ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_PV ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Αντιπροσωπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο Νοεμβρίου 2007 Αντιπροσωπεία τεσσάρων βουλευτών του ΕΚ (βλέπε κατάλογο συμμετεχόντων παράρτημα 1) επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην εν λόγω αντιπροσωπεία εντάχθηκαν τρεις βουλευτές του ΕΚ (βλέπε κατάλογο συμμετεχόντων παράρτημα 1) που βρίσκονταν ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συμμετέσχον σε μέρος της επίσκεψης. Επικεφαλής της αποστολής ήταν η κ. Martine ROURE (PSE) και εισηγητής ήταν ο κ. Παναγιώτης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (PPE- DE). Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 21, 22 και 23 Νοεμβρίου Σκοπός της αντιπροσωπείας ήταν να αναλύσει την παρούσα κατάσταση στα κέντρα κράτησης μεταναστών και να εξακριβώσει άμεσα τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο και των παράνομων μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και να αξιολογήσει τον τρόπο εφαρμογής των οικείων ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών: - οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη 1 (οδηγία για την υποδοχή) 1 Επίσημη Εφημερίδα L 031 της 06/02/2003, σ PV\ dc PE v01-00

2 - οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα 1 (οδηγία για τις διαδικασίες) - κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας 2 (κανονισμός Δουβλίνο II) Για το σκοπό αυτό, η αντιπροσωπεία προγραμμάτισε ανταλλαγές απόψεων με κρατικές αρχές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών (παράρτημα 2) 3. Η εν λόγω επίσκεψη ήταν μία από τις πολλές επισκέψεις μελών της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE με σκοπό να διαπιστωθούν από πρώτο χέρι οι συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνται οι μετανάστες σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Της επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο προηγήθηκαν παρόμοιες αποστολές αντιπροσωπειών στην Ιταλία (Lampedusa), στην Ισπανία (Ceuta και Melilla, Κανάριοι Νήσοι), στη Γαλλία (Παρίσι), στη Μάλτα, στην Ελλάδα (Σάμος και Αθήνα) και στο Βέλγιο. Η επίσκεψη επικεντρώθηκε σε τρία κέντρα: - το Κέντρο απομάκρυνσης μεταναστών του Yarl s Wd 4 (Clapham) - το Κέντρο υποδοχής μεταναστών του Oakingtn 5 (κοντά στο Bedfrd) - το Κέντρο απομάκρυνσης μεταναστών του Harmndswrth 6 (κοντά στο αεροδρόμιο Heathrw) Πριν από την πραγματοποίηση των επισκέψεων στα εν λόγω κέντρα, η αντιπροσωπεία έλαβε σημαντικό όγκο πληροφοριών από οργανώσεις και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, όπως η AVID (Assciatin f Visitrs t Immigratin Detainees, Ένωση επισκεπτών κρατουμένων μεταναστών), το Συμβούλιο Προσφύγων (Refugee Cuncil), η Ιησουιτική Υπηρεσία Προσφύγων (Jesuit Refugee Service), η οργάνωση Barbed Wire Britain, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας (Nrthern Ireland s Human Rights Cmmissin), τις οποίες η αντιπροσωπεία επιθυμεί να ευχαριστήσει. Επίσης, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Λονδίνο με αρκετές οργανώσεις 7 που επισκέπτονται άτομα που κρατούνται σε κέντρα κράτησης. Πριν από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας, παρασχέθηκαν στους συμμετέχοντες οι εκθέσεις που εκπονήθηκαν από την Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Φυλακών του Στέμματος, μετά τις επιθεωρήσεις που διενήργησε στα τρία κέντρα. Στους συμμετέχοντες παρασχέθηκαν επίσης εκθέσεις των Ανεξάρτητων Συμβουλίων Παρακολούθησης. 1 Επίσημη Εφημερίδα L 326 της 13/12/2005, σελ Επίσημη Εφημερίδα L 050 της 25/02/2003, σελ Το πρόγραμμα της επίσκεψης παρατίθεται στο παράρτημα 2. 4 Yarl s Wd Immigratin Remval Centre, Twinwds Rad, Clapham, Bedfrdshire, MK41 6HL 5 Oakingtn Barracks, Lngstantn, Cambridgeshire, CB4 5EJ 6 Harmnswrth Immigratin Remval Centre Clnbrk by Pass, Harmndswrth, West Draytn, UB7 0HB 7 Ο κατάλογος των οργανώσεων που εκπροσωπήθηκαν στη σύσκεψη παρατίθεται στο παράρτημα 3. PE v /34 PV\ dc

3 Την αντιπροσωπεία συνόδευσε η Οπτικοακουστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συνεργάσθηκε με συνεργείο τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, με σκοπό την παρουσίαση της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής δραστηριότητας μέσω του Eurpe by Satellite 1 (EbS). Η επίσκεψη έτυχε ικανοποιητικής κάλυψης από τον Τύπο. Δεν επιτράπηκε η είσοδος δημοσιογράφων στα κέντρα. Την τελευταία ημέρα, οι βουλευτές του ΕΚ διοργάνωσαν συνέντευξη Τύπου. Ιστορικό Το 2005, η βρετανική κυβέρνηση θέσπισε ένα πενταετές πρόγραμμα για την υλοποίηση μιας νέας πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης, η οποία αφορούσε κυρίως την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου για το άσυλο, το οποίο περιλαμβάνει μια ταχεία διαδικασία για την εξέταση ορισμένων αιτήσεων αιτούντων άσυλο και την αύξηση του αριθμού των απομακρύνσεων και των απελάσεων για τους υπό διέλευση ή για εκείνους των οποίων η διαδικασία αίτησης ασύλου έφτασε στο πέρας της. Κατά τον χρόνο της επίσκεψης των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπεύθυνη για τον έλεγχο των συνόρων, τη διαχείριση της μετανάστευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης άδειας παραμονής, ιθαγένειας και ασύλου ήταν η Υπηρεσία Συνόρων και Μετανάστευσης (Brder and Immigratin Agency, BIA), εκτελεστική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Στις 14 Νοεμβρίου 2007, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ίδρυση, το 2008, ενός νέου οργανισμού που θα αντικαταστήσει την Υπηρεσία Συνόρων και Μετανάστευσης. Η νέα Υπηρεσία Συνόρων (Brder Agency) του Ηνωμένου Βασιλείου θα ενσωματώσει όλα τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Συνόρων και Μετανάστευσης και την έκδοση θεωρήσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και τα καθήκοντα των υπαλλήλων της υπηρεσίας Εσόδων και Τελωνείων του Στέμματος στα σύνορα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία απαγορεύει την αποστολή οποιουδήποτε ανθρώπου σε μια χώρα στην οποία υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να βρεθεί εκτεθειμένος σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διατυπώσει μια επιφύλαξη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού 2 όσον αφορά τα παιδιά στα οποία το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται το δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. 1 Το EbS είναι ο τηλεοπτικός σταθμός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ο οποίος παρέχει δωρεάν μαγνητοσκοπημένο υλικό και σύντομα θέματα στα μέσα ενημέρωσης που ενδιαφέρονται για ειδήσεις της ΕΕ. 2 Συνθήκη της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού Το Ηνωμένο Βασίλειο διατύπωσε μια επιφύλαξη: «(γ) Το Ηνωμένο Βασίλειο επιφυλάσσεται του δικαιώματος εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, στον βαθμό που αφορά την είσοδο, την παραμονή και την αναχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο των προσώπων εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και την απόκτηση και την κατοχή της ιθαγένειας, όπως ενδέχεται να κρίνει αναγκαίο κατά καιρούς.» PV\ dc 3/34 PE v01-00

4 Οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με το άσυλο ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο (οδηγία για την υποδοχή, οδηγία για τις διαδικασίες και κανονισμός Δουβλίνο II, που προαναφέρθηκαν). Ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Νοεμβρίου του , το Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη της ΕΕ που αναφέρονται από την Επιτροπή ως μη εφαρμόζοντα την οδηγία για την υποδοχή στα κέντρα κράτησης. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η οδηγία δεν προβλέπει εξαιρέσεις όσον αφορά την εφαρμογή της και ότι οι διατάξεις της εφαρμόζονται σε όλα τα είδη εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων των κέντρων κράτησης. Διαδικασία ασύλου Όταν ένα άτομο φθάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να διαθέτει τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα, ερωτάται σχετικά με τους λόγους ανυπαρξίας των εν λόγω εγγράφων. Εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την ανυπαρξία των εγγράφων, το εν λόγω άτομο μπορεί να τοποθετηθεί σε κέντρο κράτησης. Ωστόσο, σε περίπτωση πλαστών εγγράφων ή αβάσιμων εξηγήσεων σχετικά με την έλλειψη των σχετικών απαιτούμενων εγγράφων, είναι δυνατόν να ασκηθεί δίωξη και τα εν λόγω άτομα να οδηγηθούν στη φυλακή. Μετά τη φυλάκισή τους, τα εν λόγω άτομα (αλλοδαποί κρατούμενοι) τοποθετούνται σε κέντρα κράτησης εν αναμονή της αποστολής στη χώρα καταγωγής τους. Τα άτομα που θεωρούνται αμέσως ότι δεν έχουν δικαίωμα ασύλου μπορούν να τεθούν υπό κράτηση προκειμένου να αποσταλούν γρήγορα στη χώρα τους. Μια μειονότητα αιτούντων άσυλο (έως 30 %, σύμφωνα με τον στόχο της κυβέρνησης που τίθεται στην πενταετή στρατηγική για τη μετανάστευση και το άσυλο) είναι δυνατόν να κρατηθεί σε ένα από τα 10 κέντρα απομάκρυνσης, εάν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μετανάστευσης πιστεύουν ότι υπάρχει κίνδυνος φυγοδικίας, εφόσον κατάγονται από τις λεγόμενες ασφαλείς χώρες 2 για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις περί μη ανασταλτικού αποτελέσματος των προσφυγών, ή εάν αναμένεται ότι η αίτησή τους μπορεί να εξετασθεί γρήγορα και, σε περίπτωση απόρριψης, μπορούν ακολούθως να αποσταλούν στη χώρα καταγωγής τους. Όσοι απαιτούν υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ελέγχου ενδέχεται να τεθούν υπό κράτηση σε διάφορες φυλακές. Στη Βόρεια Ιρλανδία δεν υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης και οι αιτούντες άσυλο κρατούνται σε φυλακές. Οι αιτήσεις ασύλου μπορούν να υποβληθούν σε σημείο εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο ή, εάν το ενδιαφερόμενο άτομο βρίσκεται ήδη στη χώρα, σε μονάδα προκαταρκτικής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, την οποία διαχειρίζεται η BIA, στο Crydn ή στο Liverpl. Το ενδιαφερόμενο άτομο ενδέχεται να τεθεί υπό κράτηση ενόσω εξετάζεται η αίτησή του. 1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, COM(2007) 745 τελικό 2 Βλέπε κατάλογο στο παράρτημα 4. PE v /34 PV\ dc

5 Από το Μάρτιο του 2007, η διαχείριση όλων των νέων αιτήσεων ασύλου γίνεται από ένα σύστημα το οποίο τις αναθέτει σε ένα μοναδικό άτομο που θα εξετάσει κάθε πτυχή της αίτησης από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας. Το εν λόγω άτομο ονομάζεται κάτοχος της υπόθεσης (case wner). 1 Ο κάτοχος της υπόθεσης είναι υπεύθυνος: να πάρει συνέντευξη από τον αιτούντα άσυλο να αποφασίσει σχετικά με την αίτηση να διαχειρισθεί κάθε στήριξη που δικαιούται να λάβει ο αιτών να παράσχει επίσημα έγγραφα να εκπροσωπήσει την Υπηρεσία Συνόρων και Μετανάστευσης, εάν ο αιτών ασκήσει νόμιμη προσφυγή να μεριμνήσει για την ένταξη του ενδιαφερομένου στη ζωή του Ηνωμένου Βασιλείου ή για την αποστολή στη χώρα καταγωγής του, είτε οικειοθελώς είτε μέσω αναγκαστικής απομάκρυνσης. Η εξέταση της αίτησης ασύλου περιλαμβάνει διάφορα στάδια: 1. Σύντομη συνέντευξη «προκαταρκτική εξέταση». Ο ενδιαφερόμενος καταγράφεται ως αιτών άσυλο και ξεκινά τη διαδικασία αίτησης ασύλου. Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που διαθέτει, προκειμένου να εξακριβωθούν η ταυτότητα και η ιθαγένειά του και να τεκμηριωθεί η αίτηση. Λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες φυσικής ταυτοποίησης. Υποβάλλονται ορισμένες βασικές ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση. Μπορεί να παρασχεθεί διερμηνέας, εφόσον ο αιτών τον χρειάζεται. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εξέτασης, και εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης, οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν στέγη σε συγγενείς ή φίλους, να τοποθετηθούν σε ένα κέντρο εισαγωγής ή να τεθούν υπό κράτηση σε ένα από τα κέντρα απομάκρυνσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τεθούν υπό κράτηση σε οποιοδήποτε στάδιο της αίτησης ασύλου. 2. Η διεξοδική συνέντευξη είναι η μόνη ευκαιρία που διαθέτει ο ενδιαφερόμενος για να εξηγήσει στη BIA τον φόβο επιστροφής στη χώρα καταγωγής του, να παράσχει αποδείξεις και τυχόν έγγραφα που υποστηρίζουν την αίτησή του. Μετά τη συνέντευξη, οι αρμόδιες για τη μετανάστευση αρχές μπορούν να θέσουν τον αιτούντα υπό κράτηση ή να συστήσουν τη συνέχιση της κράτησής του, εάν πιστεύουν ότι η υπόθεσή του μπορεί να κριθεί γρήγορα ή ότι ο αιτών δεν θα διατηρήσει την επαφή μαζί τους, ή μπορούν να χορηγήσουν προσωρινή άδεια εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνήθως με υποχρέωση προσέλευσης ενώπιον των αρχών, εν αναμονή της λήψης απόφασης στην υπόθεσή του. 1 Στόχος του κατόχου της υπόθεσης είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης εντός έξι μηνών, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών. Αυτό σημαίνει ότι εντός έξι μηνών, ο ενδιαφερόμενος θα ξεκινήσει την ένταξή του στη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο, εάν η αίτησή του γίνει δεκτή, ή θα επιστρέψει στη χώρα του, είτε οικειοθελώς είτε με αναγκαστική απομάκρυνση, εάν η αίτησή του απορριφθεί. PV\ dc 5/34 PE v01-00

6 3. Στόχος του κατόχου της υπόθεσης είναι παράσχει στον αιτούντα μια απόφαση εντός περίπου 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Λαμβάνει την απόφασή του βάσει της συνέντευξης σχετικά με το άσυλο, τυχόν προσκομισθεισών αποδείξεων και των πληροφοριών που διαθέτει η BIA σχετικά με τη χώρα καταγωγής του. 4. Εάν ο κάτοχος της υπόθεσης αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι για τη χορήγηση ασύλου, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο Ασύλου και Μετανάστευσης, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από την Υπηρεσία Συνόρων και Μετανάστευσης. Υπάρχει προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής. 5. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ασύλου, ο αιτών ενδέχεται να πρέπει να προσέρχεται τακτικά ενώπιον της BIA. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν προσέρχεται ενώπιον της BIA όπως του ζητήθηκε, ενδέχεται να τεθεί υπό κράτηση. Προσφυγές χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα Σε ορισμένες περιπτώσεις εάν δεν υπάρχουν λόγοι για την υποβολή αίτησης ασύλου («σαφώς αβάσιμη αίτηση») και εάν ο αιτών κατάγεται από ορισμένες ταξινομημένες χώρες ο ενδιαφερόμενος δεν δικαιούται να ασκήσει προσφυγή ενόσω βρίσκεται ακόμη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το εν λόγω άτομο θα απομακρυνθεί από τη χώρα και θα πρέπει να ασκήσει οποιαδήποτε προσφυγή από χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό το είδος προσφυγής ονομάζεται προσφυγή χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα και οι χώρες τις οποίες αφορά καλούνται «οριζόμενες χώρες για προσφυγές χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα». Το σύστημα της ταχείας διαδικασίας εφαρμόζεται σε μέρος των αιτούντων άσυλο: η απόφαση για τα άτομα που προέρχονται από χώρα που θεωρείται «ασφαλής» 1 (Πακιστάν, Ινδία κ.λπ.) είναι ότι θα αποσταλούν στη χώρα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασής, αλλά η προσφυγή τους δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Έτσι, απελαύνονται και μπορούν να ασκήσουν προσφυγή από τη χώρα τους. Κέντρα κράτησης Επί του παρόντος λειτουργούν 10 κέντρα απομάκρυνσης σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολική δυναμικότητα θέσεων. Τα κέντρα κράτησης που επισκεφθήκαμε φιλοξενούν άτομα που αναμένουν την απέλασή τους. Πρόκειται για: - άτομα στα οποία δεν χορηγήθηκε άσυλο, τα οποία βρίσκονται στο τέλος της διαδικασίας της αίτησής τους και αναμένουν την απομάκρυνσή τους, 1 Βλέπε κατάλογο στο παράρτημα 4. PE v /34 PV\ dc

7 - άτομα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου τελούν υπό αξιολόγηση, - μετανάστες που δεν δικαιούνται να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, - αλλοδαπούς κρατούμενους. Προτεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου επί του παρόντος είναι η απομάκρυνση των αλλοδαπών κρατουμένων, δηλαδή καταδικασθέντων εγκληματιών, τους οποίους το Υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκει να απελάσει στις χώρες τους. Για τον λόγο αυτόν, περίπου θέσεις παρέχονται στον συγκεκριμένο τύπο κράτησης, ήτοι σχεδόν το ήμισυ της διαθέσιμων θέσεων. Τις περισσότερες εγκαταστάσεις κράτησης διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες. Ορισμένα μέλη της αντιπροσωπείας εξέφρασαν τον προβληματισμό τους σχετικά με την αναγκαιότητα επακριβέστερου καθορισμού των αρμοδιοτήτων των ιδιωτικών εταιριών και των δημόσιων αρχών στις διαδικασίες απομάκρυνσης. - Yarl s Wd και Oakingtn: Συμβαλλόμενος διαχειριστής GSL UK Ltd - Harmndswrth: UKDS (UK Detentin Service) Σχεδιάζεται η δημιουργία νέων κέντρων: ένα νέο κέντρο κοντά στο Gatwick Brk Huse 450 θέσεων (2008) και ένα ακόμη νέο κέντρο για το θέσεων. Η διάρκεια της κράτησης είναι απεριόριστη. Στην έκθεση του Νοεμβρίου του 2007 για την εφαρμογή της οδηγίας για την υποδοχή 1, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι δεδομένου ότι η οδηγία θεωρεί την κράτηση ως εξαίρεση στον γενικό κανόνα της ελεύθερης κυκλοφορίας, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνον όταν «αυτό κρίνεται αναγκαίο», η αυτόματη θέση υπό κράτηση χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης του ενδιαφερομένου προσώπου αντίκειται στην οδηγία. Εξάλλου, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες (π.χ. για λόγους δημόσιας τάξης), η διάρκεια κράτησης που επιτρέπει τους κρατούμενους αιτούντες άσυλο να επωφεληθούν των δικαιωμάτων που εγγυάται η οδηγία, επίσης αντίκειται στις διατάξεις αυτής της τελευταίας. Ευάλωτα άτομα Δεδομένου ότι πρέπει να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, το άρθρο 17 της οδηγίας για την υποδοχή προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διαπιστώνουν την ύπαρξη ειδικών αναγκών. Στην έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για την υποδοχή 2, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας, τα παιδιά που τελούν υπό κράτηση δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στην εν λόγω έκθεση, το Ηνωμένο Βασίλειο 1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, COM(2007) 745 τελικό 2 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, COM(2007) 745 τελικό PV\ dc 7/34 PE v01-00

8 συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη για τα οποία εκφράζονται προβληματισμοί σχετικά με την έκταση στην οποία τηρούνται οι συγκεκριμένες διατάξεις. Η εκπαίδευση στα κέντρα κράτησης διασφαλίζεται στην πράξη, αλλά ανεξάρτητες επιθεωρήσεις διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικές παροχές είναι ελλιπείς. Παρότι υπάρχουν σχολικές αίθουσες στις εγκαταστάσεις κράτησης, επί του παρόντος, δεν φαίνεται να έχουν διατεθεί κονδύλια και να έχουν θεσπισθεί διαδικασίες, ώστε η εκπαίδευση να αποκτήσει οποιοδήποτε πραγματικό νόημα. 1 Σε πρόσφατη επιθεώρηση κέντρου κράτησης μεταναστών με ειδικές μονάδες για οικογένειες υπογραμμίσθηκαν περιπτώσεις παιδιών των οποίων η εκπαίδευση εθίγη σοβαρά λόγω της κράτησής τους (Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Φυλακών του Στέμματος, Έκθεση σχετικά με ανακοινωθείσα επιθεώρηση στο κέντρο απομάκρυνσης μεταναστών του Yarl s Wd, 28 Φεβρουαρίου - 4 Μαρτίου 2005). 2 Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και ΜΚΟ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κέντρα κράτησης μεταναστών. Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Φυλακών του Στέμματος Η Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Φυλακών του Στέμματος (Anne Owers CBE) είναι η επικεφαλής της Επιθεώρησης Φυλακών του Στέμματος. Η Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια εξασφαλίζει τον ανεξάρτητο έλεγχο των συνθηκών κράτησης στην Αγγλία και στην Ουαλία με την πραγματοποίηση ανακοινωθεισών και αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων σε εγκαταστάσεις κράτησης. Το πεδίο των εν λόγω επιθεωρήσεων εκτείνεται στις φυλακές, στα ιδρύματα για ανήλικους παραβάτες και στα κέντρα κράτησης της υπηρεσίας μετανάστευσης. Υπάρχει επίσης ξεχωριστή θέση Προϊσταμένου Επιθεωρητή Φυλακών της Σκοτίας. Ανεξάρτητα Συμβούλια Παρακολούθησης (Independent Mnitring Bards, IBM) Εκ του νόμου (Νόμος περί μετανάστευσης και ασύλου 1999), κάθε κέντρο απομάκρυνσης μεταναστών πρέπει να διαθέτει ένα Ανεξάρτητο Συμβούλιο Παρακολούθησης. Τα μέλη του IMB διορίζονται από εθελοντές από το ευρύ κοινό, οι οποίοι μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση αυτή. Τα μέλη του IBM έχουν δικαίωμα εισόδου και ελέγχου των συνθηκών στα κέντρα απομάκρυνσης. Τα Συμβούλια είναι ειδικά επιφορτισμένα να εξακριβώνουν την ανθρώπινη και δίκαιη μεταχείριση των κρατουμένων σε κέντρα απομάκρυνσης μεταναστών και να υποβάλλουν εκθέσεις στον υπουργό Εσωτερικών. Προκειμένου το Συμβούλιο να μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του αποτελεσματικά, τα μέλη του έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε κρατούμενο και σε κάθε μέρος του κέντρου καθώς και στα αρχεία του κέντρου. 1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, COM(2007) 745 τελικό 2 Εθνική έκθεση που εκπονήθηκε από το δίκτυο Odysseus για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις απαιτήσεις υποδοχής των αιτούντων άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο PE v /34 PV\ dc

9 Ορισμένα στατιστικά δεδομένα 1 Σε επιστολή προς την Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων, με ημερομηνία , η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Συνόρων και Μετανάστευσης, Lin Hmer, επιβεβαίωσε ότι η Υπηρεσία επεξεργαζόταν την απέλαση αλλοδαπών κρατουμένων εντός του έτους. Η Lin Hmer ανέφερε: Οι ομάδες επιβολής του νόμου απομακρύνουν περισσότερα άτομα από κάθε άλλη φορά, και ήδη φέτος απομακρύναμε περίπου αλλοδαπούς κρατούμενους περισσότερους από όσους στο σύνολο του Μη συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων ατόμων, οι αιτήσεις ασύλου που υποβλήθηκαν το 2006 ανήλθαν σε , ήτοι 8 % λιγότερες σε σχέση με το Το ποσοστό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στη χώρα (δηλαδή, από άτομα που είχαν ήδη εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο, και όχι σε λιμένα εισόδου) ανήλθε σε 85 % το 2006, σε σύγκριση με 84 % το 2005 και 78 % το Οι υψηλότεροι αριθμοί αιτήσεων αφορούν πολίτες της Ερυθραίας, του Αφγανιστάν, του Ιράν, της Κίνας και της Σομαλίας. Συνολικά, (26 %) αιτήσεις το 2006 είχαν ως αποτέλεσμα τη χορήγηση ασύλου (10 %), ανθρωπιστικής προστασίας (Humanitarian Prtectin, HP)/ άδειας προσωρινής παραμονής (Discretinary Leave, DL) (9 %) ή επιτρεπόμενες προσφυγές (8 %). Οι απομακρύνσεις αιτούντων άσυλο (συμπεριλαμβανομένων των υποβοηθούμενων επιστροφών, των οικειοθελών αναχωρήσεων ατόμων μετά την κίνηση διαδικασιών επιβολής του νόμου εναντίον τους και των εξακριβωμένων αναχωρήσεων ατόμων που έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες για θέματα μετανάστευσης αρχές) ανήλθαν το 2006 σε , μη συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων προσώπων, ήτοι αύξηση 19 % σε σχέση με το Οι μεγαλύτεροι αριθμοί κύριων αιτούντων που απομακρύνθηκαν ή αναχώρησαν οικειοθελώς το 2006 αφορούσαν πολίτες του Ιράκ (1 780), της Τουρκίας (1 665), της Σερβίας και του Μαυροβουνίου (1 420), του Αφγανιστάν (1 185) και του Πακιστάν (875). Συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων προσώπων, το 2006 απομακρύνθηκαν άτομα των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε, ήτοι 17 % περισσότερα σε σχέση με το 2005 (15 685). Δεδομένα σχετικά με την απομάκρυνση εξαρτώμενων προσώπων συλλέγονται μόνον από τον Απρίλιο του Απομακρύνσεις μεταναστών και αιτούντων άσυλο Ο αριθμός των ατόμων που απομακρύνθηκαν ή αναχώρησαν οικειοθελώς από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2006 ανήλθε σε , ήτοι αύξηση 10 % σε σχέση με το 2005 (58 215). 1 Cntrl f Immigratin: Statistics, United Kingdm - HOME OFFICE, CONTROL OF IMMIGRATION: STATISTICS, UNITED KINGDOM, 2006 Υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο από τον Υπουργό Εσωτερικών κατ εντολή της ΑΜ της Βασίλισσας, Αύγουστος 2007, σελ. 5 PV\ dc 9/34 PE v01-00

10 Μεταξύ αυτών που απομακρύνθηκαν ή αναχώρησαν οικειοθελώς το 2006: - 55 % απομακρύνθηκε μετά την αρχική άρνηση εισόδου σε κάποιον λιμένα, - 36 % απομακρύνθηκε συνεπεία διαδικασιών επιβολής του νόμου, και - 10 % αναχώρησε στο πλαίσιο προγραμμάτων υποβοηθούμενης οικειοθελούς επιστροφής (AVR) που διαχειρίζεται ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM). Από τον συνολικό αριθμό των ατόμων που απομακρύνθηκαν το 2006, είχαν υποβάλει αίτηση ασύλου σε κάποιο στάδιο ως κύριοι αιτούντες. Συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων ατόμων, το 2006 απομακρύνθηκαν άτομα των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε, ήτοι 17 % περισσότερα σε σχέση με το 2005 (15 685). Κράτηση μεταναστών Στις 30 Σεπτεμβρίου 2006, στο Ηνωμένο Βασίλειο κρατούνταν άτομα αποκλειστικά βάσει των διατάξεων του Νόμου περί μετανάστευσης, μη συμπεριλαμβανομένων των κρατουμένων σε φυλακές. Εξ αυτών, άτομα (72 %) ήταν καταγεγραμμένα ως αιτούντες άσυλο σε κάποιο στάδιο. Η πλειονότητα (98 %) των μεταναστών κρατουμένων κρατούνταν σε κέντρα απομάκρυνσης μεταναστών, ενώ το υπόλοιπο 2 % κρατούνταν σε εγκαταστάσεις βραχυπρόθεσμης κράτησης μεταναστών. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί κρατουμένων αφορούσαν πολίτες της Τζαμάικας (155), της Νιγηρίας (140), της Ινδίας (115) και του Πακιστάν (110). 28 % των κρατουμένων τελούσε υπό κράτηση για διάστημα κάτω των 14 ημερών, 14 % για διάστημα μεταξύ 15 και 29 ημερών, 16 % για διάστημα μεταξύ ενός και δύο μηνών, και 22 % για διάστημα μεταξύ δύο και τεσσάρων μηνών. 3 % τελούσε υπό κράτηση για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. Σύσκεψη με οργανώσεις και ΜΚΟ Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 21 Νοεμβρίου Προσκλήθηκαν οργανώσεις 1 οι οποίες επισκέπτονται τακτικά τα κέντρα κράτησης ή έχουν μόνιμη παρουσία σε αυτά. Οι οργανώσεις είχαν εξαιρετικά καλή οργάνωση και ήταν πολύ αποτελεσματικές στις παρουσιάσεις τους. Τα μέλη της αντιπροσωπείας άκουσαν με προσοχή τις ΜΚΟ, με την εύλογη επιφύλαξη ότι οι πληροφορίες που παρείχαν οι ΜΚΟ δεν ήταν δυνατόν να επαληθευθούν από την αντιπροσωπεία, προκειμένου να αποκλεισθούν τυχόν υπερβολές και γενικεύσεις ορισμένων αναφερθέντων συμβάντων. Οι οργανώσεις εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με 5 κύρια θέματα: τη φύση της κράτησης /τη διάρκεια της κράτησης, την ταχεία διαδικασία, την πρόσβαση σε νομικές συμβουλές, τη μεταχείριση των παιδιών και την κατάσταση της υγείας των κρατουμένων. 1 Κατάλογος των οργανώσεων που εκπροσωπήθηκαν στη σύσκεψη παρατίθεται στο παράρτημα 3. PE v /34 PV\ dc

11 Οι ΜΚΟ παρουσίασαν επίσης ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις σχετικές με την ασφάλεια των κρατουμένων. Παρουσιάσθηκε επίσης η κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκοτία, και εξηγήθηκε το πρόβλημα των διαφορών μεταξύ των νομικών καθεστώτων της Σκοτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Οι κύριοι προβληματισμοί των εν λόγω οργανώσεων ήταν οι εξής: Μεγάλη αύξηση της χρήσης της κράτησης κατά τα τελευταία χρόνια: ο ρόλος της κράτησης μεταβλήθηκε. Η κράτηση φαίνεται να εφαρμόζει μια πολιτική σχετικά με τον αριθμό ατόμων που πρέπει να τεθούν υπό κράτηση αντί να αιτιολογείται ατομικά (με ολοένα και μεγαλύτερους αριθμούς αυθαίρετης κράτησης) Έλλειψη σαφών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το ποιος πρέπει να κρατείται, πού και γιατί. Στην πραγματικότητα, η διαθεσιμότητα κλινών καθορίζει συχνά το πότε και το πού τίθεται κάποιος υπό κράτηση. Η απόφαση κράτησης λαμβάνεται από έναν υπάλληλο. Ανυπαρξία αυτόματου δικαστικού ελέγχου. Η απόφαση κράτησης πρέπει να αιτιολογείται στον ενδιαφερόμενο. Επί του παρόντος, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο ένας πολύ αόριστος πίνακας ελέγχων σε μορφή A4 και δεν απαιτείται καμία απόδειξη για την τεκμηρίωση της απόφασης του υπαλλήλου της υπηρεσίας μετανάστευσης. Δεν υπάρχουν ανώτατα όρια κράτησης (αναφέρθηκε το παράδειγμα ενός ατόμου που παρέμενε υπό κράτηση επί 2 έτη και 8 μήνες μερικές φορές κάποιοι επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους, αλλά δεν διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα). Κράτηση παιδιών Αυξανόμενη χρήση της κράτησης οικογενειών. Απουσία συνεκτικής πολιτικής όσον αφορά την κράτηση οικογενειών και παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρεκκλίνει από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού 1 και, ως εκ τούτου, ορισμένα παιδιά που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου ή παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο τοποθετούνται σε κέντρα κράτησης μαζί με τις οικογένειές τους. Τα μέλη καλούν το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεξετάσει τη θέση του όσον αφορά την επιφύλαξη του δικαιώματος μη εφαρμογής του άρθρου 37 στοιχείο γ) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού. Αρνητικός αντίκτυπος στην ομιλία και στη γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών νυχτερινή ενούρηση, εγκόπριση κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Πολλοί γονείς εμφάνιζαν συμπτώματα κατάθλιψης. 1 Συνθήκη της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού Το Ηνωμένο Βασίλειο διατύπωσε μια επιφύλαξη: «(γ) Το Ηνωμένο Βασίλειο επιφυλάσσεται του δικαιώματος εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, στον βαθμό που αφορά την είσοδο, την παραμονή και την αναχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο των προσώπων εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου και παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και την απόκτηση και την κατοχή της ιθαγένειας, όπως ενδέχεται να κρίνει αναγκαίο κατά καιρούς.» PV\ dc 11/34 PE v01-00

12 Προβλήματα πρόσβασης σε νομικές συμβουλές και ταχεία διαδικασία Οι περικοπές στη νομική αρωγή και η επίσπευση των διαδικασιών κατέστησαν τα τελευταία χρόνια ολοένα και δυσχερέστερη την προσβολή του καθεστώτος χορήγησης ασύλου, ιδίως από έναν κρατούμενο. Οι νομικοί σύμβουλοι αμείβονται πλέον με μια πάγια αμοιβή για την παροχή συνδρομής στους κρατουμένους πολλές δικηγορικές εταιρείες αποσύρθηκαν, επειδή έγινε πλέον ασύμφορο για αυτές να εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθούν νομικοί σύμβουλοι όταν κάποιος τελεί υπό κράτηση, καθώς λιγοστά είναι τα κέντρα που διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και οι λιγοστές καταχωρημένες δικηγορικές εταιρείες στις βιβλιοθήκες των κέντρων είναι συχνά πλήρως απασχολημένες. Απουσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο και στην τηλεφωνία. Ένας ακόμη παράγοντας που δυσχεραίνει την εξεύρεση δικηγόρων είναι το γεγονός ότι οι αρχές θέσπισαν ένα ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας των προσφυγών για τους δικηγόρους, με αποτέλεσμα ορισμένες φορές αυτοί να αρνούνται τις πιο δύσκολες περιπτώσεις προκειμένου να διατηρήσουν υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Οι υποθέσεις ατόμων που υπάγονται στα συστήματα ταχείας διαδικασίας στο Harmndswrth (άνδρες) και στο Yarl s Wd (γυναίκες), για τα οποία διορίζεται ένας νόμιμος εκπρόσωπος, εγκαταλείπονται συχνά λόγω έλλειψης χρόνου γνωριμίας με τον πελάτη. Σε όσους υπάγονται στη διαδικασία άσκησης προσφυγής χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα (η προσβολή της απορριπτικής απόφασης είναι δυνατή μόνον από τη χώρα καταγωγής τους) παρέχεται αρχικά επιτόπια νομική αρωγή. Η ταχεία διαδικασία είναι πολύ γρήγορη για την έκδοση ασφαλών αποφάσεων 1η ημέρα αίτηση ασύλου, 3η ημέρα απορριπτική απόφαση, προθεσμία άσκησης προσφυγής έως την 9η ημέρα. Οι δικηγόροι δεν έχουν τον χρόνο να μεταβούν στα κέντρα. Η μεταφορά κρατουμένων από το ένα κέντρο στο άλλο αποτελεί πρόβλημα, καθώς διακόπτει τη συνέχεια της νομικής εκπροσώπησής τους. Απουσία κατάλληλης δικαστικής εποπτείας των αποφάσεων κράτησης. Οι αρμόδιοι για θέματα μετανάστευσης δικαστές δεν θεωρούνται κανονικοί δικαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ δεν τηρούνται κατάλληλα πρακτικά των εργασιών του μεταναστατευτικού «δικαστηρίου». Προβλήματα που σχετίζονται με τη νέα σύνδεση μέσω βίντεο για τις ακροάσεις με αντικείμενο την αποφυλάκιση με εγγύηση προς αποφυγή της μετάβασης από το δικαστήριο στον κρατούμενο πελάτη, παρέχεται η δυνατότητα παράστασης στην ακρόαση μέσω σύνδεσης βίντεο. Ωστόσο, η δεκάλεπτη σύνδεση μέσω βίντεο, για τη διαβούλευση με τους κρατουμένους πριν από την ακρόαση, είναι εντελώς ανεπαρκής για σκοπούς αποτελεσματικής εκπροσώπησης. Υγεία Η ψυχική υγεία και η γενικότερη υγειονομική περίθαλψη αποτελούν πολύ ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας των ΜΚΟ. Σε αντίθεση με τα προγράμματα υγείας στις σωφρονιστικές φυλακές, τα ιατρικά κέντρα στα κέντρα κράτησης με σκοπό την απομάκρυνση δεν υπάγονται πραγματικά στην εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας. Η προοπτική της απεριόριστης κράτησης μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τους κρατουμένους, επηρεάζοντας την ψυχική υγεία τους με την πάροδο του χρόνου. PE v /34 PV\ dc

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου Εσωτερικές Υποθέσεις Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εισαγωγή Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1. Η ένταξη των προσφύγων είναι δυναμική και πολύπλευρη αμφίδρομη διαδικασία που απαιτεί προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδα πούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κατηγοριοποίηση της θεματικής των Άρθρων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1) : 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ:

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: Eπιμέλεια: Αλέξανδρος Αφουξενίδης Νίκος Σαρρής Όλγα Τσακηρίδη ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Άννα Τριανταφυλλίδου, Δανάη Αγγελή, Αγγελική Δημητριάδη Παράτυπη Μετανάστευση/ Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 Σύμβαση για τους Μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97 A/A ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως 7 2 Συνδεδεµένα Κράτη 7 3 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως και συνδεδεµένα Κράτη τα οποία έχουν καταργήσει τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Το εγχειρίδιο αυτό καθώς και άλλες συνοπτικές, σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την ΕΕ διατίθενται επιγραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που αποτελείται από περισσότερους από 3 εκατομμύρια υποστηρικτές,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία; Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη

Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία; Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη , pas de pas d papiers,sažd em sažde? Se Keine Papiere t? Keine Papi, no G.P?Νο I. Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία;, no G. sanida in sanidad? si Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ Ιρακινοί και Άλλοι Αιτούντες Άσυλο και Μετανάστες στην Ελληνο-τουρκική Είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σύνοψη, Κύριες Συστάσεις και Επιλεγμένες Μαρτυρίες Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα