Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής"

Transcript

1 Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση : Β. Όλγας 198 Ταχ. Κώδ. : Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου Τηλ. : Fax. : Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): (554) Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 187/ Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 24/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εισερχομένου): 1577/ Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: - ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού (υπόψη κ. Ε. Ευθυμιάδη) Στρωμνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 1

2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ 21ο Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ''Κέντρο Συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων'' της εταιρείας ''ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε.'' που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ αρ κληροτεμάχιο αγροκτήματος Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ. Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 21 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ''Κέντρο Συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων'' της εταιρείας ''ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε.'' που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ αρ κληροτεμάχιο αγροκτήματος Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ.». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Γιουτίκα Κων/νο, Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 33614/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τον κ. Τρεμόπουλο Μιχάλη, τακτικό μέλος της Μητροπολιτικής Επιτροπής, στις οποίες απάντησε ο κ. Γιουτίκας. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο προκειμένου να τοποθετηθούν ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος της Μ.Ε., η κ. Παυλίδου Φωτεινή Νιόβη, ο κ. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος και ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικά μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής. 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ''Κέντρο Συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων'' της εταιρείας ''ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ '' που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ αρ κληροτεμάχιο αγροκτήματος Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΚΜ. 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 33614/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σημείου 2 του παρόντος, το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 222/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 2

3 Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ , 78090/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 130/2014 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ. πρωτ.: 84677/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (6950)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Υπαλλήλων για τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: Γνωμοδοτεί κατά πλειοψ ηφία (μειοψηφούντων των κ. Θεοδωρόπουλου Γεώργιου και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισαν κατά και του κ. Τρεμόπουλου Μιχάλη που δήλωσε αποχή) Θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ''Κέντρο Συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων'' της εταιρείας ''ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε.'' που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ αρ κληροτεμάχιο αγροκτήματος Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ., σύμφωνα με τα όσα παρατίθενται κατωτέρω. Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ), πρώην ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ, αποτελεί ανώνυμη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) σε εθνικό επίπεδο και συνεπώς είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία ενός πανελλήνιου δικτύου συλλογής προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς προς ανακύκλωση με την υιοθέτηση των μέτρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται με τον νόμο 2939/2001 και το ΠΔ82/2004 για την εναλλακτική διαχείριση των Α.Λ.Ε. Το εν λόγω κέντρο συλλογής πρόκειται να εξυπηρετεί τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Κιλκίς και Πέλλας και πρόκειται να εγκατασταθεί σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις στην εκτός σχεδίου περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο υπ αρ κληροτεμάχιο. Το γήπεδο εγκατάστασης του κέντρου συλλογής ΑΛΕ καταλαμβάνει έκταση m 2 Το υπό εξέταση Κέντρο Συλλογής και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΛΕ είναι ένα από τα 7 που διαθέτει η εταιρεία σε όλη την Ελλάδα και θα καλύπτει τις ανάγκες ελέγχου και προσωρινής αποθήκευσης των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων που συλλέγονται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας με τελικό προορισμό τις μονάδες αξιοποίησης ανά την επικράτεια. Tο υπ αρ κληροτεμάχιο αγροκτήματος Ωραιοκάστρου ανήκει διοικητικά στην εκτός σχεδίου περιοχή Ωραιοκάστρου βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και δεν υφίστανται θεσμοθετημένες χρήσεις γης, σύμφωνα και με την υπ αρ / βεβαίωση χρήσεων γης. Επίσης σύμφωνα και με την υπ αρ. 3α/3/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΘΕ στην υπό εξέταση περιοχή επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων και μονάδων αποθήκευσης μέσης όχλησης και συνεπώς επιτρέπεται και το Κέντρο Συλλογής και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΛΕ. Όσον αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας έχουν εκδοθεί οι υπ αρ. 4658/1997, 5278/2002 οικοδομικές άδειες, ενώ έχουν υπαχθεί στο Ν.4178/2013 προς τακτοποίηση και οι βοηθητικοί χώροι της δραστηριότητας. Τέλος, η μόνη προσθήκη υποδομής που δρομολογείται να υλοποιηθεί στην εγκατάσταση και για την οποία θα εκδοθούν όλες οι απαραίτητες άδειες δόμησης αφορά μία γεφυροπλάστιγγα. Τα ΑΛΕ είναι απόβλητα και μάλιστα ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΑ της Κοινοτικής Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Ειδικά για τη διαχείριση των ΑΛΕ ισχύει η Κοινοτική Οδηγία 87/101/ΕΟΚ «περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων». Σύμφωνα με αυτή, τα ΑΛΕ δεν επιτρέπεται να διατίθενται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Αυτά πρέπει να διαχωρίζονται ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε PCBs και να προωθούνται προς διαχείρισης (αναγέννηση ή/και η καύση). 3

4 Τα απόβλητα των λιπαντικών ελαίων, τα οποία πρόκειται να αποθηκεύονται προσωρινά στην υπό εξέταση δραστηριότητα αφορούν ειδικότερα τις ακόλουθες κατηγορίες αποβλήτων απόβλητα με τους ακόλουθους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.): απόβλητα υδραυλικών ελαίων * χλωριωμένα γαλακτώματα * μη χλωριωμένα γαλακτώματα * χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά * μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά * συνθετικά υδραυλικά έλαια * άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια * άλλα υδραυλικά έλαια απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης * χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά * μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά * συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης * άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης * άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας * χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο * μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά * συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας * άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας * άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας απόβλητα υδραυλικών ελαίων Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων * έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας * έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων * έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας Περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου / νερού * έλαια από διαχωριστές ελαίου / νερού Η εργασία διαχείρισης που πρόκειται να λαμβάνει χώρα στο Kέντρο Συλλογής και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΛΕ χαρακτηρίζεται ως: Εργασία διάθεσης R13 "Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R1 ως R12 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων)" του Παραρτήματος I του Ν. 4042/2012. Σύμφωνα με το παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 προβλέπεται ότι " 5.6 Υπόγεια αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων συνολικής χωρητικότητας άνω των 50 τόνων, εμπίπτει στην Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Συνολική Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Δεδομένου ότι η αποθηκευτική ικανότητα του Κέντρου Συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ανέρχεται στα 200 m 3 προκύπτει ότι η υπό εξέταση δραστηριότητα εντάσσεται στα έργα που εμπίπτουν στην Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Συνολική Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και θα πρέπει η λειτουργία της να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της 9' σχετικής ΚΥΑ ''Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες σε συμμόρφωση της διάταξης της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ ''περί βιομηχανικών εκπομπών ( ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης ) του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010'' Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων συλλέγονται κυρίως από συνεργεία αυτοκινήτων -μηχανουργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, λιμάνια, βιομηχανίες, εγκαταστάσεις 4

5 επεξεργασίας ΟΤΚΖ και συγκεκριμένα από σημεία όπου γίνεται πώληση και αντικατάσταση ή μόνο αντικατάσταση λιπαντικών ελαίων Περιγραφή Δεξαμενών Αποθήκευσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποθήκευσης θα περιλαμβάνει τρεις υφιστάμενες δεξαμενές αποθήκευσης ΑΛΕ συνολικής χωρητικότητας 200 m 3. Οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι υπόγειες, κυλινδρικές και κλειστού τύπου, οι δυο εκ των οποίων έχουν χωρητικότητα 50 m 3 έκαστη και η μία 100 m 3. Οι εν λόγω δεξαμενές είναι κατασκευασμένες από χαλυβδοελάσματα κατάλληλα συγκολλημένα, σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς ενώ έχει εφαρμοστεί εξωτερική επικάλυψη των μεταλλικών επιφανειών ομοιόμορφα και ισοπαχώς με αντιδιαβρωτικό εποξειδικό υλικό. Οι υπόγειες μεταλλικές δεξαμενές είναι εγκιβωτισμενές σε τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα, προκειμένου σε περίπτωση που θα προκληθεί κάποιο ρήγμα στην μεταλλική δεξαμενή το περιεχόμενο αυτής να εγκλωβιστεί από τα τοιχεία του οπλισμένου σκυροδέματος. Η προηγούμενη χρήση των δεξαμενών αφορούσε αποθήκευση υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης. Η στάθμη των δεξαμενών αποθήκευσης θα πρέπει να ελέγχεται καθημερινά με ειδική ράβδο ογκομέτρησης ώστε να παρακολουθείται το ισοζύγιο μάζας των ΑΛΕ, η αποθηκευόμενη ποσότητα υλικού ανά πάσα στιγμή, αλλά και η επιβεβαιώση απουσίας διαρροής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Να υπάρχουν διαθέσιμες στην εγκατάσταση 10 πλαστικές δεξαμενές του ενός τόνου για την άμεση συλλογή των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, για τυχόν διαρροές ή υπερχειλίσεις. Όσον αφορά στην φορτω - εκφόρτωση των ΑΛΕ στην εγκατάσταση, οι αδειοδοτημένοι συλλέκτες, παραδίδουν το έντυπο αναγνώρισης που συνοδεύει το φορτίο στον υπέυθυνο της εγκατάστασης και εν συνεχεία προχωράνε στις εργασίες παραλαβής ή παράδοσης αντίστοιχα. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ /4683/ (ΦΕΚ 37Β/ ) ''Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διαταξεις της Οδηγίας 61/2010/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 για την πρώτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων'' και σύμφωνα με το υπ αρ /217/2/2003 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους προκύπτει ότι τα ΑΛΕ δεν ταξινομούνται σε κάποια κατηγορία επικινδύνων αποβλήτων για την μεταφορά (ADR) καθώς τα ΑΛΕ δεν χαρακτηρίζονται ως εύφλεκτα, τοξικά, εκρηκτικά για να ταξινομηθούν στην οδηγία ADR. Όσον αφορά στην φορτω - εκφόρτωση των ΑΛΕ στην εγκατάσταση, οι αδειοδοτημένοι συλλέκτες, παραδίδουν το έντυπο αναγνώρισης που συνοδεύει το φορτίο στον υπέυθυνο της εγκατάστασης και εν συνεχεία προχωράνε στις εργασίες παραλαβής ή παράδοσης αντίστοιχα Η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης θα ανέρχεται στα 15 kw και αφορά στις αντλητικές διατάξεις διακίνησης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Πέραν του εξοπλισμού της εγκατάστασης που αφορά στη λειτουργία της μονάδας υπάρχει και ο βοηθητικός εξοπλισμός της, ο οποίος αναφέρεται στο σύστημα πυρόσβεσης, η μηχανολογική ισχύς του οποίου ανέρχεται στα 4 KW. Βοηθητικές Εγκαταστάσεις της Μονάδας Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων δύο δεξαμενές νερού: μία δεξαμενή πυρόσβεσης χωρητικότητας 2 m 3 συνοδευόμενη από αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια της εγκατάστασης και των πέριξ αυτής χώρων από φωτιά. Αντίστοιχα πρόκειται να εγκατασταθεί μία δεξαμενή νερού 1 m 3 για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε νερό. Η συνολικά απαιτούμενη ποσότητα νερού για την λειτουργία της μονάδας δεν αναμένεται να ξεπερνάει τα 0,15m 3 /ημέρα αντλιοστάσιο διακίνησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (2 αντλίες μεταφοράς ΑΛΕ προς το σταθμό φόρτωσης): η διακίνηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων γίνεται μέσω ενός αντλιοστασίου. Οι αντλίες μεταφέρουν τα ΑΛΕ από τις δεξαμενές προς τα γεμιστήρια των βυτιοφόρων οχημάτων. Ο χώρος φόρτωσης είναι αρκετά μεγάλος ώστε τα βυτιοφόρα οχήματα να κινούνται με ασφάλεια και χωρίς ελιγμούς. Επιπλέον το δάπεδο του χώρου φόρτωσης, εκεί όπου θα σταθμεύουν δηλαδή τα βυτιοφόρα για να φορτώσουν, είναι στρωμένο με σκυρόδεμα ώστε να είναι αδιαπέραστο από πιθανές εκχύσεις προϊόντων και υπάρχει σύστημα φρεατίων ώστε τελικά να συγκεντρωθούν τυχόν εκπλύσεις διαρροών σε διάταξη ελαιολασποσυλλέκτη και εν συνεχεία σε απορροφητικό βόθρο. κτίριο των γραφείων της μονάδας εμβαδού κάλυψης 55,64 τ.μ.: 5

6 βοηθητικοί χώροι των εγκαταστάσεων εμβαδού κάλυψης 88,57τ.μ.: πρόκειται για ισόγεια κτίσματα, βόρεια του κτιρίου γραφείων της εγκατάστασης τα οποία και θα χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης οχημάτων και έχουν υπαχθεί στο Ν.4178/2013. Γεφυροπλάστιγγα: πρόκειται για την μόνη προσθήκη που δρομολογείται να υλοποιηθεί Επιπρόσθετα Κατά την λειτουργία της μονάδος Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ /1159/06 Να τηρείται κάθε μέτρο που αναμένεται να συμβάλλει στην ασφάλεια των αποθηκευτικών χώρων, όπως: τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας, σήμανση εξόδων κινδύνου- οδών διαφυγής και χώρου φύλαξης υλικού πυρόσβεσης, μέριμνα ώστε οι χώροι της εγκατάστασης να διατηρούνται καθαροί, απαγόρευση πρόσβασης στις εγκαταστάσεις ατόμων που δεν έχουν εργασία σε αυτές, συστηματική συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, επιμελημένη τοποθέτηση και καταγραφή των αποβλήτων, έλεγχος της στάθμης των δεξαμενών αποθήκευσης και του χώρου ημερησίως. Επιπλέον στη μονάδα να τοποθετηθεί σύστημα ελέγχου και έγκαιρης ειδοποίησης τυχόν διαρροής ή ατυχήματος, μέσω εγκατάστασης καταλλήλων συστημάτων ανίχνευσης και αναγγελίας διαρροών /διαφυγών και εκδήλωσης φωτιάς και ηχητικών συναγερμών Κατά την παραλαβή να πραγματοποιούνται έλεγχοι των ποσοτήτων των εισερχομένων αποβλήτων (βάρος και όγκος) καθώς και της ταυτότητας τους. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο ταυτοποίησης διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ του προς παραλαβή αποβλήτου και των στοιχείων των συνοδευτικών εγγράφων, τότε τα απόβλητα δεν θα γίνονται αποδεκτά. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αποθήκευσης να τηρεί μητρώο εισερχομένων και εξερχομένων αποβλήτων με σκοπό τον έλεγχο της κίνησης των φορτίων. Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του κέντρου συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης θα γίνεται αποκλειστικά χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Στη περίπτωση που διαπιστωθεί είτε κατά την διαδικασία φορτω- εκφόρτωσης είτε κατά την αποθήκευση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ότι υπάρχει μικρό-διαρροή επικίνδυνων αποβλήτων οι υπάλληλοι της δραστηριότητας χρησιμοποιώντας τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (μάσκες, μπότες, γυαλιά προστασίας κ.α.) απομονώνουν την διαρροή εφόσον είναι εφικτό. Οι μικροποσότητες που τυχόν διαρρεύσουν να αντιμετωπίζονται με τα μέσα συλλογής διαρροών όπως πχ άμμο, απορροφητικά υλικά, απορροφητικό χαρτί τα οποία μετέπειτα θα συλλέγονται σε κατάλληλες για το σκοπό αυτό με σήμανση «απόβλητα διαρροών» πλαστικές σακούλες το περιεχόμενο των οποίων θα διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο.να τηρούνται παραστατικά. Οσον αφορά στα υγρά απόβλητα τα οποία προκύπτουν από την λειτουργία της δραστηριότητας είναι μόνο τα υγρά λύματα που προκύπτουν από τους εργαζόμενους της εταιρείας. Η μέγιστη παροχή λυμάτων είναι ίση με 0,5 m 3 /ημέρα και αναλύεται ως εξής 3ατ. X 50lit/ατ/d= 150 lt/d= 0,15 m 3 /ημέρα από το προσωπικό της επιχείρησης (συνολικά απασχολούμενο προσωπικό 3 άτομα). Για την διαχείριση των ομβρίων του περιβάλλοντος χώρου, πρόκειται να κατασκευαστεί ελαιοδιαχωριστής ώστε να είναι δυνατή η συγκράτηση των ελαιωδών συστατικών που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την διάρκεια φορτω-εκφορτώσεων από την λειτουργία της μονάδας, πέραν της συλλογής διαρροών με κατάλληλα προσροφητικά μέσα. Ο ελαιολασποσυλλέκτης είναι μια διθάλαμη δεξαμενή, το πρώτο μέρος της οποίας χρησιμοποιείται σαν λασποσυλλέκτης και το δεύτερο σαν ελαιοδιαχωριστής. Τα λάδια θα περισυλλέγονται σε ειδικά δοχεία περισυλλογής λαδιών και στην συνέχεια αποθηκεύονται από την εταιρεία μέχρι την προώθησή τους στις μονάδες αξιοποίησης, η δε λάσπη θα συλλέγεται και θα διατίθεται σε αδειοδοτημένη εταιρεία ως επικίνδυνο απόβλητο. Να τηρούνται παραστατικά. Η οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της εταιρείας θα πραγματοποιείται σε εξωτερικά αδειοδοτημένα συνεργεία και ως εκ τούτου δεν αναμένεται να προκύψουν περαιτέρω στερεά απόβλητα ειδικών και μη ρευμάτων (χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές, καταλύτες, μεταλλικά μέρη κλπ) Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος δεν εκφράστηκαν 6

7 εγγράφως αντιρρήσεις του Δήμου, ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους ορίζεται η ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ NAI Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΕΙΨΕΙΣ, ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ 1.Κούης Κων/νος 2.Χατζηβρέττας Δημήτριος 3.Τερζανίδης Χρήστος 4.Μπισμπινά Γερακίνα 5.Ασπασίδης Γεώργιος 6.Γιουτίκας Κωνσταντίνος 7. Ζάχαρης Ηλίας 8.Παγώνης Ιωάννης 9.Γάκης Βασίλειος 10.Τρεμόπουλος Μιχάλης 11.Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 12.Ιγνατιάδης Θεόδωρος 13.Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη 7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /16.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 120

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /16.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 120 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12

ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π. Σχετ. : Φ6130/4462/12, Φ6130/4357/12, Φ6130/3915/12, Φ6130/3719/12, ΤΜΗΜΑ A Φ6130/3717/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6130 / 4563 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα