Χρύσανθος Χρήστου. Chrysanthos Christou

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρύσανθος Χρήστου. Chrysanthos Christou"

Transcript

1 Χρύσανθος Χρήστου Chrysanthos Christou Ὁ Χρύσανθος Χρήστου σπούδασε Ἱστορία καὶ Ἀρχαιολογία στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ & Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ( ). Ὑπηρέτησε ὡς Ἐπιμελητὴς Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων (Βοιωτία-Εὔβοια, , καὶ Λακωνία-Ἀρκαδία, ). Κατὰ τὴν περίοδο , μὲ ὑποτροφία τῆς γερμανικῆς κυβέρνησης (DAAD), ἔκανε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν Ἀρχαία καὶ Νεώτερη Τέχνη στὰ Πανεπιστήμια τῆς Βόννης καὶ τῆς Κολωνίας. Τὸ 1965 ἐκλέχτηκε τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης (ἡ πρώτη ἕδρα τῆς ἐπιστήμης αὐτῆς ποὺ ἱδρύθηκε σὲ ἑλληνικὸ πανεπιστήμιο) καὶ τῆς Μεσαιωνικῆς καὶ Νεώτερης Τέχνης τῆς Δύσης στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τὸ 1979 μετακλήθηκε στὴν ἴδια ἕδρα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅπου δίδαξε μέχρι τὴν ἀποχώρησή του ὡς ὁμότιμος καθηγητής. Οἱ δημοσιεύσεις του ἀφοροῦν τὴν εὐρωπαϊκὴ τέχνη ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση μέχρι τὶς μέρες μας, καθὼς καὶ τὴν ἑλληνικὴ τέχνη τοῦ 19 ου καὶ τοῦ 20 οῦ αἰῶνα. Κύρια αὐτοτελῆ ἔργα του εἶναι τὰ ἑξῆς: Ἀρχαία Σπάρτη, Ἱστορία καὶ ὁδηγὸς τοῦ Μουσείου (1960) Ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια στὸ βάθος (1961) Γιάννης Σπυρόπουλος (1962) Ἡ Ἰταλικὴ Ζωγραφικὴ κατὰ τὸν 16 ο αἰῶνα ( ) Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ζωγραφικὴ στὸν 15 ο αἰῶνα (1975) Ἡ Ζωγραφικὴ τοῦ 20 οῦ αἰῶνα, Α (1976), Β (1978), Γ (1981) Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ζωγραφικὴ τοῦ 19 ου αἰῶνα (1983) Σύντομη ἱστορία τῆς Νεότερης καὶ Σύγχρονης Κυπριακῆς Τέχνης (1983) Ἡ Ἑλληνικὴ Ζωγραφική (1981) Ἡ Ἑλληνικὴ Γλυπτική (1983) Τὸ Ἀρχοντικὸ τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας (1985) Ἕλληνες Καλλιτέχνες στὸ Ἐξωτερικό (1988) Ἡ ἀγροτικὴ ζωὴ στὴν Τέχνη (1989) Τὸ ὀρεινὸ τοπίο στὴν Ἑλληνικὴ Ζωγραφική (1991) Ἡ θάλασσα στὴν Ἑλληνικὴ Ζωγραφική (1992) Εἰσαγωγὴ στὴν τέχνη, Α : Ἀρχιτεκτονικὴ πλαστική (1987), Β : Ζωγραφική, Χαρακτική, Σχέδιο (1988), Γ : Νεοελληνικὴ Χαρακτική (1989) Ἐθνικὴ Πινακοθήκη Ἑλληνικὴ Ζωγραφική, 19 ος -20 ός αἰῶνας (1992) Νεοελληνικὴ Χαρακτική (1994) Ζωγραφικὴ τοῦ 20 οῦ αἰῶνα, Ἑλληνικὴ Τέχνη (1996) Ἡ Ἑλληνικὴ Ζωγραφικὴ στὸν 20 ὸ αἰῶνα, Α (1999), Β (2001) Ἡ Ἰταλικὴ Ζωγραφικὴ τοῦ 14 ου καὶ 15 ου αἰῶνα (2000) Ἡ Ζωγραφικὴ τοῦ 17 ου αἰῶνα. Τὸ Μπαρόκ (1986) Ὁ Μῦθος τοῦ Προμηθέα καὶ ὁ ζωγραφικὸς διάκοσμος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (2003) Περικλῆς καὶ Ἐφιάλτης, Τυραννοκτόνοι. Οἱ ἀδριάντες τοῦ Ριάτσε. Τέχνη καὶ Ἱστορία (2004) Ἡ ζωοφόρος τῶν Προπυλαίων τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (2005) Ἡ Τέχνη σήμερα. Προβλήματα καὶ προοπτικές (2006) Ρέμπραντ φὸν Ράιν. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο μιᾶς μεγαλοφυΐας (2008). Chrysanthos Christou studied history and archaeology at the National & Kapodistrian University of Athens ( ). He served as curator of Classical Antiquities (Boeotia-Euboea, , and Laconia-Arcadia, ). During the period , with a scholarship from the German government (DAAD), he pursued postgraduate studies in ancient and modern art at the Universities of Bonn and Cologne. In 1965 he was elected regular professor of art history (the first seat of this science that was founded in a Greek university) and medieval and modern art of the West at the Aristotle University of Thessaloniki. In 1979 he was recalled at the same seat of the School of Philosophy of the University of Athens, where he taught until his retirement as professor emeritus. His publications concern European art from the Renaissance to our days, as well as Greek art of the 19 th and 20 th centuries. His principal standing works are the following: Ancient Sparta, History and guide of the Museum (1960); From the surface to the depth (1961); Jannis Spyropoulos (1962); The Italian painting in the 16 th century ( ); European painting in the 15 th century (1975); The painting of the 20 th century, 1 st (1976), 2 nd (1978), 3 rd (1981); European painting in the 19 th century (1983); Brief History of Modern and Contemporary Cypriot Art (1983); The Greek Painting (1981); The Greek Sculpture (1983); The Mansion of the Agricultural Bank (1985); Greek Artists Abroad (1988); The rural life in Art (1989); The mountainous landscape in Greek Painting (1991); The sea in Greek Painting (1992); Introduction to Art, 1 st : Plastic architecture (1987), 2 nd : Painting, Printmaking, Drawing (1988), 3 rd : Modern Printmaking (1989); National Gallery. Greek Painting, 19 th -20 th century (1992); Modern Greek pritnmaking (1994); Painting of the 20 th century, Greek Art (1996); The Greek painting in the 20 th century, 1 st (1999), 2 nd (2001); The Italian Painting 14 th and 15 th century (2000); The Painting of the 17 th century. The Baroque (1986); The Myth of Prometheus and the paintings of the Academy of Athens (2003); Pericles and Ephialtes, Tyrannicides. The statues of Riace. Art and History (2004); The frieze of the Propylaea of the University of Athens (2005); The Art today. Problems and prospects (2006); Rembrandt van Rijn. The life and work of a genius (2008).

2 90 Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς Michael Alexandris Ὁ Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς γεννήθηκε στὸ χωριὸ Ἀμέλαντες Εὐβοίας τὸ Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ ἑξατάξιο Γυμνάσιο Λίμνης. Πῆρε πτυχίο τοῦ Φιλολογικοῦ Τμήματος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ στὴ συνέχεια ἐργάστηκε ὡς ἐκπαιδευτικὸς σὲ σχολεῖα τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Ἀσχολεῖται συστηματικὰ μὲ τὴ συγγραφὴ ἔργων ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἑλληνικὴ καὶ λατινικὴ φιλολογία καὶ γλῶσσα καὶ τὴ λαογραφία. Μέχρι σήμερα ὁ Μ. Ἀλεξανδρῆς ἔχει δημοσιεύσει τὶς ἑξῆς ἐργασίες στὸ Ἀρχεῖον Εὐβοϊκῶν Μελετῶν: Τοπωνυμικὸ τοῦ χωριοῦ Ἀμέλαντες Εὐβοίας (Τόμος ΚΖ, , σ ), Τὸ ἔθιμο τῆς πιπεριᾶς σὲ χωριὰ τῆς Βόρειας Εὔβοιας (Τόμος ΛΣΤ, , σ ), Ἱστορικὰ καὶ Λαογραφικὰ Σύμμεικτα ἀπὸ τὴν Κερασιὰ Εὐβοίας (Τόμος ΛΑ, ), Ἡ μάννα τοῦ χωριοῦ Ἀμελάντων Εὐβοίας (Τόμος ΛΖ, 2008, σ ), Δημώδη ὀνόματα τῆς Εὐβοϊκῆς χλωρίδας (Τόμος ΛΗ, 2010, σ ). Δημοσίευσε τὶς ἑξῆς ἐργασίες στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα Ἀχλαδιώτικα Νέα: Ξεχασμένες λέξεις «ἄμορος, λάμα» (φύλλο 123), Ξεχασμένες λέξεις «φαϊντές, σταλίκι» (φύλλο 124), Δύο ξεχασμένα ἐπαγγέλματα «σαμαρᾶς, πεταλωτής» (φύλλο 125). Ἑτοιμάζει πρὸς δημοσίευση ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Εὐβοϊκῶν Σπουδῶν τὴν ἐργασία: Ἐργαλεῖα, σκεύη, χῶροι τοῦ γεωργικοῦ Εὐβοϊκοῦ βίου. Προετοιμάζεται νὰ ἐκδώσει τὶς ἑξῆς μελέτες: 1) Ὁ Ὁμηρικὸς Κόσμος: θεοί, ἀστρονομία, γεωλογία, ὑδρογραφία, χλωρίδα, πανίδα, ἐργαλεῖα, σκεύη, ἰατρικὴ τέχνη, ἀνατομία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, στρατιωτικὸς ἐξοπλισμός, 2) Δημώδη ὀνόματα τῆς Εὐβοϊκῆς πανίδας, 3) Συντακτικὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, 4) Γραμματικὴ τῆς Λατινικῆς Γλώσσας, καί 5) Συντακτικὸ τῆς Λατινικῆς Γλώσσας. Michael Alexandris was born at Amelantes village, Euboea, in He studied at the high school of Limni. He graduated from the Philological Department of the School of Philosophy in Athens and then worked as a teacher in secondary education. He deals systematically with authoring works concerning Greek and Latin literature and language and folklore. To date Alexandris has published the following works in the Archive of Euboean Studies: Placename of Amelantes village, Euboea (Vol. 27, , p ), The custom of pepper in villages of northern Euboea (Vol. 36, , p ), Historic and Folkloric Assortments from Kerassia, Euboea (Vol. 31, ), The mother in Amelantes village, Euboea (Vol. 37, 2008, p ), and Vernacular names of Euboean flora (Vol. 38, 2010, p ). He published the following works in the local newspaper Achladiotic News: Forgotten Words amoros, lama (issue 123), Forgotten words faintes, staliki (issue 124), Two forgotten professions saddler, farrier (issue 125). He prepares for publication from the Association of Euboean Studies the following works: Tools, utensils, sites of agricultural Euboean life. He is preparing to publish the following studies: 1) The Homeric World: gods, astronomy, geology, hydrography, flora, fauna, tools, utensils, medical art, anatomy of the human body, military equipment, 2) Vernacular names of Euboean fauna, 3) Syntax of the Ancient Greek Language, 4) Grammar of the Latin Language, and 5) Syntax of the Latin Language.

3 Ἀντώνης Μακρινός Antony Makrinos Ὁ Ἀντώνιος Μακρινὸς γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴ Χίο. Σπούδασε Κλασσικὴ Φιλολογία στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τὸ 1998 ἦλθε μὲ ὑποτροφία στὸ Πανεπιστημιακὸ Κολλέγιο τοῦ Λονδίνου (UCL), ὅπου ἔκανε μεταπτυχιακὸ στὴν Κλασσικὴ Φιλολογία στὸ Τμῆμα Ἑλληνικῶν καὶ Λατινικῶν. Tὸ 2005 ὁλοκλήρωσε τὴν διδακτορική του διατριβὴ μὲ τίτλο Οἱ Παρεκβολὲς τοῦ Εὐσταθίου στὴν Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου (κεφ ) ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ γνωστοῦ ὁμηριστῆ Καθ. Richard Janko καὶ τοῦ Καθ. Chris Carey καὶ στὴ συνέχεια μελέτησε τὸν Ὅμηρο καὶ τὸν Εὐστάθιο ὡς μεταδιδακτορικὸς ἐρευνητής. Εἶναι διδάσκων λέκτορας στὸ Τμῆμα Κλασσικῆς Φιλολογίας τοῦ UCL, ἐνῶ ἔχει ἐπίσης ἐργαστεῖ ὡς ἐπισκεπτόμενος λέκτορας στὸ King s College London (Τμῆμα Κλασσικῆς Φιλολογίας) καὶ στὸ Queen Mary College (Τμῆμα Ἀγγλικῆς Φιλολογίας & Θεάτρου) καὶ ἔχει διδάξει διάφορα προπτυχιακὰ καὶ μεταπτυχιακὰ προγράμματα στὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ καὶ Λατινικὴ γλῶσσα καὶ λογοτεχνία. Ἡ διδασκαλική του δραστηριότητα ἐπεκτείνεται σὲ θερινὰ τμήματα καὶ ἀκαδημίες ὅπου διδάσκει ἐτησίως. Συμμετεῖχε σὲ ἕξι Ὁμηρικὲς Ἀκαδημίες ποὺ διοργανώθηκαν ἀπὸ τὴ Euroclassica (Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Διδασκάλων Κλασσικῶν Γλωσσῶν) στὴ Χίο, ἐνῶ ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2013 θὰ εἶναι ὁ Διευθυντὴς τοῦ Θερινοῦ τμήματος Κλασσικῶν Σπουδῶν τοῦ UCL. Ἔχει τιμηθεῖ μὲ τὴ χρυσὴ σφραγίδα τῆς Euroclassica γιὰ τὴ συμβολή του στὴ διδασκαλία τῶν Ὁμηρικῶν Ἐπῶν καὶ μὲ διάκριση στὰ Βραβεῖα Ἀκαδημαϊκῆς Διδασκαλίας τῆς Κλασσικῆς φιλολογίας στὸ King s College London. Τὰ ἐπιστημονικὰ ἐνδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνουν ἀρχαῖες καὶ σύγχρονες προσλήψεις τῶν Ὁμηρικῶν ἐπῶν (ἰδιαίτερα στὴ λογοτεχνία καὶ τὸν κινηματογράφο) καθὼς καὶ τὴ φιλολογία στὸ Βυζάντιο. Ἀπὸ τὸ 2004 μέχρι τώρα ἔχει παρουσιάσει πάνω ἀπὸ τριάντα ὁμιλίες καὶ λόγους σὲ διάφορα πανεπιστήμια σὲ ὅλο τὸν κόσμο κυρίως γιὰ Ὁμηρικὰ θέματα καὶ ὁ ἴδιος ἔχει ὀργανώσει πολυάριθμες διαλέξεις, ἡμερίδες, ἐκθέσεις καὶ συνέδρια γιὰ τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ κόσμο. Ἐπίσης, ἔχει συμμετάσχει ὡς ἀκαδημαϊκὸς σύμβουλος σὲ ραδιοφωνικὰ καὶ τηλεοπτικὰ προγράμματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Κλασσικὴ ἀρχαιότητα. Τὸ συγγραφικό του ἔργο περιλαμβάνει τίς Παρεκβολές τοῦ Εὐσταθίου στὴν Ὀδύσσεια (α ῥαψωδία), μελέτη ἡ ὁποία ὁλοκληρώνεται καὶ θὰ κυκλοφορήσει σύντομα. Ἔχει συνεπιμεληθεῖ τὴν ἔκδοση ἑνὸς τόμου γιὰ τὶς Σύγχρονες ἀπόψεις σχετικὰ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀρχαιότητα (Κέντρο Ἐπιστημονικοῦ Διαλόγου καὶ Ἔρευνας, Κύπρος 2013), ἐνῶ πρόσφατα ἔχει συνεισφέρει τρία λήμματα στὴν τρίτομη Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ὁμήρου (εκδ. Blackwell 2011). Ἔχει ἐπίσης συγγράψει διάφορα ἄρθρα καὶ βιβλιοκριτικές. Στὰ μελλοντικά του σχέδια εἶναι ἡ ἔκδοση ἑνὸς τόμου γιὰ τὴν πρόσληψη τοῦ Ὁμήρου ἀπὸ τὸ Βυζάντιο μέχρι τὸ Διαφωτισμό, ποὺ θὰ κυκλοφορήσει ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Brill. Antony Makrinos was born and educated in Chios. He studied Classics at the University of Athens and in 1998 he moved to University College London (UCL) with a scholarship for an MA in Classics at the Department of Greek and Latin. In 2005 he was awarded his PhD in Classics for his thesis on Eustathius Commentary on Homer s Odyssey (chs ) under the supervision of Prof. Richard Janko and Prof. Chris Carey and then studied Homer and Eustathius as a postdoctoral researcher. He is a teaching fellow in the Department of Greek and Latin of UCL, while he has also worked as a teaching fellow at King s College London (Department of Classics) and as a visiting lecturer at Queen Mary College (School of English & Drama) and has extensively taught several undergraduate and graduate courses on Greek and Latin language and literature. His teaching activities include several Summer schools and academies in which he teaches every year. He has participated in six Homeric Academies organized by Euroclassica (European Curriculum Framework for the Classical Languages) at Chios, while as of July 2013 he will be acting Director of the Summer School in Classics at UCL. He has been awarded the golden seal of Euroclassica for his contribution to the promotion and teaching of the Homeric Epics and has been nominated for the Teaching Excellence Awards at King s College London. His research interests include ancient and modern receptions of the Homeric epics (especially in literature and the cinema) and scholarship in Byzantium. Since 2004 he has delivered more than thirty invited lectures and talks in several universities all around the world on Homeric subjects and he has organized many lectures, colloquia, exhibitions and conferences on Ancient Greece. He has also contributed as an academic advisor to radio, films, and TV programmes related to Classical antiquity. His publications include the Commentary of Eustathius of Thessalonica on the Odyssey (book 1) which is about to be completed and will be published soon. He has co-edited a volume on Modern views of Greek Antiquity (Centre for Scientific Dialogue and Research, Cyprus 2013) and he has recently contributed three entries to the Homer Encyclopedia (Blackwell 2011). He has also produced many other articles and reviews on antiquity. One of his future projects is the edition of the Companion for the reception of Homer from Byzantium to the Enlightenment, which will be released by Brill publishers.

4 92 Ἀγγέλα Λύρα Angela Lyras Χορεύτρια καὶ χορογράφος, μὲ ἐμφανίσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, ἔχει συμμετάσχει, μὲ τὴ μία ἢ καὶ τὶς δύο ἰδιότητές της, σὲ διεθνῆ φεστιβάλ στὸ Τόκυο, τὴ Βαρκελώνη, τὴ Θεσσαλονίκη, τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Ἐπίδαυρο. Ἠθοποιὸς καὶ περφόρμερ στὴ θεατρικὴ ὁμάδα «Ἀκτορίονες» τοῦ Βασίλη Λάγγου, συμμετεῖχε στὶς θεατρικὲς σαιζὸν τῆς ὁμάδας στὴν Ἀθήνα καὶ τὴ Μόσχα, καὶ σὲ διεθνῆ φεστιβὰλ στὴ Μόσχα καὶ στὸ Τάλιν τῆς Ἐσθονίας, ἐνῶ ἦταν ὑπεύθυνη γιὰ τὴ γύμναση καὶ τὴ μουσικὴ κατάρτιση τῶν ἠθοποιῶν ὅπως καὶ γιὰ τὴν προετοιμασία τους γιὰ τὴν παράσταση. Πραγματοποίησε ἐργαστήρια γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τεχνικῶν γιὰ τὸ θέατρο, καὶ δίδαξε μπαλλέτο στὴν Κρατικὴ Σχολὴ Ὀρχηστικῆς Τέχνης. Στὸ εὐρύτερο πολιτισμικὸ πλαίσιο, τὸ ὁποῖο οἱ «Ἀκτορίονες» ἔβλεπαν νὰ περιβάλλει τὸν λόγο καὶ τὸ θέατρο γενικά, καὶ στὸ ὁποῖο ἐντασσόταν τὸ εἶδος τοῦ θεάτρου τους, συνέβαλε μὲ τὴν ἀναλυτικὴ ἐπεξεργασία καὶ ἔρευνα τοῦ φιλοσοφικοῦ καὶ λογοτεχνικοῦ τρόπου καὶ ὑποβάθρου τῆς Ἰλιάδας τοῦ Ὁμήρου, τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας, τῆς ἀρχαίας τραγωδίας, καὶ σὲ ὅ,τι ἀφοροῦσε τὴ φυσιογνωμία τοῦ Σωκράτη μέσα ἀπὸ Διαλόγους τοῦ Πλάτωνα. Γιὰ τοὺς Ἀκτορίονες, ἐπίσης, μετέφρασε τὶς Δοῦλες τοῦ Ζὰν Ζενὲ καὶ ἀποσπάσματα ποίησης καὶ πρόζας τοῦ Σάμιουελ Μπέκετ ἀπὸ τὴ γαλλικὴ πρὸς τὴν ἑλληνική. Ἄλλες μεταφράσεις της συμπεριλαμβάνουν χωρία τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ὑμνογραφίας καὶ ἀποδόσεις ἑλληνικῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν στὴν ἀγγλική. Γεννήθηκε στὸ Λονδῖνο καὶ εἶναι παντρεμένη μὲ τὸ Βασίλη Λάγγο. Μιλᾶ ἑλληνικά, ἀγγλικά, γαλλικὰ καὶ ἰταλικά. Dancer and choreographer, having performed in Greece and abroad, she has participated, in one or both of her capacities, in international festivals in Tokyo, Barcelona, Salonica, Athens and Epidaurus. Actress and performance artist with Vassilis Laggos theatre group Actoriones, she has performed in the group s Athens and Moscow seasons, and has participated in international theatre festivals in Moscow and Tallinn of Estonia, while being responsible for the physical and musical training of the actors as well as preparing them for performance. She has also lead workshops for developing theatre techniques, and taught ballet at the National State School of Dance. Within the wider cultural scope which Actoriones saw as encompassing the written word and theatre in general, and in which was inscribed their specific style of theatre, she acted as literary analyst and research consultant on the underlying philosophic and literary manner found in Homer s Iliad, Greek Mythology, Ancient Greek Tragedy and concerning the figure of Socrates as seen through Plato s dialogues. Also for Actoriones, she translated The Maids by Jean Genet and excerpts from Samuel Beckett s prose and poems from French to Greek. Other translations include passages from Eastern Orthodox Hymnography and renderings of Greek folksongs from Greek to English. She was born in London and is married to Vassilis Laggos. She is fluent in Greek, English, French and Italian.

5 Μεγακλῆς Ρογκάκος Megakles Rogakos Ὁ Μεγακλῆς Ρογκάκος εἶναι ἱστορικὸς τέχνης καὶ ἐπιμελητὴς ἐκθέσεων. Κατέχει πτυχίο Bachelor στὴν Ἱστορία τῆς Τέχνης ἀπὸ τὸ Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο Ἑλλάδος - Deree (1997), πτυχίο Master στὴν Πολιτική & Διαχείριση τῶν Τεχνῶν μὲ τὴν διπλωματική Tate Gallery: Ἡ Μεταμόρφωση ἑνὸς Ἱδρύματος Τέχνης ἀπὸ τὸ City University τοῦ Λονδίνου (1998), καὶ ἐπιπλέον πτυχίο Master στὴν Ἱστορία & Θεωρία τῆς Τέχνης μὲ τὴν διπλωματική ἙρμΑφροδιτισμός: Κουλτούρα τῆς ΣύγΧυσης ἀπὸ τὸ Goldsmiths College τοῦ Λονδίνου (1999). Tὸ 2012 ἄρχισε τὴν διδακτορικὴ διατριβή του ποὺ τιτλοφορεῖται Τζοϊσικὴ ἐξήγηση τοῦ Μεγάλου Γυαλιοῦ Ὁμηρικὰ ἴχνη στὴ Μεταμοντέρνα Αἰσθητικότητα τοῦ Μαρσὲλ Ντισάν, ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς καθηγητήριας Ντὸν Ἔιντις τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἔσσεξ. Τὴν περίοδο ἐργάστηκε ὡς ὑπάλληλος πληροφορικῆς στὴν Tate Gallery, προσφέροντας κανονικὲς καὶ εἰδικὲς ξεναγήσεις στὸ κοινὸ καὶ δίνοντας διαλέξεις γιὰ τὴν τέχνη. Παράλληλα μὲ τὴν ἐργασία του στὴν Tate, διεξήγαγε ἔρευνα γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Ἔντουαρντ Λούσι-Σμὶθ μὲ τίτλο Ἡ Τέχνη Αὔριο, τὸ ὁποῖο κυκλοφόρησε τὸ 2002 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Πιὲρ Τερέλ τοῦ Παρισιοῦ. Τό 2004 διορίστηκε πρῶτος Ἐπιμελητὴς Τέχνης στὸ Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο Ἑλλάδος - Deree. Ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτή, μέχρι τὸ 2012, ὀργάνωσε τὴν συλλογή ἔργων τέχνης τοῦ Κολλεγίου, ποὺ ἔγινε γνωστὴ μὲ τὴν επωνυμία «ACG Art». Ἐπιπλέον, ἐπιμελήθηκε πρωτοποριακὲς ἐκθέσεις μὲ ἔργα πολυμέσων ἀπὸ σύγχρονους καλλιτέχνες σὲ θεσμικοὺς χώρους στὴν Ἀγγλία, Γερμανία, Ἑλλάδα, Ἰαπωνία, Ἰταλία, Μάλτα, Σλοβενία καὶ Τσεχία. Megakles Rogakos is an art historian and exhibition curator. He holds a Bachelor s degree in Art History from Deree - The American College of Greece (1997); a Master s degree in Arts, Policy & Management with the thesis Tate Gallery: The Metamorphosis of an Arts Institution from the City University, London (1998); and another Master s degree in Art History & Theory with the thesis HermAphroditism: Culture of Confusion from Goldsmiths College, London (1999). In 2012 he began his PhD thesis entitled Joycean exegesis of The Large Glass Homeric traces in the Postmodern sensibility of Marcel Duchamp, under the supervision of Professor Dawn Ades at the University of Essex. In the period he worked as an information officer at the Tate Gallery, offering both regular and special tours to the public and lecturing on contemporary art. While working at Tate, he conducted the research for Edward Lucie-Smith s book entitled Art Tomorrow, which was released in 2002 by Editions Pierre Terrail, Paris. In 2004 he was appointed the first Art Curator at Deree - The American College of Greece. In that capacity, until 2012, he organized the art collection of the college into what became known as ACG Art. Furthermore, he has curated cutting-edge exhibitions of works by contemporary media artists in institutional venues in the Czech Republic, England, Germany, Greece, Italy, Japan, Malta and Slovenia.

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE. State & Corruption: The role of Leadership.

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE. State & Corruption: The role of Leadership. ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE State & Corruption: The role of Leadership BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ / CV s Κώστας Μπακούρης Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος Τον Δεκέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

sgt.gr 31 Οκτωβρίου 30 Νοεμβρίου 2014 Εικαστικά στη Στέγη Ημερίδα Ψηφιακή τέχνη: μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή τέχνης 22 Οκτωβρίου 2014

sgt.gr 31 Οκτωβρίου 30 Νοεμβρίου 2014 Εικαστικά στη Στέγη Ημερίδα Ψηφιακή τέχνη: μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή τέχνης 22 Οκτωβρίου 2014 Εικαστικά στη Στέγη 31 Οκτωβρίου 30 Νοεμβρίου 2014 Ημερίδα Ψηφιακή τέχνη: μια διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή τέχνης 22 Οκτωβρίου 2014 Conference Digital Art: An Ever-Changing Art Form 22 October 2014 Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ART SUPPORTS EDUCATION Fulbright Alumni Art Series σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη

ART SUPPORTS EDUCATION Fulbright Alumni Art Series σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη Η Τέχνη Στηρίζει την Εκπαίδευση ART SUPPORTS EDUCATION Fulbright Alumni Art Series σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη with the kind support of the Benaki Museum Το Πρόγραμμα Fulbright Το Fulbright είναι

Διαβάστε περισσότερα

Texts & Editing Maria Migadi Concept Aria Art Buzz Aria Hotels Makis Pantazatos Maria Migadi

Texts & Editing Maria Migadi Concept Aria Art Buzz Aria Hotels Makis Pantazatos Maria Migadi www.ariahotels.gr καταλογοσ Κείμενα & Επιμέλεια έκδοσης Μαρία Μιγάδη Γενική ιδέα Aria Art Buzz Aria Hotels Μάκης Πανταζάτος Μαρία Μιγάδη Σχεδιασμός Κατερίνα Κουτσοπούλου Νικόλ Παπαδόπουλου catalogue Texts

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες. στη διάκριση.

Έλληνες. στη διάκριση. ΧΟΡΗΓΟΙ MEDIA PARTNERS Aπό την κρίση Έλληνες. στη διάκριση. From crisis to excellence. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Xαιρετισµός του ιδρυτή του δικτύου ellines.com Greeting of the founder of ellines.com Tο

Διαβάστε περισσότερα

performativity intermediality sound art visual arts

performativity intermediality sound art visual arts architecture cyborgs hybridity 21st century performativity intermediality sound art bio-art expanded field new technologies neuroscience second life visual arts ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο Performer στον

Διαβάστε περισσότερα

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Brief Curriculum Vitae Costas N. Constantinides Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Born in Cyprus he read History at the Department of History and Archaeology of the University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Βασιλική (Βάσω) Πέννα ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινή Ιστορία, Bυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΕΡΤΗ ΠΟΙΗΜΑΝ OF CYPRUS ΣΑΝ ΤΟ ΤΟΥ FROM THE MUSICAL ROOTS. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Μουσικές Διαδρομές 1990-2010

ΛΙΠΕΡΤΗ ΠΟΙΗΜΑΝ OF CYPRUS ΣΑΝ ΤΟ ΤΟΥ FROM THE MUSICAL ROOTS. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Μουσικές Διαδρομές 1990-2010 ΣΑΝ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑΝ ΤΟΥ ΛΙΠΕΡΤΗ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Μουσικές Διαδρομές 1990-2010 ΟΡΧΗΣΤΡΑ Jindrichuv Hradec - Πράγας FROM THE MUSICAL ROOTS OF CYPRUS EVAGORAS KARAGEORGIS Musical Endeavors 1990-2010 ORCHESTRA

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Αναλίζα Αζά (γ. 1992) Το Βλέμμα, 2013. Analisa Aza (b. 1992) The Look, 2013. Αγοραία τιμή / retail price: 250 Τιμή εκκίνησης / starting price: 125

Αναλίζα Αζά (γ. 1992) Το Βλέμμα, 2013. Analisa Aza (b. 1992) The Look, 2013. Αγοραία τιμή / retail price: 250 Τιμή εκκίνησης / starting price: 125 1 Αναλίζα Αζά (γ. 1992) Το Βλέμμα, 2013 Λάδι σε καμβά 62 x 52 εκ. Analisa Aza (b. 1992) The Look, 2013 Oil on canvas 62 x 52 cm Αγοραία τιμή / retail price: 250 Τιμή εκκίνησης / starting price: 125 Η Αναλίζα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Greek Film Centre

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Greek Film Centre Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Greek Film Centre Ελληνικά Ντοκιμαντέρ 2001-2008 Greek Documentaries με την ενίσχυση του ΕΚΚ / with the support of the GFC 2001 Aθανάσιος Xριστόπουλος, ένας λησμονημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou Νέα του ΕΣΙ, Νο. 43, Φεβρ. 2011 GSI News, Nr.43 Febr. 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου In honor of Professor Takis Papaioannou 2 Takis Papaioannou

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Athens school of fine Arts

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Athens school of fine Arts ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Athens school of fine Arts Καλλιτεχνική εκπαίδευση, έρευνα και κοινωνική προσφορά Art Education, Research, and Social Outreach www.asfa.gr 02 ΙστορΙκη διαδρομη / Historical overview

Διαβάστε περισσότερα

Ι δ ρ υ μ α Σ τ α Y ρ ο Σ Σ. Ν Ι A ρ χ ο Σ S T A V R O S S. N I A R C H O S F O U N D A T I O N

Ι δ ρ υ μ α Σ τ α Y ρ ο Σ Σ. Ν Ι A ρ χ ο Σ S T A V R O S S. N I A R C H O S F O U N D A T I O N Ι δ ρ υ μ α Σ τ α Y ρ ο Σ Σ. Ν Ι A ρ χ ο Σ S T A V R O S S. N I A R C H O S F O U N D A T I O N 1 9 9 6 2 0 0 6 Contents 1 A Message from the Directors 2 Stavros S. Niarchos 4 Mission Statement 5 Grants

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘANAΣIOΣ Κ. ΣΠANOMAPIΔHΣ.

ΑΘANAΣIOΣ Κ. ΣΠANOMAPIΔHΣ. ΑΘANAΣIOΣ Κ. ΣΠANOMAPIΔHΣ. Αρχιτέκτων. A.A Dipl (Hons) RΙΒΑ, Hons Grad Dipl. A.Α Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών Σύντομο Βιογραφικό Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Architectural

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter

The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter Number 1, Spring 2013 Editorial Team: Efthymia Priki & Soteria Protogirou Student Network for Byzantine and Medieval Studies Φοιτητικό

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση - Επιµέλεια: Ιωάννης Καλαντζής, ηµήτρης Καµαρωτός, Παναγιώτης Κόκορας, Tim Ward

Οργάνωση - Επιµέλεια: Ιωάννης Καλαντζής, ηµήτρης Καµαρωτός, Παναγιώτης Κόκορας, Tim Ward ΕΣΣΗΜ Ελληνικός Σύνδεσµος Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ» Συναυλία Ηλεκτροακουστικής Μουσικής µε έργα για µαγνητοταινία Ανδρέας Μνιέστρης Οι παραλλαγές των

Διαβάστε περισσότερα

GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES. HELLAS 2014 8th IN COUNTRY STUDY PROGRAM

GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES. HELLAS 2014 8th IN COUNTRY STUDY PROGRAM GREEK LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES HELLAS 2014 8th IN COUNTRY STUDY PROGRAM 8 th In-Country Study Program-Greece 2014 8 ο Θερινό Πρόγραμμα Εντατικών μαθημάτων SPONSORS ΧΟΡΗΓΟΙ CHARLES DARWIN UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα