστροφη απάντηση. Ως προς την πιθανή έλλειψη μεταδοτικότητας του εκπαιδευτή το 79% απαντά αρνητικά ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ικανότητά του να προβάλει τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. 7 Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των σεμιναρίων δεν είχε διαμορφωθεί η ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Εστία». Για το λόγο αυτό δεν έγινε αναλυτική αναφορά στη παρουσίαση και λειτουργία της. 10

11 Ερώτηση ΝΑΙ ΟΧΙ Εξεζητημένη Ορολογία 14% 86% Έλλειψη πρακτικής εφαρμογής 54% 46% Χρονική διάρκεια 83% 17% Μειονέκτημα η έμφαση στις ηλεκτρονικές πηγές 52% 48% Έλλειψη μεταδοτικότητας 21% 79% Χώρος διεξαγωγής 35% 65% Κατανοητή θεματολογία 94% 6% Πίν. 8: Μειονεκτήματα σεμιναρίου Συμπερασματικά ως προς την πραγματοποίηση του σεμιναρίου πολύ μεγάλο ποσοστό (94%) απαντά ότι ήταν κατανοητή η θεματολογία, ενώ μόνο το 38% απαντά πως έχουν βελτιωθεί λίγο οι γνώσεις τους. Τέλος, συνοψίζοντας τις προτάσεις των ερωτώμενων προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για μελλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες από μέρους της βιβλιοθήκης με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι επιθυμούν: Πρακτική εφαρμογή των αναζητήσεων που παρουσιάζονται μέσω τερματικών σταθμών (Η/Υ) ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις δοκιμασίες. Επιτόπια ξενάγηση στα βιβλιοστάσια προκειμένου να γίνει πλήρως αντιληπτή η χωροθέτηση της βιβλιοθήκης και ο εντοπισμός του έντυπου υλικού στα ράφια. Διανομή συνοδευτικού υλικού που να επεξηγεί αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης Πραγματοποίηση κύκλων σεμιναρίων όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς ανά θεματικές ενότητες διαφορετικού περιεχομένου και επιπέδου με προαιρετικό χαρακτήρα ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των χρηστών. 5. Συμπεράσματα Ένα καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικειώνει τους χρήστες με το χώρο της βιβλιοθήκης, τις παρερχόμενες υπηρεσίες και τον τρόπο οργάνωσής της, με σκοπό οι τελευταίοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να αυτοεξυπηρετούνται. Η πλήρης αξιοποίηση του συνόλου του υλικού με την παροχή των κατάλληλων μέσων οδηγεί στην αύξηση της χρήσης των πληροφοριακών πηγών λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κοινού. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε οδήγησε τη βιβλιοθήκη στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση με την εμπειρία, τις υπάρχουσες δεξιότητες και τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών. Ειδικότερα, οι προπτυχιακοί φοιτητές που συμμετείχαν δεν είχαν παρακολουθήσει ανάλογα σεμινάρια εκπαίδευσης κατά το παρελθόν. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι η εικόνα της βιβλιοθήκης ως φορέας που συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση καλύτερης εκπαίδευσης δεν έχει εμπεδωθεί πλήρως από τους φοιτητές ενδεχομένως λόγω της απουσίας συστηματικής χρήσης της σε προηγούμενες βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης, οι φοιτητές έχουν πολύ μεγάλη εξοικείωση με το διαδίκτυο γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στις νεαρές ηλικίες. Πάντως, 11

12 φαίνεται να χρησιμοποιείται κυρίως για μη εκπαιδευτικούς σκοπούς, αφού δηλώνεται μικρή εμπειρία στην επιστημονική αναζήτηση πληροφοριών. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (Web Opac) συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των πρωτοετών φοιτητών, αφού οι συλλογές των βιβλίων και των περιοδικών αποτελούν τον πυρήνα μελέτης των ερευνητικών εργασιών κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους. Για λόγους που αναφέρθηκαν προηγούμενα η διενέργεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους που να συνδυάζει την επιτόπια παρουσίαση του χώρου με παράλληλη αναλυτική αναφορά στις παρεχόμενες πηγές πληροφόρησης θεωρείται απαραίτητη από τους χρήστες. Όμως, προκειμένου η διαδικασία να είναι ολοκληρωμένη πρέπει να συνοδεύεται από πρακτική εφαρμογή της, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να καλύψουν άμεσα τυχόν απορίες τους. Η διεξαγωγή της αξιολόγησης των σεμιναρίων εκπαίδευσης ήρθε να ολοκληρώσει την εφαρμογή της πρότασης για σεμινάρια χρηστών, όπως είχε προκύψει από την έρευνα αξιολόγησης υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκε το 2006 στην υπηρεσία. Προκειμένου τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να έχουν βελτιωτικές επιδράσεις στον τρόπο διεξαγωγής των μελλοντικών σεμιναρίων, έπειτα από συζήτηση μεταξύ του προσωπικού της βιβλιοθήκης και εισήγηση στη διοίκηση του ιδρύματος αποφασίστηκε η υιοθέτηση της πρακτικής εφαρμογής κατά τη διεξαγωγή τους από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το σεμινάριο θα διεξάγεται κατά το ήμισυ στο χώρο της βιβλιοθήκης. ώστε να ξεναγούνται οι χρήστες στα βιβλιοστάσια, να αναλύεται ο τρόπος ταξιθέτησης των βιβλίων και να αναφέρονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με το έντυπο υλικό και τις επιτόπιες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, οι χρήστες θα μεταβαίνουν στα εργαστήρια Η/Υ, όπου θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον OPAC κατάλογο και στις πηγές πληροφόρησης ώστε να αναζητήσουν μόνοι τους πληροφορίες. Επίσης, δεδομένου του βαθμού διείσδυσης του διαδικτύου και τις δυνατότητες που παρέχει αποφασίστηκε η ανάρτηση στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης ενός ηλεκτρονικού σεμιναρίου συνοδευόμενο με κατάλληλες οδηγίες. Ο χρήστης θα έχει την ευκαιρία όποτε και από όπου θέλει να επισκέπτεται την ιστοσελίδα και να καθοδηγείται αναλόγως στις αναζητήσεις του. Τα συμπεράσματα της έρευνας κατέστησαν σαφές ότι η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία της οποίας η δύναμη είναι συσωρευτική και τα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Η συνεχής βελτίωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεχή αξιολόγηση και την προσαρμογή της βιβλιοθήκης σε νέα δεδομένα και νόρμες γεγονός που συνάδει με τη δυναμική της φύση. Η ανάλυση των δεδομένων που προέρχονται από μια τέτοια διαδικασία δεν είναι το τέλος αλλά η απαρχή σχεδιασμού μιας νέας διαδικασίας προγραμμάτων στοχεύοντας στη δυναμική παρουσία της βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ουσιαστικά αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων καθώς παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα των υπηρεσιών της, τις αδυναμίες των χρηστών και τις ανάγκες τους. Η αξιολόγηση λειτουργεί διορθωτικά και ενδυναμώνει το συνεχιζόμενο ρόλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης. 12

13 Το ζητούμενο της αξιολόγησης στην εκπαίδευση με τη μορφή οργανωμένης διαδικασίας είναι να βρεθούν, να τροποποιηθούν και να αναπτυχθούν μέθοδοι, διαδικασίες και εργαλεία που εξυπηρετούν το σκοπό αυτό, στοχεύοντας στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς τους χρήστες. Παρόμοιες ερευνητικές προσπάθειες, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, δε φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν αποδεικνύοντας έτσι την αναγκαιότητα και τη σημασία τέτοιων ερευνών, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, όπου το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες που αυτό προσφέρει αναπτύσσονται δυναμικά έχοντας γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών πληροφόρησης. Η ΒΚΠ κατανοώντας τις προαναφερθείσες προτάσεις και ανάγκες των χρηστών, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην παρούσα έρευνα, δεσμεύεται να τις λάβει σοβαρά υπ όψη στοχεύοντας στη διαμόρφωση μιας ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας στην παροχή υπηρεσιών. 6. Επίλογος Η άποψη πως μία σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη οφείλει να είναι ένας ζωντανός κοινωνικός θεσμός που προσαρμόζεται στα ισχύοντα εκπαιδευτικά πρότυπα έχει ως συνέπεια την βελτίωση των παραδοσιακών υπηρεσιών της. Η αξιολόγηση του είδους και της έκτασης της χρήσης των υπηρεσιών της μπορεί να αναδείξει τα τρωτά σημεία της συνολικής υποδομής της με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων βιβλιοθηκονομκών υπηρεσιών. Στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάρθρωσης του χώρου των βιβλιοθηκών και της αυξανόμενης παραγωγής μεγάλου όγκου πληροφοριών η διαδικασία διαχείρισης, οργάνωσης και εντοπισμού καθιστά το ρόλο της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξυπηρετώντας καλύτερα και αποτελεσματικότερα τους διευρυμένους εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς του σύγχρονου πανεπιστημίου. 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αράχωβα, T. (2006) «Εικονικές Βιβλιοθήκες: μέσα ανοικτής πρόσβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» στο Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία, τχ.3,σ Μορελέλη-Κακούρη, M. (1998) Νέο μοντέλο για την εκαπίδευση χρηστών στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες» στο «Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού: πρακτικά 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Αθήνα:ΕΚΠΑ Ξενίδου-Δέρβου, Κ. (2002) «Εκπαιδεύοντας προσωπικό και χρήστες στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες :η περίπτωση του ΑΠΘ» στο «Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την εκπαιδευτική διαδικασία: πρακτικά 9 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Αθήνα: Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ Παντούλη, Ο. και Νιξαρλίδου, Ε. (2002) «Οι φοιτητές και η εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία των βιβλιοθηκών: μελέτη περίπτωσης σε δύο βιβλιοθήκες του ΑΠΘ» στο οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ανοικτής και συνεχούς πρόσβασης: πρακτικά 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Λάρισα: ΤΕΙ Λάρισας Astin, A. and Banta, T. (1993), "Principles of good practice for assessing student learning", Vol. 6 No.4, pp.1-3. Bober,C e.a (1993) Evaluating library instruction in academic libraries: a critical review of the literature in The Reference Librarian, 51-52, pp Colborn, N. & Cordell,R. (1998) Moving from subjective to objective assessments of your instruction program in Reference Services Review, 26 (3-4), pp Clougherty,L. e.a. (1998) The University of Iowa Libraries' Undergraduate User Needs Assessment in College & Research Libraries 59(6) pp Germain, C., Jacobson, T., Kaczor, S. (2000), "A comparison of the effectiveness of presentation formats for instruction: teaching first-year students", College and Research Libraries, Vol. 61 No.1, pp Gutierez,C. and Wang,J. (2001) A comparison of an electronic v sprint workbook for information literacy instruction, 27, pp Henri,J. and Hay, L. (1994) Beyond bibliographic paradigm: user education in the information age in 60 th IFLA General Conference conference proceedings,aug , Iannuzzi, P. (1999) We are teaching, but are they learning: accountability, productivity, and assessment in Journal of Academic Librarianship, 25(4), pp

15 Knight, L.A. (2002) The role of assessment in library user education in Reference Services Review, 30(1), pp Lindauer, B.G. (1998) Defining and measuring the library s impact on campuswide outcomes in College and Research Libraries, 59(6), pp Rashid, A. (1997) User education in Indian libraries: an assessment in Library Review, 46(8), pp Ren, W.-H. (2000) Library instruction and college student self-efficacy in electronic information searching in The Journal of Academic Librarianship 26, pp Sonntag, G. and Ohr, D.M. (1996) 'The Development of a Lower- Division, General Education Course-Integrated Information Literacy Program", in College and Research Libraries, 57 (July), p.331 Stewart, S. (1999), "Assessment for library instruction: the Cross/Angelo model", Research Strategies, Vol. 16 No.3, pp Sun, P. and Rader, H.(1999) Academic library user education in China in Reference Services Review, 27(1), pp Wilson, C. (1997) Can we assess user education in the library and if so, how? Yu, T. (2003) A Taiwan college and technical institution library user education survey in New Library World, 104(9), pp

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης

Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα σε χρήστες και επαγγελματίες της πληροφόρησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Επιβλέπων καθηγητής Κουλούρης Αλέξανδρος Προγράμματα προσέγγισης χρηστών στις ελληνικές βιβλιοθήκες: έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Δρ. Όλγα Χρ. Σίσκου Το διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722 Περιγραφικά Στοιχεία - Ανάλυση ανά ερώτηση στο σύνολο του δείγματος και ανά κλίμακα μελέτης στα ερωτηματολόγια εξαμήνου χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 για το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τα περιγραφικά στατιστικά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Νούλα Αλβανούδη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας noula@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ Ποιότητα βιβλιοθήκης (1) Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9549169-170, http://www.library.hua.gr, e-mail: library@hua.gr ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 16-17 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης και την. πληροφοριακή παιδεία

Έρευνα για τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης και την. πληροφοριακή παιδεία Έρευνα για τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Ευθυμίου Φωτεινή, Βιβλιοθηκονόμος Ma, ΣΚΕΑΒ Κουής Δημήτριος,Τεχνικός Διαχειριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Bissell Library Information Literacy Collaboration:

Bissell Library Information Literacy Collaboration: Bissell Library Information Literacy Collaboration: Successes and Future Goals Teresa Grenot: Libraries Director, Bissell & Eleftheriades Library, Anatolia & ACT Stella Asderi: Librarian, Bissell Library,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Iονίου Πανεπιστηµίου Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και ιασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση Εκπαίδευσης χρηστών και Πληροφοριακής παιδείας: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

«Σχέση Εκπαίδευσης χρηστών και Πληροφοριακής παιδείας: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» «Σχέση Εκπαίδευσης χρηστών και Πληροφοριακής παιδείας: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc/Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata

Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Έρευνα για την Εξοικείωση των Βιβλιοθηκονόμων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τα Metadata Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου και Παναγιώτης Μπαλατσούκας E-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα. World Academic Expo

Το Πρόγραμμα. World Academic Expo Organized by: Το Πρόγραμμα Το World Academic Expo (WAVE) αποτελεί έ να παγκόσμιο επιστημονικό και εκθεσιακό συνέδριο που απευθύνεται σε φοιτητές όλων των βαθμίδων και των επιστημονικών πεδίων. Ο στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα Τίτλος εργασίας: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων (swot analysis) μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών και εξωτερικής αξιολόγησης (μέσω ΑΔΙΠ), τμήματος ΑΕΙ Τ.Τ. (Τεχνολογικού Τομέα). Συγγραφική Ομάδα Μαρία Σιγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΚΑΙ... 27 27 Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Ιωάννης Κλαψόπουλος 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνοπτική Παροσουσίαση η κατάρτιση πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή του moodle e-learning συστήματος Ηπερίπτωση των φοιτητών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Αποδοχή του moodle e-learning συστήματος Ηπερίπτωση των φοιτητών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Αποδοχή του moodle e-learning συστήματος Ηπερίπτωση των φοιτητών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κυριακή Δ. Γιάντσου Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα

Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Μοντέλα μέτρησης ποιότητας βιβλιοθηκών: μια εφαρμογή του μοντέλου Servqual σε εθνική κλίμακα Αγγελική Γιαννοπούλου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, agianop@upatras.gr Ο σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ

Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ Απολογισμός του έργου της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο Γ ΚΠΣ Βασίλης Ι. Παπάζογλου Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Οι πληροφοριακές πηγές των Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος. Η βαθμολογική κλίμακα για το ερωτηματολόγιο είναι η ακόλουθη:

Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος. Η βαθμολογική κλίμακα για το ερωτηματολόγιο είναι η ακόλουθη: Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά στην αξιολόγηση των μαθημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Βάσει Ομάδων στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Μια πρώτη προσέγγιση

Διοίκηση Βάσει Ομάδων στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Μια πρώτη προσέγγιση Διοίκηση Βάσει Ομάδων στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Μια πρώτη προσέγγιση Ιφ. Βαρδακώστα Bιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ifigenia@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης "

Title: Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης " Ioulia Sidera-Sideri Alison Pickard School of Computing,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: «Αναβάθμιση & Διεύρυνση των πληροφοριακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» ΗΜΕΡΙΔΑ: Οι ελληνικές ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης από τη ΜοΚΕ

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης από τη ΜοΚΕ REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης από τη ΜοΚΕ Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε στις 8/12/2011 εκπαιδευτική επίσκεψη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου Σχέδιο δράσης Τομέας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα