ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_PV ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Αντιπροσωπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο Νοεμβρίου 2007 Αντιπροσωπεία τεσσάρων βουλευτών του ΕΚ (βλέπε κατάλογο συμμετεχόντων παράρτημα 1) επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην εν λόγω αντιπροσωπεία εντάχθηκαν τρεις βουλευτές του ΕΚ (βλέπε κατάλογο συμμετεχόντων παράρτημα 1) που βρίσκονταν ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συμμετέσχον σε μέρος της επίσκεψης. Επικεφαλής της αποστολής ήταν η κ. Martine ROURE (PSE) και εισηγητής ήταν ο κ. Παναγιώτης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (PPE- DE). Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 21, 22 και 23 Νοεμβρίου Σκοπός της αντιπροσωπείας ήταν να αναλύσει την παρούσα κατάσταση στα κέντρα κράτησης μεταναστών και να εξακριβώσει άμεσα τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο και των παράνομων μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και να αξιολογήσει τον τρόπο εφαρμογής των οικείων ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών: - οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη 1 (οδηγία για την υποδοχή) 1 Επίσημη Εφημερίδα L 031 της 06/02/2003, σ PV\ dc PE v01-00

2 - οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα 1 (οδηγία για τις διαδικασίες) - κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας 2 (κανονισμός Δουβλίνο II) Για το σκοπό αυτό, η αντιπροσωπεία προγραμμάτισε ανταλλαγές απόψεων με κρατικές αρχές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών (παράρτημα 2) 3. Η εν λόγω επίσκεψη ήταν μία από τις πολλές επισκέψεις μελών της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE με σκοπό να διαπιστωθούν από πρώτο χέρι οι συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνται οι μετανάστες σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Της επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο προηγήθηκαν παρόμοιες αποστολές αντιπροσωπειών στην Ιταλία (Lampedusa), στην Ισπανία (Ceuta και Melilla, Κανάριοι Νήσοι), στη Γαλλία (Παρίσι), στη Μάλτα, στην Ελλάδα (Σάμος και Αθήνα) και στο Βέλγιο. Η επίσκεψη επικεντρώθηκε σε τρία κέντρα: - το Κέντρο απομάκρυνσης μεταναστών του Yarl s Wd 4 (Clapham) - το Κέντρο υποδοχής μεταναστών του Oakingtn 5 (κοντά στο Bedfrd) - το Κέντρο απομάκρυνσης μεταναστών του Harmndswrth 6 (κοντά στο αεροδρόμιο Heathrw) Πριν από την πραγματοποίηση των επισκέψεων στα εν λόγω κέντρα, η αντιπροσωπεία έλαβε σημαντικό όγκο πληροφοριών από οργανώσεις και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, όπως η AVID (Assciatin f Visitrs t Immigratin Detainees, Ένωση επισκεπτών κρατουμένων μεταναστών), το Συμβούλιο Προσφύγων (Refugee Cuncil), η Ιησουιτική Υπηρεσία Προσφύγων (Jesuit Refugee Service), η οργάνωση Barbed Wire Britain, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας (Nrthern Ireland s Human Rights Cmmissin), τις οποίες η αντιπροσωπεία επιθυμεί να ευχαριστήσει. Επίσης, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Λονδίνο με αρκετές οργανώσεις 7 που επισκέπτονται άτομα που κρατούνται σε κέντρα κράτησης. Πριν από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας, παρασχέθηκαν στους συμμετέχοντες οι εκθέσεις που εκπονήθηκαν από την Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Φυλακών του Στέμματος, μετά τις επιθεωρήσεις που διενήργησε στα τρία κέντρα. Στους συμμετέχοντες παρασχέθηκαν επίσης εκθέσεις των Ανεξάρτητων Συμβουλίων Παρακολούθησης. 1 Επίσημη Εφημερίδα L 326 της 13/12/2005, σελ Επίσημη Εφημερίδα L 050 της 25/02/2003, σελ Το πρόγραμμα της επίσκεψης παρατίθεται στο παράρτημα 2. 4 Yarl s Wd Immigratin Remval Centre, Twinwds Rad, Clapham, Bedfrdshire, MK41 6HL 5 Oakingtn Barracks, Lngstantn, Cambridgeshire, CB4 5EJ 6 Harmnswrth Immigratin Remval Centre Clnbrk by Pass, Harmndswrth, West Draytn, UB7 0HB 7 Ο κατάλογος των οργανώσεων που εκπροσωπήθηκαν στη σύσκεψη παρατίθεται στο παράρτημα 3. PE v /34 PV\ dc

3 Την αντιπροσωπεία συνόδευσε η Οπτικοακουστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συνεργάσθηκε με συνεργείο τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, με σκοπό την παρουσίαση της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής δραστηριότητας μέσω του Eurpe by Satellite 1 (EbS). Η επίσκεψη έτυχε ικανοποιητικής κάλυψης από τον Τύπο. Δεν επιτράπηκε η είσοδος δημοσιογράφων στα κέντρα. Την τελευταία ημέρα, οι βουλευτές του ΕΚ διοργάνωσαν συνέντευξη Τύπου. Ιστορικό Το 2005, η βρετανική κυβέρνηση θέσπισε ένα πενταετές πρόγραμμα για την υλοποίηση μιας νέας πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης, η οποία αφορούσε κυρίως την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου για το άσυλο, το οποίο περιλαμβάνει μια ταχεία διαδικασία για την εξέταση ορισμένων αιτήσεων αιτούντων άσυλο και την αύξηση του αριθμού των απομακρύνσεων και των απελάσεων για τους υπό διέλευση ή για εκείνους των οποίων η διαδικασία αίτησης ασύλου έφτασε στο πέρας της. Κατά τον χρόνο της επίσκεψης των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπεύθυνη για τον έλεγχο των συνόρων, τη διαχείριση της μετανάστευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης άδειας παραμονής, ιθαγένειας και ασύλου ήταν η Υπηρεσία Συνόρων και Μετανάστευσης (Brder and Immigratin Agency, BIA), εκτελεστική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Στις 14 Νοεμβρίου 2007, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ίδρυση, το 2008, ενός νέου οργανισμού που θα αντικαταστήσει την Υπηρεσία Συνόρων και Μετανάστευσης. Η νέα Υπηρεσία Συνόρων (Brder Agency) του Ηνωμένου Βασιλείου θα ενσωματώσει όλα τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Συνόρων και Μετανάστευσης και την έκδοση θεωρήσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και τα καθήκοντα των υπαλλήλων της υπηρεσίας Εσόδων και Τελωνείων του Στέμματος στα σύνορα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία απαγορεύει την αποστολή οποιουδήποτε ανθρώπου σε μια χώρα στην οποία υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να βρεθεί εκτεθειμένος σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διατυπώσει μια επιφύλαξη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού 2 όσον αφορά τα παιδιά στα οποία το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται το δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. 1 Το EbS είναι ο τηλεοπτικός σταθμός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ο οποίος παρέχει δωρεάν μαγνητοσκοπημένο υλικό και σύντομα θέματα στα μέσα ενημέρωσης που ενδιαφέρονται για ειδήσεις της ΕΕ. 2 Συνθήκη της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού Το Ηνωμένο Βασίλειο διατύπωσε μια επιφύλαξη: «(γ) Το Ηνωμένο Βασίλειο επιφυλάσσεται του δικαιώματος εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, στον βαθμό που αφορά την είσοδο, την παραμονή και την αναχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο των προσώπων εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και την απόκτηση και την κατοχή της ιθαγένειας, όπως ενδέχεται να κρίνει αναγκαίο κατά καιρούς.» PV\ dc 3/34 PE v01-00

4 Οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με το άσυλο ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο (οδηγία για την υποδοχή, οδηγία για τις διαδικασίες και κανονισμός Δουβλίνο II, που προαναφέρθηκαν). Ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Νοεμβρίου του , το Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη της ΕΕ που αναφέρονται από την Επιτροπή ως μη εφαρμόζοντα την οδηγία για την υποδοχή στα κέντρα κράτησης. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η οδηγία δεν προβλέπει εξαιρέσεις όσον αφορά την εφαρμογή της και ότι οι διατάξεις της εφαρμόζονται σε όλα τα είδη εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων των κέντρων κράτησης. Διαδικασία ασύλου Όταν ένα άτομο φθάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να διαθέτει τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα, ερωτάται σχετικά με τους λόγους ανυπαρξίας των εν λόγω εγγράφων. Εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την ανυπαρξία των εγγράφων, το εν λόγω άτομο μπορεί να τοποθετηθεί σε κέντρο κράτησης. Ωστόσο, σε περίπτωση πλαστών εγγράφων ή αβάσιμων εξηγήσεων σχετικά με την έλλειψη των σχετικών απαιτούμενων εγγράφων, είναι δυνατόν να ασκηθεί δίωξη και τα εν λόγω άτομα να οδηγηθούν στη φυλακή. Μετά τη φυλάκισή τους, τα εν λόγω άτομα (αλλοδαποί κρατούμενοι) τοποθετούνται σε κέντρα κράτησης εν αναμονή της αποστολής στη χώρα καταγωγής τους. Τα άτομα που θεωρούνται αμέσως ότι δεν έχουν δικαίωμα ασύλου μπορούν να τεθούν υπό κράτηση προκειμένου να αποσταλούν γρήγορα στη χώρα τους. Μια μειονότητα αιτούντων άσυλο (έως 30 %, σύμφωνα με τον στόχο της κυβέρνησης που τίθεται στην πενταετή στρατηγική για τη μετανάστευση και το άσυλο) είναι δυνατόν να κρατηθεί σε ένα από τα 10 κέντρα απομάκρυνσης, εάν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μετανάστευσης πιστεύουν ότι υπάρχει κίνδυνος φυγοδικίας, εφόσον κατάγονται από τις λεγόμενες ασφαλείς χώρες 2 για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις περί μη ανασταλτικού αποτελέσματος των προσφυγών, ή εάν αναμένεται ότι η αίτησή τους μπορεί να εξετασθεί γρήγορα και, σε περίπτωση απόρριψης, μπορούν ακολούθως να αποσταλούν στη χώρα καταγωγής τους. Όσοι απαιτούν υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ελέγχου ενδέχεται να τεθούν υπό κράτηση σε διάφορες φυλακές. Στη Βόρεια Ιρλανδία δεν υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης και οι αιτούντες άσυλο κρατούνται σε φυλακές. Οι αιτήσεις ασύλου μπορούν να υποβληθούν σε σημείο εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο ή, εάν το ενδιαφερόμενο άτομο βρίσκεται ήδη στη χώρα, σε μονάδα προκαταρκτικής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, την οποία διαχειρίζεται η BIA, στο Crydn ή στο Liverpl. Το ενδιαφερόμενο άτομο ενδέχεται να τεθεί υπό κράτηση ενόσω εξετάζεται η αίτησή του. 1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, COM(2007) 745 τελικό 2 Βλέπε κατάλογο στο παράρτημα 4. PE v /34 PV\ dc

5 Από το Μάρτιο του 2007, η διαχείριση όλων των νέων αιτήσεων ασύλου γίνεται από ένα σύστημα το οποίο τις αναθέτει σε ένα μοναδικό άτομο που θα εξετάσει κάθε πτυχή της αίτησης από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας. Το εν λόγω άτομο ονομάζεται κάτοχος της υπόθεσης (case wner). 1 Ο κάτοχος της υπόθεσης είναι υπεύθυνος: να πάρει συνέντευξη από τον αιτούντα άσυλο να αποφασίσει σχετικά με την αίτηση να διαχειρισθεί κάθε στήριξη που δικαιούται να λάβει ο αιτών να παράσχει επίσημα έγγραφα να εκπροσωπήσει την Υπηρεσία Συνόρων και Μετανάστευσης, εάν ο αιτών ασκήσει νόμιμη προσφυγή να μεριμνήσει για την ένταξη του ενδιαφερομένου στη ζωή του Ηνωμένου Βασιλείου ή για την αποστολή στη χώρα καταγωγής του, είτε οικειοθελώς είτε μέσω αναγκαστικής απομάκρυνσης. Η εξέταση της αίτησης ασύλου περιλαμβάνει διάφορα στάδια: 1. Σύντομη συνέντευξη «προκαταρκτική εξέταση». Ο ενδιαφερόμενος καταγράφεται ως αιτών άσυλο και ξεκινά τη διαδικασία αίτησης ασύλου. Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που διαθέτει, προκειμένου να εξακριβωθούν η ταυτότητα και η ιθαγένειά του και να τεκμηριωθεί η αίτηση. Λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες φυσικής ταυτοποίησης. Υποβάλλονται ορισμένες βασικές ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση. Μπορεί να παρασχεθεί διερμηνέας, εφόσον ο αιτών τον χρειάζεται. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εξέτασης, και εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης, οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν στέγη σε συγγενείς ή φίλους, να τοποθετηθούν σε ένα κέντρο εισαγωγής ή να τεθούν υπό κράτηση σε ένα από τα κέντρα απομάκρυνσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τεθούν υπό κράτηση σε οποιοδήποτε στάδιο της αίτησης ασύλου. 2. Η διεξοδική συνέντευξη είναι η μόνη ευκαιρία που διαθέτει ο ενδιαφερόμενος για να εξηγήσει στη BIA τον φόβο επιστροφής στη χώρα καταγωγής του, να παράσχει αποδείξεις και τυχόν έγγραφα που υποστηρίζουν την αίτησή του. Μετά τη συνέντευξη, οι αρμόδιες για τη μετανάστευση αρχές μπορούν να θέσουν τον αιτούντα υπό κράτηση ή να συστήσουν τη συνέχιση της κράτησής του, εάν πιστεύουν ότι η υπόθεσή του μπορεί να κριθεί γρήγορα ή ότι ο αιτών δεν θα διατηρήσει την επαφή μαζί τους, ή μπορούν να χορηγήσουν προσωρινή άδεια εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνήθως με υποχρέωση προσέλευσης ενώπιον των αρχών, εν αναμονή της λήψης απόφασης στην υπόθεσή του. 1 Στόχος του κατόχου της υπόθεσης είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης εντός έξι μηνών, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών. Αυτό σημαίνει ότι εντός έξι μηνών, ο ενδιαφερόμενος θα ξεκινήσει την ένταξή του στη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο, εάν η αίτησή του γίνει δεκτή, ή θα επιστρέψει στη χώρα του, είτε οικειοθελώς είτε με αναγκαστική απομάκρυνση, εάν η αίτησή του απορριφθεί. PV\ dc 5/34 PE v01-00

6 3. Στόχος του κατόχου της υπόθεσης είναι παράσχει στον αιτούντα μια απόφαση εντός περίπου 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Λαμβάνει την απόφασή του βάσει της συνέντευξης σχετικά με το άσυλο, τυχόν προσκομισθεισών αποδείξεων και των πληροφοριών που διαθέτει η BIA σχετικά με τη χώρα καταγωγής του. 4. Εάν ο κάτοχος της υπόθεσης αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι για τη χορήγηση ασύλου, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο Ασύλου και Μετανάστευσης, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από την Υπηρεσία Συνόρων και Μετανάστευσης. Υπάρχει προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής. 5. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ασύλου, ο αιτών ενδέχεται να πρέπει να προσέρχεται τακτικά ενώπιον της BIA. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν προσέρχεται ενώπιον της BIA όπως του ζητήθηκε, ενδέχεται να τεθεί υπό κράτηση. Προσφυγές χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα Σε ορισμένες περιπτώσεις εάν δεν υπάρχουν λόγοι για την υποβολή αίτησης ασύλου («σαφώς αβάσιμη αίτηση») και εάν ο αιτών κατάγεται από ορισμένες ταξινομημένες χώρες ο ενδιαφερόμενος δεν δικαιούται να ασκήσει προσφυγή ενόσω βρίσκεται ακόμη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το εν λόγω άτομο θα απομακρυνθεί από τη χώρα και θα πρέπει να ασκήσει οποιαδήποτε προσφυγή από χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό το είδος προσφυγής ονομάζεται προσφυγή χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα και οι χώρες τις οποίες αφορά καλούνται «οριζόμενες χώρες για προσφυγές χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα». Το σύστημα της ταχείας διαδικασίας εφαρμόζεται σε μέρος των αιτούντων άσυλο: η απόφαση για τα άτομα που προέρχονται από χώρα που θεωρείται «ασφαλής» 1 (Πακιστάν, Ινδία κ.λπ.) είναι ότι θα αποσταλούν στη χώρα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασής, αλλά η προσφυγή τους δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Έτσι, απελαύνονται και μπορούν να ασκήσουν προσφυγή από τη χώρα τους. Κέντρα κράτησης Επί του παρόντος λειτουργούν 10 κέντρα απομάκρυνσης σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολική δυναμικότητα θέσεων. Τα κέντρα κράτησης που επισκεφθήκαμε φιλοξενούν άτομα που αναμένουν την απέλασή τους. Πρόκειται για: - άτομα στα οποία δεν χορηγήθηκε άσυλο, τα οποία βρίσκονται στο τέλος της διαδικασίας της αίτησής τους και αναμένουν την απομάκρυνσή τους, 1 Βλέπε κατάλογο στο παράρτημα 4. PE v /34 PV\ dc

7 - άτομα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου τελούν υπό αξιολόγηση, - μετανάστες που δεν δικαιούνται να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, - αλλοδαπούς κρατούμενους. Προτεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου επί του παρόντος είναι η απομάκρυνση των αλλοδαπών κρατουμένων, δηλαδή καταδικασθέντων εγκληματιών, τους οποίους το Υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκει να απελάσει στις χώρες τους. Για τον λόγο αυτόν, περίπου θέσεις παρέχονται στον συγκεκριμένο τύπο κράτησης, ήτοι σχεδόν το ήμισυ της διαθέσιμων θέσεων. Τις περισσότερες εγκαταστάσεις κράτησης διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες. Ορισμένα μέλη της αντιπροσωπείας εξέφρασαν τον προβληματισμό τους σχετικά με την αναγκαιότητα επακριβέστερου καθορισμού των αρμοδιοτήτων των ιδιωτικών εταιριών και των δημόσιων αρχών στις διαδικασίες απομάκρυνσης. - Yarl s Wd και Oakingtn: Συμβαλλόμενος διαχειριστής GSL UK Ltd - Harmndswrth: UKDS (UK Detentin Service) Σχεδιάζεται η δημιουργία νέων κέντρων: ένα νέο κέντρο κοντά στο Gatwick Brk Huse 450 θέσεων (2008) και ένα ακόμη νέο κέντρο για το θέσεων. Η διάρκεια της κράτησης είναι απεριόριστη. Στην έκθεση του Νοεμβρίου του 2007 για την εφαρμογή της οδηγίας για την υποδοχή 1, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι δεδομένου ότι η οδηγία θεωρεί την κράτηση ως εξαίρεση στον γενικό κανόνα της ελεύθερης κυκλοφορίας, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνον όταν «αυτό κρίνεται αναγκαίο», η αυτόματη θέση υπό κράτηση χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης του ενδιαφερομένου προσώπου αντίκειται στην οδηγία. Εξάλλου, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες (π.χ. για λόγους δημόσιας τάξης), η διάρκεια κράτησης που επιτρέπει τους κρατούμενους αιτούντες άσυλο να επωφεληθούν των δικαιωμάτων που εγγυάται η οδηγία, επίσης αντίκειται στις διατάξεις αυτής της τελευταίας. Ευάλωτα άτομα Δεδομένου ότι πρέπει να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, το άρθρο 17 της οδηγίας για την υποδοχή προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διαπιστώνουν την ύπαρξη ειδικών αναγκών. Στην έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για την υποδοχή 2, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας, τα παιδιά που τελούν υπό κράτηση δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στην εν λόγω έκθεση, το Ηνωμένο Βασίλειο 1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, COM(2007) 745 τελικό 2 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, COM(2007) 745 τελικό PV\ dc 7/34 PE v01-00

8 συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη για τα οποία εκφράζονται προβληματισμοί σχετικά με την έκταση στην οποία τηρούνται οι συγκεκριμένες διατάξεις. Η εκπαίδευση στα κέντρα κράτησης διασφαλίζεται στην πράξη, αλλά ανεξάρτητες επιθεωρήσεις διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικές παροχές είναι ελλιπείς. Παρότι υπάρχουν σχολικές αίθουσες στις εγκαταστάσεις κράτησης, επί του παρόντος, δεν φαίνεται να έχουν διατεθεί κονδύλια και να έχουν θεσπισθεί διαδικασίες, ώστε η εκπαίδευση να αποκτήσει οποιοδήποτε πραγματικό νόημα. 1 Σε πρόσφατη επιθεώρηση κέντρου κράτησης μεταναστών με ειδικές μονάδες για οικογένειες υπογραμμίσθηκαν περιπτώσεις παιδιών των οποίων η εκπαίδευση εθίγη σοβαρά λόγω της κράτησής τους (Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Φυλακών του Στέμματος, Έκθεση σχετικά με ανακοινωθείσα επιθεώρηση στο κέντρο απομάκρυνσης μεταναστών του Yarl s Wd, 28 Φεβρουαρίου - 4 Μαρτίου 2005). 2 Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και ΜΚΟ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κέντρα κράτησης μεταναστών. Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Φυλακών του Στέμματος Η Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Φυλακών του Στέμματος (Anne Owers CBE) είναι η επικεφαλής της Επιθεώρησης Φυλακών του Στέμματος. Η Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια εξασφαλίζει τον ανεξάρτητο έλεγχο των συνθηκών κράτησης στην Αγγλία και στην Ουαλία με την πραγματοποίηση ανακοινωθεισών και αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων σε εγκαταστάσεις κράτησης. Το πεδίο των εν λόγω επιθεωρήσεων εκτείνεται στις φυλακές, στα ιδρύματα για ανήλικους παραβάτες και στα κέντρα κράτησης της υπηρεσίας μετανάστευσης. Υπάρχει επίσης ξεχωριστή θέση Προϊσταμένου Επιθεωρητή Φυλακών της Σκοτίας. Ανεξάρτητα Συμβούλια Παρακολούθησης (Independent Mnitring Bards, IBM) Εκ του νόμου (Νόμος περί μετανάστευσης και ασύλου 1999), κάθε κέντρο απομάκρυνσης μεταναστών πρέπει να διαθέτει ένα Ανεξάρτητο Συμβούλιο Παρακολούθησης. Τα μέλη του IMB διορίζονται από εθελοντές από το ευρύ κοινό, οι οποίοι μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση αυτή. Τα μέλη του IBM έχουν δικαίωμα εισόδου και ελέγχου των συνθηκών στα κέντρα απομάκρυνσης. Τα Συμβούλια είναι ειδικά επιφορτισμένα να εξακριβώνουν την ανθρώπινη και δίκαιη μεταχείριση των κρατουμένων σε κέντρα απομάκρυνσης μεταναστών και να υποβάλλουν εκθέσεις στον υπουργό Εσωτερικών. Προκειμένου το Συμβούλιο να μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του αποτελεσματικά, τα μέλη του έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε κρατούμενο και σε κάθε μέρος του κέντρου καθώς και στα αρχεία του κέντρου. 1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, COM(2007) 745 τελικό 2 Εθνική έκθεση που εκπονήθηκε από το δίκτυο Odysseus για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις απαιτήσεις υποδοχής των αιτούντων άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο PE v /34 PV\ dc

9 Ορισμένα στατιστικά δεδομένα 1 Σε επιστολή προς την Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων, με ημερομηνία , η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Συνόρων και Μετανάστευσης, Lin Hmer, επιβεβαίωσε ότι η Υπηρεσία επεξεργαζόταν την απέλαση αλλοδαπών κρατουμένων εντός του έτους. Η Lin Hmer ανέφερε: Οι ομάδες επιβολής του νόμου απομακρύνουν περισσότερα άτομα από κάθε άλλη φορά, και ήδη φέτος απομακρύναμε περίπου αλλοδαπούς κρατούμενους περισσότερους από όσους στο σύνολο του Μη συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων ατόμων, οι αιτήσεις ασύλου που υποβλήθηκαν το 2006 ανήλθαν σε , ήτοι 8 % λιγότερες σε σχέση με το Το ποσοστό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στη χώρα (δηλαδή, από άτομα που είχαν ήδη εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο, και όχι σε λιμένα εισόδου) ανήλθε σε 85 % το 2006, σε σύγκριση με 84 % το 2005 και 78 % το Οι υψηλότεροι αριθμοί αιτήσεων αφορούν πολίτες της Ερυθραίας, του Αφγανιστάν, του Ιράν, της Κίνας και της Σομαλίας. Συνολικά, (26 %) αιτήσεις το 2006 είχαν ως αποτέλεσμα τη χορήγηση ασύλου (10 %), ανθρωπιστικής προστασίας (Humanitarian Prtectin, HP)/ άδειας προσωρινής παραμονής (Discretinary Leave, DL) (9 %) ή επιτρεπόμενες προσφυγές (8 %). Οι απομακρύνσεις αιτούντων άσυλο (συμπεριλαμβανομένων των υποβοηθούμενων επιστροφών, των οικειοθελών αναχωρήσεων ατόμων μετά την κίνηση διαδικασιών επιβολής του νόμου εναντίον τους και των εξακριβωμένων αναχωρήσεων ατόμων που έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες για θέματα μετανάστευσης αρχές) ανήλθαν το 2006 σε , μη συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων προσώπων, ήτοι αύξηση 19 % σε σχέση με το Οι μεγαλύτεροι αριθμοί κύριων αιτούντων που απομακρύνθηκαν ή αναχώρησαν οικειοθελώς το 2006 αφορούσαν πολίτες του Ιράκ (1 780), της Τουρκίας (1 665), της Σερβίας και του Μαυροβουνίου (1 420), του Αφγανιστάν (1 185) και του Πακιστάν (875). Συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων προσώπων, το 2006 απομακρύνθηκαν άτομα των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε, ήτοι 17 % περισσότερα σε σχέση με το 2005 (15 685). Δεδομένα σχετικά με την απομάκρυνση εξαρτώμενων προσώπων συλλέγονται μόνον από τον Απρίλιο του Απομακρύνσεις μεταναστών και αιτούντων άσυλο Ο αριθμός των ατόμων που απομακρύνθηκαν ή αναχώρησαν οικειοθελώς από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2006 ανήλθε σε , ήτοι αύξηση 10 % σε σχέση με το 2005 (58 215). 1 Cntrl f Immigratin: Statistics, United Kingdm - HOME OFFICE, CONTROL OF IMMIGRATION: STATISTICS, UNITED KINGDOM, 2006 Υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο από τον Υπουργό Εσωτερικών κατ εντολή της ΑΜ της Βασίλισσας, Αύγουστος 2007, σελ. 5 PV\ dc 9/34 PE v01-00

10 Μεταξύ αυτών που απομακρύνθηκαν ή αναχώρησαν οικειοθελώς το 2006: - 55 % απομακρύνθηκε μετά την αρχική άρνηση εισόδου σε κάποιον λιμένα, - 36 % απομακρύνθηκε συνεπεία διαδικασιών επιβολής του νόμου, και - 10 % αναχώρησε στο πλαίσιο προγραμμάτων υποβοηθούμενης οικειοθελούς επιστροφής (AVR) που διαχειρίζεται ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM). Από τον συνολικό αριθμό των ατόμων που απομακρύνθηκαν το 2006, είχαν υποβάλει αίτηση ασύλου σε κάποιο στάδιο ως κύριοι αιτούντες. Συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων ατόμων, το 2006 απομακρύνθηκαν άτομα των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε, ήτοι 17 % περισσότερα σε σχέση με το 2005 (15 685). Κράτηση μεταναστών Στις 30 Σεπτεμβρίου 2006, στο Ηνωμένο Βασίλειο κρατούνταν άτομα αποκλειστικά βάσει των διατάξεων του Νόμου περί μετανάστευσης, μη συμπεριλαμβανομένων των κρατουμένων σε φυλακές. Εξ αυτών, άτομα (72 %) ήταν καταγεγραμμένα ως αιτούντες άσυλο σε κάποιο στάδιο. Η πλειονότητα (98 %) των μεταναστών κρατουμένων κρατούνταν σε κέντρα απομάκρυνσης μεταναστών, ενώ το υπόλοιπο 2 % κρατούνταν σε εγκαταστάσεις βραχυπρόθεσμης κράτησης μεταναστών. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί κρατουμένων αφορούσαν πολίτες της Τζαμάικας (155), της Νιγηρίας (140), της Ινδίας (115) και του Πακιστάν (110). 28 % των κρατουμένων τελούσε υπό κράτηση για διάστημα κάτω των 14 ημερών, 14 % για διάστημα μεταξύ 15 και 29 ημερών, 16 % για διάστημα μεταξύ ενός και δύο μηνών, και 22 % για διάστημα μεταξύ δύο και τεσσάρων μηνών. 3 % τελούσε υπό κράτηση για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. Σύσκεψη με οργανώσεις και ΜΚΟ Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 21 Νοεμβρίου Προσκλήθηκαν οργανώσεις 1 οι οποίες επισκέπτονται τακτικά τα κέντρα κράτησης ή έχουν μόνιμη παρουσία σε αυτά. Οι οργανώσεις είχαν εξαιρετικά καλή οργάνωση και ήταν πολύ αποτελεσματικές στις παρουσιάσεις τους. Τα μέλη της αντιπροσωπείας άκουσαν με προσοχή τις ΜΚΟ, με την εύλογη επιφύλαξη ότι οι πληροφορίες που παρείχαν οι ΜΚΟ δεν ήταν δυνατόν να επαληθευθούν από την αντιπροσωπεία, προκειμένου να αποκλεισθούν τυχόν υπερβολές και γενικεύσεις ορισμένων αναφερθέντων συμβάντων. Οι οργανώσεις εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με 5 κύρια θέματα: τη φύση της κράτησης /τη διάρκεια της κράτησης, την ταχεία διαδικασία, την πρόσβαση σε νομικές συμβουλές, τη μεταχείριση των παιδιών και την κατάσταση της υγείας των κρατουμένων. 1 Κατάλογος των οργανώσεων που εκπροσωπήθηκαν στη σύσκεψη παρατίθεται στο παράρτημα 3. PE v /34 PV\ dc

11 Οι ΜΚΟ παρουσίασαν επίσης ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις σχετικές με την ασφάλεια των κρατουμένων. Παρουσιάσθηκε επίσης η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκοτία, και εξηγήθηκε το πρόβλημα των διαφορών μεταξύ των νομικών καθεστώτων της Σκοτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Οι κύριοι προβληματισμοί των εν λόγω οργανώσεων ήταν οι εξής: Μεγάλη αύξηση της χρήσης της κράτησης κατά τα τελευταία χρόνια: ο ρόλος της κράτησης μεταβλήθηκε. Η κράτηση φαίνεται να εφαρμόζει μια πολιτική σχετικά με τον αριθμό ατόμων που πρέπει να τεθούν υπό κράτηση αντί να αιτιολογείται ατομικά (με ολοένα και μεγαλύτερους αριθμούς αυθαίρετης κράτησης) Έλλειψη σαφών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το ποιος πρέπει να κρατείται, πού και γιατί. Στην πραγματικότητα, η διαθεσιμότητα κλινών καθορίζει συχνά το πότε και το πού τίθεται κάποιος υπό κράτηση. Η απόφαση κράτησης λαμβάνεται από έναν υπάλληλο. Ανυπαρξία αυτόματου δικαστικού ελέγχου. Η απόφαση κράτησης πρέπει να αιτιολογείται στον ενδιαφερόμενο. Επί του παρόντος, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο ένας πολύ αόριστος πίνακας ελέγχων σε μορφή A4 και δεν απαιτείται καμία απόδειξη για την τεκμηρίωση της απόφασης του υπαλλήλου της υπηρεσίας μετανάστευσης. Δεν υπάρχουν ανώτατα όρια κράτησης (αναφέρθηκε το παράδειγμα ενός ατόμου που παρέμενε υπό κράτηση επί 2 έτη και 8 μήνες μερικές φορές κάποιοι επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους, αλλά δεν διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα). Κράτηση παιδιών Αυξανόμενη χρήση της κράτησης οικογενειών. Απουσία συνεκτικής πολιτικής όσον αφορά την κράτηση οικογενειών και παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρεκκλίνει από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού 1 και, ως εκ τούτου, ορισμένα παιδιά που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου ή παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο τοποθετούνται σε κέντρα κράτησης μαζί με τις οικογένειές τους. Τα μέλη καλούν το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεξετάσει τη θέση του όσον αφορά την επιφύλαξη του δικαιώματος μη εφαρμογής του άρθρου 37 στοιχείο γ) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού. Αρνητικός αντίκτυπος στην ομιλία και στη γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών νυχτερινή ενούρηση, εγκόπριση κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Πολλοί γονείς εμφάνιζαν συμπτώματα κατάθλιψης. 1 Συνθήκη της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού Το Ηνωμένο Βασίλειο διατύπωσε μια επιφύλαξη: «(γ) Το Ηνωμένο Βασίλειο επιφυλάσσεται του δικαιώματος εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, στον βαθμό που αφορά την είσοδο, την παραμονή και την αναχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο των προσώπων εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και την απόκτηση και την κατοχή της ιθαγένειας, όπως ενδέχεται να κρίνει αναγκαίο κατά καιρούς.» PV\ dc 11/34 PE v01-00

12 Προβλήματα πρόσβασης σε νομικές συμβουλές και ταχεία διαδικασία Οι περικοπές στη νομική αρωγή και η επίσπευση των διαδικασιών κατέστησαν τα τελευταία χρόνια ολοένα και δυσχερέστερη την προσβολή του καθεστώτος χορήγησης ασύλου, ιδίως από έναν κρατούμενο. Οι νομικοί σύμβουλοι αμείβονται πλέον με μια πάγια αμοιβή για την παροχή συνδρομής στους κρατουμένους πολλές δικηγορικές εταιρείες αποσύρθηκαν, επειδή έγινε πλέον ασύμφορο για αυτές να εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθούν νομικοί σύμβουλοι όταν κάποιος τελεί υπό κράτηση, καθώς λιγοστά είναι τα κέντρα που διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και οι λιγοστές καταχωρημένες δικηγορικές εταιρείες στις βιβλιοθήκες των κέντρων είναι συχνά πλήρως απασχολημένες. Απουσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο και στην τηλεφωνία. Ένας ακόμη παράγοντας που δυσχεραίνει την εξεύρεση δικηγόρων είναι το γεγονός ότι οι αρχές θέσπισαν ένα ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας των προσφυγών για τους δικηγόρους, με αποτέλεσμα ορισμένες φορές αυτοί να αρνούνται τις πιο δύσκολες περιπτώσεις προκειμένου να διατηρήσουν υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Οι υποθέσεις ατόμων που υπάγονται στα συστήματα ταχείας διαδικασίας στο Harmndswrth (άνδρες) και στο Yarl s Wd (γυναίκες), για τα οποία διορίζεται ένας νόμιμος εκπρόσωπος, εγκαταλείπονται συχνά λόγω έλλειψης χρόνου γνωριμίας με τον πελάτη. Σε όσους υπάγονται στη διαδικασία άσκησης προσφυγής χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα (η προσβολή της απορριπτικής απόφασης είναι δυνατή μόνον από τη χώρα καταγωγής τους) παρέχεται αρχικά επιτόπια νομική αρωγή. Η ταχεία διαδικασία είναι πολύ γρήγορη για την έκδοση ασφαλών αποφάσεων 1η ημέρα αίτηση ασύλου, 3η ημέρα απορριπτική απόφαση, προθεσμία άσκησης προσφυγής έως την 9η ημέρα. Οι δικηγόροι δεν έχουν τον χρόνο να μεταβούν στα κέντρα. Η μεταφορά κρατουμένων από το ένα κέντρο στο άλλο αποτελεί πρόβλημα, καθώς διακόπτει τη συνέχεια της νομικής εκπροσώπησής τους. Απουσία κατάλληλης δικαστικής εποπτείας των αποφάσεων κράτησης. Οι αρμόδιοι για θέματα μετανάστευσης δικαστές δεν θεωρούνται κανονικοί δικαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ δεν τηρούνται κατάλληλα πρακτικά των εργασιών του μεταναστατευτικού «δικαστηρίου». Προβλήματα που σχετίζονται με τη νέα σύνδεση μέσω βίντεο για τις ακροάσεις με αντικείμενο την αποφυλάκιση με εγγύηση προς αποφυγή της μετάβασης από το δικαστήριο στον κρατούμενο πελάτη, παρέχεται η δυνατότητα παράστασης στην ακρόαση μέσω σύνδεσης βίντεο. Ωστόσο, η δεκάλεπτη σύνδεση μέσω βίντεο, για τη διαβούλευση με τους κρατουμένους πριν από την ακρόαση, είναι εντελώς ανεπαρκής για σκοπούς αποτελεσματικής εκπροσώπησης. Υγεία Η ψυχική υγεία και η γενικότερη υγειονομική περίθαλψη αποτελούν πολύ ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας των ΜΚΟ. Σε αντίθεση με τα προγράμματα υγείας στις σωφρονιστικές φυλακές, τα ιατρικά κέντρα στα κέντρα κράτησης με σκοπό την απομάκρυνση δεν υπάγονται πραγματικά στην εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας. Η προοπτική της απεριόριστης κράτησης μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τους κρατουμένους, επηρεάζοντας την ψυχική υγεία τους με την πάροδο του χρόνου. PE v /34 PV\ dc

13 Σε αρκετά κέντρα υπάρχουν άνδρες που κρατούνται για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Ο αριθμός των κρουσμάτων αυτοτραυματισμού κατά την κράτηση αποτελεί πηγή ανησυχιών: από τον Απρίλιο του 2006 έως τον Ιανουάριο του 2007, περισσότεροι από κρατούμενοι χαρακτηρίσθηκαν επίσημα ως διατρέχοντες κίνδυνο αυτοτραυματισμού. Αυτοκτονίες 10 θάνατοι από το1989, 5 στο Harmndswrth. Οι ιατρικές υπηρεσίες στα κέντρα αποτελούν αντικείμενο εξωπορισμού και τη διαχείρισή τους ασκούν ιδιωτικές κλινικές γενικής ιατρικής. Ως εκ τούτου, τα όρια της ιατρικής ευθύνης είναι συγκεχυμένα και αβέβαια. Η τήρηση αρχείων είναι ανεπαρκής. Υπάρχει πρόβλημα περικοπής κόστους, χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων και προσόντων του προσωπικού. Οι επαναλαμβανόμενες απεργίες πείνας και οι εξεγέρσεις είναι οι μόνοι τρόποι που διαθέτουν οι κρατούμενοι για να εκφράσουν τη δυστυχία και τον θυμό τους για τη μεταχείρισή τους επιθυμούν απεγνωσμένα να ενημερώσουν τον έξω κόσμο για την κατάστασή τους. Δεν δίνεται επαρκής συνέχεια στους ισχυρισμούς περί βασανιστηρίων και στις υπόνοιες για προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι τραυματισμοί κατά τη διάρκεια προσπαθειών απομάκρυνσης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς ούτε διερευνώνται από αρμόδιες αρχές. Ένας ακόμη προβληματισμός σχετικός με την υγεία αφορά την κατάλληλη προφύλαξη κατά της ελονοσίας για τους ευάλωτους κρατούμενους που αποστέλλονται σε χώρες υψηλού κινδύνου μόλυνσης από ελονοσία, ιδίως όσον αφορά τις εγκύους με προβλήματα ψυχικής υγείας. Ανησυχίες σχετικά με τις ευάλωτες ομάδες Η κράτηση οικογενειών, παιδιών και εγκύων, θυμάτων βασανιστηρίων και ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και σοβαρές ασθένειες προβληματίζει σοβαρά όλες τις ομάδες που πραγματοποιούν επισκέψεις, τα μέλη της υποομάδας κρατουμένων και την AVID. Οι συνέπειες της κράτησης μπορεί να είναι εξαιρετικά επιζήμιες για τα παιδιά. Η παροχή πανών και ειδών υγιεινής είναι στοιχειώδης και οι έγκυοι διαμαρτύρονται για ελλιπή διατροφή, η οποία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική και τα παιδιά δεν αποκτούν ενδιαφέρον για οτιδήποτε, γεγονός που έχει συνέπειες στην ψυχική υγεία τους. Άλλα θέματα: Οι κρατούμενοι μετακινούνται στα κέντρα κράτησης για διάφορους λόγους. Ως εκ τούτου, ορισμένοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στον νόμιμο εκπρόσωπό τους, λόγω της απόστασης, ή δεν μπορούν να εμφανισθούν σε ιατρικά ραντεβού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να βρεθεί νέος νόμιμος εκπρόσωπος, πράγμα που διαταράσσει σημαντικά τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν. Διαταράσσεται επίσης η πρόσβαση στις οικογένειες. Επιπλέον, απειλείται η συνέχεια της ιατρικής περίθαλψης από τη μεταφορά των κρατουμένων μεταξύ των κέντρων κράτησης. Η συχνά μετακίνηση κρατουμένων μεταξύ κέντρων κράτησης σε ολόκληρη τη χώρα προκαλεί ψυχολογική ανασφάλεια στους κρατουμένους. Στα τέλη του 2006 θεσπίσθηκε μια νέα διαδικασία παραπόνων, με σκοπό την ενθάρρυνση των ενδιαφερομένων να εκφράσουν τα παράπονά τους σε εμπιστευτική βάση. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να ανησυχούν για τις δυσμενείς συνέπειες που ενδέχεται να PV\ dc 13/34 PE v01-00

14 έχουν οι καταγγελίες στις υποθέσεις τους και, επομένως, εμφανίζονται απρόθυμοι να αναφέρουν τα προβλήματα. Η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία Δεν υπάρχει ειδική εγκατάσταση κράτησης στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι παράνομοι μετανάστες/οι αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε κρατούνταν προηγουμένως σε φυλακές, ενώ σήμερα κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα μέχρις ότου μεταφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απουσία κατάρτισης των αστυνομικών στον συγκεκριμένο τομέα. Προβλήματα σε θέματα νόμιμης εκπροσώπησης. Αναγκαιότητα κατάλληλης εποπτείας από τη BIA (Υπηρεσία Συνόρων και Μετανάστευσης). Επισκέψεις στα κέντρα Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε εγκαταστάσεις κράτησης, εξακρίβωσε τις συνθήκες κράτησης των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο και συνομίλησε με τους κρατουμένους. Ωστόσο, ελλείψει χώρου, δεν μπόρεσαν να εισέλθουν όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας στο μέρος του κτιρίου όπου ζουν οι κρατούμενοι. Καθώς οι βουλευτές του ΕΚ συνοδεύονταν από τους βοηθούς τους, υπαλλήλους των πολιτικών ομάδων και της γραμματείας της Επιτροπής LIBE, σχηματίσθηκαν δύο χωριστές ομάδες, μία με επικεφαλής την κ. Rure και μία άλλη με επικεφαλής τον κ. Δημητρίου. Κέντρο απομάκρυνσης μεταναστών του Yarl's Wd Εισαγωγή Το Yarl s Wd είναι ένα κέντρο απομάκρυνσης μεταναστών που κατασκευάσθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν. Ένα από τα κτίρια άνοιξε τον Νοέμβριο του 2001, αλλά έκλεισε λόγω ταραχών και πυρκαγιάς τον Φεβρουάριο του Το κτίριο που υπέστη ζημιές ισοπεδώθηκε. Ύστερα από εκτενείς εργασίες ανοικοδόμησης, το δεύτερο κτίριο άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2003 με αρχική δυναμικότητα 60 θέσεων. Η δυναμικότητα επεκτάθηκε σε 120 θέσεις έως τον Αύγουστο του 2004, και η επιχειρησιακή δυναμικότητα αυξήθηκε σε 405 θέσεις το Μετά την επαναλειτουργία του, κατέστη το κύριο κέντρο απομάκρυνσης γυναικών και οικογενειών. 1 Το 2006, η Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Φυλακών του Στέμματος διενήργησε αιφνιδιαστική επιθεώρηση στο κέντρο. Σύμφωνα με την έκθεση που εκδόθηκε: 1 Έκθεση σχετικά με αιφνιδιαστική σύντομη επακόλουθη επιθεώρηση στο κέντρο απομάκρυνσης μεταναστών του Yarl s Wd, στις Φεβρουαρίου 2006, από την Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Φυλακών του Στέμματος PE v /34 PV\ dc

15 - αναφέρονται κάποια στοιχεία προόδου: ο διορισμός ενός υπαλλήλου πρόνοιας, ο οποίος παρέχει συνδρομή στους κρατουμένους σε πρακτικά προβλήματα εστίαση - βελτιώθηκε η διαχείριση της ποικιλότητας - οι σχέσεις υπαλλήλων-κρατουμένων παρέμεναν γενικά θετικές - ορισμένες βελτιώσεις στην ιατρική περίθαλψη και την εκπαίδευση, παρότι και στους δύο τομείς απομένουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Στην έκθεση σημειώνονται τα εξής: - σημαντικές ανησυχίες σχετικά με πτυχές της ασφάλειας στο κέντρο - δυσκολίες των κρατουμένων να αποκτήσουν επικαιροποιημένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις τους - συνέχιση εκτέλεσης απομακρύνσεων χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση ή προγραμματισμό - έλλειψη επαρκούς καθοδήγησης του προσωπικού σχετικά με τη διαχείριση των αυτοκτονιών και των αυτοτραυματισμών, απουσία αξιολόγησης κινδύνων στη συγκατοίκηση στα δωμάτια. Η σημαντικότερη πηγή ανησυχίας είναι η κράτηση παιδιών. Κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της επιθεώρησης στο Yarl s Wd κρατούνταν 32 παιδιά, εκ των οποίων επτά βρίσκονταν εκεί για διάστημα άνω των 28 ημερών. Δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ευημερία των παιδιών συνεκτιμήθηκε δεόντως κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αρχική και τη συνεχιζόμενη κράτηση. Πραγματοποιήθηκαν δομημένες συνεντεύξεις με 13 κρατούμενα παιδιά, των οποίων η μέση διάρκεια παραμονής στο κέντρο ήταν 23 ημέρες (κυμαινόμενη από την ημέρα άφιξης έως τις 112 ημέρες). Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι συνεντεύξεις καταδεικνύουν έντονα τις συνέπειες της ξαφνικής σύλληψης και κράτησης στην ευημερία των παιδιών και την έκταση του φόβου και της αγωνίας τους για τα ίδια και τους γονείς τους. Επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής LIBE Η επίσκεψη των αντιπροσώπων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του κέντρου από τον Brian Pllett, Διευθυντή των υπηρεσιών κράτησης, τη Sarah Edwards, εκπρόσωπο της BIA, Διαχειρίστρια του κέντρου, τη Victria Jnes, Διευθύντρια του συμβαλλόμενου διαχειριστή SERCO. Παρασχέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες: Εάν σε ένα σημείο εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο φθάσει ένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα εισόδου στη χώρα, το εν λόγω άτομο μεταφέρεται στο κέντρο από την Grup 4 Securicr. Άλλα άτομα κρατούνται στα σπίτια τους και πρέπει να προσέρχονται ενώπιον των αρχών. Στο κέντρο υπήρχαν κατά τον χρόνο της επίσκεψης 321 κρατούμενοι 64 μέλη οικογενειών συμπεριλαμβανομένων 33 παιδιών. Ο πληθυσμός αποτελούνταν κατά 75 % από γυναίκες και κατά 25% από οικογένειες. Οι ενήλικες γυναίκες κρατούνταν χωριστά από τις οικογένειες για λόγους προστασίας των παιδιών. Κάθε οικογένεια είχε το δικό της δωμάτιο, ή περισσότερα δωμάτια, εάν PV\ dc 15/34 PE v01-00

16 αυτό ήταν απαραίτητο για τις πολυπληθέστερες οικογένειες. Στα δωμάτια μόνων γυναικών διέμεναν από 2 κρατούμενες. Η μέση διάρκεια παραμονής ήταν 14 ημέρες. Η μεγαλύτερη παραμονή, κατά τον συγκεκριμένο χρόνο, για μητέρα και παιδί ήταν 89 ημέρες. Η διεύθυνση του κέντρου προσπαθούσε να παράσχει εκπαίδευση στα παιδιά του Yarl s Wd, όπου τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. Τα παιδιά δεν παρακολουθούν το εθνικό πρόγραμμα σπουδών στο σχολείο του κέντρου κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τα παιδιά εναπόκειται στην επιλογή των γονέων, αλλά τα περισσότερα παιδιά παρακολουθούν τα μαθήματα. Υπήρχε πρόσβαση σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και βιβλιοθήκη. Όσον αφορά ορισμένα συγκεκριμένα προβλήματα στο κέντρο: δεν υπήρχαν πολλά προβλήματα δύσκολης συμπεριφοράς. Όμως, ένα από τα προβλήματα είναι η αγωνία των κρατουμένων και ένα άλλο η μεγάλη δυσκολία απομάκρυνσης των κρατουμένων και μεταφοράς τους στο αεροσκάφος. Οι κρατούμενοι ενθαρρύνονται να αναχωρήσουν οικειοθελώς. Όσον αφορά την απομάκρυνση: στους κρατούμενους παρέχεται ελάχιστη προειδοποίηση 72 ωρών. Ο κρατούμενος ενημερώνεται για τη χώρα στην οποία θα επιστρέψει (χώρα καταγωγής, της οποίας είναι πολίτης). Στην περίπτωση δύσκολων απομακρύνσεων, ένας συνοδός ταξιδεύει αεροπορικώς με τον κρατούμενο στη χώρα καταγωγής. Εάν κάποιοι αντιστέκονται ιδιαίτερα, επιτρέπεται η χρήση μεθόδων φυσικού ελέγχου - χειροπέδες, περιορισμός της κίνησης των κάτω άκρων, αλλά πρέπει να ζητηθεί άδεια από ανώτερο υπάλληλο τηλεφωνικώς. Εάν ο κρατούμενος είναι γνωστός ταραξίας, η απομάκρυνση μαγνητοσκοπείται. Ύπαρξη ανεξάρτητων συμβουλίων παρακολούθησης (IMB) σε όλα τα κέντρα για την παρακολούθηση της κατάστασης. Υπάρχει πλέον ένα IMB στο Heathrw για την παρακολούθηση των απομακρύνσεων. Τι είδους κατάρτιση λαμβάνουν οι υπάλληλοι επιτήρησης; Παρακολουθούν κατάρτιση διάρκειας 8 εβδομάδων, η οποία περιλαμβάνει θέματα υγείας και ασφάλειας, ελέγχου και περιορισμού (φυσικός έλεγχος κατά τη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών), προστασίας, διαπροσωπικών δεξιοτήτων, προστασίας των παιδιών, ποικιλότητας, πολιτισμού, φυλής και θρησκείας (2,5 ημέρες). Η κατάρτιση περιλαμβάνει την παρακολούθηση εργασίας υπαλλήλων και την παροχή εκπαιδευτικών συμβουλών, την πρόληψη αυτοκτονιών και την ευαισθητοποίηση. Εισαγωγές κρατουμένων; Οι κρατούμενοι μπορεί να φτάσουν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Εντός δύο ωρών υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση και ερωτώνται εάν έχουν οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα. Η εισαγωγή διεξάγεται στα αγγλικά, αλλά με τη βοήθεια υπαλλήλων/ άλλων κρατουμένων όσον αφορά τη διερμηνεία. Εξετάζονται νέοι τρόποι διεξαγωγής των εισαγωγών δηλαδή, ένα DVD σε διάφορες γλώσσες. PE v /34 PV\ dc

17 Γιατί μεταφέρονται οι κρατούμενοι μεταξύ των κέντρων; Λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς, προβλημάτων εκφοβισμού, για να είναι κοντύτερα σε αεροδρόμια, δεν υπάρχουν πολλές μεταφορές από το Yarl s Wd (επειδή είναι το μόνο κέντρο για γυναίκες και οικογένειες). Στην περίπτωση άλλων κέντρων, οι άνδρες μεταφέρονται λόγω έλλειψης κλινών, ιδίως στην περιοχή γύρω από το Λονδίνο έτσι μεταφέρονται συχνά εκτός Λονδίνου, εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπόθεσή τους θα έχει μεγάλη διάρκεια. Προς το παρόν η πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν είναι δυνατή, αλλά ελπίζουν ότι θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο κέντρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφοράς αμειβόμενης εργασίας στο κέντρο πολλά προβλήματα ανίας. Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο κέντρο στο κέντρο υπάρχουν διαθέσιμοι διπλωματούχοι νοσηλευτές ψυχικής υγείας. Ένας ψυχίατρος πραγματοποιεί επισκέψεις, και υπάρχουν 2 σύμβουλοι με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι υπάλληλοι είναι εκπαιδευμένοι να δείχνουν ευαισθησία σε θέματα εκφοβισμού και έχουν θεσπισθεί συστήματα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Ο διευθυντής του κέντρου πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις με ΜΚΟ είχαν ορισμένα προβλήματα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία και πραγματοποίησαν σύσκεψη για να συζητήσουν τα θέματα. Έχουν πλέον μια πιο εποικοδομητική σχέση με τους επισκέπτες. Υπήρχαν επαφές μεταξύ του κέντρου και της υπηρεσίας για τα παιδιά της τοπικής αρχής και του «Προασπιστή των παιδιών», ενός ατόμου από την τοπική αρχή που είναι υπεύθυνο για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης των παιδιών. Τα μέλη της αντιπροσωπείας κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες των 6 για μια περιήγηση στις εγκαταστάσεις του κέντρου, οι οποίες περιλαμβάνουν μονάδα διαμονής, οικογενειακή μονάδα, κεντρικές εγκαταστάσεις και χώρους εκπαίδευσης. Επιθεώρησαν τις εγκαταστάσεις που είναι διαθέσιμες στους κρατουμένους: βιβλιοθήκη, αίθουσα τέχνης και χειροτεχνίας, εστιατόρια. Φαίνεται να υπάρχουν έγγραφα σε πολλές γλώσσες. Κέντρο υποδοχής μεταναστών του Oakingtn Εισαγωγή Το κέντρο λειτουργεί από το Με επιχειρησιακή ικανότητα 300 θέσεων, το κέντρο φιλοξενεί τόσο οικογένειες όσο και μόνους άνδρες και μόνες γυναίκες. Το κέντρο υποδοχής του Oakingtn ήταν το πρώτο κέντρο ταχείας διαδικασίας που ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αρχικός σχεδιασμός του πρόβλεπε τη φιλοξενία κρατουμένων για μέγιστη διάρκεια 10 ημερών. PV\ dc 17/34 PE v01-00

18 Το Μάιο του 2006 έπαυσε η αποκλειστική χρήση του κέντρου για κρατούμενους υπαγόμενους στην ταχεία διαδικασία και οι μετανάστες DEPMU 1 (Detentin Escrt Ppulatin Management Unit, μονάδα διαχείρισης συνοδευόμενου κρατούμενου πληθυσμού) άρχισαν να αποτελούν σημαντικό ποσοστό της καθημερινής εισαγωγής μεταναστών. Η διάρκεια της παραμονής των μεταναστών DEPMU στα κέντρα κράτησης ποικίλλει ορισμένοι έχουν παραμείνει υπό κράτηση για περισσότερους από 9 μήνες. Οι γυναίκες δεν κρατούνταν πλέον εκεί, και το Oakingtn έγινε κέντρο κράτησης μόνων ανδρών. Από το 2003 λέγεται ότι το κέντρο θα κλείσει και οι ΜΚΟ ισχυρίσθηκαν ότι υπάρχει απροθυμία πραγματοποίησης επενδύσεων σε εγκαταστάσεις/υπηρεσίες. Έκτοτε έχουν δοθεί βραχυπρόθεσμες παρατάσεις στη λειτουργία του. Η παρούσα μίσθωση του χώρου λήγει τον Ιούνιο του 2010, αλλά το κέντρο μπορεί να κλείσει κατόπιν σύντομης προειδοποίησης. Η αβέβαιη αυτή κατάσταση έχει συνέπειες στη στελέχωση. Οι συμβάσεις είναι συχνά βραχείας διάρκειας (έως 11 μήνες) και είναι δύσκολη η πρόσληψη εργατικού δυναμικού με ποικιλία, λόγω της περιοχής στην οποία βρίσκεται το κέντρο. Επί του παρόντος, κρατούνται στο κέντρο μόνον άνδρες εκτιμάται ότι 40 % εξ αυτών είναι αλλοδαποί κρατούμενοι (άτομα από άλλες χώρες που εξέτισαν την ποινή φυλάκισή τους και πρόκειται να αποσταλούν στη χώρα τους) (κατάσταση στις 8 Νοεμβρίου 2007). Τρέχοντα δεδομένα: Δυναμικότητα: 352, μόνοι άνδρες Τύπος στέγασης: Κοιτώνες (στις μονάδες 19, 20, 26 και 30 φιλοξενούνται 12 άτομα σε κάθε δωμάτιο, ενώ στη μονάδα 39 φιλοξενούνται 8 άτομα σε κάθε δωμάτιο) Μέση ημερήσια πληρότητα τον Οκτώβριο του 2007: 336 Αριθμός αλλοδαπών κρατουμένων στις 8 Νοεμβρίου 2007: 129 (39,4 % του πληθυσμού του κέντρου) Διαχείριση: GSL UK Ltd (πρώην Grup 4) από το 2000 Παροχή υγειονομικής περίθαλψης από: Primecare Frensic Medical Services (PFMS) από το 2000 Οργανώσεις εθελοντών στο κέντρο: Συμβούλιο Προσφύγων (Refugee Cuncil, RC) και Συμβουλευτική Υπηρεσία Μετανάστευσης (Immigratin Advisry Service, IAS) από το 2000 (Νομικό Κέντρο Προσφύγων (Refugee Legal Centre) από το 2000 έως το Σεπτέμβριο του 2006) Στην τελευταία έκθεση της Προϊσταμένης Επιθεωρήτριας Φυλακών του Στέμματος αναφέρονται τα εξής: η κατάσταση φαίνεται να είναι καλύτερη από ό,τι σε άλλα κέντρα οι κρατούμενοι πίστευαν ότι το Oakingtn ήταν, γενικά, ένα ασφαλές περιβάλλον. Ωστόσο, στην έκθεση αναφέρονται προβληματισμοί, ιδίως σχετικά με τη χρήση της μονάδας αναχώρησης κρατουμένων (detainee departure unit, DDU) και την ευημερία των κρατούμενων παιδιών. Κατά τον χρόνο της επίσκεψης δεν κρατούνταν παιδιά στο κέντρο. Σύμφωνα με την έκθεση, οι περισσότερες συστάσεις της Προϊσταμένης Επιθεωρήτριας 1 Περιλαμβάνει πελάτες σε διάφορα στάδια της διαδικασίας ασύλου πελάτες που δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση ασύλου, πελάτες των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν, πελάτες που βρίσκονται στο τέλος της διαδικασίας ασύλου ή μετανάστες κρατουμένους. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει αλλοδαπούς κρατούμενους και υποθέσεις της μονάδας τρίτων χωρών. PE v /34 PV\ dc

19 Φυλακών του Στέμματος σχετικά με την πρόληψη των αυτοκτονιών και των αυτοτραυματισμών δεν είχαν υλοποιηθεί και οι διαδικασίες για την καταπολέμηση του εκφοβισμού ήταν αδύναμες. Επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής LIBE Η επίσκεψη στο εν λόγω κέντρο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου Τα μέλη της αντιπροσωπείας συναντήθηκαν με τον Alan Kittle, Αναπληρωτή Διευθυντή υπηρεσιών κράτησης, τη Susan Ward, Διαχειρίστρια, εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Συνόρων και Μετανάστευσης, τον David Dunfrd, Υποδιευθυντή κρατουμένων ταχείας διαδικασίας, τον Clin Hdgkins, Διευθυντή κέντρου της GSL, την Penny Lambert, πρόεδρο του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Παρακολούθησης. Στα μέλη της αντιπροσωπείας παρασχέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες: Το κέντρο είναι πρώην στρατόπεδο της αεροπορίας και αρχικά φιλοξενούσε μόνον αιτούντες άσυλο στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας. Στο μεταξύ, η σύνθεση του πληθυσμού μεταβλήθηκε. Κατά τον χρόνο της επίσκεψης κρατούνταν επίσης εκεί αλλοδαποί πρώην κρατούμενοι χαμηλού κινδύνου (πλαστογραφίες εγγράφων, διαρρήξεις). Η ΜΚΟ Συμβούλιο Προσφύγων (Refugee Cuncil) διαθέτει γραφείο στο κέντρο Νόμιμοι εκπρόσωποι είναι συνεχώς παρόντες στο κέντρο, προκειμένου να εξηγούν στους κρατουμένους την ταχεία διαδικασία και τον τρόπο άσκησης προσφυγής από το εξωτερικό. (Σε άλλα κέντρα, οι εν λόγω νομικοί σύμβουλοι δεν βρίσκονται στο κέντρο, προέρχονται από φορείς εκτός του κέντρου). Ωστόσο, προβλέπεται χρηματοδότηση για τις νομικές συμβουλές που παρέχονται στους κρατούμενους της ταχείας διαδικασίας, αλλά όχι για τους λοιπούς κρατούμενους, οι οποίοι δε έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες του Συμβουλίου Προσφύγων. Έλλειψη συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να υπάρχει και για άλλα άτομα που δεν υπάγονται στην ταχεία διαδικασία. Η Συμβουλευτική Υπηρεσία Μετανάστευσης (Immigratin Advisry Service) είναι εθνική φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία παρέχει νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση κυρίως σε υποθέσεις της ταχείας διαδικασίας. Διαθέτει επίσης κάποια χρηματοδότηση για υποθέσεις που δεν υπάγονται στην ταχεία διαδικασία, παρέχοντας συνδρομή στην υποβολή νέων αιτήσεων και στην άσκηση προσφυγών. Υπάρχει πολύ καλή σχέση μεταξύ υπαλλήλων και κρατουμένων, παρότι είχαν αναφερθεί ανησυχίες σε προηγούμενες επιθεωρήσεις του κέντρου. Στο κέντρο υπήρχε εκπρόσωπος του IMB, διορισμένος από τον υπουργό, ανεξάρτητος από τη BIA και τον συμβαλλόμενο διαχειριστή, ο οποίος εκπονεί ετήσια έκθεση σχετικά με τη γενική λειτουργία του κέντρου. Ο εκπρόσωπος του IMB φάνηκε ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από την υλική κατάσταση του κέντρου. PV\ dc 19/34 PE v01-00

20 Τα μέλη της αντιπροσωπείας επισκέφθηκαν τις πτέρυγες του κέντρου, στις οποίες διαμένουν οι κρατούμενοι. Λόγω του περιορισμένου αριθμού ατόμων που δικαιούνταν να εισέλθουν στους χώρους, μέρος της αντιπροσωπείας παρέμεινε στην αίθουσα συσκέψεων. Υπήρχε μια αίθουσα επισκέψεων, μάλλον μικρή, η οποία δεν εξασφάλιζε ιδιαίτερη προστασία της ιδιωτικότητας. Υπήρχε μια μεγάλη αυλή και μια αίθουσα λατρείας πολλαπλών θρησκειών. Δεν υπήρχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αλλά παρεχόταν δυνατότητα παρακολούθησης κατάρτισης στην πληροφορική. Χώροι στέγασης: πρόκειται για εγκαταστάσεις τύπου κοιτώνα, οι οποίες δεν προστατεύουν ιδιαίτερα την ιδιωτικότητα των κρατουμένων και μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των εντάσεων σε περιπτώσεις διαταραχών του ύπνου. Η πρόσβαση στους χώρους αυτούς είναι ελεύθερη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπήρχαν επίσης κελιά απομόνωσης στο κέντρο. Η κατάσταση των εν λόγω κελιών ήταν χειρότερη από εκείνη του υπόλοιπου κέντρου, θέτοντας τους κρατούμενους σε πολύ ευάλωτη θέση. Η χρήση σκύλων στις περιπολίες της περιοχής εκτός του κέντρου προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους κρατουμένους. Όμως, υπήρξαν πολλές αποδράσεις και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προστέθηκαν φράκτες και μια περιπολία ασφάλειας με σκύλους. Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Προσφύγων και του IMB μίλησαν σε ορισμένα μέλη της αντιπροσωπείας, ενόσω η εκπρόσωπος της BIA και ο διευθυντής του κέντρου ήταν απασχολημένοι με άλλα θέματα. Μίλησαν πολύ πιο ανοικτά από ό,τι παρουσία άλλων ατόμων και ανέφεραν τους ακόλουθους προβληματισμούς: - Απουσία ανεξάρτητου ελέγχου της διαδικασίας παραπόνων (στην πράξη, οι καταγγελίες εξετάζονται από τη BIA και τον ιδιώτη διαχειριστή, και συχνά δεν δίνεται καμία συνέχεια σε αυτές) Απουσία υπηρεσιών διερμηνείας (πολύ ακριβή τηλεφωνική υπηρεσία 12 λίρες Αγγλίας) Απουσία νόμιμης εκπροσώπησης κυρίως για τις υποθέσεις που δεν υπάγονται στην ταχεία διαδικασία. Υψηλός αριθμός μεταφορών κρατουμένων μεταξύ κέντρων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υπάρχοντα νομικά ή ιατρικά ραντεβού Η διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά το ποιος τίθεται υπό κράτηση και ποιος όχι φαίνεται αυθαίρετη συχνά βασίζεται στη διαθεσιμότητα κλινών Όσον αφορά αριθμητικά δεδομένα/στατιστικά στοιχεία Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια της παραμονής αφαιρέθηκαν από το μητρώο στατιστικών στοιχείων! Συχνή απουσία διερμηνείας κατά τις συνεντεύξεις (σε υποθέσεις χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα) και απουσία διερμηνείας στα ιατρικά ραντεβού Απουσία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις διαφορές που αφορούν την ηλικία των κρατουμένων. Οι ΜΚΟ τήρησαν στατιστικά στοιχεία. Το 2005 υπήρχαν 241 υποθέσεις και το 60 % αφορούσε παιδιά σήμερα διενεργείται διεξοδικότερος προκαταρκτικός έλεγχος. Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σχετικά με την ηλικία των κρατουμένων στο συγκεκριμένο κέντρο. PE v /34 PV\ dc

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες παιδιών που μετακινούνται

Ιστορίες παιδιών που μετακινούνται Ιστορίες παιδιών που μετακινούνται Ενδεικτικές ιστορίες παιδιών προσφύγων, βασισμένες σε πραγματικά περιστατικά που τέθηκαν υπόψη του Συνηγόρου στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0023 (NLE) 8466/17 SCH-EVAL 125 MIGR 59 COMIX 296 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 Σύνοψη UNICEF/UNI196194/Georgiev ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 411 final 2009/0165 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 1.06.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 917/2001, του κ. Phelan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες ανωμαλίες όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Αικατερίνη Μάτση Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Εθνική Σχολή Δικαστών Ιανουάριος 2017 Νομοθετικό Πλαίσιο Ρυθμίζει τα θέματα που ανακύπτουν από τον εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας:

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας: Έγγραφο δικαιωμάτων Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά σας όταν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα. Με τον όρο δικαιώματα εννοούμε σημαντικές ελευθερίες και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 792 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τέταρτη έκθεση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 3.8.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την οδηγία που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κεφάλαιο 1: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ραγδαία αύξηση της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στην Ιρλανδία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής

Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στην Ιρλανδία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στην Ιρλανδία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής 1. Βασικές απαιτήσεις για όσους υποβάλλουν αίτηση θεώρησης ανεξάρτητα από τον σκοπό του

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.3.2017 2016/0204(APP) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 306/26 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/2118 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 1.3.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 004 Επιτροπή Αναφορών 009 9.0.007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 077/007, του Dominique Voillemot, γαλλικής ιθαγένειας, επικεφαλής της αντιπροσωπείας των γαλλικών δικηγορικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

11088/15 ADD 1 1 DPG

11088/15 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 11088/15 ADD 1 PV/CONS 42 JAI 587 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3405η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 27.02.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη θέσπιση θεώρησης περιοδείας και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΨΗ. Διοικητικά κρατούμενοι παράτυποι μετανάστες και αιτούντες άσυλο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. i. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΨΗ. Διοικητικά κρατούμενοι παράτυποι μετανάστες και αιτούντες άσυλο ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. i. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ Διοικητικά κρατούμενοι παράτυποι μετανάστες και αιτούντες άσυλο ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ i. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1. Ο αριθμός των διοικητικά κρατούμενων παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 12.02.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0296/2004, της Ειρήνης Σαββίδου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Σωματείου Εργαζομένων στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 415 final 2008/0244 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ,

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , «ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ 11741 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109241677, 6977280984 www.aitima.gr aitima@freemail.gr ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΛΜΣΤΡΟΜ Αξιότιμη κυρία Επίτροπε,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σχέδιο Νόμου Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου: Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Συμβουλιο τησ Ευρωπησ Ευρωπαϊκή Επιτρoπή για τηv Πρόληψη τωv Βασαvιστηρίωv και της Απάvθρωπης ή Ταπειvωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (ΕΠΒ) CPT/Inf(2009)27-part Μηχανισμοί προστασίας για παράνομους μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η καταγραφή της σημερινής κατάστασης σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και οι θέσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001, ορίζεται ότι για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε μέλη οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2010 Α.Π. Φ. 3497.3/83/ΑΣ 1093 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Περιγραφή θέσης: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: : Γιατροί του Κόσμου : Διευθυντής Παρακολούθησης & Αξιολόγησης : ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: : Εως Δεκέμβριο 2017 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 3 - Χώρος υποδοχής

Βήμα 3 - Χώρος υποδοχής Προκαταγραφή Από τα τέλη Μαΐου έως τα τέλη Ιουλίου 2016, κλιμάκια της Υπηρεσίας Ασύλου θα επισκέπτονται τους χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στην ηπειρωτική Ελλάδα. Κατά το διάστημα αυτό, θα

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση στις Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα.

Υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση στις Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. Απόφαση 1521 (2006) Μαζική άφιξη παράνομων μεταναστών στις ακτές της Νότιας Ευρώπης 1 1. Σε όλην την Ευρώπη αυξάνεται η ανησυχία για τον αριθμό των παράνομων μεταναστών και των αιτούντων άσυλο που φθάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

6851/17 ΚΚ/μκ 1 DGD 1B

6851/17 ΚΚ/μκ 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004L0081 EL 06.08.2004 000.002 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Γενικά θέματα Η άδεια παραμονής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ξένοι υπήκοοι που κρατούνται βάσει της νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Ξένοι υπήκοοι που κρατούνται βάσει της νομοθεσίας περί αλλοδαπών Συμβουλιο τησ Ευρωπησ Ευρωπαϊκή Επιτρoπή για τηv Πρόληψη τωv Βασαvιστηρίωv και της Απάvθρωπης ή Ταπειvωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (ΕΠΒ) Ξένοι υπήκοοι που κρατούνται βάσει της νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0094(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0094(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2014/0094(COD) 24.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διενεργεί έρευνες για τη διαλεύκανση ενδεχομένων περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά τη δράση των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.09.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0359/2012 της Maria Elena Solís Yánez, (ισπανικής ιθαγένειας), σχετικά με τη χορήγηση άδειας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής Καταπολέµησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Μαρτίου

Ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής Καταπολέµησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Μαρτίου Ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής Καταπολέµησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Μαρτίου 2002 - Ιανουαρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)05 Απαλλαγή 203: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά με την απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία Ανθρώπινοι πόροι Πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα