«Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε :Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε :Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»"

Transcript

1 «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε :Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Αναστασία Αβραμίδου/Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος,MSc Ιφιγένεια Βαρδακώστα/Βιβλιοθηκονόμος, MSc,Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Περίληψη Η σχέση μεταξύ βιβλιοθηκονόμου και χρήστη είναι σύνθετη καθώς επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι βιβλιοθηκονόμοι σήμερα, στο πλαίσιο των καθημερινών καθηκόντων τους δεν έχουν μόνο την ευθύνη να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες πληροφόρησης, αλλά μέσα στο ρόλο τους περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση των χρηστών ως προς την αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Μερικές δεκαετίες πριν αυτός ο στόχος ήταν απλός, όμως στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί μια σύνθετη πρόκληση. Στην αποστολή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου περιλαμβάνεται η συνεχής εκπαίδευση των χρηστών, προκειμένου να ενθαρρύνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών μάθησης. Η αξιολόγηση των σεμιναρίων αποτελεί αφετηρία για τη μεθοδική αναζήτηση των νέων τάσεων που δημιουργούνται από τη μερική ή ολική αποδοχή τους από τον τελικό χρήστη. Ο τρόπος προσέγγισης και η σωστή αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν στοιχεία πολύτιμα για τον καθορισμό και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής των χρηστών μιας σύγχρονης Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Η συγκεκριμένη εργασία περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα αξιολόγησης της εκπαίδευσης χρηστών για τους πρωτοετείς φοιτητές που πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος Οι προτάσεις των τελευταίων, ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων, οδηγούν στην ανάπτυξη ορθών πρακτικών και συνάμα αποτελούν εργαλείο σχεδιασμού της μελλοντικής στρατηγικής της ΒΚΠ στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Λέξεις κλειδιά: Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαίδευση χρηστών, αξιολόγηση εκπαίδευσης χρηστών, αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μελέτη περίπτωσης 1

2 Summary in English The relationship between librarians and users is a complex one which is influenced by a range of factors. Most librarians nowadays accept that they have the responsibility not only to provide quality information services but also to educate library users with respect to the effective use of library services. Some decades ago this task was simple, in today s information overloaded society though, it is a demanding and complex challenge. The mission of Library and Information Centre (LIC) of Harokopio University includes the ongoing education of users in order to encourage the most optimal exploitation of printed and electronic sources, aiming at the service of learning needs. The following evaluation constitutes a starting point for the methodological search of new tendencies that are created by partial or total acceptance by the final user. The way of approach and the right exploitation of data constitute precious elements for the determination and configuration of users educational policy in a modern Academic Library. This report describes the process that was followed, presenting the results of users education evaluation for the first year students, which took place at academic year Students feedback on the seminars will lead to the growth of equitable practices and at the same time will be a tool to the future strategy of LIC to the development of educational programs. Key-words: Academic Libraries, User Education, user education assessment, educational programmes evaluation, case study 2

3 1. Εισαγωγή Οι ραγδαίοι ρυθμοί της τεχνολογικής ανάπτυξης, η πληθώρα νέων δυνατοτήτων αποθήκευσης της πληροφορίας, οι νέες μέθοδοι διαχείρισης και επεξεργασίας του υλικού που άρχισαν πλέον συστηματικά να υιοθετούνται στο χώρο των βιβλιοθηκών αποτελούν αφετηρία για τη μεθοδική αναζήτηση των νέων τάσεων που δημιουργούνται από τη μερική ή ολική αποδοχή τους από τον τελικό χρήστη. Ο κατάλληλος τρόπος προσέγγισης και η σωστή αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν στοιχεία πολύτιμα για τον καθορισμό και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής των χρηστών μιας σύγχρονης Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης και βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους νέους χρήστες, το ανθρώπινο δυναμικό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΒΚΠ), ανταποκρινόμενο πλήρως στα νέα δεδομένα στο χώρο δράσης και λειτουργίας πραγματοποίησε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους που αφορούσαν στη χρήση των υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης που διαθέτει στο κοινό. Πυρήνας για τη διαμόρφωση της δομής των σεμιναρίων υπήρξε η μετάδοση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκείνων που θα καθιστούν τους χρήστες ικανούς να αναγνωρίσουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες, να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την πληροφορία. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν συνολικά εννέα σεμινάρια, με πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, από έμπειρο βιβλιοθηκονόμο τα οποία διήρκησαν από την 1/11/2007 έως τις 22/11/2007. Η ενημέρωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για την πραγματοποίησή τους έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στους σχετικούς πίνακες της βιβλιοθήκης και των τμημάτων. Σε αυτά συμμετείχαν υποχρεωτικά 1 πρωτοετείς και μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά από έγκριση του πρυτανικού συμβουλίου στο αίτημα της βιβλιοθήκης για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτών. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά 192 (70,6%) φοιτητές επί συνόλου 272 πρωτοετών. Η παρουσίασή τους στηρίχθηκε στο συνδυασμό των μορφών «Παρουσίαση» και «Διάλεξη» σύμφωνα με τις μεθόδους 2 που έχει καταγράψει η Μορελέλη-Κακούρη (1998). Ειδικότερα, κάθε σεμινάριο περιλάμβανε δύο διακριτά μέρη: Στο πρώτο γινόταν παρουσίαση του φυσικού χώρου και του τρόπου οργάνωσης της βιβλιοθήκης καθώς και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της. Στο δεύτερο μέρος αναλύονταν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι πηγές πληροφοριών και οι στρατηγικές έρευνες. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι φοιτητές μπορούσαν ελεύθερα να διακόπτουν τον ομιλητή και να θέτουν 1 Η μικρή συμμετοχή των συμμετεχόντων στα σεμινάρια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους οδήγησαν τη διοίκηση της Βιβλιοθήκης στην απόφαση να καθιερώσει τον υποχρεωτικό τους χαρακτήρα. Ειδικότερα, το περασμένο έτος πραγματοποιήθηκαν 27 σεμινάρια για όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και διοικητικό προσωπικό στα οποία συμμετείχαν συνολικά μόνο 125 άτομα. 2 Η Μορελέλη-Κακούρη (1998) καταγράφει τις εξής μορφές που μπορεί να λάβει ένα πρόγραμμα βιβλιογραφικής εκπαίδευσης:1)παρουσίαση 2)Διάλεξη 3)Ειδικό μάθημα 4)Εκπαίδευση που σχετίζεται και αναφέρεται σε συγκεκριμένο μάθημα 5)Εκπαίδευση ενσωματωμένη σε μάθημα. 3

4 διευκρινιστικές ερωτήσεις. Στο τέλος του σεμιναρίου δόθηκε στους παρευρισκόμενους βεβαίωση παρακολούθησης 3. Η ΒΚΠ στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας των σεμιναρίων για τα επόμενα χρόνια και αφού έλαβε υπόψη την ικανοποιητική συμμετοχή των φοιτητών έκρινε σκόπιμη τη διεξαγωγή έρευνας αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας διανέμοντας σχετικό ερωτηματολόγιο στους συμμετέχοντες με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς τους. Στη συνέχεια, αφού πέρασε ένας μήνας, χρονικό διάστημα απαραίτητο προκειμένου οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και κατά συνέπεια να δοκιμάσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκόμισαν, η ΒΚΠ προχώρησε στη σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίου στους συμμετέχοντες. Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος εστιάζοντας στον εντοπισμό και στην καταγραφή των ενδεχόμενων προβλημάτων ή αδυναμιών διαμορφώνοντας νέα μοντέλα εκπαίδευσης των χρηστών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, με απώτερο στόχο την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των υπηρεσιών και του έργου που παράγει η βιβλιοθήκη. Πιο συγκεκριμένα μέσω της αξιολόγησης του σεμιναρίου επιχειρείται: 1) Η καταγραφή των γενικότερων πληροφοριακών γνώσεων των χρηστών. 2) Ο καθορισμός των θεματικών ενοτήτων που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση. 3) Ο εντοπισμός των δυνητικών επιθυμιών των χρηστών ως προς το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 4) Ο προσδιορισμός των μειονεκτημάτων του προγράμματος ως προς τη θεματολογία, τη διαδικασία και τις υποδομές που χρησιμοποιηθήκαν, κάνοντας παράλληλα ελεύθερα τα δικά τους σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη οργάνωση του εγχειρήματος εξετάστηκαν πληροφορίες για αντίστοιχα προγράμματα που εφαρμόζονται σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως αυτά προβάλλονται μέσα από σχετικές ιστοσελίδες και μελετήθηκε σχετική αρθρογραφία σχετικά με τον τρόπο και τις μεθόδους σχεδιασμού και οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 2. Εκπαίδευση χρηστών Πολλοί χρήστες δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει μια σύγχρονη βιβλιοθήκη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη μη εξοικείωση με τον περιβάλλοντα χώρο ή τις νέες τεχνολογίες, καθώς και σε μη παραδοχή της άγνοιάς τους. Αυτοί οι λόγοι δημιούργησαν την κίνηση για εκπαίδευση βιβλιοθήκης (library instruction) 4, η οποία τονίζει την ανάγκη για εκπαίδευση των χρηστών βιβλιοθήκης. Η παρουσία της βιβλιοθήκης μέσα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό ενισχύει την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και συνεισφέρει στη μάθηση. 3 Από το ακαδημαϊκό έτος η βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο της βιβλιοθήκης είναι προαπαιτούμενο δικαιολογητικό προκειμένου ένας φοιτητής να κάνει αίτηση για συμμετοχή του σε προγράμματα Erasmus 4 [Πρόσβαση 14/2/2008] 4

5 Επιπλέον όμως πρέπει να εκπαιδεύσει το κοινό πώς να μαθαίνει (learn how to learn) και έχει τους τρόπους και την εμπειρία για να το πραγματοποιήσει. Οι ηλεκτρονικές πηγές έχουν πολλαπλασιαστεί, οι χρήστες χρειάζονται εκπαίδευση στην πλοήγηση για ακρίβεια, αποτελεσματική και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών, αμεσότητα στη συνάφεια αναζητήσεων και παραπομπών (Αράχωβα, 2006). Αρκετές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες του εξωτερικού εδώ και δύο δεκαετίες, έχουν ήδη κρίνει επιτακτική την ανάγκη να παρέχουν επίσημη εκπαίδευση στους χρήστες-μέλη τους. Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες στη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Σκανδιναβία και στην Αυστραλία (Rashid, 1997 ; Clougherty e.a.,1998 ; Sun & Rader, 1999 ; Ti Yu, 2003) ξεκίνησαν φιλόδοξα προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών, λόγω της έκρηξης των πληροφοριών και λόγω της έμφασης πουδίνουν τα πανεπιστήμια αυτά στην αυτοεξυπηρέτηση και στην αυτονομία του χρήστη (Παντούλη & Νιξαρλίδου, 2002). Στις χώρες αυτές οι βιβλιοθήκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των φοιτητών μέσα από την εκμάθηση δεξιοτήτων εντοπισμού, οργάνωσης και αξιολόγησης των πληροφοριών. Η βιβλιογραφική εκπαίδευση επιτυγχάνεται με τη μορφή σεμιναρίων, εργαστηρίων και πρακτικών ασκήσεων που αναφέρονται σε συγκεκριμένο μάθημα ή είναι ενσωματωμένες σε κάποιο μάθημα και διεξάγονται από βιβλιοθηκονόμους του εκάστοτε πανεπιστημίου (Μορελέλη-Κακούρη, ό.π.). Στην Ελλάδα, η ανάγκη για ανάπτυξη σεμιναρίων χρηστών αναδεικνύεται εξίσου σημαντική. Μετά την ενίσχυση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από τη χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ που είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη των υποδομών και τον εμπλουτισμό των συλλογών τους με υλικό σε ποικίλες μορφές και με διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης, οι περισσότερες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στράφηκαν στην εφαρμογή τέτοιων σεμιναρίων. Έτσι, οργανώνονται από τις βιβλιοθήκες προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών 5 (Ξενίδου-Δέρβου 2001, Παντούλη & Νιξαρλίδου, ό.π.) που σκοπό έχουν να μεταδώσουν στους χρήστες όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση «να αναγνωρίσουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες, να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την πληροφόρηση» (Sonntag & Ohr, 1996). Συμπερασματικά, οι τρεις κύριοι στόχοι της εκπαίδευσης χρηστών είναι: 1. Εκπαίδευση με σκοπό την αποτελεσματική εκμετάλλευση των πηγών της Βιβλιοθήκης. 2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανεξάρτητη έρευνα πληροφοριών. 3. Ενθάρρυνση στην αναζήτηση βοήθειας από τους βιβλιοθηκονόμους (Wilson, 1997). 5 (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) (Πανεπιστήμιο Πατρών) (Πανεπιστήμιο Πειραιά) (Πανεπιστήμιο Κύπρου) (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) (Πάντειο Πανεπιστήμιο) 5

6 Οι Henri & Hay (1994) σε εργασία τους στο 60 ο συνέδριο της IFLA υποστηρίζουν πως το 6 ο από τα σημεία-ερωτήσεις 6 του South Australian Document Skills for Information Literacy, τα οποία προσδιορίζουν την ανάπτυξη ενός σεμιναρίου εκπαίδευσης χρηστών είναι η αξιολόγηση. 3. Αξιολόγηση Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Χρηστών Τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται στα διάφορα πανεπιστήμια σε σχέση με την εκπαίδευση των χρηστών, ως προς την αναζήτηση πληροφοριών, αξιοποιούνται έτσι ώστε να τροποποιούνται τα προγράμματα αυτά με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή τους από τους φοιτητές δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση, στην απόκτηση κριτικής σκέψης και στην αξιολόγηση των πληροφοριών που συλλέγουν (Ren, 2000 ; Gutierrez & Wang 2001). Ο Stewart (1999) σε εργασία του παραθέτει τέσσερα κίνητρα για τη συστηματική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που εφαρμόζεται στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: 1. Ενεργός συμμετοχή στις πρωτοβουλίες του πανεπιστημίου που προωθούν την ανεξαρτητοποίηση των σπουδαστών στην μάθηση. 2. Καθορισμός και μέτρηση των πληροφοριακών ικανοτήτων των σπουδαστών, ειδικά εκείνων που χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη από μακριά. 3. Ανάπτυξη στρατηγικών δεικτών απόδοσης της βιβλιοθήκης για την κυβέρνηση/τους δημοσιονομικούς οργανισμούς. 4. Ικανοποίηση των απαιτήσεων του ιδρύματος. Σύμφωνα με την American Associstion for Higher Education (AAHE) το σημαντικό σημείο στην αξιολόγηση δεν είναι μόνο η συγκέντρωση δεδομένων, αλλά η διαδικασία που ξεκινά με τα ερωτήματα που θέτουν οι υπεύθυνοι, η εμπλοκή τους στη συλλογή, η επεξεργασία και η ερμηνεία των στοιχείων, η ενημέρωση και η βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού (Astin & Banta, 1993). Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό οι βιβλιοθήκες να διαμορφώσουν κατάλληλες διαδικασίες για την εφαρμογή συνεχών αξιολογήσεων εξετάζοντας την εκπαιδευτική αποστολή του ιδρύματος και την τρέχουσα έρευνα στην εκπαιδευτική θεωρία. Είναι σημαντικό στοιχείο τα αποτελέσματα να εξαχθούν σε οικεία των φοιτητών ορολογία και όχι στην επαγγελματική γλώσσα των βιβλιοθηκονόμων (Lindauer, 1998). 6 Τα σημεία που αναφέρονται είναι: 1)Defining: Τι πραγματικά θέλω να βρω; 2)Locating: Πού μπορώ να βρω την πληροφορία που χρειάζομαι; 3)Selecting: Ποια πληροφορία χρειάζομαι πραγματικά; 4)Organizing: Πώς θα χρησιμοποιήσω όσο το δυνατόν καλύτερα την πληροφορία; 5)Presenting: Πώς θα παρουσιάσω καλύτερα την πληροφορία; 6)Αξιολόγηση: Τι έμαθα από αυτό; 6

7 4. Μεθοδολογία έρευνας 4.1. Τεκμηρίωση της ανάγκης για έρευνα Στη διεθνή βιβλιογραφία πολλά άρθρα περιγράφουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων (Bober e.a, 1995 ; Rashid,1997 ; Iannuzzi, 1999 ; Sun & Rader, 1999 ; Germain e.a, 2000 ; Ti Yu, 2003). Σε γενικές γραμμές χρησιμοποιούν τη μέθοδο του ερωτηματολογίου και επικεντρώνονται στην εξέταση του συγκεκριμένου προγράμματος, στο ρόλο του βιβλιοθηκονόμου που εκτελεί τη διαδικασία και των οδηγιών που δίνονται. Σε μικρότερο βαθμό καταγράφονται συστηματικές έρευνες που πραγματοποιούνται για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη μέτρηση αλλαγών στις δεξιότητες των φοιτητών και την εμπιστοσύνη που αναπτύσσουν προς τη βιβλιοθήκη, ως αποτέλεσμα των σεμιναρίων εκπαίδευσης χρηστών (Colborn & Cordell, 1998). Παρόλα αυτά, τα σεμινάρια προκειμένου να είναι αποτελεσματικά και αξιόπιστα πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με βιβλιοθηκονομικές μεθόδους που μετρούν την πρόοδο των χρηστών ώστε να ενημερώνεται και να τροποποιείται αναλόγως το περιεχόμενο της εκπαίδευσης (Knight, 2002). Η Μορελέλη-Κακούρη, ό.π. αναφέρει την αξιολόγηση σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της βιβλιογραφικής εκπαίδευσης που στο σύνολό του απαιτεί σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση. Εξετάζοντας σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών που έχουν πραγματοποιηθεί σε Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σημειώνεται σαν μειονέκτημα της διαδικασίας η έλλειψη ερευνών αξιολόγησης των προγραμμάτων (Ξενίδου-Δέρβου, ό.π ; Παντούλη & Νιξαρλίδου, ό.π.). Στην Ελλάδα, όπως διαφαίνεται, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη κάποια ανάλογη έρευνα στο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και η παρούσα εργασία έχει σκοπό την ενασχόληση με τη συγκεκριμένη έννοια καθώς και την παρακίνηση για μια σειρά μελλοντικών ερευνών στο θέμα αυτό, αφού αποτελεί πεποίθηση των συγγραφέων η αναγκαιότητα της συνεχούς εφαρμογής μελετών αξιολόγησης για τη βελτίωση του σχεδιασμού των προγραμμάτων εκπαίδευσης χρηστών Στοιχεία κατασκευής του ερωτηματολογίου της έρευνας Η αρχική μορφή του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ετέθη σε πιλοτική διακίνηση μεταξύ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης (ήτοι 6 άτομα εκτός των 2 συγγραφέων) καθώς και σε ένα λέκτορα του Ιδρύματος με εξειδίκευση στη στατιστική επιστήμη. Βασιζόμενοι στις παρατηρήσεις τους έγιναν αναθεωρήσεις και βελτιώσεις που οδήγησαν στη τελική μορφή του. Έτσι, το ερωτηματολόγιο διαιρείται σε τρεις ενότητες και περιλαμβάνει 17 ερευνητικές ερωτήσεις εκ των οποίων οι 15 είναι κλειστού τύπου και 2 ανοικτού. Στην πρώτη περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτότητας των ερωτηθέντων όπως η ηλικία, το φύλο, η ιδιότητα και το πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο ανήκουν (ερ. 1-3). Η γνώση αυτών των παραμέτρων βοηθάει στη διερεύνηση του κοινωνικού περιβάλλοντος του δείγματος. Στην δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην καταγραφή των γενικότερων γνώσεων των χρηστών, ως προς την αναζήτηση πληροφοριών μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη, καθώς γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν στοιχεία που αφορούν σε προηγούμενη σχετική εμπειρία και στον προσδιορισμό του βαθμού δυσκολίας κατά τη διαδικασία αναζήτησης (ερ. 4-9). 7

8 Το τρίτο μέρος αποτελεί το κύριο τμήμα του ερωτηματολογίου. Περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις που στοχεύουν στον εντοπισμό των θεματικών ενοτήτων που συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των χρηστών σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών και των δυνητικών επιθυμιών τους, ως προς το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας (ερ ). Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να σημειώσουν τις αδυναμίες και τα μειονεκτήματα του προγράμματος ως προς τη θεματολογία, τη διαδικασία και τις υποδομές που χρησιμοποιηθήκαν κάνοντας παράλληλα ελεύθερα τα δικά τους σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις (ερ ). Πίν.1:Δομή και περιεχόμενο ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των σεμιναρίων της ΒΚΠ του ΧΠ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Ερ.1-3: Στοιχεία ερωτώμενων Φύλο Ιδιότητα Τμήμα ΕΝΟΤΗΤΑ Β Ερ.4-9: Εμπειρία στην αναζήτηση πληροφοριών Παρακολούθηση ανάλογων σεμιναρίων στο παρελθόν Εμπειρία στη χρήση Βιβλιοθηκών για την αναζήτηση πληροφοριών Επισκέψεις το χώρο της Βιβλιοθήκης πριν από το σεμινάριο Εμπειρία στη χρήση του Internet για την αναζήτηση πληροφοριών Ευκολία αναζήτησης πληροφοριών στο Internet Προηγούμενη χρήση του δικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Ερ.10-17: Σεμινάριο Ικανοποίηση από το σεμινάριο Θεματική ενότητα μεγαλύτερου ενδιαφέροντος (Web Opac, Heal Link, Πτυχιακές εργασίες, Βάσεις δεδομένων, Ηλεκτρονικά περιοδικά, Διαδανεισμός άρθρων, Πηγές πληροφόρησης) Κάλυψη των αποριών από τις ενότητες που σημειώνονται στην ερώτηση 11 Ενότητες που θεωρείται ότι δε σας κάλυψαν (ανοικτού τύπου ερώτηση) Πραγματοποίηση ανάλογων σεμιναρίων όλο το ακαδημαϊκό έτος Οργάνωση σεμιναρίων σε επιμέρους θεματικές ενότητες Επιλογή των θεματικών ενοτήτων ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες Διανομή συνοδευτικού υλικού σχετικά με τις θεματικές ενότητες παρακολούθησης Τυχόν μειονεκτήματα στην οργάνωση του σεμιναρίου (Εξεζητημένη ορολογία, έλλειψη πρακτικής εφαρμογής, σύντομη διάρκεια, έμφαση στις ηλεκτρονικές πηγές, έλλειψη μεταδοτικότητας, χώρος διεξαγωγής) Κατανόηση της θεματολογίας του σεμιναρίου Βελτίωση, μετά το σεμινάριο, των γνώσεων ως προς την αναζήτηση πληροφοριών Προτάσεις για τη βελτίωση των σεμιναρίων (ανοικτού τύπου) 4.3. Ταυτότητα της έρευνας Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 17/12/2007 έως 22/12/2008. Ως δείγμα επιλέχθηκαν οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που παρακολούθησαν τα σεμινάρια. Η διανομή και συμπλήρωσή τους έγινε κατά τη διάρκεια διδασκαλίας υποχρεωτικών μαθημάτων, έπειτα από σχετική άδεια των διδασκόντων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή παρουσία των φοιτητών. Τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν ήταν συνολικά 192 (αριθμός των συμμετεχόντων στα σεμινάρια) και από αυτά επεστράφησαν συμπληρωμένα 109 δηλαδή ποσοστό της τάξης του 56,8%. Ο πίνακας που ακολουθεί (Πίν.2) παρουσιάζει τα ποσοστά των συμμετεχόντων στην έρευνα προσδιορίζοντας την ταυτότητα του ερωτώμενου. Συγκεντρωτικά αναφέρεται ότι στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 109 άτομα, 79 γυναίκες και 30 άνδρες εκ των οποίων οι 89 ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, η πλειοψηφία των οποίων προερχόταν από το τμήμα της Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (πίν.3). 8

9 Φύλο 79 γυναίκες (72%) και 30 άνδρες (28%) Ιδιότητα 89 προπτυχιακοί φοιτητές (82%), 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές (18%) Πίν.2 : Ταυτότητα έρευνας για την αξιολόγηση των σεμιναρίων της ΒΚΠ του ΧΠ Τμήμα Συμμετέχοντες στην έρευνα Ποσοστό % Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας Γεωγραφίας Πληροφορικής και Τηλεματικής Σύνολο Πίν.3 Συμμετέχοντες στην έρευνα ανά τμήμα Αποτελέσματα της έρευνας Μετά την καταγραφή της ταυτότητας των ερωτώμενων εξετάζεται το πρώτο ερευνητικό ζητούμενο, το οποίο είχε στόχο την καταγραφή των γενικότερων γνώσεων των χρηστών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (87%) δεν είχε παρακολουθήσει προηγούμενα σεμινάρια κατά το παρελθόν, ενώ είχε πραγματοποιήσει προηγούμενες επισκέψεις στη βιβλιοθήκη (88%), (πριν την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων) και είχε επισκεφτεί την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο (58%). (πίν.4) Ερώτηση ΝΑΙ ΟΧΙ Παρακολούθηση προηγούμενων σεμιναρίων 13% 87% Προηγούμενες επισκέψεις στο χώρο της 88% 12% Βιβλιοθήκης Χρήση της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης 58% 42% Πίν.4: Καταγραφή των γενικότερων πληροφοριακών γνώσεων των χρηστών Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (52%) δηλώνει λίγο έμπειρο στην αναζήτηση πληροφοριών, πολύ έμπειρο στη χρήση του διαδικτύου (το 60%), ενώ θεωρεί ότι είναι πολύ εύκολο να αναζητήσει πληροφορίες στο διαδίκτυο (55%). (πίν.5) Ερώτηση Καθόλου Λίγο Πολύ Αρκετά Πάρα πολύ Εμπειρία χρηστών 17% 52% 11% 17% 3% Εμπειρία στο Internet 2% 19% 60% 0% 19% Ευκολία αναζήτησης στο Internet 2% 17% 55% 0% 26% Πίν.5: Εμπειρία αναζήτησης πληροφοριών Τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν στην τρίτη ενότητα αποτελούν τον κύριο πυρήνα του ερωτηματολογίου αφού εστιάζουν στον τρόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου. Η πλειοψηφία των χρηστών (61%) δηλώνει ικανοποιημένη από τον τρόπο διεξαγωγής του σημειώνοντας παράλληλα πως κανείς από τους συμμετέχοντες δεν εκδήλωσε την απόλυτη δυσαρέσκειά του ως προς τη διαδικασία. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτιμήσεις των συμμετεχόντων στις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου (πίν.6). Οι ερωτώμενοι σημειώνουν το Web Opac της βιβλιοθήκης ως την ενότητα με τη μεγαλύτερη προτίμηση (42%), ακολουθεί το Heal- Link με 16%, οι βάσεις δεδομένων με 10%, ο διαδανεισμός άρθρων με 9%, τα 9

10 ηλεκτρονικά περιοδικά με 8%, οι διάφορες πηγές πληροφόρησης με 7% και τέλος οι πτυχιακές εργασίες 7 (ΕΣΤΙΑ) με 5%. Web-Opac 42% Heal-Link 16% Βάσεις Δεδομένων 10% Διαδανεισμός άρθρων 9% Ηλεκτρονικά Περιοδικά 8% Διάφ.πηγές πληροφόρησης 7% ΕΣΤΙΑ 5% Πίν.6: Θεματικές προτιμήσεις συμμετεχόντων Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία (87%) δηλώνει ότι έχει ικανοποιηθεί ως προς τη κάλυψη των αποριών που είχε μετά το πέρας του σεμιναρίου. Οι απόψεις των χρηστών σε προτάσεις της βιβλιοθήκης για τη βελτίωση της ποιότητας των σεμιναρίων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικότερα, το 74% επιθυμεί την πραγματοποίηση των σεμιναρίων όλο το ακαδημαϊκό έτος, ενώ το 87% υποστηρίζει θετικά την οργάνωση σεμιναρίων σε επιμέρους θεματικές ενότητες. Ως συνέχεια της παραπάνω πρότασης εξίσου θετικά αντιμετωπίστηκε (94%) η δυνατότητα επιλογής των θεματικών ενοτήτων ανάλογα με τις ειδικότερες πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών. Το ίδιο ικανοποιητικά έγινε δεκτή η πρόταση της βιβλιοθήκης να διανέμεται συνοδευτικό υλικό επεξηγηματικά της παρουσίασης με ποσοστό 94% (πίν.7). Ερώτηση ΝΑΙ ΟΧΙ Κάλυψη αποριών 87% 13% Σεμινάρια όλο το χρόνο 74% 26% Σεμινάρια σε θεματικές ενότητες 87% 13% Σεμινάρια σε ειδικές πληροφοριακές ανάγκες χρηστών 94% 6% Συνοδευτικό υλικό 94% 6% Πίν.7: Ικανοποίηση από το σεμινάριο Ερωτήματα που αφορούν τυχόν μειονεκτήματα (πίν.8) στην οργάνωση και διενέργεια του σεμιναρίου και απαντούν στο τελευταίο ερευνητικό ερώτημα, καταδεικνύουν πως μεγάλο ποσοστό χρηστών, (54%) σημειώνει την έλλειψη πρακτικής εφαρμογής των ενοτήτων που παρουσιάζονται καθώς και το γεγονός ότι δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (51%) έναντι των έντυπων πηγών, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί αν αναλογιστεί κανείς πως το δείγμα αποτελείται από πρωτοετείς φοιτητές πουδήλωσαν πώς διαθέτουν λίγη εμπειρία στην αναζήτηση πληροφοριών (βλ.πίν.5). Ευχάριστη έκπληξη προκαλούν τα αποτελέσματα που αφορούν στην ορολογία αφού η πλειοψηφία των ερωτώμενων (86%) πιστεύει πως δεν έχει γίνει χρήση εξεζητημένης ορολογίας, γεγονός που θα δυσκόλευε την πλήρη κατανόηση του περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων. Επίσης πιστεύουν (83%), ότι η ωριαία διάρκειά του επαρκεί για τη θεματική κάλυψη των ενοτήτων. Από τους συμμετέχοντες, μόνο το 35% υποστηρίζει ότι δεν είναι λειτουργικός ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου αν και βρίσκεται μέσα στο χώρο του αναγνωστηρίου παρεμποδίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης καθώς το 71% δε φαίνεται να ενοχλείται από τον παράγοντα αυτό, ερώτηση στην οποία αναμένονταν αντίστροφη απάντηση. Ως προς την πιθανή έλλειψη μεταδοτικότητας του εκπαιδευτή το 79% απαντά αρνητικά ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ικανότητά του να προβάλει τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. 7 Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των σεμιναρίων δεν είχε διαμορφωθεί η ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Εστία». Για το λόγο αυτό δεν έγινε αναλυτική αναφορά στη παρουσίαση και λειτουργία της. 10

11 Ερώτηση ΝΑΙ ΟΧΙ Εξεζητημένη Ορολογία 14% 86% Έλλειψη πρακτικής εφαρμογής 54% 46% Χρονική διάρκεια 83% 17% Μειονέκτημα η έμφαση στις ηλεκτρονικές πηγές 52% 48% Έλλειψη μεταδοτικότητας 21% 79% Χώρος διεξαγωγής 35% 65% Κατανοητή θεματολογία 94% 6% Πίν. 8: Μειονεκτήματα σεμιναρίου Συμπερασματικά ως προς την πραγματοποίηση του σεμιναρίου πολύ μεγάλο ποσοστό (94%) απαντά ότι ήταν κατανοητή η θεματολογία, ενώ μόνο το 38% απαντά πως έχουν βελτιωθεί λίγο οι γνώσεις τους. Τέλος, συνοψίζοντας τις προτάσεις των ερωτώμενων προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για μελλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες από μέρους της βιβλιοθήκης με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι επιθυμούν: Πρακτική εφαρμογή των αναζητήσεων που παρουσιάζονται μέσω τερματικών σταθμών (Η/Υ) ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις δοκιμασίες. Επιτόπια ξενάγηση στα βιβλιοστάσια προκειμένου να γίνει πλήρως αντιληπτή η χωροθέτηση της βιβλιοθήκης και ο εντοπισμός του έντυπου υλικού στα ράφια. Διανομή συνοδευτικού υλικού που να επεξηγεί αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης Πραγματοποίηση κύκλων σεμιναρίων όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς ανά θεματικές ενότητες διαφορετικού περιεχομένου και επιπέδου με προαιρετικό χαρακτήρα ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των χρηστών. 5. Συμπεράσματα Ένα καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικειώνει τους χρήστες με το χώρο της βιβλιοθήκης, τις παρερχόμενες υπηρεσίες και τον τρόπο οργάνωσής της, με σκοπό οι τελευταίοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να αυτοεξυπηρετούνται. Η πλήρης αξιοποίηση του συνόλου του υλικού με την παροχή των κατάλληλων μέσων οδηγεί στην αύξηση της χρήσης των πληροφοριακών πηγών λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κοινού. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε οδήγησε τη βιβλιοθήκη στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση με την εμπειρία, τις υπάρχουσες δεξιότητες και τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών. Ειδικότερα, οι προπτυχιακοί φοιτητές που συμμετείχαν δεν είχαν παρακολουθήσει ανάλογα σεμινάρια εκπαίδευσης κατά το παρελθόν. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι η εικόνα της βιβλιοθήκης ως φορέας που συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση καλύτερης εκπαίδευσης δεν έχει εμπεδωθεί πλήρως από τους φοιτητές ενδεχομένως λόγω της απουσίας συστηματικής χρήσης της σε προηγούμενες βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης, οι φοιτητές έχουν πολύ μεγάλη εξοικείωση με το διαδίκτυο γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στις νεαρές ηλικίες. Πάντως, 11

12 φαίνεται να χρησιμοποιείται κυρίως για μη εκπαιδευτικούς σκοπούς, αφού δηλώνεται μικρή εμπειρία στην επιστημονική αναζήτηση πληροφοριών. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (Web Opac) συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των πρωτοετών φοιτητών, αφού οι συλλογές των βιβλίων και των περιοδικών αποτελούν τον πυρήνα μελέτης των ερευνητικών εργασιών κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους. Για λόγους που αναφέρθηκαν προηγούμενα η διενέργεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους που να συνδυάζει την επιτόπια παρουσίαση του χώρου με παράλληλη αναλυτική αναφορά στις παρεχόμενες πηγές πληροφόρησης θεωρείται απαραίτητη από τους χρήστες. Όμως, προκειμένου η διαδικασία να είναι ολοκληρωμένη πρέπει να συνοδεύεται από πρακτική εφαρμογή της, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να καλύψουν άμεσα τυχόν απορίες τους. Η διεξαγωγή της αξιολόγησης των σεμιναρίων εκπαίδευσης ήρθε να ολοκληρώσει την εφαρμογή της πρότασης για σεμινάρια χρηστών, όπως είχε προκύψει από την έρευνα αξιολόγησης υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκε το 2006 στην υπηρεσία. Προκειμένου τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να έχουν βελτιωτικές επιδράσεις στον τρόπο διεξαγωγής των μελλοντικών σεμιναρίων, έπειτα από συζήτηση μεταξύ του προσωπικού της βιβλιοθήκης και εισήγηση στη διοίκηση του ιδρύματος αποφασίστηκε η υιοθέτηση της πρακτικής εφαρμογής κατά τη διεξαγωγή τους από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το σεμινάριο θα διεξάγεται κατά το ήμισυ στο χώρο της βιβλιοθήκης. ώστε να ξεναγούνται οι χρήστες στα βιβλιοστάσια, να αναλύεται ο τρόπος ταξιθέτησης των βιβλίων και να αναφέρονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με το έντυπο υλικό και τις επιτόπιες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, οι χρήστες θα μεταβαίνουν στα εργαστήρια Η/Υ, όπου θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον OPAC κατάλογο και στις πηγές πληροφόρησης ώστε να αναζητήσουν μόνοι τους πληροφορίες. Επίσης, δεδομένου του βαθμού διείσδυσης του διαδικτύου και τις δυνατότητες που παρέχει αποφασίστηκε η ανάρτηση στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης ενός ηλεκτρονικού σεμιναρίου συνοδευόμενο με κατάλληλες οδηγίες. Ο χρήστης θα έχει την ευκαιρία όποτε και από όπου θέλει να επισκέπτεται την ιστοσελίδα και να καθοδηγείται αναλόγως στις αναζητήσεις του. Τα συμπεράσματα της έρευνας κατέστησαν σαφές ότι η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία της οποίας η δύναμη είναι συσωρευτική και τα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Η συνεχής βελτίωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεχή αξιολόγηση και την προσαρμογή της βιβλιοθήκης σε νέα δεδομένα και νόρμες γεγονός που συνάδει με τη δυναμική της φύση. Η ανάλυση των δεδομένων που προέρχονται από μια τέτοια διαδικασία δεν είναι το τέλος αλλά η απαρχή σχεδιασμού μιας νέας διαδικασίας προγραμμάτων στοχεύοντας στη δυναμική παρουσία της βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ουσιαστικά αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων καθώς παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα των υπηρεσιών της, τις αδυναμίες των χρηστών και τις ανάγκες τους. Η αξιολόγηση λειτουργεί διορθωτικά και ενδυναμώνει το συνεχιζόμενο ρόλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης. 12

13 Το ζητούμενο της αξιολόγησης στην εκπαίδευση με τη μορφή οργανωμένης διαδικασίας είναι να βρεθούν, να τροποποιηθούν και να αναπτυχθούν μέθοδοι, διαδικασίες και εργαλεία που εξυπηρετούν το σκοπό αυτό, στοχεύοντας στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς τους χρήστες. Παρόμοιες ερευνητικές προσπάθειες, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, δε φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν αποδεικνύοντας έτσι την αναγκαιότητα και τη σημασία τέτοιων ερευνών, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, όπου το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες που αυτό προσφέρει αναπτύσσονται δυναμικά έχοντας γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών πληροφόρησης. Η ΒΚΠ κατανοώντας τις προαναφερθείσες προτάσεις και ανάγκες των χρηστών, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην παρούσα έρευνα, δεσμεύεται να τις λάβει σοβαρά υπ όψη στοχεύοντας στη διαμόρφωση μιας ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας στην παροχή υπηρεσιών. 6. Επίλογος Η άποψη πως μία σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη οφείλει να είναι ένας ζωντανός κοινωνικός θεσμός που προσαρμόζεται στα ισχύοντα εκπαιδευτικά πρότυπα έχει ως συνέπεια την βελτίωση των παραδοσιακών υπηρεσιών της. Η αξιολόγηση του είδους και της έκτασης της χρήσης των υπηρεσιών της μπορεί να αναδείξει τα τρωτά σημεία της συνολικής υποδομής της με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων βιβλιοθηκονομκών υπηρεσιών. Στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάρθρωσης του χώρου των βιβλιοθηκών και της αυξανόμενης παραγωγής μεγάλου όγκου πληροφοριών η διαδικασία διαχείρισης, οργάνωσης και εντοπισμού καθιστά το ρόλο της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξυπηρετώντας καλύτερα και αποτελεσματικότερα τους διευρυμένους εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς του σύγχρονου πανεπιστημίου. 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αράχωβα, T. (2006) «Εικονικές Βιβλιοθήκες: μέσα ανοικτής πρόσβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» στο Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία, τχ.3,σ Μορελέλη-Κακούρη, M. (1998) Νέο μοντέλο για την εκαπίδευση χρηστών στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες» στο «Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού: πρακτικά 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Αθήνα:ΕΚΠΑ Ξενίδου-Δέρβου, Κ. (2002) «Εκπαιδεύοντας προσωπικό και χρήστες στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες :η περίπτωση του ΑΠΘ» στο «Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την εκπαιδευτική διαδικασία: πρακτικά 9 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Αθήνα: Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ Παντούλη, Ο. και Νιξαρλίδου, Ε. (2002) «Οι φοιτητές και η εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία των βιβλιοθηκών: μελέτη περίπτωσης σε δύο βιβλιοθήκες του ΑΠΘ» στο οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ανοικτής και συνεχούς πρόσβασης: πρακτικά 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Λάρισα: ΤΕΙ Λάρισας Astin, A. and Banta, T. (1993), "Principles of good practice for assessing student learning", Vol. 6 No.4, pp.1-3. Bober,C e.a (1993) Evaluating library instruction in academic libraries: a critical review of the literature in The Reference Librarian, 51-52, pp Colborn, N. & Cordell,R. (1998) Moving from subjective to objective assessments of your instruction program in Reference Services Review, 26 (3-4), pp Clougherty,L. e.a. (1998) The University of Iowa Libraries' Undergraduate User Needs Assessment in College & Research Libraries 59(6) pp Germain, C., Jacobson, T., Kaczor, S. (2000), "A comparison of the effectiveness of presentation formats for instruction: teaching first-year students", College and Research Libraries, Vol. 61 No.1, pp Gutierez,C. and Wang,J. (2001) A comparison of an electronic v sprint workbook for information literacy instruction, 27, pp Henri,J. and Hay, L. (1994) Beyond bibliographic paradigm: user education in the information age in 60 th IFLA General Conference conference proceedings,aug , Iannuzzi, P. (1999) We are teaching, but are they learning: accountability, productivity, and assessment in Journal of Academic Librarianship, 25(4), pp

15 Knight, L.A. (2002) The role of assessment in library user education in Reference Services Review, 30(1), pp Lindauer, B.G. (1998) Defining and measuring the library s impact on campuswide outcomes in College and Research Libraries, 59(6), pp Rashid, A. (1997) User education in Indian libraries: an assessment in Library Review, 46(8), pp Ren, W.-H. (2000) Library instruction and college student self-efficacy in electronic information searching in The Journal of Academic Librarianship 26, pp Sonntag, G. and Ohr, D.M. (1996) 'The Development of a Lower- Division, General Education Course-Integrated Information Literacy Program", in College and Research Libraries, 57 (July), p.331 Stewart, S. (1999), "Assessment for library instruction: the Cross/Angelo model", Research Strategies, Vol. 16 No.3, pp Sun, P. and Rader, H.(1999) Academic library user education in China in Reference Services Review, 27(1), pp Wilson, C. (1997) Can we assess user education in the library and if so, how? Yu, T. (2003) A Taiwan college and technical institution library user education survey in New Library World, 104(9), pp

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση Εκπαίδευσης χρηστών και Πληροφοριακής παιδείας: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

«Σχέση Εκπαίδευσης χρηστών και Πληροφοριακής παιδείας: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» «Σχέση Εκπαίδευσης χρηστών και Πληροφοριακής παιδείας: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc/Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών

Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών Σκρέτα Χριστίνα, Πολιτιστικός Οργανισμός Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων, MSc βιβλιοθηκονόμος, Ξάνθου 15, Τρίκαλα, Christina_skreta@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα)

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε στις

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 484 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Κ Νίκος Σταυρόπουλος άθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα