Εργασίες 1ης ηµέρας, Παρασκευή 28 Μαρτίου. 1st Day Sittings, Friday, March 28

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργασίες 1ης ηµέρας, Παρασκευή 28 Μαρτίου. 1st Day Sittings, Friday, March 28"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME

2 Εργασίες 1ης ηµέρας, Παρασκευή 28 Μαρτίου 1st Day Sittings, Friday, March 28 09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφές 09:30-10:00 Registrations 10:00-10:15 Χαιρετισµοί ηµήτρης ηµητράκος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ. ρ. Στέλιος Συρµόγλου, ηµοσιογράφος Επισκέπτης Καθηγητής ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Λονδίνου, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ. 10:00-10:15 Welcome Address Dimitris Dimitrakos, Professor, University of Athens & Chairman of the Scientific Board of Citizen In Deed. Dr. Stelios Sirmoglou, Journalist - Visiting Professor of International Relations, University of London, Chairman & CEO of Citizen in Deed. 10:15-10:25 Έναρξη Εργασιών 10:25-10:30 Xαιρετισµός Γιώργος Αλογοσκούφης, Υπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών, Καθηγητής Πανεπιστηµίου. Kώστας Μπακούρης, Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάδος. 10:15-10:25 Opening Address 10:25-10:30 Greeting George Alogoskoufis, Greek Minister of Economy and Finance, University Professor. Costas Bakouris, Chairman of Transparency International, Greece. 1η ηµέρα 1st day

3 Εισηγήσεις 10:30-11:00 Νικηφόρος ιαµαντούρος Ευρωπαίος ιαµεσολαβητής, Καθηγητής Πολιτικών Επιστηµών. Οι κοινωνικές και πολιτισµικές διαστάσεις της διαφθοράς: µια πρώτη προσέγγιση. 11:00-11:30 Γιάννης Λούλης Πολιτικός Αναλυτής, ιδάκτωρ Πανεπιστήµιου Καίµπριτζ ηµόσια Ηθική και Πολιτικό Περιβάλλον. Addresses 10:30-11:00 Nikiforos Diamantouros European Ombudsman, Professor of Political Science. Social and cultural dimensions of corruption: a first approach. 11:00-11:30 Yannis Loulis Political Analyst, Ph.D. University of Cambridge Public Ethics and the Political Environment. 11:30-12:00 ιάλειµµα 11:30-12:00 Coffee Break Συντονιστής: Νίκος Μουζέλης, Οµότιµος Καθηγητής, Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. 12:00-12:30 Patrick Moulette Επικεφαλής του Τµήµατος κατά της ιαφθοράς, της ιεύθυνσης Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών Υποθέσεων του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη. Η Σύµβαση του Ο.Ο.Σ.Α. κατά της διαφθοράς: δέκα χρόνια διακρατικής αντιµετώπισης της διαφθοράς. 12:30-13:00 Γιώργος Καµίνης Συνήγορος του Πολίτη & Επίκουρος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου, Νοµική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυµάτων: Ο Συνήγορος του Πολίτη αντιµέτωπος µε το πρόβληµα της διαφθοράς. 13:00-13:30 Στέφανος Ματθίας Επίτιµος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Άσκηση της εξουσίας και διαφθορά. Session Chairman: Nicos Mouzelis, Emeritus Professor, University of London 12:00-12:30 Patrick Moulette Head of Anti-Corruption Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, Organization for Economic Co-operation and Development, (OECD). The OECD Anti-Bribery Convention: 10 years of experience in fighting transnational corruption. 12:30-13:00 Yorgos Kaminis The Greek Ombudsman & Assistant Professor of Constitutional Law, University of Athens. Alice in Wonderland: The Greek Ombudsman dealing with the problem of Corruption. 13:00-13:30 Stefanos Matthias Chief Justice Emeritus, Hellenic Supreme Court of Appeals. Public Institutions and Corruption. 1η ηµέρα 1st day

4 13:30-14:30 Μπουφές 13:30-14:30 Lunch Break Συντονιστής: Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος του ικτύου Επιχειρηµατικής Ηθικής 14:30-15:00 Gil Delannoi Καθηγητής Πολιτικών Επιστηµών, ιευθυντής Έρευνας CEVIPOF. Η δια κληρώσεως επιλογή, ως αντίδοτο της διαφθοράς. 15:00-15:30 Γιώργος Μπήτρος Καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Προσδιοριστικοί παράγοντες της επιχειρηµατικής ηθικής: µερικές ενδείξεις από την Ελλάδα. 15:30-16:30 Σπύρος Βλιάµος Καθηγητής Μεθοδολογίας και Θεωρίας Θεσµών & Οικονοµικής Πολιτικής, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήµης Πανεπιστήµιο Αθηνών & Αντιπρόεδρος Επιστηµονικού Συµβουλίου Έργου Πολιτών. Η λειτουργία των οικονοµικών θεσµών σε περιβάλλον διαφθοράς. 16:00-16:30 Alberto Vannucci Καθηγητής Πολιτικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο της Πίζας. Μηχανισµοί και Τυπολογία της ιαφθοράς. Session Chairman: Antony Gordzis, Chairman of European Business Ethics Network, Greece 14:30-15:00 Gil Delannoi Professor of Political Science, Research Director at the Centre for Political Research at Sciences Po, (CEVIPOF).. Selection by lottery as an antidote to corruption. 15:00-15:30 George Bitros Professor of Political Economy, Athens University of Economics and Business. Entrepreneurial morality: some indications from Greece. 15:30-16:30 Spyros Vliamos Professor of Methodology of Institutions and Economic Policy, Department of Philosophy & History of Science, University of Athens & Vice Chairman of the Scientific Board of Citizen In Deed. The function of economic institutions in a corrupt environment. 16:00-16:30 Alberto Vannucci Professor of Political Science, Universita di Pisa. Mechanisms of Corruption: Typology of Corrupt Network. 1η ηµέρα 1st day

5 16:30-17:00 ιάλειµµα 16:30-17:00 Coffee Break Συντονιστής: Σώτος Χρυσαφόπουλος, ηµοσιογράφος-πολιτειολόγος, Γενικός ιευθυντής Εργου Πολιτών. 17:00-17:30 Alain Boyer Καθηγητής της Ηθικής & Πολιτικής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο της Σορβόννης, Παρίσι IV. ιαφθορά, Συµµετοχικότης και ηµοκρατία από φιλοσοφική σκοπιά. 17:30-18:00 Αναστάσιος Καραγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικού Τµήµατος, Πανεπιστήµιο Πειραιά. Ηθική, θεσµοί και οικονοµική ανάπτυξη: µαθήµατα από την αρχαία Ελλάδα. 18:00-18:30 Chen Yan ηµοσιογράφος (Radio France), Συγγραφέας, Ιστορικός, Ειδικός Σινολόγος. ιαφθορά & αντι-διαφθορά στη µεταολοκληρωτική Κίνα: αναπόδραστη συνύπαρξη ή στρατηγική διάδραση. 18:30-19:00 Άρης Συγγρός Γενικός ιευθυντής ιεθνούς ιαφάνειας - Ελλάς. Η ηθική ως παράγοντας ενίσχυσης της ιαφάνειας. Session Chairman: Sotos Chryssafopoulos, Journalist-Political Scientist, Director General, Citizen in Deed. 17:00-17:30 Alain Boyer Professeur de Philosophie Morale et Politique à l Université de Paris - Sorbonne (Paris IV). Corruption, Participation and Democracy: A philosophical point of view. 17:30-18:00 Anastassios Karayannis Associate Professor, Department of Economics, University of Piraeus. Morality, institutions and economic growth: Lessons from ancient Greece. 18:00-18:30 Chen Yan Journalist (Radio France) - Writer, Historian, Chinese Affairs Expert. Corruption et anti-corruption dans la Chine post-totalitaire: coexistence inévitable ou interaction stratégique. 18:30-19:00 Aris Syggros Director General, International Transparency-Hellas. Moral code to promote transparency. 1η ηµέρα 1st day

6 Εργασίες 2ης ηµέρας, Σάββατο 29 Μαρτίου 2nd Day Sittings, Saturday, March 29 10:30-11:00 Προσέλευση - Εγγραφές 2ης ηµέρας 10:30-11:00 2nd Day Registrations 11:00-11:15 Περίληψης πρώτης ηµέρας Συντονιστής: ηµήτρης ηµητράκος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου, Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ. 11:15-11:45 Joy Warmington Κοινωνιολόγος, ιευθύνουσα Σύµβουλος BRAP, UK. Αποτελεσµατική συµµετοχικότητα της Κοινωνίας Πολιτών. Η βρετανική εµπειρία. 11:45-12:15 Μιχάλης Μητσόπουλος Συντονιστής Μονάδας Έρευνας & Ανάλυσης του Σ.Ε.Β, ιδάσκων, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ικαιώµατα µειοψηφιών - ηµοκρατία και διαφθορά. 12:15-12:45 Oksana N. Garnets ρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας, Ηνωµένα Έθνη, ιευθύντρια, Ανθρώπινη Ασφάλεια για τη Νεολαία, Ουκρανία. Οικοδοµώντας µηχανισµούς εντοπιότητος για την αποτροπή και την αντοχή στη διαφθορά σε τοπικό επίπεδο. 12:45-13:15 Γιώργος ίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή. Συµβολή της δηµόσιας πολιτικής στην καταπολέµηση της διαφθοράς: η περίπτωση της Προστασίας του Καταναλωτή. 11:00-11:15 Summary of 1st Day Session Chairman: Dimitris Dimitrakos, (Session Chairman) Professor, University of Athens & Chairman of the Scientific Board of Citizen In Deed. 11:15-11:45 Joy Warmington Sociologist, Chief Executive Officer of BRAP, UK. The complexity of the participation agenda and the experience on the intention-outcome question in Britain. 11:45-12:15 Michael Mitsopoulos Head of Research and Analysis department of C.G.I. & Lecturer, Department of Economics and Business, University of Athens. Minority rights, democracy and corruption. 12:15-12:45 Oksana N. Garnets Ph.D Social Psychology, Manager, United Nations Human Security for Youth Project, Ukraine. Building up community based mechanisms of preventing and withstanding corruption on local level. 12:45-13:15 George Diellas Alternate Consumer Ombudsman. The contribution of public policy to the fight against corruption: the case of Consumers Protection. 2η ηµέρα 2nd day

7 13:15-14:15 Μπουφές 13:15-14:15 Lunch Break Συντονιστής: Νίκος Εµπέογλου, Πρόεδρος ALBA, Αντιπρόεδρος WWF 14:15-14:45 Michael Oliver Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Rennes,ESC Business School, Associate of Lombard Street Research. Τι πιστεύουν οι οικονοµικοί και πολιτικοί επιστήµονες για τη διαφθορά: ανασκόπηση των προσεγγίσεων και επόµενα βήµατα. 14:45-15:15 Αριστείδης Χατζής Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας ικαίου & Θεωρίας Θεσµών Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήµης Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ορθολογική ιαφθορά. 15:15-15:45 Shraga Eliad Πρόεδρος της MQG (Ποιοτική ιακυβέρνηση), Ισραήλ. Η Κίνηση για την Ποιοτική ιακυβέρνηση στο Ισραήλ. 15:45-16:15 Χαρίδηµος Τσούκας Καθηγητής ALBA Graduate Business School & Warwick University. Ο φαύλος κύκλος της διαφθοράς. Session Chairman: Nikos Ebeoglou, President of ALBA Business School, Vice Chairman of WWF 14:15-14:45 Michael Oliver Professor, ESC Rennes, University Business School & Associate of Lombard Street Research. What economists and political scientists think about corruption: a review of the debate and next steps. 14:45-15:15 Aristides Hatzis Assistant Professor of Philosophy of Law & Theory of Institutions, Department of Philosophy & History of Science, University of Athens. Rational corruption. 15:15-15:45 Shraga Eliad Chairman of MQG (Quality Government), Israel. The movement for quality Government in Israel. 15:45-16:15 Haridimos Tsoukas Professor of ALBA Graduate Business School & Warwick University. The vicious circle of corruption. 16:15-16:45 ιάλειµµα 16:15-16:45 Coffee Break 2η ηµέρα 2nd day

8 Συντονιστής: Σώτος Χρυσαφόπουλος 16:45-17:15 Θάνος Βερέµης Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας & Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η κατακερµατισµένη κοινωνία ως αντίπαλος της Κοινωνίας Πολιτών. 17:15-17:45 ρ. Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρος Καθηγήτρια ιεθνούς ικαίου, Νοµικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η πάλη κατά της διαφθοράς στο διεθνές πεδίο: µηχανισµοί ελέγχου και καλές πρακτικές. 17:45-18:15 Νίκος Γιαννής Καθηγητής Πανεπιστηµίου, Ευρωπαϊκή Πολιτική. Η συµβολή της Κοινωνίας Πολιτών στη διαµόρφωση νέας δηµόσιας σφαίρας. 18:15-18:45 ηµήτρης ηµητράκος Καθηγητής Πανεπιστηµίου, Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ. Η διαχείριση της δηµόσιας ηθικής: ηµόσιος Τοµέας και Κοινωνία Πολιτών. 18:45-19:15 David Cheal ηµοσιογράφος, The Daily Telegraph. Η φάση της απάθειας του βρετανικού Τύπου, απέναντι στα ζητήµατα της ηµόσιας Ηθικής. 19:15-19:30 Σύνοψη Εργασιών ηµήτρης ηµητράκος Καθηγητής Πανεπιστηµίου, Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ. Σώτος Χρυσαφόπουλος ηµοσιογράφος-πολιτειολόγος, Γενικός ιευθυντής Εθελοντισµού του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ. Session Chairman: Sotos Chryssafopoulos 16:45-17:15 Thanos Veremis Chairman of the National Board of Education & Professor of Political History, Department of European and International Studies, University of Athens. The fragmented society as an opponent to Civil Society. 17:15-17:45 Dr. Maria Gavouneli Assistant Professor of International Law, Faculty of Law, University of Athens. Combating corruption at the international level: control mechanisms and good practices. 17:45-18:15 Nikos Yiannis University Professor of European Politics. The contribution of Civil Society to the formation of a new public sphere. 18:15-18:45 Dimitris Dimitrakos Professor Emeritus of Political Philosophy, Department of Philosophy & History of Science, University of Athens & Chairman of the Scientific Board of Citizen In Deed. Civil Society and public ethics infrastructure. 18:45-19:15 David Cheal Journalist, The Daily Telegraph. A phase of apathy in British Press reporting on public ethics issues. 19:15-19:30 Synopsis Dimitris Dimitrakos Professor, University of Athens & Chairman of the Scientific Board of Citizen In Deed. Sotos Chryssafopoulos Journalist-Political Scientist, Director General of Volunteerism, Citizen In Deed. 2η ηµέρα 2nd day

9

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Greek English French

Greek English French 14th IASL Congress 14Th World IASL Congress: International Association of Sports law (IASL) Organised By: With the Co-Operation of: Hellenic Center of Research on Sports Law (H.C.R.S.L) Institute of Sports

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE. State & Corruption: The role of Leadership.

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE. State & Corruption: The role of Leadership. ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κράτος & Διαφθορά: Ο ρόλος της Ηγεσίας ANNUAL CONFERENCE State & Corruption: The role of Leadership BΙΟΓΡΑΦΙΚΑ / CV s Κώστας Μπακούρης Πρόεδρος Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος Τον Δεκέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today

Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today Συνεδριακό Kέντρο Eθνικής Aσφαλιστικής Λ. Συγγρού 103-105 National Insurance Conference Center 103-105 Syngrou Ave. Tρίτη 21 Nοεµβρίου 2006 Tuesday

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR)

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR) Name: Nicos L. Kartakoullis, PhD Vice President for Development and University Relations, 01/01/2011 Chairperson, Department of Hospitality, Tourism and Sports Management Professor, School of Business

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012)

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012) Βιογραφικό Σηµείωµα Δηµήτρης Καιρίδης Οικία: Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Γραφείο: Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήµιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε με το Ν 1866/1920, δηλαδή δύο χρόνια μετά τη σύσταση του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος»

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος» ρ. ΖΕΦΗ ΗΜΑ ΑΜΑ Email: zedimadama@yahoo.gr, dimadama@icbss.org ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιδακτορική ιατριβή (PhD) ιδακτορική ιατριβή (PhD) µε θέµα «Οικονοµική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείρισης» στο Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση Προηγούμενες Θέσεις Εκπαίδευση

Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση Προηγούμενες Θέσεις Εκπαίδευση Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρης Καιρίδης Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΓPAMMA TOY EIKOΣTOY ΕΒΔΟΜΟΥ ΔIEΘNOYΣ ΣYNEΔPIOY ΦIΛOΣOΦIAΣ

ΠPOΓPAMMA TOY EIKOΣTOY ΕΒΔΟΜΟΥ ΔIEΘNOYΣ ΣYNEΔPIOY ΦIΛOΣOΦIAΣ ΔIEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GREEK PHILOSOPHY ΔIEΘNEΣ KENTPOΝ EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY INTERNATIONAL CENTRE OF GREEK PHILOSOPHY AND CULTURE ΠPOΓPAMMA TOY

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛËÌÂÈÒÌ Ù ÙˆÓ Û ÓÙ ÎÙÒÓ

BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛËÌÂÈÒÌ Ù ÙˆÓ Û ÓÙ ÎÙÒÓ BÈÔÁÚ ÊÈÎ ÛËÌÂÈÒÌ Ù ÙˆÓ Û ÓÙ ÎÙÒÓ Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και κοινωνική ανθρωπολογία στο Cambridge University. Είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή. Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay

Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή. Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay Σας παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά το Πρόγραμμα του Συνεδρίου για να έχετε τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία Αναστασάτος Τάσος: Eίναι Senior Economist της Eurobank. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το University of Warwick (UK) στα Χρηματοοικονομικά και τα Διεθνή Νομισματικά Οικονομικά, μεταπτυχιακού (M.Sc., Warwick)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

73 papers / over 100 authors / from over 15 countries

73 papers / over 100 authors / from over 15 countries PANELS DRAFT 73 papers / over 100 authors / from over 15 countries SESSION I: TOURISM, Real Estate and Entrepreneurship (in Greek) 1) ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ και ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές Μιχάλης Σ. Σκούρτος Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ερευνητής Εταίρος επι τιμή (Honorary Research Fellow) Centre for Social and Economic Research on the

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα