Η Θεραπευτική Εκπαίδευση ως Εργαλείο Προώθησης της Ασφάλειας για τους Ασθενείς µε Αντιπηκτική Αγωγή από το Στόµα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Θεραπευτική Εκπαίδευση ως Εργαλείο Προώθησης της Ασφάλειας για τους Ασθενείς µε Αντιπηκτική Αγωγή από το Στόµα"

Transcript

1 Η Θεραπευτική Εκπαίδευση ως Εργαλείο Προώθησης της Ασφάλειας για τους Ασθενείς µε Αντιπηκτική Αγωγή από το Στόµα Annamaria Bagnasco 1, Forroni Paola 2, Corbella Angela 3, Giuseppe Aleo 4,Anna Siri 5, Laura Tibaldi 6, Katia Lentini 7, Loredana Sasso 8 1. Μεταπτυχιακό στις επιστήµες της εκπαίδευσης & Σπουδαστής PHD στη νοσηλευτική, Καθηγήτρια µε σύµβαση της εκπαίδευσης και της νοσηλευτικής & Συντονίστρια εκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο της Γένοβας 2. MSc στη Νοσηλευτική, στο Πανεπιστήµιο της Γένοβας 3. MSc στη Νοσηλευτική, στο Πανεπιστήµιο της Γένοβας, Προϊσταµένη Νοσηλεύτρια 4. Μεταπτυχιακό Γλώσσας και Λογοτεχνίας,Λέκτορας των επιστηµονικών αγγλικών 5. Σπουδαστής Ph.D. στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των συστηµάτων, Πανεπιστήµιο της Γένοβας, Ιταλία 6. MSc στη Νοσηλευτική, στο Πανεπιστήµιο της Γένοβας, Προϊσταµένη Νοσηλεύτρια 7. Φοιτήτρια PHD στη νοσηλευτική 8. Μεταπτυχιακό στις επιστήµες εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακό στη νοσηλευτική, Αναπληρώτρια καθηγήτρια της νοσηλευτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία µας εστίασε στην κλινική επικινδυνότητα, εξετάζοντας στην επιδηµιολογία των δυσµενών γεγονότων, την συστηµατική προσέγγιση, τους παράγοντες κινδύνου και το µοντέλο Reason s/πρότυπο των οργανω- µένων ατυχηµάτων για να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης στην προώθηση της ασφάλειας των ασθενών µε αντιπηκτική αγωγή από το στόµα ΑΑΣ (ΟΑΤ- Oral Anticoagulation Therapy). Σκοπός Τη µελέτη του επιπέδου ικανοποίησης του ασθενούς στην αντιπηκτική αγωγή µέσω του στόµατος ακολουθώντας σεµινάρια εκπαίδευσης των νοσηλευτών. Υλικά και µέθοδοι Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σχεδιάστηκε µε βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την αυθόρµητη καταγραφή των γεγονότων που συσχετίστηκαν στη διοίκηση της Αντιπηκτικής Αγωγής µέσω στόµατος. Η έρευνα σε αυτά τα γεγονότα έγινε µε τη χρήση ενός «Έντυπου αναφοράς τυχαίων περιστατικών» (GEN-DS-MD scheda incident reporting-00), που ενσωµατώθηκε µε τα συστήµατα καταγραφής γεγονότος που ήδη ισχύουν στους οργανισµούς παροχής υπηρεσιών υγείας. Η ικανοποίηση του ασθενούς µετρήθηκε µε τη χρήση ενός επικυρωµένου ερωτηµατολογίου. Ο πειραµατισµός του εκπαιδευτικού προγράµµατος περιλάµβανε 9 µονάδες που ανήκουν σε 5 υπηρεσίες νοσοκοµείων των Τοπικών Αρχών Υγείας της Λιγουρίας. Αποτελέσµατα Από τους 222 ασθενείς που παρευρέθηκαν στα σεµινάρια εκπαίδευσης, 221 δέχτηκαν να συµµετάσχουν στην έρευνα. Πενήντα δύο τοις εκατό ήταν γυναίκες και ο µέσος όρος ηλικίας ήταν 73.8 έτη (Τυπική Απόκλιση 10.98). Η µέση περίοδος θεραπείας µε αντιπηκτικά φάρµακα µέσω στόµατος ήταν περίπου 5 έτη (61 µήνες). Μόνο το κέντρο υγείας στο Voltri δεν συµµετείχε στην έρευνά µας. Οι ερωτώµενοι που κατόρθωσαν να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο από µόνοι τους ήταν 163 (73.8%). Όλοι οι συµµετέχοντες εκτίµησαν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θετικά (55% είπε ότι ήταν καλό, 45% είπε ήταν άριστο). Η οµάδα εργασίας που προετοί- µασε το φυλλάδιο πληροφοριών περιέλαβε κυρίως πληροφορίες που θα είχαν θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ασθενών. #13# Τόµος 03 Τεύχος 01

2 Συµπεράσµατα Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, αυτός ο πληθυσµός περιέλαβε κυρίως τα άτοµα που έκαναν ΑΑΣ (Αντιπηκτική Αγωγή µέσω Στόµατος για περισσότερα από ένα έτος (κατά µέσο όρο 61 µήνες). Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες είχαν κατανοήσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που είχαν λάβει. Λέξεις κλειδιά Ασφάλεια ασθενών, Ποιοτική περίθαλψη, Θεραπευτική εκπαίδευση Εισαγωγή Σήµερα, οι αποτυχίες της ασφάλειας έχουν φθάσει στις «επιδηµικές αναλογίες/epidemic proportions» στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης. Αν και πολλές χώρες δεν συγκεντρώνουν συστηµατικά στοιχεία όσον αφορά το µέγεθος αυτού του φαινοµένου, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στις χώρες όπως τις ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Αυστραλία έχουν δείξει ότι τα δυσµενή γεγονότα έχουν γίνει προτεραιότητα για τις οργανώσεις υγειονοµικής περίθαλψης. Στη δηµοσίευσή του (Kohn LT, LT Corrigani JM, Donaldson MS,1999) το ίδρυµα ιατρικής (IOM-Institute of Medicine) δήλωσε ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες τα λάθη εµφανίζονται σε ποσοστό 3-4% του συνολικού αριθµού των νοσηλευόµενων ασθενών. Πολλές µελέτες έχουν ερευνήσει τα δυσµενή γεγονότα φαρµάκων στην κοινότητα ή στα εξωτερικά ιατρεία : Ο Gandhi (Gandhi TK, Weingart SN, Borus J και λοιποί., 2003) έδειξε ότι η επίπτωση των ανεπιθύµητων (δυσµενών) γεγονότων φαρµάκων σε 661 εξωτερικούς ασθενείς στο διάστη- µα τριών µηνών ήταν ίσο µε 17% για τα αναπόφευκτα λάθη και 3% για τα σφάλµατα που θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, των οποίων περισσότερο από 50% είχε σοβαρές συνέπειες. Ο µόνος στατιστικά σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης για αυτά τα δυσµενή γεγονότα ήταν ο αριθµός των φαρµάκων που πήραν οι ασθενείς. Μια πρόσφατη αµερικανική έρευνα διαπίστωσε ότι 93% των ασθενών ΑΑΣ είχε περάσει ένα δυσµενές γεγονός (Harris Interactive το 2005) και άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πολλά από αυτά τα δυσµενή γεγονότα είχαν προκληθεί από τα σφάλµατα των ασθενών που θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί (Gurwitz JH, τοµέας TS, Harrold LR, Rothschild J, Devellis Κ, Seger AC, Cadoret C, Fish LS, Garber L, Kelleher Μ, Batesι DW, 2003) (Field TS, Mazor KM. Briesacher Β, DeBellis KR. Gurwitz JH, 2007) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα και η ασφάλεια της ΑΑΣ, οι ασθενείς οφείλουν να γνωρίζουν τους κινδύνους και οι επαγγελµατίες υγείας πρέπει να ξέρουν πάντα ποια θεραπεία χορηγείται. Μια επαρκής δοκιµή για το International Normalized Ratio (INR) και µια συγκεκριµένη κλινική εξέταση σε βάθος φαίνεται να συµβάλουν στη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας αυτής της θεραπείας. Εντούτοις, πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι η επίγνωση του ασθενή για το φάρµακο είναι εξίσου σηµαντική (δηλ. τα αποτελέσµατά του, η θεραπευτική δράση και οι πιθανές επιπλοκές), η αλληλεπίδρασή του µε άλλα φάρµακα και τρόφιµα. Συγκεκριµένα, το ποσό της γνώσης είναι αντιστρόφως ανάλογο του αριθµού των περιπλοκών. Τα θετικά αποτελέσµατα επιτεύχθηκαν στους ασθενείς που διαδραµάτισαν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της θεραπείας και που είχαν αποτελεσµατική καθοδήγηση από τους επαγγελµατίες υγείας για τις αλληλεπιδράσεις των φαρµάκων, καθώς επίσης και αλλαγές του τρόπου ζωής και της διατροφής (Field TS, Mazor KM. Briesacher Β, DeBellis KR. Gurwitz JH, 2000 (Tang Eoyl, Lai Csm, Lee Kkc και λοιποί, 2003). Πολλές µελέτες έχουν επιδείξει πόσο αποτελεσµατική µια επαρκής παροχή πληροφοριών για την ΑΣΣ στους ασθενείς µπορεί να είναι για την επιτυχή διαχείριση της θεραπείας (Newall F, Monagle P, Johnston L., 2005) (Fang MC, Machtinger EL, Wang F, Schillinger D. 2006) (Harris Interactive, 2005) (Claes N, Buntinx F, Vijgen J, Arnout J, Vermylen, Fieuws S,Van Loon H, 2005) (Mazor KM, Baril J, Dugan Ε, Spencer F, Burgwinkle P, Gurwitz JH, 2007) (Frtschi J, Raddaz- Muller P. Schimid P,Wuillemin WA, 2007). Μερικές κλινικές µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο (Heneghan C, Alonso-Coello P, Garcia- Alamino JM, Perera R, Meats Ε, Glasziou P, 2006), στην Ολλανδία (Cromheecke ME, Levi M, Colly LP, και λοιποί., 2000) και στην Ιταλία (Cosmi Β, Palareti G, Moia Μ, και λοιποί, 2000) ακόµη επέδειξαν πώς η αυτοδιαχείριση της ΑΑΣ χρησιµοποιώντας ένα φορητό όργανο ελέγχου του χρόνου προθροµβίνης θα µπορούσε να είναι εξίσου αποτελεσµατικό µε τη διαχείριση της θεραπείας σε ένα ειδικευµένο κέντρο, εφ' όσον οι ασθενείς λάµβαναν τις κατάλληλες οδηγίες για τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές παρενέργειες του φαρµάκου. Εντούτοις, οι µελέτες δεν δηλώνουν πάντα εάν οι ασθενείς αποκοµίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στη Γερµανία το 2008 στο επίπεδο της γνώσης των ασθενών σχετικά µε την ΑΑΣ έδειξε ότι ένα υψηλό ποσοστό των ασθενών - ακόµη και µεταξύ εκείνων που χορηγούνταν αυτήν την θεραπεία για πολύ καιρό- δεν είχε αρκετή γνώση για τις αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και τρόφιµα (Jank S, Bertesche Τ, Herzog W, Haefeli WE, 2008). Η προαναφερθείσα µελέτη δεν παρουσίασε συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου γνώσης του ασθενή και των χαρακτηριστικών τους, όπως το επίπεδο µόρφωσης και την ηλικία τους. Αυτό που προέκυψε εν τούτοις ήταν ότι ήταν σηµαντικό να παρέχονται οι οδηγίες στην αρχή της θεραπείας και έπειτα περιοδικά να ελεγχθεί η γνώση τους µε ένα ερωτηµατολόγιο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι επιπλέον ενηµερωτικά σεµινάρια ήταν απαραίτητα για την κάλυψη κενών στη γνώση (Jank S, Bertesche Τ, Herzog W, Haefeli WE, 2008). Μια πρόσφατη µελέτη έδειξε ότι όλοι οι ασθενείς µπο- Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #14#

3 ρούν να ωφεληθούν από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα (Mazor KM, Baril J, Dugan Ε, Spencer F, Burgwinkle P, Gurwitz JH, 2007). Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια δεν θα πρέπει να σχεδιάζονται µόνο για τους ασθενείς που αρχίζουν τη θεραπεία, αλλά και περιοδικά σεµινάρια ανανέωσης για τους ασθενείς που λαµβάνουν θεραπείες για µήνες ή για χρόνια µπορεί να είναι εξίσου χρήσιµα, δεδοµένου ότι αυτά τα άτοµα συχνά δεν έχουν αρκετή γνώση για την ΑΑΣ (Jank S, Σκοπός και περιεχόµενο της µελέτης Ο σκοπός της µελέτης µας ήταν να αξιολογηθεί το επίπεδο ικανοποίησης ασθενών στη ΑΑΣ που ζούσαν στην περιφέρεια 8 του A.S.L. της Γένοβας, σε σχέση µε τα εκπαιδευτικά σεµινάρια που παρέχονταν στους ασθενείς και το βιβλιάριο που τους δόθηκε. Η αξιολόγηση έγινε µέσω της ανάλυσης των ερωτηµατολογίων που διανεµήθηκαν στους ασθενείς στο τέλος των εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Η περιφέρεια υγειονοµικής περίθαλψης 8 έχει έναν πληθυσµό περίπου κατοίκων και περιλαµβάνει 8 δήµους (Arenzano, Cogoleto, Masone, Rossiglione, Campoligure, Tiglieto, Mele και Genoa). Η ακτή της περιφέρειας είναι πυκνά κατοικηµένη. Αντιθέτως οι ορεινές κοινότητες Valle Stura και Orba δεν είναι τόσο πυκνά κατοικηµένες. Υπάρχει επίσης µια τεµαχισµένη περιοχή µε αποµονωµένα χωριά. Τα κύρια δηµογραφικά και γεωγραφικά στοιχεία συνοψίζονται στον πίνακα 1. Τα διάφορα βήµατα: 1. Συγκέντρωση των στοιχείων όσον αφορά τον πληθυσµό που περιλαµβάνεται στη µελέτη µας (αριθµοί, ηλικίες και συχνότητες της δοκιµής INR) και µοίρασµα των στοιχείων µε το νοσηλευτικό προσωπικό της περιφέρειας. 2. Προετοιµασία ενός φυλλάδιο πληροφοριών που διανέµεται στους ασθενείς κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών σεµιναρίων (παράρτηµα 1). Το φυλλάδιο, µε τίτλο «Ο οδηγός σας για την Αντιπηκτική Αγωγή από του στόµατος ΑΑΣ- ΟΑΤ (La tua guida per la terapia anticoagulante orale- TAO)», προετοιµάστηκε από µια οµάδα που αποτελείται από: Υλικά και µέθοδοι Αυτή ήταν µια περιγραφική και ποιοτική µελέτη, βασισµένη στην ανάλυση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν µέσω ενός ερωτηµατολογίου εκτίµησης που διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες των εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Η ανάγκη να προγραµ- µατιστούν εκπαιδευτικά σεµινάρια για τους ασθενείς στην αντιπηκτική αγωγή από του στόµατος προήλθε όχι µόνο από την αναθεώρηση της βιβλιογραφίας, αλλά και από τα δεδοµένα αναφορών περιστατικών που συγκεντρώθηκαν από την ίδια την οργάνωση υγειονοµικής περίθαλψης δίνοντας έµφαση στους κινδύνους που συνδέονται µε τα δυσµενή γεγονότα που προκλήθηκαν από τα αντιπηκτικά φάρµακα που χορηγούνται από το στόµα. Στη µελέτη µας, οι συµµετέχοντες ζητήθηκαν να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο και να το επιστρέψουν στο τέλος του εκπαιδευτικού σεµιναρίου. Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν άµεσα στους συµµετέχοντες από τους νοσηλευτές κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου. Αυτή η µέθοδος διανοµής ερωτη- Bertesche Τ, Herzog W, Haefeli WE, 2008). Η µελέτη µας πραγµατοποιήθηκε στην περιφέρεια 3 των Τοπικών Αρχών Υγείας της Γένοβας (ASL 3 Genovese), αρχίσαµε µε τη χρήση των στοιχείων που συλλέχθηκαν προηγουµένως κατά τη διάρκεια της περιόδου πειραµατισµού ενός συστήµατος αναφοράς περιστατικών που είχε εγκαταστήσει η προαναφερθείσα οργάνωση το Νοσηλευτές των περιφερειών κοινωνικό-υγειονοµικής περίθαλψης ASL 3 της Γένοβας Ιατροί γενικής Ιατρικής της περιφέρειας 8 Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Τµήµατος Καρδιολογικής Αποκατάστασης στο νοσοκοµείο «La Colletta» στο Cogoleto Τµήµα Κλινικής Παθολογικής Ανατοµικής του ASL Επιλογή των διδακτικών µεθοδολογιών που προσαρ- µόζονται στο στόχο και στο πλαίσιο. (Επίσηµα µαθήµατα σε οµάδες ανθρώπων που ολοκληρώνονται µε µια ελεύθερη συζήτηση). 4. Προετοιµασία των υλικών που απαιτούνται για τα εκπαιδευτικά σεµινάρια: διαφάνειες, προσκλήσεις, κατάλογοι προσκεκληµένων ασθενών, φύλλα συµµετοχής. 5. Προγραµµατισµός των σεµιναρίων και διανοµή µιας προσωπικής γραπτής πρόσκλησης σε κάθε ασθενή κατά τη συλλογή των δειγµάτων αίµατος. 6. Πραγµατοποίηση των εκπαιδευτικών σεµιναρίων και της αξιολόγησης των εκτιµήσεων των συµµετεχόντων. Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια είχαν διάρκεια λεπτά και παρέχονταν από το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στα διάφορα κέντρα της περιφέρειας. Κάθε σεµινάριο συµπεριλάµβανε µια οµάδα ανθρώπων, µε ένα σύντο- µο µάθηµα για την επεξήγηση του περιεχοµένου του φυλλαδίου, µε την υποστήριξη µιας παρουσίασης διαφανειών, που ακολουθήθηκε από µια ελεύθερη συζήτηση µε τους ασθενείς σχετικά µε το οτιδήποτε έκριναν σηµαντικό. µατολογίων εξασφάλισε αποφυγή καθυστερήσεων και οι συµ- µετέχοντες µπορούσαν άµεσα να παρέχουν τις εντυπώσεις τους. Επιπλέον, οι ερωτώµενοι µπορούσαν να υποβάλουν ερωτήσεις άµεσα σε εκείνους που είχαν διανείµει τα ερωτηµατολόγια σε περίπτωση που υπήρχαν αµφιβολίες ή ερωτήσεις (ASR Regione Emilia Romagna Dossier ). Σε µερικές περιπτώσεις, ειδικά µε τους ηλικιωµένους ανθρώπους ή µε τον καθέναν που είχε ιδιαίτερη δυσκολία, οι νοσηλευτές δώσανε το ερωτηµατολόγιο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Οι ερευνητές διατήρησαν την ίδια διαπροσωπική συµπεριφορά µε όλους που έδωσαν συνέντευξη όταν υπέβαλλαν τις ερωτήσεις, δίνοντας προσοχή να µην σχολιάσουν ή/και επηρεάσουν τις απαντήσεις µε οποιονδήποτε τρόπο. Μόλις ολοκληρώθηκαν τα ερωτηµατολόγια, ταχυδροµήθηκαν σε ένα σφραγισµένο κιβώτιο για να εξασφαλιστεί η ανωνυµία των ασθενών. Οι τοποθεσίες όπου έλαβαν µέρος τα σεµινάρια και όπου διανεµήθηκαν τα ερωτηµατολόγια ήταν: #15# Τόµος 03 Τεύχος 01

4 Campoligure, Masone και Rossiglione για Valle Stura Cogoleto Voltri για τη αστική περιοχή Μερικές ηµέρες πριν από τα εκπαιδευτικά σεµινάρια, οι συµµετέχοντες έλαβαν µια προσωπική γραπτή πρόσκληση από το νοσηλευτικό προσωπικό καθώς γινόταν η συλλογή των δειγµάτων αίµατος για τη δοκιµή INR. Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε για την έρευνά µας ήταν ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο που αποτελούνταν από 7 σύντοµες ερωτήσεις και οι ερωτώµενοι έπρεπε απλά να σηµειώσουν τη σωστή απάντηση. Αυτό έγινε για να βοηθήσει τους ανταποκρινόµενους να καταλάβουν την ερώτηση και να επιταχύνουν τη διαδικασία απάντησης (ASR Regione Emilia Romagna Dossier ). Το ερωτηµατολόγιο χωρίστηκε σε δύο µέρη: το πρώτο µέρος περιλάµβανε διοικητικά στοιχεία, ενώ το δεύτερο περιλάµβανε στοιχεία της µελέτης µας. Το πρώτο µέρος σχεδιάστηκε για τη συλλογή των επίση- µων στοιχείων όσον αφορά το εκπαιδευτικό σεµινάριο (δηλ. η ηµεροµηνία που έλαβε µέρος το σεµινάριο, η τοποθεσία, το όνοµα του εκπαιδευτή, τα στοιχεία του συµµετέχοντος, η ηλικία και πόσο καιρό ο συµµετέχων λαµβάνει ΑΑΣ. Το δεύτερο µέρος περιλάµβανε 7κλειστές ερωτήσεις εκ των οποίων 6 παρείχαν µια βαθµολογηµένη επιλογή και το ένα µια σταθερή επιλογή (ναι ή όχι). Κατά σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου, λάβαµε υπόψη τρεις θεµελιώδεις απόψεις : τη σχετικότητα της έρευνας, τη σχετικότητα των ερωτήσεων για την έρευνα και τη σχετικότητα των ερωτήσεων για αυτούς που έδιναν συνέντευξη. Προκειµένου να αποφευχθεί η αποκαλούµενη «επίδραση της απάντησης, περιλάβαµε µια ερώτηση διασταύρωσης (ερώτηση 4) όπου οι επιλογές απάντησης είχαν αναστραφεί. Αυτό έδινε τη δυνατότητα να ελεγχθεί ότι οι απαντήσεις ήταν ειλικρινείς. Η διαµόρφωση του ερωτηµατολογίου περιέλαβε µια προκαταρκτική φάση: Την ανάλυση της βιβλιογραφίας στο θέµα της έρευνας και τον τρόπο που οι σχετικές πληροφορίες συγκεντρώθηκαν. Ανασκοπήσαµε βιβλία και περιοδικά που αφορούσαν την εκτίµηση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης. Την ανάλυση παρόµοιων εµπειριών. Ανασκοπήσαµε τα ερωτηµατολόγια ερευνώντας την ικανοποίηση των ανθρώπων που συµµετείχαν στα εκπαιδευτικά σεµινάρια/προγράµµατα. Την ανταλλαγή ιδεών µε το Τµήµα Εκπαίδευσης ASL της Γένοβας και µε το νοσηλευτικό προσωπικό της περιφέρειας 8, για να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν ζητήµατα δυνατότητας πρόσβασης και για να συλλέγουν οποιεσδήποτε απόψεις και προτάσεις για την έρευνα. Κάναµε το καλύτερό δυνατόν για να είµαστε όσο το δυνατόν περισσότερο σαφείς και απλοί κατά το σύνταξη των ερωτήσεων, έτσι ώστε να µπορούν να γίνουν κατανοητά εύκολα από όλους τους εναγοµένους. Εξετάσαµε την ισχύ του ερωτηµατολογίου µε τη διανοµή της σε µια οµάδα 11 ασθενών που ήρθαν στο Rossiglione.Κατά αυτόν τον τρόπο, ανιχνεύσαµε και διορθώσαµε οτιδήποτε που θα µπορούσε να οδηγήσει σε παρερµηνεία (µε την αφαίρεση των περιττών, confusing ή ακατάλληλων ερωτήσεων και απαντήσεων, και την προσθήκη αυτών που έλλειπαν). Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, εξηγήσαµε στους ερωτωµένους ποιος ήταν ο στόχος της δοκιµής και τους ενθαρρύναµε να σχολιάσουν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου, και να προσδιορίσουν οποιαδήποτε ζητήµατα. Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν από τα προαναφερθέντα πέντε κέντρα της περιφέρειας 8 στο τέλος των εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού σεµιναρίου, µετά από µια σύντοµη εξήγηση του λόγου, οι νοσηλευτές ρωτούσαν τους συµµετέχοντες εάν ήταν σύµφωνοι να συµµετάσχουν στην έρευνα και εάν ήταν σύµφωνοι, οι νοσηλευτές συµπλήρωναν το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου. Κατόπιν, τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν στους ερωτω- µένους µαζί µε ένα στυλό και τους ζητήθηκε να µην γράψουν τα ονόµατα τους ώστε να εξασφαλιστεί η ανωνυµία. Τα στοιχεία που λάβαµε τα περιλάβαµε σε ένα αρχείο του Excel και διαµορφώθηκαν στατιστικά χρησιµοποιώντας το λογισµικό STATA SE9. Αρχικά, τα στοιχεία σχετικά µε το δείγµα αναλύθηκαν και έπειτα τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου επαληθεύθηκαν µε την ηλικία, την τοποθεσία και τη διάρκεια της θεραπείας για την κατάρτιση της γενικής επισκόπησης. Στη συνέχεια, τα στοιχεία χωρίστηκαν σύµφωνα µε τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες, έτσι ώστε να µπορούν να συγκριθούν για την ανάλυση των διαφορών µεταξύ των διαφορετικών περιοχών προέλευσης. Αποτελέσµατα Από τους 222 ασθενείς που παρευρίσκονται στα εκπαιδευτικά σεµινάρια, 221 δέχτηκαν να συµµετάσχουν στην έρευνα. Έτσι υπήρξε ένα πολύ υψηλό ποσοστό των ερωτωµένων, στην πραγµατικότητα µόνο ένας ασθενής δεν επέστρεψε το ερωτηµατολόγιο. Οι εναγόµενοι διανεµήθηκαν ως εξής: 33 προήλθαν από τις διάφορες πόλεις Valle Stura (Campoligure, Masone και Rossiglione), 86 από Cogoleto και 102 από τη αστική περιοχή της Γένοβας (οι περιοχές Voltri και Prà). Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού που περιλήφθηκε στη µελέτη µας, 52% ήταν γυναίκες και ο µέσος όρος ηλικίας ήταν 73.8 έτη (κυµαινόµενος µεταξύ 33 και 94 ετών). Ο µέσος χρόνος θεραπείας στην αντιπηκτική αγωγή µέσω στό- µατος ήταν περίπου 5 έτη (61 µήνες). (Πίνακας 2 και 3) Οι ερωτώµενοι που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο από µόνα τους ήταν 163 (73.8%), ενώ 58 ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν µε τη βοήθεια ενός νοσηλευτή κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. (Σχήµα 2) Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, ο πληθυσµός αυτός περιέλαβε κυρίως άτοµα που έκαναν ΑΑΣ για χρόνια (κατά µέσο όρο 61 µήνες). Κατά αυτόν τον τρόπο, επίσης οι ασθενείς που λαµβάνανε αυτήν την θεραπεία για πολύ καιρό θα µπορούσαν να ενδιαφερθούν να συµµετάσχουν περιοδικά σε εκπαιδευτικά σεµινάρια και να ωφεληθούν από αυτά όσον αφορά την ενη- µέρωση και το φρεσκάρισµα των γνώσεών τους. Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #16#

5 Συµπεράσµατα Η οµάδα εργασίας που προετοίµασε το φυλλάδιο περιέλαβε πληροφορίες που θα µπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή του ασθενή. εν προσπαθήσαµε µόνο να παρέχουµε στους ασθενείς γνώση θεωρίας σχετικά µε το φάρµακο (όπως οι θεραπευτικές ενδείξεις), αλλά µάλλον να εξηγήσουµε το ρόλο του, πώς λειτουργεί και προ πάντων ποιές είναι οι αρνητικές συνέπειες µιας υπερβολικά υψηλής δόσης ή µιας υπερβολικά χαµηλής δόσης. Ένας από τους κύριους στόχους ολόκληρης της προσπάθειας ήταν να ενηµερωθούν οι ασθενείς για τα αποτελέσµατα του φαρµάκου στον οργανισµό τους, τη χρησιµότητά του, αλλά συγχρόνως επίσης τους κινδύνους του. Όλες οι παρεχόµενες πληροφορίες είχαν πρακτικές επιπτώσεις και θα µπορούσαν να έχουν έναν θετικό αντίκτυπο στη ζωή και στην ασφάλεια συγκεκριµένα του ασθενή. Οι απαντήσεις που λάβαµε έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες είχαν καταλάβει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που είχαν λάβει. (Σχήµα 3) Ένα πρόβληµα η οµάδα εργασίας αντιµετώπισε κατά την Συζήτηση προετοιµασία του φυλλαδίου και των εκπαιδευτικών σεµιναρίων ήταν η έλλειψη οµογένειας του πληθυσµού που περιλήφθηκε στη µελέτη µας. Αυτός ο πληθυσµός είχε έναν µέσο όρο ηλικίας 74 ετών, µε ένα πολύ ευρύ φάσµα µεταξύ 33 και 94 ετών. Επίσης τα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων ήταν πολύ διαφορετικά (επίπεδο παιδείας, επάγγελµα, κ.λπ.). Για την αποφυγή του κινδύνου ότι οι άνθρωποι δεν θα καταλάβαιναν ή θα παρερµήνευαν τις πληροφορίες που δόθηκαν, η οµάδα εργασίας επέλεξε να χρησιµοποιήσει σαφή και απλή γλώσσα. Ο κύριος στόχος ήταν να δοθεί ένα σαφές µήνυµα σε όλους τους ασθενείς, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που είχαν σηµαντικές δυσκολίες στην κατανόηση. Οι απαντήσεις στη δεύτερη ερώτηση έδειξαν ότι αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο. (Σχήµα 4) Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή ήταν ότι η επιλογή µεθοδολογίας - µικρές οµάδες διδασκαλίας - δεν έφερε τους ασθενείς σε δύσκολη θέση, αντίθετα ωφελήθηκαν από την οµιλία µε άλλους ανθρώπους που είχαν παρόµοια προβλήµατα. Η βιβλιογραφία σαφώς δηλώνει ότι πολλά λάθη εµφανίζονται στις οργανώσεις υγειονοµικής περίθαλψης. Αν και δεν θα ήταν ρεαλιστικό να εξαλειφτούν πλήρως τα λάθη από τις δραστηριότητες υγειονοµικής περίθαλψης, ακριβώς όπως σε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, εντούτοις η αποφυγή των λαθών πρέπει να είναι µια προτεραιότητα για όλες τις οργανώσεις υγειονοµικής περίθαλψης. Τα περισσότερα ατυχήµατα σε σύνθετες οργανώσεις είναι το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ των τεχνολογικών, ανθρώπινων και οργανωτικών στοιχείων του συστήµατος. Σύµφωνα µε το πρότυπο του Reason των οργανωτικών ατυχηµάτων, είναι η ευθύνη του συστήµατος να δηµιουργηθούν οι όροι που θα aαπέτρεπαν τα ανθρώπινα λάθη µε την παροχή προστατευτικών «εµποδίων». Υπάρχουν 2 τύποι «εµποδίων»: «Σκληρά» εµπόδια, τα οποία είναι φυσικοί παράγοντες: η απόσταση του χρόνου ή του διαστήµατος, διακόπτες «Μαλακά» εµπόδια, τα οποία είναι οργανωτικά: διαδικασίες, πρωτόκολλα, έλεγχοι. Αυτό το πρότυπο παρουσιάζει δύο καινοτόµα στοιχεία: ξεπερνά τις έννοιες «του καταλογισµού ευθύνης» και «του λάθους» υποκινώντας αντίθετα µια λειτουργική χρήση των πληροφοριών που προέρχονται από ατυχήµατα. Επιπλέον, βοηθά να προσδιοριστούν οι «αιτίες» των ατυχηµάτων και να αποφευχθούν. Ενθαρρύνει µια ολιστική προσέγγιση προς τον κίνδυνο, µε την προσπέραση της διάκρισης µεταξύ των ειδικοτήτων, ώστε να βελτιωθεί η πληροφόρηση και η ενσωµατωµένη δράση όλων εκείνων που περιλαµβάνονται στη διαχείριση του περιστατικού και των πολλών συµβαλλόντων αιτίων, αντί να ευνοεί µια τµηµατική προσέγγιση. ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι η επίγνωση του ασθενή για το φάρµακο (για παράδειγµα πώς λειτουργεί, η θεραπευτική δράση και οι πιθανές επιπλοκές) και η αλληλεπίδρασή της µε άλλα φάρµακα ή τρόφιµα είναι εξίσου σηµαντική. Πιο συγκεκριµένα, υπήρξε µια αντίστροφη σχέση µεταξύ του επιπέδου γνώσης και της αρχής των επιπλοκών. Τα καλά αποτελέσµατα επιτεύχθηκαν στους ασθενείς που συµµετείχαν ενεργά στη θεραπεία και είχαν καθιερώσει µια αποδοτική επικοινωνία µε τους εργαζοµένους στον ιατρικό κλάδο που συµµετείχαν πιο ενεργά στη θεραπεία και επικοινώνησαν αποτελεσµατικά µε τους εργαζοµένους στον ιατρικό κλάδο στις αλληλεπιδράσεις του φάρµακου, στις αλλαγές του τρόπου ζωής και της διατροφής (Beyth RJ, Quinn L, Lendefeld CS, 2000) (Tang Eoyl, Lai Csm, Lee Kkc και λοιποί, 2003). Πολλές µελέτες έχουν επιδείξει πώς η εκπαίδευση των ασθενών της ΑΑΣ µπορεί να βελτιώσει τον τρόπο που η θεραπεία διαχειρίζεται (Newall F, Monagle P, Johnston L, 2005) (Fang MC, Machtinger EL,Wang F, Schillinger D., 2006) (Harris Interactive, 2005) (Claes N, Buntinx F, Vijgen J, Arnout J, Vermylen, Fieuws S, Van Loon H., 2005) (Mazor KM, Baril J, Dugan Ε, Spencer F, Burgwinkle P, Gurwitz JH, 2007) (Frtschi J, Raddaz- Muller P. Schimid P,Wuillemin WA, 2007). Μερικές κλινικές µελέτες, που πραγµατοποιούνται στο Ηνωµένο Βασιλείο (Heneghan C, Alonso-Coello P, Garcia-Alamino JM, Perera R, Meats Ε, Glasziou P, 2006), στην Ολλανδία (Cromheecke ME, Levi M, Colly LP, και λοιποί, 2000) και στην Ιταλία (Cosmi Β, Palareti G, Moia Μ, και λοιποί, 2000) έχουν επιδείξει ότι η αυτοδιαχείριση της ΑΑΣ µε τη χρήση των φορητών οργάνων ελέγχου του χρόνου προθροµβίνης ήταν στις χειρότερες περιπτώσεις εξίσου αποτελεσµατική µε τη ρύθµιση σε ένα ειδικό κέντρο, αλλά µόνο εάν οι ασθενείς είχαν την κατάλληλη καθοδήγηση για τα χαρακτηριστικά του φαρµάκου και των πιθανών παρενεργειών του. Λαµβάνοντας υπόψη αυτό που προέκυψε από τη µελέτη µας, συµπεράναµε ότι αυτή η προσπάθεια θα µπορούσε να εκτιµηθεί θετικά. Το ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά σεµινάρια και η ενεργός συµµετοχή των συµµετεχόντων, που προστέθηκε στις ευνοϊκές απόψεις που εκφράστηκαν προφορικά από τους συµµετέχοντες και επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσµατα της µελέτης, καταδεικνύει το θετικό ρόλο που ένα σωστό #17# Τόµος 03 Τεύχος 01

6 εκπαιδευτικό πρόγραµµα µπορεί να διαδραµατίσει στη διαχείριση µιας χρόνιας παθολογίας. Για αυτόν τον λόγο σκεφτόµαστε ότι αυτός ο τύπος επέµβασης δεν πρέπει να παραµείνει ως ένα αποµονωµένο επεισόδιο, αλλά πρέπει µάλλον να είναι το πρώτο από µια σειρά εκπαιδευτικών σεµιναρίων που υποστηρίζουν περιστασιακά τους ασθενείς µε την παροχή ενηµερώσεων για τη θεραπεία τους ή απλά «ανανεώνονται» οι ήδη υπάρχουσες ειδικότητες. ΠΗΓΈΣ 1. Battles JB, Lilford RJ: 2003;12 (supp II).Organizing patient safety research to identify risks and hazards. Qual Saf Health Care 2. Runciman WB, Moller J:, 2001, Iatrogenic Injury in Australia. Adelaide Australian Patient Safety Foundation report 3.World Alliance for Patient Safety-Forward Programme National Patient Safety Agency (NPSA) 4. Department of Health (UK). London June 2000.An organisation with a memory. 5. Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS). Roma Rischi ed errori nella sanità italiana. La gestione delle responsabilità nelle politiche assicurative per la salute. 6. Caminati A, Di Denia P, Mazzoni R, Carocci Faber Roma 2007; Risk Management. 7.ASL Piacenza,Atti del Convegno 5 giugno Rischi, danni e profili di responsabilità nell'attività sanitaria. 8.Allnutt MF, Qual Saf Health Care Human factors in accident Reason J, Ashgate Publishing; 1997 Managing the risks of organizational accidents. 10. Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS). Roma Rischi ed errori nella sanità italiana. La gestione delle responsabilità nelle politiche assicurative per la salute. 11. Scally G, Donaldson L J, BMJ, 4 July Seven step to patient safety, NPSA UK, 2005-step 5: Involve and communicate with Patients and the Public 13.Vincent CA, Coulter A, Quality in Healthcare, 2002, 11, 1,76-80 Patient Safety: what about the Patient? 14. Charles C., Gafni A.,Whelan T., 1997, 44: Shared decision-making in the medical encounter: what does it mean? (Or it takes at least to tango), "Social Science and Medicine" 15. Goode LD, Clancy C M, Kimball HR, Academic Medicine, 2002, 77, 10: When is 'good enough'? The role and responsibility of physicians to improve patient safety 16. Leape LL, Berwick DM. 90. JAMA. 2005; 293: Five years after 'To Err is Human': what have we learned? 17. Regione Toscana Centro Gestione Risk Management 18. Ministero della Salute -Raccomandazione n. 7- Settembre Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica 19. Ministero della Salute (MdS) Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Progetto nazionale cure sicure sito internet MdS 20. Centers For Disease Control and Prevention (CDC) Guideline for hand Hygiene in Health care Settings 21.Joint Commission International Patient safety solution Sito Internet Control of concentrated electrolyte solutions 22. Ministero della Salute Raccomandazione sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio KCL ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio 23. Ministero della Salute Raccomandazione n. 5 Marzo 2007 Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 24.ASR Emilia Romagna- Dossier , il sistema di incident reporting nelle organizzazioni sanitarie 25.Art. 357;Art. 361;Art. 589;Art. 590,Codice penale 26.WHO, Geneva 2003: Strengths and weaknesses of available methods for assessing the nature and scale of harm caused by the health system: a systematic literature review. 27.Nuckols TK et Al, 2007 : Rates and types of events reported to established incident reporting systems in two US hospitals 28 Mikkelsen TH, Sokolowski I, Olesen F. Scand J Prim Health Care 2006 General practitioners' attitudes toward reporting and learning from adverse events: results from a survey 29. Evans SM, Berry JG, Smith BJ, Esterman A, Selim P, O'Shaughnessy J, DeWit M-Qual Saf Health Care 2006 Feb Attitudes and barriers to incident reporting: a collaborative hospital study 30.Jeffe DB, Dunagan WC, Garbutt J, Burroughs TE, Callagher TH, Hill PR, Harris CB,Bommarito K,Fraser VJ - Jt Comm J Qual Saf.2004 Using focus groups to understand physicians and nurses perspectives on error reporting in hospitals 31.Vincent C, Stanhope N, Crowley, Murphy - J Eval Clin Pract Feb - M. Reasons for not reporting adverse incidents: an empirical study 32. Stanhope N, Crowley-Murphy M, Vincent C, O'Connor AM, Taylor, Adams SE - J Eval Clin Pract Feb. An evaluation of adverse incident reporting 33 King ES, Moyer DV, Couturie MJ, Gaughan JP, Shulkin DJ. - Jt Comm J Qual Patient Saf Getting doctors to report medical errors: project DISCLOSE 34. Bhatia R, Blackshaw G, Rogers A, Grant A, Kulkarni R..- Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv Developing a departmental culture for reporting adverse incidents 35. M. Catino, Da Chernobil 2007 a Linate 36.Waring JJ - Beyond blame- Soc Sci Med May Cultural barriers to medical incident reporting 37. Raymond Wetzels, René Wolters, Chris van Weel and Michel Wensing, BMC Family Practice 2008 Mix of methods is needed to identify adverse events in general practice:a prospective observational study 38. Olsen S, Neale G, Schwab K, Psaila B, Patel T, Chapman EJ,Vincent C. Qual Saf Health Care Feb Hospital staff should use more than one method to detect adverse events and potential adverse events: incident reporting, pharmacist surveillance and local real-time record review may all have a place 39. Sari AB, Sheldon TA, Cracknell A,Turnbull A. BMJ Jan Sensitivity of routine system for reporting patient safety incidents in an NHS hospital: retrospective patient case note review 40 B Wilson, H L Bekker, F Fylan - Quality and Safety in Health Care 2008 Error manager, Reporting of Clinical Adverse Events Scale: a Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #18#

7 measure of doctor and nurse attitudes to adverse event reporting 41. Kingston MJ, Evans SM, Smith BJ, Berry JG 2004 Med J Australian Attitudes of doctors and nurses towards incident reporting: a qualitative analysis 42. Harry C. Triandis USA, 1998 McGraw-Hill Culture and social behaviour 43.Y M Coyle, S Q Mercer, C L Murphy-Cullen, G W Schneider, L S Hynan; Effectiveness of a graduate medical education program for improving medical event reporting attitude and behavior 44. Lawton R, Parker D Mar - Qual Saf Health Care. Barriers to incident reporting in a healthcare system 45.Waring JJ Oct - Int J Qual Health Care - A qualitative study of the intra-hospital variations in incident reporting 46. Madsen MD, stergaard D,Andersen HB, Hermann N, SchiΩler T, Freil M Nov The attitude of doctors and nurses towards reporting and handling errors and adverse events - Ugeskr Laeger. 47. Corso Sicure, Ministero della Salute 48. Tartaglia GRC progetto regione toscana La promozione dell innovazione e la gestione del rischio Progetto nazionale promosso dal Ministero della Salute 49. Caminati et al; Carocci 2007 Risk management manuale teorico pratico per le professioni dell'assistenza 50. Dossier ASR Emilia Romagna Πίνακες Πίνακας 1. Demographic data of District 8 MUNICIPALITY INHABITANTS EXTESION KM2 POPULATION DENSITY Arenzano 11, Cogoleto 9, Masone 4, Campo Ligure 3, Rossiglione Tiglieto Mele 2, Genoa (Voltri, Prà, Pegli) 66, TOTAL 102, Πίνακας 2. Age distribution of the respondents Centre Mean age Min age Max age Median Q1 Q3 Campoligure 77.2 (std. dev. 7.8) Rossiglione 59 (std. dev. 9) Masone 74,6 (std. dev. 9.2) Cogoleto 77,9 (std. dev. 9.9) Voltri 71,4 (std. dev. 9) TOTAL 73,8 (std. dev ) Πίνακας 3. Distribution of the respondents OAT duration (in months) Centre Average Min Value Max Value Median Q1 Q3 Campoligure 76,6 (std. dev. 128) Rossiglione 32 (std. dev Masone 27 (std. dev. 8) Cogoleto 77,2 (std. dev. 74) Voltri 49,7 (std. dev. 51) TOTALE 61 (std. dev. 69) #19# Τόµος 03 Τεύχος 01

8 Σχήµατα Σχήµα 1. District 8 of the ASL 3 Genovese Σχήµα 2 Σχήµα 3 Σχήµα 4 Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #20#

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική στήριξη και η συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: συστηματική ανασκόπηση

Η κοινωνική στήριξη και η συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: συστηματική ανασκόπηση Η κοινωνική στήριξη και η συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: συστηματική ανασκόπηση Κατερίνα Φιλίππου Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Τμήμα Νοσηλευτικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 5. 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 Σκοπός του Ερωτηµατολογίου 4 Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η καταγραφή των δεξιοτήτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλεγµένου δείγµατος διανοµέων, προκειµένου µετά από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Μαβίδου Φωτεινή Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας 3η ΥΠΕ Μακεδονίας 36 χρόνια μετά τη διακήρυξη της Alma-Ata Η καθολική υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου

Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου Βασίλειος Κ. Ταρλατζής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Η αναγνώριση της σηµασίας της θρόµβωσης στα οξέα καρδιαγγειακά συµβάµατα, οδήγησε σε πολλές µεγάλες µελέτες, µε στόχο την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπικής Μαρµαρυγής

Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπικής Μαρµαρυγής Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της φλεκαϊνίδης p.os. στην ανάταξη πρόσφατης έναρξης Κολπικής Μαρµαρυγής Ι Βογιατζής, Κ Κουτσαµπασόπουλος, Α Αβραµίδου, Ι Γαλητσιάνος, Α Ντάτσιος, Σ Πίττας, Σ Γρηγοριάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Δρ. Όλγα Χρ. Σίσκου Το διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

C-LIEGE - Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe

C-LIEGE - Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe C-LIEGE - Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe DELIVERABLE n. 7.1 TRANSFERABILITY PLAN FOR LOCAL GOVERNMENTS ON ENERGY SAVING AND SUSTAINABLE

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Τραυματισμοί από βελόνα Καλλιτσάρη Σταυρούλα Ειδικός Ιατρός Εργασίας Η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά Οι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Έρευνας για Κλινικές Μελέτες. Ετοιμάστηκε για τον: Click to edit Master subtitle style

Παρουσίαση Έρευνας για Κλινικές Μελέτες. Ετοιμάστηκε για τον: Click to edit Master subtitle style Παρουσίαση Έρευνας για Κλινικές Μελέτες Ετοιμάστηκε για τον: Click to edit Master subtitle style Μάιος 2017 Στόχος Έρευνας Στόχοι της έρευνας είναι να: Αξιολογήσει τις Αντιλήψεις των Ελλήνων για τις Κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

MASCC TEACHING TOOL FOR PATIENTS RECEIVING ORAL AGENTS FOR CANCER

MASCC TEACHING TOOL FOR PATIENTS RECEIVING ORAL AGENTS FOR CANCER MASCC TEACHING TOOL FOR PATIENTS RECEIVING ORAL AGENTS FOR CANCER ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ MASCC ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ, / ( / ) :

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 394 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο Κ ατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της επιβίωσης των ασθενών με στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΑΠ Αποτελέσματα Safety Culture Survey 2015 (GA) Στο πλαίσιο της συνάντησης με την κοινότητα Γενικής Αεροπορίας

ΕΔΑΑΠ  Αποτελέσματα Safety Culture Survey 2015 (GA) Στο πλαίσιο της συνάντησης με την κοινότητα Γενικής Αεροπορίας ΕΔΑΑΠ Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων & Ασφάλειας Πτήσεων www.aaiasb.gr Αποτελέσματα Safety Culture Survey 2015 (GA) Στο πλαίσιο της συνάντησης με την κοινότητα Γενικής Αεροπορίας HELLENIC AAIASB Air Accident

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Μαρία Φαντάκη 1, Δηµήτριος Μπαρουξής 2, Σοφία Σεΐδου 3, Αναστασία Παλάζη 4, Ευαγγελία Καρακάλου 5 Μαρία Κάπελλα 6, Γεωργία Τριανταφύλλου-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- Η Ελληνική Εμπειρία Ε. Πέτρακα 1, Μ. Κριτσιώτη1, Σ. Βαλσάμη 2, Ι. Καλαντζής1, Α. Τραυλού3, Ε. Γρουζή4 1 ΝΥ Αιµοδοσίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική τεχνολογία στο ΕΣΥ: η σκληρή πραγματικότητα

Ιατρική τεχνολογία στο ΕΣΥ: η σκληρή πραγματικότητα Pharma & Health Conference 2014 Ιατρική τεχνολογία στο ΕΣΥ: η σκληρή πραγματικότητα Χρήστος Καζάσης B.Sc (Hon), M.Sc., Ph.D. Εμβιομηχανικός Εμπειρογνώμων Διαχείρισης & Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας Innovating in Uncertain Times Επιστημονική Ημερίδα ΕΕΦΑΜ 27Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2010 Βασίλης Τριαντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, BIΟΑXIS Healthcare Ltd London UK Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Δρ. Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος - Ψυχίατρος Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Διευθύντρια Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM).

Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM). Η συμμετοχή των νοσούντων στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους (Shared Decision Making SDM). Η συμμετοχή στη θεραπεία είναι πράξη θάρρους Οι πρώτες καταγραφές συμμετοχής νοσούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία. Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ορισμοί, Αιτιολογία των Νοσημάτων. Προσπάθεια λογικής εξήγησης της εμφάνισης νόσου.

Επιδημιολογία. Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ορισμοί, Αιτιολογία των Νοσημάτων. Προσπάθεια λογικής εξήγησης της εμφάνισης νόσου. Επιδημιολογία Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ορισμοί, Αιτιολογία των Νοσημάτων Ροβίθης Μιχαήλ 2006 1 Ιπποκράτης (400 Π.Χ) Προσπάθεια λογικής εξήγησης της εμφάνισης νόσου. «Η εμφάνιση νόσου δεν οφείλεται σε θεϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής:

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής: Μέτρηση της Ικανοποίησης και Εμπιστοσύνης των Ελλήνων Ασθενών στο Φάρμακο με βάση των Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας

Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας Αποφασίζοντας βάσει της αποτελεσματικότητας: η αξιολόγηση της ιατρικής τεχνολογίας Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης Η αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ανεπιθύµητων Ενεργειών Φαρµάκων Φαρµακοεπαγρύπνηση

Πρόληψη Ανεπιθύµητων Ενεργειών Φαρµάκων Φαρµακοεπαγρύπνηση Πρόληψη Ανεπιθύµητων Ενεργειών Φαρµάκων Φαρµακοεπαγρύπνηση Ανεπιθύµητες Ενέργειες Φαρµάκων: Διαστάσεις του Προβλήµατος Χρύσανθος Ζαμπούλης Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Ανεπιθυµητες Ενεργειες Φαρµακων:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Γενικού Ιατρού

Ο ρόλος του Γενικού Ιατρού Α/βάθμια Φροντίδα Υγείας και Νοσοκομείο: μια αμφίδρομη σχέση Ο ρόλος του Γενικού Ιατρού Κ. Μίχας MD MSc PhD FESC Επιμελητής Α Γενικής Ιατρικής Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης «Γ. Παπανικολάου» Εισαγωγή Παιδιατρική και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Συνέδριο Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας 2016 (ESC 2016) GR252016F

Δελτίο Τύπου. Συνέδριο Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας 2016 (ESC 2016) GR252016F Δελτίο Τύπου Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Tel. +30 210 618 75 00 www.bayer.gr Συνέδριο Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας 2016 (ESC 2016) Νεότερα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΛΥΓΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ MD MSC ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΛΥΓΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ MD MSC ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΛΥΓΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ MD MSC ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Αρχαιότερη σύγχρονη μέθοδος θεραπείας Εισαγωγή ειδικών βελονών σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος Οι βελόνες που χρησιμοποιούνται είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 924632 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 18 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 18 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 44 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πόρισμα Στατιστικής Έρευνας Αποφοίτων Τμήματος Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2009 1 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Κόντζιαλη Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: 2010414838

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική διάκριση φοιτητών της Λογοθεραπείας σε Διεθνές Συνέδριο Πειραματικής Γλωσσολογίας Φοιτήτρια του Προγράμματος Λογοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου παρουσίασε την έρευνά της στο διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων στον Τραπεζικό Τοµέα Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων Στάδια ιαδικασίας ιαχείρισης Η Σηµασία της Μέτρησης

ιαχείριση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων στον Τραπεζικό Τοµέα Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων Στάδια ιαδικασίας ιαχείρισης Η Σηµασία της Μέτρησης ιαχείριση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων στον Τραπεζικό Τοµέα ρ. Σταυρούλα Λέκα CPsychol FRSH Ψυχολόγος Υγείας της Εργασίας Στάδια ιαδικασίας ιαχείρισης Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων Institute of Work, Health & Organisations

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. Πρακτικές και καινοτομίες στην εκπαίδευση και την έρευνα. Άγγελος Μπέλλος Καθηγητής Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF SATISFACTION WITH CARE Τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου έκαναν οι: A. Bredart D. Razavi Ν. Deelvuax Tην

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4 / Οκτώβριος 2012

Newsletter 4 / Οκτώβριος 2012 Newsletter 4 / Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα POWER έργο POWER διαδικασία αξιολόγηση Κριτήρια αξιολόγησης Αποτελέσματα έρευνας POWER κοινοπραξία Διεθνές έργο POWER (People on Work Empowerment Resources) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΎΠΟΥ 2.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΎΠΟΥ 2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΎΠΟΥ 2. Α. Σωτηρόπουλος1, Χ. Ταμβάκος1, Α. Κουτσοβασίλης1, Α. Μπούσμπουλα2,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Μάθημα: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Διδάσκων Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ, Φώτης Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία από το πρόγραμμα CONCERT. Γιάννης Δαμηλάκης

Η εμπειρία από το πρόγραμμα CONCERT. Γιάννης Δαμηλάκης Η εμπειρία από το πρόγραμμα CONCERT Γιάννης Δαμηλάκης concert /konsət/ noun. 1. agreement in plan 2. a public performance (as of music or dancing) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Σωκράτης Ματσούκας Σχολικός Σύµβουλος ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Αιγαίου matsoukas@sch.gr Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Θεωρία Αριθμών' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Θεωρία Αριθμών' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 638923 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 18 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 18 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 52 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα