Πρόλογος. Πρύτανη. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Πρύτανης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος. Πρύτανη. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Πρύτανης"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος Πρύτανη 3 Πρόλογος Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 4 Χαιρετισμός Προέδρου Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη 5 Εισαγωγικά Στοιχεία 6 Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη 10 Ερευνητικά Προγράμματα Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη 16 Κριτική Έκδοση του Χρονικού του Μαχαιρά 18 Η Σύνθεση των Περιουσιακών Στοιχείων των Νοικοκυριών 22 Μελέτες στις Ισχυρές Αλληλεπιδράσεις: Κανονικοποίηση, Περιορισμός και Σπάσιμο Χειραλικής Συμμετρίας 24 Έλεγχος του Μεταβολισμού του Γλυκογόνου και Οξειδωτική Επιδιόρθωση του DNA μέσω σχηματισμού Βιομοριακών Συμπλόκων: Κατανόηση με Προσομοιώσεις Ελεύθερης Ενέργειας 28 Μοριακοί Κινητήρες: Διερεύνηση του Ρόλου τους σε Ανθρώπινες Νευροεκφυλιστικές Ασθένειες 34 Διεθνές Εμπόριο Μεταχειρισμένων Αγαθών 36 Μοριακός Μηχανισμός Χημειοπροφύλαξης από Καρκίνο με Tamoxifen και Εquol 39 Pulse Shaping Terahertz Femtosecond Pulses 42 Μοντέλα Παλινδρόμησης Μεικτής Δειγματοληψίας 45 Υπολογιστική Μελέτη του Φαινομένου Εξαλάτωσης 48 Romanorum Grammatices Fragmenta saec. II, III, IV 52 Δυτικός Φιλελληνισμός: Ο Βίκτωρ Ουγκώ στον Ελληνικό χώρο 54 Ανισότητες για Ειδικές Συναρτήσεις και Εφαρμογές στη Γεωμετρική Θεωρία Συναρτήσεων και άλλα Συναφή Γνωστικά Αντικείμενα 56 Γλώσσα και Ύφος στις Δημηγορίες του Θουκυδίδη 60 Η Προϊστορική Κατοίκηση στο Ηραίο Σάμου 62 Βυζαντινά Επίσημα Έγγραφα της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας ( ) 65 Μορφές Πολιτιστικής Έκφρασης: οι Τερακότες από την «Οικεία του Ορφέα» στη Νέα Πάφο 67 Τα Αρχαία Σχόλια στον «Οιδίπους επί Κολωνώ» 70 Ο Ρόλος των Τελομερών και της Τελομεράσης στην Καρκινογένεση που προκαλείται από Ανθρώπινους Ιούς Θηλωμάτων 71 Μη Γραμμικά Μοντέλα Ακέραιων Χρονοσειρών 73 Διαχρονική και Διεπιστημονική Μελέτη της Κυπριακής Χύτρας: Κεραμική Τεχνολογία και Διατροφικές Συνήθειες 75 Μελέτη Πυρηνικής Ύλης σε Ακραίες Καταστάσεις Υψηλών Θερμοκρασιών και Υψηλών Πυκνοτήτων Αδρονικής ύλης 77 2

4 Πρόλογος Πρύτανη Αγαπητές αναγνώστριες και αγαπητοί αναγνώστες, Από το πρώτο έτος της λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενισχύει και προωθεί την έρευνα σταθερά και μεθοδικά, με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, καθώς - εκτός από φυτώριο γνώσης - αποτελεί και ζωντανό κύτταρο σύνδεσης της επιστήμης με την κοινωνία. Έτσι, η έντονη και ποιοτική ερευνητική του δράση, η οποία και αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας, έχει αναδείξει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως το κατ εξοχήν ερευνητικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου. Παράλληλα, ο σημαντικός αριθμός των ερευνητικών επιτευγμάτων και διακρίσεων, στα 20 μόλις χρόνια λειτουργίας του, έχουν καθιερώσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στον παγκόσμιο ερευνητικό χάρτη ως ένα επιστημονικό κέντρο αριστείας ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η επένδυση στο τρίγωνο της γνώσης Έρευνα - Εκπαίδευση - Καινοτομία αποτελεί, λόγω και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αδήριτη ανάγκη για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία της Κύπρου. Η είσοδός της στη νέα εποχή της γνώσης, των σύγχρονων τεχνολογιών, της εταιρικής ευθύνης και της οικολογίας δεν μπορεί να τεθεί στο θάλαμο αναμονής. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει χρέος να παρεμβαίνει στην ανάδειξη και την προώθηση καινοτόμων ιδεών για κοινωνική αξιοποίηση και χρήση. Να αποτελεί ένα δυναμικό χώρο καλλιέργειας της γνώσης, της κριτικής ικανότητας και της δημοκρατικής συνείδησης. Να ανοίξει το δρόμο προς τη νέα εποχή, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της έρευνας και της διδασκαλίας, εκπαιδεύοντας λαμπρούς νέους επιστήμονες και προσελκύοντας τους καλύτερους ερευνητές. Αντιλαμβανόμενοι την ξεχωριστή σημασία που έχει η ταυτόχρονη προσέλκυση των εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας, πέραν της κρατικής χορηγίας και των άλλων χορηγιών από πολιτειακούς εταίρους, όπως του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εργαστεί με υπομονή και επιμονή, ώστε να προσελκύσει τη μέγιστη δυνατή εξωτερική στήριξη για χρηματοδότηση του ερευνητικού του έργου, εξασφαλίζοντας πέραν των 72 εκατομμυρίων ευρώ από μη δημόσιους (κρατικούς) πόρους. Ένας εκ των κύριων υποστηρικτών της έρευνας που εκπονείται στα ερευνητικά κέντρα και μονάδες του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το οποίο και έχει χρηματοδοτήσει, από το 2000, συνολικά 22 ερευνητικά προγράμματα, ετήσιου κόστους μέχρι Με πρωτοβουλία των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως ένδειξη εκτίμησης προς το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη για την πολύτιμη συμβολή του στο συνολικό ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο, αλλά και τη γενικότερη στήριξή του στις δραστηριότητες του ΠΚ, αποφασίστηκε όπως προετοιμαστεί η παρούσα έκδοση. Στην ανά χείρας έκδοση παρατίθενται, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, συνοπτικά οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα επί μέρους ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντης. Κλείνοντας, εκ μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας απευθύνω θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος τόσο για τη συνεισφορά όσο και για την έμπρακτη στήριξή τους, επειδή με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν ουσιαστικά όχι μόνο στην επίτευξη των ερευνητικών στόχων του Πανεπιστημίου αλλά και στην ανταπόκρισή του στις εκάστοτε νέες επιστημονικές προκλήσεις. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Πρύτανης 3

5 Πρόλογος Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Αγαπητές αναγνώστριες και αγαπητοί αναγνώστες, Η παρούσα έκδοση με βασικό θέμα τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη έχει δύο βασικές επιδιώξεις. Η πρώτη στοχεύει να τονίσει ακόμα μια φορά ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ως βασική αποστολή την έρευνα, την παραγωγή γνώσης και τη διδασκαλία που την αξιοποιεί, μέσα σε πλαίσιο ακαδημαϊκής ελευθερίας και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Για το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου η έρευνα αποτελεί, επίσης, βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για συνεχή ανάπτυξη. Η δεύτερη επιδίωξη της παρούσας έκδοσης είναι να τονίσει τη συμβολή του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στην προώθηση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην ευρύτερη κυπριακή κοινωνία. Από τον Ιούνιο του 2000 το Πανεπιστήμιο έχει την ευγενή στήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, το οποίο χρηματοδοτεί κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό προγραμμάτων, με στόχο την προώθηση της έρευνας. Η ετήσια χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη ανέρχεται στις Κατά την περίοδο έχουν χρηματοδοτηθεί 22 ερευνητικά προγράμματα. Σ αυτό τον τόμο αποτυπώνονται συνοπτικά όλα τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη. Όπως θα διαπιστώσετε, τα προγράμματα που επιλέγονται για χρηματοδότηση χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ερευνητικής ποιότητας, από καινοτομία και πρωτοτυπία. Ως εκ τούτου η χρηματοδότησή τους από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη θεωρείται ως διάκριση αριστείας. Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη για τη συνεισφορά της στη διαχείριση της ετήσιας χρηματοδότησης που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Ίδρυμα. Επίσης, απευθύνω θερμές ευχαριστίες προς την Επιτροπή Έρευνας για τη στήριξη και τη συνεισφορά της στη χάραξη ερευνητικής πολιτικής. Κοινός στόχος όλων μας είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου να συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην έρευνα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων και συμβάλλοντας ενεργά και υπεύθυνα στη διαμόρφωση του κοινωνικοοικονομικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι. Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 4

6 Χαιρετισμός Προέδρου Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση που το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσιάζει σε ειδική έκδοση τα ερευνητικά προγράμματά του, τα οποία εκτελούνται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Το Ίδρυμα εμπνεόμενο από τα ιδεώδη των ιδρυτών του είναι σταθερά προσανατολισμένο στη νέα γενιά. Για το λόγο αυτό χορηγεί ετησίως σημαντικό αριθμό μεταπτυχιακών υποτροφιών και αφειδώς υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πιστεύει ότι μέσα από την έρευνα, όχι μόνον προάγεται η επιστήμη για το καλό της Κύπρου και των ανθρώπων της, αλλά ωφελούνται και οι νέοι τόσο ως εκπαιδευόμενοι στα ερευνητικά προγράμματα όσο και ως συνεργαζόμενοι με άλλα επιστημονικά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Πέραν των ελληνικών σπουδών, της προβολής μνημείων του ελληνικού πολιτισμού και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας, τομείς τους οποίους σθεναρά στηρίζει το Ίδρυμα, χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιλέγει ερευνητικά προγράμματα σε ευρεία βάση θεμάτων και επιστημονικών πεδίων. Ανεξάρτητα επιλεγμένη επιτροπή του Πανεπιστημίου είναι υπεύθυνη για την επιλογή υψηλής ποιότητας προτάσεων, και αναπληρώνει με τις επιλογές της τυχόν κυβερνητικές ή και διεθνείς ελλείψεις στη στήριξη έρευνας ορισμένων τομέων. Για το λόγο αυτό, τα δυο τελευταία χρόνια η επιτροπή έχει επικεντρωθεί περισσότερο στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το Ίδρυμα έχει στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την ίδρυσή του. Ο πρώτος πρόεδρος του Ιδρύματος, Ντίνος Λεβέντης ήταν για πολλά χρόνια μέλος του Πανεπιστημιακού Συμβουλίου και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση και την ανάπτυξή του. Το Ίδρυμα έχει προσφέρει υλική υποστήριξη στο Πανεπιστήμιο για τη λειτουργία και την οργάνωσή του. Επιπλέον, όπως είναι εμφανές από τα ερευνητικά προγράμματα, ενισχύει τη διδασκαλία και την έρευνα σε συγκεκριμένους τομείς. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αποκτήσει αξιοζήλευτη φήμη για την ποιότητα της διδασκαλίας και έχει διαπρέψει στον τομέα της έρευνας, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση στους Επιτρόπους του Ιδρύματος, καθώς θεωρούν ότι το Ίδρυμα έχει συμβάλει σε αυτό. Αναστάσιος Π. Λεβέντης Πρόεδρος Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη 5

7 Eισαγωγή Η ερευνητική δραστηριότητα κατέχει κυρίαρχη θέση στην αποστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του ιδρύματος από την ίδρυσή του. Ως ένα νεοσύστατο μεν, δυναμικό δε ακαδημαϊκό ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο έρευνας, μέσα από την προώθηση πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με προσεκτικό προγραμματισμό και τη σταθερή μεθοδική δουλειά της πανεπιστημιακής κοινότητας, σε λιγότερο από δύο δεκαετίες λειτουργίας του, έχει αναδειχθεί ως το κατεξοχήν ερευνητικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια στήριξης και προώθησης της έρευνας, σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου αφιερώνεται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών προγραμμάτων του ακαδημαϊκού προσωπικού. Παράλληλα, πέρα από τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, χρηματοδότηση λαμβάνεται και από εξωτερικές πηγές, με ανταγωνιστικές συνήθως διαδικασίες. Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, εκτός από την οικονομική στήριξη στην κτηριακή υποδομή του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει χρηματοδοτήσει και υποστηρίξει την ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα, από το 2000, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει την ευγενή στήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, το οποίο χρηματοδοτεί αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Η ετήσια χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη ανέρχεται στα Από την εισαγωγή του θεσμού μέχρι σήμερα, έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη 22 συνολικά ερευνητικά προγράμματα. Η γραφική παράσταση πιο κάτω παρουσιάζει το ποσοστό χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανά ερευνητική περιοχή, από την έναρξη του θεσμού μέχρι σήμερα. 6

8 Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, η χρηματοδότηση των μελλοντικών προγραμμάτων θα ακολουθεί την αναλογία 75% σε ανθρωπιστικές επιστήμες και 25% σε θετικές επιστήμες. Η συμβολή της χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη στην επιτυχή διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων υπήρξε καθοριστική. Μέσα από τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη έχει καταστεί εφικτή η αγορά του απαραίτητου ερευνητικού εξοπλισμού, η εργοδότηση κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού, καθώς, επίσης, και η πραγματοποίηση μετακινήσεων στο εξωτερικό ή εσωτερικό για σκοπούς επιτόπιας έρευνας. Αρκετά από τα ερευνητικά προγράμματα που τυγχάνουν χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη έχουν συμβάλει στην προώθηση του επιστημονικού πεδίου, στο οποίο αυτά εντάσσονται. Προηγουμένως, ανεξερεύνητες περιοχές της βιβλιογραφίας έχουν μελετηθεί, δημιουργώντας ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης περαιτέρω ερευνητικής δραστηριότητας. Παράλληλα, τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα ερευνητικά περιοδικά αλλά και παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, αναδεικνύοντας έτσι το ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ερευνητικά προγράμματα έχουν δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλαν στο να γίνει γνωστό το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε διάφορα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα ανά τον κόσμο. Κατά γενική ομολογία των επιστημονικών υπευθύνων, η εμπλοκή στα ερευνητικά προγράμματα τούς έχει παράσχει σημαντικά εφόδια, συμβάλλοντας θετικά στην ερευνητική και ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία. Κατά συνέπεια, τα τελευταία χρόνια, τα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη έχουν καταστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ανάμεσα στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και έγκρισης όλων των εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, εποπτεύεται από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητους αξιολογητές. Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, με τη συνεχή και πολλαπλή βοήθεια προς την κτηριακή και εκπαιδευτική υποδομή και με την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσδιορίζει τον όρο ακαδημαϊκή φιλανθρωπία για την κυπριακή κοινωνία. Παράλληλα, με τη γενναιοδωρία του υποδεικνύει ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί το πανεπιστήμιο όλων των Κυπρίων πολιτών και μια σοβαρή, αν όχι τη σοβαρότερη, παρακαταθήκη για το πνευματικό μέλλον του τόπου. 7

9 Ερευνητικά Προγράμματα ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΗΞΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ Κριτική Έκδοση του Χρονικού του Μαχαιρά Μιχάλης Πιερής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Σύνθεση των Περιουσιακών Μιχάλης Χαλιάσος ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχείων των Νοικοκυριών ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Μελέτες στις Ισχυρές Αλληλεπιδράσεις: Κωνσταντία Αλεξάνδρου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ Κανονικοποίηση, Περιορισμός και ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σπάσιμο Χειραλικής Συμμετρίας Έλεγχος του Μεταβολισμού του Γλυκογόνου Γιώργος Αρχοντής, και Οξειδωτική Επιδιόρθωση του DNA μέσω Σπύρος Σκούρτης, σχηματισμού Βιομοριακών Συμπλόκων: Αθανάσιος Νικολαίδης Κατανόηση με Προσομοιώσεις Ελεύθερης Ενέργειας Μοριακοί Κινητήρες: Διερεύνηση του Ρόλου Νιόβη Σανταμά τους σε Ανθρώπινες Νευροεκφυλιστικές Ασθένειες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διεθνές Εμπόριο Μεταχειρισμένων Αγαθών Σωφρόνης Κληρίδης ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Μοριακός Μηχανισμός Χημείο προφύλαξης Ανδρέας Κωνσταντίνου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ από Καρκίνο με Tamoxifen και Equol ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Pulse Shaping Terahertz Femtosecond Pulses Aνδρέας Όθωνος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μοντέλα Παλινδρόμησης Μεικτής Έλενα Ανδρέου ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δειγματοληψίας ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Υπολογιστική Μελέτη του Φαινομένου Γιώργος Αρχοντής, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ Εξαλάτωσης Επαμεινώνδας Λεοντίδης ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ Romanorum Grammatices Fragmenta Ιωάννης Ταϊφάκος saec. II, III, IV ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ Δυτικός Φιλελληνισμός: Ο Βίκτωρ Ουγκό May Chehab ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ στον Ελληνικό Χώρο 8 ερευνητικά προγράμματα

10 Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη ( ) ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΗΞΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ανισότητες για Ειδικές Συναρτήσεις Σταμάτης Κουμάντος ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ και Εφαρμογές στη Γεωμετρική Θεωρία ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συναρτήσεων και άλλα Συναφή Γνωστικά Αντικείμενα ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ Γλώσσα και Ύφος στις Δημηγορίες Αντώνης Τσακμάκης του Θουκυδίδη Η Προϊστορική Κατοίκηση στο Ηραίο Σάμου Ουρανία Κουκά Βυζαντινά Επίσημα Έγγραφα της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας ( ) Alexander Beihammer Μορφές Πολιτιστικής Έκφρασης: Δημήτριος Μιχαηλίδης οι Τερακότες από την «Οικεία του Ορφέα» στη Νέα Πάφο Τα Αρχαία Σχόλια στον «Οιδίπους επί Γιώργος Ξενής Κολωνώ» ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο Ρόλος των Τελομερών και της Κατερίνα Στρατή ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ Τελομεράσης στην Καρκινογένεση ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ που Προκαλείται από Ανθρώπινους Ιούς Θηλωμάτων Μη Γραμμικά Μοντέλα Ακέραιων Κωνσταντίνος Φωκιανός Χρονοσειρών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ Διαχρονική και Διεπιστημονική Μελέτη Αθανάσιος Κ. Βιώνης της Κυπριακής Χύτρας: Κεραμική Τεχνολογία και Διατροφικές Συνήθειες ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Μελέτη Πυρηνικής Ύλης σε Ακραίες Χαράλαμπος Τσέρτος ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ Καταστάσεις Υψηλών Θερμοκρασιών ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και Υψηλών Πυκνοτήτων Αδρονικής Ύλης ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη 9

11 Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη Η Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη συστάθηκε ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη να χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα μελών τού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ρόλος της Επιτροπής είναι να εποπτεύει τη διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και έγκρισης ερευνητικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη. Η Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη έχει δημιουργηθεί, για να διαχειρίζεται και να κατανέμει σε ερευνητικά προγράμματα υψηλού επιπέδου την ετήσια χρηματοδότηση που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, και η οποία ανέρχεται στις Συνάμα, διασφαλίζει την επιθυμία του Ιδρύματος στο να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις ανθρωπιστικές επιστήμες, χωρίς, όμως, να αποκλείονται οι χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων από άλλες σχολές. Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη θεωρείται διάκριση αριστείας. Η Επιτροπή Α. Γ. Λεβέντη συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του Πρόκειται για μια πενταμελή Επιτροπή στην οποία προεδρεύειexofficio ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τρία από τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη. Τα μέλη αυτά είναι η Καθηγήτρια Αικατερίνη Κουμαριανού, ο κύριος Πάτροκλος Σταύρου και ο Sir Michael Llewellyn Smith. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου εκπροσωπείται από ένα μέλος της Συγκλήτου, το οποίο και διορίζεται από αυτήν. Την παρούσα περίοδο, ο Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, εκπροσωπεί το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου στην εν λόγω Επιτροπή. 10

12 Αθανάσιος Γαγάτσης, Πρόεδρος Ο Αθανάσιος Γαγάτσης κατάγεται από τη Φλώρινα Ελλάδος και είναι Καθηγητής Μαθηματικής Παιδείας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατέχει πτυχίο Μαθηματικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διδακτική των Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Louis Pasteur του Στρασβούργου Γαλλίας. Ακολούθως, συνέχισε με διδακτορικές σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο, με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης. Υπηρέτησε ως Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής και συνεργάτης - ερευνητής ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν κυρίως στο ρόλο των Αναπαραστάσεων στη μάθηση των Μαθηματικών και στην επίλυση προβλήματος, στην Ιστορία της Μαθηματικής Παιδείας, σε επιστημολογικά, διδακτικά και οντογενετικά εμπόδια στη μάθηση των Μαθηματικών κ.τ.λ. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του καριέρας έχει δημοσιεύσει πέραν των 500 άρθρων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε κεφάλαια βιβλίων. Έχει, επίσης, επιμεληθεί την έκδοση δεκάδων βιβλίων και πρακτικών συνεδρίων σε διάφορες γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ιταλική). Συμμετέχει, επίσης, σε διάφορες συντακτικές και επιστημονικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών, ενώ είναι μέλος σε ερευνητικά κέντρα διαφόρων χωρών της Ευρώπης. Ήταν ακαδημαϊκός σύμβουλος, καθώς και μέλος τριμελών επιτροπών διδακτορικών διατριβών τόσο στην Κύπρο όσο και σε χώρες του εξωτερικού (Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία, Ολλανδία, Σλοβακία). Από το 1996 έως σήμερα, ο Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης έχει εκλεγεί και διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, Προσωρινός πρόεδρος του Τμήματος Νομικής και, από το Δεκέμβριο του 2010, έχει εκλεγεί Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. 11

13 Αικατερίνη Kουμαριανού, Μέλος Η Αικατερίνη Kουμαριανού γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε φιλολογία, ιστορία και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθησε ιστορικές σπουδές στη Γαλλία, στην Ecole en Sciences Sociales, από τα έτη Υπήρξε μέλος του σεμιναρίου του Καθηγητή Robert Mandrou. Παρακολούθησε, επίσης, τα σεμινάρια του François Furet, Καθηγητή και Διευθυντή της Σχολής, καθώς και σεμινάρια ειδικών επιστημόνων τόσο στη Σχολή, όσο και σε άλλα επιστημονικά ιδρύματα. Γνωρίζει Γαλλικά, Αγγλικά και Ιταλικά. Τα ενδιαφέροντά της έχουν ως επίκεντρο την ιστορία των ιδεών. Οι ερευνητικές εργασίες και οι δημοσιεύσεις της πραγματοποιούνται σε τομείς όπως η ελληνική εκδοτική παραγωγή, ο τύπος, ο περιηγητισμός και καθορίζονται χρονικά στην περίοδο μετά την Άλωση έως σήμερα. Χρημάτισε σύμβουλος για μορφωτικά θέματα στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών (1974-Ιούνιος 1978), Ελληνική Πρεσβεία Ουάσιγκτον, και στο υφυπουργείο Προεδρίας στην Αθήνα. Επίσης, υπηρέτησε ως σύμβουλος στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού ( ). Διετέλεσε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Professeur Associé) και Διευθύντρια του Institut Neo-Hellenique του Πανεπιστημίου Paris-Sorbonne (PARIS IV) από το Σεπτέμβριο του 1978 έως τον Δεκέμβριο του Δίδαξε ιστορία της νέας ελληνικής παιδείας στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα College Year in Athens. Έχει εκδώσει κείμενα αλληλογραφίας Ελλήνων λογίων του 18ου και 19ου αιώνα και μελέτες γύρω από θέματα της περιόδου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Η Αικατερίνη Κουμαριανού έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό μελετημάτων και άρθρων σε ελληνικά και ξένα ειδικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους. Παράλληλα, έχει λάβει μέρος και συμμετέχει σε συνέδρια με θέματα της ελληνικής ιστορίας των ιδεών, ελληνικού διαφωτισμού, ελληνικής εκδοτικής παραγωγής, κ.λπ.. Επιπρόσθετα, έχει συνεργασθεί σε επιστημονικά προγράμματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 12

14 Πάτροκλος Σταύρου, Μέλος Ο Πάτροκλος Σταύρου γεννήθηκε το 1933 στη Λευκωσία. Απεφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, και με υποτροφία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. O Πάτροκλος Σταύρου υπήρξε Υφυπουργός παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Πέρασε επιτυχώς από το ρόλο του εκδότη, του συγγραφέα, του ερευνητή, του ιστορικού και του αρθρογράφου. Μέσα στα πλαίσια των κρατικών και άλλων καθηκόντων του εργάσθηκε για την πολιτιστική προβολή και άνοδο της Κύπρου, την οποία προέβαλλε ως εστία πολιτιστικής δημιουργίας και όχι ως τόπο συγκρούσεων. Ο Πάτροκλος Σταύρου μελέτησε ιδιαίτερα τον ποιητή Κωστή Παλαμά. Το βιβλίο του «Ο Παλαμάς και η Κύπρος» βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 1969, καθιστώντας τον Σταύρου τον πρώτο Κύπριο που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Κατά τα τελευταία σαράντα, τουλάχιστον, χρόνια ασχολείται συστηματικά με τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Η χήρα του κορυφαίου Έλληνα συγγραφέα, Ελένη Ν. Καζαντζάκη, τον υιοθέτησε το 1982, και το 1995 του εκχώρησε υπό μορφή γονικής παροχής τα πνευματικά δικαιώματα στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Με διαθήκη της το 1982, στη Γενεύη, τον κατέστησε μοναδικό και αποκλειστικό κληρονόμο της. Τον Ιούνιο του 1991 η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αναγόρευσε τον απόφοιτό της Πάτροκλο Σταύρου σε Επίτιμο Διδάκτορά της, ως «δίκαιη αναγνώριση της διά βίου προσφοράς του στη Νεοελληνική Επιστήμη και στην εθνική υπόθεση της Κύπρου». Ο Σταύρου είναι εξ αρχής μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στην Κύπρο και μέλος της Επιτροπής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, από της συστάσεώς τους. 13

15 Ανδρέας Χαρίτου, Μέλος Ο Δρ Χαρίτου είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής, Αναπληρωτής Κοσμήτορας στη Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης, συν-υπεύθυνος Διδακτορικού προγράμματος στην Χρηματοοικονομική και συν-υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου για πέντε χρόνια. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδά, για έντεκα χρόνια (Αναπληρωτής και Επίκουρος Καθηγητής) και στο Pennsylvania State University, Η.Π.Α., για τρία χρόνια (Λέκτορας). Απέκτησε το διδακτορικό (Ph.D, 1986) και το μάστερ (MSc, 1983) απó το Pennsylvania State University, Η.Π.Α. Ήταν ενεργό μέλος των Certified Public Accountants (USA) και μέλος των Certified Management Accountant (USA). Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ( ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ( ). Επίσης, διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας από το 2009 και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου της Τράπεζας. Είναι, επίσης, μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Βραβεύτηκε για Τeaching Εxcellence σε μεταπτυχιακό (MBA) και πτυχιακό επίπεδο (Awards for Teaching Excellence, Πανεπιστήμιο του Τορόντο). Ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν: χρηματοπιστωτική ανάλυση (risk management, credit analysis and bankruptcy), εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance), αμοιβές ανωτάτων εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων (executive compensation, golden parachutes), διεθνείς κεφαλαιαγορές (international capital markets), international cross listing, τραπεζικά και χρηματοοικονομική διοίκηση. Ο Δρ Χαρίτου δημοσίευσε σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ αυτών, το Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), the Journal of Accounting, Auditing and Finance, Abacus, Journal of Business Finance and Accounting, Journal of Accounting and Public Policy, European Accounting Review; Journal of International Financial Management and Accounting, International Journal of Accounting. Ο Δρ Χαρίτου είναι συν-εκδότης (Co-Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Accounting (Η.Π.Α.), και μέλος των εκδοτικών επιτροπών (Editorial Board member) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Abacus, European Accounting Review, International Journal of Accounting Research. Είναι, επίσης, μέλος του American Finance Association, American Accounting Association και European Accounting Association. 14

16 Sir Michael Llewellyn-Smith, Μέλος Ο Sir Michael Llewellyn-Smith γεννήθηκε το Σπούδασε κλασικές γλώσσες, λογοτεχνία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Πήρε διδακτορικό δίπλωμα για τη διατριβή του, που, αργότερα, κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Ionian Vision: Greece in Asia Minor» (C Hurst & Co 1998). Από το 1970 έως το 1999 υπηρέτησε στο Βρετανικό Διπλωματικό Σώμα στο Λονδίνο, τη Μόσχα, το Παρίσι, τη Βαρσοβία και την Αθήνα. Στις δύο τελευταίες πρωτεύουσες διετέλεσε πρέσβης από το και αντίστοιχα. Από τότε που αφυπηρέτησε από τη διπλωματική υπηρεσία, ο Sir Michael Llewellyn-Smith έχει γράψει και παραδώσει ομιλίες για την ελληνική ιστορία και πολιτισμό, κυρίως των τελευταίων αιώνων. Έχει γράψει βιβλία για την Κρήτη («The Great Island: a Study of Crete»), τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 («Olympics in Athens 1896: the Invention of the Modern Olympic Games») και την Αθήνα («Athens: a Cultural and Literary History», Signal Books 2004). Την περίοδο αυτή μελετά τη ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου. Είναι επίτιμος υπότροφος στο St. Antony s College της Οξφόρδης, Αντιπρόεδρος της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής στο King s College του Λονδίνου, μέλος του Συμβουλίου του Anglo-Hellenic League, καθώς και Διευθυντής χωρίς εκτελεστικά καθήκοντα της ελληνικής εταιρείας εμφιαλώσεως της Coca-Cola. Είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά και τέσσερα εγγόνια. 15

17 ΛΟ Μ ΝΑ ΝΟ ΠΑ ΑΤ ΙΑ ΤΗ ΛΙ ΟΤ ΟΤ ΟΡ ΙΑ ΑΜ ΕΛ ΑΦ ΗΣ Μ ΗΜ ΤΕ ΤΕ ΩΣ ΠΙ ΝΤ ΟΕ ΑΑ ΗΔ ΝΟ ΝΑ ΝΟ ΤΙ ΙΕ ΑΣ ΡΙ ΚΗ 16 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΚΒΑΝΤΙΚΗDNAΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΔΥΝΑΜΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΓΕΝΕΤΙΚΟΥΕΥΛΙΚΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΙΧΜΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΜΠΕΜΠΟΡΙΟΕΥΗΜΕΡΙΑΚΑΤΑ ΝΑΛΩΤΙΚΟΟΦΕΛΟΣΟΠΡΟΤΥΠΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣΦΑΡΜΑΚΟΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΔΡΑΣΗΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗΠΕΙΡΑΜΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΚΑΙ ΝΟΤΟΜΑΥΛΙΚΑΦΕΜΤΦΕΜΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΦΩΝΙΚΗΟΠΤΟΗΛΕΚΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΜΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΞΑΛΑΤΩΣΗΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΜΟΡΙΑΚΗΒΙΟΦΥΒΙΟΦΥΣΙΚΗΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΛ ΑΤΙΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΒΙΚΤΩΡΟΥΟΥΓΚΩΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡ ΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣ ΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩ ΛΙΑΤΕΡΑΚΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΗΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚ ΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓ ΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΟΛΥΓΛΩΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔ ΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΚΒΑΝΤΙΚΗDNAΜΟΡΙΑΜΟΡΙΑΚΗΔΥΝ ΑΜΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΓΕΝΕΤΙΚΟΥΕΥΛΙΚΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΙΧΜΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΜΠΕΜΠΟΡΙΟΕΥΗΜΕΡΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΟΦ ΕΛΟΣΟΠΡΟΤΥΠΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣΦΑΡΜΑΚΟΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΔΡΑΣΗΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗΠΕΙΡΑΜΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΚΑΙΝΟΤΟΜΑΥΛΙΚ ΑΦΕΜΤΦΕΜΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΦΩΝΙΚΗΟΠΤΟΗΛΕΚΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΠΑΛΙΝΔΡΟΜ ΗΣΗΜΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΞΑΛΑΤΩΣΗΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΜΟΡΙΑΚΗΒΙΟΦΥΒΙΟΦΥΣΙΚΗΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΛΑΤΙΝΙΚΗΓΡΑ ΜΜΑΤΕΙΑΒΙΚΤΩΡΟΥΟΥΓΚΩΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔ ΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚΟ ΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΗΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝ ΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΟΛΥΓΛΩΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕ ΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΚΒΑ ΝΤΙΚΗDNAΜΟΡΙΑΜΟΡΙΑΚΗΔΥΝΑΜΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΓΕΝΕΤΙΚΟΥΕΥΛΙΚΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΙΧΜΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΜΠΕΜΠΟΡΙ ΟΕΥΗΜΕΡΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΟΦΕΛΟΣΟΠΡΟΤΥΠΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣΦΑΡΜΑΚΟΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΔΡΑΣΗΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗΠΕΙΡΑΜ ΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΚΑΙΝΟΤΟΜΑΥΛΙΚΑΦΕΜΤΦΕΜΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΦΩΝΙΚΗΟΠΤΟΗΛΕΚΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ ΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΜΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΞΑΛΑΤΩΣΗΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΜΟΡΙΑΚΗΒΙΟΦΥΒΙΟΦΥΣΙΚΗΝΑ ΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΛΑΤΙΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΒΙΚΤΩΡΟΥΟΥΓΚΩΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑ ΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟ ΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΗΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔ ΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡ ΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤ ΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΟΛΥΓΛΩΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙ ΚΗΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΛΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΛΛΟΓΟΤΕΧ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ

18 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΚΒΑΝΤΙΚΗDNAΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΔΥΝΑΜΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΓΕΝΕΤΙΚΟΥΕΥΛΙΚΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΙΧΜΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΜΠΕΜΠΟΡΙΟΕΥΗΜΕΡΙΑΚΑΤΑ ΝΑΛΩΤΙΚΟΟΦΕΛΟΣΟΠΡΟΤΥΠΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣΦΑΡΜΑΚΟΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΔΡΑΣΗΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗΠΕΙΡΑΜΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΚΑΙ ΝΟΤΟΜΑΥΛΙΚΑΦΕΜΤΦΕΜΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΦΩΝΙΚΗΟΠΤΟΗΛΕΚΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΜΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΞΑΛΑΤΩΣΗΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΜΟΡΙΑΚΗΒΙΟΦΥΒΙΟΦΥΣΙΚΗΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΛ ΑΤΙΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΒΙΚΤΩΡΟΥΟΥΓΚΩΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡ ΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣ ΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩ ΛΙΑΤΕΡΑΚΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΗΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚ ΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓ ΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΟΛΥΓΛΩΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔ ΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΚΒΑΝΤΙΚΗDNAΜΟΡΙΑΜΟΡΙΑΚΗΔΥΝ ΑΜΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΓΕΝΕΤΙΚΟΥΕΥΛΙΚΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΙΧΜΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΜΠΕΜΠΟΡΙΟΕΥΗΜΕΡΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΟΦ ΕΛΟΣΟΠΡΟΤΥΠΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣΦΑΡΜΑΚΟΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΔΡΑΣΗΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗΠΕΙΡΑΜΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΚΑΙΝΟΤΟΜΑΥΛΙΚ ΑΦΕΜΤΦΕΜΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΦΩΝΙΚΗΟΠΤΟΗΛΕΚΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΠΑΛΙΝΔΡΟΜ ΗΣΗΜΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΞΑΛΑΤΩΣΗΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΜΟΡΙΑΚΗΒΙΟΦΥΒΙΟΦΥΣΙΚΗΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΛΑΤΙΝΙΚΗΓΡΑ ΜΜΑΤΕΙΑΒΙΚΤΩΡΟΥΟΥΓΚΩΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔ ΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚΟ ΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΗΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝ ΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΟΛΥΓΛΩΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕ ΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΚΒΑ ΝΤΙΚΗDNAΜΟΡΙΑΜΟΡΙΑΚΗΔΥΝΑΜΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΓΕΝΕΤΙΚΟΥΕΥΛΙΚΟΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΑΙΧΜΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΕΜΠΕΜΠΟΡΙ ΟΕΥΗΜΕΡΙΑΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΟΦΕΛΟΣΟΠΡΟΤΥΠΑΠΟΙΟΤΗΤΑΣΦΑΡΜΑΚΟΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΔΡΑΣΗΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗΠΕΙΡΑΜ ΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΚΑΙΝΟΤΟΜΑΥΛΙΚΑΦΕΜΤΦΕΜΤΟΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΦΩΝΙΚΗΟΠΤΟΗΛΕΚΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ ΗΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΜΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΞΑΛΑΤΩΣΗΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΜΟΡΙΑΚΗΒΙΟΦΥΒΙΟΦΥΣΙΚΗΝΑ ΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΛΑΤΙΝΙΚΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΒΙΚΤΩΡΟΥΟΥΓΚΩΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑ ΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟ ΝΟΣΕΙΡΑΔΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣ ΤΙΚΗΕΚΦΡΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΗΓΙΑΑΝΑΣΚΑΦΕΣΒΥΖΑΝΤΙΟΤΡΑΓΩΔΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΔ ΙΕΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗΧΥΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΜΕΓΑΛΗΕΚΡΗΞΗΥΛΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΚΦΡ ΑΣΗΕΙΔΩΛΙΑΤΕΡΑΚΟΤΕΣΔΙΑΣΩΣΗTAYTOTΟΛΥΓΛΩΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΑΝΑΝΑΛΥΣΗΓΕΩΜΕΤ ΡΙΑΓΛΩΣΣΑΔΗΜΗΓΟΡΙΕΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΑΡΧΑΙΟΛΟΟΛΥΓΛΩΓΕΩΜΕΤΡΙΑΓΛΩΣΣΑΣΣΑΕΡΓΑΛΕΙΑΣΠΑΝΙΑΚΕΙΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΙ ΚΗΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΛΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑOΤΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΑΓΟΡΑΗΛΕΗΛΕΚΤΡΟΛΛΟΓΟΤΕΧ 17 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ ΙΑ ΤΑ ΑΙ ΙΑ Λ ΤΡ ΙΣ Ω ΙΚ Κ ΗΓ Δ Ν Φ ΙΚ Μ ΡΑ Δ Ο Ο Ν ΙΕ Α ΡΙ Μ ΙΚ Α Α Ο ΙΣ Δ Ρ ΕΤ ΤΙ ΕΧ

19 «Η χρηματοδότηση του ερευνητικού προγράμματος από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη επέτρεψε την απρόσκοπτη έρευνα σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και αρχεία και την επιτόπια μελέτη (στη Βενετία, τη Ραβέννα και την Οξφόρδη) των χειρογράφων του μεσαιωνικού Χρονικού της Κύπρου του Λεοντίου Μαχαιρά» Μιχάλης Πιερής, Καθηγητής Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ.: , Φαξ: , Ηλ. Ταχ.: Σπουδές Δραματική Σχολή Μακεδονικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Δίπλωμα στις Θεατρικές Σπουδές, 1976 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Β.Α. στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, 1976 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, Μ.Α. στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, 1978 Πανεπιστήμιο Sydney, Αυστραλία, Ph.D. στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, 1982 Συμμετοχή σε Επαγγελματικούς Συνδέσμους/Διεθνείς Οργανισμούς Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού, Ελλάδα Ε.Λ.Ι.Α. (Ελληνικό, Λαογραφικό και Ιστορικό Αρχείο), Ελλάδα Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Ελλάδα Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Bruno Lavagnini (αντεπιστέλλον μέλος), Σικελία, Ιταλία Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Λογοτεχνία Καβαφικές Σπουδές Σύγχρονη Κυπριακή Λογοτεχνία Θεατρικές Σπουδές Συμμετοχή σε Επιτροπές Επιστημονικών Εκδόσεων Κονδυλοφόρος (Έκδοση Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας), Ελλάδα, University Studio Press Μοσχοβία (Έκδοση Νεοελληνικών Σπουδών), Ρωσία, Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Lomonosov Μόσχας Ύλαντρον (Λογοτεχνικό περιοδικό), Κύπρος 1 Εσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα( ) 18 χρονικο μαχαιρά χρονικο μαχαιρά

20 Κριτική Έκδοση του Χρονικού του Μαχαιρά Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Πιερής, Καθηγητής, BNE Επιστημονική Συνεργάτης: Αγγελ Nικολάου-Κονναρή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου Σύνοψη Είναι γενικά αποδεκτή η μεγάλη σημασία του Χρονικού που αποδίδεται στο Λεόντιο Mαχαιρά ως ιστορική πηγή, γλωσσικό και λογοτεχνικό μνημείο και ιδεολογικός φορέας για την ιστορία της Κύπρου κατά την περίοδο που το νησί υπήρξε ένα ανεξάρτητο χριστιανικό βασίλειο στην Ανατολική Μεσόγειο υπό τη διακυβέρνηση της δυναστείας των Λουζινιανών ( ). Λόγω αυτής της σημαντικότητας καθίσταται αντικείμενο ανεξάντλητης έρευνας και μελέτης. Αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Κύπρου «Κριτική έκδοση του Χρονικού του Λεοντίου Μαχαιρά», το οποίο υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, υπήρξε η έκδοση Λεοντίου Mαχαιρά, Xρονικό της Κύπρου. Παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων, με εισαγωγή και επιμέλεια των Μιχάλη Πιερή και Άγγελ Nικολάου-Kονναρή, που δημοσιεύθηκε στη σειρά του Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών Κύπρου Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας XLVIII (Λευκωσία, 2003). Η έκδοση αυτή προσφέρει στο επιστημονικό κοινό την παράλληλη διπλωματική μεταγραφή του κειμένου και των τριών χειρογράφων που διασώζουν το Xρονικό (Βενετία, Marc. Gr. VII, 16, 1080, Οξφόρδη, Bodl. Selden Supra 14, Ραβέννα, Class. 187), από τα οποία το κείμενο της Ραβέννας εκδίδεται για πρώτη φορά. Το κείμενο των τριών χειρογράφων μεταγράφεται πιστά, χωρίς καμία διορθωτική επέμβαση από τους εκδότες, οι οποίοι διατηρούν σχολαστικά όλες τις παλαιογραφικές λεπτομέρειες, και δίδεται σε τρεις στήλες, αντιστοιχισμένο ως προς το περιεχόμενο. Προηγούνται μια εκτενής εισαγωγή που περιλαμβάνει λεπτομερέστατη περιγραφή των χειρογράφων, έκδοση όλων των σημειωμάτων που περιέχονται στο περιθώριο των χειρογράφων, ανάλυση της μεταξύ τους σχέσης, στοιχεία για τον συγγραφέα, εξήγηση των εκδοτικών αρχών και των συμβόλων που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης βιβλιογραφία και φωτογραφικές αναπαραγωγές δώδεκα σελίδων των χειρογράφων. Οι δύο κριτικές εκδόσεις του Xρονικού από τους K. Σάθα το 1873 και R. M. Dawkins το 1932 στηρίζονταν στις αρχές της φιλολογικής προσέγγισης του 19ου αι., οι οποίες σήμερα θεωρούνται ξεπερασμένες. H διπλωματική έκδοση ασφαλώς και δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει τον ρόλο μιας νέας κριτικής έκδοσης, αλλά να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σύγχρονης επιστήμης μέσα από μια σφαιρική προσέγγιση του κειμένου, που εξυπηρετεί τόσο τον ιστορικό, τον φιλόλογο ή τον γλωσσολόγο όσο και τον μελετητή του ύφους, της προφορικότητας και της λογοτεχνικότητας. Ενώ η κριτική έκδοση αποτελεί μία συγκεκριμένη ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου, η διπλωματική έκδοση δίδει την ευκαιρία στον ερευνητή να μελετήσει το κείμενο, ιδιαίτερα το διαλεκτικό, στην πρωτογενή του μορφή. H προσέγγιση του χειρόγραφου κειμένου μέσα από τη διπλωματική μεταγραφή σέβεται την πολυμορφία και πολυτυπία του κειμένου και αναδεικνύει πληροφορίες που στο παρελθόν αγνοούνταν ή ήταν αδύνατον να συμπεριληφθούν στην ολότητά τους στο υπόμνημα (αβλεψίες, διαγραφές και διορθώσεις του αντιγραφέα, επαναλήψεις, ανορθογραφίες και ορθογραφικές παραλλαγές, στίξη, συνήθειες γραφής, σημειώματα και άλλα αναγνωστικά ίχνη, ιστορία του κώδικα κτλ). Για τον ιστορικό, η παράλληλη διπλωματική έκδοση διευκολύνει τη συγκριτική μελέτη των διασκευών και την επεξεργασία στοιχείων που αφορούν σε ζητήματα κειμενικών διαφορών ή αποκλίσεων καθώς και τη διερεύνηση των γλωσσικών ή υφολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδεολογικών στόχων από μέρους του συγγραφέα ή του αντιγραφέα/ διασκευαστή ακόμη, διατηρεί τις διαφορετικές γραφές ανθρωπωνυμίων και τοπωνυμίων, που συχνά διαφέρουν από χειρόγραφο σε χειρόγραφο και από μία αναφορά σε άλλη στο ίδιο χειρόγραφο, επιτρέποντας έτσι καλύτερη αναγνώριση των ονομάτων και ταύτισή τους με ιστορικά πρόσωπα. 19

21 χρονικό του μαχαιρά Για το γλωσσολόγο, η έκδοση αυτή επιτρέπει τη μελέτη της μεσαιωνικής κυπριακής διαλέκτου μέσα από τη χειρόγραφη μορφή του κειμένου, την πλησιέστερη μορφή της γλώσσας της εποχής που διαθέτουμε, καθώς επίσης γλωσσικών διαφορών μεταξύ των τριών κειμένων και γλωσσικών φαινομένων, των οποίων η εξελικτική πορεία είναι έκδηλη στην προσπάθεια των γραφέων να αποδώσουν γραπτώς τον προφορικό λόγο, παραλλαγές οι οποίες ενδεχομένως χάνονται σε μια κριτική έκδοση. Για το φιλόλογο, η παράλληλη μορφή της έκδοσης επιτρέπει την καλύτερη δυνατή μελέτη θεμάτων που αφορούν στην πατρότητα και τη συγγραφή του Xρονικού, στις πηγές του και στη σχέση μεταξύ των διασκευών αλλά και με άλλες κυπριακές και γαλλικές αφηγηματικές πηγές. H παράλληλη διπλωματική έκδοση των τριών χειρογράφων που διασώζουν το σημαντικό αυτό κείμενο της μεσαιωνικής κυπριακής γραμματείας αποτελεί μια πολύτιμη βάση δεδομένων που παρέχει την πιστότερη και ακριβέστερη μαρτυρία για την ιστορική, γλωσσική και ιδεολογική ταυτότητα των Κυπρίων της εποχής. Η προγραμματιζόμενη ηλεκτρονική έκδοση του έργου θα διευκολύνει περαιτέρω τον ερευνητή. Σκοπός και Aποτελέσματα Το σημαντικό κυπριολογικό Ερευνητικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου «Κριτική έκδοση του Χρονικού του Λεοντίου Mαχαιρά» είχε ως τελικό στόχο μία κριτική και μία χρηστική έκδοση του Xρονικού. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του Ερευνητικού Προγράμματος ( ), ολοκληρώθηκε η διπλωματική μεταγραφή από μικροταινίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κειμένου και των τριών χειρογράφων που διασώζουν το Xρονικό (Marc. Gr. VII, 16, 1080, Oxon. Bodl. Selden, supra 14, Raven. Gr. Class. 187) η μεταγραφή έγινε από την Άγγελ Nικολάου-Kονναρή υπό την επίβλεψη του Mιχάλη Πιερή. Ωστόσο, οι έρευνες και οι μελέτες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα την τελευταία δεκαετία οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι, πριν από την κριτική έκδοση, η προσφορά της διπλωματικής μεταγραφής στο επιστημονικό κοινό αποτελούσε μια αναγκαιότητα. Συνεπώς, κατά τη δεύτερη φάση του Προγράμματος ( ), που συνδυάστηκε με το Ερευνητικό Πρόγραμμα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου «Λεοντίου Mαχαιρά, Xρονικό της Kύπρου. Παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων» ( ) στο οποίο συμμετείχαν οι Μιχάλης Πιερής και Άγγελ Νικολάου-Κονναρή, προετοιμάστηκε η διπλωματική έκδοση του Χρονικού. Το έργο δημοσιεύθηκε το 2003 στη σειρά του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας XLVIII. Δημοσιεύσεις Μιχάλης Πιερής «Osservazioni sulla letteratura medievale e rinascimentale di Cipro», στον τόμο Aspetti di Linguistica e dialettologia Neogreca. Όψεις της νεοελληνικής γλώσσας και διαλεκτολογίας, επιμ. Anna Zimbone e Matteo Miano, Bonanno editore (Catania 2010) «Λογοτεχνία και λογοτεχνικότητα κατά το πέρασμα της Κύπρου από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση», στο Άγγελ Nικολάου-Kονναρή (επιμ.), Η Γαληνοτάτη και η Ευγενεστάτη. Η Βενετία στην Κύπρο και η Κύπρος στη Βενετία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου (Λευκωσία 2009) «Ερωτόκριτος-Πιστόφορος. Ιδεολογικές δομές στο έργο του Κορνάρου», περ. Κονδυλοφόρος 5 (University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2006) «Από τη δυναστική χρονογραφία του Μαχαιρά στην ερωτική μυθιστορία του Κορνάρου», στον τόμο Ζητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, επιμ. Στέφανος Κακλαμάνης (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006) «The Medieval Cypriot Chronicler Leontios Makhaeras. Comments on his life and work», στον τόμο Beiträge zur Kulturgeschichte Zyperns von der Spätantike bis zur Neuzeit (Münster/New York/München/Berlin, Waxmann 2005)

22 «Cronaca e poesia popolare: Arodafnusa e Zuana L Aleman. Interrogative e problemi», στον τόμο La presenza femminile nella letteratura neogreca, a cura di A. Proiou-Α. Armanti (Roma, Universitá di Roma «La Sapienza» 2003) «Χρονικό και δημοτική ποίηση: Η Αροδαφνούσα ως ποιητική αποτύπωση της Τζουάνας Λ Αλεμάν», Κονδυλοφόρος 2 (2002), (Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2003) Άγγελ Νικολάου-Κονναρή «The Crusader Ideology in the Greek Cypriot Chronicle of Leontios Makhairas», Crusades, 10 (2011) (forthcoming). «Apologists or Critics? The Reign of Peter I of Lusignan ( ) Viewed by Philippe de Mézières ( ) and Leontios Makhairas (ca. 1360/80-after 1432)», in Renate Blumenfeld-Kosinski and Kiril Petkov (eds.), The Age of Philippe de Mezières: Fourteenth-Century Piety and Politics between France, Venice, and Cyprus, International Symposium (Nicosia, June 2009) (forthcoming). «Diplomatics and Historiography: The Use of Documents in the Chronicle of Leontios Makhairas», in Alexander D. Beihammer, Maria G. Parani, and Chris D. Schabel (eds.), Diplomatics in the Eastern Mediterranean : Aspects of Cross-Cultural Communication [Brill, The Medieval Mediterranean 74] (Leiden-Boston, 2008), «H Kύπρος στις απαρχές της Tουρκοκρατίας: τα ιστορικά σημειώματα στα φφ. 239v-240r του κώδικα Ven. Marc. Gr. VII, 16, 1080» (= «Cyprus at the Dawn of the Turkish Domination: the Historical Notes on fols. 239v-240r of MS Ven. Marc. Gr. VII, 16, 1080»), Eπετηρίς Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών (Kύπρου), 31 (2005), «H ονοματολογία στα χειρόγραφα του Xρονικού του Λεοντίου Mαχαιρά» (= «Onomatology in the Manuscripts of the Chronicle of Leontios Makhairas»), in Elizabeth Jeffreys and Michael Jeffreys (eds.), Aναδρομικά και Προδρομικά, Approaches to Texts in Early Modern Greek [Papers from the Conference Neograeca Medii Aevi V (Exeter College, University of Oxford, September 2000)] (Oxford, 2005),

23 Μιχάλης Χαλιάσος, Καθηγητής Goethe University, Frankfurt Ηλ. Ταχ.: Σπουδές Πανεπιστήμιο του Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο, B.A. in Economics, 1981 Πανεπιστήμιο του Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο, M.A. in Economics, 1986 Πανεπιστήμιο Yale, H.Π.Α., M.A. in Economics, 1982 Πανεπιστήμιο Yale, H.Π.Α., M.Phil. in Economics, 1984 Πανεπιστήμιο Yale, H.Π.Α., Ph.D. in Economics, 1987 Συμμετοχή σε Επαγγελματικούς Συνδέσμους/Διεθνείς Οργανισμούς American Economics Association Econometric Society, H.Π.Α. European Economic Association Royal Economic Society, Ηνωμένο Βασίλειο Association of Southern European Theorists Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Μακροικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στα περιουσιακά στοιχεία και χρέη των νοικοκυριών Eπιλογή Χαρτοφυλακίου Χρήση Πιστωτικών Καρτών Κατανομή του Πλούτου 22 household wealth household wealth

24 Η Σύνθεση των Περιουσιακών Στοιχείων των Νοικοκυριών Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Χαλιάσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΟΙΚ, Πανεπιστήμιο Κύπρου( ) και τώρα Καθηγητής στο Goethe University, Frankfurt Σύνοψη Στόχος αυτού του ερευνητικού προγράμματος είναι να εμβαθύνει την κατανόηση από οικονομικής πλευράς της συμμετοχής των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία υψηλού κινδύνου και τη σύνθεση του πλούτου των νοικοκυριών. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια ευρεία γκάμα από τεχνικές μεθόδους (αναλυτικές, υπολογιστικές, οικονομετρικές), διαθέσιμες στους οικονομολόγους, με σκοπό τη μελέτη των παραγόντων που δίνουν κίνητρα στα νοικοκυριά να συμμετέχουν στις χρηματιστηριακές αγορές, να εξισορροπούν τα χαρτοφυλάκια τους με την πάροδο του χρόνου και να αναλαμβάνουν χρηματοοικονομικά και άλλα ρίσκα. Ταυτόχρονα, εξετάζει τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς ανάληψης κινδύνου από τα νοικοκυριά στην ευρύτερη οικονομία καθώς και τις πιθανές επιλογές που έχουν τα νοικοκυριά για να χρησιμοποιήσουν την πολιτική τους δύναμη για να επηρεάσουν το μελλοντικό διαμοιρασμό ανάληψης κινδύνου. Τα αποτελέσματα ρίχνουν φως σε άλυτα προβλήματα δεδομένων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ ταυτόχρονα παρέχουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάλυση δεδομένων των νοικοκυριών της Κύπρου. 23

25 «Το ερευνητικό έργο έκανε γνωστή την ομάδα σε διεθνές επίπεδο και έθεσε τις βάσεις για μεταγενέστερους υπολογισμούς και συνεργασίες με άλλες ομάδες στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α.» Kωνσταντία Αλεξάνδρου, Καθηγήτρια Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ.: , Φαξ: , Ηλ. Ταχ.: Σπουδές Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο, B.A. στη Φυσική, 1980 Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο, Μ.A. στη Φυσική, 1980 Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ), Η.Π.Α., Ph.D. στη Θεωρητική Φυσική, 1985 Συμμετοχή σε Επαγγελματικούς Συνδέσμους/Διεθνείς Οργανισμούς American Physical Society, Η.Π.Α. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Κβαντική Χρωμοδυναμική στο Πλέγμα Στοχαστικές Μέθοδοι για Συστήματα Πολλών Φερμιονίων Μέθοδοι Βασισμένες στην Αρχή της Μεταβλητότητας για Θεωρίες Πεδίου 3 Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα( ) 10 Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα( ) 24 strong interactions strong interactions

26 Μελέτες στις Ισχυρές Αλληλεπιδράσεις: Κανονικοποίηση, Περιορισμός και Σπάσιμο Χειραλικής Συμμετρίας Επιστημονική Υπεύθυνη: Κωνσταντία Αλεξάνδρου, Καθηγήτρια, ΦΥΣ Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αντώνης Τσάπαλης, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης Αντρέας Αθηνοδώρου, Προπτυχιακός φοιτητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου και τώρα Ερευνητής στο DESY-Zeuthen, Γερμανία Γιάννης Κουτσού, Προπτυχιακός φοιτητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου και τώρα Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Wuppertal, Γερμανία Σύνοψη Η Κβαντική Χρωμοδυναμική (ΚΧΔ) στο πλέγμα αποτελεί ένα πολύ σαφές θεωρητικό πλαίσιο για τη μελέτη της δομής και της δυναμικής των αδρονίων. Η κατανόηση του περιοριστικού μηχανισμού είναι μια σημαντική θεωρητική πρόκληση και οι προσομοιώσεις της ΚΧΔ πλέγματος μπορούν να παρέχουν νέες ιδέες σε ό,τι αφορά τους αποτελεσματικούς βαθμούς ελευθερίας που μπορεί να είναι σχετικοί με τον περιορισμό. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος μελετήσαμε το βαρυονικό δυναμικό καθώς επίσης και δύο- και τρεις- συσχετιστές πυκνοτήτων από τους οποίους μπορούν να εξαχθούν οι ακτίνες του νουκλενίου (Ν) και η παραμόρφωση του μεσονίου ρ και του βαρυονίου Δ. Μια άλλη παράλληλη περιοχή έρευνας ήταν ο υπολογισμός των τύπων μετάβασης για το Ν σε Δ για μια σειρά των μεταφορών ορμής. Ερευνήσαμε επίσης τον διαδότη gluon συναρτήσει της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας τη βαθμίδα Laplace. Επιπρόσθετα υπολογίσαμε τις σταθερές κανονικοποίησης βελτιωμένων φερμιονικών τελεστών σε υψηλότερες τάξεις, τα οποία χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας από τις διεθνείς ομάδες της ΚΧΔ στο πλέγμα. Τέτοιοι αναλυτικοί υπολογισμοί είναι εξαιρετικά περίπλοκοι και για την εκτέλεσή τους έχουμε αναπτύξει ένα λογισμικό πακέτο. Τελικά επεκτείναμε τις έρευνές μας για τις θεωρίες βαθμίδος SU(Ν) στο όριο μεγάλων Ν εστιάζοντας στη μελέτη μετάπτωσης φάσης συναρτήσει της θερμοκρασίας και της σταθεράς ελατηρίου στις διαφορετικές αναπαραστάσεις ομάδας βαθμίδας. Πρόσφατα η θεωρία Χορδών έχει βοηθήσει στην κατανόηση του θέματος αυτού, το οποίο ήταν ανοικτό από καιρό, απαιτώντας πιο λεπτομερή σύγκριση με αριθμητικά αποτελέσματα. Θέματα Μελέτης 1. Έρευνα ανδρονικής δομής με τον υπολογισμό των τύπων μετάβασης από το Δ στο Ν. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του «Lattice 2004» που πραγματοποιήθηκε στο Fermi Lab των Η.Π.Α.. Η εργασία μας αυτή για τη ανδρονική δομή προσέλκυσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον και προσκληθήκαμε για να δώσουμε διαλέξεις πάνω στη συγκεκριμένη εργασία, στο συνέδριο Hadron Deformation που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο MIT των Η.Π.Α. και στο 21ο σχολείο για τις Ηλεκτρομαγνητικές Αλληλεπιδράσεις που διεξήχθη στο Bosen της Γερμανίας. Ακολουθούν οι δημοσιεύσεις που προέκυψαν από αυτή τη δραστηριότητα. Θα ήθελα να επισημάνω τους χρονοβόρους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν στον υπερυπολογιστή Teraflop/s στο Εθνικό Εργαστήριο Λώρενς Μπέρκλεϊ (NERSC Lawrence Berkeley National Laboratory). Ο απαραίτητος υπολογιστικός χρόνος (CPU) μας κατανεμήθηκε μετά από επιτυχημένη αξιολόγηση της πρότασης που υποβάλαμε στις Η.Π.Α. Πρόταση υποβάλαμε εκ νέου φέτος, η οποία εγκρίθηκε για να συνεχιστεί το πρόγραμμα και στόχος μας αυτή την περίοδο είναι η περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ερευνητικής περιοχής. 2. Ως μέρος του επιμορφωτικού προγράμματός μας, ο προπτυχιακός σπουδαστής Γ. Κουτσού μελέτησε το βαρυονικό δυναμικό και στη συνέχεια υπολόγισε τα δυναμικά τεσσάρων και πέντε κουάρκ για τα οποία υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον λόγω δημοσιεύσεων για την ανακάλυψη ενός σταθερού σωματιδίου pentaquark σε διάφορα ερευνητικά εργαστήρια. Αυτό το μέρος του προγράμματος εκτελέσθηκε σε παράλληλη υπολογιστική συστάδα που η ομάδα διαθέτει στο Πανεπιστήμιο για υπολογισμούς της ΚΧΔ στο πλέγμα. Επιπλέον ερευνήσαμε τη μάζα του pentaquark και την κατανομή των κουάρκ. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Διάσκεψη «Lattice 2004». 25

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Οκτώβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015/16

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Αθανασία Νικολαΐδου Ανώτερη Λειτουργός Εκπαίδευσης Tηλ.: 00357 22800788 Fax:00357 22427560 E-mail: anicolaidou@moec.gov.cy 1 To σύστημα της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Αγγλικών Σπουδών ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση 1. Χρίστος Βασιλείου Αγαπητοί συνάδερφοι, φίλες και φίλοι, Με την

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ... ΤΜΗΜΑ ΔΔΕ Λειτούργησε από την ίδρυση του ΠΚ (1992) Σταδιακά εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο Τμήμα του ΠΚ σε αριθμό φοιτητών σε αριθμό διακριτών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» Αθήνα, 19 20 Φεβρουαρίου 2001 Υπό την Αιγίδα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς, Γ. Αργυρίου 16, Κιλκίς, Ελλάδα Τηλέφωνο Εργασίας +30 23410 29876 εσωτ. 26 venetia@moda.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η Global Trust είναι μια καταξιωμένη εταιρία στο χώρο των χρηματιστηριακών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Κεντρική δραστηριότητα της είναι η διαχείριση πλούτου (wealth management)

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Κέντρο Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στα πλαίσια των μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών που επιφέρει στο νησί μας τόσο το κλίμα της παγκοσμιοποίησης όσο και η ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο

2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο 2 ο Παγκύ πριο Σύνέ δριο Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε ενήλικες: ζητήματα και ζητούμενα στο κυπριακό συγκείμενο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Mediterranean, Λεμεσός Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές. Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές. Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Ελένη Φτιάκα, Αθανάσιος Γαγάτσης, Ιλιάδα Ηλία, Μοδεστίνα Μοδέστου Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές Πρακτικά ΙX Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1 Γενική Ενημέρωση Πρύτανη 1.1.1 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 1.2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2010, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22378101- Φαξ:22379122 cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση!

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση! Τεύχος 12 - Μάρτιος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΠΨ σελ. 2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σελ. 4 ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ σελ. 4 ΡΩΤΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΑΜΕ σελ. 5 H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα