Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών και της Εξοικονόμησης Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών και της Εξοικονόμησης Ενέργειας"

Transcript

1 Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Χ. Δούκας, Α. Παπαδοπούλου, Ι. Μακαρούνη, Ι. Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόκληση για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και τον μελλοντικό εφοδιασμό (κυρίως ηλεκτρικής αλλά όχι μόνο) ενέργειας είναι η αναπτυξιακή συνεργασία για την επίτευξη ενεργειακής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Οι επιμέρους προσπάθειες και δράσεις, σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, πρέπει να προχωρήσουν, πέρα από τη θέσπιση φιλόδοξων στόχων, στην ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων, περιβαλλόντων μάθησης και δημιουργίας, για την προώθηση άμεσων αλλαγών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στόχος της εισήγησης είναι η ανάλυση σημαντικών διεθνών πρωτοβουλιών κοινής δράσης, με κεντρικό άξονα την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ). Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν μηχανισμοί για την ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργατικών δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος σε θέματα πράσινης ανάπτυξης, καλύπτοντας σχετικές πολιτικές/ μέτρα και τεχνολογίες, με έμφαση: Στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, Στον συντονισμό και στην προώθηση σχετικών κοινών επιστημονικών και επιχειρηματικών δράσεων, Στην προώθηση επιδεικτικών έργων αναφορικά με τεχνολογίες ΑΠΕ και ΕΞΕΝ, Στην παροχή πολιτικών υποστήριξης για την προώθηση των δράσεων αυτών. Θα αναλυθούν επίσης πρωτοβουλίες με κεντρικό τον ρόλο των πόλεων στην προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών επιλογών, όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων σε Ευρωπαϊκό, και το C40 cities σε Διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν σχετικές Ελληνικές πρωτοβουλίες, δράσεις και προγράμματα στη Λεκάνη της Μεσογείου, όπως το «Μεσογειακό Σχέδιο Ηλιακής Ενέργειας», το Πρόγραμμα «DESERTEC», η «Μεσογειακή Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή», καθώς και δράσεις προώθησης της «Καθαρής» ενέργειας που «ενώνουν» Ηπείρους, όπως το «Δίκτυο Καθαρής Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χωρών του Κόλπου».

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας καταναλώνεται στις αστικές περιοχές. Η πρόκληση για τον μελλοντικό εφοδιασμό (κυρίως ηλεκτρικής αλλά όχι μόνο) ενέργειας στις αστικές περιοχές σε παγκόσμιο επίπεδο είναι να βρεθεί ο σωστός συνδυασμός των διαθέσιμων τεχνολογιών και πόρων που να ικανοποιεί τόσο την ισχύ στη ζήτηση όσο και την ενεργειακή και περιβαλλοντική βιωσιμότητα (βλέπε Σχήμα 1). Η πρόκληση αυτή γίνεται μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας με ταχείς ρυθμούς, η οποία αναμένεται να φτάσει 2,5-3 παραπάνω από τα σημερινά επίπεδα έως το 2050 [ΙΕΑ, 2010]. Σε αυτή τη λογική, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναγκαιότητα διεθνούς συνεργασίας για την επίτευξη οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η ανάγκη αυτή γίνεται περισσότερο επιτακτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), λαμβάνοντας υπόψη την επερχόμενη σημαντική αύξηση της ενεργειακής της εξάρτησης από εισαγωγές στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. «Σχήμα 1. Αστικές περιοχές στον παγκόσμιο χάρτη» Βασικό κριτήριο για την παραγωγή (ηλεκτρικής) ενέργειας αποτελεί η δυνατότητά της να είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τη ζήτηση. Σήμερα, αυτό επιτυγχάνεται με την κατανάλωση, κυρίως, ορυκτών και πυρηνικών καυσίμων, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Ωστόσο, η κατανάλωση των ορυκτών ενεργειακών αποθεμάτων έχει υψηλό τίμημα, καθώς εξαντλούνται γρήγορα και τα κατάλοιπά τους ρυπαίνουν τον πλανήτη. Με εξαίρεση την υδροηλεκτρική ενέργεια, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) δε χρησιμοποιούνται ευρέως για ηλεκτροπαραγωγή μεγάλης κλίμακας. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενισχύσει σημαντικά την ανάπτυξη των ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια (Commission of the European Communities, 2008). Παρόλα αυτά, ο

3 προσανατολισμός προς τη βραχυπρόθεσμη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ( ) οδηγεί κυρίως σε αντικατάσταση του πετρελαίου και του άνθρακα με φυσικό αέριο (που θεωρείται η πιο αποτελεσματική από άποψη κόστους). Ένα όμως από τα αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης είναι ότι η εξάρτηση της Ευρώπης σε εισαγωγές καυσίμου θα αυξηθεί ραγδαία και θα φτάσει το 70% το 2020, δηλαδή στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την πετρελαϊκή κρίση του Πιο ανησυχητικό, όμως, παραμένει το γεγονός ότι οι ενεργειακές τεχνολογίες των ορυκτών και πυρηνικών καυσίμων εξακολουθούν να λαμβάνουν σήμερα το 75% των τρεχουσών ενεργειακών επιδοτήσεων (European Environment Agency, 2010), αριθμός που ανέρχεται στο 90% αν ληφθεί υπόψη η αδυναμία να συμπεριληφθούν τα εξωτερικά κόστη. Αν και δεν αναμένεται πριν το 2020 σημαντική συνεισφορά των τεχνολογιών ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, σήμερα είναι διαθέσιμη μια πληθώρα τεχνολογιών και αρκετές από αυτές είναι άμεσα εμπορεύσιμες (Dürrschmidt, Zimmermann, Böhme, 2006). Επιπλέον, η καθαρή ενέργεια είναι διαθέσιμη σε αφθονία. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, μέσα σε 6 ώρες, οι έρημοι (βλέπε Σχήμα 2) δέχονται περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνει η ανθρωπότητα σε έναν χρόνο. ΕU-MENΑ: Συνεργασία στον τομέα καθαρής και βιώσιμης ενέργειας «Σχήμα 2. Αστικές περιοχές και έρημοι στον παγκόσμιο χάρτη» Επιπλέον, η χρήση της τεχνολογίας των Συγκεντρωτικών Ηλιακών Συστημάτων (Concentrated Solar Plants CSP) σε έκταση μικρότερη από 1% των ερήμων θα μπορούσε να παρέχει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει ολόκληρο τον κόσμο (Awerbuch, Berger, 2003). Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν διεθνείς πρωτοβουλίες και μηχανισμοί για την ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργατικών δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος σε θέματα πράσινης ανάπτυξης, για την προώθηση των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ), καλύπτοντας σχετικές πολιτικές/ μέτρα και τεχνολογίες, με έμφαση στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, στον συντονισμό και στην προώθηση σχετικών κοινών επιστημονικών και επιχειρηματικών δράσεων,

4 στην προώθηση επιδεικτικών έργων αναφορικά με τεχνολογίες ΑΠΕ και ΕΞΕΝ, και στην παροχή πολιτικών υποστήριξης για την προώθηση των δράσεων αυτών. Πέρα από την Εισαγωγή, η εργασία δομείται σε κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 2 θα παρουσιαστούν σχετικές πρωτοβουλίες, δράσεις και προγράμματα στη Λεκάνη της Μεσογείου, όπως το «Μεσογειακό Σχέδιο Ηλιακής Ενέργειας», το Πρόγραμμα «DESERTEC», η «Μεσογειακή Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή». Στο Κεφάλαιο 3 θα αναλυθούν πρωτοβουλίες με κεντρικό τον ρόλο των πόλεων στην προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών επιλογών, όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων σε Ευρωπαϊκό, και το C40 cities σε Διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, δράσεις προώθησης της «Καθαρής» ενέργειας που «ενώνουν» Ηπείρους, όπως το «Δίκτυο Καθαρής Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χωρών του Κόλπου», θα παρουσιαστούν στο Κεφάλαιο 4. Στο τελευταίο Κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα συμπεράσματα από την προηγούμενη ανάλυση. 2. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Σύμφωνα με προβλέψεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ο πληθυσμός της Ευρώπης θα σταθεροποιηθεί σε περίπου 600 εκατομμύρια ως το 2050, ενώ ο πληθυσμός της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής θα αυξηθεί από 300 εκατομμύρια (έτος βάσης το 2000) σε 600 εκατομμύρια στα μέσα του αιώνα (United Nations, 2010). Όσον αφορά στην επίδραση που έχει η οικονομική ανάπτυξη στην ενεργειακή κατανάλωση, αυτή παρουσιάζει μια ιδιομορφία. Παράλληλα με την αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, λόγω της εισαγωγής όλο και περισσότερων νέων υπηρεσιών στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, αυξάνεται και ο βαθμός απόδοσης της παραγόμενης ενέργειας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη παροχή υπηρεσιών για δεδομένη ποσότητα ενέργειας. Επομένως, η άμεση επίδρασή της στη ζήτηση ενέργειας εξισορροπείται σε μεγάλο βαθμό από την παράλληλη εξέλιξη της τεχνολογίας. H κατανάλωση ενέργειας στη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική είναι πιθανό να φτάσει έως το 2050 γύρω στις 3000 TWh/έτος, τιμή συγκρίσιμη με τη σημερινή κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη. Από την άλλη, η ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί και να σταθεροποιηθεί στις 4000 TWh/έτος (Awerbuch, Berger, 2003). Έχοντας, λοιπόν, ένα σημαντικό αριθμό τεχνολογικών επιλογών ΑΠΕ, τα φιλόδοξα ενεργειακά σχέδια που αυτή τη στιγμή μελετώνται για την κάλυψη της ζήτησης των αστικών περιοχών βασίζονται στην ενδεχόμενη ενεργειακή συμμαχία μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, η οποία θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστημα αυτό θα τροφοδοτεί ολόκληρη την Ευρώπη με ενέργεια που θα παράγεται σε πολλαπλές τοποθεσίες, εκμεταλλευόμενο το γεγονός ότι η κάθε μορφή ανανεώσιμης ενέργειας παρουσιάζει το μέγιστο δυναμικό της σε διαφορετικές περιοχές. Συγκεκριμένα, αν αξιοποιείτο πλήρως το δυναμικό των ΑΠΕ των χωρών της «Λεκάνης της

5 Μεσογείου», η ποσότητα της παραγόμενης ενέργειας που θα προέκυπτε θα υπερεπαρκούσε για την κάλυψη της παρούσας ζήτησης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, από κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο ερήμου της Β. Αφρικής μπορούν να παράγονται έως και 250 GWh ηλεκτρικής ενέργειας το χρόνο με χρήση της τεχνολογίας CSP. Στην προώθηση σχετικών πρωτοβουλιών συνεργασίας, πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει η τεχνολογία CSP. Ακριβώς όπως οι συμβατικοί σταθμοί παραγωγής, οι CSP μονάδες μπορούν να καλύψουν τόσο το βασικό φορτίο όσο και το φορτίο αιχμής, χρησιμοποιώντας την ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάνοντας χρήση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης θερμικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της νύχτας και στην περίπτωση μεγάλης περιόδου έλλειψης ηλιοφάνειας, χρησιμοποιώντας ορυκτά καύσιμα ή βιομάζα σαν εφεδρική πηγή θερμότητας. Το ποσό που μπορεί να παραχθεί από τη τεχνολογία αυτή είναι 250 φορές μεγαλύτερο από εκείνο που μπορεί να παραχθεί από ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο βιομάζας και 5 φορές μεγαλύτερο από εκείνο που μπορεί να παραχθεί από αιολικά και υδροηλεκτρικά στην καλύτερη δυνατή τοποθεσία (Trieb, Schillings, Kronshage, Viebahn, May, Paul, Klann, Kabariti, Bennouna, Nokraschy, Hassan, Georgy Yussef, Hasni, Bassam, Satoguina, 2005). Κάθε χρόνο, κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο στη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική δέχεται ηλιακή ενέργεια ισοδύναμη με 1,5 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου. Για να γίνει πλήρως κατανοητό το τεράστιο δυναμικό της περιοχής αυτής αξίζει να σημειωθεί ότι ένα συγκεντρωμένο πεδίο συλλογής ηλιακής ακτινοβολίας με τις διαστάσεις της λίμνης «Νάσσερ» στην Αίγυπτο θα μπορούσε να δώσει ενέργεια ανάλογη με τη σημερινή παραγωγή πετρελαίου της Μέσης Ανατολής (Commission of the European Communities, 2006). Επιπλέον, σημειώνεται ότι περίπου το 90% παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των km από τις ερήμους (βλέπε Σχήμα 2). Τεχνολογικά καθίσταται εφικτή η μετάδοση ηλιακής ενέργειας από τις ερήμους στις πόλεις, μέσω γραμμών Συνεχούς Ρεύματος Υψηλής Τάσης (High Voltage Direct Current HVDC). Καθίσταται λοιπόν εφικτή η ΕU-MENΑ συνεργασία στον τομέα της καθαρής και βιώσιμης ενέργειας. Σε μια ενδεχόμενη συμμαχία των χωρών της περιοχής της «Λεκάνης της Μεσογείου» σε ότι αφορά στις ΑΠΕ, η ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερμική ενέργεια και η βιομάζα θα παράγονται σε κατάλληλες περιοχές με επάρκεια δυναμικού. Η ενέργεια αυτή θα μεταφέρεται και θα διανέμεται σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω ενός αποδοτικού δικτύου μεταφοράς HVDC και θα καταλήγει στους καταναλωτές μέσω του AC δικτύου Χαμηλής Τάσης. Κατά κανόνα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γραμμών μεταφοράς HVDC είναι αρκετά μικρότερες από εκείνες του εναέριου AC δικτύου που χρησιμοποιεί συμβατική τεχνολογία (Asplund, 2004; Eurelectric, 2003). Με βάση σχετικά σενάρια που έχουν αναπτυχθεί, το 2050, είκοσι με σαράντα γραμμές μεταφοράς Υψηλής Τάσης με δυναμικό 2,5-5 GW θα μπορούν να παρέχουν το 15% της ευρωπαϊκής ηλεκτρικής ενέργειας (700 TWh/έτος) με τη μορφή καθαρής ενέργειας από τις ερήμους, η οποία θα χαρακτηρίζεται από χαμηλό κόστος, περίπου 0,05 /kwh, χωρίς να συνυπολογίζεται περαιτέρω μείωση λόγω των μειώσεων στις εκπομπές άνθρακα και της ευελιξίας στην κάλυψη φορτίου βάσης και αιχμής (Trieb, Schillings, Kronshage, Viebahn, May, Paul, Klann, Kabariti,

6 Bennouna, Nokraschy, Hassan, Georgy Yussef, Hasni, Bassam, Satoguina, 2006). Στις ακόλουθες παραγράφους αναλύονται σχετικές πρωτοβουλίες συνεργασίας στη λεκάνη της Μεσογείου: Ένωση για τη Μεσόγειο «Μεσογειακό Σχέδιο Ηλιακής Ενέργειας»: Ξεκίνησε από τη Γαλλική Προεδρία (Nicolas Sarkozy), τον Ιούλιο 2008: Ο απώτερος στόχος είναι η συνεργασία των χωρών της Μεσογείου για τα 20 GW ΑΠΕ (κυρίως ηλιακής ενέργεια) και 20% εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2020 (σε σύγκριση με σενάριο αναφοράς). DESERTEC: Η πρωτοβουλία Desertec ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2009 από το DESERTEC Foundation και δώδεκα βιομηχανικούς εταίρους. Οι στόχοι μέχρι το 2012 είναι ένα σχέδιο εξάπλωσης του προγράμματος σε EU-MENA για την παραγωγή ενέργειας 100 GW έως το 2050 από συστήματα CSP, σε μία έκταση πάνω από km 2 των ερήμων (βλέπε Σχήμα 3). Ο παραγόμενος ηλεκτρισμός θα διανεμηθεί στη Βόρεια Αφρική και στην Ευρώπη μέσα από δίκτυα υψηλής τάσης με στόχο την κάλυψη περίπου του 15% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ έως το Άμεσος στόχος είναι η προώθηση 2-3 έργων αναφοράς για την υποβολή προσφορών. «Σχήμα 3. Η πρωτοβουλία DESERTEC» TRANSGREEN: Πρόκειται για βιομηχανική πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2010, στο πλαίσιο του Μεσογειακού Σχεδίου Ηλιακής Ενέργειας, με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου (Asplund, 2004; Eurelectric, 2003).

7 Mediterranean Climate Change Initiative MCCI: Η Λεκάνη της Μεσογείου είναι από τις πιο ευάλωτες περιοχές από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με βάση και τις μελέτες της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC). Η Μεσογειακή Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή (Mediterranean Climate Change Initiative), είναι μία πολύ σημαντική Ελληνική πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τα άλλα κράτη της Μεσογείου και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. H έναρξή της τοποθετείται τον Οκτώβριο 2010 στη Αθήνα και οι στόχοι της είναι, η ευαισθητοποίηση των μεσογειακών χωρών ως προς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή και η μετάβαση σε ένα μοντέλο ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (MCCI, 2011). 3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Η αντιμετώπιση της πρόκλησης που θέτει η κρίση της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να είναι ολιστική, μακροχρόνια και βασισμένη στη συμμετοχή των πολιτών. Ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης της σύνθετης αυτής εικόνας είναι η αναγωγή της σε τοπικό επίπεδο. Το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης της παραγόμενης ενέργειας, και των συνεπαγόμενων εκπεμπόμενων ρύπων, λαμβάνει χώρα στις αστικές περιοχές. Ο αγώνας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής πρέπει να δοθεί και να κερδηθεί στις πόλεις. Οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό, και κατά συνέπεια και σε εθνικό επίπεδο, για περιστολή της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου θα επιτευχθούν μόνον εφόσον οι τοπικές και περιφερειακές αρχές (εθνικές και ευρωπαϊκές) ενώσουν τις προσπάθειές τους και ενεργήσουν ως εταίροι. Ορισμένες από τις κυριότερες πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο με κεντρικό ρόλο αυτόν των πόλεων, παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. 3.1 C40 Large Cities Η πρωτοβουλία αυτή εστιάζεται σε μια ομάδα από μεγάλες πόλεις του κόσμου που δεσμεύονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη παρουσία σε αυτή τη δράση έχουν πόλεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ακολουθούν η Βόρειος Αμερική, η Ασία, και αρκετά πιο πίσω η Λατινική Αμερική, η Αφρική και η Αυστραλία.

8 «Σχήμα 3. Οι Πόλεις που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία» Πηγή: Η συγκεκριμένη προσπάθεια ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005, όταν εκπρόσωποι από 18 κορυφαίες πόλεις του κόσμου συναντήθηκαν στο Λονδίνο για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνένωσης των δυνάμεών τους ώστε να ληφθεί δράση έναντι της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής. Οι εκπρόσωποι αυτοί εντόπισαν την ανάγκη για δράση και συνεργασία για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και δεσμεύτηκαν να δουλέψουν προς την επίτευξη αυτού του κοινού στόχου. Στο τέλος της συνάντησης υπογράφηκε μια δήλωση συνεργασίας από τους παρευρισκόμενους, στην οποία αναγνωριζόταν η ανάγκη δράσης και συνεργασίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, οι πόλεις υποσχέθηκαν τη λήψη μιας σειράς μέτρων δράσης, περιλαμβανομένης της δημιουργίας πολιτικών δράσεων και συμμαχιών για την προώθηση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον. Οι Σύνοδοι Κορυφής των C40 Large Cities, οι οποίες διοργανώνονται σε διετή βάση, σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τους δημάρχους να δράσουν για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Μέσω ενός διεξοδικού προγράμματος διαδραστικών επαφών, οι αντιπρόσωποι των πόλεων μπορούν να μοιραστούν καλές πρακτικές και να αναγνωρίσουν έργα συνεργασίας, που όλα στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Κάθε σύνοδος κορυφής συγκεντρώνει ένα πρωτοφανή αριθμό συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένουν δημάρχων, του υψηλόβαθμου προσωπικού τους και επιχειρηματίες. να αναπτύξουν τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων πόλεων, για να αναπτύξουν και Οι σύνοδοι κορυφής προσφέρουν την ευκαιρία στις C40 πόλεις να διευκρινήσουν περαιτέρω και να υλοποιήσουν μια σειρά δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και καθαρής ενέργειας, που θα επιταχύνουν τη μείωση των εκπομπών αερίων. 3.2 Σύμφωνο των Δημάρχων

9 Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια εθελοντική δέσμευση των τοπικών αρχών αυτοδιοίκησης ευρωπαϊκών πόλεων που το υπογράφουν, ώστε να επιτύχουν τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (τουλάχιστον 20% έως το 2020, σε σύγκριση με το έτος εισχώρησης στο σύμφωνο), μέσω της εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) και τη χρήση τεχνολογιών ΕΞΕΝ και ΑΠΕ. Όλοι οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να υποβάλουν ΣΔΑΕ εντός του έτους που έπεται της προσχώρησής τους, καθώς και έκθεση αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του για αξιολόγηση, παρακολούθηση και εξακρίβωση. «Σχήμα 4. Οι Ευρωπαϊκές Πόλεις που έχουν Υπογράψει το Σύμφωνο» Πηγή: δήμοι από όλη την Ευρώπη είναι μέλη του Συμφώνου, εκ των οποίων 58 προέρχονται από την Ελλάδα. Στο πλαίσιο προετοιμασίας του ΣΔΑΕ, οι δήμοι/πόλεις αναλαμβάνουν: Να ορίσουν τις διοικητικές δομές που θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Να προετοιμάσουν μια βασική απογραφή εκπομπών που θα αποτελέσει τη βάση του ΣΔΑΕ. Να προσαρμόσουν τις αστικές δομές, συμπεριλαμβανομένης και της εξασφάλισης επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ανάληψη των απαραίτητων δράσεων.

10 Να κινητοποιήσουν την κοινωνία των πολιτών στη γεωγραφική τους περιοχή προκειμένου τούτη να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του ΣΔΑΕ, προσδιορίζοντας τις πολιτικές και τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων του σχεδίου αυτού. Να διοργανώνουν Ημέρες Ενέργειας ή Ημέρες Συμφώνου των Πόλεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με άλλους ενδιαφερομένους φορείς, με στόχο να μπορέσουν οι πολίτες να επωφεληθούν άμεσα των ευκαιριών και των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την ευφυέστερη χρήση της ενέργειας, καθώς και να ενημερώσουν τακτικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις στο πλαίσιο του ΣΔΑΕ. Το Σύμφωνο δεν προορίζεται για τις μεγάλες πόλεις και μόνο: ακόμη και μικρότερες πόλεις και κωμοπόλεις, ακόμη και ολόκληρες περιφέρειες, θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν να υπογράψουν το Σύμφωνο και να αναδειχθούν εγγυητές του περιβάλλοντος. Η εμπλοκή των μικρότερων πόλεων που δε διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς) για την υλοποίηση των ΣΔΑΕ μπορεί να υποστηριχτεί από τα τοπικά ενεργειακά κέντρα σύμφωνα με τον προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης του ακόλουθου Σχήματος 5. «Σχήμα 5. Τρόπος οργάνωσης μικρών πόλεων για εμπλοκή στο Σύμφωνο των Δημάρχων» Τα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια που υποβάλλονται από τις συμμετέχουσες στο σύμφωνο πόλεις, περιλαμβάνουν την ακόλουθη πληροφορία: Κύρια αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς: Τρέχον επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και κύριες πηγές εκπομπών CO 2 Μακροπρόθεσμο Όραμα και Συνολική Στρατηγική: Προβλεπόμενος συνολικός στόχος για τις εκπομπές CO 2, οι τομείς δράσης προτεραιότητας, το προσωπικό και οι οικονομικοί πόροι που θα διατεθούν.

11 Βασικά στοιχεία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια: Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής. 4. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (ΕΕ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (ΣΣΚ) Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) βρίσκονται ανάμεσα στις μεγαλύτερες παραγωγικές και εξαγωγικές χώρες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Οι χώρες αυτές είναι επίσης μεταξύ των μεγαλύτερων καταναλωτών ενέργειας παγκοσμίως ενώ η εγχώρια κα τανάλωση ενέργειας εξακολουθεί να αυξάνεται γρήγορα. Η συμμετοχή σε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα, για τον περιορισμό της εγχώριας ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, επιτρέποντάς τους να αυξήσουν τη διάρκεια χρήσης των αποθεμάτων τους. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συνεργαστεί με τις χώρες αυτές για την προώθηση της «καθαρής» ενέργειας και την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακή τους συνεργασίας. Το Δίκτυο Καθαρής Ενέργειας μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), eugcc-cleanergy.net, αποσκοπεί να αποτελέσει: Καταλύτη και μέσο συντονισμού για την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Πρακτικό εργαλείο ανάπτυξης δραστηριοτήτων συνεργασίας στον τομέα των καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών. Επιμέρους στόχοι του Δικτύου είναι οι ακόλουθοι: Δικτύωση & Συνεργασία μεταξύ ΕΕ-ΣΣΚ ενδιαφερόμενων μελών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων χάραξης πολιτικής και τη βιομηχανία. Ανάπτυξη Κοινών Προγραμμάτων & Ανταλλαγή Εμπειριών & Τεχνογνωσίας μεταξύ ΕΕ-ΣΣΚ. Πλατφόρμα Ενημέρωσης σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο για την καθαρή ενέργεια, υπάρχουσες πολιτικές, τρέχουσες και προβλεπόμενες πρωτοβουλίες και έργα, δυνατότητες χρηματοδότησης, κλπ. Συμμετοχή Εμπειρογνωμόνων σε ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και συνέδρια υψηλού επιπέδου. Δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με καθαρή ενέργεια σε ΕΕ-ΣΣΚ περιοχές. Σύνδεση των πρωτοβουλιών σε συναφείς τομείς στις ΣΣΚ περιοχές και συνεργασία με άλλα δίκτυα/όργανα (π.χ. στο πλαίσιο του FP7). Διασφάλιση Στενής Επαφής με τους συμμετέχοντες από τις ΣΣΚ περιοχές καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

12 Στο πλαίσιο του Δικτύου, έχουν δημιουργηθεί 5 Ομάδες Συζήτησης (Discussion Groups of experts) που εστιάζουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (έμφαση στην ηλιακή), Διαχείριση Ζήτησης Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Φυσικό Αέριο και Σχετικές Τεχνολογίες, Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις & Ενσωμάτωση στο Δίκτυο και Δέσμευση & Αποθήκευση Άνθρακα. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από επιλεγμένους εμπειρογνώμονες/ειδικούς τόσο από την ΕΕ όσο και από τις αραβικές χώρες, οι οποίοι συνεργάζονται προκειμένου να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν την ανάπτυξη ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργιών. Ήδη το ενδιαφέρον των εμπειρογνωμόνων και σχετικών φορέων είναι ιδιαίτερα μεγάλο, στην 1 η Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου στο Ντουμπάι, ΗΑΕ, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2010 και συναντήσεις εργασίας και Εκδηλώσεις, καθώς και στο 1 ο Συνέδριο του Δικτύου, στο Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ, στις 18 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του World Future Energy Summit, με έντονο και το ελληνικό ενδιαφέρον, για την προώθηση τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, όπως για: Αφαλάτωση με ηλιακή και αιολική ενέργεια: Παραγωγή πόσιμου νερού από ηλιακή μονάδα αφαλάτωσης και από αιολική για τα υπόγεια ύδατα άντληση, λύση που έχει ισχυρό κοινωνικό όφελος, δεδομένου ότι η παροχή νερού αποτελεί μείζον ζήτημα σε όλη την περιοχή του ΣΣΚ. Συστήματα Ψύξης με Ηλιακή Ενέργεια: Σημαντική μείωση της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω των ηλιακών συστημάτων ψύξης σε κλιματιζόμενα κτίρια και «ταύτιση» της μέγιστης έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας με τη μέγιστη ζήτηση σε κλιματισμό. Το βασικό μήνυμα είναι η σημασία της συμμετοχής ερευνητών, εμπειρογνωμόνων και επιχειρηματιών στις δραστηριότητες της ομάδας συζήτησης για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, τον συντονισμό και την προώθηση σχετικών κοινών επιστημονικών και επιχειρηματικών δράσεων, την προώθηση επιδεικτικών έργων και την παροχή πολιτικών υποστήριξης για την προώθηση των δράσεων αυτών (Flamos, Ergazakis, Moissis, Doukas, Psarras, 2010). 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί για συγκράτηση της παγκόσμιας μέσης αύξησης της θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, οι διεθνείς συζητήσεις πρέπει να προχωρήσουν πέρα από τη ρητορεία σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις προώθησης των ΑΠΕ και της ΕΞΕΝ (Doukas, Karakosta, Psarras, 2009). Τέτοια σχέδια όμως για να είναι αποτελεσματικά χρειάζονται ευρεία συνεργασία και αναδιαμόρφωση των εξωτερικών πολιτικών των κρατών. Δε φτάνουν μεμονωμένες απόπειρες. Επ ιπλέον, πέρα από τη διεθνή δικτύωση και συνεργασία απαιτούνται και πραγματικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, ώστε να μετουσιωθούν οι ευκαιρίες σε πραγματικές αλλαγές στο ενεργειακό μίγμα με πραγματική και πολλαπλασιαστική επίδραση στον τοπικό πληθυσμό, αναφορικά με την

13 απασχολησιμότητα, την ενίσχυση της τοπικής βιομηχανίας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Karakosta, Doukas, 2010) «Network globally, but act locally» (Doukas, Flamos, Karakosta, Psarras, 2010). Πρόσφατες μελέτες, όπως η ανασκόπηση του (Stern, 2007) επιβεβαιώνουν το τεράστιο κόστος της απραξίας. Ενδεικτική είναι και η φράση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του εθνικού προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας της Σαουδικής Αραβία «Daddy, where did all the oil go?» (NEEP, 2011). ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Awerbuch, S., Berger, M. (2003). Energy diversity and security in the EU: Applying portfolio theory to EU electricity planning and policymaking, IEA, Report EET/2003/03. Asplund, G. (2004). Sustainable energy systems with HVDC transmission. At IEEE PES 2004 General Meeting, Denver. Commission of the European Communities. (2008). Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: by 2020 Europe's climate change opportunity. COM(2008) 30 final. Brussels, Belgium. Commission of the European Communities. Commission of the European Communities, DG Research (2006). World Energy Technology Outlook 2050 (WETO-H2). Luxembourg: Commission of the European Communities. Doukas, H., Karakosta, C., Psarras, J. (2009). RES Technology Transfer within the New Climate Regime: A «Helicopter» View under the CDM. Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (5): Doukas, H., Flamos, A., Karakosta, C., Psarras, J. (2010). Establishment of a European Energy Policy Think-Tank: necessity or luxury?. International Journal of Global Energy Issues 33 (3/4): Dürrschmidt, W., Zimmermann, G., Böhme, D. (2006). Renewable Energies - Innovation for the Future, German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Berlin. Eurelectric, Union of the Electricity Industry (2003). Mediterranean Interconnection - SYSTMED, Brussels: Eurelectric. European Environment Agency (2010). Energy Subsidies in the European Union. Copenhagen: EEA Technical Report 1/2010. Flamos, A. Ergazakis, K., Moissis, D., Doukas, H., Psarras, J. (2010). The Challenge of a EU-GCC Clean Energy Network, International Journal of Global Energy Issues 33 (3-4): International Energy Agency (ΙΕΑ). Key world energy statistics; Karakosta, C., Doukas, H. (2010). Sustainable Technology Transfer under the Umbrella of the CDM. Modern Energy Review 2(1): Mediterranean Climate Change Initiative (MCCI), Trieb, F., Schillings, C., Kronshage, S., Viebahn, P., May, N., Paul, C., Klann, U., Kabariti, M., Bennouna, A., Nokraschy, H., Hassan, S., Georgy Yussef, L., Hasni, T., Bassam, N., Satoguina, H. (2005). Concentrating Solar Power for the Mediterranean Region. Study for the German Ministry of Environment, Nature Conversation and Nuclear Safety. Germany: German Aerospace Center (DLR), MED-CSP. Trieb, F., Schillings, C., Kronshage, S., Viebahn, P., May, N., Paul, C., Klann, U., Kabariti, M., Bennouna, A., Nokraschy, H., Hassan, S., Georgy Yussef, L., Hasni, T., Bassam, N., Satoguina, H., (2006). Trans-Mediterranean Interconnection for Concentrating Solar Power - TRANS-CSP. Germany: German Aerospace Center (DLR), German Ministry of Environment, Nature Conversation and Nuclear Safety. United Nations (2010). World Population Prospects: The 2010 Revision Population Data Base, Medium Growth Scenario, Department of Economic and Social Affairs, Population Division Homepage. National Energy Efficiency Programme (NEEP), Kingdom of Saudi Arabia, Stern, Ν. (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge University Press. (ISBN-13: ).

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors)

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια Ρόλος των τοπικών αρχών στον καταρτισμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών για τη βιώσιμη ενέργεια Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Ενέργειας

Διαχείριση της Ενέργειας Διαχείριση της Ενέργειας Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Χρυσόστομος Δούκας, Λέκτορα ΕΜΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυριακή 7 Ιουλίου 2013 06 25 Ξενοδοχείο Stanley Στόχος του μαθήματος Να συνεισφέρει στη γόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές

Συνέδριο Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές Σύγχρονες Τάσεις στο Σχεδιασμό και τη Χάραξη Βιώσιμης Ενεργειακής Πολιτικής για την Προώθηση «Καθαρών» Τεχνολογιών Χάρης ούκας, Χαρίκλεια Καρακώστα,, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2012

Ενεργειακή Επανάσταση 2012 Ενεργειακή Επανάσταση 2012 Ένα βιώσιμο Ενεργειακό Σενάριο για τον πλανήτη προκειμένου να αποφύγουμε τις κλιματικές αλλαγές, να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 ηµόσια Συζήτηση Οι Ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου Εισαγωγή στη συζήτηση Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς Νοε 2010 ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 0 Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Professionals Training ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AΓΟΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που προκαλούν ανισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships

Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships Θεοχάρης Τσούτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Δομή Παρουσίασης Παρούσα κατάσταση Δυναμικό - Αιτήσεις Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ 3ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 3 ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ενεργειακή επανάσταση Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ 3ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 3 ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ενεργειακή επανάσταση Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ 3ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 3 ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ιούνιος 2010 Greenpeace/Will Rose περιεχόμενα σχεδιάζοντας ένα παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Η Ακαδημία Αθηνών έχει την τιμή να σας προσκαλέσει σε Ημερίδα με θέμα ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων - Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων Ιφιγένεια Θεοδωρίδου Αρχ. Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ T.U. Darmstadt Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ομιλία της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη, στην παρουσίαση της μελέτης για την κλιματική αλλαγή από την Τράπεζα Ελλάδος «Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ευρώπη 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012 2η Συνεδρία: Ηλεκτροπαραγωγή και Επενδύσεις για τις Επόμενες Δεκαετίες Το μέλλον των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη

Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας. μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εξοικονόμηση Εέ Ενέργειας μία μικρή πρόκληση για όλους μας, μία μεγάλη μγ συνεισφορά στο περιβάλλον και την ανάπτυξη Εισαγωγή γή Η Schneider Electric νοιάζεται για την ελληνική οικονομία & κοινωνία Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμεύσεις της Κύπρου για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τρόποι συνεισφοράς των Κυπριακών επιχειρήσεων»

Δεσμεύσεις της Κύπρου για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τρόποι συνεισφοράς των Κυπριακών επιχειρήσεων» Δεσμεύσεις της Κύπρου για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τρόποι συνεισφοράς των Κυπριακών επιχειρήσεων» Ανθή Χαραλάμπους 28 Σεπτεμβρίου 2011 EMSc Energy Efficiency Seminar 2011 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL Market structure Impact of increased penetration of renewable energy sources Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Γιώργος Σιαμμάς Πρόεδρος Email:info@cera.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ABBAS ALI AL-NAQI SECRETARY GENERAL, ORGANIZATION OF ARAB PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES, STATE OF KUWAIT TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World:

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Λίτος Χαράλαμπος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΕ/ΤΔΚ Ενεργειακά προβλήματα στους νησιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕ.Δ.Ε.Α, ΑΠΘ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωνσταντίνος Α. Λυμπερόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973.

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Η συνειδητοποίηση του προβλήματος ήταν αποτέλεσμα : - του περιορισμού άντλησης και συνεπώς των ποσοτήτων διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό περιοδικό

Ηλεκτρονικό περιοδικό by www.foodstandard.gr Ηλεκτρονικό περιοδικό www.facebook.com/foodstandard τεύχος 23 Ιανουάριος 2012 * * Πόσο πράσινη είναι η εταιρεία σας; * Γιατί η Ευρώπη είναι πιο "πράσινη" από τις ΗΠΑ; H LG Electronics

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση.

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση. Συνέδριο Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Αιολική Ενέργεια: Ανάπτυξη και Περιβάλλον» 7-8 Φεβρουαρίου 2009, Ερέτρια -Εύβοια Εισήγηση: Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Εύβοια συνολικής ισχύος 387MW Εισηγητής: ΙωάννηςΠαντούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχ. Μηχανικός Γεν. Δ/ντής Phoenix Solar ΕΠΕ SonnenStrom Πειραιάς, 6 Μαΐου 2010 Electricidad Solar Elettricità

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1 O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1. Σύνοψη Κατά το τελευταίο διάστημα η ΔΕΗ δέχεται κριτική από διάφορες πλευρές για τη στρατηγική της να αναπτύξει ανθρακικές μονάδες εμπλουτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα