Παραδοτέο: ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέο: 1.3.4 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ"

Transcript

1 Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ ) Πράξη: «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» Κωδικός Έργου: Άξονας Προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σύγκλισης» Παραδοτέο: ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΡΑΣΗ 1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Υποδράση 1.3: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

2 Ομάδα έργου ΚΕΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 1.3 ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ,ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ: ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 1

3 Πίνακας καταγραφής εκδόσεων Έκδοση Ημερομηνία Διαφορές από προηγούμενη έκδοση ΤΕΛΙΚΗ 14/02/ Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 2

4 Επιτελική σύνοψη Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει το πλαίσιο, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η Υποδράση 1.3, με έμφαση στην αναγκαιότητα για οριζόντια σύνδεση της διδασκαλίας που λαμβάνει χώρα στην Τάξη Υποδοχής με το Πρόγραμμα Σπουδών, συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις Τάξεις Υποδοχής με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου και αξιοποίηση των αρχών της διδασκαλίας της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται ο ρόλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα καταρτιστούν μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων εξ αποστάσεως και διά ζώσης στα παραπάνω πεδία. Στη συνέχεια συζητώνται θέματα προγραμματισμού, οργάνωσης και αρχών σχεδιασμού του Ασύγχρονου επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο» (Δεκέμβριος Ιανουάριος 2012) και ενός διά ζώσης επιμορφωτικού σεμιναρίου, το οποίο προγραμματίζεται για το Μάρτιο του Όσον αφορά το ασύγχρονο σεμινάριο, περιλαμβάνονται και πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του, καθώς μόλις ολοκληρώθηκε. Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 3

5 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Τα επιμορφωτικά σεμινάρια Ασύγχρονο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο» (Δεκέμβριος Ιανουάριος 2012) Προγραμματισμός - οργάνωση Αρχές σχεδιασμού Πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή (βάσει των υπαρχόντων στοιχείων έως τις ) Διά ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο (Μάρτιος 2012) Προγραμματισμός - οργάνωση Αρχές σχεδιασμού Ενδεικτική βιβλιογραφία Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 4

6 1. Εισαγωγή Οι Τάξεις Υποδοχής, παρά την τριακονταετή και πλέον λειτουργία τους στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης. Επιπλέον, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια συστηματική προσπάθεια αναβάθμισης και ουσιαστικής βελτίωσης του έργου τους όσον αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές, αλλά και την αποτελεσματικότερη ένταξη των μαθητών στο σχολικό γίγνεσθαι. Ξεκινώντας αυτό από αυτό το δεδομένο, η Δράση 1 για την «Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής» φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η βελτίωση των εκπαιδευτικών τους αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια η αποτελεσματικότητα του έργου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Υποδράση 1.3. για την «Υποστήριξη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών του σχολείου με άξονα τις Τάξεις Υποδοχής», αξιοποιώντας τη θεωρία και την πράξη της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, της Παιδαγωγικής και ειδικότερα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, επιδιώκει τη λειτουργική σύνδεση της Τάξης Υποδοχής με το σύνολο του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στη σχολική μονάδα. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν τεθεί οι εξής βασικοί στόχοι: 1. Η οριζόντια σύνδεση της διδασκαλίας που λαμβάνει χώρα στην Τάξη Υποδοχής με το Πρόγραμμα Σπουδών. Η λογική εδώ είναι ότι η διδασκαλία στην Τάξη Υποδοχής δεν μπορεί να πραγματοποιείται ερήμην του Προγράμματος που εφαρμόζεται στις «κανονικές» τάξεις, εφόσον μάλιστα στόχος είναι να υποβοηθηθεί η πλήρης ένταξη των μαθητών σε αυτές. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί των κανονικών τάξεων είναι βασικό να έχουν σαφή εικόνα για τους στόχους και τα περιεχόμενα διδασκαλίας στις Τάξεις Υποδοχής, ώστε να μπορούν να βοηθηθούν στον καλύτερο σχεδιασμό της δικής τους διδασκαλίας. 2. Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις Τάξεις Υποδοχής με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου όλων των ειδικοτήτων. Πρόκειται για την εφαρμογή, τη δοκιμή και την αξιολόγηση ενός μοντέλου συνδιδασκαλίας εκπαιδευτικών που αποτελεί μια νέα πρόταση για την ελληνική εκπαίδευση. Ο στόχος είναι εδώ η προώθηση μιας κουλτούρας συνεργασίας στο ελληνικό σχολείο. 3. Η αξιοποίηση των αρχών της διδασκαλίας της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η βασική παραδοχή, ότι η γλώσσα δεν αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων της. Προκειμένου να μπορέσουν οι μαθητές να μεταβούν επιτυχώς από την Τάξη Υποδοχής στην πλήρη φοίτησή τους στην κανονική τάξη, θα πρέπει να κατακτήσουν το σχολικό λόγο σε όλο του το εύρος. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα παράλληλα με τη γλώσσα του εκάστοτε αντικειμένου. Εάν στόχος μας είναι η σχολική επιτυχία, τότε απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της γλώσσας των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων. Ειδικότερα, πρόκειται για την εφαρμογή της μεθόδου Content and Language Integrated Learning (CLIL) (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 5

7 και Γλώσσας). Σύμφωνα με την έρευνα, η υιοθέτηση της μεθόδου CLIL συμβάλλει στην ανάπτυξη προσληπτικών και παραγωγικών γλωσσικών δεξιοτήτων, προωθεί τις γνωστικές διεργασίες, καλλιεργεί τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών και ενθαρρύνει τη διαπολιτισμική επικοινωνία και κατανόηση. Επιπλέον, θεωρείται ότι αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία, συντελεί στην ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας και διευκολύνει την ακαδημαϊκή τους επιτυχία. Η επίτευξη των στόχων αυτών επιδιώκεται στο πλαίσιο της Υποδράσης 1.3 μέσω ενός σχεδίου συντονισμένων δράσεων που εκτίθεται σε αδρές γραμμές στη συνέχεια: 1. Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για τη διδασκαλία γλώσσας βάσει περιεχομένου. Η ανάπτυξη του υλικού θα βασιστεί σε δεδομένα που θα προκύψουν από την εφαρμογή γραπτού ερωτηματολογίου σε όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στη Δράση 1 (περίπου 200 πανελλαδικά) σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία οι μαθητές παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα ως προς τη σωστή κατανόηση και χρήση της γλώσσας. 2. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα καταρτιστούν μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων εξ αποστάσεως και διά ζώσης στη γλωσσοδιδακτική προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας βάσει περιεχομένου. 3. Οριζόντια διασύνδεση των Τάξεων Υποδοχής και των «κανονικών τάξεων» μέσω της στενής συνεργασίας που επιδιώκεται να αναπτυχθεί ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται παρακολουθήσεις διδασκαλιών των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, παρακολουθήσεις διδασκαλιών και των δύο ομάδων εκπαιδευτικών από την ερευνητική ομάδα και συνδιδασκαλίες. Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί και θα βελτιωθεί το γλωσσοδιδακτικό υποστηρικτικό υλικό που θα αναπτυχθεί (βλ. παραπάνω). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει μια άρρηκτη σύνδεση μεταξύ των δράσεων. Η σύζευξή τους θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στη βελτίωση του διδακτικού έργου ως προς τη γλωσσική διδασκαλία, στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών στα επιμέρους μαθήματα και στην προώθηση μιας κουλτούρας «συνευθύνης» στους εκπαιδευτικούς και στο σχολείο για την εκπλήρωση κοινών στόχων και μιας κοινής αποστολής: Να μπορεί ο κάθε μαθητής να αναπτύσσει όλο το δυναμικό του και να μην «χάνεται» μέσα στο σχολικό σύστημα. Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 6

8 2. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια Στο πλαίσιο της λογικής που αναπτύχθηκε παραπάνω κατά το διάστημα Δεκεμβρίου Μαρτίου 2012 προγραμματίζεται η διεξαγωγή καταρχήν δύο επιμορφωτικών σεμιναρίων, ενός ανοιχτού με ευρεία συμμετοχή εκπαιδευτικών από όλα τα σχολεία της επικράτειας που συμμετέχουν στη Δράση 1 και ενός πιο κλειστού, το οποίο θα απευθυνθεί σε στενότερο κύκλο εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον προγραμματισμό και στην οργάνωση των επιμορφωτικών σεμιναρίων, καθώς και συζήτηση των αρχών σχεδιασμού τους. 2.1 Ασύγχρονο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο» (Δεκέμβριος Ιανουάριος 2012) Προγραμματισμός - οργάνωση Το ασύγχρονο επιμορφωτικό σεμινάριο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 9 Δεκεμβρίου 2011 και 10 Ιανουαρίου 2012 και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν στη Δράση. Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει εστιασμένη επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων στη συγκεκριμένη θεματική. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται, σύμφωνα και με όσα επισημάνθηκαν στην εισαγωγή, οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές πέρα από τη γενική επικοινωνιακή ικανότητα στην ελληνική γλώσσα να αποκτήσουν και γνώση της ακαδημαϊκής μορφής της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή εμφανίζεται στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Πρόκειται για προϋπόθεση απαραίτητη για την απρόσκοπτη πορεία και εξέλιξή τους στο σχολείο. Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 15 ώρες και θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις Τάξεις Υποδοχής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» (http://www.diapolis.auth.gr/). Πριν από την έναρξη του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες κωδικός πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το σεμινάριο θα ανακοινωθεί μέσω επιστολής που θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στη Δράση 1, μέσω της επιμορφωτικής πλατφόρμας της Δράσης και τέλος μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής, η οποία θα επισυνάπτεται στην επιστολή. Όσοι θα εγγραφούν στο σεμινάριο θα κληθούν στην τελευταία φάση του να εκπονήσουν σχετική εργασία και θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής βάσει της επιτυχούς ολοκλήρωσής της. Την επιμορφωτική ομάδα θα αποτελέσουν οι επιστημονικές συνεργάτιδες της Υποδράσης 1.3. Ελευθερία Ζάγκα, Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων και Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ.. Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 7

9 Στην επιμορφωτική πλατφόρμα της Δράσης 1 θα δημιουργηθεί νέα ενότητα, η οποία θα φιλοξενήσει το ασύγχρονο σεμινάριο. Η έναρξη του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί με την ανάρτηση στην ενότητα μίας σειράς δραστηριοτήτων αφόρμησης, διαφορετικών για το δημοτικό σχολείο και για το γυμνάσιο. Οι δραστηριότητες θα εστιαστούν σε αυτούς τους συγκεκριμένους τύπους σχολείων, καθώς μόνο σε αυτούς λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής. Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη συζήτησης μεταξύ των εκπαιδευτικών βάσει της εμπειρίας τους, την κινητοποίησή τους, την ανάδειξη των αναγκών τους και τέλος, την ανατροφοδότηση της επιμορφωτικής ομάδας ως προς το απαιτούμενο επιμορφωτικό υλικό. Έπειτα από ένα διάστημα δέκα περίπου ημερών και αφού ληφθούν υπόψη οι επιμέρους επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα αναδειχθούν από τη συζήτηση των δραστηριοτήτων, θα αναρτηθεί εκπαιδευτικό-επιμορφωτικό υλικό και σχετική ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία (με έμφαση σε κείμενα, τα οποία είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, προκειμένου να είναι εύκολα προσβάσιμα από τους εκπαιδευτικούς). Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα διατύπωσης ερωτήσεων, αποριών και παρατηρήσεων. Με τη λήξη του ασύγχρονου σεμιναρίου θα ολοκληρωθεί η διαδραστική συζήτηση και θα ακολουθήσουν οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο της εργασίας, την οποία θα εκπονήσουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και με το χρόνο παράδοσής της. Η εργασία είναι δυνατό να είναι ατομική ή δυαδική (αλλά όχι ομαδική), διαθεματική ή όχι και μπορεί να αξιοποιεί τις ΤΠΕ. Είναι επιθυμητό, όπου αυτό είναι εφικτό, να υπάρξει συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού της Τάξης Υποδοχής και εκπαιδευτικού που διδάσκει σε τάξη συμφοίτησης γηγενών και αλλοδαπών ή συνεργασία δύο εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων στο πλαίσιο ενός διαθεματικού σχεδίου μαθήματος. Έπειτα από την κατάθεση των εργασιών (έως το τέλος Ιανουαρίου 2012) θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους από τις επιμορφώτριες και η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών. Οι πιο αξιόλογες εργασίες-διδακτικές δραστηριότητες θα αναρτηθούν στη συνέχεια στην επιμορφωτική πλατφόρμα και θα αποτελέσουν μία μόνιμη «τράπεζα δραστηριοτήτων» που θα τεθούν στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών που θα επισκέπτονται την πλατφόρμα μέσω της αναζήτησης βάσει σχετικών λέξεων-κλειδιών. Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν και τη χορήγηση των βεβαιώσεων συμμετοχής. Για την αξιολόγηση θα σχεδιαστεί σχετικό ερωτηματολόγιο, του οποίου τα δεδομένα θα αναλυθούν και θα συζητηθούν Αρχές σχεδιασμού Το σεμινάριο θα βασιστεί στις παρακάτω αρχές: 1. Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων: Ειδικότερα, γνωρίζουμε από τη διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν με διαφορετικούς ρυθμούς, έχουν αναπτύξει τους δικούς τους τρόπους μάθησης, επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιθυμούν να αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται ως ενήλικοι στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας και φέρνουν τις δικές τους εμπειρίες, αντιλήψεις εννοιών και ανάγκες σε αυτή. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτής ενηλίκων- επιμορφωτής καλείται να παίξει έναν Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 8

10 πολυδιάστατο ρόλο: εκείνον του δασκάλου, του οδηγού της ομάδας, του εμψυχωτή, του συμβούλου, του μέντορα, του συνεργάτη. Εφόσον η ενεργός συμμετοχή στην εκπαιδευτική διεργασία θεωρείται σημαντική για την αποτελεσματική μάθηση των ενηλίκων, αυτό σημαίνει τον περιορισμό της μετωπικής διδασκαλίας (εισήγηση, μονόλογος) και τη χρήση εναλλακτικών εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως είναι η συζήτηση, η εργασία σε ομάδες, το παιχνίδι ρόλων, η προσομοίωση οι μελέτες περίπτωσης κτλ. 2. Αξιοποίηση των ΤΠΕ και της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Η τελευταία θεωρείται ότι παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως το γεγονός ότι προσφέρει άνεση χρόνου στους εκπαιδευόμενους να επεξεργαστούν το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τους ρυθμούς τους. Επίσης, είναι γενικότερα ευέλικτη, καθώς ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ασχοληθεί με το αντικείμενο όποτε μπορεί και για τη διάρκεια που θέλει και επίσης μπορεί να καλύψει μεγάλο αριθμό επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, όταν οι επιμορφωτικές ανάγκες θα πρέπει να καλυφτούν με περιορισμένο αριθμό επιμορφωτών. Στοιχεία ευελιξίας αποτελούν, επίσης, η δυνατότητα εντοπισμού της προτεινόμενης βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο και η αποστολή των εργασιών των εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 3. Έμφαση στην αλληλεπίδραση-διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Παρόλο που το ζήτημα της αλληλεπίδρασης δεν θεωρείται από τα δυνατά σημεία της ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης, στο παρόν σεμινάριο επιδιώκεται η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών-επιμορφωτριών. Σε αυτό αποβλέπουν οι συζητήσεις που θα αναπτυχθούν, οι οποίες θα βρίσκονται στο επίκεντρο του επιμορφωτικού σεμιναρίου. 4. Μέσω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό σεμινάριο επιδιώκεται η ενίσχυση της συνεργασίας των μελών του συλλόγου διδασκόντων ενός σχολείου (καθώς θα κληθούν να τοποθετηθούν επί κοινών θεμάτων που αφορούν τους μαθητές τους και να συνεργαστούν, εάν αυτό είναι εφικτό, στο πλαίσιο της εκπόνησης της εργασίας τους). Επίσης, επιδιώκεται και η δικτύωσή τους με εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων με παρόμοια προβλήματα και χαρακτηριστικά. Οι εκπαιδευτικοί που θα ενταχθούν σε αυτό το δίκτυο μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και πρακτικές όσον αφορά τα Προγράμματα Σπουδών, τις διδακτικές τους προσεγγίσεις, τη μάθηση των μαθητών τους, την αξιολόγηση της σχολικής τους επίδοσης. 5. Μέσω της συμμετοχής στο σεμινάριο εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων επιδιώκεται η προαγωγή οριζόντιας σύνδεσης του Προγράμματος Σπουδών και η διαθεματικότητα. Επιπλέον, στο σεμινάριο αυτό το ζήτημα της καλής εκμάθησης της γλώσσας του σχολείου υπερβαίνει τα όρια του γλωσσικού μαθήματος και αφορά πλέον όλα τα μαθήματα του Προγράμματος. 6. Η συμβολή του επιμορφωτικού σεμιναρίου ως μέσου διάχυσης της επιμορφωτικής πλατφόρμας της Δράσης 1. Στόχος σε αυτό το πλαίσιο είναι να ενισχυθεί στη συνείδηση των Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 9

11 εκπαιδευτικών των Τάξεων Υποδοχής αλλά και των «μικτών» τάξεων των σχολείων ο ρόλος της πλατφόρμας ως χρήσιμου επιμορφωτικού μέσου που θα στηρίζει το εκπαιδευτικό τους έργο. 7. Ο μόνιμος επιμορφωτικός χαρακτήρας που θα λάβει το σεμινάριο, εφόσον θα μείνει αναρτημένο στην επιμορφωτική πλατφόρμα και έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών του. Με τον τρόπο αυτόν θα είναι προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. 8. Το σεμινάριο να αποτελέσει αφορμή για τον εντοπισμό μίας ευάριθμης ομάδας εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα εργαστούν πιλοτικά και θα οδηγήσουν μέσω των πειραματισμών τους σε καλές πρακτικές διδασκαλίας της γλώσσας μέσω περιεχομένου. Οι καλές πρακτικές μπορούν στη συνέχεια να διαχυθούν σε όλα τα σχολεία της επικράτειας, τα οποία επιθυμούν να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα Πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή (βάσει των υπαρχόντων στοιχείων έως τις ) Στη συνέχεια ακολουθούν οι πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του ασύγχρονου επιμορφωτικού σεμιναρίου. Η ενότητα αυτή θα συμπληρωθεί έπειτα από τη μελέτη και τη διόρθωση των εργασιών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες (είναι σε εξέλιξη), καθώς και από τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της αξιολόγησης του σεμιναρίου από τους ίδιους. 1. Επισημαίνεται, καταρχήν, το μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, το οποίο εκδηλώθηκε με την αποστολή άνω των 200 δηλώσεων συμμετοχής από σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της επικράτειας. Στο σεμινάριο έγιναν τελικά δεκτοί, έπειτα από σχετικό αίτημα που μας απηύθυναν, και εκπαιδευτικοί σχολείων, τα οποία δεν συμμετέχουν στη Δράση 1. Επίσης, συμμετείχαν και αρκετοί επιστημονικοί συνεργάτες των Δράσεων 1 και 2 της Πράξης. 2. Στην επιμορφωτική πλατφόρμα κινήθηκαν ενεργά περίπου 55 επιμορφούμενοι, οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου στο 25%+ του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσοστό, εάν λάβει κανείς υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή σε διά ζώσης επιμορφωτικά σεμινάρια συνήθως δεν υπερβαίνει το ίδιο ποσοστό και ότι τα ασύγχρονα επιμορφωτικά σεμινάρια δεν έχουν ενταχθεί ακόμα σε σημαντικό βαθμό στην κουλτούρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Οι «ενεργοί» επιμορφούμενοι επισκέπτονταν τακτικά την πλατφόρμα, συμμετέχοντας στις ομάδες συζητήσεων, και θέτοντας καίρια ζητήματα. Ως επιτυχημένη κρίνεται και η αλληλεπίδρασή τους με τις επιμορφώτριες, ενώ ικανοποιητική ήταν και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική μπορεί να θεωρηθεί, επίσης, η συμμετοχή τους όσον αφορά την κατάθεση των εργασιών (56 επιμορφούμενοι). Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 10

12 3. Επισημαίνεται η μεγαλύτερη συμμετοχή εκπαιδευτικών από σχολεία της επαρχίας σε σύγκριση με τη συμμετοχή από σχολεία των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν γενικά περιορισμένη. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί ενδεχομένως σε έναν κορεσμό, ο οποίος υφίσταται ως προς τις ευκαιρίες για επιμόρφωση στα μεγάλα αστικά κέντρα. 4. Επίσης, επισημαίνεται η μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έναντι εκείνων της Δευτεροβάθμιας. Αυτό θα μπορούσε ίσως να οφείλεται στην πιο ενεργό εμπλοκή που οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας κάποιες φορές επιδεικνύουν όσον αφορά επιμορφωτικές και καινοτόμες δράσεις. Όσον αφορά τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτή αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά φιλολόγους. Κατά συνέπεια, δεν υπήρξε, σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον, ευρεία ανταπόκριση από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. 5. Τέλος, υπήρξε σε σχετικά λίγες μόνο περιπτώσεις κινητοποίηση σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών από ένα σύλλογο, αν και η αρχική προσδοκία ήταν μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, αυτό επετεύχθη σε τρία δημοτικά σχολεία και σε τρία γυμνάσια πανελλαδικά. 2.2 Διά ζώσης επιμορφωτικό σεμινάριο (Μάρτιος 2012) Προγραμματισμός - οργάνωση Με την ολοκλήρωση του ασύγχρονου επιμορφωτικού σεμιναρίου προγραμματίζεται η διοργάνωση ενός διά ζώσης επιμορφωτικού σεμιναρίου, το οποίο και θα αποτελέσει τη συνέχεια του ασύγχρονου. Με την ολοκλήρωση του ασύγχρονου θα γίνει η επιλογή 10 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις οποίες θα επιδιωχθεί στενότερη συνεργασία για το σχολικό έτος στο πλαίσιο της Υποδράσης 1.3. Για την επόμενη σχολική χρονιά προγραμματίζεται η συνεργασία με 10 επιπλέον σχολεία, ώστε ο τελικός αριθμός των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων να διαμορφωθεί σε 20. Στα σχολεία αυτά θα εφαρμοστούν και θα δοκιμαστούν σε βάθος οι αρχές της διδασκαλίας της γλώσσας μέσω περιεχομένου, το υποστηρικτικό υλικό που θα αναπτυχθεί, καθώς και οι αρχές συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου. Τα κριτήρια επιλογής των σχολείων θα είναι τα εξής: 1. Ανάδειξη μέσω του ασύγχρονου επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαιδευτικών και σχολείων με σημαντική εμπλοκή και αξιόλογη παρουσία στις εργασίες του σεμιναρίου. Σημαντικό ρόλο θα παίξει, επίσης, και η ενεργός συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών από ένα σύλλογο. 2. Εκδήλωση μεγάλης επιθυμίας για συμμετοχή εκ μέρους των εκπαιδευτικών και παρουσίαση ισχυρών κινήτρων Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 11

13 3. Δέσμευση εκ μέρους των εκπαιδευτικών των σχολείων για συνεργασία με την επιστημονική ομάδα σε βάθος χρόνου 4. Ενδεχόμενη καλή προηγούμενη συνεργασία με τα συγκεκριμένα σχολεία 5. Προτίμηση σχολείων που ενδεχομένως δεν έχουν ωφεληθεί ακόμη από κάποια άλλη Δράση της Πράξης 6. Υψηλό ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών 7. Διαφοροποιημένο προφίλ σχολείων (τα σχολεία να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους ως προς το προφίλ, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για την προσέγγιση περισσότερων «περιπτώσεων»). Τα σχολεία θα επιλεγούν σύμφωνα με τους άξονες προτεραιότητας της Πράξης: Από τον άξονα 1 θα επιλεγούν συνολικά 6 σχολεία (ποσοστό 30 %). Από τον άξονα 2 θα επιλεγούν 12 σχολεία (ποσοστό 67 %), ενώ τέλος από τον άξονα 3 θα επιλεγούν 2 σχολεία (ποσοστό 3%). Για το σχολικό έτος η επιλογή θα αφορά 3 σχολεία από τον άξονα 1, 6 σχολεία από τον άξονα 2 και 1 σχολείο από τον άξονα 3. Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί πρόταση συνεργασίας σε 10 σχολεία, τα οποία προτείνεται να είναι τα εξής: Άξονας 1 12ο Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης 11ο Δ.Σ. Κομοτηνής Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Σαπών Άξονας 2 8 ο Δ.Σ. Αμπελοκήπων 7 ο Δ.Σ. Ευόσμου ή 3 ο Δ.Σ. Ευκαρπίας Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αθηνών 3 ο Δ.Σ. Πειραιά Δ.Σ. Ραφήνας 1 ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού Άξονας 3 Γυμνάσιο Ασωπίας Το σεμινάριο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις , ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, όπου θα συγκεντρωθούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί από τη Βόρεια και από τη Νότια Ελλάδα αντίστοιχα. Η επιμόρφωση θα αφορά το σύνολο του συλλόγου διδασκόντων των επιλεγέντων σχολείων. Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 12

14 Η βασική θεματική του σεμιναρίου θα είναι η διδασκαλία της ελληνικής μέσω περιεχομένου. Το σεμινάριο αυτό θα έχει τη μορφή εργαστηρίου και θα εμβαθύνει στις γνώσεις και τις δεξιότητες, οι οποίες κατακτήθηκαν στο πλαίσιο του ασύγχρονου επιμορφωτικού σεμιναρίου. Επιπλέον, σημαντική κρίνεται και η θεματική που αφορά τη χρήση της επιμορφωτικής πλατφόρμας της Δράσης 1, η οποία αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη δικτύωση των σχολείων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Υποδράσης 1.3. Πέρα από το γλωσσολογικό άξονα, έμφαση θα δοθεί και σε θέματα Παιδαγωγικής, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διδακτικής. Στόχος είναι, οι δράσεις να αναπτυχθούν σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο (και όχι σε ένα πλαίσιο αφομοίωσης/ενσωμάτωσης), το οποίο θα αποσκοπεί στην αλληλεπίδραση όλων των μαθητών ανεξαρτήτως καταγωγής, στην κοινωνικοποίησή τους με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και στη σχολική τους επιτυχία. Στο ίδιο πλαίσιο αξιοποιείται και η θεώρηση του σχολείου ως οργανισμού μάθησης (ως οργανισμού που διευκολύνει τη μάθηση για όλα τα μέλη του και διαθέτει ευελιξία προσαρμογής στα νέα δεδομένα) και του εκπαιδευτικού ως επιστήμονα και ερευνητή που πειραματίζεται, συνεργάζεται και τολμάει να αλλάξει τη διδακτική του πράξη (έννοιες-κλειδιά: ενεργοποίηση, πρωτοβουλία, ανάπτυξη, επιμόρφωση και χειραφέτηση των εκπαιδευτικών). Αυτά νοούνται στο πλαίσιο μιας λογικής «συνευθύνης» για την εκπλήρωση των κοινών στόχων και της κοινής αποστολής, η οποία διαμορφώνει, ως γνωστόν, το σχολικό κλίμα με συγκεκριμένο ουσιαστικό τρόπο. Επίσης, θα ληφθούν υπόψη και άλλοι βασικοί παράγοντες, όπως η διοίκηση της σχολικής μονάδας, το κλίμα και οι σχέσεις των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόζονται, η φιλοσοφία της σχολικής μονάδας ως προς τον πολιτισμικό πλουραλισμό. Το επιμορφωτικό σεμινάριο προβλέπεται να έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 διδακτικών ωρών Αρχές σχεδιασμού Το σεμινάριο θα βασιστεί στις παρακάτω αρχές: 1. Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, με τη λογική, η οποία παρουσιάστηκε στην ενότητα Αξιοποίηση των ΤΠΕ, με την ανάρτηση υλικού στην επιμορφωτική πλατφόρμα, η οποία θα συνεχίζει να συμβάλει στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη δικτύωση των εκπαιδευτικών. 3. Δημιουργία μιας ομάδας επιμορφούμενων με ισχυρούς δεσμούς αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, οι οποίοι θα αντιλαμβάνονται την επιμόρφωσή τους ως ένα στάδιο στη διαδικασία της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 4. Προώθηση οριζόντιας σύνδεσης του Προγράμματος Σπουδών, διαθεματικότητας και εμπλοκή εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων στη γλωσσική διδασκαλία. 5. Θεώρηση της επιμόρφωσης ως λειτουργικού στοιχείου μιας έρευνας-δράσης που πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος λειτουργεί ως επιστήμονας και ως Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 13

15 «στοχαζόμενος επαγγελματίας». Πρόκειται για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος παρατηρεί τη διδασκαλία του, επιμορφώνεται, συνεργάζεται, λύνει προβλήματα, αξιολογεί και βελτιώνει συνεχώς τις διδακτικές του πρακτικές. Όπως σημειώθηκε και στην ενότητα 2.1.2, οι καλές πρακτικές που θα αναπτυχθούν με τη βοήθεια της επιμόρφωσης μπορούν στη συνέχεια να διαχυθούν σε όλα τα σχολεία της επικράτειας, τα οποία είναι προσανατολισμένα στην επίτευξη της ισότητας και της ποιότητας στην εκπαίδευση. Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 14

16 Ενδεικτική βιβλιογραφία Δημητριάδης, Στ./ Χ. Καραγιαννίδης/ Α. Πομπόρτσης/ Θρ. Τσιάτσος Ευέλικτη μάθηση. Με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Τζιόλα. Jarvis, P Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεωρία και πράξη, μτφρ. Α. Μανιάτη. Αθήνα: Μεταίχμιο. Ζάγκα Ελευθερία Η συμβολή των μαθημάτων ειδικότητας στη γλωσσική αγωγή: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας με έμφαση στο περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ.- Ενυάλειο κληροδότημα. Κεσίδου Αναστασία «Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής». Στο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- Γυμνάσιο (επιμ.), Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό υλικό, Πρακτικά Διημερίδας. Θεσσαλονίκη: Λιθογραφία, Κόκκος, Α Ο μετασχηματισμός των στάσεων και ο ρόλος του εμψυχωτή. Στο: Δ. Βεργίδης (επιμ.). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συμβολή στην εξειδίκευση στελεχών και εκπαιδευτών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, Ματθαίου, Δ «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Στο: Π.Δ. Ξωχέλλης (επιμ.), Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, Μπίκος, Κ Ζητήματα Παιδαγωγικής που θέτουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. Χατζηπαναγιώτου, Π «Δίκτυα έρευνας και συνεργασίας: ο ρόλος τους στην ευρωπαϊκή και ελληνική εκπαιδευτική πολιτική». Στο: Στ. Δημητριάδης/ Α. Κεσίδου (επιμ.), Ζητήματα διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων: πραγματικότητα έρευνα εφαρμογές, Πρακτικά Ημερίδας Θεματικού Δικτύου Έρευνας «Διοίκηση της εκπαίδευσης» (ΜΑΝΕΚ). Θεσσαλονίκη: Γερμανός, Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 15

17 Παράρτημα Ι Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση 1 «Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής Υποδράση 1.3 «Συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής και των κανονικών τάξεων Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 1286 Προς τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν στη Δράση 1 Θέμα: Οργάνωση ασύγχρονου επιμορφωτικού σεμιναρίου Αγαπητές/-οί Συνάδελφοι, Στο πλαίσιο της Δράσης 1 που αφορά την Υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής οργανώνουμε ασύγχρονο επιμορφωτικό σεμινάριο που απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχουν σε αυτήν. Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει εστιασμένη επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, στη θεματική που αφορά τη «Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο». Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται, οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές πέρα από τη γενική επικοινωνιακή ικανότητα στην ελληνική γλώσσα να αποκτήσουν και γνώση της ακαδημαϊκής μορφής της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή εμφανίζεται στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, προϋπόθεση απαραίτητη για την απρόσκοπτη πορεία και εξέλιξή τους στο σχολείο. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12 Δεκεμβρίου του 2011 και 10 Ιανουαρίου του 2012 (το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί). Θα έχει συνολική διάρκεια 15 ώρες και θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις Τάξεις Υποδοχής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» (http://www.diapolis.auth.gr/). Πριν από την έναρξη του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες κωδικός πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει εκπόνηση εργασίας από τους συμμετέχοντες, ενώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αναρτηθεί συναφές επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό. Λόγω του αντικειμένου, το οποίο πραγματεύεται το σεμινάριο, θα ήταν επιθυμητό -όπου αυτό είναι δυνατόνα συμμετάσχουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί από ένα σύλλογο. Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να αποστείλετε συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής είτε ηλεκτρονικά είτε με φαξ ( ), έως την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 (υπόψη κ. Σοφίας Μαντζανίδου, τηλ. επικοινωνίας , Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30-14:30). Θα ακολουθήσει ενημερωτική επιστολή προς όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Με εκτίμηση, Αναστασία Κεσίδου Επιστημονική υπεύθυνη Υποδράσης 1.3 Επίκουρη καθηγήτρια Α.Π.Θ Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 16

18 Παράρτημα ΙΙ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση 1 «Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής Υποδράση 1.3 «Συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής και των κανονικών τάξεων ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο» Δεκέμβριος 2011 Ιανουάριος 2012 Ονοματεπώνυμο:.. Ειδικότητα:... Διδάσκετε σε Τάξη Υποδοχής; Τηλέφωνα επικοινωνίας:. Προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (απαραίτητη για τη χορήγηση κωδικού πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δράσης 1):... Σχολείο:.. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο:.. Τηλέφωνα επικοινωνίας σχολείου:... Ηλεκτρονική διεύθυνση σχολείου: Τόπος: Ημερομηνία: Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 17

19 Παράρτημα ΙΙΙ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση 1 «Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής» Υποδράση 1.3 «Συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής και των κανονικών τάξεων» Θεσσαλονίκη, Προς Αριθμ. Πρωτ.: 1328 τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δράσης 1 που δήλωσαν συμμετοχή στο ασύγχρονο επιμορφωτικό σεμινάριο Θέμα: Οδηγίες και χρονοδιάγραμμα ασύγχρονου επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο» Αγαπητές/-οί Συνάδελφοι, Σας ευχαριστούμε για το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδείξατε για το ασύγχρονο επιμορφωτικό σεμινάριο της Δράσης 1 (υποδράση 1.3). Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν υπερβεί τις 200 και αφορούν εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας. Στη συνέχεια ακολουθούν περαιτέρω οδηγίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσει το επιμορφωτικό σεμινάριο: 1. Όπως ήδη γνωρίζετε, το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις Τάξεις Υποδοχής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» (http://www.diapolis.auth.gr/). Η πιστοποίηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα έχει ολοκληρωθεί, καθώς έχουν ήδη λάβει «όνομα χρήστη» και «κωδικό πρόσβασης» βάσει της προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης που σημείωσαν στη δήλωση συμμετοχής τους. Η είσοδος των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πραγματοποιείται 1. με τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών στα οικεία πεδία της αρχικής σελίδας του diapolis (βλ. παραπάνω) και 2. με την επιλογή της ενότητας «Τα μαθήματά μου Υποστήριξη της Διδασκαλίας στην Τάξη Υποδοχής». Στη συνέχεια εμφανίζεται η εισαγωγική σελίδα του Επιμορφωτικού Προγράμματος Υποστήριξης της Διδασκαλίας στην Τάξη Υποδοχής. Κατεβαίνοντας στη σελίδα αυτή, στο σημείο 4, βρίσκεται το σεμινάριο με τίτλο «Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο». Επισυνάπτουμε και ένα αρχείο με γενικές οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας για την περίπτωση που τις θεωρήσετε χρήσιμες. 2. Το σεμινάριο έχει ξεκινήσει με την ανάρτηση στην πλατφόρμα μίας δραστηριότητας αφόρμησης, διαφορετικής για το δημοτικό σχολείο και για το γυμνάσιο. Σημειώνουμε ότι θα εστιάσουμε στους συγκεκριμένους τύπους σχολείων, καθώς μόνο σε αυτούς λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής. Οι απαντήσεις Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 18

20 των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και η συζήτηση που θα προκληθεί με βάση αυτές τις δραστηριότητες θα αναδείξουν τις ανάγκες τους και θα οδηγήσουν σε ανατροφοδότηση της επιμορφωτικής ομάδας ως προς το απαιτούμενο επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό. Το υλικό αυτό θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα στις 16 Δεκεμβρίου Στην πλατφόρμα θα ανακοινωθούν στη συνέχεια οδηγίες σχετικά με την εργασία, την οποία θα εκπονήσουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και με το χρόνο παράδοσής της. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής βάσει της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εργασίας τους. Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου του Με ευχές για καλή επιτυχία και με εκτίμηση, Αναστασία Κεσίδου Επιστημονική υπεύθυνη Υποδράσης 1.3 Επίκουρη καθηγήτρια Α.Π.Θ Συνημμένο: Γενικές οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις Τάξεις Υποδοχής Α.Π.Θ., Φιλοσοφική Σχολή, Θεσσαλονίκη Γραμματειακή υποστήριξη: Σοφία Μαντζανίδου τηλ./φαξ: (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30-14:30) diapolis (για το ασύγχρονο επιμορφωτικό σεμινάριο της υποδράσης 1.3) Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 19

21 Παράρτημα ΙV ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Πηγαίνετε στο (δικτυακός τόπος της Πράξης «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» του ΑΠΘ). Για να εισέλθετε στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι χρήστες, δηλαδή να διδάσκετε σε Τάξη Υποδοχής σχολείου που συνεργάζεται με τη Δράση 1 της Πράξης «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών». Για να εγγραφείτε, πρέπει να μας έχετε δώσει το όνομα και το σας. Στο δεξί μέρος της σελίδας εισάγετε το Όνομα Χρήστη σας και τον Κωδικό (σας έχουν αποσταλεί στην προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση). Έχετε δυνατότητα να αλλάξετε τον κωδικό ως εξής: Στο δεξί μέρος της σελίδας, όπου αναφέρεται «Στοιχεία χρήστη», επιλέγετε «Επεξεργασία προφίλ» και εισάγετε τον κωδικό που θέλετε να ορίσετε στο πεδίο «Νέος κωδικός πρόσβασης». Για οριστική καταχώριση και επιβεβαίωση του νέου κωδικού, τον εισάγετε και δεύτερη φορά στο «Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης». Για να καταχωρηθεί η αλλαγή κωδικού, επιλέγετε «Επιλογή» και η διαδικασία ολοκληρώνεται. Για να πάτε στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Στο δεξί μέρος της σελίδας, όπου αναφέρεται «Τα μαθήματά μου», επιλέγετε «Υποστήριξη της Διδασκαλίας στην Τάξη Υποδοχής» και εισέρχεστε στην εισαγωγή σελίδα του επιμορφωτικού προγράμματος στο οποίο έχετε εγγραφεί. Η εκπαίδευση στην πλατφόρμα είναι ασύγχρονη. Αυτό σημαίνει ότι εισέρχεστε και δραστηριοποιείστε βάσει των οδηγιών και απαιτήσεων του προγράμματος σε χρόνο που εξυπηρετεί εσάς (τηρώντας τις οριζόμενες προθεσμίες). Είναι δυνατό αλλά όχι δεδομένο- να βρίσκεστε στην πλατφόρμα την ίδια ώρα με τον/την επιμορφωτή/-τριά σας και με συναδέλφους και να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 20

22 ομαδικές συζητήσεις άμεσης διάδρασης, οπότε η επικοινωνία και εκπαίδευση λαμβάνει παροδικά χαρακτηριστικά «σύγχρονης». Επιπλέον, καθώς θα πορεύεστε μέσα στο επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι πιθανό ο επιμορφωτής / η επιμορφώτριά σας να σας προτείνουν να συμμετάσχετε σε ομαδική τηλεδιάσκεψη (σύγχρονη επικοινωνία) σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, για το τεχνικό κομμάτι της οποίας θα λάβετε σχετική καθοδήγηση. Το επιμορφωτικό περιβάλλον σας προσφέρει α) επιμορφωτική και συμβουλευτική στήριξη για τη διδασκαλία στην Τάξη Υποδοχής β) πρόσβαση σε έγκυρο υλικό, αξιοποιήσιμο στην Τάξη Υποδοχής γ) δικτύωση με συναδέλφους από όλη τη χώρα, που διδάσκουν σε Τάξεις Υποδοχής δ) ενημέρωση για τα Νέα που συνδέονται με τη Δράση 1 (Υποστήριξη της Τάξης Υποδοχής). Το επιμορφωτικό πρόγραμμα δομείται σε ενότητες. Σε κάθε ενότητα καλείστε να αναλάβετε συγκεκριμένη δράση (π.χ. να διαβάσετε ένα κείμενο, να δείτε μια παρουσίαση, να αναζητήσετε πληροφορίες, να καταθέσετε στην ομάδα συζήτησης τις απόψεις ή εμπειρίες σας, να σχολιάστε, να εφαρμόσετε κάτι στην τάξη και να καταγράψετε τα συμπεράσματά σας, να δημιουργήσετε εκπαιδευτικό υλικό κ.ά.). Ακολουθείστε τις οδηγίες που σας δίνονται στην κάθε ενότητα και θα πορευτείτε μέσα στο πρόγραμμα χωρίς πρόβλημα. Μέσα στην πλατφόρμα ο,τιδήποτε είναι γραμμένο σε χρώμα λαδί αποτελεί σύνδεσμο που σας οδηγεί είτε σε υλικό (π.χ. κείμενο, παρουσίαση, εικόνα, βίντεο, βιβλίο κ.ά.), είτε σε χώρο υποβολής κάποιας εργασίας, είτε σε ομάδα συζήτησης. Οι ομάδες συζήτησης (forum) αποτελούν χώρο, όπου μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ένα θέμα συζήτησης του ενδιαφέροντός του και οι υπόλοιποι να συμμετάσχουν (ασύγχρονα) στη συζήτηση. Στο πρόγραμμα Υποστήριξης της Διδασκαλίας στην Τάξη Υποδοχής (ΥΔΤΥ) έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα fora. Κάθε φορά που κάποιος «γράφει» σε ένα forum, οι συμμετέχοντες σε αυτό το forum λαμβάνουν στην προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση που τους ενημερώνει για τη νέα καταχώρηση. Κάθε συζήτηση παραμένει ενεργή καθ όλο το διάστημα υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος (μπορεί δηλαδή, κανείς να έρθει να προσθέσει κάτι σε μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει πριν 4 μήνες, αναπτύχθηκε εντατικά για 2 μήνες και στη συνέχεια παρουσίασε αδράνεια, αναζωπυρώνοντας το διάλογο). Η δυνατότητα έναρξης νέου θέματος συζήτησης Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 21

23 υπάρχει πάντοτε. Έχετε κατά νου ότι στο περιβάλλον του επιμορφωτικού προγράμματος οι συζητήσεις αναμένεται να συνδέονται με θέματα διδασκαλίας στην Τάξη Yποδοχής. Οδηγίες για τη συμμετοχή στο forum θα βρείτε στο 1 ο μήνυμα του «Forum της Τάξης Υποδοχής», καθώς και της 1 ης ομαδικής συζήτησης (ενότητα 1 Εισαγωγή) με τίτλο «Οι προσδοκίες μου από το Επιμορφωτικό πρόγραμμα». Σταδιακά θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο Εκπαιδευτικών Πόρων αξιοποιήσιμων στην Τάξη Υποδοχής, το οποίο θα σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητάτε υλικό (π.χ. εγχειρίδια, άρθρα, φύλλα εργασίας, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, λογισμικά, τραγούδια, ταινίες, παραμύθια κ.ά.) βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (π.χ. τάξη, επίπεδο γλωσσομάθειας κλπ). Μέχρι να ολοκληρωθεί το αποθετήριο υλικού, θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το υπάρχον σε ψηφιακή μορφή υλικό υποστήριξης της διδασκαλίας στην Τάξη Υποδοχής, το οποίο είναι αναρτημένο στο επιμορφωτικό περιβάλλον και συγκεκριμένα στην ενότητα 5 (Αξιοποιήσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό για την Προσχολική και Πρωτοσχολική Ηλικία, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο), μέσα στον φάκελο με το όνομα «Εκπαιδευτικό και Υποστηρικτικό Υλικό για την Τάξη Υποδοχής». Εισερχόμενοι σε αυτόν τον φάκελο θα βρείτε υλικό παρουσιασμένο σε δενδροειδή διάταξη. Κάνοντας κλικ στο ή στο + δίπλα από τον εκάστοτε τίτλο, εμφανίζεται η λίστα με τα περιεχόμενά του. Για να καταθέσετε μία εργασία: o πηγαίνετε στον σύνδεσμο υποβολής της εργασίας, π.χ. «Δημιουργία Φύλλου Εργασίας για την Παραγωγή Λόγου» (ενότητα 4) o επιλέγετε «Ανέβασμα του αρχείου» o πατάτε «Επιλέξτε ένα αρχείο» o επιλέγετε από το αριστερό μέρος «Ανέβασμα ενός αρχείου» o πατάτε Browse o επιλέγετε το αρχείο που θέλετε από τον υπολογιστή σας o στο πεδίο «Αποθήκευση ως:» εισάγετε τον τίτλο που θέλετε να του δώσετε μέσα στην πλατφόρμα o πατάτε «Ανέβασμα του αρχείου» και τέλος o πατάτε «Υποβολή». Στο αριστερό μέρος της σελίδας, κάτω από το «Συμμετέχοντες», μπορείτε να δείτε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Κάνοντας «κλικ» πάνω στο όνομα ενός από τους συμμετέχοντες, μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το προφίλ του. Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 22

24 Για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, πηγαίνετε στο αριστερό μέρος της σελίδας, κάτω από τη λέξη «Διαχείριση», στις «Ρυθμίσεις του προφίλ μου», επιλέξτε «Επεξεργασία του προφίλ» και προσθέστε πληροφορίες σχετικά με την εργασία, τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και τη φωτογραφία σας. Στις διαδικτυακές κοινότητες ενθαρρύνεται η ανάρτηση φωτογραφίας στο προφίλ, καθώς ενισχύει την επικοινωνία και τη δικτύωση και καθιστά το περιβάλλον δράσης και επικοινωνίας μας πιο φιλικό και ευχάριστο. Στο αριστερό μέρος της σελίδας, κάτω από τις «Δραστηριότητες», μπορείτε να επιλέξετε: o Εργασίες (για να δείτε τις εργασίες που έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί ως υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα) o Ομάδες Συζητήσεων (για να δείτε όλα τα Fora γενικά ή / και στοχευμένης συζήτησης- του επιμορφωτικού προγράμματος) o Πόροι (για να δείτε το σύνολο του επιμορφωτικού, εκπαιδευτικού, υποστηρικτικού και ενημερωτικού υλικού που έχει αναρτηθεί στο περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του συγκεκριμένου προγράμματος) Στο αριστερό μέρος της σελίδας, κάτω από τις «Δραστηριότητες», στην «Αναζήτηση στις Ομάδες Συζήτησης», μπορείτε να εισάγετε μία λέξη ή φράση (π.χ. τάξη υποδοχής ή επίπεδα γλωσσομάθειας) και να αναζητήσετε συζητήσεις που την περιλαμβάνουν. Καθώς θα αναπτύσσονται οι συζητήσεις, θα εμπλουτίζονται τα fora και θα βελτιώνονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Στο πάνω δεξί μέρος της σελίδας, όπου αναφέρεται «Τελευταία νέα», βρίσκετε πληροφορίες και ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Δράσης Υποστήριξης της Τάξης Υποδοχής (π.χ. ανακοίνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων κ.ά.). Επιλέγοντας «περισσότερα», μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της εκάστοτε ανακοίνωσης. Το περιεχόμενο των «Τελευταίων νέων» είναι ίδιο με αυτό του «Νέα Ανακοινώσεις», που βρίσκεται στο κέντρο της εισαγωγικής σελίδας του Προγράμματος πάνω-πάνω. Στα «Επικείμενα γεγονότα», στο δεξί μέρος της σελίδας, αναφέρονται οι προγραμματισμένες ημερομηνίες επικείμενων δραστηριοτήτων του επιμορφωτικού προγράμματος (π.χ. κατάθεση εργασίας, τηλεδιάσκεψη κ.ά.) Κάτω από το «Συνδεδεμένοι χρήστες», στο δεξί μέρος της σελίδας, εμφανίζονται τα ονόματα των χρηστών που βρίσκονται τη συγκεκριμένη στιγμή μέσα στην Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 23

25 πλατφόρμα. Αυτό εξυπηρετεί το στόχο της σύγχρονης επικοινωνίας. Μπορείτε, δηλαδή, να στείλετε μήνυμα σε έναν συνδεδεμένο χρήστη και να σας απαντήσει επί τόπου. Κάτω από το «Μηνύματα» εμφανίζονται τα μηνύματα που ενδεχομένως σας έχουν στείλει άλλοι χρήστες. Τα μηνύματα αυτά στέλνονται μέσα στην πλατφόρμα, αλλά είναι προσωπικά και δεν είναι ορατά από τα υπόλοιπα μέλη. Για να στείλετε μήνυμα σε κάποιον, κάνετε κλικ πάνω στο όνομά του. Εμφανίζεται το προφίλ του και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο του και του στέλνετε μήνυμα. Στην «Πρόσφατη δραστηριότητα», στο κάτω μέρος της σελίδας, εμφανίζεται η δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί από τα μέλη του προγράμματος στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία είσοδό σας στην πλατφόρμα. Πράξη: Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 24

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής 1 η Σεπτέμβρη 2010 Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Έργο του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20 / 01

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών www.epimorfosi epimorfosi.edu.gr 1. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Πλαίσιο Διαβούλευσης Ιούνιος Σεπτέμβριος (2010) Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Την ΚΥΑ 6472 (ΦΕΚ 636)-10/04/2008 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ CLAROLINE Κατάλογος περιεχομένων Εγγραφή μαθητή στο Claroline...2 Εγγραφή σε μάθημα...3 Τα μαθήματά μου...4 Αλλαγή του προφίλ μου (Manage my account)...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Καρτέλα Ερευνητή

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας

Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διαγωνισμός του προγράμματος «Μάθηση και Τεχνολογία» του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας Διοργανωτές Ίδρυμα Λαμπράκη Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Microsoft ΕΛΛΑΣ Intel ΕΛΛΑΣ Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2016-2017 Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτική Ηγεσία Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με έμφαση στη Διδακτική και την επικοινωνιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 06 / 04

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του προγράµµατος

Περιγραφή του προγράµµατος /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ν. Κιλκίς Σχ. έτος 2007-2008 Πρόγραµµα εξ αποστάσεως Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 Περιγραφή του προγράµµατος Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα