Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department. Highlights

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department. Highlights"

Transcript

1 Reserch Deprmen Μάρτιος Έρευνα 2011 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Χαμηλός όγκος συναλλαγών και περιορισμένη απορρόφηση του διαθέσιμου αποθέματος νεόδμητων κατοικιών. POLAND UKRAINE Πραγματοποίηση συναλλαγών σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις αρχικά ζητούμενες. ROMANIA SERBIA BULGARIA Μείωση των ζητούμενων επιπέδων τιμών στις περισσότερες ακριβές περιοχές και σύγκλιση των τιμών ανάμεσα σε περιοχές με ανάλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά. GREECE Disclimer Το παρόν διαφημιστικό έντυπο «Έρευνα Αγοράς Κατοικίας» εκδίδεται από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Eurobnk EFG Propery Services. Υπεύθυνος έκδοσης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ Ομάδα Έρευνας: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ημερομηνία Έκδοσης 31 Μαρτίου 2011 Το παρόν διαφημιστικό έντυπο εκδόθηκε από την Eurobnk EFG Propery Services, μέλος του Ομίλου EFG, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς ή πώλησης των ακινήτων που αναφέρονται σε αυτό. Η Eurobnk EFG Propery Services και άλλοι που συνδέονται με αυτήν ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ακίνητα που αναφέρονται στο παρόν, καθώς επίσης ενδέχεται να παρέχουν ή να επιδιώκουν να παράσχουν υπηρεσίες (επενδυτικής τραπεζικής, μεσιτείας ή άλλες) στις εταιρείες αυτές. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί από την Eurobnk EFG Propery Services. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου EFG. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την Eurobnk EFG Propery Services ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη της ή τους υπαλλήλους της όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Το παρόν έντυπο είναι διαφημιστικό και διανέμεται δωρεάν.

2 Αγορά Κατοικίας Τα στοιχεία τιμών που παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν αφορούν στην πλειονότητα των ζητούμενων τιμών πώλησης νεόδμητων κατοικιών όπως αυτές προέκυψαν από έρευνα της κτηματαγοράς που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Eurobnk Propery Services, κατά το διάστημα Ιανουάριος 2011 έως και τα τέλη Φεβρουαρίου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με τα δημοσιευμένα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας μειώθηκε κατά 11,1% ως προς τον αριθμό των οικοδομικών αδειών και κατά 24,1% ως προς τον οικοδομικό όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια της Αττικής η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 35,5% ως προς τον οικοδομικό όγκο, ποσοστό υψηλότερο από τη μέση μείωση του συνόλου της Χώρας (23,7%). Οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή οικονομία, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη νέων ακινήτων καθώς και την απορρόφηση του υφιστάμενου αποθέματος. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε μεγαλύτερη διαλλακτικότητα τους κατασκευαστές ιδιοκτήτες ακινήτων, ως προς τις ζητούμενες τιμές πώλησης σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, παρά το υφιστάμενο απόθεμα οικιστικών ακινήτων, σημαντικός αριθμός κατασκευαστών επιδεικνύει ισχυρές αντοχές κατά τη διαπραγμάτευση, κυρίως λόγω των αυξημένων επιπέδων κερδοφορίας που σημείωσαν τα προηγούμενα έτη και της περιορισμένης έκθεσή τους σε δανεισμό. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ από μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων κυρίως λόγω της προσπάθειάς τους για μείωση των επισφαλειών, είτε έστρεψε το ενδιαφέρον των δυνητικών αγοραστών σε ακίνητα μικρότερων επιφανειών και μεγαλύτερης παλαιότητας είτε οδήγησε σε αναβολή ή ματαίωση της αγοράς ακινήτου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΤτΕ ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα τον Φεβρουάριο του 2011 διαμορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο (-0,3) από -0,2% τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων παρουσιάστηκε αρνητική κατά 126εκατ. τον Φεβρουάριο του 2011 έναντι θετικής καθαρής ροής 165εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων τον Ιανουάριο του 2011 με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 28 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο των δανείων σταθερού επιτοκίου από ένα έως πέντε έτη παρουσίασε υποχώρησε κατά 31 μονάδες βάσης. Το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει περιορισμένο κυρίως λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί αναφορικά με την πορεία της εγχώριας οικονομίας και της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των δυνητικών αγοραστών. Επιτόκια δανείων σε ευρώ Oc- 09 Nov-09 Dec-09 Νέα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος 3.67% 3.65% 3.93% Νέα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο σταθερό άνω του 1 και έως 5 έτη 3.95% 3.95% 3.64% Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων σε ευρώ Oc-09 Nov-09 Dec-09 Στεγαστικά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών 3.68% 3.68% 3.68% Στοιχεία ΤτΕ 2

3 Νότια Προάστια ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις περιοχές των Νοτίων Προαστίων ο όγκος συναλλαγών κατά το 2010 διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα την περιορισμένη απορρόφηση του υφιστάμενος αποθέματος νεόδμητων κατοικιών. Στις περιπτώσεις όπου καταγράφηκαν συναλλαγές, επισημαίνεται ότι πραγματοποιήθηκαν σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις αρχικές ζητούμενες. Στις πολύ ακριβές περιοχές των νοτίων προαστίων, στις οποίες συγκαταλέγονται η Γλυφάδα, η Βούλα, η Βάρκιζα, το Κάτω Ελληνικό και ο λόφος Πανί του δήμου Αλίμου, οι ζητούμενες τιμές νεόδμητων διαμερισμάτων κυμαίνονται μεταξύ και 5.000/τ.μ. ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πολυτελών κατοικιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα επίπεδα ζητούμενων τιμών είναι μεγαλύτερα. Στις ακριβές περιοχές των νοτίων προαστίων, όπως είναι το κεντρικό Παλαιό Φάληρο, το Καλαμάκι και τα ακριβά σημεία της Νέας Σμύρνης, οι ζητούμενες τιμές νεόδμητων διαμερισμάτων κυμαίνονται μεταξύ και 4.000/τ.μ. Στις μεσαίες περιοχές των νοτίων προαστίων, στις οποίες περιλαμβάνονται το Άνω Καλαμάκι, το Άνω Ελληνικό (Σούρμενα), η Άνω Γλυφάδα (Τερψιθέα) και η Αργυρούπολη, οι ζητούμενες τιμές νεόδμητων διαμερισμάτων κυμαίνονται μεταξύ και 3.300/τ.μ. Στις οικονομικές περιοχές των νοτίων προαστίων όπως είναι η Καλλιθέα, ο Άγιος Δημήτριος και η Άνω Νέα Σμύρνη, τα επίπεδα ζητούμενων τιμών νεόδμητων διαμερισμάτων κυμαίνονται από έως 3.000/τ.μ. Οι μεγαλύτερες υποχωρήσεις των ζητούμενων τιμών νεόδμητων κατοικιών σημειώθηκαν στο Παλαιό Φάληρο, στο Καλαμάκι και στη Βάρκιζα, ενώ το Ελληνικό λόγω των προσδοκιών αξιοποίησης των χώρων του αεροδρομίου και του μελλοντικού σταθμού μετρό συγκαταλέγεται στις ελάχιστες περιοχές της Αττικής όπου τα επίπεδα των ζητούμενων τιμών επέδειξαν αντοχή. Το αγοραστικό ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως σε παλαιές και οικονομικότερες κατοικίες. Ζητούμενες Τιμές πώλησης ( /τ.μ.) Περιοχή Τύπος Ακινήτου min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ.) Άγιος Δημήτριος Νεόδμητα Διαμερίσματα Άνω Καλαμάκι Νεόδμητα Διαμερίσματα Καλαμάκι Νεόδμητα Διαμερίσματα Πανί Νεόδμητα Διαμερίσματα Αργυρούπολη Νεόδμητα Διαμερίσματα ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών και βρίσκεται νότια της πόλης της Αθήνας. Είναι όμορος των Δήμων Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ηλιουπόλεως και Δάφνης Υμηττού. Πρόκειται για ομοιογενή δήμο με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα. Το απόθεμα νεόδμητων κατοικιών είναι περιορισμένο και κατανέμεται σε όλη την έκταση του δήμου. Οι συνήθεις επιφάνειές τους κυμαίνονται από 70 έως 95τ.μ. Οι τιμές των κατοικιών παρουσιάζουν διακυμάνσεις, που οφείλονται κυρίως στη θέση και στον όροφο που βρίσκεται το ακίνητο. Πλεονεκτικότερο σημείο του δήμου είναι η περιοχή που συνορεύει με το δήμο Δάφνης Υμηττού κυρίως λόγω ρυμοτομίας και εγγύτητας με τους σταθμούς μετρό Άγιος Δημήτριος και Δάφνη. Το ενδιαφέρον για αγορά νεόδμητων κατοικιών είναι περιορισμένο, με αποτέλεσμα να έχει απορροφηθεί περιορισμένο απόθεμα κατά το 2010, ενώ οι δυνητικού αγοραστές έχουν στραφεί κυρίως σε παλαιά διαμερίσματα. Οι ζητούμενες τιμές των νεόδμητων κατοικιών σημείωσαν υποχώρηση σε σχέση με το 2009 της τάξεως του 6%. ΑΛΙΜΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών, είναι όμορος των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Αγίου Δημητρίου, Ηλιούπολης και έχει εκτεταμένο θαλάσσιο μέτωπο στο Σαρωνικό κόλπο. Πρόκειται για ανομοιογενή και μεγάλης έκτασης δήμο. Η πλειονότητα του αποθέματος νεόδμητων κατοικιών με συνήθεις επιφάνειες από 80 έως 125τ.μ. εντοπίζεται στο Καλαμάκι, ενώ στο Άνω Καλαμάκι το απόθεμα είναι περιορισμένο και οι συνήθεις επιφάνειες μικρότερες. Ο λόφος Πανί, όπου οι αξίες των ακινήτων έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο μετά την απομάκρυνση του Αεροδρομίου του Ελληνικού και την εξάλειψη του προβλήματος της ηχορύπανσης, συγκαταλέγεται στις ακριβότερες περιοχές του δήμου. Το ενδιαφέρον για αγορά νεόδμητων κατοικιών είναι ιδιαίτερα περιορισμένο με αποτέλεσμα να έχει καταγραφεί περιορισμένος αριθμός πράξεων κατά το 2010 και το υφιστάμενο απόθεμα να παραμένει σταθερό. Το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών έχει στραφεί στην οικονομικότερη περιοχή του Άνω Καλαμακίου και σε παλαιά διαμερίσματα μικρής επιφάνειας. Οι ζητούμενες τιμές των νεόδμητων κατοικιών υποχώρησαν οριακά σε σχέση με το 2009 στο λόφο Πανί, ενώ σημείωσαν μεγαλύτερη υποχώρηση της τάξεως του 10% στο Καλαμάκι και 5,5% στο Άνω Καλαμάκι. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΝΗΚΕΙ στο δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης της περιφερειακής ενότητας του Νότιου Τομέα Αθηνών. Πρόκειται για ομοιογενή και περιορισμένης έκτασης περιοχή, όμορη των Δήμων Ηλιούπολης, Αλίμου, της περιοχής του Ελληνικού και του ορεινού όγκου του Υμηττού. Το απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων είναι περιορισμένο, με συνήθεις επιφάνειες οι οποίες κυμαίνονται από 70 έως 90τ.μ. Το ενδιαφέρον για αγορά νεόδμητων κατοικιών είναι περιορισμένο, με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί ελάχιστες πράξεις κατά το 2010 ενώ οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν στραφεί κυρίως σε παλαιά διαμερίσματα. Οι ζητούμενες τιμές των νεόδμητων κατοικιών διατηρήθηκαν αμετάβλητες σε σχέση με το

4 Ζητούμενες Τιμές πώλησης ( /τ.μ.) Περιοχή Τύπος Ακινήτου min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ) Βάρκιζα Νεόδμητα Διαμερίσματα Κάτω Βούλα Νεόδμητα Διαμερίσματα Άνω Βούλα Νεόδμητες μεζονέτες Βύρωνας Νεόδμητα Διαμερίσματα Άνω Γλυφάδα Νεόδμητα Διαμερίσματα Κάτω Γλυφάδα Νεόδμητα Διαμερίσματα ΒΑΡΚΙΖΑ Η ΒΑΡΚΙΖΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ το νοτιοανατολικό τμήμα του δήμου Βάρης Βούλας-Βουλιαγμένης της περιφέρειας Ανατολικής Αττικής. Βρίσκεται νότια της πόλης της Αθήνας, και έχει θαλάσσιο μέτωπο στο Σαρωνικό Κόλπο. Πρόκειται για ομοιογενή και περιορισμένης έκτασης περιοχή που διαθέτει σημαντικό για το μέγεθός της απόθεμα νεόδμητων κατοικιών πολυτελούς κατασκευής. Τα νεόδμητα διαμερίσματα έχουν συνήθεις επιφάνειες από 90 έως 120τ.μ. και οι νεόδμητες μεζονέτες από 200 έως 400τ.μ. Τα επίπεδα τιμών των κατοικιών παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις και εξαρτώνται κυρίως από τη θέα που διαθέτουν στη θάλασσα. Το αγοραστικό ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του 2010 ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο, οι ζητούμενες τιμές νεόδμητων κατοικιών υποχώρησαν κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και πραγματοποιήθηκε πολύ μικρός αριθμός συναλλαγών με σημαντική έκπτωση από την αρχική ζητούμενη τιμή. ΒΟΥΛΑ Η ΒΟΥΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ την έδρα του δήμου Βάρης Βούλας-Βουλιαγμένης της περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, συνορεύει με το δήμο Γλυφάδας, τον ορεινό όγκο του Υμηττού και έχει θαλάσσιο μέτωπο στο Σαρωνικό Κόλπο. Πρόκειται για περιοχή περιορισμένης έκτασης και χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας, που συγκαταλέγεται στις ακριβότερες των νοτίων προαστίων. Η Κάτω Βούλα που οριοθετείται από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και την παραλιακή λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, είναι το παλαιότερα αναπτυγμένο τμήμα της περιοχής, όπου συναντώνται τα υψηλότερα επίπεδα τιμών και διαθέτει σημαντικό απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων, πολυτελούς κατασκευής, με συνήθεις επιφάνειες 100 έως 150τ.μ. Η Άνω Βούλα εκτείνεται ανατολικά της λεωφόρου Βουλιαγμένης και διαθέτει περιορισμένο απόθεμα νεόδμητων κατοικιών. Η διακύμανση των τιμών εξαρτάται κυρίως από την προσφερόμενη θέα στη θάλασσα. Τα υψηλότερα επίπεδα τιμών κατοικιών της Άνω Βούλας εμφανίζονται στο Πανόραμα και τα Πηγαδάκια και τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών στα Καλυμνιώτικα. Κατά το 2010 πραγματοποιήθηκε περιορισμένος αριθμός πράξεων. Η ζήτηση τόσο για νεόδμητες όσο και για παλαιές κατοικίες είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, με τις ζητούμενες τιμές να υποχωρούν κατά 6% σε σχέση με το ΒΥΡΩΝΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΝΗΚΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών και βρίσκεται ανατολικά της πόλης της Αθήνας. Είναι όμορος των Δήμων Αθηναίων, Καισαριανής, Ηλιουπόλεως, Δάφνης-Υμηττού και του ορεινού όγκου του Υμηττού. Πρόκειται για πυκνοκατοικημένο και περιορισμένης έκτασης δήμο. Το απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων είναι περιορισμένο και οι συνήθεις επιφάνειες αυτών κυμαίνονται από 75 έως 100τμ. Πλεονεκτικότερη περιοχή του δήμου είναι ο Καρέας, που εκτείνεται ανατολικά της Λεωφόρου Κατεχάκη και συνορεύει με το περιαστικό δάσος του Υμηττού κυρίως λόγω ρυμοτομίας, θέας, ησυχίας, χαμηλότερου συντελεστή δόμησης και ποιότητας κατασκευών, όπου παρουσιάζονται και τα υψηλότερα επίπεδα τιμών. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 πραγματοποιήθηκε περιορισμένος αριθμός πράξεων σε επίπεδα τιμών /τ.μ. ο οποίος ήταν αισθητά χαμηλότερος από το 2009 και επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι οι οικονομικοί μετανάστες δεν ενισχύουν πλέον την αγορά οικονομικών διαμερισμάτων παλαιότητας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Οι ζητούμενες τιμές των νεόδμητων κατοικιών υποχώρησαν κατά 6,5% σε σχέση με το ΓΛΥΦΑΔΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΗΚΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών, είναι όμορος των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, του ορεινού όγκου του Υμηττού και έχει θαλάσσιο μέτωπο στο Σαρωνικό κόλπο. Πρόκειται για ανομοιογενή δήμο με μεγάλη έκταση και πληθυσμό, που αποτελεί υπερτοπικό εμπορικό κέντρο όλων των νοτίων προαστίων καθώς και βασικό κέντρο διασκέδασης. Η Κάτω Γλυφάδα οριοθετείται από το πρώην διεθνές αεροδρόμιο του Ελληνικού, συνορεύει με τη Βούλα και είναι το παλαιότερα αναπτυγμένο τμήμα του δήμου. Λόγω του χαμηλού συντελεστή δόμησης και της εγγύτητας με την παραλία και την τοπική αγορά, οι αξίες των ακινήτων σε αυτή την περιοχή του Δήμου είναι ιδιαίτερα υψηλές αλλά και το απόθεμα νεόδμητων κατοικιών σημαντικό, με τις διαθέσιμες κατοικίες να έχουν συνήθεις επιφάνειες από 95 έως 170τ.μ. Το εύρος διακύμανσης των ζητούμενων τιμών στην Κάτω Γλυφάδα είναι μεγάλο και οφείλεται στη θέση, στην ποιότητα κατασκευής και σε ειδικά χαρακτηριστικά του ακινήτου όπως πισίνα και θέα στη θάλασσα. Οι υψηλότερες αξίες συναντώνται στην περίμετρο του Γκολφ και στο τμήμα που συνορεύει με τη Βούλα. Το αγοραστικό ενδιαφέρον για τα ακίνητα της Κάτω Γλυφάδας είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, ενώ οι ελάχιστες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν αφορούν σε περιπτώσεις που οι ζητούμενες τιμές υποχώρησαν σημαντικά. Η υποχώρηση των ζητούμενων τιμών κατά το 2010 ανέρχεται σε 7% περίπου σε σχέση με το Στην Άνω Γλυφάδα Τερψιθέα το απόθεμα των νεόδμητων κατοικιών είναι περιορισμένο και τα νεόδμητα διαμερίσματα έχουν συνήθεις επιφάνειες από 80 έως 100τ.μ. Οι ζητούμενες τιμές των νεόδμητων κατοικιών διατηρήθηκαν αμετάβλητες σε σχέση με το 2009 και πραγματοποιήθηκε περιορισμένος αριθμός πράξεων. 4

5 Ζητούμενες Τιμές πώλησης ( /τ.μ.) Περιοχή Τύπος Ακινήτου min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ) Ελληνικό Νεόδμητα Διαμερίσματα Κάτω Ελληνικό Νεόδμητα Διαμερίσματα Ζωγράφου Νεόδμητα Διαμερίσματα Ηλιούπολη Νεόδμητα Διαμερίσματα Καισαριανή Νεόδμητα Διαμερίσματα Καλλιθέα Νεόδμητα Διαμερίσματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΗΚΕΙ στο δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης της περιφερειακής ενότητας του Νότιου Τομέα Αθηνών, είναι όμορο των Δήμων Γλυφάδας, Αλίμου, της περιοχής της Αργυρούπολης και έχει εκτεταμένο θαλάσσιο μέτωπο στο Σαρωνικό κόλπο. Πρόκειται για ανομοιογενή και μεγάλης έκτασης περιοχή, σημαντικό μέρος της οποίας καταλαμβάνει η έκταση του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου του Ελληνικού. Μετά την απομάκρυνση του αεροδρομίου και την εξάλειψη του προβλήματος της ηχορύπανσης η εγγύς περιοχή ανοικοδομήθηκε μαζικά και οι αξίες ακινήτων σημείωσαν σημαντική άνοδο λόγω της προσδοκίας της μελλοντικής αξιοποίησης των χώρων του πρώην αεροδρομίου καθώς και του μελλοντικού σταθμού μετρό. Η σημαντική πολεοδομική παρέμβαση που αναμένεται τα επόμενα έτη και θα επηρεάσει την περιοχή είναι η αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου του Ελληνικού (5.300 στρέμματα). Τα τμήματα του Ελληνικού που βρίσκονται δυτικά της λεωφόρου Βουλιαγμένης (Κάτω Ελληνικό) εμφανίζουν σημαντικό απόθεμα νεόδμητων πολυτελών κατοικιών με συνήθεις επιφάνειες από 100 έως 200τ.μ., ενώ στο Άνω Ελληνικό (Σούρμενα) το απόθεμα είναι ιδιαίτερα περιορισμένο και τα διαθέσιμα διαμερίσματα έχουν συνήθεις επιφάνειες από 75 έως 100τ.μ. Η διακύμανση των τιμών των κατοικιών στο Ελληνικό είναι μεγάλη και εξαρτάται κυρίως από τη θέση του ακινήτου. Οι υψηλότερες τιμές του Ελληνικού συναντώνται στο όμορο τμήμα του με τη λεωφόρο Ποσειδώνος και υπερβαίνουν τα 4.500/τμ. Οι μελλοντικές προοπτικές της περιοχής συνέβαλαν, ώστε οι ζητούμενες τιμές νεόδμητων κατοικιών τόσο στο Άνω όσο και στο Κάτω Ελληνικό να διατηρηθούν αμετάβλητες. Εντούτοις η ζήτηση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και υπάρχουν ελάχιστες καταγεγραμμένες πράξεις. Ο ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΗΚΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών και βρίσκεται ανατολικά της πόλης της Αθήνας. Είναι όμορος των Δήμων Αθηναίων, Παπάγου, Καισαριανής και του ορεινού όγκου του Υμηττού. Πρόκειται για ομοιογενή, πυκνοκατοικημένο και περιορισμένης έκτασης δήμο με μεγάλο ποσοστό των κατοίκων του να είναι φοιτητές. Το απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων είναι περιορισμένο και οι συνήθεις επιφάνειες αυτών κυμαίνονται από 40 έως 80τμ. Η ζήτηση αφορά στη μίσθωση και αγορά κυρίως φοιτητικών κατοικιών μικρών επιφανειών, αλλά είναι ιδιαίτερα περιορισμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών έχει στραφεί κυρίως σε παλαιά διαμερίσματα μικρής επιφάνειας. Οι ζητούμενες τιμές των νεόδμητων κατοικιών υποχώρησαν κατά 6,5% περίπου σε σχέση με το 2009 και ο όγκος συναλλαγών ήταν ιδιαίτερα περιορισμένος. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΗΚΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών και είναι όμορος των Δήμων Βύρωνα, Δάφνης Υμηττού, Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης και του ορεινού όγκου του Υμηττού. Πρόκειται για ανομοιογενή, πυκνοκατοικημένο και μεγάλης έκτασης δήμο. Το απόθεμα νεόδμητων κατοικιών της τελευταίας πενταετίας υπερβαίνει τα 100 διαμερίσματα με συνήθεις επιφάνειες από 70 έως 90τ.μ. και κατανέμεται σχεδόν ομοιόμορφα σε όλη την έκταση του δήμου. Οι υψηλότερες αξίες κατοικιών συναντώνται στην περιοχή Αστυνομικά, η οποία αποτελεί περιοχή περιορισμένης έκτασης, αμιγούς κατοικίας και είναι όμορη του ορεινού όγκου του Υμηττού. Χαμηλότερα επίπεδα τιμών παρουσιάζονται στα όρια του δήμου με την περιοχή Χαραυγή του δήμου Δάφνης Υμηττού. Κατά το 2010 απορροφήθηκε μικρό μέρος του αποθέματος νεόδμητων διαμερισμάτων και ο συνολικός όγκος συναλλαγών ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με το Οι τιμές των συναλλαγών διαμορφώθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών στράφηκε κυρίως σε παλαιές κατοικίες και οι ζητούμενες τιμές των νεόδμητων κατοικιών υποχώρησαν κατά 5% σε σχέση με το ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΝΗΚΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών και βρίσκεται ανατολικά της πόλης της Αθήνας. Είναι όμορος των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου, Βύρωνος και του ορεινού όγκου του Υμηττού. Πρόκειται για πυκνοκατοικημένο και περιορισμένης έκτασης δήμο που διαθέτει σημαντικό απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων, με συγκέντρωση στην περιοχή που βρίσκεται βόρεια της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, λόγω της μαζικής ανοικοδόμησης των παλαιών προσφυγικών κατοικιών κατά την τελευταία πενταετία. Οι συνήθεις επιφάνειες νεόδμητων κατοικιών κυμαίνονται από 70 έως 90τμ. Προνομιούχος περιοχή του δήμου αποτελεί ή Άνω Καισαριανή λόγω εγγύτητας με το περιαστικό δάσος του Υμηττού και προσφερόμενης θέας προς την Ακρόπολη. Κατά το 2010 απορροφήθηκε σημαντικό μέρος του αποθέματος νεόδμητων διαμερισμάτων και οι συναλλαγές έκλεισαν σε συγκρατημένα επίπεδα τιμών με ανάλογες εκπτώσεις κατά περίπτωση. Οι ζητούμενες τιμές των νεόδμητων κατοικιών υποχώρησαν κατά 5% σε σχέση με το ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΗΚΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών και βρίσκεται νότια της πόλης της Αθήνας. Είναι ομοιογενής δήμος, με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα και όμορος των Δήμων Αθηναίων, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Μοσχάτου Ταύρου. Το απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων είναι σημα- 5

6 Ζητούμενες Τιμές πώλησης ( /τ.μ.) Περιοχή Τύπος Ακινήτου min ( /τ.μ.) mx ( /τ.μ) Άνω Νέα Σμύρνη Νεόδμητα Διαμερίσματα Νέα Σμύρνη Νεόδμητα Διαμερίσματα Κοψαχείλα (Π. Φάληρο) Νεόδμητα Διαμερίσματα Κεντρικό Παλαιό Φάληρο Νεόδμητα Διαμερίσματα Ταύρος Νεόδμητα Διαμερίσματα Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΗΚΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών, είναι όμορος των Δήμων Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας, Αγίου Δημητρίου, Αλίμου και έχει θαλάσσιο μέτωπο στο Σαρωνικό κόλπο. Πρόκειται για δήμο με μικρή έκταση και μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα, που διαθέτει σημαντικό απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων με συνήθεις επιφάνειες από 80 έως 140τμ. Οι ζητούμενες τιμές των κατοικιών παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, και εξαρτώνται κυρίως από την προσφερόμενη θέα στη θάλασσα, τη θέση και τον όροφο. Τα υψηλότερα επίπεδα τιμών παρουσιάζονται στο τμήμα του δήμου που εκτείνεται μεταξύ της παραλίας και της λεωφόρου Αμφιθέας, όπου οι ζητούμενες τιμές σημείωσαν υποχώρηση της τάξεως του 10%, ενώ στις περιοχές Κοψαχείλα και Αμφιθέα, που συνορεύουν με τον Άγιο Δημήτριο και τη Νέα Σμύρνη οι ζητούμενες τιμές σημείωσαν υποχώρηση της τάξεως του 6% σε σχέση με το Το αγοραστικό ενδιαφέρον κατά το 2010 ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο όπως επίσης και ο όγκος των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να παραμείνει σταθερό το απόθεμα νεόδμητων κατοικιών. ντικό με διασπορά σε όλη την έκταση του δήμου με συνήθεις επιφάνειες από 70 έως 85τ.μ. Τα επίπεδα τιμών των κατοικιών παρουσιάζουν διακυμάνσεις και εξαρτώνται κυρίως από τη θέση και τον όροφο. Η ζήτηση τόσο για νεόδμητα όσο και για παλαιά διαμερίσματα είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα να έχει πραγματοποιηθεί περιορισμένος αριθμός συναλλαγών και να έχει απορροφηθεί πολύ μικρό μέρος του αποθέματος νεόδμητων κατοικιών. Τα επίπεδα ζητούμενων τιμών σημείωσαν υποχώρηση κατά 6% σε σχέση με το Επισημαίνεται ότι η αγορά παλαιών οικονομικών κατοικιών δεν ενισχύεται πλέον από τους οικονομικούς μετανάστες όπως συνέβαινε στο παρελθόν. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΗΚΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών και είναι όμορος των Δήμων Αθηναίων, Καλλιθέας, Αγίου Δημητρίου, Παλαιού Φαλήρου και Δάφνης Υμηττού. Πρόκειται για δήμο με περιορισμένη έκταση αλλά μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα. Το απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων είναι σημαντικό με συνήθεις επιφάνειες από 75 έως 115τ.μ. Οι τιμές των κατοικιών παρουσιάζουν διακυμάνσεις και εξαρτώνται κυρίως από τη θέση και τον όροφο του ακινήτου. Πλεονεκτικότερη περιοχή του δήμου με τα υψηλότερα επίπεδα τιμών είναι το τμήμα που βρίσκεται γύρω από το Άλσος Νέας Σμύρνης κυρίως λόγω ρυμοτομίας, ποιότητας κατασκευών και εγγύτητας στην τοπική αγορά, ενώ χαμηλότερα επίπεδα τιμών εντοπίζονται στην Άνω Νέα Σμύρνη που συνορεύει με του δήμους Αγίου Δημητρίου και Δάφνης Υμηττού. Το ενδιαφέρον για αγορά νεόδμητων κατοικιών είναι περιορισμένο με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί ελάχιστες πράξεις κατά το Οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν στραφεί κυρίως σε παλαιά διαμερίσματα, ενώ οι ζητούμενες τιμές των νεόδμητων κατοικιών σημείωσαν υποχώρηση σε σχέση με το 2009 της τάξεως του 5%. ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΑΥΡΟΣ Ο ΤΑΥΡΟΣ ΑΝΗΚΕΙ στο δήμο Μοσχάτου Ταύρου της περιφερειακής ενότητας του Νότιου Τομέα Αθηνών και βρίσκεται νότια της πόλης της Αθήνας. Είναι όμορος των Δήμων Πειραιά, Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Καλλιθέας και της περιοχής του Μοσχάτου. Πρόκειται για περιοχή που καταλαμβάνει περιορισμένη έκταση, στην οποία καταγράφεται μικρό απόθεμα νεόδμητων διαμερισμάτων τυπικής εργολαβικής κατασκευής με συνήθεις επιφάνειες από 65 έως 85τ.μ. Η αγορά των παλαιών διαμερισμάτων δεν ενισχύεται πλέον από τους οικονομικούς μετανάστες οι οποίοι κατοικούν σε παλαιές εργατικές πολυκατοικίες της περιοχής, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα έτη. Η ζήτηση για κατοικίες κατά το 2010, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη παρά το γεγονός ότι η υποχώρηση των ζητούμενων τιμών των νεόδμητων διαμερισμάτων σε σχέση με το 2009 διαμορφώνεται στα επίπεδα του 10%, με αποτέλεσμα να απορροφηθεί μικρό μέρος του διαθέσιμου αποθέματος νεόδμητων κατοικιών σε εκπτωτικές τιμές. 6

7 Κάτω Γλυφάδα Κάτω Βούλα Βάρκιζα Κάτω Ελληνικό Άνω Βούλα Πανί Κεντρικό Παλαιό Φάληρο Καλαμάκι Νέα Σμύρνη Άνω Καλαμάκι Ελληνικό Άνω Γλυφάδα Αργυρούπολη Ζωγράφου Κοψαχείλα (Π. Φάληρο) Βύρωνας Ηλιούπολη Άγιος Δημήτριος Καισαριανή Καλλιθέα Άνω Νέα Σμύρνη Ταύρος ( /τ.μ) ( /τ.μ) min ( /τ.μ) mx ( /τ.μ) 7

8 ΧΑΡΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΝΙΔΙ) Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΔΡΟΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΖΕΦΥΡΙ ΠΕΥΚΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ ΕΚΑΛΗ ΡΟΔΟΠΟΛΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΜΑΡΟΥΣΙ ΙΛΙΟΝ Ν. ΙΩΝΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ ΦΙΛΟΘΕΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΕΡΑΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΨΥΧΙΚΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ ΠΕΡΑΜΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΛΙΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΒΥΡΩΝΑΣ ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΦΝΗ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΠΡΑΧΑΜΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΟΥΛΑ ΚΑΒΟΥΡΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΑΡΗ ΒΑΡΚΙΖΑ 8

9 Στοιχεία Επικοινωνίας es M me r n ke R es dv ea Inv s E l Re iso e r n A ppr gem ch isls en Broker ge gemen n M s ie i il c y & F e en Proper l Es gem e er n r rpo M o e C ss A e Es l e R M T A T L R EAL E S LU T Te c hn ic ls er vic ION S es ry TOT A O S E Eurobnk EFG Propery Services Σινιόσογλου 6, Κτίριο Δ, 3ος όροφος, Τηλ: , Fx: e-mil: Disclimer Το παρόν διαφημιστικό έντυπο εκδόθηκε από την Eurobnk EFG Propery Services, μέλος του Ομίλου EFG, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς ή πώλησης των ακινήτων που αναφέρονται σε αυτό. Η Eurobnk EFG Propery Services και άλλοι που συνδέονται με αυτήν ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ακίνητα που αναφέρονται στο παρόν, καθώς επίσης ενδέχεται να παρέχουν ή να επιδιώκουν να παράσχουν υπηρεσίες (επενδυτικής τραπεζικής, μεσιτείας ή άλλες) στις εταιρείες αυτές. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί από την Eurobnk EFG Propery Services. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου EFG. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται στο παρόν, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την Eurobnk EFG Propery Services ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη της ή τους υπαλλήλους της όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Το παρόν έντυπο είναι διαφημιστικό και διανέμεται δωρεάν. 9

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department. Highlights Reserch Deprmen Μάρτιος Έρευνα 2011 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός πράξεων τόσο για νεόδμητες κατοικίες όσο και για κατοικίες παλαιότερης κατασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος. Research Department. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Μάρτιος. Research Department. Highlights Reserch Deprmen Μάρτιος Έρευνα 2011 Αγοράς Κατοικίας Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Highlighs Α Τ Τ Ι Κ Η Περιορισμένο αγοραστικό ενδιαφέρον κατά το 2010 που αφορά τόσο σε νεόδμητα διαμερίσματα, όσο και σε οικόπεδα.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υπάρχοντων κατασκευών. POLAND

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Highlighs Α Τ Τ Ι Κ Η Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υφιστάμενων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

Market Report. Σεπτέμβριος Residential Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights

Market Report. Σεπτέμβριος Residential Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights Reserch Deprmen Σεπτέμβριος Residenil 2009 Mrke Repor Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Highlighs Μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας για τους πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Office. Market Report. Ιούλιος. Research Department. Highlights

Office. Market Report. Ιούλιος. Research Department. Highlights Reserch Deprtment Ιούλιος Office 010 Mrket Report Α Θ Η Ν Α Highlights POLAND - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Στάση αναμονής από επενδυτές και χρήστες λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών με αποτέλεσμα περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Market Report. Ιούλιος 2010 Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights

Market Report. Ιούλιος 2010 Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η. Research Department. Highlights Reserch Deprtment Ιούλιος L o gi s t i cs 2010 Mrket Report Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Highlights Τήρηση στάσης αναμονής από επενδυτές και χρήστες για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και του αρνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέων αποθηκευτικών χώρων κυρίως «κατά παραγγελία» και εφόσον έχει εξασφαλιστεί μισθωτής ή/και αγοραστής. ROMANIA

Ανάπτυξη νέων αποθηκευτικών χώρων κυρίως «κατά παραγγελία» και εφόσον έχει εξασφαλιστεί μισθωτής ή/και αγοραστής. ROMANIA Reserch Deprtment Οκτώβριος L o gi s t i cs 2009 Mrket Report Α Θ Η Ν Α - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Highlights Στάση αναμονής από δυνητικούς επενδυτές και χρήστες μέχρι την ανάκαμψη του υφιστάμενου οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Mid year 2012 Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Highlights >> ΑΓΟΡΑ RETAIL Η κτηματαγορά χαρακτηρίζεται από εξορθολογισμό των ζητούμενων τιμών στις ακριβότερες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Ιανουάριος 2010 Property Market Report ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το 2009 σημειώθηκε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισμός του όγκου συναλλαγών κυρίως λόγω της στάσης αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Μάρτιος 2011 Research Department Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑΣ >> ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το παρόν διαφημιστικό έντυπο «Property Market Report» εκδίδεται από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report

Property Market Report Research Department Ιανουάριος 2010 Property Market Report ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το 2009 σημειώθηκε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισμός του όγκου συναλλαγών κυρίως λόγω της στάσης αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α

Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α 2014 2015 Midyear Research Department Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ >> ΑΓΟΡΑ RETAIL Highlights Executive Summary...2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...3 ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ...3 ΕΛΛΑΔΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α

Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α Ιανουάριος 2014 Research Department Property Market Report Ε Λ Λ Α Δ Α >> ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Highlights Τάσεις Κτηματαγοράς (Βραχυπρόθεσμες) Τάσεις Οικιστικά Ακίνητα Μισθωμάτων Ζήτηση Προσφορά Αποδόσεις Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 115 5 Μαρτίου 2015. Οι εξαγωγές και η ιδιωτική κατανάλωση ήταν οι κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας για το 2014.

Tεύχος 115 5 Μαρτίου 2015. Οι εξαγωγές και η ιδιωτική κατανάλωση ήταν οι κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας για το 2014. ISSN:2241 4878 Tεύχος 115 5 Μαρτίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 109 22 Ιανουαρίου 2015. Ο μετασχηματισμός του τομέα των κατασκευών συνεχίζεται. Ώθηση στην οικονομία από τον τουρισμό.

Tεύχος 109 22 Ιανουαρίου 2015. Ο μετασχηματισμός του τομέα των κατασκευών συνεχίζεται. Ώθηση στην οικονομία από τον τουρισμό. ISSN:2241 4878 Tεύχος 109 22 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ2010. I. Παρουσίαση της Εταιρείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ2010. I. Παρουσίαση της Εταιρείας Σ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Παρουσίαση της Εταιρείας Σελίδα Α. Ιστορικό - Σύσταση Β. Εταιρικοί Σκοποί - Δραστηριότητες Εταιρείας Γ. Προοπτικές ΕΥΔΑΠ Δ. Περιοχή Αρμοδιότητας Ε. Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 104 11 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 104 11 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 104 11 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ( Eurobank ) και

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας. ISSN:2241 4878 Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. & Ετήσιο Δελτίο

Ετήσιος Απολογισμός. & Ετήσιο Δελτίο Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2012 2013 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2012 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...σελ. 5 Ιστορικό - Σύσταση Εταιρικοί Σκοποί - Δραστηριότητες Εταιρείας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. ISSN:2241 4878 Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔΑΠ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2009

ΕΥΔΑΠ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2009 2009 Α.Ε. Έδρα: Ωρωπού 156, 11146 Γαλάτσι Μάϊος 2010 02 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. Ιστορικό Σύσταση Β. Εταιρικοί Σκοποί Δραστηριότητες Εταιρείας Γ. Προοπτικές Δ. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα