Πρόλογος. Πρύτανη. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Πρύτανης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος. Πρύτανη. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Πρύτανης"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος Πρύτανη 3 Πρόλογος Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 4 Χαιρετισμός Προέδρου Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη 5 Εισαγωγικά Στοιχεία 6 Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη 10 Ερευνητικά Προγράμματα Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη 16 Κριτική Έκδοση του Χρονικού του Μαχαιρά 18 Η Σύνθεση των Περιουσιακών Στοιχείων των Νοικοκυριών 22 Μελέτες στις Ισχυρές Αλληλεπιδράσεις: Κανονικοποίηση, Περιορισμός και Σπάσιμο Χειραλικής Συμμετρίας 24 Έλεγχος του Μεταβολισμού του Γλυκογόνου και Οξειδωτική Επιδιόρθωση του DNA μέσω σχηματισμού Βιομοριακών Συμπλόκων: Κατανόηση με Προσομοιώσεις Ελεύθερης Ενέργειας 28 Μοριακοί Κινητήρες: Διερεύνηση του Ρόλου τους σε Ανθρώπινες Νευροεκφυλιστικές Ασθένειες 34 Διεθνές Εμπόριο Μεταχειρισμένων Αγαθών 36 Μοριακός Μηχανισμός Χημειοπροφύλαξης από Καρκίνο με Tamoxifen και Εquol 39 Pulse Shaping Terahertz Femtosecond Pulses 42 Μοντέλα Παλινδρόμησης Μεικτής Δειγματοληψίας 45 Υπολογιστική Μελέτη του Φαινομένου Εξαλάτωσης 48 Romanorum Grammatices Fragmenta saec. II, III, IV 52 Δυτικός Φιλελληνισμός: Ο Βίκτωρ Ουγκώ στον Ελληνικό χώρο 54 Ανισότητες για Ειδικές Συναρτήσεις και Εφαρμογές στη Γεωμετρική Θεωρία Συναρτήσεων και άλλα Συναφή Γνωστικά Αντικείμενα 56 Γλώσσα και Ύφος στις Δημηγορίες του Θουκυδίδη 60 Η Προϊστορική Κατοίκηση στο Ηραίο Σάμου 62 Βυζαντινά Επίσημα Έγγραφα της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας ( ) 65 Μορφές Πολιτιστικής Έκφρασης: οι Τερακότες από την «Οικεία του Ορφέα» στη Νέα Πάφο 67 Τα Αρχαία Σχόλια στον «Οιδίπους επί Κολωνώ» 70 Ο Ρόλος των Τελομερών και της Τελομεράσης στην Καρκινογένεση που προκαλείται από Ανθρώπινους Ιούς Θηλωμάτων 71 Μη Γραμμικά Μοντέλα Ακέραιων Χρονοσειρών 73 Διαχρονική και Διεπιστημονική Μελέτη της Κυπριακής Χύτρας: Κεραμική Τεχνολογία και Διατροφικές Συνήθειες 75 Μελέτη Πυρηνικής Ύλης σε Ακραίες Καταστάσεις Υψηλών Θερμοκρασιών και Υψηλών Πυκνοτήτων Αδρονικής ύλης 77 2

4 Πρόλογος Πρύτανη Αγαπητές αναγνώστριες και αγαπητοί αναγνώστες, Από το πρώτο έτος της λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενισχύει και προωθεί την έρευνα σταθερά και μεθοδικά, με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, καθώς - εκτός από φυτώριο γνώσης - αποτελεί και ζωντανό κύτταρο σύνδεσης της επιστήμης με την κοινωνία. Έτσι, η έντονη και ποιοτική ερευνητική του δράση, η οποία και αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας, έχει αναδείξει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως το κατ εξοχήν ερευνητικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου. Παράλληλα, ο σημαντικός αριθμός των ερευνητικών επιτευγμάτων και διακρίσεων, στα 20 μόλις χρόνια λειτουργίας του, έχουν καθιερώσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στον παγκόσμιο ερευνητικό χάρτη ως ένα επιστημονικό κέντρο αριστείας ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η επένδυση στο τρίγωνο της γνώσης Έρευνα - Εκπαίδευση - Καινοτομία αποτελεί, λόγω και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αδήριτη ανάγκη για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία της Κύπρου. Η είσοδός της στη νέα εποχή της γνώσης, των σύγχρονων τεχνολογιών, της εταιρικής ευθύνης και της οικολογίας δεν μπορεί να τεθεί στο θάλαμο αναμονής. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει χρέος να παρεμβαίνει στην ανάδειξη και την προώθηση καινοτόμων ιδεών για κοινωνική αξιοποίηση και χρήση. Να αποτελεί ένα δυναμικό χώρο καλλιέργειας της γνώσης, της κριτικής ικανότητας και της δημοκρατικής συνείδησης. Να ανοίξει το δρόμο προς τη νέα εποχή, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της έρευνας και της διδασκαλίας, εκπαιδεύοντας λαμπρούς νέους επιστήμονες και προσελκύοντας τους καλύτερους ερευνητές. Αντιλαμβανόμενοι την ξεχωριστή σημασία που έχει η ταυτόχρονη προσέλκυση των εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας, πέραν της κρατικής χορηγίας και των άλλων χορηγιών από πολιτειακούς εταίρους, όπως του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εργαστεί με υπομονή και επιμονή, ώστε να προσελκύσει τη μέγιστη δυνατή εξωτερική στήριξη για χρηματοδότηση του ερευνητικού του έργου, εξασφαλίζοντας πέραν των 72 εκατομμυρίων ευρώ από μη δημόσιους (κρατικούς) πόρους. Ένας εκ των κύριων υποστηρικτών της έρευνας που εκπονείται στα ερευνητικά κέντρα και μονάδες του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το οποίο και έχει χρηματοδοτήσει, από το 2000, συνολικά 22 ερευνητικά προγράμματα, ετήσιου κόστους μέχρι Με πρωτοβουλία των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως ένδειξη εκτίμησης προς το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη για την πολύτιμη συμβολή του στο συνολικό ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο, αλλά και τη γενικότερη στήριξή του στις δραστηριότητες του ΠΚ, αποφασίστηκε όπως προετοιμαστεί η παρούσα έκδοση. Στην ανά χείρας έκδοση παρατίθενται, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, συνοπτικά οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα επί μέρους ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντης. Κλείνοντας, εκ μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας απευθύνω θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος τόσο για τη συνεισφορά όσο και για την έμπρακτη στήριξή τους, επειδή με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν ουσιαστικά όχι μόνο στην επίτευξη των ερευνητικών στόχων του Πανεπιστημίου αλλά και στην ανταπόκρισή του στις εκάστοτε νέες επιστημονικές προκλήσεις. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Πρύτανης 3

5 Πρόλογος Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Αγαπητές αναγνώστριες και αγαπητοί αναγνώστες, Η παρούσα έκδοση με βασικό θέμα τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη έχει δύο βασικές επιδιώξεις. Η πρώτη στοχεύει να τονίσει ακόμα μια φορά ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ως βασική αποστολή την έρευνα, την παραγωγή γνώσης και τη διδασκαλία που την αξιοποιεί, μέσα σε πλαίσιο ακαδημαϊκής ελευθερίας και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Για το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου η έρευνα αποτελεί, επίσης, βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για συνεχή ανάπτυξη. Η δεύτερη επιδίωξη της παρούσας έκδοσης είναι να τονίσει τη συμβολή του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στην προώθηση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην ευρύτερη κυπριακή κοινωνία. Από τον Ιούνιο του 2000 το Πανεπιστήμιο έχει την ευγενή στήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, το οποίο χρηματοδοτεί κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό προγραμμάτων, με στόχο την προώθηση της έρευνας. Η ετήσια χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη ανέρχεται στις Κατά την περίοδο έχουν χρηματοδοτηθεί 22 ερευνητικά προγράμματα. Σ αυτό τον τόμο αποτυπώνονται συνοπτικά όλα τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη. Όπως θα διαπιστώσετε, τα προγράμματα που επιλέγονται για χρηματοδότηση χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ερευνητικής ποιότητας, από καινοτομία και πρωτοτυπία. Ως εκ τούτου η χρηματοδότησή τους από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη θεωρείται ως διάκριση αριστείας. Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη για τη συνεισφορά της στη διαχείριση της ετήσιας χρηματοδότησης που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Ίδρυμα. Επίσης, απευθύνω θερμές ευχαριστίες προς την Επιτροπή Έρευνας για τη στήριξη και τη συνεισφορά της στη χάραξη ερευνητικής πολιτικής. Κοινός στόχος όλων μας είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου να συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην έρευνα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων και συμβάλλοντας ενεργά και υπεύθυνα στη διαμόρφωση του κοινωνικοοικονομικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι. Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 4

6 Χαιρετισμός Προέδρου Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση που το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσιάζει σε ειδική έκδοση τα ερευνητικά προγράμματά του, τα οποία εκτελούνται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Το Ίδρυμα εμπνεόμενο από τα ιδεώδη των ιδρυτών του είναι σταθερά προσανατολισμένο στη νέα γενιά. Για το λόγο αυτό χορηγεί ετησίως σημαντικό αριθμό μεταπτυχιακών υποτροφιών και αφειδώς υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πιστεύει ότι μέσα από την έρευνα, όχι μόνον προάγεται η επιστήμη για το καλό της Κύπρου και των ανθρώπων της, αλλά ωφελούνται και οι νέοι τόσο ως εκπαιδευόμενοι στα ερευνητικά προγράμματα όσο και ως συνεργαζόμενοι με άλλα επιστημονικά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Πέραν των ελληνικών σπουδών, της προβολής μνημείων του ελληνικού πολιτισμού και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας, τομείς τους οποίους σθεναρά στηρίζει το Ίδρυμα, χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιλέγει ερευνητικά προγράμματα σε ευρεία βάση θεμάτων και επιστημονικών πεδίων. Ανεξάρτητα επιλεγμένη επιτροπή του Πανεπιστημίου είναι υπεύθυνη για την επιλογή υψηλής ποιότητας προτάσεων, και αναπληρώνει με τις επιλογές της τυχόν κυβερνητικές ή και διεθνείς ελλείψεις στη στήριξη έρευνας ορισμένων τομέων. Για το λόγο αυτό, τα δυο τελευταία χρόνια η επιτροπή έχει επικεντρωθεί περισσότερο στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το Ίδρυμα έχει στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την ίδρυσή του. Ο πρώτος πρόεδρος του Ιδρύματος, Ντίνος Λεβέντης ήταν για πολλά χρόνια μέλος του Πανεπιστημιακού Συμβουλίου και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση και την ανάπτυξή του. Το Ίδρυμα έχει προσφέρει υλική υποστήριξη στο Πανεπιστήμιο για τη λειτουργία και την οργάνωσή του. Επιπλέον, όπως είναι εμφανές από τα ερευνητικά προγράμματα, ενισχύει τη διδασκαλία και την έρευνα σε συγκεκριμένους τομείς. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αποκτήσει αξιοζήλευτη φήμη για την ποιότητα της διδασκαλίας και έχει διαπρέψει στον τομέα της έρευνας, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση στους Επιτρόπους του Ιδρύματος, καθώς θεωρούν ότι το Ίδρυμα έχει συμβάλει σε αυτό. Αναστάσιος Π. Λεβέντης Πρόεδρος Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη 5

7 Eισαγωγή Η ερευνητική δραστηριότητα κατέχει κυρίαρχη θέση στην αποστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του ιδρύματος από την ίδρυσή του. Ως ένα νεοσύστατο μεν, δυναμικό δε ακαδημαϊκό ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο έρευνας, μέσα από την προώθηση πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με προσεκτικό προγραμματισμό και τη σταθερή μεθοδική δουλειά της πανεπιστημιακής κοινότητας, σε λιγότερο από δύο δεκαετίες λειτουργίας του, έχει αναδειχθεί ως το κατεξοχήν ερευνητικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια στήριξης και προώθησης της έρευνας, σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου αφιερώνεται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών προγραμμάτων του ακαδημαϊκού προσωπικού. Παράλληλα, πέρα από τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, χρηματοδότηση λαμβάνεται και από εξωτερικές πηγές, με ανταγωνιστικές συνήθως διαδικασίες. Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, εκτός από την οικονομική στήριξη στην κτηριακή υποδομή του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει χρηματοδοτήσει και υποστηρίξει την ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα, από το 2000, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει την ευγενή στήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, το οποίο χρηματοδοτεί αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Η ετήσια χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη ανέρχεται στα Από την εισαγωγή του θεσμού μέχρι σήμερα, έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη 22 συνολικά ερευνητικά προγράμματα. Η γραφική παράσταση πιο κάτω παρουσιάζει το ποσοστό χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανά ερευνητική περιοχή, από την έναρξη του θεσμού μέχρι σήμερα. 6

8 Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, η χρηματοδότηση των μελλοντικών προγραμμάτων θα ακολουθεί την αναλογία 75% σε ανθρωπιστικές επιστήμες και 25% σε θετικές επιστήμες. Η συμβολή της χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη στην επιτυχή διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων υπήρξε καθοριστική. Μέσα από τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη έχει καταστεί εφικτή η αγορά του απαραίτητου ερευνητικού εξοπλισμού, η εργοδότηση κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού, καθώς, επίσης, και η πραγματοποίηση μετακινήσεων στο εξωτερικό ή εσωτερικό για σκοπούς επιτόπιας έρευνας. Αρκετά από τα ερευνητικά προγράμματα που τυγχάνουν χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη έχουν συμβάλει στην προώθηση του επιστημονικού πεδίου, στο οποίο αυτά εντάσσονται. Προηγουμένως, ανεξερεύνητες περιοχές της βιβλιογραφίας έχουν μελετηθεί, δημιουργώντας ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης περαιτέρω ερευνητικής δραστηριότητας. Παράλληλα, τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα ερευνητικά περιοδικά αλλά και παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, αναδεικνύοντας έτσι το ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ερευνητικά προγράμματα έχουν δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλαν στο να γίνει γνωστό το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε διάφορα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα ανά τον κόσμο. Κατά γενική ομολογία των επιστημονικών υπευθύνων, η εμπλοκή στα ερευνητικά προγράμματα τούς έχει παράσχει σημαντικά εφόδια, συμβάλλοντας θετικά στην ερευνητική και ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία. Κατά συνέπεια, τα τελευταία χρόνια, τα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη έχουν καταστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ανάμεσα στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και έγκρισης όλων των εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, εποπτεύεται από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητους αξιολογητές. Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, με τη συνεχή και πολλαπλή βοήθεια προς την κτηριακή και εκπαιδευτική υποδομή και με την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσδιορίζει τον όρο ακαδημαϊκή φιλανθρωπία για την κυπριακή κοινωνία. Παράλληλα, με τη γενναιοδωρία του υποδεικνύει ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί το πανεπιστήμιο όλων των Κυπρίων πολιτών και μια σοβαρή, αν όχι τη σοβαρότερη, παρακαταθήκη για το πνευματικό μέλλον του τόπου. 7

9 Ερευνητικά Προγράμματα ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΗΞΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ Κριτική Έκδοση του Χρονικού του Μαχαιρά Μιχάλης Πιερής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Σύνθεση των Περιουσιακών Μιχάλης Χαλιάσος ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχείων των Νοικοκυριών ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Μελέτες στις Ισχυρές Αλληλεπιδράσεις: Κωνσταντία Αλεξάνδρου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ Κανονικοποίηση, Περιορισμός και ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σπάσιμο Χειραλικής Συμμετρίας Έλεγχος του Μεταβολισμού του Γλυκογόνου Γιώργος Αρχοντής, και Οξειδωτική Επιδιόρθωση του DNA μέσω Σπύρος Σκούρτης, σχηματισμού Βιομοριακών Συμπλόκων: Αθανάσιος Νικολαίδης Κατανόηση με Προσομοιώσεις Ελεύθερης Ενέργειας Μοριακοί Κινητήρες: Διερεύνηση του Ρόλου Νιόβη Σανταμά τους σε Ανθρώπινες Νευροεκφυλιστικές Ασθένειες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διεθνές Εμπόριο Μεταχειρισμένων Αγαθών Σωφρόνης Κληρίδης ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Μοριακός Μηχανισμός Χημείο προφύλαξης Ανδρέας Κωνσταντίνου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ από Καρκίνο με Tamoxifen και Equol ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Pulse Shaping Terahertz Femtosecond Pulses Aνδρέας Όθωνος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μοντέλα Παλινδρόμησης Μεικτής Έλενα Ανδρέου ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δειγματοληψίας ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Υπολογιστική Μελέτη του Φαινομένου Γιώργος Αρχοντής, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ Εξαλάτωσης Επαμεινώνδας Λεοντίδης ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ Romanorum Grammatices Fragmenta Ιωάννης Ταϊφάκος saec. II, III, IV ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ Δυτικός Φιλελληνισμός: Ο Βίκτωρ Ουγκό May Chehab ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ στον Ελληνικό Χώρο 8 ερευνητικά προγράμματα

10 Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη ( ) ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΗΞΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ανισότητες για Ειδικές Συναρτήσεις Σταμάτης Κουμάντος ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ και Εφαρμογές στη Γεωμετρική Θεωρία ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συναρτήσεων και άλλα Συναφή Γνωστικά Αντικείμενα ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ Γλώσσα και Ύφος στις Δημηγορίες Αντώνης Τσακμάκης του Θουκυδίδη Η Προϊστορική Κατοίκηση στο Ηραίο Σάμου Ουρανία Κουκά Βυζαντινά Επίσημα Έγγραφα της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας ( ) Alexander Beihammer Μορφές Πολιτιστικής Έκφρασης: Δημήτριος Μιχαηλίδης οι Τερακότες από την «Οικεία του Ορφέα» στη Νέα Πάφο Τα Αρχαία Σχόλια στον «Οιδίπους επί Γιώργος Ξενής Κολωνώ» ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο Ρόλος των Τελομερών και της Κατερίνα Στρατή ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ Τελομεράσης στην Καρκινογένεση ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ που Προκαλείται από Ανθρώπινους Ιούς Θηλωμάτων Μη Γραμμικά Μοντέλα Ακέραιων Κωνσταντίνος Φωκιανός Χρονοσειρών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ Διαχρονική και Διεπιστημονική Μελέτη Αθανάσιος Κ. Βιώνης της Κυπριακής Χύτρας: Κεραμική Τεχνολογία και Διατροφικές Συνήθειες ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Μελέτη Πυρηνικής Ύλης σε Ακραίες Χαράλαμπος Τσέρτος ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ Καταστάσεις Υψηλών Θερμοκρασιών ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και Υψηλών Πυκνοτήτων Αδρονικής Ύλης ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη 9

11 Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη Η Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη συστάθηκε ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη να χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα μελών τού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ρόλος της Επιτροπής είναι να εποπτεύει τη διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και έγκρισης ερευνητικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη. Η Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη έχει δημιουργηθεί, για να διαχειρίζεται και να κατανέμει σε ερευνητικά προγράμματα υψηλού επιπέδου την ετήσια χρηματοδότηση που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, και η οποία ανέρχεται στις Συνάμα, διασφαλίζει την επιθυμία του Ιδρύματος στο να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις ανθρωπιστικές επιστήμες, χωρίς, όμως, να αποκλείονται οι χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων από άλλες σχολές. Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη θεωρείται διάκριση αριστείας. Η Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του Πρόκειται για μια πενταμελή Επιτροπή στην οποία προεδρεύειexofficio ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τρία από τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη. Τα μέλη αυτά είναι η Καθηγήτρια Αικατερίνη Κουμαριανού, ο κύριος Πάτροκλος Σταύρου και ο Sir Michael Llewellyn Smith. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου εκπροσωπείται από ένα μέλος της Συγκλήτου, το οποίο και διορίζεται από αυτήν. Την παρούσα περίοδο, ο Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, εκπροσωπεί το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου στην εν λόγω Επιτροπή. 10

12 Αθανάσιος Γαγάτσης, Πρόεδρος Ο Αθανάσιος Γαγάτσης κατάγεται από τη Φλώρινα Ελλάδος και είναι Καθηγητής Μαθηματικής Παιδείας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατέχει πτυχίο Μαθηματικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διδακτική των Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Louis Pasteur του Στρασβούργου Γαλλίας. Ακολούθως, συνέχισε με διδακτορικές σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο, με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης. Υπηρέτησε ως Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής και συνεργάτης - ερευνητής ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν κυρίως στο ρόλο των Αναπαραστάσεων στη μάθηση των Μαθηματικών και στην επίλυση προβλήματος, στην Ιστορία της Μαθηματικής Παιδείας, σε επιστημολογικά, διδακτικά και οντογενετικά εμπόδια στη μάθηση των Μαθηματικών κ.τ.λ. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του καριέρας έχει δημοσιεύσει πέραν των 500 άρθρων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε κεφάλαια βιβλίων. Έχει, επίσης, επιμεληθεί την έκδοση δεκάδων βιβλίων και πρακτικών συνεδρίων σε διάφορες γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ιταλική). Συμμετέχει, επίσης, σε διάφορες συντακτικές και επιστημονικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών, ενώ είναι μέλος σε ερευνητικά κέντρα διαφόρων χωρών της Ευρώπης. Ήταν ακαδημαϊκός σύμβουλος, καθώς και μέλος τριμελών επιτροπών διδακτορικών διατριβών τόσο στην Κύπρο όσο και σε χώρες του εξωτερικού (Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία, Ολλανδία, Σλοβακία). Από το 1996 έως σήμερα, ο Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης έχει εκλεγεί και διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, Προσωρινός πρόεδρος του Τμήματος Νομικής και, από το Δεκέμβριο του 2010, έχει εκλεγεί Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. 11

13 Αικατερίνη Kουμαριανού, Μέλος Η Αικατερίνη Kουμαριανού γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε φιλολογία, ιστορία και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθησε ιστορικές σπουδές στη Γαλλία, στην Ecole en Sciences Sociales, από τα έτη Υπήρξε μέλος του σεμιναρίου του Καθηγητή Robert Mandrou. Παρακολούθησε, επίσης, τα σεμινάρια του François Furet, Καθηγητή και Διευθυντή της Σχολής, καθώς και σεμινάρια ειδικών επιστημόνων τόσο στη Σχολή, όσο και σε άλλα επιστημονικά ιδρύματα. Γνωρίζει Γαλλικά, Αγγλικά και Ιταλικά. Τα ενδιαφέροντά της έχουν ως επίκεντρο την ιστορία των ιδεών. Οι ερευνητικές εργασίες και οι δημοσιεύσεις της πραγματοποιούνται σε τομείς όπως η ελληνική εκδοτική παραγωγή, ο τύπος, ο περιηγητισμός και καθορίζονται χρονικά στην περίοδο μετά την Άλωση έως σήμερα. Χρημάτισε σύμβουλος για μορφωτικά θέματα στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών (1974-Ιούνιος 1978), Ελληνική Πρεσβεία Ουάσιγκτον, και στο υφυπουργείο Προεδρίας στην Αθήνα. Επίσης, υπηρέτησε ως σύμβουλος στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού ( ). Διετέλεσε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Professeur Associé) και Διευθύντρια του Institut Neo-Hellenique του Πανεπιστημίου Paris-Sorbonne (PARIS IV) από το Σεπτέμβριο του 1978 έως τον Δεκέμβριο του Δίδαξε ιστορία της νέας ελληνικής παιδείας στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα College Year in Athens. Έχει εκδώσει κείμενα αλληλογραφίας Ελλήνων λογίων του 18ου και 19ου αιώνα και μελέτες γύρω από θέματα της περιόδου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Η Αικατερίνη Κουμαριανού έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό μελετημάτων και άρθρων σε ελληνικά και ξένα ειδικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους. Παράλληλα, έχει λάβει μέρος και συμμετέχει σε συνέδρια με θέματα της ελληνικής ιστορίας των ιδεών, ελληνικού διαφωτισμού, ελληνικής εκδοτικής παραγωγής, κ.λπ.. Επιπρόσθετα, έχει συνεργασθεί σε επιστημονικά προγράμματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 12

14 Πάτροκλος Σταύρου, Μέλος Ο Πάτροκλος Σταύρου γεννήθηκε το 1933 στη Λευκωσία. Απεφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, και με υποτροφία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. O Πάτροκλος Σταύρου υπήρξε Υφυπουργός παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Πέρασε επιτυχώς από το ρόλο του εκδότη, του συγγραφέα, του ερευνητή, του ιστορικού και του αρθρογράφου. Μέσα στα πλαίσια των κρατικών και άλλων καθηκόντων του εργάσθηκε για την πολιτιστική προβολή και άνοδο της Κύπρου, την οποία προέβαλλε ως εστία πολιτιστικής δημιουργίας και όχι ως τόπο συγκρούσεων. Ο Πάτροκλος Σταύρου μελέτησε ιδιαίτερα τον ποιητή Κωστή Παλαμά. Το βιβλίο του «Ο Παλαμάς και η Κύπρος» βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 1969, καθιστώντας τον Σταύρου τον πρώτο Κύπριο που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Κατά τα τελευταία σαράντα, τουλάχιστον, χρόνια ασχολείται συστηματικά με τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Η χήρα του κορυφαίου Έλληνα συγγραφέα, Ελένη Ν. Καζαντζάκη, τον υιοθέτησε το 1982, και το 1995 του εκχώρησε υπό μορφή γονικής παροχής τα πνευματικά δικαιώματα στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Με διαθήκη της το 1982, στη Γενεύη, τον κατέστησε μοναδικό και αποκλειστικό κληρονόμο της. Τον Ιούνιο του 1991 η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αναγόρευσε τον απόφοιτό της Πάτροκλο Σταύρου σε Επίτιμο Διδάκτορά της, ως «δίκαιη αναγνώριση της διά βίου προσφοράς του στη Νεοελληνική Επιστήμη και στην εθνική υπόθεση της Κύπρου». Ο Σταύρου είναι εξ αρχής μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στην Κύπρο και μέλος της Επιτροπής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, από της συστάσεώς τους. 13

15 Ανδρέας Χαρίτου, Μέλος Ο Δρ Χαρίτου είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής, Αναπληρωτής Κοσμήτορας στη Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης, συν-υπεύθυνος Διδακτορικού προγράμματος στην Χρηματοοικονομική και συν-υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου για πέντε χρόνια. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδά, για έντεκα χρόνια (Αναπληρωτής και Επίκουρος Καθηγητής) και στο Pennsylvania State University, Η.Π.Α., για τρία χρόνια (Λέκτορας). Απέκτησε το διδακτορικό (Ph.D, 1986) και το μάστερ (MSc, 1983) απó το Pennsylvania State University, Η.Π.Α. Ήταν ενεργό μέλος των Certified Public Accountants (USA) και μέλος των Certified Management Accountant (USA). Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ( ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ( ). Επίσης, διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας από το 2009 και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου της Τράπεζας. Είναι, επίσης, μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Βραβεύτηκε για Τeaching Εxcellence σε μεταπτυχιακό (MBA) και πτυχιακό επίπεδο (Awards for Teaching Excellence, Πανεπιστήμιο του Τορόντο). Ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν: χρηματοπιστωτική ανάλυση (risk management, credit analysis and bankruptcy), εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance), αμοιβές ανωτάτων εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων (executive compensation, golden parachutes), διεθνείς κεφαλαιαγορές (international capital markets), international cross listing, τραπεζικά και χρηματοοικονομική διοίκηση. Ο Δρ Χαρίτου δημοσίευσε σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ αυτών, το Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), the Journal of Accounting, Auditing and Finance, Abacus, Journal of Business Finance and Accounting, Journal of Accounting and Public Policy, European Accounting Review; Journal of International Financial Management and Accounting, International Journal of Accounting. Ο Δρ Χαρίτου είναι συν-εκδότης (Co-Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Accounting (Η.Π.Α.), και μέλος των εκδοτικών επιτροπών (Editorial Board member) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Abacus, European Accounting Review, International Journal of Accounting Research. Είναι, επίσης, μέλος του American Finance Association, American Accounting Association και European Accounting Association. 14

16 Sir Michael Llewellyn-Smith, Μέλος Ο Sir Michael Llewellyn-Smith γεννήθηκε το Σπούδασε κλασικές γλώσσες, λογοτεχνία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Πήρε διδακτορικό δίπλωμα για τη διατριβή του, που, αργότερα, κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Ionian Vision: Greece in Asia Minor» (C Hurst & Co 1998). Από το 1970 έως το 1999 υπηρέτησε στο Βρετανικό Διπλωματικό Σώμα στο Λονδίνο, τη Μόσχα, το Παρίσι, τη Βαρσοβία και την Αθήνα. Στις δύο τελευταίες πρωτεύουσες διετέλεσε πρέσβης από το και αντίστοιχα. Από τότε που αφυπηρέτησε από τη διπλωματική υπηρεσία, ο Sir Michael Llewellyn-Smith έχει γράψει και παραδώσει ομιλίες για την ελληνική ιστορία και πολιτισμό, κυρίως των τελευταίων αιώνων. Έχει γράψει βιβλία για την Κρήτη («The Great Island: a Study of Crete»), τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 («Olympics in Athens 1896: the Invention of the Modern Olympic Games») και την Αθήνα («Athens: a Cultural and Literary History», Signal Books 2004). Την περίοδο αυτή μελετά τη ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου. Είναι επίτιμος υπότροφος στο St. Antony s College της Οξφόρδης, Αντιπρόεδρος της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής στο King s College του Λονδίνου, μέλος του Συμβουλίου του Anglo-Hellenic League, καθώς και Διευθυντής χωρίς εκτελεστικά καθήκοντα της ελληνικής εταιρείας εμφιαλώσεως της Coca-Cola. Είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά και τέσσερα εγγόνια. 15

17 ΛΟ Μ ΝΑ ΝΟ ΠΑ ΑΤ ΙΑ ΤΗ ΛΙ ΟΤ ΟΤ ΟΡ ΙΑ ΑΜ ΕΛ ΑΦ ΗΣ Μ ΗΜ ΤΕ ΤΕ ΩΣ ΠΙ ΝΤ ΟΕ ΑΑ ΗΔ ΝΟ ΝΑ ΝΟ ΤΙ ΙΕ ΑΣ ΡΙ ΚΗ 16 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΚΒΑΝΤΙΚΗDNAΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΔΥΝΑΜΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΓΕΝΕΤΙΚΟΥΕΥΛΙΚΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΙΧΜΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΜΠΕΜΠΟΡΙΟΕΥΗΜΕΡΙΑΚΑΤΑ ΝΑΛΩΤΙΚΟΟΦΕΛΟΣΟΠΡΟΤΥΠΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣΦΑΡΜΑΚΟΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΔΡΑΣΗΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗΠΕΙΡΑΜΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΚΑΙ ΝΟΤΟΜΑΥΛΙΚΑΦΕΜΤΦΕΜΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΦΩΝΙΚΗΟΠΤΟΗΛΕΚΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΜΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΞΑΛΑΤΩΣΗΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΜΟΡΙΑΚΗΒΙΟΦΥΒΙΟΦΥΣΙΚΗΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΛ ΑΤΙΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΒΙΚΤΩΡΟΥΟΥΓΚΩΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡ ΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣ ΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩ ΛΙΑΤΕΡΑΚΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΗΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚ ΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓ ΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΟΛΥΓΛΩΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔ ΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΚΒΑΝΤΙΚΗDNAΜΟΡΙΑΜΟΡΙΑΚΗΔΥΝ ΑΜΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΓΕΝΕΤΙΚΟΥΕΥΛΙΚΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΙΧΜΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΜΠΕΜΠΟΡΙΟΕΥΗΜΕΡΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΟΦ ΕΛΟΣΟΠΡΟΤΥΠΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣΦΑΡΜΑΚΟΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΔΡΑΣΗΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗΠΕΙΡΑΜΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΚΑΙΝΟΤΟΜΑΥΛΙΚ ΑΦΕΜΤΦΕΜΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΦΩΝΙΚΗΟΠΤΟΗΛΕΚΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΠΑΛΙΝΔΡΟΜ ΗΣΗΜΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΞΑΛΑΤΩΣΗΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΜΟΡΙΑΚΗΒΙΟΦΥΒΙΟΦΥΣΙΚΗΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΛΑΤΙΝΙΚΗΓΡΑ ΜΜΑΤΕΙΑΒΙΚΤΩΡΟΥΟΥΓΚΩΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔ ΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚΟ ΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΗΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝ ΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΟΛΥΓΛΩΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕ ΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΚΒΑ ΝΤΙΚΗDNAΜΟΡΙΑΜΟΡΙΑΚΗΔΥΝΑΜΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΓΕΝΕΤΙΚΟΥΕΥΛΙΚΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΙΧΜΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΜΠΕΜΠΟΡΙ ΟΕΥΗΜΕΡΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΟΦΕΛΟΣΟΠΡΟΤΥΠΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣΦΑΡΜΑΚΟΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΔΡΑΣΗΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗΠΕΙΡΑΜ ΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΚΑΙΝΟΤΟΜΑΥΛΙΚΑΦΕΜΤΦΕΜΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΦΩΝΙΚΗΟΠΤΟΗΛΕΚΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ ΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΜΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΞΑΛΑΤΩΣΗΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΜΟΡΙΑΚΗΒΙΟΦΥΒΙΟΦΥΣΙΚΗΝΑ ΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΛΑΤΙΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΒΙΚΤΩΡΟΥΟΥΓΚΩΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑ ΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟ ΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΗΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔ ΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡ ΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤ ΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΟΛΥΓΛΩΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙ ΚΗΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΛΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΛΛΟΓΟΤΕΧ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ

18 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΚΒΑΝΤΙΚΗDNAΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΔΥΝΑΜΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΓΕΝΕΤΙΚΟΥΕΥΛΙΚΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΙΧΜΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΜΠΕΜΠΟΡΙΟΕΥΗΜΕΡΙΑΚΑΤΑ ΝΑΛΩΤΙΚΟΟΦΕΛΟΣΟΠΡΟΤΥΠΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣΦΑΡΜΑΚΟΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΔΡΑΣΗΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗΠΕΙΡΑΜΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΚΑΙ ΝΟΤΟΜΑΥΛΙΚΑΦΕΜΤΦΕΜΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΦΩΝΙΚΗΟΠΤΟΗΛΕΚΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΜΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΞΑΛΑΤΩΣΗΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΜΟΡΙΑΚΗΒΙΟΦΥΒΙΟΦΥΣΙΚΗΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΛ ΑΤΙΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΒΙΚΤΩΡΟΥΟΥΓΚΩΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡ ΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣ ΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩ ΛΙΑΤΕΡΑΚΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΗΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚ ΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓ ΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΟΛΥΓΛΩΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔ ΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΚΒΑΝΤΙΚΗDNAΜΟΡΙΑΜΟΡΙΑΚΗΔΥΝ ΑΜΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΓΕΝΕΤΙΚΟΥΕΥΛΙΚΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΙΧΜΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΜΠΕΜΠΟΡΙΟΕΥΗΜΕΡΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΟΦ ΕΛΟΣΟΠΡΟΤΥΠΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣΦΑΡΜΑΚΟΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΔΡΑΣΗΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗΠΕΙΡΑΜΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΚΑΙΝΟΤΟΜΑΥΛΙΚ ΑΦΕΜΤΦΕΜΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΦΩΝΙΚΗΟΠΤΟΗΛΕΚΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΠΑΛΙΝΔΡΟΜ ΗΣΗΜΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΞΑΛΑΤΩΣΗΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΜΟΡΙΑΚΗΒΙΟΦΥΒΙΟΦΥΣΙΚΗΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΛΑΤΙΝΙΚΗΓΡΑ ΜΜΑΤΕΙΑΒΙΚΤΩΡΟΥΟΥΓΚΩΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔ ΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚΟ ΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΗΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝ ΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΟΛΥΓΛΩΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕ ΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΚΒΑ ΝΤΙΚΗDNAΜΟΡΙΑΜΟΡΙΑΚΗΔΥΝΑΜΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΓΕΝΕΤΙΚΟΥΕΥΛΙΚΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΙΧΜΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΜΠΕΜΠΟΡΙ ΟΕΥΗΜΕΡΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΟΦΕΛΟΣΟΠΡΟΤΥΠΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣΦΑΡΜΑΚΟΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΔΡΑΣΗΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗΠΕΙΡΑΜ ΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΚΑΙΝΟΤΟΜΑΥΛΙΚΑΦΕΜΤΦΕΜΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΦΩΝΙΚΗΟΠΤΟΗΛΕΚΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ ΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΜΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΞΑΛΑΤΩΣΗΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΜΟΡΙΑΚΗΒΙΟΦΥΒΙΟΦΥΣΙΚΗΝΑ ΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΛΑΤΙΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΒΙΚΤΩΡΟΥΟΥΓΚΩΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑ ΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟ ΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΗΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔ ΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡ ΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤ ΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΟΛΥΓΛΩΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙ ΚΗΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΛΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΛΛΟΓΟΤΕΧ 17 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ ΙΑ ΤΑ ΑΙ ΙΑ Λ ΤΡ ΙΣ Ω ΙΚ Κ ΗΓ Δ Ν Φ ΙΚ Μ ΡΑ Δ Ο Ο Ν ΙΕ Α ΡΙ Μ ΙΚ Α Α Ο ΙΣ Δ Ρ ΕΤ ΤΙ ΕΧ

19 «Η χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμματος από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη επέτρεψε την απρόσκοπτη έρευνα σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και αρχεία και την επιτόπια μελέτη (στη Βενετία, τη Ραβέννα και την Οξφόρδη) των χειρογράφων του μεσαιωνικού Χρονικού της Κύπρου του Λεοντίου Μαχαιρά» Μιχάλης Πιερής, Καθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ.: , Φαξ: , Ηλ. Ταχ.: Σπουδές Δραματική Σχολή Μακεδονικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Δίπλωμα στις Θεατρικές Σπουδές, 1976 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Β.Α. στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, 1976 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Μ.Α. στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, 1978 Πανεπιστήμιο Sydney, Αυστραλία, Ph.D. στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, 1982 Συμμετοχή σε Επαγγελματικούς Συνδέσμους/Διεθνείς Οργανισμούς Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού, Ελλάδα Ε.Λ.Ι.Α. (Ελληνικό, Λαογραφικό και Ιστορικό Αρχείο), Ελλάδα Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Ελλάδα Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Bruno Lavagnini (αντεπιστέλλον μέλος), Σικελία, Ιταλία Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Λογοτεχνία Καβαφικές Σπουδές Σύγχρονη Κυπριακή Λογοτεχνία Θεατρικές Σπουδές Συμμετοχή σε Επιτροπές Επιστημονικών Εκδόσεων Κονδυλοφόρος (Έκδοση Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας), Ελλάδα, University Studio Press Μοσχοβία (Έκδοση Νεοελληνικών Σπουδών), Ρωσία, Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Lomonosov Μόσχας Ύλαντρον (Λογοτεχνικό περιοδικό), Κύπρος 1 Εσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα( ) 18 χρονικο μαχαιρά χρονικο μαχαιρά

20 Κριτική Έκδοση του Χρονικού του Μαχαιρά Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Πιερής, Καθηγητής, BNE Επιστημονική Συνεργάτης: Αγγελ Nικολάου-Κονναρή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου Σύνοψη Είναι γενικά αποδεκτή η μεγάλη σημασία του Χρονικού που αποδίδεται στο Λεόντιο Mαχαιρά ως ιστορική πηγή, γλωσσικό και λογοτεχνικό μνημείο και ιδεολογικός φορέας για την ιστορία της Κύπρου κατά την περίοδο που το νησί υπήρξε ένα ανεξάρτητο χριστιανικό βασίλειο στην Ανατολική Μεσόγειο υπό τη διακυβέρνηση της δυναστείας των Λουζινιανών ( ). Λόγω αυτής της σημαντικότητας καθίσταται αντικείμενο ανεξάντλητης έρευνας και μελέτης. Αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Κύπρου «Κριτική έκδοση του Χρονικού του Λεοντίου Μαχαιρά», το οποίο υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, υπήρξε η έκδοση Λεοντίου Mαχαιρά, Xρονικό της Κύπρου. Παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων, με εισαγωγή και επιμέλεια των Μιχάλη Πιερή και Άγγελ Nικολάου-Kονναρή, που δημοσιεύθηκε στη σειρά του Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών Κύπρου Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας XLVIII (Λευκωσία, 2003). Η έκδοση αυτή προσφέρει στο επιστημονικό κοινό την παράλληλη διπλωματική μεταγραφή του κειμένου και των τριών χειρογράφων που διασώζουν το Xρονικό (Βενετία, Marc. Gr. VII, 16, 1080, Οξφόρδη, Bodl. Selden Supra 14, Ραβέννα, Class. 187), από τα οποία το κείμενο της Ραβέννας εκδίδεται για πρώτη φορά. Το κείμενο των τριών χειρογράφων μεταγράφεται πιστά, χωρίς καμία διορθωτική επέμβαση από τους εκδότες, οι οποίοι διατηρούν σχολαστικά όλες τις παλαιογραφικές λεπτομέρειες, και δίδεται σε τρεις στήλες, αντιστοιχισμένο ως προς το περιεχόμενο. Προηγούνται μια εκτενής εισαγωγή που περιλαμβάνει λεπτομερέστατη περιγραφή των χειρογράφων, έκδοση όλων των σημειωμάτων που περιέχονται στο περιθώριο των χειρογράφων, ανάλυση της μεταξύ τους σχέσης, στοιχεία για τον συγγραφέα, εξήγηση των εκδοτικών αρχών και των συμβόλων που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης βιβλιογραφία και φωτογραφικές αναπαραγωγές δώδεκα σελίδων των χειρογράφων. Οι δύο κριτικές εκδόσεις του Xρονικού από τους K. Σάθα το 1873 και R. M. Dawkins το 1932 στηρίζονταν στις αρχές της φιλολογικής προσέγγισης του 19ου αι., οι οποίες σήμερα θεωρούνται ξεπερασμένες. H διπλωματική έκδοση ασφαλώς και δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει τον ρόλο μιας νέας κριτικής έκδοσης, αλλά να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σύγχρονης επιστήμης μέσα από μια σφαιρική προσέγγιση του κειμένου, που εξυπηρετεί τόσο τον ιστορικό, τον φιλόλογο ή τον γλωσσολόγο όσο και τον μελετητή του ύφους, της προφορικότητας και της λογοτεχνικότητας. Ενώ η κριτική έκδοση αποτελεί μία συγκεκριμένη ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου, η διπλωματική έκδοση δίδει την ευκαιρία στον ερευνητή να μελετήσει το κείμενο, ιδιαίτερα το διαλεκτικό, στην πρωτογενή του μορφή. H προσέγγιση του χειρόγραφου κειμένου μέσα από τη διπλωματική μεταγραφή σέβεται την πολυμορφία και πολυτυπία του κειμένου και αναδεικνύει πληροφορίες που στο παρελθόν αγνοούνταν ή ήταν αδύνατον να συμπεριληφθούν στην ολότητά τους στο υπόμνημα (αβλεψίες, διαγραφές και διορθώσεις του αντιγραφέα, επαναλήψεις, ανορθογραφίες και ορθογραφικές παραλλαγές, στίξη, συνήθειες γραφής, σημειώματα και άλλα αναγνωστικά ίχνη, ιστορία του κώδικα κτλ). Για τον ιστορικό, η παράλληλη διπλωματική έκδοση διευκολύνει τη συγκριτική μελέτη των διασκευών και την επεξεργασία στοιχείων που αφορούν σε ζητήματα κειμενικών διαφορών ή αποκλίσεων καθώς και τη διερεύνηση των γλωσσικών ή υφολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδεολογικών στόχων από μέρους του συγγραφέα ή του αντιγραφέα/ διασκευαστή ακόμη, διατηρεί τις διαφορετικές γραφές ανθρωπωνυμίων και τοπωνυμίων, που συχνά διαφέρουν από χειρόγραφο σε χειρόγραφο και από μία αναφορά σε άλλη στο ίδιο χειρόγραφο, επιτρέποντας έτσι καλύτερη αναγνώριση των ονομάτων και ταύτισή τους με ιστορικά πρόσωπα. 19

21 χρονικό του μαχαιρά Για το γλωσσολόγο, η έκδοση αυτή επιτρέπει τη μελέτη της μεσαιωνικής κυπριακής διαλέκτου μέσα από τη χειρόγραφη μορφή του κειμένου, την πλησιέστερη μορφή της γλώσσας της εποχής που διαθέτουμε, καθώς επίσης γλωσσικών διαφορών μεταξύ των τριών κειμένων και γλωσσικών φαινομένων, των οποίων η εξελικτική πορεία είναι έκδηλη στην προσπάθεια των γραφέων να αποδώσουν γραπτώς τον προφορικό λόγο, παραλλαγές οι οποίες ενδεχομένως χάνονται σε μια κριτική έκδοση. Για το φιλόλογο, η παράλληλη μορφή της έκδοσης επιτρέπει την καλύτερη δυνατή μελέτη θεμάτων που αφορούν στην πατρότητα και τη συγγραφή του Xρονικού, στις πηγές του και στη σχέση μεταξύ των διασκευών αλλά και με άλλες κυπριακές και γαλλικές αφηγηματικές πηγές. H παράλληλη διπλωματική έκδοση των τριών χειρογράφων που διασώζουν το σημαντικό αυτό κείμενο της μεσαιωνικής κυπριακής γραμματείας αποτελεί μια πολύτιμη βάση δεδομένων που παρέχει την πιστότερη και ακριβέστερη μαρτυρία για την ιστορική, γλωσσική και ιδεολογική ταυτότητα των Κυπρίων της εποχής. Η προγραμματιζόμενη ηλεκτρονική έκδοση του έργου θα διευκολύνει περαιτέρω τον ερευνητή. Σκοπός και Aποτελέσματα Το σημαντικό κυπριολογικό Ερευνητικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου «Κριτική έκδοση του Χρονικού του Λεοντίου Mαχαιρά» είχε ως τελικό στόχο μία κριτική και μία χρηστική έκδοση του Xρονικού. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του Ερευνητικού Προγράμματος ( ), ολοκληρώθηκε η διπλωματική μεταγραφή από μικροταινίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κειμένου και των τριών χειρογράφων που διασώζουν το Xρονικό (Marc. Gr. VII, 16, 1080, Oxon. Bodl. Selden, supra 14, Raven. Gr. Class. 187) η μεταγραφή έγινε από την Άγγελ Nικολάου-Kονναρή υπό την επίβλεψη του Mιχάλη Πιερή. Ωστόσο, οι έρευνες και οι μελέτες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα την τελευταία δεκαετία οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι, πριν από την κριτική έκδοση, η προσφορά της διπλωματικής μεταγραφής στο επιστημονικό κοινό αποτελούσε μια αναγκαιότητα. Συνεπώς, κατά τη δεύτερη φάση του Προγράμματος ( ), που συνδυάστηκε με το Ερευνητικό Πρόγραμμα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου «Λεοντίου Mαχαιρά, Xρονικό της Kύπρου. Παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων» ( ) στο οποίο συμμετείχαν οι Μιχάλης Πιερής και Άγγελ Νικολάου-Κονναρή, προετοιμάστηκε η διπλωματική έκδοση του Χρονικού. Το έργο δημοσιεύθηκε το 2003 στη σειρά του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας XLVIII. Δημοσιεύσεις Μιχάλης Πιερής «Osservazioni sulla letteratura medievale e rinascimentale di Cipro», στον τόμο Aspetti di Linguistica e dialettologia Neogreca. Όψεις της νεοελληνικής γλώσσας και διαλεκτολογίας, επιμ. Anna Zimbone e Matteo Miano, Bonanno editore (Catania 2010) «Λογοτεχνία και λογοτεχνικότητα κατά το πέρασμα της Κύπρου από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση», στο Άγγελ Nικολάου-Kονναρή (επιμ.), Η Γαληνοτάτη και η Ευγενεστάτη. Η Βενετία στην Κύπρο και η Κύπρος στη Βενετία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου (Λευκωσία 2009) «Ερωτόκριτος-Πιστόφορος. Ιδεολογικές δομές στο έργο του Κορνάρου», περ. Κονδυλοφόρος 5 (University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2006) «Από τη δυναστική χρονογραφία του Μαχαιρά στην ερωτική μυθιστορία του Κορνάρου», στον τόμο Ζητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, επιμ. Στέφανος Κακλαμάνης (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006) «The Medieval Cypriot Chronicler Leontios Makhaeras. Comments on his life and work», στον τόμο Beiträge zur Kulturgeschichte Zyperns von der Spätantike bis zur Neuzeit (Münster/New York/München/Berlin, Waxmann 2005)

22 «Cronaca e poesia popolare: Arodafnusa e Zuana L Aleman. Interrogative e problemi», στον τόμο La presenza femminile nella letteratura neogreca, a cura di A. Proiou-Α. Armanti (Roma, Universitá di Roma «La Sapienza» 2003) «Χρονικό και δημοτική ποίηση: Η Αροδαφνούσα ως ποιητική αποτύπωση της Τζουάνας Λ Αλεμάν», Κονδυλοφόρος 2 (2002), (Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2003) Άγγελ Νικολάου-Κονναρή «The Crusader Ideology in the Greek Cypriot Chronicle of Leontios Makhairas», Crusades, 10 (2011) (forthcoming). «Apologists or Critics? The Reign of Peter I of Lusignan ( ) Viewed by Philippe de Mézières ( ) and Leontios Makhairas (ca. 1360/80-after 1432)», in Renate Blumenfeld-Kosinski and Kiril Petkov (eds.), The Age of Philippe de Mezières: Fourteenth-Century Piety and Politics between France, Venice, and Cyprus, International Symposium (Nicosia, June 2009) (forthcoming). «Diplomatics and Historiography: The Use of Documents in the Chronicle of Leontios Makhairas», in Alexander D. Beihammer, Maria G. Parani, and Chris D. Schabel (eds.), Diplomatics in the Eastern Mediterranean : Aspects of Cross-Cultural Communication [Brill, The Medieval Mediterranean 74] (Leiden-Boston, 2008), «H Kύπρος στις απαρχές της Tουρκοκρατίας: τα ιστορικά σημειώματα στα φφ. 239v-240r του κώδικα Ven. Marc. Gr. VII, 16, 1080» (= «Cyprus at the Dawn of the Turkish Domination: the Historical Notes on fols. 239v-240r of MS Ven. Marc. Gr. VII, 16, 1080»), Eπετηρίς Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών (Kύπρου), 31 (2005), «H ονοματολογία στα χειρόγραφα του Xρονικού του Λεοντίου Mαχαιρά» (= «Onomatology in the Manuscripts of the Chronicle of Leontios Makhairas»), in Elizabeth Jeffreys and Michael Jeffreys (eds.), Aναδρομικά και Προδρομικά, Approaches to Texts in Early Modern Greek [Papers from the Conference Neograeca Medii Aevi V (Exeter College, University of Oxford, September 2000)] (Oxford, 2005),

23 Μιχάλης Χαλιάσος, Καθηγητής Goethe University, Frankfurt Ηλ. Ταχ.: Σπουδές Πανεπιστήμιο του Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο, B.A. in Economics, 1981 Πανεπιστήμιο του Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο, M.A. in Economics, 1986 Πανεπιστήμιο Yale, H.Π.Α., M.A. in Economics, 1982 Πανεπιστήμιο Yale, H.Π.Α., M.Phil. in Economics, 1984 Πανεπιστήμιο Yale, H.Π.Α., Ph.D. in Economics, 1987 Συμμετοχή σε Επαγγελματικούς Συνδέσμους/Διεθνείς Οργανισμούς American Economics Association Econometric Society, H.Π.Α. European Economic Association Royal Economic Society, Ηνωμένο Βασίλειο Association of Southern European Theorists Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Μακροικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στα περιουσιακά στοιχεία και χρέη των νοικοκυριών Eπιλογή Χαρτοφυλακίου Χρήση Πιστωτικών Καρτών Κατανομή του Πλούτου 22 household wealth household wealth

24 Η Σύνθεση των Περιουσιακών Στοιχείων των Νοικοκυριών Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Χαλιάσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΟΙΚ, Πανεπιστήμιο Κύπρου( ) και τώρα Καθηγητής στο Goethe University, Frankfurt Σύνοψη Στόχος αυτού του ερευνητικού προγράμματος είναι να εμβαθύνει την κατανόηση από οικονομικής πλευράς της συμμετοχής των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία υψηλού κινδύνου και τη σύνθεση του πλούτου των νοικοκυριών. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια ευρεία γκάμα από τεχνικές μεθόδους (αναλυτικές, υπολογιστικές, οικονομετρικές), διαθέσιμες στους οικονομολόγους, με σκοπό τη μελέτη των παραγόντων που δίνουν κίνητρα στα νοικοκυριά να συμμετέχουν στις χρηματιστηριακές αγορές, να εξισορροπούν τα χαρτοφυλάκια τους με την πάροδο του χρόνου και να αναλαμβάνουν χρηματοοικονομικά και άλλα ρίσκα. Ταυτόχρονα, εξετάζει τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς ανάληψης κινδύνου από τα νοικοκυριά στην ευρύτερη οικονομία καθώς και τις πιθανές επιλογές που έχουν τα νοικοκυριά για να χρησιμοποιήσουν την πολιτική τους δύναμη για να επηρεάσουν το μελλοντικό διαμοιρασμό ανάληψης κινδύνου. Τα αποτελέσματα ρίχνουν φως σε άλυτα προβλήματα δεδομένων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ ταυτόχρονα παρέχουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάλυση δεδομένων των νοικοκυριών της Κύπρου. 23

25 «Το ερευνητικό έργο έκανε γνωστή την ομάδα σε διεθνές επίπεδο και έθεσε τις βάσεις για μεταγενέστερους υπολογισμούς και συνεργασίες με άλλες ομάδες στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α.» Kωνσταντία Αλεξάνδρου, Καθηγήτρια Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ.: , Φαξ: , Ηλ. Ταχ.: Σπουδές Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο, B.A. στη Φυσική, 1980 Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο, Μ.A. στη Φυσική, 1980 Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ), Η.Π.Α., Ph.D. στη Θεωρητική Φυσική, 1985 Συμμετοχή σε Επαγγελματικούς Συνδέσμους/Διεθνείς Οργανισμούς American Physical Society, Η.Π.Α. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Κβαντική Χρωμοδυναμική στο Πλέγμα Στοχαστικές Μέθοδοι για Συστήματα Πολλών Φερμιονίων Μέθοδοι Βασισμένες στην Αρχή της Μεταβλητότητας για Θεωρίες Πεδίου 3 Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα( ) 10 Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα( ) 24 strong interactions strong interactions

26 Μελέτες στις Ισχυρές Αλληλεπιδράσεις: Κανονικοποίηση, Περιορισμός και Σπάσιμο Χειραλικής Συμμετρίας Επιστημονική Υπεύθυνη: Κωνσταντία Αλεξάνδρου, Καθηγήτρια, ΦΥΣ Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αντώνης Τσάπαλης, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης Αντρέας Αθηνοδώρου, Προπτυχιακός φοιτητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου και τώρα Ερευνητής στο DESY-Zeuthen, Γερμανία Γιάννης Κουτσού, Προπτυχιακός φοιτητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου και τώρα Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Wuppertal, Γερμανία Σύνοψη Η Κβαντική Χρωμοδυναμική (ΚΧΔ) στο πλέγμα αποτελεί ένα πολύ σαφές θεωρητικό πλαίσιο για τη μελέτη της δομής και της δυναμικής των αδρονίων. Η κατανόηση του περιοριστικού μηχανισμού είναι μια σημαντική θεωρητική πρόκληση και οι προσομοιώσεις της ΚΧΔ πλέγματος μπορούν να παρέχουν νέες ιδέες σε ό,τι αφορά τους αποτελεσματικούς βαθμούς ελευθερίας που μπορεί να είναι σχετικοί με τον περιορισμό. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος μελετήσαμε το βαρυονικό δυναμικό καθώς επίσης και δύο- και τρεις- συσχετιστές πυκνοτήτων από τους οποίους μπορούν να εξαχθούν οι ακτίνες του νουκλενίου (Ν) και η παραμόρφωση του μεσονίου ρ και του βαρυονίου Δ. Μια άλλη παράλληλη περιοχή έρευνας ήταν ο υπολογισμός των τύπων μετάβασης για το Ν σε Δ για μια σειρά των μεταφορών ορμής. Ερευνήσαμε επίσης τον διαδότη gluon συναρτήσει της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας τη βαθμίδα Laplace. Επιπρόσθετα υπολογίσαμε τις σταθερές κανονικοποίησης βελτιωμένων φερμιονικών τελεστών σε υψηλότερες τάξεις, τα οποία χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας από τις διεθνείς ομάδες της ΚΧΔ στο πλέγμα. Τέτοιοι αναλυτικοί υπολογισμοί είναι εξαιρετικά περίπλοκοι και για την εκτέλεσή τους έχουμε αναπτύξει ένα λογισμικό πακέτο. Τελικά επεκτείναμε τις έρευνές μας για τις θεωρίες βαθμίδος SU(Ν) στο όριο μεγάλων Ν εστιάζοντας στη μελέτη μετάπτωσης φάσης συναρτήσει της θερμοκρασίας και της σταθεράς ελατηρίου στις διαφορετικές αναπαραστάσεις ομάδας βαθμίδας. Πρόσφατα η θεωρία Χορδών έχει βοηθήσει στην κατανόηση του θέματος αυτού, το οποίο ήταν ανοικτό από καιρό, απαιτώντας πιο λεπτομερή σύγκριση με αριθμητικά αποτελέσματα. Θέματα Μελέτης 1. Έρευνα ανδρονικής δομής με τον υπολογισμό των τύπων μετάβασης από το Δ στο Ν. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του «Lattice 2004» που πραγματοποιήθηκε στο Fermi Lab των Η.Π.Α.. Η εργασία μας αυτή για τη ανδρονική δομή προσέλκυσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον και προσκληθήκαμε για να δώσουμε διαλέξεις πάνω στη συγκεκριμένη εργασία, στο συνέδριο Hadron Deformation που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο MIT των Η.Π.Α. και στο 21ο σχολείο για τις Ηλεκτρομαγνητικές Αλληλεπιδράσεις που διεξήχθη στο Bosen της Γερμανίας. Ακολουθούν οι δημοσιεύσεις που προέκυψαν από αυτή τη δραστηριότητα. Θα ήθελα να επισημάνω τους χρονοβόρους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν στον υπερυπολογιστή Teraflop/s στο Εθνικό Εργαστήριο Λώρενς Μπέρκλεϊ (NERSC Lawrence Berkeley National Laboratory). Ο απαραίτητος υπολογιστικός χρόνος (CPU) μας κατανεμήθηκε μετά από επιτυχημένη αξιολόγηση της πρότασης που υποβάλαμε στις Η.Π.Α. Πρόταση υποβάλαμε εκ νέου φέτος, η οποία εγκρίθηκε για να συνεχιστεί το πρόγραμμα και στόχος μας αυτή την περίοδο είναι η περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ερευνητικής περιοχής. 2. Ως μέρος του επιμορφωτικού προγράμματός μας, ο προπτυχιακός σπουδαστής Γ. Κουτσού μελέτησε το βαρυονικό δυναμικό και στη συνέχεια υπολόγισε τα δυναμικά τεσσάρων και πέντε κουάρκ για τα οποία υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον λόγω δημοσιεύσεων για την ανακάλυψη ενός σταθερού σωματιδίου pentaquark σε διάφορα ερευνητικά εργαστήρια. Αυτό το μέρος του προγράμματος εκτελέσθηκε σε παράλληλη υπολογιστική συστάδα που η ομάδα διαθέτει στο Πανεπιστήμιο για υπολογισμούς της ΚΧΔ στο πλέγμα. Επιπλέον ερευνήσαμε τη μάζα του pentaquark και την κατανομή των κουάρκ. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Διάσκεψη «Lattice 2004». 25

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Πρυτανικό Συμβούλιο Γραφείο Εκδόσεων, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου. ΥΠΕΥΘΥΝH ΥΛΗΣ Αντωνία Μούζουρου

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Πρυτανικό Συμβούλιο Γραφείο Εκδόσεων, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου. ΥΠΕΥΘΥΝH ΥΛΗΣ Αντωνία Μούζουρου EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Πρυτανικό Συμβούλιο Γραφείο Εκδόσεων, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου ΥΠΕΥΘΥΝH ΥΛΗΣ Αντωνία Μούζουρου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΣΕΛΙΔΩΣΗ Άννα Φωτιάδου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 2 Μήνυμα από τον Πρύτανη 4 Ενότητα 1 Εισαγωγή 9 Ενότητα 2 Σπουδές 23 Ενότητα 3 Έρευνα 33 Ενότητα 4 Κοινωνική Προσφορά 43 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιούνιος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Εσωτερική (Ιδρυματική) Έκθεση Αξιολόγησης του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο NOAM CHOMSKY ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

Ο NOAM CHOMSKY ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 6 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ο NOAM CHOMSKY ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ Με ιδιαίτερη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. τι θα διαβάσετε

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. τι θα διαβάσετε Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 6 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων διεξήχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 4

Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 4 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π ΡΑ Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ii ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Μήνυμα από τον Πρύτανη Ενοτητα 1 Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα απο τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 4 Μήνυμα απο την Πρύτανη 5 1: Εισαγωγή 10 2: Αναπτυξιακές Εξελίξεις 18 3: Σπουδές 24 4: Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2004-2009 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΝΕΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 5 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 ΝΕΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατά τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 2 Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ομιλητής στον Εορτασμό των Γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 48 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΑ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε τον κορυφαίο Σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά αναγορεύοντάς τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 29 ΔΥΟ ΕΠΑΙΝΟΙ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του Νέου Δημοτικού Μεγάρου Δερύνειας απέσπασαν δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 43 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Στον Καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου, Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

H έρευνα είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, στην οποία συμβάλλουν

H έρευνα είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, στην οποία συμβάλλουν Πληροφορίες για υποψήφιους φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2016 Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2016 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Φεβρουάριος 2014 Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων, Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής, Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 28 Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-2009 Οι Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ερωτόκριτος (και άλλα έργα της Κυπριακής Γραμματείας) Η ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης. Το χθες, το σήμερα και το αύριο

Ο Ερωτόκριτος (και άλλα έργα της Κυπριακής Γραμματείας) Η ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης. Το χθες, το σήμερα και το αύριο Τ Ε Υ ΧΟ Σ 1, Φ Ε Β Ρ Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8 Ο Ερωτόκριτος (και άλλα έργα της Κυπριακής Γραμματείας) Η ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης Το χθες, το σήμερα και το αύριο ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Με το νέο έτος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ NOBLE ENERGY ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ NOBLE ENERGY ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 41 Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ NOBLE ENERGY ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε το προφίλ της Noble Energy την Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2005/2006 2010/2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2005/2006 2010/2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2005/2006 2010/2011 ΠΑΤΡΑ 2011 1 2 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...7 1.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...7 1.2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Υπεύθυνη Έργου: Μπότσιου Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Ομάδα Έργου: Παπαδιαμαντάκη Γιούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 6 Τελετή εγκαθίδρυσης της Έδρας Ουνέσκο για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων Η Τελετή

Διαβάστε περισσότερα