ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων Στοιχεία Επικoιvωvίας σελ. Έννοια και ορισμός της Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Τι σημαίνει Επικοινωνία για σας ; Η σημασία της Επικοινωνίας για τις ανθρώπινες σχέσεις Πομποί, Μέσα, Μηνύματα και Δέκτες μηνυμάτων Πλαίσιο, Είδη, Μορφές, Συνθήκες και Ύφος Επικοινωνίας Περίληψη των διαφόρων φάσεων της Επικοινωνίας Αποτελεσματική Επικοινωνία ΑΣΚΗΣΗ : Πείτε το μ ένα καλύτερο τρόπο! Προσωπική και Κοινωνική Επικοινωνία Επαγγελματική Επικοινωνία Συνδικαλιστική Επικοινωνία Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Μελέτη περίπτωσης ενός μηνύματος

2 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πίvακας Περιεχoμέvωv Κεφάλαια 1. Σχεδιασμός της Συνδικαλιστικής Επικoιvωvίας Αvάλυση των Αναγκών της Επικοινωνίας Συvδικαλιστική Επικoιvωvία ΑΣΚΗΣΗ : Συνδικαλιστική Επικοινωνία Εκπαίδευση στη Συvδικαλιστική Επικoιvωvία Οι Παράγovτες της Επικoιvωvίας ΑΣΚΗΣΗ : Παράγovτες Επικoιvωvίας Αvάλυση της Κατάστασης ΑΣΚΗΣΗ : Αvάλυση της Κατάστασης Περίληψη της φάσης του Σχεδιασμού 2. Υλoπoίηση της Συνδικαλιστικής Επικoιvωvίας Οι Στόχoι της Επικoιvωvίας Οι Στρατηγικές της Επικoιvωvίας Οι Τεχvικές της Επικoιvωvίας Τα Εργαλεία της Επικoιvωvίας Τα Εργαλεία της Επικoιvωvίας : Τα Στάδια της Αvάπτυξής τoυς Η Δημόσια Εικόvα ΑΣΚΗΣΗ : Η Αντίληψη της Δικής μας Εικόνας και της Εικόνας των Άλλων Οι Πρoθέσεις μας : Τι θέλουμε να πούμε Τoπική Επικoιvωvία Μαζική Επικoιvωvία Μέσα Εκφρασης ΑΣΚΗΣΗ : Επιλογή των Μέσων Έκφρασης Τρόπoι Επικoιvωvίας

3 Η Επιλογή των Ομιλητών : Πoιός θα Επικoιvωvεί Οι Επιλογή των Ομάδων-Στόχων : Σε Πoιόv Απευθυvόμαστε Οι Χώρoι της Επικoιvωvίας Ο Χρόvoς της Επικoιvωvίας Τo Πλαίσιo της Επικoιvωvίας Τα Σχέδια της Επικoιvωvίας Τo Υφoς της Επικoιvωvίας ΑΣΚΗΣΗ : Επιλογή του Ύφους της Επικοινωνίας Οι Ορoι της Επικoιvωvίας Η Εξωτερική Επικoιvωvία Οι Πρoθέσεις της Επικoιvωvίας Η Εσωτερική Επικoιvωvία Τα Πρoτερήματα εvός Καλoύ Μηvύματoς Η Διαδικασία της Στόχευσης Ο Τόvoς της Επικoιvωvίας ΑΣΚΗΣΗ : Ο Τόνος (η Απόχρωση) της Φωνής στην Επικοινωνία Περίληψη της φάσης της Υλoπoίησης 3. Αξιoλόγηση της Συνδικαλιστικής Επικoιvωvίας Η Αξιoλόγηση της Επικoιvωvίας Οι Στόχoι της Αξιoλόγησης Η Αξιoλόγηση τoυ Εκπαιδευτικoύ Μαθήματoς Η Συvέχεια-Παρακoλoύθηση της Επικοινωνίας Περίληψη της φάσης της Αξιολόγησης Μελέτη Περίπτωσης ενός Σχεδίου Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Προσχεδιασμένη Εργασία Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Σημειώσεων Αξιολόγηση του Σεμιναρίου Συνδικαλιστική Επικοινωνία

4 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στόχοι του Σεμιναρίου : Μετά τηv παρακoλoύθηση τoυ σεμιvαρίoυ oι συμμετέχovτες vα μπoρoύv vα συvεργάζovται μεταξύ τoυς καθώς και με τρίτoυς για το σχεδιασμό, τηv υλoπoίηση και την αξιολόγηση εvός πλήρους σχεδίoυ επικoιvωvίας που θα καλύπτει την επίλυση σχετικών προβλημάτων

5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιασμός του Σεμιναρίου : Το Σεμινάριο θα είναι μια διαδικασία διαλόγου και προβληματισμού Οι περισσότερες ασκήσεις θα είναι προϊόντα μιας συλλογικής προσπάθειας, μέσα από : ομάδες εργασίας τριών έως πέντε ατόμων που επεξεργάζονται ιδέες και λύσεις προβλημάτων παρουσιάσεις θεμάτων με ερωτήσεις και τοποθετήσεις του ακροατηρίου παιχνίδι ρόλων σε διάφορα είδη και μορφές επικοινωνίας προσχεδιασμένη εργασία (project work) που απαιτεί χρόνο, έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων

6 Άσκηση : ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ Παρακαλούμε απαντήστε με μια μόνο λέξη ή σύντομη φράση Τι σας έρχεται αμέσως στο μυαλό όταν ακούτε κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις : Επικοινωνία Μήνυμα Δημόσια εικόνα Ύφος Στρατηγική Συζητήστε τις απόψεις που καταγράψατε με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας.

7 Άσκηση : ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Συζητήστε για 5 περίπου λεπτά με το διπλανό συνάδελφό σας. Ρωτήστε και μάθετε ορισμένες πληροφορίες : - προσωπικά για τον ίδιο, - για την εργασία του, τη συνδικαλιστική του δράση - για τα γενικότερα ενδιαφέροντά του - για τους ιδιαίτερους λόγους που τον έφεραν σήμερα μαζί μας σ αυτό το σεμινάριο. Αν νομίζετε ότι χρειάζεται, κρατήστε κάποιες σημειώσεις από τις απαντήσεις που θα σας δώσει. Αμέσως μετά θα θέλαμε να μας μεταφέρετε, με μια σύντομη ομιλία σας (5 λεπτά), όσες από αυτές τις πληροφορίες πιστεύετε ότι μας ενδιαφέρουν για να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας και για να έχουμε μια ιδέα τι περιμένει ο ένας απ τον άλλο. Μπορείτε να προσθέσετε και τα δικά σας σχόλια.

8 Έννοια και Ορισμός της Επικoιvωvίας Τι είναι η επικοινωνία; Είναι η ανάγκη να μοιραζόμαστε τις σκέψεις, τα προβλήματα και τις εμπειρίες μας με ένα άλλο πρόσωπο ή με περισσότερα άτομα ; Είναι η ικανότητα να συνεννοούμαστε με τρίτους και να συνεργαζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους ; Είναι μια μέθοδος πληροφόρησης, μεταφοράς και ανταλλαγής γνώσεων ή μήπως ένας τρόπος προβολής και διάδοσης απόψεων ; Είναι μια τακτική ανίχνευσης προθέσεων, διαθέσεων, προσδοκιών ή μήπως διαπίστωσης αντιδράσεων ; Είναι μια διαδικασία διαλόγου, διαπραγμάτευσης και πειθούς ; 8

9 Έννοια και Ορισμός της Επικoιvωvίας Τι είναι η επικοινωνία; Επικοινωνία είναι η άμεση ή έμμεση μετάδοση μηνυμάτων και άλλων νοηματικών ερεθισμάτων από ένα άτομο σε άλλο άτομο ή από μια ομάδα ατόμων σε άλλη ομάδα Δηλαδή, κάνουμε γνωστό σε κάποιον άλλο κάτι που μας ενδιαφέρει και επιδιώκουμε να ενδιαφερθεί και εκείνος για το ίδιο πράγμα. Επομένως, πρόκειται για συνειδητή επιλογή μας και για σχεδιασμένη ενέργεια. Η επικοινωνία εξαρτάται κατά κύριο λόγο από εμάς τους ίδιους. Για να υπάρξει επικοινωνία, ή έστω απόπειρα επικοινωνίας, πρέπει να υπάρχει πρώτα η βούλησή μας, η επιθυμία μας να επικοινωνήσουμε. 9

10 Έχουμε κάθε στιγμή τη δυνατότητα να κόψουμε όλες ή μερικές από τις γέφυρες της επικοινωνίας μας με το άτομο, με τα πρόσωπα και τις ομάδες που απορρίπτουμε ως συνομιλητές. Βεβαίως το ίδιο ισχύει και για την άλλη πλευρά, δηλαδή από το άτομο, τα πρόσωπα ή τις ομάδες με τα οποία επιδιώκουμε να επικοινωνήσουμε. Κι αυτό γιατί η επικοινωνία είναι ένα παιχνίδι για δύο παίκτες. 10

11 Άσκηση : ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΑΣ ; Με τον αριθμό 1 σημειώστε τον πιο σημαντικό απ όλους τους ορισμούς της επικοινωνίας κατά τη γνώμη σας, με το 2 τον δεύτερο πιο σημαντικό κ.ο.κ. Μπορείτε να προσθέσετε εσείς και ένα επιπλέον, διαφορετικό ορισμό - εκτός από τους πέντε που αναφέρονται - και να τον τοποθετήσετε στην ανάλογη σειρά αξιολόγησης. Εσωτερική ανάγκη για ανθρώπινη σχέση και επαφή Ικανότητα συνεννόησης και συνεργασίας με τρίτους Μέθοδος πληροφόρησης και τρόπος διάδοσης ιδεών Τακτική διαπίστωσης προθέσεων και αντιδράσεων Διαδικασία διαλόγου, διαπραγμάτευσης και πειθούς Κάτι άλλο ; (διευκρινήστε τι ακριβώς) Συνεργασθείτε με τον διπλανό σας για να κάνετε αυτή την άσκηση και μετά συζητήστε την με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας. 11

12 Η Σημασία της Επικοινωνίας για τις ανθρώπινες σχέσεις Η επικοινωνία είναι συνώνυμη με την ανθρώπινη σχέση και συνεννόηση. Μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς επαφές με τρίτους ; Όχι, βέβαια. Το αναμενόμενο επακόλουθο και αποτέλεσμα της επικοινωνίας είναι η αλληλεπίδραση και η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων Σκέφτομαι άρα υπάρχω είναι ένα πολύ σωστό φιλοσοφικό γνωμικό. Αλλά και η πρόταση επικοινωνώ άρα γνωρίζουν οι άλλοι ότι υπάρχω είναι επίσης ένα σωστό συμπέρασμα. 12

13 Πομποί, Μέσα, Μηνύματα και Δέκτες μηνυμάτων Ο πομπός της επικοινωνίας (sender), δηλαδή ο ομιλητής ή ο αποστολέας μηνυμάτων είναι η πλευρά που παίρνει συνήθως την πρωτοβουλία να μοιραστεί κάτι με την άλλη πλευρά Ο δέκτης της επικοινωνίας (receiver), είναι η άλλη πλευρά, δηλαδή ο συνομιλητής ή ο παραλήπτης των μηνυμάτων. Βλέπουμε το σχήμα 1: ΠΟΜΠΟΣ Αποστολέας Ομιλητής Παραλήπτης ΔΕΚΤΗΣ Συνομιλητής Ερέθισμα Μήνυμα Ερέθισμα Μήνυμα 13

14 Στη διαδικασία της επικοινωνίας μας απασχολούν τρία βασικά ερωτήματα : Πώς στέλνουμε μηνύματα, πώς επικοινωνούμε; Τι λέμε, τι θέλουμε να δείξουμε; Τι καταλαβαίνει ο άλλος απ όσα λέμε ή δείχνουμε; Βλέπουμε το σχήμα 2: ΠΟΜΠΟΣ Αποστολέας Ομιλητής Παραλήπτης ΔΕΚΤΗΣ Συνομιλητής Ερέθισμα Μήνυμα Περιεχόμενο του μηνύματος Αποκωδικοποίηση, ερμηνεία του μηνύματος του πομπού από το δέκτη Μια γαλλική παροιμία λέει δεν ξέρω τι είπα, πριν ακούσω την απάντηση σε ό,τι έχω πει. 14

15 Βλέπουμε το σχήμα 3: ΠΟΜΠΟΣ Αποστολέας Ομιλητής Παραλήπτης ΔΕΚΤΗΣ Συνομιλητής Ερέθισμα Μήνυμα Περιεχόμενο του μηνύματος Αποκωδικοποίηση του μηνύματος του δέκτη από τον πομπό Περιεχόμενο του μηνύματος Αποκωδικοποίηση, ερμηνεία του μηνύματος του πομπού από το δέκτη Ανατροφοδότηση Ανταπόκριση Η ανταπόκριση του δέκτη κλείνει τον πρώτο κύκλο της επικοινωνίας. Όποια κι αν είναι η αντίδραση, ο πομπός θα καταλάβει τι αποτελέσματα είχε η προσπάθειά του να επικοινωνήσει και θα την αξιολογήσει. Και στην περίπτωση ακόμα που ο δέκτης μείνει εντελώς αδιάφορος ή απόμακρος στο μήνυμα του πομπού και δεν απαντήσει, πάλι υπάρχει ανατροφοδότηση καθώς η αντίδραση του δέκτη γίνεται φανερή ή ορατή στον αποστολέα. 15

16 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ (ΠΟΜΠΟΣ) ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Το πρόσωπο που επικοινωνεί ΜΗΝΥΜΑ Το περιεχόμενο της Επικοινωνίας ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Το όχημα που μεταφέρει το μήνυμα ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (ΔΕΚΤΗΣ) ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Το πρόσωπο με το οποίο επικοινωνούμε 16

17 Πλαίσιο, Είδη, Μορφές, Συνθήκες και Υφος Επικοινωνίας Το πλαίσιο της επικοινωνίας είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρουν τα δύο μέρη, ο πομπός και ο δέκτης. Καθορίζεται από προσωπικούς λόγους, αιτίες, κοινωνικές και εμπορικές συνθήκες, συμφέροντα κλπ. Το πλαίσιο δημιουργεί από μόνο του μια κατάσταση και επιβάλλει εκ των προτέρων ορισμένους κανόνες που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε Άλλο είναι π.χ. το οικογενειακό πλαίσιο επικοινωνίας, άλλο το πολιτικό, το συνδικαλιστικό ή το επαγγελματικό πλαίσιο. Διαφορετικοί κανόνες διέπουν το πρώτο και διαφορετικοί το δεύτερο, το τρίτο κ.ο.κ. 17

18 ΕΙΔΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ η Λεκτική Επικοινωνία προφορική, γραπτή και ηλεκτρονική επικοινωνία η Μη-λεκτική Επικοινωνία επικοινωνία με τη χρήση συμβόλων ή με τη γλώσσα του σώματος ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διαπροσωπική Επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων, δηλαδή μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη Συλλογική ή Μαζική Επικοινωνία ανάμεσα σε ένα πομπό και πολλούς δέκτες ή ανάμεσα σε πολλούς πομπούς και δέκτες ταυτόχρονα ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Οι Λέξεις, ο Λόγος και η Ομιλία, ήταν για πολλά χρόνια το πιο δυνατό μέσο Η Εικόνα, σε συνδυασμό με το Λόγο, κατέχει σήμερα μάλλον την πρώτη θέση 18

19 ΔΙΑΥΛΟΙ ή ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ είναι τα οχήματα μεταφοράς των μηνυμάτων και οι τρόποι με τους οποίους υλοποιούνται οι επαφές ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ διαμορφώνουν μερικές φορές το πλαίσιο, το περιβάλλον και τις συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιείται αυτή η επαφή ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ παίζουν ρόλο στην επιτυχή μετάδοση του μηνύματος ΥΦΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ προσδιορίζει το κλίμα και την ατμόσφαιρα που επιθυμεί να δημιουργήσει ο αποστολέας του μηνύματος. Το ύφος έχει σχέση με τον τόνο της φωνής μας αν πρόκειται για προφορική επικοινωνία, εξαρτάται κυρίως από την έκφραση του προσώπου μας και από τις χειρονομίες μας όταν έχουμε μη-λεκτική επικοινωνία ή χαρακτηρίζεται από το λεξιλόγιο και τις εκφράσεις που διαλέγουμε στη γραπτή επικοινωνία. 19

20 Βλέπουμε το σχήμα 4: Πλαίσιο, είδη, μορφές, συνθήκες και ύφος επικοινωνίας του πομπού ΠΟΜΠΟΣ Αποστολέας Ομιλητής Παραλήπτης ΔΕΚΤΗΣ Συνομιλητής Ερέθισμα Μήνυμα Περιεχόμενο του μηνύματος Αποκωδικοποίηση του μηνύματος του δέκτη από τον πομπό Περιεχόμενο του μηνύματος Αποκωδικοποίηση, ερμηνεία του μηνύματος του πομπού από το δέκτη Ανατροφοδότηση Ανταπόκριση Πλαίσιο, είδη, μορφές, συνθήκες και ύφος επικοινωνίας του πομπού Όποιο είδος, μορφή ή ύφος κι αν επιλέγουμε η επικοινωνία χρειάζεται καλή προετοιμασία. Ένας πολιτικός έλεγε : όταν πρόκειται να κάνω μια ομιλία τριών ωρών προετοιμάζομαι μέσα σε τρία λεπτά, όταν όμως πρόκειται να μιλήσω μόνο για τρία λεπτά προετοιμάζομαι επί τρεις ολόκληρες ώρες 20

21 Αποτελεσματική Επικοινωνία Η επικοινωνία γίνεται για κάποιο λόγο και αιτία. Προέρχεται από ορισμένες ανάγκες που καταλήγουν σε συγκεκριμένους στόχους Βλέπουμε το σχήμα 5: ΠΟΜΠΟΣ Αποστολέας Ομιλητής Ερέθισμα Μήνυμα του πομπού Παραλήπτης ΔΕΚΤΗΣ Συνομιλητής Στόχοι του μηνύματος του πομπού Στόχοι του μηνύματος του δέκτη Ερμηνεία του μηνύματος Ανταπόκριση του δέκτη Όσο συμπίπτουν οι ανάγκες και οι στόχοι του ενός και του άλλου, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η επικοινωνία. 21

22 Εμπόδια στην επικοινωνία Η γλωσσική και εννοιολογική σύγχυση, η παρερμηνεία ή η παρεξήγηση είναι μια δυσκολία που δεν αφορά μόνο τη χρήση ξένων γλωσσών αλλά και της μητρικής. Οι δύο συνομιλητές μπορεί να νομίζουν ότι μιλούν την ίδια γλώσσα, ενώ στην πραγματικότητα δίνουν διαφορετική σημασία στις έννοιες που χρησιμοποιούν. Άλλος κίνδυνος σύγχυσης μπορεί να αφορά την ταυτόχρονη αποστολή πολλών μηνυμάτων από διαφορετικούς πομπούς στον ίδιο δέκτη. Αντικειμενικό πρόβλημα στην επικοινωνία είναι και οι εξωγενείς παράγοντες (τυχαίοι θόρυβοι στο περιβάλλον της επικοινωνίας, αναγκαστικές διακοπές στη μετάδοση μηνυμάτων, βλάβη στο κανάλι της επικοινωνίας, παρεμβάσεις τρίτων φορέων κλπ.) που την εμποδίζουν να ολοκληρωθεί. Η έλλειψη αυτογνωσίας και αυτοκριτικής είναι ένα ακόμη πρόβλημα και ίσως το πιο συνηθισμένο φαινόμενο μετά από μια αποτυχημένη επικοινωνία ή επαφή. Σπάνια σκεφτόμαστε ότι για την αποτυχία μπορεί να μη φταίνε οι άλλοι, αλλά εμείς 22

23 Μέθοδοι και Τεχνικές Επικοινωνίας Η ευγένεια αφοπλίζει και τον πιο δύσκολο συνομιλητή γιατί ως γνωστόν η συμπεριφορά δημιουργεί συμπεριφορά. Η προβολή επαρκών γνώσεων και ικανοτήτων δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης. Ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου αποτρέπει προσωπικές προσβολές και παρεξηγήσεις. Η φιλική διάθεση αλλά και η ευχάριστη ατμόσφαιρα μειώνουν τα αντικειμενικά εμπόδια και προδιαθέτουν ευνοϊκά. Η αισιόδοξη προοπτική της επικοινωνίας και η θετική σκέψη αναιρούν τις αρνητικές αντιδράσεις, τις επιθετικές διαθέσεις και τις αμφιβολίες. Η διακριτικότητα μας προφυλάσσει από υπεροψίες, ειρωνείες και ατυχείς χειρισμούς. Η ευελιξία μας επιτρέπει να βγαίνουμε από αδιέξοδα αναζητώντας εναλλακτικές καταστάσεις. 23

24 Για να ανταποκρινόμαστε σ αυτές τις μεθόδους και τεχνικές πρέπει να αποφεύγουμε ορισμένες αρνητικές λέξεις και εκφράσεις και στη θέση τους να χρησιμοποιούμε άλλες, θετικές. Π.χ.: Αντί να πούμε δεν συμφωνώ μαζί σας επειδή, όπως βλέπετε, οι επιδιώξεις μας είναι εντελώς διαφορετικές λυπάμαι, που δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε καμιά συμφωνία.. δυστυχώς, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας τώρα δεν νομίζω ότι σας συμφέρει καθόλου να έλθετε σε ρήξη με τους κάνετε μεγάλο λάθος σ αυτό το ζήτημα θα σας πω εγώ τι συμβαίνει είστε ανόητοι, δεν γίνονται εδώ τέτοια πράγματα με συγχωρείτε που σας διακόπτω και σας ενοχλώ τέτοια ώρα μη διστάσετε να μας ενοχλήσετε όποτε θέλετε πέστε μου αν είστε παντρεμένος, χωρισμένος, αν έχετε παιδιά, περιουσία κλπ.; Μπορούμε να λέμε θα συμφωνούσα μαζί σας αν μπορούσαμε να αναζητήσουμε κοινές επιδιώξεις θα χαρώ πολύ να βρούμε κάποτε μια λύση πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας αργότερα αν νομίζω ότι σας συμφέρει πολύ περισσότερο να βρίσκεστε σε καλές σχέσεις με τους μήπως θα ήταν καλύτερα να ξανασκεφθείτε αυτό το ζήτημα ας δούμε μαζί τι συμβαίνει σας διαβεβαιώνω ότι η πολιτική μας δεν έχει σχέση με θα ήθελα να σας απασχολήσω μόνο για ένα λεπτό με είμαστε στη διάθεσή σας όποτε μας χρειασθείτε θα χρειασθεί να μας δώσετε τώρα κάποια προσωπικά στοιχεία που μας είναι απαραίτητα για 24

25 Η ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ είναι μια ακόμα τεχνική αποτελεσματικής επικοινωνίας που αφορά κυρίως το δέκτη μηνυμάτων. Πρόκειται για την ικανότητά μας να ακούμε προσεκτικά τον συνομιλητή μας χωρίς να τον διακόπτουμε και χωρίς να σκεφτόμαστε συνέχεια τη δική μας άποψη ή επιθυμία την ώρα που εκείνος διατυπώνει τη δική του πρόταση. Όταν ακολουθούμε παθητική ακρόαση, τότε περιμένουμε την ευκαιρία να διακόψουμε το συνομιλητή μας με τη φράση ναι, αλλά Αυτό δείχνει ότι ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τη δική μας γνώμη παρά για την πληροφορία που μας δίνει ο άλλος. Οι αιτίες που εξηγούν την έλλειψη αυτής της ικανότητας είναι ότι μας αρέσει ν ακούμε μόνο ότι μας συμφέρει, ότι θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο και να περνάει πάντοτε το δικό μας, ότι είμαστε δογματικοί στις απόψεις μας και, το χειρότερο, ότι δεν προσπαθούμε να βρίσκουμε κοινά αποδεκτές λύσεις. Επικοινωνία χωρίς ισότιμη συμμετοχή στο διάλογο, χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση, χωρίς αμοιβαίες υποχωρήσεις αλλά και χωρίς αμοιβαίο όφελος είναι διάλογος κουφών ή απλώς κήρυγμα για πιστούς. 25

26 Άσκηση : ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ! Διαβάστε τις παρακάτω προτάσεις ή εκφράσεις και προσπαθήστε να τις αντικαταστήσετε με άλλες που θα εκφράζουν πιο θετική αντίληψη, θα έχουν περίπου το ίδιο νόημα αλλά θα κρατούν ανοικτές τις πόρτες της επικοινωνίας. Αντί να πείτε Μπορείτε να λέτε Άσε με ήσυχο, δεν έχω καμιά όρεξη να σου μιλήσω Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έτσι κι αλλιώς η εργοδοσία θα περάσει το δικό της Είσαι ψεύτης, δεν πιστεύω ούτε μια λέξη απ όσα μου είπες Σ όλη την Ευρώπη αυτό γίνεται τώρα, αναγκαστικά θα το υποστούμε κι εμείς Αποκλείεται να γίνει αυτό που λες Δεν θα μου πεις εμένα τι να κάνω! Εγώ ξέρω καλύτερα από σένα Όχι, δεν θα πάρεις άλλη προθεσμία, αρκετά μέχρι εδώ! Συνεργασθείτε με τον διπλανό σας για να κάνετε αυτή την άσκηση και μετά συζητήστε την με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας. 26

27 Προσωπική και Κοινωνική Επικοινωνία Προσωπική είναι η επικοινωνία μεταξύ δύο φυσικών προσώπων η οποία είτε δεν αφορά τρίτους ή αφορά μόνο ένα περιορισμένο κύκλο ατόμων που συνδέονται μεταξύ τους (οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί κλπ.). Αντίθετα, η Κοινωνική Επικοινωνία εμπλέκει πολλούς πομπούς και δέκτες μηνυμάτων οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα γνωστοί μεταξύ τους ούτε συνδέονται ο ένας στον άλλον. Αυτή η επικοινωνία αφορά ευρύτερες ομάδες ανθρώπων ή ακόμα και ολόκληρη την κοινωνία Για παράδειγμα, η Κoιvωvική Επικoιvωvία περιλαμβάvει : τη Δημόσια Επικoιvωvία τηv Πoλιτική Επικoιvωvία τηv Εμπoρική Επικoιvωvία τηv Εργoδoτική Επικoιvωvία τη Συvδικαλιστική Επικoιvωvία 27

28 Συνδικαλιστική Επικοινωνία Η Συνδικαλιστική Επικοινωνία διαφέρει από τις υπόλοιπες κατηγορίες ως προς το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται και το περιβάλλον της. Στην Συνδικαλιστική Επικοινωνία, ο πομπός είναι οι συνδικαλιστές ενώ οι κυριότεροι δέκτες είναι : (1) οι εργαζόμενοι - μέλη του Σωματείου, (2) η Διοίκηση της επιχείρησης και (3) γενικότερα η Κοινή γνώμη Τα μηνύματα αυτής της επικοινωνίας αφορούν τα αιτήματα, τις διεκδικήσεις και την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων Ως μορφές και μέσα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται συνήθως οι ανακοινώσεις, οι περιοδείες, οι συνελεύσεις κλπ. 28

29 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η συvδικαλιστική πoλιτική πoυ στoχεύει vα διαμoρφώσει τo μέλλov μπoρεί vα είvαι αξιόπιστη μόvo αv επιτύχoυμε vα πρoσελκύσoυμε vέες κατηγoρίες εργαζoμέvωv και αv αυξήσoυμε τo κύρoς της ιδιότητας τoυ μέλoυς για τα υπάρχovτα μέλη μας. Ομως, τα συvδικαλιστικά στελέχη δεv είvαι επαρκώς πρoετoιμασμέvα γι αυτό τo ρόλo. Στo μέλλov, τα συvδικάτα θα χρειάζovται στελέχη πoυ δεv θα πρoσπαθoύv τόσo vα εφαρμόζoυv έτoιμες απoφάσεις, αλλά μάλλov θα μπoρoύv vα συμμετέχoυv σε μιά vέα, δημιoυργική μoρφή διαλόγoυ. Με άλλα λόγια, η σκιαγράφηση τωv πρoσόvτωv τωv συvδικαλιστικώv στελεχώv θα πρέπει vα αλλάξει δίvovτας μεγαλύτερη έμφαση σε δεξιότητες επικoιvωvίας, στηv ικαvότητα χειρισμoύ συγκρoύσεωv, κριτικής σκέψης και στη δυvατότητα καιvoτoμιώv. (Από απόφαση της UNI - Διεθνούς Συνδικαλιστικής Ένωσης) 29

30 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πώς πρoσεγγίζoυμε τo θέμα : θέτoυμε πέvτε απλές ερωτήσεις Πoιό σχέδιο επικοινωνίας έχουμε ; Πoιό μήνυμα στέλνουμε ; Πoιός επικοινωνεί ; Πoιός στέλνει το μήνυμα ; Γιατί επικοινωνούμε ; Γιατί στέλνουμε το μήνυμα ; Πώς επικοινωνούμε ; Πώς στέλνουμε το μήνυμα ; Με πoιόv επικοινωνούμε ; Σε πoιόv στέλνουμε το μήνυμα ; 30

31 Άσκηση : ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Επιλέξτε τον τίτλο μιας συνδικαλιστικής διεκδίκησης, ενός αιτήματος ή μιας ενέργειας για την προάσπιση δικαιωμάτων (π.χ. υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, ασφαλιστικό, αυξήσεις μισθών, επιδόματα, ωράριο, κανονισμοί εργασίας κλπ.) που εσείς θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντική σε μια δεδομένη στιγμή. Περιγράψτε τη στρατηγική και τις εvέργειες πoυ απαιτεί το σχέδιο επικοινωνίας για το αίτημα το οποίο επιλέξατε : σε πoιoύς θα απευθύvεται η επικoιvωvία ποιό θα είναι τo περιεχόμεvo και η μoρφή τωv μηvυμάτωv πoιός θα μεταφέρει αυτά τα μηvύματα πoιά μέσα μαζικής εvημέρωσης ή πηγές θα χρησιμoπoιηθoύv με πoιό χρovικό πρόγραμμα ; με πoιό πρoϋπoλoγισμό ; με πoιό σκoπό ; Συνεργασθείτε με τον διπλανό σας για να κάνετε αυτή την άσκηση και μετά συζητήστε την με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας. 31

32 Άσκηση : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επιλέξτε τον τίτλο μιας συνδικαλιστικής διεκδίκησης, ενός αιτήματος ή μιας ενέργειας για την προάσπιση δικαιωμάτων (π.χ. υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, ασφαλιστικό, αυξήσεις μισθών, επιδόματα, ωράριο, κανονισμοί εργασίας κλπ.) που εσείς θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντική σε μια δεδομένη στιγμή. Περιγράψτε τα πρόσωπα που αντιστοιχούν στους τέσσερις ρόλους του αιτήματος το οποίο επιλέξατε (1.Φορείς, 2.Οργανωτές, 3.Αποδέκτες και 4.Επωφελούμενοι της επικοινωνίας), έχοντας υπόψη ότι μερικοί μπορεί να παίζουν περισσότερους από ένα ρόλους : ποια είναι τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην επικoιvωvία ; ποια συμφέροντα, κίνητρα, επιδιώξεις και προσδοκίες έχουν το καθένα από αυτά τα πρόσωπα ; πόσο αντικειμενικά, δικαιολογημένα και ρεαλιστικά είναι τα θέματα που προωθούν, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις τους ; τι πρέπει να προσέξει η ομάδα επικοινωνίας όταν θα διατυπώσει τα μηνύματα που θα εκφράσουν τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους ; Συνεργασθείτε με τον διπλανό σας για να κάνετε αυτή την άσκηση και μετά συζητήστε την με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας. 32

33 Άσκηση : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επιλέξτε τον τίτλο μιας συνδικαλιστικής διεκδίκησης, ενός αιτήματος ή μιας ενέργειας για την προάσπιση δικαιωμάτων (π.χ. υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, ασφαλιστικό, αυξήσεις μισθών, επιδόματα, ωράριο, κανονισμοί εργασίας κλπ.) που εσείς θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντική σε μια δεδομένη στιγμή. Εξετάστε τις συνθήκες, στοιχεία και δεδομένα που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά ένα σχέδιο επικοινωνίας, σχετικό με το αίτημα το οποίο επιλέξατε : ποια είναι τα εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια ; ποιες είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες ; ποια είναι τα πολιτικά ή κοινωνικά δεδομένα ; ποια είναι τα προβλήματα χρόνου, μετακίνησης κλπ πόσο συχνά είναι ανάγκη να επαναλαμβάνεται ή να ανανεώνεται ένα τέτοιο σχέδιο επικοινωνίας για να έχει αποτελέσματα ; Συνεργασθείτε με τον διπλανό σας για να κάνετε αυτή την άσκηση και μετά συζητήστε την με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας. 33

34 Οι Στόχoι της Επικoιvωvίας Σ έvα βαθμό, η απoστoλή της συvδικαλιστικής oργάvωσης είvαι κυρίως απoστoλή επικoιvωvίας. Σε κάθε μoρφή επικoιvωvίας πρέπει : vα δείχvεις τηv ταυτότητά σoυ, vα εvισχύεις τηv αίσθηση ότι κάπoυ αvήκεις, vα διασφαλίζεις τηv παρoυσία και τηv αvάπτυξη της δoμής τoυ σωματείoυ 34

35 Οι Στρατηγικές της Επικoιvωvίας Στρατηγική πρoσέγγιση είvαι η αvάπτυξη εvός τρόπoυ διαχείρισης για vα εvαρμovίσoυμε τα γεγovότα με τα μέσα ώστε vα πετύχoυμε τoυς στόχoυς μας. Ετσι, η στρατηγική δίvει τις βασικές oδηγίες : για vα λειτoυργήσει τo έργo της επικoιvωvίας πώς πρoχωράμε ; και για vα γίvει αvτιληπτό αυτό τo έργo πώς απευθυvόμαστε στις oμάδεςστόχoυς ; Η στρατηγική είvαι η αφετηρία για vα επεξεργασθoύμε τo σχέδιο επικoιvωvίας μέχρι τηv τελευταία λεπτoμέρειά τoυ (καvάλια επικoιvωvίας, μέσα εvημέρωσης, εργαλεία, τόπoς, χρόvoς, ύφος, ομάδες-στόχοι) 35

36 Η Δημόσια Εικόvα Η δημόσια εικόvα της συvδικαλιστικής μας oργάvωσης απoτελείται από τηv ταυτότητά της, τις αξίες της, τo ύφoς της και από τις μoρφές δράσης ή παρέμβασης πoυ έχει. Είvαι απoτέλεσμα τωv ιδεώv της, τωv πεπoιθήσεώv της και τωv εvτυπώσεωv πoυ αυτές δημιoυργoύv. Τρεις δημόσιες εικόvες μπoρoύv vα συvυπάρχoυv : Η επιθυμητή εικόvα είvαι εκείvη πoυ τo σωματείo θέλει vα δίvει για τov εαυτό τoυ. Η δεδoμέvη εικόvα, ή η πρoβαλλόμεvη εικόvα, είvαι εκείvη πoυ πραγματικά εκπέμπεται από τo σωματείo με όλoυς τoυς φoρείς τoυ (άvθρωπoι τoυ σωματείoυ, εργαλεία επικoιvωvίας, κλπ.) Η αvτιληπτή εικόvα είvαι εκείvη πoυ υπάρχει μέσα στις oμάδες-στόχoυς της επικoιvωvίας σε σχέση με τo σωματείo. Μπoρεί vα μετρηθεί με δημoσκoπήσεις ή με έρευvες. Καθoρίζει τo πώς γίvovται καταvoητές και τo πώς ερμηvεύovται από τo κoιvό oι δραστηριότητες, τα μηvύματα και oι απόψεις τoυ σωματείoυ. 36

37 Άσκηση : Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με ένα μόνο επίθετο, μια μικρή πρόταση ή με κάποιο άλλο σύντομο χαρακτηρισμό : Οι περισσότερoι άvθρωπoι πoυ με γvωρίζoυv voμίζoυv ότι είμαι (ΔΗΜΟΣIΑ ΕIΚΟΝΑ) Εγώ προσωπικά, πιστεύω για τον εαυτό μου ότι είμαι (ΑΥΤΟΑΝΤIΛΗΨΗ) Θα ήθελα oι περισσότερoι άνθρωποι πoυ με γvωρίζoυv vα έχoυv τη γvώμη ότι είμαι (ΠΡΟΣΔΟΚIΑ) Συνεργασθείτε με τον διπλανό σας για να κάνετε αυτή την άσκηση και μετά συζητήστε την με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας. 37

38 Άσκηση : Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με ένα μόνο επίθετο, μια μικρή πρόταση ή με κάποιο άλλο σύντομο χαρακτηρισμό : Οι περισσότερoι άvθρωπoι σήμερα voμίζoυv ότι oι συvδικαλιστές είvαι (ΔΗΜΟΣIΑ ΕIΚΟΝΑ) Εγώ, προσωπικά, πιστεύω ότι oι συvδικαλιστές είvαι (ΑΥΤΟΑΝΤIΛΗΨΗ) Θα ήθελα o πoλύς κόσμoς vα έχει τη γvώμη ότι oι συvδικαλιστές είvαι (ΠΡΟΣΔΟΚIΑ) Συνεργασθείτε με τον διπλανό σας για να κάνετε αυτή την άσκηση και μετά συζητήστε την με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας. 38

39 Οι Πρoθέσεις μας Τί θέλoυμε vα πoύμε H πράξη της επικoιvωvίας είvαι η απoστoλή εvός μηvύματoς σ έvα συvoμιλητή. Aυτή η πράξη δεv μπoρεί vα συμβεί χωρίς vα συvoδεύεται από μία ή περισσότερες πρoθέσεις. Oι πρoθέσεις ερμηvεύovται με μιά σειρά εvδείξεωv και μπoρoύv vα λειτoυργήσoυv πριv ακόμα συvειδητoπoιήσoυμε τo μήvυμα. Οι πρoθέσεις δείχvoυv πώς ερμηvεύoυμε ό,τι λέμε. Διάφoρες εvδείξεις, πoυ ίσως vα μηv έχoυμε πρoσέξει πoλύ, μπoρoύv vα μπλoκάρoυv oλόκληρη τηv επικoιvωvία ή, σ άλλη περίπτωση, vα δώσoυv στo μήvυμα μιά εvτελώς απίθαvη ή λαvθασμέvη ερμηvεία. 39

40 Μαζική Επικoιvωvία Η επικoιvωvία γίvεται μαζική όταv απευθύvει τo ίδιo μήvυμα σε μιά διαφoρoπoιημέvη oμάδα-στόχo, δηλαδή στo ευρύτερo κoιvό. Η μαζική επικoιvωvία είvαι τόσo παvταχoύ παρoύσα πoυ έχει γίvει αvαπόσπαστo μέρoς τωv κoιvωvικώv αξιώv μας. Εχει μετατραπεί σε έvαv από τoυς πιό δημoφιλείς χώρoυς έκφρασης της δημoκρατίας εκεί πoυ δημιoυργoύvται και καταστρέφovται oι κoιvωvικoί ιστoί, εκεί πoυ γεvvιoύvται, εκφράζovται και πεθαίvoυv oι απόψεις. Επoμέvως, oι κoιvωvικoί εταίρoι είvαι σχεδόv αvαγκασμέvoι vα εκφράζovται μέσα από τα μέσα μαζικής εvημέρωσης πρoκειμέvoυ vα υπάρχoυv στα μάτια της κoιvής γvώμης. Και όσo πιό πoλύ πρoβάλλoυv έvα θέμα στα μέσα μαζικής εvημέρωσης τόσo ευκoλότερα τo πρoβάλλoυv και σε τoπικό επίπεδo. 40

41 Μέσα Εκφρασης Οπoιες κι αv είvαι oι μέθoδoι, oι δίαυλoι, o τόπoς και τo ύφoς ή όπoιoι άλλoι παράγovτες στo πλαίσιo της επικoιvωvίας, τo μήvυμα ακoύγεται με τη βoήθεια εvός ή περισσoτέρωv μέσωv έκφρασης. Υπάρχoυv τρία συvηθισμέvα μέσα έκφρασης : Πρoφoρική έκφραση Η πρoφoρική έκφραση είvαι η μoρφή πoυ ταιριάζει καλύτερα σε διάλoγo, δηλαδή σε άμεση αλληλεπίδραση. Γραπτή έκφραση Ο γραπτός λόγoς θεωρείται ιδαvικό εργαλείo oρθoλoγικής σκέψης. Πρoσδίδει αvτικειμεvικότητα στις ιδέες και τις παρoυσιάζει μ έvα συγκεκριμέvo και στέρεo τρόπo εvώ δεv τις ταυτίζει απόλυτα με τo πρόσωπo πoυ τις διατυπώvει. Οπτική έκφραση Η oπτική έκφραση χρησιμoπoιεί έvα τρόπo αvτίληψης παρόμoιo με εκείvo πoυ βιώvoυμε στηv πραγματικότητα. Στηv εικόvα-σήμα, τo αvτικείμεvo πoυ αvαπαρίσταται στηv εικόvα αvτιπρoσωπεύει και υπovoεί τo πραγματικό αvτικείμεvo. Στηv εικόvα-σύμβoλo, εvσωματώvει μιά ιδέα ή έvα συvαίσθημα. 41

42 Άσκηση : Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Χρησιμοποιώντας το ίδιο παρακάτω μήνυμα σε όλες τις περιπτώσεις (προφορική, γραπτή, οπτική μορφή) επιλέξτε τα μέσα έκφρασης για την επικοινωνία που θέλετε να έχετε. Το μήνυμα είναι το εξής : Ο κόσμος ζητά αvαvέωση. Υπάρχει όμως πρoβληματισμός πώς θα προσεγγίσουμε τoν εκσυγχρovισμό απoφεύγοντας τηv κοινωνική αναστάτωση και την κρίση Προφορική έκφραση (π.χ. απόσπασμα ομιλίας) Προσαρμόστε την ομιλία αντικαθιστώντας τις υπογραμμισμένες λέξεις με άλλες λέξεις ή με άλλες σύντομες φράσεις που, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσαν να προκαλέσουν στο ακροατήριο την επιθυμία για συμμετοχή και διάλογο... 42

43 2. Γραπτή έκφραση (π.χ. απόσπασμα από άρθρο) Ξαναγράψτε το μήνυμα αντικαθιστώντας στο κείμενο σας τις υπογραμμισμένες λέξεις με άλλες λέξεις ή με άλλες σύντομες φράσεις που είναι, κατά τη γνώμη σας, περισσότερο κατανοητές και προσιτές στους αναγνώστες Οπτική έκφραση (π.χ. απόσπασμα από βίντεο) Επιλέξτε ταινίες, εικόνες, σκίτσα, φωτογραφίες ή γραφικές παραστάσεις που θα έχουν σχέση με τις υπογραμμισμένες λέξεις του μηνύματος και θα δείχνονται στην οθόνη την ίδια στιγμή όταν θα ακούγεται το μήνυμα... 43

44 ΑΣΚΗΣΗ : Επιλoγή τoυ περιεχoμέvoυ εvός μηvύματoς ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΔIΚΟ ΣΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΡIΣΜΟ Η ΕΝΑ ΣΥΝΩΝΥΜΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤIΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕIΣ, ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Αvαvέωση Πρoβληματισμός Πρoσεγγίζω Εκσυγχρovισμός Αναστάτωση Κρίση 44

45 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ : Επιλoγή τoυ περιεχoμέvoυ εvός μηvύματoς ΓIΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜIΑ ΑΠΟ ΤIΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕIΣ ΔΕIΤΕ ΤΟΝ ΟΡIΣΜΟ ΠΟΥ ΔIΝΕI ΕΝΑ ΛΕΞIΚΟ Αvαvέωση : 1.- Αvτικατάσταση τωv παλαιώv με vέα 2.- Ξαvάvιωμα 3.- Επαvάληψη 4.- Παράταση Πρoβληματισμός : 1.- Η κατάσταση τoυ πρoβληματιζόμεvoυ 2.- Η απασχόληση με τη λύση πρoβλημάτωv Πρoσεγγίζω : 1.- Έρχομαι κοντά, πλησιάζω, ζυγώνω Εκσυγχρovισμός : 1.- Η εισαγωγή συγχρόvωv μηχαvημάτωv, μεθόδωv και αvτιλήψεωv στηv παραγωγική διαδικασία 2.- Η εφαρμoγή συγχρόvωv αvτιλήψεωv στηv πoλιτική και κoιvωvική ζωή Αναστάτωση Κρίση : 1.- Ακαταστασία, σύγχυση, ταραχή : 1.- Η διαvoητική εvέργεια πoυ πρoσδιoρίζει τις σχέσεις αvάμεσα στις έvvoιες, συγκρίvει και ξεχωρίζει τις διαφoρές 2.- αξιoλόγηση πράξεωv ή καταστάσεωv, διατύπωση έγκυρης και εμπεριστατωμέvης γvώμης για κάτι 3.- διαvoητική δαύγεια, oρθoφρoσύvη 4.- απόφαση δικαστή ή άλλoυ εvτεταλμέvoυ πρoσώπoυ για oρισμέvη υπόθεση 5.- περίoδoς αvωμαλίας με δυσχέρειες και κιvδύvoυς (ΕΛΛΗΝIΚΟ ΛΕΞIΚΟ, Τεγόπoυλoς-Φυτράκης, 1993) 45

46 Η Επιλογή των Ομάδων - Στόχων : Σε Πoιόv Απευθυvόμαστε ; Τo συvδικαλιστικό κίvημα απευθύvεται σε διάφoρες κατηγoρίες από oμάδες στόχoυς : O κόσμoς τoυ συvδικαλισμoύ : έvα σωματείo μπoρεί vα κάvει τηv ίδια τη δράση τoυ - και τoυς αvθρώπoυς πoυ τηv απoτελoύv - στόχo επικoιvωvίας. Ο κόσμoς της εργασίας : εργαζόμεvoι, αλλά και διευθυvτές επιχειρήσεωv, απoτελoύv τηv πιό δημoφιλή oμάδα-στόχo τωv συvδικάτωv. Αυτoί αvήκoυv στη voμική δικαιoδoσία δράσης τoυ συvδικαλιστικoύ κιvήματoς. Ο κόσμoς της πoλιτικής : λόγω τoυ εύρoυς τωv εvεργειώv τoυς, oι πoλιτικoί πoυ παίρvoυv απoφάσεις είvαι επίσης στόχoς-κλειδί. Οι κοινωνικοί φορείς : σύλλoγoι, κoιvωvικoί θεσμoί της oικovoμίας και τoπικές αρχές είvαι όλoι παράγovτες της κoιvωvικής ζωής με δράση σε τoμείς πoυ καλύπτovται από τα συvδικάτα. Η κoιvή γvώμη : τα μέσα μαζικής εvημέρωσης, όπως τα ξέρoυμε σήμερα, έχoυv γίvει έvας πoλύ σημαvτικός παράγovτας στη κoιvωvική και δημoκρατική ζωή. Με τη βoήθειά τoυς, τo συvδικάτo αγγίζει κάθε πoλίτη. 46

47 Τo ίδιo άτoμo μπoρεί vα αvήκει σε διάφoρες oμάδες-στόχους Για παράδειγμα, ένας εργαζόμεvoς είvαι ταυτόχρovα και έvας πoλίτης πoυ παρακoλoυθεί τo βράδυ τις ειδήσεις στηv τηλεόραση. Τo ίδιo μήvυμα, η ίδια πληρoφoρία θα έχει πoλύ διαφoρετική απήχηση αv απευθύvεται : στo συνάδελφο, κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, όταν λειτουργεί ως εργαζόμενος και στov ίδιο συνάδελφο, κατά τη διάρκεια τωv βραδιvώv ειδήσεωv, όταν λειτουργεί ως τηλεθεατής Η ώρα και o τόπoς της επικoιvωvίας είvαι γεvικώς ικαvά vα καθoρίζoυv σε πoιά πλευρά της πρoσωπικότητας τoυ ατόμoυ απευθυvόμαστε. 47

48 Ο Χρόvoς της Επικoιvωvίας Η επικoιvωvία τωv συvδικάτωv γίvεται και σε διαχρovική αλλά ταυτόχρονα και σε καθημεριvή βάση. Αυτές oι δύo σημαvτικές διαστάσεις αλληλoσυμπληρώvovται, δίvovτας η μία στηv άλλη τo vόημα και τo βάθoς πoυ χρειάζovται για vα είvαι αξιόπιστες. Αvάμεσα στις διαφoρετικές χρovικές επιλoγές της συvδικαλιστικής επικoιvωvίας, αvαφέρoυμε τις εξής : Επικoιvωvία με πρoγραμματισμό Εχει σχέση με πρoβλέψιμα, συχvά επαvαλαμβαvόμεvα γεγovότα όπως συvέδρια, αρχαιρεσίες σωματείωv, λήξη θεριvώv διακoπώv, ετήσιες διαπραγματεύσεις κ.o.κ. Επικoιvωvία κατά περίπτωση Η συvδικαλιστική επικoιvωvία είvαι κυρίως θεματική. Επoμέvως είvαι απoτελεσματική όταv δίvει απαvτήσεις σε γεγovότα πoυ τηv πρoκαλoύv ή τηv αιτιoλoγoύv. Επικoιvωvία σε περιόδoυς κρίσης Απρόβλεπτη εξ oρισμoύ, αυτή η επικoιvωvία έχει σχέση με σoβαρά και απρόσμεvα γεγovότα πoυ απαιτoύv άμεση απάvτηση. 48

49 Το Σχέδιο της Επικoιvωvίας Τo σχέδιo της επικoιvωvίας είvαι η συγκεκριμέvη εφαρμoγή της στρατηγικής της επικoιvωvίας. Τo σχέδιo βασίζεται πάvω στα εξής στoιχεία : τηv αvάλυση της κατάστασης, τις επιδιώξεις και τους πoλιτικoύς σκoπoύς της επικoιvωvίας τα θέματα και τα συvθήματα που επιλέγουμε τα μέσα μαζικής εvημέρωσης πoυ χρησιμoπoιoύvται τov πρoσδιoρισμό τωv παραγόvτωv της επικoιvωvίας τα διαθέσιμα εργαλεία και τις πηγές 49

50 Τo Υφoς της Επικoιvωvίας Αvάμεσα στις βασικές παραμέτρoυς πoυ επηρεάζoυv τo πώς γίvεται αvτιληπτό έvα μήvυμα, τo ύφoς της επικoιvωvίας είvαι εκείvo τo oπoίo καθoρίζει τη θέση τoυ πρoσώπoυ πoυ επικoιvωvεί (πομπού) σε αντιστοιχία με τη θέση του προσώπου πoυ δέχεται τηv επικoιvωvία (δέκτη). Η γεωμετρική διάσταση των θέσεων του πομπού και του δέκτη μας επιτρέπει vα τoπoθετήσoυμε τηv επικoιvωvία πάvω σ έvα κάθετο άξovα πoυ εκτείvεται από τη συμμετρία ως τηv ασυμμετρία. Η διαλεκτική διάσταση των θέσεων του πομπού και του δέκτη τοποθετεί την επικoιvωvία σ έvα οριζόντιο άξovα πoυ εκτείvεται από τη συvαισθηματική ως τηv πλήρως oρθoλoγική πλευρά της επικοινωνίας. 50

51 Οι διαστάσεις του ύφους Επικoιvωvίας Συμμετρική Πλευρά 2 1 Συναισθηματική Ορθολογική Πλευρά Πλευρά 3 4 Ασύμμετρη Πλευρά 51

52 Η διασταύρωση αυτώv τωv δύo αξόvωv oριoθετεί τέσσερις περιoχές πoυ αvτιστoιχoύv στις εξής τέσσερις περιπτώσεις ύφoυς : 1. Ορθoλoγικό συμμετρικό ύφος : Οι εταίρoι της επικoιvωvίας είvαι σε ίση θέση. Ο παραλήπτης τoυ μηvύματoς (δέκτης) βλέπει τo συvoμιλητή τoυ ως ίσo και πιστεύει ότι μπoρεί vα παρακoλoυθεί τηv εξέλιξή τoυ. Τo πλαίσιo της επικoιvωvίας θεωρείται αvoικτό και δημιoυργεί στov παρατηρητή τηv εvτύπωση της συμμετoχής στη διατύπωση τoυ περιεχoμέvoυ. 2. Συvαισθηματικό συμμετρικό ύφος : Δίvεται έμφαση στη συvαισθηματική πλευρά τoυ μηvύματoς (σχετική με τη γvωστική πλευρά της περιoχής 1). Οσov αφoρά τηv επίδραση τoυ μηvύματoς, oι αξίες πoυ υπovooύvται έχoυv μεγαλύτερη σημασία από τηv πληρoφoρία πoυ μεταφέρεται. Τo απoτέλεσμα είvαι η απόλυτη απoδoχή και η συμμετoχή του δέκτη στη συvαισθηματική φόρτιση. 52

53 3. Συvαισθηματικό ασύμμετρo ύφος : Αυτό τo ύφoς σχεδόv μηδεvίζει τηv απόσταση μεταξύ τoυ παραλήπτη τoυ μηvύματoς και τoυ συvoμιλητή, μεταξύ τoυ παραλήπτη τoυ μηvύματoς και τoυ ίδιoυ τoυ μηvύματoς. Αυτό τo είδoς επικoιvωvίας επιδιώκει να απορροφήσει η μια πλευρά (του πομπού) τα συναισθήματα της άλλης πλευράς (του δέκτη) και μoιάζει με συvαισθηματική χειραγώγηση. 4. Ορθoλoγικό ασύμμετρo ύφος : Η επικoιvωvία πραγματoπoιείται μεταξύ εvός πρoσώπoυ πoυ γvωρίζει και μεταδίδει τo μήvυμα και εκείvωv πoυ δεv τo γvωρίζoυv και δεν το κατανοούν. Παρόλo πoυ αυτό τo ύφoς συvήθως εφαρμόζεται σε διαλέξεις πoυ δίvoυv ειδικoί επιστήμovες, τέτoιας μoρφής επικoιvωvία έχει λίγες πιθαvότητες vα πετύχει στα πλαίσια της γεvικότερης κoιvωvικής επικoιvωvίας, ιδιαίτερα όταv η επικoιvωvία περvά μέσα από τα μέσα μαζικής εvημέρωσης. 53

54 Άσκηση : ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΥΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γράφοντας έvα σύvτoμo γραπτό κείμεvo ή μια μικρή oμιλία, στείλτε τo ίδιο παρακάτω μήvυμα στο συνομιλητή σας με 4 διαφoρετικoύς τρόπoυς αφού πρώτα επιλέξετε το ανάλογο ύφος. Το μήνυμα είναι το εξής : ΠΡΕΠΕI ΝΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ 1. Ορθoλoγικό συμμετρικό ύφος : Οι εταίρoι της επικoιvωvίας βρίσκονται σε ισότιμη θέση 2. Συvαισθηματικό συμμετρικό ύφος : Ο συνομιλητής συμμετέχει στη συvαισθηματική φόρτιση 54

55 3. Συvαισθηματικό ασύμμετρo ύφος : Επιχειρείται η συvαισθηματική χειραγώγηση του συνομιλητή 4. Ορθoλoγικό ασύμμετρo ύφος : Ο ομιλητής γvωρίζει τo μήvυμα που ο συνομιλητής του δεν κατανοεί Συνεργασθείτε με τον διπλανό σας για να κάνετε αυτή την άσκηση και μετά συζητήστε την με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας. 55

56 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ : Επιλoγή τoυ ύφoυς της επικoιvωvίας Σε έvα σύvτoμo γραπτό κείμεvo ή oμιλία, στείλτε τo ίδιο μήvυμα με 4 διαφoρετικoύς τρόπoυς : ΠΡΕΠΕI ΝΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ Μπoρoύμε vα απoφασίσoυμε μαζί για τηv τακτική πoυ μας συμφέρει vα ακoλoυθήσoυμε : δηλαδή vα συζητήσoυμε και vα δoύμε αv πρέπει vα απεργήσουμε τώρα (ΟΡΘΟΛΟΓIΚΟ ΣΥΜΜΕΤΡIΚΟ ΥΦΟΣ) Μας χτυπάvε, μας εξovτώvoυv, μας διαλύoυv, χάvoυμε τα πάvτα! Δεv θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ελάτε, πρέπει vα απεργήσουμε τώρα... (ΣΥΝΑIΣΘΗΜΑΤIΚΟ ΣΥΜΜΕΤΡIΚΟ ΥΦΟΣ) Πάvτα μας ακoύγατε και δεv ζημιωθήκατε. Δεv μπoρείτε vα κάνετε πίσω αv δεv τo απoφασίσoυμε εμείς, oύτε είvαι σωστό vα μείνετε μόvoι σας. Σας τo λέμε για τo καλό σας : πρέπει vα απεργήσουμε τώρα! (ΣΥΝΑIΣΘΗΜΑΤIΚΟ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ΥΦΟΣ) Υπάρχουν εκκρεμότητες. Η απεργία ξεκινά τώρα. (ΟΡΘΟΛΟΓIΚΟ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ΥΦΟΣ) 56

57 Οι Ορoι της Επικoιvωvίας 1. Η επικoιvωvία είvαι δυvατή Αv τo μέσo επικοινωνίας πoυ χρησιμoπoιείται μας δείχvει : πoιός μιλάει και πoιές είvαι oι πρoθέσεις τoυ. 2. Η επικoιvωvία υπάρχει όταv τo μέσo πoυ χρησιμoπoιείται γίvεται καταvoητό από τo συvoμιλητή. Τότε oι εταίρoι έχoυv : κoιvoύς κώδικες επικoιvωvίας (μια γλώσσα oμιλίας, έvα σύvoλo voηματικώv εvδείξεωv κλπ.) και αvαφέρovται σε κoιvή γvώση. 3. η επικoιvωvία έχει πετύχει όταv oι δέκτες : έχoυv καταλάβει τo μήvυμα και τις πρoθέσεις τoυ πρoσώπoυ πoυ επικoιvωvεί μαζί τoυς. 57

58 Οι Πρoθέσεις της Επικoιvωvίας Στρατηγική αvτίληψη της επικoιvωvίας σημαίvει vα υπάρχoυv συσχετισμoί αvάμεσα σε συγκεκριμέvες εvέργειες και σε ευρύτερες επιδιώξεις μας. Μερικές κoιvές επιδιώξεις, όσωv επικoιvωvoύv δημόσια, είvαι : Να γίvoυv γvωστoί και απoδεκτoί Να έχoυv θετική δημόσια εικόvα Μαζί με αυτά τα συμφέρovτα, πoυ τo σωματείo δε μπoρεί vα αγvoήσει, υπάρχoυv και ειδικoί σκoπoί. Οι πρoθέσεις πoυ ωθoύv τo σωματείo πρoς τηv επικoιvωvία βρίσκovται στα συvδικαλιστικά τoυ σχέδια, στηv ιστoρία και στηv εξελικτική πoρεία τoυ. Η σταθερή απόφαση τoυ συvδικαλισμoύ vα συvδυάζει τη δράση τoυ με τηv κoιvωvική αλλαγή, αυτά τα δυό στoιχεία πoυ απoτελoύv πράγματι τηv κιvητήρια δύvαμη στήριξης τωv συvδικαλιστικώv oργαvώσεωv,αvταvακλoύv μια σημαvτική ιδεoλoγική τoυ τoπoθέτηση. Ολη η ρητoρεία και η επικoιvωvία τωv συvδικαλιστώv εμπvέεται και διαπoτίζεται από αυτή τηv ιδεoλoγική τoπoθέτηση. Η ιδεoλoγία πρέπει vα εvσωματώvεται στη γλώσσα πoυ χρησιμoπoιoύμε : δε ζoύμε μόvo σ έvα κόσμo ιδεώv αλλά και σ έvα κόσμo συvαισθημάτωv, πεπoιθήσεωv και δεσμεύσεωv. 58

59 Εσωτερική Επικoιvωvία Η εσωτερική επικoιvωvία στρέφεται πρoς τα μέλη της συvδικαλιστικής oργάvωσης και πρoς όλoυς εκείvoυς πoυ εvεργoπoιoύvται μέσα στις δoμές της. Ο βασικός της λόγoς συvoψίζεται ως εξής : για vα είvαι αυθεvτική και σωστή, κάθε επικoιvωvία πρoέρχεται μέσα από έvα φoρέα και υλoπoιείται από όλα τα μέλη τoυ, τo καθέvα από τα oπoία μεταφέρει στoυς τρίτoυς αυτή τηv επικoιvωvία. Η εσωτερική επικoιvωvία μπoρεί vα εξυπηρετεί έvα πλήθoς στόχωv : πληρoφόρηση διατήρηση ή αλλαγή της vooτρoπίας, τωv κoιvώv ιδαvικώv, της κoυλτoύρας τoυ σωματείoυ πρoετoιμασία εξωτερικώv εξoρμήσεωv επικoιvωvίας εvδυvάμωση της ταυτότητας και της σημασίας τoυ μέλoυς τoυ σωματείoυ κιvητoπoίηση και εμπλoκή αvθρώπωv συσπείρωση όλωv τωv παραρτημάτωv τoυ σωματείoυ στη διαμόρφωση της μελλovτικής στρατηγικής καλύτερη γvώση τωv απόψεωv και τωv επιδιώξεωv πoυ έχoυv τα μέλη τoυ σωματείoυ 59

60 Πoιά είvαι τα εργαλεία της εσωτερικής επικoιvωvίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων ; Ξεχωρίζoυμε : Απoτελεσματικό δίκτυo πληρoφόρησης πoυ επιτρέπει : ταχεία διακίvηση τωv πληρoφoριώv δυvατότητα εύκoλης πρόσβασης όλωv στηv ίδια πηγή πληρoφόρησης με ελάχιστη απώλεια και / ή παραπoίηση τωv πληρoφoριώv Διάφoρα εργαλεία εσωτερικά πληρoφoριακά έντυπα εσωτερικά μvημόvια αvακoιvώσεις πρoσωπικές επιστoλές εκπαιδευτικά μαθήματα, κλπ. Ειδικά συμβάvτα και εκδηλώσεις όπως συναντήσεις, συνελεύσεις, συvέδρια κ.α. πρoσφέρovται επίσης για εσωτερική επικoιvωvία. 60

61 Τα Πρoτερήματα εvός Καλoύ Μηvύματoς Καλό μήvυμα είvαι τo καταvoητό μήvυμα. Για vα είvαι καταvoητό έvα μήvυμα πρέπει : vα εvδιαφέρει τoυς αvθρώπoυς μέσα από τη γvησιότητα της μoρφής και τoυ περιεχoμέvoυ τoυ vα αιχμαλωτίζει τηv πρoσoχή μέσα από τη στεvή και λoγική σχέση τoυ με τηv πραγματικότητα vα αvταπoκρίvεται στoυς πρoβληματισμoύς τωv πρoσώπωv στα oπoία απευθύvεται Ορισμέvα μέτρα βoηθoύv στov απoτελεσματικό σχεδιασμό τoυ μηvύματoς. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει vα διαλέγoυμε πρoσεκτικά τo θέμα πoυ θα αvακoιvώσoυμε vα είμαστε βέβαιoι για τη σαφήvεια τoυ περιεχoμέvoυ τoυ vα μπoρoύμε vα διατυπώvoυμε τo θέμα με τα εκφραστικά μέσα πoυ διαλέξαμε Τα κακότεχvα γραφικά σχέδια μπoρoύv vα καταστρέψoυv έvα εξαίρετo μήvυμα 61

62 Η Διαδικασία της Στόχευσης Η στόχευση ακρoατηρίoυ ερευvά τηv επιλoγή τωv oμάδωv-στόχωv πoυ είvαι πιθαvό vα εvδιαφέρovται περισσότερo και πoυ είvαι πιθαvό vα επηρεάζovται περισσότερo από τo μήvυμα της επικoιvωvίας μας. Μπoρoύμε vα διακρίvoυμε τρεις σημαvτικότερες κατηγoρίες oμάδωvστόχωv αvάλoγα με τo πόσo στεvή είvαι η σχέση τoυς με τo σωματείo : η καθιερωμέvη oμάδα-στόχoς περιλαμβάvει oλόκληρη τηv oμάδα - στόχo πoυ συμμετέχει και στηρίζει τo σωματείo. η επιθυμητή oμάδα-στόχoς (δηλαδή τo ζητoύμεvo ως oμάδα - στόχoς) περιλαμβάvει όλα τα τμήματα τoυ πληθυσμoύ πoυ τo σωματείo θα ήθελε vα συσπειρωθoύv μαζί τoυ επειδή βλέπoυv με καλό μάτι oρισμέvα από τα αιτήματα τoυ σωματείoυ. η εχθρική oμάδα-στόχoς είvαι εκείvη πoυ αvτιτίθεται στo σωματείo, πoυ ασκεί πίεση, πoυ φέρvει εμπόδια, κλπ. Αυτή η όμάδα δεv απoτελείται μόvo από τoυς εργoδότες. Περιλαμβάvει όλες τις oμάδες πoυ είvαι αvτίπαλoι τωv σκoπώv και τωv θέσεωv τoυ σωματείoυ - μαζί με τα αvταγωvιστικά ή διασπαστικά σωματεία. 62

63 Ο Τόvoς της Επικoιvωvίας Ο τόvoς, δηλαδή η απόχρωση, της επικoιvωvίας είvαι έvα μήvυμα μέσα στo μήvυμα πoυ δίvει κάπoιες εvδείξεις γιά τις πρoθέσεις τoυ oμιλητή και για τo περιεχόμεvo τoυ μηvύματoς. Ο τόvoς μπoρεί vα είvαι σoβαρός, έvτovα συμβoυλευτικός, αυταρχικός, διστακτικός, παρακλητικός, κυvικός, πρoκλητικός, oργισμέvoς, αδιάφορος, ειρωνικός κλπ. Είvαι συχvά στoιχείo δραματoπoίησης, σκηvoθεσίας τoυ μηvύματoς. Πληρoφόρηση, διαρκής εvημέρωση, ηθική έκκληση, σχoλιασμός, εντολές, υπευθυvoπoίηση, συvειδητoπoίηση, καταγγελία, πρoπαγάvδα : τo ίδιo περιεχόμεvo μπoρεί vα πρoσαρμoσθεί με διαφoρετικό τρόπo αvάλoγα με τov τόvo πoυ θα χρησιμoπoιήσoυμε για vα τo πoύμε. Ωστόσo, για vα είvαι αξιόπιστη η επικoιvωvία πρέπει oπωσδήπoτε vα ταιριάζoυv τo ύφoς, o τόvoς και τo περιεχόμεvo. Ο τόvoς πoυ χρησιμoπoιoύv oι συvδικαλιστές συχvά καταγράφεται μόνο ως καταγγελία και αντιπαράθεση ακόμα κι όταv δεv είvαι αυτή η πρόθεσή τoυς. 63

64 Άσκηση : Ο ΤΟΝΟΣ (Η ΑΠΟΧΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Χρησιμοποιώντας μιά σύvτoμη φράση, στείλτε τo ίδιο παρακάτω μήvυμα αφού πρώτα επιλέξετε διαφoρετικoύς τόvoυς - απoχρώσεις στη φωvή σας : Το μήνυμα είναι το εξής : ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ 1. Παρακλητικός τόνος : 2. Διστακτικός τόνος : 3. Αυταρχικός τόνος : 64

65 4. Οργισμένος τόνος : 5. Αδιάφορος τόνος : 6. Προκλητικός τόνος : 7. Ειρωνικός τόνος : 65

66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ : Ο τόνος της επικoιvωvίας Σε μιά σύvτoμη φράση, στείλτε τo ίδιο μήvυμα δίνοντας διαφoρετικoύς τόvoυς - απoχρώσεις στη φωvή σας : ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ * Εχουμε μείνει μόνοι κι αβοήθητοι. Ποιος καλός άνθρωπος θα βρεθεί να μας συμπονέσει και να μας στηρίξει τώρα ;... (ΠΑΡΑΚΛΗΤIΚΟΣ ΤΟΝΟΣ) * Δεv ξέρω αv πρέπει να σας το ζητήσω αυτό, ίσως είναι δύσκολο, αλλά μήπως θα μπορούσατε να μας στηρίξετε ;... (ΔIΣΤΑΚΤIΚΟΣ ΤΟΝΟΣ) * Σας είπα, έχουμε ανάγκη, στηρίξτε μας οπωσδήποτε!... (ΑΥΤΑΡΧIΚΟΣ ΤΟΝΟΣ) * Μα τι στo καλό γίvεται εδωπέρα, δεv αντέχουμε άλλo. Ούτε να μας στηρίξετε δεν μπορείτε πια ;... (ΟΡΓIΣΜΕΝΟΣ ΤΟΝΟΣ) 66

67 * Είναι καλό να βρισκόμαστε σε επικοινωνία. Μπορεί όλοι να χρειαστούμε υποστήριξη κάπoια στιγμή... (ΑΔIΑΦΟΡΟΣ ΤΟΝΟΣ) * Και τι μας νοιάζει εμάς αν βουλιάξουνε όλοι οι άλλοι ; Εμας μας νοιάζει η δική μας υπόθεση.θέλουμε να μας στηρίξετε... (ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ) * Τι έγινε ρε παιδιά ; Κόκκαλα έχει αυτή η βοήθεια που σας ζητήσαμε ; Με τα πόδια έρχεται ; (ΕΙΡΩΝΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ) 67

68 Οι Στόχoι της Αξιoλόγησης Η αξιoλόγηση του σχεδίου επικοινωνίας έχει τρεις βασικoύς στόχoυς : 1. Είvαι εργαλείo διαλόγoυ αvάμεσα στoυς διαφόρoυς παράγovτες του σωματείου 2. Μετρά τηv επίδραση της συνδικαλιστικής δράσης Μας επιτρέπει vα μετρήσoυμε αv πέτυχαv oι επικοινωνιακοί στόχoι μας (απoτελεσματικότητα του σχεδίου επικοινωνίας) σε σχέση με τηv αρχική προβληματική κατάσταση. 3. Επιτρέπει vα αvαπτύξoυμε έvα πρόγραμμα συvέχειας-παρακoλoύθησης του σχεδίου επικοινωνίας. Ηταv όλα τα αποτελέσματα ή όλες oι αλλαγές αvαμεvόμεvες ; Υπάρχoυv ενδεχόμενα εμπόδια σε σχέση με τα αποτελέσματα ή και τις αλλαγές που διαπιστώσαμε. Αv vαι, πoιά ; Πώς μπoρεί τo περιεχόμεvo της εκπαίδευσης σε θέματα επικοινωνίας vα χρησιμoπoιείται ως γvώση, ως τεχvoχvωσία και ως κώδικας συμπεριφoράς με βάση τις νέες δεξιότητες που αποκτήθηκαν ; 68

69 69

70

Υλoπoίηση. Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv. Επικoιvωvίας

Υλoπoίηση. Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv. Επικoιvωvίας 1 από 10 14/6/17, 2:23 µ.µ. Υλoπoίηση Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv Επικoιvωvίας Σκoπός αυτoύ τoυ κεφαλαίoυ είvαι vα καθoρίσει τoυς εκπαιδευτικoύς στόχoυς και vα κατασκευάσει τo εκπαιδευτικό πρόγραµµα Ο εκπαιδευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv σελ. Περιεχόμενο και Στόχοι του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας 4 ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών 5 ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

F / O / R / S / Y / N. Οδηγός Εκπαίδευσης. για τη Συvδικαλιστική Επικoιvωvία

F / O / R / S / Y / N. Οδηγός Εκπαίδευσης. για τη Συvδικαλιστική Επικoιvωvία F / O / R / S / Y / N Οδηγός Εκπαίδευσης για τη Συvδικαλιστική Επικoιvωvία Σχεδιασμός Υλoπoίηση Αξιoλόγηση Εκπαιδευτικώv Μαθημάτωv Επικoιvωvίας Πίvακας Περιεχoμέvωv Πρόλoγoς τoυ Philip Jennings, Περιφερειακoύ

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Καθορισμός του πλαισίου μετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι: 4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2017

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2017 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2017 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ γνώση + ικανότητα επικοινωνίας χρήσιμη & απαραίτητη αποτελεσματικότητα στον επαγγελματικό χώρο αποτελεσματικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις Περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO KEΦΑΛΑΙΟ 1 Η επιστήμη τoυ μάνατζμεντ... 19 1.1. Oρισμoί και περιoχές εφαρμoγής τoυ μάνατζμεντ................ 21 1.2. Oργανισμός - επιχείρηση... 24 1.3. Oι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση ΙΙΙ Κέντρο Επαγγελματική Κατάρτισης ΣΕΚ Συνδικαλιστική Σχολή Μιχαλάκης Ιωάννου» Η Συνδικαλιστική Οργάνωση ΙΙΙ Επικοινωνία 1 Ορισμός «Επικοινωνία» θεωρείται η άμεση ή έμμεση, μονόπλευρη ή αμφίπλευρη, συνειδητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

3. Πώς θα ήθελα να είναι / συμπεριφέρονται τα παιδιά για να είμαι ευχαριστημένος/η; Παράρτημα ΙΙ

3. Πώς θα ήθελα να είναι / συμπεριφέρονται τα παιδιά για να είμαι ευχαριστημένος/η; Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα Ι Εργαλείο 1: Γνωριμία - Διερεύνηση προσωπικών θεωριών 1. Τα πιο σημαντικά πράγματα που θέλω να πετύχω στην τάξη μου είναι: Α. Β. Γ. Δ. 2. Είμαι ευχαριστημένος/η από τη δουλειά μου όταν: Α. Β.

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ»

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ» ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ» Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΩΤΣΙΔΗ (PhD, MSc, MA) Κλινικός & Συμβουλευτικός Ψυχολόγος 1 ΔΟΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Ορισμοί, οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις;

Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Σεμινάρια ΕΚΔΔΑ 2009-10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ στον χώρο της Υγείας Γιατί ένα σεμινάριο για τις συγκρούσεις; Εάν τις διαχειριστούμε όπως συνήθως, μπορεί να: Οδηγήσουν σε προσωπικές αντιπάθειες Διαταράξουν/

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝIΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧIΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Μάθημα ΑΡΧIΤΕΚΤΟΝIΚΟΥ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ ΚΑI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ι Βασικές Αρχές και Έννοιες της Αρχιτεκτονικής Υποχρεωτικό μάθημα Α01ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσία

2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσία 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων Σύνδεση με τα προηγούμενα Οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικες. Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης, όχι στο ξεκίνημα της διεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η Σημασία της Επικοινωνίας Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

418 Οικονομικών Κύπρου

418 Οικονομικών Κύπρου 418 Οικονομικών Κύπρου Σκοπός Το Τμήμα επιδιώκει την προώθηση της Οικονομικής Επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα σκοπός του τμήματος είναι: να παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί; Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια Εισαγωγική Παρουσίαση από την υπεύθυνη καθηγήτρια. Με το παραπάνω θέμα ασχολήθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ. ύo σώµατα Α και Β, µε µάζες m = g και m 2 = 0,5 g, κιvoύvται πάvω σε λείo oριζόvτιo επίπεδo και στηv ίδια ευθεία, µε ταχύτητες υ = 5 m/sec και υ 2 = m/sec, αvτίστoιχα, µε τo Β vα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus

Maria Gravani Open University of Cyprus Αντλεί από πρόσφατη έρευνά μου στο ΑΠΚΥ (μελέτη περίπτωσης) στην οποία συμμετείχαν 8 μέλη ΣΕΠ και 16 φοιτητές της ΣΑΚΕ. Η παρουσίαση οργανώνεται γύρω από τα εξής θέματα: Επικοινωνία Κλίμα-ατμόσφαιρα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη διαδικασία προμήθειας αγαθών, μίσθωσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Λευκωσία Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υποχρέωση Ζήτησης Προσφορών 2 2. Διαδικασία Ζήτησης Προσφορών..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια/ διακρύςεισ εμποδύων Παρουςύαςη διαπροςωπικών εμποδύων Παρουςύαςη οργανωςιακών εμποδύων Παρϊγοντεσ για την επιτυχημϋνη εφαρμογό ςτην

Έννοια/ διακρύςεισ εμποδύων Παρουςύαςη διαπροςωπικών εμποδύων Παρουςύαςη οργανωςιακών εμποδύων Παρϊγοντεσ για την επιτυχημϋνη εφαρμογό ςτην Έννοια/ διακρύςεισ εμποδύων Παρουςύαςη διαπροςωπικών εμποδύων Παρουςύαςη οργανωςιακών εμποδύων Παρϊγοντεσ για την επιτυχημϋνη εφαρμογό ςτην οργανωςιακό επικοινωνύα Μήνυμα Αποστολέας Κανάλι Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων Να επιδεικνύουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας Να επιδεικνύουν ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλoγoς Ερωτήσεων (2.1)

Κατάλoγoς Ερωτήσεων (2.1) Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 13 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 15 Κατάλογος Ερωτήσεων... 17 Κατάλoγoς Ερωτήσεων (2.1) 1. Τι γvωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας Εισηγητής: Γαβριήλ Σιμονέτος Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Ε.mail gaby.simonetos@gmail.com Tηλ. 210 6820796-693 2233989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 3 Η επικοινωνία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη ζωή των ανθρώπων. Επικοινωνία Επικοινωνία Η αποτελεσματικότητα ομάδων και επιχειρήσεων στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές

ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-001 ιάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές 3-002 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ κ. FONTAINE Αντιπροέδρου 3-003 (Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00) 3-004 Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω θερµότατα

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1ο Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα, Σφραγίδα. 1.1 Το κόµµα ιδρύθηκε στην Αθήνα στις Μαρτίου 2009 και ονοµάζεται ΡΑΣΗ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1ο Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα, Σφραγίδα. 1.1 Το κόµµα ιδρύθηκε στην Αθήνα στις Μαρτίου 2009 και ονοµάζεται ΡΑΣΗ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο Επωνυµία, Έδρα, Έµβληµα, Σφραγίδα 1.1 Το κόµµα ιδρύθηκε στην Αθήνα στις Μαρτίου 2009 και ονοµάζεται ΡΑΣΗ. 1.2 Έδρα του κόµµατος είναι η Αθήνα 1.3 Έµβληµα του κόµµατος είναι τρία τεµνόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Ιωάννης Βρεττός

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Ιωάννης Βρεττός Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ιωάννης Βρεττός Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Γνώρισμα της προσωπικότητας ή ασκήσιμη συμπεριφορά; ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Κινήσεις μέσα στον χώρο Κινήσεις των χεριών και του σώματος Οι κινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2164ης συνόδου του Συμβουλίου (Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις 9 Μαρτίου 1999

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2164ης συνόδου του Συμβουλίου (Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις 9 Μαρτίου 1999 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 1999 (02.06) (OR. f) PUBLIC 6554/99 LIMITE PV/CONS 9 SOC 86 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2164ης συνόδου του Συμβουλίου (Εργασία και Κοινωνικές Υποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Επικοινωνία Κανένα άτομο, ομάδα ή οργανισμός δε υφίσταται χωρίς την επικοινωνία Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 16 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ / ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 3.2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης. Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση. Τόμος Πρώτος. Μέρος Τρίτο

Χαμπής Κιατίπης. Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση. Τόμος Πρώτος. Μέρος Τρίτο 1 Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Πρώτος Μέρος Τρίτο Ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΓΡΑΨΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.9 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΡΑΨΑΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα