ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΜΕΛΕΤΗ Περιεχόμενο: Η παρούσα μελέτη ερευνά τον βαθμό στον οποίον οι ευρωπαίοι φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με οικονομικά και άλλου είδους εμπόδια όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus. Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι τα κυριότερα εμπόδια στη συμμετοχή ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ χωρών, με εξαίρεση τα ζητήματα οικονομικού χαρακτήρα, που απασχολούν ιδιαίτερα τους φοιτητές παντού. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus σχετίζεται με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των φοιτητών, και επηρεάζεται κυρίως από τις ατομικές προτιμήσεις και από παράγοντες κόστους-οφέλους και όχι από ζητήματα οικονομικής προσιτότητας. Άλλα εμπόδια στη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus περιλαμβάνουν προβλήματα με την αναγνώριση των διδακτικών μονάδων, καθώς και ανεπαρκείς γλωσσικές δεξιότητες και υπάρχουσες προσωπικές δεσμεύσεις. IP/B/CULT/IC/2009_053 07/2010 PE EL

2 Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ Hans Vossensteyn, Maarja Beerkens, Leon Cremonini - CHEPS, University of Twente (NL) Barbara Besançon, Noor Focken, Bart Leurs AEF (NL) Andrew McCoshan, Neringa Mozuraityte ECOTEC (UK) Jeroen Huisman, Manuel Souto Otero - ICHEM, University of Bath (UK) Hans de Wit (University of Applied Sciences Amsterdam) ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ana Maria Nogueira Θεματικό Τμήμα Διαρθρωτικών Πολιτικών και Συνοχής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Πρωτότυπο: EN. Μεταφράσεις: DE, FR. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Για να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Πολιτικής ή να εγγραφείτε συνδρομητής στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, στείλτε μήνυμα στο: Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2010 Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ ανάγκην την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία της πηγής και κατόπιν ενημέρωσης του εκδότη και αποστολής αντιγράφου σε αυτόν.

3 Βελτίωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης Από την έναρξή του το 1987, το πρόγραμμα ERASMUS της ΕΕ έχει δώσει σε πάνω από 2,2 εκατομμύρια φοιτητές και μέλη του προσωπικού των πανεπιστημίων τη δυνατότητα να μετακινηθούν στο εσωτερικό της Ευρώπης. Σήμερα, περισσότεροι από φοιτητές σπουδάζουν και εργάζονται στο εξωτερικό κάθε χρόνο μέσω του προγράμματος ERASMUS. Παρότι ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυξάνεται σταθερά, ο βαθμός συμμετοχής παραμένει κάτω του 4% στις περισσότερες χώρες. Επιπλέον, σε αρκετές χώρες η αύξηση του αριθμού συμμετοχής παραμένει στάσιμη ή μάλιστα μειώνεται. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση των οικονομικών και άλλων πιθανών εμποδίων που ενδέχεται να αποτρέπουν τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τρόπους βελτίωσης της συμμετοχής. Στη μελέτη δίδονται απαντήσεις στα ακόλουθα βασικά ερωτήματα: Ποια είναι η παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κινητικότητα των φοιτητών και ειδικότερα τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες; Σε ποιον βαθμό εμπόδια οικονομικού χαρακτήρα αποτρέπουν τους φοιτητές από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS; Σε ποιον βαθμό είναι το πρόγραμμα ERASMUS προσβάσιμο για φοιτητές από όλες τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες; Ποιοι άλλοι παράγοντες, όπως είναι τα προσωπικά κίνητρα, η πληροφόρηση, οι όροι της υποτροφίας ERASMUS, και η συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επηρεάζουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS; Ποιοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και άλλες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να αυξήσουν τον αριθμό των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS στο μέλλον; Η ανάλυση βασίζεται σε τρεις κύριες πηγές πληροφοριών: δευτερογενή ανάλυση δεδομένων, έρευνα μεταξύ των φοιτητών και περιπτωσιολογικές μελέτες. Η δευτερογενής ανάλυση δεδομένων περιλαμβάνει σύνθεση πληροφοριών από υπάρχουσες μελέτες και δεδομένα. Πραγματοποιήσαμε έρευνα μεταξύ φοιτητών που συμμετείχαν και άλλων που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα ERASMUS για να πληροφορηθούμε σχετικά με τα κίνητρά τους και τα εμπόδια που συνάντησαν σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS. Η έρευνα διεξήχθη σε επτά χώρες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση ως προς τα οικονομικά εμπόδια, όπως γίνονται αντιληπτά, (μεγαλύτερα/μικρότερα) και το επίπεδο συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS (υψηλότερο/χαμηλότερο). Το τελικό δείγμα περιλαμβάνει απαντήσεις, εκ των οποίων απαντήσεις προέρχονται από φοιτητές που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS και απαντήσεις προέρχονται από φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS. Εις βάθος περιπτωσιολογικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις χώρες: σκοπός τους ήταν η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και η ενημέρωση σχετικά με πιθανές ορθές πρακτικές. Πολλές προηγούμενες μελέτες έχουν ερευνήσει τα εμπόδια στη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS. Η παρούσα μελέτη συγκεντρώνει στοιχεία από άλλες μελέτες και τεκμηριώνει τα συμπεράσματά τους με μια νέα έρευνα μεταξύ των φοιτητών. Επιπλέον, οι περισσότερες μελέτες με αντικείμενο την κινητικότητα εξετάζουν τους παράγοντες που λειτουργούν ως 3

4 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής κίνητρα και ως εμπόδια, έτσι όπως τα αντιλαμβάνονται οι μετακινούμενοι φοιτητές. Ωστόσο, εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η εξέταση φοιτητών που δεν συμμετείχαν σε πρόγραμμα κινητικότητας και η ενημέρωση σχετικά με τα υφιστάμενα εμπόδια όπως τα αντιλαμβάνονται οι εν λόγω φοιτητές. Ως εκ τούτου, η τρέχουσα έρευνα μεταξύ φοιτητών που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS αποτελεί σημαντική προστιθέμενη αξία για την παρούσα μελέτη σε σχέση με τις υπάρχουσες γνώσεις. Επιπλέον, οι εις βάθος περιπτωσιολογικές μελέτες παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες πρακτικές σε εθνικό και θεσμικό επίπεδο με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος ERASMUS. Βασικά ευρήματα σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς από τα τέλη της δεκαετίας του Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση ήταν ιδιαίτερα έντονη, ακόμα και λαμβανομένης υπόψη της αύξησης του αριθμού των φοιτητών με την ένταξη νέων κρατών μελών στην ΕΕ. Το συνολικό ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS κυμαίνεται μεταξύ 0,1% και 1,5% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο όπου το ποσοστό συμμετοχής υπερβαίνει το 6%. Το ποσοστό συμμετοχής τείνει να είναι χαμηλότερο στα νέα κράτη μέλη, αλλά η αύξηση του αριθμού των εγγραφών τείνει να είναι ταχύτερη σε αυτές τις χώρες και ως εκ τούτου τα συνολικά ποσοστά εξισώνονται. Σε ορισμένα παλαιότερα κράτη μέλη, το ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS έχει σταθεροποιηθεί ή και μειωθεί. Οι λόγοι για τους οποίους οι φοιτητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφορούν κυρίως την προσωπική τους εξέλιξη: τη δυνατότητα να ζήσουν στο εξωτερικό, να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, να αποκτήσουν «ήπιες δεξιότητες», αλλά και να βελτιώσουν επίσης τις δεξιότητές τους στις ξένες γλώσσες. Τα αναμενόμενα οφέλη για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία τοποθετούνται χαμηλότερα στην κλίμακα των ατομικών προτεραιοτήτων, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τους περισσότερους φοιτητές. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS τείνουν να προέρχονται από υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Άλλες ενδεικτικές τάσεις που παρατηρούνται είναι ότι στις περισσότερες χώρες σχετικά περισσότεροι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS προέρχονται από παραδοσιακά «ακαδημαϊκά» πανεπιστήμια και όχι από εναλλακτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ότι περισσότεροι προέρχονται από την πρωτεύουσα και άλλες πόλεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS είναι υψηλότερα μεταξύ των φοιτητών στον τομέα των οικονομικών και των κοινωνικών επιστημών, και χαμηλότερα στον τομέα των φυσικών επιστημών. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS είναι πιθανότερο να είναι νεότεροι από τον μέσο όρο των φοιτητών. Βασικά ευρήματα σχετικά με τα οικονομικά εμπόδια Οι οικονομικές δυσκολίες αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα που περιορίζει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS. 57% των φοιτητών που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS δηλώνουν ότι η φοίτηση στο εξωτερικό είναι υπερβολικά ακριβή και δεν σκέπτονται καν να συμμετάσχουν και 29% των φοιτητών απορρίπτουν το πρόγραμμα ERASMUS κατόπιν σκέψης, διότι η προσφερόμενη υποτροφία δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων τους. Ο βαθμός στον οποίον αντιλαμβάνονται οι φοιτητές τα οικονομικά εμπόδια διαφοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα. Τα οικονομικά εμπόδια απασχολούν ιδιαίτερα τους φοιτητές στην πλειονότητα των χωρών, αν και σε κάποιες χώρες, ιδίως στη Φινλανδία και τη Σουηδία, 4

5 Βελτίωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS ο προβληματισμός σχετικά με τα οικονομικά εμπόδια είναι σχετικά χαμηλότερος σε σχέση με άλλα ζητήματα. Εντούτοις, σε όλες τις χώρες οι οικονομικές δυσκολίες περιλαμβάνονται στα τρία βασικά ζητήματα που προβληματίζουν τους φοιτητές σε σχέση με την κινητικότητα. Ωστόσο, τα εμπόδια, όπως γίνονται αντιληπτά, δεν φαίνεται να μειώνουν το εθνικό ποσοστό συμμετοχής ή να αυξάνουν το ποσοστό των φοιτητών από οικογένειες υψηλότερου εισοδήματος μεταξύ των μετακινούμενων φοιτητών. Δεν είναι μόνον η ύπαρξη διαθέσιμων χρημάτων που περιορίζει τους φοιτητές, αλλά ιδίως η ισορροπία μεταξύ του αναμενόμενου κόστους και των αναμενόμενων οφελών: οι φοιτητές επενδύουν περισσότερους από τους δικούς τους πόρους στην εμπειρία του προγράμματος ERASMUS, όταν αναμένουν άμεσα οφέλη για την αγορά εργασίας. Είναι σαφές ότι η αξία της εμπειρίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι υψηλότερη στις αγορές εργασίας όπου λιγότεροι απόφοιτοι έχουν αυτές τις εμπειρίες. Ως εκ τούτου, καθώς ο αριθμός των φοιτητών με εμπειρία σπουδών στο εξωτερικό αυξάνεται, τα σχετικά πλεονεκτήματα αυτής της εμπειρίας στο εξωτερικό για την αγορά εργασίας μειώνονται. Τα τελευταία χρόνια, τα ατομικά οικονομικά οφέλη που παρέχονται στην αγορά εργασίας λόγω της συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS έχουν μειωθεί. Κατά συνέπεια, σε ορισμένες χώρες (ιδίως εκείνες με τα υψηλότερα επίπεδα σπουδών στο εξωτερικό), το πρόγραμμα ERASMUS δεν θεωρείται λογική επένδυση σε μια μελλοντική σταδιοδρομία, αλλά μάλλον πολυτέλεια που καλό είναι να αποφεύγεται από φοιτητές με περιορισμένους πόρους. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS τείνουν να προέρχονται από υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στις πλουσιότερες χώρες σε σύγκριση με τις λιγότερο πλούσιες χώρες της Ευρώπης. Αυτό ενδέχεται να αντικατοπτρίζει συγκεκριμένες για κάθε χώρα διαφορές ως προς τον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζεται το πρόγραμμα ERASMUS, ανάλογα με την αναμενόμενη οικονομική απόδοσή του για τους φοιτητές στο μέλλον, παρέχοντας είτε «οφέλη κατανάλωσης» είτε «οφέλη επένδυσης». Επομένως, ο περιοριστικός παράγων όσον αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS για φοιτητές από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα δεν είναι η διαθεσιμότητα άμεσης χρηματοδότησης, όπως η πρόσβαση σε φοιτητικά δάνεια ή οικογενειακούς πόρους. Αντιθέτως, είναι μάλλον η ευαισθησία τους έναντι των πρόσθετων δαπανών που σχετίζονται με μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό. Αναφορικά με αυτό, δεν είναι μόνο το συνολικό ύψος της υποτροφίας που επηρεάζει την προθυμία των φοιτητών να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS, αλλά σαφέστατα και οι πρακτικές πτυχές της χρηματοδότησής τους για μια περίοδο σπουδών σε μη οικείο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητάς τους σχετικά με το κόστος που θα προκύψει, το τελικό ύψος της υποτροφίας ERASMUS που θα τους καταβληθεί και της αβεβαιότητας σχετικά με την αντιστοιχία μεταξύ του προγράμματος των πληρωμών και του χρόνου κατά τον οποίο θα προκύπτουν οι δαπάνες. Άλλα συγκεκριμένα ευρήματα περιλαμβάνουν τα εξής: Ο βαθμός στον οποίον οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα αντιλαμβάνονται τα οικονομικά εμπόδια διαφοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα. Σε 5 από τις 7 χώρες, αυτό αποτελεί τον σημαντικότερο περιορισμό που αποτρέπει τους φοιτητές από το να εξετάσουν το ενδεχόμενο σπουδών στο εξωτερικό στις άλλες 2 χώρες, το πρόβλημα εντάσσεται στα 3 κορυφαία. Αν και είναι δύσκολο να παρασχεθεί μια αξιόπιστη εκτίμηση του αριθμού των πιθανών μετακινούμενων φοιτητών που δεν σπουδάζουν στο εξωτερικό εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, υπολογίζουμε ότι ο αριθμός αυτός κυμαίνεται μεταξύ 5

6 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής και 1,5 εκατ. φοιτητών. Ωστόσο, οι οικονομικές δυσκολίες δεν αποτελούν τα μοναδικά εμπόδια στη συμμετοχή, και ακόμα και αν τα οικονομικά ζητήματα επιλύονταν πλήρως, ενδέχεται σημαντικό ποσοστό των φοιτητών αυτών να μην σπούδαζαν στο εξωτερικό εξαιτίας ζητημάτων που σχετίζονται με οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις. Η αναγνώριση των διδακτικών μονάδων αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους φοιτητές σε όλες σχεδόν τις χώρες. 34% κατά μέσο όρο των φοιτητών ανέφεραν ότι φόβοι που αφορούν την αναγνώριση των διδακτικών μονάδων επηρέασαν την απόφασή τους να μην συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS, με τον αριθμό να φτάνει το 60% σε ορισμένες χώρες. Σε αρκετές χώρες, αυτό επιδεινώνεται από τον φόβο ότι τυχόν προβλήματα με την αναγνώριση των διδακτικών μονάδων θα καθυστερήσουν την αποφοίτηση και θα δημιουργήσουν πρόσθετα έξοδα μέσω συσσωρευμένων φοιτητικών δανείων, διδάκτρων ή/και καθυστερημένης απόκτησης εισοδημάτων. Τα συστήματα οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών διαφέρουν σημαντικά στην Ευρώπη όσον αφορά τη σχετική αναλογία των υποτροφιών, των δανείων και άλλων τρόπων επιδότησης καθώς και το απόλυτο επίπεδο της ενίσχυσης. Τα στοιχεία φαίνεται να υποδεικνύουν ότι όταν οι φοιτητές διαθέτουν ανεξάρτητη πηγή εισοδήματος (πλήρεις υποτροφίες), θεωρούν ότι υπάρχουν λιγότερα οικονομικά εμπόδια για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS. Δεν υπάρχει ορατή σχέση μεταξύ της βοήθειας που βασίζεται στις ανάγκες στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων και της κοινωνικοοικονομικής κατανομής των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS. Οι πόροι που διατίθενται για την κινητικότητα των φοιτητών διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, αλλά φαίνεται σαφώς να έχουν σχέση με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS. Δεν είναι σαφές κατά πόσον η πρόσθετη χρηματοδότηση είναι εκείνη που ενθαρρύνει τη συμμετοχή ή κατά πόσον η χρηματοδότηση αυτή υποδεικνύει ότι η διεθνοποίηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο των εθνικών προγραμμάτων που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπου η διεθνοποίηση εκλαμβάνεται ως σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων των πανεπιστημίων, οι φοιτητές ενδέχεται να αισθάνονται μεγαλύτερη «πίεση» να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας. Βασικά ευρήματα σχετικά με άλλα πιθανά εμπόδια Τα εμπόδια οικονομικού χαρακτήρα δεν αποτελούν τη μοναδική σημαντική πτυχή που επηρεάζει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS. Υπάρχουν τέσσερις ακόμα ομάδες πιθανών εμποδίων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS: οι όροι του προγράμματος ERASMUS, η συμβατότητα των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και προσωπικοί παράγοντες. Οι φοιτητές φαίνεται να επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Μόλις 24% των φοιτητών που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS ανέφεραν ότι δεν ενδιαφέρονται για πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, υπάρχουν τρία ζητήματα που απασχολούν τους σπουδαστές σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό, δηλαδή ζητήματα που σχετίζονται με την αναγνώριση, τις δεξιότητές τους στις ξένες γλώσσες και τις προσωπικές σχέσεις που περιορίζουν την ευρύτερη κινητικότητά τους. 6

7 Βελτίωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS Τα συγκεκριμένα ευρήματα σε σχέση με αυτά τα άλλα πιθανά εμπόδια είναι τα εξής: Πέραν των οικονομικών ζητημάτων, η σημασία των άλλων πιθανών εμποδίων δείχνει έντονα εθνικά πρότυπα διαφοροποίησης. Οι φοιτητές δήλωσαν ότι η αναγνώριση των διδακτικών μονάδων αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που θα αποτελούσε κίνητρο για να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό (66% συμφώνησαν με αυτό), ενώ 62% πρότειναν υψηλότερο επίπεδο της υποτροφίας ERASMUS, και 62% ανέφεραν ότι ήθελαν να είναι σε θέση να επιλέξουν ένα πανεπιστήμιο υποδοχής πέραν των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. 41% των φοιτητών ανέφεραν ότι αποθαρρύνθηκαν τουλάχιστον εν μέρει από τις σπουδές στο εξωτερικό λόγω των περιορισμένων δεξιοτήτων τους στη χρήση ξένων γλωσσών. Το εν λόγω ποσοστό κυμαίνεται από 34% ως 62% μεταξύ των χωρών. Μεταξύ των φοιτητών που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS, οι προσωπικές σχέσεις και οι οικογενειακοί λόγοι που περιορίζουν την ευρύτερη κινητικότητά τους αποτελούν (πολύ) σημαντικό εμπόδιο για τους μισούς σχεδόν από τους σπουδαστές (46%), σε ποσοστό που κυμαίνεται από 36% έως 58% μεταξύ των χωρών. Οι παράγοντες αυτοί είχαν μεγαλύτερη σημασία για όσους δεν είχαν σκεφτεί σοβαρά να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS, ενώ οι φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ERASMUS και οι φοιτητές που είχαν σκεφτεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS ανέφεραν ότι το εμπόδιο ήταν σχετικά χαμηλό. Λίγοι σχετικά φοιτητές ανέφεραν τον υψηλό ανταγωνισμό για τις υποτροφίες ως εμπόδιο. Ταυτόχρονα, 6% (3%-13% μεταξύ των χωρών) των φοιτητών ανέφεραν ότι δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα ERASMUS διότι η αίτησή τους για υποτροφία υπήρξε ανεπιτυχής, κάτι που υποδεικνύει σαφή ζήτηση για περισσότερες υποτροφίες. Η πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για κάποιους φοιτητές. 53% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι τυχόν περισσότερες πληροφορίες θα τους είχαν πείσει να συμμετάσχουν. Αντιθέτως, από τους φοιτητές που συμμετείχαν, μόλις 16% ανέφεραν ότι συνάντησαν προβλήματα με τον όγκο των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα. Περίπου 35% των φοιτητών του προγράμματος ERASMUS έκριναν ότι η διοικητική επιβάρυνση αποτελεί σημαντική δυσκολία, αλλά ταυτόχρονα μόλις 16% των φοιτητών έκριναν ότι οι διοικητικές απαιτήσεις αποτελούσαν (πολύ) σημαντικό λόγο που επηρεάζει την απόφασή τους να μην συμμετάσχουν. Η εικόνα του προγράμματος ERASMUS φαίνεται να είναι μάλλον «κοινωνικού» παρά «ακαδημαϊκού» χαρακτήρα. Αν και αυτό μπορεί να ελκύει κάποιες συγκεκριμένες ομάδες φοιτητών, το πρόγραμμα ERASMUS ενδέχεται να είναι λιγότερο ελκυστικό για φοιτητές που ενδιαφέρονται για μια περισσότερο ακαδημαϊκή εμπειρία. Κατά μέσον όρο, η περιορισμένη επιλογή ιδρυμάτων υποδοχής απασχόλησε περίπου ένα τρίτο των σπουδαστών. Σε ορισμένες χώρες, ωστόσο, το εν λόγω ζήτημα αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους προβληματισμούς, με συνολικό ποσοστό 61% των φοιτητών να συμφωνούν ότι τυχόν μεγαλύτερη επιλογή ιδρυμάτων υποδοχής θα τους ενθάρρυνε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Περίπου το ένα τρίτο των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS αντιμετώπισαν δυσκολίες που πήγαζαν από αβεβαιότητα σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα στο εξωτερικό (34%) και έλλειψη ενότητας/συνέχειας μεταξύ του αντικειμένου των σπουδών στην πατρίδα τους και στο εξωτερικό 7

8 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής (33%). Ο βαθμός προβληματισμού σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης στο εξωτερικό ήταν κάπως χαμηλότερος (23%). Ορισμένα ζητήματα φαίνεται να έχουν σχετικά μικρή σημασία για τους φοιτητές: πολύ λίγοι φοιτητές έκριναν ότι η διάρκεια του προγράμματος σπουδών ήταν είτε υπερβολικά μεγάλη (3-11%) είτε υπερβολικά σύντομη (8-26%). Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις στην πατρίδα αποτελούσαν το λιγότερο σημαντικό εμπόδιο η έλλειψη προγραμμάτων σπουδών στα αγγλικά στο εξωτερικό και η έλλειψη υποστήριξης όσον αφορά τις φοιτητικές υπηρεσίες αποτελούσε δευτερεύον πρόβλημα. Τα περισσότερα από τα εμπόδια είναι μεγαλύτερα για τους προπτυχιακούς φοιτητές από ό,τι για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά η σχετική σημασία τους παραμένει η ίδια. Συστάσεις Βάσει των προαναφερθέντων ευρημάτων, η μελέτη προβαίνει στις ακόλουθες βασικές συστάσεις. Α. Συστάσεις σχετικά με τα οικονομικά εμπόδια Το πρόγραμμα ERASMUS είναι επιτυχημένο και η μελέτη έκρινε ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός μη καλυπτόμενης ζήτησης. Δεδομένου αυτού, υπάρχει σημαντική ανάγκη για περισσότερες υποτροφίες στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Υπάρχουν σημαντικές εθνικές διαφορές όσον αφορά τα σημαντικότερα εμπόδια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS: είναι σημαντικό οι συστάσεις σε επίπεδο πολιτικής να εστιάσουν σε καταστάσεις συγκεκριμένες για κάθε χώρα και να επιζητηθούν συγκεκριμένες για κάθε χώρα λύσεις στα εγχώρια προβλήματα. Στον βαθμό που αποκάλυψε η μελέτη μας (ειδικά η δευτερογενής ανάλυση δεδομένων) υπάρχουν λίγες σχετικά αναλύσεις σε εθνικό επίπεδο που αφορούν τα ποσοστά συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS. Τέτοιου είδους έρευνες σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να παράσχουν σημαντικές πληροφορίες για τα εγχώρια μέσα πολιτικής (π.χ. εθνικούς οργανισμούς και ιδρύματα που θα απευθύνονται ειδικά σε εκείνες τις ομάδες φοιτητών που συμμετέχουν λιγότερο). Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που προκύπτει από τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται επί του παρόντος είναι ότι οι «επιτυχημένες» χώρες (δηλαδή οι χώρες με υψηλά επίπεδα συμμετοχής) επηρεάζονται αρνητικά από την επιτυχία τους εξαιτίας των σταθερών προϋπολογισμών του προγράμματος ERASMUS. Οι επιλογές αυτών των χωρών είναι (α) να απογοητεύσουν μεγάλο αριθμό φοιτητών, (β) να μειώσουν το ύψος της υποτροφίας ανά φοιτητή ή (γ) να διαθέσουν πρόσθετη χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο. Συνιστάται η λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να «τιμωρείται» η επιτυχία. Η διάθεση περισσότερων πόρων για χώρες με υψηλή συμμετοχή ή για χώρες όπου η ζήτηση είναι σημαντικά υψηλότερη από όση καλύπτει η υποτροφία, θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Μια εναλλακτική προσέγγιση σε επίπεδο πολιτικής είναι η δημιουργία ενός αποθεματικού ταμείου για το πρόγραμμα ERASMUS, που θα ανακτά χρηματοδότηση από τις χώρες που δεν αξιοποιούν πλήρως τον προϋπολογισμό τους και θα τη διανέμει εκ νέου σε χώρες με πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφίων. 8

9 Βελτίωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS Το αίτημα για μεγαλύτερη συνεισφορά των φοιτητών είναι ανέφικτο. Τα οικονομικά οφέλη της συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS παρουσιάζουν μείωση, ενώ το ατομικό οικονομικό κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δίδακτρα, εξάρτηση από φοιτητικά δάνεια) έχει αυξηθεί. Δεδομένου ότι οι απολαβές από τις σπουδές στο εξωτερικό παρουσιάζουν μείωση, και ότι η υποτροφία του προγράμματος ERASMUS δεν συνδέεται με τα πραγματικά έξοδα που προκύπτουν κατά την περίοδο των σπουδών στο εξωτερικό, είναι περιορισμένη η προθυμία των φοιτητών να επενδύσουν δικούς τους πόρους σε μια δραστηριότητα με ελλιπώς καθορισμένα και πιθανώς ατελείωτα έξοδα, η οποία δεν αποφέρει σημαντικά οφέλη στην αγορά εργασίας αλλά συχνά συνοδεύεται από προβλήματα αναγνώρισης. Οι φοιτητές του προγράμματος ERASMUS ανέφεραν μια σειρά από μακροπρόθεσμα οφέλη που έχουν αποκομίσει από τις σπουδές τους στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, της απόκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων και της αλλαγής της νοοτροπίας που μπορούν να αλλάξουν την αναλογία κόστους/οφέλους για τον φοιτητή και ιδίως να αυξήσουν την προθυμία του να σπουδάσει/εργαστεί στο εξωτερικό προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτά τα οφέλη. Κατά την προώθηση του προγράμματος ERASMUS, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά τα μακροπρόθεσμα οφέλη. Η χρήση άμεσων ιδιωτικών επενδύσεων των φοιτητών για το πρόγραμμα ERASMUS δεν είναι εφικτή, αλλά μπορούν να ενθαρρυνθούν περαιτέρω συνεισφορές από εταιρείες και άλλους οργανισμούς που συμμετέχουν στην παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών μέσω του προγράμματος ERASMUS. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο αύξησης της παροχής θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, δεδομένων των σαφών οφελών για τους φοιτητές (παρά την ύπαρξη ορισμένων διοικητικού χαρακτήρα ζητημάτων) και τις συμμετέχουσες εταιρείες. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο δεν αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο που έχει αντίκτυπο στη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS, αν και διαδραματίζει πράγματι κάποιον ρόλο. Εξετάζοντας ποιες θα ήταν οι πλέον αποτελεσματικές πολιτικές, οι ανάγκες των φοιτητών με μειονεκτικό υπόβαθρο αντιμετωπίζονται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο (εθνικό σύστημα ενίσχυσης φοιτητών), αντλώντας πιθανότατα από πόρους που προέρχονται από μεμονωμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πολλά συστήματα ενίσχυσης φοιτητών διαθέτουν ήδη μηχανισμούς για φοιτητές με μειονεκτικό υπόβαθρο, και ως εκ τούτου θα προκύψουν προβληματισμοί σχετικά με το αν οι μηχανισμοί πολιτικής στο επίπεδο του προγράμματος ERASMUS ενδέχεται να αυξήσουν τη γραφειοκρατία και να μειώσουν τη διαφάνεια. Υπάρχουν διαφορές συγκεκριμένες ανά τόπο όσον αφορά τα ποσοστά συμμετοχής οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και οι αγροτικές περιοχές σημειώνουν κατά παράδοση μικρότερα ποσοστά συμμετοχής σε σχέση με τις μητροπολιτικές περιοχές και τις πρωτεύουσες. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνες τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές που δεν διαθέτουν μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια, αλλά μικρά εξειδικευμένα ιδρύματα, κολέγια και πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών. Υπάρχει σαφές περιθώριο χρήσης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων για την αύξηση της συμμετοχής των επιλέξιμων περιοχών. Ωστόσο, η δυναμική των ανισοτήτων δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη, και ως εκ τούτου απαιτείται περισσότερη εις βάθος μελέτη των εν λόγω προβλημάτων και ανισοτήτων προτού ληφθεί αποφασιστική δράση σε επίπεδο πολιτικής. 9

10 Τμήμα Πολιτικής Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής Η μελέτη αποκάλυψε αρκετά οικονομικά/διοικητικά εμπόδια, ιδίως σε σχέση με τις διαδικασίες καταβολής των χρημάτων. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ της προκαταβολικής πληρωμής, με δεδομένα τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει τυχόν καθυστερημένη καταβολή, και πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα επίπεδα των υποτροφιών. Πρέπει να παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά το σχετικό συνολικό κόστος σπουδών για μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό σε σχέση με τις διαθέσιμες υποτροφίες. Ένας τομέας που προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό είναι αυτός της παροχής πληροφόρησης σε σχέση με τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης στο εσωτερικό χωρών και ιδρυμάτων. Οι φοιτητές ανέφεραν έλλειψη τέτοιου είδους πληροφόρησης ή/και ανεπαρκή διαφάνεια. Το ίδιο επιχείρημα αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των εθνικών/θεσμικών/άλλων υποτροφιών και δανείων. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην υπέρβαση των οικονομικών δυσκολιών που αφορούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS, αλλά δεν φαίνεται να έχουν όλοι οι φοιτητές γνώση αυτών των δυνατοτήτων. Η αναγνώριση και η μεταφορά των διδακτικών μονάδων παραμένει πολύ σημαντικό ζήτημα, και αποτελεί, γενικότερα, το δεύτερο σημαντικότερο εμπόδιο μετά τα οικονομικά προβλήματα. Τα δύο ζητήματα συνδέονται σαφώς μεταξύ τους, δεδομένου ότι η έλλειψη αναγνώρισης ενδέχεται να οδηγήσει σε παράταση της περιόδου σπουδών και επομένως σε αύξηση των δαπανών. Εκφράζονται προβληματισμοί ότι η διαδικασία της Μπολόνια δεν έχει μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει σε σημαντικό βαθμό τα ζητήματα αναγνώρισης με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι τόσο οι μεμονωμένοι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό όσο και οι εξεταστικοί φορείς που έχουν αναλάβει την υποχρέωση της αναγνώρισης των διδακτικών μονάδων που αποκτήθηκαν αλλού από τους φοιτητές τους. Υπάρχει περιθώριο αύξησης της συμμετοχής μέσω της χρήσης των υποτροφιών του προγράμματος ERASMUS στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινών και διπλών πτυχίων (που αντιμετωπίζει άμεσα το ζήτημα της αναγνώρισης) που περιλαμβάνουν υποχρεωτική περίοδο σπουδών στο εξωτερικό. Αυτά τα συστήματα έχουν το πλεονέκτημα ότι ενισχύουν την κινητικότητα των διδασκόντων, μειώνουν τις παρεξηγήσεις και την άγνοια των διδασκόντων και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στη βελτίωση της κινητικότητας των φοιτητών. Β. Συστάσεις σχετικά με άλλους παράγοντες Η μελέτη δεν έδειξε σημαντικά προβλήματα σε σχέση με τον μέσο χρόνο της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό (6 μήνες) με υποτροφίες του προγράμματος ERASMUS. Υπάρχει αρκετό περιθώριο για δυνατότητες κινητικότητας ελαφρώς διαφορετικής φύσεως, ιδίως για σύντομα εντατικά προγράμματα (1-3 εβδομάδων) που περιλαμβάνουν φοιτητές και διδάσκοντες από πολλές χώρες και ιδρύματα, και απευθύνονται σε όσους δεν είναι (ακόμη) σίγουροι για τα οφέλη μιας μεγαλύτερης περιόδου σπουδών. Υπάρχει η δυνατότητα της διεύρυνσης του προγράμματος ERASMUS για μεγαλύτερες περιόδους στο εξωτερικό. Ωστόσο, τα οικονομικά κονδύλια σημαίνουν ότι υπάρχει αντιστάθμιση του κόστους, η οποία μειώνει τη συνολική συμμετοχή (και περιλαμβάνει λιγότερους φοιτητές για μεγαλύτερες περιόδους). Το πρόγραμμα παροχής θέσεων πρακτικής άσκησης θεωρήθηκε επιτυχημένο και φαίνεται ότι είναι πρόσφορο για περαιτέρω προώθηση μεταξύ των φοιτητών και των εργοδοτών στο πρόγραμμα ERASMUS για παροχή θέσεων πρακτική άσκησης. 10

11 Βελτίωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS Αυτό θα αυξήσει τη συνολική συμμετοχή, ιδίως στα πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών όπου η πρακτική άσκηση αποτελεί συχνά μέρος του προγράμματος σπουδών. Η μελέτη αποκάλυψε δυνατότητες επίλυσης κάποιων από τα προβλήματα κινητικότητας εκτός του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, έδειξε ότι οι φοιτητές που λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες σπουδών στο εξωτερικό σε πρώιμο στάδιο της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας επιδεικνύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας. Υπάρχει περιθώριο διάδοσης περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις σπουδές στο εξωτερικό και τα ευρύτερα οφέλη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων και των γλωσσικών δεξιοτήτων, στα τελευταία στάδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα ERASMUS θεωρείται γενικότερα επιτυχημένο, αν και το επίπεδο της επιτυχίας αυτής διαφέρει μεταξύ χωρών και ενδιαφερόμενων μερών. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές προτάσεις για τη βελτίωση της εικόνας του προγράμματος ERASMUS. Μια προσέγγιση είναι να διασφαλισθεί ότι το ERASMUS διατηρεί μια ομοιογενή ταυτότητα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, π.χ. μέσω μιας πανευρωπαϊκής διαδικτυακής ενημερωτικής πύλης, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και θεσμικό επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενιαίων μαθημάτων «εισαγωγής στο πρόγραμμα ERASMUS» για φοιτητές που συμμετέχουν ή σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή. Μια δεύτερη προσέγγιση θα ήταν να γίνει αποδεκτή η ποικιλία των εικόνων και να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες των συμμετεχόντων και των αποφοίτων για την προώθηση του προγράμματος, με έμφαση στην ανταλλαγή εμπειριών, τις πρακτικές πληροφορίες, τις συμβουλές για το τι πρέπει να κάνει και τι να αποφεύγει κανείς, τα συστήματα φίλων ή μεντόρων, την καλύτερη ένταξη των επισκεπτών φοιτητών και την ενίσχυση και τον περισσότερο επαγγελματικό χαρακτήρα των φοιτητικών συλλόγων όπως είναι το Δίκτυο «ERASMUS Student Network». 11

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη:

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη:

Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη: BG Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη: Χρηματοδότηση και Κοινωνική ιάσταση 2011 Ευρωπαϊκη Επιτροπη Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη: Χρηματοδότηση και Κοινωνική Διάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Εκπαίδευση, κατάρτιση, Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας νεολαία και αθλητισμός Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα

Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα in EUROPE http://europa.eu/youthonthemove Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα Οδηγός για τα δικαιώματα των μετακινούμενων φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus Παράρτημα VI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Draft Οδηγός του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Έτος Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές, δομές, χρηματοδότηση και ακαδημαϊκό προσωπικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) C7-0209/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2011 COM(2011) 413 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιβλέπων καθηγητής: κος Γιώργος Αναστασόπουλος Επιμέλεια: Γεωργία Ροσγοβά Νοέμβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων

Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Παραδοτέο: «Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων στους τομείς της αγροτικής οικονομίας, της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2014) XXX ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για την εφαρμογή. της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Θεματική έρευνα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Καθοδήγηση για την εφαρμογή. της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Θεματική έρευνα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Καθοδήγηση για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων Θεματική έρευνα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Κοινωνική Ευρώπη Καθοδήγηση για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες. Οδηγός για αρχάριους. Έκδοση του 2008

Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες. Οδηγός για αρχάριους. Έκδοση του 2008 Νέα ταμεία, καλύτεροικανόνες Παρουσίαση των νέων δημοσιονομικών κανόνων και των δυνατοτήτων κατά την περίοδο 2007 2013 Οδηγός για αρχάριους Έκδοση του 2008 i Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ

Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ EL Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Ενημερωτικό δελτίο SBA 2014 ΕΛΛΑΔΑ Με λίγα λόγια Το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 23% κάτω από τα επίπεδα του 2008, οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πληγεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Οδηγός για Εργοδότες και Άτομα που αναζητούν εργασία eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Κοινωνική Ευρώπη Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ caritas europa ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Μία μελέτη για τις επιπτώσεις της κρίσης και της λιτότητας στους λαούς, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα