Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Βρυξέλλες, 18/19 Ιουνίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Βρυξέλλες, 18/19 Ιουνίου 2009"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2009 (OR. en) 11225/09 CONCL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών (18/19 Ιουνίου 2009) /09

2 Εν µέσω της βαθύτερης διεθνούς ύφεσης µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έδειξε ακόµη µια φορά την απόφαση της Ένωσης να αρθεί πάνω από τις παρούσες δυσκολίες και να ατενίσει το µέλλον λαµβάνοντας µια σειρά αποφάσεων µε σκοπό να αντιµετωπίσει ταχέως και αποτελεσµατικά ένα ευρύ φάσµα προκλήσεων. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πεπεισµένοι ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας θα δώσει στην Ένωση καλύτερο πλαίσιο για δράση σε πολλούς τοµείς, συµφώνησαν σχετικά µε νοµικές διασφαλίσεις προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού, θέτοντας τις βάσεις προκειµένου να ξαναζητηθεί η γνώµη του σχετικά µε τη Συνθήκη αυτή. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πραγµατοποίησαν εξάλλου τα πρώτα βήµατα όσον αφορά τη διαδικασία ορισµού του Προέδρου της επόµενης Επιτροπής. Η οικονοµική κρίση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σηµαντική για τους πολίτες. Τα σηµαντικά µέτρα που λήφθηκαν µέχρι σήµερα για την υποστήριξη του τραπεζικού τοµέα και της ευρύτερης οικονοµίας απέτρεψαν µε επιτυχία την χρηµατοοικονοµική κατάρρευση και άρχισαν να επαναφέρουν τις προοπτικές για πραγµατική ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε σειρά αποφάσεων προκειµένου να δηµιουργηθούν νέοι απαραίτητοι εποπτικοί φορείς µε στόχο την προστασία του Ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος από µελλοντικούς κινδύνους και να διασφαλισθεί ότι δεν θα επαναληφθούν ποτέ τα λάθη του παρελθόντος. Απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης στην απασχόληση, βοηθώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την εργασία τους ή να βρουν νέα εργασία. Η επιτυχής καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος θα συµβάλει επίσης στη µετάβαση προς µια αειφόρο οικονοµία και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πραγµατοποίησε περαιτέρω βήµατα προκειµένου να διαµορφώσει τη θέση της ΕΕ στη ιάσκεψη της Κοπεγχάγης για την αλλαγή του κλίµατος, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στα τέλη του έτους. Κατέστησε σαφές ότι προτίθεται να διατηρήσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία αυτή και απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειµένου η ιάσκεψη της Κοπεγχάγης να έχει επιτυχή και φιλόδοξη έκβαση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν εξαιρετικά µεγάλη ανησυχία για την κρίσιµη κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και συµφώνησαν σχετικά µε µέτρα που θα βοηθήσουν τα κράτη µέλη τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραµµή να ανταποκριθούν στην εισροή των παράνοµων µεταναστών και να αποτρέψουν περαιτέρω ανθρώπινες τραγωδίες. Ο παγκόσµιος ρόλος της ΕΕ εξακολουθεί να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράµµισαν τη στρατηγική σηµασία των διατλαντικών σχέσεων και χαιρέτισαν τη δροµολόγηση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Τόνισαν επίσης ότι η ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής παρέµεινε ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΕ το Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε και πάλι τη µεγάλη σηµασία της σταθερότητας και της ασφάλειας στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την ευρύτερη περιοχή. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τις δηλώσεις σχετικά µε το Ιράν και τη Λαϊκή ηµοκρατία της Κορέας. Στη δήλωση για τη Βιρµανία/Μιανµάρ οι ηγέτες ζήτησαν την άµεση και άνευ όρων ελευθέρωση της Aung San Suu Kyi. o o o 11225/09 1

3 Της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προηγήθηκε παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Hans-Gert Pöttering, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε τις θερµές του ευχαριστίες στον κ. Pöttering για το έργο που επετελέσθη κατά τη θητεία του ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. o o o I. Θεσµικά θέµατα Η Ιρλανδία και η Συνθήκη της Λισσαβώνας 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι για να τεθεί σε ισχύ, η Συνθήκη της Λισσαβώνας απαιτείται να επικυρωθεί από κάθε ένα εκ των 27 κρατών µελών σύµφωνα µε τις οικείες συνταγµατικές διαδικασίες. Επαναλαµβάνει ότι επιθυµία του είναι να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη µέχρι τα τέλη του Έχοντας σηµειώσει προσεκτικά τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όπως εκφράστηκαν από τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε κατά τη σύνοδό του στις 11 και 12 εκεµβρίου του 2008 ότι, εφόσον τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβώνας, θα πρέπει να αποφασισθεί, σύµφωνα µε τις απαιτούµενες νοµικές διαδικασίες, ότι η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να απαρτίζεται από έναν υπήκοο κάθε κράτους µέλους. 3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε επίσης ότι τα άλλα µελήµατα του ιρλανδικού λαού που παρουσίασε ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός σχετικά µε τη φορολογική πολιτική, το δικαίωµα στη ζωή, την παιδεία και την οικογένεια, καθώς και την παραδοσιακή πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας της Ιρλανδίας, θα διευθετηθούν κατά τρόπο που θα ικανοποιεί τόσο την Ιρλανδία όσο και τα λοιπά κράτη µέλη, δια της παροχής των απαραίτητων νοµικών εγγυήσεων. Συµφωνήθηκε επίσης να επιβεβαιωθεί η µεγάλη σηµασία που αποδίδεται σε ορισµένα κοινωνικά ζητήµατα, όπως φερ ειπείν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων /09 2

4 4. Με γνώµονα τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε για µια σειρά διευθετήσεων που συνάδουν απολύτως µε τη Συνθήκη, ούτως ώστε να παρέχεται βεβαιότητα και να ικανοποιούνται τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού, ως ακολούθως: α) Απόφαση των Αρχηγών Κράτους/Κυβερνήσεως των 27 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνερχοµένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, σχετικά µε µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας (Παράρτηµα 1) β) Πανηγυρική δήλωση σχετικά µε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, την κοινωνική πολιτική και άλλα ζητήµατα (Παράρτηµα 2). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε επίσης γνώση της µονοµερούς δήλωσης της Ιρλανδίας (Παράρτηµα 3), η οποία θα επισυναφθεί στα ιρλανδικά έγγραφα επικύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβώνας. 5. Όσον αφορά την απόφαση του Παραρτήµατος 1, οι Αρχηγοί Κράτους/Κυβερνήσεως δήλωσαν τα εξής: (i) η παρούσα απόφαση παρέχει νοµική εγγύηση ότι ορισµένα µελήµατα του ιρλανδικού λαού θα παραµείνουν ανεπηρέαστα από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας (ii) το περιεχόµενό της συνάδει απολύτως µε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και δεν θα καθιστά αναγκαία τυχόν επανεπικύρωσή της (iii) η απόφαση αυτή θα έχει νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα και θα αρχίσει να παράγει αποτελέσµατα την ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβώνας (iv) τη στιγµή της σύναψης της επόµενης συνθήκης προσχώρησης, θα εκπονήσουν τις διατάξεις της συνηµµένης απόφασης σε πρωτόκολλο το οποίο θα προσαρτηθεί, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες, στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 11225/09 3

5 (v) το πρωτόκολλο ουδόλως µεταβάλλει τη σχέση µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών της. Μοναδικός σκοπός του πρωτοκόλλου είναι να προσδοθεί στις αποσαφηνίσεις της απόφασης πλήρες καθεστώς συνθήκης προκειµένου να ικανοποιηθούν τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού. Το καθεστώς του δεν θα διαφέρει από παρόµοιες αποσαφηνίσεις σε πρωτόκολλα άλλων κρατών µελών. Το πρωτόκολλο θα αποσαφηνίζει χωρίς να τροποποιεί ούτε το περιεχόµενο ούτε την εφαρµογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Ορισµός του Προέδρου της Επιτροπής 6. Οι Αρχηγοί Κράτους/Κυβερνήσεως συµφώνησαν οµόφωνα ότι ο κ. José Manuel DURÃO BARROSO είναι το πρόσωπο που σκοπεύουν να ορίσουν Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διάστηµα Ο Πρωθυπουργός της Τσεχικής ηµοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, αντιστοίχως νυν και µέλλων Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, θα έχουν άτυπες συζητήσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειµένου να προσδιορίσουν κατά πόσον το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να εγκρίνει τον ορισµό του συγκεκριµένου προσώπου κατά τη σύνοδο ολοµελείας του τον Ιούλιο. 8. Κατόπιν των συζητήσεων αυτών, και συνερχόµενο σε επίπεδο Αρχηγών Κράτους/Κυβερνήσεως, το Συµβούλιο θα εκδώσει τυπικά, βάσει του άρθρου 214 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, την απόφασή του για τον ορισµό του προσώπου που σκοπεύει να διορίσει ως Πρόεδρο της Επιτροπής. 9. Η διαδικασία ορισµού των υπόλοιπων προσώπων που θα διοριστούν µέλη της Επιτροπής µπορεί να αρχίσει µόνον όταν θα έχει αποσαφηνιστεί η νοµική βάση για τη διαδικασία ορισµού. Μεταβατικά µέτρα για το ΕΚ 10. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τη ήλωσή του του εκεµβρίου 2008 σχετικά µε τα µεταβατικά µέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συµφωνεί ότι αυτά τα µεταβατικά µέτρα θα περιέχουν στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτηµα 4. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που εκτίθενται στη δήλωσή του το εκέµβριο2008, η Προεδρία θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρµογή των µέτρων αυτών /09 4

6 ΙΙ. Οικονοµική, χρηµατοπιστωτική και κοινωνική κατάσταση 11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται ακόµα, µαζί µε τον υπόλοιπο κόσµο, τις συνέπειες της βαθύτερης και πιο εκτεταµένης ύφεσης της µεταπολεµικής εποχής. Για την ΕΕ είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχίσει την εκπόνηση και την εφαρµογή των µέτρων που χρειάζονται προκειµένου να αντιµετωπίσει την κρίση. Για να γίνει αυτό θα στηριχθεί στις σηµαντικές εξελίξεις των τελευταίων µηνών σύµφωνα µε το συµφωνηθέν το εκέµβριο του 2009 Eυρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας το οποίο θα συνίσταται σε συνολική δηµοσιονοµική στήριξη περίπου 5% του ΑΕΠ το 2009/2010. Όπως στοιχειοθετείται από την έκθεση του Συµβουλίου µε την οποία αξιολογούνται εθνικά µέτρα ανάκαµψης (10771/09), τα σηµαντικά µέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες συντελούν στον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων της οικονοµικής κάµψης και συµβάλλουν στην προστασία των θέσεων εργασίας επίσης, προλειαίνουν το έδαφος για διατηρήσιµη οικονοµική ανάκαµψη. 12. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου την ισχυρή προσήλωσή του σε υγιή δηµόσια οικονοµικά και στο Σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Οι µελλοντικές εξελίξεις παραµένουν αβέβαιες. Οι οικονοµικές και δηµοσιονοµικές προοπτικές, τις οποίες προέβλεψε η Επιτροπή στις αρχές Μαΐου, θα συζητηθούν από το Συµβούλιο (ECOFIN). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει ότι είναι αποφασισµένο να πράξει τα δέοντα για να αποκατασταθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη. Είναι σηµαντικό η εξυγίανση να συµβαδίζει µε την οικονοµική ανάκαµψη. Υπάρχει σαφής ανάγκη εφαρµογής µιας αξιόπιστης και αληθοφανούς στρατηγικής εξόδου, µεταξύ άλλων και µέσω της βελτίωσης του µεσοπρόθεσµου φορολογικού πλαισίου, και µέσω συντονισµένων µεσοπρόθεσµων οικονοµικών πολιτικών. 13. Το Συµβούλιο υποστηρίζει την έγκριση τω νέων δηµοσιονοµικών µέτρων στη Λετονία, τα οποία στοχεύουν σε σηµαντική φορολογική ενοποίηση για φέτος και του χρόνου. Τονίζει ότι η αυστηρή εφαρµογή των εγκριθέντων µέτρων σε συνδυασµό µε αξιόπιστη µεσοπρόθεσµη στρατηγική θα οδηγήσουν σε επιτυχή έκβαση του τρέχοντος προγράµµατος αναπροσαρµογής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την πρόθεση της Επιτροπής και προτείνει την ταχεία πληρωµή της επόµενης δόσης της κοινοτικής ενίσχυσης ισοζυγίου πληρωµών στο πλαίσιο του προγράµµατος αναπροσαρµογής /09 5

7 14. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς γαλακτοκοµικών. Κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει λεπτοµερή ανάλυσης αγοράς εντός των δύο εποµένων µηνών, συµπεριλαµβανοµένων πιθανών λύσεων για τη σταθεροποίηση της αγοράς γαλακτοκοµικών, µε ταυτόχρονη συµµόρφωση προς τα αποτελέσµατα του «τσεκ απ». Εγκαθίδρυση νέας τάξης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές 15. Η έκθεση του Συµβουλίου σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των σχεδίων χρηµατοδοτικής στήριξης (10772/09 + ADD 1) υπογραµµίζει πόσο σηµαντικό ρόλο έπαιξαν οι κρατικές εγγυήσεις και οι πράξεις ανακεφαλαιοποίησης στην ανακοπή της χρηµατοοικονοµικής κατάρρευσης και τη θετική επίδραση που είχαν στην προστασία των συµφερόντων των καταθετών ενώ αφ ενός στηρίζουν τη διοχέτευση πιστώσεων προς την πραγµατική οικονοµία, συµβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας. 16 Μολονότι η συντονισµένη αυτή στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ υπήρξε αποτελεσµατική για την σταθεροποίηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών, το περιβάλλον λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών παραµένει προβληµατικό και οι χορηγήσεις πιστώσεων εξακολουθούν να είναι συγκρατηµένες. Οι κυβερνήσεις οφείλουν εποµένως να τελούν εν εγρηγόρσει ενόψει των νέων µέτρων που ενδέχεται να χρειαστούν για την ανακεφαλαιοποίηση ή για την αποκάθαρση των ισολογισµών. Η διεξαγόµενη στο σύνολο της Ένωσης άσκηση προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης θα βοηθήσει στην καλύτερη αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, θα συµβάλει στη ενίσχυση της εµπιστοσύνης των χρηµατοπιστωτικών αγορών και θα διευκολύνει την εφαρµογή συντονισµένων µέτρων πολιτικής σε ενωσιακό επίπεδο. Όλες οι ενέργειες πρέπει να συµβαδίζουν µε τις αρχές της ενιαίας αγοράς, να διασφαλίζουν ισότιµους όρους ανταγωνισµού και να λαµβάνουν υπόψη τους µια αξιόπιστη στρατηγική εξόδου από την κρίση. Η Επιτροπή καλείται να συνεχίσει να παρακολουθεί τα µέτρα που λαµβάνονται υπέρ του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και να παράσχει περισσότερη καθοδήγηση όσον αφορά την επαναφορά του τραπεζικού τοµέα σε κατάσταση βιωσιµότητας. 17. Η χρηµατοπιστωτική κρίση κατέδειξε την ανάγκη βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων και της εποπτείας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην Ευρώπη αλλά και στον κόσµο. Η µελέτη των αδυναµιών τις οποίες έφερε στο φως η σηµερινή κρίση θα συντελέσει στην πρόληψη µελλοντικών κρίσεων. Θα βοηθήσει επίσης να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη προς το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ιδίως µε την ενίσχυση της προστασίας των καταθετών και των καταναλωτών, και θα διευκολύνει έτσι την ανάκαµψη της ευρωπαϊκής οικονοµίας /09 6

8 18. Έχει ήδη επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στη βελτίωση του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων της ΕΕ, στην οποία συνετέλεσε ειδικότερα η συµφωνία για την οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών, για τον κανονισµό σχετικά µε τους οργανισµούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και για την οδηγία "Φερεγγυότητα ΙΙ". Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να σηµειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην κανονιστική ρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών αγορών, και δη στον κανονισµό περί οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων, στο ρόλο και τις ευθύνες των θεµατοφυλάκων καθώς και για τη διαφάνεια και σταθερότητα των αγορών παραγώγων. Καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να επισπεύσουν τις εργασίες τους και να σηµειώσουν ταχεία πρόοδο για την αντιµετώπιση των φυλοκυκλικών επιπτώσεων των κανονιστικών προτύπων, π.χ. όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα αποµειωµένα περιουσιακά στοιχεία. Καλεί επίσης τα κράτη µέλη να αναλάβουν ταχέως δράση στο θέµα των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών και των αποδοχών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής. 19. Η ανακοίνωση που παρουσίασε η Επιτροπή στις 27 Μαΐου του 2009 και τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 9ης Ιουνίου 2009, καθορίζουν την περαιτέρω πορεία ως προς την καθιέρωση ενός νέου πλαισίου µακροπροληπτικής και µικροπροληπτικής εποπτείας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικών Κινδύνων που θα παρακολουθεί και θα εκτιµά δυνητικές απειλές κατά της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και οσάκις χρειάζεται θα προειδοποιεί και θα εκδίδει συστάσεις για δράση και θα παρακολουθεί την εφαρµογή τους. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου της ΕΚΤ θα εκλέξουν τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικών Κινδύνων /09 7

9 20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνιστά επίσης να συσταθεί Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας, όπου θα περιλαµβάνονται τρεις νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας και της συνοχής της εθνικής εποπτείας, την ενίσχυση της επιτήρησης διασυνοριακών οµίλων µέσω της ολοκλήρωσης της σύστασης σωµάτων εποπτών, και την εκπόνηση Ευρωπαϊκού ενιαίου εγχειριδίου κανόνων που θα εφαρµόζεται σε όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της Ενιαίας Αγοράς. Αναγνωρίζοντας τις δυνητικές ή ενδεχόµενες ευθύνες που µπορεί να προκύψουν για τα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να θίγουν τις δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες των κρατών µελών. Βάσει των ανωτέρω και συµπληρωµατικά στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 9ης Ιουνίου 2009, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφωνεί ότι το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας θα πρέπει να διαθέτει δεσµευτικές και ανάλογες εξουσίες λήψης αποφάσεων ως προς το κατά πόσον οι επόπτες πληρούν τις υποχρεώσεις τους δυνάµει του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων και της κείµενης κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών ή εντός σώµατος εποπτών. Οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να διαθέτουν και εποπτικές εξουσίες έναντι των οργανισµών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει περαιτέρω ότι είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι το νέο πλαίσιο υποστηρίζει τις εύρωστες και ανταγωνιστικές χρηµατοπιστωτικές αγορές της ΕΕ 21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει το αργότερο έως τις αρχές του φθινοπώρου του 2009, τις νοµοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου ενωσιακής εποπτείας, µε πλήρη σεβασµό της ισορροπίας αρµοδιοτήτων και της δηµοσιονοµικής ευθύνης και λαµβάνοντας πλήρως υπ όψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 9ης Ιουνίου Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να εκδοθούν άνευ χρονοτριβής ούτως ώστε το νέο πλαίσιο να συγκροτηθεί πλήρως κατά τη διάρκεια του Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επισκοπήσει την πρόοδο που θα σηµειωθεί κατά τη σύνοδό του τον Οκτώβριο του 2009 και, εάν χρειαστεί, θα δώσει νέα ώθηση /09 8

10 22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας να αναλάβει ισχυρό συντονιστικό ρόλο µεταξύ των εποπτών σε καταστάσεις κρίσεων, τηρώντας συγχρόνως πλήρως τις αρµοδιότητες των εθνικών αρχών για τη διατήρηση της οικονοµικής σταθερότητας και κατά τη διαχείριση κρίσεων σε συνάρτηση µε δυνητικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις και µε απόλυτο σεβασµό των αρµοδιοτήτων των κεντρικών τραπεζών, ειδικότερα για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης υπό µορφή ρευστότητας. 23. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να έχει ηγετικό ρόλο παγκοσµίως, και δη στο πλαίσιο του G20. Καλεί τους διεθνείς εταίρους της να συµµορφωθούν πλήρως προς τις δεσµεύσεις που ανελήφθησαν στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο, ειδικότερα όσον αφορά την παροχή πρόσθετων πόρων σε διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και την επιτάχυνση της µεταρρύθµισης του χρηµατοπιστωτικού και του κανονιστικού πλαισίου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να µεριµνήσουν ώστε να προετοιµαστεί µε ιδιαίτερη προσοχή η συντονισµένη θέση της ΕΕ πριν από τη σύνοδο κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Σεπτεµβρίου Καλεί επίσης την Προεδρία και την Επιτροπή να θέτουν συστηµατικά επί τάπητος το ζήτηµα της παγκόσµιας κανονιστικής ρύθµισης και εποπτείας στις επαφές τους -µη εξαιρουµένων των ανωτάτου επιπέδου- µε τους διεθνείς εταίρους. 24. Όσον αφορά τους πόρους του ΝΤ, τα κράτη µέλη έχουν ήδη εξαγγείλει την πρόθεσή τους να παράσχουν ταχεία προσωρινή στήριξη συνολικού ύψους 75 δισ. ευρώ. Κατ αρχήν, τα κράτη µέλη είναι έτοιµα να αναλάβουν το µερίδιο ευθύνης τους για περαιτέρω χρηµατοπιστωτικές ανάγκες, εφόσον προκύψουν µεσοπρόθεσµα, ανάλογα µε την οικονοµική τους βαρύτητα, όπως αντικατοπτρίζεται στις αντίστοιχες ποσοστώσεις τους, µέσω των νέων συµφωνιών δανειοδότησης, στο πλαίσιο µιας δίκαιης κατανοµής του βάρους σε παγκόσµια κλίµακα, αναγνωρίζοντας τον αναγκαίο συσχετισµό συνεισφοράς και εκπροσώπησης. Για να εξασφαλισθεί δίκαιη και βιώσιµη ανάκαµψη για όλους, η ΕΕ επαναβεβαιώνει τις δεσµεύσεις της για στήριξη των αναπτυσσοµένων χωρών προκειµένου να επιτύχουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και για επίτευξη των οικείων µας στόχων της Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) /09 9

11 Eντονότερες προσπάθειες για τη στήριξη της απασχόλησης 25. Η καταπολέµηση της ανεργίας παραµένει υψηλή προτεραιότητα. Αν και η δράση σε αυτόν τον τοµέα εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσει στην παροχή και τη βελτίωση του κοινού πλαισίου που απαιτείται ούτως ώστε τα µέτρα που λαµβάνονται να είναι συντονισµένα, αλληλοϋποστηριζόµενα και ευθυγραµµισµένα µε τους κανόνες της ενιαίας αγοράς. Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να προασπίσουµε και να ενισχύσουµε περισσότερο την κοινωνική προστασία, την κοινωνική συνοχή και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. 26. Στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Πράγας για την απασχόληση συζητήθηκαν συγκεκριµένες δράσεις για τη µείωση της ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης. Κατά τη συζήτηση αυτή εντοπίστηκαν τρεις τοµείς που θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, τόσο στα πλαίσια της δέσµης µέτρων κάθε κράτους µέλους για την ανάκαµψη όσο και στα πλαίσια των πρωτοβουλιών που δροµολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο: (i) η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η δηµιουργία νέων θέσεων, καθώς και η προώθηση της κινητικότητας (ii) η αναβάθµιση των δεξιοτήτων και η προσαρµογή στις ανάγκες της αγοράς εργασίας (iii) η αύξηση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην απασχόληση. 27. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η "ευελιξία µε ασφάλεια" αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισµό και την προώθηση της προσαρµοστικότητας των αγορών εργασίας. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προετοιµασία των αγορών εργασίας για τη µελλοντική ανάκαµψη: δηµιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηµατικότητα και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, επένδυση σε ειδικευµένο, προσαρµόσιµο και µε κίνητρα εργατικό προσωπικό και µετατροπή της Ευρώπης σε µια ανταγωνιστική, βασιζόµενη στη γνώση, χωρίς αποκλεισµούς, καινοτόµο και οικολογικά αποδοτική οικονοµία. Τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας και οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης διαδραµατίζουν το ρόλο τους ως αυτόµατοι οικονοµικοί σταθεροποιητές και ως αποτελεσµατικοί µηχανισµοί απορρόφησης των κοινωνικών συνεπειών της οικονοµικής κάµψης και βοηθώντας την επανένταξη των ατόµων στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή επίσης στους περισσότερο ευάλωτους και στους νέους κινδύνους αποκλεισµού /09 10

12 ΙΙΙ. Αλλαγή του κλίµατος και αειφόρος ανάπτυξη 28. Έχει έρθει πλέον ο καιρός για τη διεθνή κοινότητα να λάβει τις απαραίτητες δεσµεύσεις για τον περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας του πλανήτη κατά λιγότερο από 2 C. Μια συνεκτική αντίδραση στις προκλήσεις στη συνδυασµένη πρόκληση της αλλαγής του κλίµατος και της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης θα ανοίξει νέες ευκαιρίες και θα καταστεί δυνατή η µετάβαση σε µια ασφαλή και βιώσιµη οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα, ικανή να παραγάγει ανάπτυξη και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. 29. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί για άλλη µια φορά όλους τους ενδιαφεροµένους να συνεργαστούν για τη διαµόρφωση µιας φιλόδοξης και συνολικής συµφωνίας κατά τη ιάσκεψη της Κοπεγχάγης, και επιδιώκοντάς την να επιταχύνουν τον ρυθµό των διαπραγµατεύσεων. Τονίζει τον σηµαντικό ρόλο των διεθνών διοργανώσεων υψηλού επιπέδου στην προώθηση των συζητήσεων και ευελπιστεί ότι το επερχόµενο Φόρουµ των Μεγαλύτερων Οικονοµιών και οι σύνοδοι της G8 θα συµβάλουν θετικά στη διαδικασία της Σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος. Για να συντελέσει στη διαµόρφωση της οικουµενικής αυτής διαδικασίας, η ΕΕ ενίσχυσε τον διµερή διάλογο για την αλλαγή του κλίµατος µε τους κύριους διεθνείς εταίρους της, και στις πρόσφατες συνόδους κορυφής µε τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη ηµοκρατία της Κορέας, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. 30. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Η ίδια έχει αναλάβει τη φιλόδοξη και νοµικά δεσµευτική υποχρέωση να µειώσει µέχρι το 2020 τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κατά 20% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του Εάν οι λοιπές ανεπτυγµένες χώρες δεσµευθούν για ανάλογες µειώσεις εκποµπών και εάν οι αναπτυσσόµενες χώρες συµβάλουν επαρκώς, σύµφωνα µε τις ευθύνες και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους, η Ένωση δεσµεύεται, σύµφωνα προς τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του εκεµβρίου 2008, να αναβαθµίσει τη δέσµευσή της σε 30%. Οι προσπάθειες που αναµένει µέχρι το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ανεπτυγµένες και τις αναπτυσσόµενες χώρες - και µάλιστα από τις πιο προηγµένες εξ αυτών- περιγράφονται στα συµπεράσµατα που ενέκρινε το Συµβούλιο τον Μάρτιο του /09 11

13 31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 9ης Ιουνίου Όλες οι χώρες, πλην των ελάχιστα ανεπτυγµένων, θα πρέπει να συµβάλουν χρηµατοδοτικά στην καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος στις αναπτυσσόµενες χώρες, µε βάση µία παγκόσµια, συνεκτική και εξειδικευµένη κλείδα κατανοµής. Ένα από τα κύρια στοιχεία των προπαρασκευαστικών εργασιών του Συµβουλίου µέχρι σήµερα είναι ότι οι βασικές αρχές της συνεισφοράς θα πρέπει να είναι η δυνατότητα καταβολής χρηµάτων και η ευθύνη για τις εκποµπές. 1 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το µέγεθος της απαιτούµενης προσπάθειας και, ενώ τονίζει τον πρωταρχικό ρόλο της ιδιωτικής χρηµατοδότησης, θα συνεισφέρει κατά το µερίδιο που της αναλογεί στη διεθνή δηµόσια στήριξη των δράσεων µετριασµού και προσαρµογής, ειδικότερα στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. Οι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί θα πρέπει να βασίζονται, στο µέτρο του δυνατού, στα υφιστάµενα - και εν ανάγκη αναµορφωµένα - µέσα και θεσµικά όργανα. Θα πρέπει να εξασφαλισθούν αποτελεσµατικοί, αποδοτικοί και ισόνοµοι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί. Αυτό προϋποθέτει την εκπόνηση σφαιρικής στρατηγικής για µειωµένη εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα στις αναπτυσσόµενες χώρες και τη θέσπιση σφαιρικού συστήµατος µέτρησης, έκθεσης και επαλήθευσης των δράσεων µετριασµού στις χώρες αυτές. 32. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δέχεται µε ικανοποίηση την πρόθεση της επόµενης Προεδρίας να εκπονήσει σε συνεργασία µε την Επιτροπή πρόγραµµα εργασιών το οποίο θα διασφαλίσει αρκετό χρόνο για την εσωτερική διαδικασία συντονισµού και λήψης αποφάσεων της ΕΕ πριν από σηµαντικές διεθνείς διοργανώσεις, και το οποίο θα προετοιµάσει τη ιάσκεψη που θα διεξαχθεί τον εκέµβριο στην Κοπεγχάγη. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχετικές προτάσεις, και για το χρηµατοδοτικό, το ταχύτερο δυνατόν και δηλώνει πρόθυµο, µε την επιφύλαξη των εξελίξεων των διεθνών διαπραγµατεύσεων, να λάβει τις δέουσες αποφάσεις επί όλων των χρηµατοδοτικών θεµάτων κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου. 33. Η αειφόρος ανάπτυξη παραµένει θεµελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσλαµβάνει οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει την έκθεση της πορείας των εργασιών της Επιτροπής για την εφαρµογή της Στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, µε στόχο να επιτευχθεί το συντοµότερο συµφωνία για τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα. 1 Τα ανωτέρω µε την επιφύλαξη της εσωτερικής κατανοµής βαρών της ΕΕ, η οποία θα καθορισθεί εν ευθέτω χρόνω και πριν τη ιάσκεψη της Κοπεγχάγης /09 12

14 34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να προχωρήσουν ταχέως οι εργασίες µε αντικείµενο την ανακοίνωση της Επιτροπής για την περιοχή της Βαλτικής, προκειµένου να υιοθετήσει στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής κατά τη σύνοδό του τον Οκτώβριο του Καλωσορίζει δε το Σχέδιο δράσης για τη διασύνδεση της ενεργειακής αγοράς της Βαλτικής, ως µείζονα συνεισφορά για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης. Καλεί επίσης την Επιτροπή να παρουσιάσει µια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του ούναβη πριν από τα τέλη του Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ανησυχία τα εν δυνάµει προβλήµατα όσον αφορά την προµήθεια αερίου από τη Ρωσία µέσω της Ουκρανίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι πεπεισµένο ότι όλα τα µέρη θα τηρήσουν τις δεσµεύσεις τους προκειµένου να αποφευχθεί η εκ νέου διακοπή του εφοδιασµού της ΕΕ και των κρατών µελών της σε αέριο. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα συνεχίσουν να παρακολουθούν και να αξιολογούν στενά την κατάσταση και θα υποβάλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όταν είναι απαραίτητο. Εν προκειµένω είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την Ευρωπαϊκή Ενωση να συνεχίσει να απευθύνεται µε οµοφωνία στους εταίρους της, βασιζόµενη στα αποτελέσµατα που επετεύχθησαν κατά τη διάσκεψη για την ενέργεια στη Βουδαπέστη, τη Σόφια και την Πράγα. Όσον αφορά τα προαναφερθέντα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την συµφωνία που επιτεύχθηκε από το Συµβούλιο σχετικά µε την αναθεωρηµένη οδηγία τα πετρελαϊκά αποθέµατα και αναµένει τη σύντοµη υποβολή της οδηγίας για την ασφάλεια του εφοδιασµού σε αέριο από την Επιτροπή για την επίτευξη συµφωνίας το ταχύτερο δυνατόν. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στη σύνοδό του τον Οκτώβριο θα εξετάσει την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά τις ενεργειακές υποδοµές και διασυνδέσεις καθώς και τους µηχανισµούς κρίσης, σύµφωνα µε τους προσανατολισµούς που συµφώνησε τον προηγούµενο Μάρτιο /09 13

15 IV. Λαθροµετανάστευση 36. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα καταδεικνύουν ότι επείγει να καταβληθούν προσπάθειες για την αποτελεσµατική πρόληψη και την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης στα νότια θαλάσσια σύνορα της ΕΕ, ούτως ώστε να αποτραπούν οι µελλοντικές ανθρώπινες τραγωδίες. Απαιτείται στιβαρή ευρωπαϊκή αντίδραση µε οδηγό την αποφασιστικότητα, την αλληλεγγύη και την κατανοµή ευθυνών, σύµφωνα µε τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και της Παγκόσµιας Προσέγγισης της Μετανάστευσης. Θα πρέπει δε να επιταχυνθεί η υλοποίησή τους, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία µε τις χώρες καταγωγής και διέλευσης. Επίσης, θα πρέπει να συνεχιστούν όλες οι δραστηριότητες στην περιοχή της υτικής Μεσογείου και στα ανατολικά και νοτιοανατολικά σύνορα. 37. Ενώπιον της σηµερινής έκτακτης ανθρωπιστικής κατάστασης, θα πρέπει να υιοθετηθούν και να εφαρµοσθούν γοργά συγκεκριµένα µέτρα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απευθύνει έκκληση για συντονισµό των εθελοντικών µέτρων εσωτερικής ανακατανοµής των δικαιούχων της διεθνούς προστασίας που βρίσκονται στα κράτη µέλη τα οποία υφίστανται συγκεκριµένες και δυσανάλογες πιέσεις και ιδιαίτερα ευάλωτα άτοµα. Επαινεί εν προκειµένω την πρόθεση της Επιτροπής να αναλάβει πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτόν, αρχίζοντας µε πιλοτικό σχέδιο για τη Μάλτα. Ζητεί επειγόντως από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιτύχουν συµφωνία για την ταχεία θέσπιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας υποστήριξης για το άσυλο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει επίσης ότι απαιτείται ενισχυµένοι συνοριακοί έλεγχοι τους οποίους θα συντονίζει η FRONTEX, σαφείς κανόνες για τη συγκρότηση κοινών περιπόλων και την αποβίβαση των διασωθέντων, και αυξηµένη χρήση κοινών πτήσεων επιστροφής. Επ αυτού δε, ζητεί να αναληφθούν ουσιαστικές δράσεις για την αποτελεσµατική καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και των δικτύων εµπορίας ανθρώπων /09 14

16 38. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι απαιτείται µεγαλύτερη ενίσχυση της έµπρακτης συνεργασίας µε τις βασικές χώρες καταγωγής και διέλευσης. Καλεί την Επιτροπή να µελετήσει µέτρα για συγκεκριµένη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες σύµφωνα µε παλαιότερες εντολές που είχε εγκρίνει το Συµβούλιο. Η αποτελεσµατικότητα των συµφωνιών επανεισδοχής της ΕΕ πρέπει να αυξηθεί, ως µέρος της συνολικής εξωτερικής πολιτικής της. Η περάτωση των διαπραγµατεύσεων για τις συµφωνίες επανεισδοχής ΕΚ µε τις βασικές χώρες καταγωγής και διέλευσης, όπως η Λιβύη και η Τουρκία, αποτελεί προτεραιότητα. Μέχρι τότε θα πρέπει να εξακολουθούν να εφαρµόζονται δεόντως οι υφιστάµενες διµερείς συµφωνίες. 39. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει το Συµβούλιο να συνεκτιµήσει πλήρως τα ανωτέρω κατά την εκπόνηση του νέου πολυετούς προγράµµατος πλαισίου στον Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και ικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέες προτάσεις για την επόµενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, µε γνώµονα την ορθή αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. V. Εξωτερικές σχέσεις 40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε δηλώσεις για το Πακιστάν και το Αφγανιστάν (Παράρτηµα 5), για τη Βιρµανία/Μιανµάρ (Παράρτηµα 6), για τη Λαϊκή ηµοκρατία της Κορέας (Παράρτηµα 7) και για το Ιράν (Παράρτηµα 8). 41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δροµολόγηση της Ανατολικής εταιρικής σχέσης και επαναλαµβάνει ότι η περαιτέρω υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, και σε διµερές και σε πολυµερές επίπεδο, είναι σηµαντική και αµοιβαίως επωφελής για την ΕΕ και τους ανατολικοευρωπαίους εταίρους της, παρέχοντας ευηµερία και σταθερότητα στους πολίτες όλων των οικείων χωρών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή και τις επερχόµενες Προεδρίες να εξακολουθήσουν τις εργασίες τους σύµφωνα µε την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής της Πράγας της 7ης Μαΐου /09 15

17 42. Η ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής παραµένει πρώτη προτεραιότητα για την ΕΕ το Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσυπογράφει τα συµπεράσµατα που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 15 Ιουνίου. 43. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναβεβαιώνει τη στρατηγική σηµασία των διατλαντικών σχέσεων η οποία υπογραµµίστηκε κατά την άτυπη σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ που διεξήχθη στην Πράγα στις 5 Απριλίου του Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικροτεί την κοινή δήλωση της 15ης Ιουνίου του 2009 σχετικά µε το κλείσιµο του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναµο, η οποία ταυτόχρονα σηµατοδοτεί µια νέα αρχή στη συνεργασία για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας µε βάση τις κοινές αξίες, το διεθνές δίκαιο, τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και το κράτος δικαίου. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαινεί την πρόταση των ΗΠΑ για ενίσχυση της συνεργασίας σε ενεργειακά ζητήµατα. Προσβλέπει επίσης στην εµπέδωση της συνεργασίας του µε τις ΗΠΑ, ειδικότερα στο θέµα της αλλαγής του κλίµατος, σε περιφερειακά, οικονοµικά θέµατα και της ανάπτυξης /09 16

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ 27 ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ, ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΛΑΝ ΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ Οι Αρχηγοί Κράτους/Κυβερνήσεως των 27 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων οι κυβερνήσεις έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, Σηµειώνοντας τα αποτελέσµατα του ιρλανδικού δηµοψηφίσµατος της 12ης Ιουνίου 2008 σχετικά µε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όπως εκτέθηκαν από τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό, Επιθυµώντας να αντιµετωπίσουν τα µελήµατα αυτά σύµφωνα µε την εν λόγω Συνθήκη, Έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 11ης και 12ης εκεµβρίου 2008, Έλαβαν την εξής απόφαση: ΤΜΗΜΑ Α ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ Καµία διάταξη της Συνθήκης της Λισσαβώνας µε την οποία προσδίδεται νοµικό κύρος στο Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε καµία διάταξη της εν λόγω Συνθήκης σχετικά µε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, δεν επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο την εµβέλεια και το πεδίο εφαρµογής της προστασίας του δικαιώµατος στη ζωή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 εδάφια 1, 2 και 3, της προστασίας της οικογένειας που αναφέρεται στο άρθρο 41 και της προστασίας των δικαιωµάτων όσον αφορά την παιδεία που αναφέρονται στο άρθρο 42 και το άρθρο 44 παράγραφος 2 εδάφια 4 και 5 του Ιρλανδικού Συντάγµατος /09 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

19 ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Καµία διάταξη της Συνθήκης της Λισσαβώνας δεν µεταβάλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο για οιοδήποτε κράτος µέλος, την έκταση ή τη λειτουργία της αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη φορολογία. ΤΜΗΜΑ Γ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ Η δράση της Ένωσης στο διεθνές προσκήνιο καθοδηγείται από τις αρχές της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουµενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, και από το σεβασµό των αρχών του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας της Ένωσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και παρέχει στην Ένωση την επιχειρησιακή ικανότητα να αναλαµβάνει αποστολές εκτός της Ένωσης για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. εν θίγει την πολιτική ασφάλειας και άµυνας ενός εκάστου κράτους µέλους περιλαµβανοµένης και της Ιρλανδίας, ή τις υποχρεώσεις οιουδήποτε κράτους µέλους. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας δεν θίγει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της παραδοσιακής πολιτικής στρατιωτικής ουδετερότητας της Ιρλανδίας. Εναπόκειται στα κράτη µέλη - περιλαµβανοµένης της Ιρλανδίας, µε πνεύµα αλληλεγγύης και µε την επιφύλαξη της παραδοσιακής της πολιτικής στρατιωτικής ουδετερότητας - να καθορίζει τη φύση της βοήθειας ή συνδροµής, που θα παρέχει σε κράτος µέλος που δέχεται τροµοκρατική επίθεση ή ένοπλη επίθεση στο έδαφός του /09 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

20 Οιαδήποτε απόφαση για µετάβαση σε κοινή άµυνα θα απαιτεί οµόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Θα εναπόκειται στα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένης της Ιρλανδίας, να αποφασίσουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας και βάσει των οικείων συνταγµατικών κανόνων, αν θα υιοθετήσουν κοινή άµυνα ή όχι. Καµία διάταξη του παρόντος τµήµατος δεν επηρεάζει ούτε θίγει τη θέση ή την πολιτική οιουδήποτε άλλου κράτους µέλους όσον αφορά την ασφάλεια και την άµυνα. Επίσης, εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος να αποφασίζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας και τους τυχόν εθνικούς νοµικούς κανόνες, κατά πόσον θα συµµετάσχει σε µόνιµη διαρθρωµένη συνεργασία ή στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας δεν προβλέπει τη δηµιουργία ευρωπαϊκού στρατού ούτε τη στρατολόγηση σε οιοδήποτε στρατιωτικό µόρφωµα. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας δεν θίγει το δικαίωµα της Ιρλανδίας ή οιουδήποτε άλλου κράτους µέλους να καθορίζουν τη φύση και το ύψος των δαπανών τους για άµυνα και ασφάλεια και τη φύση των αµυντικών ικανοτήτων τους. Θα εναπόκειται στην Ιρλανδία ή οιοδήποτε άλλο κράτος µέλος να αποφασίζουν, σύµφωνα µε τους τυχόν εθνικούς νοµικούς κανόνες, κατά πόσον θα συµµετάσχουν σε οιαδήποτε δεδοµένη στρατιωτική επιχείρηση ή όχι. ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ίδια ηµεροµηνία µε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας /09 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη µεγάλη σηµασία που αποδίδει η Ένωση: στην κοινωνική πρόοδο και την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, στις δηµόσιες υπηρεσίες, στην ευθύνη των κρατών µελών για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας, στον ουσιώδη ρόλο και την ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών για την παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι είναι σηµαντικό να τηρούνται το συνολικό πλαίσιο και οι διατάξεις των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προκειµένου να τονίσει αυτό, υπενθυµίζει ότι οι Συνθήκες, όπως τροποποιούνται από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας: εγκαθιδρύουν µια εσωτερική αγορά και έχουν ως στόχο να προωθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης µε γνώµονα την ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιµών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονοµία της αγοράς, µε στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, εκφράζουν τις αξίες της Ένωσης, αναγνωρίζουν τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στο Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 11225/09 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

22 αποσκοπούν στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και των κοινωνικών διακρίσεων, και στην προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας, της ισότητας ανδρών και γυναικών, της αλληλεγγύης µεταξύ γενεών και της προστασίας των δικαιωµάτων του παιδιού, υποχρεώνουν την Ένωση, όταν καθορίζει και εφαρµόζει τις πολιτικές και τις δραστηριότητές της, να λαµβάνει υπόψη τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, περιλαµβάνουν, ως κοινή αξία της Ένωσης, τον ουσιώδη ρόλο και την ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών για την παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος όσο το δυνατόν εγγύτερα στις ανάγκες των χρηστών, ουδόλως επηρεάζουν την αρµοδιότητα των κρατών µελών όσον αφορά την παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών γενικού συµφέροντος µη οικονοµικού χαρακτήρα, ορίζουν ότι το Συµβούλιο, όταν ενεργεί στον τοµέα της κοινής εµπορικής πολιτικής, πρέπει να ενεργεί οµόφωνα κατά τη διαπραγµάτευση και τη σύναψη διεθνών συµφωνιών στον τοµέα του εµπορίου κοινωνικών, εκπαιδευτικών και υγειονοµικών υπηρεσιών, όταν υπάρχει κίνδυνος οι συµφωνίες αυτές να επιφέρουν σοβαρή διατάραξη της οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών σε εθνικό επίπεδο και να θιγούν οι ευθύνες των κρατών µελών όσον αφορά την παροχή τους, και ορίζουν ότι η Ένωση αναγνωρίζει και προάγει το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διευκολύνει το µεταξύ τους διάλογο, λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλοµορφία των εθνικών συστηµάτων και σεβόµενη την αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων /09 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝ ΙΑΣ Η Ιρλανδία διακηρύσσει άλλη µια φορά την προσήλωσή της στους στόχους και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος αναθέτει στο Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών την κύρια ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η Ιρλανδία υπενθυµίζει τη δέσµευσή της ως προς την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέσµευση την οποία έχει πλέον ή άπαξ εγκρίνει µε δηµοψήφισµα ο ιρλανδικός λαός. Η Ιρλανδία επιβεβαιώνει ότι η συµµετοχή της στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θίγει την πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας που εκ παραδόσεως ακολουθεί. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σαφές ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επηρεάζει την ιδιαιτερότητα της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας ορισµένων κρατών µελών. Σύµφωνα µε την παραδοσιακή της πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας, η Ιρλανδία δεν δεσµεύεται από καµία υποχρέωση αµοιβαίας άµυνας. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι τυχόν απόφαση της Ένωσης για το πέρασµα στην κοινή άµυνα µόνο µε οµόφωνη απόφαση των κρατών µελών µπορεί να ληφθεί και θα πρέπει να εκδοθεί σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. Το Σύνταγµα της Ιρλανδίας επιτάσσει τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για την έκδοση οποιασδήποτε τέτοιας απόφασης που να έχει εφαρµογή και στην Ιρλανδία, αυτή δε η συνταγµατική επιταγή δεν πρόκειται να επηρεαστεί αν η Ιρλανδία κυρώσει τη Συνθήκη της Λισσαβώνας. Η Ιρλανδία επαναλαµβάνει την προσήλωσή της στο ιδανικό της ειρήνης και της φιλικής συνεργασίας µεταξύ των εθνών, και στην αρχή της ειρηνικής διευθέτησης των διεθνών διαφορών, επιβεβαιώνει τη στερρά της δέσµευση υπέρ της πρόληψης των συγκρούσεων, της διευθέτησης των προβληµάτων και της ειρηνευτικής δράσης, και υπενθυµίζει τη µέχρι τώρα προσφορά του στρατιωτικού και µη στρατιωτικού της προσωπικού εν προκειµένω /09 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

24 Η Ιρλανδία επαναλαµβάνει ότι η συµµετοχή προσωπικού των Ιρλανδικών Αµυντικών υνάµεων σε επιχειρήσεις εκτός συνόρων, συµπεριλαµβανοµένων και των επιχειρήσεων που διεξάγονται στα πλαίσια της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, προϋποθέτει (α) την έγκριση της επιχείρησης από το Συµβούλιο Ασφαλείας ή τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, (β) τη συµφωνία της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας, και (γ) την έγκριση της Ιρλανδικής Βουλής, σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας. Η Ιρλανδία σηµειώνει ότι τίποτε δεν την υποχρεώνει να συµµετάσχει στη µόνιµη διαρθρωµένη συνεργασία κατά τα προβλεπόµενα στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οποιαδήποτε απόφαση περί συµµετοχής της Ιρλανδίας θα προϋποθέτει την έγκριση της Ιρλανδικής Βουλής, σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας. Η Ιρλανδία σηµειώνει επίσης ότι τίποτε δεν την υποχρεώνει να συµµετάσχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας ή στα επί µέρους σχέδια και προγράµµατα που θα τίθενται σε ενέργεια υπό την αιγίδα του. Οποιαδήποτε απόφαση περί συµµετοχής της Ιρλανδίας σε τέτοια σχέδια και προγράµµατα θα υπόκειται στην εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην έγκριση της Ιρλανδικής Βουλής, σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας. Η Ιρλανδία δηλώνει ότι θα συµµετέχει µόνο σε όσα σχέδια και προγράµµατα συντελούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων που απαιτούνται για τη συµµετοχή στις κατ εντολή των Ηνωµένων Εθνών αποστολές για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύµφωνα µε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Η κατάσταση πραγµάτων που εκτίθεται στην παρούσα δήλωση δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τη θέση της Συνθήκης της Λισσαβώνας σε ισχύ. Σε περίπτωση που η Ιρλανδία κυρώσει τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, η παρούσα δήλωση θα επισυναφθεί στα ιρλανδικά κυρωτικά έγγραφα /09 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Μεταβατικά µέτρα που θα ληφθούν όσον αφορά τη σύνθεση και τον αριθµό των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου α) Στις 736 έδρες που κατελήφθησαν κατά τις εκλογές του ΕΚ τον Ιούνιο θα προστεθούν οι εξής 18: Βουλγαρία 1 Κάτω Χώρες 1 Ισπανία 4 Αυστρία 2 Γαλλία 2 Πολωνία 1 Ιταλία 1 Σλοβενία 1 Λετονία 1 Σουηδία 2 Μάλτα 1 Ηνωµένο Βασίλειο 1 β) Προκειµένου να καταληφθούν αυτές οι πρόσθετες έδρες, τα προαναφερόµενα κράτη µέλη θα ορίσουν τα κατάλληλα πρόσωπα σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκλεγεί µε άµεση καθολική ψηφοφορία, και δη είτε µε εκλογές ad hoc είτε βάσει των αποτελεσµάτων των ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου 2009, είτε τέλος µε τον ορισµό του απαιτούµενου αριθµού ατόµων από το οικείο εθνικό κοινοβούλιο µεταξύ των µελών του. 1 1 Στην περίπτωση αυτή, θα εφαρµοστεί ο κανόνας που απαγορεύει την πολυθεσία, ο οποίος προβλέπεται στην Πράξη περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε άµεση και καθολική ψηφοφορία /09 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη σταθερότητα και την ασφάλεια του Αφγανιστάν και του Πακιστάν καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Τόσο το Αφγανιστάν όσο και το Πακιστάν αντιµετωπίζουν σύνθετες και επείγουσες προκλήσεις. Μολονότι η ΕΕ επιβεβαιώνει εκ νέου τους ειδικούς δεσµούς της µε κάθε µια από τις δύο χώρες, κάποιες από τις προκλήσεις συνδέονται άρρηκτα µεταξύ τους και θα αντιµετωπιστούν µόνο µε συνεργασία όσων ενδιαφέρονται για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της περιοχής. Η ΕΕ επικροτεί και συνεχίζει να στηρίζει τον αυξανόµενο διάλογο µεταξύ των κυβερνήσεων του Αφγανιστάν και του Πακιστάν και ενθαρρύνει την περαιτέρω ενίσχυση των πρόσφατων ενεργειών για τη βελτίωση των σχέσεών τους. Πακιστάν Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για επιτυχή έκβαση της πρόσφατης συνόδου κορυφής µεταξύ της ΕΕ και του Πακιστάν, η οποία κατέγραψε βήµατα προόδου προς τη σύσταση στρατηγικού διαλόγου. Η ΕΕ και το Πακιστάν έχουν διατυπώσει τη δέσµευσή τους ως προς τον πρωταρχικό στόχο της καταπολέµησης της τροµοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Η ΕΕ αναγνωρίζει τη µεγάλη πρόοδο του Πακιστάν όσον αφορά τη µετάβαση προς τη δηµοκρατική πολιτική διακυβέρνηση και θα εξακολουθήσει να το βοηθά στη δηµιουργία θεσµών για την περαιτέρω ενδυνάµωση και ενίσχυση των δηµοκρατικών δοµών του Πακιστάν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσµεύθηκε να διαθέσει 72 εκατοµµ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια και επιπλέον 50 εκατοµµ. ευρώ για αποκατάσταση και ανασυγκρότηση, δηλαδή συνολικό ποσόν πάνω από 120 εκατοµµ. ευρώ υπέρ των εκτοπισθέντων στο Πακιστάν. Η ΕΕ και το Πακιστάν θα επικεντρώσουν τώρα τις προσπάθειές τους στη συνέχεια που πρέπει να δοθεί µετά τη σύνοδο κορυφής. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης για την περαιτέρω πρόοδο του Πακιστάν καθώς και της σηµαντικής ενίσχυσης των εµπορικών σχέσεων της ΕΕ µε το Πακιστάν, και µέσω της ενδεχόµενης σύναψης συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών σε µακροχρόνια προοπτική. Η ΕΕ θα ενισχύσει τον ειδικό εµπορικό διάλογο για την προαγωγή των εργασιών. Η ΕΕ θα διατηρήσει τη στήριξή της σε προσπάθειες που αποσκοπούν στην προώθηση της εµπορικής ελευθέρωσης στη Νότιο Ασία και θα ενθαρρύνει το Πακιστάν να προβεί σε διευκόλυνση του διαπεριφερειακού εµπορίου, και ειδικότερα µε την Ινδία και το Αφγανιστάν /09 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

27 Η ΕΕ επικροτεί την αποφασιστικότητα του Πακιστάν να ενισχύσει τις αντιτροµοκρατικές του προσπάθειες και αναγνωρίζει τις θυσίες του πακιστανικού λαού και των ενόπλων δυνάµεων, ιδίως κατά τις συνεχιζόµενες επιχειρήσεις στην Επαρχία των Βορειοδυτικών Συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η επιτυχής έκβαση των επιχειρήσεων θα ενισχύσει σηµαντικά τη δηµοκρατικά εκλεγµένη κυβέρνηση στην επίτευξη των πολιτικών και των αναπτυξιακών στόχων της. Η ΕΕ τονίζει τη σηµασία της άµεσης ανθρωπιστικής ανταπόκρισης στην κρίση της περιφέρειας Swat και προτίθεται να παράσχει περαιτέρω συνδροµή για να επιστρέψουν στις εστίες τους οι εκτοπισθέντες. Η ΕΕ θα στηρίξει την κυβέρνηση του Πακιστάν στην εφαρµογή ενός σφαιρικού προγράµµατος αποκατάστασης και ανασυγκρότησης της περιοχής. Αφγανιστάν Η ΕΕ επιβεβαιώνει εκ νέου τη µακροπρόθεσµη δέσµευσή της για στήριξη του Αφγανιστάν στις προσπάθειές του για ασφάλεια, σταθερότητα και ευηµερία, τονίζοντας παράλληλα ότι την πρωταρχική ευθύνη για την ανάπτυξη της χώρας έχουν οι αφγανικές αρχές. Αναγνωρίζοντας το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη εκλογική διαδικασία στο Αφγανιστάν, η ΕΕ προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη διεξαγωγή αξιόπιστων, ασφαλών και χωρίς αποκλεισµούς προεδρικών και επαρχιακών εκλογών στο Αφγανιστάν σύµφωνα προς τα διεθνή πρότυπα, ώστε να ενισχυθεί η στήριξη του αφγανικού λαού προς τους θεσµούς της χώρας του. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, το κράτος να ασκήσει την εξουσία του µε αµεροληψία και ακεραιότητα ώστε να εξασφαλίσει ίση µεταχείριση έναντι όλων των υποψηφίων. Η πολιτική νοµιµότητα αποτελεί τον πυρήνα της περαιτέρω προόδου στο Αφγανιστάν. Οι Αφγανοί πολιτικοί θα διαδραµατίσουν πολύ σηµαντικό ρόλο ερχόµενοι σε επαφή µε τους ψηφοφόρους και παροτρύνοντάς τους να ασκήσουν το δικαίωµά τους να αναδείξουν τους ηγέτες τους συµµετέχοντας στις αφγανικές εκλογές. Η ΕΕ καλεί επίσης τους υποψηφίους να εκµεταλλευτούν την προεκλογική περίοδο για να παρουσιάσουν προγράµµατα πολιτικής που θα ενηµερώνουν και θα καλούν το λαό να συµµετάσχει στην πολιτική διαδικασία. Ως µέρος των διεθνών της προσπαθειών, η ΕΕ παραµένει προσηλωµένη στη στήριξη των εκλογών και θα αποστείλει οµάδα διεθνών παρατηρητών στο Αφγανιστάν /09 26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 35 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ήλωση για την πρόληψη της διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων...

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2008 ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 1. Η ενότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

15744/05 ΛΜ/κγ 1 DG H I

15744/05 ΛΜ/κγ 1 DG H I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2005 (OR. en) 15744/05 ASIM 66 REX 761 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 15582/05 ASIM 64 REX 747 Θέμα : Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος I. Εισαγωγή

Κατάλογος I. Εισαγωγή Κατάλογος 2010 I. Εισαγωγή Αυτός είναι η τέταρτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα της ΕΕ. Λόγω της δημοσίευσης του προγράμματος εργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)»

Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)» Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων (Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)» «Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται πάντα για τις επιχειρήσεις». Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

15510/14 ΔΠ+ΠΧΚ/γπ 1 DRI

15510/14 ΔΠ+ΠΧΚ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 15510/14 PE 382 INST 562 POLGEN 163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του: κ. Jean-Claude Juncker, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κ. Frans Timmermans,

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση της Μπρατισλάβας

Η δήλωση της Μπρατισλάβας Μπρατισλάβα, 16 Σεπτεμβρίου 2016 Η δήλωση της Μπρατισλάβας Σήμερα, συναντιόμαστε στην Μπρατισλάβα σε μια κρίσιμη στιγμή για το ευρωπαϊκό μας σχέδιο. Στη σύνοδο κορυφής των 27 κρατών μελών στην Μπρατισλάβα

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2016 COM(2016) 201 final 2016/0109 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5188/17 ECOFIN 11 UEM 6 SOC 7 EMPL 4 COMPET 10 ENV 20 EDUC 5 RECH 6 ENER 5 JAI 17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2013 (OR. en) EUCO 104/13 EXT 1 CO EUR 9 CONCL 6 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης : Οι αντιπροσωπίες Θέμα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί.

Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί. EL Ομιλία Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2016 Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας για το 2016 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

12807/16 ΧΦ/μκρ 1 DG E 1B

12807/16 ΧΦ/μκρ 1 DG E 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12807/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) EUCO 31/16 CO EUR 8 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 9 ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 21 Σεπτεµβρίου 2001 11 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα