ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ «ΠΑΥΛΙΑΝΗ ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ» ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ «ΠΑΥΛΙΑΝΗ ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ» ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ."

Transcript

1

2 ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ «ΠΑΥΛΙΑΝΗ ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ» ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΥΟ ΒΟΥΝΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE+ «Διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας» (ForOpenForests - LIFE11 NAT GR/1014) Conservation of priority forests and forest openings in "Ethnikos Drymos Oitis and Oros Kallidromo of Sterea Ellada Υποέργο C.9.Δράσεις προτεραιότητας για τη διατήρηση της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos*) Συντάκτες: Δρ. Χριστάκης Ευαγγέλου, Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, Μελετητής Α τάξεως, κατ. 24. Λάζαρος Γεωργιάδης, Βιολόγος, Βιολόγος, Συντονιστής δράσεων και επιστημονικός υπεύθυνος του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο έργο LIFE09 NAT/ES/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νοέμβριος, 2014

3 Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Δρ. Χριστάκη Ευαγγέλου, Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο, ο οποίος διαθέτει μελετητικό πτυχίο Α τάξεως, με Α.Μ , της κατηγορίας 24 Δασικές μελέτες. Στη σύνταξη συνεργάστηκαν οι Λάζαρος Γεωργιάδη, Βιολόγο, συντονιστής δράσεων και επιστημονικός υπεύθυνος του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο έργο LIFE09 NAT/ES/ Δρ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ανδρέα Χανδρινού, 17, 54454, Θεσσαλονίκη, Τηλ Ηλετρ. Δ/νση: ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αετός, 53075, Φλώρινα, Τηλ , Fax Ηλετρ. Δ/νση: & ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 1

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Σκοπός Προϋπάρχουσες μελέτες ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γεωγραφική και πολιτική θέση Ιδιοκτησιακή κατάσταση Όρια Έκταση Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση Κλιματικές Μετεωρολογικές συνθήκες Γεωλογικές Πετρογραφικές - Εδαφολογικές συνθήκες Οικολογία Βλάστηση ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Πληθυσμιακά δεδομένα και παραγωγικές δραστηριότητες Οδικό δίκτυο Έργα υποδομής Εχθροί και κίνδυνοι Αβιοτικοί παράγοντες Βιοτικοί παράγοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ Προτεινόμενες επιφάνειες Εκλογή του Δασοπονικού είδους Υπάρχοντα Δασοπονικά είδη Προτεινόμενα και περιγραφή δασοπονικών ειδών Εφαρμοστέα τεχνική Φυτευτικός σύνδεσμος Ποσότητες φυτών Μέθοδος φύτευσης Εκλογή εποχής φύτευσης Προετοιμασία της προς αναδάσωση επιφάνειας Προμήθεια φυτικού υλικού Γενικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη φύτευση Περιποίηση των ειδών Συμπληρωματική φύτευση ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αναλυτικό τιμολόγιο μελέτης Τιμές εφαρμογής Προμετρήσεις Προϋπολογισμός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 2

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα αποτελεί οριστική εφαρμοσμένη μελέτη εκτέλεσης έργου αναδάσωσης και συγκεκριμένα βελτίωσης και συμπλήρωσης της βλάστησης με καρποφόρα δέντρα σε διαφορετικές θέσεις εντός δημόσιων δασικών εκτάσεων στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Δύο Βουνών (Δ.Ε. Γοργοποτάμου). Οι εν λόγω θέσεις βρίσκονται εντός του Δασικού Συμπλέγματος «Παύλιανης Δύο Βουνών» και συγκεκριμένα στο Δημόσιο Δάσος Δύο Βουνών, σε διάκενα και σε μερικώς δασοσκεπής εκτάσεις ελάτης με κλάσεις βαθμού συγκόμωσης 10-40%. Για τη σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη: α) Η δασοπονική διαχειριστική έκθεση του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος «Παύλιανης Δύο Βουνών», του Δασαρχείου Λαμίας (Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας), περιόδου ισχύος , (Συντάκτης Γιάννης Ηλ. Παπανδρέου). β) Διαθέσιμα στοιχεία για την περιοχή (Χάρτες ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000, ορθοφωτοχάρτες, γεωλογικός χάρτης κλπ). γ) Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή μελέτης με επιτόπιες αυτοψίες για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του χώρου που θα εκτελεστεί το προτεινόμενο έργο. Από πλευράς σύνταξης, η μελέτη ακολουθεί τα διαγράμματα ύλης μελετών αναδασώσεων του Υπουργείου Γεωργίας που εγκρίθηκαν με την 53418/3576/εγκ.162/ απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, τροποποιημένα ανάλογα και σύμφωνα με τις ειδικότερες τοπικές συνθήκες του έργου. Επίσης λήφθηκαν υπόψη: Οι διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α/ ) «Κώδιξ Δασικής Προστασίας». H 53418/357/εγκ.162/ Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία εγκρίθηκε το διάγραμμα ύλης Οριστικής Μελέτης Αναδασώσεων. Οι διατάξεις του Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α/ ) «περί προστασίας των Δασών κ.λπ.». H Κοινή Υπουργική Απόφαση 81277/2451/ με την οποία εγκρίθηκε η ανάλυση τιμών Αναδασωτικών Εργασιών (ΑΤΑΕ). Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02, ΦΕΚ 91/Α/ Τέλος, το Ν.Δ. 996/1975 ΦΕΚ 192/Α/ «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν. 86/69». Τον αριθμ. 614/2007/ Ευρωπαϊκό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+). Την δ/γή προς τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες (Αριθμό Πρωτ /1419, 4/9/2008) με θέμα τις «Αναδασώσεις-Δασώσεις» και συγκεκριμένα την επιλογή κατάλληλων οπωροφόρων δασικών φυτών με τους καρπούς των οποίων μπορούν να τρέφονται άγρια ζώα και πτηνά. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 3

6 Τις διατάξεις του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α / ) για τη «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Τα ενιαία Τιμολόγια του Νόμου 3263/2004 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν αυτά, και αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές τους, με την αρ. Δ17α/04/114/ΦΝ 437/ (ΦΕΚ 1584Β ) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (σχετική η Αρ.Πρωτ. Δ17α/07/121/ΦΝ /8/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 του ΥΠΕΧΩΔΕ Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων ). Την Α.Π /737/ εγκύκλιο της Ειδ. Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ, με θέμα «Εθελοντικά έργα αναδασώσεων-εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσεις-εθελοντικές φυτεύσεις-από φυσική ή νομικά πρόσωπα», η οποία εφαρμόζεται μεταξύ άλλων και σε εκτάσεις υποβαθμισμένων δασών. Την Α.Π /1151/ εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π. προς τις Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρηση Δασών με θέμα «Εθελοντικά έργα αναδασώσεων-εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσεις-εθελοντικές φυτεύσεις-από φυσική ή νομικά πρόσωπα». Η υλοποίηση των δράσεων του ΕΡΓΟΥ LIFE+ «Διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας» (LIFE11 NAT GR/1014), Conservation of priority forests and forest openings in "Ethnikos Drymos Oitis and Oros Kallidromo of Sterea Ellada. Ειδικότερα το υποέργο C.9.Δράσεις προτεραιότητας για τη διατήρηση της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos*) Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Χριστάκη Ευαγγέλου, Δρ. Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο, ο οποίος διαθέτει μελετητικό πτυχίο Α τάξεως, με Α.Μ , της κατηγορίας 24 Δασικές μελέτες σε συνεργασία με τονλάζαρο Γεωργιάδη, Βιολόγο, συντονιστή δράσεων και επιστημονικό υπεύθυνο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο έργο LIFE09 NAT/ES/ Σημαντική βοήθεια παρείχε το Δασαρχείο Λάρισας και η Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας, το οποίο διέθεσε απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης και ιδίως την Δασάρχη Γεωργούση Ζωή, τον Δασολόγο Διαμαντή Κωνσταντίνο και τον Δασοφύλακα Μπέσα Χαράλαμπο, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 4

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Το προτεινόμενο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE με τίτλο «Διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας» (LIFE11 NAT GR/1014), το οποίο ξεκίνησε από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2012, με στόχο την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε επίπεδο ειδών, ενδιαιτημάτων και τοπίου. Συντονιστής δικαιούχος του έργου είναι Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και συμπράττοντες δικαιούχοι, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ) και ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ (Περιβαλλοντική Εταιρεία για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Άγριας Ζωής. Ανάμεσα στους ευρύτερους σκοπούς του προγράμματος είναι η μελέτη της παρουσίας της Καφέ Αρκούδας και η ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων με τους τοπικούς κτηνοτρόφους, αγρότες και μελισσοκόμους. Ένας από τους τρόπους που προτείνεται να επιτευχθεί αυτό, είναι η εφαρμογή νέων δασονομικών πρακτικών που στοχεύουν στη διατήρηση προστατευμένων φυσικών διαδρόμων για τα είδη, με τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό των τροφικών πηγών (αυτοφυή οπωροφόρα δέντρα). Το παρόν έργο, αποτελεί τον πρώτο εκ των τριών αξόνων παρεμβάσεων για την προστασία του είδους, που προτείνονται από την δράση Α.10 «Μελέτη του πληθυσμού της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos*) για τον καθορισμό των προδιαγραφών διαχείρισης». Σύμφωνα με τον άξονα αυτό, προτείνεται η διατήρηση των τροφικών πηγών η οποία επιτυγχάνεται με την προστασία των άγριων οπωροφόρων δένδρων που είναι σημαντικά για τις αρκούδες όταν αναζητούν τροφή και εμπλουτισμός με τη φύτευση επιπλέον δέντρων σε θέσεις οι οποίες καθορίζονται από την παρούσα μελέτη. Η εξασφάλιση της επιτυχίας του εμπλουτισμού, προβλέπει την παρακολούθηση του για τα επόμενα 2-3 χρόνια από την εγκατάστασή του, εξασφαλίζοντας το απαραίτητο πότισμα, ιδίως σε χρονιές ξηρασίας. Η συγκεκριμένη βελτίωση με καρποφόρα δασικά είδη, αποτελεί δράση του υποέργου C.9 «Δράσεις προτεραιότητας για τη διατήρηση της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos*)». Η προστασία και εμπλουτισμός των οπωροφόρων δέντρων θα γίνει εντός των ορίων της Ζώνης Ειδικής Προστασίας του Εθνικού Δρυμού Οίτης, με κωδικό GR Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 5

8 Αντικείμενο της μελέτης είναι η συμπλήρωση και βελτίωση της βλάστησης, την ενίσχυση των φυσικών ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας όπως η αρκούδα, με την εκτέλεση έργων αναδάσωσης και συγκεκριμένα βελτίωσης του βιοτόπου. Η βελτίωση θα υλοποιηθεί με φύτευση 1000 καρποφόρων δέντρων σε κατάλληλες θέσεις, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες διατροφής των ειδών. Για την επιλογή της περιοχής είχαν ληφθεί υπόψη οι εξής περιορισμοί: α) οι θέσεις θα έπρεπε να είναι εκτός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης, αλλά εντός των ορίων διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης, β) οι θέσεις να βρίσκονται μακριά από περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη παρουσία κτηνοτροφικού κεφαλαίου και γ) να υπάρχει κοντά οδικό δίκτυο το οποίο να εξασφαλίζει τη διαδικασία των φυτεύσεων. Αρχικά έγινε επίσκεψη σε περιοχές νοτιοδυτικά του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης (βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά της κοινότητας Νοεχωρίου), στις περιοχές «Μύτικας» και «Σπύλαιο» μέχρι και στα όρια του Πυρήνα, στη θέση Αλύκαινα. Οι περιοχές αυτές, ενώ ήταν εντός των ορίων του Φορέα Διαχείρισης και εκτός του Πυρήνα, εντούτοις βρίσκονταν εκτός του Δικτύου Natura 2000 (GR ). Επιπλέον, στις περιοχές παρατηρήθηκε έντονη παρουσία κτηνοτροφικού κεφαλαίου το οποίο δεν θα εξασφάλιζε τους στόχους της παρούσας μελέτης, δηλαδή την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων με τους τοπικούς κτηνοτρόφους. Για τους παραπάνω λόγους, έγινε αναζήτηση περιοχής νοτιοανατολικά του πυρήνα κοντά στις περιοχές Σημείο Βασιλίσσης, Βαλόρεμμα, Ματάκια, Μακρυά Ράχη, Γομαρόρραχη. Τελικά, η φύτευση καρποφόρων δασικών ειδών επιλέγηκε να πραγματοποιηθεί στο Δημόσιο Δάσος Δύο Βουνών, στην περιοχή «Ματάκια», η οποία σήμερα αποτελεί κυρίως σε διάκενα και μερικώς δασοσκεπής εκτάσεις ελάτης. Η περιοχή βρίσκεται στα όρια της Τ.Κ Δύο Βουνών, του Δήμου Λαμιέων (βλ. Παράρτημα, Χάρτης Προσανατολισμού). Οι υπόλοιπες περιοχές, παρουσίαζαν κυρίως προβλήματα ιδιοκτησιακής φύσης, καθώς βρίσκονταν εντός ιδιωτικών δασών για τα οποία χρειάζεται ειδική άδεια η οποία δημιουργούσε χρονοβόρες διαδικασίες στη σύνταξη και έγκριση της παρούσας μελέτης. Οι προτεινόμενες θέσεις βρίσκονται στο όρος Οίτη όπου παρουσιάζεται η καφέ αρκούδα, ιδίως την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περίοδο. Η παρούσα βελτίωση, θα ενισχύσει τους φυσικούς διαδρόμους για το είδος, με τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό των τροφικών πηγών του. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 6

9 1.2. Σκοπός H Αρκούδα, (Ursus arctos) είναι Είδος Θηλαστικών Προτεραιότητας και κατατάσσεται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης της Βέρνης, καθώς και στα παραρτήματα ΙΙ και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενώ βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας το είδος εντοπίζεται στη λίστα με τα κινδυνεύοντα προς εξαφάνιση. Ο εμπλουτισμός του βιοτόπου για την ενίσχυση της άγριας πανίδας όπως η αρκούδα με άγρια καρποφόρα δασικά είδη (αγριοκερασιές, αγριοκορομηλιές, γκορτσιές, αγριομηλιές κλπ) είναι αναγκαίος για τη διατήρηση των πληθυσμών της σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι εμπλουτισμοί αποτελούν μια προληπτική πρακτική που ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ προτείνει προκειμένου να μειωθούν οι συγκρούσεις ανθρώπου αρκούδας, λόγω των ζημιών που η τελευταία προκαλεί στο κτηνοτροφικό και αγροτικό κεφάλαιο ώστε να κρατήσουν μακριά από τις κτηνοτροφικές μονάδες και τους οικισμούς, που πιθανά θα τις προσέγγιζαν για αναζήτηση τροφής. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση έργου βελτίωσης βιοτόπουαναδάσωσης σε Δημόσιο Δάσος μέσα στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Δύο Βουνών (Δ.Ε. Γοργοποτάμου) του Δήμου Λαμιέων (Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας), οι οποίες βρίσκονται στον Εθνικό Δρυμό Οίτης (GR ). Οι προτεινόμενες θέσεις βρίσκονται στην τοποθεσία «Ματάκια» και αποτελούν κυρίως διάκενα και λιγότερο σε μερικώς δασοσκεπής εκτάσεις ελάτης, στο Δημόσιο Δάσος Δύο Βουνών. Το έργο αφορά ήπιας μορφής επεμβάσεις με τη φύτευση καρποφόρων δέντρων διάσπαρτα στις προτεινόμενες περιοχές και στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτόπου από πλευράς τροφικής διαθεσιμότητας. Η δράση ευνοεί γενικότερα την άγρια πανίδα που συμμετέχει στο ευρύτερο σημαντικό ορεινό οικοσύστημα της περιοχής. Ακολουθώντας την υπ αριθμό δ/γή 94211/1419 του ΥΠΑΑΤ προς τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες με θέμα τις «Αναδασώσεις-Δασώσεις» και συγκεκριμένα την επιλογή κατάλληλων οπωροφόρων δασικών φυτών με τους καρπούς των οποίων μπορούν να τρέφονται άγρια ζώα και πτηνά, προτείνουμε το παρόν έργο Προϋπάρχουσες μελέτες Η περιοχή στην οποία αναφέρεται το παρόν έργο, αφορά το Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα «Παύλιανης Δύο Βουνών», του Δασαρχείου Λαμίας (Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας) και συγκεκριμένα στο Τμήμα 5 του Δημόσιου Δάσους Δύο Βουνών. Το συγκεκριμένο τμήμα βρίσκεται στα δυτικά του συγκεκριμένου δάσους, και συνορεύει με τα βορειότερα όρια του Ιδιωτικού Δάσους Σκληθράκι. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 7

10 Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από τη δασοπονική διαχειριστική έκθεση του Δημόσιο Δασικού Συμπλέγματος «Παύλιανης Δύο Βουνών, του Δασαρχείου Λαμίας (Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας), περιόδου ισχύος ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η εκτέλεση του έργου βελτίωσης βιοτόπου-αναδάσωσης σε Δημόσιο Δάσος και συγκεκριμένα σε διαφορετικές θέσεις στην περιοχή «Ματάκια» οι οποίες αποτελούν κυρίως μεγάλα διάκενα (πόες και χαμηλή θαμνώδης βλάστηση) και λιγότερο σε μερικώς δασοσκεπής εκτάσεις ελάτης Γεωγραφική και πολιτική θέση Η προτεινόμενη περιοχή, αποτελεί δημόσια δασική έκταση (Τμήμα 5, συστάδες α και β, Δημόσιο Δάσος Δύο Βουνών), εντός των ορίων της Τ.Κ. Δύο Βουνών (Δ.Ε. Γοργοποτάμου) του Δήμου Λαμιέων, Νομός Φθιώτιδας, η οποία βρίσκεται στον Εθνικό Δρυμό Οίτης. Η γεωγραφική του θέση, με βάση το προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, περιβάλλεται από τις συντεταγμένες: Χ 1 = Ψ 1 = Χ 2 = Ψ 2 = Η περιοχή «Ματάκια» στην οποία βρίσκονται οι προτεινόμενες θέσεις περιβάλλεται νοτιότερα από τα όρια του Εθνικού Δρυμού Οίτης (GR ).), το οποίο βρίσκεται κοντά με το ρέμα Ματάκια, στα ανατολικά μέχρι την θέση Ζαμαλιώτη και βορειότερα τα όρια μεταξύ των συστάδων α και β (περιοχή μεταξύ Κάτω Ματάκια και Μακριά Ράχη. Στην περιοχή φτάνουν οι τελικές απολήξεις του Ρέματος Ματάκια και Αγίου Πνεύματος, τα οποίο παρουσιάζουν μόνιμη ροή, επηρεάζοντας θετικά τις υδατικές συνθήκες. Ο γενικός προσανατολιστικός χάρτης δίδεται από τον αντίστοιχο χάρτη με κλίμακα 1: που επισυνάπτεται στη μελέτη. Η περιοχή Ματάκια υπάγεται: Διοικητικά: Στο Τ.Ε. Δύο Βουνών του Δήμου Λαμιέων. Δικαστικά: Στο Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο και Πρωτοδικείο Λαμίας και στο Εφετείο Στερεάς Ελλάδας (Λαμία). Δασικά: Στο Δασαρχείο Λαμίας, τη Δ/νση Δασών Ν. Φθιώτιδας και στην Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 8

11 2.2. Ιδιοκτησιακή κατάσταση Η περιοχή «Ματάκια», αποτελείτε από δημόσιες δασικές εκτάσεις. Με επιτόπια επίσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε με δασοφύλακα του Δασαρχείου Λαμίας, υποδείχθηκαν οι προτεινόμενες εκτάσεις. Οι προτεινόμενες θέσεις παρουσιάζονται στο χάρτη επεμβάσεων στο Παράρτημα. Οι περιοχές που θα πραγματοποιηθεί η αναδάσωση είναι δασικές εκτάσεις που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο Όρια Έκταση Η περιοχή βρίσκεται εντός του Διαχειριστικού Σχεδίου και συγκεκριμένα στο Τμήμα 5, στις συστάδες α και β. Η περιοχή συνορεύει: Ανατολικά: με το Τμήμα 4 (συστάδες στ και ζ του Δημοτικού Δάσους Δύο Βουνών). Το συγκεκριμένο φτάνει την οριογραμμή που συμπίπτει με τις παρυφές του ελατοδάσους κα το διαχωρίζει από τις λοιπές εκτός διαχειριστικού σχεδιασμού δημόσιες εκτάσεις. Δυτικά: με τη συστάδα δ του Τμήματος 5 το οποίο φτάνει την οριογραμμή που συμπίπτει με τα όρια του δημόσιου δάσους Υπάτης. Βόρεια: από την γραμμή που συμπίπτει με τα νότια όρια της διοικητικής περιφέρειας Φραντζή και με τα αντίστοιχα του ιδιωτικού δάσους «Γρεβενό». Νότια: κοντά από την γραμμή που συμπίπτει με όρια της διοικητικής περιφέρειας Μαυρολιθαρίου και με τα όρια του ιδιωτικού δάσους «Σκληθράκι». Η βελτίωση αναδάσωση θα γίνει στην περιοχή «Ματάκια», σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις, διάσπαρτα, συνολικής έκτασης 149 στρεμμάτων (Βλέπε Χάρτες Παράρτημα) Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση Γεωμορφολογικά η περιοχή στην οποία προτείνεται να γίνει η βελτίωση βρίσκεται στην Περιοχή «Ματάκια», στην οποία καταλήγουν διακλαδώσεις των ρεμάτων Ματάκια και Αγίου Πνεύματος. Οι υψομετρικές διαφορές στις επιφάνειες που θα γίνει η φύτευση κυμαίνεται γύρω στα 1400 μέχρι και 1600 μέτρα (Βλέπε Χάρτη υψομετρικών διαφορών στο παράρτημα). Η κλίση κατά μέσο όρο χαρακτηρίζεται ήπια έως μέτρια (έως 30 %) ενώ κατά θέσεις γίνεται απότομη φτάνοντας και το 40% (Βλέπε Χάρτη κλίσεων στο παράρτημα). Τέλος, στην περιοχή εμφανίζονται ποικίλες εκθέσεις με επικρατέστερες τις νότιες (Ν, ΝΔ) και ανατολικές (Α, ΒΑ) εκθέσεις (Βλέπε Χάρτη εκθέσεων στο παράρτημα) Κλιματικές Μετεωρολογικές συνθήκες Στην περιοχή δεν υπάρχει εγκατεστημένος μετεωρολογικός σταθμός, ώστε να υπάρχει ακριβής γνώση των χαρακτηριστικών του κλίματος. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 9

12 Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν τα κλιματικά στοιχεία που αναφέρονται στη δασοπονική διαχειριστική έκθεση του Δημόσιο Δασικού Συμπλέγματος «Παύλιανης Δύο Βουνών», στο οποίο ανήκει και η εν λόγω περιοχή. Τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης προέκυψαν από το Μ.Σ Μαυρολιθαρίου (Θέση Βρύζες) (Υψόμετρο 1220 μ.) ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 9 χλμ. από τη θέση «Ματάκια». Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην περίοδο Η απόσταση του συγκεκριμένου σταθμού καθώς και η παραπλήσια υψομετρική θέση με αυτή της περιοχής μελέτης ( μ.), τα στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω αποδίδουν με ικανοποιητική προσέγγιση τις πραγματικές κλιματικές συνθήκες στην προτεινόμενη περιοχή βελτίωσης. Μέση ετήσια βροχόπτωση: 1140,68 mm Μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα: 8,8 o C Μέση θερμοκρασία θερμότερου μήνα: 18,2 o C Μέση θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα: 0,3 o C Απόλυτη θερμοκρασία αέρα μέγιστη: 36,1 o C Απόλυτη θερμοκρασία αέρα ελάχιστη: 16,2 o C Μέση σχετική υγρασία υγρότερου μήνα: 85% Μέση σχετική υγρασία ξηρότερου μήνα: 49,3% Μέσο ύψος βροχής Ιουνίου: 29,72 mm Μέσο ύψος βροχής Ιουλίου: 44,16 mm Μέσο ύψος βροχής Αυγούστου: 24,70 mm Μέσο ύψος βροχής Σεπτεμβρίου: 72,24 mm Σύνολο μέσου ύψους βροχής περιόδου Ιουνίου Σεπτεμβρίου:170,82 mm Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η ξηροθερμική περίοδος διαρκεί περίπου 2-3 μήνες αρχίζοντας τον Ιούνιο και τελειώνοντας τον Αύγουστο. Το κλίμα της περιοχής αποτελεί μια μετάβαση από το Μεσογειακό προς το Ηπειρωτικό. Χαρακτηρίζεται από το μεγάλο ετήσιο εύρος θερμοκρασιών και από μια σχεδόν κανονική κατανομή των βροχοπτώσεων. Ειδικότερα, τα στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη της δασικής βλάστησης είναι τα εξής: Ο χειμώνας είναι ψυχρός και παρατεταμένος, από το Νοέμβριο μέχρι τα τέλη Μαρτίου, με χαμηλές θερμοκρασίες, αρκετά χιόνια και βροχές που του προσδίδουν τον ηπειρωτικό χαρακτήρα. Τα καλοκαίρια, η ξηροθερμική περίοδος προσδίδει το Μεσογειακό χαρακτήρα, ενώ το μικρό διάστημα που διαρκεί δεν προσδίδει ιδιαίτερα δυσμενείς επιδράσεις για τη βλάστηση. Παρόλα αυτά, σε περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες αέρα-εδάφους είναι δυνατό να παρατηρηθούν δυσμενείς επιδράσεις στη βλάστηση όπου το βάθος είναι μικρό. Με βάση το χάρτη των βιοκλιματικών ορόφων της Ελλάδος (Μαυρομάτης 1978) η περιοχή έρευνας κατατάσσεται στον υγρό βιοκλιματικό όροφο και υπο-όροφο δριμύς χειμώνες (Μέση ελάχιστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα, m<0 o C). ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 10

13 Ο βιοκλιματικός χάρτης της Ελλάδος (Μαυρομάτης 1978) κατατάσσει το χαρακτήρα του μεσογειακού κλίματος στα όρια μεταξύ υπομεσογειακό (κάτω από 40 βιολογικές ξηρές ημέρες κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο) έως ασθενής μέσο μεσογειακός (40-75 βιολογικές ξηρές ημέρες κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο) Γεωλογικές Πετρογραφικές - Εδαφολογικές συνθήκες Το όρος Οίτη αποτελεί τμήμα της ανατολικής πλευράς της οροσειράς Ωλονού Πίνδου που σχηματίσθηκε την Ηώκαινο εποχή της τριτογενούς περιόδου του Καινοζωικού αιώνα. Τα εμφανιζόμενα πετρώματα είναι κυρίως ιζηματογενή που ανήκουν στην V σειρά ιζηματογενέσεως της Ανατολικής Ελλάδας. Το συνηθισμένο γεωλογικό γεγονός είναι η επικάθιση του φλύσχη επί του ασβεστόλιθου και είναι δυνατό να συμβαίνει και το αντίστροφο. Από εδαφολογικής πλευράς, τα εδάφη διακρίνονται ανάλογα με την προέλευση του πετρώματος από το οποίο προήλθαν σε πηλοαμμώδους έως αμμοπηλώδους υφής (φαιά ασβεστούχα, σκελετικά αποπλυθέντα, λίγο αβαθή χαρακτηριζόμενα από τους ορίζοντες Α1 (Β) C1) και πηλοαμμώδους υφής ελαφρώς αποπλυθέντα αβαθή μέχρι βαθιά που χαρακτηρίζονται από τους ορίζοντες Α1, Α3, Β1, Ο1 καθώς και σε φαιά πηλοαμμώδους αβαθή ή βαθιά που χαρακτηρίζονται από τους ορίζοντες Α1 (Β) Ο1. Τα προερχόμενα από τον ασβεστόλιθο κατατάσσονται ποιοτικά στην ΙΙΙ, ΙV και V ποιότητες τόπου ενώ, αυτά που προέρχονται από τον φλύσχη έχουν καλύτερες φυσικοχημικές ιδιότητες και κατατάσσονται στις ΙΙ και ΙΙΙ ποιότητες παρά το γεγονός ότι δημιουργούνται αδιαπέραστα στρώματα σε μικρό βάθος (0,5 μ.) Σύμφωνα με το χάρτη γαιών και γαιωικανότητας του εδαφολογικό χάρτη του Υπουργείου Γεωργίας (Κλίμακα 1:50.000), στην περιοχή κυριαρχούν σκληροί ασβεστόλιθοι (αποστρογγυλωμένες κορυφές/ράχες και μέσο μέρος κλιτύων, με σχετικά βαθιά εδάφη (κλάση 2) με μέτρια διάβρωση). Σε μικρότερο ποσοστό, υπάρχουν κολλούβια σχιστολίθων (κάτω και μέσο μέρος κλιτύων, με σχετικά βαθιά εδάφη (κλάση 1) με μηδενική διάβρωση). Σε σχέση με τις κλάσεις γαιωικανότητας, η περιοχή παρουσιάζει σαφούς περιορισμού για τη Δασοπονία, αφού οι κλάσεις γαιών (1, 3, 5) χωρίς με μέτριους ισχυρούς περιορισμούς για την αύξηση οικονομικών δασών αντιπροσωπεύονται με 30% το καθένα (Βλέπε Εδαφολογικό Χάρτη στο Παράρτημα) Οικολογία Βλάστηση H βλάστηση του δασικού συμπλέγματος «Παύλιανης Δύο Βουνών» ανήκει στην φυτογεωγραφική διάπλαση των ξηροθερμόβιων κωνοφόρων. Σύμφωνα με το γενικό χάρτη της βλάστησης της Ελλάδας (Μαυρομάτης 1978, ΙΔΕ Αθηνών) η περιοχή έρευνας βρίσκεται στην Ορομεσογειακή Διάπλαση της Κεφαλληνιακής Ελάτης. Κατά τον Ντάφη, η περιοχή βρίσκεται στα όρια της υποζώνης Abieton Cephalonica και αυξητικό χώρο το Abietum Borisi Regis. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 11

14 Η θέση στην οποία προτείνεται να γίνει η βελτίωση, αποτελεί διάκενα του δάσους, ενώ όπου υπάρχει ανώροφος, κυριαρχεί η υβριδογενής Ελάτη (Abies hybridogenus) με φαινότυπους συγγενέστερους προς την κεφαλληνιακή (Abies Cephalonica) εκτοπίζοντας τα είδη των μέσων υψομέτρων εισερχόμενη στην Quercetalia confertae λόγω μεγαλύτερου οικολογικού εύρους. Άλλα θαμνώδη είδη τα οποία συναντάμε στην περιοχή είναι διάφορα είδη αρκεύθου, όπως Juniperus oxycedrus και Juniperus nana, είδη του γένους Rubus, αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina), η τσαπουρνιά, ο κράταιγος κ.λπ. Στην ποώδη βλάστηση συμμετέχει ποικιλία αγρωστωδών, ψυχανθών και πλατύφυλλων πόων όπως Helleborus cyclophyllus, Fragaria vesca, Gallimum rotuntifolium, Lotus corniculatus, Lathyrus inermis, Veronica hamedris, Viola silverstris, Lapsan communis, Trifolium medium, Poa memoralis, Dactylis glomerata. Οι θέσεις όπου θα γίνουν οι φυτεύσεις, στην ουσία αποτελούν μεγάλα διάκενα του δάσους στα οποία επικρατούν πόες φτέρη και χαμηλή θαμνώδης βλάστηση και λιγότερο σε μερικώς δασοσκεπής εκτάσεις ελάτης (βλέπε Εικόνα 1). Εικόνα 1. Άποψη των θέσεων βελτίωσης στη θέση «Ματάκια» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 12

15 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 3.1. Πληθυσμιακά δεδομένα και παραγωγικές δραστηριότητες Η περιοχή όπου θα γίνει η βελτίωση, βρίσκεται μέσα στα όρια της Τ.Κ Δύο Βουνών του Δήμου Λαμιέων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα απογραφικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ του 2011, ο νόμιμος πληθυσμός ανέρχεται μόλις στα 79 άτομα. Οι ολιγάριθμοι κάτοικοι της κοινότητας ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και λιγότερο με τη γεωργία. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1, στην περιοχή υπήρχαν κατά το έτος 2011, μικρές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και βοοειδών. Από το παραπάνω ζωικό κεφάλαιο στην ευρύτερη περιοχή όπου θα γίνει η βόσκηση, σύμφωνα με τον αρμόδιο δασοφύλακα, την περιοχή βόσκουν περιστασιακά βοοειδή. Πινάκας 1. Κατανομή του ζωικού κεφαλαίου της Κοινότητας Δύο Βουνών (στοιχεία 2011) Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Εκμετ. Κεφαλές Εκμετ. Κεφαλές Εκμετ. Κεφαλές Οδικό δίκτυο Έργα υποδομής Οι προτεινόμενες θέσεις βελτίωσης προσεγγίζονται από δίκτυο χωματόδρομων (Βλέπε χάρτες στο Παράρτημα) οπότε η πρόσβαση από και προς αυτές είναι εξασφαλισμένη τόσο για τη διάρκεια της φύτευσης αλλά και για τη συντήρηση που θα ακολουθήσει στα επόμενα χρόνια. 4. ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 4.1. Αβιοτικοί παράγοντες Οι εχθροί και κίνδυνοι του δάσους που εμπίπτουν στην κατηγορία των αβιοτικών παραγόντων, δηλαδή τον ανόργανο κόσμο, αναφέρονται σε περιπτώσεις ζημιών από ανέμους και χιόνια (ανεμοθλασίες, χιονοθλασίες) και από πυρκαγιές στα ίδια τα δέντρα, αλλά και στην απόπλυση, διάβρωση και ολίσθηση του εδάφους. Σε περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας και σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες αέρα εδάφους, σε αβαθή εδάφη και ακανόνιστη δομή των συστάδων, παρατηρούνται ξηράνσεις ατόμων ελάτης στην ευρύτερη περιοχή, μέση κυρίως ηλικίας, και στη συνέχεια δευτερογενής προσβολή από έντομα. Στις θέσεις όπου θα γίνει η βελτίωση, δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, όσον αφορά τη βλάστηση. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 13

16 4.2. Βιοτικοί παράγοντες Τη μεγαλύτερη επίδραση στο δάσος και ιδιαίτερα στο ξυλώδες κεφάλαιο ασκεί ο άνθρωπος άμεσα ή έμμεσα. Α) Άμεσες επιδράσεις Η άμεση επίδραση εκδηλώνεται από την υλοτομία για την κάλυψη των ατομικών αναγκών. Δυστυχώς το φαινόμενο της αλόγιστης ξύλευσης απασχολεί ιδιαίτερα τη Δασική Υπηρεσία, καθώς λόγω της οικονομικής κρίσης, ο πληθυσμός της περιοχής αναζητούν ανεξέλεγκτα φτηνή καύσιμη ύλη μέσα από το δάσος. Στις θέσεις όπου θα γίνει η βελτίωση δεν παρατηρήθηκαν τα παραπάνω, ή δεν υπήρχε σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει αντιληπτό. Επιπλέον, είναι φανερό ότι ή βλάστηση τα τελευταία χρόνια παρουσίασε πύκνωση, γεγονός που αποδεικνύεται με την αύξηση των θάμνων στα διάκενα, αλλά και νεαρών ατόμων ελάτης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι προσβολές από τη δράση μυκήτων, ημιπαρασίτων ή εντόμων. Το ίδιο ισχύει και για τα ημιπαράσιτα όπως το Viscum album, το οποίο όμως δεν παρατηρήθηκε στις θέσεις βελτίωσης. Β) Έμμεσες επιδράσεις Οι έμμεσες επιδράσεις αναφέρονται στη βοσκή. Η βόσκηση υπάρχει στην περιοχή, σε πολύ περιορισμένο βαθμό αφού ασκείται με μικρότερη πίεση σε σχέση με το παρελθόν. Από την επιτόπια επίσκεψη, αλλά και σε συνεργασία με τον αρμόδιο δασοφύλακα, διαπιστώθηκε ότι η θέση βελτίωσης σήμερα βόσκετε περιστασιακά από βοοειδή. Αξιοποιώντας την υπάρχουσα θαμνώδη βλάστηση, για τη φύτευση των καρποφόρων δενδρυλλίων, αυτή μπορεί να παρέχει προστασία στη νεαρή βλάστηση, καθώς τα ζώα δε θα την προσεγγίζουν. Επίσης, η εμπειρία έχει δείξει, ότι οι αγελάδες δεν προτιμούν τη βόσκηση θαμνώδους βλάστησης, περιορίζοντας μόνο τις τροφικές προτιμήσεις τους στην ποώδη βλάστηση. Παρόλα αυτά, μπορεί να παρουσιαστούν ζημιές στη νεαρή βλάστηση, σε μικρό όμως βαθμό, αφού οι αγελάδες κατά το πέρασμα τους είναι δυνατό να προκαλέσουν σπάσιμο των κλαδιών ή του κορμού των φυτών. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 14

17 5. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Α (5α1) Δάσος Δημόσιο Δύο Βουνών (στρ.) Σύνολον 17,0 Δασική θέση : Ζαμαλιώτη (Τμήμα 5, Συστάδα α) Διοικητική περιοχή : Κοινότητα Δύο Βουνών Α.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΥ 1.- Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση. α.- Υπερθαλάσσιον ύψος : μ. (Μ.Ο.1525) β.- Εκθεση : Α, ΝΑ, ΒΑ γ.- Κλίση : Ήπια έως μέτρια 5 29% (κατά μέσο όρο 17%) 2.- Πετρογραφικές - εδαφολογικές συνθήκες. α.- Βασικόν πέτρωμα : Όρια σκληρών ασβεστόλιθων και ψαμμιτικού φλύσχη. β.- Εδαφος : Φαιό ασβεστούχο. γ.- Βαθύτητα : Μέτρια Βαθύ έως βαθύ. δ.- Ποιότητα τόπου : ΙΙ 3.- Παρεδαφιαία βλάστηση - Ξηροτάπητας : Αγρωστώδη και ψυχανθή είδη, λοιπές πλατύφυλλες πόες Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ. Κατηγορία εδαφοπονικής εκμετάλλευσης (στρ.) 1. Δασοσκεπής : - 2. Μερικώς δασοσκεπής: (επικρατούν θάμνοι) - 3. Γυμνή έκταση: (κυρίως πόες με ελάχιστους θάμνους) 17,0 4. Μη Δασικές εκτάσεις (αγροτικές) : - 5. Άγονα (διαβρωμένα, βράχοι,) - ΣΥΝΟΛΟΝ 17,0 Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. 1.- Κατηγορίες επιφανειών. (στρ.) 1 Γυμνή έκταση 17,0 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 17,0 Δ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Η θέση βρίσκεται στην περιοχή Ματάκια. Αποτελεί ένα τμήμα το οποίο καλύπτεται κυρίως από ποώδη βλάστηση και διάσπαρτους θάμνους (Juniperus sp., Crataegus sp.) στα οποία εφανίζονται διάσπαρτα άτομα Ελάτης. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 15

18 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Β (5α2) Δάσος Δημόσιο Δύο Βουνών (στρ.) Σύνολον 108,4 Δασική θέση : Ζαμαλιώτη (Τμήμα 5, Συστάδα α) Διοικητική περιοχή : Κοινότητα Δύο Βουνών Α.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΥ 1.- Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση. α.- Υπερθαλάσσιον ύψος : μ. (Μ.Ο.1492) β.- Εκθεση : Α, Ν, ΝΑ γ.- Κλίση : Ήπια έως μέτρια 4 30% (κατά μέσο όρο 18%) 2.- Πετρογραφικές - εδαφολογικές συνθήκες. α.- Βασικόν πέτρωμα : Όρια σκληρών ασβεστόλιθων και ψαμμιτικού φλύσχη. β.- Εδαφος : Φαιό ασβεστούχο. γ.- Βαθύτητα : Μέτρια Βαθύ έως βαθύ. δ.- Ποιότητα τόπου : ΙΙ 3.- Παρεδαφιαία βλάστηση - Ξηροτάπητας : Αγρωστώδη και ψυχανθή είδη, λοιπές πλατύφυλλες πόες Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ. Κατηγορία εδαφοπονικής εκμετάλλευσης (στρ.) 1. Δασοσκεπής : - 2. Μερικώς δασοσκεπής: (Ελάτη, Άρκευθος, Κράταιγος) 37,0 3. Γυμνή έκταση: (κυρίως πόες με ελάχιστους θάμνους) 71,4 4. Μη Δασικές εκτάσεις (αγροτικές) : - ΣΥΝΟΛΟΝ 96,7 Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. 1.- Κατηγορίες επιφανειών. (στρ.) 1 Μερικώς δασοσκεπής 37,0 2. Γυμνή έκταση 71,4 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 108,4 Δ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Η θέση βρίσκεται στην περιοχή Ματάκια. Υπάρχουν μέρη της επιφάνειας τα οποία καλύπτονται κυρίως από ποώδη βλάστηση και λιγότερους θάμνους ενώ σε άλλα μέρη η παρουσία θάμνων κυρίως αρκεύθων, είναι πιο εμφανείς (συγκόμωση 10-40%). Σε όλη την επιφάνεια παρατηρούνται διάσπαρτα άτομα Ελάτης ενώ σε κάποια σημεία παρουσιάζονται ως συνδενδρίες. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 16

19 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Γ(5β1) Δάσος Δημόσιο Δύο Βουνών (στρ.) Σύνολον 11,9 Δασική θέση : Κάτω Ματάκια (Τμήμα 5, Συστάδα β) Διοικητική περιοχή : Κοινότητα Δύο Βουνών Α.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΥ 1.- Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση. α.- Υπερθαλάσσιον ύψος : μ. (Μ.Ο.1584) β.- Εκθεση : Ν, ΝΔ γ.- Κλίση : Μέτρια έως απότομη 14 40% (κατά μέσο όρο 29%) 2.- Πετρογραφικές - εδαφολογικές συνθήκες. α.- Βασικόν πέτρωμα : Όρια σκληρών ασβεστόλιθων και ψαμμιτικού φλύσχη. β.- Εδαφος : Φαιό ασβεστούχο. γ.- Βαθύτητα : Μέτρια Βαθύ έως βαθύ. δ.- Ποιότητα τόπου : ΙΙ, ΙΙΙ 3.- Παρεδαφιαία βλάστηση - Ξηροτάπητας : Αγρωστώδη και ψυχανθή είδη, λοιπές πλατύφυλλες πόες Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ. Κατηγορία εδαφοπονικής εκμετάλλευσης (στρ.) 1. Δασοσκεπής : - 2. Μερικώς δασοσκεπής: (Ελάτη, Άρκευθος, Κράταιγος) 1,9 3. Γυμνή έκταση: (κυρίως πόες με ελάχιστους θάμνους) 10,0 4. Μη Δασικές εκτάσεις (αγροτικές) : - 5. Αγονα (διαβρωμένα, βράχοι,) - ΣΥΝΟΛΟΝ 11,9 Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. 1.- Κατηγορίες επιφανειών. (στρ.) 1 Μερικώς δασοσκεπής 1,9 2. Γυμνή έκταση 10,0 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 11,9 Δ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Η θέση βρίσκεται στην περιοχή Ματάκια. Υπάρχουν μέρη της επιφάνειας τα οποία καλύπτονται κυρίως από ποώδη βλάστηση και λιγότερους θάμνους ενώ σε άλλα μέρη η παρουσία θάμνων κυρίως αρκεύθων, είναι πιο εμφανείς (συγκόμωση 10-40%). Σε όλη την επιφάνεια παρατηρούνται συνδενδρίες Ελάτης. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 17

20 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Δ (5β2) Δάσος Δημόσιο Δύο Βουνών (στρ.) Σύνολον 11,7 Δασική θέση : Κάτω Ματάκια (Τμήμα 5, Συστάδα β) Διοικητική περιοχή : Κοινότητα Δύο Βουνών Α.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΥ 1.- Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση. α.- Υπερθαλάσσιον ύψος : μ. (Μ.Ο.1584) β.- Εκθεση : Α,Ν γ.- Κλίση : Ήπια έως μέτρια 8 21% (κατά μέσο όρο 14%) 2.- Πετρογραφικές - εδαφολογικές συνθήκες. α.- Βασικόν πέτρωμα : Όρια σκληρών ασβεστόλιθων και ψαμμιτικού φλύσχη. β.- Εδαφος : Φαιό ασβεστούχο. γ.- Βαθύτητα : Μέτρια Βαθύ δ.- Ποιότητα τόπου : ΙΙ 3.- Παρεδαφιαία βλάστηση - Ξηροτάπητας : Αγρωστώδη είδη και λοιπές πλατύφυλλες πόες Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ. Κατηγορία εδαφοπονικής εκμετάλλευσης (στρ.) 1. Δασοσκεπής : - 2. Μερικώς δασοσκεπής: 11,7 2.- Γυμνή έκταση: (κυρίως πόες με ελάχιστους θάμνους) Μη Δασικές εκτάσεις (αγροτικές) : Αγονα (διαβρωμένα) - ΣΥΝΟΛΟΝ 11,7 Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. 1.- Κατηγορίες επιφανειών. (στρ.) 1 Μερικώς δασοσκεπής 11,7 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 11,7 Δ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Η θέση βρίσκεται στην περιοχή Ματάκια. Αποτελεί μερικώς δασοσκεπή έκταση (10-40% συγκόμωση) η οποία καλύπτεται κυρίως από θαμνώδη βλάστηση (Juniperous sp.) και από συνδενδρίες Ελάτης. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 18

21 6. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ Όπως προαναφέρθηκε στην αρχή της μελέτης, σκοπός του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση έργου βελτίωσης βιοτόπου - αναδάσωσης σε Δημόσιο Δάσος στην περιοχή της Τ.Κ Δύο Βουνών του Δήμου Λαμιέων και συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Ματάκια». Το έργο αφορά ήπιας μορφής επεμβάσεις με τη φύτευση καρποφόρων δέντρων που στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτόπου σε έκταση που δεν ξεπερνάει τα 149 στρ.. Η φύτευση θα γίνει διάσπαρτα στην περιοχή ή σε μικρές ομάδες ώστε να εξασφαλιστούν οι ευνοϊκότερες συνθήκες των φυτών αλλά και σε θέσεις που εξασφαλίζουν πρόσβαση στην περιοχή για τη δυνατότητα περιποίησης τους στα επόμενα χρόνια. Με την τεχνητή εγκατάσταση των επιλεγμένων ειδών θα επιτευχθεί βελτίωση του βιοτόπου στην περιοχή και θα εξασφαλισθούν τα εξής: Θα αυξηθεί η τροφική διαθεσιμότητα για τα είδη της άγριας πανίδας που συμμετέχουν στο ευρύτερο ορεινό οικοσύστημα της περιοχής. Θα δημιουργηθούν απομακρυσμένες από την Κοινότητα Δύο Βουνών εστίες διατροφής για την αρκούδα και θα συμβάλλουν στη μείωση των πιθανοτήτων προσέγγισης στις κτηνοτροφικές μονάδες και την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο. Θα επιτευχθεί τροφική διαθεσιμότητα καθ όλη την κρίσιμη περίοδο με την επιλογή κατάλληλων ειδών που οι καρποί τους ωριμάζουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Θα εμπλουτισθεί ο βιότοπος με καρποφόρα είδη, ευνοώντας έτσι τη αύξηση της βιοποικιλότητας. Με αυτό τον τρόπο εκπληρώνονται οι δεσμεύσεις μας απέναντι στις Ευρωπαϊκές και Εθνικές οδηγίες για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 19

22 7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ 7.1. Προτεινόμενες επιφάνειες Όπως προαναφέρθηκε η αναδάσωση θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις θέσεις στην περιοχή Ματάκια, (συνολικής έκτασης 149 στρ.). Οι επιφάνειες επέμβασης απεικονίζονται στο συνημμένο χάρτη επεμβάσεων (Ορθοφωτογραφίες, κλίμακα 1: 5.000) που επισυνάπτονται στο παράρτημα. Πίνακας 2. Ομάδες φύτευσης και έκταση στην περιοχή Πέτρα Πιστάνη Θέση Μερικώς Γυμνή έκταση Σύνολο δασοσκεπής (κυρίως πόες) (στρ.) Α (5α1) - 17,0 17,0 Β (5α2) 37,0 71,4 108,4 Γ (5β1) 1,9 10,0 11,9 Δ (5β2) 11,7 11,7 Σύνολο 50,6 98,4 149 Οι επιφάνειες αυτές επιλέχτηκαν γιατί είναι κοντά στο οδικό δίκτυο με το οποίο θα εξασφαλιστεί η περιποίηση των φυτευθέντων εκτάσεων τους στα επόμενα χρόνια και ιδίως το πότισμα τους με υδροφόρα. Επίσης οι εδαφολογικές συνθήκες στα σημεία αυτά είναι οι ευνοϊκότερες δυνατές μιας και στην περιοχή υπάρχουν αρκετές βραχώδεις και ημιβραχώδεις θέσεις οι οποίες κατά κανόνα είναι άγονες Εκλογή του Δασοπονικού είδους Για την εκλογή του κατάλληλου φυτευτικού υλικού λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Βιολογικά προσαρμοσμένα στις οικολογικές συνθήκες του σταθμού - Βάθος εδάφους - Μηχανική σύσταση και δομή του εδάφους - Οργανική ουσία ph και θρεπτικά συστατικά του εδάφους Να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιδιωκόμενου σκοπού Εύκολη εγκατάσταση και παραπέρα χειρισμός χωρίς υψηλές δαπάνες Οι αναδασωτικές επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις προσφορότερες από εδαφικών συνθηκών θέσεις και θα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση φυτικών ειδών των τοπικών φυτοκοινωνιών οικολογικά προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της περιοχής στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, ολιγαρκή ανθεκτικά σε βάθος χρόνου. Τα είδη που θα επιλεχθούν θα πρέπει να έχουν εδώδιμους καρπούς οι οποίοι θα μπορούν να καταναλώνονται από τα ζώα. Επίσης η ωρίμανση των καρπών να παρουσιάζει συμπληρωματικότητα μέσα στο χρόνο ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα τροφής καθ όλη την κρίσιμη περίοδο (Ιούνιο-Σεπτέμβριο). Τα είδη που καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι: η αγριοκερασιά (Prunus mahaleb), η αγριοκορομηλιά (Prunus cerasifera), η γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis), η αγριομηλιά (Malus domestica), ο κράταιγος (Crataegus monogyna), καρυδιά (Juglans regia), η καστανιά (Castanea sativa). ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 20

23 7.3. Υπάρχοντα Δασοπονικά είδη Στις θέσεις βελτίωσης τα κύρια δασοπονικά είδη που υπάρχουν είναι η υβριδογενής ελάτη (Abies borissi regis) και ο άρκευθος (Juniperus sp.). Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν καρποφόρα είδη όπως η αγριοκερασιά (Prunus mahaleb), η αγριοκορομηλιά (Prunus cerasifera), η γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis), η αγριομηλιά (Malus domestica) και ο κράταιγος (Crataegus monogyna), τα οποία όμως δεν είναι σε αφθονία και ούτε καλά κατανεμημένα ώστε να εξασφαλίζουν επάρκεια τροφής Προτεινόμενα και περιγραφή δασοπονικών ειδών. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν φύτευση καρποφόρων δασικών ειδών: κυρίως αγριοκερασιά (το πρώτο φρουτοφόρο φυτό στις αρχές καλοκαιριού), αγριοκορομηλιά, γκορτσιά, αγριομηλιά (τα φρούτα που μένουν στα δέντρα μπορούν να καταναλωθούν ακόμη και νωρίς την άνοιξη που είναι η φτωχότερη περίοδος για τη διατροφή της αρκούδας) και κράταιγος, είδη που υπάρχουν στην περιοχή αλλά όχι σε αφθονία ώστε να καλύψουν τις τροφικές ανάγκες της άγριας πανίδας και ιδίως της καφέ αρκούδας. Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή των προτεινόμενων ειδών: Prunus mahaleb, κ. αγριοκερασιά: Θάμνος μέσου μεγέθους ως μεγάλος, ή δέντρο ύψους μέχρι και 12 μέτρα. Ο καρπός είναι σφαιρικός, διαμέτρου 8-10 χιλ., αρχικά πράσινος, μετά κίτρινος αργότερα κόκκινος και τελικά μαύρος, με ένα σφαιρικό, λείο, λιθώδες σπέρμα. Ωρίμανση Ιούνιο του χρόνου ανθήσεως. Οι βιολογικές απαιτήσεις του είδους δεν είναι ιδιαίτερες αφού βρίσκεται σε ξηρά, πετρώδη πλούσια σε ασβέστιο εδάφη. Είναι είδος φωτόφιλο. Prunus cerasifera (υποείδος divaricata), κ. αγριοκορομηλιά: Θάμνος ή δέντρο ύψους ως 8 μέτρα, συνήθως χωρίς αγκάθια. Ο καρπός είναι ελλειψοειδής ή σφαιρικός, κόκκινος ή ξανθόχρωμος, μήκους 2-3 εκατοστών και κρέμεται από ποδίσκο. Ωρίμανση το Σεπτέμβριο του χρόνου ανθήσεως. Pyrus amygdaliformis, κ. γκορτσιά: Δέντρο ή θάμνος με κόμη σφαιρική, ύψους. Κλαδιά καμιά φορά αγκαθωτά ή κλαδιά που διευθύνονται προς τα πάνω. Ο καρπός συνήθως είναι σφαιρικός, διαμέτρου 1,5-3 εκ. κιτρινοκαστανός. Σπέρματα με σκούρο καστανό χρώμα. Ωρίμανση Αύγουστο. Malus domestica (υποείδος pumila), κ. αγριομηλιά: Δέντρο μικρό, φυλλοβόλο, πολύκλαδο ύψους. Οι καρποί του μοιάζουν με ήμερα μήλα, είναι όμως πολύ μικρότεροι με διάμετρο μέχρι 3 εκατοστά. Το σχήμα τους είναι στρογγυλό και έχουν χρώμα πρασινοκόκκινο. Η αγριομηλιά ζει στα ορεινά δάση και λιβάδια και είναι πρόγονος όλων σχεδόν των καλλιεργούμενων για φάγωμα ποικιλιών. Υπάρχει σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα με συχνότερη εμφάνιση στα βόρεια διαμερίσματα της χώρας. Ωρίμανση Σεπτέμβριο. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 21

24 Crataegus monogyna, κ. κράταιγος: Θάμνος ή μικρό δέντρο ύψους ως 10 μέτρα με αγκάθια μήκους 0,7-2 εκ. Κόμη πολύ πλατιά, γυρτή προς τα κάτω. Καρπός επιμήκης ωοειδής, μήκους 6-10 χιλ., βαθύς ή ανοιχτός κόκκινος, με τους λοβούς του κάλυκα στην κορυφή του, που είναι συνήθως λίγο μακρύτερα από ότι πλατύτερα. Ωρίμανση Σεπτέμβριο του χρόνου ανθήσεως. Castanea sativa, κ. καστανιά: Φυλλοβόλο δέντρο ύψους μέτρα με φύλλα κατ εναλλαγή, δίσειρα, απλά. Καρπός κάρυο (κάστανο), γυαλιστερός με δερματώδες περίβλημα, φαγώσιμος ανα 2-3 μέσα σε ξυλώδες κύπελλο. Το κύπελλο σκεπάζεται από πυκνά αγκάθια και ανοίγει μετά την ωρίμανση. Ωρίμανση τον Οκτώβριο του χρόνου ανθήσεως. Juglans regia, κ. καρυδιά: Φυλλοβόλο δέντρο ύψους μέτρα με φύλλα κατ εναλλαγή, σύνθετα, πτερωτά. Καρπός δρύπη σφαιρική (καρύδι), με εξωκάρπιο σχισμένο στην ωρίμανση. Ωρίμανση τον Σεπτέμβριο του χρόνου ανθήσεως. Οι τελικοί αριθμοί από το κάθε είδος θα καθορισθούν κυρίως από τη διαθεσιμότητα τους από τα δασικά φυτώρια κατά την περίοδο της φύτευσης Εφαρμοστέα τεχνική Φυτευτικός σύνδεσμος Ποσότητες φυτών Θα χρησιμοποιηθεί ο ακανόνιστος φυτευτικός σύνδεσμος ή όπου είναι δυνατό τριγωνικός φυτευτικός σύνδεσμος και στις προσφορότερες από πλευράς εδαφικών συνθηκών θέσεις, ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την επιτυχία της αναδάσωσης. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί φυτευτικός σύνδεσμος αυτός θα ξεπερνάει τα 5 μέτρα. Από την επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή προέκυψε ότι για την επίτευξη της διαθεσιμότητας τροφής κατά την κρίσιμη περίοδο (ιδίως Ιούνιο) δόθηκε βαρύτητα στην αγριοκερασιά, η οποία ωριμάζει τον Ιούνιο, και στα υπόλοιπα είδη η ίδια αναλογία. Η κατανομή τους σε κάθε ομάδα έγινε με βάση την έκταση, οπότε και καθορίστηκε αναλογικά ο αριθμός των φυτών σε κάθε ομάδα (Πίνακας 3). Kατά μέσο όρο, θα φυτευτούν 10 φυτά ανά στρέμμα. Τα δένδρα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, υγιή, θα έχουν πλούσιο ριζικό σύστημα, απαλλαγμένο από φυτοπαθολογικές και εντομολογικές προσβολές. Θα είναι βωλόφυτα (ανάπτυξη σε φυτόσακκο) ή γυμνόριζα και θα φυτευτούν σε λάκκους διαστάσεων 0,40 έως 0,50, ανάλογα με τη φύση του εδάφους και το μέγεθος του δενδρυλλίου. Η διαλογή των δενδρυλλίων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό διασφαλίζεται με δύο ελέγχους, έναν στο φυτώριο και έναν στον τόπο της φύτευσης. Οι προδιαγραφές των φυτών που θα φυτευτούν θα είναι ανάλογες με τις προδιαγραφές δένδρων κατηγορίας Δ1 των ενιαίων τιμολογίων για έργα πρασίνου (Νόμος 3263/2004). ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 22

25 Πίνακας 3. Προτεινόμενα δασοπονικά είδη κατά ομάδες και ποσότητα Κοινή Ονομασία Επιστημονικό όνομα Θέση Σύνολο Α Β Γ Δ Αγριοκερασιά Prunus mahaleb Αγριοκορομηλιά Prunus cerasifera Γκορτσιά Pyrus amygdaliformis Αγριομηλιά Malus domestica Κράταιγος Crataegus monogyna Καστανιά Castanea sativa Καρυδιά Juglans regia Σύνολο Μέθοδος φύτευσης Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η φύτευση φυταρίων ή δενδρυλλίων (από σπόρους ή μοσχεύματα σε φυτώρια). Είναι η συνηθέστερη μέθοδος τεχνητής ίδρυσης συστάδων ιδίως σε δυσμενή κλιματεδαφικά περιβάλλοντα και χορτομανή εδάφη. Κατά τη μέθοδο αυτή φυτεύονται φυτάρια που προέρχονται κατά κανόνα από σπόρους είτε ως γυμνόριζα, είτε ως βωλόφυτα με ή χωρίς περικάλυμμα. Κατά τη μεταφύτευση ενός νεαρού φυταρίου από το φυτώριο στην προς αναδάσωση επιφάνεια προκαλείτε μια διαταραχή των φυσιολογικών του λειτουργιών η οποία είναι γνωστή ως σοκ μεταφύτευσης, το οποίο επιδιώκουμε να είναι όσο το δυνατό μικρότερο Εκλογή εποχής φύτευσης Το έδαφος πρέπει να είναι υγρό σε βάθος τουλάχιστον 30 εκ. και η θερμοκρασία του εδάφους στο βάθος του ριζικού συστήματος να είναι μεγαλύτερη των 5 o C. Ουσιαστικά καλύτερη ριζοβόληση επιτυγχάνεται με τη λήξη της ξηροθερμικής περιόδου, το φθινόπωρο μετά τις πρώτες βροχές και πριν την έναρξη της ξηροθερμικής περιόδου, την άνοιξη με την άνοδο της θερμοκρασίας του εδάφους. Η επιλογή μεταξύ της μιας περιόδου ή της άλλης γίνεται ανάλογα με τους εκτιμώμενους κινδύνους από τις πρώτες μετά τη φύτευση συνθήκες. Αυτές είναι η ξηρή περίοδος (τα φυτάρια πρέπει να προλάβουν να έχουν βαθύ ριζικό σύστημα για να αντεπεξέλθουν) κατά την καλοκαιρινή περίοδο και οι παγετοί κατά τη χειμερινή περίοδο Προετοιμασία της προς αναδάσωση επιφάνειας Το έδαφος της περιοχής δε χρειάζεται ιδιαίτερη προπαρασκευή αλλά συστήνεται η απομάκρυνση ή καταστροφή του τυχόν υφιστάμενου ζώντος ανταγωνιστικού εδαφοκαλύματος. Αυτό αναφέρεται στην ύπαρξη ανταγωνιστικής βλάστησης όπως πόες και βάτα, πλησίον των λάκκων φύτευσης. Η καταπολέμηση της παρεδάφιαιας βλάστησης μπορεί να γίνει με μηχανική καταπολέμηση (σκαπάνες) κατά τη διαμόρφωση του λάκκου φύτευσης. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 23

26 Επιφάνειες οι οποίες θα εξασφαλίζουν μείωση της πιθανότητας προσέγγισης τους από ζώα που βόσκουν στην περιοχή (βοοειδή) θα προτιμώνται. Τέτοιες επιφάνειες είναι: Στις παρυφές των υπαρχόντων συνδενδριών οξυάς. Κοντά ή μεταξύ των υπαρχόντων θάμνων αρκεύθου Μεταξύ μεγάλων πέτρων - βράχων τα οποία έχουν χαλαρό έδαφος όπου δεν μπορούν τα βοοειδή να μπουν Προμήθεια φυτικού υλικού Το φυτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου θα προέρχεται από λειτουργούντα ιδιωτικά φυτώρια στην περιοχή τα οποία λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του Νόμου 1564/86. Η προμήθεια (αγορά) και οι δαπάνες μεταφοράς στον τόπου του έργου, των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν κοστολογούνται στον προϋπολογισμό της παρούσας εργασίας Γενικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη φύτευση 1. Ο άξονας του φυταρίου τοποθετείται κατά κανόνα κατακόρυφα 2. Τα φυτάρια πρέπει να φυτεύονται σε τόσο βάθος όσο ήταν και το βάθος τους στο φυτώριο από όπου και ξεριζώθηκαν. Ο ριζικός κόμβος δηλαδή του φυταρίου πρέπει να βρίσκεται μετά την κατακάθιση του εδάφους στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του εδάφους που περιβάλλει το φυτό. Στην πράξη φυτεύουμε λίγο βαθύτερα (2-3 εκ). 3. Σε ξηρά εδάφη και κλίματα με παρατεταμένες ξηρές περιόδους τα φυτάρια πρέπει να φυτεύονται με τη μέθοδο της χαμηλής φύτευσης. Ο χώρος γύρω από το φυτάριο έχει βάθος εκ και πλάτος εκ. Για λάκκους πλάτους εκ το βάθος μπορεί να φτάσει και στα 20 εκ. Υψηλή φύτευση εφαρμόζεται σε υγρά εδάφη ώστε να αποστραγγίζονται. 4. Το φυτάριο πρέπει να φυτεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το ριζικό του σύστημα να διατηρεί κατά το δυνατό τη φυσική του διάταξη, που είχε στο έδαφος προέλευσης. Πρέπει να αποφεύγεται η ανάκαμψη του άκρου της ρίζας. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 24

27 5. Η περικοπή των ριζών που πλεονάζουν πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και λίγο πριν τη φύτευση. 6. Το ριζικό σύστημα πρέπει να περιβάλλεται από το καλύτερο διαθέσιμο νωπό χώμα και το έδαφος που περιβάλλει τις ρίζες πρέπει να συμπιέζεται καλά για να έλθει σε στενή επαφή με τις ρίζες χωρίς όμως αυτές να συνθλίβονται. 7. Σε ξηρά κλίματα το ανώτερο στρώμα του εδάφους πρέπει να διατηρείτε χαλαρό με επιπόλαια σκαλίσματα σε βάθος 2-4 εκ. ή να καλύπτεται με πλακόμορφες πέτρες για παρεμπόδιση της εξάτμισης και της απώλειας εδαφικής υγρασίας. 8. Επιλέγεται το εκάστοτε ευνοϊκό για τη φύτευση μικροπεριβάλλον. 9. Η φύτευση να γίνεται κατά νεφοσκεπείς και υγρές μέρες και να διακόπτεται τις ηλιόλουστες και όταν φυσούν ισχυροί άνεμοι. 10. Οι φυτευτές πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους λίγα φυτάρια σε φυτοκιβώτια και να διατηρούνται οι ρίζες τους συνεχώς νωπές. 11. Τα δενδρύλλια θα φυτεύονται αμέσως δηλαδή σε μια ή δύο μέρες από τη μεταφορά τους στον τόπο φύτευσης Περιποίηση των ειδών Μετά τη φύτευση δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στην τύχη τους τα φυτάρια, αλλά με σωστούς χειρισμούς πρέπει να δημιουργείται το κατάλληλο αυξητικό περιβάλλον για την παραπέρα ανάπτυξη τους εξασφαλίζοντας την εγκατάσταση και συγκόμωση των δενδρυλλίων. Καταπολέμηση ανταγωνιστικής βλάστησης (χειρονακτικά, μηχανικά). Τα φυτάρια που βρίσκονται στην ανάπτυξη τους, δεν πρέπει να εκτίθενται απότομα στην ηλιακή ακτινοβολία κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιος- Αύγουστος). Για τα επόμενα 3 χρόνια θα γίνεται απομάκρυνση της ανταγωνιστικής βλάστησης μια φορά το χρόνο. Αρδεύσεις νεοφυτειών. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών φύτευσης, θα πρέπει να ακολουθήσει η άρδευση των φυταρίων, που θα συμβάλει τόσο στον εμπλουτισμό του υδάτινου δυναμικού του σημείου φύτευσης όσο και στην καλύτερη και επιτυχέστερη προσκόλληση του εδάφους στο ριζικό σύστημα του φυτού, με αποτέλεσμα την αύξηση της δυνατότητας πλήρους εγκατάστασης του φυτού. Πριν από την άρδευση επιβάλλεται η καταπολέμηση των ζιζανίων και η διαμόρφωση λάκκου γύρω από το φυτάριο όχι μεγάλου βάθους. Το πότισμα θα είναι της τάξης των 15 λίτρων/φυτάριο, ανά 15 ημέρες κατά τη ξηροθερμική περίοδο (Ιούνιος-Αύγουστος). Η άρδευση των φυτών θα συνεχιστεί και στις τρεις επόμενες ξηροθερμικές περιόδους (3 έτη από την εγκατάσταση των φυτών). Λόγω του μικρού αριθμού των δενδρυλλίων η άρδευση θα γίνει με βυτίο μεταφοράς νερού, για αυτό δεν προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος ύδρευσης. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 25

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης Οδηγός φυτεύσεων Επιλογή θέσης φύτευσης Η θέση φύτευσης επιλέγεται, µε βάση τις τοπικές συνθήκες, το µέγεθος της επέµβασης και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει. Η επιβίωση του φυτού κρίνεται από το βάθος του

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Χ. Περλέρου, Γ. Σπύρογλου, Δ. Αβτζής και Σ. Διαμαντής ΕΛΓΟ-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Σεμινάριο κατάρτησης δασολόγων,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών με την χρήση ΓΠΣ Νικόλαος Mέντης 1 - Γιάννης Μελιάδης 2 1 Δασάρχης Δασαρχείου Αριδαίας Ν. Πέλλας 2 Ερευνητής Δασολόγος Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Εισαγωγή Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες»

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες» Λαµία, 16Μαϊου 2012 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Βασιλική Χρυσοπολίτου και Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ Το κλίμα και τα δάση στο μέλλον Υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Στο πλαίσιο του έργου «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας»

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-01-2015 Αριθ. Πρωτ. 8079/245699 π.ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ Τσαπάρης Δημήτρης (δρ. Βιολόγος), Ηλιόπουλος Γιώργος (δρ. Βιολόγος), 2013 Η Οίτη και οι γειτονικοί ορεινοί όγκοι των Βαρδουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ρ. Σ. Γκατζογιάννης, Τακτικός ερευνητής Ι Ε/ ΕΘΙΑΓΕ 1. Το σύστηµα αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ Χειμώνας / Ανοιξη Άνθηση Ανάπτυξη καρπών ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ ΜΟΝΙΛΙΑ ΠΤΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΘΗΣΗ-ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φελλοφόρος δρυς, ένα πολύτιμο δασοπονικό είδος με πολλαπλές χρήσεις

Φελλοφόρος δρυς, ένα πολύτιμο δασοπονικό είδος με πολλαπλές χρήσεις Φελλοφόρος δρυς, ένα πολύτιμο δασοπονικό είδος με πολλαπλές χρήσεις Δρ Ιωάννης Σπανός, Τακτικός Ερευνητής Δρ Παναγιώτης Πλατής, Τακτικός Ερευνητής Γεώργιος Γιακζίδης, Δασολόγος Δρ Θωμάς Παπαχρήστου, Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ωλενός, Ακράτα Από τα αρχαία χρόνια, η γεωργία συνεχώς «απαλλοτριώνει» περιοχές από την άγρια φύση. τέως λίμνη Αγουλινίτσα Η Γεωργία κατακερματίζει το βιότοπο των ειδών που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα ΚΑΡΥ ΙΑ ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα www.pomologyinstitute.gr Η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροδασοπονία: Μια νέα επιστήμη αλλά πολύ παλιά πρακτική

Αγροδασοπονία: Μια νέα επιστήμη αλλά πολύ παλιά πρακτική Αγροδασοπονία: Μια νέα επιστήμη αλλά πολύ παλιά πρακτική Δρ. Κωνσταντίνος Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Τμήμα Δασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η Αγροδασοπονία

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια.

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. ........ Tα δασογεωργικά συστήματα στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση 1.044.875 εκτ. που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής γεωργικής γης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Το παρόν άρθρο το θεωρώ συνέχεια των προηγούμενων άρθρων σχετικά με τους ευκαλύπτους και μετά από πολλές ερωτήσεις φίλων μελισσοκόμων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 273/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργασιών «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της Κερασιάς

Ασθένειες της Κερασιάς Ασθένειες της Κερασιάς ΚΟΡΥΝΕΟ Stigmina carpophila ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΝΕΟΥ Συνθήκες αναπτύξεως: Ο υγρός και βροχερός καιρός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της ασθένειας. Οι μολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ Το κλίμα είναι συνδυασμός των μέσων όρων και των άκρων τιμών των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σ έναν τόπο. Υπάρχουν άπειρα κλίματα. Η ταξινόμηση των κλιμάτων σκοπό έχει: 1.Να

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Κωνσταντίνος Καζαντζής 1 και Πασχάλης Αποστόλου 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Τ.Θ. 122, 592 00 Νάουσα 2 «Φυτώρια Αποστόλου», 592 00

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533 LIFE08 NAT/GR/000533 ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN S Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου FRAMME Σεπτέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Μαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ http://uaeco.biol.uoa.gr ΕΚΒΥ 19/11/2014 Τα πλέον επιρρεπή στη φωτιά δασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος λευκού. Τα φύλλα του έχουν ωοειδές σχήμα και στο κάτω μέρος τους έχουν χνούδι. Ο καρπός του είναι εδώδιμος, με γλυκόξινη γεύση. Το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Γκότζι Μπέρι (Goji Berry) είναι ένα φυτό που ξεκίνησε το μακρύ του «ταξίδι» από την Κίνα και έρχεται να κατακτήσει τα ελληνικά χωράφια.

Το Γκότζι Μπέρι (Goji Berry) είναι ένα φυτό που ξεκίνησε το μακρύ του «ταξίδι» από την Κίνα και έρχεται να κατακτήσει τα ελληνικά χωράφια. Το Γκότζι Μπέρι (Goji Berry) είναι ένα φυτό που ξεκίνησε το μακρύ του «ταξίδι» από την Κίνα και έρχεται να κατακτήσει τα ελληνικά χωράφια. Το φυτό Γκότζι Μπέρι (Goji Berry) είναι γνωστό εδώ και αιώνες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηνικολάκη Ελένη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3

Χατζηνικολάκη Ελένη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3 Χατζηνικολάκη Ελένη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3 Πώς προσαρμόζονται οι οργανισμοί στις αλλαγές του περιβάλλοντος (τροφή, κλίμα κ. ά.); Κληρονομώντας ευνοϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ Sorghum bicolor (L.) Moench ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ BIOSIS Πρόγραμμα ΚοινοτικήςΠρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου Αχλάδι Έχει πάρα πολλές ποικιλίες και υποποικιλίες. Είναι φυλλοβόλο δέντρο και ευδοκιμεί σε μέρη που δεν χαρακτηρίζονται ούτε από την υπερβολική ζέστη ούτε από το υπερβολικό κρύο. Καλλιεργείται σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ] Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Έκδοση: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 20 0 0 Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αγρανάπαυση. Κομισιόν: Τέλος στην αγρανάπαυση στα δημητριακά λόγω ανόδου των τιμών. Αμειψισπορά

Αγρανάπαυση. Κομισιόν: Τέλος στην αγρανάπαυση στα δημητριακά λόγω ανόδου των τιμών. Αμειψισπορά Αγρανάπαυση Αγρανάπαυση ονομάζεται η προσωρινή διακοπή της καλλιέργειας ενός αγρού για να αποκτήσει ξανά την παραγωγικότητα του. Συνήθως διαρκεί ένα χρόνο και εξαρτάται από το είδος του εδάφους και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΣΠΟΡΟ, ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΠΟΡΑΣ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΤΙΚΑ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΦΑΛΜΥΡΟ Η ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Το Μοσχοφίλερο πιθανότατα είναι µια απο τις πιο παλιές Ελληνικές ποικιλίες, καθώς σύµφωνα µε ισχυρισµούς

Διαβάστε περισσότερα