ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ «ΠΑΥΛΙΑΝΗ ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ» ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ «ΠΑΥΛΙΑΝΗ ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ» ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ."

Transcript

1

2 ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ «ΠΑΥΛΙΑΝΗ ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ» ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΥΟ ΒΟΥΝΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE+ «Διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας» (ForOpenForests - LIFE11 NAT GR/1014) Conservation of priority forests and forest openings in "Ethnikos Drymos Oitis and Oros Kallidromo of Sterea Ellada Υποέργο C.9.Δράσεις προτεραιότητας για τη διατήρηση της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos*) Συντάκτες: Δρ. Χριστάκης Ευαγγέλου, Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, Μελετητής Α τάξεως, κατ. 24. Λάζαρος Γεωργιάδης, Βιολόγος, Βιολόγος, Συντονιστής δράσεων και επιστημονικός υπεύθυνος του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο έργο LIFE09 NAT/ES/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νοέμβριος, 2014

3 Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Δρ. Χριστάκη Ευαγγέλου, Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο, ο οποίος διαθέτει μελετητικό πτυχίο Α τάξεως, με Α.Μ , της κατηγορίας 24 Δασικές μελέτες. Στη σύνταξη συνεργάστηκαν οι Λάζαρος Γεωργιάδη, Βιολόγο, συντονιστής δράσεων και επιστημονικός υπεύθυνος του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο έργο LIFE09 NAT/ES/ Δρ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ανδρέα Χανδρινού, 17, 54454, Θεσσαλονίκη, Τηλ Ηλετρ. Δ/νση: ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αετός, 53075, Φλώρινα, Τηλ , Fax Ηλετρ. Δ/νση: & ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 1

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Σκοπός Προϋπάρχουσες μελέτες ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γεωγραφική και πολιτική θέση Ιδιοκτησιακή κατάσταση Όρια Έκταση Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση Κλιματικές Μετεωρολογικές συνθήκες Γεωλογικές Πετρογραφικές - Εδαφολογικές συνθήκες Οικολογία Βλάστηση ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Πληθυσμιακά δεδομένα και παραγωγικές δραστηριότητες Οδικό δίκτυο Έργα υποδομής Εχθροί και κίνδυνοι Αβιοτικοί παράγοντες Βιοτικοί παράγοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ Προτεινόμενες επιφάνειες Εκλογή του Δασοπονικού είδους Υπάρχοντα Δασοπονικά είδη Προτεινόμενα και περιγραφή δασοπονικών ειδών Εφαρμοστέα τεχνική Φυτευτικός σύνδεσμος Ποσότητες φυτών Μέθοδος φύτευσης Εκλογή εποχής φύτευσης Προετοιμασία της προς αναδάσωση επιφάνειας Προμήθεια φυτικού υλικού Γενικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη φύτευση Περιποίηση των ειδών Συμπληρωματική φύτευση ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αναλυτικό τιμολόγιο μελέτης Τιμές εφαρμογής Προμετρήσεις Προϋπολογισμός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 2

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα αποτελεί οριστική εφαρμοσμένη μελέτη εκτέλεσης έργου αναδάσωσης και συγκεκριμένα βελτίωσης και συμπλήρωσης της βλάστησης με καρποφόρα δέντρα σε διαφορετικές θέσεις εντός δημόσιων δασικών εκτάσεων στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Δύο Βουνών (Δ.Ε. Γοργοποτάμου). Οι εν λόγω θέσεις βρίσκονται εντός του Δασικού Συμπλέγματος «Παύλιανης Δύο Βουνών» και συγκεκριμένα στο Δημόσιο Δάσος Δύο Βουνών, σε διάκενα και σε μερικώς δασοσκεπής εκτάσεις ελάτης με κλάσεις βαθμού συγκόμωσης 10-40%. Για τη σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη: α) Η δασοπονική διαχειριστική έκθεση του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος «Παύλιανης Δύο Βουνών», του Δασαρχείου Λαμίας (Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας), περιόδου ισχύος , (Συντάκτης Γιάννης Ηλ. Παπανδρέου). β) Διαθέσιμα στοιχεία για την περιοχή (Χάρτες ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000, ορθοφωτοχάρτες, γεωλογικός χάρτης κλπ). γ) Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή μελέτης με επιτόπιες αυτοψίες για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του χώρου που θα εκτελεστεί το προτεινόμενο έργο. Από πλευράς σύνταξης, η μελέτη ακολουθεί τα διαγράμματα ύλης μελετών αναδασώσεων του Υπουργείου Γεωργίας που εγκρίθηκαν με την 53418/3576/εγκ.162/ απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, τροποποιημένα ανάλογα και σύμφωνα με τις ειδικότερες τοπικές συνθήκες του έργου. Επίσης λήφθηκαν υπόψη: Οι διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α/ ) «Κώδιξ Δασικής Προστασίας». H 53418/357/εγκ.162/ Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία εγκρίθηκε το διάγραμμα ύλης Οριστικής Μελέτης Αναδασώσεων. Οι διατάξεις του Ν. 998/79 ΦΕΚ 289/Α/ ) «περί προστασίας των Δασών κ.λπ.». H Κοινή Υπουργική Απόφαση 81277/2451/ με την οποία εγκρίθηκε η ανάλυση τιμών Αναδασωτικών Εργασιών (ΑΤΑΕ). Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02, ΦΕΚ 91/Α/ Τέλος, το Ν.Δ. 996/1975 ΦΕΚ 192/Α/ «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν. 86/69». Τον αριθμ. 614/2007/ Ευρωπαϊκό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+). Την δ/γή προς τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες (Αριθμό Πρωτ /1419, 4/9/2008) με θέμα τις «Αναδασώσεις-Δασώσεις» και συγκεκριμένα την επιλογή κατάλληλων οπωροφόρων δασικών φυτών με τους καρπούς των οποίων μπορούν να τρέφονται άγρια ζώα και πτηνά. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 3

6 Τις διατάξεις του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α / ) για τη «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Τα ενιαία Τιμολόγια του Νόμου 3263/2004 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν αυτά, και αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές τους, με την αρ. Δ17α/04/114/ΦΝ 437/ (ΦΕΚ 1584Β ) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (σχετική η Αρ.Πρωτ. Δ17α/07/121/ΦΝ /8/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 του ΥΠΕΧΩΔΕ Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων ). Την Α.Π /737/ εγκύκλιο της Ειδ. Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ, με θέμα «Εθελοντικά έργα αναδασώσεων-εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσεις-εθελοντικές φυτεύσεις-από φυσική ή νομικά πρόσωπα», η οποία εφαρμόζεται μεταξύ άλλων και σε εκτάσεις υποβαθμισμένων δασών. Την Α.Π /1151/ εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π. προς τις Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρηση Δασών με θέμα «Εθελοντικά έργα αναδασώσεων-εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσεις-εθελοντικές φυτεύσεις-από φυσική ή νομικά πρόσωπα». Η υλοποίηση των δράσεων του ΕΡΓΟΥ LIFE+ «Διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας» (LIFE11 NAT GR/1014), Conservation of priority forests and forest openings in "Ethnikos Drymos Oitis and Oros Kallidromo of Sterea Ellada. Ειδικότερα το υποέργο C.9.Δράσεις προτεραιότητας για τη διατήρηση της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos*) Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Χριστάκη Ευαγγέλου, Δρ. Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο, ο οποίος διαθέτει μελετητικό πτυχίο Α τάξεως, με Α.Μ , της κατηγορίας 24 Δασικές μελέτες σε συνεργασία με τονλάζαρο Γεωργιάδη, Βιολόγο, συντονιστή δράσεων και επιστημονικό υπεύθυνο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο έργο LIFE09 NAT/ES/ Σημαντική βοήθεια παρείχε το Δασαρχείο Λάρισας και η Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας, το οποίο διέθεσε απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης και ιδίως την Δασάρχη Γεωργούση Ζωή, τον Δασολόγο Διαμαντή Κωνσταντίνο και τον Δασοφύλακα Μπέσα Χαράλαμπο, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 4

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Το προτεινόμενο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE με τίτλο «Διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας» (LIFE11 NAT GR/1014), το οποίο ξεκίνησε από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2012, με στόχο την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε επίπεδο ειδών, ενδιαιτημάτων και τοπίου. Συντονιστής δικαιούχος του έργου είναι Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και συμπράττοντες δικαιούχοι, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ) και ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ (Περιβαλλοντική Εταιρεία για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Άγριας Ζωής. Ανάμεσα στους ευρύτερους σκοπούς του προγράμματος είναι η μελέτη της παρουσίας της Καφέ Αρκούδας και η ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων με τους τοπικούς κτηνοτρόφους, αγρότες και μελισσοκόμους. Ένας από τους τρόπους που προτείνεται να επιτευχθεί αυτό, είναι η εφαρμογή νέων δασονομικών πρακτικών που στοχεύουν στη διατήρηση προστατευμένων φυσικών διαδρόμων για τα είδη, με τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό των τροφικών πηγών (αυτοφυή οπωροφόρα δέντρα). Το παρόν έργο, αποτελεί τον πρώτο εκ των τριών αξόνων παρεμβάσεων για την προστασία του είδους, που προτείνονται από την δράση Α.10 «Μελέτη του πληθυσμού της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos*) για τον καθορισμό των προδιαγραφών διαχείρισης». Σύμφωνα με τον άξονα αυτό, προτείνεται η διατήρηση των τροφικών πηγών η οποία επιτυγχάνεται με την προστασία των άγριων οπωροφόρων δένδρων που είναι σημαντικά για τις αρκούδες όταν αναζητούν τροφή και εμπλουτισμός με τη φύτευση επιπλέον δέντρων σε θέσεις οι οποίες καθορίζονται από την παρούσα μελέτη. Η εξασφάλιση της επιτυχίας του εμπλουτισμού, προβλέπει την παρακολούθηση του για τα επόμενα 2-3 χρόνια από την εγκατάστασή του, εξασφαλίζοντας το απαραίτητο πότισμα, ιδίως σε χρονιές ξηρασίας. Η συγκεκριμένη βελτίωση με καρποφόρα δασικά είδη, αποτελεί δράση του υποέργου C.9 «Δράσεις προτεραιότητας για τη διατήρηση της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos*)». Η προστασία και εμπλουτισμός των οπωροφόρων δέντρων θα γίνει εντός των ορίων της Ζώνης Ειδικής Προστασίας του Εθνικού Δρυμού Οίτης, με κωδικό GR Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 5

8 Αντικείμενο της μελέτης είναι η συμπλήρωση και βελτίωση της βλάστησης, την ενίσχυση των φυσικών ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας όπως η αρκούδα, με την εκτέλεση έργων αναδάσωσης και συγκεκριμένα βελτίωσης του βιοτόπου. Η βελτίωση θα υλοποιηθεί με φύτευση 1000 καρποφόρων δέντρων σε κατάλληλες θέσεις, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες διατροφής των ειδών. Για την επιλογή της περιοχής είχαν ληφθεί υπόψη οι εξής περιορισμοί: α) οι θέσεις θα έπρεπε να είναι εκτός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης, αλλά εντός των ορίων διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης, β) οι θέσεις να βρίσκονται μακριά από περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη παρουσία κτηνοτροφικού κεφαλαίου και γ) να υπάρχει κοντά οδικό δίκτυο το οποίο να εξασφαλίζει τη διαδικασία των φυτεύσεων. Αρχικά έγινε επίσκεψη σε περιοχές νοτιοδυτικά του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης (βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά της κοινότητας Νοεχωρίου), στις περιοχές «Μύτικας» και «Σπύλαιο» μέχρι και στα όρια του Πυρήνα, στη θέση Αλύκαινα. Οι περιοχές αυτές, ενώ ήταν εντός των ορίων του Φορέα Διαχείρισης και εκτός του Πυρήνα, εντούτοις βρίσκονταν εκτός του Δικτύου Natura 2000 (GR ). Επιπλέον, στις περιοχές παρατηρήθηκε έντονη παρουσία κτηνοτροφικού κεφαλαίου το οποίο δεν θα εξασφάλιζε τους στόχους της παρούσας μελέτης, δηλαδή την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων με τους τοπικούς κτηνοτρόφους. Για τους παραπάνω λόγους, έγινε αναζήτηση περιοχής νοτιοανατολικά του πυρήνα κοντά στις περιοχές Σημείο Βασιλίσσης, Βαλόρεμμα, Ματάκια, Μακρυά Ράχη, Γομαρόρραχη. Τελικά, η φύτευση καρποφόρων δασικών ειδών επιλέγηκε να πραγματοποιηθεί στο Δημόσιο Δάσος Δύο Βουνών, στην περιοχή «Ματάκια», η οποία σήμερα αποτελεί κυρίως σε διάκενα και μερικώς δασοσκεπής εκτάσεις ελάτης. Η περιοχή βρίσκεται στα όρια της Τ.Κ Δύο Βουνών, του Δήμου Λαμιέων (βλ. Παράρτημα, Χάρτης Προσανατολισμού). Οι υπόλοιπες περιοχές, παρουσίαζαν κυρίως προβλήματα ιδιοκτησιακής φύσης, καθώς βρίσκονταν εντός ιδιωτικών δασών για τα οποία χρειάζεται ειδική άδεια η οποία δημιουργούσε χρονοβόρες διαδικασίες στη σύνταξη και έγκριση της παρούσας μελέτης. Οι προτεινόμενες θέσεις βρίσκονται στο όρος Οίτη όπου παρουσιάζεται η καφέ αρκούδα, ιδίως την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περίοδο. Η παρούσα βελτίωση, θα ενισχύσει τους φυσικούς διαδρόμους για το είδος, με τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό των τροφικών πηγών του. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 6

9 1.2. Σκοπός H Αρκούδα, (Ursus arctos) είναι Είδος Θηλαστικών Προτεραιότητας και κατατάσσεται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης της Βέρνης, καθώς και στα παραρτήματα ΙΙ και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενώ βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας το είδος εντοπίζεται στη λίστα με τα κινδυνεύοντα προς εξαφάνιση. Ο εμπλουτισμός του βιοτόπου για την ενίσχυση της άγριας πανίδας όπως η αρκούδα με άγρια καρποφόρα δασικά είδη (αγριοκερασιές, αγριοκορομηλιές, γκορτσιές, αγριομηλιές κλπ) είναι αναγκαίος για τη διατήρηση των πληθυσμών της σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι εμπλουτισμοί αποτελούν μια προληπτική πρακτική που ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ προτείνει προκειμένου να μειωθούν οι συγκρούσεις ανθρώπου αρκούδας, λόγω των ζημιών που η τελευταία προκαλεί στο κτηνοτροφικό και αγροτικό κεφάλαιο ώστε να κρατήσουν μακριά από τις κτηνοτροφικές μονάδες και τους οικισμούς, που πιθανά θα τις προσέγγιζαν για αναζήτηση τροφής. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση έργου βελτίωσης βιοτόπουαναδάσωσης σε Δημόσιο Δάσος μέσα στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας Δύο Βουνών (Δ.Ε. Γοργοποτάμου) του Δήμου Λαμιέων (Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας), οι οποίες βρίσκονται στον Εθνικό Δρυμό Οίτης (GR ). Οι προτεινόμενες θέσεις βρίσκονται στην τοποθεσία «Ματάκια» και αποτελούν κυρίως διάκενα και λιγότερο σε μερικώς δασοσκεπής εκτάσεις ελάτης, στο Δημόσιο Δάσος Δύο Βουνών. Το έργο αφορά ήπιας μορφής επεμβάσεις με τη φύτευση καρποφόρων δέντρων διάσπαρτα στις προτεινόμενες περιοχές και στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτόπου από πλευράς τροφικής διαθεσιμότητας. Η δράση ευνοεί γενικότερα την άγρια πανίδα που συμμετέχει στο ευρύτερο σημαντικό ορεινό οικοσύστημα της περιοχής. Ακολουθώντας την υπ αριθμό δ/γή 94211/1419 του ΥΠΑΑΤ προς τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες με θέμα τις «Αναδασώσεις-Δασώσεις» και συγκεκριμένα την επιλογή κατάλληλων οπωροφόρων δασικών φυτών με τους καρπούς των οποίων μπορούν να τρέφονται άγρια ζώα και πτηνά, προτείνουμε το παρόν έργο Προϋπάρχουσες μελέτες Η περιοχή στην οποία αναφέρεται το παρόν έργο, αφορά το Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα «Παύλιανης Δύο Βουνών», του Δασαρχείου Λαμίας (Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας) και συγκεκριμένα στο Τμήμα 5 του Δημόσιου Δάσους Δύο Βουνών. Το συγκεκριμένο τμήμα βρίσκεται στα δυτικά του συγκεκριμένου δάσους, και συνορεύει με τα βορειότερα όρια του Ιδιωτικού Δάσους Σκληθράκι. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 7

10 Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από τη δασοπονική διαχειριστική έκθεση του Δημόσιο Δασικού Συμπλέγματος «Παύλιανης Δύο Βουνών, του Δασαρχείου Λαμίας (Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας), περιόδου ισχύος ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η εκτέλεση του έργου βελτίωσης βιοτόπου-αναδάσωσης σε Δημόσιο Δάσος και συγκεκριμένα σε διαφορετικές θέσεις στην περιοχή «Ματάκια» οι οποίες αποτελούν κυρίως μεγάλα διάκενα (πόες και χαμηλή θαμνώδης βλάστηση) και λιγότερο σε μερικώς δασοσκεπής εκτάσεις ελάτης Γεωγραφική και πολιτική θέση Η προτεινόμενη περιοχή, αποτελεί δημόσια δασική έκταση (Τμήμα 5, συστάδες α και β, Δημόσιο Δάσος Δύο Βουνών), εντός των ορίων της Τ.Κ. Δύο Βουνών (Δ.Ε. Γοργοποτάμου) του Δήμου Λαμιέων, Νομός Φθιώτιδας, η οποία βρίσκεται στον Εθνικό Δρυμό Οίτης. Η γεωγραφική του θέση, με βάση το προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, περιβάλλεται από τις συντεταγμένες: Χ 1 = Ψ 1 = Χ 2 = Ψ 2 = Η περιοχή «Ματάκια» στην οποία βρίσκονται οι προτεινόμενες θέσεις περιβάλλεται νοτιότερα από τα όρια του Εθνικού Δρυμού Οίτης (GR ).), το οποίο βρίσκεται κοντά με το ρέμα Ματάκια, στα ανατολικά μέχρι την θέση Ζαμαλιώτη και βορειότερα τα όρια μεταξύ των συστάδων α και β (περιοχή μεταξύ Κάτω Ματάκια και Μακριά Ράχη. Στην περιοχή φτάνουν οι τελικές απολήξεις του Ρέματος Ματάκια και Αγίου Πνεύματος, τα οποίο παρουσιάζουν μόνιμη ροή, επηρεάζοντας θετικά τις υδατικές συνθήκες. Ο γενικός προσανατολιστικός χάρτης δίδεται από τον αντίστοιχο χάρτη με κλίμακα 1: που επισυνάπτεται στη μελέτη. Η περιοχή Ματάκια υπάγεται: Διοικητικά: Στο Τ.Ε. Δύο Βουνών του Δήμου Λαμιέων. Δικαστικά: Στο Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο και Πρωτοδικείο Λαμίας και στο Εφετείο Στερεάς Ελλάδας (Λαμία). Δασικά: Στο Δασαρχείο Λαμίας, τη Δ/νση Δασών Ν. Φθιώτιδας και στην Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 8

11 2.2. Ιδιοκτησιακή κατάσταση Η περιοχή «Ματάκια», αποτελείτε από δημόσιες δασικές εκτάσεις. Με επιτόπια επίσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε με δασοφύλακα του Δασαρχείου Λαμίας, υποδείχθηκαν οι προτεινόμενες εκτάσεις. Οι προτεινόμενες θέσεις παρουσιάζονται στο χάρτη επεμβάσεων στο Παράρτημα. Οι περιοχές που θα πραγματοποιηθεί η αναδάσωση είναι δασικές εκτάσεις που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο Όρια Έκταση Η περιοχή βρίσκεται εντός του Διαχειριστικού Σχεδίου και συγκεκριμένα στο Τμήμα 5, στις συστάδες α και β. Η περιοχή συνορεύει: Ανατολικά: με το Τμήμα 4 (συστάδες στ και ζ του Δημοτικού Δάσους Δύο Βουνών). Το συγκεκριμένο φτάνει την οριογραμμή που συμπίπτει με τις παρυφές του ελατοδάσους κα το διαχωρίζει από τις λοιπές εκτός διαχειριστικού σχεδιασμού δημόσιες εκτάσεις. Δυτικά: με τη συστάδα δ του Τμήματος 5 το οποίο φτάνει την οριογραμμή που συμπίπτει με τα όρια του δημόσιου δάσους Υπάτης. Βόρεια: από την γραμμή που συμπίπτει με τα νότια όρια της διοικητικής περιφέρειας Φραντζή και με τα αντίστοιχα του ιδιωτικού δάσους «Γρεβενό». Νότια: κοντά από την γραμμή που συμπίπτει με όρια της διοικητικής περιφέρειας Μαυρολιθαρίου και με τα όρια του ιδιωτικού δάσους «Σκληθράκι». Η βελτίωση αναδάσωση θα γίνει στην περιοχή «Ματάκια», σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις, διάσπαρτα, συνολικής έκτασης 149 στρεμμάτων (Βλέπε Χάρτες Παράρτημα) Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση Γεωμορφολογικά η περιοχή στην οποία προτείνεται να γίνει η βελτίωση βρίσκεται στην Περιοχή «Ματάκια», στην οποία καταλήγουν διακλαδώσεις των ρεμάτων Ματάκια και Αγίου Πνεύματος. Οι υψομετρικές διαφορές στις επιφάνειες που θα γίνει η φύτευση κυμαίνεται γύρω στα 1400 μέχρι και 1600 μέτρα (Βλέπε Χάρτη υψομετρικών διαφορών στο παράρτημα). Η κλίση κατά μέσο όρο χαρακτηρίζεται ήπια έως μέτρια (έως 30 %) ενώ κατά θέσεις γίνεται απότομη φτάνοντας και το 40% (Βλέπε Χάρτη κλίσεων στο παράρτημα). Τέλος, στην περιοχή εμφανίζονται ποικίλες εκθέσεις με επικρατέστερες τις νότιες (Ν, ΝΔ) και ανατολικές (Α, ΒΑ) εκθέσεις (Βλέπε Χάρτη εκθέσεων στο παράρτημα) Κλιματικές Μετεωρολογικές συνθήκες Στην περιοχή δεν υπάρχει εγκατεστημένος μετεωρολογικός σταθμός, ώστε να υπάρχει ακριβής γνώση των χαρακτηριστικών του κλίματος. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 9

12 Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν τα κλιματικά στοιχεία που αναφέρονται στη δασοπονική διαχειριστική έκθεση του Δημόσιο Δασικού Συμπλέγματος «Παύλιανης Δύο Βουνών», στο οποίο ανήκει και η εν λόγω περιοχή. Τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης προέκυψαν από το Μ.Σ Μαυρολιθαρίου (Θέση Βρύζες) (Υψόμετρο 1220 μ.) ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 9 χλμ. από τη θέση «Ματάκια». Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην περίοδο Η απόσταση του συγκεκριμένου σταθμού καθώς και η παραπλήσια υψομετρική θέση με αυτή της περιοχής μελέτης ( μ.), τα στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω αποδίδουν με ικανοποιητική προσέγγιση τις πραγματικές κλιματικές συνθήκες στην προτεινόμενη περιοχή βελτίωσης. Μέση ετήσια βροχόπτωση: 1140,68 mm Μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα: 8,8 o C Μέση θερμοκρασία θερμότερου μήνα: 18,2 o C Μέση θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα: 0,3 o C Απόλυτη θερμοκρασία αέρα μέγιστη: 36,1 o C Απόλυτη θερμοκρασία αέρα ελάχιστη: 16,2 o C Μέση σχετική υγρασία υγρότερου μήνα: 85% Μέση σχετική υγρασία ξηρότερου μήνα: 49,3% Μέσο ύψος βροχής Ιουνίου: 29,72 mm Μέσο ύψος βροχής Ιουλίου: 44,16 mm Μέσο ύψος βροχής Αυγούστου: 24,70 mm Μέσο ύψος βροχής Σεπτεμβρίου: 72,24 mm Σύνολο μέσου ύψους βροχής περιόδου Ιουνίου Σεπτεμβρίου:170,82 mm Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η ξηροθερμική περίοδος διαρκεί περίπου 2-3 μήνες αρχίζοντας τον Ιούνιο και τελειώνοντας τον Αύγουστο. Το κλίμα της περιοχής αποτελεί μια μετάβαση από το Μεσογειακό προς το Ηπειρωτικό. Χαρακτηρίζεται από το μεγάλο ετήσιο εύρος θερμοκρασιών και από μια σχεδόν κανονική κατανομή των βροχοπτώσεων. Ειδικότερα, τα στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη της δασικής βλάστησης είναι τα εξής: Ο χειμώνας είναι ψυχρός και παρατεταμένος, από το Νοέμβριο μέχρι τα τέλη Μαρτίου, με χαμηλές θερμοκρασίες, αρκετά χιόνια και βροχές που του προσδίδουν τον ηπειρωτικό χαρακτήρα. Τα καλοκαίρια, η ξηροθερμική περίοδος προσδίδει το Μεσογειακό χαρακτήρα, ενώ το μικρό διάστημα που διαρκεί δεν προσδίδει ιδιαίτερα δυσμενείς επιδράσεις για τη βλάστηση. Παρόλα αυτά, σε περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες αέρα-εδάφους είναι δυνατό να παρατηρηθούν δυσμενείς επιδράσεις στη βλάστηση όπου το βάθος είναι μικρό. Με βάση το χάρτη των βιοκλιματικών ορόφων της Ελλάδος (Μαυρομάτης 1978) η περιοχή έρευνας κατατάσσεται στον υγρό βιοκλιματικό όροφο και υπο-όροφο δριμύς χειμώνες (Μέση ελάχιστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα, m<0 o C). ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 10

13 Ο βιοκλιματικός χάρτης της Ελλάδος (Μαυρομάτης 1978) κατατάσσει το χαρακτήρα του μεσογειακού κλίματος στα όρια μεταξύ υπομεσογειακό (κάτω από 40 βιολογικές ξηρές ημέρες κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο) έως ασθενής μέσο μεσογειακός (40-75 βιολογικές ξηρές ημέρες κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο) Γεωλογικές Πετρογραφικές - Εδαφολογικές συνθήκες Το όρος Οίτη αποτελεί τμήμα της ανατολικής πλευράς της οροσειράς Ωλονού Πίνδου που σχηματίσθηκε την Ηώκαινο εποχή της τριτογενούς περιόδου του Καινοζωικού αιώνα. Τα εμφανιζόμενα πετρώματα είναι κυρίως ιζηματογενή που ανήκουν στην V σειρά ιζηματογενέσεως της Ανατολικής Ελλάδας. Το συνηθισμένο γεωλογικό γεγονός είναι η επικάθιση του φλύσχη επί του ασβεστόλιθου και είναι δυνατό να συμβαίνει και το αντίστροφο. Από εδαφολογικής πλευράς, τα εδάφη διακρίνονται ανάλογα με την προέλευση του πετρώματος από το οποίο προήλθαν σε πηλοαμμώδους έως αμμοπηλώδους υφής (φαιά ασβεστούχα, σκελετικά αποπλυθέντα, λίγο αβαθή χαρακτηριζόμενα από τους ορίζοντες Α1 (Β) C1) και πηλοαμμώδους υφής ελαφρώς αποπλυθέντα αβαθή μέχρι βαθιά που χαρακτηρίζονται από τους ορίζοντες Α1, Α3, Β1, Ο1 καθώς και σε φαιά πηλοαμμώδους αβαθή ή βαθιά που χαρακτηρίζονται από τους ορίζοντες Α1 (Β) Ο1. Τα προερχόμενα από τον ασβεστόλιθο κατατάσσονται ποιοτικά στην ΙΙΙ, ΙV και V ποιότητες τόπου ενώ, αυτά που προέρχονται από τον φλύσχη έχουν καλύτερες φυσικοχημικές ιδιότητες και κατατάσσονται στις ΙΙ και ΙΙΙ ποιότητες παρά το γεγονός ότι δημιουργούνται αδιαπέραστα στρώματα σε μικρό βάθος (0,5 μ.) Σύμφωνα με το χάρτη γαιών και γαιωικανότητας του εδαφολογικό χάρτη του Υπουργείου Γεωργίας (Κλίμακα 1:50.000), στην περιοχή κυριαρχούν σκληροί ασβεστόλιθοι (αποστρογγυλωμένες κορυφές/ράχες και μέσο μέρος κλιτύων, με σχετικά βαθιά εδάφη (κλάση 2) με μέτρια διάβρωση). Σε μικρότερο ποσοστό, υπάρχουν κολλούβια σχιστολίθων (κάτω και μέσο μέρος κλιτύων, με σχετικά βαθιά εδάφη (κλάση 1) με μηδενική διάβρωση). Σε σχέση με τις κλάσεις γαιωικανότητας, η περιοχή παρουσιάζει σαφούς περιορισμού για τη Δασοπονία, αφού οι κλάσεις γαιών (1, 3, 5) χωρίς με μέτριους ισχυρούς περιορισμούς για την αύξηση οικονομικών δασών αντιπροσωπεύονται με 30% το καθένα (Βλέπε Εδαφολογικό Χάρτη στο Παράρτημα) Οικολογία Βλάστηση H βλάστηση του δασικού συμπλέγματος «Παύλιανης Δύο Βουνών» ανήκει στην φυτογεωγραφική διάπλαση των ξηροθερμόβιων κωνοφόρων. Σύμφωνα με το γενικό χάρτη της βλάστησης της Ελλάδας (Μαυρομάτης 1978, ΙΔΕ Αθηνών) η περιοχή έρευνας βρίσκεται στην Ορομεσογειακή Διάπλαση της Κεφαλληνιακής Ελάτης. Κατά τον Ντάφη, η περιοχή βρίσκεται στα όρια της υποζώνης Abieton Cephalonica και αυξητικό χώρο το Abietum Borisi Regis. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 11

14 Η θέση στην οποία προτείνεται να γίνει η βελτίωση, αποτελεί διάκενα του δάσους, ενώ όπου υπάρχει ανώροφος, κυριαρχεί η υβριδογενής Ελάτη (Abies hybridogenus) με φαινότυπους συγγενέστερους προς την κεφαλληνιακή (Abies Cephalonica) εκτοπίζοντας τα είδη των μέσων υψομέτρων εισερχόμενη στην Quercetalia confertae λόγω μεγαλύτερου οικολογικού εύρους. Άλλα θαμνώδη είδη τα οποία συναντάμε στην περιοχή είναι διάφορα είδη αρκεύθου, όπως Juniperus oxycedrus και Juniperus nana, είδη του γένους Rubus, αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina), η τσαπουρνιά, ο κράταιγος κ.λπ. Στην ποώδη βλάστηση συμμετέχει ποικιλία αγρωστωδών, ψυχανθών και πλατύφυλλων πόων όπως Helleborus cyclophyllus, Fragaria vesca, Gallimum rotuntifolium, Lotus corniculatus, Lathyrus inermis, Veronica hamedris, Viola silverstris, Lapsan communis, Trifolium medium, Poa memoralis, Dactylis glomerata. Οι θέσεις όπου θα γίνουν οι φυτεύσεις, στην ουσία αποτελούν μεγάλα διάκενα του δάσους στα οποία επικρατούν πόες φτέρη και χαμηλή θαμνώδης βλάστηση και λιγότερο σε μερικώς δασοσκεπής εκτάσεις ελάτης (βλέπε Εικόνα 1). Εικόνα 1. Άποψη των θέσεων βελτίωσης στη θέση «Ματάκια» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 12

15 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 3.1. Πληθυσμιακά δεδομένα και παραγωγικές δραστηριότητες Η περιοχή όπου θα γίνει η βελτίωση, βρίσκεται μέσα στα όρια της Τ.Κ Δύο Βουνών του Δήμου Λαμιέων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα απογραφικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ του 2011, ο νόμιμος πληθυσμός ανέρχεται μόλις στα 79 άτομα. Οι ολιγάριθμοι κάτοικοι της κοινότητας ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και λιγότερο με τη γεωργία. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1, στην περιοχή υπήρχαν κατά το έτος 2011, μικρές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και βοοειδών. Από το παραπάνω ζωικό κεφάλαιο στην ευρύτερη περιοχή όπου θα γίνει η βόσκηση, σύμφωνα με τον αρμόδιο δασοφύλακα, την περιοχή βόσκουν περιστασιακά βοοειδή. Πινάκας 1. Κατανομή του ζωικού κεφαλαίου της Κοινότητας Δύο Βουνών (στοιχεία 2011) Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Εκμετ. Κεφαλές Εκμετ. Κεφαλές Εκμετ. Κεφαλές Οδικό δίκτυο Έργα υποδομής Οι προτεινόμενες θέσεις βελτίωσης προσεγγίζονται από δίκτυο χωματόδρομων (Βλέπε χάρτες στο Παράρτημα) οπότε η πρόσβαση από και προς αυτές είναι εξασφαλισμένη τόσο για τη διάρκεια της φύτευσης αλλά και για τη συντήρηση που θα ακολουθήσει στα επόμενα χρόνια. 4. ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 4.1. Αβιοτικοί παράγοντες Οι εχθροί και κίνδυνοι του δάσους που εμπίπτουν στην κατηγορία των αβιοτικών παραγόντων, δηλαδή τον ανόργανο κόσμο, αναφέρονται σε περιπτώσεις ζημιών από ανέμους και χιόνια (ανεμοθλασίες, χιονοθλασίες) και από πυρκαγιές στα ίδια τα δέντρα, αλλά και στην απόπλυση, διάβρωση και ολίσθηση του εδάφους. Σε περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας και σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες αέρα εδάφους, σε αβαθή εδάφη και ακανόνιστη δομή των συστάδων, παρατηρούνται ξηράνσεις ατόμων ελάτης στην ευρύτερη περιοχή, μέση κυρίως ηλικίας, και στη συνέχεια δευτερογενής προσβολή από έντομα. Στις θέσεις όπου θα γίνει η βελτίωση, δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, όσον αφορά τη βλάστηση. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 13

16 4.2. Βιοτικοί παράγοντες Τη μεγαλύτερη επίδραση στο δάσος και ιδιαίτερα στο ξυλώδες κεφάλαιο ασκεί ο άνθρωπος άμεσα ή έμμεσα. Α) Άμεσες επιδράσεις Η άμεση επίδραση εκδηλώνεται από την υλοτομία για την κάλυψη των ατομικών αναγκών. Δυστυχώς το φαινόμενο της αλόγιστης ξύλευσης απασχολεί ιδιαίτερα τη Δασική Υπηρεσία, καθώς λόγω της οικονομικής κρίσης, ο πληθυσμός της περιοχής αναζητούν ανεξέλεγκτα φτηνή καύσιμη ύλη μέσα από το δάσος. Στις θέσεις όπου θα γίνει η βελτίωση δεν παρατηρήθηκαν τα παραπάνω, ή δεν υπήρχε σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει αντιληπτό. Επιπλέον, είναι φανερό ότι ή βλάστηση τα τελευταία χρόνια παρουσίασε πύκνωση, γεγονός που αποδεικνύεται με την αύξηση των θάμνων στα διάκενα, αλλά και νεαρών ατόμων ελάτης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι προσβολές από τη δράση μυκήτων, ημιπαρασίτων ή εντόμων. Το ίδιο ισχύει και για τα ημιπαράσιτα όπως το Viscum album, το οποίο όμως δεν παρατηρήθηκε στις θέσεις βελτίωσης. Β) Έμμεσες επιδράσεις Οι έμμεσες επιδράσεις αναφέρονται στη βοσκή. Η βόσκηση υπάρχει στην περιοχή, σε πολύ περιορισμένο βαθμό αφού ασκείται με μικρότερη πίεση σε σχέση με το παρελθόν. Από την επιτόπια επίσκεψη, αλλά και σε συνεργασία με τον αρμόδιο δασοφύλακα, διαπιστώθηκε ότι η θέση βελτίωσης σήμερα βόσκετε περιστασιακά από βοοειδή. Αξιοποιώντας την υπάρχουσα θαμνώδη βλάστηση, για τη φύτευση των καρποφόρων δενδρυλλίων, αυτή μπορεί να παρέχει προστασία στη νεαρή βλάστηση, καθώς τα ζώα δε θα την προσεγγίζουν. Επίσης, η εμπειρία έχει δείξει, ότι οι αγελάδες δεν προτιμούν τη βόσκηση θαμνώδους βλάστησης, περιορίζοντας μόνο τις τροφικές προτιμήσεις τους στην ποώδη βλάστηση. Παρόλα αυτά, μπορεί να παρουσιαστούν ζημιές στη νεαρή βλάστηση, σε μικρό όμως βαθμό, αφού οι αγελάδες κατά το πέρασμα τους είναι δυνατό να προκαλέσουν σπάσιμο των κλαδιών ή του κορμού των φυτών. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 14

17 5. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Α (5α1) Δάσος Δημόσιο Δύο Βουνών (στρ.) Σύνολον 17,0 Δασική θέση : Ζαμαλιώτη (Τμήμα 5, Συστάδα α) Διοικητική περιοχή : Κοινότητα Δύο Βουνών Α.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΥ 1.- Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση. α.- Υπερθαλάσσιον ύψος : μ. (Μ.Ο.1525) β.- Εκθεση : Α, ΝΑ, ΒΑ γ.- Κλίση : Ήπια έως μέτρια 5 29% (κατά μέσο όρο 17%) 2.- Πετρογραφικές - εδαφολογικές συνθήκες. α.- Βασικόν πέτρωμα : Όρια σκληρών ασβεστόλιθων και ψαμμιτικού φλύσχη. β.- Εδαφος : Φαιό ασβεστούχο. γ.- Βαθύτητα : Μέτρια Βαθύ έως βαθύ. δ.- Ποιότητα τόπου : ΙΙ 3.- Παρεδαφιαία βλάστηση - Ξηροτάπητας : Αγρωστώδη και ψυχανθή είδη, λοιπές πλατύφυλλες πόες Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ. Κατηγορία εδαφοπονικής εκμετάλλευσης (στρ.) 1. Δασοσκεπής : - 2. Μερικώς δασοσκεπής: (επικρατούν θάμνοι) - 3. Γυμνή έκταση: (κυρίως πόες με ελάχιστους θάμνους) 17,0 4. Μη Δασικές εκτάσεις (αγροτικές) : - 5. Άγονα (διαβρωμένα, βράχοι,) - ΣΥΝΟΛΟΝ 17,0 Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. 1.- Κατηγορίες επιφανειών. (στρ.) 1 Γυμνή έκταση 17,0 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 17,0 Δ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Η θέση βρίσκεται στην περιοχή Ματάκια. Αποτελεί ένα τμήμα το οποίο καλύπτεται κυρίως από ποώδη βλάστηση και διάσπαρτους θάμνους (Juniperus sp., Crataegus sp.) στα οποία εφανίζονται διάσπαρτα άτομα Ελάτης. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 15

18 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Β (5α2) Δάσος Δημόσιο Δύο Βουνών (στρ.) Σύνολον 108,4 Δασική θέση : Ζαμαλιώτη (Τμήμα 5, Συστάδα α) Διοικητική περιοχή : Κοινότητα Δύο Βουνών Α.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΥ 1.- Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση. α.- Υπερθαλάσσιον ύψος : μ. (Μ.Ο.1492) β.- Εκθεση : Α, Ν, ΝΑ γ.- Κλίση : Ήπια έως μέτρια 4 30% (κατά μέσο όρο 18%) 2.- Πετρογραφικές - εδαφολογικές συνθήκες. α.- Βασικόν πέτρωμα : Όρια σκληρών ασβεστόλιθων και ψαμμιτικού φλύσχη. β.- Εδαφος : Φαιό ασβεστούχο. γ.- Βαθύτητα : Μέτρια Βαθύ έως βαθύ. δ.- Ποιότητα τόπου : ΙΙ 3.- Παρεδαφιαία βλάστηση - Ξηροτάπητας : Αγρωστώδη και ψυχανθή είδη, λοιπές πλατύφυλλες πόες Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ. Κατηγορία εδαφοπονικής εκμετάλλευσης (στρ.) 1. Δασοσκεπής : - 2. Μερικώς δασοσκεπής: (Ελάτη, Άρκευθος, Κράταιγος) 37,0 3. Γυμνή έκταση: (κυρίως πόες με ελάχιστους θάμνους) 71,4 4. Μη Δασικές εκτάσεις (αγροτικές) : - ΣΥΝΟΛΟΝ 96,7 Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. 1.- Κατηγορίες επιφανειών. (στρ.) 1 Μερικώς δασοσκεπής 37,0 2. Γυμνή έκταση 71,4 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 108,4 Δ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Η θέση βρίσκεται στην περιοχή Ματάκια. Υπάρχουν μέρη της επιφάνειας τα οποία καλύπτονται κυρίως από ποώδη βλάστηση και λιγότερους θάμνους ενώ σε άλλα μέρη η παρουσία θάμνων κυρίως αρκεύθων, είναι πιο εμφανείς (συγκόμωση 10-40%). Σε όλη την επιφάνεια παρατηρούνται διάσπαρτα άτομα Ελάτης ενώ σε κάποια σημεία παρουσιάζονται ως συνδενδρίες. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 16

19 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Γ(5β1) Δάσος Δημόσιο Δύο Βουνών (στρ.) Σύνολον 11,9 Δασική θέση : Κάτω Ματάκια (Τμήμα 5, Συστάδα β) Διοικητική περιοχή : Κοινότητα Δύο Βουνών Α.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΥ 1.- Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση. α.- Υπερθαλάσσιον ύψος : μ. (Μ.Ο.1584) β.- Εκθεση : Ν, ΝΔ γ.- Κλίση : Μέτρια έως απότομη 14 40% (κατά μέσο όρο 29%) 2.- Πετρογραφικές - εδαφολογικές συνθήκες. α.- Βασικόν πέτρωμα : Όρια σκληρών ασβεστόλιθων και ψαμμιτικού φλύσχη. β.- Εδαφος : Φαιό ασβεστούχο. γ.- Βαθύτητα : Μέτρια Βαθύ έως βαθύ. δ.- Ποιότητα τόπου : ΙΙ, ΙΙΙ 3.- Παρεδαφιαία βλάστηση - Ξηροτάπητας : Αγρωστώδη και ψυχανθή είδη, λοιπές πλατύφυλλες πόες Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ. Κατηγορία εδαφοπονικής εκμετάλλευσης (στρ.) 1. Δασοσκεπής : - 2. Μερικώς δασοσκεπής: (Ελάτη, Άρκευθος, Κράταιγος) 1,9 3. Γυμνή έκταση: (κυρίως πόες με ελάχιστους θάμνους) 10,0 4. Μη Δασικές εκτάσεις (αγροτικές) : - 5. Αγονα (διαβρωμένα, βράχοι,) - ΣΥΝΟΛΟΝ 11,9 Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. 1.- Κατηγορίες επιφανειών. (στρ.) 1 Μερικώς δασοσκεπής 1,9 2. Γυμνή έκταση 10,0 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 11,9 Δ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Η θέση βρίσκεται στην περιοχή Ματάκια. Υπάρχουν μέρη της επιφάνειας τα οποία καλύπτονται κυρίως από ποώδη βλάστηση και λιγότερους θάμνους ενώ σε άλλα μέρη η παρουσία θάμνων κυρίως αρκεύθων, είναι πιο εμφανείς (συγκόμωση 10-40%). Σε όλη την επιφάνεια παρατηρούνται συνδενδρίες Ελάτης. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 17

20 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Δ (5β2) Δάσος Δημόσιο Δύο Βουνών (στρ.) Σύνολον 11,7 Δασική θέση : Κάτω Ματάκια (Τμήμα 5, Συστάδα β) Διοικητική περιοχή : Κοινότητα Δύο Βουνών Α.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΥ 1.- Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση. α.- Υπερθαλάσσιον ύψος : μ. (Μ.Ο.1584) β.- Εκθεση : Α,Ν γ.- Κλίση : Ήπια έως μέτρια 8 21% (κατά μέσο όρο 14%) 2.- Πετρογραφικές - εδαφολογικές συνθήκες. α.- Βασικόν πέτρωμα : Όρια σκληρών ασβεστόλιθων και ψαμμιτικού φλύσχη. β.- Εδαφος : Φαιό ασβεστούχο. γ.- Βαθύτητα : Μέτρια Βαθύ δ.- Ποιότητα τόπου : ΙΙ 3.- Παρεδαφιαία βλάστηση - Ξηροτάπητας : Αγρωστώδη είδη και λοιπές πλατύφυλλες πόες Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ. Κατηγορία εδαφοπονικής εκμετάλλευσης (στρ.) 1. Δασοσκεπής : - 2. Μερικώς δασοσκεπής: 11,7 2.- Γυμνή έκταση: (κυρίως πόες με ελάχιστους θάμνους) Μη Δασικές εκτάσεις (αγροτικές) : Αγονα (διαβρωμένα) - ΣΥΝΟΛΟΝ 11,7 Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. 1.- Κατηγορίες επιφανειών. (στρ.) 1 Μερικώς δασοσκεπής 11,7 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 11,7 Δ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Η θέση βρίσκεται στην περιοχή Ματάκια. Αποτελεί μερικώς δασοσκεπή έκταση (10-40% συγκόμωση) η οποία καλύπτεται κυρίως από θαμνώδη βλάστηση (Juniperous sp.) και από συνδενδρίες Ελάτης. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 18

21 6. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ Όπως προαναφέρθηκε στην αρχή της μελέτης, σκοπός του παρόντος έργου είναι η εκτέλεση έργου βελτίωσης βιοτόπου - αναδάσωσης σε Δημόσιο Δάσος στην περιοχή της Τ.Κ Δύο Βουνών του Δήμου Λαμιέων και συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Ματάκια». Το έργο αφορά ήπιας μορφής επεμβάσεις με τη φύτευση καρποφόρων δέντρων που στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτόπου σε έκταση που δεν ξεπερνάει τα 149 στρ.. Η φύτευση θα γίνει διάσπαρτα στην περιοχή ή σε μικρές ομάδες ώστε να εξασφαλιστούν οι ευνοϊκότερες συνθήκες των φυτών αλλά και σε θέσεις που εξασφαλίζουν πρόσβαση στην περιοχή για τη δυνατότητα περιποίησης τους στα επόμενα χρόνια. Με την τεχνητή εγκατάσταση των επιλεγμένων ειδών θα επιτευχθεί βελτίωση του βιοτόπου στην περιοχή και θα εξασφαλισθούν τα εξής: Θα αυξηθεί η τροφική διαθεσιμότητα για τα είδη της άγριας πανίδας που συμμετέχουν στο ευρύτερο ορεινό οικοσύστημα της περιοχής. Θα δημιουργηθούν απομακρυσμένες από την Κοινότητα Δύο Βουνών εστίες διατροφής για την αρκούδα και θα συμβάλλουν στη μείωση των πιθανοτήτων προσέγγισης στις κτηνοτροφικές μονάδες και την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο. Θα επιτευχθεί τροφική διαθεσιμότητα καθ όλη την κρίσιμη περίοδο με την επιλογή κατάλληλων ειδών που οι καρποί τους ωριμάζουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Θα εμπλουτισθεί ο βιότοπος με καρποφόρα είδη, ευνοώντας έτσι τη αύξηση της βιοποικιλότητας. Με αυτό τον τρόπο εκπληρώνονται οι δεσμεύσεις μας απέναντι στις Ευρωπαϊκές και Εθνικές οδηγίες για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 19

22 7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ 7.1. Προτεινόμενες επιφάνειες Όπως προαναφέρθηκε η αναδάσωση θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις θέσεις στην περιοχή Ματάκια, (συνολικής έκτασης 149 στρ.). Οι επιφάνειες επέμβασης απεικονίζονται στο συνημμένο χάρτη επεμβάσεων (Ορθοφωτογραφίες, κλίμακα 1: 5.000) που επισυνάπτονται στο παράρτημα. Πίνακας 2. Ομάδες φύτευσης και έκταση στην περιοχή Πέτρα Πιστάνη Θέση Μερικώς Γυμνή έκταση Σύνολο δασοσκεπής (κυρίως πόες) (στρ.) Α (5α1) - 17,0 17,0 Β (5α2) 37,0 71,4 108,4 Γ (5β1) 1,9 10,0 11,9 Δ (5β2) 11,7 11,7 Σύνολο 50,6 98,4 149 Οι επιφάνειες αυτές επιλέχτηκαν γιατί είναι κοντά στο οδικό δίκτυο με το οποίο θα εξασφαλιστεί η περιποίηση των φυτευθέντων εκτάσεων τους στα επόμενα χρόνια και ιδίως το πότισμα τους με υδροφόρα. Επίσης οι εδαφολογικές συνθήκες στα σημεία αυτά είναι οι ευνοϊκότερες δυνατές μιας και στην περιοχή υπάρχουν αρκετές βραχώδεις και ημιβραχώδεις θέσεις οι οποίες κατά κανόνα είναι άγονες Εκλογή του Δασοπονικού είδους Για την εκλογή του κατάλληλου φυτευτικού υλικού λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Βιολογικά προσαρμοσμένα στις οικολογικές συνθήκες του σταθμού - Βάθος εδάφους - Μηχανική σύσταση και δομή του εδάφους - Οργανική ουσία ph και θρεπτικά συστατικά του εδάφους Να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιδιωκόμενου σκοπού Εύκολη εγκατάσταση και παραπέρα χειρισμός χωρίς υψηλές δαπάνες Οι αναδασωτικές επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις προσφορότερες από εδαφικών συνθηκών θέσεις και θα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση φυτικών ειδών των τοπικών φυτοκοινωνιών οικολογικά προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της περιοχής στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, ολιγαρκή ανθεκτικά σε βάθος χρόνου. Τα είδη που θα επιλεχθούν θα πρέπει να έχουν εδώδιμους καρπούς οι οποίοι θα μπορούν να καταναλώνονται από τα ζώα. Επίσης η ωρίμανση των καρπών να παρουσιάζει συμπληρωματικότητα μέσα στο χρόνο ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα τροφής καθ όλη την κρίσιμη περίοδο (Ιούνιο-Σεπτέμβριο). Τα είδη που καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι: η αγριοκερασιά (Prunus mahaleb), η αγριοκορομηλιά (Prunus cerasifera), η γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis), η αγριομηλιά (Malus domestica), ο κράταιγος (Crataegus monogyna), καρυδιά (Juglans regia), η καστανιά (Castanea sativa). ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 20

23 7.3. Υπάρχοντα Δασοπονικά είδη Στις θέσεις βελτίωσης τα κύρια δασοπονικά είδη που υπάρχουν είναι η υβριδογενής ελάτη (Abies borissi regis) και ο άρκευθος (Juniperus sp.). Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν καρποφόρα είδη όπως η αγριοκερασιά (Prunus mahaleb), η αγριοκορομηλιά (Prunus cerasifera), η γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis), η αγριομηλιά (Malus domestica) και ο κράταιγος (Crataegus monogyna), τα οποία όμως δεν είναι σε αφθονία και ούτε καλά κατανεμημένα ώστε να εξασφαλίζουν επάρκεια τροφής Προτεινόμενα και περιγραφή δασοπονικών ειδών. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν φύτευση καρποφόρων δασικών ειδών: κυρίως αγριοκερασιά (το πρώτο φρουτοφόρο φυτό στις αρχές καλοκαιριού), αγριοκορομηλιά, γκορτσιά, αγριομηλιά (τα φρούτα που μένουν στα δέντρα μπορούν να καταναλωθούν ακόμη και νωρίς την άνοιξη που είναι η φτωχότερη περίοδος για τη διατροφή της αρκούδας) και κράταιγος, είδη που υπάρχουν στην περιοχή αλλά όχι σε αφθονία ώστε να καλύψουν τις τροφικές ανάγκες της άγριας πανίδας και ιδίως της καφέ αρκούδας. Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή των προτεινόμενων ειδών: Prunus mahaleb, κ. αγριοκερασιά: Θάμνος μέσου μεγέθους ως μεγάλος, ή δέντρο ύψους μέχρι και 12 μέτρα. Ο καρπός είναι σφαιρικός, διαμέτρου 8-10 χιλ., αρχικά πράσινος, μετά κίτρινος αργότερα κόκκινος και τελικά μαύρος, με ένα σφαιρικό, λείο, λιθώδες σπέρμα. Ωρίμανση Ιούνιο του χρόνου ανθήσεως. Οι βιολογικές απαιτήσεις του είδους δεν είναι ιδιαίτερες αφού βρίσκεται σε ξηρά, πετρώδη πλούσια σε ασβέστιο εδάφη. Είναι είδος φωτόφιλο. Prunus cerasifera (υποείδος divaricata), κ. αγριοκορομηλιά: Θάμνος ή δέντρο ύψους ως 8 μέτρα, συνήθως χωρίς αγκάθια. Ο καρπός είναι ελλειψοειδής ή σφαιρικός, κόκκινος ή ξανθόχρωμος, μήκους 2-3 εκατοστών και κρέμεται από ποδίσκο. Ωρίμανση το Σεπτέμβριο του χρόνου ανθήσεως. Pyrus amygdaliformis, κ. γκορτσιά: Δέντρο ή θάμνος με κόμη σφαιρική, ύψους. Κλαδιά καμιά φορά αγκαθωτά ή κλαδιά που διευθύνονται προς τα πάνω. Ο καρπός συνήθως είναι σφαιρικός, διαμέτρου 1,5-3 εκ. κιτρινοκαστανός. Σπέρματα με σκούρο καστανό χρώμα. Ωρίμανση Αύγουστο. Malus domestica (υποείδος pumila), κ. αγριομηλιά: Δέντρο μικρό, φυλλοβόλο, πολύκλαδο ύψους. Οι καρποί του μοιάζουν με ήμερα μήλα, είναι όμως πολύ μικρότεροι με διάμετρο μέχρι 3 εκατοστά. Το σχήμα τους είναι στρογγυλό και έχουν χρώμα πρασινοκόκκινο. Η αγριομηλιά ζει στα ορεινά δάση και λιβάδια και είναι πρόγονος όλων σχεδόν των καλλιεργούμενων για φάγωμα ποικιλιών. Υπάρχει σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα με συχνότερη εμφάνιση στα βόρεια διαμερίσματα της χώρας. Ωρίμανση Σεπτέμβριο. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 21

24 Crataegus monogyna, κ. κράταιγος: Θάμνος ή μικρό δέντρο ύψους ως 10 μέτρα με αγκάθια μήκους 0,7-2 εκ. Κόμη πολύ πλατιά, γυρτή προς τα κάτω. Καρπός επιμήκης ωοειδής, μήκους 6-10 χιλ., βαθύς ή ανοιχτός κόκκινος, με τους λοβούς του κάλυκα στην κορυφή του, που είναι συνήθως λίγο μακρύτερα από ότι πλατύτερα. Ωρίμανση Σεπτέμβριο του χρόνου ανθήσεως. Castanea sativa, κ. καστανιά: Φυλλοβόλο δέντρο ύψους μέτρα με φύλλα κατ εναλλαγή, δίσειρα, απλά. Καρπός κάρυο (κάστανο), γυαλιστερός με δερματώδες περίβλημα, φαγώσιμος ανα 2-3 μέσα σε ξυλώδες κύπελλο. Το κύπελλο σκεπάζεται από πυκνά αγκάθια και ανοίγει μετά την ωρίμανση. Ωρίμανση τον Οκτώβριο του χρόνου ανθήσεως. Juglans regia, κ. καρυδιά: Φυλλοβόλο δέντρο ύψους μέτρα με φύλλα κατ εναλλαγή, σύνθετα, πτερωτά. Καρπός δρύπη σφαιρική (καρύδι), με εξωκάρπιο σχισμένο στην ωρίμανση. Ωρίμανση τον Σεπτέμβριο του χρόνου ανθήσεως. Οι τελικοί αριθμοί από το κάθε είδος θα καθορισθούν κυρίως από τη διαθεσιμότητα τους από τα δασικά φυτώρια κατά την περίοδο της φύτευσης Εφαρμοστέα τεχνική Φυτευτικός σύνδεσμος Ποσότητες φυτών Θα χρησιμοποιηθεί ο ακανόνιστος φυτευτικός σύνδεσμος ή όπου είναι δυνατό τριγωνικός φυτευτικός σύνδεσμος και στις προσφορότερες από πλευράς εδαφικών συνθηκών θέσεις, ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την επιτυχία της αναδάσωσης. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί φυτευτικός σύνδεσμος αυτός θα ξεπερνάει τα 5 μέτρα. Από την επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή προέκυψε ότι για την επίτευξη της διαθεσιμότητας τροφής κατά την κρίσιμη περίοδο (ιδίως Ιούνιο) δόθηκε βαρύτητα στην αγριοκερασιά, η οποία ωριμάζει τον Ιούνιο, και στα υπόλοιπα είδη η ίδια αναλογία. Η κατανομή τους σε κάθε ομάδα έγινε με βάση την έκταση, οπότε και καθορίστηκε αναλογικά ο αριθμός των φυτών σε κάθε ομάδα (Πίνακας 3). Kατά μέσο όρο, θα φυτευτούν 10 φυτά ανά στρέμμα. Τα δένδρα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, υγιή, θα έχουν πλούσιο ριζικό σύστημα, απαλλαγμένο από φυτοπαθολογικές και εντομολογικές προσβολές. Θα είναι βωλόφυτα (ανάπτυξη σε φυτόσακκο) ή γυμνόριζα και θα φυτευτούν σε λάκκους διαστάσεων 0,40 έως 0,50, ανάλογα με τη φύση του εδάφους και το μέγεθος του δενδρυλλίου. Η διαλογή των δενδρυλλίων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό διασφαλίζεται με δύο ελέγχους, έναν στο φυτώριο και έναν στον τόπο της φύτευσης. Οι προδιαγραφές των φυτών που θα φυτευτούν θα είναι ανάλογες με τις προδιαγραφές δένδρων κατηγορίας Δ1 των ενιαίων τιμολογίων για έργα πρασίνου (Νόμος 3263/2004). ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 22

25 Πίνακας 3. Προτεινόμενα δασοπονικά είδη κατά ομάδες και ποσότητα Κοινή Ονομασία Επιστημονικό όνομα Θέση Σύνολο Α Β Γ Δ Αγριοκερασιά Prunus mahaleb Αγριοκορομηλιά Prunus cerasifera Γκορτσιά Pyrus amygdaliformis Αγριομηλιά Malus domestica Κράταιγος Crataegus monogyna Καστανιά Castanea sativa Καρυδιά Juglans regia Σύνολο Μέθοδος φύτευσης Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η φύτευση φυταρίων ή δενδρυλλίων (από σπόρους ή μοσχεύματα σε φυτώρια). Είναι η συνηθέστερη μέθοδος τεχνητής ίδρυσης συστάδων ιδίως σε δυσμενή κλιματεδαφικά περιβάλλοντα και χορτομανή εδάφη. Κατά τη μέθοδο αυτή φυτεύονται φυτάρια που προέρχονται κατά κανόνα από σπόρους είτε ως γυμνόριζα, είτε ως βωλόφυτα με ή χωρίς περικάλυμμα. Κατά τη μεταφύτευση ενός νεαρού φυταρίου από το φυτώριο στην προς αναδάσωση επιφάνεια προκαλείτε μια διαταραχή των φυσιολογικών του λειτουργιών η οποία είναι γνωστή ως σοκ μεταφύτευσης, το οποίο επιδιώκουμε να είναι όσο το δυνατό μικρότερο Εκλογή εποχής φύτευσης Το έδαφος πρέπει να είναι υγρό σε βάθος τουλάχιστον 30 εκ. και η θερμοκρασία του εδάφους στο βάθος του ριζικού συστήματος να είναι μεγαλύτερη των 5 o C. Ουσιαστικά καλύτερη ριζοβόληση επιτυγχάνεται με τη λήξη της ξηροθερμικής περιόδου, το φθινόπωρο μετά τις πρώτες βροχές και πριν την έναρξη της ξηροθερμικής περιόδου, την άνοιξη με την άνοδο της θερμοκρασίας του εδάφους. Η επιλογή μεταξύ της μιας περιόδου ή της άλλης γίνεται ανάλογα με τους εκτιμώμενους κινδύνους από τις πρώτες μετά τη φύτευση συνθήκες. Αυτές είναι η ξηρή περίοδος (τα φυτάρια πρέπει να προλάβουν να έχουν βαθύ ριζικό σύστημα για να αντεπεξέλθουν) κατά την καλοκαιρινή περίοδο και οι παγετοί κατά τη χειμερινή περίοδο Προετοιμασία της προς αναδάσωση επιφάνειας Το έδαφος της περιοχής δε χρειάζεται ιδιαίτερη προπαρασκευή αλλά συστήνεται η απομάκρυνση ή καταστροφή του τυχόν υφιστάμενου ζώντος ανταγωνιστικού εδαφοκαλύματος. Αυτό αναφέρεται στην ύπαρξη ανταγωνιστικής βλάστησης όπως πόες και βάτα, πλησίον των λάκκων φύτευσης. Η καταπολέμηση της παρεδάφιαιας βλάστησης μπορεί να γίνει με μηχανική καταπολέμηση (σκαπάνες) κατά τη διαμόρφωση του λάκκου φύτευσης. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 23

26 Επιφάνειες οι οποίες θα εξασφαλίζουν μείωση της πιθανότητας προσέγγισης τους από ζώα που βόσκουν στην περιοχή (βοοειδή) θα προτιμώνται. Τέτοιες επιφάνειες είναι: Στις παρυφές των υπαρχόντων συνδενδριών οξυάς. Κοντά ή μεταξύ των υπαρχόντων θάμνων αρκεύθου Μεταξύ μεγάλων πέτρων - βράχων τα οποία έχουν χαλαρό έδαφος όπου δεν μπορούν τα βοοειδή να μπουν Προμήθεια φυτικού υλικού Το φυτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου θα προέρχεται από λειτουργούντα ιδιωτικά φυτώρια στην περιοχή τα οποία λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του Νόμου 1564/86. Η προμήθεια (αγορά) και οι δαπάνες μεταφοράς στον τόπου του έργου, των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν κοστολογούνται στον προϋπολογισμό της παρούσας εργασίας Γενικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη φύτευση 1. Ο άξονας του φυταρίου τοποθετείται κατά κανόνα κατακόρυφα 2. Τα φυτάρια πρέπει να φυτεύονται σε τόσο βάθος όσο ήταν και το βάθος τους στο φυτώριο από όπου και ξεριζώθηκαν. Ο ριζικός κόμβος δηλαδή του φυταρίου πρέπει να βρίσκεται μετά την κατακάθιση του εδάφους στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του εδάφους που περιβάλλει το φυτό. Στην πράξη φυτεύουμε λίγο βαθύτερα (2-3 εκ). 3. Σε ξηρά εδάφη και κλίματα με παρατεταμένες ξηρές περιόδους τα φυτάρια πρέπει να φυτεύονται με τη μέθοδο της χαμηλής φύτευσης. Ο χώρος γύρω από το φυτάριο έχει βάθος εκ και πλάτος εκ. Για λάκκους πλάτους εκ το βάθος μπορεί να φτάσει και στα 20 εκ. Υψηλή φύτευση εφαρμόζεται σε υγρά εδάφη ώστε να αποστραγγίζονται. 4. Το φυτάριο πρέπει να φυτεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το ριζικό του σύστημα να διατηρεί κατά το δυνατό τη φυσική του διάταξη, που είχε στο έδαφος προέλευσης. Πρέπει να αποφεύγεται η ανάκαμψη του άκρου της ρίζας. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 24

27 5. Η περικοπή των ριζών που πλεονάζουν πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και λίγο πριν τη φύτευση. 6. Το ριζικό σύστημα πρέπει να περιβάλλεται από το καλύτερο διαθέσιμο νωπό χώμα και το έδαφος που περιβάλλει τις ρίζες πρέπει να συμπιέζεται καλά για να έλθει σε στενή επαφή με τις ρίζες χωρίς όμως αυτές να συνθλίβονται. 7. Σε ξηρά κλίματα το ανώτερο στρώμα του εδάφους πρέπει να διατηρείτε χαλαρό με επιπόλαια σκαλίσματα σε βάθος 2-4 εκ. ή να καλύπτεται με πλακόμορφες πέτρες για παρεμπόδιση της εξάτμισης και της απώλειας εδαφικής υγρασίας. 8. Επιλέγεται το εκάστοτε ευνοϊκό για τη φύτευση μικροπεριβάλλον. 9. Η φύτευση να γίνεται κατά νεφοσκεπείς και υγρές μέρες και να διακόπτεται τις ηλιόλουστες και όταν φυσούν ισχυροί άνεμοι. 10. Οι φυτευτές πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους λίγα φυτάρια σε φυτοκιβώτια και να διατηρούνται οι ρίζες τους συνεχώς νωπές. 11. Τα δενδρύλλια θα φυτεύονται αμέσως δηλαδή σε μια ή δύο μέρες από τη μεταφορά τους στον τόπο φύτευσης Περιποίηση των ειδών Μετά τη φύτευση δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στην τύχη τους τα φυτάρια, αλλά με σωστούς χειρισμούς πρέπει να δημιουργείται το κατάλληλο αυξητικό περιβάλλον για την παραπέρα ανάπτυξη τους εξασφαλίζοντας την εγκατάσταση και συγκόμωση των δενδρυλλίων. Καταπολέμηση ανταγωνιστικής βλάστησης (χειρονακτικά, μηχανικά). Τα φυτάρια που βρίσκονται στην ανάπτυξη τους, δεν πρέπει να εκτίθενται απότομα στην ηλιακή ακτινοβολία κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιος- Αύγουστος). Για τα επόμενα 3 χρόνια θα γίνεται απομάκρυνση της ανταγωνιστικής βλάστησης μια φορά το χρόνο. Αρδεύσεις νεοφυτειών. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών φύτευσης, θα πρέπει να ακολουθήσει η άρδευση των φυταρίων, που θα συμβάλει τόσο στον εμπλουτισμό του υδάτινου δυναμικού του σημείου φύτευσης όσο και στην καλύτερη και επιτυχέστερη προσκόλληση του εδάφους στο ριζικό σύστημα του φυτού, με αποτέλεσμα την αύξηση της δυνατότητας πλήρους εγκατάστασης του φυτού. Πριν από την άρδευση επιβάλλεται η καταπολέμηση των ζιζανίων και η διαμόρφωση λάκκου γύρω από το φυτάριο όχι μεγάλου βάθους. Το πότισμα θα είναι της τάξης των 15 λίτρων/φυτάριο, ανά 15 ημέρες κατά τη ξηροθερμική περίοδο (Ιούνιος-Αύγουστος). Η άρδευση των φυτών θα συνεχιστεί και στις τρεις επόμενες ξηροθερμικές περιόδους (3 έτη από την εγκατάσταση των φυτών). Λόγω του μικρού αριθμού των δενδρυλλίων η άρδευση θα γίνει με βυτίο μεταφοράς νερού, για αυτό δεν προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος ύδρευσης. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 25

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη LIFE + AdaptFor Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα Καλλιόπη Ραδόγλου & Γαβριήλ Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη φύτευση

Οδηγίες για τη φύτευση Οδηγίες για τη φύτευση Πότε; Η εποχή φύτευσης παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των αναδασώσεων. Η καλύτερη είναι εκείνη κατά την οποία εξασφαλίζεται 1. η άμεση και δραστήρια ανάπτυξη του ριζικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα Βασιλική Χρυσοπολίτου Δήμητρα Κεμιτζόγλου 13.12.2010, Αθήνα Δήμητρα Κεμιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα συστήματα χρήσης γης Βοσκήσιμη ύλη Κτηνοτροφικά προϊόντα Δασικά προϊόντα Μακροπρόθεσμο κέρδος από δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

Από ένα σπόρο γεννιέται το δέντρο

Από ένα σπόρο γεννιέται το δέντρο Από ένα σπόρο γεννιέται το δέντρο ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Για τα δάση της χαλεπίου πεύκης όπως και για τα δάση αειφύλλων πλατυφύλλων. Για τα δάση αυτά απαιτείται μόνο προστασία από βόσκηση

Διαβάστε περισσότερα

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης Οδηγός φυτεύσεων Επιλογή θέσης φύτευσης Η θέση φύτευσης επιλέγεται, µε βάση τις τοπικές συνθήκες, το µέγεθος της επέµβασης και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει. Η επιβίωση του φυτού κρίνεται από το βάθος του

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Χ. Περλέρου, Γ. Σπύρογλου, Δ. Αβτζής και Σ. Διαμαντής ΕΛΓΟ-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Σεμινάριο κατάρτησης δασολόγων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα.

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Γεωργιάδης Χρήστος Λεγάκις Αναστάσιος Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/ Δράση Γ.5: Εμπλουτισμός των πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών

LIFE08 NAT/CY/ Δράση Γ.5: Εμπλουτισμός των πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Γ.5: Εμπλουτισμός των πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών Παραδοτέο: Έκθεση για τον Εμπλουτισμό των Πληθυσμών των Υπό Μελέτη Ειδών PLANT-NET CY Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα I. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Τα φυτά χρειάζονται κατάλληλο περιβάλλον για να φυτρώσουν και να μεγαλώσουν. Οι φυτεύσεις στο οικοσύστημα της Πάρνηθας αποτελούν μια ιδιαίτερη

Τα φυτά χρειάζονται κατάλληλο περιβάλλον για να φυτρώσουν και να μεγαλώσουν. Οι φυτεύσεις στο οικοσύστημα της Πάρνηθας αποτελούν μια ιδιαίτερη Οδηγός φυτεύσεων Η Πάρνηθα καταλαμβάνει μια μεγάλη έκταση στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής και μαζί με τα όρη Πεντέλη, Υμηττός και Αιγάλεω-Ποικίλο περικλείει την πρωτεύουσα και τα προάστια αυτής. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναδάσωση. Εισαγωγή. Το δάσος. Η φωτιά. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή;

Αναδάσωση. Εισαγωγή. Το δάσος. Η φωτιά. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή; Αναδάσωση. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή; Εισαγωγή Το δάσος Τα δάση δεν αποτελούν απλώς ένα σύνολο δένδρων και θάµνων, αλλά πλούσια οικοσυστήµατα µε πολλά είδη φυτών και ζώων, που αλληλοσυνδέονται µε πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών με την χρήση ΓΠΣ Νικόλαος Mέντης 1 - Γιάννης Μελιάδης 2 1 Δασάρχης Δασαρχείου Αριδαίας Ν. Πέλλας 2 Ερευνητής Δασολόγος Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Εισαγωγή Το

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: ΚΑΣΤΑΝΙΑ Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Faqgaceae Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Ανθρωπογενείς επιδράσεις Κλιματική αλλαγή Μεταβολές πυρικών καθεστώτων Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Καθηγητής Παν. Αιγαίου Περίγραμμα 1.0 Δασικά Οικοσυστήματα: επαναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα

Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα Ο Ευκάλυπτος ο torquata όπως όλοι σχεδόν οι ευκάλυπτοι κατάγεται και αυτός από την μακρινή Αυστραλία, και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη :

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 23-7 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 3630/127967 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) H άρδευση έχει ευνοϊκή επίδραση στη βλάστηση, ανθοφορία και καρποφορία των ελαιόδεντρων. Η ελιά διαθέτει πολύ καλό μηχανισμό άμυνας στην ξηρασία και για αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα»

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» «Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ-Κύπρος 24/01/2015 Μηνάς Παπαδόπουλος Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Γιώργος Πουλής, Δασολόγος M.Sc. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων Διάρθρωση της παρουσίασης Σχεδιασμός ενός προγράμματος παρακολούθησης Η

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες»

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες» Λαµία, 16Μαϊου 2012 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι)

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) ΗΛΙΚΙΑ: 7-12 ΕΠΟΧΗ: Φ, Χ, Α, Κ. ΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα προετοιμασία στην τάξη, 1 ώρα έρευνα στο σπίτι, 3-4 εβδομάδες έρευνας. ΥΛΙΚΑ: Ερωτηματολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 10: Μεγαδιαπλάσεις Χερσαία Οικοσυστήματα Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 9: Μεγαδιαπλάσεις Χερσαία Οικοσυστήματα (I) Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

LIFE PINUS Η δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση των καμένων δασών μαύρης πεύκης

LIFE PINUS Η δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση των καμένων δασών μαύρης πεύκης LIFE PINUS Η δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση των καμένων δασών μαύρης πεύκης Τα δάση μαύρης πεύκης στην Ευρώπη, την Ελλάδα και τον Πάρνωνα Pinus nigra subsp. nigra var. caramanica Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή της παρουσίασης.

Δομή της παρουσίασης. Το μέλλον των δασών Δομή της παρουσίασης. Γιατί καίγονται τα δάση μας; Πως καίγονται τα δάση μας; Καίγονται όλα τα δάση μας; Ζημιά ή καταστροφή; Γιατί τόσο συχνά; Φυσική ή τεχνητή αποκατάσταση; Γιατί γιγαντώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μ. Αριανούτσου, Δρ. Καζάνης Δημήτρης Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας -Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Οι περιοχές των τροπικών δασών όπως βλέπεις και στον παραπάνω παγκόσμιο χάρτη, βρίσκονται στη Νότια Αμερική(γύρω από τον ισημερινό), στη Βόρεια Αμερική(ανάμεσα από τον Τροπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Βασιλική Χρυσοπολίτου και Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ Το κλίμα και τα δάση στο μέλλον Υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με:

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια - Θαµνότοποι

Λιβάδια - Θαµνότοποι ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λιβάδια - Θαµνότοποι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 8. Χαµοµήλι (Chamomilla recutita, Asteraceae)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 8. Χαµοµήλι (Chamomilla recutita, Asteraceae) ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 8 Χαµοµήλι (Chamomilla recutita, Asteraceae) Το χαµοµήλι είναι ετήσιο, χειµερινό, δικοτυλήδονο φυτό µε όρθια έκφυση και φθάνει µέχρι το ύψος των 60 cm. Αναπαράγεται µε σπόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΓΙΔΟΥ (Rupicapra rupicapra balcanica) ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΟΙΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΓΙΔΟΥ (Rupicapra rupicapra balcanica) ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΟΙΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΓΙΔΟΥ (Rupicapra rupicapra balcanica) ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΟΙΤΗΣ Παπαϊωάννου Χαριτάκης (Βιολόγος Msc), 2013 1. Η ΟΙΤΗ Η Οίτη είναι βουνό της Στερεάς Ελλάδας και καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Εταίροι και προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β.

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος) Τα δάση μαύρης πεύκης: ένα πολύτιμο φυσικό απόθεμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 1. Οργανισμοί...15 1.1 Οργανισμοί και είδη...15 1.1.1 Ιδιότητες των οργανισμών...15 1.1.2 Φαινότυπος, γονότυπος, οικότυπος...17 1.1.3 Η έννοια του είδους και ο αριθμός των ειδών...19

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA

ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA Εικ.1. Ελάτη προσβεβληµένη από το µύκητα Armillaria mellea. ιακρίνονται οι λευκές µυκηλιακές πλάκες στη βάση του κορµού. Μαίναλο. Εικ.2. Μυκηλιακές

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

and Forest Openings in Ethnikos Drymos Oitis and Oros Kallidromo of Sterea Ellada».

and Forest Openings in Ethnikos Drymos Oitis and Oros Kallidromo of Sterea Ellada». Ημερομηνία 15/12/2015 Α.Π.: 28000/2346 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια: Κλιματικοί παράγοντες Εδαφικοί παράγοντες (δυσμενείς συνθήκες υγρασίας, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων)

Αίτια: Κλιματικοί παράγοντες Εδαφικοί παράγοντες (δυσμενείς συνθήκες υγρασίας, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων) ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Αίτια: Κλιματικοί παράγοντες Εδαφικοί παράγοντες (δυσμενείς συνθήκες υγρασίας, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων) Ατμοσφαιρικοί ρυπαντές Ασθένειες που προκαλούνται από κλιματικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Ξελάκκωμα (λεκάνη βάθους 10 cm) Σκάψιμο (σε βάθος 15-20 cm μετά το κλάδεμα) Σκάλισμα (σε βάθος 5-8 cm μετά την καρπόδεση) ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Δίυνα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές. ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ Λήψη μέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικημένες περιοχές. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Στο πλαίσιο του έργου «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία 10 η Ενότητα Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΥΣ. Δρ. Βασιλική Καζάνα

ΔΑΣΟΥΣ. Δρ. Βασιλική Καζάνα ΚΑΤΑ ΧΩΡΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη δράσεων διαχείρισης της βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας για το έτος 2012 Ιανουάριος 2013 Συγγραφή αναφοράς Ειρήνη Κουτσερή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και αύξηση της ελάτης

Κλιματική αλλαγή και αύξηση της ελάτης ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Επιστημονική ανακοίνωση Κλιματική αλλαγή και αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία Καταγωγή: Κασπία ΚΕΡΑΣΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus avium Prunus mahaleb(µαχαλέπιος κερασιά) Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας (Conservation of priority forests

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ; Είναι μία γεωγραφική περιοχή με εξαιρετική φυσική ομορφιά, που συγκεντρώνει σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ Τσαπάρης Δημήτρης (δρ. Βιολόγος), Ηλιόπουλος Γιώργος (δρ. Βιολόγος), 2013 Η Οίτη και οι γειτονικοί ορεινοί όγκοι των Βαρδουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών

3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών Συµπεράσµατα Συµβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Τα λιβάδια της χώρας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑ, ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑ, ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑ, ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΑΦΙΔΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Aphis gossypii (Hemiptera-Homoptera,Aphididae) Βιολογία Aphis gossypii στο βαμβάκι 2.Με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη δράση των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταδάσηκαλύπτουντοένατρίτοτουεδάφους της γης. Σχηµατίστηκαν πριν από 350 εκατοµµύρια χρόνια ως διαρκής µορφή βλάστησης µε πλούσια παραγωγή βιοµάζας

Ταδάσηκαλύπτουντοένατρίτοτουεδάφους της γης. Σχηµατίστηκαν πριν από 350 εκατοµµύρια χρόνια ως διαρκής µορφή βλάστησης µε πλούσια παραγωγή βιοµάζας Οικονομικές βάσεις της Δασικής Διαχειριστικής Ταδάσηκαλύπτουντοένατρίτοτουεδάφους της γης. Σχηµατίστηκαν πριν από 350 εκατοµµύρια χρόνια ως διαρκής µορφή βλάστησης µε πλούσια παραγωγή βιοµάζας και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενότητα Α - Κτηνοτροφία και Προστατευόμενες Περιοχές Η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στην Ανατολική Πελοπόννησο και ένα μεγάλο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας»

ΘΕΜΑ: «Διάθεση Δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό Φυτώριο Λάρισας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-01-2015 Αριθ. Πρωτ. 8079/245699 π.ε.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 2 Σεπτέμβριος 2015 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόμενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ Η φωτιά στα μεσογειακά οικοσυστήματα Πολλές περιοχές της χώρας μας, ιδιαίτερα οι παράκτιες και νησιώτικες, χαρακτηρίζονται από μεσογειακού τύπου κλίμα κατά το οποίο οι βροχεροί

Διαβάστε περισσότερα